Жоғары мектеп оқытушысының тұлғасы


Педагогикалық кәсіп-өзінің кәсіби құрал-жабдықтарымен басқа адам тұлғасын қалыптастыруды басқару өнері,адамның күн-көрінісін қамтамасыз ететін кәсіптің бір түрі.
Педагогикалық қызмет-педагогтың оқушыға,студентке тәлім-тәрбие және білім беруші әсері арқылы,оның интеллектуалды,қайраткерлік –іскерлік және жеке тұлға ретінде дамыту арқылы оның өзінің дамуына және өзін жетілдіруіне бағыттайды.
Педагогикалық қызмет-жүйелі ұйымдастырылған біртұтастыққа интегралданған, алдын-ала нәтижесі белгілі тапсырманы орындау үшін өзара байланыстағы және қарым-қатынастағы адамдар,идеялар және құрал-саймандар бірлестігі деп қарастырылады. Педагогикалық кәсіби қызметтің пайда болуын адамдар арасындағы функцияларды (қызметті) бөлісу нәтижесімен байланыстырады. Оның рөлін анықтаған кезде ең алғашқы және бастапқы қызмет екенін атап өткен жөн,өйткені ол балалардың дамуына,тәрбие мен білім алуына бағытталған.
Педагогикалық қызметтің кәсібилігі - педагогтың студенттерді қойылған мәселені нәтижелі шешуге дайындық өнерін қалыптастыру. Кәсіби бағыттылық - тұлғаның интегралданған және басқарушылық қасиеттерінің жиынтығы.Тұлға қызметінде мотивінің тұрақтылығымен, тұлғаның қызметін бағыттаушы.Кәсіби бағыттылық сипатына оның нанымы, сенімі, қызығушылығы жатады.
Тұлғаның кәсіби бағыттылығы дегенді өзінің білімін,тәжірибесін таңдаған мамандығында қолдануға тұлғалық ұмтылуы Педагогикалық бағыттылықтың иерархиялық құрылымы төмендегідей көрсетілуі мүмкін: Оқушының, студенттің, баланың және басқа адамдардың даралық дамуына, өзіндік максималды өзектелуіне педагогтың қамқорлығының, қызығушылығының, сүйіспеншілігінің бағытталуы. Өз-өзін педагогикалық еңбек саласында толық іске асыру,өзіне бағытталуы. Оқу материалының мазмұнын көрсетуші кәсіптің пәндік жағына бағытталуы.
Педагогикалық зерттеулер көрсетіп отырғандай (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков және басқалары), оқу-тәрбие үрдісінде мұғалімнің педагогикалық қызметінің өзара байланысты төмендегі түрлері бар[1]:
1. диагностикалық;
2. бағдарлы-прогностикалық;
3. конструкторлық-жобалау;
4. ұйымдастырушылық;
5.ақпараттық-түсіндіруші;
6. коммуникативтік-ынталандырушы;
7. талдау-бағалау;
8.зерттеуші-шығармашылық;
1. Бабанский Ю. К. Педагогикалық зерттеулердің тиімділігін арттыру проблемалары.- М., 1982.-151 б.
2. Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновациялық қызмет. М., 2007.
3.Ж.А.Жүсіпова. Педагогикалық шеберлік. Алматы,2011ж.
4. Баймұханова С.Б. Қаржылық есеп: Оқулық. – Алматы,2007.-296б.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоғары мектеп оқытушысының тұлғасы
Мақсаты: магистранттарды жоғары мектеп оқытушысының атқаратын қызметімен таныстыра отырып, тұлғалық үлгісін жасауға үйрету.
Қарастырылатын сұрақтар:
1. Оқытушының қызметі
Әдістемелік ұсыныс: алдымен жалпы оқытушының атқаратын қызметтерін айқындап, негізгісін анықтау керек. Әрбір қызметке жеке-жеке тоқталып, қызметтің мәнін ашу керек.
Педагогикалық кәсіп-өзінің кәсіби құрал-жабдықтарымен басқа адам тұлғасын қалыптастыруды басқару өнері,адамның күн-көрінісін қамтамасыз ететін кәсіптің бір түрі.
Педагогикалық қызмет-педагогтың оқушыға,студентке тәлім-тәрбие және білім беруші әсері арқылы,оның интеллектуалды,қайраткерлік - іскерлік және жеке тұлға ретінде дамыту арқылы оның өзінің дамуына және өзін жетілдіруіне бағыттайды.
Педагогикалық қызмет-жүйелі ұйымдастырылған біртұтастыққа интегралданған, алдын-ала нәтижесі белгілі тапсырманы орындау үшін өзара байланыстағы және қарым-қатынастағы адамдар,идеялар және құрал-саймандар бірлестігі деп қарастырылады. Педагогикалық кәсіби қызметтің пайда болуын адамдар арасындағы функцияларды (қызметті) бөлісу нәтижесімен байланыстырады. Оның рөлін анықтаған кезде ең алғашқы және бастапқы қызмет екенін атап өткен жөн,өйткені ол балалардың дамуына,тәрбие мен білім алуына бағытталған.
Педагогикалық қызметтің кәсібилігі - педагогтың студенттерді қойылған мәселені нәтижелі шешуге дайындық өнерін қалыптастыру. Кәсіби бағыттылық - тұлғаның интегралданған және басқарушылық қасиеттерінің жиынтығы.Тұлға қызметінде мотивінің тұрақтылығымен, тұлғаның қызметін бағыттаушы.Кәсіби бағыттылық сипатына оның нанымы, сенімі, қызығушылығы жатады.
Тұлғаның кәсіби бағыттылығы дегенді өзінің білімін,тәжірибесін таңдаған мамандығында қолдануға тұлғалық ұмтылуы Педагогикалық бағыттылықтың иерархиялық құрылымы төмендегідей көрсетілуі мүмкін: Оқушының, студенттің, баланың және басқа адамдардың даралық дамуына, өзіндік максималды өзектелуіне педагогтың қамқорлығының, қызығушылығының, сүйіспеншілігінің бағытталуы. Өз-өзін педагогикалық еңбек саласында толық іске асыру,өзіне бағытталуы. Оқу материалының мазмұнын көрсетуші кәсіптің пәндік жағына бағытталуы.
Педагогикалық зерттеулер көрсетіп отырғандай (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков және басқалары), оқу-тәрбие үрдісінде мұғалімнің педагогикалық қызметінің өзара байланысты төмендегі түрлері бар[1]:
1. диагностикалық;
2. бағдарлы-прогностикалық;
3. конструкторлық-жобалау;
4. ұйымдастырушылық;
5.ақпараттық-түсіндіруші;
6. коммуникативтік-ынталандырушы;
7. талдау-бағалау;
8.зерттеуші-шығармашылық;
2.Жаңа тұрпатты жоғары оқу орнының оқытушысы.
Әдістемелік ұсыныс: алғашқы тапсырманың негізінде және оқытушының іс-ірекет, қимылы, мінез-құлқы, киім үлгісін есепке ала отырып оқытушының бүгінгі күнге сай тұлғасын үлгілеу.
Қазіргі әлеуметтік - экономикалық өзгерістер жағдайында біздің қоғамымызда өздігінше шешім қабылдай алатын және оны жүзеге асыра алатын әлеуметтік белсенді, шығармашыл оқытушыға сұраныс күшейеді. Осыған орай, әр оқытушының кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың маңыздылығы да арта түседі. Жоғары дәрежелі кәсіби құзіреттілік маманның бәсекеге қаблеттілігін арттырады. Өздігінше еркін ойлау қабілеті бар, тәрбие - білім беру үрдісін модельдей алатын, тәрбие беру және білім берудің жаңа технологиялары мен жаңа идеяларын өздігінше іске асыра алатын болашақ ұстаздың кәсіби құзіреттілігінің деңгейін арттыру - өзекті мәселе, себебі, біріншіден, кәсіби құзіретті оқытушы жоғары оқу орнының тәрбие - білім беру процесінде шығармашыл студенттердің қалыптасуына дұрыс әсер етеді; екіншіден, өзінің кәсіби қызметінде жақсы нәтижелерге қол жеткізе алады; үшіншіден, кәсіби мүмкіндіктердің іске асуына ықпал жасайды.
Педагогикалық позиция-педагогтың студенттерге деген ойындағы орыны және студенттермен қарым-қатынасындағы кезіндегі мінез-құлықтың анықтаушы орны.
Кәсіби позиция - күрделі тұлғалық құрылым, онда оқытушының өзінің оқу орнындағы педагогикалық процестегі рөлі мен орнына қатынасы айқындалады.Ол іс жүзінде педагогтың құндылық нұсқаулар жүйесін іске асырады, өзінің кәсіби қызметінің өзіндік құндылығының сенімді көрсеткіші болып табылады. Педагогикалық позиция өз кезегінде: мен өзім студенттерге кім болам? Неліктен мен оларға барамын? Менің студенттерім мен үшін кім болады? сұрақтарына жауап береді.
Әрбір педагогтың кәсіби қызметі оның басқа түрлері мен бірлігі,педагогтың абстрактілік моделінің негізі болатын мотиві мен бағытталуында.онда тұлғалық кәсіби сапалары интеграцияланып, педагогтың жоғары мәдениеті мен шеберлігінің бірігуі арқасында жақсы нәтижелерге ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жоғары мектеп психологиясының пәні
Жоғары мектеп педагогикасы
Жоғары мектеп педагогикасы (дәрістер жинағы)
Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы
Қылмыскердің жеке тұлғасы туралы
Абай тұлғасы
Қылмыскер тұлғасы
Дәрігер тұлғасы
Мұғалімнің жеке тұлғасы
«Алаштың ардақты тұлғасы»
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь