Коммерциялық банктердің тартылған қаражаттарын қалыптастыру

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

1. Коммерциялық банктердің тартылған қаражаттарын
қалыптастырудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1 Банктік ресурстар және олардың экономикалық мазмұны мен құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 6
1.2 Коммерциялық банктердегі депозиттер және депозиттік операцияларды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 14
1.3 Депозиттік саясат және оның банк ресурстарын қалыптастырудағы рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

2. Коммерциялық банктің депозиттік операцияларының талдауы (мысал ретінде «АҚ TEXAKABANK») ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
2.1. 2005 жылғы АҚ «TEXAKABANK».тің ресурстарына талдау ... ... ... ...38
2.2. АҚ «TEXAKABANK».тің депозиттік операцияларын
ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
2.3. Депозиттік сыйақы және оны қалыптастыру негізі ... ... ... ... ... ... ... ... 55

3. Депозиттік операцияларды жетілдірудің негізгі бағыттары ... ... ... 63
3.1 Шетел тәжірибелеріндегі депозиттерді сақтандырудың жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63
3.2 Қазақстан республикасындағы депозиттерді сақтандыру
жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...73

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..85

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .88

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 92
Кіріспе

Коммерциялық кәсіпорындардың бір түрі ретінде, банктік мекеменің ерекшелігі болып, оның ресурстарының басым көп бөлігін меншікті капитал емес, тартылған қаражаттар құрайтындығында. Банктердің қаражаттарды тарту мүмкіншілігі шектеулі, және кез-келген мемлекетте Ұлттық Банк тарапынан регламенттелінеді.
Коммерциялық банк кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің, халықтың және басқа банктердің қаражаттарын салым (депозит) түрінде және оларға сәйкес шот ашу арқылы тарта алады. Банктермен тартылған қаражаттар құрамы бойынша әр түрлі, олардың негізгі түрлері болып, клиентпен (депозит) жұмыс істеу процесінде тартылған қаражаттар, және де меншіктік борыш міндеттемелерін шығару арқылы тартылған қаражатттар жатады (депозиттік және жинақ сертификаттары).
Банктік саясаттың маңыздысы болып ресурс базасын қалыптастыру табылады. Банкпен пассивтік операцияларды жүргізу процесіндегі ресурстық базаны қалыптастыру оның активтік операцияларға қатынасы бойынша тарихи маңызды және айқындаушы рольді атқарады. Банктік ресурстардың негізгі бөлігі банктің депозиттік операцияларды жүргізу барысында қалыптасады, несиелік ұйымның қызметтерінің тұрақтылығы осы операцияларды тиімді және дұрыс ұйымдастырудың нәтижесіне байланысты. Осыған байланысты ресурстық потенциалды өсіру және оның тұрақтылығын пассивтарды тиімді басқару арқылы қамтамасыз ету өзекті мәселелердің бірі болып табылуда.
Салымдар банктер үшін ең негізгі өндіріс факторы болып табылады, себебі, олар банктердің несиелерін қаржыландыру мен бағалы қағаздарды сатып алуға қажетті қаражат көзін құрайды. Ал, банктер тарапынан жүргізілетін операциялар, яғни несие беру мен бағалы қағаздарды сатып алу банктің ұзақ мерзімді жұмысын қаржыландыруға қажетті пайда алуға көмектеседі.
Бұл жүйені өзара байланысты үзіліссіз механизм ретінде қарастыруға болады. Ашып айтсақ; банктер тарапынан берілетін несие кіші және орта бизнестің, жалпы өндірістің дамуына әсерін тигізеді, яғни өндірістің өсуі – ол экономиканың өсуі, нәтижесінде экономикасы тұрақталған елдің халқының жағдайы түзеліп, банктерге өз артық қаражаттарын салып, банктің ресурстарының көлемін арттыруға себепші болады.
Міне, депозиттік саясаттың еліміздің экономикасына тигізетін әсерінің зор екенін ескере отырып, мен дипломдық жұмысымда осы мәселе төңірегінде қарастыруды жөн көрдім. Дипломдық жұмыстың негізгі зерттеу объектілері болып - депозиттік операциялармен депозиттік саясат және де келесі мәселелер табылады;
- банктік ресурстардың жіктелуі қарастырылған;
- Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларының жіктемесі берілген және олардың ерекшеліктері қарастырылған;
- Коммерциялық банктердің депозиттік саясатының теориялық негіздері зерттелінген, оның негізі және қалыптастыру принциптері, мақсаты мен бағыттары ашып қарастырылған;
- Депозиттік нарыққа республикалық және жергілікті деңгейде зерттеу жүргізілген;
- Банктік жүйеде субъектінің қызметіне заңды және жеке тұлғалардан қаражаттарды тарту сферасында зерттеу жүргізілген.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – депозит ұғымының мәнін ашып, депозиттік саясатты жүргізудің қажеттілігін көрсетіп, коммерциялық банктер тарапынан жүргізілетін депозиттік саясатты дамытудың, оны тиімді түрде жүзеге асырудың жолдарын, әрине, депозиттік нарық басқа нарық сияқты қиындықсыз болмайды, сол қиындықтардан шығудың тиімді бағыттарын іздестіріп, мүмкіншігінше ашып қарастыру.
Дипломдық жұмыстың міндеті – депозиттік саясаттың даму дәрежесін көрсету, және де қазіргі жағдайды жақсарту жолдарын, банктің депозиттік қызмет сегменттерінің өсу факторларын және жаңа ойларды іздеу болып табылады. Міндеттерге жету үшін келесілерді орындау қажет, дәлірек айсақ:
1 Депозиттік операциялар жіктелуіне байланысты сұрақтарды қарастыру, депозиттік операцияларға бағабелгілеу әдістері, сонымен қатар салымшыларды қорғау құралы ретінде депозиттерді сақтандырудың негізгі әдістері;
2 Қазақстан Республикасындағы депозиттік нарықтың жағдайымен, сонымен қатар «АҚ ТЕХАКАВАNК»-тің жүргізіп отырған депозиттік тәжірибесімен танысу;
Дипломдық жұмыстың өзектілігі болып, коммерциялық банктің ресурстық потенциалын жоғарлату және пассивтерді тиімді басқару арқылы оның тұрақтылығын қамтамасыз ету табылады.
Зерттеу заты отандық коммерциялық банктердің депозиттік саясатын ұйымдастыру және жүзеге асыру процесінде қалыптасатын, экономикалық және ұйымдық қатынастар жүйесі болып табылады.
Зерттеу объектісі «АҚ TEXAKABANK»-тің қызметтері табылады.
Дипломдық жұмыстың құрылымына тоқталсақ, онда дипломдық жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

Заңдар және қаулылар
1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 «Қазақстан Республикасының Банктер және Банк қызметі туралы» Заңы, (1995 ж 31 тамызынан бастап 2003 ж 8 мамырдағы №411-II Заңдарымен енгізілген өзгертулер және толықтыруларымен.
2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 ж 30 наурыздағы № 2155 Заңы (1995 ж 30 наурызынан бастап 2001 ж 3 мамырдағы №182-II Заңдарымен енгізілген өзгертулер және толықтыруларымен.
3. Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 года № 77-1 "О рынке ценных бумаг" (с изменениями, по состоянию на 01.01.2003 г.).
4. Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 года № 78-1 "О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан" (с изменениями, по состоянию на 01.01.2003).
5. Постановление Правительства РК от 30 июля 2002 года № 1305 "О Плане мероприятий, по реализации Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2002-2004 годы".
Тұрақты басылымдар
1. Андрианова Л. Международный фьючерсный рынок. Коридор высокого напряжения. // Экономика и жизнь. - 2001. № 45.
2. На фондовом рынке Казахстана появились первые корпоративные облигации. // РЦБ. 2000 г. № 11.
3. “Секреты успешно функционирующих РЦБ в мире” // Ценные бумаги № 7 2002 г.
4. П.Миркин Я.М. “Рынок ценных бумаг в Казахстане: анализ и перспективы развития” // Банки Казахстана №5 2002 г.
5. Сейткалиев Е.А. Особенности становления РЦБ в РК // Аль-Пари №4 2002 г.
6. Попов Н.В. Состояние рынка еврооблигаций // Русский фокус аналитический журнал № 11 2003 г.
7. Авилкин Е.А. Двухвековая история чека // Ценные бумаги №2 2001г.
8. Бюллетень агентства по статистике РК за 2004 г.
9. Отчет о деятельности TEXAKABANK за 2003 г.
10. Отчет о деятельности TEXAKABANK за 2004 г.
11. Отчет Национальной комиссии по ценным бумагам за 2003 г и первое полугодие 2004 г.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
......................................... 3
1. ... ... ... ... ... 6
1. ... ресурстар және олардың экономикалық мазмұны мен
құрамы...................................................................
................................... . 6
2. Коммерциялық ... ... және ... ... Депозиттік саясат және оның банк ресурстарын қалыптастырудағы
рөлі.....................................................................
...................................... ... ... ... депозиттік операцияларының талдауы (мысал
ретінде «АҚ TEXAKABANK»)
...................................................38
1. 2005 жылғы АҚ «TEXAKABANK»-тің ... ... АҚ ... депозиттік операцияларын
ұйымдастыру.................................................................
..................................49
3. Депозиттік ... және оны ... ... ... ... ... бағыттары.......
....63
3.1 Шетел тәжірибелеріндегі депозиттерді сақтандырудың
жүйелері.................................................................
..........................................63
3.2 Қазақстан республикасындағы ... ... ... кәсіпорындардың бір түрі ретінде, банктік
мекеменің ... ... оның ... ... көп ... капитал ... ... ... ... қаражаттарды тарту мүмкіншілігі шектеулі, және ... ... Банк ... ... банк ... ұйымдардың, мекемелердің,
халықтың және басқа банктердің қаражаттарын ... ... ... ... сәйкес шот ашу арқылы ... ... ... ... ... бойынша әр түрлі, олардың ... ... ... ... ... істеу процесінде тартылған
қаражаттар, және де меншіктік ... ... ... ... ... ... ... және жинақ сертификаттары).
Банктік саясаттың ... ... ... базасын қалыптастыру
табылады. Банкпен пассивтік ... ... ... ... қалыптастыру оның активтік ... ... ... ... және ... ... ... Банктік
ресурстардың негізгі бөлігі ... ... ... ... ... несиелік ұйымның қызметтерінің тұрақтылығы осы
операцияларды ... және ... ... ... ... ... ... потенциалды өсіру және оның тұрақтылығын
пассивтарды тиімді басқару арқылы ... ету ... ... ... ... ... үшін ең ... ... ... ... ... олар ... несиелерін қаржыландыру ... ... ... ... ... ... ... құрайды. Ал,
банктер тарапынан ... ... яғни ... беру ... ... сатып алу ... ұзақ ... ... ... пайда алуға көмектеседі.
Бұл жүйені ... ... ... ... ... ... Ашып айтсақ; банктер тарапынан берілетін несие
кіші және орта ... ... ... ... ... тигізеді,
яғни өндірістің өсуі – ол ... ... ... ... ... халқының жағдайы түзеліп, банктерге өз ... ... ... ... ... ... себепші
болады.
Міне, депозиттік саясаттың еліміздің экономикасына тигізетін
әсерінің зор ... ... ... мен ... жұмысымда осы
мәселе төңірегінде ... жөн ... ... жұмыстың
негізгі зерттеу объектілері болып - ... ... ... және де ... ... ... ... ресурстардың жіктелуі қарастырылған;
- Коммерциялық банктердің ... ... ... және ... ... қарастырылған;
- Коммерциялық банктердің депозиттік ... ... ... оның ... және ... ... мақсаты
мен бағыттары ашып қарастырылған;
- Депозиттік нарыққа республикалық және ... ... ... ... жүйеде субъектінің қызметіне заңды және жеке тұлғалардан
қаражаттарды тарту ... ... ... ... ...... ... мәнін ашып,
депозиттік саясатты жүргізудің қажеттілігін көрсетіп, ... ... ... ... ... ... ... түрде жүзеге асырудың жолдарын, ... ... ... ... ... қиындықсыз болмайды, сол қиындықтардан шығудың
тиімді ... ... ... ашып қарастыру.
Дипломдық жұмыстың міндеті – депозиттік саясаттың даму ... және де ... ... ... жолдарын, банктің
депозиттік қызмет сегменттерінің өсу факторларын және жаңа ойларды іздеу
болып ... ... жету үшін ... ... ... айсақ:
1 Депозиттік операциялар жіктелуіне байланысты сұрақтарды
қарастыру, депозиттік ... ... ... ... ... қорғау құралы ретінде депозиттерді сақтандырудың негізгі
әдістері;
2 Қазақстан ... ... ... ... қатар «АҚ ТЕХАКАВАNК»-тің ... ... ... ... ... ... болып, коммерциялық банктің
ресурстық потенциалын жоғарлату және ... ... ... оның ... ... ету ... заты ... коммерциялық банктердің депозиттік саясатын
ұйымдастыру және жүзеге асыру процесінде қалыптасатын, экономикалық және
ұйымдық қатынастар жүйесі ... ... ... «АҚ ... қызметтері табылады.
Дипломдық жұмыстың ... ... онда ... ... үш ... қорытындыдан және пайдаланылған
әдебиеттер тізімінен ... ... ... тартылған қаражаттарын Қалыптастырудың
теориялық негіздері
1.1 ... ... және ... экономикалық мазмұны
мен құрамы
Кез – келген елдің дамуы ... ... ... ... байланысты. Республиканың ішкі салымдарын тартудың
қажеттілігі, біріншіден, ... ... ... және ... ... ... ... көлемінің
көбейуіне негізделеді. Осыған байланысты, ұлттық ақша ... және оны банк ... ... ... ... ... құру және оны ... ерекше өзекті мәселе
болып отыр.
Нарықтық қатынастардың дамуымен ... ... ... ... ... ... емес, заңды және жеке тұлғалардың
уақытша бос ... ... ... ... ... ... ... тәжірибе салымдардың, депозиттердің және
депозиттік ... ... ... ... Бұл банктердің
жоғары бәсекелестік ... ... әр ... ... ... ... қанағаттандыру және олардың уақытша
бос қаражаттарын ... ... ... және ... ... ... заңында депозитке
келесі анықтама берілген;
Депозит (салым) – бір тұлға (депозитордың) басқа ...... ... ҰБ) ... ... ... тиіс деген шартпен
алғашқы талап ету бойынша немесе ... бір ... ... кейін
толық немесе бөліп - бөліп, алдын – ала ... ... ... үстемесіз, депозиторға тікелей қайтарылуға тиіс не ... ... ... ... ... қарамастан беретін
ақша. (2 – бап).
Банктік салым – бұл ... ... бір ... ... ... ... Банкке салынған уақытша бос ... үшін екі ... ... бір ... ақша ... ... ... – табыс әкелетін капитал ретінде.
Банк қызметінің маңызы оның ... ... ... олардың негізгілері келесілер болып ... ... бос ақша ... мобилизациялау және оларды
капиталға айналдыру;
- Кәсіпорындарды , ... және ... ... ... ... және ... жүргізу;
- Эмиссионды-құрылтайшылық функция;
- Консультациялау, ... және ... ... ... бос ақша ... ... және ... айналдыру функциясын орындау арқылы, ... ... және ... ... ... ... ... банк мемлекетті, заңды және жеке тұлғаларды ... ... ... ... бірі ... ... қамтамасыз ету болып табылады. Төлемдерде
делдалдардың ... ... ... ... ... ... және есеп айырысумен байланысты операцияларды жүргізеді.
Эмиссионды-құрылтайшылық ... ... ... ... ... және ... орналастыру жолымен жүргізіледі.
Экономикалық ... ... ... ... ие ... ... ... клиенттерге консультациялық қызметтерді
көрсетеді.
Банктің ... ... ... ... ... ... Нарықтық экономика жағдайында
коммерциялық банктің барлық операцияларын шартты ... ... ... бөлуге болады. (1 сурет).:
1) пассивтік операциялар (банкке қаражаттарды тарту және ... ... ... операциялар (банк ресурстарын орналастыру);
3) активтік-пассивтік (банкпен клиенттің ... ... бір ... алу арқылы орындалатын ... ... ... басқа да шаруашылық субъектілері сияқты,
өзінің коммерциялық және ... ... ... ету үшін
белгілі бір ақша ... яғни ... ... ... ... Қазақстан экономикасының дамуы, ресурстарды
қалыптастыру ... аса ... ... ... меншік ... ... - ... ... және шаруашылық ... ... ... ету үшін ... әр ... ... және де ағымдағы
сонымен қатар өткен жыл ... ... ... ... ... ... ... операцияларды әсіресе
несиелік операцияларды ... ... ... 90 % ... ... ... Олар депозиттер (салымдар) сонымен ... және ... ... ... ... ... Несие ресурстары нарығында заңды және жеке ... ... ... ... отырып, коммерциялық банктер олардың
көмегімен халық ... ... ... ақшаның
капиталға айналуына септігін тигізеді, ... ... ... ... ... ... қаражаттардың құрамы әр ... ... ... ... жұмыс істеу процесінде банктермен
тартылған қаражаттар (яғни депозиттер), ... ... ... ... ... және ... ... облигациялар) және ... да ... ... несие және ҚРҰБ ... ... ... ... банктің негізгі операциялары
Банктің меншікті қаражаттары өзінің мақсатты бағыттары бар және
қалыптасу ... әр ... ... ... оны жинақталған түрде
2 - сызбада көрсетуге болады.
2-сурет. Коммерциялық банктің ... ... ... ... қаражаттары бірнеше ... ... ... функция. Салымшылармен қаржыландырылатын (жобамен 88%)
банк ... ... ... ... ... ... ... және оған теңестірілген қаражаттардың
басты функциялары ... ... ... ... ... қаражаттардың қорғаушы функциясы банк банкрот ... ... ... ... беру ... Бүгінгі таңда банк капиталының қорғаушы ... ... ... ... ... көптеген проблемалар
бар. Экономиканың тұрақсыздық жағдайлары ... ... ... және ... өз салымдарын
жоғалтуына алып келді. Сондықтан ... ... үшін ... ... банк ... ... ... болып
табылуда.
2. Оперативтік функция. Банк жұмысын бастау үшін старттық ... ол жер, ... ... және де ... ... арналған қаржылық қорларды құруға қажет. Осы
мақсаттарға ... ... ... ... ... Реттеуші функция. Салымшылардың мүддесін ... және ... ... ... ... қамтамасыз етумен қатар
банктің меншікті қаражаттары реттеуші функцияны ... ол ... ... мемлекеттік органдарға
бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін заңдар мен ... ... ... – оның ... ... арттырудың негізі. Сондықтан әр банк үшін оны ... табу өте ... ... ... жатуы мүмкін; банк
резервін ... ... ... ... ... ... ... қағаздарды орналастыру және жаңа пайшылар тарту.
Банктің ... ... ... ... резервтік және
басқа да арнайы ... ... ... жыл ... бөлінбеген
табыс кіреді.
Жоғарыдағыларға ... ... ... ... ... ... оның тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған.
Банкті құрудың ... ... ... ... банк ... пайда болатын алғашқы шығындарды жабуға ... ... ... банктер өздеріне қажетті резервтерді
құрады. Меншікті ресурстар ұзақ ... ... ... басты көзі болып табылады.
Депозиттер тартылған қаражаттардың жалғыз көзі ғана ... ... ... тартылатын ресурстардың ... ... де бар, ... ... ... ... нарықтан қарыз алу; бағалы ... ... ... ... сату ... ... ... Ұлттық банкінен
қарыз алу және ... ... ... ... ... бағалы қағаздарды ... Осы ... ... ... ... ... несиені және ҚРҰБ-нің
несиесін ... ... ... ... ... ... ... сатылады және сатып алынады.
Қазақстан республикасының Ұлттық ... ... - ... коммерциялық банктерге негізінен қайта қаржыландыру ... ... ... ... ... және де ... ... беріледі. Осымен қатар банктерге ... ... тек 10 % ... ... Әр банк ... ... ... 25 %- дайын ғана ала алады. ... ... ... ... балансының төлем қабілеттілігін ұстап тұруға
және міндеттерді үзіліссіз ... ... ... ... көзі ... ... таңда орталықтанған несиенің ... ... ... ... яғни ... банктерге ломбардтық тізімге
енгізілген бағалы ... ... ала ... ... ... және ... несиелердің қолайлылығы – олар банк-
қарызгердің басқаруына жылдам ... және ... ... ... ... ... етуді қажет етпейді.
Қазақстан республикасының Ұлттық банкі ақша-несие саясаты ... ... ... ... ... несие жүйесінің
резервтік ... ... ол ... ... ... ... ... жолымен құралады.
1 – кесте. Депозиттік операциялар бойынша пайыз ставкаларының
көлеміне міндетті ... ... | ... ... ... ... ... ... ... ... |
| | |10 |5 |
| |15 | | ... |11,8 |11,1 |10,5 ... |23,6 |22,2 |21 ... |35,4 |33,3 |31,5 ... |47,2 |44,4 |42 ... |59 |55,5 |52,5 ... |70,8 |66,6 |63 ... |82,6 |77,7 |73,5 ... |94,4 |88,8 |84 ... |106,2 |99,9 |94,5 ... |118 |111 |105 ... ... ... ... ... ... құрастырылған |
Банктің депозиттік ... ... ... ставкаларының
мөлшеріне міндетті резервтеудің ықпалының нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... табыс әкелмейтін активтерге айналатын ... ... ... ... ... үшін ... қаражаттардың құнының қымбаттауын білдіреді, ол ... ... ... номиналды пайызға қарағанда қымбатқа
түседі. «Қымбат» ... ... ... ... ... ... ... жоғары табыс алуға ұмтыла
отырып, ... ... ... ... ... қалуы мүмкін.
Сайып келгенде, тартылған қаражаттар банктер үшін ... ... ... ... ... өйткені банктер
тартылған қаражаттар есебінен өздерінің қаражаттарға ... ... ... Коммерциялық банктердегі депозиттер және депозиттік
операцияларды ұйымдастыру
Коммерциялық банктердің операциялары банк ... ... ... ... сипаттайды. Дәл ... ... ... мен ... яғни банк ... ... мен ... шартын айтарлықтай дәрежеде
анықтайды.
Коммерциялық банктердің депозиттік ... ...... және жеке ... ... белгілі-бір мерзімге
немесе талап еткенге дейін салымдарға тарту ... ... ... есеп ... ... ... қалдықтарын
инвестициялық қызметке және несиелік ресурстарға пайдалануын ... ... – кең ... ... ... ... ... тартумен байланысты барлық қызметтері
жатады. ... ... бұл ... ... ... ... операциялар көлеміне бақылауының салыстырмалы түрде
аз ... ... ... ... салу ... ... ... қатар, тәжірибеде көрсеткендей
салымшыны банк ... ... ... ... ... ... ... де қызықтырады.
- Депозиттік операцияларды ұйымдастыру ... ... ... ... асу ... Ағымдағы табыстарды алу және ... ... ... ... Банк ... ... ... үшін депозиттік
операцияларды басқарудағы (гибкая) иілгіш ... ... ... және ... ... ... ... тарту мақсатында банктік қызметтерді дамыту.
Депозиттік шоттар ... ... әр ... ... ... олардың
жіктелуіне негізіне ... ... ... ... ... бағытталу мақсаты, табыс әкелу дәрежесі және т.б, ... ... ... салымшының категориясы және салымды ... жиі ... ... ... келесідей болып
жіктеледі:
1. Салымшылар категориясына байланысты:
- заңды тұлғалардың ... ... ... басқа
банктер және т.б.);
- жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... ала отырып;
- Қайтарып алу формасы бойынша;
- Сақтаудағы қаражаттарды ... ... ... ... алу ... ... мерзімді депозиттер;
- талап еткенге дейінгі депозиттер;
- халықтың жинақ салымдары.
Депозиттердің жіктелуін ... алу ... ... толығырақ
3-суреттен көруге болады.
Батыс ... ... ... ... алу
мүмкіндігі бойынша оларды келесі категорияларға бөледі:
- «Тығыз қажет ақша», үлкен ... ... ... ... ... ... ... сезгіштік танытатын
депозиттер);
- Сенімсіз ... ... ... ... 25-30 ... алынуы мүмкін қаражаттар;
- Тұрақты қаражаттар, (негізгі ... ... ... ең төмен.
Қазақстан ... ... ... онда ... ... ... ... өйткені олар ... ... ... ... ... алады. Сонымен, талап
еткенге дейінгі депозиттер бұл-салым иелерінің ... ... ... ... ... ... әр ... шоттардағы
қаражаттар. Оларға есеп айырысу, бюджеттік және ... ... ... ... немесе есеп айырысуларды жүргізумен
байланысты қаражаттарды ... ... ... ... ... ... тұрақсыз, бұл
коммерциялық банктер үшін ... ... ... ... байланысты шот иелеріне төмен пайыз төленеді ... ... ... ... бәсекелестіктің өсуіне байланысты
коммерциялық ... ... ... тырысады және талап ... шот ... ... ... ... ... оларға
қызмет көрсетудің сапасын арттыру жолымен талап ... ... ... ынталандыруға тырысады. талап ... ... ... ... Қазақстан республикасының Ұлттық банкінде
минималды резервті ... ... |3 айға ... ... |
| |3-6 айға ... ... салым-дар |
| | ... ... ... |6- 9 айға ... ... |
|Овердрафт | ... ... |9 – 12 айға ... ... |
| | ... |
| |12 ... ... ... шотта |
3-сурет. Коммерциялық банктерден депозиттерді қайтарып алу формасы
бойынша ... ... ... ... ... ... ... бойынша жаңа күнтізбелік жылдың басында бір рет төленеді.
Талап ... ... ... ... жоғары болып
келеді. ... ... ... ... ... ... кез-келген уақытта ... ... Осы ... ... салуға және алуға, сонымен қатар ... ... ... және де осы ... ҚРҰБ ... ... ... қолма-
қол ақшаны алуға болады. ... ... ... ... ... шоттардың артықшылығы болып ... ... ... ... ... ... - ... үшін басты
кемшілігі болып шот бойынша төленетін пайыздың ... ... банк ... ... ... ... шапшаң резервтің
болуының қажеттілігі. ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерін былайша сипаттауға болады:
- Ақшаны салу және алу ... ... ... ... Шот иесі ... шотты қолданғаны үшін ... ... ... ... ... төлейді;
- Банк талап еткенге дейінгі шоттардағы қаражаттарды ... ... ... ... төлейді немесе тіптен төлемейді;
- Банк талап еткенге ... ... ... ... міндетті
резервтер қорына жоғары нормамен резервтерді аударады.
Талап ... ... ... ... ... ... ... ондағы ... ... ... ... және оны тұрақты несие
ресурсы ретінде ... ... ... ... ... көмегімен банктің табыс алу есебі шығарылады, ... ... және есеп ... ... ... ... шығындар минималды.
Көптеген коммерциялық ... ... ... ... тартылған қаражаттар құрылымында ... ... ... банк ... бұл ... ... ара ... болып
30-36% саналады. ... бұл ... ... ... ... ... ... талап еткенге ... ... ... оның ... ... ... және ... банк активтерінде қолдануда айтарлықтай ... ... ... ... ... есеп айырысу шоты-бұл ... ... ... ... ... капиталдағы жоғары үлесі ... өте ... ... ... орай басқарудың маңызды
мақсаты - банктің депозиттік базасының тиімді ... ... ... үшін ... ... ... ... мерзімді
депозиттер алады, өйткені олар тұрақты және банктерге ... ұзақ ... ... ... ... береді.
Мерзімді депозиттер - бұл банктерге белгілі-бір ... ... ... ... ... ... уақытша бос
қаражаттары болып табылады. Олар ... ... ... ... ... байланысты төленеді. Мерзімді салымның иесі оларды
келісілген ... ... ... ... алатыны туралы жағдай,
оларға өздерінің қаражаттарын ... ... ... ... ... шығармайды.
Бірақ бұл жағдайда клиенттің салым бойынша пайыздық ... ... ... мерзімдеріне байланысты жіктеледі;
- айға дейінгі ... ... 6 айға ... ... 6 ... 9 айға ... ... 9 айдан 12 айға дейінгі депозиттер;
- 12 айдан жоғары ... ... үшін ... ... ... ... болып
жоғары пайыз алу, ал банк ... ... ... ... ... табылады. Клиенттер үшін ... ... ... ... ... табылады. Ал
банктер үшін кемшілік болып салымдарға жоғары ... ... ... ол өз ... ... ... алып ... депозиттердің екі формасы бар:
- мерзімі бекітілген мерзімді салым;
- алдын ала алуы ... ... ... ... ... ... мерзімге және
келісім шарттағы ... ... ... ... ... ал ... мерзімі өткеннен кейін мерзімді салым
иесі кез-келген уақытта ... ала ... ... ... ... ... ... мөлшері салым ... ... және ... ... шарт ... орындауына
байланысты болады. Салым мерзімі ұзақ болған ... және ... ... көп болған сайын сыйақы көлемі де артады.
Алдын-ала алуы ... ... ... ... ... үшін ... ... банкті алдын-ала келісім шартта ... ... ... ... ... 1 дан 3, 3 дан 6, 6 дан ... 12 ... ... ... ... ... салымдардың
пайыздық ставкасы анықталады.
Егер салымшы салым сомасын ... ... ... ... онда ол ... ... ... өзінің салымын
жаңа шарттар ... ... сала ... ... ... ... салымшы мерзімінен бұрын алған жағдайда ол келісім шартта
көрсетілген пайыздың бір ... ... ... ... ... ... бұндай жағдайда пайыз талап ... ... ... ... ... төмендетіледі.
Мерзімді салымдар бойынша пайыз ставкасын ... ... ... қаражаттарды орналастырған мерзім ... ... ... ... ... ... да жоғары болып табылады. Маңызды
кезеңдердің бірі болып ... ... ... де ... ... болған сайын пайыздық ставканың ... де ... ... ... ... ... әр түрлі әдістері де қолданылады.
Мерзімді депозиттерді ... ... банк ... өтімділігін
қамтамасыз ету мәселелері шешіледі.
Әлемдік банктік тәжірибеде мерзімді және ... ... ... ... орынды жинақ депозиттері алады.
Олар банк ресурстарында маңызды ... ... ... ... ... ... ... және
мерзіміне байланысты жіктеледі;
- мерзімді;
- қосымша жарна салуға ... ... ... салым;
- шартты;
- ұсынушыға;
- талап еткенге дейінгі;
- ... ... және ... ... сомада немесе бөліктеп салынады және ... ... ол ... кітапшаларын ұсынумен кепілдендіріледі.
Жинақ салымдарына ақшалай ... ... ... ... пайда болған салымдар жатады. Оларды, ... ... ... ... қаражаттардың жинақталуы немесе
табыстылықтың жоғары ... ... ... ... үшін ... ... артықшылықтары және кемшіліктері
бар. Банктер үшін ... ... ... болып, олардың
көмегімен халықтың қолданбаған табыстары ... ... ... ... Ал ... үшін ... болып
салымдар бойынша ... ... ... ... және осы
салымдардың ... ... және ... ... ол осы ... ... тез ... және
банктің өтімділігін жоғалту қаупін арттырады.
Осы сұрақты қарастыруда келесі фактті айта кету ... ... ... ... ... ... ... яғни нарықта басқа бағалы ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Депозиттік сертификат ... ... ақша ... ... ... ... басқа елдер территориясында тіркелген ... ... ал ... ... ... ... ... ретінде қолданатын Қазақстан және басқа елдер ... жеке ... ғана ... ... екі ... бар. ... ол
депозиттік саясаттың басқа құралдарына қарағанда ... ... ... ... және оның иесі ... ... нарық
конъюктурасының жағымды өзгеруі нәтижесінде алуы мүмкін. Екіншіден,
үкімет ... ... ... ... ... ... жағдайда
нарықта еркін жүретін сертификат алу ... ... ... іс-
әрекет еркіндігін береді. Бұл жағдайда ... ... ... ... ... Ұсынушыға депозиттік және ... ... ҚР ... ... ... ... дайындауға лицензия ... ... ғана ... ... ... ... өздері типографиялық, фотокопиялық және басқа ... ... ... ... ... сертификаттарды депозиттік
және нарықтық бөлумен қатар, ... ... да ... қарай
жіктеуге болады:
1) шығару әдісі бойынша:
- бір жолғы ретте шығарылатын
- сериялық ... ... ... ... ... ... ұсынушыға
Депозиттік сертификаттардың айналыс мерзімі (сертификатты беру
күнінен сертификат иесі депозитті ... ... ... ... алу ... дейін) бір жылмен ... ... ... ... үш ... ... иесі сертификат бойынша талап етуді басқа тұлғаға
бере ... ... ... бойынша бұл тапсырыс басқа
тұлғаға жай беру ... ... ... ... ... ... екі жақтың келісімімен құжатталады.
Сонымен көрсетілген теориялық ... ... ... ... ... үшін ... және ең арзан
ресурс көзі болып ... көз ... ... ... ресурстық базадағы ... ... ... ... ... ... ... тыс көп болуы банк өтімділігін
әлсіретеді.
Банк өз ... ... ... ағымдық,
депозиттік және жинақ шоттарына аударады. ... ... ... ... банк ... бір ... ... жасау кезінде депозиттік тартылған ... ... ... білу үшін ... ... ... ... дейінгі депозиттер үлесінің көбеюі банктің ... ... ... ол банкке жоғары пайыздық табыс әкеледі. Бірақ
бұл ...... ... ... болмағандықтан олардың
ресурстық базада көп ... банк ... ... ... ... тартылған ресурстардың тұрақты бөлігі
деп есептеледі. ... ... ... ... ... ... тұрақтылығының артуына ықпал етеді, банктің төлемқабілеттілігін
және өтімділігін тиімді ... ... ... ... ... тарту кезінде онымен депозиттік
шарт жасалады. (қосымша А). ... ... ... ... ... ... оның әр ... ... ... типтік
ерекшеліктері болады. Келісім шарт екі ... ... ... ал ... депозиттік немесе несиелік бөлімде (осы
жұмыс банкте кімге тапсырылғанына ... ... ... ... ... мерзімі өткеннен кейін алатын
салым сомасы, оның қызмет ету ... ... ... ... ... банктің міндеті мен құқығы, келісім шарттағы ... ... екі ... ... ... ... шешу тәртібі
қарастырылады.
Салым бойынша операцияны ... ... ... шот, ... ... ... есеп айырысу және чектік кітапша,
алфавиттік ... ... ... ... ... ... ... сомаға салымшы тапсырмасы, салымды
ауыстыру ... ... ... ... жоғалтылған жинақ
кітапшаларын тіркеу кітапшасы қолданылады.
Салым қолма-қол ... тек жеке ... ... Қолма
– қол ақшаны салымға қабылдау тәртібі Б ... ... ... ... ... ... ... қолма-
қолсыз түрде жүргізіледі.
Салымды жабу кезінде клиент ... ... ... ... және ... ... ... керек. Банк клиентке салым
сомасына және ол ... ... ... кассалық ордерді толтыруды
ұсынады ... ... ... ... ... ... ... болып:
- табыс әкелмейтін қарыз және тартылған ... ... ... ... ... ... ... банкте
болдырмау;
- активтік операцияларды дамыту және ... ... ... үшін ... ... ... іздеу;
- «арзан» ресурстарды тартудың есебінен ... ... ... ... ... ... пассивтік операция
шеңберіндегі саясатын ... ... ... ... алып ... және ... ... ұйымдардың арасындағы заңды және
жеке ... ... үшін ... ... және оларға қызмет ... ... ... ... алып ... ... ... мамандарының мәліметтері
бойынша дамыған елдерде ... ... ... ... 30-дан
астам түрі бар екені белгілі. Сонымен ... ... әр ... ерекшеліктері бар. Ол ... ... ... ... және ... ... төлеуде өз көзқарасына сәйкесін
таңдауларына мүмкіндік береді.
Сонымен банк ... үшін ... ... жеңіске жете
алады? «Банк ісі» ... ... ... ... ... үшін банк ... ең ... болып банктің жарнамалық
танымалдылығы, одан ... ... ... және клиентпен қарым-
қатынастағы әр түрлі қолайлылықтың ... және де ... ... ... және ... ... ... қолданылатын
антикризистік шаралардың ... ... ... қолындағы бос
қаражаттарды ... үшін ... осы ... орындау қажет. Ал
кәсіпорын мүддесін қорғайтын ... үшін ... ... ... ... және беделділік тұрады. ... ... ... ... ... ... салу проблемасы орта деңгейлі қазақстандықтар ... ... ... ... ... түрі ... ... таңдауларына әкеп соғады. ... ... ... ... ақша ... ... және ... ең белгілі
түрі болып ... ... ... ... тартылған қаражаттарының
ішінде ... ... ... ең ... Бірақ депозит
сияқты банк ... ... ... ... ... бар. ... банктер арасындағы несие ресурстары ... ... ... ... ... қызметтерді дамыту
бойынша шараларын қабылдауларына мәжбүр етеді.
3. Депозиттік саясат және оның банк ... ... ... ең ... ... ... сай ... экономикалық мақсатқа лайықтылығы;
- бәсеке қабілеттілігі;
- ішкі ... ... ... ретінде халықтан тартылған
қаражаттарды қолданудың рентабельділігі ... Бұл ... ... ... жалпы контекстінде қарастырылуы қажет.
Жеке тұлғалардан депозиттік ресурстарды ... ... ... ... кезінде, олармен байланысты шығындарды да ... ... ... ... және де ... ... деңгейін, сонымен қатар ... ... алу ... ... ... ... ... конъюктурасына сәйкес
келетін құралдардың сенімділік иерархиясын ... ала ... ... ... дәрежесі бойынша өзіне сәйкес ... ... ... ... ... ұстайтын банк, ... бір ... ... ... ... ішкі ... ... аспектілері
бойынша қарастыруға болады. Бұл ... ... ... да, ... ... сол ... ... да сәйкес ... ... ... ... және ... ... ... да (сертификаттармен, векселдермен
және т.б.), және ... әр ... ... ... ... және жеке тұлғалар үшін).
Коммерциялық банктердің депозиттік ... ... мына ... қарастыра кету қажет; ... ... мен ... оны қалыптастырудың
принциптерін, және ... ... ... ... ... ... субьектілерінің
құрамына банк клиенттері, коммерциялық банктер және ... ... ... саясаттың обьектілеріне ... ... және ... ... қызметтері жатады
(комплекстік қызмет ... ... ... саясатының
субьектілері мен ... ... ... толығырақ
жинақталып көрсетілген.
Коммерциялық банктің депозиттік ... ... ... ... көрсетілгендей жалпы және ерекше принциптері бар.
Депозиттік ... ... ... ... ... Қазақстан республикасының Ұлттық банкінің мемлекеттік ... ... үшін де және әр ... ... банк ... үшін де біріңғай принциптері танылады. Оларға ... ... ... ... біріңғайлығын, тиімділік
және нәтижелілігін, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... банк шығындарының
үйлесімді деңгейін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
принциптері жатады, ... банк ... бос ... ... ... ... ... кез-келген жолмен
алуға тырыспай, ол ... ... ... асыратын нарықтың
реалиларын есепке ала ... ... ... ... ... банктің пайызды төлеуі операциялық
шығындардың ... ... ... ... Сондықтан банк бір
жағынан пайыздық ... ... ... ... ... Ал ... ... үшін тартымды болып табылатын ... ... ... тұруға мәжбүр. Ірі ... және ұзақ ... ... үшін ... ... ... жоғары
пайыздық деңгейді ... ... ... тұрғындардан
қаражаттарды тартуы шексіз ... ... ... ... ... ... оның
депозиттік базасының сапасы табылады. Депозит сапасының ... ... ... ... банктің депозиттік саясатын құру кезеңдерінің
әрбірі ... ... ... және олар ... процесті
ұйымдастыруды дұрыс жүргізу, және тиімді депозиттік ... ... ... ... табылады. Банктің ... ... ... процесінде банктің әр түрлі құрылымдық ... ... ... депозиттік саясатының субьектілері
және ... ... ... ... ... ... депозиттік процесті
ұйымдастырудың стратегиялық және ... ... ... ... ... ... ол оның ... саясатының
тиімділігін және ықшамдығын қамтамасыз етеді.
Дипломдық жұмыстың теориялық ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалардың уақытша бос қаражаттарын банкке
шоғырландырудың ... ... ... яғни коммерциялық банктің
депозиттік саясатының шекарасы туралы сұрақ болып ... ... ... ... ... ... ... осы шекаралардың жіктелуі келесі белгілері
бойынша ... ... ... ... пен ... ... ... ҚРҰБ-нің нормативтерінің және банк ... ... ... ... ... ... субьектілердің қатынастарына байланысты (ішкі ... ... ... қатынастардың мерзіміне байланысты (уақытша шекара);
- ... ... ... ... ... ... қаражаттардың құрылымы және көлеміне байланысты (сандық
және сапалық шекаралары).
Шекаралардың жіктелуі келесі ... ... ... ... ... ... ... шекарасы
Банктің депозиттік саясатын жалпы банктік саясаттың бір элементі
ретінде қарастыра ... ... ... ... ... ... ... ақша ресурстарының соғұрлым жоғары көлемін
тарту болып табылатындығын ... алу ... осы ... ... ... тиімді орындауы оны
қалыптастыру процесінде келесі мәселелерді шешеді, олар:
- Депозиттік ... ... ... ... ... ... ... немесе табысты болашақта ... ... Банк ... ... деңгейін ұстау;
- Депозиттік операциялардың субьектілерінің ... ету және ... әр ... формаларының
үйлесімділігі;
- Депозиттік операциялар мен қарыз беру ... ... және ... ... сонымен қатар несиелік
салымдар арасындағы қарым-қатынасты және ... ... ... ... бос ... ... Тұрақты пайыздық саясатты жүргізу;
- Тартылған қаражаттар бойынша пайыздық ... ... және ... іздеу;
- Клиенттерге қызмет көрсетудің мәдениеттілігін және сапасын
арттыру, ... ... ... ... ... жерде коммерциялық банктердің депозиттік саясатын
қалыптастырудың механизмін ... ... жөн, ол ... Банктердің депозиттік саясатты жүргізу және ... ... ... мен ... ... ... осы ... жұмыс істеуінің нәтижелілігіне байланысты.
Депозиттердің ... ... көп ... сайын, банк
өтімділігі де жоғары болады, өйткені бұл ... ... ... ... ... тұрақты бөлігінің артуы
банктің өтімді ... ... ... өйткені банк
міндеттемелерінің жаңаруын болжайды.
7-сурет. ... ... ... ... ... ... ... түрлерінің жағдайына шетелдік зерттеушілер
жүргізген талдау талап ... ... ... ... ... ... ... Депозиттің бұл түрі пайыздық
ставка ... ... ... Оның осы ... ... банкке
жататындығын келесі факторлар анықтайды: ... ... ... жылдамдығы, банктің сенімділігі, ... ... әр ... ... ... ... ... Шетелдік
зерттеушілердің мәліметтері бойынша ... және ... ... ... ... Олардың нақты ... ... ... ... ... ... етеді. Әр
түрлі ... ... ... ... ... ... ол депозиттер миграцияға ұшырайды.
Қалыптасқан ... ... ... ... ... банктің депозиттік базасының құрылуы ... ... ... және ... ... ... байланысты.
Субьективтік проблемаларға келесілер жатады:
- Қазақстан ресрубликасындағы коммерциялық банктердің ... ... және ... ... Банк ... клиенттердің құралдарын ... ... ... және орта ... ... мен ... Қазақстандық банктердің көпшілігінде ғылыми ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудағы кемшіліктер: банкте сәйкес
бөлімшенің болмауы, ... ... ... төмен деңгейі, ... ... ... және тағы ... ... ... ... бар:
- Коммерциялық банктерге мемлекеттік органдардың және ... және ... әсер ... ... ... ... қаржылық нарықтардың
Қазақстандық ақша нарығына әсері;
- Банктер ... ... ... ақша және ... ... ... ... банктік салымдарды қорғау және ... ... ... ... ... сәйкес депозиттік саясаттың
құрылуы банктің жүргізетін ... ... ... ... депозиттік пайыз ресурстарды тарту облысында ... ... ... ... ... ... ... пайыз
нормалары заңмен салымның мерзіміне сай ... ал ... ... ... ... ... ... ақша нарығының жағдайына және ... ... ... ... бәсекеге қабілетті пайыздық ставкалар
бекіте алады. Депозиттік ... ... ... ... ... ... ... сомасымен, шоттың қызмет ету
ерекшелігімен, көрсетілетін ... ... мен ... арқылы
анықталады және клиенттердің ... ... ... ... ... ... ету мақсатында ҚРҰБ-
кі міндетті норматив бекіткен; H11-тұрғындардың ақшалай ... ... Ол ... ақшалай салымдарының жалпы
сомасының банктің меншікті ... ... ... ... Бұл ... мақсималды мәні 100 %.
Коммерциялық банктің пайыздық ... ... ... ... құнын және депозиттік операцияларды ... ... ... ... Ол үшін ... ... Салымдар бойынша қабылдауға болатын пайыз ... ... ... ... пайыздық ставка динамикасын зерттеу;
- Инфляция жағдайында ресурстардың реалды ... ... ... жалпы шығындарының көлеміндегі ... ... ... ... ... талдау.
Салымдар бойынша пайыздық ставканы ... ... ... отырып ҚР –ның Азаматтық кодексінің талаптарын ескере отырып
бекітеді.
ҚРҰБ-нің пайыздарды ... ... ... ережесінде салымшыға
салым бойынша табыс ақшалай ... ... ... ... Банк оны негізгі ... ... ... ... күн ... есептейді. Шоттар жабылған кезде пайыз
шоттардың ... ... ... ... ... ... ... ставка мөлшері нақты ... ... ... ... ... мақсатында банк таңдап
жүрген салымшы үшін ... ... ... тәртібі анықтаушы
фактор болуы мүмкін. ... ... оны ... ... нақты
күндер санын (365 немесе 366), ал ... жуық ... ... ... ол өз ... ... ... әсер етеді.
Пайыздарды есептеу ... ... бірі ... жүргізіледі:
- Қарапайым пайыздар;
- Күрделі пайыздар;
- Тұрақты пайыздық ставкамен;
- Қалқымалы ... ... ... қаражаттардың салымда нақты болу ... ... ... пайыздық ставка қолданылады. Табысты
есептеудің мұндай ... ... ... қорғайды және
қаражаттарды сақтау мерзімін ұлғайтуға ... ... оның ... ... ... ... ... қамтиды:
- Пайда алуға ықпал ету ... оны ... ... жағдай
жасау;
- Депозиттер және ссудалық операциялар бойынша ... ... ... және ... банк ... ... ету ... бекіту;
- Депозиттік операциялар және ... беру ... ... және ... ... ... ... және
келісімділікті қамтамасыз ету;
- Баланстың ... ... ... ... ... ... ... келе пайыздық саясат – ... ... ... ... бөлігі деуге болады.
Банктің оптималды пайыздық ... бір ... ... ... Олардың ішінде бірінші кезекте пайыздың
жинақ мөлшері және ... ... ... ... ... ... ... «әлеуметтік» дифференциациялану
принціпі, банк қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз ету ... ... ... ... сонымен қатар сақтау ... ... ... ... ... ... және ... саясатын
құруда осы принциптердің барлығын ұштастыру ... ... ... ... ... ... ... ретінде «АҚ TEXAKABANK»)
1. 2005 жылғы «АҚ TEXAKABANK»-тің ресурстарына талдау
Банк Қазақстан ... ... ... 1993 жылы 19
наурызда «АҚ ... ... құру ... келісім негізінде
құрылған.
1997 жылы банк AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED ... және ... ... ... ... ... бойынша алғашқы дилер болды. Банк ... ... ... ... мүшесі, сонымен қатар
VISA Банк жүйесінің ассоциацияланған ... ... ... ... ... беру (сақтандыру) қоры» ЖАҚ-ның,
«Қазақстан қор биржасы» ... ... ... ... ... және ... қаржыгерлер ассоциациясының»
мүшесі болып табылды.
Өз ... ... ... орта және кіші ... Бұл ... ... ... 2003 жылдың 31 тамызындағы
жағдайы ... ... ... ... 64 % ... кез-келген түрдегі банктік кепілдік беру бойынша операцияларды
жүзеге асырады; ... әр ... ... ... ... ... аккредитивтер.
«TEXAKABANK» АҚ-ның кең клиенттер торабы бар. ... жеке ... жыл ... ... 10 %, ... ... 5% құрайды. Осы жылы банк қызмет ... ... 14 ... ... ... отыр. Жақын жылдарда
«TEXAKABANK» АҚ-мы ... ... база ... құруды
жоспарлап отыр: ірі ... кіші және орта ... 45 %, жеке ... – 50 %. Банк өз ... ... ... ... ... дайындаған. Жаңа депозиттік
бағдарламаны енгізу, мерзімді депозиттерді 2004 жылдың ... ... ... 90 % ... ... ... оның көлемі
745,0 млн.тг құраған. 2002 жылдың ... ... ... ... ... депозиттер көлемі 62 % өскен (1205,4 ... ... ... өсуі байқалуда. 2002 ж-1124 млн тг, 2003 ж-
1495 млн тг, 2004 ж – 2583 млн тг, ... ... ... ... 3015 млн тг құраған. Талап еткенге ... ... ... ... 45 % - дан ... ... жылдан бастап «TEXAKABANK» АҚ-мы MoneyGram
жүйесі ... ақша ... ... ... ... асыра
бастады. 2003 жылы бұл жүйе бойынша ақша құралдарының айналымы ... АҚШ ... ... ... ... ... жалпы
көлемі, соның ішінде ... ... ... да ... ... 2002 ... қарағанда 23 % өскен. Банк өз ... ... жол ... ... ... ... ... ұсынады.
Клиенттерге олардың банкпен операцияларына ... ... ... ... беру үшін банк ... ... ... Бағдарлама Кешенін енгізген.
Банк көрсетілетін қызмет спектрін, ... ... ... ... ... ұлғайтуға ерекше көңіл бөледі. Тұрғындарды
тұтыну және ипотекалық ... ... ... ... ... үшін ... ... кеңітілген. Тұтыну
және ипотекалық несиелеудің жалпы көлемі 2004 жылы 3,8 млн ... ... ... ... ... 1,7 млн ... құраған.
Банк банкаралық нарықтарда, мемлекеттік бағалы қағаздар
нарықтарында ... ... 2003 жылы ... ... ... ЖАҚ және «Қазақстанның халықтық жинақтау Банк» АҚ-
ның ... ... ... ... ... АҚ-ы ... ... және перспективті
бағыттарының бірі – халықаралық ... ... ... ... ... саны 2004 жылы 2003 ... 2,8 ... ... қызмет түрлерінің бірі ... ... ... ... ... қолма-қол ақша беру ... ... ... банк ... есеп ... ... мүмкіндік
береді. «TEXAKABANK» АҚ-ы жеке тұлғаларға ... ақша ... Visa, ... Card, Altyn, Diners Club ... ... ... асырады, төлем карточкаларына қызмет
көрсету бойынша сауда және ... ... ... Банк өз Visa ... ... ... ... уақытта «TEXAKABANK» АҚ-ы бірқатар шетелдік банктермен
(10-нан аса) ... ... ... ... ... АҚШ-да (American Express Bank, First Union National Bank,
Comerica Bank, Bank of New York, Texas Central Bank), ... Bank AG, Dresdner Bank AG, American Express Bank ... (Credit Suisse Bank), ... ... ... т.б. Банк – корреспонденттердің ... ... ... ... есеп ... ... қолданылады.
«TEXAKABANK» АҚ-ның екі аймақтық филиалы бар: ... ... 8 ... ... ... бар. Банк қызметкерлерінің
саны 2002 жылдың 1 шілдесінде 207 адамды құраған.
Табыстар мен ... ... ... ... соңғы үш жылда ... 2002 жылы – 401,2 млн тг, 2003 жылы – 449,7 млн ... 12,1 % (2002 ... ... 2004 жылы – 637,1 млн тг ... % (2003 ... ... 2005 жылдың бірінші ... ... ... 343,6 млн тг, бұл ... 2003 ... ... қарағанда 43,7 млн тг ... 14,5 % ... ... 2005 жылдың бірінші жарты жылдығында 186,9 млн
тг, құраған ... ... 54,4 %), ... ... – 110,8 млн
тг (32,3 %), қаржылық операциялар табысы – 37,4 млн тг (10,9 %), ... ... – 8,3 млн тг, (2,4%) ... жылы жалпы пайыздық табыс 2002 жылға қарағанда бағалы
қағаздармен ... ... ... ... ... ... (13,8 млн тг ... 6,3 %)-2004 жылы пайыздық табыс 106,7 млн
тг ... 52,3 % - ға ... ... ... ... ... емес ... негізінде комиссиялық жинақтардан
және қаржылық операциялар ... ... ... ... ... ... 2003 жылдың аяғында комиссиялық табыс мөлшері 172,1
млн тг (2002 жылы ... 2004 ... ... ... ... 208,7 млн тг (2003 ... ... өсім 32,8 %), қаржылық
операциялардан ... ... ... – 64,3 млн тг (2003 ... өсім 10,1%) құраған.
Таза операциялық табыс 2002 жылы 144,3 млн тг, 2003 жылы – ... тг, 2004 жылы – 135,4 млн ... ... (2002 ... ... 17,7% ... АҚ-ның жалпы шығындары 2002 жылы 265,8 млн тг,
2003 жылы – 367,7 млн тг, 2004 жылы – 530,7 млн ... ... ... 2003 ... ... өсуі банк ... ... ... ... ... ... ... және есеп
айырысу кассалық бөлімшелерінің ашылуы ... ... ... жылы 3 есеп ... ... ... ... Өткен жылға
қатысты алғанда 2005 жылы банктің жалпы шығындары 241,5 млн ... ... 1 ... ... АҚ- ның шығындары 312,1
млн тг құраған, оның 40,3 % - ... және ... ... ... % ... ... сыйақы төлеу, 26,3 ... да ... жылы ... құрылысының капиталды ... ... алу, ... алу шығындары 102,8 млн тг, 2003 жылы ... млн тг ... 2004 жылы ... ... жаңартуға 50400
АҚШ доллары ... 2005 ... ... жаңа ... банктік бағдарлама кешені-АБПК) «Pragma» алынған,
құны 34569 млн тг .
Активтер.
Баланс ... ... ... ... 2002 ... 2002 ... 1 ... дейінгі кезеңде табысты активтер
мөлшері 1328,3 млн теңгеден 3706,1 млн тг ... ... өсім ... тг ... 179 % құраған.
2003 жылы активтің барлық баптары ... ... ... ... депозиттік шоттардағы «TEXAKABANK» АҚ- ның сомасы 3
есеге өскен (134,8 млн ... 432,4 млн тг ... ... ... ... несиелер сомасы да өскен (696,7 млн ... ... ... ... 45 % ... Осымен қатар салымдар
құрылымы ... ... ... ... ... қысқарған, банк
айналым мерзімі 3 жылдан жоғары ... ... ғана ... жылы ... ... 2003 ... салыстырғанда 936,0 мың
теңгеге ... 2964,7 млн тг ... өсу ... ... ... банк портфелінде бағалы қағаздар 2003 ... ... 125,9 %, ... – 32,9 %, басқалар – 153,5 % ... 2004 ... АҚ- мы ... құрылымын қайта қарап, жоғары өтімді
активтер ... ... Банк ... ... 2002 жылы 1140,6 ... 2003 жылы 1516,0 млн тг ... (32,9 %) жоғарлатқан, 2003 жылдың
соңында активтер құрылымында негізгі ... ... ... - 40,8 %. ... ... 70 % ... мүлік
кепілдігімен қамтамасыз етілген.
«TEXAKABANK» АҚ- ның ... ... 2004 ... ... ... ... құрылымында келесі өзгерістер болған:
басқа ... ... ... сома 10 % дан 20% ... 2002 ... ... ... жылдығында бағалы қағаздар
портфелінің банк активіндегі үлесі 17,3 % дан 9,4 % ... ... ... қорытындысы бойынша банк активтері ссудалық портфелдің
нетто-көлемінің өсуіне байланысты 2,2 млрд тг ... ... АҚ- ның ... ... негізінде құрылыс,
сауда, көлік ... және жеке ... ... бөлінген.
2002 жылдың бірінші жартысында салалар бойынша ... ... ... – 31,9 %, ... ... – 27,2%, ...
11,5 %, көлік – 9,4 %, ... ... ... – 20 ... АҚ-ның несие саясатының басым бағыттарының бірі –
жеке тұлғаларды несиелеу. Егер 2003 ... ... ... ... ... несиенің сомасы 5,2 млн тг болса, 2004 жылы ... 29,5 млн тг ... 34,6 млн тг ... ... 52,4 ... ... 1 ... стандартты ... ... ... 81,1 %, ... 2004 жылдың осы кезеңіне қарағанда
12 % жоғары. Несиелік портфелдің ... 2003 ... 1 ... ... 40,8 % ... 1516,2 млн тг ... 2002 ... 1
шілдесінде бұл көрсеткіш 2714,6 млн тг ... ... ... Берілген несиелердің орташа өлшенген ... ... ... ... мерзіміне және несиелеу ... жылы ... ... ... ... ... ... бүкіл портфелдің 17 % нан 35 %на ... ... ... 1 шілдесінде 18 % дан 23,4 % ... ... Осы ... ... 2004 жылы 14% - дан 20 % дейін (қысқа мерзімдік) және 18-
19 % (орта ... 2003 ... 1 ... 16,9 % дан 18,4 % ... ... және 9,4 – 18 % ... мерзімдік) болған.
Қозғалмайтын мүлікпен қамтылған ... ... 2005 ... ... 26 % және орта ... 10 %, 2004 ... ... ора мерзімдік 9,3 % құраған. АҚШ долларында 2005 жылы ... ... 16-17 % ... ... 2004 ... 1 ... %-дан 17,7 % ... қысқа мерзімдік және 14 - 15,8 % дейін ... ... ... ... АҚ-ның ссудалық портфелінің сапасы ... типі |2003 |2004 |2005 ... |жыл |жыл |жыл |2 ... теңге |% |Мың |% |Мың |% |Мың |% |
| | ... | ... | ... | ... |380 |83,7 |807 |69,2 |1 246 |81,1 |1 914 |69,5 |
| |507 | |400 | |495 | |942 | ... |73 248|16,1 |314 |26,9 |283 |18,5 |841 |30,5 |
| | | |823 | |858 | |722 | ... |851 |0,2 |45 914|3,9 |– |– |– |– ... ... |– |– |– |– |– |– |– |– ... | | | | | | | | ... |– |– |– |– |5 805 |0,4 |677 |0,02 ... |454 |100 |1 168 |100 |1 536 |100 |2 757 |100 |
| |606 | |137 | |158 | |341 | ...... есеп беру мәліметтері негізінде құрастырылған|
Ссудалық портфельдегі субстандарттық, ... ... ... ... провизиялар жылдар ... ... % (2003 ... 2,4 % (2004 ... 1,3 және 1,6 % (2005 ... бірінші
жартысы). Банктің жүргізетін ... ... ... ... ... және несие қызметінен болатын шығынды жабу ... ... ... ... 2005 ... аяғындағы жағдай
бойынша құрылған провизиялар сомасы 19,9 млн тг ... 2004 ... ол ... 27,6 млн тг ... (төмендеу 27,5% құраған).
3-кесте. «TEXAKABANK» АҚ-ның ссуда бойынша қалыптасқан
провизияларының мәліметтері
| Ссуда типі |2003 |2004 |2005 ... |жыл |жыл |жыл |2 ... ... |% |Мың |% |Мың |% |Мың |% |
| | ... | |теңге | |теңге | ... |– |– |– |– |– |– |– |– ... |6 477 |96,8 |16 094|58,4 |14 193|71,0 |42 ... | | | | | | |086 |4 ... |213 |3,2 |11 479|41,6 |– |– |– |– ... ... |– |– |– |– |– |– |– |– ... | | | | | | | | ... |– |– |– |– |5 805 |29,0 |677 ... |6 690 |100 |27 573|100 |19 998|100 |42 ... | | | | | | |763 | ...... есеп беру мәліметтері негізінде құрастырылған|
Несиелер жеделдігін талдау нәтижесі ... ... ... ... жарты жылдығында ұзақ және орта мерзімдік несиелер
2067,6 млн тг ... 74,9 % ... ... ... 3 ... ... ... 1173,8 млн тг немесе 42,5% , орта ... (1-3 ... ... -893,8 млн тг ... 32,4% ... ... ... бөлігі қысқа мерзімдік несиелер, соның ішінде
қысқа ... ... ... (30 ... ... банк тек 3,8 %
ақша қаражаттарын салады.
Пассивтер.
«TEXAKABANK» ... ... 2003 жылы 2002 ... 28,7 % ... 2004 жылы – 75,5 % (2002 ... ... ... депозиттер бойынша орташа ставкалар тарту мерзіміне
және ... ... ... ... ... ... ... 2004 жылы – 5,5%, 2002 жылдың бірінші ... % (1-30 ... ... АҚШ ... 2004 жылы – 6,4 дан 10,3 ... ... ... 8,8 % орта ... 2002 ... ... 4,3 дан – 8,9 % дейін (қысқа мерзімді), 8,2 % орта ... ... АҚ- ның ... ... мерзімі бойынша
активтері мен пассивтерінің құрылымы 2003 жылдың 1 ... күн |31-60 |61-90 ... |3 ... |күн |күн |күн |күн |жыл ... |ғы ... |958 |14 152|6 548 |408 280|253 |893 787 |1 430|3 ... |979 | | | |033 | |127 |906 ... |216 |– |– |– |– |– |– |216 |
| |047 | | | | | | |047 ... ... |178 |– |– |– |– |– |– |178 ... шот |767 | | | | | | |767 ... ... |– |– |– |– |– |– |400 ... шот |469 | | | | | | |469 ... |117 |– |– |– |– |– |256 |373 ... БҚ |200 | | | | | |375 |575 ... |26 529|6 895 |4 039 |399 306|253 |893 787 |1 173|2 ... | | | | |033 | |752 |341 ... |19 967|7 257 |2 509 |8 974 |– |– |– |38 |
| | | | | | | | |707 ... |1 982 |78 621|43 235|338 580|543 |162 353 |430 |3 ... |311 | | | |176 | |203 |479 ... |1 849 |78 621|43 235|338 580|543 |162 353 |– |3 ... |003 | | | |176 | | |968 |
| |133 |– |– |– |– |– |430 |563 ... |308 | | | | | |203 |511 ...... есеп беру мәліметтері негізінде құрастырылған|
Жинақтау депозиттері бойынша ... ... 2004 жылы ... 10,3 % құраған. 2002 жылдың бірінші жарты жылдығында 10,1%
құраған. ... ... ... ... ... ставкалары
АҚШ долларында 2002 жылдың бірінші жарты ... ... 7 ... ... ... ... ... банк әдістемесіне сай есептелінетін
«TEXAKABANK» АҚ-ның меншікті капиталының мөлшері 2002 ... ... млн тг өсіп 1514,9 млн тг ... 246% құраған. Меншікті
капиталдың 2003 ж 471,1 млн тг ... 51,8% өсуі 2 – ші ... ... ... ... қоры ... 331,8 млн ... есепті кезең табыстарының 82 млн тг өсуі ... ... ... ... ... ... ... «TEXAKABANK»
АҚ- мы үшін 2002-2004 жылдары клиенттердің депозиттері және ... мен ... ... ... ... ... 2003
жылдың бірінші қаңтарында банктің ... ... ... ... тг ... ол 2002 ... ... жартысына қарағанда 17%
жоғары. Талап ... ... ... 2003 жылдың ... ... ... жалпы депозиттер көлемінің 53,8 %
құраған.
5-кесте. «TEXAKABANK» АҚ-ның ... ... ... ... |2 |3 |4 |2 ... ... |% |Мың |% |Мың |% |Мың |% |
| | ... | |теңге | ... ... ... |876 039|77,9 |1 101 |73,7 |1 731 |67,1 |1 623 ... | | |349 | |147 | |177 |8 ... | | | | | | | | ... |248 252|22,1 |391 715|26,2 |744 |28,8 |1 205 ... | | | | |917 | |468 |0 ... ... |0 |2 045 |0,1 |106 |4,1 |186 ... | | | | |742 | |323 | ... |1 124 |100 |1 495 |100 |2 582 |100 |3 014 ... |291 | |109 | |806 | |968 | ... – «Техакабанк»-тің есеп беру мәліметтері негізінде құрастырылған|
«TEXAKABANK» АҚ-мы мен Petroleum International, Inc (АҚШ, ... ... 2001 ... 1 ... ... ... ... қарыз туралы қаржылық ... қол ... 7 ... 10 % ... ... ... Бұл қарыз жалпы корпаративтік
мақсаттар үшін тартылған.
Меншікті капиталдың 2004 ж 113,5 млн тг ... 11 % өсуі ... ... өсуіне (жарғылық капиталдың төленген бөлігінің
28,8 млн тг және өткен ... ... ... 65,9 млн ... және ... кезең табысының өсуі есебінен 2 – ші ... ... ... 2002 ... ... ... ... капитал 492,6 млн тг (48,2 %) ... ... 2 – ... капиталдың өсуіне байланысты болған.
2. «АҚ TEXAKABANK»–та депозиттік операцияларды ұйымдастыру
Банктердің ... ... ... негізгі көзі,
клиенттердің ағымдағы және депозиттік ... ... ... ... кеткендей 2005 жылы «АҚ EXAKABANK» тартылған салымдар
көлемін жоғарлатқан.
6-кесте. ... ... ... базаның өзгеруі
| |2004 |2003 ... база | | |
| |kzт ооо ... |kzт ооо ... |
| | |% | |% ... ... ... |2 204 051 |37,9 |1 178 |35,1 |
| | | |077 | ... ... ... |309 928 |5,3 | |8,1 ... ... | | |271 905 | ... қысқа мерзімді | | | |- ... |791 630 |13,6 | | ... ұзақ ... | | |1 |41,6 ... | | ... | ... ... салымдары |2 216 792 |38,1 | |13,3 |
| | | |446 414 | ... ... | | | |0,0 |
| |51 431 |0,9 | |0,7 ... | | |0 |1,2 |
| | | | | ... |105 262 |1,8 |22 386 | |
| | | | | |
| |133 014 |2,4 |38 484 | |
| | | |3 353 | |
| |5 812 108 |100,0 |848 | ... – «Техакабанк»-тің есеп беру мәліметтері негізінде |
|құрастырылған ... ... ... ... 2002 жылы 1,1 млрд ... 2003 ... басында 2,6 млрд теңгені құрды. Клиенттердің
мерзімді салымдары 2002 жылы 1,3 млрд ... ... 2003 ... 1
қаңтарына 3,2 млрд теңгені құрды. Бұл, ... ... ... ... ... ... бәсекелес ставкаларымен
қызықтыратындығымен, депозиттік бағдарламалардың алуан ... ... ... ... ... ... артуына үлкен ... ... ... ... ... ... көріп отырғанымыздай, 2003 жылы клиенттер ... ұзақ және ... ... салымдардан басқалары,
айтарлықтай өзгеріске ұшыраған жоқ. Егер жалпы ... ... ... ... ... 2002 жылы 13 %-ды ... 2003
жылы ол 38 % - ға дейін жеткен. Осымен қатар ай ... ... ... ... көлемі 1 млн долларға жетіп отырған. Бұл
негізінен ... ... ... ... ... оның нәтижесінде жаңа ... ... ... Депозиттік базаның өсу динамикасы (млрд тг)
Депозиттер категориясы, валюта түрі ... ... ... ... ... келесі ... ... ... ... түрі ... депозиттік
міндеттемелердің құрылымының өзгеру көрсеткіштері
| |2004 2003 ... база | |
| |kzт ооо ... |kzт ооо ... |
| | ... | ... |
| | |% | |% ... ... депозиттері | | | | ... ... ... ... ... |- |290 487 |- ... ... |26 767 |2,0 |10 200 |- ... |386 088 |2,0 |275 280 |- |
| |9 657 |- |4 968 | ... | |10,0 |39 | |
| | |6,6 | | ... |618 687 |4,6 |1 118 045 |- |
| |6 484 | |117 |7,7 ... |605 520 |13,3 |1 117 928 |- |
| |6 683 |8,7 |- |- ... мерзімді (1 жылдан аз) |2 187 262 |6,5 |446 414 |- |
| |30 644 |- |- |9,0 ... |2 151 765 | ... |- |
| |4 853 | |- | ... |- | |- | ... | | | | |
| | | | | ... ... (1 ... жоғары)| | | | |
| | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | | | ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... ... (соның | | | | ... ... |2 196 729 |- |1 181 881 |- ... |1 731 952 |- |830 579 |- ... |439 539 |3,0 ... |- ... ... (1 ... аз) |305 957 | |317 021 |- |
| ... |10,0 ... |10,6 |
|KZT |37 486 |9,7 ... |8,9 ... |- |- |- |- ... | |- |- |- |
| |80 961 |- |- |- ... ... (1 ... ... 130 |9,5 |- |- |
| |42 831 | | | ... | | | | |
| | | | | ... | | | | ... | | | | ...... есеп беру мәліметтері негізінде құрастырылған |
Халық салымдарын тарту ... банк ... ... ... ... жеке ... ... көлемінің
артуы табылады.
2004 жылы банктің ... ... ... ... ... ... 1,06 млрд ... немесе 18 % өсуі ... 2004 ... ... ... ... 6,93 млрд ... Сонымен қатар банктің міндеттемесі 2005 ... 1 ... ... 1 ... салыстырғанда 39 % артып, 11 млрд теңгені
құрды.
Салымшылардың ... ... ... 2004 ... жеке ... үшін ... ... бағдарламасына
өзгертулер енгізді. ... ... ... ... ... TEXAKABANK салымшылар үшін салым ... ... ... ... ... бар клиенттер үшін жоғары
сыйақы ... бар, ... VIP – ... ... 2005 ... 1 ... пассивтер құрылымы
Жалпы, 2005 жылы депозиттік нарықтың оң ... ... ... ... ... бір ... 21,2%
көбейіп 731,2 млрд теңгені құрды (5,1 млрд АҚШ дол). ... ... ... ... 12,3% көбейіп, 395,8 млрд тг ... ... ... ... 33,8% ... 335,4 млрд ... құрды.
Жыл ағымында долларлану деңгейінің төмендеуі байқалды, ол
теңгенің АҚШ ... ... ... байланысты болды.
Ұлттық валютадағы депозиттер 60,1% ... 386,7 млрд ... ... АҚШ ... депозиттер 4,8% төмендеп, 344,4 млрд теңгені
құрды. (2,4 млрд АҚШ ... ... ... ... ... жалпы көлемі 40,0 % дан 52,9 % дейін
көбейді.
8 -кесте. ... ... ... ... ... |2005 |2004 ... база | | |
| |kzт ооо ... ооо |Үлесі,|
| | | | |% |
| | |% | | ... ... ... |1 890 488|27,3 |2 ... ... ... еткенге дейінгі| | | | ... | |6,3 |2 ... ... ... ... |439 012 |25,6 | |15,8 ... | | |924 644 |40,4 ... ұзақ мерзімді |1 776 172|39,8 | |1,0 ... | |1,0 |2 ... ... ... |2 759 636| |58 489 | ... | |100 |5 871 274| |
| |68 184 | | | |
| | | | | |
| |6 933 492| | | ... – «Техакабанк»-тің есеп беру мәліметтері негізінде |
|құрастырылған ... ... ... ... ... 1,06 ... ... Сонымен қатар, клиенттер салымдарының ... ... ... ... қысқа мерзімді салымдар үлесі
көбейді (9,8%). Және де, ... ұзақ ... ... ... млрд ... ... Бұл негізінен ... ... ... ... ... ... өсу динамикасы (млрд тг)
Жоғарыда айтылып кеткендей, 2004 жылы банк ... ... ... ... ... ... және оны ... негізі.
Депозиттік саясаттың маңызды тұтқасы болып, банк салымшыға
тартылған ... үшін ... ... ... ... ... маңыздыларының бірі депозиттік шоттар ... ... ... ... ... кез – келген банк пайыздық ставканың
шектен тыс ... ... ... ... сонымен қатар ... ... ... үшін ... ... ... ... – бір анықталған деңгей ... ... ... ... ... ставкасынан немесе берілген
несиелер бойынша ... ... ... ... ... ... ... – игіліктердің нақты және ... ... ... ... және ... уақыт талабына сай шкаланы құру.
Бұндай ... ... және ... ... ... ... ... пайыздық ставка шкаласының және ақша ... ... ... ... оның мүмкіндігінше дамуына
қолдау жасайды. Бұндай жағдайларда, тұтынушыда, ақша ... кең ... ... ... ... пайыздық ставканың деңгейіне
операцияның ... ... ... яғни ... ... және
сомасы, депозиттің түрі және т.б. ... ... ... депозиттің сомасы және мерзімі қаншалықты көп ... ... көп ... ... ... ... тәжірибесінде пайыздық ставканың
деңгейіне сонымен қатар инфляция ... де әсер ... ... ... ... ... ... екі мөлшерден
құралады; инфляция деңгейін ... ... және оған ... ... үшін депозитордың төлейтін пайызы. ... ... ... ... ... ... ... сомасына байланысты және айтарлықтай оңай ... ... ... ... инфляцияның деңгейін жабатын пайыз
ставкасын анықтау, айтарлықтай қиын іс және ... ... ... ... Нақ осы ... шешу банктерге нарықтық
обьективті пайыз ... ... ... ... ... ... бойынша пайыздық ставка келесі
топтарға жатқызылуы мүмкін:
- Несие – қаржылық ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік), - ... ... ... вексельдері, қысқа мерзімдік
банкаралық ссудалар және ... ... ... ... ... ... нарығының ставкалары - әртүрлі облигацияларды
эмиссиялау кезіндегі ... ... ... және басқа қаржылық ... ... ... және ... ... ... және ұсынумен
байланысты операциялары бойынша ставкалары.
Депозиттер ... ... ... және ... ... ... ... банктің несие және депозиттік операциялары
бойынша да белгілейді. Бірінші жағдайда олар банк ... ... ал ...... шығындарының. Қалқымалы пайыздық
ставканы қолдану, ... ... ... ... пайыздық ставканың
өсуінен өзін ... ... ... ал ... нарық
жағдайына сәйкес оның табысының артуын ... ... ... ... пен ... қатынасы
пайыз ставкасына, тауар бағасына сияқты ... ... егер ... көп ...... ... егер ... ұсыныстан көп
болса - өседі.
Пайыздық ставканың деңгейіне әсер ететін басқа маңызды ... ... ... ... жағдайында ставкалар өседі.
Осыған байланысты банктік тәжірибеде ... және ... ... ... ... деңгейіне түзетілген). Инфляцияға
байланысты шығындарды тоқтату үшін ... ... ... банкпен келісілген мерзім ішінде ... ... ... инфляция қарқынына және басқа факторларға ... ... ... ставкаларды кеңінен қолданады.
Негізінен қаржы ... ... ... ұзақ ... бағасына біршама бақылау жасайды. Соңғы ... ... ... ... ... емес, нарық бекітеді. Депозиттік
операцияларды жүргізген кезде әр банк ... ... ... ұстанады. Депозиттік саясаттың ережелері:
- депозиттік операциялар банктік пайданы алуға ... ... алу үшін ... ... ... ... депозиттік операциялар субьектілерінің
әртүрлілігі және әр түрлі формадағы ... ... ... ... ... жүзеге асырған кезде депозиттік
операциялар мен депозиттер және ... ... ... ... ... ... беру ... және депозиттік
операциялар арасындағы өзара байланыстылығы мен ... ... ... ... ... ұйымдастыру процесінде банк балансының
өтімділігін ... ең көп ... ... ... ... ... ... бөлу;
- банк ұсынатын қызметтердің дамуын және ... ... ... арттыру. Бұл депозиттерді тартуға
әсер етеді.
Депозиттер бойынша ... ... ... ... әсер
етеді. Шарты түрде оларды ... және ... ... ... ... ... банкі анықтайтын пайыздық есептік ставка;
- резервтеудің нормасы;
- ақпараттың деңгейі;
- банктік ... ... ... пен ... ... ... ... нарықтарындағы пайыздық ставкалардың ... ... ... ... яғни ... ... ... сомасы
және т.с.с.
- клиенттің сипаттамасы және т.б.
Депозиттік операциялар экономикалық мазмұны ... әр ... ... әр түрлі пайыздық ... ... ... әр түрі ... операциялардың кірістері мен ... ... ... ... Ең арзан депозиттер, бұл чектік депозиттер.
Чектерді жасау және ... ... ... ... ... ... ... құрағанымен, чектік депозиттер ... ... ... ... ... бұл банк ... ... қарағанда шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.
Мерзімді депозиттер (әсіресе, ақшалай ... ... ... ... ... ... ... дейінгі депозиттерден кейін
жүреді, себебі, банк үшін қымбатқа ... ... ... ... ... пайыздық ставкасына байланысты ... ... ... ал көп жағдайда салымшылар үшін шоттарда айлық көшірмесінің
жоқтығына ... ... ... кітапшалары бар шоттардың көбі
бойынша қаражаттарды алу мен салу ... ... ... ... ... оларды чектік шоттар ... ... ... ... ағымдылығын болдырмау үшін
шоттардан ... ... ... ... және ... орнатады.
Мерзімді депозиттер, депозиттік ... және ... ... ... қаражаттарды салу және алуды ... ... ... қарағанда қозғалмалылығы аздау. Мерзімді
депозиттер және ... ... ... көбі ... ең
жоғарғы пайыз ставкаларын төлеу, жинақ ... ... ... ... ... алдында депозит бойынша пайыздық ставканы
анықтап және бағабелгілеу ... ... ... ... проблема
туындайды. Бағабелгілеу бұл маркетинг ... ... ... ... ... банктік тәжірибеде қолданылып жүрген пайыздық
ставканы ... әр ... ... ... ... ... ... тоқтала кетейік:
Шығындарды анықтауға негізделген әдістер:
1. «Шығындар + пайда» ... Осы ... ... депозиттің бағасы
келесі формула бойынша анықталады: (1)
Әр ... ... ... ... операциялардың ... ... ... ... = ... ... + барлық түрлері бойынша күтілетін
+ ... әр түрі ... ... ... ... ... ... ... + пайда» әдісі бойынша бағабелгілеу депозиттер ... әр ... ... ... қажет етеді. Мұны қалай
есептеуге болады? Банктік ... ... ... ... бірі банк ... ... ... депозиттің бағасын
калькуляциялау болып табылады. Ол үшін банк ... ... Банк ... әр көзі ... ... ... ставкасын
сесептеу;
- Үстеме шығындардың әр ... ... ... қаражаттардың
салыстырмалы шамасына көбейту қажет;
- Банк қаражаттарының орташа құнын анықтау ... ... ... қосу ... ... пайыздық ставканы шекті шығындар бойынша
бекіту.
Бұл ... ... ... ... үшін ... ... емес,
шекті шығындарды пайдаланған жөн, яғни ... ... ... ... ... ... ... қатысты сұраққа жауап беру үшін кемінде екі ... білу ... ... ставкаларының бір деңгейінен ... өту ... және ... ... ... ... ... ретінде шекті шығындар ... ... ... ... ... белгілі болса, біз оны ... ... ... ... ... ... ... шығындар – жиынтық шығындардың өзгеруі. Жаңа пайыздық
ставка
Шекті шығындар нормасы ‗ ... ... ... (2)
Қосымша
тартылған қаражаттар.
4. Нарыққа өтуді қамтамасыз ету үшін ... ... ... Банк ... мен ... ... ... беретін бағабелгілеу әдісінің бірі, ... ... ету үшін ... ... ... Жаңа ... мейлінше көп бөлігін ... ... ... төмен деңгейін орнату және ... ... ... ... өту ... ... белгілеу банк нарықтың көп ... ... ... стратегиясы.
5. Жеке салымшылар үшін ... ... ... ... бойынша комиссиондық алымдардың тарифтік
ставкаларын кең түрде ... ... ... бойынша
қызметтер тарифтерінің ... ... ... факторларға
тәуелді болады:
- Шот ... ... ... ... яғни ... тартылған салымдардың, ... ... ... ... ... ... туралы
хабарламаның саны;
- Белгілі – бір мерзім бойынша шоттың ... ... ... ... ... ... ... (ай, жыл және т.б.).
Клиент, қызметтері үшін ... ... ... ... ... ... ... салу мен алу сомасын
және шоттағы орташа ... ... ... ... ... бар ... және салымды таңдайды. Әрине банк, клиентке
ұсынылатын ... ... мен ... ... ... табысы бар клиенттерді ... ... ... ... ірі ... ... ... бар
клиенттерді тартуға ... ... ... ... Олар бұл үшін ... ... жарнамалық бағдарламаны
қолданады. Әдетте, бағаларды орташа ... ... ... ... стратегиялық бағдарламасына байланысты болады.
7. ... ... ... ... ... пайыз бекіту, яғни баға белгілеудің көп
факторлы әдісі.
Бағабелгілеудің көп ... ... ... ең ... және әр ... ұсынылатын қызметтердің саны мен
сапасына сәйкес депозиттерге ... ... ... ... ... одан да көп ... ... алатын клиенттер, банкпен
шектеулі ... ... ... қарағанда, төмен бағамен
төлеу немесе қызмет ақысын кейінге ... ... ... ... ... ... ... кезде клиент банкке тәуелді
болады.
Депозиттер ... ... ... мен ... ... ... ғана көбейтпей, сонымен қатар банктің пайдасын
және даму ... ... ... ... ... құрамына әсер етеді. Несиелер мен ... ... ... ... ... аз ... ... депозит пайызының өзгеруіне сезімталдығы ... ... ... пайыздық ставкалардың деңгейін нақты және
дұрыс ... ... ... ... әр банк ... қалыптастыруға әсер ете алатын ... ішкі және ... ... ала ... ... ... саясатымен басқару
керек. Депозитке бағаны тек клиенттерді ... және ... ... ғана емес, банк табыстылығын ... және ... ... ... ... ... жетілдірудің негізгі бағыттары
3.1 Шетел тәжірибелеріндегі депозиттерді сақтандырудың жүйелері
Депозиттерді қорғау ... ... ... ... лицензиялауы арқылы қамтамасыз етіледі. ... ... ... ол (лицензиялау) мемлекеттік - жеке сақтандыру мен
толықтырылады. Бұл ... ... ... ... қайтарып алу тәуекелінен қорғау принципі жатыр. ... ... ... ... өз ақша ... алу себебі болмайды. Банк банкроттыққа ұшыраған жағдайда ... ... ... ... ... немесе клиенттердің
салымдарын басқа төлем қабілетті банкке ауыстыруға ... ... ... ... ... сақтап қалуға
болады, және проблема ... ... да үрей ... ... ... ... ... сақтандыру қорлары ... ... ... ... ... тұру ... жабу үшін ... жарналары жеткіліксіз ... да ... ... ... ... банкке орналастырылған депозиттерін қайтару ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Банктерге орналастырылған депозиттер мен ... ... ... ғана ... мәселе емес Әр уақыт кезеңінде бұл
фактормен барлық дамыған елдер ... 19 ғ және 20 ... ... тән ... ... ... барлық дамыған
елдерде ... ... ... ... ... және ... ... тәжірибесі төмендеткен, бірақ
бүгінгі таңда барлық ... үшін ... ... ... схемасы жоқ, өйткені банктік ... ... ... банктік жүйелер типіндегі ұлттық ... ... ... жүйе ... оны ... және
қадағалау жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... Осыған орай,
депозиттерді сақтандыру жүйесін шартты ... ... ... ... көрсетілмеген жүйе деп бөлуге ... ... ... ... ... төлемінің маштабымен
формасына байланысты депозиттерді кепілдендіру түрі, ... ... ... ... ... ... ... бойынша) және қордың
әрекет ету ерекшеліктеріне, оның ... ... ... ... ... ... ... қадағалау
және қолдау, біріктіруді жүргізу, және банктер ... ... ... ... мемлекеттің банктік жүйені
қорғау бойынша ... ... ... ... қолданылады.
Жағымды көрсетілген кепілдік жүйесі - депозиттерді ... ... ... ... және ... ... ресми қабылданған жағдайда әрекет етеді.
Тікелей көрсетілмеген кепілдік жүйесінің ... ... ... ... ... бойынша заңдық міндеттеме
түріндегі арнайы заңның болмауы, ... ... ... ... ... ... бағаланады;
- Төлеу лимиттары және өтем ақы формаларын ... ... ... ... ... ... ... кепілдік схемасы банктік жүйенің
мемлекеттен ... ... ... ... өтеуге
байланысты туындайтын ... ... ... және
мемлекет өз ... ... ... ... ... маңызды банктік тоқырауды басынан ... ... ... ... ... ... түрі бойынша АҚШ-та қалыптасқан
тиімді сақтандыру жүйесі «ұлы ... ... ... тоқырауы салдарына, ... ... ... ... Бірақ мұндай жүйелердің әрекет ... ... ... ұлттық ерекшеліктерге байланысты. Африка
елдеріндегі ... ... ... ... ... банкротқа ұшырауына жол ... ... ... ... ... ... меншігінде, сирек
жағдайда бұл ... ... ... ... ... ... ... ресурстар ... ... және Жаңа ... ... ... бас ... ... егер Жаңа Зеландияда тікелей
көрсетілмеген ... ... ... ашудың қатаң
талаптарымен ауыстырылған, Аргентинада депозиттерді ... ... ... банк иелері және ... өз ... үшін ... жауапкершілікте болатын
жүйемен ауыстырылған. Бірақ Мексикалық тоқыраудан ... ... ... ... ... алу ... ... көмек үшін 2,5 млрд долларлық қор құру ... ... ... 1995 ... ... ... қайтадан депозиттердің жағымды
көрсетілген кепілдігін ... ... ... кезегінде ... ... ... ... ... ... жағдайда барлық шығындар осы мақсат үшін ... ... ... ... ... білдіреді. Дамыған
елдердің тәжірибесінде бұл ... әр ... ... және ... етеді. Оның негізін қашанда ... ... ... ... көрсетілген кепілдік жүйесі келесідей болуы ... ... ... және ... ... ... ... басқаратын және жартылай банктермен басқарылатын;
- Мемлекетпен және ... ... ... ... ... ... ... сақтандыратын, жекеменшікпен
басқарылатын.
Көрсетілген кепілдіктер жүйесі сақтандырылған ... ... , ... ... депозиттері, банкаралық ... және ... ... шетелдік валютадағы депозиттері),
төлеудің сипаты және лимиттері бойынша ажыратылуы ... ... ... ... ... ... формаларының
негізгі айырмашылығы ... ... ... көрсету тәртібіне
байланысты (конституция, банктер туралы заң және ... да ... ... ... ... ... экономиканың даму бағыттарына
және банктік ... ... ... ... ... ... кепілдендіру жүйесі әлеуметтік маңызды
несие мекемелерін ... ... ... ... бір ... несие
мекемелерін арнайы шығарып тастайды. Банктік жүйелердің ... ... ... даму ... ... ... көрініс алады. Көптеген дамыған ...... ... және жалақы шоттары, талап
етілгенге дейінгі ... ... ... ... ... депозиттік сертификаттар жатады. Мұндай депозиттердің иелері
жеке ... ... ... ... ... мүмкін. Сақтандыру
мақсаттарына байланысты аударылған ... бір ... ... ... ... Австрияда, Чехияда,
Нидерландта, Туркияда, Кенияда тек жеке ... ... ... ... елдер ... ... ... ... ... ... ... өз коллегаларының
қаржылық ... ... ... ... алуы ... Кейбір
банктік жүйелер депозиттерді ... ... ... ... ... ... шығарып тастайды
(Колумбия, Сальвадор, Франция). Әдетте бұл ... ... ... ... ... қиындықтарымен және бұл
депозиттер төлем жүйесіне шектеулі ықпал етіп ... ... ... емес ... құрайтындығына байланысты. Бірқатар елдер
(Жапония, ҰлыБритания, Нигерия, Танзания) бұл ... ... ... ... схемасынан шығарып тастайды. Кейде
ұлттық банктік жүйелер ... ... ... ... ... ... шығарып тастайды (Жапония),
бұл ... ... ... ... ... ... үшін
жауапкершілікті алғысы келмеуіне ... ... ... ... ... ... ... жеке салымшының шотына (жеке немесе заңды ... ... ... ... бойынша төлеудің кемшілігі шоттарды бір
банкте немесе ... ... ... ... ... бөлшектеу
мүмкіндігінде жатыр, шоттардың саны үшінші тұлғаға ашқан ... өсуі ... ... ... ... ... бір ... бірнеше шот ашылсада (талап етілгенге ... ... ... ... ... ... және лимит
жалпы сомаға қолданылады. ... ... ... ... ... ... тұрады. Мысалы, Перуде егер ... ... ... банктерде шоттар ашылған болса, төлеу
бір банк ... ғана ... ... ... әрекет етуші
сақтандыру жүйелері төлеудің әртүрлі ... ... ... да ... ... 100% ... 200
млн лирға дейін есептеледі, ал одан кейінгі сомалар ... тек 80 ... ... ... банк ... ... деңгейіне
байланысты төлеу ставкаларын өзгерту ... ие. ... ... ... ставканың екі пунктінен асатын
депозиттер ... ... ... ... ... ... асыру үшін сәйкес ресурстарға, ... ... ... ... қор ... ие болуы керек.
Бірақ статистикалық және математикалық әдістер көмегімен тәуекел
мөлшерін анықтап ... ... ... ... ... ... ... кезінде банктер жаппай банкроттыққа
ұшыраған жағдайда сыйақыны ... өте ... ... табылады.
Тек АҚШ-та ғана 1993 ж енгізілген тәуекелге ... ... бар. Бұл жүйе ... ... ... капиталдың
жеткіліктілігі коэффициенті негізінде және ... ... ... ... жүргізіледі. Бұл ... сай ... ... ... ... қор үшін ... ... төлейді. Тәуекелді бағалауды дайындау ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Бағалаудың қоссатылы процесі қолданылады – капиталдың ... ... да іске ... ... негізінде.
Венгриялық кепілдендіру жүйесінде қорға нақты банктерді, егер ... ... ... тәуекелін туғызатын ... онда ... ... ... ... ... ... банктер төлейтін сыйақының мөлшері ... ... ... көрсеткіштеріне байланысты жоғарлатылуы мүмкін.
Италияда шетелдік банктердің ... және ... ... ... ... ... сыйақы төлейді. Егер резервтер
талаптармен салыстырғанда өте төмен ... ... ... ... ... кейінге қалдыру беталысы байқалуы ... ... ... ... қор ... ... болмайды), бірақ мұндай
кейінге қалдырулар ... ... ... ... одан да ... ... Бірақ резервтердің өте жоғары деңгейі ... кері ... ... ал егер ... үкімет
болса бұл неғұрлым жоғары салық салуға әкелуі мүмкін.
Қаржыландыру ... екі түрі бар: ... ... схемада банктер ... ... ... ... ... ... ал қаржыландырылмайтын схемада қор
тұрақты қолдау ... ... ... ... ... банк талап
етілген кезде салымшыларға төлем ... ... ... және ... ... ... ... мөлшері бекітіледі, ал талап етілген ... ... ... 1994 жылы 30 ... Европалық Одақтың қабылдаған
директивасы бойынша осы ұйымның мүшесі болып ... ... ел ... ... бойынша кепілдендірудің бір немесе бірнеше
схемасын енгізуі керек. ЕО-тың ... ... ... кеңдігі
біртұтас ... ... ... элементі ретінде
қарастырылады, ол банктер және ... ... ... ... ... үшін жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... ... қабылдауға рұқсат берілмейді. ... және ... ... ... ... ... ... банктердің басқа – мүше елдерде орналасқан филиалдары өз
елінің ... ... ... ... ... ... сол елдегі жүйеге қосылуға ... және сл ... ... ... банктер ... ... ... ие ... ... ... өз салымшыларын депозиттер
бойынша қандай кепілдендіру жүйесін қолданатындығы және оның ... ... ... хабарландырулары керек.
Барлық Скандинавия елдерінде депозиттерді ... ... ... ... ... ... жеке ... институт
формасындағы банктік жарналар есебінен ... жүйе ... ... бойынша төлем 250 мың Даниялық ... ... ... ... ... ... ... минималды мөлшері 3 млрд
Даниялық ... ... ... ... ... ... ... қол жеткенге дейін ... ... 0,15 % ... ... ... ... ... болған жағдайда ... ... ... ол ... сомасының 0,2 % аспауы керек. ... ... ... да ... ... ... Қор өз капиталының ... ақша ... ... ... ... ... ... коммерциялық, жинақтаушы, кооперативтік банктерді ... ... ... ... 1998 жылы ... кепілдендірудің жаңа тәртібі
енгізілген. Енді салымшылардаң мүддесін депозиттерді ... ... оған ... тәртіпте азаматтардың салымын қабылдайтын
барлық ... ... ... ... ... ... ... әрбір салымшыға есептегендегі салымды ... ... ... Банк ... қабілетті болмаған жағдайда әрбір
салымшы қордан 150 мың Фин ... ... ... ... құқылы. Кепілдендіру үкіметтің немесе басқа ... ... ... ... ... кейін
немесе банкті тұрақты төлем ... емес деп ... 3 ... соң өтемақы төленеді. Схема ... ... ... ... ... ... да жабады. Белгілі
жағдайларда да жаңа тәртіп ... ... ... де ... бұл ақша салымшы өз үйін ... жаңа үй ... ... ... ... онда ... ... төленеді. өтемақының
жоғарғы шегін ... ... заң ірі ... банктердің
қаржылық жағдайын мұқият зерттеуге ... ... сол ... ... ... ... ... салымшыларды 100% қорғайды.
Қордың ресурстары банктердің капиталдық ... ... ... емес, яғни банктердің зияны қор қаражаттары ... ... ... жыл ... ... ... ... көлемінің 0,05% мөлшерінде қаражат аударып ... ... ... ... ... ... қабілеттілік
коэффициентіне байланысты ... ... ... банктердің
капиталдық базасы ... ... ... ... ... ... Бұл төлем түрінің жоғарғы шегі кепілдендіруге ... ... 0,25% ... мүмкін. Қордың таза активтері
бекітілген минималды деңгейден 2% - ке ... ... асса ... 3 ... ... Қор бұл деңгейге 10-
15 жылдан кейін жетеді деп ... ... ... ... ... 1961 ... Осы жүйе шеңберінде екі жеке қор ... ... және ... ... ... ... лимиті депозиттер
сомасының 100 %, сақтандыру сыйақысы ... ... ... ... ... 1991 жылғы банктердің банкроттыққа ... екі ... ... ... ... ... 1992 жылы
сәуірде Үкімет ... ... жаңа ... ... және ... ... беру арқылы, қолдау мақсатында мемлекеттік кепілдендіру
Қорын құрды. ... ... 1992 жылы ... банктік
инвестициялардың мемлекеттік қоры ... 3 жеке қор ... ... ... банктер,
жинақтаушы банктер және несие кооперативтері үшін, оларға мүшелікке
өту ... ... ... ... үшін ... қаржыландыру
мүше – банктердің жыл сайынғы 0,15 % ... ... ... ... 50 % ... ... есебінен жүзеге асады.
Басқа ... ... ... ... ... ... – депозиттер
сомасының 0,10 %, Испания банкі банктер ... ... 100 ... жарнасы тоқырау жағдайында 4 есеге өсуі ... ... ... ... ала ... ... ... етілгенге
дейінгі депозиттерге, мерзімді депозиттерге және ... ... ... ... ... ... Бір
салымшыға есептегендегі төлеу ... 1,5 млн ... (11400 ... ... ... ... ... 1980 жылы франциялық
банктер ассоциациясымен құрылған және жеке басқарылатын жүйе ... Ол ... ... ... жабудағы үлестік қатысу
туралы келісімді білдіреді. Банктердің жыл сайынғы ... 100 ... ... ... ... 400 мың ... (75000 АҚШ ... Төлеу банкаралық депозиттерге шетелдік валютадағы депозиттерге
және ірі депозиттерге ... ... ... қорғау
1984 жылғы банктік заңның 52 ... ... ... ... ... ... ... банктің негізгі
акционерлеріне оның ... ... ... ... талабын қоюға
мүмкіндік береді. Таяу Шығыста депозиттер бойынша кепілдендіру ... ... бар. ... барлық депозиттер бойынша мемлекеттік
бюджет ... ... ... ... Конституцияда
бекітілген. Тікелей ... ... ... ... және БАИ қолданылады.
3.2 Қазақстан республикасындағы депозиттерді ... ... ... ... қаржыгерлерінің бірінші Конгресінде
республика Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ... ... ... ... көтеру үшін қажетті ... ... ... ұжымдық сақтандырудың тетігін әзірлеп, оны іске қосу деп атап
өтті. Әлемдік тәжірибеде барлық ... ... ... ... сақтандыру жүйесі бар. Сол жылғы қарашада ... ... ... ... беру (сақтандыру) Қоры құрылды. Қордың
құрылтайшысы ... ... ... Банкі болды, ол
«Қазақстанның жеке тұлғалардың салымдарына ... ... ... ... ЖАҚ ... ... 1 ... теңге салды. Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі кепілдік беру ... ... ... ... ... мәні ... айқын және түсінікті. ... ... ... ... және жеке ... қаржы
«пирамидаларының» күйреуінен кейін, олардың әрқайсы халықтың ... ... ... ... ... ақшаны жинап сақтайтын тетіктерге
деген ... ... ... Тек ... ... жыл ... ғана ... Банкінің ойластырылған және дәйекті қадамдары банк ... ... ол ... қызметтің барлық түрін жоғары деңгейде
көрсете алатын қалыптасқан жүйеге айналды.
Және бұл ... ... ... ... ... ... кепілдік беретін Қорды құру одан әрі нығайтты.
Салымдарға кепілдік беретін Қордың ... ... ... ... ... ... Оның ... халықтың салымын
сақтандыру Жүйесінің негізі салынды, жүйеге екінші ... ... ... ... ... М.О. турғын үй сатып алу және
жөндеу саласында халыққа несие ... ... ... ... ... кепілдік беретін Қордың ... ... ... ... мырза болды.
Қазіргі кезде ол ... ... ... ... ... Алматылық орталығы» Республикалық мемлекеттік
кәсіпорынды басқарады.
Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ... ... және ... ... ... Сайденов Анвар
Галимуллаұлы мырза. Қазіргі кезде салымдарға кепілдік ... ... ... ... Мұрсалімқызы.
Оның басшылығымен ... ... ... жаңа ... ... деңгейдегі банктердегі жеке тұлғалардың салымдарына
(депозиттеріне) міндетті түрдегі ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру)
жүйесінің ... ... және оған ... ... ... ... ... Ережелері әзірленді, олар Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі ... 2003 ... 4 ...... № 201 Қаулыларымен бекітілді. Бұл ... 2003 ... ... бастап күшіне енді.
2003 жылғы сәуірде салымдарға кепілдік ... ... ... Қоры ... ... ... ... қазанда негізі қаланған және 30 дай мүше ... ... ... беру ... ... ... Association of Deposit Insurers - IADI) мүшесі болды.
Ассоциацияға Қордың мүше ... ... ... ... одан әрі ... және ... оң ... тигізеді.
Жүйені құрған және оған екінші деңгейдегі алғашқы банктердің енген
кезінен бастап Қазақстанның жеке тұлғалардың ... ... беру ... Қоры ... ... ... ... активі
2004 жылғы шілденің біріне 7 ... ... ... Ол жүйеге қатысушы екі
орташа банктің салымына ... беру ... ... ... ... ... кезде депозиттерді сақтандыру жүйесінде екінші деңгейдегі 34
банк бар.
Жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... қатысушы банктердің 2005 жылғы 1 сәуірдегі жағдай
бойынша
ТІЗІЛІМІ
1.«ТұранӘлемБанкі» АҚ
2.«БанкЦентрКредит» АҚ
3.«Қазақстан Халық Жинақ Банкі» АҚ
4.«АТФБанкі» ... АМРО Банк ... ... ... ... ... ААҚ
8.«Казкоммерцбанк» АҚ
9.«Нұрбанк» АҚ
10.«Каспий Банкі» АҚ
11.«Ситибанк Қазақстан» АҚ
12.«Нефтебанк» АҚ
13.«HSBC Банк Қазақстан» АҚ ЕБ
14.«Еуразиялық банк» АҚ
15.«Цеснабанк» ... ... ... ЕБ АҚ
18.«Валют-Транзит Банк» АҚ
19.«TEXAKABANK» АҚ
20.«Наурыз Банк Қазақстан» АҚ
21.«ТАИБ Қазақ Банкі» ЕБ ... банк ... ... ... ... үй ... ... банкі» АҚ
25.«Заман-Банк» АҚ
26.«Қазақстанның Индустриалды Банкі» АҚ
27.«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЖАҚ
28.«Еншілік банк «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЖАҚ
29.«Данабанк» АҚ
30.«Алаш-Банк» ... ... ... ... ... ... ... Халықаралық Банкі» АҚ
34.«Пакістан Ұлттық банкісінің» Қазақстандағы еншілес банкі ЖАҚ
Қордың құрылымы:
«Қазақстанның жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттеріне) кепілдік ... ... ЖАҚ ... жеке ... ... (депозиттеріне) кепілдік
беру (сақтандыру) Қоры» ЖАҚ 1999 ... 15 ... ... жеке ... ... ... кепілдік
беру (сақтандыру) Қоры» ЖАҚ ... ... және ... ... ... ... болып табылады.
 «Қазақстанның жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттеріне) кепілдік
беру ... ... ЖАҚ ... жалпы басшылықты басқару органы –
Қордың Директорлар Кеңесі жүзеге асырады, ол жеті ... ... ... ... ... ... Республикасы Ұлттық Банкінің төрт өкілі.
2. Қазақстан қаржыгерлері Ассоциациясының төрағасы.
3. ... ... ... ... ... ... Бас ... қызметіне күнделікті басшылықты Бас Директор жүзеге асырады.
«Қазақстанның жеке тұлғалардың салымдарына кепілдік беру (сақтандыру)
қоры» ЖАҚ Қордың Директорлар Кеңесінің 20.05.2004 ж. №21 ... ... ... ... ... ... ... сәйкес
келтіру мақсатында, 2004 жылғы 1 тамыздан ... жеке ... ... міндеттемесіне Қор кепілдік берген жаңадан тартылған
салымдары (депозиттері) бойынша ... ең ... ... ... ... ... (депозиттер) бойынша теңгемен:
- 6 айға дейін қоса алғанда - 6 % жылдағы;
- 12 айға дейін қоса алғанда - 9 % ... 36 айға ... қоса ... - 10 % ... 36 ... ... - 11 % жылдағы;
мерзімді салымдар (депозиттер) бойынша шетел валютасымен:
- 6 айға дейін қоса алғанда - 4 % ... 12 айға ... қоса ... - 5 % ... 36 айға дейін қоса алғанда – 6,5 % жылдағы;
- 36 айдан жоғары - 7,5 % ... жеке ... ... ... кепілдік
беру (сақтандыру) қоры” ЖАҚ Қордың Директорлар кеңесі қатысушы банктердің
депозит саясатын жүргізу мақсатында рыноктың ... ... 2004 ... 1 ... бастап қайтарылуына Қор кепілдік беретін жеке
тұлғалардың жаңадан тартылған салымдары (депозиттері) бойынша ... ... ... ставкаларын (мөлшерін) белгілеген:
теңгемен мерзімді салымдар (депозиттер) бойынша:
- 6 айға дейін қоса алғанда – жылдық 7%;
- 12 айға ... қоса ...... ... 36 айға ... қоса алғанда – жылдық 11%;
- 36 айдан жоғары – жылдық 12%.
шетел валютасындағы мерзімді салымдар (депозиттер) бойынша:
- 6 айға дейін қоса ...... ... 12 айға ... қоса ...... 5,5%;
- 36 айға дейін қоса алғанда – жылдық 7%;
- 36 айдан жоғары – жылдық 8%.
«Қазақстанның жеке тұлғалардың салымдарына ... ... ... Қоры» ЖАҚ қаржы – шаруашылық қызметіне ... ... - ... ... ... ... өкілі болып
табылатын Қор ревизоры жүзеге ... ... беру ... ... ... ... іс
қимылды күшейту мақсатында Қорды ақыл қосушы орган – Ақыл қосатын Кеңес
құрылған, оның ... ... ... ... ... 7 банк ... ... Кеңес Қорға ұсыныстар, кепілдемелер береді, ақыл
қосады, Қордың нормативтік құқықтық құжаттарының жобаларын әзірлеуге ... ... ... ұжымдық кепілдік берудің (сақтандырудың)
объектісі;
     Жеке тұлғалардың салымдарына (депозиттеріне) ... ... ... ... ... қатысушы банк мәжбүрлеп
таратылған жағдайда, банктік қызмет ... ... ... салым
құжаттарымен куәландырылған теңгедегі және ... ... ... ... сыйақымен қайтару бойынша жеке тұлғаның ... ... ... ... ету бойынша салымдары;
2) ағымдағы есеп шоттардағы ақша қалдығы;
3) карт-шоттағы ақша қалдықтары  қатысушы ... ... ... және ... ... ... салымдарды қайтару бойынша
қатысушы банктің міндеттемелері салымдарға ... жеке ... ... ... берудің (сақтандырудың) объектісі болып
табылмайды:
1 қатысушы банктің, басшы қызметкерлерінің, олардың ... ... ... сондай-ақ дауыс беру құқығы бар акциялардың бес және ... көп ... ие ... ... жақын туысқандары (ата-анасы,
ағасы, қарындасы, қызы, ұлы) мен жұбайларының ... ... ... ... ... ... және карт-шоттардағы ақша ...  2 ... ... ... ... ... ... бағам бойынша
есептелген 50 (елу) мың АҚШ ... ... ... тең ... асып ... ... және ... салымдар.
Салым (депозит) бойынша өтемақы төлеудің тәртібі мен талаптары
     3. Қор ... ... ... ... осы ... (депозит)
орналастырылған қатысушы банк мәжбүрлеп ... ... осы ... ... ... төлейді.
Қатысушы банкті Депозиттерге кепілдік беру ... ... ... осы ... орналастырылған салымдар (депозиттер) бойынша Қордың
міндеттемесі тоқтамайды.
4. Қор ... ... ... ... ... ... 400 ... жүз) мың теңге баламасынан аспайтын ... ...  5. ... ... ... ... түрлері және валютасы бойынша
әр түрлі бірнеше ... ... ... ... ... ... бірақ 400 (төрт жүз) мың теңге баламасынан аспайтын ... ... ... (депозитор) бірнеше қатысушы банкте салым (депозит)
ашқан жағдайда Қор жеке алғанда әрбір қатысушы банк ... ... ... өтемақы төлеуді жүзеге асырады.
7. Салым (депозит) бойынша ... ... ... ... ... сол ... төленеді.
Салымшы (депозитор) салымдар (депозиттер), оның ішінде әр ... ... ... ... ... ... айқындайды.
     8. Салым ... ... ... ... Қор ... ... талаптарына сәйкес таңдалатын агент-банк ... ... ... ... 9. Қор ... ... ... таратылатыны туралы соттың
шешімі күшіне енген күннен ... жеті ... күні ... ... және
орыс тілдеріндегі екі республикалық газетке жариялау арқылы қатысушы банкті
тарату туралы және салымдар ... ... ... ... жүзеге
асыратын агент банктің (агент банкті таңдау мүмкін ... ... ... ... ... ... отырып, салымдар (депозиттер) бойынша
өтемақы төлеудің басталғаны, кезеңі және орны туралы хабарландыру ... ... ... ақпаратты салымшы (депозитор)
тікелей ... ... ... ... 11-тармағында көрсетілген хабарландыру шыққан
күннен бастап үш ай ... ... ... ... ... осы Ереженің қосымшаларына сәйкес нысанда жасалған салым
(депозит) бойынша оған өтемақы төлеу ... ... ... ... ... ... Өтінішке банктік қызмет көрсету шарттары және/немесе ... және ... ... қоса ... ... ... ... егер салымшының
(депозитордың) өтінішін орындауға мүмкіншілік бермейтін жағдайлар болса,
онда Қор ... ... ... 11. Үш ай өткеннен кейін салымшы (депозитор) ... ... ... алу үшін ... ... ... жасауға құқылы.
     12. Агент банк ... ... ... ... ... таратылатын қатысушы банктің кепілдік ... ... ... ... ... ... ... тексереді.
Қатысушы банкке салымшының (депозитордың) талап ету құқықтары расталған
кезде агент банк салымшының ... ... ... тексеру
күні не келесі күндері, бірақ агент банкке салымшының ... ... ... ... бес операциялық күнінен кешіктірмей
салымшыға (депозиторға) өтемақы төлейді.
     Қорда сыйақы ... үшін ... ... ... ... үшін
ақшасы жеткіліксіз болғанда, Қор Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
жеткіліксіз ақша сомасын ... алу ... ... ... ... ... мерзімін ұзартуға, бірақ 30 ... ... ... ... ... құқылы.
13. Салым (депозит) бойынша өтемақы төлеу салымшының жеке басын
куәландыратын құжат ұсынғанда ғана ... ... ... ... ... ... емес көлемде төлеген кезде көрсетілген соманы алғанын
растап салымшы (депозитор) қол ... ... ... ... төленген
өтемақының сомасы көрсетілген агент банктің белгісі банктік қызмет көрсету
шарттарына және/немесе ... ... және ... ... ... ... түпнұсқалары салымшыға (депозиторға)
қайтарылады, ал көшірмелерін Қазақстан республикасының заңдарында көзделген
мерзімде агент банк ... ... ... ... ... (депозиттер) бойынша
өтемақы толық көлемде төленген және олар бойынша сыйақы болмаған кезде
банктік ... ... ... ... ... ... ... (депозиторға) қайтарылмайды және оларды көшірмелерімен бірге
агент банк Қорға өткізеді.
15. Қатысушы банк ... ... ... бойынша
кредитор немесе гарант есебінде болған жағдайда салым (депозит) бойынша
өтемақы мөлшері ... ... ... ... сомасы мен қатысушы
банктің қарсы талаптарының сомасы арасындағы айырма нәтижесінде ... сома ... ... банк пен оның ... ... ...  16. ... банк:
 1) өзінің міндетті ... ... беру ... жүйесіне
қатысуы туралы клиенттердің жазбаша және ... ... ... ... және ... күнін көрсете отырып хабарлайды;
2)салымшыларға (депозиторларға) кепілдік беру және олар бойынша
өтемақы төлемдерінің тәртібін түсіндіреді, сондай-ақ таныстыру үшін ... ... осы ... ... ... ... қосымша сома енгізген не мерзімді және шартты банктік салым
шарты бойынша ақшасының бір ... алып ... ... осы ... ... ... ... (депозиттің) кепілдік берілетін ... ... ... не кепілдік берілмейтін санатынан кепілдік
берілетін санатына өту ... ... ... ... 17. ... банк ... ... қатысушы банктен салымдарға (депозиттерге) кепілдік беру тәртібі
және олар бойынша өтемақы төлемдері бойынша түсіндірме алады;
     2) ... ... ... ... ... ... орындамаған фактісі туралы Қорға хабарлайды;
     3) осы Ережеде белгіленген тәртіпте және ... ... ... ... ... алады;
Депозиттердi сақтандыру мәселесiнiң оппоненттерi аз емес, олар
қаржылық жүйенi қосарлана реттеу экономика үшiн өте тиiмдi деп ... ... ... ... ақыр ... ... ... себебi банк менеджерлерiнiң, салымшылардың, заемшылардың,
мемлекеттiк және ... ... ... ... қабылдауы үшiн
қызығушылықты төмендетедi. Теориялық жағынан реттеуге болмайтын банк жүйесi
нарықтық тәртiптi сақтаған жағдайда ... ... ... ... Алайда бүнiнгi күнi әлемдегi бiрде бiр елде ... банк ... жоқ, ... ... оның ... болдырмау үшiн
оның мәселелерiне араласуға мәжбүр. ... және ашық ... бар ... ... ... 10 ... салымшыларды банктердiң кең
ауқымды банкроттық салдарынан қорғап келедi.
Кепілдік беру жүйесінің маңызды міндеті оның халықтың салымдарын өтеу
бойынша міндеттемелерін ... ... ... ... ... Қорының төлем қабілетін сақтай білүі табылады. 2004 жылғы 1
шілдедегі ... ... Қор ... ... 7 ... теңгеден асады.
Инвестициялық тәуекелді хеджерлеу ... Қор ... ... ... ... бағалы қағаздарына орналастырылды.
Депозиттердi қорғау жүйесiнде тәртiптеушi сипатының болуы ... ... ... ынталандыруға қарама-қайшы келмеуi үшiн мынадай
шарттар сақталуы тиiс: ол заңнамамен бекiтiлуi тиiс ... ... ... ... ... ... реттеу және бақылау әдiстерiнiң айқын
әзiрлемелерi болуы тиiс. Оның ... ... ... органдарға
банкрот-банктердi реформалау және ... ... ... ... үшiн ... пен ... ақпарат берiлуi тиiс. Ол банктердiң
көлемi мен меншiк нысанына қарамастан барлығын-iрi және ұсақ ... ... ... қамтуы тиiс; банк банкротқа ұшыраған жағадйда
барлық депозиттер бойынша шектеулi өтемақы ... және оның тез ... ... етуi тиiс. Ұсақ ... үшiн ... ... ... де маңызды. Егер олар осыған сенiмдi болса
барлық банк жүйесiне сенiммен қарайды.
Банк ... ... және ... ... ... тиiстi iс-шаралар жүргiзiлген кезде Қазақстанда салымдарға кепiлдiк
беру жүйесiнiң енгiзiлуi банк ... ... ... үшiн ... ... ол ... шарушылығын iлгерi тартушы тетiк болып
табылады.
Қорытынды
Пассивтік ... ... ... ... қатысы бойынша алғашқы ... ... ... ... ... ... қажетті қаражаттар тартылымы
жүреді.
Сонымен ... ... ... ... ресурстарды
қалыптастырудың осындай көзі кемшіліксіз деп те ... ... ... ... ... ... ... банктің ақшалай
және материалды шығындары туралы сөз ... ... ... ... ... ... ... банктерге байланысты
емес, ол көбінесе клиенттерге байланысты болып ... ... ... ... арасындағы бәсекелестік ... ... ... ... қызметтерді дамыту бойынша шаралар ... ... ... үшін ... банктер мақсаттар ... ... ала ... ... ... ... ... Салымдардың жалпы көлемінің сонымен қатар жеке
және ... ... ... ... көбеюі негізінде,
депозиттік операцияларды ұйымдастыруды және ... ... ... ... ... ... ... банктердің ресурстарды тарту
сферасындағы теориялық ... ... ... ... ... олардың ерекшеліктері анықталған, сонымен
қатар депозиттік ... екі жақ үшін ... ... ... Бірінші бөлім шеңберінде ... ... ... құру ... ... ... ... оның субьектілері мен ... ... ... ... мен ... ... сонымен қатар,
банктік ресурстарды ... ... ... ... ... жазу ... ... және еліміздегі аймақтардың
депозиттік нарығының ... ... ... және де ... нақты субьектінің салымдық операциялары шеңберіндегі
қызметі ... ... ... ... ... ... ... бос қаражаттарын салымға тарту бойынша, елімізде
және ... ... ... тұрақтануы ... ... ... ... ... ... заңды
тұлғалардың депозиттері үлесінің ... ... ... Ал жеке ... салымдары бойынша кері жағдай байқалуда
... ... 2003 -2004 ... айтарлықтай көбейген.
Диплом жұмысының зерттеу обьектісінің қызметіне ... ... де ... де ... ... ... ... оң сәттерге үнемі кеңейіп отыратын клиенттік базаны,
активтердің, ... ... және ... ... ... болады. Бірақ тартылған қаражаттар құрылымында ... ... көп ... ... ... өйткені қазіргі
уақытта азаматтардың салымдары ... ... ... ... өсудегі басым бағыт ... ... ... ... ... банктердің алдында тұрған
бірқатар мәселелер көрсетілген, олардың қатарында банктің ... ... ... және ... ... ... ... айтуға болады.
Депозиттік саясаттың теориялық ... ... және ... ... ... ... ... бағалау
«АҚ TEXAKABANK» – тің ... ... ... ... бірқатар
ұсыныстар дайындауға мүмкіндік берді.
Сонымен, депозиттік ... ... және ... ... үшін банкке;
1) әр түрлі деңгейдегі халықтың ... ... ала ... ... арттыру.
2) Жинақ сертификаттарын шығаруды игеру.
3) Халық мерзімді салымдарын ... ... ... ... ықпалды минималдау шараларын қабылдау.
4) ... ... ... ... ... шығындарды
компенсациялау мақсатында алдын ала төлеу.
5) Клиенттер үшін жаңа ... ...... ... Банктің жарнамалық қызметін жүргізу.
Және де коммерциялық банктер үшін ... ... ... ... банк жүйесінің ерекшеліктерін есепке ала отырып
құру ұсынылып отыр.
Осылайша, ... ... жазу ... ... ... және
мақсатқа байланысты құрылған міндеттер шешілген.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Заңдар және қаулылар
1. Қазақстан ... 1995 ... 31 ... №2444 ... ... және Банк ... ... Заңы, (1995 ж 31
тамызынан бастап 2003 ж 8 мамырдағы ... ... ... және ... ... ... ... Банкі туралы» Қазақстан
Республикасының 1995 ж 30 ... № 2155 Заңы (1995 ж ... ... 2001 ж 3 ... №182-II Заңдарымен енгізілген
өзгертулер және толықтыруларымен.
3. Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 года № 77-1 "О ... ...... по состоянию на 01.01.2003 г.).
4. Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 года № 78-1 "О ... с ... ... в Республике Казахстан" (с изменениями, по
состоянию на ... ... ... РК от 30 июля 2002 года № 1305 "О ... по ... ... развития рынка ценных бумаг
Республики Казахстан на ... ... ... ... Л. ... ... рынок. Коридор ... // ... и ... - 2001. № ... На ... ... Казахстана появились первые корпоративные облигации.
// РЦБ. 2000 г. № ... ... ... ... РЦБ в ... // ... ... № 7 2002
г.
4. П.Миркин Я.М. ... ... ... в ... ... и перспективы
развития” // Банки Казахстана №5 2002 г.
5. Сейткалиев Е.А. ... ... РЦБ в РК // ... №4 2002 ... ... Н.В. Состояние рынка еврооблигаций // Русский фокус ... № 11 2003 ... ... Е.А. ... история чека // Ценные бумаги №2 2001г.
8. Бюллетень ... по ... РК за 2004 ... ... о ... ... за 2003 ... Отчет о деятельности TEXAKABANK за 2004 г.
11. Отчет Национальной комиссии по ... ... за 2003 г и ... 2004 ... ... Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые ... - ... ... ... И.К., ... Е.С., Иванов М.И. ... ... ... ... и ... ... Под. ред. Темир-
ханова Е.У. – 2000 г. - Алматы.
3. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок. - М.: ... ... ... Ю., ... Л., Финансовый менеджмент. Полный курс: Пер. с
англ./Под ред. В.В.Ковалева. — С.-Пб: Экономическая школа, 1999, т. ... ... В.В. ... анализ. Управление ... ... ... ... -М.: Финансы и статистика, 2003.
6. Коуз Р. Фирма, ... и ... - М., ... Курс рыночной экономики. Под ред. Г.И.Рузавина. М., 2000 г..
8. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. ... ... ... ... В. ... эссе, М., 2002.
10. Макконелл К., Брю С. Экономикс. М., ... ... В.Ф. ... М., ... ... Н.К. и др. ... ... Экономика, 2000 г.
13. Международные экономические отношения. Учебное пособие / Под ред. ... М., ... ... Учебник под ред. Е.Б.Яковлевой. М., 1999.
15. Мостовая Е.Б. Основы экономической теории. Курса ... ... ... ... ... М., 1997.
17. Назарбаев Н.А. На-пороге XXI века. - Алматы: Онер, 1997.
18. Нуреев P.M. Основы экономической ... ... М., ... ... ... теория. Политэкономия / Под ред. В.И. Видяпина,
Г.П.Журавлевой. М., 2000.
20. ... В.В. ... ... ... ... ... ... -М.: Инфра-М, 2002 г.
21. Рынок ценных бумаг / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова, — М.: ... ... ... ... Б. ... ... как ... ценные бумаги. - М., 2001
г.
23. Тьюзл Р., Брэдли Э., Тьюзл Т. ... ... — 6-е изд.: Пер. с ... ... 2000 ... ... А.А. Вексельное обращения. -М.: Инфра-М, 1998.
25. “Финансы и статистика”, С-Пб 1997.
26. Фондовый ... ... ... ... ... / Под ... - М: ... 2000 г.
27. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. ... Пер. с ... - ... 2000 ... ... О. ... биржа и биржевые операции. - М., 1999
Интернет жүйесіндегі сайттар
1. www. Nationalbank.kz
2. www. Texakabank.kz
3. www. Kdif. kz
-----------------------
Коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... арқылы тарту
➢ Клиенттің қаражатта-рын қызмет көрсет-пей тарту
➢ Басқа көздерден қара-жаттарды ... ... ... ... және басқа да кәсіпорын-дарды несиелеу.
➢ Халыққа қарыз беру
➢ Валютамен, бағалы ... және ... ... ... ... ... Клиент тапсырысы бо-йынша есеп-айырысу операциялары.
➢ Клиенттерге кассалық қызмет көрсету

Банктің бөлінбеген табысы
Резервтік капитал
Жарғылық ... ... ... салынған-ға дейінгі табыс-тан құралады
Ақша қаражат-тары және мате-риалдық ак-тивтер негізінде қалыптасады
Арнайы
қорлар
Салық салынғаннан кейінгі ... ... ... ... ... ... банктің депозиттік саясаты
Депозиттік саясаттың обьектілері
Депозиттік саясаттың субьектілері
Тартылған қаражаттар
▪ Депозиттер.
... ... ... ... ... ... ... Салық және жинақ Министрлігі

Банк клиенттері:
▪ Заңды тұлғалар.
▪ Жеке тұлғалар.

Банктің қосымша қызметтері (комплекстік қызмет көрсету)
Коммерциялық банктің депозиттік ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету принципі
Ғылыми негіз принципі.
Тиімділік және нәтижелілік принципі
Банк ... ... ... ... ету ... жол принціпі
Депозиттік саясат элементе-
рінің біріңғайлы-лық принципі
Сандық шекарасы
Ішкі шекара
Сыртқы шекара
Уақытша шекара
Географиялық шекара
Әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... саясаттың міндеттерін анықтау.
Сәйкес бөлімшелерді бөлу және банк ... ... ... тартудың қажетті процедураларын дайындау
Депозиттік операцияларды жүзеге ... ... ... және ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктердің тартылған қаражаттарын қалыптастыру туралы80 бет
Қазіргі тандағы коммерциялық банктердің тартылған қаражаттарының жалпы жағдайын талдау40 бет
Коммерциялық банк операциялары33 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Байланыс желілері және олардың классификациясы20 бет
Банк үшін программалық жабдықты жобалау77 бет
Болашақ педагогты мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыруға даярлаудың теориялық негіздері80 бет
Дипломалды практика бағдарламасының орындалуы туралы есебі52 бет
Казақстан Республикасындағы банк жүйесі туралы37 бет
Казақстан Республикасындағы банк жүйесінің дамуы мен коммерциялық банктерді ұйымдастыру принциптері77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь