«Қаржы менеджмент» пəн бойынша сырттай оқу нысанында оқитын студенттерге өзіндік жұмыстарды орындауға арналған əдістемелік нұсқасы

Кіріспе

1 БӨЛІМ. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысы
1.1. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысының
тақырыптық жоспары
1.2. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмыс
тапсырмасы
1.3. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысын
рəсімдеу талаптары
1.4. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысының
орындалуын бағалау
2 БӨЛІМ. Студенттің өзіндік жұмысы
2.1. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары
2.2. Студенттің өзіндік жұмыс тапсырмасы
2.3. Студенттің өзіндік жұмысын рəсімдеу талаптары
2.4. Студенттің өзіндік жұмысының орындалуын бағалау
Пәннің арналымы – студенттермен қаржы менеджменті туралы іргелі білімді игеру, қазіргі экономикалық ойлардың қалыптасуы, қаржы шешімдерін басқаруды негіздеуге және оларды компаниялар деңгейінде іске асыру.
Бұл пәнді игеру мыналарды зерделеуді кіріктіреді:
- қазіргі қаржы менеджментінің негізгі категориялары мен қағидаттарын;
- ұзақ мерзімді инвестициялау және қаржыландыру әдістерін;
- қаржылық жоспарлаудың әдістерін;
- қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдерін;
- қосылу, жұтылу, банкроттық мәселелерін т.б. сұрақтарды.
Бұл пәнді игеру тыңдаушылардың экономикалық теория, дифференциалдық есептеу, регрессиялық талдау, корреляциялық талдау, математикалық бағдарлама, Microsoft Excel, Microsoft Project, қаржылық есептеу сияқты салаларда жақсы білім алуды қажет етеді.
Қазақстан Республикасында қаржылық есеп берудің халықаралық стандартқа жаппай өтуі, оның негізгі ұстанымдарының бірі маңыздылықтың нысандардан басымдылығын көрсетеді; қаржыда сандық, әсіресе, сандық әдістерді кеңінен қолдану, бұрынғы бар бағдарламаларға сын көзбен қарап, қайтадан жетілдіруді талап етті.
Бұл курстың мақсаты мемлекеттік білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйкес келетін, қаржы менеджменті саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерліке, машыққа ие мамандарды дайындауды талап етеді.
Курстың міндеті:
- қазіргі қаржылық менеджменттің әдістері және ұстанымдарына, мақсаттарына, міндеттеріне сәйкес студенттерді жүйелі түрде оқыту;
- шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде қаржыны басқаруға жалпы тәсілдемелерді ашу;
- студенттерді қаржылық ақпараттарды дұрыс түсініп және олармен жұмыс істеуге үйрету.
«Қаржы менеджменті» пәнін оқуда студенттер «Жоғары математика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерлік есеп және аудит», «Компьютерлік технология», «Қаржы», «Корпорация қаржылары», «Бағалы қағаздар рыногы», «Менеджмент негіздері», «Қаржылық есепті талдау» курстарын оқу процесінде алған білімдеріне сүйенеді.
    
    |        |                            ||           ... ... ... ... ...     ||           ...                      ... ... кафедрасы«ҚАРЖЫ МЕНЕДЖМЕНТ» ПƏН БОЙЫНША СЫРТТАЙОҚУ НЫСАНЫНДА ОҚИТЫН СТУДЕНТТЕРГЕ ӨЗІНДІКЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАНƏДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАСЫАлматы, 2010 жыл|        |                            ||           ... ... ... ... ...     ||           ...                      ... факультеті«Қаржы» кафедрасыБЕКІТЕМІНфакультет деканыэ.ғ.к., доцент Гостенко Л.Н.________ _______________(қолы) (аты-жөні)«____» ___________ 2010 ж.«ҚАРЖЫ МЕНЕДЖМЕНТ» ПƏН БОЙЫНША СЫРТТАЙОҚУ НЫСАНЫНДА ... ... ... ... ... ... 2010 жылƏдістемелік нұсқаны құрастырған : аға оқытушы Мухаметжанова ... ... ... ... ... талқыланды, «___» ________ 200_ ж., № _____хаттамаКафедра меңгерушісіэ.ғ.д., профессор ____________________        С.Ж. ... ... ... мақұлданды, «___» ________ 200_ ж., № ____ хаттама__________________ факультеттің оқу-əдістемелік бюросының төрағасыƏдістемелік бөлімнің бастығы ___________________________ ... ... ... ... ... студенттің өзіндік жұмысы1.1. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік ... ... ... басқаруымен студенттің өзіндік жұмыстапсырмасы1.3. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысынрəсімдеу талаптары1.4. Оқытушының басқаруымен студенттің ... ... ... ... Студенттің өзіндік жұмысы2.1. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары2.2. Студенттің өзіндік жұмыс ... ... ... ... рəсімдеу талаптары2.4. Студенттің өзіндік жұмысының орындалуын бағалауКіріспеПәннің арналымы – ... ... ... туралы іргелібілімді игеру, қазіргі экономикалық ойлардың қалыптасуы, қаржы шешімдерінбасқаруды негіздеуге және оларды компаниялар ... іске ... ... ... ... ... кіріктіреді:- қазіргі қаржы менеджментінің негізгі категориялары мен ... ұзақ ... ... және ... ... қаржылық жоспарлаудың әдістерін;- қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдерін;- қосылу, жұтылу, банкроттық мәселелерін т.б. сұрақтарды.Бұл пәнді ... ...  ...  ...  дифференциалдықесептеу,  регрессиялық  ...  ...  ...  ... Microsoft Excel, Microsoft Project, қаржылық есептеу ... ... ... алуды қажет етеді.Қазақстан Республикасында қаржылық есеп берудің халықаралық стандартқажаппай өтуі, оның негізгі ұстанымдарының бірі ... ... ... қаржыда сандық, әсіресе, сандық әдістерді ... ... бар ... сын ... қарап, қайтадан жетілдірудіталап етті.Бұл курстың мақсаты мемлекеттік білім беру ... және ... ... ... ... ... менеджменті саласында кәсіптікқызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, ... ... ... дайындауды талап етеді.Курстың міндеті:- қазіргі  қаржылық  ...  ...  және  ... ... сәйкес студенттерді жүйелі түрде оқыту;- шаруашылық жүргізудің барлық ... ... ... ... ашу;- студенттерді қаржылық ақпараттарды дұрыс түсініп және олармен жұмысістеуге үйрету.«Қаржы ... ... ... студенттер «Жоғары  математика»,«Макроэкономика», ...  ...  есеп  және  ... ...  ...  ...  қаржылары»,  «Бағалықағаздар рыногы», ...  ...  ...  есепті  талдау»курстарын оқу процесінде алған білімдеріне сүйенеді.1 БӨЛІМ. ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСҚАРУЫМЕНСТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ1.1. ОҚЫТУШЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... студенттің өзіндік жұмысының тақырып атауы ||1 |Қаржылық ... ... және ...           ||  ... менеджменттің тұжырымдамалары және базалық категориялары. ||  |Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдіктерді ...  ||  ... ... ... және ...             ||  ... ... басқару.                     ||  ... ... ... ... Жоба ... ...  ||  ... жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделі қаржы   ||  ... ...                       ||  ...                           ||  ... ... ... ...                 ||  ... құны және ... менеджмент.    ||  |Операциялық ... ... ... ... шығындарын    ||  |басқару.                              ||  ... ... ... ... ... ... ...  ||  |Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер үлгісі; ымыралы   ||  |үлгілер.                              ||  ... ... ...                   ||  ... ... мен ... ... міндеттемелерді басқару.   |1.2. ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСҚАРУЫМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІКЖҰМЫС ТАПСЫРМАСЫ1 тақырып. Қаржылық менеджменттің ... және ... ... ... менеджментінің анықтамасы.2. Қаржы менеджерінің мақсаты, міндеттерді және рөлі.3. Қаржы менеджментінің қазіргі теориясының даму кезеңдері.4. Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы менеджментінің орны.5. Ұзақ ... ... ... шешімдер (стратегия).6. Қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдер (тактика).7. Қаржылық жоспарлау және бақылау қаржы менеджментінің негізгі функцияларыретінде.8. Қазақстан Республикасының қаржы ... ... ... ... ... қаржы менеджеріне қойылатын біліктілік талаптар.9. Фирмалардың ұйымдық құрылымындағы қаржы службасы.Өзіндік ... ... ... жұмыстарынан аналитикалық тәжірибежинақтауТапсырманы орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар:Бақылау түрі: Берілген сұрақтарға ауызша жауапƏдебиеттер тізімі:1. Әмірқанов Р.Ә., Тұрғұлова А.К. ... ... Оқу ... ... 2002 – 187 б.т2. ... И.А. Финансовый менеджмент.: Учебный курс. - К.: Ника-центр,1999.-528с.3. В.Г.Белолипецкий. Финансовый ... ... ...... 2006- 448с.4. ... Е.И. Финансовый менеджмент.: Учебник – М: КНОРУС 2008- 480 с.3 тақырып. ... және ... ... ... ... Тәуекелдікті анықтау және өлшеу.2. Ықтималдықтарды бөлу және күтілген табыстылық.3. Автономдық (жалпы) тәуекелді нарықтық тәуекелмен салыстыру.4. Автономдық тәуекелді талдау: оқшаулау қаралатын ... ... ... ... ... ... активтер.6. Тиімді портфельдер.7. Инвесторлардың қалауының ауытқымасы.8. Оңтайлы портфелді таңдау.9. Корпорациялық ... ... ... ... және ... Сақтандыру негіздері.11. Мүлік шығындарының тәуекелдікке ұшырағыштығы.12. Жауапкершілікке байланысты шығындардың тәуекелдікке ұшырағыштығы.13. Әртараптандыру тәуекелдікті ... ... ... ... ... тәуекелдікке ұшырағыштығы.Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан ... ... ... ... ... ... ... тақырыпқабайланысты презентация құрастыруБақылау түрі: ауызша сұрақ қоюƏдебиеттер тізімі:1. Вестник Казахского национального университета им. ... ... ... ... ... ... им. Т. Рыскулова3. Дж Ван Хорн. Основы управления финансами. -М.: 1996-799с.4. ... В.В. ... ... менеджмент –М.: Финансы  истатистика, 2000г.-768с.5. ... Л.П. ... ... ... ... –М, 1996г.6 ... ... жобаларды талдау әдістері. Жоба тәуекелінталдау№3 тапсырма1. Қаржы ... ... ... Күрделі жұмсалым бюджетін қалыптастыру кезінде шешімдер қабылдаукритерийері: өтелімділік мерзімі, табыстылық ... таза ... ішкі ... рентабельдік индексі, түрлендірілген ішкітабыстылық.3. Критерийлерді салыстыру.4. Болашақ шығындардың келтірілген құны.5. Жобаның автономдық (жекелеген) тәуекелі.6. Ішкі фирмалық ... ... ... Нарықтық тәуекел. Сезімталдықты талдау.8. Сценариилерді талдау.9. Монте-Карло әдісі.10. Тіршілік шешімдерін талдау.Өзіндік ... ... ... ... аналитикалық тәжірибежинақтауТапсырманы орындау бойынша əдістемелік  ұсыныстар:  Инвестициялықжобаларды талдау әдістеріне ... ... ... ... түрі: Қаралған сұрақтар бойынша дөңгелек стол өткізуƏдебиеттер тізімі:1. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной  ... 1998.2. ... Л.П. ... ... ... ... пособие. - М.: Финансы,ЮНИТИ, 1999.-231с.3. Шарп У,. Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер с анг. –М.: ... ... Шим Дж. К, ... Дж. Г. ... менеджмент., -М .: Филинь, 1996-395с.9 тақырып. Ұзақ ... ... ... ... ... және ... жоспарлар.2. Қаржы жоспары.3. Өткізу көлемінің көрсеткіштеріне байланысты үйлесімдік әдісті қолданаотырып қаржыны жоспарлау.4. Сырттан қаржыландыру қажеттігі деңгейін анықтаушы ... ... өсу ... ... әдіс ... сату ... көрсеткіштеріне байланыстыжоспарлау тәсілінің проблемалары.7. Болжамдаудың ... ... ... жоспарлаудың компьютерлендірілген модельдері.Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан аналитикалық ...  ...  ...  ...  ...  Қаржылықжоспарлаудың түрлеріне анықтама беруБақылау түрі: Студенттер арасында  қаралған сұрақтарға пікір-сайысөткізуƏдебиеттер тізімі:1. ... И.Т. ... ... менеджмента.  Как  управлятькапиталом ?- М.: Финансы и статистика, 1995 – 384с.2. Бланк И.А. ... ... ... ... - К.: ... ... Л.П. ... менеджмент. Учебник-М.: Инфрс –М, 1996г.4. С.Росс и др. Основы корпоративных финансов Пер с анг. – М.: ... Холт ... Н. ... ... ... Пер с анг. –М.: ... Ченг Ф.Ли. ... И. Финнерти. Финасы корпорации: теория, методы ... Пер с анг. –М: ... ... ... ... ... ... Қарыз қаражаттарын тартусаясаты№5 тапсырма1. Қаржы тұтқасы. Парыздық (безразличия) нүктесі.2. Қаржы тұтқасының күші (DFL).3. DFL және қаржылық ... ... ... ... ... ... ... тәуекелінің өлшемі.6. Фирманың салыстырмалы қаржылық тәуекелінің өлшемі.7. Жиынтық (құрамдастырылған) тұтқа, жиынтық тұтқаның (DТL) күші.Өзіндік жұмыстың мақсаты: ... ... ... ... түрі: Студенттердің пікірін тыңдауƏдебиеттер тізімі:1. С.Росс и др. Основы корпоративных финансов Пер с анг. – М.: ... Холт ... Н. ... финасового менеджмента Пер с анг. –М.: Дело,1993-128с.3. Ченг Ф.Ли. Джозеф И. Финнерти. Финасы корпорации: теория, методы ипрактика. Пер с анг. –М: ... ... Шарп У,. ... Г., ... Дж. ... Пер с анг. –М.: ... ... Шим Дж. К, Сигел Дж. Г. Финансовый менеджмент., -М .: Филинь, 1996-395с.15 тақырып. Айналым активтері мен ... ... ... ... ...  ...  ...  қаржыландырудың  сыртқы  деректемелерінеқажеттілік.3. Ақша қаражаттарының ...  ...  ...  ...  мен  ...  ... Қысқа мерзімді қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері.6. Қысқа мерзімді қаржыландырудың көздері.7. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін ... ... ... ... ... ... ... Банкттік кредиттің бағасы. Банкті таңдау.10. Коммерциялық қағаздар.11. Қысқа мерзімді кредиттерді қамтамасыз ету.Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау ... ... ... ... ... ... ... Айналым активтерімен қысқа мерзімді міндеттемелердің ... ...  ...  ... ... ... ... сұрақтарға ауызша жауапƏдебиеттер тізімі:1. Горбунов А.Р. Управление  финансовыми  потоками  и  ... ... и ... ... - М.: ... ... Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы истатистика, 1998.-144с.3. Коласс Б. Управление ... ... ... ... Пер. с франц./Под ред. проф. Я.В. Соколова. -М.: Финансы, ... ... М.н. ... ...  ...  и  ... АО в промышленности, строительстве и торговле. ... ... Л.П. ... менеджмент/Управление денежным оборотом/-М.:Финансы и статистика, 1993.-160с.6. Прилуцкий Л.Н. финансовый лизинг. ... ...  ... М.: ... ... ... БАСҚАРУЫМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІКЖҰМЫСЫН РƏСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ1. Эссе – белгілі бір ... ... ... ... пікір келтіру.Негізгі мақсаты - өзінің көзқарасын аргументтер келтіріп, дәлелдей  ... ... ... кіріспеден, негізгі бөліктен және  қорытындыдантұрады.  ...  ...   ...  ...   ...  ...  ...  Негізгі  бөлімде  автораргументтер келтіріп, өз ... ... ...  ... ... ... ... кейбір жағдайда қарама-қайшы келетінпайымдаулар да келтірілуі мүмкін (мұнда, басқалардың пікірі неге ... ... неге өз ...  қалатындығына  дәлел  болуы керек).Қорытындыда резюме  ... ...  бір – екі ... ... 1-тақырыпты оқып- үйрену барысында «Рыноктық экономикасы дамыған  елдерде жұтылутактикасы» тақырыбына эссе жазу ... Ол 1 ... 2 ... (А4) ... ... ... ... көзін келтіру керек.2. Аннотация – қандайда бір мақалаға (сынап- мінеу, түсіндіру) талдаужасау. Жұмыс мерзімді ...  шолу ...  ... ...  тероиялық негіздері  және  форменсіз  кәсіпорындар(тақырып1),  «ҚР  ...  ...  ...  ...  ...  ...  кәсіпорындардың  қосылуының   қазіргітәжірибесі» (тақырып8)  тақырыптары  ...  ...  ... ... ... ... тақырыпқа қатысты мақала  таңдап алукерек ... ... ... егер ... аз ... 2 немесе 3 мақала) жәнеоны талқылау керек . Түсіндіру  немесе  ... ... ...  ...  ... жасаудан  және  сіздің  пікіріңізден(мақала авторының ...  ... бе,  жоқ па) ...  ... ... ... аты – жөнін, алыну көзі мен айы – ... ... ... ... ... міндетті талап - басылым ресмитүрде болуы шарт.Тапсырма көлемі: А4 беті-бір  ... ...  ... ... ... аннотацияңыз (ең аз дегенде  5 сөйлем) Міндетті  түрдеәдебиет көзін келтіру ... ... ... жұмыс – Шағын топтардағы жұмыстың ... (4-6  ...  ...  ...  ...  ...  жету  ... арасында міндеттемені  нақты түрде  олардың ... ...  ... ...  ... беру  ... ...  болыптабылады.4. Презентация – бұл ауқымды да көлемді жұмысты  қысқа да түсініктітүрде және қызықты етіп ... ... ...  жасау  жасау  ...  бір ...  ...  алу керек, оны өндеп  (немесе  ... бір ... ... ... яғни бір ... ... ауызша  нысанда көпшілік  алдына  шығару  ...  ...  ... ...  ...  ...  ақпараттарды  пайдалануқажет;  олардың  негізінде  жинақталған  материалдар  ...  ... ... ... ... ... ретінде, қабылдауға ыңғайлы сызбатүрінде болуы мүмкін). Жұмыстың ... ...  ... ...  ... жасау кезінде сіздерге шағын топ құру  ұсынылады жәнетоп мүшелерінің арасында  міндеттемелерді бөліп  беру ...  ... ... ......  ...  ... сценарий  жазады,үшіншісі  –  сызбаны  құрастырады  ...  ...  ... ... тағы ...... айтуға,  сұраққа жауапберуге дайындалады.Тапсырма көлемі: жазбаша – сценарий А4 бетке кем дегенде 3 ... ... ... 7 ... ... ... ... ақпарат  көздерінжазуды ұмытпау қажет және шағын топтың мүшелері мен ... ... ... ... жазу ... ... ойын – «ҚР  ...  процедураларының  негізгіпроблемалары» бойынша топ ...  ...  ...  Атап  айтқандабанкроттық процедураларына ... топ  екі ... ...  ... ... кәсіпорын, екінші жағы кредиторлар  реттінде жұмысжасайды.6. Экономикалық талдау жасау – ... ...  ... ... кәсіпорындардың өнімдері сатудан  түскен  түсімі,өндіріс шығындарына талдау  жасап,  егер ...  ...  ... әсер еткен факторларды анықтап, оны қалай жөндеуге болатыны  ... ... ... ... ...  аналитикалық  кесте  тұрғызу,график, диаграммалар жасауға негізделеді. Және олар республикада  ...  ... да ...  жағдайлармен  байланыстырыла  отырыпталданады.Тапсырма көлемі: жазбаша  А4 ... ...  ... 2-4 ... ... ... ... көздерін жазуды ұмытпау қажет.7. Реферат жазу  –  ...   ...  ...  ...  ...  ...  ...  механизмдері,  онышетелдер  ...  ...  ... ...  ҚР  ...  ...  ...  қарсы  бағдарламасына  тоқталып,ондағы кездесетін кейбір проблемалық  мәселелер ... ... ... ... ... негіздеу керек.Тапсырма көлемі: жазбаша А4 параққа,  көлемі  шамамен 6-7 ... ... ... ... ... ... әр қайсысысының жүргізілу барысындағы кейбір мәселелержәне өткізілу ережелері сол тақырыптың ... ...  ... ... ... ... кезінде түсіндіріліп отырады4. Тақырып (көрсету) байланысты ... ... ... материал зерттеу негізінде берілген тақырып бойынша қысқаша ақпаратұсыну керек.5. Глоссарий – бұл ... ... ... ... ... ... Сізге жаңа терминдерден сөздік құрастыру қажет, әрбір  ... беру ... ... ... ... болады.6. Кешенді есеп – шешім алогоритмін ұстана отырып, ... ... ... ... шарт ... ... ... шешу қажет.Тақырыпқа байланысты формулаларды ескере отырып ... ... ... ... ... ... ... жағдайын бағалапталдау, шыққан нәтиже бойынша белгілі бір шешім қабылдау. Шешім алгоритмінтүсіндіру міндетті болып ... ... ... нысандарын толтыру – нұсқаулық және ... ... ... ... ... қаржылық есептік нысандары менолардың қосымшаларын дұрыс толтыру қажет. Толтырған кезде ... ... мен ... ... ... керекті құжаттар тізімінкөрсету қажет.9. Тесттік тапсырманы құрастыру – берілген тақырып ... ... ... ... ... ... ұғынықты, ықшамды жәнесауатты болуы керек. Әр ... 5 ... ... ... ... оныңішінде біреуі ғана дұрыс болады.10. Бизнес-жоспарды құрастыру. Бизнес-жоспар – бұл кәсіпорынның қызметжасауды, өндірісті ұйымдастыру мақсатары мен жету ... ... ... ... 3-5 ... құрылады.Өндіріс ерекшелігі мен нақты жағдайларға байланысты (өндіру көлемі,өнім түрлері, қызметтер) жоспардың ... мен ... ... ... ... маңызды жағы тиісті болады. Бизнес-жоспарды  құрастырған  кездемақсатын анық ... ... ... ... ... мен ... ... бизнес жоспардың құрамды бөліктрінің  мазмұның  ашуы  ... ... ... ашу үшін ... ... ... жазу қажет.Нақты жағдайларға байланысты - өндіру ... өнім ... ... жаңалығына – жоспар құрлымы өзгеруі мүмкін, бірақ ... ... ... ... көп ... ... ол:- ... түйіндемесі немесе бизнестің сипаттамасы;- кәсіпорын сипаттамасы;- кәсіпорынды басқару;- кәсіпорынның мақсатары;- маркетингтік шаралар;- өндірістік жоспар;- қаржылық жоспар;- қаржыландыру стратегиясы.1.4. ОҚЫТУШЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... критерийлері: қандай жағдайда студент еңжоғары баға ала алатынын, айыппұлдық және жоғарлату балын ... ... ...  ...  ...  орындалмаған  жазбаша  жұмыстың,тапсырмалады  орындамау,  ...  ...  ...  ... және ... ... жан – ... аргумент келтіріле отырып, ашылған;•  Жұмыс студенттің материалды өте жақсы ... ... ... жан – ... ... және ... ...  Баяндаудың логикалық жағынан ... ... ... ... әдеби тілмен жазылып және оның мазмұны стилдік жағынан сәйкескелуі қажет;В:• Тақырып ... ... ... ... ... тақырып бойынша материалды жақсы білетіндігін және алынукөздерін өзінің ойларын негіздеуге ... ... ... ... ... логикалық жағынан үйлесімді болуы шарт;• Жұмыс әдеби дұрыс тілмен жазылуы керек;С:• Тақырыптың тек басты мәселелері ғана ашылуы;• ... ... ... ... ... тақырып бойынша толық жауапберілмеген және одан аз да болса ... бар ... Ойды ... ... ... бұзылса;• Жұмыс жәй сөздермен жеткізілсе;Д:• Тақырып үстіртін ғана ашылса;• Жалпы тақырып бойынша жеткіліксіз жауап берілсе, тақырыптанауытқушылық айтарлықтай болса.• Ойды толық ... ... ... ... ... ...... ... ... ...    ... саны   ||      ... тапсырма атауы            |        ||1     ... ... ... және ... |5       ||2     ... және ... ...     |5       ||      ... ...            |        ||3     ... жобаларды талдау әдістері. Жоба  |5       ||      ... ...                |        ||4     ... ... қаржылық жоспарлау.        |5       ||5     ... ... ... Қарыз қаражаттарын|5       ||      ... ...                 |        ||6     ... ... мен ... ...      |5       ||      ... басқару.            |        ... |                        |30       |2 ... ... ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ2.1. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚЖОСПАРЫ *|№ ... ... ... ... ... тақырып атауы ||1 |Қаржылық менеджменттің мақсаты және міндеттері          ||2 ... ... ... және ...        ||  ...                        ||3 ... және ... ... ... ...  ||4 ... бағалау әдістері және үлгілері             ||5 ... ... ...                     ||6 ... ... ... ... Жоба тәуекелін талдау.  ||7 |Инвестициялық жобаның ақша ... ... ... ...   ||  |бюджетін оңтайландыру.                      ||8 ...                          ||9 ... ... қаржылық жоспарлау.                 ||10 ... құны және ... ...    ||11 ... ... ... Фирманың ағымдағы шығындарын    ||  ...                             ||12 ... ... нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.  ||13 |Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер үлгісі; ымыралы  ||  ...                             ||14 ... ... ...                   ||15 ... активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару.   |2.2. ... ... ... ... ... ... менеджменттің тұжырымдамалары  және  базалықкатегориялары№1 тапсырма1. Категорияларды анықтау: активтер, міндеттемелер, ... ... ... ... және ... бағалау әдістері, капиталтұжырымдамасы (халықаралық стандарттарға сәйкес).2. Ақшаның уақытша құны, тәуекелдік активтердің құны.3. Қаржы ... ... мен ... қолданылатын негізгікөрсеткіштер: келтірілген құн – PV, нарықтық қосылған құн – ... ... құн – EVA, ... ... ... – ROE, ROA, ROI,  ...  қызметтің  қаржылықнәтижелерінің қорытындылау көрсеткіштері – EBIT,  EBT, NI ... DPS, ... ... ... ... ... аналитикалық тәжірибежинақтауТапсырманы орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар: PV, MVA, EVA, ROE,ROA, ROI, EBIT, EBT, NI (NORAT), EPS, DPS, PPS ... ... ... ... ... тыңдауƏдебиеттер тізімі:1. Бюджет жүйесі туралы (ҚР Бюджет кодексі)2. С.Росс и др. Основы корпоративных финансов Пер с анг. – М.: ... Холт ... Н. ... ... ... Пер с анг. –М.: ... Ченг Ф.Ли. Джозеф И. Финнерти. Финасы корпорации: теория, ... ... Пер с анг. –М: ... 200-686с.4 тақырып. Активтерді бағалау әдістері және үлгілері№2 тапсырма1. Қаржылық активтердің табыстылығын бағалау үлгісі (моделі).2. ... ... ... ... ... ... сызығы.4. В-коэффициенттің тұжырымдамасы.5. Баламалы теориялар.6. Баға белгілеу төрелігі теориясы.7. Опциондарға баға белгілеу теориясы.8. Тәуекелдік құн.Өзіндік жұмыстың мақсаты: ... ... ... ... орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар: Активтерді бағалауәдістерін классификациялау.Бақылау түрі: Топтар арасында ... ... ... ... И.Т. ... ... менеджмента. Как управлятькапиталом ?- М.: ... и ... 1995 – 384с.2. ... И.А. ... ... ... курс. - К.: Ника-центр,1999.-528с.3. Финансовое искусство предпринимателя / под ред. Е.С. ... -М.: ... ... ... менеджмент: Учебник. / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А.Краева и др. - М.: ЮНИТИ, 1997.5. Финансовое управление ... / Общ. Ред. ... Е. – ... культура, 1995.-383с.5 тақырып. Капиталдың құнын басқару№3 тапсырма1. Капиталдың ... ... ... бөліктері және олардың құны.3. «Қарыз капиталы» деректемесінің құны.4. «Артықшылықты акциялар» деректемесінің құны.5. «Бөлінбеген пайда» ... ... ... әдістері.6. «Жаңа акциялар шығару» деректемесінің құны.7. Капиталдың орташа өлшенілген құны.8. Капиталддың шекті құны.Өзіндік жұмыстың ... ... ... ... ... орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар: Капитал құныныңтүрлеріне анықтама беру.Бақылау түрі: Берілген ... ... ... тізімі:1. Акционерлік қоғамдар туралы2. Бланк И.А. Стратегия и тактика ... ...... ... ... Ю.В., Швандар в.А. Оценка эффективности  бизнеса  ... ... ... – М.: ... ЮНИТИ ДАНА, 1999.-254с.4. Жеке кәсіпкерлік туралы5. Холт Роберт Н. Основы финасового менеджмента Пер с анг. –М.: Дело,1993-128с.6. Ченг Ф.Ли. ... И. ... ... корпорации: теория, методы ипрактика. Пер с анг. –М: Инфра-М, 200-686с.7. Шарп У,. Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер с анг. –М.: ... ... ... ... ... ... Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделіқаржы бюджетін ... ... Ақша ... ... ... ақша ағындарын анықтау.3. Капиталдың таза айналымының өзгерісі.4. Мақсатқа сай орнына қолдануды талдау.5. Ақша ... ... ... ... ... әрекет жасаушы жобалауды бағалау.7. Жобаларды тоқтатудың қаржылық нәтижесі.8. Инвестициялық ... ... ... ... бағасының графигі.10. МСС және IOS графиктерінің бірлескен ... ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан аналитикалық тәжірибежинақтауТапсырманы орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар: Инвестициялық ақшаағынын болжамдау мен ... ... ... ... түрлерінеанықтама беру.Бақылау түрі: Студенттердің пікірін тыңдауƏдебиеттер тізімі:1. Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серияэкономическая2. Вестник Казахского экономического университета им. Т. ... ... ... ... ... им. ... Серия экономика и право4. Шарп У,. Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер с анг. –М.: ... ... Шим Дж. К, ... Дж. Г. ... ... -М .: Филинь, 1996-395с.15 тақырып. Айналым активтері мен ... ... ... ... ...  ...  ...  қаржыландырудың  сыртқы  деректемелерінеқажеттілік.14. Ақша қаражаттарының айналымдығы.15.  Айналым  қаражаттарының  ...  мен  ...  ... ... ... ... ... мен кемшіліктері.17. Қысқа мерзімді қаржыландырудың көздері.18. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін (сауда ... ... ... ... ... кредиттер.20. Банкттік кредиттің бағасы. Банкті таңдау.21. Коммерциялық қағаздар.22. Қысқа мерзімді кредиттерді қамтамасыз ету.Өзіндік жұмыстың мақсаты: ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстар: Айналым активтерімен қысқа мерзімді міндеттемелердің түрлеріне ...  ...  ... ... түрі: Берілген сұрақтарға ауызша жауапƏдебиеттер тізімі:1. Горбунов А.Р. ...  ...  ...  и  ... ... и инвестиционных компаний. - М.: Инфроцентр, 1997.-198с.2. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: ... ... ... ... Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Учебноепособие: Пер. с франц./Под ред. ... Я.В. ... -М.: ... ... ... М.н. ... финансового  состояния  и  инвестиционнойпривлекательности АО в промышленности, строительстве и торговле. ... ... Л.П. ... ... ... оборотом/-М.:Финансы и статистика, 1993.-160с.6. Прилуцкий Л.Н. ... ... ... ...  экономика,практика М.: Ось-89, 1997.-272с.2.3. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН РƏСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ1. Эссе – белгілі бір тақырып бойынша еркін ... ... ... ... - өзінің көзқарасын аргументтер келтіріп, дәлелдей  білу.Эссенің құрылымы, әдетте, кіріспеден, негізгі бөліктен және  ...  ...  ...   ...  ...   ...  ...  қарастырылады.  Негізгі  бөлімде  автораргументтер келтіріп, өз ... ... ...  ... ... ... ... кейбір жағдайда қарама-қайшы келетінпайымдаулар да келтірілуі ... ... ... пікірі неге әлсіз,автордың пікірі неге өз күшінде  ...  ...  ... ... ...  (пікір) ретінде  бір – екі ... ... ... ... ... ... ... экономикасы дамыған  елдерде жұтылутактикасы» тақырыбына эссе жазу қарастырылған. Ол 1 немесе 2 ... (А4) ... ... ... ... ... ... керек.2. Аннотация – қандайда бір мақалаға (сынап- ... ... ... ... мерзімді басылымдарға  шолу жасаумен  түсіндірілді. ...  ... ...  және  ...  ...  «ҚР  ...  процедураларының  негізгі  проблемалары»(тақырып4),  «Еуропа  елдерінде  ...  ...   ... ...  ...  ...  ...  тапсырмалардыорындау қарастырылған. Сізге аталған тақырыпқа қатысты мақала  ... ... ... ... ... егер көлемі аз болса 2 немесе 3 ... ... ... ... . ...  ...  ... (комментарий) аталғанмақаланың  таңдауына  ... ...  және  ...  ... ... пікрімен  келісесіз бе,  жоқ па) тұрады.  ... ... ... аты – жөнін, алыну көзі мен айы – ... ... ... ... ... міндетті талап - басылым ресмитүрде болуы ... ... А4 ...  ... ...  мақала, екіншіжағында сіздің аннотацияңыз (ең аз дегенде  5 ... ...  ... ... келтіру керек.3. Шағын топтардағы жұмыс – Шағын топтардағы жұмыстың ерекшелігі (4-6  адам)  жалпыға  ...  ...  ...  жету  ... ... ...  ... түрде  олардың мүмкіндіктерімен ерекшіліктерін  ескере отырып  бөліп беру  ... ...  ... ... – бұл ауқымды да көлемді жұмысты  қысқа да түсініктітүрде және қызықты етіп ... ... ...  ...  жасау  үшіннақты  бір ...  ...  алу ... оны ...  ...  түрлікөздерден бір құрылымдылығы композиция жасау, яғни бір жүйеге ... ...  ... ...  ...  ...  ...  Презентацияныңсценириі  ретінде барлық  көздерден  алынатын  ақпараттарды  ...  ...  ...  ...  материалдар  жазбаша  түрдеформатқа түсірілуі керек (түрлі кестелер ретінде, қабылдауға ... ... ... мүмкін). Жұмыстың соңғы нәтижесі  ... ...  ... ... кезінде сіздерге шағын топ құру  ұсынылады жәнетоп ... ...  ... ...  беру ...  біреулерматериал жинаумен, екінші – ...  ...  ... ...  жазады,үшіншісі  –  сызбаны  ...  ...  ...  тартпалыматериалдар дайындайды, тағы біреулері – ... ...  ... ... дайындалады.Тапсырма көлемі: жазбаша – сценарий А4 бетке кем дегенде 3 беттентұруы тиіс: ауызша 7 ... ... ... ... ақпарат  көздерінжазуды ұмытпау қажет және шағын топтың мүшелері мен олардың ... ... ... жазу керек.5. Іскерлік ойын – «ҚР  банкроттық  ...  ... ... топ ...  ...  ...  Атап  айтқандабанкроттық процедураларына сәйкес топ  екі ... ...  ... ... кәсіпорын, екінші жағы кредиторлар  реттінде жұмысжасайды.6. Экономикалық талдау жасау – ... ...  ... негізінде кәсіпорындардың өнімдері сатудан  түскен  ... ... ...  ...  егер ...  шығынға  ұшыраса,оған әсер еткен факторларды анықтап, оны қалай жөндеуге ...  ... ... ... Тапсырманы орындау  аналитикалық  кесте  ... ... ... ... Және олар республикада  болыпжатқан  басқа да экономикалық  ...  ...  ... көлемі: жазбаша  А4 бетке, көлемі  ... 2-4 ... ... ... ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет.7. ... жазу  –  ...   ...  ...  елдердекәсіпорындардың  банкроттық  болуы,  банкроттықтың  ...  ...  ...  ...  ... жолдары.  ҚР  ...  ...  ...  ...  бағдарламасына  тоқталып,ондағы кездесетін кейбір проблемалық  мәселелер қарастырып, банкроттықтанқұтылудың жолдарын ... ... ... керек.Тапсырма көлемі: жазбаша А4 параққа,  ...  ... 6-7 ... ақпарат көздерін жазуды ұмытпау керек.Тапсырмалардың әр қайсысысының ... ... ... ... өткізілу ережелері сол тақырыптың ерекшелігіне, ...  ... ... ... ... ... ... отырады4. Тақырып (көрсету) байланысты блок-сызбаны салу. Кесте-графиктіктүрде материал зерттеу негізінде берілген тақырып бойынша ... ... ... ... – бұл ... ... ... терминдерді сұрыптап теруболады. Сізге жаңа терминдерден сөздік құрастыру қажет, ...  ... беру ... ... ... ... болады.6. Кешенді есеп – шешім алогоритмін ұстана отырып, сізге берілгенкешенді есепте ұсынылған шарт ... ... ... шешу қажет.Тақырыпқа байланысты формулаларды ескере отырып көрсеткіштрді есептеп,коэффициенттерді анықтап, ... ... ... ... ... ... ... нәтиже бойынша белгілі бір шешім қабылдау. Шешім ... ... ... ... ... ... ... толтыру – нұсқаулық және заңнамаматериал негізінде, ереже бойынша сізге қаржылық ... ... ... ... ... ... қажет. Толтырған кезде қаржылық есептікнысандары мен олардың қосымшаларын толтыруға керекті құжаттар ... ... ... ... ... – берілген тақырып бойынша сізсұрақтар құрастыруыңыз қажет. Қойылған сұрақтар ұғынықты, ... ... ... ... Әр ... 5 жауап нұсқасын көрсетуіңіз керек, оныңішінде біреуі ғана дұрыс болады.10. Бизнес-жоспарды құрастыру. Бизнес-жоспар – бұл ... ... ... ... ... мен жету ... баяндау. Бизнес-жоспар әдетте 3-5 жылға құрылады.Өндіріс ерекшелігі мен нақты жағдайларға байланысты (өндіру көлемі,өнім түрлері, ... ... ... мен ... өзгеше болуы мүмкін,бірақ маңызды жағы тиісті болады. Бизнес-жоспарды  құрастырған  ... анық ... ... ... бизнес ойлар мен жобалардды орындаупроцесін, бизнес жоспардың құрамды ...  ...  ашуы  ... ... ... ашу үшін ... ... бойынша жазу қажет.Нақты жағдайларға байланысты - өндіру көлемі, өнім ... ... ...... ... ... мүмкін, бірақ мазмұнды бөлігіөзгермеу керек. Бизнес-жоспардың көп таралған бөлімдері, ол:- ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынды басқару;- кәсіпорынның мақсатары;- маркетингтік шаралар;- өндірістік жоспар;- қаржылық жоспар;- қаржыландыру стратегиясы.2.4. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ... ... ... бағалау критерийлері: қандай жағдайда студент ... баға ала ... ... және ... ... көрсету, бағаныңнәтижесіне әсерін  көрсету,  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  уақытында  өткізілмегентапсырмалар және ... ... жан – ... ... келтіріле отырып, ашылған;•  Жұмыс студенттің материалды өте ... ... ... ... жан – жақты талданса және ... ...  ... логикалық жағынан үйлесімділігі, құрылымының дұрысболуы;• Жұмыс әдеби тілмен жазылып және оның мазмұны ... ... ... қажет;В:• Тақырып мейілінше толық ашылуы қажет;• Жұмыс, тақырып бойынша материалды ... ... және ... ... ... ... дұрыс қолдана алатындығынкөрсетуі қажет.• Баяндама логикалық жағынан үйлесімді болуы шарт;• Жұмыс әдеби дұрыс ... ... ... ... тек ... ... ғана ... Жалпы алғанда дұрыс, біржақты немесе тақырып бойынша толық жауапберілмеген және одан аз да ... ... бар ... Ойды ... кезде үйлесімділік бұзылса;• Жұмыс жәй сөздермен жеткізілсе;Д:• Тақырып үстіртін ғана ашылса;• Жалпы тақырып бойынша жеткіліксіз жауап берілсе, ... ... ... Ойды толық жеткізе алмау, баяндаманың логикалық жағынан үйлесімсізболуы;| №     |Өзіндік жұмыстың тапсырма ...         ... саны   ||1     ... ... ... және   |8       ||      ... категкатегориялары.           |        ||2     ... ... ... және ...    |8       ||3     ... ... ...            |8       ||4     ... ... ақша ... ... |8       ||      ... ... бюджетін оңтайландыру.      |        ||5     ... ... мен ... мерзімді      |8       ||      ... ...            |        ... |                        |40       | 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ғаламтор және халықаралық терроризм4 бет
Өндірістік оқуды ұйымдастыру және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі16 бет
Экономика ілімдерінің тарихы249 бет
Заем шарты22 бет
Мен сүйіп оқитын Абай өлеңдері3 бет
Мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуы8 бет
"Жас ерекшелік және әлеуметтік психология" пәні бойынша студенттерге арналған лекция жинағы28 бет
"Шу" дастаны және оның идеялық мазмұны, көркемдік сипаты (әдеби талдау). "Оғыз қаған" дастаны және оның нұсқалары10 бет
050717 – Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу -өндірістік машықтанудан өтуге арналған әдістемелік нұсқау8 бет
6М070100 «Биотехнология »мамандығының «Тағам өнімдерінің биотехнологиясы» пәнінің тәжірибелік сабақтары бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь