Жердiң газды қабатының биогеохимиясы


1. Атмосфера құрамының және организмдардың тiршiлiк әрекетiнiң газдар массаалмасуының биогеохимиялық эволюциясы
2. Ауа тозаңдардың геохимиясы және биогеохимиясы
3. Химиялық элементтердiң суда еритiн формаларының атмосфералық масса тасымалдауын мәні
Атмосфералық ауа – бұл жердің эволюциялық дамуы бары¬сын¬да қалыптасқан, тұрғын үй, өндірістік және өзге де орын¬дар¬дан тысқары, атмосфераның жер беті қабатындағы газдардың табиғи қоспасы.
Атмосфераның маңызды қасиеттеріне оның жылдам араласуы мен үлкен ара қашықтыққа орын ауыстыруы, басқа сфералармен, әсіресе мұхитпен байланысы жатады. Мұхитпен жанасуы нәтижесінде мұхит атмосферадағы көміртегінің қос оксиді мен оксидін, күкіртті газ және басқа қосылыстарды сіңіреді. Атмосферадағы қосылыстардың басым бөлігін өсімдіктер сіңіреді және зат алмасудың топрақ звеносына кіреді. Жылдам араласқыш қасиеті мен оның ластануды таратуы, сонымен қатар локальді ластануды ғаламдық ластануға айналдырушыфактор болып табылыды. Адам атмосфераның әр түрлі параметрлеріне және қасиеттеріне, оның химиялық құрамына, жылу режиміне, орын ауыстыру, радиоактивтілік, электромагниттік фон және т.б. әсер етеді.
Сонымен қатар атмосфераның міндетті емес заттарының конценрациясы елеулі өзгеріске ұшырауда. Бұларға ең алдымен көптеген ластаушылар, соның ішінде тіршілік үшін бөгде заттар жатады. Адам қызметінің нәтижесінде атмосфераға атамосфера үшін бөтен немесе атмосфераға тән заттардың концентрациясының өзгеруіне байланысты ластаушы зат болып табылытын жүздеген заттар келіп түседі. Адамның атмосфераға әсерінің байқалуы, оның биосфералық процестерге белсенді түрде араласа бастауынан, орманды жою, жерді жырту, эрозия, құрғату, суару, қалалар мен өндіріс орындарын және т.б. салу нәтижесінде басталады.
Ерте кездерден ақ ауаның ластануына қарсы шаралар қолға алына бастады. XVIIIғасырда Англияда ірі қалаларда, Лондонда, көмірді отын ретінде қолдануға шектеу қойылды. Осы кездерден бастап жер үсті суларының ластануына қарсы, мысалы тұрмыстық қалдықтармен, шарлар қолдана бастады.
Адам ауаның құрамына кіретін негізгі химиялық элементтер- азот пен оттегінің концентрациясының өзгермеуі олардың концентрациясының жоғары ( азот-78,09%, оттегі- 20,95%) болуына байланысты. Бірақ мұны біз көмірқышқыл газына қатысты деп айта алмаймыз.Оның концентрациясы біртіндеп артып келеді, бұл көмірқышқыл газының атмосферада аз балу жағдайында келін түскен мөлшерінің анағұрлым жоғары болуына байланысты.
1. http://freeref.ru/wievjob.php?id=208771
2. http://kitaphana.kz/
3. http://studopedia.org/
4. Сұрақ және Жауап энциклопедия
5. Жоғарыға көтеріліңіз↑ Балалар Энциклопедиясы, 6 том.
6. Жоғарыға көтеріліңіз↑ М.Ш.Алипов.Экология және тұрақты даму. Алматы 2012 ISBN 978-601-7275-58-7

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жердiң газды қабатының биогеохимиясы
1. Атмосфера құрамының және организмдардың тiршiлiк әрекетiнiң газдар массаалмасуының биогеохимиялық эволюциясы
2. Ауа тозаңдардың геохимиясы және биогеохимиясы
3. Химиялық элементтердiң суда еритiн формаларының атмосфералық масса тасымалдауын мәні

1. Атмосфера құрамының және организмдардың тiршiлiк әрекетiнiң газдар масса алмасуының биогеохимиялық эволюциясы
Атмосфералық ауа - бұл жердің эволюциялық дамуы бары - сын - да қалыптасқан, тұрғын үй, өндірістік және өзге де орын - дар - дан тысқары, атмосфераның жер беті қабатындағы газдардың табиғи қоспасы.
Атмосфераның маңызды қасиеттеріне оның жылдам араласуы мен үлкен ара қашықтыққа орын ауыстыруы, басқа сфералармен, әсіресе мұхитпен байланысы жатады. Мұхитпен жанасуы нәтижесінде мұхит атмосферадағы көміртегінің қос оксиді мен оксидін, күкіртті газ және басқа қосылыстарды сіңіреді. Атмосферадағы қосылыстардың басым бөлігін өсімдіктер сіңіреді және зат алмасудың топрақ звеносына кіреді. Жылдам араласқыш қасиеті мен оның ластануды таратуы, сонымен қатар локальді ластануды ғаламдық ластануға айналдырушыфактор болып табылыды. Адам атмосфераның әр түрлі параметрлеріне және қасиеттеріне, оның химиялық құрамына, жылу режиміне, орын ауыстыру, радиоактивтілік, электромагниттік фон және т.б. әсер етеді.
Сонымен қатар атмосфераның міндетті емес заттарының конценрациясы елеулі өзгеріске ұшырауда. Бұларға ең алдымен көптеген ластаушылар, соның ішінде тіршілік үшін бөгде заттар жатады. Адам қызметінің нәтижесінде атмосфераға атамосфера үшін бөтен немесе атмосфераға тән заттардың концентрациясының өзгеруіне байланысты ластаушы зат болып табылытын жүздеген заттар келіп түседі. Адамның атмосфераға әсерінің байқалуы, оның биосфералық процестерге белсенді түрде араласа бастауынан, орманды жою, жерді жырту, эрозия, құрғату, суару, қалалар мен өндіріс орындарын және т.б. салу нәтижесінде басталады.
Ерте кездерден ақ ауаның ластануына қарсы шаралар қолға алына бастады. XVIIIғасырда Англияда ірі қалаларда, Лондонда, көмірді отын ретінде қолдануға шектеу қойылды. Осы кездерден бастап жер үсті суларының ластануына қарсы, мысалы тұрмыстық қалдықтармен, шарлар қолдана бастады.
Адам ауаның құрамына кіретін негізгі химиялық элементтер- азот пен оттегінің концентрациясының өзгермеуі олардың концентрациясының жоғары ( азот-78,09%, оттегі- 20,95%) болуына байланысты. Бірақ мұны біз көмірқышқыл газына қатысты деп айта алмаймыз.Оның концентрациясы біртіндеп артып келеді, бұл көмірқышқыл газының атмосферада аз балу жағдайында келін түскен мөлшерінің анағұрлым жоғары болуына байланысты.

2. Ауа тозаңдардың геохимиясы және биогеохимиясы
Ең күшті геохимиялық көздер болып немесе тасымалданатын шаңдар және теңіз шашырандылары болуы мүмкін олар атмосфераға қатты заттардың орасан көп мөлшерін әкеледі. Шаң - негізінен аридтық (аридный) аймақтардың топырағы. Егер бұл шаңдардың беттік қабаттары өте жұқа болатын болса, онда олар көп жерлерге тарап, материалдардың қайта бөлінуінде маңызды рөл атқарады. Дегенмен шаңдардың атмосферадағы химялық әсері онша емес, себебі олардың химялық белсенділігі әлсіз. Оған қарағанда тұз бөлшектерін желдің әсерінен тасымалдайтын теңіз шашырандыларының атмосферадағы химялық реакцияға қабілеті керісінше жоғары. Океаннан бөлінген тұз бөлшектері ылғалданғыш сондықтан ылғал ортада NaCI-дың ұсақ кристалдары суды сіңіріліп, концентрлі тамшы ерітінділер немесе аэрозольдар түзеді. Нәтижесінде бұл процесс бұлттар түзілуіне қатысады. Тамшылар сонымен бірге атмосфераға өтіп химиялық реакциялар жүретін орын бола алады. Егер тамшыларда күшті қышқылдар, мысалы азот (HNO3) немесе күкірт (H2SO4) қышқылдары еріген болса, олардан тұз қышқылы (HCI) түзілуі мүмкін.
Газдың геохимиясы Заттың газ тәрізді жағдайда болуы біздің планета үшін өте маңызды. Газдар Жердің сыртқы қабатын - атмосфераны құрастырады, олар Жер қабығында газды шоғырлар түрінде болады. Жердің барлық газдары жаралу тегіне байланысты космогендік және Жердің планета түріндегі даму жолында пайда болған түрлеріне ажыратылады. Космогендік газдарға инертті газдар, азот, аргон, гелий жатады. Жер жағдайында пайда болғпн газдар басқа заттардан әр түрлі геохимиялық процестердің нәтижесінде қалыптасады: хемогендік; радиогендік; биогендік; техногендік. Газдардың геохимиясы үшін олардың суда және мұнайда еру процесі, ерітінділерден газдардың бөлініп шығу процесі, сонымен бірге сорбция, десорбция процестерінің маңызы зор. Газдар өте қозғалмалы заттар, олар әрдайым орын ауыстырып, миграция жағдайында болады: диффузия; фильтрация (сүзбелену); қалқып шығу; турбуленттік қозғалыс; газдардың ерітінді түрінде сумен тасымалдануы. Көмірсутекті газдар мұнай және газ кен орындарында әр түрлі жағдайда кездеседі: газ кен орындарының газдары; мұнай-газ кен орындарының газдары - а) жекеленген қабаттардағы дербес шоғырлар; б) мұнай-газды шоғырларда газды телпек түрінде; в) мұнай мен суда еріген газдар.


3. Химиялық элементтердiң суда еритiн формаларының атмосфералық масса тасымалдауының мәні
Натрий гидроксиді сабын, тері, тоқыма, дәрі-дәрмек жасау өнеркәсібінде және ауыл шаруашылығында қолданылады.Оның көпшілік тұздары суда жақсы ериді. Кальций туздары суда бір шама еритіндіктен табиғи судын қурамында болады.Табиғи су қурамында кальций мен магнийдын туздарынын болуы судын кермектігін түғызады.
Кальций- ақ түсті, қатты металл.Ауада оның беті оксид қабығымен қапталңан.Өте күшті тотықсыздандырғыш.Ол қыздырған кезде ауада жанып оксид түзеді.
Сілтілік металдар жеңіл, оңай балқитын, күмістей ақ түсті.Олар жұмсақ , пішақпен оңай кесіледі, электр тогын жақсы өткізедіХимиялық тұрғыдан сілтілік металдар аса активті.Олар күшті тотықсыздандырғыштар, бұл қасиеттері ядро заряды өскен сайын арта түседі.Оларды, әдетте, керосин, бензин сияқты органикалық сұйықтарда сақтайды.Рубидий мен цезий элементтері ауада өздігінен жанып кетеді.Қалғандары сәл қыздырған кезде жанады.Ауада жанған кезде тек литий оксид Li2O, ал натрий пероксид Na2O2, рубидий,цезий, калий супероксидтер-Э2О4 түзеді.
Сілтілік металдар тұздары суда жақсы ериді.Литийдің тұзы от жалынын қызыл, натрий тұзы - сары, калий тұзы қызыл, көк түске бояйдыОлардың бұл қасиетін анализде пайдаланады.

СРМП № 8. Гидросфераның биокосты жүйесi
1. Дүниелiк мұхиттiң құрамы - организмдардың биогеохимиялық қызметiнiң нәтижесi
2. Құрлықтың жер үсті суларының геохимиясының ерекшелiктерi
3. Өзен және теңіз суларының байланысудағы табиғи ерiтiндiлердiң геохимиялық құрамының өзгеруi

1. Дүниелiк мұхиттiң құрамы - организмдардың биогеохимиялық қызметiнiң нәтижесi

Мұхит суының химиялық құрамы: хлор 88,7, сульфат 10,8, карбонат 0,3, басқа қосылыстар 0,2. Мұхит суының орташа тұздылығы S - 35,00%., максимальды тұздылығы 39 - 42%. (тропиктік теңіздерде). Тұздылықтың маусымдық ауытқуы 100 - 150 м тереңдікте байқалады. Мұхит суында тұздардан басқа еріген газдар да кездеседі: азот, оттек, көмірқышқылы, т.б. Мұхиттағы тіршіліктің дамуында атмосферадан өтетін және балдырлардың фотосинтезі кезінде түзілетін оттектің маңызы өте зор. Терең қабаттарда оттек мөлшері 2,5 - 3 мгл-ге дейін кемиді, кейбір аудандарда 0-ге тең болады.
Мұхиттың 150 - 200 м тереңдіктегі су қабатының айналымы Мұхит бетіндегі басым желдерге тәуелді; ал одан төменгі қабатында тығыздығына байланысты болады. Су айналымының негізгі элементіне субтропиктік ендіктердеантициклондық айналым және жоғарғы ендіктерде циклондық айналым жатады. Оның орталық құрлықтардың батыс жағалауында орналасқан (Гольфстрим,Куросио ағыстары). Антарктикада беткі судың горизонталь жылдамдығы 5 - 10 смс болатын қуатты циркумполюсті ағыс байқалады, ол теңіз түбіне дейін жетеді. Тереңдеген сайын ағысжылдамдықтары кеми түседі (тек экватор маңындағы беткі қарсы ағыстан басқа).
Мұхит түбінде терригенді, биогенді, хемогенді, жанартаутекті және эдафогенді шөгінділер жинақталады. Шөгінділерклиматтық, тік, циркумконтинентті және тектоникалық белдемділікпен тарайды. Мұхит түбінің беткі қабатының басым бөлігін (40%-ға дейін) биогенді шөгінділер жауып жатыр. Терригенді шөгінділерге 20%, терең сулы пелаг. саз 26%-ды құрайды, қалғаны - аралас шөгінділер. Терригенді шөгінділердің құрамы алюмосиликатты, сынықты, сынықты-сазды, сазды; ол теңіздерде және мұхиттың континентке таяу ауданында әртүрлі тереңдікте тараған. Биогенді әктасты және шақпақтасты ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Экология. Озон қабатының бұзылуы
Жердің тарихы, жердің ішкі құрылысы
Озон қабатының бұзылу салдары
Атмосфера - жердің ауа қабаты
Озон қабатының орналасуы және оның қызметі
Жердің қозғалыстары
Табиғи газды тасымалдауға дайындау
Газды комбинирлеу
Газды электірлік әдіспен өңдеу
Газды бетон
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь