Франциядағы Бесінші Республика Конституциялық құрылымына шолу жасап, президент Шарль де Голльдің ел тарихындағы алатын орны мен мемлекеттік реформаларының маңызын зерттеу

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

1 Францияның Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейінгі ахуалы.
ІV Республиканың құлауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
1.1 Франциядағы ІV Республикадағы заң жүйесі және елдегі
саяси шиеленістер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
1.2 ІV Республиканың құлдырау себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
2 Франциядағы голлизм кезеңі. V Республика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.1 Билікке Шарль Де Голльдің келуі. 1958 жылғы Конституцияның
маңызы, Президенттік билік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
2.2 Шарль де Голльдің ішкі саясаттағы реформалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
2.3 Шарль де Голльдің сыртқы саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54

Пайдаланылған әдебиет тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
Диплом жұмысының өзектілігі. Әлемдегі қай дамыған, алдыңғы қатарлы мемлекет болсын оның тарихын зерделеп оқысаң, осы мемлекеттің дамуына үлкен үлес қосқан және тарих сахнасынан мемлекет, ұлт үшін, тіпті әлем үшін орнын төрден ойып алатын тарихи тұлғаларды табуға болады. Олардың реформалары, жаңаша ойлау қабілеті, еліне деген сүйіспеншілігі – көшбасшылық қырын көрсетеді. Айталық Мао Цзэдун, Мұстафа Ататүрік, Петр І, Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Абылай хан секілді тұлғалар әлемдік тарихта өз есімдерін қалдырды. Солардың қатарында Франция елінің саяси көшбасшысы, мемлекет басшысы Шарль де Голль де бар.
Франция тарихы, өмірі және жоғары дәрежелігін жүзеге асыру идеясы Шарль де Голль есімімен тығыз байланысты. Шарль де Голль Бесінші Республика негізін қалаушы, епті дипломат, Францияның ұлылығын қалыптастырған саяси және мемлекеттік ұлы тұлға. Оның қызметі мен белсенділігі арқасында Франция соғыстан кейінгі кризистерді артқа тастап, экономикада, халықаралық қатынаста алға шықты. Шарль Де Голль өзінің саяси көзқарастарында мықты мемлекет және тәуелсіз экономикалық даму тезисін ұстанды.
Де Голль өзінің өмір жолын әскери салада бастап, кейін мемлекеттік қайраткер ретінде көпшілікке танымал болды. Оның Франция саяси өміріне етене араласа бастауы Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін басталды. 1940 ж генерал де Голль маршалл Петэн басқарған өкіметке қарсы шығып, Лондонда халықты бостандығы үшін мойымай күрес жүргізуге шақырды. Виши режиміне қарсы күрес және соғыс де Голльді саясаткерге айналдырды [1, 58 б.].
Францияны азат ету кезеңінде ол уақытша билікті өз қолына алып, елдегі демократиялық бостандықты қалыптастырды және өнеркәсіптің біразын мемлекеттендіріп, прогрессивті реформаларды жүргізді.
1946 ж. генерал премьер министр орнынан кеткеннен кейін 20 жылдан кейін билік басына қайта оралды. Бұл кезеңде Франция басына тағы қауіп төнген еді. Елді күрделі күйзелістен алып шығу тағы де Голль қолына берілді.
1958 ж.билікке келген де Голльдің басты стратегиясы Францияның әлемдегі арақатынасын өзгерту болды. Ол туралы Ш. де Голль өзінің атақты «Әскери мемуарларында» «Франция өзімен өзі бола алады. Ал оны жүзеге асыру үшін мемлекетіміз тек бірінші қатардан көрінуі тиіс... Біздің мемлекетіміз және біз алдымызға үлкен мақсаттар қойып, оны жүзеге асыруда қиындықтарға қарсы тұра білу керек. Қысқасы, Франция айбынды болмайынша Франция бола алмайды», - деп жазған еді [2, 154 б.].
IV Республика күйреуіне әкелген отарлық соғыстар, әсіресе Алжир соғысы «1954 - 1958 ж.ж» жаңа билік Бесінші Республиканың құрылуына себепші болды. Де Голль елді отарлық соғыстардан алып шығып, саясатты жаңа арнаға бұруға тырысты. 1962 ж. Алжир халқымен жасалған Эвиан келісімі де Голльдің реалистігі мен көрегендігін көрсетті.
1 Колосков И.А Внешняя политика Пятой Республики. М. 1968.
2 Gaulle Ch.de. Memoires de guerre.-V.1-3.-P.: Plon, 1954-1959.-431p., 503 p., 512 p
3 Zorgbibe Ch. Histoire de la construction europeenne. – Paris: Gallimard, 1990. – 360 p.
4 Jouve E. Le general de Gaulle et la construction de l’Europe (1940-1966). – Paris, 1967. – 351 p.
5 Vaisse M. La grandeur. Politique exterieure de Charles de Gaulle. – Paris: Seuil, 1998. – 375 p.
6 Rudelle O. De Gaulle pour memoire. – Paris: Seuil, 1986. – 347 p.
7 Pilleul G. L’entourage et de Gaulle. – Paris, 1979. – 385 p.
8 Dreyfus Fr.-G. De Gaulle et le gaullisme.-P.: PUF, 1982.-326 p.
9 Lacouture J. De Gaulle.-P.:Seuil, 1969.-256 p.
10 Gorse P.-M. de la. De Gaulle entre deux mondes. Une vie et une époque.-P.:Fayard, 1964.-768 p.
11 Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. – 2-е изд. – М.: Междунар. отношения, 1980. – 504 с.
12 Арзаканян М. Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти. – М.: «ЭКСМО» 2001. – 270 с.
13 Арзаканян М. Ц. Великий де Голль. «Франция – это Я!». – М.: Яуза : «ЭКСМО», 2012. – 512 с.
14 Арзаканян М. Ц. Де Голль. – М., 2007
15 Арзаканян М. Ц. Шарль де Голль и Михаил Тухачевский // Вопросы истории. – 2008. - № 8. – C.41-52.
16 Нажесткин О. И. Де Голль или Жиро? Очерки истории российской внешней разведки. Т. 4. М., 1999. С. 298 – 302.
17 Антюхина-Московченко В. И. Шарль де Голль (1890 – 1970) // Новая и новейшая история. – 1971. – № 3-6. – С.27-34.
18 Новиков Г. Н. Де Голль, голлисты и голлизм // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3. – С.38-52.
19 Буторина О. Амстердам, наследник Маастрихта // Новое время. –1997, № 40.
20 Константинова Т. П Коммунистическая печать Франции в период Четвертой Республики.(1947-1958) М. 1977.
21 Константинова Т.П Коммунистическая печать в политической системе Франции. М. 1977.
22 Чернега В.Н Буржуазные партии в политической системе Франции. М. 1987.
23 История Франции в 3 т, ред. А.З Манфред. 1973.
24 Ибрашев Ж.О. Политическая концепция Шарль де Голля. Алматы. 1997. – 210 с.
25 Ибрашев Ж. О. Политическая философия Шарль де Голля / Проблемы новой и новейшей истории. – Алма-ата, 1991. – 97 с.
26 Байзакова К.И. Становление президентской власти в Республике Казахстан: влияние Конституции 1958 года Французской Республики // 10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития.-Алматы, 2001.Часть ІV.-С.583-587.
27 Байзакова К.И. Сравнительный анализ президентской системы в Казахстане и во Франции // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Значение науки и культуры Востока и Запада».-Тайбэй-Алматы, 2003.-С.54-65.
28 Байзакова К.И. Франция – член Европейского Союза.-Алматы, 2003.-160 с.
29 Конуспаева С.Б. Проблемы западно-европейской обороны в 50-е гг. ХХ в.: к истории вопроса // Вестник КазНУ. Серия МО и МП. - № 3 (11). – 2003. – С.58-62 (в соавторстве).
30 Конуспаева С.Б. Дипломатия Шарля де Голля // Вестник КазНУ. Серия востоковедения. - № 4 (29)ю. – 2004. – С.14-16.
31 Конуспаева С.Б. Шарль де Голль, Европа и США: вопросы партнерства в 60-е гг. ХХ в. // США и страны Центральной Азии: реалии и перспективы взаимоотношений. – Алматы, 2004. – С.87-89.
32 Конуспаева С.Б. Франко-российское сотрудничество в области безопасности // Безопасность через сотрудничество: теория, методология, практика: Сб. Материалов межд. науч.-практ. конф. 29 мая 2006 г. – Алматы, 2006. – С. 175-178
33 Конуспаева С.Б. Де Голль и план Фуше // Вестник КазНУ. Серия историческая. – 2006. - № 4. – С.26-32.
34 Конуспаева С.Б. Шарль де Голль и проблема политического устройства Европы // Современные проблемы межгосударственных отношений, мировой экономики и международного права: Сб. матер. 60-й научной конференции молодых ученых и студентов факультета международных отношений КазНУ им. Аль-Фараби «Творчество и инновации» (24-28 апреля 2006 г.) – Алматы: Қазақ университеті, 2006 – С.74-76.
35 Конуспаева С.Б. О некоторых аспектах дипломатической стратегии де Голля // Поиск. – 2007. - № 1. – С.74-80.
36 Акимбеков С.М. Трудный выбор генерала де Голля последнего из великих французов // Континент.-2000.-№3.-С.34-37.
37 Тогузбаев О.К. Внешнеполитическая деятельность генерала де Голля // Вестник КазНУ.Серия МОи МП.-2000.-№2(4).-С.86-90.
38 Сапанов С.Ж. Внешняя политика Франции на Балканах // Саясат.-1999.-№7.-С.54-56.
39 Макашева К.Н. Европейская политика Франции в 50-60-х гг. // Вестник КазНУ. Серия МОи МП.-1999.- №1-2.-С.18-21.
40 Француз Республикасының Конституциясы http://zakoni.ucoz.ru/news/konstitucija_francii
41 Договор об учреждении Европеского объединения угля и стали // Документы Европейского Союза. Под редакцией Ю.А. Борко.-Т.1.-М., 1994.
42 Договоры об учреждении Европейского экономического сообщества // Документы Европейского Союза. Под редакцией Ю.А. Борко.-Т.1.-М., 1994.
43 Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии // Документы Европейского Союза. Под редакцией Ю.А. Борко.-Т.1.-М., 1994
44 Gaulle Ch.de. La France sera la France.-P.: RPF, 1951.-358 p.
45 Gaulle Ch.de. Memoires d espoir.-V.1-2.-P.: Plon, 1970.- 314 p., 224 p.
46 Debré M.Français choisisson l’espoir.-P.: Michel, 1979.-280 p.
47 Debré M. Sur le gaullisme.-P.: Plon, 1967.-24 p.
48 Debré M.et Debré J.-L.Le gaullisme.-P.: Plon, 1978.-186 p.
49 Hamon L. Une république présidentielle. Institutions et vie politique de la France actuelle.-P.: Bordas, 1975.-T.1-2.-278 p., 346 p.
50 Vallon L. Dilemme français.-P., 1957.-182 p.
51 Vallon L. Le grand dessein national.-P., 1964.-112 p.
52 Sharlot J. Le phenomena gaulliste.-P.: Fayard, 1970.-108 p.
53 Sharlot J. Le gaullisme d`opposition. 1946-1958.- P.:Fayard, 1983.-436 p
    
    МазмұныКіріспе....................................................................................................................71 Францияның Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейінгі ахуалы.ІV                             ... ... ІV ... заң жүйесі және елдегісаясишиеленістер..............................................................................................121.2        ІV        ...        ...      ...      голлизм      ...      ... ... ... Де Голльдің келуі. 1958 жылғы Конституцияныңмаңызы,                           ...    ...    де    ...    ішкі    ...      ...      де      ...      сыртқысаясаты............................................................38Қорытынды..........................................................................................................54Пайдаланылған                          ... ... ... ... қай ... алдыңғы қатарлымемлекет болсын оның тарихын зерделеп оқысаң, осы ... ... ... ... және ... ... мемлекет, ұлт үшін, тіпті әлем ... ... ойып ... ... ...  табуға  болады.  ... ... ...  қабілеті,  еліне  деген  сүйіспеншілігі  –көшбасшылық ... ... ... Мао ... ... Ататүрік, Петр І,Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Абылай хан секілді ... ... өз ... қалдырды. Солардың қатарында Франция елінің саясикөшбасшысы, мемлекет басшысы Шарль де ... де ... ... өмірі және жоғары дәрежелігін жүзеге асыру идеясы Шарльде Голль есімімен ... ... ... де ... ... ... ... епті дипломат, Францияның ұлылығын қалыптастырған саясижәне мемлекеттік ұлы тұлға. Оның қызметі мен белсенділігі арқасында ... ... ... артқа  тастап,  экономикада,  халықаралыққатынаста алға шықты. Шарль Де Голль өзінің ... ... ... және ... экономикалық даму тезисін ұстанды.Де Голль өзінің өмір жолын әскери салада бастап, кейін ... ... ... ... ... Оның ... ... өмірінеетене араласа бастауы Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін басталды. 1940 жгенерал де ... ... ... ... ... ... шығып, Лондондахалықты бостандығы үшін мойымай күрес жүргізуге ... Виши ... ... және ... де Голльді саясаткерге айналдырды [1, 58 б.].Францияны азат ету кезеңінде ол уақытша билікті өз қолына ... ...  ...  ...  және  ...  біразынмемлекеттендіріп, прогрессивті реформаларды жүргізді.1946 ж. генерал премьер ... ... ... ... 20 ... ... ... қайта оралды. Бұл кезеңде Франция басына тағы қауіп төнгенеді. Елді ... ... алып шығу тағы де ... қолына берілді.1958 ж.билікке келген де Голльдің басты стратегиясы Францияның әлемдегіарақатынасын өзгерту болды. Ол туралы Ш. де Голль ... ... ... ... ... өзі бола ... Ал оны жүзеге ... ... тек ... ... ... тиіс... Біздің мемлекетіміз жәнебіз алдымызға үлкен мақсаттар қойып, оны жүзеге асыруда қиындықтарға ... білу ... ... Франция айбынды болмайынша Франция бола алмайды»,- деп жазған еді [2, 154 б.].IV Республика күйреуіне әкелген отарлық соғыстар, әсіресе ... ... - 1958 ж.ж» жаңа ... ... ... құрылуына себепші болды.Де Голль елді отарлық соғыстардан алып шығып, саясатты жаңа арнаға бұруғатырысты. 1962 ж. ... ... ... Эвиан келісімі де Голльдіңреалистігі мен ... ... ... ... ... ... мен мықтылығын қалыптастыруда сыртқысаясатқа үлкен мән берді. Де Голльдің сыртқы саясаттағы ... ... ... блок шеңберіндегі және ІІІығыс Европа елдерімен қатынасы,НАТО әскери ұйымынан шығуы, елдің ядролық ... ... ... жәнеАфрика елдерінде бұрынғы отарлық иеліктерді басқара білуі оның ... ... Де ... ... сыртқы саясат екі бағытта жүргізілуітиіс: 1) Францияның өзі үшін бұл мықты мемлекет пен ... ... ... ... 2) Әлем үшін - халықаралық тәртіптіөзгерту үшін күресу.Әлемдік аренада АҚШ пен Англия ... ... ... ... ... ... қатарлас болу мақсатын көздеді. Де Голль «Франция неойластырса соны жүзеге асырады, ұлттық сана сезімі не десе, соны ... деп ... ... ... ... ... ... тәуелсіздік бұл басқамемлекеттермен одақ құрмау немесе байланыс жасамау деген мағынада берілгенжоқ. Блоктық ... шығу ... ... ... ... қалуы тиіс емес.Сондықтан, француз ...  ...  ...  ...  ... ... үшін де Голль басшылығыменатом  қаруын  қолдануғамүмкіндік ... Де ... атом ... іс ... ... ақылсыздық екенінтүсінді, бірақ оны иемдену ұлы державалар монополиясын бұзатынына, Франциятәріздес орта державаларға дипломатиялық маневрды жүзеге ... ... ... ... ... ... шығарғаннан кейін  Францияны«ядролық Монархия» деп атап кетті. Бұл ... ... ... ... ... көрсетті.Осылайша XX ғасырда генерал Шарль де Голль белгілі тарихи ... 1990 - ... ... қоғамдық пікір сұрау  кезіндефранцуздар де Голльдің ұлттық ... ... баға ... ... ... Мемлекет басқарушысының бұндай танымалдығы ... ... ... ... ... ... білген Франция үшінсіңірген еңбегінде. Оның дүниетанымы мен концепциясы француз ... ...  ...  ...  ...  ...  ... әкелді.1958 жылғы Конституцияны құруға жеке өзі қатысқан де Голлдің мемлекеттікқұрылысты түбірімен өзгертуінің өзі оның ... ... ... ... ... ... Франция тарихындағы Шарльде Голльдің Франциядағы алатын ... ... оның  ...  ... ... ашып көрсету және олардың  нәтижелеріне  тоқталудипломдық жұмыстың өзекті мәселесі болып табылады.Дипломдық ... ... ... - ... ... ... құрылымына шолу жасап, президент Шарль де Голльдің ... ... орны мен ... ... ... ... ... тақырыбының маңызын ашуда келесі міндеттер жүзегеасырылды:Франциядағы Төртінші Республика құлдырау себептерін айқындау;Бесінші Республиканың Конституциялық ... ... ... де ... ... ... мен саяси ойларына тоқталу;IV және V Республика Конституцияларына салыстырмалы түрде анализ жасау;Конституцияның жетістіктері мен ... ... ... де Голльдің «мемлекеттік тәуелсіздік» және Францияның  ... ... ... ... ... – Франциядағы V Республиканың алғашқы президентіШарль де ... ... ... және ... ... ... ... және V Республикалардың Конституциясын, сонымен қатар президент Шарль деГолльдің өмірбаяны мен реформаларын қарастырған ... және  ... ... ... ... ... шолу және салыстыру, синтез сияқты әдістер өзорнын тапты. Тақырыпты зерттеу барысында тұлғаның саясаттағы шешім қабылдауерекшеліктерін зерттеуде ... ... ... ... жазу ... мерзімді баспасөз және  интернетжелісінен алынған материалдарды зерделеуде контент-анализ әдісіне сүйендік.Дипломдық жұмыстың ғылыми ... ... ... заңнамасыныңнегізі сол Бесінші Республика президенті Шарль де ... ...  1958  ...  ...  еді.  Ол  ...  ... 1995 жылы ... Ата Заңына негіз болды. Шарль деГолльдің ұлттың көшбасшысы ретінде ... ... мен ... ... біз үшін де ... де ... Франция тарихындағы алатын орнын көрсетуге негізболатын ғылыми еңбектерді ... ... бір ... ... және ... рет қазақ тілінде кешенді түрде басын қосып ғылыми еңбек ретіндежазғандықтан ... ... ... ... ... ...  жұмысының  тарихнамалық  базасын  шетелдік  және  ... ... ... тарихнамада бірінші француз  зерттеушілерінің  еңбектерінетоқталып өтейік. Шарль де ...  ...  ...  еуропалықинтеграциядағы голлистік идеяларға, Шарль де Голльдің сыртқы саясатынаарналған және Шарль де ... ... ... ... ... ... Ш. Зоргбиба [3], Э. Жува [4], М. Ваиис [5], О. ... [6],Г. ... [7], ... ... ... ... [8], Ж. ... [9], П.-М. деля Горс [10] өз еңбектерінде Шарль де Голльдің ... ... ... ... ... ... ... кең көлемде көрсеткенжәне басқа да француздық зерттеушілерді айтуға болады.Дипломдық жұмысты жазу барысында ресейлік ... де ... ... алынды. Атап айтқанда Н. Молчановтың «Генерал деГолль» [11], М. Ц. Арзаканянның «Де Голль и ... на пути к ... де ... «Франция – это Я!», «Де Голль» [12 – 15], О. И.Нажесткиннің «Де ... или ... [16] атты ... және В. И. Антюхина-Московченконың [17], Г. Н. ... [18] және ... да ... еңбектері қолданылды. Сондай-ақ А. З. Манфред  жетекшілігіменжазылған «История Франции» ... де ... ... ... ... [23].Қазақстандық ғалымдардың ішінде ең алғашқылардың бірі болып Шарль деГолль жайлы зерттеген ... Ж. О. Ол ... ... ... ... [24], ... ...  Шарль  де  Голля»  [25]  дегензерттеулерін ... де ... ... Ж. О. Ибрашевтің жетекшілігіменҚазақстанда Франция тарихымен айналысатын, оның ішінде голлизм ... ... ... ... ... Солардың бірі, Ж. О.Ибрашевтің шәкірті, қазақстандық халықаралық қатынастарды зерттеуші танымалмаман Қ. Е. ... Ол ... ... ... ... и внешнеполитичекие аспекты» тақырыбы  бойынша  докторлықдиссертация қорғап, осы бағытта еңбектер жазып жүрген ... ... Б. ... «Шарль де Голль и европейская интеграция (50 - 60-е гг.ХХ в.)» атты кандидаттық диссертациясын қорғаған. Оның осы ... ... ... ... көрді [29 – 35].Шарль де  Голльдің  сыртқы  саясаты  мен  ...  ... ... ... зерттеуде С. М. Акимбеков [36], О. К.Тогузбаев [37], С. Ж. Сапанов [38], К. Н. ... [39] ... ... ... ... ... ... жұмысын  жазу  барысындақолданған деректерді бірнеше топқа бөліп көрсетуге болады.Деректердің бірінші тобына ... ... ... енді. Оған ең бірінші кезекте елдің ішкі және ... ... ... ... ... 1958 жылғы Француз РеспубликасыныңКонституциясы жатады [40].Деректердің ... ... ... ... ... құрайды [41-43].Деректердің үшінші тобына Генерал де Голль ІV Республика тұсында ... ... ... құрылысына арналған еңбектерін жазды [44].Осы тұстағы маңызды ... тағы бірі ... ... деп аталады[2]. Ал V Республиканың ... ... ... де ... V Республиканың ішкіжәне сыртқы саясатын қалыптастыруға қатысты өзінің көзқарастарын білдіргенбірқатар еңбектер жазған. ... ... ... ... мәні ... «Мемуары надежды» [45].Деректердің келесі тобын Шарль де Голль туралы ... ... ... де ... ең ... ... бірге қызмет істеген, Францияныңқоғам қайраткері және саяси ойдың көрнекті теоретигі М. ... ... ... ... Францияның ұлттық саясатының принциптерін айқындайтын,нағыз голлист екенін көрсете білді ... ... ... үшін ... ... Л. ... [49], Л.Валлонның [50-51], Ж. Шарлоның [52-53] еңбектері де маңызды дерек ... ... ... ... ... ... ... Франция және Шарль де Голльдің билік еткен кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... алға қойылған мақсат-міндеттеріне байланысты кіріспе, екі тарау,  қорытынды,  ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттері, объектісіжайлы айтылған. Сонымен қатар, зерттеу жұмысында пайдаланған деректергесараптама жүргізіліп, тарихнамасына шолу ... ... ... ... ... ... ... саяси,әлеуметтік-экономикалық  жағдайы  жайлы  ...  ...  ...  ... заң жүйесі мен билікке деген ішкі саяси талас-тартыстарсалдарынан үкіметтің ... ... ... ... Төртінші Республика құлағаннан кейінгі жағдай, биліккеШарль де Голльдің келуінің алғышарттары келтірілген. 1958 жылы қабылданғанКонституцияның ... ... ... ... ... биліктіорнатудағы де Голльдің рөлі баян етіледі. Сонымен қатар де Голльдің ... ... ... ... көтеруге себебін тигізгенреформалары мен оның сыртқы саясаттағы басым бағыттары жайлы зерттелген.Қорытындыда тарауларда және ... ... ... ... ... Францияның Екінші  Дүниежүзілік  соғыстан  кейінгі  ...  ... ... Франциядағы ІV Республикадағы заң жүйесі және  елдегі  ... жыл 21 ... де  ...  отставкаға  кетуінен  кейін,коммунисттер ... ... екі ... үкіметті құруды ұсынады.Социалисттік партия лидерлері бұл ұсыныстан бас ... ... ... ... (ХРҚ) қатысуын талап етеді, нәтижесінде  үшпартиялық блок ... ... ... коммунистік партиясы (ФКП), социалисттік партия (СП)және халықтық республикалық қозғалыс (ХРҚ) партиялары «біртұтас билік ету»келісіміне  қол  ...  ...  ...  ...  Феликс  ... ... ... ... жаңа ... жаңа ... жоқ. Жаңа өкімет құрамына алты коммунист, жеті социалист, алты ХРҚмүшелері енді. 1946 жылы Францияның саяси өмірінде үлкен ... ... ... ... жаңа ... ... жасау, мемлекеттіңболашағын айқындайтын ... ... ... ... ...  29қарашада  Құрылтай  жиналысы  арнайы  Конституциялық  коммисияға  ... ... ... ... ... ... Қырық екі мүшедентұратын комиссия құрамы  Франция  партияларының  ...  ... мен ... көп ... ие ... ... ... алғашқыкезеңінде комиссияға де Голль үлкен ықпалын тигізген еді, бірақ Де Голльотставкаға ... ... ... ... антидемократиялық тараулардыалып тастады [3, 125б.].Ендігі кезекте бүкіл Төртінші Республика кезеңін қамтыған партиялардыңшиеленісі ... ... мен ... көп ... жаңаКонституцияда экономикалық және әлеуметтік құқыктардың жариялануын, ... ... ... ... ... оның тәуелсіз болуын қалайды.Ал радикалдар және оңшыл партия өкілдері ұлттық жиналыстың билігін, құқығынекінші ... ... ... беру ... ... ... ОларКонституция абсолюттік жеке меншік құқығын жариялауын талап етеді. Ал ... ... ... діни ... пунктін енгізуді  сұрайды.Осындай қарама-қарсы ұсыныстар мен ... ... ... ... бірінші тенденциясы  жеңіп  шығып,  19  ...  ... ... ... ... ... ... Конституция президент қызметтерін қысқартты, яғни президент өкіметбасшысын тағайындай алмайды, заңдардың екінші рет қаралуын талап ете ... ... ... жиналыстың сайлауымен тағайындалып отырды.1946 жылы 5 мамырда  ...  ...  ...  ... ... ... өте күрделі еді. Себебі,  ... ... ... ... ... қалыптасқан жағдайдыкүрделендіре түсті. Жаңа ...  ...  және  ... ... ... ХРҚ мен оңшылдар қарсы шықты.Референдум кезінде ХРҚ және ... ... ... ... ... заңдарға қарсы емес, солшыл ... ... ... ... ... партия  беделінің  өсіп  бара  жатқандығымазаландырған еді. Әсіресе ...  мен  ...  ... қатысқандығы қорқыныш тудырды.  Конституцияны  бірауызданқабылдау - бұл коммунистерге билік ...  ...  ... 10 450 мың ... ... 9 280 мың ... ... берді. Франция тарихында алғаш рет референдумда ұсынылған жобақабылданбады. ... ... ...  жиналысына  екінші  ... ... ... социалистер мен коммунисттердің бөлініп,социалисттердің коммунисттерге қарсы шығуы болды. Бұндай шешім Блюмның AҚШ- қа ... ... ... Жак Фовэ ... деп ... ... ... кейін антикоммунистік кампания өзінің мақсатына жетеалмады, Бретани мен Нормандиядан ... ... ... ... ... ұшырады. Референдум нәтижесі оларға ауыр тиді» . Шыныменде ФранцияСоциалистік партиясы 250 мың дауысынан ... және ... ... текконсервативтік аймақтарда ғана сақтап қалды. Ал ... ... ... көп ... ХРҚ 1 млн аса ... жеңіп алып, уақытша (сайлаушыларсаны бойынша) елде бірінші партия болып қалды [4, 140б.|.Социалисттер премьер орнын ХРҚ ... Ж. ... ... ... ... ... ... ХРҚ мүшесі Р. Шуман келді. Сөйтіп, социалистердіңбиліктегі күші азайып, ХРҚ рөлі арта ... Жаңа ... ... ... ... өтіп жатты. Бұл кезең спекуляция мен ... ... дами ... ... ... ... ... министрі Ж.Бидоспекулянттармен белсенді күрес жүргізеді.  Буржуазия  ...  ... ... ... ... ... енді қиын ... байып алғанспекулянттар, айлакерлер артында қалды. 1946 жылы ... ... ... ... бұл да буржуазияның билікте отырған солшылкүштерге ... ... ... ...  ...  ...  саясикүштердің шиеленісін өршітті [1, 288б.].Сырттай бақылап  отырған  де  ...  ...  ... ... ... ... сахнаға қайтадан шығады. 1946 жылы18 маусымда Байеде сөз ... ... ... ... және ... - ...  мемлекеттік  құрылысының  жобасын  ұсынады.Францияның тәуелсіздігін және ... ... ету үшін  ... құра отырып, екі парламенттің атқарушы билік жұмысына ... кең ... ... т.б қамтамасыз ету қажет- дегендіайтады. Голльдің ... ... ... ... ...  ... ... тапты. Бұл кезде Құрылтай жиналысының Конституция жобасынжасауда қызу жұмыстар ... ... еді. ... ... ... ... партиялардың  жағдайы  өзгерді,  яғни  социалистеркоммунистермен емес, ХРҚ-мен бірікті. ХРҚ лидерлері жаңа ... ... де ... ... ... тырысты. Бірақ Де Голль екіншіжобамен де келіспей 22 ... ... сөз ... бұл жобаныңалдыңғы жобаның «туған апасы» іспетті деп өткір түрде ... ... 1946 жылы 13 ... ... жобасы 8043366 қарсы, ... ... ... 1946 жылы 24 ... ресми түрде енген IVРеспублика Конституциясы Франция тарихында он бесінші Конституциялық заңболды.1946  ...  ...  ...  ...  ... ... мен бірге жаңа эпитеттер: «әлеуметтік» және«зайырлы» қолданысқа енді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... азаматтарының әлеуметтік және демократиялыққұқықтарын кеңейтті,  әрбір  азаматтың  әртүрлі  ...  ... ... ... арқылы оны қорғауға, «заң шеңберінде» ереуілдергеқатысуға мүмкіндік алды. Сонымен қатар келесі құқықтар еңгізілді: «Мемлекетжеке тұлғаға және ... ... ... ... ... ... үлкендерге бірдей білім алуға, мәдениетке, кәсіп алуға ... «Ол ... оның ...  ...  әйелдерге,  қарттарғаматериалдық көмек беруге кепілдеме ... ... ... ... рет ... еркектермен бірге тең құқықтарберілді. Соғыстан кейін әйелдер сайлауға ... ...  ... кейін IV Республика Ұлттық жиналысына сайлау жүргізіліп,Компартия алғашқы ... ... 300 мың ... ... ... ... ФКП ірі партия саналып, оған 185 депутат коммунисттер ... мен ... ... ХРҚ ... ...  Компартиябилікті қолына алып, Ұлттық Қарсылық Кеңесі (ҰҚК) бағдарламасының негізіндеөзінің мемлекеттік бағдарламасын ... ... ... әлеуметтік дамусаясатын, демократияны кеңейту, франкті қорғау, теңіздің ар ... ... ... орнату, Франция қауіпсіздігін қамтамасыз ету,Германиядан  репорациялық  төлемдерді  алу,  ...  ...  ... қайтадан байланыс орнату шараларын  қарастырды.  ... ... ... ... мен оның шет ... жақтастарыныңнаразылығын тудырды.Ірі буржуазия өкілдері мемлекет басшыларының ... ... ... ... ... ... Олар жаңа биліктің құлдырауынкүтті, жеке меншікті ... ... ... ... ... ... сәтті күтті. Ұсақ буржуазия өз жеке меншік ... қол ... ... шешілген  әлеуметтік  реформалардансескенді. Еңбекші ... да ... мен  ...  ... ... байқалып, үш партиялық блок саясатынан үмітін үзді.Социалистер мен буржуазиялық партиялар болса, бұл ... ... ... ... ... ... ... саясатында да партиялардың ауыз біршілігібайқалмады. Колониалды жүйе ... ... ... кейінгі орындыиеленген Франция отарлары ыдырай бастаған еді. Отарлардың бір ... ... ... ... ... ... ... Miнe, бұрынғы империянықалпына келтіру үшін Франция сыртқы саясатта осы мәселені шешуге баса назараударды. ... ... ... IV ...  ... ... ... өзгерістер әкелді. Конституция отарлық империяорнына енді Француз одағы болатынын жариялады. Онда: ... ... ... ... ... мен ... тең,  ұлттық  және  діниайырмашылығы жоқ Одақ ... » - ... ... бұл ... ... бар күшін салды. Сондықтан да, отарларындағы ұлт-азаттық күштердібасу үшін ... жаңа ... ... жалған  уәделер  берді.Конституцияда отарлық мәселеге ... ... ... ...  шығарып  отыратын  баптар  ілесіп  отырды.  ...  ... 62 ...  ...  ...  ...  ... елдердің саяси билігін қорғанысын қамтамасыз ету, әскеридайындық шараларын жасау құзіретін өз қолына алады...» Бұл ... ... ... ... ... ... жоққа шығарды.Конституцияның 80  бабында:  «Барлық  Францияға  ... ...  ...  ...  ...  яғни  аталғанбапнегізінде сайлау процестеріне, қоғам өміріне еркін ... ... ... ... ... ... ... асыру  үшін  жағдайтуғызады»- деген келесі сөз жолдары бұл ... ... ... Конституциялық құрылысы да өзгеше: Француз Одағыныңпрезиденті- Франция президенті, Жоғары Кеңес өкілдері француз ... ... 120 ... ... ... 120 ... ... мүшелері сайлайды. Француз Одағының Ассамблеясы маңызды шешімдерқабылдамайды, тек өз ... ... ... [22, ... ... Конституциядағы отарлық мәселе бойынша заңдар қарама-қайшылықсипатта болды. Конституцияда ... ... ... ... мүшелері тең. Олайболса, Гвинеяда Франция тәрізді тәуелсіздікке құқылы. Бірақ,  одақтыңтұрғындары заң ... ... ... ... ... яғни ... ... болғандықтан тәуелсіздік туралы сөз қозғау мүмкін емес ... ... ... алдыңғы отарлық саясатын  әрі  қарайжалғастыруға кең ... ... ...  ...  ...  ...  1946  ... олардың билігіне кедергі болды. Әсіресе ол ... ... ... ... Үндіқытай Француз отарларының ішінде ең бай жәнемаңыздысы ... ... ... ...  ...  ...  ... аккупацияға ұшырағаннан кейін, француз әкімшілігі территорияныагрессорға тастап кетті. Вьетнам патриоттары елді ... ...  1945  жылы  ...  ...  ...  ... ... әскерлері  түсірілді.  Үндіқытай  мен  ... ... екі елге де қиын ... ... ... ... үшін ... келуді жөн көріп, 1946 жылы мамырда Ханоя ... ... ... ... қол ... ... ... басшылығы өз билігі,өз парламенті, өзінің ... бар ... ... ... ... делінген. Бұл келісімнен кейін француз басшылығы келісімді бұза бастады:Вьетнам аудандарының бірі Кохинхинде Вьетнам ... ... ... ... 1946 ...  ...  ...  мен  Франциякеліссөздерінде Франция Вьетнамның ... ... ... ... тағы ... ... ... ашуын тудырды. Нәтижесінде арықарай жалғасқан бірнеше қанды шайқастар болды [ 53, ... ... ... ХРҚ ... ...  бейбіткелісімге бет бұрған іс-шараларды барынша жоюға тырысқан Жорж Бидо ... ...  ...  ...  болды.  Үкіметтегі  партиялардыңшиеленістері ары қарай жалғасын тапты. ... ... ... ... ... соғыс коммунисттердің билігі келгеннен кейінбасталды деп ... ... 6 ... және 14 ... ... көмегімен ВьетнамДемократиялық Республикасымен бейбіт келісім жасалғанымен, билікте тағы дакеліспеушілік туындады. Ол 1947 жылғы ... ... еді. 1947 жылы ... Мадагаскар тұрғындары тәуелсіздік үшін көтеріліске ... ... де ...  ауызбіршілігі  байқалмады.  Реакцияшыл  ортакоммунисттерді билік ... ... ... ... ... ... қолайлы сәтті күтті. Францияның сыртқы  саясатындаКомпартия герман мәселесін Кеңес Одағымен байланыс ... ... ... ... Ал Бидо бастаған орта халыққа КСРО-мен одақ нәтижесіз ... ... ... ... ... ... ... Осыкезеңде АҚШ -та экспансионистік курс ... ... ... франко-кеңестік одаққа үлкен соққы берді. ... ... ... ... Одағына байланысты  позициясының  өзгертуі  Мәскеуконференциясының ... ... ...  ...  ... 1947 ... 24 ... «Рено» заводы жұмыскерлерінің қозғалысыақырғы түрткі болды. Бидо ... ... ... ... ... ... ... төмендеуі, оны алудың қиынға ... өсуі ... ... ... ... ... ... «Журнал офисьель» арнайы нөмерінде министр коммунисттердіңқызметінің тоқтағаны жөнінде декреті шықты. Үш партиялық блок - ФКП, ... ... ... Республика тарихында буржуазияның коммунистердіңқатысуынсыз билік еткен жаңа кезеңі бастау алды [21, ... ... ... ХРҚ, СП және радикалдардың билік ету кезеңі таптықкүрестерге, шиеленістерге толы болды. 1947 ... ... 2285 ... ... ... ... ... ол 60 есеге өсті. Оған 386 ... 2673 ... ... адам ... ... ... ... билік басынан алып тастауы,Рамадьенің «франкті қорғау» мақсатында жасалған кесір саясаты, күрделікарточка жүйесі, аштықтың етек ала ... тағы ... ... ... шахта, көшелердегі күрестермен қоса парламентте де қызу ... ... 1947 ... ... дейін коммунисттер - сол қанат құрамында,СП - орталық , ХРҚ - оң қанат құрамында болса, енді СП - сол ... ХРҚ ... ... - оң ... ... ... ... басынанкетуі «биліктегі көпшіліктің» арқасын кеңге салған болатын. ... ... күші ... ... ... қолшоқпарына айналды.ХРҚ биліктегі премьер орнын ғана емес, сонымен бірге әскер, колония,сыртқы ... ... ... ... өз ... ... өз министрлерінсайлады.  Социалисттерге  тек  Францияның  ішкі  ...  ... ... Ашық ... бұл жағдай қолайлы еді. Себебі,социалисттер көмегімен жұмысшы көтерілістерін басуға мүмкіндік алды. ... ... да ... ... ... бастады. Француз социалисттікпартиясы енді оппозиция жағына шықты. Бұл кезде де ... ... ... ... 1947 жылы ... ...  «Француз  халқының  бірігуіпартиясымен» ... ... ... ... Де ... ... көзқарасынбарынша антикоммунизмге, антисоветтік бағытқа бұрды.1951 жылы парламенттік сайлаудан олар үлкен үміт артқан еді. Бірақ ФХБП-нің (де ... ... ... жүзеге аспай, сайлауда екінші орынға шығыпқалды. Сайлау нәтижесі бойынша коммунисттік партия қайтадан ... ... ... ... ... ... сайланып оның билік ету кезеңі Франциякризисінің басталуымен тұспа-тұс келді. 1954 жылы ... ... ... Рене Коти 13 ... сайлаудан кейін президентіккесайланып, мемлекеттің мәселелерін шешуге тырысты. Алайда, 1954 жылы ... ... ... ... Республиканың құлдырауына себепшіболды.Төртінші Республика құлдырауына әсер еткен оқиғалар көп болды. Әсіресе,елдегі саяси ... ... ... ... ... Республикаөміріне үлкен әсерін тигізген еді. Соғыстан ... ... ... ... ... ірі ... ... елдердің тарихыменсалыстыруға келмейді. Біртұтас әлемдік революциялық ... ... ... ықпал етті. Елде үстем етуші топ ... ... ... ... бет ... ... табымен қақтығысты. Екіншіден, отарлардағыұлт-азаттық қозғалыстың қарқынды болуы Республиканың құлдырауын жеделдетті.Буржуазиялық-либералдық көзқарасты ұстанушы Альфред Гроссер «IV ... оның ... ... ... ... ... ... микрокеңістігі секілді. XX ғасырдың ортасында үстем болушы екі антогонизм оныекіге айырды. ... АҚШ пен ... ... ... ... бұндай өткірқарама-қайшылықтар болған жоқ» - деп жазды.Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі алғашқы жылдары Францияның ... ... ... ... оның халықаралық қатынастағы жағдайынатікелей өз әсерін тигізіп жатты. Елдің ішкі жағдайының күрт ... ... оның ... ... беделінің төмендеуіне әкелгені белгілі.Ал қырқыншы жылдардың ... таяу ...  ...  экономикалыкдеңгейіне көз жіберетін болсақ, Франция үкіметі «Маршалл жоспары» ... ... ... 3152 млн ... ... ... ... иеболған еді.Париждегі англоамерикандық ассоциациясының баспасөз мәжілісінде 1947жылы Шарль де Голль «еуропалық ... ... «осы көне ... және «бұл істі халықтар конфедерациясы жолымен табысты аяғынадейін жеткізу» керектігін ... ... ... екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгіжылдары тез қарқынмен дамыды. Француз-батыс ... ... ... ой текқана француздар жағынан ғана шыққан жоқ, бұл одақ туралы 1950 ... ... ... ... ... де ... ... болатын.Өйткені сол сәттегі халықаралық қатынаста қалыптасқан  ...  ... ... тіпті Францияның ырқына қарсы Батыс Еуропада қандайда интеграцияға түсу ... емес еді. ... ... интеграция көлемітарыла түскен сайын, ұйымдастыру құрылымында ұлттық мүддеден тыс ... ... үлес ... ... ... әкелсе, соғұрлым ол басқаәріптестерінікіндей құқықтық тепе-теңдікке жетуге үміттене алады.1950 жылғы 9 ... ... ... ... мен іске асабастауы «еуропалық» қозғалыстың дамуындағы аса ... ... ... ... ...  жариялаған  Роберт  Шуманныңдекларациясында былай деп мәлімделінген: «Біріккен Еуропаны бірден ... ... жай ғана ... арқылы кұруға болмайды;  оны  ... ... ... келе ең ... ... ... ... құру қажет.Көмір және болат бірлестігін құру — еуропалық федерацияның ... ... ... ... ... қалыптастыруды тікелейқамтамасыз етеді» [19, 187б.].Қалай дегенмен де бұл жақындасу француз-герман арасындағы ... ... жою ... ... ... бірі еді. Осы ... елеулі әсерін  тигізген  «Шуман  ...  ...  ... өз ... ұсынған болатын. Ол жоспардың басты түйіні:еуропалық саяси ... ... ... бұл ... ... өзіндік мақсаты болды, ол ең ...  ...  ... сол ... күшті үкіметтік билік кұруға ұмтылыс еді. ... ... ... ішкі ... ... бұл жоспар жүзеге аспады. 1951жылғы 13 желтоқсандағы Ұлттық жиналыста дауысқа түскен «Шуман ... ... ... барысында 233 дауысқа карсы 377 дауысқұптады. Еуропалық ... және ... ... жөніндегі бұл келісімшартқатысушы елдердің барлық заңдық үкіметтерінде бекітілгеннен кейін, келесі1952 жылғы 25 шілдеде күшіне ... Осы ... ... ... өз ... 1952 ... 10 тамызынан бастаса,  осы  ...  ... ЕКББ ... бірінші отырысы өтеді [41].Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдарда еуропалық ... ... ...  мен  Батыс  Германия  мемлекеттерініңкатысуымен жасалынған интеграциялық жобалар тек «Шуман жоспары» төңірегіндеқана ... ... жоқ. ... ... сай ...  ... ... ішінде басқа да жеке жоспарлар болып жатты, ... ... бірі ... қорғаныс қоғамдастығын (ЕҚҚ) құружобасы.  1950  ...  ...  ...  ...  ... ... ... Э.Бонфу ұлттық мүддеден  жоғары  ... ... ... ... ... құруды ұсынады. Осыған байланыстыкұрылған арнайы комиссия 1951 жылы осы ... кұру ... ... талқылайды. Тек бұл жоба әрі қарай өз ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік  даму  сатысындағыеуропалық мемлекеттердің де ... ... бір ... ... де емес еді. ... ... олар осындай тосқауылдар алдындатоқтап қалмай, әлі де жаңа ... ... ... [42].XIX ғасырда 1940 жылға дейін 70 жыл өмір сүрген ... ... ... ... ... жалғастырушы  Төртінші  Республикадапарламент негізгі рөлді ... ... ... ... ... ... парламентаризм дамыған классикалық формада  ...  ... бір ... ... ... ол ... ... жақтаушы дабола алды.Француз парламенті әртүрлі партиялық топтарға бөлінді. Үшінші Республикакезеңінде оның саны 12 ... ... ... 15 ... ... ... партия келесі партияның көмегінсіз көпшілік дауысқа ие бола алмады жәнеөз бетімен өкіметті құруға шамасы келмеді.Көппартиялық құрылыс ... ... ... ... ... жиі ... Өкімет басындағылар жарты жыл сайынауысып отырды [21].Франциядан іс-сапарынан келген Н.С. Хрущев 1960 ж. 4 сәуірде былай деді:«... ... ... өмір ... тұр. ... күрес және ескі мен жаңапартиялардың арасында күрес толассыз жүріп жатыр» [22].Неліктен ... ... ... көп? ... әдебиетгерде бұлжағдай әдетте ұлттық психологиялық ажырамас бөлігі болып табылатын дәстүрлідараланушылық пен анархизммен түсіндіріледі. Әлеуметтанушы ... ... ... көп болуы француз мінез-құлқының жекешелігін ... ... ... ... жеке ... бар» - дегенді айтады. ... ... ... ... бұл ... Белгілі-бір қоғамдық проблематуындаған жағдайда партия да белгілі-бір мақсатпен құрылады. Проблемашешіледі, ... ... ... партия өмір сүруін тоқтатпайды.Франциядағы көп партиялықтың басты себебі ... ... ... ... ... пен ... ... сан-алуан ортажіктер болды. Олардың экономикалық, саяси рөлі ... және  ...  ...  Бұған  қоса  жекелеген  географиялық  аудандардыңэкономикалық дамуында үлкен ... ...  ...  саясикөзқарастардың да әртүрлі болып қалыптасуына ықпал ... ... ... ірі және ұсақ ... өкілдері«дирижизмге» қарсы шығып отырды.  Яғни,  елдің  ...  ... ... ... ... Республика құрылғаннан бастап-ақоның Конституциясына буржуазия наразылығын білдіріп, әсіресе өзінің таптықпозициясына алаңдату туған жағдайда ... ... ... [53,89б.].Республиканың түпкілікті құлдырауына әкелген отарлық соғыс ... ... мен ... ... ... ... жиі болып тұрды.Жалпы, Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдарда Франция тарихындаплюрализмнің өрбіген тұсында көптеген ... ... орын ... ... өз кезегінде елдегі саяси тұрақсыздыққа алып келді. ... ... ... та ... жағдайын әлсіретті.2. ІV Республиканың құлдырау себептеріТөртінші Республиканың күйреуіне әкеліп соққан отарлық соғыстар Франциятарихында елеулі із ... ... ... ... ... ... ортапроблеманы ат үсті қарап, оның ары қарай дамуына себепші ... ... топ ... алдын алу немесе болдырмау шараларын қарастырудыңорнына өзара ... ... ... ... ... 1954 ... ... Алжирде соғыс ұшқыны туындады. Соғыстың ... ... ... ... ... ... болдырмау іс-шаралары келмеді, себебіАлжир соғысы тек алжирліктерге ғана ... ... да ... ... [ 10, ... жылы 30 ... ... Манифестінің Демократиялық Кеңесінің лидеріФерхат Аббас Франция премьер-министрімен кездесіп, Алжирге автономия ... ... ... ... бұған мән бермей, мәселені ... ... ... ішкі ... министрі құпия хабарлама  алды.Хабарламада Алжирліктердің қозғалысты ... ... баян ... ... ... ... Алжирге 3 батальон парашютистерін жіберіп,келесі күні ... ... ... 1 ... ... ... ... кеткен еді. Константина департаментінің шығыс бөлігі мен Оресауданында 30 шақты ... ... ... бас ... болды. Көтерілісбасында Революциялық комитет тұрды, 1955 жылы ақпанда ол Ұлттық азат етуфронты ... ... ... ... тек мың ... құраған көтерілісшілерге қарсы 54 мың солдаттантұратын әскер түсірілді. ... ... ... ... ... ... бейбіт халыққа қысым көрсетілді [11, 137б. ].Париж саяси ортасы Алжирдегі көтерілісті қалай қабылдады? 1954 жылы ... ... ... ... ... ...  Премьер-министрМендес-Франс: «Республиканың ұлттылығын, біртұтастығын, бірлігін ... ... ... қозғалмауы тиіс. Алжир басынан-ақ француздардыңбір бөлігі болып келеді, ... ... ... да. ... ... ... азаматтарының құқығын пайдаланады, парламентте өкілеттіктері бар,барлық өмірі бізбен байланысты. Олай болса, метрополия мен оны бөлу ... ... ... ... деп ... Ал солшыл қайраткер Миттеранболса: «Келіссөздерді жүргізудің тек бір жолы бар, ол - ... ... -бұл ... ... ... ... қалу үшін барлық мүмкіндіктерді негеқолданбасқа»-деп жағдайды ушықтыра түсті [6, 81б.].Жоғарыда келтірілген цитаталар француз  ...  ... ... ашық ... ... шешуде тек коммунисттер оң бағыт ұстанды. Компартияхалыққа шындықты жеткізді: Алжир халқының өзіне тән ұлттық ... ... бар ... оны ... халқымен тең қылу дұрыс емес.Алжирліктер де тәуелсіздікке құқылы ... ... 12 ... ... ... ... бейбіт келісім жүргізуге шақырды.Алжир проблемасының дамуында бірнеше факторларды келтіруге болады; 1954жылдарда Алжирде 9 526 мың адам өмір ... оның 8 484 мыңы ... ... 1 042 мың ... ... ... ... азамматтартең құқылы дегенмен, іс-жүзінде европалықтар мен мұсылман халқының арасындасаяси құқық аумағында, ... жәнс ... ... ... дамуымен ұлттық өмір сүру формасында үлкен айырмашылықтар орын алды. Мысалы,ауыл шаруашылығымен айналысатын ... ... ... ... 22 ... ... ... 780 мыңды құрады. Бұндай ... ... да ... ... 90 ... мұсылмандар құрады.«Тең құқықтық француз азаматтарының» француздық өркениеті де ... ... ... тек 10 % ... ... оның 5,9% ... 1,6% әйелоқып жəне жаза алды. Европалықтардың балаларының ... ... ... ... оқу ... ... ... тек 15,4%-і ғанаоқыды. Европалықтар үшін Алжирге тәуелсіздік беру, жайлы ... ... ... ... ... ... ... қалады  жәнемұсылман халқының ... ... ... ... ... ...  ...  Жоғарыда  келтірілген  статистикалық  мәліметтеревропалықтардың ... ... ...  билеуші  топтары  алжирлік  европалықтар  мен  ... ... ... ... ... ... ... зардапшегетінін және Франция әлемдік аренада өз орнын жоғалтатынын санасына құйыпотырды. Францияның Алжир рыногымен байланысы үлкен көлемді қамтымаса да (3% ... ... ... құлдырап, халық жұмыссыздыққа ұшырайды депсендірді.Алжир проблемасының ... бір ... ол ... француз армиясыныңрөлі. Ален Саваридің айтуынша 1954 жылдың 1 ... ... ... үшфактор: француз үкіметінің  саясаты, мұсылман халқы және  ... ... ... «бұл ... ... - ... ... төртінші фактор-француз армиясы маңызды күшке ... ... ... ... ... ... ... буржуазия өкілдері көп болды, яғни офицерлердің1/3 бөлігі ақсүйек тегінен шыққандар ... Ал ... ... ... ... көзқарас бұрыннан қалыптасты.Армия «теоретиктерінің» тобы Алжирден соғыс - бұл ... ... ... ... сандырақ ойлардан арыла алмады. Бұл болжам 501 танкполкінің капитанының ...  ...  ...  түсті.  Офицерлергетаратылған инструкцияда былай жазылған: «1946 жылдан бері ... ... ... ... ... ... болды. Аталған елдердеұлт-азаттық қозғалыс элементтерін бастаушы және ... ... ... ... ... - Батыс Европаның кілті - Францияныәлсірету. Көтерілістер мен ... ... ... ... ... ар  жағындағы  елдердің  метрополияға  ...  ...  ... күштерді билік басына отырғызу ... ... ». ... ... қарамастан ол тек армия арасындағана емес, Париждіңықпалды ортасында да кең тарады. Бірте-бірте Алжир мәселесіндегі кез-келгенсаяси шешімдер армия ... ... ... ... ... ... өте келе Алжир проблемасының дамуында жаңа ... әсер ... Ол - ... ... ... ... Сахарада мұнай мен газдыңүлкен қоры барланған болатын. Есеп бойынша Сахара 1965 жылға қарай ... млн ... ... ... ... ... болды. Ал бұл көрсеткіш Францияныңэкономикалық және саяси тәуелсіздігін нығайта түсті. Ірі капитал ... ... ... ... оны ... ... ... ескеріп,алжир мәселесінде өздеріне қолайлы саяси шешімдерді іздеді [18, 41б.].1954 жылдың аяғына қарай Алжирдегі жағдай күрделеніп, әскери ... ... ... ... ... ... ... соғыс қандырепрессиялық сипатқа айналды. 1955 жылдың қаңтарында француз әскерінің саны80 300 адамға жетті.Алжир ... Э. Фор ... ... ... қорғайтынсаясат жүргізді. 1 сәуірде Ұлттық жиналыс Алжирде төтенше жағдай жариялады.Террорлық операцияларға авиация да қатыса бастады. ... ... ... ... емес, әскери трибуналдармен өлім жазасына  кесіліпотырды. Фора үкіметі ... ... ... ... ... ... дивизия түсірді. Шілде айының соңында Ұлттық жиналыста Алжир мәселесіқайта қозғалды. 233 дауыс қарсы, 382 ... ... ... ... ... айға ... [12, 104б.].Алжир халқының тәуелсіздік үшін күресі әлемде, әсіресе Азия және ... ... ... 1955 жылы ... ... афро-азия елдерінің тобыпроблеманың Біріккен Ұлттар Ұйымының Ассамблеясында қаралуын талап етті. 30қыркүйекте Бас Ассамблея Алжир ... ... ... ... ... ... ... қатысуына бас тартып, сыртқы-істер министріА.Пинэ Алжир мәселесі Францияның ішкі мәселесі екендігін айтады.Францияның ішкі өмірінде өзгерістер байқалды. ... ... ... ... ... органдары соғыстың жалғастырылуына қарсы шықты.11 ... ... ... болған 400 солдат Алжирге барудан бастартты. Алжирдегі ... ... енді ... ... өкілі Мендес-Франс, Ф.Миттеран және кейбір социалисттер қолдап шықты.Египет, Тунис, Алжир мемлекеттеріне жасаған ... үшін ... ... ... ... ... біріккен Араб мемлекеттерімен байланысынашарлады. 1956 жылы  ...  Суэц  ...  ...  ... ... ... Англия және Израильмен Египетке шабуыл жасады.1956 жылы 3 қарашада ағылшын-француз әскерлері ... ... ... ... ... басып алды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сынады. КСРО алғашқылардың біріболып БҰҰ-ға және АҚШ ... ... ... ... ... күш ... ... Бұл ұсынысты АҚШ та қолдады. ... ... ... ... ... ... мәжбүр болды |4, 165б.].Алжирдегі соғыс және Суэц экспедициясының құлдырауы Республикалық Фронткоалициясының күйзелісіне ... ... ... жиі болатын  саясикризистерден, парламенттік талас-тартыстардан жалықты. Ол саяси партияларғажәне әкімшілік органдарға  ...  ...  ел  ...  ...  ...  ...  қажет  етті.  ...  ... ... ... етуші ұйымның құрылуына себепші болды.1946 жылы жеке президенттік билік жүйесі де Голль тарапынан ұсынылып,көпшіліктің қабыл алмауынан ... 1956 жылы бұл ... ... ... себеп атақты юрист профессор Жорж Веделяның көрнекті журналдардыңбірінде жарияланған ... ... ... Жорж ... ... ... ... қызметін беріп, басшының кабинеті өз ыңғайына қарай құру,министерлік портфельдерді парламенттік мандаттармен араластырмау, ... ... ... ... болу керек деген ойды айтты. Заңшығарушы мен атқарушы билік арасындағы ... ... ... немесе жаңа сайлау арқылы шешілуі тиіс. Бұл ... ... ... ... ... юрист Морис Дюверженің ... ... ... ... мен парламентті бірдей  уақытқасайлап, араларындағы конфликт шешілмеген жағдайда қайта сайлау ... мен ... ... ...  шулы  ...  ... ортада әдеттегідей теріс қабылданды [20, 12б. ].1956 жылғы антиреспубликандық астыртын ұйымы ... де, ... ... Алжирде «ультра» - белсенді топтары Анри Боржо, Скьяффино, ГрасынФор, Алэна де ... ... ... ... ... топтарыбірнеше тармақтардан  тұрады.  «Ультра»  топтардың  ішінде  ... ... ... ... маңызды рөл атқарды. Ұсақ жериеленуші, пошта, ...  ...  ...  15  мың  ... ... басында Робер Мартель тұрды. келесі «Ультра» ... ... ... ... (ФАҚҰ) деп аталды. Оған европалық тегібар алжир студенттері және оқушыларының ... ...  ... ... Лидері жас адвокат Пьер Лагаиярд болды.  Аталғантоптардың құрамында тек мыңдаған ... ... Олар ... ... басып алмаса да, Алжир қалаларында бей-берекетсіздікті ұйымдастыруғадайын тұрды. ... ... ... ... кадрлары мен французқарулы күштерінің генералитеттері ... ... ... ж. Ги ... ... кезінде Алжирдегі министер-резидент социалистРобер Лакост әскери ... ... кең ... беріп отырды [13, 287б.|. Деголлдық астыртын ұйымының тармағы ... ... ... ... ... (ФАҚЖО) деп аталды. оны 1956 жылы мамырда Жак Сустель құрды.Жак Сустель алғашқы қадамдарын өзіне одақтас ... ... және ... ... іздеді. Ұйымға голлист Мишель Дебре, Эдмон Мишле, ЛуиТерренуар, Жак Фоккар, Жорж Помпиду, генерал Кениг,Пьер Пикар ... ... ... да саяси партия өкілдері кірді: ХРҚ лидерлері - Ж. ... ... ... ... Морис, Бернар Лафс, Анри Кей. ХРҚ, радикалдармүшелерінсіз голлистік жүйені жүзеге ... ... емес ... ... бірігіп «күшті билікті» жүзеге асыруға шақырды.Армия және «Ультра» ұйымдары отарлық сәтсіздіктерді ... ... ... көре бастады. Ол солай болған да ... ... ... ... олар үкіметке қарсы оппозиция жағына өтті.Саяси жағдайдың күрделенуі ... ... ... ...  ... ... ... сəт болды. 1957 ж. «социалшыл республикандықтар»өз лидерлерінің билікке қайтып келуін тездету үшін Францияның қалаларындаголлизм идеясын тарату үшін ... мен ... ... ... Марсель, Бордо қалаларында голлистік лидерлер - Дебре, Сустель, ... ... ... ... ... ... ... екенін, орныналмастыратын билік жүйесін енгізу туралы үгіт-насихат жүргізді [52, 181б.].1957 ж. қарашада ... ... ... ... ... de la ... гнева») деп аталатын журналын шығарды. Оның ... ... ... ... француз саяси құрылысы сыналып  ...  ...  ... тек де ... басшылығы Францияны ауыр ... ... ... ... [47, 47б]. Елде ... ... ... үгіт-насихат жүргізіп жатқан кезде  ...  ... ... ... ... ... ... Алжирдегі армияның қызметін нығайтты.Шабан-Дельмас Алжирде «Антена» деген атпен арнайы координациондық бақылаушыорталық құрды. «Антена» өзінің қызу ... 1958 ... ... ... басында Сустельдің жақын адамдарының бірі Леон ...  ... ... ... ... Массю  маңайында  біріккенполковниктер: Толеазо, Тренкье, Лашеруза, Бруаза, Годар, Аргу және ... ... ... ... да жақтас болды, әсіресе Алжирбасындағы европалық  тұрғындардың  демеу  ...  ...  ... ... ... жұмыстардың жүргізілуіне, оның ары  қарайдамуына Франция Коммунистік партиясы кедергі болды.1957 жылы ... ... ... яғни Ф. Гайярдың отставкағакетуінен кейін, жаңа өкіметтің құрылысын ... Р.  ...  ... үрей ... Плевен Алжирде бейбіт келіссөз жүргізудібастаған жағдайда астыртын ұйымның алға ...  ... ... ... еді. ... ... Алжирдегі голлизмнің құпия жақтасы - президентЛакостаны орнынан алып,  басқа  ...  ...  жоқ  ... ... ... ... ... білді. Сондықтан,жаңа өкіметті тайдыру іс-шараларын қарастырды, Сустель мен ... ... ... ... ... Алжирге ұшып келген Дельбек 26сәуірде ірі демонстрация ... ... ... өз  ... Онда Парижде қоғамдық құтқару өкіметін құру талабы жазылды.5 мамырда Франция президенті Рене Коти ... ... ... ... ... де Голль адъютанты полковник Бонневалмен кездесуге нұсқауберіп, билікке келу үшін де Голль қандай ... ... ... ... ... де ... ... құруға əрқашан дайын екендігін, бірақпарламент алдында тәуелді болуын және ... ... ... ... айтты [ 13, 310б. ].1958 жылы 13 мамырда ... ... ... ... ... ... шығуға бас тартып, қалада бүкіл халықтық ... ... ... ... ... ... басып алынып, бұл жердеҚоғамдық құтқару Комитеті құрылды. Оған Дельбек, Нейвирт, Сериньи, ... және т.б. ... 15 ... ... рет де ... ашық түрде сөзсөйледі: «12 жыл бойы Франция  ...  ...  ...  келмейтінпроблемаларды шешуге тырысып келеді. Бірақ партия жұмысы ... ... ... халық маған билікті тапсырды. Бүгінгі күні мемлекетімізге жаңасынақ түсіп тұр. Мен оны ... ... өз ... алуға дайынмын» - депТөртінші Республиканың жойылғандығын білдірді [13, 354б.].26 мамырда де Голль Ля ... ... ... ...  ... префектісін шақырып алып, үкімет басшысы Пфлимленгке саясимәселеге байланысты кездескісі ... ... ... ... елдегі жағдайды мәлімдеп, Алжирдегі ... ... ... ... ... ... ... сұрады. Ал де Голль тарапынанПфлимленгтің өз еркімен өкімет басынан кету ... ... ... ... ... келе жатқан Франция жағдайын шешуде Пфлимленг қолынантүкте келмеді. Себебі өкіметке бағынбай бара жатқан армия ... тек ... ... ... ... 28 мамырда премьер-министр Пьер Пфлимленготставкаға кетті.31 мамырда де Голль «Лаперуз» қонақ үйінде ... ... ... ... ... ... ... тек коммунистер болмады.Де Голль өкіметті құтқарудың алғашқы қадамдарын жасады. ... ... ... ... ... төрт ... ... Ги Молле, ПьерПфлимленг, Феликс Уфуэ-Буаньи, Лун ...  және  ...  ...  ... ... ... ... Голь Бакон, Макс Ложенфинанс ... ... ... Кув де ... ... ... министрі,Эмиль Пеллетье ішкі істер  министрі  болып  ...  де  ... ... ... ... қабылдады. Ал де Голль Алжир ... ... өз ... алды [3, ... ... ... ... надежд» еңбегінде жағдайды былай сипаттайды:«Барлығы шешілді. Тек ... ... ... шешу ... Рене ... ... ісімен айналысуда. Мемлекет қиын заманды артқа тастап, жаңабилікке зор үміт артты. Халық ... ... ... ... ... елдетәртіп орнатылды деп сенуде. 12 жыл ... ... ... ... ... ... қайтадан оны құтқару міндеті тұр. Француз халқының мағансенім ... ... ... бұл ... ... қажет етеді.Ендеше жаңарту жолында өз қызметімді бастаймын» - деп Алжир ... ... ...  ...  мәселелерін  шешуге  ...  ... жаңа ... ... ... үлкен мән берді [45, 197б.].Сөйтіп, де Голль өзінің ... ... ... ... қолдануғамүмкіншіліктер алды.2-тарау. Франциядағы голлизм кезеңі. V Республика2.1 ... ... Де ... ... 1958 ... ... ... билікШарль де Голль құрған өкімет көпшілікті таң қалдырды. ... ... Ги ... және Пьер ... де ... премьер-министірі болыптағайындалды. Басқа кабинеттерде Төртінші Республиканың жұрнағы  болыптабылатын тұлғалар ... ... тек үшеу ... ... ... Дебре, информация ісі бойынша министр Андре Мальро, фронтовиктер ісібойынша министр Эдмон Мишле.Өкімет құрамын жариялау, әсіресе Алжир қозғалысын ... ... ... де ... ... ... ат салысқан не Бидо, неСустель т.б, де Голль ... ... ... ... ... ... ... генерал Саланғаөзінің Алжирге келетіндігі жөнінде жазылған телеграмма жіберді.1955ж. 4 маусымда де Голль Алжирге ұшып ... сөз ... Оның ... бір ... ... ... басшылардың наразылығын басу болыптабылатын. Сөздерінің бірінде де Голль жақында Сустельдің ... ...  деп  ...  ...  ...  ...  ...  бірінетағайындалатынын жариялады [44, 308б.]. ... ... де ... ... қосылмай қозғалысты басу, оның ары қарай жалғасуына ... ... ... баса ... ... ... «ультра» мүшелері бұнысезіп 5 маусымда ... ... сөзі ... ...  ... «...Біз генерал де Голльмен біргеміз, бірақ 13 мамырда бастағанісімізді ары ... ... Де ... ... ... ... ... тырысты және жаңа Конституцияны құру жұмысын тездетугекомитетке бұйрық ... [2, 372б.]. ... ... қарай Конституция жобасыдайын болды. Жаңа Конституцияны құру ... ... ... ... болатын. Оны Әділет Министрі Мишель Дибре басқарды. МишельДибре 1957ж. де ... ... ...  ...  ...  ... белсенді қайраткері, кейін Францияның премьер-министрі болғанXX ғасырдың мемлекеттік ... бірі ... Ол ... ... ... ... де Голльмен ақылдасып оған түзетулеренгізді [3].Miне, Жаңа Конституциясының текстісі де дайын болды. Де Голль 20 ... ... ... іс-сапарға аттанды. Себебі Конституцияда франко-африкандық қоғамдастық құру туралы тараулар болғандықтан, болашақ Президентосы мәселелерді шешу үшін ұзақ ... ... ... сөз ... ... «Мен жаңа ... ... мәселесін шешу үшін құрдым» деп теңізаржағындағы ... ... оң ... ...  ... үгіт-насихат жүргізді. Де Голльдің бұл ойластырған жобасы жүзегеасты [4, 124б. ... ... және ... аржағындағы елдерде Конституциялықреферендум өтті. Метрополияда Конституцияға 80 пайыз қолдау ... ... де ... ойлағанынан асып түсті. 1958ж. Конституция өз күшінеенді.Жаңа Конституция Төртінші Республика Конституциясын толық ... ... ... ... т.б. ... ... түбірімен өзгерді.Конституция Парламенттік жүйесінің орнына президентік ...  ... ... ... ... деп аталатын Голлистердің басты тезисі, 1958жылы заңға бекітілді.1958жылғы Конституциясының негізгі тенденциясын ... оны 1946 ... ... ... ... Жаңа ... ... суверинитет мәселесіне арналған. Онда ... ... ... және ... ... ... Ол заң ... таптықжәне діни айырмашылықтарына қарамастан барлығы тең жауап беруді қамтамасызетеді. Республика Ұраны ... ... ... ал ... - ... ... халыққа [40]. Конституцияның екінші тарауы толығыменРеспублика Президентінің ... ...  Сырт  ...  ... ... ... ... үлкен айырмашылықтарын айқынкөрсетеді.Конституцияның 15 бабы - Президент қызметіне, 10 бабы - ... ... - ... ... ... ... өзі ... рөлінің жоғарылауымен парламент беделінің түсуін байқатты ... ... ... бойынша Республика Президенті үшінші  жәнеТөртінші Республикадағыдай ... ... ...  адамнан  тұратынсайлаушылар корпусымен  сайланды.  Корпусқа  ...  ...  ... ... Кеңес  өкілдері,  және  теңіз  ар  ... ... ... ... 6 бап ... ... ... мерзімге сайланды. Атап кететін жайт, коллегиялық сайлау жүйесі 1962жылы, қайта қаралып, сайлау ... ... ... берілді. Себебі де Голльпарламентпен қайшылыққа келген болды. Ұлттық жиналыс Республика Президентібіздің дауыс беруіміз арқылы ... ... ... болды [5, 114б.].Конституцияның 8 бабына сәйкес Республика Президенті премьер- министрдітағайындап немесе орнынан алып ...  ...  ...  ... ... арқылы басқа министрлерді қызметке алады.Енді өкімет парламентке емес, президент бақалауында болды. Берілген бапелдегі саяси ... ... ... ... ... мемлекеттағдырын шешудегі ұзақ уақытты қамтыған шиеленістері мәнсіз болып қалды.Мемлекет басшысы тек үкіметті құрумен ...  ...  ... ... ... бап Республика Президентіне Министрлер  кеңесінің  отырыстарындаөкілеттік етуге құқық ... ... ... ... ... атынан қызмет етеді.Конституция  Президентке  Парламентпен  бекітілген  және  ... ... 15 ... кейін жариялауға құқық берді (10 бап).Президентттің берілген уақытта Парламенттің заңды қайта қарауына беругемүмкіндігі туды. Ал өз ... ... ... ... шыға ... 11 ... ... және  Парламент  палаталарының  ...  ... ... ... одақтық келісімдерге байланысты заңдардыреферендумда талқылауға, оны, Журналь Офиселль  баспасында  ... ... [8, ... бап бойынша Президент премьер-министр  және  Парламенттің  екіпалатасының ... ... ... таратып жаңа сайлаулар жүргізугеқұқылы.Бірақ Президент жылына ұлттық жиналысты екі рет ... ... 13 бабы ... ... ... ... қол қояды.Ол жоғарғы мемлекеттік органдарға, әскери  және  азаматтық  орындарғатағайындайды.15 бапқа ... ... ... ... басшысы болып келеді. Олұлттық қорғаныстың жоғарғы комитеттерінде, ... ... ... ... 16 бап маңызды орынға  ие.  ...  ... ...  ...  ...  қауіптөнсе, Президент премьер-министрмен, Конституциялық кеңеспен  ... ... өз ... алуға құқылы делінген [40].Берілген бап ... ... ... ...  мен  қарсышығушылар арасында ұзақ айтыстың ... ... ...  ... ... бұл ... ... терең саяси қауіп төндіретінінбілді. Егер ел басына күн туа қалса мемлекет ... ... ... ... ... ... де ... тұсында 16 бап тек бір-ақ рет, 1961 жылы Алжирдегігенерал Салан ... ... ... полковниктерінің бүлігі кезіндеқолданылды. Генералдардың бүлігі ел үшін ... ... Оның ... ... ... Де ... ... жағдай жариялап барлық билікті өзқолына алды [10, 324б.].Конституцияның 17 бабы Республика Президентіне кешірім жасайды, яғни,мемлекеттік ... ... ... Президент өзінің ісі үшін біреудіңалдында жауап бермейді.Ал 1946 жылғы ... ... ... ... мемлекеттікопасыздық жасаған жағдайда жауапкершілікке тартылды. Ұлттық жиналыс оныңісін жоғарғы сотқа жібере алды [24, 87б.].Төртінші  ...  мен  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Бесінші  ... ... кең ... ... ... болады. 1958 жылғыКонституцияда Президент мемлекет басшысы деп ... өзі оған ... ... ... ... ... ... қызметіне байланыстыбаптар екінші тарауда жарияланса, 1946 жылғы Конституцияда бұл орындыПарламент ... ... ... ... Парламент Президент қызметін шектепотырды. Президент ұлттық жиналысты тек өз келісімімен тарата алды.Жалпы 1958 жылғы Конституция ... ... іс- ... ... ... ... берді.1958 жылғы Конституцияның үшінші тарауы өкімет қызметтеріне арналған.Өкімет ұлттың ... ... ... Ол ... пен ... ... және кей жағдайда Парламент алдында жауапты болды.Конституция ... ... ... ... ...  ...  ...  жұмысына  белсенді  араласуы  ... ... ... ... ... ... ... байланысты өкілеттіктер:премьер-министр әртүрлі кеңестерде және комитеттерде Президентті алмастыраалады. Бірақ Министрлер ... ... ... ғана ... ... ... ... Президентке өз ойын айтуға мүмкіншілігібар;Премьер-министр Президентке екі жағдайда ұсыныс береді:а)   ... жеке ...   ... ... қарау мәселесінде.Үкіметке байланысты қызметі:премьер-министр өкімет қызметін басқарады (2 бап)ұлттық қорғаныс үшін жауапкершілік етеді.мемлекеттік қызметке ... ... ... өкілеттігі:төтенше сессияларды шақыртуға құқылы.коммисия мен Конституциондық кеңесті шақырта алады Конституцияның төртіншітарауы ... ... ... екі ... - ... ... және сенаттан тұрады. Ұлттықжиналыс мүшелерін тікелей, жасырын, ... ... ... ал ... ... ... беру арқылы сайлайды.Парламент жылына 2 сессия өткізіп, оның біріншісі 18 күн, екіншісі 90күнге ... ... және ... ... талабымен Парламенттөтенше жағдайда шақыртыла алады.Ұлттық жииалыстың депутаты болып 23 жастағы, ал ... ... ... ... ... үш ...   ... бюросыб)   парламенттік комиссияв)   парламенттік ... ... ... ... жұмысын басқаратын орган. Оның құрамынатөраға, вице-басқарма секретарлар мен квесторлар кірді.Парламенттік ... ... ... ... ... ... мекеме. Бұнда сессияда талқыланатын заң жобалары ... ... ... ... ... өтеді.Парламенттік топтар партия өкілдерінен құралған. Олар палатаның вице-басқармасын және бюроның ...  ...  ...  ... ... 48 ... ... ұлттық жиналыс өкіметке сенімсіздіквотумын жария ете алады. Егер сенімсіздік ... 10 ... ... ол ... ... ... талқылау вотум жарияланғаннан кейін48 сағаттан соң жүзеге асады.50 бапта былай ... ... ... ... ...  немесе  өкіметтің  ...  ...  ... Президентіне өкіметтің отставкасы жөніндегі өтінішті беруі тиіс»- делінген [34, 124б.].Бұл баптың ерекшелігі Парламентке өкіметті бақылау құқығын береді.Өкіметті таратқаннан кейін ... жаңа ... ... құра ... ... Президентке тиесілі.Жаңа премьер-министр Ұлттық жиналыс алдында бағдарламасымен таныстырады.Ұлттық жиналыс өкіметті тағы ... ... ...  ... ... жөнінде декрет шығарады.Келтірілген баптардан Парламент құқықтарының қысқарғанын байқаймыз.Төртінші Республикамен салыстырғанда Парламент елдің саяси ... ... ... ету ... де ... бес ... ... оның екеуіКонституцияны талқылауға байланысты болса да, де Голль Парламентке алдын-ала проекті талқылауға екі ... да ... Де ... ... ... ... қабырғасында партиялардың талқылауына ... ... [37, ... ... ... ... қалыптасуына түрткі болды.Жаңа Конституция бойынша 1958 жылдың 23 және 30 қараша айында ... ... Бұл ... елдегі таптық күштердің орналасуы қалай болдыдесек, буржуазиялық топтарда ... ... ... ... (РҚК) негізгірөлді атқарды. 1958 ж. 1 ... ... РҚК жеке ... ... ... ... ... Шаландон сайланып жаңа партияға Дебре, Сустель, Мишле,ІІІабан-Дельмас сияқты лидерлер кірді. РҚК ұлттық ... 188 ... - 120, ХРҚ - 44, СП - 40 орын ... Халықтық-Республикандыққозғалыс және социалисттер бұрынғы позициясын сақтап қалса коммунисттер1,6млн. сайлаушыларынан ... ... 1959 ... ... айларында ФКПпозициясы Париж аудандарында: Марсель, Лион, Лилл, Ницце, Тулан, Сент-Этьенқаласында өсе түсті. Себебі, жаңа биліктің қызметі ... ... ... ... қаржы мәселесі және салық саясаты, әлеуметтік жағдайғабайланысты болды. РҚК өз беделін жоғалтып, партияның өзінің ішінде оң ... ... ... ... байқалды. Шиелініс Алжир мәселесіне байланыстытуындап, соғысты жалғастыруды қолдайтындар мен қарсы ... екі ... 1959ж. 16 ... Алжир халқының өзін-өзі басқару ... ... ... ... 9 ... (РҚК ... ... шықты.Реформаның негізі - кең мүмкіншіліктер алған президент рөлі ... ... ... және ... ... ... ... жауаптытұлғаға айналды. Конституцияның 5-бабында былай делінген: «Республиканыңпрезиденті Конституцияның орындалуын қадағалайды, өзінің арбитражымен ... ... ... ... қамтамасыз етеді.  Ол  -  ... ... ... халықаралық қатынастардың жәнеОдақтың келіссөздерінің дұрыс жүргізілуінің кепілі» ... ... ... ... ... президент Шарль деГолль мемлекет саясатын өз ... ... ... ішкі ... ... де Голльдің заң жөніндегі бағдарламалары биліктегі институттардыңбарлығын түбірімен өзгерту жағдайына байланысты болды. Жаңа ... ... ... ... ... ... ... партиярежимін әлсіздендіру, тағы басқа іс-шараларды заңды актілерді қоғам ... ... ... ... ... ... дағдарысты  жойып,мемлекеттік басқару жүйесін тұрақтандыру болатын.1959 жылы 3 ... ... ... толық еркіндік беріп,қызметтерін кеңейткеннен кейін де Голль қазіргі кезге дейін ... ... ... реформаларды жүзеге асырды. Бұл реформалар барлық саланы:конституциялық режим, сайлау құқығын, басқару жүйесін, ... ... ... ... ... кең ... ... президент рөлі  болды.Президент ұлттық арбитр және саяси бағыттың тұрақтылығын ... ... ... Конституцияның 5-бабында былай делінген: «Республиканыңпрезиденті Конституцияның орындалуын қадағалайды, өзінің арбитражымен билікбасында отырғандардың  ...  ...  ...  ...  Ол  ... ... біртұтастығының, халықаралық қатынастардың жәнеОдақтың келіссөздерінің дұрыс жүргізілуінің кепілі».Заң шығарушы жүйеде президент министрлер қатысуынсыз ... ... ... ... тарату, референдум өткізу, жаңа құқықтықмекемелерді ұйымдастыруға құқылы. Президент бақылауымен атқарушы ... ... мен ... ие ... 1958 жылғы Конститутция өкіметкезаңдық актілерді қайта қарау, нормалау ... ... сот ... ... құру 1958 ... желтоқсан айынан бастаппарламенттің қатысуынсыз жүзеге асырылды, 1959 жылы 2 ... сот ... ... ... ... 23 ... реформаның негізін қалаушы 7 ордонанс және18 декрет жарияланды. Сот реформасы ... ... ... ... екі заң ... орын ... Олар: «магистратура статусы жөнінде» және«Магистратураның Жоғарғы кеңесі жөніндегі» ордонанс. ... ... ... 22 ... ... ұйым ... ... бойынша әрбір апеляциялық сот юрисдикциясы шеңберінде соттарекі категорияға бөлінді:Әрбір 100 мың ... ... ... ... ... ... ... кіші инстанция трибуналдары.Қылмыстық құқық аумағында кіші инстанция  трибуналдары  ... ... ... ... ... ... ... істерді шешутән және олар судья-магистрат құрамында жұмыс атқарады [7,225б.]. ... ... ... ... ... ... инстанцияларды бір-бірінеқосу арқылы қысқартты, ал ұсақ инстанцияларды ... ... ... ... ... ... инстанцияларынан алшақтауы, сотпроцестерінің ұзаққа созылуы ... ...  ...  ...  ... ... ... орталыққа қымбат жолақы билеттерімен баруға мәжбүрболды. Парламентте ... ... ... соттардың қысқартылуына теріскөзқарастарын білдірді. 1958 жылғы 10 желтоқсанда ... бір ...  ...  департаменттік  орғандардың  топтастырылуы  елдіңэкономикалық және әлеуметтік ... ... кері әсер ... Бірақ, үкімет бұл талаптарға мән бермеді [ 23,247б. ].1958 жылы 2 ... ... Сот ... құру заңы ... ... сот ... ... сотпен де, әкімшілік сотпен де байланысы жоқ. Олреспублика президенті мемлекеттік опасыздық жасаған ... ... ... заң ... ... ... 1789 жылы адам және ... құқығы Декларациясы жарияланғаннанбері азаматтық бостандықтың ортасы  ...  ...  ...  көптегенконституциялары, әсіресе 1946 жылғы Конституция осы Декларация негізіндеқұрылды. Де ... ... ... ... ... ... жәнебасқару институттары орталықтандырылып, азамат кұқықтары мен бостандықтарынсақтау соттық билікке және ... ... ...  ... және ... юстиция қызметі нәтижесінде елде тиімді ... ... ... адам ... ... ... ... Кеңес Бесінші Республиканың құқықтық мекемелерініңішінде маңызды рөль атқарды [16, 268б. ].1958 ... ... ... ... ... 9 жылға сайланған 9мүшеден тұрды. Конституциялық Кеңестің ... ...  ... парламент палаталарының бұрынғы төрағалары,  белгілі  құқықпрофессорлары кірді. Конституциялық Кеңес төрағасын ... ... ... ... ...  дұрыстығын,  нормативтікактілердің орындалуын бақылайды. Сонымен қатар, Кеңес  Француз  ...  ...  ...  мен  ...  ... ... мен республика президентін ... ... ... [27, 57б.].Шарль де Голль Конституциялық реформалармен қоса, елдің экономикалықжәне әлеуметтік дамуын қамтамасыздандыру мақсатында ... ... ... Де Голльдің  және  Бесінші  Республиканың  мемлекеттікаппаратының ... ... ...  қызметінің  өрлеуіне,  ... ... ... ғылыми-техникалық  революцияның  дамуынаәкелді. ... пен ... - ... де ... Өмір мен қызмет қалайбайланысты ... олар да ... ... ...  ...  мен  ...  экономиканың  күші  мен  ... [9, ... ... орнағаннан кейін Матиньон отелінде қаржы ... Пинэ ... ... ... жағдайды баяндады. 1958 жылы бюджет кіріспен 1200миллиард франк жабылмаған, сыртқы қарыздар 3 миллиард франкті құрады, ... 1 ... ... ... қоры 630 ... ... ғана құрады.Елді күйзелістен алып шығу үшін де Голль экономикалық ... ... Ж. ... бастаған комитетке  тапсырды.  Банк  және  ... ... ... мүшелері желтоқсан айында үкіметтік қаулыларшығарды.Жаңа биліктің әлеуметтік-экономикалық саясаттарының алғашқы қадамы 1958жылы 17 маусымдағы ірі капиталистерге ... ... ... ... ... ... ... салықтан босатылды,  мұрагерлікке  байланыстымемлекет облигациясының алдына курсына кепілдеме берді. Несиелік қазынаға324 ... ... ...  Монополистер  үлкен  ұтысқа  ие  ... ... ... және ... зор ... ... яғни 1 миллион ескі франктерге облигация алса, мемлекет ... 305 ... ... франк жоғалтып отырды.1958 жылғы қыркүйектегі реформа бойынша ... ... ... жеңілдікті жағдайда жоғары табыстарды иеленуге мүмкіндік алды,патентке байланысты жиналымдар азайтылды.Бесінші Республика кең ... жаңа ... ... ... өнімін арттыруға жағдай жасады.1959 жылы 500-ден астам жұмысшы күші бар  ...  ... ... 30 %-і ... ... Кейбір өнім түріненалынған салықтар қазынаға емес, ... бір ... ... ... ... шығаруға мүмкіндіктер жасап,  кедендік  салықтыазайтты. ... ... ... ... ... 11 ... де Вендель», «Юзинор», «Сидслор», «Лоррен-Эско», «Ателье де ... Ля ... «Ля ... - өндірістің дамуына 15 миллиард франкмемлекеттік қаржы ... 1963 жылы 18 ірі ... ... («Рон-Пуланк», «Сен-Робэн», «Пеминэ», «Эссо де Вендель», ... ... және тағы ... ... ... 1962 ... салыстырғанда 85миллиард франкке, яғни 27,5 %-ке ұлғайтты [49, 288б.].1958 жыл мен 1964 жыл аралығында 500 ірі ... ... ... %-ке өсті. Бірақ, бұл көрсеткіштер капиталистердің өрлеуі ... ... ... көрсете алмады. Химиялық, мұнай, әскери-авиациялық,автомобильдік салалар тез қарқынмен дамыса, құрал- ...  ... ... бір орында тұрып қалды. ... ... ... 1/3бөлігін шетелден сатып алып, оның ұлттық өндірісі елде 1958 жылдан беріқарай 5 ... ... ... ... де ... билігі  еңбекөндірісінің өсуі, бәсекелестікті жоғарылату, шоғырландыру сияқты бағыттардаэкономиканың дамуына үлес қосты. ... ... ... ... ... ... ... қоса экономикалық дамудың «өтпеліжоспарын», одан кейінгі Төртінші жоспарды жүзеге ... ... ... және ... ... жоспарларын» дайындады: Үшінші жоспар(1958-1961 жылдар), Төртінші жоспар ... ... ... ... ... Алтыншы жоспар (1969-1976 жылдар) [17, 28б.].Алжирден мұнайды, Лакедан газды қолдану,  өндіру  ...  ... мен ... ... құрылысы жүргізілді, ғылыми-зерттеулік жұмыстарға көңіл бөлінді. 1958  жылы  ...  ... және ... Бас ... мен ... комитеті» құрылды.Францияның «Ортақ Нарыққа»  енуіне  байланысты  өнеркәсіпте,  ауылшаруашылығында ... ... ... ... ... ... экономиканың дамуына көп көңіл бөлді. Бұл жағдайды Францияны жаңаэтаптағы мемлекеттік-монополистік капиталистік дамудың ... ... ... ... ... ... ... елдерден өзінің көпмемлекеттендірілген өндірісінің  масштабымен  ерекшеленеді.  Мемлекеттіксекторға ... 20 % ... ... ... Мемлекеттік  сектордағыкәсіпорындарға 150 ірі кәсіпорын (филиалдарын санамағанда) ... ... ... 35 % ... акционерлік  капиталы  сәйкес  келеді.Мемлекеттік қаржы мекемелері 80 % ... және ... ... ... асырды.Де Голль атом қаруын жасау жұмысына баса назар аударды. 1959 ... де ... ... ... ... атом қаруы құруы тиіс. ... ... те, ... ... та ол ... тиесілі болу керек»,-депжариялады. Атомдық ... ... ... ... оппозицияны тыңдамастан,парламентті осы мәселеге байланысты заң шығаруға мәжбүр етті.[26, 585б.]1960 жылы 13 ақпанда Алжирде Регган полигонында алғашқы сынақ ... ... ... ... ... ... ... көпқаржы жұмсады. Тек, атом қаруын шығару үшін 6 миллиард ... ... ... оқу ... және ... сол кезде 2,9 миллиард қаржы ғанабөлінді). 1965 жылы бюджет жұмысшы еңбегі ... ... ... ... бөлінудің 27,6 %-і әскери салаға, 16,9 % - халыққа білімберуге, 2,4 % - ... ... ... 0,3 % - ...  дамуынабөлінді[51, 99б.].Мемлекет жүргізген бесінші жоспар ... және ... ... ... ... бес ... ... 5,5-тен 5,9 %-ке дейін өнеркәсіптікөндіріс жабылып, жұмыссыздық етек алды.Капиталистер пролетариатқа өз талаптарын қоя бастады. 1970 ... ... күші ... жылы Пинэ-Рюэффа газға , электроэнергияға, көмір, транспорт, поштақызметтерінің ... ... 1958 ... 28 ... де ... ... саясатын жүргізді (жүз франкке тең келетін ... ... Жаңа ... ... ... ... валютаға айналды жәнеондағы алтын құрамы де ... ... ... ... ... ...  Голльдің  жүргізген  экономикалық-әлеуметтік  саясаты  Францияэкономикасында жаңа ... ... ... халыққа бұл  саясатжақпады. Халық ... ірі ... ... ... өз үстемдігінорнатты.Ауылдағы еңбекақы қалаға қарағанда 22-28 % төмен болды. 47 мың ... көп ... ... 6 ... ескі франк төлеуденбосатылып, оны төлеу ауыл ... ... ... ... ... Егер ... ... ірі жер иеленушілерге 1958жылы 215 миллиард ескі франк төлесе, 1959 жылы ол 230 ... ... ... ... ... ... ... жердің тұрғындары жылсайын 100 мың адамға қысқарып отырды.1960 жылы шілдеде ауыл шаруашылығын ... заңы жер ... ... ... ... жер ... ... және«бөлінуінен» сақтап қалу деген желеумен біраз реформаларды ... ... заң ... ... тұрғылықты жерін ауыстырған  шаруаларғасубсидиямен несие беруден бас тартты [14, ... өсуі ... ... АҚШ, ГФР, ... ... озып, он жылішінде баға 40 процентке өсті [11, 328б.].Жұмысшы тобы жаңа режимнің ... ... ... ... ... 1959 ... жаз ... өнеркәсіптің  барлық  ... ... ... ретінде Мишель Дебре бастаған үкімет «реквизиция»декретін, яғни, ереуілді күшпен жұмыс орнына қайтаруын ... ... ... ... ... ... режиміне қарсы шығушылардың бой көтеруі жиілей түсті.Билік етуші орта ... ... ... ... ... болды.1959 жылғы қаңтардағы ордонанс кәсіпкерлерге жұмысшы мен  ... таза ... ... ... ұсыныс жасады. Негізгі капиталда зауытмүшесінің қатысуын қамтамасыз ету ... ... Бұл ... үшін ... ... емес еді, бірақ бағдарлама іске асырылғанжағдайда капиталистерге салықтық жеңілдіктер берілетіні уәде етілді.1959 жылы шілдеде жұмыскерлердің «әлеуметтік ... заңы ... алу ... ... жеңілдіктер тағайындады. Бірақ, бұл кезде халыққозғалыстары кең аумақты қамтып, ол 1969 ... ... ... де ... ... кетуіне дейін созылған еді [6, 418б.].Ибрашев Ж. ... де ... ...  саласындағы  көзқарастарыэкономикадан алшақ» - деген баға береді . Соғысқа дейінгі шығармаларында деГолль экономика ... ... ... ... ... еңбегінде экономика мәселесіне бір тарауды толықарнайды. Ол Кейнстің 1936 ... ... ... ... ... и денег» деген еңбегін басшылыққа ... ... ... [25, 72б.].Билік ету кезеңінде де Голль «дирижизм» саясатын ... ... ... ... үшін ... ... басқаруды өз қолына алуықажет. Мемлекет энергетикалық ресурс, транспорт ... ірі ... ... ... ... алады. Француз экономикасы басқамемлекеттерге қарағанда үлкен көлемде сапалы, ... ... ... ... ... де Голль. Бұл саясат алдымен капиталдың қорлануын қажет етті.Қорлану проблемасын шешу үшін де Голль ... ... ... ... қол жеткізуге тырысты. Ол: тұтыну тауарларын шектеу,франкті девальвациялау және айырбасқа ... ... ... жоба ... тауарларға бағаны өсіру, салық ... ...  ... ... ... ... жүргізілді.Франкті девальвациялау франктің және ақша айналымының тұрақтылығынанегізделді. Ол француз өндірістік өнімдерінің экспортқа ... ... ... болуға жағдай жасар еді. Де Голльдің айтуынша мықтымонета елдің экономикалық дамуының критерийі, ал ... ... ... ... ... ... тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін фактор [8,215б.].Экономикалық және әлеуметтік проблемалар бір-бірімен қатарлас ... де ... ... ... ... ... ден қойды.Әлеуметтік салада де Голль келісім және ... ... ... ... ... ... ... яғни индустриялы  кезеңдежұмысшы табы ... ... ... ... ... ... қоғамда, өндірісте қарама қайшылық тудырады. Де ... ... ... ... ... оны ... өндірістің кірісінеқатысу т.б., иеленуі қажет. Осы негізде оның ... ... ... ... ... теориясы» пайда болды. «Қатысу теориясы» бойыншаадамдар ортақ іс, яғни нидустрияны дамыту үшін бірігіп, ... ... ... қосу ... ... капитал, екіншісі еңбегін, үшіншісі - өзініңбасқару қабілеттерін ортаға салу қажет. Де ... ... ... ... үшін 1959 жылы және 1967 ... ... ... басқарубойынша біраз ордонанс жариялады. Мысал ретінде мемлекеттендірілген «Рено»кәсіпорындарының ... ... ... нұсқау бергенін  атапкетуге  болады.  ...  бұл  ...  ...  таптық,  әлеуметтікқайшылықтардың алдын алуға ... де ... ... саладағыидеялары практика жүзінде іске аспады.2.3 V Республика сыртқы ... ... ... ... ... ... ... басына нақты құрастырылған әрекеттер бағдарламасыменкеліп, бұл бағдарламаны 11 жыл бойы ... ... ... ... ... бойынша бұл бағдарлама келесідей проблемалардың шешімін қарастырды:«өмірлік проблема отарлауды жою, ... және ... ... ... ... ... және ... трансформациясын  жүзегеасыру, біздің саясатымыз  бен  ...  ...  ... басында Франция отырған «европалық Европа» құрылысы және соңғысыәлемде, әсіресе Азия, Африка мен Латын ... ... ... ... ... [31, ... ... бұл бағдарламаны орындауы елдің барлық өмірінде ... ... ... ... ... тәуелді болды. 1958 жылы ол«мемлекетті абыройлы әрі ұлттық ... ... ... ... ... атап ... [30, ... тарихшылары де Голль Алжирге өз тағдырын шешуге құқық берудіңнақты қажеттілігі пікірімен келді деп ... ... 13 ... ... қозған құмарлық басылмай тұрған кезде, ал кешегі көтерілісшілержағдайдың қожайыны болып тұрған ... де ... ... жоспарларын жаяалмады. Егер де ол 1958 жылы ... ... ... ... ... ол сол күні-ақ билік басынан кетіп, бұнымен түкте істей алмайтынынФрансуа Гогельге ... ... ... да ... ... ... алғашқы қадамдары көптеген айлалар және де Голльдіңәртүрлі көзқарас маңайында жалтақтауымен сипатталады. 1958 жылы ... ... ... жол жүру осы ара ... көрнектісі болды.Егер де Алжирдегі алғашқы сөз сөйлеуінде де Голль «француздік Алжир» дегенсөзді аузына да алмаса, ал 1958 ... 20-29 ... ... де ... елдері және Мадагаскар бойынша  турне  жүргізді.  ...  ... ол ... ... ... ... ... негізде құрылып, онда әрбір территория мемлекетболады және өзінің ішкі істерін басқара алады [29, 59б.].29 тамызда де ... ... ... рет ... Бұл ... мақсаты -жаңа конституцияны бекітуге арналған референдумға дайындық барысын тексеру.2 қазанда де ... ... ... келді. Бұл сапарының барысында олАлжир туралы, мұнда мұсылмандар мен европалық тұрғындар ... ... ... теңдігі орнайтынын айтты. Ол бірегей сайлау коллегиясынқұру және ... ... ... ... ... ... ... өздері шешетін, толыққұқықты 10 миллион ... ... ... ... мән ... «француздық Алжир» сөзінүкімет басы өзінің алғашқы сөйлеуінде ауызына да ... ... ... ... ... ... де ... Африка елдерінде француздықотаршылдық режимді сақтап қалу мүмкін еместігін түсінген. Де ... ... ... ...  ...  ... түсті.Алжирдағы отаршылдық соғыс Францияның дербес болып кеткен ... ... ... даму ... таңдаған елдерімен және ... ... ... ... ... соғыс қимылдарының ақырыФранция үшін саяси және экономикалық салада опатты болды. ... ... ... ... тұсаулады, саясатқа ауыр жүк болды, АҚШ-тың әскерижәне саяси, валюта-экономикалық бағыныштылығына қарсы күресті ... ... ... ... жүргізуге бағытталған  әрекеттергетосқауыл болды.[35, 78б.]Соғыс кезінде 1 миллион астам алжирлік өлтірілді. Соғыстың ... 50 ... ... ... азаттық қозғалысының көрнекті қайраткері Ферхат Аббас отырғанАлжир Республикасының Уақытша ... ... ... 1958 жылы ... ... ... және Каирда жария етті. Жаңа үкіметті ... ... ... ... ... және ... таныды. 1958 жылы 11 қазандаФерхат Аббас үкіметі «төрт жылға созылған күш сынауды тоқтатуға» ... «оқ ... ... ... ... және саяси жағдайларды анықтап алуүшін» француз үкіметінің делегаттарымен кездесуге құштарлығын білдірді [5,269б.].Бірақ та, 1958 жылы 23 ... ... ... ... жәнеонымен саяси сұрақтар бойынша келісімдер жүргізуден бас тартты. Ол соғыстыоқ жаудыруды тоқтату ... ғана ... ... бейбіт келісімін»жасауға, яғни француз үкіметіне қолайлы ұсыныстар ... Бұл ... ... ... ... ... ... алжирлік депутаттардыңҰлттық жиналысқа сайлануын өткізуге және солардың ... ... ... ... қарсылық жасауға үміттенді.1958 жылы күзде алжирлік қала Константинада үкімет басы бес ... ... ... және ... даму ... халыққа жарияетті. Соның нәтижесінде бұл ... ... ... деген атқа иеболды.«Константина жоспары» мыналарды қарастырды:Алжирдің мемлекеттік органдарына қызметке тұрғылықты алжирліктерді тарту;5 жыл ... ... ... ... жер ... ... сату ... 250 мың жаңа  жердіүлестіру;өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық дамудың, ... ... мен ... ... ... сондай-ақ Алжирда ірі металлургиялық  және  химиялықкәсіпорындарды құрудың алғашқы фазасын іске ... ... ... мен ... ... ...  ... кәсіпорындарын салу;тұрғын үй салу және басқа да әлеуметтік бағдарламалар;Алжирде Ұлттық жиналысқа өкілдерді сайлау [33, 29б.].Сонымен қатар, Алжирда француз армиясының ... ... ... ... жылы 26 ... министрлер Кеңесінің отырысында президент де Голльашық түрде алжирліктердің өздері ... ... ... ... қойды.Республика президентінің алжирлік саясаттағы басты қадамдарының ... ... жылы 16 ... ... және ... ... болды.Шетелдік мемлекеттердің  басшыларымен,  оның  ...  ...  ... көшбасшылармен бірқатар кездесулерінен кейін де Голль барлығыеститіндей етіп алжирлік халықтардың өз тағдырын өзі ... ... Ол ... үш ...  ...  ...  тәуелсіздік,«француздану», ассоциация. Оның пікірі бойынша Франциядан қол үзу ... жолы ... ... ... де, ... беру кезінде Алжиртәуелсіздікті таңдаса, онда бұл ... ... тең. ... қол ... ... ... ... бей-берекетке, жалпы қырылуға алып келеді»,-деді мемлекет басшысы.Де Голльдің ... ... ... ... АРУҮ ... халықтарға өзтағдырын өзі шешуге құқық бергені үшін ризашылықтарын білдірді [20, 23б.].Бұдан кейінгі Бесінші Республиканың алжирлік ... ... ... де Голльдің 1960 жылы 4 қарашада радио және телевидениедесөз сөйлеуі болды. Бұнда ол ... ... ... ... берді,жауапты қызметтер алжирліктер қолында болатынын атап көрсетті. Бұл «егер деөздері қаласа, алжирліктер өз үкіметіне, өзінің ... мен ... ... ... ... тиіс еді. ... де бұл ... экономика, техника,мектеп, қорғаныс облыстарында қосылған» Алжир болса, онда де Голль Алжирге«мықты, ағалық ... ... уәде ... ... ... ... құқығын мойындауға бағытталған жаңақадам болды. Де ... өз ... өзі шешу ... ... ... өз ... өзінің мекемелері, заңдары, яғни  тәуелсізмемлекеттік органдары болуы ... ... жылы 16 ... министрлер Кеңесінде де Голль алжирлік халықтардыңөз тағдырын өзі шешуге құқықтарын құптау жөнінде жалпыұлттық референдумөткізу және ... ... ... ... ... ... «Уақытшабилік» астарында француз бақылауында болатын уақытша орындаушы  органтүсінігі ... Бұл ... ... алжирлік халықтар бола алған жоқ [36,36б.].1960 жылы 13 желтоқсанда БҰҰ-да алжирлік проблеманы талқылау ... ... ... ... ... ... жобадауыс беруге қойылды.Алжирліктердің өз тағдырын өзі шешу ... ... ... 1961 жылы ... ... Жаңа жыл ... ... де Голль, егер де француздар«иә» деп айтпаса отставкаға кетемін деп қауіптендірді.Референдумда алжирлік халықтың өз тағдырын өзі ... ... және ... уақытша орындаушы билікті алдын-ала ұйымдастыру сауалы қойылды.Метрополияда 27 миллион тіркелеген сайлаушылардың, 21 миллионы ғана ... оның 15 ... «иә» деп, ал 5 ... ... деп ... ... [48,38б.].Ультраотаршылар Қарсыласу дәстүріне сүйеніп, Алжирдің өз ... ... ... ... ... ... бейресми «Құпия әскерұйымын»  (ҚӘҰ-авт.)  ...  Оның  ...  ...  ... Бидо, Сустель және Алжирдағы француз әскерлерінің қолбасшысыгенерал Салан. 1961 жылы ... де ... ... ... ... ... ... келісімін білдіруін және Алжир РеспубликасыныңУақытша үкіметімен ... ... ... ... айтқаннан кейін,ультротаршылар қайтадан бүлік бастады. 1961 жылғы 22 сәуірге қараған ... ... ... ... қолбасшылығы қолдауымен  Алжирастанасында билікті басып алды. Бүлікшілер президент пен ... ... деп және ...  ...  ...  ...  ... үшін билікті әскер өз қолына алатынын жариялады. Басында Саланотырған бүліктің ... ... ... десантын түсіруге жәнеәскери диктатура орнатуға ниет білдірді.1961 жылы 24 сәуірде Францияда бір ... ... ... бой ... орыналды. 12 миллион адам қатысқан бой көтерудің жемісі  ...  ... ... ... дайын екенін көрсетті. Алжирдің өзіндесолдаттар мен республикандық-офицерлер ... ... бас ... ... де ... конституцияның 16-шы бабына сүйеніп бірінші және ақырғырет биліктің барлығын өз қолына алып, ... ... ... ... ... [42, 73б.].1962 жылы Эвианда басында Луи Жокс ... ... ... ... ... Крим отырған АРУҮ  делегациясы  ...  ... ... ... атқарушы органның сәйкес өкілдігі, французәскерінің ... ... ... әскерлері мен жергілікті қарулы күштерарасындағы функцияларды үлестіру, референдумнан кейінгі француз әскерлерінорналастыру сауалдары ... қызу ... ... ... ... 1962 жылы 18наурызда Эвиан келісімдеріне қол ... 19 ... ... ... аяқталды. «Алжирлік мемлекет сыртқы және ішкі істерінде ... ... ... ... ... Бұл егемендік барлық облыстарға, оныңішінде қорғанысқа және ... ... ... Алжирлік мемлекетеркін түрде өзінің жеке ... ... және ... ықыластарынасәйкес келетін деп санайтын саяси, әлеуметтік ... ... ... ол ... ... саясатты өз таңдауы бойынша дайындап, ...  -  деп  ...  ...  айтылды.  Франция  осылайша,алжирліктердің тәуелсіздік құқықтарын мойындауға мәжбүр болды [34, ... ... ... мен Эвиандық келісімдерге қол қою БесіншіРеспубликаның алғашқы кезеңін ... 1963 жыл ... 20 ... соғыстан кейінгі, бірінші нағыз бейбіт жыл болды.Бесінші республиканың өмір сүрген алғашқы жылдарындағы де Голльдіңжүргізген ... бірі ... ... ... ... ...  уақытта  Францияның  сыртқы  ...  ... бірі АҚШ және ... ... ... болу еді.Төртінші республиканың жетекшілері АҚШ-пен одақ сенімді әрі Францияныңмемлекеттік мүдделерінің қорғаны деп сендірді. Олар ... ... ... күштеріне интеграциялауға барды, Францияның АҚШ-қа дегенсаяси және ... ... ... ... ... сол ... басқарушылары жалпы қалыпты, тек ... ... ... ... қажет деп санаған. Бірақ та, 50-жылдары француздық экономикалықжәне әлеуметтік потенциалы ... ... келе ... ... ... ... ... азайтуға ұмтылыс пайда болабастады. Әсіресе, бұл процесс билікке генерал де Голльдің ... ... ... де ... ... ... ... Францияны Батыс Еуропаның«ауру адамдарының» бірінен, «азат әлемнің» бір ... ... ... болды. Сонымен қатар, АҚШ-тың басқарушы топтары де ... ... ... ... бойынша және соғыстан кейінгі басқажағынан танитын еді. Олар оның тек қана ... ғана ... ... ... ... ...  ...  қайта  құрылуынаталпынуы арқылы біраз қиындықтар туғызатын «қиын» одақтас екенін де білді.Сондай-ақ, АҚШ ... ... ... әрбір ауданында қабылдаутуралы шешім кезінде жеткіліксіз түрде хабардар етуі де, осындай шешімқабылдар ... ... ... де де ... сақ болуына түрткі болды. ОлФранция мүдделері мен жауапкершілігі бүкіл әлемге ... ... ... ... ... қол тигізуі мүмкін деп атап көрсетті.Бұл жөнінде кейіндері Бесінші Республиканың көшбасшысы өзі ... ... ... Кубамен қарым-қатынасын үзіп, бізге ол жаққа кемелердіжіберуге тиым салуды ұсынғанда, біз Гаванада ... ... ... ... бас ... «... біз американдықтарды Оңтүстік Американыөзінің билігіне бағындырғаны үшін сынауға аламыз», «... біз ... ... ... ... бас ... және тағы басқалары.Де Голль алғашқы рет Англия мен АҚШ ... ... ... ... ... ... ұсынысты 1958  жылы  маусым-шілде  ... мен Дж. ... ... ... де ... үш ... атты ... Д. Шенбрун бұл жөніндекейбір қызықты нақтылы және ... ... ... Де ... ... ... кейін бес күннен кейін Макмиллан Вашинтонға бағыталып, онда ... ... ... ... ... ... әсерінтигізуі мүмкін деген мәселені талқылады. Деголльдік концепциялар ... ... ... дайындаған жазбалары зерттелді.  Болжамдаржұбатарлықтай емес. ... ... және ... ... ... кейін Даллестің Парижге сапарға шығуы шешілді.Даллестің өзінен алынған және француздық пен ...  ... ... ... анық ... ... Д. Шенбрун осыкеліссөздердің мазмұны жөнінде келесіні жазады. Бұдан ... де ... ... талқылады: 1) алжирлік саясатты, 2) атлантикалық саясатты, 3)атомдық саясатты (үш «А») [50, ... ... ... одақ жүйесінде Франция «әлемдік ... ... ... ойнау керек дегенде тұрды, Англия қандай рөльге ие болсатура сондай, тек Батыс Германия және Италия сияқты ... ... ... ... ... ашу мәселесі қойылды.Деголльдік Батыстың күштерін қайта құру ... АҚШ  ... ... ... қойды, бұған сәйкес Францияға әлемдік емес,көршілес жатқан, ... ... Рейн мен ... ... континентальдідержава рөлі берілетін еді. Осы және ... ... де ... ... ... ... итермелеуі Бесінші Республика менАҚШ арасындағы даудың пайда болуы мен ушығуының негізгі себептерінің ... ... ... ... одақты өзгертуге дегенталпынысы толық әрі ресми түрде де ... 1958 жылы 17 ... ... ... ... көрініс тапты, ол екі бөлімнен тұратын:өзінің Эйзенхауерге арналған қысқаша хаты мен ... ... ... ... ... ... қызметінен»  туындап  отырған,американдықтар мен француздықтар арасындағы проблема ... ...  ...  ...  ...  де  ...  Ливандағы  американдықинтервенциямен қоса, 1959 жылы ...  ...  ...  ... ... тыс ... болған жергілікті дағдарыстар әлемдік дауға,жалпы бірдей соғысқа алып келіп, одан Францияға туындайтын қатерге қауіпбілдірді [52, ... ... тек ... ... құру ...  ...  ... қажеттіліктеріне деген оның құрылғылары жөнінде айтты: қазіргіформадағы НАТО француздардың ... ... ... ...  ... ... ... әлемнің басқа көптеген аудандарына Англия, АҚШсияқты жауапкершілік артпайды.Әлемдік ... пен ... ... үшін ... ... ... директорат орнатумен қатар қайта құру, планета көлеміндегімүмкін деген операциялык театр басшылығын құруда да тұру ... ... ... де ... ... ... ... американдық басшылығынқұруға ұмтылды.Меморандумда Бесінші Республиканың көшбасшысы осы мезеттен  бастапФранция өзінің НАТО-ға ... ... ... ... танытуда жәнехалықаралық стратегияны дайындауда үйлестіретінін айтты [39, 19б.].Д. Эйзенхауер француздардың НА'ГО-ның территориялық қызмет ... ... да ... Ол ... түрде атлантикалық жүйені«жақсарту» мен «жетілдіру» мәселесін «оның барлық қатысушылары мүддесінде»әрі карай ... ... ... ... та де ... ... мәнімынадай: АҚШ әрі қарай да атлантикалық жүйені пайда болған күйінде ... ... ... сақтап қалу.Қаншама жыл қатарынан (1962 жылға ... де ... ... ... ...  алдына  қоюға  талпынды:  не  олар  ... ... ... және ... ...  ... не Франция НАТО-дан бөлініп кетеді.Де Голль келесілерге талпынды:НАТО реформасына бағытталған өзінің позициясын, құпия хат ... және ... ... ... ... ... ... ал Франция аяқ асты қауіп-қатерлерге ұшырауы мүмкінтәуелді жағдайдағы Францияны НАТО-дан біртіндеп, бір жақты ... ... де, ... де бір ... ... ...  Францияныңхалықаралық беделін көтеру, оның әлемдік рөлін мойындату.1959-1961 жылдар арасында франко-американдық қарым-қатынаста түбегейліөзгерістер ... жоқ. ... ... ... ... ... мойындату, сондай-ақ Алжирдегі ұлт-азаттық күресте АҚШ пенАнглияның үлкен қолдау көрсетуі базасында НАТО-ны қайта құруға және үшжақтыдиректоратты жасауға қол ... ... АҚШ ... ... күштерінұйымдастыру жүйесін интеграциялауды,  ондағы  өзінің  ...  ... ... ... ... ... олармен ойын жүргізудіұстанды.Жасырын хат алысу нәтижесінде ... ... қолы ... ... деГолль НАТО-ны қайта құру мәселесін ашық түрде қою ... ... ... ... арқылы даудың орталық ауыртпалығын ... ... Бұны ол 1960 ... 5 ... ... жария етті.Бірақ та, де Голльдің халық алдында Атлантикалық одақты ... ... ... хат алысудағы шағымдары сияқты, АҚШ-тың Франция ... ... ... ықыласына тірелді.Бұған жауап ретінде француз ...  ...  ... ... бас тартты.  1958  ...  ...  ...  өзтерриториясында ядролық  боеголовкалары  бар  орта  ...  ... ... құрылғысын орнатуға рүқсатын берген жоқ, бұныңалдындағы француз үкіметі ... ... ... ... бас ... де Голль зымырандар мен оның боеголовкаларын қолданукезінде оған бақылау мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... ... үкіметі Жерорта теңізіндегі флотын соғыс кезінде НАТОбасшылығына бермеуге шешім қабылдады.Де Голль өзінің тәуелсіз атом күштерін жасау тәжірибесіне ... ... ... Алжирдың Регган полигонында алғашқы француздық атом құрылғысынсынау сәтті аяқталды. Осыған байланысты де Голль ұлтқа ... ... ... сөздермен басталды: «Ура Франция! Бүгіннен бастап ол күштірек әрітәкаппар болады». 1963 жылдың соңында ... ...  ...  ... атом ... ... ал келесі жылдың қаңтарында осы бомбалардыкөзделген жерге жеткізетін «Мираж IV» самолетін жасау басталды.Де ... ... ... атом ... ...  ... ... жоқ. Бұл американдық басшылықты 1960 жылы ФранцияданАнглияға және ... ... ... 200 ... ... ... ... [32, 176б.].Осыдан кейін Солтүстік-Атлантикалық одақпен қайшылық шиеленісіп, әскериұйымынан Франция шығып кетті. Оған төмендегідей факторлар себеп ... ... ... ... ... ... ... саясатыдамудың жаңа фазасына аяқ басты.Соғыстың аяқталуы де Голльге НАТО, АҚШ-пен қарым-қатынаста тәуелсіз ... ... ... өзінің ықпалын күшейту күресін кең ... ... Де ... Батыстың және Шығыстың елдеріне  қатыстытәуелсіз саясат жүргізуді, қажеттілігіне қарай екі жақпен ... ... ... ... ... ... тәуелсіз экономикалық,саяси, әскери күшке айналдыруды жоспарлады. Бұның бәрі ... бір ... ... ... ... болған әлемдегі рөлін қалпына келтіруге»бағындырылды.Франция президентінің сыртқы саясаты АҚІІІ ... ... ... ... ... олар ... ... Еуропадағы гегемониясынақауіп төнгенін көрді. Ол сондай-ақ тағы да бір, Д. ... ... ... ... ... ... АҚШ-тың  барлық  ниетіФранцияның ниеттеріне қарама-қарсы еді.Жауап, ретінде де Голль өзінің АҚШ ... ... ... күшейтетүсті. Франция АҚШ-тың Конгодағы әрекеттерін айыптады, өйткені ол ... ... ... ... ... ... ... кіріскен еді. Кеннеди бұлісте де Голльге қатысуына ұсыныс жасады, бірақ та ол бас тарту ... ... ... арасында басқа да өткір ... ... ... қарым-қатынасты үзгеннен кейін, АҚШ Францияға соны істеудіұсынды, бірақ та ... ... ... сақтап қалды.1963 жылы НАТО басшылығының ... ... ... ... ... Егер де ... ... НАТО әскерижүйесінен жерорта теңіздік ... алып ... онда ... ... ... ... ӘТК (ВМС) ... айдан анықболды. Осы жағдайларда 1964 жылы ... ... ... ... НАТО-ның теңіздік штабтарына қатысуын тоқтатты, онда тек байланыс ... ... 1964 жыл ... ... ... теңіздік маневрлеріфранцуздық сүңгуір қайықтардың қатысуынсыз өтті.Кейінірек Бесінші республиканың өкілдері Франция НАТО-ның  ... ... ... ... ... ... жатқаноқулар  француздық  концепцияларға  сәйкес  келмейтін  ... ... ... еді. Сол ... бері ... НАТО осысияқты ешқандай әскери ... ... жоқ. ... қатар де Голльфранцуз-американдық барлау қызметгеріне байланысты әрекет етуші келісімшарттың көзін құртты [28,116б.].1965 жылы ... ... ... ... басшылығындаАҚШ тұрған, НАТО-ның 10 елінің арнайы уақытша комитеті құрылды. Комитетөзінің мүшелерінің ядролық ... және ... ... ... ... ...  ал  іс  жүзінде  батысеуропалык  елдердіамерикандық атом ... ... үшін ... осы ... ... ... ... қатысу ұсынылды.Бірақ, Бесінші республиканың үкіметі бұл ұсынысты қабылдамады, ... ... 1966 жылы ... ... ... Комитеті мен ядролықжоспарлау Тобына қатысудан да бас тартты.Де Голль АҚШ ... ... ... ... ... жоқ. ... ... интервенциясы өсуіне қарай, ол ... ... ... 1965 жылы ... ... ... ... алды, американдардың Доминикан Республикасына кірісуін айыптады.Ол Вашингтонды тіпті ескертпестен, ірі сыртқы саяси ... ... ... жылы де ... Францияның КХР-ді мойындауын жариялады. Бұған жауапретінде АҚШ Францияға бұл «санасыз ... ... ... ... нота ... Осы жылы де Голль Францияның теңіз ар ... ... ... ... ... ... мен ... және осы аймақтағы американдық саясатты өткір айыптады.1965 жылы де Голль доллар мен фунт стерлингке соғыс жариялаған ... ... одан ... ... ... Де Голль  халықаралықесептесуде долларды қолданудаи бас ... ... ... және ... стандартқа көшуді жоспарлады.1966 жылы наурыздың басында де Голль Солтүстікатлантикалық блоктыңәскери ұйымынан шығу ... ... ... ... Де ... Л.Джонсонға ресми түрде, Франция «интеграцияланған  басшылықтағы  ... ... және НАТО ... ... ... ... бермеуге»шешім қабылдайтынып хабарлады.Атлантика келісімі ... ... ... ... ...  ... жауап бере алмайды. НАТО-ның әскери ... ... ... республиканың жетекшілерімен, олар Атлантикалық блокты қайта құруғакелісімдер арқылы қол жеткізе алмайтынын ... ... ... ... білдірді:Батыс Германияда орналасқан барлық француздық құрлықтық және әскери ... НАТО ... ... ... ...  интеграцияланған  атлантикалық  басшылыққа  ... ... ... мен ... ... елдерге ауыстыру;Францияда орналасқан барлық американдық және канадалық әскери бөлімдерді,штабтарды, базаларды және басқа да әскери құрылымдар мен ... ...  ...  бар  ...  барлық  14  елі  Францияныңантиинтеграциялық позициясына қарсы шықты және өздерінің тек ... ғана ... оның ... ... да ... ... ... дәлелді.Бұған қарамастан Франция өзінің антинатолық саясатын жүргізе берді. 1966жылы 29 наурызда Атлантикалық одаққа ... жаңа ...  ... қарулы күштер құрамынан барлық француздық  бірлестіктердішығаратынын, НАТО штабынан француздарды ... ... және ... ... ... аэродромдардың, қоймалардың және тағыбасқалардың жойылатынын жариялады. Франция 33 мың солдат пен офицері бар ... ... ... ... Барлық операция 1967 жылғы 1сәуірде аяқталуы ... ... ... территориясына сүйенғен барлықәскери- стратеғиялық құрылымы құлдырай бастады.Францияның НАТО ... ... ... Атлантикалық  одақтыәлсіретті. Францияның әрекеті одақтың басқа еуропалық мүшелеріне, Европамен ... ... ... ... ...  ... әсер етпей қоймады.Қаншама жылдар бойы Вашингтонда болып, 1966 жылы Брюссельге ауыстырылғанНАТО-ның Әскери комитетінің жұмыстарына қатысуын ... 1966  ... ... жылы ... ... ... ... америкалық және канадалықбазалар, қоймалар және әскери инфрақұрылымның басқа да ... ... ... ... ... бойынша Францияның егемендігіншектеп және бүлдірушілердің барлығы эвакуацияланды.1967 жылы күзде ... ... ... ... ... ... ... және ұйымдасқан түрде шығуынан кейін,  БесіншіРеспубликаның жетекшілері бірден ... ... пен  ... ... ... жаңа, маңызды позицияны қолға алды. Бұл ... ... ... қорғаныс» дайындау қажеттілігін жариялаудан тұрды[4, 207б.].Шарль де Голльдің ... тағы бір ... - ... ... арналды.Шарль де Голль географияны жақсы ...  ...  ... ол ... ... мен ... аралығындағы кеңістікпен ғанашектелмейтінін, Оралға дейін  ...  ...  ...  ...  ...  бөліспеуге,  кеңес  жетекшілерінің  жекелегенқадамдарын қолдамауға, КСРО-ның Европадағы және ... ... ... ... ... да ... ... Ресей және КСРО-мен тікелей танысуы 1944 жылы, Францияуақытша үкіметінің ... ... ... ... болды. Сталинменбірінші сөйлесуі кезінде 1944 жылы 2 ... де ... ... ... ... ... негізі, Франция Ресеймен болмауында,онымен ешқандай келісім, әсері бар ... ... ... ... ... мен ... бірге болмау жағдайы бізге  дебақытсыздық әкелді». Шарль де ... КСРО ... ... ... оныңСталинмен келіссөздері жалпы алғанда 15 сағатқа дейін созылып, 1944 жылы 10желтоқсанда ... ...  ... ...  Келісім  жасасуыменаяқталды. Ол Францияның әлемдік аренада беделін нығайтуға ... ... ... ... ... деголльдік тәуелсіз сыртқы саясаттын бастамасы болды.Негізінде осы КСРО-мен одақ жасасу Францияға ұлы ... ... ... қамтамасыз  етті.  Осының  ...  ...  ...  ... ... конференциясына қатысуға шақыру болды.Кеңестік үкімет пен Коммунистік партияның жетекшісі Н.С. ... ... ... КПСС-тің XXI съезінде Шарль де Голльдің билік басына келуінқұптамай, бұл Францияда ... ... ... деп ... ... ... шынайылық білдіріп, 1959 жылы 25 наурыздаКеңес ... мен ... ... ... қарым-қатынасты жандандыруғаниет білдірді. Бұл де Голльдің ел көлемінде ғана емес, континент ... ... әлем ... ... ... ... саяси қайраткеріболғанын дәлелдейді. «Франция,-деді де Голль - Франция  ... ... ... саясат жүргізуге тиіс». Ол әлемдік проблемалар,оның ішінде Батыспен Шығыстың проблемаларын шешу жол ... ғана ... ... ... ... және ... да ... елдермен өзара қарым-қатынас сол периодтаерекше орын ... ... ... бойы де ...  ...  Одағыменынтымақтастықтың  қажеттілігі  жөніндегі  ойға  ...  ... ... ... қауіптенуге байланысты болды. Айта кетукерек, де Голльдің саясаты мұқият түрде ойластырылған еді: Кеңес ... ол ... арқа ... сонымен қатар АҚШ диктатына қарсыәрекеттерде КСРО-ға арқа сүйеуді қажет ... ... ... ... ғана ... ... ... сауда және ғылыми-техникалық қарым-қатынасты дамытып, кеңейту үшінБесінші Республикаға өмірлік ... бар ... ...  ... ... ... бұл экономикалық факторлар одан әрі үлкенмаңызға ие бола түсті [32, 177б.].Соған ... ... ... ... өмір сүру ... екі ... ... үлкен  түсініспеушіліктер  болды,  жекелейайтқанда, германдық мәселе жөнінде.Дегенмен де, 1959 жылы ... ... ... Батыс және Шығыс туралыдиалог тұрған кеңесті шақыру ... ... ... 1959 жылы қазандаКеңестік үкіметтің басшысы Н. С. Хрущевтің Францияға ... ... ... қол ... Де ... бұл кездесуге ерекше мән берді, себебі франко-кеңестік келіссөздер ... ... ... ... ... дабатыстық державалармен халықаралық аренада тең орын алуына көмектесер ... та, де ... бұл ... ... ... ... 1960 жылдыңкөктеміне дейін біраз созды. Бұл созудың де Голль үшін негізгі ... ... ... ... құпияларға қанық етіп, сонымен«атомдық клубтың» тең мүшесіне айналу еді [38, ... С. ... ... саясаты 1960 жылдың 23 наурызы мен 3 сәуіріаралығында өтті. Бұл ... ... ...  ... ... ... ... баруы еді.Париждік келіссөздер кезінде екі жақты франко-кеңестік қарым- қатынасмәселелері қарастырылды. Екі жақ та ... пен ... ... КСРОмен Франция арасындағы қарым-қатынасты дамыту, ... ... ... ... ... ... ... және Еуропа мен бүкіләлемдегі бсйбітшілікті орнатуда әрі қарай мүмкіншілктер ... деп ... Осы ... екі ... ... ... ғылыми ынтымақтастық жәнеатомдық энергияны бейбіт қолдану жөнінде.Бірақ та осы бастамаларды жүзеге асыру қиынға соқты. 1960 ... ... У-2 ... ... КСРО ... еніп, кеңестік барлаушларменатып түсірілді.КСРО американ үкіметіндегі кешірімді, кінәліларды жазалау мен ... ... ... ... талап етті, бірақ американдаржағы КСРО-ның наразылығын қайтарып тастады. Де ... ... ... ... ... да түсініспеушіліктер болды [15, 45б.].1960 жылдың мамырынан 1963 жылдың соңына дейінгі ... ... ... қарым-қатынас» де атау қалыптасқан, яғни бұл периодтажоғары ... ... ... ... болған жоқ,  шектеулі  саудакелісімдерді санамағанда, ешқандай ... бар ... ... жоқ. ... ... ... мүдделерге зиян тигізетін бөтенсіну периоды болды.Бұның кінәсі бір жағынан Франция ... ... ... ... жатыр [32, 176б.].60-жылдардың ортасында Бесінші Республиканың КСРО-мен қарым- қатынасыныңдамуында ... ... ... ...  ...  Бұл  ...  ... бірте-бірте келісім және өзара қолайлы ынтымақтастық қарым-қатынасқа айнала бастады. ... ... ... ... де ... жылы 9 ... ... декларацияда «жаңа бағыт»деп сипаттап, осы қарым-қатынастарға Франция ендігәрі ... мән» ... ... ... ... ... де ... үшін оның тәуелсіз,сыртқы саяси тенденциясының күшеюіне қарай өзектілігі арта түсті.Францияның  ...  ...  ...  ...  оның  ...  ...  ынтымақтастық»  принципін  нығайта  түсті.Францияның көптеген жетекші ... ... мұны ең ... ... бірі деп ... Шындығына келгенде Франция өзінің ұлттықтәуелсіздігіне нұқсан ... оның бұл ...  ...  ... ... ... соқты .Сондай ақ Франция АҚШ-пен тізе қоса отырып әскери – саяси блоктарды ... ... ... қатысты. «Қырғи қабақ соғысы»  жылдарында  АҚШ-тыңбилеушілері Еуропа, Азия мен ... ...  ...  ... ... ... саяси блоктарды жасақтады.1949 жылы 4 ... ... ... Атлантикалық Одақты (НАТО)құрушылардың бірі болды .Сөйтіп қысқа мерзім ішінде Франция ... ... ... маңыздыпландарының біріне айналды. Оның территориясында НАТО-ның әскери жәнетранспорттық инфрақұрылымының басым бөлігі ... Ал ... бас ... орнықты .1950 жылғы 27 қаңтардағы ... ... АҚШ  ...  ... ... және ... көмек берді.Осы жылдары АҚШ пен Франция Оңтүстік Шығыс Азия регионында ... тұру ... ... ... ... ... әрекет етті.Үндіқытай түбегіндегі өз отарларынан ... ... ... ... ... ... ... Бірақ 1954 жылдың 7 мамырында Дьенбенфутүбіндегі соғыста 150 мыңдық Француз корпусы жеңіліс табады.Вьетнам ... шешу ... ... АҚШ, Франция, Англия осы жылыЖеневада бас қосты. 21 шілдеде Женева ... қол ... ... 17параллель бойынша екі бөлікке бөлінді. Солтүстігінде Вьетнам ...  ...  ......  ... ... Франция Азиядағы өзінің орталық иелігінің ең маңыздыбөлігінен қол үзді. Осы кезден ... АҚШ ... ... ... ... ... басты. 1954 жылдың 8 қыркүйегінде Франция АҚШ-тыңбастамасымен құрған СЕАТО әскери-саяси блогына мүше ... Бұл  ... және ... ... ... НАТО-ның аналогы. Оның басты міндеті«Коммунизмге қарсы тұру» болды.1956 жылы ... Суэц ... ... ... ... ... бұл үшін ... ешқандай да нәтиже бермейкерісінше Франция өзінің Таяу Шығыс пен Египеттегі позицияларынан айырылды.Осы жағдайдың барлығы Франциядағы ІV-ші ... ... алып ... жылы елде V-ші ... ... ... ... саясатындатүбірлі өзгерістер орын алды. Республиканың жаңа президенті генерал Шарльде Голльдің сыртқы саяси доктринасы ... ... мен ... тәуелсіздипломатияны приоритетті деп таныды. Осы кезден бастап АҚШ пен Францияныңарасындағы байланыстарда да ... ... бой ... Енді де ... Атлантикалық ынтымақтастық» идеясынан бас тартып, әлемдік екіқарама-қайшы полюстің үстемдігіне қарсы шықты.Франция өзін Батыс пен ... ...  ...  ... тірек ел ретінде жария етті. Бұл ... ... мен ... ... жақсара түсуіне ықпал етті. Президент де Голль еңбірінші ... ... ... ... ... ... ... танып,Герман Демократиялық Республикасының Тәуелсіздігін мойындады .  Осыныңсалдарынан 60-шы ... ... ... ... суи ... де  Голль  ұлттық  қауіпсіздік  мәселесінде  ...  ... ... ... көздеді. Алғашқы  кезде  ол  НАТО-дағыодақтастарымен қарама-қайшылыққа барғысы ...  ...  ...  идеясының  –  яғни  СолтүстікАтлантикалық Одақта АҚШ, ... ... тең ...  ... ... ... ... НАТО-ның ядролық қаруын бақылаумонополиясынан бас тартуға талап етті. Бұл ... ... ... 60-шы ... басындағы Халықаралық қатынастардағы дағдарыстыңбелең алуы (Берлин және Кариб ... де ... ... ... ... ... ... мәжбүр етті .1962 жылы ағылшын-француз және ағылшын-американ ядролық қару ... ... ... сәт болды. Мұнда Ұлыбритания НАТО құрамында«көпсалалы ... ... ... ... және ...  ... ... құрудағы Францияның ұсынысын қабылдамай тастады.1963 жылы Франция «атлантикалық курстан» толық бас тартатындығын жәнеөзінің жеке ұлттық ... ... ... ... ... жылы ... де Голль Францияның ядролық державаға ... ... ... ... ... ... бастап Франция біртіндеп АҚШ-тың бақылауындағы НАТО-дағыәскери-саяси блоктан шыға бастады. 1965 жылы ... ... ... іс ... ... тоқтатып, осы әскери-саяси блоктан шықты.1966 жылдың наурызында фрнцуз үкіметі  ...  ...  ... ... де ... ... жетекшілерінен аз, қысқа мерзімішінде басқа да ... ... ... орналастырылған 40мыңдық американ-канадалық әскери қызметкерлерді алып кетуді талап етті ... ... ... 2,5 млрд ... компенсация төлеуден бастартты. Бұл АҚШ-тың Еуропадағы мүддесіне қатты нұқсан ... ... ...  46  аэродромы,  жүздеген  километрлік  мұнайқұбырлары, жүздеген километрлік ... және ... ... докторы мен қоймалары тағы басқа стратегиялық объектілер орын алды.Сонымен қатар, президент Шарль де ...  ...  ... ... (ортақ рынок) мүше болып ... ... ... де Голль егер Англия бұл қауымдастыққа енетін ... онда ... ... күшейеді деп тұжырымдады .Ядролық қарулардың санын қысқарту мәселесінде де Голль бұл ... ... пен КСРО ғана ... ... ... осы екі ... держава, яғни«Қырғи қабақ соғысының» негізгі қозғаушы күштері болғандықтан қысқартуғаміндетті делінді.Франция өзінің Азия мен ... ... ... берді. Сөйтіпфранцуз отарлық империясы күйреді.1964 жылы қаңтарда Кеңес Одағына ресми сапарымен сол ... ... ... ... В. ... д' Эстен келді; ол кеңес жетекшілерімен саудажәне саяси келіссөздер жүргізді. Наурызда  ...  ...  ... Н. В. ... ... делегация келді. Қазанда ресмисапармен КСРО-да де Голльдің жақын көмекшілерінің бірі Г. Палевский ... жылы ... ... ... ... жөніндегі министрліктіңделегациясы КСРО-ға келіп, түрлі-түсті теледидар ... ... ... ... ... ... ... арасында маңыздырағы КСРО сыртқы істер министрі A. А.Громыконың Францияға сапары (1965 жыл сәуір), ... ... ... ретіндефранцуздық сыртқы істер министріКув де Мюрвильдің сапарын (1965 жыл ... ... жылы 9 ... ... өзінің бірінші президенттікмерзімі аяқталған кезде де Голль Францияның КСРО-ға қатысты «жаңа бағытты»ақтап, әулие ... ... ... проблемаларын, ең бастысы Германияпроблемасын шешудің бір жолы бар екенін айтып өтті, яғни ол жол ... ... ... ... негізінде. Бірақ, бұл хабарлама АҚШ және ГФРжағынан теріс ... тап ... ... ... осы ақылды саясаткердіңдұрыстығън дәлелдеп отыр.Франция мен КСРО саясатының жақындау пунктінің шарықтау шегі 1964 ... ... ... ... ... Де ... бұл сапарды Францияның ұлылығыжолындағы күрестің маңыздысы ретінде қарастырды.Бұл саясаттың маңыздылығы Батыс Еуропа шегінде НАТО мен ... ... ... ... ... шешу ... қатаңдықты бәсеңдетудеңгейіне көтерілген жоқ.Батыста былай деп жазды: 1966 жылы ... ... де ... ... ... жағынан агрессиядан,  сондай-ақ  АҚШ-тың  ...  ... ... ... ... бұл ... белгілі бір рөль атқарған шығар. Бірақ та, 1944жылғы Мәскеулік сапарынан айырмашылығы, сөз ... ... ... ... де Голль Мәскеуге 1966 жылы 20 маусымда келіп, ... 1 ... ... Ол өзін ... ... ... бірі ретіндежақсы қарсы алатынын білді. Бірақ та ... оның ... ... да ... ... ... және ... емес кездесулер атмосферасына шыныменқуанды.Франко-кеңестік  жақындасудың  маңызды  ...  ...  ... ... ... механизмін жасау болды.Өнеркәсіптің көптеген салалары бойынша 12 аралас өнеркәсіптік жұмысшытопты өзіне қосатын, «Үлкен комиссия» бағыттаушы орган ... [23, ... ... ... мен КСРО арасындағы тауар айналымы 3 есе өсті.Бұл ынтымақтастық бойынша келісімдердің бәрі Шарль де Голльдің ... ... ... болды. Өз кезегінде  бүкіл  әлемдегі  ... ... ... ... кеңес-француздық байланыстардыңалға басуына жағдай жасау үшін де ... ... ... пен ... [53 ... Голль «Ортақ рынок» одағынан көп үміт ... Ол ... ... ... [29, 59б.].Бесінші Республика мен Германия арасындагы ресми байланыс 1958 жылы 14қыркүйекте К. Аденауэрдың Коломбэға іс-сапарынан ... Онда ... ... ... мен ... одағымен,  Қытаймен  байланыстарықаралды. Келіссөздерде екі елдің бұрынғы жаулығы тоқтағанын жариялады. ... ... ... ... және ФРГ ... одақ жасасты. 1960 жылы К.Аденауэр мен де ... ... ... ... ... ... одағынқұруға шешім қабылдады. Жаңа жобаның жоспарын жасау де Голль ... - ... ... [33, 28б.]. Франко-германдық қарым-қатынастың ары ... ... 1967 ... ... ... ... ... жасалды.Де Голльдің Батыс Европадағы сыртқы саясаты АҚШ-тың құрсауынан ... ... ... ... ... үлкен кесегі - ортақ рынокқа мұрындықболуы. Франция мен ФРГ (Де ... ... ... 1963 ... ... ... қадамдардың бірі болды.Жалпы Шарль де Голль Францияның беделін өзі айтқандай «мықты» мемлекетпринципімен әлемдік ... ... ... ... ... ... ... қосқан тұлға. Әлемдегі АҚШ-тың ... ... ... ... әлемдік маңызды деген мәселелерді шешуге қабілетібар, санасатын мемлекетті ... ат ... ... ... ... ... ... да болуы осы голлизм саясатының кезінен бастауалады. вмвамвамвамавмвамвамвамавмвамвамавҚорытындыЕкінші ... ... ... ... ... ...  ахуалғабайланысты туындаған Бесінші Республика билік жүйесі ... ... ... әкелді.Демократиялық дәстүрлерге бай Франция 1958 жылы бұрынғы  ТөртіншіРеспубликаның ... неге бас  ...  ...  ... республикаға неге көшті?- деген сұраққа жауап бере отырып, бұлбиліктің Франция тарихында ғана ... ... үшін де ... орнынанықтауға тырыстық. Себебі, 1995 жылғы Конституция бойынша Қазақстан өзініңсаяси дамуының  басты  бағдарына  үлгі  ...  ...  ... ... алып отыр. Мазмұнына орай екі бөлімнен тұратынбірінші тарауда Екінші дүние жүзілік соғыстан ... ... ... ... оқиғалар, соның ішінде Төртінші Республиканың бұрынғы 1940 жылыгерман фашизмінің ...  ...  ...  ...  ... саяси көппартиялықтың орнауы жазылды. Фашистік режимнен азатетіліп, 1944-1946 жылдарда орнаған уақытша билік және 1946 жылы ... ... ... ... ... ... ... шиеленіс пен тұрақсыздық жаңа  билік  -  БесіншіРеспубликаның ... ... ... ... еді.Францияның осындай қызып тұрған өмірінде Шарль де Голль негізгі рөлдіатқарды. Тараудың  екінші  ...  ...  ...  ... байланысты азамат соғысына жақын калып күйреген, билікке соғыскезіндегі ұлттык көсемге айналған генерал де ... ... ... ... жаңа ... ... және ішкі ... бағыттары менжетістіктері баяндалады.Бесінші Республиканың бірінші президенті - ... ... ... күрестерді шешуші және мықты дипломат ретінде бүкіл ... ... ... ... де ... екі елді достастырушы ретінде, Азия,Африка, Латын Америкасы елдерінде алжир ... ... және ... агрессиялық саясатын сынаушы ретінде жоғары тұрды. Батыс елдеріүшін де Голль американдық гегемонияға қарсы шығушы және ... ... ... ... ... 1958 жылы де Голлдің  жаңамемлекеттік жүйені қалыптастыруы француз халқы үшін жаңа ... ... ... ... ... және ... саяси жетістіктерінеқарамастаң, Францияда 60-жылдардың соңында ішкі жағдай шиеленісіп ... ... ... 1968 жылы даму ... жетіп, мамыр айындакөтерілістердің туындауына арқау болды.Де Голльдің сыртқы саяси ... ... ... ... ... ...  ...  еркін  одақтасты  ...  ... үлгі ... ... ... ... үшін  Халықаралықаренада өз мүдделерін қорғау және ұлттық идеяны дамытуда бұл саясат ауадайқажет. Қазақстан Президенті Н.Ә ... ... ... француз лидеріШарль де Голльді идеалы ретінде ұстанатынын мойындады [18, ... және ... ... Конституциялық жүйесін салыстырмалытүрде қарастыру арқылы Бесінші Республика Конституциясының алдыңғы ... ... ... ... ... ... ... отырып парламенттік билік орнына президенттік басқару жүйесі орнады.Сыртқы саясатта ... ... ... ...  болуы,  КСРО-менқатынасты ары қарай жалғастыруы, НАТО ... ... ... ... ... ... ... Шарль де Голльдің дипломатиялық ... ... ... мағлұмат келтірілген.Қорыта айтқанда, дипломдық жұмыстың маңызын ашуға қажетті деректікматериалдарды қолдану арқылы ... ... ... барынша жеткізугемүмкіндік туды. Қазақстанның 1995 жылғы ... үлгі ... ... ... ... таңда зерттеуді қажет ететін сала. Сондықтанбұл мәселе өзекті болып қала ... ... ... ... И.А ... политика Пятой Республики. М. 1968.2 Gaulle Ch.de. Memoires de guerre.-V.1-3.-P.: Plon, ... p., 512 p3 Zorgbibe Ch. Histoire de la ... ...... 1990. – 360 p.4 Jouve E. Le general de Gaulle et la construction de ... ... – Paris, 1967. – 351 p.5 Vaisse M. La ... ... ... de Charles de Gaulle. –Paris: Seuil, 1998. – 375 p.6 Rudelle O. De Gaulle pour memoire. – Paris: Seuil, 1986. – 347 p.7 Pilleul G. ... et de Gaulle. – Paris, 1979. – 385 p.8 Dreyfus Fr.-G. De Gaulle et le ... PUF, ... p.9 ... J. De ... ... p.10 Gorse P.-M. de la. De Gaulle entre deux mondes. Une vie et ... 1964.-768 p.11 Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. – 2-е изд. – М.: ... 1980. – 504 с.12 ... М. Ц. Де ... и ... на пути к ... – М.: ... – 270 с.13 ... М. Ц. Великий де Голль. «Франция – это Я!». – М.: Яуза ... 2012. – 512 с.14 ... М. Ц. Де ... – М., 200715 ... М. Ц. ... де Голль и Михаил ... // ... – 2008. - № 8. – ... Нажесткин О. И. Де Голль или Жиро? Очерки истории российской внешнейразведки. Т. 4. М., 1999. С. 298 – 302.17 ... В. И. ... де ... (1890 – 1970) // ... ... ... – 1971. – № 3-6. – С.27-34.18 Новиков Г. Н. Де ... ... и ... // ... и ... – 1990. – № 3. – ... Буторина О. Амстердам, наследник Маастрихта // Новое время. –1997, №40.20 Константинова Т. П Коммунистическая печать Франции в ... ... М. 1977.21 ... Т.П ... ... в ... ... М. 1977.22 Чернега В.Н Буржуазные партии в политической системе Франции. М.1987.23 ... ... в 3 т, ред. А.З ... 1973.24 Ибрашев Ж.О. Политическая концепция Шарль де Голля. Алматы. 1997. –210 с.25 Ибрашев Ж. О. ... ... ... де ... / ... ... новейшей истории. – Алма-ата, 1991. – 97 с.26 Байзакова К.И. Становление ... ...  в  ... влияние Конституции 1958 года Французской Республики // 10 летнезависимости Казахстана: итоги и перспективы развития.-Алматы, 2001.ЧастьІV.-С.583-587.27 ... К.И. ... ...  ...  ...  ... и во ... // Сборник материалов международной  ... ... ... ... и культуры Востока и Запада».-Тайбэй-Алматы, 2003.-С.54-65.28 Байзакова К.И. Франция – член Европейского Союза.-Алматы, ... ... С.Б. ... ... ... в 50-е гг. ХХв.: к ... вопроса // Вестник КазНУ. Серия МО и МП. - № 3 (11). – 2003.– С.58-62 (в ... ... С.Б. ... Шарля де Голля // Вестник КазНУ. Сериявостоковедения. - № 4 (29)ю. – 2004. – С.14-16.31 Конуспаева С.Б. ... де ... ... и США: ... ... в60-е гг. ХХ в. // США и ... Центральной Азии: реалии и перспективывзаимоотношений. – Алматы, 2004. – ... ...  С.Б.  ...  ...  в  ... // ... через сотрудничество: теория, методология,практика: Сб. ... ... ... ... 29 мая 2006 г. – ... – С. ... ... С.Б. Де Голль и план Фуше // Вестник ... ... – 2006. - № 4. – ... ... С.Б. ... де Голль и проблема политического ... // ... ... ...  ...  ... и ... права: Сб. матер. 60-й научной конференциимолодых ученых и ... ... ... ... ... им. ... «Творчество и инновации» (24-28 апреля 2006 г.) – Алматы: Қазақуниверситеті, 2006 – ... ... С.Б. О ... ... дипломатической стратегии деГолля // Поиск. – 2007. - № 1. – С.74-80.36 Акимбеков С.М. Трудный выбор генерала де ... ... из ... // ... ... О.К. ... ... генерала де Голля //Вестник КазНУ.Серия МОи МП.-2000.-№2(4).-С.86-90.38 Сапанов С.Ж. ... ... ... на ... // ... Макашева К.Н. Европейская политика Франции в 50-60-х гг. // ... ... МОи ... ...      ...      ...      ... ... об ... ... ... угля и стали //Документы Европейского Союза. Под редакцией Ю.А. Борко.-Т.1.-М., 1994.42 Договоры об ... ... ... ... ... ... ... Под редакцией Ю.А. Борко.-Т.1.-М., 1994.43 Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии //Документы Европейского ... Под ... Ю.А. ... 199444 Gaulle Ch.de. La France sera la ... RPF, ... p.45 Gaulle Ch.de. Memoires d ... Plon, 1970.- 314 p., 224p.46 Debré ... choisisson l’espoir.-P.: Michel, 1979.-280 p.47 Debré M. Sur le gaullisme.-P.: Plon, 1967.-24 p.48 Debré M.et Debré J.-L.Le gaullisme.-P.: Plon, ... p.49 Hamon L. Une ... ... ... et vie ... la France actuelle.-P.: Bordas, 1975.-T.1-2.-278 p., 346 p.50 Vallon L. Dilemme ... ... p.51 Vallon L. Le grand dessein ... 1964.-112 p.52 Sharlot J. Le phenomena gaulliste.-P.: Fayard, 1970.-108 p.53 Sharlot J. Le gaullisme d`opposition. 1946-1958.- P.:Fayard, 1983.-436 p. 
    
   

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 6 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
100 көлеміндегі сандарды көбейту мен бөлу20 бет
«Кеңістік» концептісіндегі жер-су атауларының вербалдануы3 бет
Абай Құнанбаев. Қаза сөздері9 бет
Еуроодақ құрылуының алғы шарттары31 бет
Франция 1945-2006 ж.ж. аралығында18 бет
Франция ХХ ғасыр табалдырығында12 бет
Француздар8 бет
Шарль де голль7 бет
Шарль де Голльдің тұжырымдамаларын іске асырудағы басты қадамдары27 бет
Шәкәрім4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь