Макроэкономикалық үлгілердегі сыртқы және ішкі өзгермелілер мен тәуекелдіктер қорының теориялық негіздері

Кіріспе 3

1 Макроэкономикалық үлгілердегі сыртқы және ішкі өзгермелілер мен тәуекелдіктер қорының теориялық негіздері
1.1 Макроэкономикалық үлгілердегі сыртқы және ішкі өзгермелілер мен тәуекелдіктер қоры 5
1.2 Вальрас үлгісі және Эджуорт қорабы 7
1.3 Парето тиімділігінің мәні 8

2 Тепе.теңдіктің «АD . AS» үлгісін талдау
2.1 Жиынтық сұраныс пен құраушылары 11
2.2 Жиынтық ұсыныс пен оның классикалық және кейнсиандық үлгілері 12
2.3 Жиынтық сұраныс пен ұсыныстың байланысы 15

3 Макроэкономикалық тепе.теңдікті анықтаудың үлгілерінің дамуы
3.1 Жалпы тепе.теңдікті анықтаудың классикалық үлгісі 22
3.2 Жалпы тепе.теңдікті анықтаудың кейнсиандық үлгісі 25
3.3 Астана қаласының макроэкономикалық көрсеткіштерін алдау 28

Қорытынды 29

Қолданылған әдебиеттер 30
Жалпы экономикалық тепе-теңдік моделінің көмегімен нарықтық жүйедегі барлық нарықтардың өзара байланыстылығы мен әрекеттілігі зерттеледі. Нарықтар вертикалды түрде байланысуы мүмкін, яғни бір саланың өнімі басқа сала үшін өндіріс ресурсы болып табылса, сондай-ақ нарықтар горизонталды түрде байланысуы мүмкін, егер бір саланың өнімі басқа саланың өнімін тұтыну кезінде ауыстырса немесе толықтырса. Мұндай әрекет етудің түрін кері байланыс әсері деп атайды.
Жалпы экономикалық тепе-тездік тгориясы Леон Вальрастың атымен байланысты. Оның теориясы бойынша жалпы тепе-тендік орындалады. егер әр нарыкта жетілген бәсеке шарттары орындалатын болса. Сондықтан оның теориясын жалпы бәсекелік тепе-теңдік үлгісі деп атайды. Басқаша айтқанда: егер барлық түтынушылар мен өндірушілер жетілген бәсеке нарығындағыдай бағаны сырттан қабылдаса (баға алушылар болса), онда барльщ нарықтар бір мезгілде тепе-теңдік жағдайда болады, ал әрбір субъект езінің мақсатты функциясын максималдайтын баға жүйесін қалыптастырады.
Нақты және ақшалай ағындар соңғы тауарлар мен өндірісі факторларына баға негізінде өзара байланыста болады. Осы секторлар арасындағы ағындар өзара теңескен жағдайда экономикалық жүйе тепе-теңдікке келеді.
Жеке тепе-теңдік үлгісінде әр бір жеке экономикалық агент езінің жеке мақсатына жетуге тырысады, яғни басқалардан тыс өзінің жағдайын оңтайландыруға ұмтылады. Әрбір түлынушы әз бюджеті төңірегінде қажеттілігін максималдауға, ал өндіруші езінің өндіріс функциясы шекарасында пайдасын молайтуды көздейді.
Жалпы тепе-теңдік теориясының шешетін мәселесі әрбір жеке агенттің еркін қызметі негізінде экономикалық ресурстарды тиімді бөлуді қамтамасыз ететіндей жүйенің болу мүмкіндігін түсіндіру.
Жалпы экономикалық тепе-тендік - бұл барлық нарыктардың бір мезгілде тепе-теңдікте болуы, ал эрбір субъскт әзікің жеке мақсатты функциясын максималдауды көздейді.
Жалпы тепе-теңдік — Бұл жиынтық қоғамдық өндіріс (тауарлар мен қызметтердің жиынтық ұсынысы) және тұтынуға тағайындалған ұлттық табыс араларындағы сәйкестік, яғни, халықтың сатып алу қабілеттігі және тауарлар мен кызметтердін. ұсынысының бір-бірімен сәйкестігі.
1. «Государство и бизнес» 3-ші кітап, 2 бөлім, Алматы, 2010 ж. Мамыров Н.К, Саханова А.Н, Ахметов Ш.С
2. «Экономика Казахстана» Каз.,» 2007 ж. С. Г. Майдыров.
3. «Экономическая теория» М.,» 2009 ж. А. С. Буланова.
4. «Микроэкономика» 2013ж. Н. А. Фроловой.
5. «Экономика» 2011 ж. С. Фишер, Дорнбуш Шмаленди.
6. Қазақстан экономикасын басқару негіздері. Оқу құралы Бердалиев К.Б., Алматы: Экономика, 2011. – 45-67 беттер.
7. Кәсіпорын экономикасы. Оқу құралы Укибаева Г.К., Карибжанова С.А., Жезказган 2013 жыл.
8. Экономиканы мемлектік реттеу. Оқу құралы Маденов С.М., Жезказган 2010 жыл.
9. Государственное регулирование экономики Алембаев А.А., Караганда 2012 жыл.
10. Дубов И.А. Законодательная инициатива: проблемы и пути совершенствования // Государство и право 2010 год №3.
11. Региональная социально-экономическая система. Алембаев А.А., Караганда 2012 год.
12. Развитие региональной системы. Алембаев А.А., Алматы 2012 год.
13. Государство и бизнес. Мамыров Н.К., Алматы 2012 год.
14. Основы современного государства и права Казахстана. Дуйсенбаев Н.Л., Алматы 2011 год.
15. К.Б. Бердалиев «Қазақстан экономикасын басқару негіздері», Алматы «Экономика», 2011ж.
16. Г.С. Смағұлова «Аймақтық экономиканы басқару мәселелері», оқу құралы, Алматы 2011 ж.
17. С.С.Сахариев, А.С.Сахариева «Жаңа кезең – экономикалық теориясы» (оқулық), Алматы «Данекер» 2010ж.
    
    Мазмұны|Кіріспе                                |3 ||                                   |  ||1 ... ... ... және ішкі ... мен   |  ... ... ... негіздері               |  ||1.1 ... ... ... және ішкі ... мен  |5 ... қоры                          |  ||1.2 ... үлгісі және Эджуорт қорабы                |7 ||1.3 ... ... мәні                     |8 ||                                   |  ||2 ... «АD – AS» үлгісін талдау               |  ||2.1 ... ... пен ...                  |11 ||2.2 ... ... пен оның классикалық және кейнсиандық үлгілері   |12 ||2.3 ... ... пен ... ...              |15 ||                                   |  ||3 ... ... ... үлгілерінің дамуы    |  ||3.1 Жалпы тепе-теңдікті анықтаудың классикалық үлгісі         |22 ||3.2 ... ... ... кейнсиандық үлгісі         |25 ||3.3 ... ... ... ... ...      |28 ||                                   |  ...                               |29 ||                                   |  ... ...                        |30 ... ... ... ... ... нарықтық жүйедегібарлық нарықтардың өзара байланыстылығы мен  ...  ... ... ... ... ... яғни бір ... өнімі басқасала үшін өндіріс ресурсы ... ... ... ... ... ... мүмкін, егер бір саланың өнімі басқа саланың өнімін тұтынукезінде ауыстырса немесе ... ... ... ... түрін керібайланыс әсері деп атайды.Жалпы ... ... ... Леон  ...  ...  Оның ... ... жалпы тепе-тендік орындалады. егерәр нарыкта жетілген бәсеке шарттары орындалатын ... ... ... ... ... тепе-теңдік үлгісі деп атайды. Басқаша айтқанда:егер барлық түтынушылар мен өндірушілер жетілген ... ... ... ... ... ... ... онда барльщ нарықтар бірмезгілде тепе-теңдік ... ... ал ... ... ... ... ... баға жүйесін қалыптастырады.Нақты  және  ақшалай  ағындар  соңғы  тауарлар  мен  ... баға ... ... байланыста болады.  Осы  ... ... ... ... ... экономикалық жүйе тепе-теңдіккекеледі.Жеке тепе-теңдік үлгісінде әр бір жеке ... ... ... жекемақсатына жетуге  тырысады,  яғни  басқалардан  тыс  ...  ... ... ... ... әз ... төңірегінде қажеттілігінмаксималдауға, ал өндіруші езінің өндіріс ... ... ... ... ... теориясының шешетін мәселесі әрбір жеке ... ... ... экономикалық ресурстарды тиімді бөлуді қамтамасызететіндей жүйенің болу ... ... ... тепе-тендік - бұл барлық нарыктардың бір мезгілдетепе-теңдікте болуы, ал эрбір субъскт ... жеке ... ... ... тепе-теңдік — Бұл жиынтық қоғамдық өндіріс (тауарлар менқызметтердің жиынтық ұсынысы) және ... ... ... ... сәйкестік, яғни, халықтың сатып алу қабілеттігі және тауарлармен ... ... ... сәйкестігі.Экономиканың өзін-өзі реттеуі тепе-теңдікпен  тікелей  байланыстыболады. Экономикалық агенттердің ... ... ... ... ... ... ... өзгертуге ынталы болмайтынжағдай тепе-теңдік жағдайы деп аталады.  ...  ...  ... ... ... принципін ашқан: жекелеген адамдардыңжақсы өмір қал-жағдайға ... ... ... басқа мүшелерінің хал-жағдайын төмендетпесе,онда Бұл барынша жақсы ... ... ... ... ... жетудің шарты болып табылады. Автордың тұжырымдауы бойынша осыпринцип орындалу үшін шектелмеген бәсеке болу керек. ... ... ... экономикалық тепе-теңдіктің теориялық тұңғыш үлгісінШвейцария экономисі Л.Вальрас (1834—1910 жылдары) жасаған. Осы үлгі ... ... ... да, мазмұны жағынан тауарлардың  жекеөндірушілері  мен  ...  ...  ...  сипаттайтынмикроэкономикалық  көрсеткіштерге  ...  үлгі  ...  ... ... жекелеген әр тауардың сұранысы мен ұсынысының теңдігінжүзеге ... ... ... қолдануға негізделеді.Экономикалық әдебиетте тепе-теңдік жеке, жалпы, нақты деп бөлінеді.Жеке тепе-теңдік — бұл тауарлардың индивидуалдық ... ... ... тепе-теңдік — бұл еркін бәсеке заңының негізінде ... ... ... біртұтас өзара байланысты жүйе болып табылатынтепе-теңдік. Нақты макроэкономикалық тепе-теңдік — ... ... ... және ... сыртқы факторлар әсер ететін ситуациядақалыптасқан тепе-теңдік.Макроэкономикалық ... ... ... болады.Микродәрежедегі жалпы экономикалық тепе-теңдіктің болуы, тауарлардың,қызметтердің және ... ... әр ... ...  ... тең ... ... ал макроэкономикалық тепе-теңдік —жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың ... ... ... ... заңы ... егер ... ... артық сұранысболса, онда басқа нарықтарда осы көлемде артық ұсыныс ... ... ... ... пен ... ұсыныстың сомасы, қашан болмасын,нелге тең болады.[3]Вальрастың тепе-теңдігі жетілген бәсекенің болуын тілеп қана ... ... ол ... ... ... пен ... факторларының барлығыныңтұрақты болуын тілейді. Ал ... ... ... экономикада болуы нөлгетең деуге ... ... ... ... жалт етіп тез ... өткіншіжағдай — бәсекелік экономиканың идеалдық болмысы деуге болады. ... ... ... ... ...  бәсекелік  экономиканытүсінуге жол ... және  осы  ...  ...  нақты  экономикалықситуациядағы қандай тежеулер кедергі жасайтынын білуге мүмкіндік береді.Экономикалық тепе-теңдікке жету әдістерін сипаттау үшін ... ... кең ... ... мәні ... ... ... өздерінің сату және сатып алу жоспарларын экономикалықконъюнктураның жағдайына ... ... ... ... ... ұсыныс бағасынан артып кетуінің әсері арқасында орнайды.Немесе, керісінше, ұсыныс бағасының сұраныс бағасынан ...  ... ... ... ... ... есепке ала отырып, өндірушілерұсыныс көлемін өсіреді, немесе төмендетеді.1 Макроэкономикалық үлгілердегі сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... үлгілердегі сыртқы және ішкі өзгермелілер ментәуекелдіктер қорыНарықтар өз ара ... ... ...  ...  -  ... өзгеріс, басқасындағы баға мен енім көлеміне немесе  ... ... ... ... ... ... және ... ауыстырушы немесе толықтырушы болғандықтан бір-біріне айтарлықтайәсер етеді.Микроэкономикада екі ... үлгі ...     ...     ...     бұл     ... ... іс-әрекеттерін (түтынушы,  өндіруші,  ресурсиелері) зерттейді.2)  Тепе-теңдік үлгісі - бұл ... ... ... ... ...   ...  өз  ...  жеке,кәпнарықты жәке жалпы тепе-теңдік болып бөлінсді. Біріншісінде бір-біріненбөлектенген жеке нарықтар зерттеледі. Бұл ... ... ... ... ... принцип сақталады. Мысалы, бидай нарығын басқа ... ... ... ... ... ... ... болады немесе дәрігер-терапевтер  ...  ...  ... ... ... ... нарығынан бөлек зерттеугеболады. Ал егер ауылпіаруашылық ...  мен  ...  ...  біргеқарастырагын болсақ, онда көпнарықтық тепе-теңдік үлгісін  қарастырғандүрыс.Макроэкономикалық үлгі — әртүрлі ... ... мен ... ... ... ... ... айқындау мақсатындақұрылған жүйеленген сипаттама. Кез  келген  үлгі  ...  ... ... ... ... ... ... жүргізуденақты өмірдің барлық жақтарын бір уақытта қарастыру мүмкін емес. Сондықтанда бірде – бір макроэкономикалық үлгі ... ... ... Ол ... кезеңіндегі белгілі бір бағыттағы тек жалғыз ғана дұрыс ... ... ... жалпылама үлгілердің арасында экономикаға әсерететін ішкі (эндогенді) және сыртқы (экзогенді) экономикалық ... ... ...... ақпараттар, «сырттан» ендіріледі, алендогенді айнымалылар  –  кейінгі  ақпараттар,  олар  ...  ... ... ... ... ... ... мәні үлгіқұрылмай тұрып беріледі, ал эндогенді  айнымалылар  үлгінің  ... ... ... ... ... түсіндірілетін айнымалылар эндогенді,ал түсіндірілмей, берілген түрде қабылданатын айнымалылар экзогенді ... ... ... ... ... ... ... арқылы түсіндіру болып табылады.Үлгінің көмегімен қамтамасыз   етілетін  экономикалық  міселелердішешудегі жан – ... ... ... икемділігін  жәнебаламалылығын арттырады. Макроэконномикалық үлгілерді пайдалану ... ... банк ... ... ... реттеуде жүргізетін бюджет –салық, ақша – несие ... ... ... ... ... AD – AS, Кейнс кресі, IS – LM, Филипс пен Лафферқисығы,  Солоу  ...  ...  ...  ...  үлгілермакроэкономикалық талдау жүргізудің негізгі құралдары болып табылады. Бұлүлгілер қандай да бір ғана ұлттық экономикаға тән ... Кез ... ...  ...  және  оның  ...  ...  ... ... ... ... объективтік қиындығы мынада болыптабылады: а) алға қойған мақсаттарға ... ... үлгі ... ... ... ... ету; ә) макроэкономикалық саясат үшінқате шешімдерді болдырмау. Үлгі жеткілікті ... ... ... көрсетуімүмкін, бірақ бұл жағдайда ол өте күрделіленіп кетуі де ... Ал ... ... ... оны ... ... пайдалануғабайланысты талап немесе шарт ...  ...  ...  шамадан  тысжеңілдетілуі үлгіде біраз маңызды факторлардың ескерілуіне әкеліп соғады,ал оның нәтижесінде ... ... қате ... шығу ықтималдылығыартады. Сондықтан кез келген үлгіні ... ... ...... ... ... талдау жүргізуге қажетті факторлар  шеңберінанықтау.Нақты  және  ...  ...  ...  ...  мен  ... баға ... өзара байланыста болады.  Осы  секторларарасындағы ... ... ... жағдайда экономикалық жүйе тепе-теңдіккекеледі [1].Жеке тепе-теңдік үлгісінде әр бір жеке экономикалық ... ... ... ...  ...  яғни  ...  тыс  ...  жағдайыноңтайландыруға ұмтылады. Әрбір түлынушы әз бюджеті төңірегінде қажеттілігінмаксималдауға, ал өндіруші езінің ... ... ... ... ... ... теориясының шешетін мәселесі әрбір жеке агенттіңеркін қызметі негізінде экономикалық ресурстарды ... ... ... ... болу ... түсіндіру.Жалпы экономикалық тепе-тендік - бұл барлық нарыктардың бір мезгілдетепе-теңдікте болуы, ал ... ... ... жеке мақсатты функциясынмаксималдауды көздейді.Жалпы тепе-теңдік — Бұл жиынтық қоғамдық ... ... ... ... ... және ... ... ұлттық табысараларындағы сәйкестік, яғни, халықтың сатып алу ... және ... ... ... бір-бірімен сәйкестігі.Жеке тепе-теңдік — жиынтық ... ... жеке ... және ... ... ... ...  жеке  тауарлартоптарының жиынтығынан ... Жеке ...  ...  ...  ... ... да сұраныс жағынан да,  ...  ...  да  ... ...  ...  Жалпы  (жиынтық)  сәйкестік  ... бір ... ... ... ...  басқа  топтарыныңсатылуының азайғаны болады. Мысалы, еттің сатылуынын  ...  ... ... ... ... ... ... бірнеше бөлшектерге бөлінеді: а) қоғамныңқұрылымына байланысты (жұмысшылар және ... ... ... ... етілген еркектер мен  әйелдердің,  ересектер  менбалалардың, ... ... мен ... ... ... қоғамдық өндіріске байланысты (тауарлардың әр түрлі тобын өндіру);халықтың әр ... ...  ...  ...  техника  дамуыныңдәрежесіне және әр түрлі тауарларды өндіру мүмкіндіктеріне байланысты;өндірістік ... мен ...  ...  ...  дәрежесінебайланысты.Тұтыну заттарына сұраныстың қалыптасуына қоғамның құрылысы (жұмысшыотбасының, шаруа отбасының, интеллигенцияның, кәсіпкерлердің, тағы ... ... әсер ... ... жеке ... ... ... жеке тепе-теңдік болып табылады [2].Жеке тепе-теңдік – бұл жеке алынған нарықтың тепе-теңдігі, ол ... ... ...  ...  ...  ...  ... және бұл жерде сол субъектілердің қалыптасқан жағдайды өзгертугедеген ... ... ... ... нарықтық экономиканың әрекет ету сипатытуралы шектеулі ғана ... ... яғни ... ... бойынша толықемес болып табылады.  ...  ол  ...  ...  ... және олардан туындайтын салдарларды сипаттамайды. ... ... ... ... тән кері байланыс есепке алынбайды. Үшіншіден,жеке тепе-теңдік нарық субъектілерінің бір ... ... ... есепке алмайды.Бірақ, микроэкономикада жалпы тепе-теңдік деген ұғым бар, яғни ... ... ... ... бұл ... ... (игіліктернарығы мен ресурстар нарығында) тепе-теңдіктің бір уақытта орындалуы ... ... ... ... ... нарықтық жүйедегібарлық нарықтардың өзара байланыстылығы мен  ...  ... ... ... байланысуы мүмкін, яғни бір саланың өнімі басқасала үшін ... ... ... ... сондай-ақ нарықтар горизонталдытүрде байланысуы ... егер бір ... ... ... ... ... тұтынукезінде ауыстырса немесе толықтырса. Мұндай әрекет етудің ... ... ... деп ... Вальрас үлгісі және Эджуорт қорабыЖалпы экономикалық тепе-тездік тгориясы Леон  ...  ...  Оның ... ... ... тепе-тендік орындалады. егерәр нарыкта жетілген ... ... ... ... ... ... жалпы бәсекелік тепе-теңдік үлгісі деп атайды. Басқаша айтқанда:егер ... ... мен ... ... бәсеке нарығындағыдайбағаны сырттан қабылдаса (баға алушылар болса), онда барльщ ... ... ... ... болады, ал әрбір субъект езінің мақсаттыфункциясын максималдайтын баға жүйесін қалыптастырады.Вальрас үлгісінде жалпы тепе-теңцік — бұл ... ... ... ... ... ... мен өндіріс бағасын, ал теңдеулертүтынушылар мен өндірушілердің өз максаттарын максималдаудағы ... Оның бір ... ... ... ...  пен  ... ал ... белігі олардың тепе-теңдігін көрсетеді. Егер тәуелсізтеңдеулер саны белгісіздер санына теңесетін болса, онда мүндай ... ... ... ... сыны ... ... ... жалпы тепе-теңдік өте күрделі міндет, оның шешімін Нальрастыңөзі де толықтай шеше ... және оны ... ... де шешу ... ... ... емірде жетілмеген бәсеке нарығы кездеседі.Соған қарамастан жалпы тепе-теңдік теориясы микроэкономикада втемаңызды орын алады.Егер айырбас ... ... ... онда ... қандай болмақ? Ол үшінЭджуорт қорабын қолданамыз.Эджуорт қорабы екі ... ... екі  ...  ... ... ... 1. Эджуорт қорабыТік өсте киім ... ... өсте азық ... Қораптыңүзындығы - 10 бірлік азық, ені - 6 бірлік киім.Эджуорт қорабының ауданы екі ... ... ... ... Болаттың қоржынының басы Qб - дан, Карина қоржынының басы Qк-данбасталады. Олардың алғашқы азық исн ... ... А ... Ол ... азығы 7 дана, киімі 1 дана, ан ... ... ... ... 5 ... ... ... А нүктесінде: Болаттың қоржъшы 7А:1К, алКаринаныкі ЗА;5К ... А ... В ... ... болсақ, онда Болат 1 дана киімалу үшін 1 дана ... бас ... ал ... 1 дана азық алу үшін 1 ... бас ... Нәтижесінде В нүктесі өзара тиімді мәміледен кейінгіБолат пен Каринаның қоржындарын көрсетеді, яғни В нүктесінде: Болат ... 4А:4К ... ... ... ... тиімді саудадан кептеген мүмкін тиімді бөлуді табуға (юлатынынакөз жеткіздік. Бізге барлык мүмкін тиімді бөлуді аныктау ... ... ... ... ... табуымыз қажет. Барлық тиімдібөлу нүктелерін қосу арқылы келісім қисығын табамыз.Келісім қисыга - екі ... ... екі ... ... ... ... нүсқалары (2-сурет).Сурет 2. Келісім қисығыБұл қисық итальян зкономисінің атымен Парето - тиімділігі деп аталады.Вильфредо Парето ... ... ... ... ... болып табылады, егер біреудің жағдайын жаксартуүшін басқалардың жағдайык нашарлзтпай ... ...  болу  ... ... ... әр түрлі болғанмен Ғ, С, Б, Е иүктелері тиімді.Келісім қисығы екі субъектінің көптеген өзара ...  ... ... ... ... белу ... екі субъектіге де тиімді болуымүмкін емес.Парето-тгамділіктің мақсаты: өзара мүмкін мәмілелерді жасау, ... ... ... ... ... ... Парето-тиімділік айтарлыктаймаңызды. Біз біреулердің жағдайын төмендетсе тиімділікті көтеруіміз мүмкін.Тек ескеретіні өзгерісті ... ... ол ... ... өте ... ... онда біреулердің жағдайьш төмендетпеуге жағдайлар жасау керек.Мысалы, елімізде шетел автомобильдеріне квотаны альш тастады делік.Бүл жағдайда әрине, жергілікті ... ... ... ... ... ... ... еді. Бірақ отандық машина өндірушілержұмыссыз қалар еді. Ал егер квотаны алып тастаған ... ... ... ... ... жүмысқа орналастыру бағдарламалары менендірушілерге  субскдиялар  беру  ...  ...  окда  ... өте жақсы болар еді, ал машина өндірушілерге жаман болмаседі ... ... ... ...  ...  ...  мен  ... ендіруде қолданылатын өндіріс ресурстарын сала арасында үтымдыбелуді зерттейді.Әл-ауқат жаңа классикалық экономикасының негізгі теоремасы ... ... ... ... ... ... Парето – нәтижеліжағдайға ұмтылады.Әл-ауқат  экономикасының  теоремасына  ...  ...  ... ... ... болады. Әр жеке адамның әл-ауқаты сияқты,қоғамдық әл-ауқат қоғам түтынған игіліктер сонымен анықталып, қоғамның ... ... ... ... ... табылады, яғни қоғамдық әл-ауқат тең f(UA, UB, …., Un), мұнда UA, UB, …., Un – ... әр ... Егер ... 2 ... ... ... ... функциясыныңграфикалық түрі осындай болады:UAСурет 3. Қоғамдық әл-ауқаттың ... ... ... үшін  салынған  парықсыздық  қисықсызықтары көрсетілген. Қоғамдық әл-ауқат қоғам мүшелерінің ... ... ... ... қисық сызықтарының жағымсыз еңкіштігімынаны көрсетеді: егер бір субъектінің ... ... ... ... ... ... тәсілі – екінші субъектінің пайдалылығын көбейту.Әл-ауқат  экономикасының  теоремасы  күрделі  ...  ... ... ... ... бәсекелес  ортада  да  Парето  –нәтижелілік тәжірибеде емес,  ...  ...  өмір  ...  Оныңобъективтік себептері бар. Олар 4: нарық билігі, қоғамдық игіліктер, ... мен ... ... сай ... ... біз ... келесі тақырыптар арналған. Әл-ауқат экономикасының талдауынакөшер алдында Парето – ... ... ... мен ... ... ... ... болғандығын көрейік.1. Әр жеке адам тілейтін үлестіруді Парето – ... ... ме? ... әл-ауқаттың өлшеміне сай ма? Ол үшін 97 суретке назараударайық. ... Н ... ... – нәтижелі емес: оған сәйкесүлестіру бойынша мәмілеге ... ... ... ... жағдайытөмендегенін ұйғарады. Сонымен бірге, Н нүктесіндегі үлестіру В ... ... ...... ... ... ... осындай үлестіруді Е нүктесіндегі үлестіруден әділдеу деп ... ... әділ ... ... ... ... нәтижелілік пенәлеуметтік әділдік қазіргі замаңғы экономикасының ең ... ... ... теорияда әділдікке деген 4 негізгі көзқарас қалыптасты:1. Үлестірудің эгалитарлық үлгісіне сәйкес (фр. egalite – теңдік)өркениет ... ... ... яғни ... тең ... Бұлкөзқарасты марксистер алып, оның нәтижелеріне өзіміз куә болдық. Оның жақсыжақтары да, кем жақтары да болады.2. ... ... – ол ... ...  мүшелерінің  жалпыпайдалылығын өсіретін үлестіруді ... ... ...... ... ... тең ... да,экономикалық нәтижелі. Нарықтық үлестірудің нәтижелері әділ, кім қабілеттіжәне еңбексүйгіш, сол ... ие ... ... ...... ең аз қамтамасыз етілген мүшелерініңпайдалылығы өсіріледі. Бұл көзқарас ... ...  (ең  ... ... азаматтар жоғары салық төлейді). Бәрі де бай болаалмайды, бірақ ешкім де ... ... ... Біз ...  экономикатеориясын жіктей аламыз. Ол әділдік түсінігіне деген ... ... ... ... мысалы болып табылады. Осыдан оның барлықкемшіліктері туындайды. Қазіргі заманда көптеген нарықтар – ... ... ... ... Тепе-теңдіктің «АD – AS» үлгісін талдау2.1 Жиынтық сұраныс пен құраушыларыЖиынтық  сұраныс  (АІ>)  -  ...  ...  ... ... мен ... ... сөзбен айтқанда, жиынтық сұраныс әрбір берілген баға дсңгейіндесатып ... ... мен ... ... ... ... сыртқы ортамен байланыс болмайды. Сондықтан жиынтықсұраныс көлемі ұлттық сатып алушылардың (экономикалык  ... баға ... ... ... ... бар ...  ... жиынтық көлемі:Үd=С + І + Gмұнда: Үd - жиынтық ... ... ... С - ... шығындары; I -инвестицилық шығындар; О - мемлекеттік шығындар. О - ... ... ... қисығының твменге бағытталуы немесе теріс келбеуорналасуы негізгі үш әсерге байланысты:Кейнс әсері (пайыз ... ... - баға ... сайын ақшағасұраныс өседі; ақша үсынысының түрактылығына байланысты пайыз ... ... ... өсуі ... ... ... ... Ол жиынтық сұраныс көлемінің қысқаруына әкеледі.Пигу әсері (нақты кассалық қалдық әсері немесе байлық әсері) ... ... ... ... ... накты қүны төмендейді.   Мысалы,қүны   ...   ...   ...   пен ... ... сатып алу қабілетінің төмендеуі нәтижесінде халық кедейленеді дешығындарын азайтады. Бұл ... ... ... ... ... бағадеңгейі төмендегенде адам байлығының сатып алу қабілеті мен күны артады ... ... ... Нәтижесінде жиынтық сұраныс көлемі молаяды.Жиынтық сұраныс — қисығы (АД) әрбір баға ... ... ... ... ... мен ... ... көрсетеді.Ол тауар және акша нарығының тепе-теңдігін камтамасыз стетін шығарукөлемі мен ... баға ... ... "экономикада береді [6].Жиынтық сұранысқа әсер етeтін бағалық факторлар:1. Процент ставкасының ... ... ... ... тауарларының әсері.1. Процент ставкасының әсері — ... акша ...  ... өсуі ... ... ... алып келеді. Өйткені ақшағадеген кажеттілік өседі. Процент ставкасының өсуі ... ... ал ... ... ... алып ... ... жиынтық сұраныс азаяды.2. Байлық әсері ~ баға ... ... ... облигация,мерзімдік активтсрдің кұны төмендейді. Қолында осындай каржы активтері бархалықтың жағдайы нашарлайды. ... ... ... ... ... ұсыныс пен оның классикалық және кейнсиандық үлгілеріЖиынтық ұсыныс - экономикадағы белгілі баға  деңгейінде  ... ... ... ... ... өнім ... немесе нақты Ж¥Ө.Жишггық ұсыныс қисыга (АS) - экономикадағы жалпы баға деңгейі ... ... ... өнім ...  ...  ... ... көрінісі.АS қисығы классикалық және кейнстік мектептер тұрғысынан өр ... ... ... ... сүраныстың әсерінен жиынтық үсыныс әртүрлі шамада ... Бүл ... ...  ...  ...  ... ... қысқа және үзақ мерзім ... ... үлгі үзак ... ... ... ... ... классикалық теория түрғысынан төмендегідей жағдайларға негізделеді:- өнім көлемі тек ... ... ... пен капиталға) жәнетехнологияға байланысты анықталады, баға деңгейіне тәуелді емес;- баға мен жалақы өте ... ... ... ... ... ... үстап тұрады.АS қисығы классикалық үлгіде тік сызық түрінде болады. А8 өндіріскелемінің әлеуетті ... мен ... ...  ...  ... толық қамтьшған жағдайдағы өндіріс көлемін сипатгайдыҰзақ мерзім кезеңінде жиынтык сүраныстың өзгерісі тек баға ... ... ал ... ... ... ... қалады. Мысалы, тұтынушылыкшығындар көбейгенде жиынтық сүраныс ... ... ... (AD1 — ... ... Е1 ... Е2 нүктесіне ауысады, баға Р1-ден Р2-ге өседі, ал өндіріс көлемі сол деңгейде қалады. (3-сурет). ... ... ... тек ... деңгейі өзгерген жағдайда ғана мүмкінболады.Кейнстік үлгі экономиканы қысқа мерзім кезеңінде қарастырады.Жиынтық ұсынысты кейнстік тұрғьздан ... ... ... ... ... ... ... қамтылмаған жағдайындаәрекет етеді;- баға,  номиналды жалақы  және  басқа  да  ...  ... ... ... өзгерістер баяу есер етеді. Нақты ... ...  ...  ...  жүмысбастылық)  нарықтық өзгерістерге өтесезімтал.Жиынтық сұраныс өз ... баға ... ... өндіріс көлемінанықтамайды, ол тек кана осы екі ... ... ... болатынқатынастарды көрсетеді. Жиынтыққ сұраныс қисығын толықтыру үшін ... ... Ү ... ... ... ... сұраныс және жиынтық ұсыныс қисықтары баға деңгейінің жәнеөнім өндірісі көлемінің ... ... ... туғызады.Жиынтық ұсыныс- бұл сатушылардың әр түрлі баға деңгейінде ұсынатынтауарлар саны мен ... ... ... көрсетеді. Бұл қатынастыңтүрі біздің уақыт аралығының қай жерінде өз көңілімізді аударатындығымызғатәуелді. Сондықтан жиынтық ұсыныс қисығының екі түрін ... білу ... ... және ... ... ... ұсыныстар.Ұзақ мерзімдік кезеңде эканомиканың функциясы классикалық үлгіменсипатталатындықтан, жиынтық мерзімдік классикалық, ... ... ... ... ... көлемнің, еңбектің және классикалық ... ... өнім ... ... тек қана ... ... ... яғникапитал мен еңбекке  технологияға байланысты, ал бага ... ... ... ... мен ... ... баяу ... экономикадағы  барлық  өндіріс  факторлары қолданылады, яғниөнім ... ... ... өнім ... тең;- баға және ... ... икемді және олардың өзгеруі нарықтағытеңдікгі ... етіп ... ... үлгі негізінде өнім шығару көлемі баға деңгейінетәуелді емсс. Соңдықтан көрсетілгендей жиынтық ұсыныс қисыгы тік ... ... ... ... ... жиынтық ұсыныстың тік қисығымснқиылысу нүктесі баға деңгейін ...  ...  ...  ...  тік  ...   онда  ... өзгерісі бағаға әсер етеді өндіріс көлеміне әсер етпейді.Мысалы, егер ақша ... ... онда ... ... ... ... қарайығысады.Жиынтық ұсыныстың тік қисыгы өңдірілген өнім санының жиынтық сұранысқатәуелді  еместігін  көрсететіндіктен,  ...  ...  ... ... ақша ... да тәуелді емес. Өндірілген өнімніңсаны сәйкес түрде ... ... деп ... Егер жұмыспен  толыққамтылган жағдайдағы өндірілген өнім көлемі болса ... ... ... ... ... ... деңгейі кезінде өндірілсе, онда бұлэкономика ресурстарының толық пайдаланылғаны кезеңіндегі ... ... үлгі және ... ... тік ... тск үзақ ... ғана ... Қысқа мерзімдік кезеңде ксйбір тауарларға ... ...  ...  және  ...  олар  ...  өзгеруінсбейімделмеген. Бағалардың икемсіз болуына байланысты  қысқа  мерзімдікжиынтық ұсыныс кисығы тік түзу ... ... ... ... ала ... ... ... шығарады, демск және жаңа ката-логтар ... ... бір ... ... деп ... Сондықтан барлық бағабұрынғы деңгейінше қалады. Фирмалар бслгілі бага деңгейі бойынша өзініңөніміне ... ... ... ... ... ... ... өнім санын өндіру үшін керскті жұмысшыларды жалдайдыҚысқа мсрзімдік ксзендс жиынтық сұраныс ... жәнс ... ... ... ... ... экономикалық тепс-тендік нүктесіболып табылады. Енді жиынтық сұраныс мөлшсрінің ... өнім  ... әсер ... келесі түрде қорытындылай аламыз: қысқа мерзімдік кезеңдебаға икемсіз, жиынтық ұсыныс қисығы көлденең түзумен берілген және жиынтықсұраныс өзгерісі өнім ... ... әсер ... Ұзақ ... ... ... ... ұсыныс қисыгы тік және жиынтық сұраныс ... ... баға ... әсер ... ... сүраныс өзгерісі уақыттың әр кезеңінде бірдей емес.Ұзақ мерзімдік ... ... ... сұраныстың ұзақ  мерзімдікжиынтық ұсыныспен қиылысу нүктесінде өзгереді. Сондықтан, ... ... ... ... ... қысқа мерзімдік жиынтық үсынысқисығы да көрсетілгендей осы нүкте арқылы өтуі ... ... ... банкақша ұсынысын азайтады және жиынтық сүраныс қисығы солға қарай жылжиды депүйғарайық. Қысқа мерзімдік кезенде бүл (баға икемсіз ... А ... ... ... алып ... Өнім ... көлемі және толық жүмыспенқамтамасыз етілу өздерінің табиги деңгейінен ... бұл ... ... Одан кейін сұраныстың құлдырауына жауап ретіндееңбекақы мен баға ... Баға ... ...  ... да ... ... қисығы бойымен С нүктесіне ... ... ... жаңа нүктесіне дейін төмендейді.Қазақстан Республикасында өндірісте  ұсынылатын  өнім  түрлерініңөткізілуі туралы талдау жасайық. 2014 ... ... 2013 ... ... ... ... өнімінің нақты көлем индексі 103,5%-ды құрады. Өндірістің өсуі республиканың 13 ...  ...  ... ... облыстарында өндіріс көлемі өткен жылдың ... ... ... облысында тіркелді.Сурет 6. Өңірлер бойынша өнеркәсіп өнімі ... ... ... ... ... ... ... 2014 жылғы қаңтар-желтоқсандағы өнеркәсіп өнімініңнақты көлем индексі 130,9%-ды құрады. Цемент және ... ... ...  ...  ...  натрий  үшполифосфаты  жәнеферросиликомарганец шығарылымы артты.Астана қаласында локомотивтер, ... ... ... жасалғантақталар, құрылысқа арналған конструкциялар элементтері және пластмассаданжасалған құбырлар шығарылымының өндірісі артты (121,4%).Алматы қаласында нақты ...  ...  ...  ... ... жасалған дайындамалар, шоколад, шұжық өнімдері және жылуэнергиясы шығарылымы артты.Ақмола облысында құрамында алтыны бар, және уран ... ... ... ... және жүк  ...  ... ...  кенін  өндіру  артты,  тазартылған  алтын,  күміс,  ... ... мен  ...  ...  Шығыс  Қазақстаноблысында артты (109,9%).Алматы облысында жиһаз, шылым, алкогольсіз сусындар, жеміс ... ... сыра және ... ... ... ... ... облысында мұнай, мыс және хром  ... ... ... артты (108,5%).Нақты көлем индексі Солтүстік Қазақстан облысында 107,2%-ды ... ... ... қондырғылары, қара металл және алюминий металданжасалған конструкциялар, рапс майы және макарон өндірісі ... ... және ... ... ...  Батыс  Қазақстаноблысында нақты көлем индексі 105,7%-ды құрады.Қарағанды облысында көмір және көмір қойыртпасын, теміркенді агломератөндіру, болат, ... илек ... өсті ... ... ... болат, өңделмеген алюминий, болат құбырларжәне электр энергиясы өндірудің ... ... ... ... облысында нақты көлем индексі 101,8% құрады,негізінен уран және оның қосылыстары, ... ... ... және ... ... ... өсті.Атырау облысында мұнай өндіру және өнеркәсіптік сипаттағы қызметтердіңөндірісі артты (100,4%).Мұнай және газ ... ... ... ... ... ... Маңғыстау облысында 98,2%-ды құрады.Есепті кезеңде кен өндіру өнеркәсібінде және ... ... ... ... ... құрады. Көмір және лигнит (106%), табиғи газды(104,3%) және ... ... (101,7%) ... ... ... ... 6,2%-ға өсті. Химия өнеркәсібі және машинажасау өнімдерінің, металл емес минералдық өнімдері, қара және  ... ... ... 1- Өңірлер бойынша өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индекстеріпайызбен|               |2014ж.   ...   |2014ж.   ||               ...           ...               |ша     |           ...   ||               |2013ж.   |           |2013ж.   ||               ...           ...               ...    |           ...  ||               |      |2014ж.  |2013ж.  |      ||               |      ... |желтоқсанғ|      ||               |      |     |а     |      ||               |      |     |     |      ... ...    |103,8   |97,8   |100,5   |103,5   ...            |116,0   |85,2   |84,1   |113,3   ...            |108,8   |102,5   |106,2   |108,5   ...            |110,6   |98,0   |108,4   |109,8   ...            |101,4   |92,8   |90,8   |100,4   ... ...       |107,0   |106,2   |91,9   |105,7   ...            |131,5   |109,6   |125,7   |130,9   ...          |101,2   |105,5   |114,7   |102,3   ...           |100,1   |103,3   |99,8   |100,0   ...          |99,8    |104,3   |100,8   |100,0   ...          |98,9    |98,8   |89,8   |98,2    ... ...      |101,2   |147,7   |106,6   |101,8   ...           |102,1   |97,9   |99,5   |102,0   ... ...     |106,7   |111,7   |112,1   |107,2   ... ...       |109,3   |102,1   |116,5   |109,9   ... ...        |128,2   |92,5   |75,9   |121,4   ... қаласы        |114,9   |110,0   |111,4   |114,7   ... ... газ, бу беру және ауа ... көлемдердің газтәрізді отынды өндіру және таратуда 21,1%-ға, бу беру және ауа ... ... ... ... беру және ... 5,7%-ға артуы есебіненнақты көлем индексі 107,4%-ды құрады.Сумен жабдықтауда 2014 жылғы қаңтар-желтоқсандағы нақты көлем индексі104%-ды құрады.2.3 Жиынтық сұраныс пен ... ... ... ... (үлгісі) А.Маршаллдың неоклассикалықсинтез деп ... ... ХІХ ... ... ... көрсетілген.Нарықтық баға белгілеудің мәні мен табиғаты жөніндегі мәселе көп уақыт бойыэкономика теориясының негізгі мәселесі ... ... ... ... өкілдері осы мәселені тек қана (ұсыныс) өндіруші тұрғысынанзерттеген, олардың пікірі бойынша – баға ... ... рөл ... ... ... ... ... өз назарын игіліктіңпайдалылығына аудара, оны нарық бағасын белгілейтін негізгі ... ... яғни ... ... ... ойлаған.Неоклассикалық мектебінің негізін  қалаушысы  ағылшын  экономистіА.Маршаллдың бейнелі, нақысты сөзі (сөйлемшесі) ... ... пен ... ... екі жүзі» болып, нарықтық бағаның белгілеуінде  бірдейқатысатынын дәлелдеді. Бір тауардың ... ... ... ... ... ұсыныс қисық сызығына жатқызып, біз жартылай нарықтық тепе-теңдікмоделін (үлгісін) – бір тауар нарығындағы тепе-теңдікті аламыз.Сұраныс пен ұсыныс қисық ... ...... тепе-теңдігінүктесі, ол теңсалмақты баға мен тауардың ... ... ... келеді,яғни сатушы мен сатып алушыны қанағаттандыратын баға мен ... ... ... ... ... ... байқалса, нарық тепе-теңдік жайынан (күйінен) шығады. Тепе-теңдікке жетудің 2 ... ... ... бойынша тепе-теңдік және Маршалл бойынша тепе-теңдік деп ... ... ... ... ... ... тепе-теңдіктенауытқу нақты нарық бағасының тепе-тең бағасынан ауытқу нәтижесінде ... ... ... (Р1) ... баға (РЕ) ... ... ... Бұл жағдайда сұраныс ұсыныстан асып (QD > QS), ... ... ол ... ... ... ... туғызып, нарық бағасынтеңсалмақты баға деңгейіне дейін жоғары ... Егер ... ... (Р2)теңсалмақтыдан (РЕ) жоғары болса, ұсыныс молшылығы (артылып қалуы) орыналып, сатушылардың бәсекелестігі ... ... ... ... ... ... (үлгісінде) тепе-теңдіктен ауытқу ұсыныс  нақтышамасының тепе-тең шамасынан ауытқуынан болады. Егер ... ... ... ... ... болса, сұраныс бағасы ұсыныс бағасынан жоғарылапкетеді (Р2 > Р1). Жоғары баға ұсыныстың ... ... ... ... пен ... ... мен тепе-теңдік шарты мынадай болады:PD =f (Q); PS = f (Q); PD= PSНарық тепе-теңдігінің модельдері (үлгілері) ... ... ... олар уақыт факторын есептемейді. Тепе-теңдік динамикалық моделінің(үлгісінің) мысалы – «өрмекші тәрізді» модель. Оны көрсету үшін ... ... (t), ал ...... ... ... ... дейік(t-1).Нарық бағасының тепе-теңдік бағасымен сәйкес келмеу ... ... ... тепе-теңдіктен ауытқу қысқарадыб) тепе-теңдіктен ауытқу өсудев) нарық тепе-теңдік нүктесінің айналасында, оған жетпей, құбылып тұрСонымен, тепе-теңдік динамикалық моделінің (үлгісінің) талдауыбойынша, ... оның жоқ ... ... ... ... емес).Екіншіден, барлық құрал жабдықтар жиынтығы және өндірістік ... ... ... және оны ... ... ... ... сұранысты құндық жағдайда көрсету тауар мен қызметтің соңғышығыны экономикада жасалынғанын ол ... ...  ...  ... және ... агенттердің ұсынуы: халықтың, кәсіпорынның,мемлекеттің және экономикадағы  баға  ...  ...  ... ... ... ... С – тұтыну тауарлары мен қызметке ұсыну- инвестиция 1 – инвестициялық тауарларға ұсыныс- мемлекеттік сатып алу С – ... ... ... мен ... үшін ... ... ... – ең  бір  өзектімәселелердің бірі. Оны мына екі ...  ... ... ... ... ... ... жалпы ішкі өнімнің мөлшерінен 40 пайызғаартық. Яғни, біз жылына 25 млрд.доллар көлемінде өнім ...  ... 11-12 ... ... ... шығарамыз. Сондықтан да бұдан былай  осыөнімдерімізді дүние жүзілік нарықта лайықты қорғай білуіміз керек.Мысал ретінде тұрғын үйге ... ... ... Тұрғын үй ерекшетауар, оның құны мен оған деген ... пен ... ... ... соңғы кездері жиі кездесуде, мұны мемлекет тарапынан реттеужағдайларын қарастыру аса ... ... ие ...  және  ... Тұрғын Үй бағдарламалары қабылданып, іске асырылуда.Тұрғын үйлердің адам ... және  ...  ...  ... орны ерекше, оған деген сұраныс пен сапалық талап,талғам, қоғам дамуымен күн ... ... ... ... отыруда. Біруақытта тұрғызылған үй басқа тауарлар секілді нарыққа түседі, ... ... ... ... ... жоғары бағаланатындықтан, тезарада сатып алу жағдайына ие болмауы мүмкін. ... ұзақ ... ... жоғарлап, баға тұрақталады, қысқа мерзімде баға өзгеріске бейім, бұлтауар нарығына кері ... үй ... ... шамасы тұрғын үй бағасына әсер етеді, алол өз кезегінде сұранысқа тәуелді болады. ... үй ... ... ... ... факторымен анықталады, біз ұзақ және қысқа мерзімдегі уақытфакторына байланысты олардың шамасының өзгеретіндігін тұрғын үй ... ... ... байланыстырамыз.Қазақстандық нарықтың дамуы, тұрғын үйлерге бағаның белгіленуі ... ... ... ... ... ... пен ... бойыншажүрді, бастапқыда бұл тұрғын үйдің төмен бағада сатылуына әкеліп, ... ... ... да, одан кейінгі жылдары нарықта тұрғын ... ... ... дами ... ... ... жылдары аралығында тұрғызылған тұрғын үйлер алаңын іске қосу нарықтықэкономиканың қалыптасуына ...  ...  ...  ...  ...  ... ... кестеден байқауымызға болады.Кесте 2- Қазақстан Республикасындағы тұрғын үйлерді енгізу|         |2015 ... ...      ... 1000 ... ||         |                 ...        ||         ...   |2014 ж. ... ...  ...   ||         ...  |қаңтар-қа|берудің   ... ...         ... ...  |республикалы|жалпы   |қ ... ||         |     ......  ...    ||         |     |     ...  |шаршы метр|      ||         |     |     ...    |     |      ||         |     |     ...  |     |      ||         |     |     ...    |     |      ...    | 5 005  |  ...    |298,5   |100,0    ...   |213    |     |      |     |      ...      |  132 791|  84,2 |2,6     |181,5   |60,8    ...      |  314 910|  ...     |398,6   |133,5    ...      |  634 986|  ...    |330,1   |110,6    ...      |  375 082|  ...     |685,0   |229,5    ... ... |  190 204|  ...     |309,5   |103,7    ...      |  159 883|  97,0 |3,2     |150,6   |50,5    ...    |  247 778|  ...     |182,2   |61,0    ...     |  137 745|  ...     |156,6   |52,5    ...    |  179 777|  88,9 |3,6     |250,3   |83,9    ...    |  406 783|  ...     |733,5   |245,7    ...     |  273 732|  ...     |103,5   |34,7    ...    |     |     |      |     |      ...     |  75 443 |  ...     |100,9   |33,8    ...    |  44 484 |  ...     |76,4   |25,6    ...    |     |     |      |     |      ... ... |  123 317|  ...     |88,4   |29,6    ... ...  | 1 070  |  92,1 |21,4    |1415,2  |474,1    ||         |812    |     |      |     |      ... қаласы  |  637 486|  ...    |437,1   |146,4    |2015 ... ... тұрғын үй құрылысына 318,7 млрд. ... бұл 2014 ... ... ... ... аз.Тұрғын үйлердің жалпы санынан 19 681 жеке үйлер, 414 көппәтерлі үйлерпайдалануға берілді.2015 жылғы қаңтар-қазанда көппәтерлі тұрғын үй ... 1 ... ... ... құны 110,8 мың теңге және халықпен салынған ... 54,2 мың ... ... ... ... 217,9 мың ... метр ... берілетінжәне 269,6 мың шаршы метр кредитке берілетін тұрғын үйлер пайдалануғаберілді.Қазақстанда ... ... ... ... біртіндеп қалыптасыпкеледі, сондықтан  осы ... ... ... ... ...  және ... тиімділіктерге қол жеткізіп отырғанелдердің ... өте ... ... ... ... ... дамытубарысында кластерлер желілерінің  құрылуына  көп  ...  ... таяу ... кәсіпорындарды бір  орталыққа  шоғырландыраотырып, тізбектелген ... ... ... өнім ... қол ... ... мен ... технологиялық трансфертті ғылыми қорқұру жайында шешім қабылданды.Индустриялық-инновациялық даму ... ... біз ... ... ... ... индустрияландырылуын тереңдетуге,машина жасау мен өнеркәсіп жабдықтарын шығаруды жолға ... ... ...... ... күш ... ... жүзеге асыру жөніндегі атқарылуғатиісті міндеттер:- елдегі индустриялық-инновацилық күштерді ... және ... ... ...  ...  даму  ...  мен  Қазақстандықинвестициялық және инновациялық қор  мемлекет  ...  ... ... болады;- мемлекеттік мекемелердің қызметін индустриялық-инновациялық дамудыңмақсаттарына сәйкес қайта құру. Бұл білім, ғылым, ... ... ... ... ... ... ... Мұндағы көзге көрініп тұрғанжаңа бағыт – экономиканың индустриясы мен ... ... ... ... ... тең өнімнің сұраныс сомасына C+I+G+ХЖиынтық сұраныстың бар элементі тұрақты, кейбіреуі ақырын өзгереді,мысалы тұтыну шығыны.Басқасы тым ... ...  ...  ...  туғызатыншығындар, оның өзгеруі экономикалық ынталық туғызуға әсер ... ... ... АД көрсетеді. Тұтынушы тауарлар  менқызметтің мөлшерін баға ... ... ... ... Бұл  жақсыкомбинация жасайды, экономикадағы жалпы өнім өндіру мен жалпы тауар ... және ... ... деңгейі, бұл жағдайда тауар және ақша нарығытепе-тең болады.АД көлбеуі бойында ... ... ... ... жалпы бағадинамикасының өзгеруіне байланысты. Осындай байланысты, ақша операциясыныңсандық ... ... ... = ... Р = МV ;  Q = МV ; АD = МVQ         ... Р – ... баға ... бұл жағдайда баға индексі;Q - өнімнің нақты көлемі, сұранысқа ... ... – ақша ... ...... көлбеу қисығы кейбір жағдаймен түсіндіріледі, егер Ббаға деңгейі Р жоғары ... ақша ... ... мөлшері аздау,  М/Р ... ... ақша ... М және ... жылдамдығына қарап V)сондықтан тауар мен қызметтің ... кем ... ... V. ... ... ... деңгейімен және баға деңгейімен түсіндіругеболады. Пайыздық мөлшер тиімділігі, байлық тиімділігі, импорттық ... ... ... ... кезінде тепе-теңдік жағдайда болады, егер ... баға ... ... байланысты шығарылатын тауардың көлеміжиынтық өнімге тең болса, не жоспарланған ...  тең  ...  ... ... ... ... басты міндеті болып саналады.3 Макроэкономикалық тепе-теңдікті анықтаудың үлгілерінің дамуы3.1 Жалпы тепе-теңдікті анықтаудың классикалық үлгісіҚазіргі экономикалық ... ... ... екі ...  ... ... және кейнстікБұл мектептер қазіргі экономикалық ілімдердің екі негізгі бағыттарынбілдіреді.Классикалық мектеп өкілдеріне кең мағынада А.Смит пен ... ... ... ... ... ... қоса XIXғасырдың аяғына дейінгі экономистерді ... ... ... ... ... ... ілімді неоклассиктерге жатқызады.Классикалық мектептің негізгі бастапқы постулаты «игіліктер үсынысыездігінен сүранысты ... ...  ...  Бүл  теория,  осірессеЖ.Б.Сэйдің (1767-1832) заңында айқын, ... ... ... ... сөйкес әрөндіруші езінің тауарын рынокта сатып, одан ... ... ... басқатауарлар сатып алады. Сэй рыноктағы сркін сүраныс пен үсыныс ... да бір ... ... ... мүмкіндігін ескерді, алайда оныңойынша бүл кезеңде басқа салада тапшылықтың ... ... ... ... ... ... сақталады. Бүдан Сэй заңының негізгі мөні:ұсыныс озіне сөйкес сүранысты тудыратындығы.Қазіргі экономика түрғысынан Сэй заны ... ... ол ... яғни ... ақша түріндегі  корлануын  қарастырмайды.  Сэйтеориясының кемшіліктерін Маркс те кезінде былайша атап ... "... ... ... ... ... ... ... алуға ешкім де міндетті емес" '.Әрине, Сэй экономикадағы ақша қатынастарын жоққа шығарған жоқ, бірақ ол теконың тауарлар айырбасындағы ... ... ғана ... ... классикалық мектеп тұрғысынан экономикалық жүйе тепе-теңдігінсипаттаудың ... ... ... үш ... ... ... және  ақша  ...  Нәтижесінде  қоғамда  екі  ... ... ... мен ... және жүмыс күші сатылатыннақты ... ... - ... ... ... ететін ақша рыногі. Сөйтіп,экономикада клаесикалык дихотомия деген түсінік пайда болды, яғни ... ... ... және ақша ... ... ... экономикалык жүйедегі ролі туралы А.Маршалл былай деген, «...адамдардың тауарларды сатып алуға мүмкіндіктері бар, ... олар ... ... да ... орай ... мынадай шешімге келді: қор жинағы текинвестиция түрінде жүзеге асса (8 = I) ғана Сэй заңы ... ... ... түтыну тауарларына жұмсамаған ақша қоры ... ... ... және ақша ... тепе-теңдік автоматты тұрақтандырғыштараркылы реттеледі деген қағида экономикалык саясатқа мемлекеттің араласуыныңқажет еместігін дәлелдеді.Еңбек нарығы – бұл тауар болып табылатын ... ... ... ... ... мен саны сұраныс пен ұсыныстың бір-біріне әсеретуімен ... ... мен ... ...  ...  ... олар еңбек рыногында өзара қатынаста болады. Сондықтан ... ... пен ... ... арқылы  экономикалық  ... ... ... ... ... ... көлеміжәне төлемі дәрежесі орнайтын экономикалық орта ... ...  ...... ... ... ... болып табылады. Жұмыскүші бар ересек адамдар еңбек нарығына қатысуына байланысты ... ... ... ... – бұл  ...  ...  ...  еңбек ресурстарыныңнарығы, бұлардың тепе – теңдік бағасы мен ...  ...  ...  ... бір – біріне  әсер  етуімен белгіленеді.  Кәсіпкерлер  ... ... ... ... ... - еңбек нарығында  ... ...  ...  ...  ...  ...  пен  ұсынысмеханизімі арқылы экономикалық  агенттердің  ... ...  ...  ...  ... ...  және  ...  төлемідәрежесі орнайтын  (қалыптасатын)  ...  орта  ...  ... ... ... қызыметтері  қоғам  өміріндегі  ... ... ... табыстың және жақсы хал – жағдайдың  өте  ... ... ... еңбек дегеніміз  өте  маңызды  ...  ( ... ) ... табылады. Осыған  сәйкес  еңбек  нарығы  екіқызымет ... ...  ...  ...  мен  ... ...   ...   дәрежесінің   қамтамасыз    етілуі   ...  ...  ...  ...   ...  ұдайыөндіруінің қамтамасыз  етілуі  жатады.  Еңбек  ...  ... ... ... тарту, оны бөлу, реттеу және  пайдаланужатады.Еңбек нарығы  бір  ...  ...  ...  ...  бәсекелестік  қабілеттін  күшеюне,  тиімділігі  ...  ... ... ... ... ... ауыстыруға  тағыбасқа мүмкіндік тудырады.Бәсекелік еңбек нарығының ... ... ...  ... ... : ...  ...  бенелейтін  және  еңбеккесұраныс ... ... ... көп ... ...  күшіне  иелікететін және оның ұсынысын жасайтын жұмыскерлердің  көп ...  ...  ...   ...  рационалды  болады,  олардыңмүдделеріні жетуді және  ... ... ... ...  ... ...  нарығында  еркін  әрекет  ...  ...  ...  ... ... ... жұмыс орындары және  жұмыскерлерұсыныстын жұмысшы күші біркелкі болады. Жұмыспен ... саны  ... ... ... ... нарықтын механизімі баға арқылы  жүзеге асырылатын  ... ... ... ... болып сипатталады. Осындай  нарықтажекелеген  жұмыс  ...  ...  ...  ...  ... әсер  ете  алмайды:  ...  тепе – ...  ...  ...  немесе  жұмыскерлер  топтарының  ... ... олар ... ... яғни  нарықтық  прцестіңбарлық мүшелерінің ... ... ... ... ... ... ... тепе-теңдік жоғарыда карастырылған үшрыноктағы тепе-теңдіктен қүралады.Еңбек нарығындағы тепе-теңдік:1.  L = L(W) - ... ... ...  Y = f(L) - ... ...  MPR> W/P- ... ... жағдайы.Тауарлар нарығындағы тепе-теңдік:4.  S = S(r) - кор жинағы функциясы.5.  I'= I(r) - ... ...  S = I - ... рыногікдегі тепе-теңдік.Ақша нарығындағы тепе-теңдік:7. М = к ■ Р ■ У - Кембридж мектеп нүсқасы.Алдыңғы үш теңдеу ... ... ... саны мен табысдеңгейін анықтауға мүмкіндік тудырады. Мүнда әрине, жұмысшылар саны белгіліжәне ... ... ... ... Мүндағы тепе-теңдік баска рынокқа жәнепайыз мөлшерлемесіне әсер етпейді.Классиктер енбек, ... және ақша ... ... келе ... ... мемлекеттің араласуының қажеті жок дегеншешімге келді. Олардың ойынша бүл рыкоктардағы  ...  ... ...  экономистері  мемлекеттің  ролін  ...  ... ... ... ... ... минималды  шектейтін  заңдарқабылдау және бақылау;- ақша массасын реттеу арқылы қажетті баға ... ... ... ... ... ... ... қоғам үшін маңызды салаларға қолдау керсету. Классикалық теория XIXғасырда пайда болып тепе-теңдіктіңКейнстік тұжырымдамасына дейін өмір ... ... ... ... ... елдер арасындағы валюта арақатынасы алтын стандарт негізіндебелгіленді. Қазіргі кезде валюта ... ... ... ... негізіндеқалыптасады.Тұрақты валюта бағамы жағдайында импорт экспорттан жоғары болғандатөлем балансының тапшылығы орнайды. Бүл ... ... ішкі ... ... ... ... ... «кетуі» сол елдегі ақшаның азаюынбілдіреді. Ақшаның сандык теориясына сәйкес тауарларға баға ... ... ... ... ... ... ... «келуі» бағаны өсіреді деақша массасының көбейуіне әкеледі. Тауарлар мен қызметтер арзан елдер ... ... ... ... ... ... Бүл ... екі елдіңсауда және төлем балансы тепе-теңдікке келгенше жалғаса береді.Қүбылмалы валюта ... ... ... ... ... ... тауарлар бағаларының арақатынасы  емес,  ...  ... ... ... да ... ... екі ...  өзарабайланысы механизміне автоматты «енгізілген». Сондықтан үкіметтің араласуынқажет етпейді3.2 Жалпы тепе-теңдікті анықтаудың кейнсиандық үлгісіКейнсиандық модель баға мен ... ... ... кезеңде,болымсыз өзгереді дегенге негізделген.Кейнсиандық тұжырымдама, сонымен бірге классикалық ... ... ... тудырады деген ережесін де жоққа шығарды.Кейнсиандық тұжырым нарықтық экономикадағы мемлекет ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттіңбейтараптығы туралы классикалық  идеяның  ...  ...  ... жету үшін ... ... ... үйлестіргіштікараласуының қажеттілігі деген идея келді.Жиынтық аграгирленген (бір тұтас көрсеткішке бірігу) экономикалықпараметрлерді талдау ... ... ... ... жаңа ... ұсынды. Сұранысты,  ұсынысты,  бағаны  жекелеген  ...  ...  яғни  ...  ...  ...  Кейнс  макроденгейінде  функционалдық  ...  ... ... ... Ол бүкіл рыноктың өзара байланыстыекендігін, сол себепті оларды біртұтас бөлінбейтін жүйе ... ... ... берді.Кейнс тағы да былай деді, сұраныс моделі өз - өзінен ұсыныстың соңынанжүрмейді. Сұраныс, табыстардың деңгейімен анықталып, табыстар ... ... ... Егер сұраныс өндірілетін өнімнен (ұсыныстан) төменболатын болса, онда өнімдердің бір ... ... ... ... ...  ...  ...   бағалардың   нарықтықшаруашылықтарда икемді реттеуші болып ... ... ... ... ... ... болып табылады. Рыноктағыжағдайды бағалар динамикасы бойынша емес, тауар қорларының ... ... ... бойынша түсіндірді. Енбек рыногында бағалар(нақты еңбек ақы) ... күші ... мен ... ...  ... ... ... деді.Кейнстің пікірі бойынша жинақтардың өсуі инвестициялардың өсуіне мүлдетең емес, тіпті белгілі бір жағдайларда, жинақтардың өсуі ... ... ... ... ... ... Осының нәтижесінде, рынок“автоматизмі”, А. Смиттін “көрінбейтін ... ... ... тепе– теңдік қалпына келтірмейтіндігін анықтады. Осыдан шығарған оның ... ... ... параметрлері арасындағы сәйкестікке қол жеткізуүшін сыртқы факторлардың қатысуы яғни мемлекеттің араласуы ... ... ... қамту мен өндірісті реттеудің жаңа теориясын ... ... ... ... ... ... ... болжапберді.Ұлттық табыс пен жұмыспен қамтудың деңгейі өзара тәуелді ... ... ... туындайды. Ұлттық табыстың  өсуі  ... өсе ... және ... әсерін тигізеді. Көзделгендей, ұлттықтабыс тұтынушылықтың өсу факторы ретінде қатысады және өз кезегінде, ... өсуі ... ... ... Ол бүкіл  тұтыну  жәнеинвестициялық шығындардың жиынып қалыптасуының бүкіл қоғамдық ...... және ... ... ... дамуын анықтауәдістерін – жасады.Кейнсиандық теорияда “сұраныс тимділігі” деп аталған ... ... ... ... маңызды орын алады. Яғни ұлттық табыс ... мен ... ... ... өз ... ... қамтамасызетуші сұраныс факторларымен анықталады. ...  ...  ... ...  ...  ...  сұраныстарын  дамытып  жәнежетілдірілдіре  отырып,  тұтынушылық  бейімділігін,  ...  ...  ... ...  және  өтімділікті  (ликвидтілікті)арттырады, бұл жайлар       1- ... анық ... М. ... ... ... ... кестеден мыналарды түсінуге болады, тұтыну мен табыстар ... ... ... заң ... ете ... ... жұмсалатын шығындар тұтынушылық бейімділікпен (С/Ү) анықталады.Дегенмен, табыстың ... ... ... ... ...  ... шекті бейімділіктің әсерінен төмен түседі.Инвестициялық сұраныс деңгейі (I) капитал жұмсаунан (P’) ... мен ... ... ставка мөлшеріне (R) тәуелді болады.Проценттік ставка немесе процент  нормасы  (R)  –  бұл  ... ... үшін ... ... ... идеясы – жиынтық сұраныс көлемінің жеткіліксізжағдайында, экономикаға мемлекет арқылы  ...  ету  ...  ... ол ... ... ... инвестициялармен және жиынтықсұраныстармен арадағы экономикалық сәйкестіктерге қол жеткізу міндетін ... тепе - ... - ... ... пен қорланудың тепе -теңдігі мен белгіленеді. Қазіргі  ...  ...  ...  ... ... жетіспеушілігі деді,  оның  себебі,  тұтынудыпрогрессивті тежелеу, ... ... ...  тыс  ...  ... ... ойынша, экономикалық дағдарыстан  тек-қанамемлекеттің араласуы шығарады.Атап айтқанда, мемлекеттің инвестицияға кең ... ... ... ...  ... салу, жол қатынасын жақсарту, жаңаэкономикалық аудандарды игеру т.с.с), инвестициялардың ... ... ... аз ... ... ... қорғау  (зейнет ақыныкөбейту, әлеуметтік төлемдер мен стипендияны молайту ... ... әсер ... халықтың сұраныс көрсеткішінің өсуіне жағдай жасайды.Кейнстің ұсыныстарын іске асыру үшін ХХ ғ. 30- шы ... ... ... дамытудың ұлттық кеңесі құрылды”. Мақсаты, экономикалықжәне әлеуметтік бағдарлама ... ... ... салалары мемлекеттікқолдауды керек етеді деген сұраққа жауап беру, 1944 жылы ... ... ... ... Ақ ... ... ... Осы еңбек шығысы мен ... көп ... ... еңбекпен ұзақ, толық қамту үкіметтің міндетідеді. Мемлекеттің осындай бағытта  іске ... ... ... ... ...  революциялық жолы еді.Экономиканы мемелкеттік реттеу құралына Кейнс  ивестицияны өсіружолымен ... ... ... несие – ақша және бюджеттік саясаттыжатқызды. Оның анықтауы бойынша еңбек ... ... ... ... ... ... еңбек ақыны кеміту арқылы табыстарды кәсіпкерлердіңпайдасына қайта бөлуге әкеледі, ал ...  ... ... ... ... және ... күшін ұсыну қысқармайды.3.3 Астана қаласының макроэкономикалық көрсеткіштерін алдауХалықтың табыстары 2014 жылғы қаңтар-қарашада, бағалау  ... орта ... жан ... ... ... ... табысы 838583теңгені құрады жəне 2013 жылғы қаңтар-қарашамен салыстырғанда 12,3%-ға,нақты ақшалай табыстар – ... ... ... ... ... ... ... ретінде есепке тұрғаназаматтардың саны 4017 адамды құрады. Экономикалық тұрғыдан ... ... ... ... ... 2015 жылғы қаңтарда 1,0%-ды құрады.2014 жылғы 4 тоқсандағы жұмыссыздық деңгейі 5,8%-ды құрады.Орташа ... ... ... 2014 ... ... ... құрады жəне 2013 жылғы қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... тұтыну бағаларының индексі 2014 жылғы желтоқсанменсалыстырғанда 100,4%-ды құрады. Азық-түлік тауарларының ... ... емес ...... ақылы қызметтердің бағалары – 0,1%-ғаөсті.Жалпы өңірлік өнім 2014 жылғы 9 айында алдын ала ... ... ... 1446272,1 млн. теңгені, республика көлеміндегі қаланың ЖӨӨүлесі - 7,9%-ды құрады.Негізгі капиталға ... ... ...  2015  ... 5615,7 млн. ... құрады (2014 жылғы қаңтар деңгейіне ... ... ... ... ... ауданы 141154 шаршы метртұрғын үй (пайдалы ауданы – 103431 шаршы метр) іске қосылды, бұл 2014 ... ... 2,4 есе ... ... 1 ... ... бойынша Астана қаласында 33551 заңдытұлға ... ... ... ... олардың 19878-і жұмысістейді. Жұмыс істейтін заңды тұлғалардың ішінде шағын кəсіпорындардың саны– 18947.Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері. 2015 ... ... ... жəне орта ... ... 65855 млн. ... (2014 ... деңгейіне 103,5%) тауарлар (жұмыстар, қызметтер) шығарды. 2015 жылғы1 ақпандағы деректер бойынша белсенді шағын  жəне  орта  ... саны - 40693 ... ... ... ... ... ... 16,5%-ға артты). 2015 жылғы 1 ақпандағы ... ... жəне орта ... ... ... саны 158,5 мың ... ... жылғы сəйкес мерзіммен салыстырғанда 5,2%-ға көбейді).2015 жылғы қаңтарда бөлшек сауда тауар ... ... ... ... 36201,3 млн. ... құрап, 2014 жылғы қаңтарменсалыстырғанда салыстырмалы бағада 13,4%-ға өсті.Өнеркəсіп ... ... 2015 ... ... қолданыстағы бағамен11629,0 млн. теңгені құрады, өнеркəсіп өнімінің нақты ... ... ... ... ... ... құрады. Өңдеу өнеркəсібіндеөндіріс көлемі 2014 ... ... ... ... ... суменжабдықтау, кəріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен бөлуді бақылауда 26,2%-ғақысқарды, электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа ... ... ... ... жалпы көлемі 2015 жылғы ... ...  ...  ...  емес  ...  мен  ... жүк көлемін есепке алғанда) 8167,2 мың тонна жүкті құрап, 2014жылғы қаңтармен салыстырғанда ... ... ... 1 ... Астана қаласы Қаржы басқармасының  ... ... ... ... Мемлекеттік бюджетіне түскен түсімдеркөлемі 340367,3 млн. ... ... бұл 2014  ...  ...  ... 121,4%, ... 275856,6 млн. ... құрап, 2014 жылғысəйкес кезеңмен салыстырғанда 6,0%-ға қысқарды. 2015 жылғы 1 ... ... ... ... ... берешек 25,4 млн. теңгені құрады.ҚорытындыНарықтар өз ара ... ... ...  ...  -  ... ... ... баға мен енім көлеміне немесе  ... ... ... ... ... ... және ... ауыстырушы немесе толықтырушы болғандықтан ... ... ... екі ... үлгі ...    Онсгайландыру     ...     бұл     ... ... ... ...  ...  ... зерттейді.2)  Тепе-теңдік үлгісі - бұл ... ... ... ... ...   ...  өз  түрғысынан  жеке,кәпнарықты жәке жалпы тепе-теңдік ... ... ... ... жеке ... зерттеледі. Бұл жағдайда басқа нарықтарда, жалпытең жағдайдағы ... ... ... ... нарығын басқа нарықтардан(ауылшаруашылық дақылдары, техника, тыңайтқыштар ... ... ... ... ... ...  нарығын  басқа  ... ... ... ... ... ... ... Ал егер ауылпіаруашылық ...  мен  ...  ...  ... ... онда көпнарықтық тепе-теңдік үлгісін  ...  және  ...  ...  соңғы  тауарлар  мен  өндірісіфакторларына баға негізінде ... ... ...  Осы  ... ... ... ... жағдайда экономикалық жүйе тепе-теңдіккекеледі.Жеке тепе-теңдік үлгісінде әр бір жеке ... ... ... ... ...  тырысады,  яғни  басқалардан  тыс  ...  ... ... ... ... әз ... ... қажеттілігінмаксималдауға, ал өндіруші езінің өндіріс функциясы шекарасында пайдасынмолайтуды көздейді.Жалпы тепе-теңдік теориясының шешетін ... ... жеке ... ... ... экономикалық ресурстарды тиімді бөлуді қамтамасызететіндей жүйенің болу ... ... ... ... и ... 3-ші кітап, 2 бөлім, Алматы, 2010 ж. МамыровН.К, Саханова А.Н, Ахметов Ш.С2. «Экономика Казахстана» ... 2007 ж. С. Г. ... ... ... М.,» 2009 ж. А. С. ... «Микроэкономика» 2013ж. Н. А. Фроловой.5. «Экономика» 2011 ж. С. ... ... ... ... ... басқару негіздері. Оқу құралы БердалиевК.Б., Алматы: ... 2011. – 45-67 ... ... экономикасы. Оқу құралы Укибаева Г.К., Карибжанова С.А.,Жезказган 2013 ... ... ... реттеу. Оқу құралы Маденов С.М., Жезказган2010 жыл.9. Государственное регулирование экономики ... А.А., ... ... Дубов  И.А.  Законодательная  инициатива:  проблемы  и  ... // ... и ... 2010 год №3.11. Региональная социально-экономическая система.  Алембаев  А.А.,Караганда 2012 ... ... ... системы. Алембаев А.А., Алматы 2012 год.13. Государство и бизнес. Мамыров Н.К., Алматы 2012 год.14. Основы современного государства и ... ... ... ... 2011 ... К.Б. Бердалиев «Қазақстан экономикасын басқару негіздері», Алматы«Экономика», 2011ж.16. Г.С. Смағұлова «Аймақтық экономиканы басқару ... ... ... 2011 ж.17. С.С.Сахариев, А.С.Сахариева «Жаңа кезең – ... ... ... ... ... ... ... қамтушылық (N)Ұлттық табыс (Y )Тұтыну сұранысы (C)Инвестициялық сұраныс (I)Табыстар (D)Тұтынуға бейімдеушілік (C/Y)Шекті тиімділік (%) (P’)Процент нормасы (R)Өтімділікке артықшылық беру ... ақша ... (M) 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кристаллдағы жүйелер. Жобалау және дамыту106 бет
«Қосымша зейнетақыны» сақтандыру мен ерекшіліктері17 бет
Коммерциялық банктердегі қаржы менеджменті10 бет
Корпорацияның жүйелік тәуекелділігін талдау26 бет
"Макроэкономикалық көрсеткіштер"4 бет
2013-2014-2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткішінің сипаттамасы17 бет
2013-2015 жылдардағы ҚР-ның макроэкономикалық көрсеткішіне сипаттама14 бет
DreamWeaver, MySQL бағдарламаларының көмегімен Евросеть деректер қорының бағдарламасын құру18 бет
«Центр Кредит банктың жинақтаушы зейнетақы қорының» ақпараттық жүйесі39 бет
Астық қорының зиянкестерімен күресу шаралары13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь