Дәрілік формалар классификациясы


Фармацевтикалық технология – дәрілік заттарды белгілі бір дәрілік формаға келтіріп, дәрілік препараттарға дейін өңдеудің өндірістік процесі және теориялық негіздері жайлы ғылым.
Фармацевтикалық технология фармацевтикалық ғылымның негізгі бөлігі болып табылады, ал ол дәрілік заттардың және препараттардың өндірісі, қасиеттері, сонымен қатар фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру және маркетинг туралы ғылым жүйесін құрайды.
Фармацевтикалық технологияның негізгі міндеттері:
- жаңа дәрілік субстанциялар және препараттар өндірісінің әдістерін және де технологиялық негіздерін әзірлеу;
- қазіргі дәрілік препараттарды әбден жетілдіру;
- дәрі өндірісіндегі жаңа қосалқы заттарды іздеу, зерттеу және қолдану;
- дәрілік заттардың, препараттардың, жартылай дайындалған өнімдердің және басқа өнімдердің тұрақтылығын зерттеу және жарамдылық мерзімін белгілеу;
- технологиялық процестің тиімділігін зерттеу;
Фармация – дәрілік заттарды іздестіруге, жасауға, зерттеуге, стандарттауға, сақтауға және жіберуге бағытталған ғылыми бiлiмдер және тәжірбиелік қызмет жүйесі.
Дәрілік заттар өндірісі – дәрілік заттардың сапасын бақылаудың федералді органмен бекітілген, дәрілік заттар өндірісін және сапасын бақылауын ұйымдастыру ережелеріне сәйкес, дәрілік заттарды өндіру лицензиясы бар кәсіпорын – жасап шығарушылармен дәрілік заттарды сериялы алу.
Дәрілік заттар – биологиялық технологияны немесе синтез әдістерін қолдану арқылы профилактика, диагностика, ауруды емдеу, жүктілікті болдырмау үшін қолданылатын қаннан, қан плазмасынан, сонымен қатар адамның органынан, жануар немесе өсімдік кездемелерден, микроорганизмдерден, минералдардан алынатын заттар.
1. Руководство к лабораторным занятиям по заводской технологии лекарственных форм/ Под ред. Л.А. Ивановой. - М.,1991.- Т.2.- С.134-221.
2. Технология лекарственных форм /Под ред. Т.С. Кондратьевой.- М.,1991.-Т.1.2, С.134-146,151-154.
3. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учеб. /И.И. Краснюк, С.А. Валевко, Г.В. Михайлова. – М. : Академия, 2006. С. 118-132

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе

Фармацевтикалық технология - дәрілік заттарды белгілі бір дәрілік формаға келтіріп, дәрілік препараттарға дейін өңдеудің өндірістік процесі және теориялық негіздері жайлы ғылым.
Фармацевтикалық технология фармацевтикалық ғылымның негізгі бөлігі болып табылады, ал ол дәрілік заттардың және препараттардың өндірісі, қасиеттері, сонымен қатар фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру және маркетинг туралы ғылым жүйесін құрайды.
Фармацевтикалық технологияның негізгі міндеттері:
oo жаңа дәрілік субстанциялар және препараттар өндірісінің әдістерін және де технологиялық негіздерін әзірлеу;
oo қазіргі дәрілік препараттарды әбден жетілдіру;
oo дәрі өндірісіндегі жаңа қосалқы заттарды іздеу, зерттеу және қолдану;
oo дәрілік заттардың, препараттардың, жартылай дайындалған өнімдердің және басқа өнімдердің тұрақтылығын зерттеу және жарамдылық мерзімін белгілеу;
oo технологиялық процестің тиімділігін зерттеу;
Фармация - дәрілік заттарды іздестіруге, жасауға, зерттеуге, стандарттауға, сақтауға және жіберуге бағытталған ғылыми бiлiмдер және тәжірбиелік қызмет жүйесі.
Дәрілік заттар өндірісі - дәрілік заттардың сапасын бақылаудың федералді органмен бекітілген, дәрілік заттар өндірісін және сапасын бақылауын ұйымдастыру ережелеріне сәйкес, дәрілік заттарды өндіру лицензиясы бар кәсіпорын - жасап шығарушылармен дәрілік заттарды сериялы алу.
Дәрілік заттар - биологиялық технологияны немесе синтез әдістерін қолдану арқылы профилактика, диагностика, ауруды емдеу, жүктілікті болдырмау үшін қолданылатын қаннан, қан плазмасынан, сонымен қатар адамның органынан, жануар немесе өсімдік кездемелерден, микроорганизмдерден, минералдардан алынатын заттар.

Дәрілік формалар классификациясы.

Қазіргі кезде дәрілік формалардың классификациясының төрт түрін қолданады: агрегаттық күйі бойынша, қолдану тәсіліне немесе дозалау әдісіне байланысты, ағзаға енгізу тәсіліне байланысты, дисперсологиялық
Қатты дәрілік формалардың классификациясы:
* Таблеткалар
* Драже
* Гранулалар
* Ұнтақтар
* Жинақтар
* Спансулдар
* Дәрілік карандаштар
Жұмсақ дәрілік формалардың классификациясы:
* Жақпамайлар
* Пластыри
* Суппозиториялар
* Пилюли
Сұйық дәрілік формалар:
* Ерітінділер
* Суспензиялар
* Эмульсиялар
* Тұнбалар
* Линиметтер
* Дәрілік сироптар
* Экстракттар
Газтәрізді дәрілік формалар:
* Аэрозольдер
Қолдану тәсілі немес дозалау әдісі бойынша классификациясы:
* Дозаланған (ұнтақтар, ерітінділер)
* Дозаланбағандар (жақпамайлар, ванналарға арнлған ұнтақтар, присыпкалар)
Ағзаға енгізу жолдары мен тәсілдеріне байланысты дәрілік формалардың классификациясы
* Энтеральды
* Параентеральды
Дисперсологиялық классификация.
Негізгі бөлім.
Ұнтақтар - Pulveres
Ұнтақтар- бір немесе бірнеше ұнтақталған заттардан тұратын және ұнтақталу қасиетіне ие, сыртқа және ішкке пайдалануға арналаған қатты дәрілік форма. Ұнтақтардың артықшылғы мен кемшіліктері бар:
Ұнтақтар қолданудың тәсiлi бойынша: ішке қолдануға арналған , сыртқы қолдануға арналған (ұнтақ, иiс, үрлеу үшiн) деп жіктеледі.
Құрамы бойынша: қарапайым, күрделі.
Мөлшерлеу сипаты бойынша: бөлінбеген және бөлінген.
Жаздыру тәсiлi бойынша: орналастырушы, бөлінген.
Ұнтақтау. Бұл кезеңнің мақсаты - бөлшектердiң мөлшерін кiшiрейтуi және олардың санының үлкейту арқылы бiртекті ұнтақ қоспаны алу. Демек, дәрiлік заттар ұсақтарының артуымен терапевтикалық тиімділіктің жоғарлауы ұнтақталудың әр кезде қабат бетінің үлкеюуі мен еркін бет энегриясының жоғарлауымен түсіндіріледі: F = S , мұндағы F - еркiн бет энергиясының өзгеруі, S - бет ауданының өзгеруi, - беттiк керiлiс.
Елеу. Елеудiң мақсаты - бөлшектер мөлшерi бiрдей өнiмді алу.
Араластыру. Араластыру кезеңінің мақсаты - бiркелкi ұнтақ қоспасын алуы.
ГФ XI нұсқауына сәйкес барлық ұнтақтар массасына 0,05 - тен кіші улы, қатты әсер ететін заттар жазылса, онда олардың тритуациясы, яғни индифференті заттар қоспасын (1:10 немесе 1:100) пайдалану қажет.
Оңай шаңдалатын заттары бар ұнтақтар. Көлемдік массасы аз оңай шаңдалатын заттар үккішкке соңғы уақытта қосылады.
Бояғыш заттары бар ұнтақтар. Бояғыш заттары бар ұнтақтарды дайындау арнайы белгіленген үстелде жүргізіледі, сонымен қоса оларға арнайы үккіштер мен таразылар бөлінеді.
Қиын ұнтақталатын затттары бар ұнтақтар
Қиын ұнтақталатын затттар екі топқа бөлінеді:
1. Камфора, ментол, тимол, фенилсалицилат, йод.
2. Бор қышқылы, натрий тетрабораты, салицил қышқылы, стрептоцид.
Экстракциалы ұнтақтар. Өсiмдiк экстрактiлерін құрғақ, қою және сұйық деп ажыратады.
Сұйық препараттары бар ( эфир майлары, тұнырмалар, сұйық экстрактілер) ұнтақтар.
Ұнтақтардың мөлшерлеуi 2 тәсiлмен жүргізіледі: 1 ) масса бойынша; 2 ) көлем бойынша.
Масса бойынша мөлшерлеу - дәлірек және негізгі тәсіл. Қол таразыларының
Ұнтақтарды қаптау және рәсiмдеу. Егер қаптаманың түрі рецептте көрсетiлмесе, онда ұнтақтарды қағаз капсулалар түрінде шығарған жөн.
Зауыт жағдайларындағы ұнтақтар өндiрiсi де, дәріханаларда дайындалатын операциялардан тұрады.
* Ұнтақталу. 4. Елеу.
* Салқындаумен ұнтақталу.
* Араластыру.

Таблеткалар - tabuletta.
Таблеткалар - дәрілік заттарды немесе дәрілік және қосалқы заттардың қоспасын престеу немесе формалау арқылы алынатын, ішке немесе сыртқа қолдануға арналған қатты, дозаланған дәрілік форма.
Таблеткалардың классификациясы
1. Өндіру әдісі бойынша:
oo Престеу
oo Тритурациялық
2. Қолдану бойынша:
oo Пероральдық
oo Сублингвальдық
oo Имплантациялық
oo Инъекциялық ерітінділерді экстемпоральдық дайындау үшін таблеткалар.
oo Шаю, спринцевалау және басқа ерітінділерді дайындау үшін таблеткалар.
oo Арнайы тағайындалған таблеткалар
Таблеткаларға қойылатын негізгі талаптар:
* Дозалау дәлдігі
* Беріктілік
* Ыдырау
* Ерігіштігі
Бұл талаптарға таблеткалардың сәйкес болуы үшін таблеттеленетін ұнтақтар (грануляттар) белгілі технологиялық қасиеттерге ие болуы керек.
1. Фракциялық (гранулометрлік) құрамы.
2. Себілмелі тығыздығы (масса). Ұнтақ көлемінің бірлік массасы. Килограммның кубтық метрге қатынасымен сипатталады (кгм3). Ол технологиялық көрсеткіштердің қатарын есептеу үшін қолданылады.
а) Вибрациялық тығыздалудың коэффиценті(Кv)
б) Салыстырмалы тығыздықты себілмелі тығыздығының материалдың тығыздығына (нағыз) қатынасымен пайызбен есептейді.
3. Сусылмалылығы (ақыштығы) - комплекстік параметр, үздіксіз тұрақты ағынды түзе отырып, материалдың сыйымдылықтан, өзінің ауырлық күші әсерінен себілу қабілеттілігін сипаттайды.
Сусылмалылықты негізінен 2 параметр сипаттайды: себілу жылдамдығы және құламаның бұрышы.
4. Ылғалқұрамдылық (ылғалдылық) - ұнтақта (гранулятта) ылғалдың проценттік құрамы.
5. Ұнтақтардың престелуі - бұл қысым астында өзара тартылу және тіркеу қабілеттілігі.
6. Матрицадан таблеткаларды итеру күші.
Дәрілік ұнтақты материалдарды престеу әдісі қатты фазада материалдарды қосу процесіне жатады ("суық сварка"). Престеудің барлық процестерін схемалық түрде 3 стадияға бөлуге болады. Бұл стадиялар өзарабайланысты, бірақ әрбіреуінде бір - бірінен өзгешеленетін механикалық процестер өтеді.
Бірінші стадияда бос орындарды толтыру арқасында деформациясыз бөлшектердің жақындауы және тығыздалуы жүреді. Екінші стадияда ұнтақ бөлшектерінің серпімді, пластикалық және морттық деформациясы пайда болады, олардың өзара сырғанауы және тұтастық (компактты) дененің түзілуі жүреді, бұл дене механикалық берікті болады. Үшінші стадияда түзілген тұтастық дененің көлемдік сығылуы жүреді.
Таблеткалау үшін арналған қосалқы заттардың негізгі топтары
Барлық қосалқы заттарды тағайындалуы бойынша бірнеше топтарға бөлінеді:
1. Толтырғыштар (сұйылтқыштар)
2. Байланыстырғыш заттар
3. Қопсытқыштар
4. Сырғанатын және майлайтын (антифрикциялық және антиадегезиялық) заттар
5. Бояғыштар
6. Корригенттер
Таблеткалар алудың үш технологиялық схемасы кең таралған: ылғалды, құрғақ гранулдауды және тура престеуді қолдану арқылы.
Технологиялық процесс келесі сатылардан тұрады:
1. Дәрілік және қосалқы заттарды дайындау.
oo салмағын өлшеу;
oo ұсақтау;
oo елеу;
2. Ұнтақтарды араластыру.
3. Гранулдау (тура престеу кезінде сатысы болмайды).
4. Престеу.
5. Таблеткаларды қабықшамен жабу (саты болмау мүмкін).
6. Сапаны сынау.
7. Орама, маркировка.
Таблеткалар жабыны (қабықшасы) дәрілік форманың құрылымдық элементі болып екі негізгі функцияны атқарады: қорғаныш және терапевтикалық.
Биологиялық сұйықтықтарда ерігіштігіне байланысты таблеткалардың жабынын төрт топқа бөледі: суда еритіндер, асқазанда еритіндер, ішекте еритіндер және ерімейтіндер. Әр түрлі жабынды таблеткалардан заттардың босатылу құрамы және механизмі оқу құралдарында сипатталған.
Құрылыс және жағу әдісі бойынша таблеткалы жабындарды үш топтарға бөледі:
oo Драждалған (қантты);
oo Қабықшалы;
oo Престелген.
Драждалған жабындар. "Қантты" қабықшамен дәстүрлі (тестовка операциясымен) және суспензиялық әдістермен жағады.
Қабықшалы жабындар. Қабықша түзгіш ерітіндіден таблеткаларға жұқа қорғаныш қабықшаны жағу еріткішті жою арқылы мүмкін:
1. дражды қазанда қабатты себу арқылы,
2. немесе псевдоқысу қабатында,
3. немесе ядроларды қабықша түзгіш ерітіндіге батыру ортадан тепкінш күш аймағында жүреді, жылытқыштар тоғында кептіру арқылы таблеткалардың еркін құлауы.
Престелген жабындардың артықшылықтары:
oo процестің толық автоматтандырылығы;
oo жағудың тездігі;
oo ядроға температура және еріткіш әсерлерінің жоқтығы.
Престелген жабындардың кемшіліктері:
oo жоғары кеуектілігі, сондықтан төмен ылғалқорғаныштығы;
oo бракты деорталық және жабынның қалыңдығы бойынша регенерациялау қиындығы.

Таблеткалар

Тритурация

Тритурация
Тритурациялық таблеткалар деп ылғалданған массаларды арнайы формаға ысқылау, кейін кептіру арқылы формаланатын таблеткалар.
Таблеткалар сапасының ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Сұйық дәрілік формалар
Формалар. Формаларды басқару. Модальды формалар
Дифференциалдық формалар
Формалар. Фреймдер
Тіршілік формалар туралы ғылым
Дәрілік заттар
Дәрілік зат
Дәрілік шөптер
«дәрілік өсімдіктер»
Сұйық дәрілік заттар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь