«Қаржы менеджмент» пəн бойынша сырттай оқу нысанында оқитын студенттерге өзіндік жұмыстарды орындауға арналған əдістемелік нұсқасы


Кіріспе

1 БӨЛІМ. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысы
1.1. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысының
тақырыптық жоспары
1.2. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмыс
тапсырмасы
1.3. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысын
рəсімдеу талаптары
1.4. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысының
орындалуын бағалау
2 БӨЛІМ. Студенттің өзіндік жұмысы
2.1. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары
2.2. Студенттің өзіндік жұмыс тапсырмасы
2.3. Студенттің өзіндік жұмысын рəсімдеу талаптары
2.4. Студенттің өзіндік жұмысының орындалуын бағалау
Пәннің арналымы – студенттермен қаржы менеджменті туралы іргелі білімді игеру, қазіргі экономикалық ойлардың қалыптасуы, қаржы шешімдерін басқаруды негіздеуге және оларды компаниялар деңгейінде іске асыру.
Бұл пәнді игеру мыналарды зерделеуді кіріктіреді:
- қазіргі қаржы менеджментінің негізгі категориялары мен қағидаттарын;
- ұзақ мерзімді инвестициялау және қаржыландыру әдістерін;
- қаржылық жоспарлаудың әдістерін;
- қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдерін;
- қосылу, жұтылу, банкроттық мәселелерін т.б. сұрақтарды.
Бұл пәнді игеру тыңдаушылардың экономикалық теория, дифференциалдық есептеу, регрессиялық талдау, корреляциялық талдау, математикалық бағдарлама, Microsoft Excel, Microsoft Project, қаржылық есептеу сияқты салаларда жақсы білім алуды қажет етеді.
Қазақстан Республикасында қаржылық есеп берудің халықаралық стандартқа жаппай өтуі, оның негізгі ұстанымдарының бірі маңыздылықтың нысандардан басымдылығын көрсетеді; қаржыда сандық, әсіресе, сандық әдістерді кеңінен қолдану, бұрынғы бар бағдарламаларға сын көзбен қарап, қайтадан жетілдіруді талап етті.
Бұл курстың мақсаты мемлекеттік білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйкес келетін, қаржы менеджменті саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерліке, машыққа ие мамандарды дайындауды талап етеді.
Курстың міндеті:
- қазіргі қаржылық менеджменттің әдістері және ұстанымдарына, мақсаттарына, міндеттеріне сәйкес студенттерді жүйелі түрде оқыту;
- шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде қаржыны басқаруға жалпы тәсілдемелерді ашу;
- студенттерді қаржылық ақпараттарды дұрыс түсініп және олармен жұмыс істеуге үйрету.
«Қаржы менеджменті» пәнін оқуда студенттер «Жоғары математика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерлік есеп және аудит», «Компьютерлік технология», «Қаржы», «Корпорация қаржылары», «Бағалы қағаздар рыногы», «Менеджмент негіздері», «Қаржылық есепті талдау» курстарын оқу процесінде алған білімдеріне сүйенеді.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық
университеті

Қаржы факультеті
Қаржы кафедрасы

ҚАРЖЫ МЕНЕДЖМЕНТ ПƏН БОЙЫНША СЫРТТАЙ
ОҚУ НЫСАНЫНДА ОҚИТЫН СТУДЕНТТЕРГЕ ӨЗІНДІК
ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН
ƏДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАСЫ

Алматы, 2010 жыл


Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық
университеті

Қаржы факультеті
Қаржы кафедрасы

БЕКІТЕМІН
факультет деканы
э.ғ.к., доцент Гостенко Л.Н.
________ _______________
(қолы) (аты-жөні)
____ ___________ 2010 ж.

ҚАРЖЫ МЕНЕДЖМЕНТ ПƏН БОЙЫНША СЫРТТАЙ
ОҚУ НЫСАНЫНДА ОҚИТЫН СТУДЕНТТЕРГЕ ӨЗІНДІК
ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН
ƏДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАСЫ

Алматы, 2010 жыл

Əдістемелік нұсқаны құрастырған : аға оқытушы Мухаметжанова Ж.С.

______________________ кафедраның оқу-əдістемелік секциясының
мəжілісінде ұсынылып, талқыланды, ___ ________ 200_ ж., № _____
хаттама
Кафедра меңгерушісі
э.ғ.д., профессор ____________________ С.Ж. Интыкбаева
факультетінің оқу-əдістемілік бюросының
мəжілісінде мақұлданды, ___ ________ 200_ ж., № ____ хаттама
__________________ факультеттің оқу-əдістемелік бюросының төрағасы
Əдістемелік бөлімнің бастығы ___________________________ Садыр Г.А.

МАЗМҰНЫ
Кіріспе

1 БӨЛІМ. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысы
1.1. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысының
тақырыптық жоспары
1.2. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмыс
тапсырмасы
1.3. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысын
рəсімдеу талаптары
1.4. Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысының
орындалуын бағалау
2 БӨЛІМ. Студенттің өзіндік жұмысы
2.1. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары
2.2. Студенттің өзіндік жұмыс тапсырмасы
2.3. Студенттің өзіндік жұмысын рəсімдеу талаптары
2.4. Студенттің өзіндік жұмысының орындалуын бағалау

Кіріспе

Пәннің арналымы – студенттермен қаржы менеджменті туралы іргелі
білімді игеру, қазіргі экономикалық ойлардың қалыптасуы, қаржы шешімдерін
басқаруды негіздеуге және оларды компаниялар деңгейінде іске асыру.
Бұл пәнді игеру мыналарды зерделеуді кіріктіреді:
- қазіргі қаржы менеджментінің негізгі категориялары мен қағидаттарын;
- ұзақ мерзімді инвестициялау және қаржыландыру әдістерін;
- қаржылық жоспарлаудың әдістерін;
- қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдерін;
- қосылу, жұтылу, банкроттық мәселелерін т.б. сұрақтарды.
Бұл пәнді игеру тыңдаушылардың экономикалық теория, дифференциалдық
есептеу, регрессиялық талдау, корреляциялық талдау, математикалық
бағдарлама, Microsoft Excel, Microsoft Project, қаржылық есептеу сияқты
салаларда жақсы білім алуды қажет етеді.
Қазақстан Республикасында қаржылық есеп берудің халықаралық стандартқа
жаппай өтуі, оның негізгі ұстанымдарының бірі маңыздылықтың нысандардан
басымдылығын көрсетеді; қаржыда сандық, әсіресе, сандық әдістерді кеңінен
қолдану, бұрынғы бар бағдарламаларға сын көзбен қарап, қайтадан жетілдіруді
талап етті.
Бұл курстың мақсаты мемлекеттік білім беру стандартына және жұмыс
берушілердің талабына сәйкес келетін, қаржы менеджменті саласында кәсіптік
қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерліке, машыққа ие
мамандарды дайындауды талап етеді.
Курстың міндеті:
- қазіргі қаржылық менеджменттің әдістері және ұстанымдарына,
мақсаттарына, міндеттеріне сәйкес студенттерді жүйелі түрде оқыту;
- шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде қаржыны басқаруға жалпы
тәсілдемелерді ашу;
- студенттерді қаржылық ақпараттарды дұрыс түсініп және олармен жұмыс
істеуге үйрету.
Қаржы менеджменті пәнін оқуда студенттер Жоғары математика,
Макроэкономика, Микроэкономика, Бухгалтерлік есеп және аудит,
Компьютерлік технология, Қаржы, Корпорация қаржылары, Бағалы
қағаздар рыногы, Менеджмент негіздері, Қаржылық есепті талдау
курстарын оқу процесінде алған білімдеріне сүйенеді.

1 БӨЛІМ. ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСҚАРУЫМЕН
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ

1.1. ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСҚАРУЫМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК
ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ Оқытушының басқаруымен студенттің өзіндік жұмысының тақырып атауы
1 Қаржылық менеджменттің мақсаты және міндеттері
Қаржылық менеджменттің тұжырымдамалары және базалық категориялары.
Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдіктерді басқару.
Активтерді бағалау әдістері және үлгілері
Капиталдың құнын басқару.
Инвестициялық жобаларды талдау әдістері. Жоба тәуекелін талдау.
Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделі қаржы
бюджетін оңтайландыру.
Бюджеттендіру.
Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау.
Корпорацияның құны және құндылыққа-бағдарланған менеджмент.
Операциялық тұтқаның нәтижесі. Фирманың ағымдағы шығындарын
басқару.
Қаржылық тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.
Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер үлгісі; ымыралы
үлгілер.
Дивидендтік саясатты басқару.
Айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару.

1.2. ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСҚАРУЫМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК
ЖҰМЫС ТАПСЫРМАСЫ

1 тақырып. Қаржылық менеджменттің мақсаты және міндеттері

№1 тапсырма
1. Қаржы менеджментінің анықтамасы.
2. Қаржы менеджерінің мақсаты, міндеттерді және рөлі.
3. Қаржы менеджментінің қазіргі теориясының даму кезеңдері.
4. Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы менеджментінің орны.
5. Ұзақ мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдер (стратегия).
6. Қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдер (тактика).
7. Қаржылық жоспарлау және бақылау қаржы менеджментінің негізгі функциялары
ретінде.
8. Қазақстан Республикасының қаржы секторында болып жатқан қайта құруға
байланысты, қаржы менеджеріне қойылатын біліктілік талаптар.
9. Фирмалардың ұйымдық құрылымындағы қаржы службасы.
Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан аналитикалық тәжірибе
жинақтау
Тапсырманы орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар:
Бақылау түрі: Берілген сұрақтарға ауызша жауап
Əдебиеттер тізімі:
1. Әмірқанов Р.Ә., Тұрғұлова А.К. Қаржы менеджменті. Оқу құралы –
Алматы 2002 – 187 б.т
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент.: Учебный курс. - К.: Ника-центр,
1999.-528с.
3. В.Г.Белолипецкий. Финансовый менеджмент.: Учебное пособие – М:
КНОРУС 2006- 448с.
4. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент.: Учебник – М: КНОРУС 2008- 480 с.

3 тақырып. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдіктерді
басқару

№2 тапсырма
1. Тәуекелдікті анықтау және өлшеу.
2. Ықтималдықтарды бөлу және күтілген табыстылық.
3. Автономдық (жалпы) тәуекелді нарықтық тәуекелмен салыстыру.
4. Автономдық тәуекелді талдау: оқшаулау қаралатын активтер.
5. Нарықтық тәуекелді талдау: портфельге қатысты активтер.
6. Тиімді портфельдер.
7. Инвесторлардың қалауының ауытқымасы.
8. Оңтайлы портфелді таңдау.
9. Корпорациялық тәуекелдердің тұрпаттарын (типтерін) анықтау және өлшеу.

10. Сақтандыру негіздері.
11. Мүлік шығындарының тәуекелдікке ұшырағыштығы.
12. Жауапкершілікке байланысты шығындардың тәуекелдікке ұшырағыштығы.
13. Әртараптандыру тәуекелдікті басқару құралы ретінде.
14. Қаржылық шығындардың тәуекелдікке ұшырағыштығы.
Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан аналитикалық тәжірибе
жинақтау
Тапсырманы орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар: берілген тақырыпқа
байланысты презентация құрастыру
Бақылау түрі: ауызша сұрақ қою
Əдебиеттер тізімі:
1. Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия
экономическая
2. Вестник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова
3. Дж Ван Хорн. Основы управления финансами. -М.: 1996-799с.
4. Ковалев В.В. Введение финансовый менеджмент –М.: Финансы и
статистика, 2000г.-768с.
5. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент. Учебник-М.: Инфрс –М, 1996г.

6 тақырып. Инвестициялық жобаларды талдау әдістері. Жоба тәуекелін
талдау
№3 тапсырма
1. Қаржы салымдар бюджетін қалыптастыру.
2. Күрделі жұмсалым бюджетін қалыптастыру кезінде шешімдер қабылдау
критерийері: өтелімділік мерзімі, табыстылық есебі, таза келтірілген
тиімділік, ішкі табыстылық, рентабельдік индексі, түрлендірілген ішкі
табыстылық.
3. Критерийлерді салыстыру.
4. Болашақ шығындардың келтірілген құны.
5. Жобаның автономдық (жекелеген) тәуекелі.
6. Ішкі фирмалық немесе корпорациялық тәуекел.
7. Нарықтық тәуекел. Сезімталдықты талдау.
8. Сценариилерді талдау.
9. Монте-Карло әдісі.
10. Тіршілік шешімдерін талдау.
Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан аналитикалық тәжірибе
жинақтау
Тапсырманы орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар: Инвестициялық
жобаларды талдау әдістеріне кесте түрінде анықтама жасау.
Бақылау түрі: Қаралған сұрақтар бойынша дөңгелек стол өткізу
Əдебиеттер тізімі:
1. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности
предприятий. 1998.
2. Белых Л.П. Основы финансового рынка. Учебное пособие. - М.: Финансы,
ЮНИТИ, 1999.-231с.
3. Шарп У,. Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер с анг. –М.: Инфра
–М., 2003-1028с.
4. Шим Дж. К, Сигел Дж. Г. Финансовый менеджмент., -М .: Филинь, 1996-
395с.

9 тақырып. Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау

№4 тапсырма
1. Стратегиялық және жедел жоспарлар.
2. Қаржы жоспары.
3. Өткізу көлемінің көрсеткіштеріне байланысты үйлесімдік әдісті қолдана
отырып қаржыны жоспарлау.
4. Сырттан қаржыландыру қажеттігі деңгейін анықтаушы факторлар.
5. Қолайлы өсу қарқыны.
6. Үйлесімді әдіс негізінде сату көлемі көрсеткіштеріне байланысты
жоспарлау тәсілінің проблемалары.
7. Болжамдаудың басқа әдістері.
8. Қаржылық жоспарлаудың компьютерлендірілген модельдері.
Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан аналитикалық тәжірибе
жинақтау
Тапсырманы орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар: Қаржылық
жоспарлаудың түрлеріне анықтама беру
Бақылау түрі: Студенттер арасында қаралған сұрақтарға пікір-сайыс
өткізу
Əдебиеттер тізімі:
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять
капиталом ?- М.: Финансы и статистика, 1995 – 384с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент.: Учебный курс. - К.: Ника-центр,
1999.-528с.
3. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент. Учебник-М.: Инфрс –М, 1996г.
4. С.Росс и др. Основы корпоративных финансов Пер с анг. – М.: Дело,
1993-128с.
5. Холт Роберт Н. Основы финасового менеджмента Пер с анг. –М.: Дело,
1993-128с.
6. Ченг Ф.Ли. Джозеф И. Финнерти. Финасы корпорации: теория, методы и
практика. Пер с анг. –М: Инфра-М, 200-686с.

12 тақырып. Қаржылық тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тарту
саясаты

№5 тапсырма
1. Қаржы тұтқасы. Парыздық (безразличия) нүктесі.
2. Қаржы тұтқасының күші (DFL).
3. DFL және қаржылық тәуекел.
4. Фирманың жиынтық тәуекелі.
5. Фирмалардың салыстырмалы іскерлік тәуекелінің өлшемі.
6. Фирманың салыстырмалы қаржылық тәуекелінің өлшемі.
7. Жиынтық (құрамдастырылған) тұтқа, жиынтық тұтқаның (DТL) күші.
Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан аналитикалық тәжірибе
жинақтау
Бақылау түрі: Студенттердің пікірін тыңдау
Əдебиеттер тізімі:
1. С.Росс и др. Основы корпоративных финансов Пер с анг. – М.: Дело,
1993-128с.
2. Холт Роберт Н. Основы финасового менеджмента Пер с анг. –М.: Дело,
1993-128с.
3. Ченг Ф.Ли. Джозеф И. Финнерти. Финасы корпорации: теория, методы и
практика. Пер с анг. –М: Инфра-М, 200-686с.
4. Шарп У,. Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер с анг. –М.: Инфра
–М., 2003-1028с.
5. Шим Дж. К, Сигел Дж. Г. Финансовый менеджмент., -М .: Филинь, 1996-
395с.

15 тақырып. Айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді
басқару
№6 тапсырма
1. Өтімділік.
2. Айналым қаражаттарын қаржыландырудың сыртқы деректемелеріне
қажеттілік.
3. Ақша қаражаттарының айналымдығы.
4. Айналым қаражаттарының көлемі мен қаржыландыру саласындағы
стратегиялар.
5. Қысқа мерзімді қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері.
6. Қысқа мерзімді қаржыландырудың көздері.
7. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін (сауда кредиті) кредиторлық
борыш.
8. Қысқа мерзімді банкттік кредиттер.
9. Банкттік кредиттің бағасы. Банкті таңдау.
10. Коммерциялық қағаздар.
11. Қысқа мерзімді кредиттерді қамтамасыз ету.
Өзіндік жұмыстың мақсаты: талдау жұмыстарынан аналитикалық тәжірибе
жинақтау
Тапсырманы орындау бойынша əдістемелік ұсыныстар: Айналым активтері
мен қысқа мерзімді міндеттемелердің түрлеріне қысқаша кесте түрінде
анықтама жасау.
Бақылау түрі: Берілген сұрақтарға ауызша жауап
Əдебиеттер тізімі:
1. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками и рейнжиринг
предприятий, банков и инвестиционных компаний. - М.: Инфроцентр, 1997.-
198с.
2. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и
статистика, 1998.-144с.
3. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Учебное
пособие: Пер. с франц.Под ред. проф. Я.В. Соколова. -М.: Финансы, ЮНИТИ,
1997.
4. Крейнина М.н. Анализ финансового состояния и инвестиционной
привлекательности АО в промышленности, строительстве и торговле. -М.:ДИС,
1994.
5. Павлова Л.П. Финансовый менеджментУправление денежным оборотом-М.:
Финансы и статистика, 1993.-160с.
6. Прилуцкий Л.Н. финансовый лизинг. Правовые основы, экономика,
практика М.: Ось-89, 1997.-272с.

1.3. ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСҚАРУЫМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК
ЖҰМЫСЫН РƏСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ

1. Эссе – белгілі бір тақырып бойынша еркін түрдегі пікір келтіру.
Негізгі мақсаты - өзінің көзқарасын аргументтер келтіріп, дәлелдей білу.
Эссенің құрылымы, әдетте, кіріспеден, негізгі бөліктен және қорытындыдан
тұрады. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, тақырыпқа байланысты
пікірлердің айырмашылықтары қарастырылады. Негізгі бөлімде автор
аргументтер келтіріп, өз пікірін (пайымдауын) білдіруге пайдаланылатын
негізгі ұғымдарға анықтама береді; кейбір жағдайда қарама-қайшы келетін
пайымдаулар да келтірілуі мүмкін (мұнда, басқалардың пікірі неге әлсіз,
автордың пікірі неге өз күшінде қалатындығына дәлел болуы керек).
Қорытындыда резюме (пікір) ретінде бір – екі сөйлем келтіріледі. 1-
тақырыпты оқып
- үйрену барысында Рыноктық экономикасы дамыған елдерде жұтылу
тактикасы тақырыбына эссе жазу қарастырылған. Ол 1 немесе 2 парақтан (А
4) тұрады. Міндетті түрде әдебиет көзін келтіру керек.
2. Аннотация – қандайда бір мақалаға (сынап- мінеу, түсіндіру) талдау
жасау. Жұмыс мерзімді басылымдарға шолу жасаумен түсіндірілді. Төлем
қабілетсіздігінің тероиялық негіздері және форменсіз кәсіпорындар
(тақырып1), ҚР банкроттық процедураларының негізгі проблемалары
(тақырып4), Еуропа елдерінде кәсіпорындардың қосылуының қазіргі
тәжірибесі (тақырып8) тақырыптары шегінде аталған тапсырмаларды
орындау қарастырылған. Сізге аталған тақырыпқа қатысты мақала таңдап алу
керек (көлемді болса, онда1, егер көлемі аз болса 2 немесе 3 мақала) және
оны талқылау керек . Түсіндіру немесе талдау (комментарий) аталған
мақаланың таңдауына негіздеме жасаудан және сіздің пікіріңізден
(мақала авторының пікрімен келісесіз бе, жоқ па) тұрады. Мақаланы
пайдалана отырып, автордың аты – жөнін, алыну көзі мен айы – күнін
көрсетуді ұмытпаныз. Алыну көзіне деген міндетті талап - басылым ресми
түрде болуы шарт.
Тапсырма көлемі: А4 беті-бір жағында жапсырылған мақала, екінші
жағында сіздің аннотацияңыз (ең аз дегенде 5 сөйлем) Міндетті түрде
әдебиет көзін келтіру керек.
3. Шағын топтардағы жұмыс – Шағын топтардағы жұмыстың ерекшелігі (4-
6 адам) жалпыға ортақ максималды тиімділікке жету топтардың
мүшелелерінің арасында міндеттемені нақты түрде олардың мүмкіндіктері
мен ерекшіліктерін ескере отырып бөліп беру маңызды мәселе болып
табылады.
4. Презентация – бұл ауқымды да көлемді жұмысты қысқа да түсінікті
түрде және қызықты етіп көрсету. Жақсы презентация жасау жасау үшін
нақты бір тақырыпты таңдап алу керек, оны өндеп (немесе түрлі
көздерден бір құрылымдылығы композиция жасау, яғни бір жүйеге келтіру)
және ауызша нысанда көпшілік алдына шығару керек. Презентацияның
сценириі ретінде барлық көздерден алынатын ақпараттарды пайдалану
қажет; олардың негізінде жинақталған материалдар жазбаша түрде
форматқа түсірілуі керек (түрлі кестелер ретінде, қабылдауға ыңғайлы сызба
түрінде болуы мүмкін). Жұмыстың соңғы нәтижесі ауызша айтып берумен
қорытындыланады.
Презентацияны жасау кезінде сіздерге шағын топ құру ұсынылады және
топ мүшелерінің арасында міндеттемелерді бөліп беру керек: біреулер
материал жинаумен, екінші – оларды өңдей отырып, сценарий жазады,
үшіншісі – сызбаны құрастырады немесе презентацияға тартпалы
материалдар дайындайды, тағы біреулері – ауызша айтуға, сұраққа жауап
беруге дайындалады.
Тапсырма көлемі: жазбаша – сценарий А4 бетке кем дегенде 3 беттен
тұруы тиіс: ауызша 7 минуттан аспауы керек. Сценарийде ақпарат көздерін
жазуды ұмытпау қажет және шағын топтың мүшелері мен олардың арасында
бөлінген міндеттерді қосып жазу керек.
5. Іскерлік ойын – ҚР банкроттық процедураларының негізгі
проблемалары бойынша топ ішілік жұмыс жүргізіледі. Атап айтқанда
банкроттық процедураларына сәйкес топ екі топшаға бөлінеді: біржағы
банкроттыққа ұшыраған кәсіпорын, екінші жағы кредиторлар реттінде жұмыс
жасайды.
6. Экономикалық талдау жасау – Студенттерге ұсынылған сандық
мәліметтер негізінде кәсіпорындардың өнімдері сатудан түскен түсімі,
өндіріс шығындарына талдау жасап, егер кәсіпорын шығынға ұшыраса,
оған әсер еткен факторларды анықтап, оны қалай жөндеуге болатыны туралы
ұсыныс жасау қажет. Тапсырманы орындау аналитикалық кесте тұрғызу,
график, диаграммалар жасауға негізделеді. Және олар республикада болып
жатқан басқа да экономикалық жағдайлармен байланыстырыла отырып
талданады.
Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі шамамен 2-4 беттен
тұрады, сонымен бірге, ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет.
7. Реферат жазу – Рыноктық экономикасы дамыған елдерде
кәсіпорындардың банкроттық болуы, банкроттықтың механизмдері, оны
шетелдер тәжірибесі негізінде жетілдіру жолдары. ҚР экономикасын
сауықтыруда мемлекеттің дағдарысқа қарсы бағдарламасына тоқталып,
ондағы кездесетін кейбір проблемалық мәселелер қарастырып, банкроттықтан
құтылудың жолдарын көрсетіп, оларды негіздеу керек.
Тапсырма көлемі: жазбаша А4 параққа, көлемі шамамен 6-7 беттен
тұрады, ақпарат көздерін жазуды ұмытпау керек.
Тапсырмалардың әр қайсысысының жүргізілу барысындағы кейбір мәселелер
және өткізілу ережелері сол тақырыптың ерекшелігіне, қазіргі кездегі
өзектілігіне байланысты оқытушымен сабақ кезінде түсіндіріліп отырады
4. Тақырып (көрсету) байланысты блок-сызбаны салу. Кесте-графиктік
түрде материал зерттеу негізінде берілген тақырып бойынша қысқаша ақпарат
ұсыну керек.
5. Глоссарий – бұл тақырып ішіндегі негізгі терминдерді сұрыптап теру
болады. Сізге жаңа терминдерден сөздік құрастыру қажет, әрбір сөзге
анықтама беру керек. Кроссворд түрінде құрастыруға болады.
6. Кешенді есеп – шешім алогоритмін ұстана отырып, сізге берілген
кешенді есепте ұсынылған шарт негізінде қойылған мақсатты шешу қажет.
Тақырыпқа байланысты формулаларды ескере отырып көрсеткіштрді есептеп,
коэффициенттерді анықтап, нақты жауабын табу, кәсіпорын жағдайын бағалап
талдау, шыққан нәтиже бойынша белгілі бір шешім қабылдау. Шешім алгоритмін
түсіндіру міндетті болып табылады.
7. Қаржылық есептік нысандарын толтыру – нұсқаулық және заңнама
материал негізінде, ереже бойынша сізге қаржылық есептік нысандары мен
олардың қосымшаларын дұрыс толтыру қажет. Толтырған кезде қаржылық есептік
нысандары мен олардың қосымшаларын толтыруға керекті құжаттар тізімін
көрсету қажет.
9. Тесттік тапсырманы құрастыру – берілген тақырып бойынша сіз
сұрақтар құрастыруыңыз қажет. Қойылған сұрақтар ұғынықты, ықшамды және
сауатты болуы керек. Әр сұраққа 5 жауап нұсқасын көрсетуіңіз керек, оның
ішінде біреуі ғана дұрыс болады.
10. Бизнес-жоспарды құрастыру. Бизнес-жоспар – бұл кәсіпорынның қызмет
жасауды, өндірісті ұйымдастыру мақсатары мен жету жолдарын баяндау. Бизнес-
жоспар әдетте 3-5 жылға құрылады.
Өндіріс ерекшелігі мен нақты жағдайларға байланысты (өндіру көлемі,
өнім түрлері, қызметтер) жоспардың құрамы мен құрлымы өзгеше болуы мүмкін,
бірақ маңызды жағы тиісті болады. Бизнес-жоспарды құрастырған кезде
мақсатын анық көрсету қажет. Студенттер бизнес ойлар мен жобалардды орындау
процесін, бизнес жоспардың құрамды бөліктрінің мазмұның ашуы тиіс.
Студенттерге берілген тақырыпты ашу үшін келесі мазмұн бойынша жазу қажет.
Нақты жағдайларға байланысты - өндіру көлемі, өнім (қызметтер) түрлері,
оның жаңалығына – жоспар құрлымы өзгеруі мүмкін, бірақ мазмұнды бөлігі
өзгермеу керек. Бизнес-жоспардың көп таралған бөлімдері, ол:
- бизнес-жоспардың түйіндемесі немесе бизнестің сипаттамасы;
- кәсіпорын сипаттамасы;
- кәсіпорынды басқару;
- кәсіпорынның мақсатары;
- маркетингтік ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Қаржы » пəн бойынша сырттай оқу нысанында оқитын студенттерге өзіндік жұмыстарды орындауға арналған əдістемелік нұсқасы
Пәннің студенттерге арналған жұмыс оқу бағдарламасы «менеджмент» пәні бойынша
«Информатика» пәні бойынша тәжірибелік-зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік практикум
Студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Студенттердің өзіндік жұмысты орындауға арналған кейс-әдісі бойынша жасалынған жобасы
Қаржы. «Қаржы» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық
Қаржы мамандығы бойынша оқу тәжірибесі бойынша есеп
Латын тілінің шығу тарихы. Мемлекеттік тілде оқитын студенттерге арналған оқулық
Аспан механикасы. Студенттерге арналған қосымша оқу құралы
Химиядан өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь