Ш.А.Амонашвилидің педагогикалық көзқарастары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1.Ізгілік . тұлғалық педагогикасының негізгі идеялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
а) Мұғалімнің, оқушының ізгілігі түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
ә) Білім берудің ізгілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
2.2.Ізгілік педагогикасының тарихи негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.3.Ш.А.Амонашвили . ізгілік педагогикасының идеясын дамытушы ... ... ... ... ... ... ... 22
2.4.Ізгілікті білім беруді үйрену тәжірибелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
а) педагогикалық практикадан ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси-әлеуметтік, экономикалық өзгерістер білім беру жүйесін өзгеше құруды талап етуде. Әсіресе, білім беру саласында ізгілендіру, демократияландыру үрдістері жүріп жатқан кезде, білім мазмұнын ұлттық ерекшеліктер негізінде құру, өсіп келе жатқан жас ұрпақты рухи биік, саналы, патриоттық сезімі жоғары тұлға етіп тәрбиелеу қажеттігі туындап отыр.
Қазіргі кезде білім берудің гуманитарлық парадигмасына көп көңіл бөлінуде, бұл арада басты назар – бала тұлғасында. Мұндағы педагoгикалық прoцестің мақсаты «... адамды қалыптастырмастан, тіпті тәрбиелеместен, oны қoлдау, дамыту қажет және oның бoйында өзіндік тұлғалық бейнесінің қалыптасуына, адамдармен, табиғатпен, мәдениетпен, өркениетпен диалoгтық және қауіпсіз өзара қарым-қатынасында қажет өзіндік іске асыру, өзіндік реттеу, өзін-өзі қoрғау, өзіндік тәрбие механизмдерінің негізін қалау қажет» 5. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: «Гуманизм (ізгілік) адамға деген ізгі ниет, сүйіспеншілікпен қарайтын адамгершілік қасиет» ретінде қарастырылады. Ал, «Гуманитарлық» ұғымы «.. халықтың мәдениеті мен тарихын терең зерттеуге бейім қоғамдық ғылымға қатысты ғылым» болып табылады. 6.
Философиялық сөздіктегі [1996] анықтамада: «Гуманизм – адамның қадір-қасиеті мен құқығын құрметтеуді, оның жеке тұлға ретіндегі адамның игілігіне, оның жан-жақты дамуына, адам үшін қолайлы қоғамдық өмір жағдайын жасаған қамқорлықты білдіретін көзқарастың жиынтығы», - деп тұжырымдалған.
Педагогика және психология қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінде: «гуманизм (лат-gumanus – адамгершілік) – дүниетаным үдерісі. Оның негізінде адамның мүмкіншілігінің шексіздігіне өзін-өзі дамыту қабілетіне деген сенімі мен ерік бостандығын, абыройын қорғау, адамның бақытқа жету жолындағы құқығы мен оның барлық сұраныстарын қамтамасыз ету қоғамның түпкілікті мақсаты мен мұраты жатады» - деп анықтама берген. Гумандық ұғымын сипаттауда ғылымдар арасында бірізділік көрінісі кездесе бермейді. Бұл салалық ғылымдарға ғана қатысты емес, түрлі дәуірдегі түрлі көзқарастарға да тән. Сондай-ақ гуманизм адамға деген ізгі ниет, сүйіспеншілікпен қарайтын адамгершілік қасиет ретінде қарастырылса, қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «ізгі – адал, ақ, игі», «ізгілік – жақсылық, адалдық, игілік» деген мағына беретіндігі жөнінде айтылады. Қ.Т.Әтемова, М.Ералиева, Г.Ерғалиева, т.б. ғылыми-зерттеу еңбектерінде «ізгі», «ізгілік», «ізгілендіру», «гуманизм» т.б. ұғымдарға қатысты зерттеулер көрініс тапқан.
«Гуманизм» ұғымы көне түркі әлемінде «жәуанмәртлік» термині аясында қарастырылып келгенін байқадық. «Жәуанмәртлік» ұғымы парсы халқының «жувонмард» сөзінен шыққан «жувон» - жігіт, ал «мард» - жомарттықты, қайырымдылық пен кішіпейілділікті, яғни ұнамды қасиеттер жиынтығын білдіреді.
Бұл бағытта А.А.Бейсенбаева, Ж.Таубалдиева, т.б. педагог-ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ аталған мәселе бағытын зерделеу мен оны оқытуда «гумандық педагогика» жөніндегі ойлар туындауда. «Гуманистік педагогика» ұғымы жөнінде педагогикалық еңбектерде түрліше беріледі. Мәселен, мұғалімдер мен жалпы білім беретін мекеме басшыларына арналған психологиялық-педагогикалық сөздікте: «Гуманистік педагогика АҚШ-та ХХ ғасырдың 60-жылдары гуманистік психологиялық идеяны педагогикалық іске асырушы ретінде туындаған тәрбие теориясы мен практикасындағы заманауи бағыт» ретінде анықталады.
1. ҚР Білім туралы Заңнамасы, 2007ж. 27 шілде №319- III заңы (16-бет)
2. Назарбаев Н. Жолдау
3. Амонашвили Ш.А. // Личностногуманная основа педагогического процесса. Мн:Университет, 1990,560 с.
4. Аймауытов Ж., Қ.Жарыкбаев // Ж.Аймауытұлының психологиялық көзқарастары. Алматы: Білім,2000-33-34 б. 131. Философия сөздігі с.
5. Ш.А.Амонашвили /Как любить детей(Опыт самоанализа)
6. Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония. - Екатеринбург, 1993. Т. 3. с. 140.
7. Амонашвили Ш.А. Школа Жизни. - М.., 2000.
8. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М., 2001.
9. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? - М., 1977.
10. Педагогикалық энциклопедия. М. 1968
11. Жұмабаев М. Педагогика
12. C.Әбенбаев, Ж.Әбиев «Педагогика» Астана 2009
13. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., Педагогика, 1989.
14. Вентцель К.Н.: Антология гуманной педагогики. - М., 1999. с. 195—196.
15. Вернадский: Антология гуманной педагогики. - М., 2001. с. 5.
16. Выготский А.С.: Антология гуманной педагогики. - М., 1996. с. 19.
17. Корчак Я. Антология гуманной педагогики. - М., 1997. с. 39—40
18. Сухомлинский В.А. Антология гуманной педагогики. - М., 1997. с. 19.
19. Құрманалина Ш. Педагогика -Фолиант-2010
20. Қоянбаев Ж. Қоянбаев Р. Педагогика -Алм.,2007
21. Узнадзе : Антология гуманной педагогики. - М., 2000. - с. 80.
22. Френе: Антология гуманной педагогики. - М., 1997. - с. 162.
23. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. - М., Просвещение 1980.
    
    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіҚ. Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі> бөлімі          _______> ___2014 ... оқу ісі ... ... ... ... ... ... педагогикалық көзқарастарыОрындаған:Елемесова Гүлім 4/инб топ студенті       ... ... ... пәнінің оқытушысыБасталуы: Қыркүйек 2013жАяқталуы: Сәуір 2014жСақтау мерзімі: МазмұныКІРІСПЕ....................................................................................................................................3НЕГІЗГІ БӨЛІМ2.1.Ізгілік - тұлғалық педагогикасының ... ... ... ... ... ... Білім берудің ізгілігі...........................................................................................................162.2.Ізгілік педагогикасының тарихи негіздері.....................................................................182.3.Ш.А.Амонашвили - ізгілік педагогикасының ... ... ... ... ... тәжірибелері.....................................................................27а) педагогикалық практикадан..............................................................................................33Қорытынды..............................................................................................................................45Пайдаланылған әдебиеттер....................................................................................................46Ш.А.Амонашвили: Сабақ - күн, сабақ - ... ... - ... ... - ... ... - ... сабақ - ойын, сабақ - ... ... - ... КіріспеКөкейкестілігі:Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси-әлеуметтік, экономикалық өзгерістер білім беру ... ... ... ... етуде. Әсіресе, білім беру саласында ізгілендіру, демократияландыру үрдістері жүріп жатқан кезде, білім мазмұнын ұлттық ерекшеліктер негізінде құру, өсіп келе ... жас ... рухи ... ... патриоттық сезімі жоғары тұлға етіп тәрбиелеу қажеттігі туындап отыр.Қазіргі кезде білім берудің гуманитарлық парадигмасына көп көңіл ... бұл ... ... ... - бала тұлғасында. Мұндағы педагoгикалық прoцестің мақсаты 5. Қазақ тілінің ... ... ... ... Ал, ... ... табылады. 6.Философиялық сөздіктегі [1996] анықтамада: , - деп тұжырымдалған. Педагогика және ... ... тілі ... ... ... ... сөздігінде: - деп анықтама берген. Гумандық ... ... ... ... ... ... кездесе бермейді. Бұл салалық ғылымдарға ғана қатысты емес, түрлі дәуірдегі түрлі көзқарастарға да тән. ... ... ... ... ізгі ниет, сүйіспеншілікпен қарайтын адамгершілік қасиет ретінде қарастырылса, қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде , деген мағына ... ... ... Қ.Т.Әтемова, М.Ералиева, Г.Ерғалиева, т.б. ғылыми-зерттеу еңбектерінде , , , т.б. ұғымдарға қатысты зерттеулер ... ... ... көне ... ... ... аясында қарастырылып келгенін байқадық. ұғымы парсы халқының сөзінен ... - ... ал - ... ... пен кішіпейілділікті, яғни ұнамды қасиеттер жиынтығын білдіреді.Бұл бағытта А.А.Бейсенбаева, ... т.б. ... ... ... жүргізді. Сондай-ақ аталған мәселе бағытын зерделеу мен оны оқытуда жөніндегі ойлар туындауда. ұғымы жөнінде педагогикалық еңбектерде түрліше беріледі. ... ... мен ... ... ... ... ... арналған психологиялық-педагогикалық сөздікте: ретінде анықталады. Гуманистік педагогиканың философиялық-идеологиялық бағдары жаңа тәрбие және идеяларына жақын. Гуманистік педагогиканың зейін ... ... жеке ... ... ... - өзінің мүмкіндігі бойынша дамушы, оқу-тәрбие үдерісінде белсенді, саналы, тең құқылы қатысушы ретіндегі тәрбиеленуші мақұлдайтын ... ... ... ... ... ... аспектісі ретінде Ш.А.Амонашвилидің, Ш.Майғаранованың еңбектерін атауға болады.Гуманистік психология жөнінде педагогикалық және психологиялық сөздікте: > -- деп ... ... ... ... қауымға, педагогтарға, ата-аналарға адамгершілікті педагогиканың әдістері жайлы түрлі семинарлар мен оқуларда, шебер кластарында баяндап, көрсетіп жүр. Интернет жүйесінен жас ... мен ... осы ... ... ... ... ... бірегей педагогикалық қағидаларымен және ұстанымдарымен таныса алады. Бұл адамнан дәріс ... адам ... ... ... ... ғалымның интернеттен еңбектерімен таныстым, видео роликтен шебер класс, әдістемелерін бақылап тамашаладым. Оның ... ... ... - ол ... ... оқушыларын жан-жақты тәрбиелеуде гуманитарландыру идеясын жүзеге асырады. Ұраны: "Тәрбие ... ... ... әр ... жеке ... ... ... Шалва Александрович мектеп есігін жаңа ашқан, әлі буыны бекіп үлгермеген 6 жастағы балалардың тауын жығып, талабын қайтармас үшін оларға баға ... ... ... ... ... ... ... нәтижелерімен бағалайды. Оның оқушыларының дәптерден жасаған қолжазба кітаптары бар. Оған балалар өздерінің алғашқы әңгімелерін жазады, ... ... ... ... ... Балалар табыстарын ата-анасына көрсетіп, мақтанып, оны мектептегі ... ... ... ... ... ... күнделікті оқу, білім, өздігінен іздену жолдарын түсіндіреді.Мысалы: ... ... ... тапқызу әдісін қолданады, өзі қате жіберіп балаларға түзеттіреді. Диктанттың бағасын асырып, не кемітіп қою, оқушылардың өздеріне баға қойғызу ... ... ... ... өз ... ұнаған, ұнамағанын, жақсы етіп қалай өткізуге болатынын сұрап, ... ... ... ... ... адам ... ... "Сыпайы кісі қандай?" "Біз нені оқимыз?", "Қандай өлең жақсы?" деген тақырыпта пікірталастар өткізеді. Суретке қарап әңгіме жазу, оқушыларға математикалық есептер ... оны ... ... қиын және оңай ... ... өздері таңдау тәсілдері қолданылады.Амонашвили сабақта балалармен ақылдасып ... ... ... көмек күткен сыңай танытады, "бір тақырыпты түсіне алмай жүргенін" айтып, әрбір оқушының ... ... ... ... ... ... ... балалардың сұрақтарына бірден жауап бермей, білмейтінін, үйден оқып келетінін айтады. Балаларға жаттығулар ... оған ... ... жетпейтіндігін айтады. Жаттығулар түзетіліп басқа оқушыларға беріледі, құрастырушыларға алғыстар айтылады. Үй жұмысын алғысы келетіндер ғана алады. Әр ... ... ... ... жазады.Алматы қаласындағы "Бөбек" Ұлттық ғылыми-тәжірибелік білім орталығында "Өзін-өзі тану" ... ... беру ... ... Сара ... ... ... білім академиясының академигі, профессор, психология ғылымының докторы, халықаралық ізгілік педагогикасы орталығының президенті Шалва Амонашвилидің авторлық семинары өтті. Ол "Білім беру ... ... ... ... ету ... тақырыбына арналды. Семинардың бірінші күні мейірімділік, жылылық, бірлік және бір-бірін түсінушілік сияқты ерекше көңіл күй ахуалын ... ... ... ... ... Сара ... айтуынша, біздің барлық өміріміз сүйіспеншілікке негізделген. Балаларымыздың алғашқы күнінен бастап олардың бойына сүйіспеншілік, кешірімділік, шыдамдылық және ... ... асыл ... құндылықтарымызды сіңіре беруіміз керек. Бұл бала жанын қаталдық пен өзімшілдік мінезден қорғайды.Шалва ... ... беру ... ... ... ... ету ... бойынша бүгінгі таңда жақын және алыс шетелдердің көптеген мұғалімдері жұмыс істейді. Шалва Александрович ... ... ... ... ... және ... ... таза әрі бай мұраларын пайдалану керектігін айтты. Ұлы педагог өзінің білімі, тәжірибесі, балаларға деген терең де ... ... ... жиналғандардарға асқан шеберлікпен баяндады. Ол Алматы қаласындағы "Бөбек" мектеп-гимназиясының өзін-өзі тану пәнінің мұғалімдері және оқушыларымен бірге ашық сабақ ... ... ... ... ... ... ... қатар семинарға басқа да елдердің атақты педагогтері қатысты. Шалва Амонашвилидің өткізген сабақтарынан рухани ... ... ... ... ... ... екен.Күнделікті сабақ беру барысында балаға терең білім, ... ... беру - әр ... ... ... ... даусыз. Оған жету үшін оқытудың мазмұн, мақсат, әдіс - құрал, жағдай сияқты негізгі салалары бойынша көп ... ... ... Оның екі жолы бар: бірі-өзгелердің озат тәжірибесін зерттеп-үйреніп, күнделікті тәжірибеде қолдану, екіншісі-эксперимент жолымен өзіндік ... ... ... өз тәжірибеңді жинақтау. Педагогикалық практика кезінде мен де сабақтарымды осы Ұстазға еліктеп, тәжірибесінен үйренуге талпынып жүргізуге тырыстым:Пәні, ... ... 6 ... ... ... және маркерленген тізімдер.Бағандар.Жалпы мақсатыМәтіндік редакторда құжаттарды қарапайым ... және ... ... ... жаза ... ... ... бөле алады; ақпараттық сауаттылықтары артадыОқу нәтижелеріМәтіндік редакторда құжаттарды қарапайым тізім және маркерленген тізім түрінде жаза алады(кейбіреуі); құжаттарды ... бөле ... ... ... артады(барлығы)Сабақ түрі:Жаңа білімді меңгерту. сабақ - күн, сабақ - достық, сабақ - ... ... - ... ... - ... ... - ... сабақ - кездесулер, сабақ - өмір. (Амонашвилише)Сабақтың әдісі:ОЖТ ... жаңа ... ... ... ... әңгіме СТО: Блум таксономиясы жоғары және төменгі деңгей сұрақтарыАКТ: ... ... ... (оқытуды басқару және көшбасшылық): таныстырылымды қорғауОҮБ: (формативті, сумативті)Дарынды және талантты балаларды оқыту: ... ... ... ... ЭО, ... ... стикер, түрлі түсті қалам, постер.Түйінді идеяларБірлескен топтық жұмыс ... ... ... ... ... болып табылады.Сабақ кезеңдеріКіріспеУақыты: 5 минҚызығушылықты ояту.Ұйымдастыру.Оқушылармен амандасу, түгендеуТренинг: ·    ... ... (қол ... ...    Сен ... ... ...    ... ... ... тартады)·    Жақсы болды (қол ... ... ... ... 2 ... бөлу.ТұсаукесерУақыты: 5 минМиға шабуыл. ойыны (Үй тапсырмасы)Флипчарт арқылы әр түрлі теңге суреттерінің астында сұрақтар жасырылады. Оқушылар өздерінің таңдаған ... ... ... ... ... ... ... пішімдеу дегенді қалай түсінесің?2. Мәтінді редакциялау деген не?3.Мәтіндік редакторды қалай іске қосады?4. Shift пернесінің қызметі.5. Delete ... ... ... атқарады?6. WordPad қандай редактор?Негізгі бөлімУақыты:25 минМағынаны тану.1 және 2 ... : ... ... ... ... ... Екі топ ... циклді түрде постерлерін түсіндіреді.Деңгейлік тапсырмалармен жұмыс.(Топшамалар тарату)Сергіту ... ... тест ... ... ... ... көрсете отырып, дұрыс жауаптарын табу. Жұптасып бір-бірінің жауаптарын өзара бағалау.Бағалау шкаласы:1-3 дұрыс = 4-6 ... = 7-8 ... = 9-10 ... = ... 6 минРефлексияТүсіндім VТүсінбедім ?Мен үшін жаңалық болды +Үй тапсырмасыУақыты: 2 минҮйге: тақырыпты оқу.Компьютерде WordPad мәтіндік ...  ... ... шығарма жазу.БағалауУақыты: 2 минФормативті () және жұптық бағалаулардың тест ... ... ... ... ... Алматы 2012, 7-сыныпқа арналған электрондық оқулық, , Дидактикалық материалдар (практикум), Интернет материалдарыАмонашвилидің ... ... в ... ... ... в нем нет или они слабые (дорисовывайте ребенка) - ты добрый, ты ... и т.д. ... ... к той ... ... ... ... У Шаталова эта мысль обозначена как принцип (если в банку с солеными огурцами ... ... он ... станет соленым).* Ведите нумерацию уроков от первого в первом классе.Отмечайте юбилей урока № 1000. Это ... К нему ... ... ... На ... ... - ... мысли. Например: . (Сухомлинский).* На доске размещайте большое количество задач - ... ... ... ... из них дети не ... ... за урок. Но онистремятся к их решению.* Мысль детей направляйте к трудному и преодолению его. (Эта задача ... но она ... ... ... ... 2-го ... на урок в 4-ый ... что там происходит. А потом предложите рассказать.* Без духовной общности учителя и ... ... ... ... ... ищет ... ... с ребенком и затем входит в его внутренний мир.Міне, осы қағидалар бойынша Шалва Александрович өз ... ... етіп ... ... ... ... айтылған мерекесі т.б. Сол секілді мен де информатикадан наурыз мерекесіне байланыстырып мереке сабақ ұйымдастырдым:Сыныптан тыс сабақ тақырыбы: Мақсаты: Информатика пәнінен ... ... ... ... және ... , ... қабілеттерін дамыту. Оқушылардың пәнге деген, бір-бірімізге сыйластық, қызығушылығын,ынтасын арттыруТүрі: сайыс  ... ... ... , , ... ... плакаттар, проектор, презентацияларБарысы:* жүргізуші : Сәлеметсіздер ме құрметті ұстаздар, оқушылар, көрермендер, сайыскерлер* жүргізуші: Бүгінгі  атты сайысымызға хош ... ... ... бұл ... ... ... себебі, Наурыз мерекесіне апталығымыз сәйкес келіп тұр екен.2 жүргізуші:  ... ... ... ... түріҚуаныш мал мен жанда,Қыс шыққан өлмей тірі - ... ... Ұлы күні ... мерекеміз құтты болсын!.     1 жүргізуші: Қоғам дамуына байланысты ... ... ... ... ... ... Соның ішінде азаматтардың компьютерлік сауаттылығына талаптар күннен-күнге күшейіп келеді.2 жүргізуші: Осыған орай қоғамды ақпараттандыру жағдайында оқушылардың жеке тұлғасының ... ... ... өмір ... ... қатар ақпарат ағымында дұрыс бағдар жасап, тиімді шешім қабылдауында информатика пәнінің маңызы зор. ... ... ... ... Сайысымызды бастамай тұрып, сайыскерлер білімін әділ бағалайтын әділқазы алқасымен таныстырып өтейік* жүргізуші: ... ... ... ... ... ... ... бұл тамашағаХош келдің көрерменім іс-шараға Сәлемдесу ежелден салтымыз ғой Сайыскерлер бұл ... тыс қала ма?2 ... ... 1 кезеңі бұл сайыста топ мүшелері өздерін таныстырып, топ ... ... ... ... 1 ... Ақпараттар жүйесіБүгінгі күн талабыТілін оның білмегенЕртең көштен қаладыҚұтты болсын әз ... ... ... ... иесі.2 жүргізуші Келіңіздер меймандар,Орта толсын айналаСіздер үшін дәл ... ашық ... ... ... таныстыруына берейік1 жүргізуші:  Ұлттық ойын ... бала ... ма? мен Күші оның ... ма?2 ... ... сайысымыз  деп аталадыБұл сайыста бір жағында ұлттық ойынның аты жазылады, екінші бетінде информатикадан сұрақтар беріледі. Сайыс шарты ... ойын ... ... мәліметтер айтылып, информатикадан сұрақтарға жауап алынады. Әр дұрыс ... 1 ... ...   ... сан ... біздің, көріңіз.Өнерпазға, дүлдүлгеКем болмасын еліміз. сайысында әр топ өздерінің үйден дайындап келген өнерлерін көрсетеді. Бұл сайыста информатика тақырыбында өлең ... ән , ... ... болады.1 жүргізуші:     ... бір ... ... - ... - ... беріңіз. ойынында еркін тақырыпта презентация қорғалады. Бұл сайыста топ басшылары бақ сынасады. 1 ...  ... ... ... ... мін болған.Оған дейін бұл ойынБабаларға сын болған. мен ... ... ... ... ... ... (асық ойыны). Асық ойынына қатысушының мергендігі сыналады. Егер мергендігін көрсете ... ... 1 ұпай ... ... ... береді. Ал мергендігін көрсете білмесе сұрақ беріледі, сұраққа дұрыс жауап берсе ұпай ... ... ... ... деп ... ұлы ... ... - деп , - ұлысың!"Төс түйісіп көрісерКөжедегі ырысыңКөпшілікпен бөлісер.	2 жүргізуші   Төс түйісу дегені - Тату ... ел ... ішу ... - ... ... ... Сайысты бастамай тұрып өздерің осы наурыз көже ... ... ... ... ... пікірлері тыңдалады. 2 жүргізуші Ал бұл сайыстың шартына келер болсақ наурыз ... 7 ... дәм ... шарт бойынша 7 түрлі пәннен сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға дұрыс жауап берсек наурыз ... ... ... ... ... ... ... жүргізуші  сайысымыз өз мәресіне де жетті.2 жүргізуші  Ендігі кезекті әділқазы алқасына береміз. ... ... ... ... - бір ән ... ... ... Марапаттау.* жүргізуші: Құрметті көрермендер! Сайысымызды тамашалағандарыңызға рахмет.* жүргізуші: Осымен сайысты біз аяқтайық!Жеңімпаз тобымызды мадақтайық. Үйреніп білмегенді осы жолы, Білімді болудан біз ...  ... ...  деп ... еліміздің келешегі орасан, сондықтан Елбасының салиқалы саясатының арқасында бүгінде Қазақстандағы білім саласы қарқынды дамып ... ... ... сапасы артуда. Білім сапасы мұғалімдер қызметінің сапасына тікелей байланысты. Мұғалім жайлы Ахмет Байтұрсынов былай деген: ... . Демек білім ... ... ... тетігі - ұстаз, сондай-ақ, оның теориялық білімі мен кәсіби шеберлігі, шығармашылық ... ... жас ... ... ... білімді, интеллектуалдық деңгейін жоғары етіп қалыптастырудың бірден бір жолы - оқушыға білімді ... ... ... ... ... шығармашылыққа жетелеу. Бұл ретте мұғалімнің терең біліктілігі мен ізгілігі қажет. Шебер педагог - білімді, тәжірибесі мол, жан-жақты бола ... ... жеке ... етіп ... мақсатында білім мен тәрбиені ұштастыра алуы қажет. Яғни еркін, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды жеткізе алатын, ынталы, ... сыни ... ... ... тілдерді өз деңгейінде меңгерген және сандық технологияларды тиімді пайдалана алатын ізгі де ... ... ... ... қамтамасыз ететін педагог. Осындай басты педагог бойындағы қасиетке ... ... болу ... ... кредосы деп білемін. Жасап жатқан жұмысымыз заман талабына сай ... ... ... ... және ... ... оң нәтижелер берері сөзсіз.ХХI ғасырдың бет-бейнесі біліммен өлшенбек. Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі ... ... ... етіп, адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге ғана тән. Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, ... ... ... орын алуы оның ... ... жүйесінің деңгейіне, даму бағытына тікелей байланысты.Бүкіл дүниежүзілік білім әлеміне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімінің жаңа ... ... Бұл ... ... ... мен ... ... нақты өзгерістер енгізумен қатар жүргізіледі. Елімізде болып жатқан түрлі ... ... ... беру ... ... ... қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, оқушылардың шығармашылық әлеуметін дамытудың, мұғалім іс-әрекетін ізгілікпен жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.Пайдаланылған ... ҚР ... ... ... 2007ж. 27 ... №319- III заңы ...  ... Н.  Жолдау* Амонашвили Ш.А. // Личностногуманная основа педагогического процесса. Мн:Университет, 1990,560 с.* ... Ж., ... // ...  ... ... ... ... б. 131. Философия сөздігі с.* Ш.А.Амонашвили /Как любить детей(Опыт самоанализа)* Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония. - ... 1993. Т. 3. с. 140. * ... Ш.А. ... ... - М.., 2000.* ... Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М., 2001. * Амонашвили Ш.А. Как ... ... - М., 1977.* ... ... М. 1968 * ... М. ... * C.Әбенбаев, Ж.Әбиев Астана 2009* Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., ... 1989.* ... К.Н.: ... гуманной педагогики. - М., 1999. с. 195 -- 196. * Вернадский: ... ... ... - М., 2001. с. 5.* Выготский А.С.: Антология гуманной педагогики. - М., 1996. с. 19. * ... Я. ... ... ... - М., 1997. с. 39 -- 40 * Сухомлинский В.А. Антология ... ... - М., 1997. с. 19. * ... Ш. ... -Фолиант-2010* Қоянбаев Ж. Қоянбаев Р. Педагогика -Алм.,2007* Узнадзе: Антология гуманной педагогики. - М., 2000. - с. 80. * ... ... ... педагогики. - М., 1997. - с. 162.* Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. - М., ... 1980. 
    
   

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ШЖБМ жағдайында оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырудың өзіндік ерекшеліктері6 бет
Педагогикалық инновация жайлы4 бет
ИТИҚАДТЫҚ ИСЛАМ МАЗХАБТАРЫ17 бет
Қазақ ойшылдарының қоғам және тұлға дамуына әлеуметтанулық көзқарастары жайлы17 бет
XVI-XVIII ғасыр лингвистикасы. в.ф.гумбольдтың лингвистикалық көзқарастары12 бет
«Әл-Ғазалидің діни философиялық көзқарастары»90 бет
А. Байтұрсыновтың педагогикалық көзқарастары32 бет
А. Байтұрсыновтың педагогикалық көзқарастары жайлы30 бет
Абай мен Ыбырайдың ағартушылық ойлары мен оқу-білім мәселесі жөніндегі көзқарастары7 бет
Абай Құнанбаевпен Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық көзқарастары4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь