Жоғары мектептегі тәрбие теориясы


Әдістемелік ұсыныс: куратор-эдвайзердің қызметтерін анықтай отырып, бір жылдық жұмыс жоспарын құрастыру. Мұнда, қай курсқа арналғандығы айқындалып, ерекшеліктерін ескере отырып құрастыру маңызды.
Куратор-эдвайзер (Advizor) – білім алушының мамандығы бойынша академиялық тәлімгер қызметін атқаратын оқытушы.
Куратор-эдвайзердің мақсаты- жастардың тұлғалық дамуының үйлесімділігін қалыптастыру, студенттерді азаматтық белсенділікке тəрбиелеу, білім алушылардың мамандықтың жұмыс оқу жоспары аясында білім алу траекториясының таңдамалығы негізінде өзін-өзі қалыптастыру жəне өзін-өзі көрсету қабілеттерін дамыту.
Куратор-эдвайзердің негізгі міндеті - оқу тобында тəрбие жұмысын ұйымдастыру, өзін-өзі басқаруды қалыптастыру жəне студенттерді университеттің қоғамдық жəне шығармашылық өміріне біртіндеп тарту, оқу траекториясын таңдауға (жеке оқу жоспарын құрастыру) ықпал ету жəне білім алу кезеңі барысында білім алу бағдарламаларын меңгерту болып табылады.
Куратор-эдвайзердің қызметі. Куратор-эдвайзердің тəрбие жұмысын жүзеге асыру барысында төмендегідей қызметтерді атқарады:
1. Топ белсенділерін (активін) қалыптастыруға жəне студенттік топ пен топ белсенділері арасындағы өзара тиімді қарым-қатынастың орнауына; топтық ұйымшылдыққа, ынтымақтастыққа, қоғамдық ұйымдар жəне институт/факультет əкімшілігі, топ арасындағы өзара қарым-қатынасты реттеуге ықпал етеді.
2. Топ белсенділерімен бірлесе отырып, студенттік топтың оқу жылындағы мақсаттары мен міндеттерін анықтайды. Топ белсенділерімен бірлесе отырып, университеттің оқу-тəрбие жұмысының жоспарына сəйкес тəрбие жұмысының үзіліссіздігін жəне сабақтастығын, мақсатын сақтай отырып оқу жылының жоспарын қалыптастырады.
3. Топ жұмысы жоспарының орындалуын қадағалайды, топ белсенділерінің қызметін үйлестіреді жəне университет, институт/факультет əкімшілігі жəне студенттік топ арасында байланыс орнатушы негізгі тұлға болып табылады. Ол студенттердің университет пен қоғам өміріне қатысуын жандандыру үшін қоғамдық ұйымдармен ұдайы байланыста болады.
4. Топ студенттеріне оқу-тəрбие үдерісіне қатысты ректордың, директор/деканның бұйрықтары мен өкімдері туралы ақпарат береді. Студенттерді ішкі тəртіп ережелерімен, университет Жарғысымен жəне ұйымдастырушылық құрылымдарымен таныстырады. Университетте жəне институт/факультетте өткізілетін байқаулар, конференциялар, жарыстар, олимпиадалар туралы хабар береді. Университеттегі жəне институт/факультеттегі топтар мен студенттердің жұмысының үздік тəжірибесін насихаттайды.
1. Студенттік топтарда тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар/ профессор Ж.Т.Айменов , Түркістан-2011
2. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің тәрбие тұжырымдамасы –Алматы:Қазақ университеті,2001.-18 б.
3. П.Я.Гальперин, Л.Н. Ланда, А.М. Матюшкин оқулықтары.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоғары мектептегі тәрбие теориясы
Мақсаты: магистранттармен бірге жоғары мектептегі жүргізілетін тәрбие жұмыстарының бағыттарын айқындау және болашақ оқытушы ретінде басқарушылық қызметпен танысу.
Қарастырылатын сұрақтар:
1. Куратор-эдвайзер және оның қызметі
Әдістемелік ұсыныс: куратор-эдвайзердің қызметтерін анықтай отырып, бір жылдық жұмыс жоспарын құрастыру. Мұнда, қай курсқа арналғандығы айқындалып, ерекшеліктерін ескере отырып құрастыру маңызды.
Куратор-эдвайзер (Advizor) - білім алушының мамандығы бойынша академиялық тәлімгер қызметін атқаратын оқытушы.
Куратор-эдвайзердің мақсаты- жастардың тұлғалық дамуының үйлесімділігін қалыптастыру, студенттерді азаматтық белсенділікке тəрбиелеу, білім алушылардың мамандықтың жұмыс оқу жоспары аясында білім алу траекториясының таңдамалығы негізінде өзін-өзі қалыптастыру жəне өзін-өзі көрсету қабілеттерін дамыту.
Куратор-эдвайзердің негізгі міндеті - оқу тобында тəрбие жұмысын ұйымдастыру, өзін-өзі басқаруды қалыптастыру жəне студенттерді университеттің қоғамдық жəне шығармашылық өміріне біртіндеп тарту, оқу траекториясын таңдауға (жеке оқу жоспарын құрастыру) ықпал ету жəне білім алу кезеңі барысында білім алу бағдарламаларын меңгерту болып табылады.
Куратор-эдвайзердің қызметі. Куратор-эдвайзердің тəрбие жұмысын жүзеге асыру барысында төмендегідей қызметтерді атқарады:
1. Топ белсенділерін (активін) қалыптастыруға жəне студенттік топ пен топ белсенділері арасындағы өзара тиімді қарым-қатынастың орнауына; топтық ұйымшылдыққа, ынтымақтастыққа, қоғамдық ұйымдар жəне институтфакультет əкімшілігі, топ арасындағы өзара қарым-қатынасты реттеуге ықпал етеді.
2. Топ белсенділерімен бірлесе отырып, студенттік топтың оқу жылындағы мақсаттары мен міндеттерін анықтайды. Топ белсенділерімен бірлесе отырып, университеттің оқу-тəрбие жұмысының жоспарына сəйкес тəрбие жұмысының үзіліссіздігін жəне сабақтастығын, мақсатын сақтай отырып оқу жылының жоспарын қалыптастырады.
3. Топ жұмысы жоспарының орындалуын қадағалайды, топ белсенділерінің қызметін үйлестіреді жəне университет, институтфакультет əкімшілігі жəне студенттік топ арасында байланыс орнатушы негізгі тұлға болып табылады. Ол студенттердің университет пен қоғам өміріне қатысуын жандандыру үшін қоғамдық ұйымдармен ұдайы байланыста болады.
4. Топ студенттеріне оқу-тəрбие үдерісіне қатысты ректордың, директордеканның бұйрықтары мен өкімдері туралы ақпарат береді. Студенттерді ішкі тəртіп ережелерімен, университет Жарғысымен жəне ұйымдастырушылық құрылымдарымен таныстырады. Университетте жəне институтфакультетте өткізілетін байқаулар, конференциялар, жарыстар, олимпиадалар туралы хабар береді. Университеттегі жəне институтфакультеттегі топтар мен студенттердің жұмысының үздік тəжірибесін насихаттайды.
5. Институтфакультет əкімшілігіне, қоғамдық ұйымдарға студенттердің мүдделері, талаптары, ұсыныстары туралы ақпар береді.
6. Қажет болған жағдайда студент жастардың əлеуметтік-психологиялық мəселелері негізінде студенттерге психологиялық қолдау жəне көмек көрсетілуін ұйымдастырады.
7. Студенттердің өмірі мен тұрмыс жағдайларын және олардың мұқтаждықтарын зерттеп, жекелеген студенттердің тұрмыстық жағдайларын жақсарту мақсатында көмек ұйымдастыру (оларды студенттер жатақханасына орналастыру, т.б.), студенттердің ата-аналарымен байланыста (мүмкіндігіне қарай кездесіп тұрады) болады.
8. Азаматтық, адамгершілік, эстетикалық, кəсіби жəне мəдени, спорттық жəне көпшілік жұмыстары бөлімдері бойынша өткізілетін нақты іс-шараларды анықтайды.
9. Жастардың патриотизмін арттыра отырып, студенттердің азаматтық белсенділігінің қалыптасуына ықпал етеді, болашақ мамандардың азаматтық,
құқықтық жəне кəсіби ой-пікірінің қалыптасуына қатысады.
10. Жастардың салауатты өмір салтын қадағалауына ықпал етеді, ішімдік,темекі шегу, нашақорлықтың алдын алу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырады.
11. Құқық бұзушылықтың жəне студенттік ортадағы деструктивтік саяси құбылыстардың алдын алу бойынша іс-шаралар өткізеді.
12. Ректормен кездесуге, университеттің, факультеттің жалпы жиналысына, Кураторлер кеңесінің жұмыс жоспары бойынша əдістемелік дəрістер мен семинарларға ұдайы қатысады[1,2].
Куратор-эдвайзердің келесідей құжаттарды жүргізуі тиіс:
- тəрбие жұмысының жоспары;
- есептер: ағымдағы ақпарат (ай сайын), тоқсандық жəне жылдық.

Мысал ретінде төмендегі 1-кестеде куратор-эдвайзердің 1 курс студенттеріне жасалған оқу жылының жеке оқу жоспары.Ондағы тьютор (Tutor) дегеніміз - оқытылатын оқу пәнін меңгеруге көмектесетін тұлға. Тьютор ретінде сабақтарды жүргізетін, міндетті компоненттегі пәндермен қатар таңдау пәндерін меңгеруге көмек көрсететін оқытушылар бола алады. Тьютор әрбір білім алушының курсты меңгеру процесін бақылап, жеке орындалған тапсырмаларды және семинар жұмыстарын бағалап отырады, қажет болған жағдайда білім алушыларға көмек көрсетеді және кеңес береді. Сонымен қатар тьютор нақты курсты меңгеру кезіндегі жағдайға жалпы сараптама жүргізеді [1.2].

Куратор-эдвайзердің студенттік топпен жүргізетін тәрбие жұмысының үлгі жоспары:

Іс шаралар
Уақыты
Жауапты
Қазақстан тәуелсіз мемлекет
1.
Университет пен факультет ұйымдастырылған шараларға қатысу
Жыл бойы
Тьюторлар
2.
ҚР Президенті Н.А.Назарбаевтың халыққа жолдауын талқылау
(дөңгелек стол)
Ақпан

3.
Университет күніне орай Студент қатарына қабылдау рәсімі
Желтоқсан
Тьюторлар
Патриоттық және интернациональдық тәрбие, азаматтық жауапкершілік
1
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні кеш ұйымдастыру
(ҚР Президенті туралы фильмдер көрсету)
Желтоқсан

2
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні кеш өткізу
Желтоқсан

3
Желтоқсан құрбандарын еске алу кешін ұйымдастыру
Желтоқсан

4
Саламатты Қазақстан - 2015 мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру(Дөңгелек стол)
Ақпан

5
Қазақстан - 2050 стратегиясын тәрбие сағаттарында талқылау
Қыркүйек-мамыр
Барлық тьюторлар
Ұлттық құндылықтарды сақтауға тәрбиелеу
1.
ҚазҰУ мұражайы және оның тарихы
Қазан, қараша
Барлық тьюторлар топтарымен
2.
Студент қатарына қабылдау, университет күндерін мерекесіне қатысу
Желтоқсан
Тьюторлар
3.
Алтын күз мерекесін ұйымдастыру
Қазан

4.
Жаңа жыл мерекелік кеш ұйымдастыру
Желтоқсан

5.
Қыз- өссе елдің көркі сайысын өткізу
Наурыз

6.
Қош келдің әз Наурыз! мерекесін өткізу
Наурыз

7.
Алматы қаласының мұражайлары, театрлары және кинотеатрларына бару
Айына 1-рет
Барлық тьюторлар
8.
Алма - Арасан тау шатқалына, Медеуге, Шарын каньонына туристік саяхат
Наурыз-мамыр
Барлық тьюторлар
Мемлекеттік тілді дамыту бағытында жүргізілетін іс-шаралар
1.
Қазақстан халықтарының тілдері күніәңгіме сұхбат
Қыркүйек
Тьюторлар
Дене шынықтыру тәрбиесі және салауатты өмір салтын сақтау
1.
1-желтоқсан - дүниежүзілік спид-ке қарсы күрес күні.
Қараша

2.
24 наурыз - Туберкулез ауруына дүниежүзілік күрес күні
Наурыз

3.
Темекінің зияны және маскүнемдік дерті туралы іс-шара өткізу (Плакаттар байқауын ұйымдастыру)
Қараша

4.
Салауатты өмір салты спорттық жарыстарға қатысу
Қыркүйек-мамыр
Барлық тьюторлар топтарымен
Еңбек тәрбиесі
1.
Университет және Алматы қаласының әкімдігі ұйымдастырған сенбіліктерге ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жоғары мектептегі педагогикалық жобалау
Мектептегі тәрбие үрдісінің мазмұны
Мектептегі тәрбие жүйесінің моделі
Мектептегі берілетін тәрбие
Бастауыш мектептегі тәрбие процесі
Мектептегі тәрбие жұмысы
Көпұлтты мектептегі патриоттық тәрбие
Жоғары мектептегі студенттердің педагогикалық практикасы
Эстетикалық тәрбие теориясы
Тәрбие теориясы мен әдістемесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь