Өндірістік дипломалды тәжірибе есебі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
БӨЛІМ 1. МЕКЕМЕМЕН ТАНЫСУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Саланың даму перспективалары және жағдайына жалпы сипаттама. Зауыттың ағымдық сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Аға оператордың міндеттері мен құқықтары ... ... ... ... ... ... ... ... .
БӨЛІМ 2. МЕКЕМЕНІҢ НЕГІЗГІ ПРОЦЕСТЕРІ МЕН АППАРАТТАРЫ.
2.1 Процестің мақсаты және физика . химиялық негізі ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Процестің технологиялық сызбасы, технологиялық режим нормасы...
2.3 Негізгі аппараттары, оның конструкциясы, жұмыс принципі, тоқтату және іске қосу, коррозиядан қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4 Технологиялық процесті бақылау және реттеу. Дабыл беру, қорғау, қоршау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
БӨЛІМ 3. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ИНСТРУКТАЖЫ ... ... ... ... ..
3.1 Техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария ... ... ... ... .
3.2 Атмосфералық ауаны және су ресурсын зиянды заттармен ластанудан қорғау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3 Қондырғы жұмысындағы маңызды орындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.4 Жабдықтарды жөндеу түрлері, кестесі. Жөндеуге дайындау ... ... ... ..
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Тәжірибе оқудың ең маңызды кезеңі болып табылады. Тәжірибе теориялық білім курсын бекіту мақсатында жүргізіледі, сонымен қатар өндірісте жұмыс істеу қабілеттерін практика арқылы қалыптастырып, білім беру және балаларды тәрбиелеу кәсібімен таныстырады.
Диплом алды тәжірибесі жоғары мамандандырылған мамандарды дайындаудың ең маңызды бөлімі болып табылады және ол ұйымдарда, барлық жеке мекемелерде жүргізіледі.
Диплом алды тәжірибесі бекітілген оқу жоспары мен бағдарламаға сәйкес, оқу процесіндегі теориялық білімдерін кеңейту мен бекітуге бағытталған, кәсіби және ұйымдастыру қызметтік қалыптастыру үшін жүргізіледі. Диплом алды тәжірибесі қарастырылған профильдік пәндер циклын қаншадықты меңгергенін және оларды кәсіби тұрғыда қолдануды ұйымдастырады.
Тәжірибе міндеттері
 оқу барысында алған теориялық кәсіби білімдерін тәжірибеде пайдалану дағдыларын тереңдету және бекіту;
 практикалық және басқару мәселелерін шешу дағдыларына үйрену;
 Аппаратты, блокты түгелімен қондырғыны іске қосу мен тоқтатудын негізгі принциптері;
 Қондырғының және цехтың инженер техникарлық қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері;
 Қондырғының негізгі жабдықтарын, конструкциясын, ережелерін, жабдықтарды қайта өңдеу шараларын;
 Ауаны және суды өндірістік қалдықтармен ластанудан қорғау шаралары;
 Қондырғының жұмыс режимі, қондырғының жобалық және шындық өнімділігін;
 Зауыт құрылымы, оның шикізат базасын құруды;
 Дайын өнім ассортименті таңдауды;
 Зауыттың құрылымдық сызбасы, негізгі және көмекші цехтарына өзара байланысын құруды.
Диплом алды тәжірибесі "VIVA PRO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің негізінде өттім. Бұл кәсіпорын жоғары тұтқырлы мұнайды пайдалана тауарды өнім алады, оның ішінде бензин, қазандық отын, мазут және т.б.
1. В. М. Капустин, С. Г. Кукес, Р. Г. Бертолусини. Нефтеперерабатывающая промышленность бывшего СССР.- М.: Химия, 1995.
2. http://adilet.zan.kz/
3. Смидович Е.В. - Технология переработки нефти и газа. Ч. 2-я. Крекинг нефтяного сырья и переработка углеводородных газов - М.:Химия, 1980г.,328 с.
4. Капустин В.М., Гуреев А.А. Технология переработки нефти. Часть 2 Деструктивные процессы переработки нефти.- М.: КолосС, 2008. - 334 с: ил.
5. Ж. Қ. Қайырбеков, Е. А. Әубәкіров, Ж.К. Мылтықбаева «Жалпы химиялық технология» 2009 ж - 142-165 б
6. «Научно-техническое развитие нефтегазового комплекса» Т.П. Сериков, С.М. Ахметова – Алматы-Атырау 2003 г.
7. «Высоковязкие нефти и природыне битумы» Н.К. Надиров – Алматы 2001 г.
8. Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных.-М.,2007.
9. Мановян А.К. Химия және первичная переработка нефти и газа./Учебное пособие/АГТУ, 2001.
10. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. М., Химия, 1972.
11. Рудин М.Г. Краткий справочник нефтепереработчика. Л., Химия, 1980.
12. Шкатов Е.Ф., Шувалов В.В. Основы автоматизации технологических процессов химических производств. М. Химия. 1985г.;
13. Дианов В.Г. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности. М. Химия. 1978г.;
14. Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х. Проектирование систем автоматизацией технологических процессов. М. Энергия. 1983г.;
15. Горячев В.П. Основы автоматизации производства в нефтеперерабатывающей промышленности. М. Химия. 1987г
16. Куцын П.В. Охрана труда в нефтегазодобывающей промышленности. – М.: Недра, 1987.
17. Панов Г. Е. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. – М.: Недра, 1986.
18. Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов:-Алматы: Эверо, 2006-264с.
19. Калыгин В.Г. Промышленная экология. — М.:МНЭПУ,2000. — 241 с.
20. Андруз Дж.,Бримлекумб П., Джикелз Т., Лисс П. Введение в химию окружающей среды. — М.:Мир,1999. — 271 с.
21. Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. — М.:Стройиздат, 1990. — 352с.
22. Гайдамак К.М., Тыркин Б.А. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической промышленности. – М.: Высшая школа, 1974. – 286 с., ил.
23. Маршев В.З., Петрухин И.П. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности/ М.: Высшая школа, 1990. – 208с.
    
    МАЗМҰНЫКІРІСПЕ....................................................................................3БӨЛІМ 1. МЕКЕМЕМЕН ТАНЫСУ......................................................+ Саланың даму перспективалары және жағдайына жалпы сипаттама. Зауыттың ағымдық сызбасы.............................................1.2 Аға оператордың міндеттері мен құқықтары.................................БӨЛІМ 2. ... ... ... МЕН ... ... ... және ... - химиялық негізі...........................2.2 Процестің технологиялық сызбасы, технологиялық режим нормасы...2.3 Негізгі аппараттары, оның конструкциясы, жұмыс принципі, тоқтату және іске ... ... ... ... ... бақылау және реттеу. Дабыл беру, қорғау, қоршау...............................................................................................БӨЛІМ 3. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ИНСТРУКТАЖЫ..................3.1 Техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария.................3.2 Атмосфералық ауаны және су ... ... ... ... ... ... Қондырғы жұмысындағы маңызды орындар.........................................3.4 Жабдықтарды жөндеу түрлері, кестесі. Жөндеуге дайындау..............ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................44699101214181820222428ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...................................29ҚОСЫМШАКІРІСПЕ Тәжірибе оқудың ең маңызды кезеңі болып табылады. Тәжірибе ... ... ... ... ... жүргізіледі, сонымен қатар өндірісте жұмыс істеу қабілеттерін практика арқылы қалыптастырып, білім беру және балаларды тәрбиелеу кәсібімен таныстырады. Диплом алды ... ... ... мамандарды дайындаудың ең маңызды бөлімі болып табылады және ол ұйымдарда, барлық жеке мекемелерде жүргізіледі. Диплом алды ... ... оқу ... мен ... ... оқу процесіндегі теориялық білімдерін кеңейту мен бекітуге бағытталған, кәсіби және ұйымдастыру қызметтік ... үшін ... ... алды ... ... профильдік пәндер циклын қаншадықты меңгергенін және оларды кәсіби тұрғыда қолдануды ұйымдастырады.Тәжірибе міндеттері * оқу барысында ... ... ... ... ... ... дағдыларын тереңдету және бекіту;* практикалық және басқару мәселелерін шешу дағдыларына ... ... ... ... қондырғыны іске қосу мен тоқтатудын негізгі принциптері;* Қондырғының және цехтың инженер техникарлық қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері;* Қондырғының ... ... ... ережелерін, жабдықтарды қайта өңдеу шараларын;* Ауаны және суды өндірістік қалдықтармен ластанудан қорғау шаралары;* ... ... ... ... жобалық және шындық өнімділігін; * Зауыт құрылымы, оның шикізат базасын құруды;* Дайын өнім ассортименті таңдауды;* Зауыттың құрылымдық сызбасы, негізгі және ... ... ... ... ... алды ... "VIVA PRO" ... шектеулі серіктестігінің негізінде өттім. Бұл кәсіпорын жоғары тұтқырлы мұнайды пайдалана тауарды өнім алады, оның ішінде бензин, қазандық ... ... және т.б. ... 1. ... ... 1.1 ... даму ... және жағдайына жалпы сипаттама. Зауыттың ағымдық сызбасыМұнай және газ өндірісі ... ... ... ... ең маңызды салаларының бірі болып табылады. Энергетикалық және химиялық ... ... үшін ... табиғи газ және конденсат бағалы шикі зат болып табылады. Қарашығанақ газконденсатты кен ... ... ... ... көмегімен ең бірінші барлау ұнғымасын бұрғылау барысында 1979 жылы ашылды. Ол дүние жүзіндегі ең ірі ... кен ... бірі ... ... ... 280 ... ... аумақты алып жатыр, оның қойнауында 1,2 миллиард тонна мұнай мен ... және 1,35 ... ... метр газ ... таңда Қарашығанақ игерудің барлық кезеңін сәтті жүріп отыр, өндіріс көлемі жылдан жылға кең өріс алуда. ... ... ... ... ... ... ... және жобалаудың техникалық тапсырмасына сәйкес КИО және НИПО мұнай және газ мамандарымен жүзеге асырылды.Барлық кен орындарға тиеселі маселенің бірі ол - өнім ... ... ... кен ... да ең ... ... бірі - өнім ... азаюы. Осыған орай, компаниясы ұңғыма дебитін арттырудың альтернативті шараларын жургізеді және шет елдік ... ... ... осы ... ерекше көңіл бөледі. Яғни негізгі шаралардың бірі ұңғының оптималды жұмыс ... ... және ... ... болып табылады.Технологиялық режим газ бен конденсаттың оптималды дебиттері, сонымен қатар шектеуші факторларды және жер қойнауын қорғау, қауіпсіздік ... ... ... ... ... мен ұңғымалар жабдықтарының дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ететін өндіру ұңғымаларының жұмыс шарттарын ... ... ... ... нұсқасы - қабат энергиясының минималды шығындары кезінде конденсаттың максималды үлестік шығуын алу. ... ... ... ... арқасында көптеген кері әсерін тигізетін негізгі қиыншылықтардың алдын ала отырып, ... ... ... ... кен ... ... ерекшеліктері ескеріле отырып, көтергіш лифті, сағалық және құбыр іші жабдықтар таңдалады. Сондықтан Қарашығанақ кен ... ... ... ... ... мен ... ... - негізгі мәселе болып табылады. Осыған орай, ұңғыманың жұмыс режимін талдау мен қолданыстағы жабдықтардың тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... мұнай алу көлемінің ұлғаюына қарай синхронды дамуда. Қазіргі таңда ішкі сұранысы 20 млн.тонна, суммалық қуаты 18,5 млн. тоннаны құрайтын 3 МӨЗ бар. ... ... ... ... ... ... ... импортталады. Бұл Шымкент және Павлодар зауыттарының ресей мұнайын өңдеуге негізделуіне байланысты. Қазақстанның мұнай өңдеу және мұнайхимия өнеркәсібі басқа салалар сияқты СССР ... ... ... ретінде ұйымдастырылған және дамыған. Мұнай өнімдерін, химия және мұнайхимия өнімдерін шығару бойынша өнеркәсіптің ... ... ... ... ... ... ... негізінде осы өнімдерге жалпы одақтық сұранысқа негізделген. Экономиканың қарқынды дамуы мен әлеуметтік ... ... ... ... ... шығару отынға артып отырған сұраныстан төмен болып отыр. ... ... ... ... тәуелділігі сақталуда. 2003 жылы 490 мың тоннадан артық ... ... ... ... - ... 95% - ... жоғаы емес октан санымен келген (95 және төмен). Қазақстан ... ... ... ... ... болып табылады (98% артық), отын біршама аздаған мөлшерде Қытай мен Өзбекстаннан жеткізіледі [1]. Бұл ... бір ... ... бұл ... ... ... тәуелділік, энергетикалық қауіп туғызады және энергетиканың тұрақтылығын төмендетеді. Осыған байланысты жергілікті мұнайды өңдеу үшін ... ... ... және ... және жаңа МӨЗ ... сондай-ақ кішігірім зауыттардың құрылыстарын қамтамасыз ету керек. Дипломалды тәжірибе өткен "VIVA PRO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс ... ... ... ... ... ... ... 1.1 суретте және шығарылатын өнім ассортименті қосымшада берілген.Сурет 1.1 - ... ... ... зауытының ағымдық сызбасы1.2 Аға оператордың міндеттері мен құқықтарыЛауазымдық міндеттері. Ұйымның ... ... ... ... және ... ... мен қызметтердің басшыларымен өзара байланыс жасай отырып өзінің міндеттерін орындайды. Өз құзыреті шегінде тиісті құрылымдық бөлімшелердің (қызметтердің) ұйымды ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... және үйлестіру бойынша қызметіне басшылықты жүзеге асырады, оның қызметінің нәтижесін қамтамасыз етеді, ... ... ... ... ... ... мақсаттарын, міндеттерін, саясаты мен стратегиясын айқындайды. Технологиялық процестердің, техниканың (кешендердің, машиналардың, аппараттардың, жабдықтардың, механизмдердің), ... ... ... ... ... ... ... ғылым мен техниканың заманауи жетістіктеріне, техникалық эстетика талаптарына және ... ... ... ... ... ... ете ... өндірілетін өнімнің жаңа және жетілдірілген түрлерін құруды басқарады. Өндірісте перспективалық конструкторлық әзірлемелердің, жаңа материалдардың игерілуін жеделдету, ғылыми-техникалық ... ... ... ... шараларды жүзеге асырады. Объектілердің қайта құрылуына, өндірістің автоматтандырылуына және көп еңбекті қажет ететін процестердің механикалануына ... жаңа ... және ... ... ... емес ... және құрылғылардың жобаларын даярлауды ұйымдастырады. Даярланатын құрастырушылық өнімдерді ... ... және ... ... ... жұмыстарын жүргізеді. Жаңа және жетілдірілген конструкциялардың техникалық тапсырмаларға, стандарттарға, еңбекті тиімді ұйымдастыру және қорғау талаптарына, қауіпсіздік техникасының нормаларына сәйкестігін қамтамасыз ... Жаңа ... ... ... негіздемелерін даярлауды, олардың тиімділігін, бұрын даярланған әзірлемелерден артықшылығын басқарады. Жаңа ... ... және ... ... және ... ... даярлауды, өндірісті конструкторлық дайындауды, зерттеу және тәжірибелік-құрастырушылық жұмыстарды ұйымдастырады, олардың орындалуын бақылайды. ... ... ... ... ... бөлімшелер даярлайтын сызбалардың және басқа техникалық құжаттамалардың уақтылы жасалуын, келісілуін және бекітілуін қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушілермен бірге жобалауға ... ... ... ... ... ... ... техникалық және жұмыс жобаларының белгіленген тәртіпте сақталуын және келісілуін қамтамасыз етеді, жобалық ... ... ... ... ... сәйкес сызбаларды және басқа құрастырушылық құжаттамаларды сақтауды, көбейтуді және өндірісті олармен уақтылы қамтамасыз етуді ұйымдастырады. ... ... ... ... және ... ... техникалық құжаттаманы көбейтудің үздік әдістерін, жобаларда стандартталған және бірыңғайланған бөлшектерді және құрастыру бірліктерін кең пайдалануды енгізу ... жаңа ... ... ... ... конструкторлық дайындау құнын және циклын азайту бойынша шараларды ... ... ... ... ... ... және ... жұмыстарды басқаруды жүзеге асырады. Өнім сапасы мен ... оның ... ... ... үнемі жоғарлатуға, оның өзіндік құнын, көп еңбек мен көп материал қажет ететіндігін төмендетуге қол жеткізе отырып, тәжірибелік үлгілерді даярлауды, ... ... ... ... ... сериялардың бастапқы партияларын жетілдіру және алғашқы өнеркәсіптік серияларын шығаруды ұйымдастырады. Өнімнің жаңа конструкцияларын орнатуға, сынауға, ... және іске ... ... ... ... және оның ... ... қадағалауды жүзеге асырады. Өндірісті конструкторлық даярлау жөніндегі техникалық құжаттамаға енгізілетін өзгерістерді бекітуге ұсынады. Өнімді сапа санаттарына аттестациялау бойынша, ... ... ... ... ... ... ... арттыру жөнінде ұсыныстарды даярлау, өндірістің тиімділігін жоғарылату бойынша жұмысқа қатысады, енгізуге қабылданған рационализаторлық ұсыныстардың және өнертапқыштықтардың конструкторлық ... ... ... Неғұрлым күрделі рационализаторлық ұсыныстарды, сондай-ақ кәсіпорынға өзге ұйымдардан келетін стандарттарды және басқа конструкторлық құжаттаманы қарастырады және сын-пікірлер мен ... ... ... ... ... ... асыратын жұмысшылардың біліктілігін жоғарылату бойынша жұмысты ұйымдастырады. Өзіне бағынышты бөлімшелердің қызметін ... және ... ... ... Республикасының заңнамалық, нормативтік құқықтық актілері және өндірісті конструкторлық ... ... ... ... ... ... мамандануы және ұйымдық-технологиялық құрылымы, экономикалық қызмет түрінің және кәсіпорынның техникалық дамуының перспективасы, ұйымның өнімін ... ... ... ... және ... ... ... түрінде және ұйымда өндірістің конструкторлық даярлануын ұйымдастыру, ұйым жабдығының өндірістік қуаты, техникалық ... ... ... және ... ... оны ... ережелері, өндірістің конструкторлық дайындығын жоспарлау тәртібі мен әдістері, даярланатын құрылыстарға, оларды орнатуға және ... ... ... ... ... есептерді жүргізудің әдістері, техникалық эстетиканың, көркемдік құрылыстың және эргономиканың негіздерін, құрылыстық құжаттаманы ... және ... ... ... ... шарттар және басқа басшылық материалдар, патенттану, стандарттау және сертификаттау негіздері, автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... және ... құралдарын қоса, қазіргі кезге сай есептеу және телекоммуникациялық құралдар, жобалық-құрастырушылық дайындықтарға еңбекті тиімді ұйымдастыру талаптары, өндірістің тиісті саласындағы отандық және ... ... және ... ... ... ... құрастырудың отандық және шетелдік озат тәжірибе, экономика, өндірісті, еңбекті және басшылықты ұйымдастыру ... ... ... өрт қауіпсіздігінің талаптары.Біліктілікке қойылатын талаптар. Тиiстi мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейiнгi) бiлiмі және экономикалық қызмет ... ... ұйым ... ... ... ... жұмыс стажы кемінде 5 жыл болуы тиіс[2].БӨЛІМ 2. МЕКЕМЕНІҢ ... ... МЕН ... ... ... және физика - химиялық негізіЗауыт мұнайды отын жолымен өңдеуге арналған және үздік дүниежүзілік өндірістердің ... сай ... 80-85 ... ... ... ... қамтамсыз етеді.Мұнай өңдеу мынадай процесстерді қолдана отырып жүзеге асырылады:* мұнайды электрмен сусыздандыру және тұзсыздандыру;* ... және ... ... алғаш айдау;* бензиндерді, реактивті және дизел отындарын гидротазалау;* бензин фракцияларының каталитикалық риформингі;* каталитикалық ... ... ... ... ... ... кокс өндіру.Павлодар мұнай химия зауытының жобалық қуаты - жылына 6 млн. тонна. Мұнайды алғашқы ... ... ... ... процесс ЛК-6у - құрама қондырғысында жүргізіледі. Оның артықшылығы өндіріс циклінің толық және мынадай қондырғылар жиынтығының ... ... - ... ... ... мен ... және оны ауамен айдау. Бұл қондырғы ЛК-6У құрама қондырғысында негізгісі;* 200-Секция - каталитикалық ... ... ... мен ... ... ... октанды компоненттерін алуға арналған;* 300/1-Секция - дизелді отынды сумен тазалау, күкіртті, азотты және тағы ... ... ... ... ... 300/2-Секция - керосинді сумен тазалау, күкіртті, азотты және тағы басқа зиянды қосылыстардан ... ... ... ... 400-Секция - газбен фракциялау, техникалық және коммуналды-шаруашылыққа арналған ... ... ... мен автомобилді бензиндердің компоненттерін алуға арналған.Мұнай өңдеу сапасын одан әрі тереңдете түсу ... ... КТ-1 ... ... өңдейтін комплекс салынып, іске қосылған. ТМД-да бірінші салынған бірегей ... ... - ... ... ... ... - күкіртті, азотты, оттекті қосылыстардан вакуумды газойлді сумен тазалау;* 200-Секция - бензиндердің жоғары октанды ... ... ... ... ... ... - ... және газбен фракциялау. Каталитикалық крекинг секциясынан келіп түсетін тұрақсыз ... мен ... ... ... абсорбциялау және газбен фракциялауға арналған.Ауыр фракцияны тереңдетіп өңдеу мақсатында зауытта мынадай қондырғылар жұмыс істейді:* Битум өндіретін қондырғы ... ... ... блогынан және тотықтыру колонналарынан тұрады);* мұнай коксін алуға арналған ... ... ... ректификация және реакторлық қондырғыдан тұрады;* күкірт өндіретін қондырғы, су ... ... және ... ... ... ... ... зауыттың Орталық зертханасы қадағалайды және оның:* Тауар;* Бақылау;* Зерттеу;* Санитарлық бөлімшелері бар.Зауытта, дүниежүзілік мұнай өңдеу практикасында қолданып ... ... ... ... өнімнің сапасын бақылайтын жоғары білікті мамандар жұмыс істейді[3].2.2 Процестің технологиялық сызбасы, технологиялық ... ... ... ... ... ... негізінде және берілген мұнайдан алынатын негізгі өнімдердің сапасы арқылы анықталады.Атмосфералық блокта технологиялық нұсқа үш параметр арқылы анықталады: мұнайдағы күкірт ... (1%); ... (15%) ... ... ... ... ... өнімділігі (1,5 млн. т/г).Қондырғы келесі блоктардан тұрады:1.Келесі өнімдерді алатын мұнайдың атмосфералық айдауы:- Фракция 28 - 120°С- ... 120 - 180°С- ... 180 - 240°С- ... 240 - 350°С- ... ... ... ... фракция екі ағынға бөлінеді: фракция 180 - 240 °С және фракция 240 - 350 °С.2. ... ... ... ... ... ... ... фракция (фракция 350 - 420°С)- майлы фракция ... 420 - ... ... (фракция >500°С).Вакуумды блокта бірінші бағанада 350 °C-қа дейін қайнайтын фракциялар бөлінеді және 350 - 500 °C кең ... ... ... ол екінші бағанада екінші рет қыздырылғаннан кейін майлы дистилляттарға (жеңіл және қатты).Мұнайдың біріншілік айдау (МБА) - ... ... ... ... ... ... және ең кең таралған үрдіс.Мұнайдың индексациясы бастапқы мәлімет болып табылады, яғни:- мұнайдың классы (күкірт ... 0,5; 0,51 - 2,0 ... одан да көп 2,0%): ... ... ... 1 ... 2 (күкіртті), 3 (жоғарыкүкіртті).- мұнайдың типі (содержание фракций до 350°C выше 55%, 54,9 45% және ... 45%): ... тип ... 1 ... 2 ... 3 (ауыр).- мұнайдың тобы (мұнай және мазут % бойынша негізгі майлардың үлесі): 1 - ... > 25%, ... > 45%, 2 - ... 15 - 24,9% және 45%, 3 - 15 - 24,9% және 30 - 44,9%, 4 - < 15% және < 30%.- ... ... (95 - тен 85 - ке дейін тұтқырлық ... ... 1 - ... ... индексі > 95, 2 -  сәйкесінше 90 - 95, 3 - 85 - 90 және 4 - ... ... < 85.- ... түрі ... парафин үлесі бойыша 1,5 - тен 6% - ға және жоғары): 1 азпарафинді, парафин үлесі (% ... 6,0% ... ... ... оның МБА ... және ... дистилляттардың тазалау нұсқаларын анықталады. МБА атмосфералы-вакуумдық түтікшелі (АВТ) ... ... ... МӨЗ АВТ ... ең ... ... болып табылады, және оның жұмыс атқару нұсқасы зауыттың қырын анықтайлы - ... ... ... ... ... ... оның ... негізінде және мұнайдан алынуға болатын негізгі өнімдердің сапасы бойынша анықтайды. ... ... ... ... ... (до 350 °C) отын ретінде пайдаланылады, отынды және майлы кырыны мұнайдың топ пен топша анықтайды.АВТ ... ... ... ... ... ... ... кейін таңдайды және келесі критерийлерге назар аударады.Атмосфералық бөлімде (сурет 2.1) айдау нұсқасы бірбағаналы - А-1 және екібағаналы - А-2 ... ... ала ... Нұсқасына анықтау біріншіден мұнайдың типі және классына (әсіресе меркаптан күкіртінің үлесіне) тәуелді және ... ... ... ... ... әрқайсысы өзінің артықшылық пен кемшіліктеріне ие. Сурет 2.1 - Қарапайым (I) және ... (II) ... ... а - толық; б - беріктеуші; в - айдау; г - негізгі ... ... ... алу (Д1 и W1); д - буландырғыш бағанадан қосымша өнімдерді алуАВТ вакуумды сатысының принципиалды нұсқасы келесідей ... ... - ... ... ... ... ... және отынды болуы мүмкін;-В-2 - қайнау температурасы 540 560 °C ауыр дистиллят гудронға ... ... ... ... ... нұсқа тек қана отынды дистилляттарды алу үшін жарамды;-В-3 -  майлы ... бар ... ... ... бірінші бағана 350°C фракцияларды және 350 - 550 °C кең ... алу үшін ... ол кең ... ... ... ... майлы дистилляттарға екінші бағанада бөлінеді[4]Мұнайды айдаудың түріне байланысты вакуумды саты нұсқасы анықталады және де оған келесі ... да ... ... (дистилляттарды алу тереңдігі, энергия шығыны, қондырғыға қызмет көрсету жеңілдігі және т.б.).АВТ жалпы нұсқасын құрғанда оған қоса ЭЛОУ және ... ... ... дистилляция блоктары еңгізіледі.Нақтыланған мұнайды айдау әдісімен бірге мұнайдың дистилляциясының жалпы және ... ... ... ... ... ақпарат ретінде ИТК бойынша мұнайдың фракциялық құрамы алынады.Әрбір саты үшін құрылған материалдық баланс бойынша осы сатылардың ... ... ... ... Негізгі аппараттары, оның конструкциясы, жұмыс принципі, тоқтату және іске қосу, коррозиядан қорғауТермиялық крекинг және ... ... ... ... ... өңдеуді термиялық өңдеу процестері деп атайды. Оған күрделі көмірсутектерді жоғары температура ... ... ... ... (термиялық крекинг),ауыр мұнай қалдықтарын кокстеу (қортқылау), құрамында қанықпаған көмірсутектер көп болып келетін газдар қоспасын алу үшін жүргізілетін пиролиз ... ... ... ... ... 380-4000С-та басталады. Күрделі реакциялардың - термиялық полимерлену мен конденсациялану - ... ... және ... ... шикі ... құрамына кіретін заттар - көмірсутекті газдары, сұйық мұнай өнімдерінің қосымша мөлшері, сонымен бірге мұнай коксы (қатты ... ... ... Мұнай шикізатын термиялық өңдеу жүйелері шарттарға және тағайындалуына байланысты крекинг, кокстеу және пиролиз ... ... ... Шикі ... ауыр ... ... температурадан аса қыздырылуы жағдайында қосымша бөліну икемділігі крекинг жүйесін пайдалануда үлкен жетістіктерге әкелді. Мұнайдың жоғары температурада қайнайтын фракцияларының бөліну кезеңінде, С-С ... ... ... ... ... ... бастапқы шикі мұнай құрамымен салыстырғанда, түрлі өнімдер спектрі шығарылады.Висбрекинг - ... ... ... ... ... ... ... термиялық өңдеу процесі. Кокстеу немесе көмірді жартылай қортқылау және ... ... - ... ... ... ... ... деструкция процестерін айтады. Жартылай қорқылау процесін 500-5500С, ал қортқлау - 11000С дейін жүргізеді. Термиялық ... ... ... ... ... ... ... шектейді.Гудрон немесе мазут крекинггінде ашық түсті өнімдердің қозғалысы 35-40 %-дан аспайды. Егр термиялық ... ... ... ... қортқы көмірдің түзілуінен қауіптенбесе, ашық түсті өнімдердің ... ... ... ... ... ... ... - көмір қортқыланушылығы, күкірт пен күл нақтылығы және ... ... ... молекулалық шайырлы - асфальты заттар неғұрлым көп болған сайын , оның кокстелуі, ... ... ... ... көбірек болады. Егер кокстену 10 % тең төмен болса, онда ... ... ... ... ... ... әрекетіне шикізатты дұрыс таңдаған жөн.Кокстеу өнімдерінің қабілеті. Газ - ... ... ... ... газына ұқсамағанмен, онда олефинді көмірсутектер аздау болады . Жанармай - құрамында шектеусіз КС болғандықтан , химиялық тұрақтылығы аз, ... саны - ОС - 68-72. ... кокс - ... ... ... ... ... алуға және басқа да көптеген салаларда қолданылады. Кубте кокстеу - мерзімдік әрекет, көп ... ... ... үзіліссіз жүйесі - қыздырылмайтын кокс камерасында өтеді - баяулатылған кокстеу. ... ... ... құбыр пішіндес пешке 500 0С дейін қыздырылады және ол толық жылытылмаған тік цилиндрлік аппаратқа - кокс ... ... ... ... ұзақ ... да ... ... жылу арқасында кокстеледі. Жұмұнай камерасының жоғары бөлігінен тазарту ағымы келеді. Реактор коксқа толған ... ... тобы ... камераға ауыстырылып , кокс босатылады. Баяулатылған кокстеудің артықшылығы - кокс көп мөлшерде шығарылады. Кокстеу ... 0,1-0,4 МПа ... және ... ... ... - ... ... олефинді көмірсутектерді алуға негізделген жоғары температуралық процесс. Мұнай өндеудің термиялық жүйесінің ең ... ... ... ... пиролиз этилен өндіру үшін ғана қолданылған,қазіргі кезде пропилен, бутадиен, ... және ... да ... ... кеңінен пайдалынылады. Бұл жүйедегі әрекет 750-9000С температурасында жүреді және ол мұнай - ... ... ... - ... ... ... сутегін өндіруде қолданылады. Олефин алуға негізделген пиролизге ең ... ... ... ... ... ... Қалыпты парафиндердің - өзгеруінен : этан тұтастай этилинге айналады, пропан мен ... ... ... ... мен ... ... ... атомдарының саны 4-тен асатын парафинді көмірсутегіден 45-50 % салмақтағы этилен , пропилен және шектеусіз С4 ... ... ... ... газ түріндегі парафинді көмірсутегілер пайда болады және оның қасиеттері ұқсас ... ... ... пиролиз кезінде ароматты көмірсутегілер балласт болып табылады, ал аса ... ... ... ... кокс пен ... түзеді. Табиғи және серіктес газдар, сондай-ақ мұнай өңдеу өнімдерін ... ... ... ... ... ... 93-98 % ... % дейін этан және 1 % дейін пропан кездеседі. Пиролизге этан мен пропан ғана қолданылатындықтан, ... ... ... үшін ... ... ... ... саналады. Серіктес газдар мен мұнайды тұрақтандырушы өнімдердің құрамында 60-70 % ... ... және ... ... парафинді КС болады, сондықтан бұлар бағалы пиролиз шикізаттары болып табылады. Кейде ... ... ... ... ... одан ... ... этан , пропан және бутанды ғана салуға болады. Мұнай пиролизде ... ... ... ... ... жанармай және ароматты көмірсутегілердің экстракция қондырғылардың шыққан бензин-рафинат жатады. Бензин ... ... ... бутадиен, бутилен, ароматты көмірсутегілер секілді жоғары бағалы өнімдер алумен қатар , күл мен нафталин өндірісіне ... ... ... ... айдалған жанармайдың тазартылған жанармайдан артықшылығы, оның құраиының негізгі бөлігі парафин көмірсутегілерінен ... ал ... ... құрамында 50 %-ға дейін ғана изопарафин бар. Алдағы уақыттарда құбыр пештердегі пиролиз үшін шикізат ... ... - ... ... қолданылуы мүмкін. Бірақ бұл шикізат алдын-ала дайындауды қажет етеді, яғни оны күкіртті қоспалардан тазартып, қайта ароматтау ... ... ... бақылау және реттеу. Дабыл беру, қорғау, қоршауҚазіргі заманауи технологиялық процестерде материалдардың ағымын реттеу мен есебін өлшеуші және салмақ мөлшерлеуші ... ... ... ... ие ... ... өлшеу қондырғыларының халық шаруашылығының түрлі саласындағы рөлінің артуының маңызды факторлары болып технологиялық процестерді толық автоматтандыру мен материал салмағының оның ... мен өнім ... ... ... ақпараттың ықпалы болып табылады. Өндірісті басқарудың автоматты жүйесін кеңінен қолдану және жүк ағымы туралы ақпаратты тиімді және тез ... ... ... ... ... ... байланысты қалыпты және қатал жағдайда жұмыс істейтін өлшеуші және салмақ мөлшерлеуші құрылғылардың дәлдігіне, , ... ... ... ... ... ... және салмақ мөлшерлеуші құрылғылар өндірістің түрлі саласында, ғылыми зерттеулерде, сондай-ақ басқа да ғарыштық және авиациялық ... кеме ... ... т.б. ... құру және ... ... болатын мәселелерді шешуде, автоматтандырылған өндіріс жүйелерінде барынша кең қолданылуда[11].Салмақ өлшеуші техниканың қазіргі кездегі дамуының ерекшелігі қозғалыстағы объектілерді ... ... ... өлшеуші және салмақ мөлшерлеуші құрылғылардың тек бақылау үшін ғана емес, ... ... ... үшін де ... да ... ... ... байланысты өлшеуші және салмақ мөлшерлеуші құрылғыларға берілген дәлдікті сақтаумен қатар, жылдам әрекет ету, көрсеткішті тіркеу, ЭҚМ бірге жұмыс істеу және ... ... ... ... талабы да қойылады.Автоматтандырылған өндірісті басқару жүйесі (АӨБЖ) мен технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ТПБАЖ) өндірісті және ... ... ... мақсатында қолдану өлшеуіш және салмақ мөлшерлеуші құрылғыларынан алынған ақпаратты қолдану тиімділігін барынша ... Бұл, өз ... ... ... қиын ... жұмыс істейтін таразы құрылғыларының жылдам әрекет етуі мен дәлдігін барынша арттыруға бағытталған зерттеу мен талдамаларды қарқынды жүргізуге ... ... ... критерий шығыс өнімнің сипаттамасы болады, яғни сапалы өнім алу үшін пештегі газ шығынын және ... ... ... тұру қажет. Барлық параметрлерді тұрақты ұстап тұру үрдістің өту сенімділігін қамтамасыз етуге, ... ... ... ... өнімнің сапасын жақсартуға, өнімділіктің өсуіне және шығарылытын өнімнің өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді.Химиялық өндірісте механизация және ... ... ... ... аударған жөн. Бұл ауыр жұмыстарды жеңілдетеді және үлкен технологиялық процестің ... және ... ... ... шарттарының болмауын, заттардың өртенуін болдырмайды. Автоматиканы ұйымдастыру, өндіру, яғни өнімнің үлкен көлемде ... ... ... және ... ... ... қалдықтың азаюына, энергияның аз жұмсалуына септігін тигізеді.Жобаланып жатқан автоматтандыру жүйесі мына жағдайларды қамтамасыз ету қажет:* Технологиялық регламентке сәйкес дайын ... ... ... ... ... ... ... тұрақты бақылау;* Үрдістің өтуіне әсері бар барлық параметрлерді тұрақтандыру;* Негізгі технологиялық ... ... ... ... ... ... қорғау шараларды ұйымдастыру;* Жұмысшылардың жұмұнай жағдайының қауіпсіздігі;Егер жобаланып жатқан жүйе жоғарыда аталған ... ... ... онда біз ... ... ... істеуін аламыз.Мұнай  алу үрдісінің автоматтандырылған жұйесін жасау мақсатымыз, берілген негізгі параметрлерді регламент бойынша ұстану және жаңа ... ... ... ... ... ... экономикалық тиімділікке жету; профилактикалық жұмыстар периодын және ұзақтығын қысқарту, технологиялық қондырғының тоқтау уақытын қысқартуына әкеледі, технолог - операторлар және ... ... ... ... ... қысқарту, реттеу сапасын жақсарту, оптималды реттеу есебінен, қоршаған ортаға қалдықтар тасталуын қысқарту[12]Технологиялық объектіні басқаруының ТПАБЖ көмегімен жалпы ... ... ... ... ... ... ... ұстап тұру, басқару әсерінің мүмкін мәндер жиінін анықтайды.Бұрын жасалған ТПАБЖ-не қарап жобалаумызға ... жаңа ... ... ... ... кіреді:- тез орындалатын және тактілі АРЖ қолдану; мысалы: каскадты;- ескірген техникалық автоматтандыру жабдықтарын ... ... ... ... ... ... ... басқарудың жалпы мақсаты болып табылады. ТПАБЖ технологиялық басқару объектісінде қабылданған ... ... ... және ... ... автоматтандыру жұйесі үрдісті реттеудің оптималды сапасын қамтамасыз ету және үрдістің жүру туралы толық көрініс беруі қажет. Үрдіс туралы ақпаратты көрнекті және ... ... беру ... ... ... ... жүруін бақылауға, басқаруға және авариялық жағдайларды болдырмауға және үрдістің ... ... ... ... ... ... ... қоршаған ортаның лайықсыз жағдайларына тұрақты болуы тиіс, жөндегенде және техникалық қызмет көрсеткенде ... ... тиіс ... ... ... ... ... қарап, оның ішінде термо-химиялық, химиялық, жылуалмасу үрдістердің болып жатқанын көреміз. Осының нәтижесінде толық жүйені қарапайым бөліктерге бөліп қарастыруға ... ... ... ... ... келесідей(сурет 2.2):123456МұнайШлак  қоспасыШликерлер Қатты қоспаларҚара қорғасынСурет 2.2 - ...  алу ... ... ... - ... пеш; 2 - ... - ... 3, 4, 5, 6 - бункерлерРеламентпен бекітілген, мұнай  ЛУ қондырғысында болып жатқан үрдістер алдында ... ... ... шешкенде технологиялық параметрлердің барлық шектеулерін орындалуына қол жеткізуіміз қажет.Үрдіске әсер ететін факторлардың көптігінен толық бөлім үшін осы міндетті шешу көп ... ... ... ... ... ... саны көп емес және өзіндік басқару міндеттерімен сипаталатын және олар режимді параметрлерді тұрақтандыру арқылы онай шешілетін толық үрдісті типті ... ...  алу ... ... ... ... пеш ... табылады.Үрдісті басқару регламентпен қойылған жалпы міндеті: технологиялық параметрлердің ... ... ... ... ... деп тұжырымдалады.Бөлек қондырғыларды басқару міндеттері өлшенген режимді мәндер арқылы оңай анықталатын технологиялық параметрлер немесе критерилерді ... ... ... жұмысын реттеу және бақылау, ауаны бөлу қондырғының механизмдері және аппаратуралары технологиялық режимінің тиімділігіне жету, электр энергия және материалдардың ... ... ... арқылы, мұнай  алудан шыққан өнімдердің максималды шығысы және бекітілген сапаға жету көзделеген.Өндіріс құралдары және автоматтандыру жабдықтары көмегімен ... ... ... ... параметрлері болып: қара қорғасынның температурасы және газдың (ауа, газ) ... және ... қара ... ... ... газдың және ауаның шығындары. Мұнай  алу өндірісіндегі автоматтандыру жабдықтар және ... ... ... ... ортаның қасиеттерімен анықталады, олардың параметрлері өзгермелі. Мыссыздандыру қондырғыларымен жанасатын датчиктер торабының материалдарын таңдағанда ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерінің жоғарылауына және мөлшерінің жоғарылауына, сапаның жақсаруына, өнімнің өзіндік құнының төмендеуіне, ... ... ... алып ... Автоматты құрылғыларды енгізу өнімнің жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді, ... және ... ... шикізатқа жұмсалатын шығындар және энергия төмендейді, ғимараттар құрылысына жұмсалған капиталдық шығындар қысқарады, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... зақымдану жағдайларын азайтады, атмосфералық ауаның ластануын болдырмайды және су қоймаларының ... ... ... отырған процесс оңтайлы шарттарда жүзеге асырылады, сондықтан осы шарттарды ұстап тұру үшін біз оны ... ... ... ... автоматтандыру, бақылау және басқару үшін приборлар мен автоматтандыру құрылғыларын таңдау процестің ерекшеліктерін ескере отырып жүргізіледі.БӨЛІМ 3. ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ИНСТРУКТАЖЫ3.1 ... ... өрт ... ... санитарияЖұмыс киімі. СП өндірістік нысандарында ұзын шалбар, рубашка немесе ... кию ... Бос ... ... киім ... ... етілмейді. Мұнай немесе химимялық заттар сіңген киімді (сонымен бірге аяқ ... де) тез ... ... керек, өйткені ол теріні тітіркендіруі мүмкін және жанудың көзі ... ... ... ... ... ... ... немесе электр сымдарына тиуі мүмкін нысандарда зергерлік бұйымдарды тағуға жол берілмейді. Қауіпті заттармен жасалатын жұмыстар құжатта немесе материалдардың қауіпсіздік ... ... ... ... жасалуы тиіс. Қорғаныс каскалары. Белгілі жерлерде барлық жұмыскерлер қорғаныс каскаларын киюлері тиіс. ... ... ... ... ... ішкі ... бұрғылау жұмыстары мен ұңғымалардың жөндеу жұмыстары жасалатын орындармен бірге кәсіп жүргізілетін орын, құрылыс аумақтары жатады. Бұл тізім мұнымен ... ... ... ... ... ол ... электризоляциялық және қорғаныс сапасына әсер етпеуі тиіс. Қорғаныс каскалары металл материалынан жасалмауы керек және Америка стандарттар ұлттық институтының (ANSI) Z.89.1 ... ... ... ... ... ... ... қолдануға рұқсат етілмейді. Көру органдарын қорғау. Қорғаныс көзілдіріктерін көзді ... ... ... немесе ескерту белгілері ілінген нысандарда жұмыс істегенде кию керек. Ондай жерлерге зауыт территориясы, зауыттың ішкі нысандары, ... ... мен ... ... ... жасалатын орындармен бірге кәсіп жүргізілетін орын, құрылыс аумақтары жатады. Бұл тізім мұнымен аяқталмайды. Көру органдарын қорғау құралдары Америка ... ... ... (ANSI) Z.89.1 стандарттарына сәйкес болуы тиіс. Көзге ... ... ... ... мысалы заттарды соққылау (мысалы, қосындыларды шегелеу) тросты тазалау, ... ... қыру және ... ... сымды кесу, химикаттармен, лас және тот басқан шынжырлармен немесе тізбектермен жұмыс, тежегішті ауыстыру немесе сыйымдылықтан немесе құбырлардан қысымды жіберу ... ... ... ... ... кию ... Пісіру доғасына қорғаныс көзілдірігінсіз қарауға тыйым салынады. Көзді тіпті қандай да бір беттен түсеті сәуледен, мысалы судан,қорғау керек. Қорғаны ... ... ... ... немесе пісіру аппараттары бар жерлерде де керек. Келушілер мен бақылау органдарының адамдарының көзді қорғау құралдары СП ... ... ... және ... қажетті деңгейін қамтамасыз етуі тиіс. Тыныс алу органдарын қорғау. Басшылар олардың жұмыскерлерніің өз нысандарында тыныс алу ... ... ... талаптарды білуіне және қажет болға жағдайда бұл құралдарды міндетті түрде киюлерне жауапты. Сонымен қатар ... ... ... алу ... ... ... инструктажбен танысуына және олардың өлшемдері беруге міндетті. Қандай да бір аурулармен ауыратын немесе дәрі қабылдайтын жұмыскерлерге немесе жұмыстың қауіпті орындалуына әсер етуі ... ... алу ... ... ... ... Өрт қауіпсіздігіТасымалы өрт сөндіргіштер өрт сөндірудің алғашқы ... ... ... ... өрттің бастапқы сатысында қолданылады) және қатар жанғанда өшіруге арналған. Оның құрамындағы өрт сөндіруге арналған агент өте тез шығындалады. Әдетте ең ... және жиі ... өрт ... ... су ... ... Суға қолжетімді жерлерде қатпайтын құбыр жасау керек. Әр бір ... ... осы ... және ... ... мен дамдарын қорғауға бекітілген өрт сөндіру құралдарын тексере және қолдана білуі керек.Қымбат маркалы өртсөндіргіштердің ... ... ... ... ... ... байланысты сәйкес Ansul өртсөндіргішінің маркасына ауыстыру керек:* ... ... бар ... Ansul CR 30 ... ... ... тұратын зарядты ұнтақты Ansul "Sentry" 1211 өртсөндіргіші;* қысыммен тұратын көміртегінің екіленген тотығымен (СО2) зарядталған Ansul "Sentry" өртсөндіргіштері. ... ... өрт ... бар ... ... одан ... ара ... орнатылады. Бұл ара қашықтық орташа алғанда 4,6 м ден 22,8 м ... ... ... ... құралдардан отпен ажырап қалмас үшін есіктердің, сатылардың және басқа да өтуді қамтамасыз етеін жерлерге орналастыру керек.Нысанда орнатылған ... ... осы ... ... ... ... ... жазылуы тиіс.Көбікпен өшіру жүйесінің жағдайын тексеру жылына 1 реттен кем болмауы керек. Көбіпен өшіру құралдарының техникалық қызмет ... ... Өрт ... ... ... ... ... Үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету үшін жыл сайын өрт сумен қамтамасыз ету жүйесі техникалық байқаудан өтеді және ... Апта ... ... ... ету ... ... ... сынамадан өткізеді. Өндірістік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормалары, кәсіпорынның аумағына, ондағы сумен қамсыздандыру жүйесіне және ... ... ... ... ... жүктейді.Жұмыс орнының метеорологиялық жағдайын стационарлық және ашық жерде деп бөлуге болады. Стационарлық, яғни операторлық күркені жылыту кәсіпшілік ішіндегі газбен ... ... ... және ... ... үшін БК-200 кондиционерлері қолданылады. Ашық алаңда жұмыс істейтін жұмысшылар тобы үшін кәсіпшіліктің әрбір учаскесіндегі әкімшілік ғимараттары орналасқан. Онда ... ... ... ... Олардың құрамында душ бөлмелері, жуынуға арналған бөлмелер, таза және арнайы жұмыс киіміне арналған ... ... және т. б. ... ... және ... ... жасау кезінде көзілдіріктер, шаңға қарсы респираторлар кию керек. Электросораптар орналасқан территорияда әртүрлі ... ... ... ... ... ... орналасқан әртүрлі үрдістер мен жабдықтар бар. Сондықтан ... ... ... ... ... және әрбір жұмыс орны, бөлмелерде жергілікті жарықтандыру қолданылады. Сонымен қатар, прожекторлы ... ... ... әуе ... ... ... аз үйіріліп тасталады. Жарықтандыру территориясында тым жағымсыз көлеңкелер пайда болады, олар заттарды қарауға кедергі жасайды. Бірақта олардың қондырылу орнын, иілу ... және ... ... ... ... онда олар ... азаяды[18].3.2 Атмосфералық ауаны және су ресурсын зиянды заттармен ластанудан қорғау шаралары ... ... ... үшін ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес атмосфералық ауаны қорғау бойынша келесі талаптар қарастырылған:* ҚР ... ... және ... ... ... ... сақтау;* ұңғыманы сынау бағдарламасы минимумға жеткізілуі керек;* ұңғыманы сынау барысында ... ... үшін ... өнімнің тарап кетуін қамтамасыз ететін алаулы оттықтарды қолдану; * химиялық реагенттерді тасымалдаудың, сақтаудың және ... ... ... қолдану;* мониторинг жүргізу.Атмосфераны зиянды заттармен ластау көздеріне резервуарлар, сораптар, сепараторлар, факельді қондырғылары жатады. Қондырғылардан бөлінген көмірсутектер, азот оксиді, ... ... ... тотығы, азот тотығы, күйе, күкіртті ангидрид, күкіртсутек, меркаптандар, көміртегі күкірт тотығы сияқты зиянды қалдықтар ... ... ... үшін ... ... - 300 ... азот ... - 5 мг/м3, көміртегі оксиді - 30 мг/м3, күкірт газ - 10 мг/м3 ... ал елді ... ... ... - 5 ... азот ... - 0,085 мг/м3, көміртегі оксиді -5 мг/м3, күкіртті газ - 0,5 мг/м3 дейін ғана ... ...  ... кен ... ... технологиялық құрал-жабдықтар: резервуарлар, аппараттар, газды-турбиналы двигательдер, жылумен қамтамасыз ету ... ... ... ... табылады. Технологиялық құрал-жабдықтардың әсерінен ауаның бүліну себептері: коррозия әсерінен болатын авариялар, құбыр ... ... ... дұрыс жалғанбауы, амбарлардың пайда болуы және тағы басқа жағдайлар.Кен орнын пайдалану кезінде жыл бойына ауаның ластануы 27728 т/жыл құрайды, оның ... азот ... - 472 ... ... ... - 13916 ... күкірт оксиді - 102 т/жыл.Атмосфераны зиянды заттардан қорғау үшін мына ... ... ... ... жылу ... ... двигатель жұмыстарының оптимальды жинау режимін бақылау;* магистральды құбыр өткізгіштерді конденсат ... ... және ... газбен, конденсатпен, мұнайдың булану өнімі арқылы ластаудан сақтау;* мұнай құбырларын, желілерді, коллекторларды дер кезінде жөндеуден өткізу;* факельден бөлінетін зиянды заттарды 15% ... ... ... ... өндіру техникаларын, мұнай мен газды дайындап, тасымалдауға қоршаған ортаны қорғау шарттарына сәйкес жетілдіріп отыру.Саз грунттық сулары ластанудан және ... ... ... ... Су объектілеріне (су қоймаларына, тоғандарға, көлдерге, өзендерге) өндірістік, тұрмыстық басқа да ... ... ... салынады. Ағынды суларды белгіленген тәртіппен қадағалау орындарымен келісілген жекелеген технологиялық шешім бойынша зиянды заттардың ... ... ... нормадан артық болмаған жағдай да ғана төгуге болады. Қоршаған ортаны ... үшін ... ... ... ... ... жүргізіліп және ағынды суды одан әрі қабат ... ... ... ... ... ... мұнай өнімдерінің болу нормасы 40 мг/л құрайды. Мұнаймен бірге өндірілген қабат суы, ондағы қатты түйіршік заттар мен мұнайдың құрамының ... ... ... да, одан әрі ҚҚҰ ... ... көму мақсатында арнайы жұту ұңғылары қабатқа кері айдалады. Қабат суын жер үстіндегі су көздеріне тастауға, жер асты ... ... алып ... жер асты ... қайта айдауға, сондай - ақ құрамында күкірт сутегі бар сұйықтарды бейтараптандырмай канализацияның ашық жүйесіне ағызуға тыйым ... ... ... ... жер астындағы арнайы жұту қабаттарына айдауға тек ерекше жағдайда ғана жол ... * су ... ... ... ... ... жағдайда;* су айдау жүйесінің құрылысы аяқталғанға дейін, игерудің бастапқы ... ... ... ... ... ... ... су ресурстарын қорғау үшін осы жобада келесілер қарастырылған: * өндірістің жоғары тиімді үрдістерін, су ... және ... ... ... ... үрдістерді пайдалану;* су қорларын тиімді пайдалану;* бұралқы суларды тазалау мәселелерінде алдыңғы қатарлы;* өндірістік қалдықтармен грунттық және ... ... ... ластануын болдырмаудың алдын алу шаралары;* бұралқы сулардың апаттық тасталуының алдын алу ... ... ... жүзеге асыру және өндірістік объектілерді экологиялық қауіпсіз пайдалану;* өндірістік алаңның жоғарғы бетіне өндіріс өнімдерінің және оларға ... ... ... түсуін болдырмау.Жобада қабылданған су қорларын қорғау және тиімді пайдалану бойынша негізгі ұсыныстар, сәйкесті жүйелерімен объектілердің технологиялық ... ... және ... су қорларын қорғау және тиімді пайдалану деңгейін есепке ала отырып ... ... ... үшін қазіргі заманғы механикалық және геологиялық тазарту жүйелері бар және ... ... ... ... дүниежүзілік тәжірибесі пайдаланылады.Жасанды сұрыпталған, қимылсыздандырылған ыдыратқыш-микроағзаларды суда қолдануға негізделген амины бар бұралқы суларды микробиологиялық тазалау қолданылған, бұл ... ... ... - ... ... ... ... қауіпсіз өнімді шығарумен пайдаға асыру.Тазалау технологиясы анаэробты және аэробты микроаэзаларды қолдануды ... ... бар ... ... ... қарастырылған биотехнологиясының дүниежүзілік тәжірибеде ұқсасы жоқ.Судың ластануының алдын алу шаралары. Жерасты суларын қорғау мақсатында санитарлық қорғау зонасы жұмыс ... Ол ... ... ... және ... лас ... қорғауға арналған. Жерасты суларын қорғау үшін мына шарттардың орындалуы қатаң талап ... сулы ... ... ... су алу және бақылау ұңғыларының - дұрыс толық жұмыс істеуі;* кен орнын игеру кезінде мұнай өндіру, айдау ұңғыларының жұмыстарының ... ... ... ... ... ... маңызды орындарОзна спутник өлшеу қондырғысы(Кесте 3.1) турбинді есептегіш ТОР және ... ... ... ... айырылған сұйықтың өлшеу принципіне негізделген скважина өнімін өлшеуге ... ... ... ... ... скважинналарының өнімін ағынды жинау жүйесі және мұнай өндірудің технологиялық процестің автоматтандырылған басқару жүйесі болып табылады. Қондырғы сұйықтық бойынша ... ... ... автоматты кезеңді анықтау үшін, мұнай скважиналарының жұмысын бақылау үшін арналған.Қондырғының пайдалану белгісі - мұнай скважиналарының технологиялық жұмыс режимін ... ... ету ... ... ... ТОР ... сигнал болмаған кезде скважина жұмысын бақылау мүмкіндігі қарастырылған;* сұйықтық бойынша жоғары жіберу қабілеттілігі;* коллектордың шығысында көрсеткіш манометр және қысым ... ... ... ... ... көмірсутегінің құрамы 6 % - ға дейін;* коллектордың екі ... ... ... ... 2 - ден 14 - ке ... ... ... жинақта сыйымдылықты жылытумен;* скважина өнімін өлшеу ТОР есептегіші арқылы өндіріледі.Кесте 3.1 - Озна - ... ... ... ... ... сипаттамасыАМ 40 - N - 400АМ 40 - N - 1500Б 40 - 1 - ... ... 40 - 8 - 400 ... ... ... - ден 14 - ге дейін1 - ден 14 - ге дейін1 - ден 14 - ге ... ... ... - 4001 - 15001 - 40030, 60, 1201 - ... ... ... газ ... ... ... тұтқырлығы, м/с120 x 10120 x 10120 x 10120 x 10120 x ... ... ... %0 - ден 98 - ге ... - ден 98 - ге ... - ден 98 - ге ... - ден 98 - ге ... - ден 98 - ге дейінКүкірт сутегінің құрамы, көлемді %2 - ге ... - ге ... - ге ... - ге ... - ге ... ... көлемді7 - ге дейін7 - ге дейін7 - ге ... - ге ... - ге ... ... кВт10 - ға ... - ға ... - ға дейін10 - ға ... - ға ... ... ... ... сулы мұнай қоспа айырылған мұнай шткізатының орташа бір күндік салмақты шығын және салмағын өлшеу үшін;* еркін ... ... ... бір ... ... ... және ... өлшеу үшін;* айырылған сусызданған мұнайдың бір күндік орташа салмақты шығынын және ... ... үшін ... ... ... - ГОСТ P 8.615 - 2005 талаптарына сәйкес.Ерекшелігі:* өлшеудің ... ... ... ... шарты үшін кеңінен қолданылуы;* әртүрлі өнімді біруақытта ... ... ... ... ... ... ... және механикалық өлшеу жүйесі;* өзара тексеру аралығы 4 жыл.Артықшылығы:* орындауға қатысты төмен бағалығы;* пайдалану ... ... ... ... ... желісіз берілу мүмкіндігі;* ерітілген газдың есептеу мүмкіндігі.Қондырғы блок - ... ... ... және ... ... Технологиялық блокка айырғыш сыйымдылығы, тығыздықты өлшеу камерасы, бақылау өлшеу аспаптары және құбыр ... ... ... Жабдықтарды жөндеу түрлері, кестесі. Жөндеуге дайындауЖөндеу-техникалық қызмет сапасын арттыру, бұл ұдайы ... ... ... ... ... ... жоғарлатуды көздейді. Жөндеу жұмыстарының сапасы, көпшілігінде еңбекті механикаландыру қарқындылығына, қызметтерді орталықтандыру мен амандандырылу дәрежесіне байланысты болады. Бұл ... ... ... ... алып келеді, яғни өнімнің өзіндік құнының төмендеуі мен еңбек өнімділігінің артуына.Жөндеу шаруашылығының орталықтандырылған жүйесінде кәсіпорынның негізгі қызметтерінің ... ... ... ... ... қажет.Бас механик қызметі технологиялық және механикалық жабдықтарды, сонымен қатар технологиялық үймереттерді, коммуникациялар, металлоконструкциялар мен эстакадаларды ... және ... ... ... ... ... ... букмекерлік қондырғыладың, суқұбырлары мен канализациялық тораптардың, байланыс желілерінің қауіпсіз ... мен ... ... ... ... ... ... приборшы қызметі - бақылау-өлшеу және реттеу приборларын, белгі беру және блакировкалар құралдарын пайдалану және ... ... ... ... кіреді.Бас механик кәсіпорынның бүкіл жөндеу шаруашылығын басқарады.Жөндеу-құрылыстық және жөндеу-механиктік цехтар әкімшілік түрде зауыт директорына, ал техникалық - бас ... ... Бас ... ... ... ... құрамына кіреді және де құрамы төмендегідей функционалдық қызметтерді ... ... ... ... ... ... Бүкіл кәсіпорын бойынша жабдықтарды жөндеу доспарын түзу;3. ... ... ... ... - ... ... ... Жөндеу жұмыстарын орындаудағы жаңа жоғарғы өнімді ... ... ... ... ... ... бағалау;6. Негізгі жабдықтардың орташа және күрделі жөндеулері жөнінде кварлтадық жинақтық есеп беру.Бұл бөлім құрамына жоспарлы-сақтық жөндеу бюросы кіреді ... бюро (БМБ КБ) ... ... ... ... ... ... қатар жөндеу жұмыстары механикаландыруменен және жабдықты модернизациялауменен айналысады.Техникалық қадағалау бөлімі - жабдықтарды ... және ... ... ... ... жөндеу жұмыстарының сапасын тексеруді, және де аппатың себептерін анықтауды орындайды. Яғни ... ... ... ... ... болуын қадағалайды.Жөндеу-құрылыс цехы өндірістік және тұрмыс ғимараттарын жөндеу, сондай-ақ жаңа үймереттерді салуменен айналысады. ... ... ЖҚЦ ЖМЦ ... ... ... ... ... орталықты жөнделуін атқарады, және де жеке жөндеу жұмыстарын орындауға арналған бірнеше мамандандырылған учаскелерді қарастырады.Әрбір технологиялық цехтарды цех механигі және оған ... ... ... ... және де бұл ... технологиялық жабдықтардың жөнделуін қамтамасыз етеді.Бас механик, приборшы, энергетик, архитектор бөлімдері қосалқы сипаттағы және де жөндеу-техникалық мақсаттағы өндірістік бөлімдер болып ... да, жиі ... ... ... үшін ... директоры қызметі ұйымдастырылады. Бұл қызметтің басқару құрылымы төмендегідей.Бұндай басқару барысында кейбір ... ... ... ... өндірістік басқарма құзырынан дедетоскопиялық зертханасы бар техқадағалау, мемкентехқадағалау секторлары, ЖКБ жеке ... Бұл ... ... ЖМЦ, ЖҚЦ, ЭЖЦ ... қызметі ұйымдастырылу принципі бойынша орталықтық, бейорталықтық және аралас ... ... ... ... және ... ... бүкіл жабдықты жөндеу ЖМЦ күшіменен атқарылады. Химия зауыттарында жеңіл демонтаждалатын және жеңіл де ... ... ... ЖМЦ бригадаларыменен немесе мамандандырылған бригадаларменен жүзеге асырылады. Бұл бригадалар жеке технологиялық цехқа бекітіледі ... ... ... ... көрсетуші сипатта болады. Сондай-ақ мұндай бригадалардан басқа слесарлар, пісірушілер, қазаншылар және такелаганиктерден тұратын кешенді жөндеу бригадалары ұйымдастырылады да олар ... ... ... ... ... ... диірмендер, т.б.)Жартылай орталықтандырылу жағдайында технологиялық цехтық жөндеу бригадалар ... ... ... да, ал барлық жөндеулер ЖМЦ күшіменен орындалады.Жөндеулер түрі мен олардың мазмұныЖоспарлы - сақтық жөндеу жүйесі келесі ... ... ... мен ... түрлерінің орындалуын қарастырады: жөндеу аралық қызмет көрсету; мезгілді профилактикалық тексерулер; ағымдағы жөндеу; орташа жөндеу; ... ... ... ... ... ... тексеруде орындалатын жұмыс мазмұны алдыңғы тарауларда қарастырылған.Ағымдағы жөндеу барысында, келесі кезекті жөндеуге дейін жабдықты жұмыс қабілеттілік жағдайында ұстауға бағытталған жұмыс ... ... ... ... мазмұны, жеке бөлшектер мен түйіндерді (тез тозатын) қалпына келтіру немесе ауыстырудан, сондай-ақ оларды реттеп келтіруден тұрады. Жөндеудің бұл түрі ... ... ... ... ... ... персоналдарының күшімен орындалады.Ағымдағы жөндеу цех механигінің жетекшілігімен орындалады, ал цех ... ... ... ... ... орындалуын және оынң сапасына жауап береді.Орташа жөндеу. Орташа жөндеу процесінде тозған бөлшектері мен ... ... ... ... ... машинаның (агрегаттың) жұмысқа пайдалану сипаттамалары қалпына келтіріледі.Мұнда міндетті түрде барлық ... мен ... ... ... ... ... ... қалпына келтіру бойынша іс-шаралар орындалады. Орындалатын жұмыс мазмұны машинаның конструциясына байланысты және де нақты жабдық үшін ... ... ... ... ... барысында көбінесе орындалатын жалпы жұмыстар мыналар болып ... ... тозу ... жеткен жеке бөлшектерін ауыстыра отырып, түйіндерді жөндеу;- ... ... ... ... ... ... ... тростарды, шынжырларды, тасымалдау лентасын, фрикциялық жапсырмаларды тексеру және тозған жағдайда оларды ауыстыру;- тіреуіштерді жуу және ... ... ету ... ... ... оны ауыстыру;- редукторларды жуу, ревизия жасау және оын ретке келтіру;- төсемдерді, тығыздағыштарды, бекіту бөлшектерін тексеру және ... ... ... ... ... жағдайда жеке бөлшектер мен түйіндерді бояу;- машинаны құрастыру, жеке түйіндері мен бөлшектерінің бекітілуін тексеру, ретке ... және де бос ... ... күш ... ... тексеру.Күрделі жөндеу. Жөндеудің бұл түрі кезінде машина толық бөлшектелініп, ақаулары анықталады, және де барлық тозған бөлшектерді ауыстыру жүреді (базалық бөлшегімен ... ... ... ... бөлшектердің өлшем шегі мен отырғызылу шамасы, машинаға берілген техникалық шартпен анықталған ... ... ... ... ... ... техника-экономикалық көрсеткіштерін жақсарту мақсатында, оын жаңаландыру (модернизациялау) орындалады.Күрделі жөндеу келесі жұмыстарды қарастырады:- құраушы бөлшектерінің барлық өлшемдерін, сондай-ақ өлшем шегі мен ... ... ... ... ... мәнге келтіре отырып барлық түйіндер мен бөлшектерін ауыстыру;- машинаның рамасы мен ... ... ... және де ... ... жөндеу;- құбырларды және бөгетті-реттегіш арматураларды ревизия жасау және жөндеу;-  автоматты бақылау және басқару құралдарын игеру және реттеу, ал ... ... ... ... жеке ... немесе бүкіл машинаны бояу;- бос жүрісте және күш түсіру тәртібінде байқау, комплексі тексеру және де ... ... ... ... жұмыстарға кәсіпорынның бас механигі басшылық етеді[23].ҚОРЫТЫНДЫМен, Сыздықбаева ... 2016 ... 28 ... ... 5 ... ... дейін өндірістік дипломалды тәжірибені жұмысшы мамандығының біліктігін алу үшін "VIVA PRO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ... ... ... өту барысында мекемеде орналасқан орталық зертханамен, цехтармен және техникалық байқылау ... ... ... ... ... ... ... технологиялық процестермен таныстым. Тәжірибе өту барысында алған білімді осы есепте ... I ... ... сызбасы мен шикізаттан дайындалған дайын өнімнің сипаттамасы берілген. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы мұнай өндеу саласының даму деңгейі мен ... ... II ... ... ... ... бөлімдегі құрылғыларының ішінде жүретін процес термиялық крекингтан бастап пиролиз процесіне дейін жүруі толықтай сипатталған. Осы бөлімді талқылаған ... біз тек жүру ... ғана емес сол ... ... шығатын өнімнің сапасына тоқталып өттік. Техникалық байқылау бөлімшесінде шығарылатын өнім сапасын бақылауды техникалық бақылау ... - ... ... ... ... жүзеге асырады, оның негізінде 1996 жылы ҚР Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде техникалық құзыреттілігіне аккредиттелген, ... ... ... ... ... ... үш зертхана кіреді: тауар, ТББ-ОЗЗ бақылау және техникалық қадағалау қызметінің зертханасы. Тауар зертханасы тауар өнімінің сапасын ... ... ... ... ... ... ... сапасын растайды. қондырғының мақсаты мен процестің физика-химиялық негіздері сипатталды.III Бөлімде қоршаған ортаның техникаға беретін әсері ... ... ... ... өрт ... және экологиялық зардаптар толығымен сипатталынған.Тәжірибеде қойылған мақсаты жүзеге асырдым деп ... ... өту ... мен ... ... ... ... іс жүзінде қолдана білдім, өз білімімді жетілдіріп, көптеген мағлұматтар ала білдім.ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ* В. М. Капустин, С. Г. ... Р. Г. ... ... ... ... СССР.- М.: Химия, 1995.* http://adilet.zan.kz/* Смидович Е.В. - Технология переработки ... и ... Ч. 2-я. ... ... ... и переработка углеводородных газов - М.:Химия, 1980г.,328 с.* Капустин В.М., Гуреев А.А. Технология переработки нефти. Часть 2 Деструктивные ... ... ... М.: ... 2008. - 334 с: ил.* Ж. Қ. Қайырбеков, Е. А. Әубәкіров, Ж.К. Мылтықбаева  2009 ж - 142-165 б* Т.П. ... С.М. ... - ... 2003 г.* Н.К. ... - ... 2001 г.* ... Б.А. Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных.-М.,2007.* Мановян А.К. Химия және первичная переработка нефти и газа./Учебное пособие/АГТУ, 2001.* ... И.Л. ... ... ... и ... М., Химия, 1972.* Рудин М.Г. Краткий справочник нефтепереработчика. Л., Химия, 1980.* Шкатов Е.Ф., Шувалов В.В. Основы ... ... ... химических производств. М. Химия. 1985г.;* Дианов В.Г. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности. М. ... ... ... А.С., ... Б.В., ... А.Х. Проектирование систем автоматизацией технологических процессов. М. Энергия. 1983г.;* Горячев В.П. Основы автоматизации ... в ... ... М. ... 1987г* ... П.В. ... ... в нефтегазодобывающей промышленности. - М.: Недра, 1987.* Панов Г. Е. Охрана окружающей среды на предприятиях ... и ... ... - М.: ... 1986.* Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов:-Алматы: Эверо, 2006-264с.* Калыгин В.Г. Промышленная экология. -- М.:МНЭПУ,2000. -- 241 с.* ... ... П., ... Т., Лисс П. ... в химию окружающей среды. -- ... -- 271 с.* ... П.П., ... М.В. ... ... отходов. -- М.:Стройиздат, 1990. -- 352с.* Гайдамак К.М., Тыркин Б.А. ... ... ... ... и ... ... - М.: Высшая школа, 1974. - 286 с., ил.* ... В.З., ... И.П. ... оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности/ М.: ... ... 1990. - 208с. 
    
   

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Танысу тәжірибиесі10 бет
Транзиттік экономика166 бет
Диплом алды тәжірибеден өту жөніндегі е с е п т е м е «МанғыстауМұнайгаз» АҚ28 бет
Диплом алдындағы іс-тәжірибе бойынша есебі27 бет
Диплом алдындағы тәжiрибе есебі26 бет
Диплом алдындағы тәжірибе нәтижелерінің есебі34 бет
Диплом алдындағы тәжірибенің есебі.«АТФБанк» АҚ66 бет
Диплом алдындағы өндірістік тәжірибенің есебі59 бет
Дипломалды тәжірибе есебі31 бет
Еңбек ақы бойынша диплом алды іс – тәжірибе35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь