Салық қызметі органдарының салықтық әкімшілік ету қызметін ұйымдастыруды және құқықтық негiзiн кешендi зерттеу арқылы салық органдарының қызметiн талдау және жалпылау негiзiнде салық органдарының бақылау-экономикалық қызметiн жетiлдiруге байланысты тәжiрибелiк ұсыныстар

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІК ЕТУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ...
1.1 Салықтық әкімшілік ету органдары қызметін ұйымдастыру принциптері, құрамы, құрылымы ... ...
1.2 ҚР Қаржы Министрлігі Салық Комитетінің қызметі ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 Аумақтық салық органдарының бақылау қызметі ... ... ... ... ... ... ... ...
2 САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІК ЕТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕМДЕРДІҢ ТҮСУІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ РОЛІНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Салық қызметі органдарының бақылау қызметін ұйымдастыру ... ...
2.2 Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Салық қызметі органдарының салық әкімшілігін жүргізудегі қызметіне экономикалық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 ҚАЗАҚСТАНДА САЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІН ЖҮРГІЗУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.1 Салық қызметі органдарымен салық әкімшілігін жүргізуді жетілдірудегі дамыған елдер тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Салық қызметі органдарының бақылау қызметінің тиімділігін арттырудағы проблемалар және оны шешу жолдары ... ... ... ... ... ..
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Тақырыптың өзектiлiгi. Еліміздің алдында тұрған басты міндет әлемдік өркениетті мемлекеттер қатарына қосылу мақсатында бәсекеге қабілетті экономиканы дамыту мен жаңа жетістіктерге қол жеткізу болып табылады. Осы тұрғыдан ұлттық экономиканы өркендету, оның түрлі салаларының дамуына серпіліс беру уақыт талабынан туындап отырған іргелі міндеттердің бірі.
Қазіргі экономикалық тұрақтандыру мен қарқынды даму кезеңіндегі экономика салаларының, атап айтқанда газ бен мұнай, өнеркәсіп орындары, кіші және орта бизнестің өркендеуі, тұрғындардың әлеуметтік ахуалының жақсаруы, халықтың тұрғын үйге сұраныстың артуы салық жүйесінде салық қызметі органдарының салықтық әкімшілік ету қызметі бүгінге дейін толыққанды зерттелмей келген.
Нарықтық қатынастардың дамуы экономикалық және әлеуметтiк процестердi басқарудағы мемлекеттiк реттеудiң рөлiнiң өзгерiстерiмен жүргiзiледi. Салықтардың мемлекеттiң тек қажеттi қаражаттармен қамтамасыз ету құралы ғана емес, сондай-ақ қоғамдық өндiрiс ара-қатынастарына мемлекеттiк жүйенiң әсер ету элементi ретiнде де мәнi өсiп отыр.
Салық жинауды тұрақты қамтамасыз ету әрбiр мемлекеттiң қаржылық жүйесiнiң тұрақтануының негiзгi шарты болып табылады. Өз кезегiнде бұл шарттар салық органдарының бақылау-экономикалық қызметiнiң бiрегей жүйесiмен анықталады. Яғни, салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуiн, толықтығын және уақытылы төленуiн қамтамасыз етуде салық органдарының салықтық әкімшілік ету немесе бақылау-экономикалық қызметiнiң маңызы зор.
Салық органдарының бюджетке салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дер кезiнде және уақытылы аударылуын бақылауды ұйымдастыру және салық заңдылықтарын бұзушылықты болдырмау бағытында бақылаудың тиiмдi әдiстерiн iздестiрiп және оны жетiлдiру жолдарын ашып көрсету болып табылады.
Диплом жұмысының мақсаты салық қызметі органдарының салықтық әкімшілік ету қызметін ұйымдастыруды және құқықтық негiзiн кешендi зерттеу арқылы салық органдарының қызметiн талдау және жалпылау негiзiнде салық органдарының бақылау-экономикалық қызметiн жетiлдiруге байланысты тәжiрибелiк ұсыныстар енгiзу және бюджетке төлемдердің түсуін қамтамасыз етудегі оның ролін айқындау болып табылады.
1. Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiнтеттi төлемдер туралы» Салық кодексi 10.12.2008 жылғы №99-IV Заңы. -Алматы: ЮРИСТ, 2009. -12 б.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi туралы Ережесi
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi.(Жалпы және ерекше бөлiмдер) -Алматы: ЮРИСТ, 2002. -309б.
4. Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е. Налог: понятие, элементы, установление, виды. -Алматы: ТОО Баспа,1998. -160б.
5. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник -Москва: ИНФРА-М, 1999. -429б.
6. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. -Москва: ИНФРА-М, 2000. -348б.
7. Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. -Алматы: ТОО Баспа, 2003.
8. Сарсенбаев М. Налоговый контроль на основе мониторинга //Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2003, №1, 18б.
9. Брызгалина А.В. Налоги и налоговое право. –Москва: Аналитика-Пресс,1997. -600б.
10 Сейсекулова Б. Налоговый контроль на основе данных мониторинга //Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2003, №8, 9б.
11. Арабскин В. Сколько весят налоги. Как выжить в кризисе.-Алматы: ТОО Аян әдет, 1998. -40б.
12. Русакова И.Г., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. -Москва: ЮНИТИ, 2000. -495б.
13. Байзакова Ж., Герун А. Повышение качества налогового аудита и контроль эффективности работы налоговых органов на базе внедрения ИС ЭФНА //Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2003,№2, 10б.
14. Атыгаева З. О контрольной работе в территориальных налоговых органах //Қаржы –қаражат, 2000, №3-4.
15. Князева В.Г., Черника Д.Г. Налоговые системы зарубежных стран. –Москва :Закон и право, ЮНИТИ,1997. -191б.
16. Попанова Н.А. Налоговый контроль во Франции //Финансы, 2000, №10, 32-34б.
17 Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. –М.: «Финансы и статистика», 1997. -С. 29.
18. Нәдіров М.Н., Қалыбекова Д.Б. Шет мемлекеттер қаржылары: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2006.
19. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: Вопросы теории и практики. –М.: «Манускрипт», 1993. -С. 40.
20. Мещерякова О. Налоговые системы развитых стран мира. Справочник. –М.: Фонд «Правовая культура», 1995. -С. 205.
21. Налоги: учеб. пособие /под ред. Д.Г.Черника. - М.: ФиС, 2000. -С.32.
22. Ельчибаев Б. О налоговой проверке в сфере недропользования //Юридический консультант главного бухгалтера, 2002, №8, 73-76б.
23. Кисилева О. Камеральный контроль и налоговые ошибки //Юридический консультант главного бухгалтера, 2002, №6, 23б.
24. Манапов Н. Ш. Налоговый контроль и пути его совершенствования //Налогоплательщик, 2000, №2, 21-23б.
25. Мушистин М.В. Совершенствования налогового администрирования –фактор повышения эффективности работы налоговых органов // Финансы, 2003, №6.
26 Гусева Г.А. Как эффективнее провести налоговые проверки //Финансы, 2001, №21, 34-37б.
27. Шаповалова С. Налоговая ответственность и камеральная проверка //Аудит налогов, 2001, №11, 36-38б.
28. Янцен Н. Обжалованияе результатов налоговых проверок и действии должностных лиц органов налоговой службы //Файл бухгалтера, 2002, №4, 9-15б.
29. Сармантаева Р. Практика применения норм административного законодательства при выявлении правонарушений в области налогообложения // Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2005, №3.
    
    МАЗМҰНЫ|    |КІРІСПЕ..........................................................|  ||    |..........................................            |  || 1   ... ... ... ... ЕТУ ...  |  ||    ... ... ...               |  ||1.1   ... ... ету органдары қызметін ұйымдастыру      |  ||    ... ... ...               |  ||1.2   |ҚР ... ... ... ...              |  ||    ...               |  ||1.3   ... ... ... ...               |  ||    ...             |  ||2    ... ... ЕТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ТӨЛЕМДЕРДІҢ ТҮСУІН   |  ||    ... ... ... ...             |  ||    ...  ||    |.                                |  ||2.1   ... ... ... ... ... ...  |  ||2.2   ... орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз |  ||    |ету                               |  ||    ...  ||    ...                         |  ||2.3   ... қызметі органдарының салық әкімшілігін жүргізудегі     |  ||    ... ...                      |  ||    ...  ||    |.                                |  ||3    ... ... ӘКІМШІЛІГІН ЖҮРГІЗУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ   |  ||    ...        |  ||3.1   ... ... ... ... ... ...      |  ||    ... ... ...                   |  ||    ...    |  ||3.2   ... ... ... бақылау қызметінің тиімділігін    |  ||    ... ... және оны шешу              |  ||    ...                  |  ||    ...  ||    ...                 |  ||    ...                          |  ||    ...    |  |КІРІСПЕТақырыптың өзектiлiгi. Еліміздің алдында тұрған басты міндет ... ... ... ... ...  ...  қабілеттіэкономиканы дамыту мен жаңа жетістіктерге қол жеткізу болып табылады. Осытұрғыдан ұлттық ... ... оның ... ... ... беру уақыт талабынан туындап отырған іргелі міндеттердің бірі.Қазіргі экономикалық тұрақтандыру мен қарқынды  даму  ... ... атап ... газ бен ... ... ... және орта ... өркендеуі, тұрғындардың әлеуметтік ахуалыныңжақсаруы, халықтың тұрғын үйге сұраныстың ... ... ...  ... ... ... ...  ету  қызметі  бүгінге  дейінтолыққанды зерттелмей келген.Нарықтық қатынастардың дамуы экономикалық және әлеуметтiк ... ... ... ...  ...  ... ... тек қажеттi қаражаттармен қамтамасыз ету құралығана емес, сондай-ақ ... ...  ...  мемлекеттiкжүйенiң әсер ету элементi ретiнде де мәнi өсiп отыр.Салық жинауды тұрақты қамтамасыз ету ... ... ... ... негiзгi шарты болып табылады. Өз кезегiнде бұлшарттар  салық  ...  ...  ...  ... ... ... салықтар және бюджетке төленетiн басқа дамiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуiн, толықтығын және ... ... ... ... органдарының салықтық әкімшілік ету немесе бақылау-экономикалық ... ... ... ... ... ... мен ... төленетiн басқа дамiндеттi төлемдердiң дер кезiнде және ...  ...  ... және ... ... ...  ...  бағытындабақылаудың тиiмдi әдiстерiн iздестiрiп және оны жетiлдiру жолдарын ашыпкөрсету болып табылады.Диплом ... ...  ... ... органдарының  салықтықәкімшілік ету қызметін ұйымдастыруды және құқықтық негiзiн кешендi ... ... ... қызметiн талдау және жалпылау негiзiнде салықоргандарының  бақылау-экономикалық  ...  ...  ... ... ... және ... төлемдердің түсуін қамтамасызетудегі оның ролін айқындау болып табылады.Қойылған мақсатқа жету үшін зерттеу барысында ... ... ... ... ... ету органдарының қалыптасуы мен дамуыныңтеориялық негіздерін қарастыру және олардың салық жүйесіндегі ролі менмаңызына ... ... ... ... ... ... ... бақылау тәжірибесінқарастыру, бақылау қызметiнiң нәтижелерiн талдау;- салықтық әкімшілік ету органдарының негізгі қызметтерінің бiрi болыптабылатын салық ... мәнi мен ... оның ... ... ... ... ... салық әкімшілігін жүргізудегіқызметіне экономикалық талдау жүргізу;- әлемнің кейбір дамыған мемлекеттеріндегі салық қызметі органдарындажинақталған тәжірибені ҚР ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін бағалау;- салықтық әкімшілік ету органдарының бақылау қызметінің тиімділігінарттырудағы мәселелер мен және оны шешу ... ... ... зерттеу  пәнi  болып  ...  ...  ... ... ... ... туындайтын қаржылыққатынастар және оның жүзеге асырылу механизмi болып табылады.Диплом ... ... ...  ... ... әкімшілік етуоргандарының бақылау-экономикалық қызметi болып ...  ... ... САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛІК  ЕТУ  ОРГАНДАРЫНЫҢҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ1.1. Салықтық әкімшілік ету органдары ... ... ... ... түсетiн негiзгi түсiм - салықтар мен ... ... ... Қоғам мүшелерiнiң негiзгi мiндеттерiнiң бiрi заңдабелгiленген осы салықтар мен ... ... ... табылады. Бұл нормаелiмiздiң  басты  заңы  ...  ...   ... ... ...  салық  төлеушiлер  қандай  да  ... ... ... жалтаруға тырысады. Себебi, салық төлеушiлердiңкөпшiлiгi салықтардың мәнi мен ... және ... ... ... не үшiн ... екендiгiн жете түсiнбейдi. Салық  органдарықызметiнiң маңызды элементi салық және бюджетке ... ... да ... ... ... және уақытылы төленуiне бақылау жасау болыптабылады.Салық ... ... ... ... бұл ... қоғам дамуынтежейтiн үлкен тежегiш күш екенi  белгiлi.  ...  ...  ... ... кiрiс ... дер кезiнде толықтырылмайды. Уақытылыжәне толық көлемде төленген салықтар - бұл ... және ... ... ... ... ... мен ... Оларөздерi зейнеткер атанып, зейнетақы және ... ... ... ғана ... ... өмiрiндегi мәнi мен маңызын түсiнедi.Салықтардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiңмемлекет ... ... ... және дер ... ... ... етуүшiн Қазақстандағы салық реформасын ... iске ... ...  ... ... төлеушiлер және салық қызметi органдары қатысады. Салыққызметi қайта ұйымдастырылып, әдiстерi күшейсе де салықтың бюджетке құйылуыөзектi ... бiрi ... ... Сол ...  ...  ... ұйымдастырылуын, атқаратын қызметтерiн,  мiндеттерiн  жәнеқұқықтарын терең зерделеу қажет.Салық қызметi органдары салықтардың және ... ... ... ... ... ... түсуiн, мiндеттi зейнетақы жарналарының жәнеМемлекеттiк әлеуметтiк ... ... ... ... ... дер ... аударылуын қамтамасыз ету жөнiндегi, сондай-ақ салықтөлеушiлердiң салық ... ... ... ... жүзеге асыружөнiндегi мiндеттер жүктеледi.Салық қызметi ... ... ...  ... мен  ... тұрады. Өз кезегiнде салық ...  ... ... облыстар, Астана және  Алматы  қалалары  бойынша  ... ... ... ... ...  ...  жәнеқалалардағы аудандар бойынша салық басқармалары жатады. Салық қызметiоргандары ... және ... ... органдары мен құқық қорғау, ... ... да ... бақылаушы органдармен өзара қарым қатынас жасапотырады [1].Салық департаменті өз қызметiнде салықтарды, бюджетке төленетiн басқада мiндеттi төлемдердi және ... ... ... мен ... ... ... әлеуметтiк аударымдарды төлеуден жалтарғанзаңды және жеке ... ... ... ... ... ... ету, салықтарды және бюджетке төленетiн ... да ... ... ... ... ... ... да заң актiлерiннасихаттау мен түсiндiру жөнiндегi ... ... ... ... ... алады. Салық органдары осы басымдықтар негiзiндеөз қызметiн ұйымдастырады.Салық органдары өз қызметiн Қазақстан Республикасы ...  ...  ...  ...  ...  мен  ... өзге де нормативтiк-құқықтық актiлерге, сондай-ақ ҚазақстанРеспубликасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi ... ... ... ... қызметi органдарының қызмет ету барысында көптеген құқықтарыбар. Салық органдары белгiленген құқықтары шегiнде қызмет атқарады.Салық қызметi органдары:- ... ... ... ... өз ...  ... және ... салықтық бақылауды жүзеге асыруға;- салық салу мәселелері ... ... ... ... ... ... ... агенті) осындай бағдарламалық қамтамасызетілімді және ақпараттық жүйені пайдаланған жағдайда, банктердің және банкоперацияларының ... ... ... ... өзге де ... ... ... шоттары туралы, Қазақстан Республикасының заңнамалықактілеріне сәйкес банктік құпия ... ... ...  ... ... ... мен ақпараттық жүйесінің деректерін көругеқол жеткізу құқығын қоспағанда,  салық төлеушіден  ...  ... ... алу ... деректері, бухгалтерлік есеп тіркелімдері,салық салу объектілері және  салық салуға байланысты ... ... ... ... ... етілімнің  және  ақпараттықжүйенің деректерін көруге қол жеткізу құқығын ... ... ... ... ... салықты және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... және ... ... және аударудың)уақтылылығын, міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстау мен аударудыңжәне ...  ...  ...  мен  ...  толықтығы  менуақтылылығын растайтын құжаттарды, ... ... ... агенті) жасағансалықтық нысандар бойынша  жазбаша  ...  ...  ... ... ... ... ... оның ішінде резидент -салық төлеушінің (салық ... ...  ...  ... ... ... ... қаржылық есептілігін қоса алғанда,егер осындай тұлға үшін Қазақстан Республикасының  ... ... ... ... ... ... ... аудиторлық есепті қоса береотырып, шоғырландырылған қаржылық есептілігін беруін талап етуге;- салықтық тексеру барысында Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... төлеушіден (салықагентінен) әкімшілік құқық бұзушылықтар ...  ...  ... алып ... жүргізуге;- нұсқама негізінде объектінің тұрған жеріне қарамастан, ... ... және ... салық салуға байланысты объект болып табылатынмүлікті зерттеп-тексеруге, салық ... ... ...  ... үй-жайлардан басқа) түгендеу жүргізуге;- банктерден және банк ... ... ... ... ұйымдардан табыс етілуі көзделген мәліметтерді алуға;- банктерден және банк ... ... ... ... ұйымдардан коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге ... ... ... ... ... етуге Қазақстан Республикасыныңзаңнамалық актілерінде белгіленген талаптарды сақтай  ...  ... ... және ... ... осы ... ақша ... жәнеқозғалысы туралы мәліметтер алуға;- белгіленген тәртіппен салық салу объектілерін және салық ... ... ... ... ... ... тексерулерге мамандарды тартуға;- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес соттарға талаптарқоюға, оның ішінде Қазақстан Республикасы Азаматтық ... ... ... 1), 2) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер ... ... ... туралы талаптар қоюға құқылы.Салық  қызметі  ...  ...  ...  ... ... мiндеттердi iске асыруды Салық Кодексінде белгіленгентәртіппен электрондық тәсiлмен жүзеге асыруға құқылы.Салық қызметі органдарының осы ... ... ...  ...  және  ...  ...  Президентініңактілерінде көзделген өзге де құқықтары ... ... ... ... ету ... ... міндеттержүктеледі. Салық органдары белгiленген міндеттер шегiнде қызмет атқарады.Салық қызметi органдары:1) салық төлеушiнiң (салық ... ... ... ... ... қорғауға; 3) салық төлеушiнiң – салық мiндеттемесiн, салық агентінің салықтардыесептеу, ұстау және аудару жөніндегі міндетті осы ... ... ... ... ... ... аударымдардыесептеудің толықтығы мен  төлеудің  ...  ...  ... есептеудің, ұстау мен аударудың уақтылылығын бақылауды жүзегеасыруға;4) салық төлеушілерді, салық салу объектілерін және ... ... ... ... ... ... ... есепке жазылғанжәне төленген салықты және бюджетке ... ... да ... ... ... және аударылған  міндетті  зейнетақы  жарналарын,есептелген және төленген әлеуметтік ... ... ... ... өз ... ... ... міндеттемесінің туындауы, орындалуы жәнетоқтатылуы жөнінде түсіндіруді жүзеге асыруға және түсініктемелер беруге;6) салық төлеушіге (салық агентіне) қолданыстағы салық және ... ... да ... ... туралы, Қазақстан Республикасыныңсалық заңнамасындағы өзгерістер туралы ... ... ... ... тәртібін түсіндіруге;7) салық төлеушіге (салық агентіне)  уәкiлеттi  орган  бекіткенмемлекеттік  ...  ...  ...  ...  ... ... ... және (немесе) электрондық ... ... мен  ...  ...  ...  ...  ... қамтамасыз етілімді тегін беруге;8) нұсқама бойынша салықтық ... ... өз ... ... ... бюджетке төленетін басқа да міндеттітөлемдер мен өсімпұлдардың артық төленген ... ... ... ... ... ... салық сомасынан асып кетуін есепкежатқызуды және (немесе) қайтаруды, осы Кодексте белгіленген ... ... ... қайтаруды жүргізуге;10) осы Кодекстің ережелеріне сәйкес салықтық ... ... осы ...  ...  ...  және  ...  ... міндетті зейнетақы жарналарын ұстау мен аудару  жәнеәлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша ... ... ... ... ... ... хабарлама беруге;12) салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық өтініші бойынша осыКодексте белгіленген тәртіппен және мерзімде мынадай:салық ... ... ... ... және  ... ... берешектің жоқ екендігі туралы;салық берешегінің, міндетті зейнетақы ... және  ... ... ... жоқ ... (бар ... ...  еместің  Қазақстан  Республикасындағы  ...  ... және ... (төленген) салықтардың сомасы туралы анықтаматүрлерін беруге;13) осы Кодексте белгіленген тәртіппен салық есептілігін және салықтықөтініштерді ... ... ... ... агентінен) Қазақстан Республикасы салықзаңнамасының анықталған бұзушылықтарын жоюды талап етуге және өз ... осы ... ... ... ... ... (салық агентінің) салықтық өтінішін алған кезденбастап  екі  ...  ...  ...  оның  жеке  ...  ... сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын  ...  ... ... ... бойынша міндеттемелердің орындалуы бойыншабюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы үзінді көшірме беруге;16) көрсетілген ... үшін ... ... ... жасалған күнненбастап бір жұмыс күні ішінде өз ... ... ... ... ... ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдерді,бюджетке төленуге жататын өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеу жөніндегі ... ... үшін ... ... ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, бюджеткетөленуге жататын өсімпұлдар мен айыппұлдарды, әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... туралы ақпарат беруге;17) салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... ... бес жыл бойысақталуын қамтамасыз етуге;18) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржы мониторингіжөніндегі уәкілетті ...  ...  ...  ...  ... жүйесіне қолжетімділігін беруге;19) электрондық салық төлеушіге өзінің жеке шотын көру қолжетімділігінберуге;20) салық төлеушінің ... етуі ...... ... ... ... ... әлеуметтік аударымдар  бойыншаміндеттемелердің орындалуы жөніндегі, салық агентінің талап етуі бойыншасалықты есептеу және ... ... ... ... жөніндегі есеп-қисапты салыстыруды жүргізуге, жеке шотқа осы Кодексте көзделген тәртіппентүзетулер енгізуге;21)  уәкілетті  ...  ...  ...  ...  ... мен регламенттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетуге;22) бұқаралық ақпарат құралдарында осы Кодексте белгіленген тәртіппенжәне  ...  ...  ...  бар  ...  ...  ... сондай-ақ әрекетсіз заңды тұлғалардың және заңды күшінеенген сот ... не ... ... ... ... ... салық төлеушілердің тізімдерін жариялауға;23) мемлекеттің меншігіне айналған ... ... алу,  ... одан әрі ... және ... ...  ...  оныңҚазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ... ... ... ... ... мен уақтылылығын, сондай-ақ ол өткізілгенжағдайда бюджетке ақшаның ... ... мен ... ... асыруға;24) уәкілетті мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардыңсалықты және бюджетке ... ... да ... ... есептеудұрыстығы, алу толықтығы және ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыруға;25) салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз  ету  ... және ... ... ... ... ... берешегін осыКодекске сәйкес мәжбүрлі тәртіппен өндіріп алуға;26) салық ... ... ... ... ... ... хабарламаға шағымын және (немесе) салық қызметінің жоғары тұрғанорганының хабарламаға ... ... ... ... ... ... ... салық қызметі органдары лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) ... осы ... ... ... ... қарауға;27) Қазақстан Республикасының Әкімшілік ...  ...  ... ... ... әкімшілік жауапкершілікке тартуға міндетті[1, 14б.].Салық органдары өздерiне жүктелген мiндеттерге сәйкес ... ... ... басқа да мiндеттi төлемдердiң бюджетке түсуiн көздейтiнсалық заңдары мен ... да  заң  ...  ...  ... және басқа да мiндеттi төлемдердiң бюджетке түсуiн көздейтiнсалық заңдары мен ... да заң ... ... ... ... және ... да ... тексерудi  жүзеге  асырады.Аумақтық салық органдарының салық және ... ... ... да мiндеттiтөлемдердi жинау жөнiндегi есептерiн алады, талдайды және қорытындылайды,қызметтерiнiң ... ...  ...  ...  ... ... ... бойынша салық есебiне қою мақсатымен есепжасайды, декларацияларын ұсынбаған заңды тұлғалар бойынша есеп ... ҚР ... ... ... Комитетінің қызметіҚазакстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетіорталық атқару органының өз құзыреті шегінде салықжэне бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... және ... ... зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарыныңжәне Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардыңтолық және уақтылы аударылуын қамтамасыз ету, этил ... мен ... ... мен ... темекі өнімдерінің өндірілуі менайналымы2, мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымысаласындағы іске асырушылык және бақылау функцияларын жүзегеасыратын ... ... ... министрлігінің ведомствосыболып табылады [2].Комитеттің облыстар, Астана және Алматы калалары бойынша салықдепартаменттері, аудандар, қалалар және ... ... ... салықбасқармалары, сондай-ак арнайы экономикалық аймактар аумақтарындағысалық департаменттері жэне ауданаралық салық басқармалары жататын,Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын жэне тарататын мемлекеттік ...    ...  ...   ...   ...  ... бар ... оның құрылымын 1-суреттен көруге болады..|№ |Бөлімдердің атауы                          ||  ...                               ||1 |Ірі ... ... ...                   ||2 ... ... ... ... ...             ||3 ... аудиті басқармасы                       ||4 ... ... ... ...                 ||5 ... ... ету басқармасы                  ||6 ... ... ету ...              ||7 ... емес ... ... ...         ||8 ... салық режимдерін экімшілендіру басқармасы          ||9 ... ... жэне өзге де ... өнімдерді экімшілендіру ||  |басқармасы                              ||10 ... ... ... ... және бақылау басқармасы  ||11 |Халықаралық салық салу басқармасы                  ||12 ... ... ... қызметтерімен озара іс-қимыл баскармасы ||13 |Салық апелляциялары басқармасы                    ||14 |Заң ...                            ||15 ... ... ...                     ||16 ... ... ...                   ||17 ... ... жэне ... ... баскармасы          ||18 ... алу жэне ... ...                 ||19 ... ... баскармасы                 ||20 ... ... ... мен ... ... баскармасы    ||21 ... ... ...                      ||22 ... ... ... басқармасы                ||23 ... ... ... ... жэне ... ...      ||24 ... баскарма                      ... 1. ҚР ҚМ ... ... ... ... ҚР ҚМ ... комитеті жөніндегі Ереже //www.minfin.kzКомитет өз кызметін Қазақстан Республикасының Конституциясынажәне заңдарына, Қазакстан Республикасының Президентінің, Үкіметініңкесімдеріне, өзге де нормативтік ... ... ... аталғанЕрежеге сәйкес жүзеге асырады .Комитет мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтықнысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауыменмөрі жэне ... ... ... ... ... заңнамағасэйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылықоргандарында шоттары бар.Жұмыстарды ұйымдастыру мақсатында Комитет салық жэне ... ... да ... ... ... және ... ...  жинактаушызейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарының  және  ... ... ... ... аударымдардың толық жэне уақтылыаударылуын қамтамасыз ету, ... өз ... ... ... ... ... мен мүнай өнімдерінің жекелеген түрлерініңөндірілуі мен айналымы ... ... ... асырылуы мэселелерібойынша аумақтық бөлімшелерінің қызметін үйлесгіреді.Комитет азаматтык-кұкықтық қатынастарға өз ... ... өз ... ... ...  заңнамада  белгіленгентәртіпте Комитет төрағасының немесе оның ... ...  ... ресімделетін жеке колданылатын күқықтық актілерін шығарады.Комитеттің құрылымы мен штат санын Қазақстан ... ...  ...  ...  ...  Республикасының  Қаржыминистрлігінің Жауапты хатшысы бекітеді.Комитеттің қызметін қаржыландыру  ...  ...  ... ... ... Комитеттің функциялары болыптабылатын міндеттерді орындау мэніне шарттық қатынастарға ... ... ... ... тәртіпте Қазақстан РеспубликасыҚаржы министрлігінің қүзыреті шегінде мынадай функцияларды жүзегеасырады:1) этил ... мен ... ... өндірісі мен импортына, темекіөнімдерінің өндірісіне, сондай-ақ  Қазақстан  ...  ... ... ... ... жэне ... қызметтерінелицензия беру;2) тексерулер жүргізу арқылы субъектілердің этил ...  ... жэне  ...  өнімдерінің  өндірісіне,  сондай-ақ  ҚазақстанРеспубликасында лотерея (мемлекеттіктен (үлттықтан) басқа) үйымдастыру менөткізуге байланысты ... ... ... ... ...   ... Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасынасэйкес ақпараттык жүйелерді колдана отырып, электронды кызмет көрсету;Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің Мемлекеттік тізілімін ... ... ... ... келісім-шарттар жобалары мен  ... ... ... жер ... ... арналғанкелісім-шарттарға  өзгерістер  мен  ...  ...  ... ...   Этил ... мен ... ... өндірілуін жэне айналымынмемлекеттік реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкесалкоголь өнімін белгілі бір түрге ... ... ... ... жэне ... өнімдерінің өндірісі менайналымы саласында есепке алуды, есептілікті ұйымдастыру;Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес ... ... ... ... жэне олардың есебін жүргізуді үйымдастыру;Қазақстан Республикасының заңнамасына ... ... ... бойынша салықміндеттемелерін орындау мерзімдерін өзгерту жөніндегі мэселелерді карау;10) мүнай өнімдерінің өндірілуі мен айналымының ... ... ... ... ... түрлерінің өндірісі мен айналымы ... ... ... ... ... мэжбүри өндіріп алу бойынша жүмыстарды үйымдастыру жэнежүзеге асыру;12) өзге мемлекеттік органдардың мүнай өнімдерін өндірудің жэне ... ... ... ... мәліметтерді және өзге де қажеттіакпаратты бірыңғай дерекқорға берудің нысандарын, тэртібі мен ... ... ... ... мүнай жеткізушілердің жэне  ... ... ... ... асыратын түлғалардың, сондай-ақ темекіөнімдерін өндіретін түлғалардың қызметінің мониторингін ... ... ... ... қызмет көрсету;14) салыктық қүкык бүзушылықтарға қарсы күрес мәселелері бойынша ҚазақстанРеспубликасының халықаралық міндеттемелерін орындау;16)  жеке және ... ... ... ... ... жэне ... мэселелерін түсіндіру бойынша жүмыстардыүйымдастыру жэне жүзеге асыру;17)  ... ... ... бақылау жүргізу бойыншаорталық және жергілікті мемлекеттік органдармен ... ... ... этил ... ... өнімінің, темекі онімдерінің жэне мүнайөнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірісі мен айналымына бақылауды ... ... ... ... жэне ... мемлекеттік органдарменөзара іс-қимыл жасау;19) «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ...  ... тэртіппен салыктардың,өсімақы мен айыптар есептелген сомасы бөлігінде, ... ... ... ... ... ... ... бөлігінде салықтықтексерулердің актілері бойынша хабарламаларға заңды және жеке тұлғалардыңшағымдарын қарау;20)  ... ... ... ... ... ... ... тіркеу есебіне;- салык салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілердіңесебіне;- бюджетке түсімдердің ... ... құн ... ... ... ... ... камералды бақылауға;- салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметіне мониторингіне;- фискалды жады бар бақылау-кассалық машиналарды қолдану ережелеріне;- акцизделетін тауарлардың ... ... ... және ... ... ... ... айналған мүліктерді есепке алу, бағалау жэне сатутэртібінің сақталуын, сондай-ақ мемлекет меншігіне айналған ... жэне ... ... тексеруді;- салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... өндіріп алу жэне уақтылы аудару мэселелері бойынша уэкілеттіжәне жергілікті атқарушы ... ... ... сэйкес таңбалауға жататын акцизделетін  өнімдербойынша акциз таңбалары мен ... ... ... жасалуын,сақталуын, сатып алынуын, есепке алынуын және берілуін, сондай-ақ таңбалауережелерінің сақталуын бақылау;мемлекет меншігіне алынған мүлікті есепке алу, ... ... одан ... және ... ... ... оның Қазақстан Респуб-ликасыныңзаңнамасына сэйкес тиісті уэкілетті органға толық жэне уақтылы берілуіне,сондай-ақ оны ... ... ... ... ... жэне ... түсуінебақылау;этил спирті мен алкоголь өнімдерін өндіру жэне импорттау, темекі өнімдерінөндіру саласындағы  кызметті,  ...  ...  ... ... ... мен ... ... қызметті жүзегеасыру кезінде Қазақстан  ...  ...  ...  ... ... шарттарды экімшілендіру және салық салу мэселелері бойыншашетелдік мемлекеттердің құзыретті органдары ... ... ... ... ... жэне ... ... басқа да міндетті төлемдердің түсуініңтолықтығын көздейтін заңнаманың сақталуын бақылау;нормативтік кұкыктық актілерде белгіленген кұзыреті ... ... ... емес ... ... жэне талдау (мемлекеттік кәсіпорындарпайдасының үлесінен, мемлекеттік меншік  болып  табылатын  ... ... ... ... ... үшін ... ... мемлекеттік мүлікті жалға беруден жэне ... ... ... жекешелендіруден  түсетін  түсімдерден,капиталмен жасалған операциялардан ... ... ... кұқықтық актілерде белгіленген қүзыреті шегіндесалықтық жэне салықтық емес ... ... алу ... қайтару;халықаралық іскерлік операцияларда трансферттік бағаларды ... ... ... тауардың (жүмыстың, қызмет көрсетудің) рыноктікбағасынан мэміле бағасының ауытқуы мэселесі бойынша ... ... ... ... ... ... анықтау кезінде салық салуобъектілерін түзету жэне олар ... ... ... ... ... тізілімін жүргізу;29) этил спиртінің, алкоголь өнімдерінің, темекі өнімдерінің және мүнайөнімдерінің ... ... ... жэне ...  ... ... есепке алуды және талдауды жүргізу;мүнай өнімдерінің айналымын ... ... мен ... ... ... өндіру мен олардың айналымы бойынша декларация аркылыбақылауды жүзеге асыру;этил спиртінің, алкоголь  ...  ...  ...  және  ... ... ... ... мен айналымы саласында ... ... ... және ... Республикасының заңнамасынасәйкес ықпал ету шараларын қабылдау;этил спиртінің алкоголь өнімін өндірушілерге, фармацевтикалық ... ... ... ... ... сондай-ақ этил спиртінтехникалык мақсатта жэне алкогольді емес өнімдерді өндіру үшін ... ... ... мен ... ... белгіленген ең төменгі өндіру көлемінбақылау;өз қүзыреті шегінде субъектілердің этил ... ... ... өнімдерінің және мүнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірісі ... ... ... технологиялық үрдістің, сақтаудың жэнесатудың, техникалық регламенттер мен стандарттардың нормаларын, ережелерінжэне нүсқаулықтарын сақтауын бақылау;35)   ... ... ... ... асыратын үйымдардағыакциз бекеттерінің жүмысын бақылау;36) этил спиртін өндірудің технологиялық  желілерінің  жэне  ... қүю ... ... спирт өлшейтін  аппараттармен  ... ... ... ... ... мұнай өңдеузауыттарында,  мүнай  өнімдерінің  базаларында  және  ...  ... ... ... ... және ... жүмыс істеуінбақылау;37) алкоголь өнімдері мен ... ... сату ... ең  төменгібағалардың сақталуын бақылау;38)  ...  ...  ...  көзделген  өзгеде функцияларды жүзеге асырады.Комитет:1) өз ... ... ... ... ... ... ... бойынша түсіндіруге жэне түсінік беруге;2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленгенталаптарды ... ... ... ... орындауға байланыстысалық төлеушінің бухгалтерлік қүжаттамаларын, сметаларын, акшасыныңбар-жоғын, бағалы қағаздарын, есептерін, декларацияларын жэне өзге деқүжаттарын тексеруді ... ... ... ... ... ... бойынша салық жэнебюджетке төленетін баска да міндетті ... ... жэне ... ...  мен  ...  ...  қүжаттарды,  оларды  толтыру  бойыншатүсіндірмелерді, сондай-ақ салық жэне бюджетке ... ... да ... ... зейнетақы қорларына міндетті зейнетакы жарналарыныңжэне Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру ... ... ... ... жэне ... төленуін (үстап қалу және аудару) растайтынқүжаттарды, сондай-ак ... ... ... ... Республикасыныңшегінен тыс орналасқан еншілес компанияларының каржы ... ... оның ... ... есептілігін талап етуге;салық жэне бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ...  ...  ...  қорларына  міндетті  зейнетақыжарналарының жэне Мемлекеттік ... ... ...  ... ... жэне ... ... қамтамасыз ету, этил спирті меналкоголь өнімдерінің өндірілуі және олардың ... ... ... мен айналымы, мүнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің мэселелерінреттейтін ... ... ... ... ... салықтық тексеруді жүзеге асыру барысында ҚазақстанРеспубликасының заңнамалық актілерінде айқындалған тэртіпте салықтөлеушіден салықтық қүқық бүзушылықтар жасалғаны туралыкуәландыратын ... ... ... олардың орналасқан жеріне қарамастан, кірістер алу үшінпайдаланылатын кез келген салық салу объектілерін және ... ... ... ... ... ... мүлкін (түрғын үй-жайлардан басқа) түгендеуді жүргізуге;7) Қазақстан ... ... ...  ...  ...  салықтөлеушіден заңнамада белгіленген тэртіппен электрондық құжаттар түріндеақпарат алуға;8) мыналарға:- салық салуға байланысты мәселелер ... ... ... ... ... ... мен дара кәсіпкерге;- каржы нарығы мен каржы ұйымдарын реттеу жэне ... ... ... ... ... ... орган белгілеген тэртіптеәрекетсіз заңды тұлғаға;-  ...  ...  ...  ...  ... ... ... Парламентінің жэне  мэслихаттыңдепутаттығына,  сондай-ақ  жергілікті  өзін-өзі  баскару  ... ... ... ... тұлғаға жэне оның зайыбына (жүбайына)қатысты коммерциялық, банктік жэне заңмен қорғалатын өзге де ... ... ... ... ... ... заң актілеріндебелгіленген  талаптарды  сақтай  отырып,  банктерден  ...  ... ... ...  ...  ...  үйымдардан  банкшоттарының бар-жоғы жэне олардың нөмірлері ... осы ... ... мен ... ... мәліметтер алуға;9) «Салык және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... Республикасының Кодексінде көзделгенжағдайларда салық төлеушінің салық міндеттемелерін жанама тәсілменанықтауға;10) салық тексерулеріне басқа мемлекеттік органдардың мамандарын ... ... ... ... ... соттарға талаптар қоюға,оның ішінде салық жэне ... ... ... да ... төлемдербойынша берешегі бар түлғаларды банкрот деп тану ...  ... ... ... жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуыбар салык төлеуші акционерлік коғамның жарияланған акцияларын мэжбүрлепшығару туралы. Қазақстан ... ... ... ... ... 1), 2) жэне 4) ... ... негіздер бойынша заңдытүлғаны тарату туралы сотқа талап-арыз ... этил ... ... ... мен ... өнімдерінің өндірілуін жәнеайналымын, сондай-ак мүнай өнімдерінің ... ... ... ... ... ... ... органдардың  мамандарын,Қазақстан Республикасының жэне баска мемлекеттердің жеке жэне  ... ... ... мен ... ... өз қүзыреті шегінде субъектілердің этил спиртінің, алкоголь өнімінің,темекі өнімдерінің жэне ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын технологиялык үрдістің, сақтаудың жэнесатудың нормаларын, ережелерін жэне нұскаулықтарын сақтауын тексеруге;14) этил ... ... ...  желілерінің  және  алкогольөнімдерін күю ... ... ... ...  ...  ... ... аспаптарымен жарақтандырылуын жэне олардың жүмыс істеуінтексеруге;15) этил спиртін, арақ жэне ликер-арақ ... ... ... ... ... ең төменгі көлемі бойынша талаптарыныңсақталуы үшін олардың нақты өндірілу көлемін тексеруге;акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіруді және ... ... ... ... ... субъектілерге тексеру жүргізуге;Қазақстан  Республикасының  ...  ...  ...  бюджеткетөленетін міндетті төлемдерді есептеуді жэне (немесе) жинауды қамтамасызетуге уэкілетті Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... ... ... ... тэртіпте Комитеттің негізгі міндеттері  менфункцияларын іске асыру үшін кажетті ақпараттар мен құжаттарға сұрау ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... алу және ... аудару мэселелері бойынша уәкілетті жэнежергілікті органдарға тексеру жүргізуге;20)   ... ... ... ... үшін ... ... «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да ... ... ... Республикасы Кодексінде (Салық кодексі) ... ... ... ... ету мерзімдерін ұзарту туралы шешім кабылдауға;22) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сэйкес экімшілік жазақолдануға;23)   ... ... ... және салық заңнамасы мәселелеріжөнінде хабардарлығын арттыру бойынша іс-шаралар ұйымдастыруға жэнеөткізуге;24)   ... ... ... ... біліктілігін арттыру бойыншаіс-шаралар жүргізуге құқылы.Комитеттің жедел баскару құқығында оқшауланған мүлкі болады.Комитеттің өзіне бекітілген ... ... ...  ...  ... ... мүлік есебінен құралады, және негізгі қорлар мен айналымқаражаттарынан, сондай-ақ кұны Комитеттің ... ... ... ... ... ... ... мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруғанемесе өзгелей тэсілмен иелік етуге құқығы жоқ.Заңнамада белгіленген жағдайларда және шектерде ... ... ету ... ... ... аумақтық бөлімшелерге басшылықты жүзеге асырады.Комитетті Қазақстан Республикасы Қаржы министрі қызметкетағайындайтын жэне ... ... ... басқарады.Комитет Төрағасының ұсынуы бойынша, Қазакстан Республикасы  Қаржыминистрлігінің Жауапты ... ... ... ... ... ... ... жэне қызметтен босататын КомитетТөрағасының екі орынбасары ... ... ... ... ... ... бойыншаҚазақстан Республикасының Қаржы министрі  қызметке  тағайындайды  ... ... ... ... ... жэне оған басшылық жасайды жэнеКомитетке жүктелген ... ... ... ... ... ... мыналар жатады:1) оз орынбасарларының жэне Комитеттің кұрылымдық бөлімшелері ... мен ... ... ... ... ... ... келісім бойынша Облыстар,Астана жэне Алматы ... ... ... департаменттерінің, арнайыэкономикалық аймақтардың аумақтарындағы салық департаменттері басшыларыныңорынбасарларын, аудандар, калалар мен қалардагы ... ... ... ... ... ... басшыларын қызметкетағайындайды жэне қызметтен босатады;3)   ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелері басшыларының орынбасарларынатәртіптік жаза қолданады;4) Комитеттің кұрылымдық бөлімшелері мен оның аумақтық бөлімшелері ... ... ... ...  ...  министрімен  келісілгеннен  кейінҚазакстан Республикасы Қаржы министрлігінің штат саны лимитінің ... ... ... ...   ... ... заңнамасында белгіленген тэртіптеКомитет қызметкерлерін іссапарга жіберу, еңбек демалысын беру,материалдық комек көрсету, даярлау (қайта даялау), біліктілігін арттыру,көтермелеу, үстемеакы төлеу жэые ... беру ... ... ... бұйрыктарына кол кояды;8)   барлық мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда Комитеттібілдіреді;9)   ... ... ... ... озге ... жүзеге асырады.Төраға болмаған уакытта оның міндетін Комитет төрағасы белгілейтінорынбасарларының бірі аткарады.Комитеттің консультациялык-кеңесші органы болып табылатыналқасы болуы мүмкін. Алқаның ... және адам ... ... мен ... ... ... санынан төраға бекітеді [4].3. Аумақтық салық органдарының бақылау қызметiҚазақстан Республикасының Қаржы ... ...  ... ... бар. Олар ... ...  ...  салықоргандарынан тұрады. Осыған сәйкес Алматы ... ... ... ... ... ... бойынша қызмет атқарады.Алматы облыстық салық инспекциясы Қазақ ССР ... ... ... ... құрылды. Осы бұйрық бойынша Алматы облысыбойынша  Мемлекеттiк салық инспекциясында ... 140 ... ... облыстық аппаратта штат  кестесi ... 5 ... ... ... орын ... ... 9 шiлдесiнде Президенттiң «Қазақ ССР Мемлекеттiк салық салуқызметiн құру туралы» №380 Жарлығы қабылданды. Осыдан кейiн ... ... ... ... ... ал ... ... 40 қызметкергетолықтырылып, жаңадан 3 бөлiм ашылды.Салық қызметiнiң қалыптасып дамуында Елбасының  1998  ...  ... ...  Республикасының  мемлекеттiк  органдар  жүйесiнреформалау ... ... ... атап өту маңызды. Бұл Жарлыққа сәйкессалық ... ... ... тарапынан жаңадан құрылған МемлекеттiкКiрiс  ...  ...  ...  ...  ол  ...  Қаржы  министрлiгiнiң  Салық  комитетi  болып  қайтаөзгертiлдi.Алматы ... ... ... комитетi – мемлекеттiк орган  болыптабылады. Ол бюджетке ... ... ... ... ... ... да заң ... негiзiнде бюджетке түсiмдердiң  және  ... ... ... ... әрi ... ... жауаптыболып табылады.Облыстық салық комитетiнiң негiзгi мақсаттары мыналар:- сәйкес жылға республикалық және жергiлiктi бюджеттерде бекiтiлгенкөлем мен ... ... ... ... ... және ... басқа да қаржылық мiндеттемелердiң толық және уақытылы түсуiнқамтамасыз ету;- ... ... және ... да қаржылық мiндеттемелердiң түсуiнқарастыратын салық заңдылықтары мен ... да заң ... ... ... ... ... олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру, ... және ... ... салық комитеттерiн бюджетке төлемдер жәнемемлекет алдындағы ... да ... ... түсуiн қарастыратынсалық заңдылықтары мен басқа да заң ... ... ... ... ... салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiтөлемеуге байланысты немесе табыстарын жабу не ... ... ... жеке тұлғалардың салық салу объектiлерiн жасырып қалуы, салықтар жәнеөзге де төлемдердi төлеуден жалтарудың басқа да ... мен ... ашу. Бұл ... ... ... ... түспеуiне жәнемемлекеттiк шығындарға әкеледi.Алдына қойған мақсаттарға сәйкес салық ... ...  ... ... ... ... мен ... төленетiн  басқа  да  мiндеттiтөлемдердiң түсуiн қарастыратын ... ... және ... да ... ... облыс аумағында бақылау жүргiзу;- салықтық есепте тұрған неғұрлым iрi салық төлеушiлерге салықтық аудитжәне ... ... ... ... мен бюджетке төленетiн  басқа  да  ... ... ... ... ... мен басқа да заң актiлерiнбұзу жөнiнде арыздар, ... және ... да ... ... асыру;- салық төлеушiлер арасында салық заңдары мен өзге де заң ... ... ... ... ... ... қалалар бойынша салық комитеттерiнiңәрекеттерiне салықтөлеушiлердiң ... мен ... ... ... жәнеолар бойынша есепке алады;- заңдылықтарды бұзуға талдау және ... ... ... құқықбұзушылықтар мен қылмысқа себепкер жағдайларды жою  ...  ... ... ... ... мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiжинау бойынша төменгi тұрған салық органдарының ... ... ... ... ... мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiжинау бойынша төменгi тұрған салық органдарының жұмыстарын ... ... және ... ... жұмыс iстеу  дәрежесiнтексередi;- ... ... ... ... заң ... ... салықтықесепке тұрғызу мақсатында салыстырулар жүргiзедi  және  ...  ... ... ... ... ... тұлғалар бойынша есептер қарастырады;- бюджетке салықтар мен бюджетке төленетiн  ...  да  ... ... алу ... ... ... ... жәнетоқсан сайын есептердi құрастырады;- әртүрлi деңгейдегi ... ... мен ... ... ... ... ... тоқсан сайын есептемелер құрастырады;-жұмыстарды ұйымдастыру бойынша төменгi тұрған ...  ... және ... ... көрсетiледi;- кадрлар бiлiктiлiгiн көтеру бойынша iс-шаралар жүргiзедi;- салықтар мен төлемдердiң түсуiн қарастыратын салық заңдылықтары менбасқа да заң ... ... ... ... талдауы негiзiндесалық есебiнiң әдiстемесiн жетiлдiру, салықтық әкiмшiлдеу және сәйкес заңактiлерiнiң өзгерiсi ... ... ... ... ... облыстық Салық комитетiнiң мынадай құқықтарыбар:- нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеуге және бекiтуге;- өз ... ... ... ... ... ... ментоқтатылуы жөнiнде түсiндiрудi жүзеге асыруға және ... ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң ақша  құжаттарына,  бухгалтерлiк  ... ... ... ... ... қағаздарына, есепайырысуларына, декларацияларына және  ...  ...  ... өзге де ... ... ... заң ... талаптарды сақтай отырып, тексеру жүргiзуге;- салық төлеушiден уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген ... ... және ... төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi есептеумен төлеу(ұстау мен аудару) ... ... ... ... ... сондай-ақ салық және бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ... мiндеттi зейнетақы жарналарыныңжәне Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардыңдұрыс есептелгендiгiн және дер ... ... ... ... ... ... ... талап етуге;- Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен салықтексеруiн жүзеге асыру ... ... ... ... жасалғанынайғақтайтын құжаттарды салық төлеушiден алып қоюға;- орналасқан жерiне қарамастан табыс табу үшiн пайдаланатын кез-келгенсалық салу объектiлерi мен салық ... ... ... ... ...  ...  ...  үй-жайлардан  басқа)  ... ... ... Үкiметi бекiтетiн тiзбе ... ... ... ... ...  ...  ...  электрондыққұжаттар түрiндегi ақпарат алуға;- тексерiлетiн салық төлеушiге –заңды тұлға мен жеке ... ... ... ... ... коммерциялық, банктiк және заңменқорғалатын өзге де ... ... ... ... ... ... заң актiлерiмен  белгiленген талаптарды сақтай отырып,банктерден немесе банк операцияларының ... ... ... ... ... Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен оныңбанк лоттарының ... және ... ... ... осы ... қалдығы мен қозғалысы туралы мәлiметтер алуға;- салық төлеушiнiң салық мiндеттемесiн жанама ... ... ... салық тесерулерiне басқа  да  ...  ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес соттарға талаптар ... ... ... ... сәйкес сотқа заңды тұлғаны таратутуралы талап-арыз беруге құқылы.Облыстық салық комитетiне өз  ...  ...  ...  ... ... ... құқықтарын сақтауға;- мемлекеттiң мүдделерiн қорғауға;- салық ... ... ... ...  ... сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың толық есептелуiне жәнеуақытылы төленуiне , ... ... ... ... ... жарналарыныңдер кезiнде  ұсталуына  және  ...  ... ... ... салық төлеушiнiң және салық салынатын объектiлердi ... ... ... ... ... мен бюджетке төленетiн басқа  дамiндеттi төлемдердiң  аударылғандығы  және  ...  ...  ... ... заңдылығына сәйкес салық төлеушiге салық  пен  қаржылықмiндеттемелердiң аударылған соммалары мен салыстырғандағы ... ... ... ... ... ... салық салу объектiлерi мен салық  салуғабайланысты объектiлердiң есебiн, есептелген және ...  ... ... ... басқа да мiндеттi төлемдердiң  ...  ... ... ... ... есептiлiгiнiң нысандарын  толтыру  ... ... ... қатаң нұсқамалар бойынша жүргiзуге;- салық құпиясын сақтауға;- мерзiмiнде салық төлеушiге салық мiндеттемелерiнiң орындалуы жөнiндехабарлама тапсыруға;- алық төлеушiнiң ... ... үш күн ... ... салықмiндеттемелерiн орындауы жөнiндегi бюджетпен есеп айырысуларының жай-күйiтуралы оның жеке шотына көшiрменi беруге;- салық төлеушiге берiлетiн, ... және ... ... басқа дамiндеттi төлемдер бойынша салық  мiндеттемелерiнiң  ...  ... ... ...  бес жыл бойы ... қамтамасызетуге;- мемлекет меншiгiне айналған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау ... ... ... оның ... ... ... ... уәкiлеттi органға толық және уақытылы тапсырылуын, сондай-ақ онысатудан түскен ақшаның бюджетке ... және дер ... ... ... ... салық мiндеттемелерiнiң орындалуын  қамтамасыз  ету  ... және ... ... ... ... ... ... алуға ;- Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы ... ... ... әкiмшiлiк айыппұлдар салуға мiндеттi.Өз қызметiн атқару барысында Алматы ... ... ... ... ... ... жауапкершiлiк тартады:- салықтар мен бюджетке ... ... да ... ... толық және уақытылы жүргiзiлмеуi;- бюджетке салықтар , алымдар және басқа да мiндеттi төлемдердiң түсуiтуралы есептердiң ақиқаттылығына.Алматы облыстық салық комитетi өз ... ... ... ... өзге де мемлекеттiк бақылаушы органдармен бiрлесiп жұмыс iстейдi,бақылаудың бiрлескен ... ... ... ... ...  ...  Сондай-ақ  қаржы  ...  ...  ... ... ... шешу ... бiрлеседi:- бюджетке салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiтөлеуден жалтаратын салық төлеушiлердiң ... ... ... ... ... ... ... заңсыз әкелу, өндiру жәнесатудың алдын-алу, бетiн ашу және кесу бойынша;- бюджетке салықтар мен бюджетке төленетiн ... да ... ... ... алу ... ... ... органдарымен мынадай мәселелер бойынша бiрiгедi:- салық органдарының хабарлауы бойынша  қарыз  ...  ... ... ... ... ... Республикасының кеден шекарасын кесiп өтетiн тауарлардыңэкспорты мен импорты бойынша салық органдарына мәлiметтердi ұсыну жөнiнде .Салық ... заң ... ... заң ... ... ... ... өткен заңды тұлғалар туралы мәлiметтердi ... ... ... ... ... мекемелер мен заңды және жеке тұлғалардың iрi келiсiм-шартжасау мәселелерi бойынша бiрлесiп әрекет етедi.Облыстық салық ... ... ... өзара келiсiмдер негiзiндебiрлесiп жұмыс iстейдi.Салық комитетi ... ... ... ... ... және ... атқарушы органдарға кiрмейдi.Облыс, аудандар, қала бойынша  салық  комитеттерiнiң  төрағаларынҚазақстан  ...  ...  ...  ...  ... қала ... ... комитеттерiнiң қызметкерлерiн жұмыс орнынаоблыстық салық комитетiнiң төрағасы тағайындайды.Алматы облыстық салық комитетiнде 11 басқарма, 26 бөлiм ... ... ... ... ... ... ... алу басқармасы өндiрiп алу және дәрменсiз борышкерлермен жұмысжасау бөлiмiмен, құқықытық қамтамасыз ету бөлiмiмен, ...  ... ... ... атқарады.Өндiрiп алу және дәрменсiз борышкерлермен жұмыс жасау  бөлiмiнiңатқаратын басты мiндеттерi:- ... мен ... ...  ...  да  төлемдер  бойыншаберешектердi ерiксiз өндiрiп алу;- жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... жұмыс iстеп тұрған ... ... ... ... берешегi көп мекемелердiң банктiк шоттардағы қаражаттардың қозғалысынбақылау;- ... ... ... ... ... ... банкрот алдында тұрған мекемелердiң қарыздарын жабуға бақылау жасау;- жергiлiктi орган басшылығына есеп ... ... ... алу ... ... ... заңды және  жеке  ...  ... ... , ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалардың салық заңдылығын бұзған жағдайда банкшоттарындағы операцияларын тоқтатуға ;- салық заңдылығын бұзған жеке және ... ... ... ... ... ... заңдылығына сәйкес уақытында төленбегенайыппұлдар орнына қолдағы ақшалары мен мүлiктерiн алуға ... ... ... ... ... алу ... тәртiппен:1. банк шоттарындағы ақшасы есебiнен;2. ... ... ... ... шоттарынан;4. билiк ету шектелген мүлкiн өткiзу есебiнен;5. жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару арқылы жүргiзiледi.Сондай-ақ бұл ... ... ... ... ... сотпен де бiрлесiп , өз жұмыстарын iске асырады [5] .Төлемдердi есепке алу және салық түсiмдерiн талдау бөлiмiнiң ... ... ... ... ... мен  төлемдердi  қазынашылықбасқармасының құжаттарымен ... ... ... ... ... ету және ... ... қорғау;- салық төлеушiлерге жеке есеп шоттарын ашу;- бюджетке түсетiн салықтар мен төлемдердi есепке алып отыру;- салық ... ... және ... ... тексеружүргiзу;- салықтың дұрыс еспке алынуына бақылауды жүзеге ... A- «1-Н» ... есеп ... ... ... ... берешектер туралы есеп берудi құру болып табылады.Аудит басқармасы iрi салық төлемгерлерiнiң мониторинг ... ... ... ... ... және жеке ... ... ұйымдастырубөлiмдерiнен тұрады. Бұл бөлiмдер ... және жеке ...  ... ... ... ... ... егер заңды тұлға болсаоның есеп жағдайын эксперттiк бағалаумен, жылдық ... есеп ... ... ... ... ... және бюджеткетөленетiн басқа да төлемдерiн уақытылы және толық мөлшерде төленгендiгiне,салық декларациясын дер ... ... ... ... ... қатар бұл бөлiмдер жүргiзген тексерiстерi жайлы «2-Н» нысанындағыесеп берудi құрумен де айналысады. Бұл есеп ... ... ... деп ... ... онда бөлiм қызметкерлерiнiң жүргiзген тексерiсқорытындылары, тексерiс барысында айқындалған заң бұзушылықтар мен бюджеткетөленбеген қаражаттардың айқындалып, қайта өндiрiлiп ... ... ... басқармасындағы барлық бөлiмдердi облыстық салық комитетiнiңтөрағасының ұсынысымен бекiтiлетiн және ...  ...  ... [6].Салық мемлекет тiрегi және оның басты көзi ... ... ...  де ... ... алға ... мақсаты-жергiлiктi  атқарушыоргандармен бiрлесiп,  салық  ...  ...  ... қолдана отырып, салық төлеушiлердiң құқықтарына нұқсан келтiрмей,болжамдалған ел бюджетiнiң кiрiс бөлiгiнiң сапалы орындалуын қамтамасыз етуболып табылады.2 ... ... ЕТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ... РОЛІНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ2.1. Салық қызметі органдарының бақылау қызметін ұйымдастыруСалықтар - мемлекетiмiздiң негiзгi кiрiс көзi ... оған ... ... ... яғни ... ... ... қажет.Салық әкімшілігін жүргізу салық қызметі органдарының салық бақылауын жүзегеасыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасызету тәсілдері мен ... ... ... ... алу ... қолдануы,сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық төлеушілергежәне басқа да уәкілетті мемлекеттік органдарға мемлекеттік қызмет ... ... ... кең ... ... ... – бұл  салықзаңдылықтарының орындалуын бақылау болып табылады. Салықтық ... ... ... меңгерiп, жақсы ұйымдастырылған iс-әрекетi. Өйткенi мұндамемлекеттiң мүддесi, материалдық-қаржылық қамтамасыз етiлуi көзделiп отыр.Қоғамымыздың ... ... ... ... ... алғанда, салық бақылауы дегенiмiз салық қызметi органдарыныңсалық заңдарының орындалуын, жинақтаушы ... ...  ... ... және ... ...  ...  қорынаәлеуметтiк аударымдардың толық және уақытылы аударылуын бақылауы [7].Салықтық бақылау мемлекеттiк қызметтiң бiр түрi ...  ... ... ... ... ... ... бақылаудың бiр түрi ретiнде. Салықтықбақылау - мемлекеттiң салық қызметiнiң бiр ... ... ... ... ... салық қызметi органдары арқылы жүзеге асады. Осыоргандар арқылы мемлекет өзiнiң ... ... ...  ... мемлекеттiк салық қызметi органдары өзiне берiлген бiр жақты билiкнегiзiнде айқындалған функцияларды жүзеге ... ... ... ... бақылауының құрамдас бір бөлігі ретiнде.Салық бақылауы мемлекеттiң қаржы ... бiр ... ... табылады.Салық бақылауын жүзеге асыру барысында тексерiске, мемлекеттiк қаржы қорынжасауға ... ... ... жүзеге асыратын, мемлекеттiң қаржықызметiнiң бағыттары тартылады.3. Салық бақылауы - мемлекеттiк ...  ... түрi. ... ... бұл ... ... арнайы уәкiлеттiлiгi бар  мемлекеттiксалық қызметi органдары ғана жүзеге асыруға құқығы бар. Соған сәйкес, ... ... ... бақылауы өрiсiне араласуға еш құқықтары жоқ.4. Салық бақылауының айқындылығы - оның функционалдылығын айқындайды.Бұл бiрiншiден, салық бақылау органдарының салық ... ... ... ... ... ал ...  салық бақылауы объектiсiретiнде салық мiндеттемесi ... ... ... ... ... мен ... формасына байланыссыз кез-келген заңды жәнежеке тұлға бола алатындығымен байланысты.5. Салық бақылауының субъектiсi ...... ... ... ... ... қарастырылады. Қазақстан Республикасының заңыбойынша салық бақылауын  салық қызметi органдарының,  ...  ... ... ... арқылы өтетiн әрбiр тауарға  ... ... ... ... ... – кеден органдарыныңғана жүргiзуге құқықтары бар.Салық бақылауы ұйымдасқан күрделi жүйе  болып табылады және ... ... ... ... ... ... ... субъект, бақылау объектiсi, бақылау құралы, ... ... де ... жүзеге асыратын әдiстер.Бақыланатын субъектi ретiнде, салық заңдылығымен айқындалған мiндеттержүктелген тұлғалар болып табылады. Оларға:  ...  ...  ... салық жинаушы тұлғалар, банктер немесе банк ... ... ... асыратын ұйымдар, дебиторлар, салық төлеушi жайлыақпаратпен құлағдар тұлғалар жатады.Бақылау объектiсi ретiнде бақыланатын ... ... ... бақыланатын субъектiлердiң салық заңдылығымен жүктелген мiндеттерiнорындаулары болып табылады.Салық бақылауының мақсаты болып:- ... ...  ...  ...  ашу  немесе  ... өз ... ... барысындағы кемшiлiктердi анықтау;- салық заңдылықтарының бұзылуына байланысты кiнәлiлердi табу ... ... ... ... ... ... жою;- ... берешектерi мен айыппұлдарды  өндiрiп  алуға  байланыстымемлекеттiң материалдық жағдайын қорғау;- салық заңдарының ... ... ... ... ... жоюжәне болашақта қайталанбауын қадағалау.Салық бақылауын жүзеге асыру үш кезеңнен тұрады:- бақыланатын субъектiлер жайлы мәлiметтер жинау;- жиналған мәлiметтердi бағалау;- жиналған мәлiметтерге ... ... ... барысында салық бақылауы субъектiсi ... ... ... ... ... ... тиiс. Бұл ақпараттардыалғаннан ... ... ... ...  ... ... ... сәйкесжүргiзiлуiн анықтайды. Соңынан жиналған мәлiметтерге ықпалы айқындалады.Егер бақылау барысында ... ... ... онда ... ... немесе  қылмыстық  жауапкершiлiктiң  қайсысынатартылатындығы ... ... ... ... ... қалыптасуына байланысты әртүрлi топтарға бөлуге болады.Салық бақылауының жiктелуiн төмендегi ... ... ... суреттен көріп отырғандай, салық бақылауын әр ... ... ... ... ... формасына байланысты салық бақылауы:- тiкелей салық бақылауы;- жанама салық бақылауы болып бөлiнедi.Сурет 2. Салық бақылауының жiктелуi*Көзі: Худяков А.И. ... ... ... Казахстан. -Алматы: ТООБаспа, 2003. 256-бТiкелей салық бақылауы бiрiншiден, тексерiс ... ... ... ал ... салық органдары қызметкерлерiнiң салықесептемесiне қатысты алғашқы құжаттарды  ...  ...  ... ... салық  бақылауы  әдетте  бақыланатын  ... жерi ... ... ... ... ... кезiнде бақылау субъектiсi мен объектiсi бiр-бiрiмен тiкелей байланысқа түспей, бақылау сырттан жасалады, сонымен ... ... ... құжатамасына  тiкелей қатысты ... ... ... бұл ... бақылау деп аталады.Салық бақылауы жүргiзiлу уақытына байланысты:- алдын-ала салық бақылауы;- ағымдағы салық бақылауы;- кейiнгi салық бақылауы болып үшке бөлiнедi.Алдын-ала салық ... әлде бiр ... ... ... ... операциялар жүргiзiлер алдында жасалынады. Бақылау ... ... ... ... ... ... соған сәйкесбiрқатар сұрақтар шешiмiн табады. Бұл бақылаудың басты ... - ... ... ... болып табылады.Ағымдағы салық бақылауы қандай да бiр қаржы-шаруашылық операцияларыныңжүргiзiлу барысында жасалынады. Бақылау  ...  ...  ... заңға сәйкестiгi қарастырылады. Ағымдағы салық бақылауыныңмiндетiне – ... ... ... ... ... ... тауып, қателердi жөндеу жатады.Кейiнгi салық бақылауы қандай да бiр ... ... ... аяқталған соң жасалынады. Бақылау барысында салық мiндеттемелерiнiңорындалғандығы, орындалу барысында салық заңдылығын бұзушылық орын алды ... ... ... ... ... ... бақылауының мiндетiнесалық заңының бұзылуы жөнiнде айғақтарды тауып, заң ... ... ... ... , оған ... ... жауапкершiлiкке  тартужүктеледi.Көп жағдайда алдын–ала жасалынатын салық бақылауы қолданылмайды. Мұндайбақылау әдетте, салық төлеушi салық қызметi ... ... ... ... ... ... жүргiзген кезде ғана орын ... ... ... ... кезiнде,  себебi  бұл  iс  әрекет  салықоргандарының ... ... ... ... ...  ... ағымдағы салық бақылауы да қолданыста жиi бола бермейдi.  Себебi,бұл ... ... ... ...  ...  ...  ... орындалуына бақылау жасап отыруы керек [8].Салық бақылауы бақылау көлемiне байланысты:- ... ... ... ... ... ... болып бөлiнедi.Кешендi салық бақылауы кезiнде ... ... ... ... ... бақыланады.Тақырыптық салық бақылауы кезiнде бақыланатын субъектiнiң ... ... ... ... ... ... ... салық салуобъектiсiнiң тiзiмiнiң жасалуының дұрыстығын тексеру.)Ақпараттарды алу көзi бойынша:- құжаттарды тексеруге негiзделген - ... ... ... құжаттарды тексерумен қатар бақыланатын субъектiлердiң нақты iсбағыты зерделенетiн - фактiлiк салық бақылауы. ... ... ... бар ... мен ... ... тексеру, салық салуменбайланысты объектiлерге хронометраждық зерттеу жұмыстарын жүргiзу.Бақылаумен қамтылу көлемiне ... ... ... жалпылай салықтық бақылау;- таңдамалы салық бақылауы болып екiге бөлiнедi.Жалпылай  жүргiзiлетiн  ...  ...  ...  бақыланатынсубъектiлердiң салық мiндеттемелерiн орындауларына қатысты ... ... ... да ... ... ... тексерiледi.Таңдамалы салық бақылауы барысында бақыланатын субъектiлердiң салықмiндетемелерiн орындауларына ... ... мен ... ... ... ғана ... ... шараларының өткiзiлу орындары бойынша:- салық органдарының орналасқан жерi бойынша жүзеге  асырылатын-камералдық салық ... ... ... ... жерi ... жүзеге асырылатын– көшпелi салық бақылауы болып бөлiнедi.Ұйымдастырылу нышанына ... ... ... :- ... ... жоспар негiзiнде жүргiзiлетiн – жоспарлы салықбақылауы;- салық ... ... ... ... ... ... ... тұлғалар таратылғанда, сондай-ақ басқа да  төтенше  ... ... ... ... ... болып екiге бөлiнедi.Бақылау субъектiлерiне байланысты :- салық органдары арқылы жүргiзiлетiн бақылау;- кеден органдары арқылы жүргiзiлетiн бақылау.Бақылаушы ... мен ... ... ... ... ... бақылаушы органдар мен бақыланатын ... ...  ... ...  қарым-қатынассыз  жүргiзiлетiн  –  ... ... ... тәртiбiнде жүзеге асырылатын  бақылау(мысалы, жоғарғы тұрған органның төменгi тұрған органның қызметiн тексеруi)болып бөлiнедi.Салық ... осы ... ... мемлекеттiң салық бақылауы жүйелiтүрде  ұйымдастырылып,  салық  ...  ...  мен  ... дер ... және ... мөлшерде бюджетке түсуi ерекшебақыланады.Салық бақылауын ... ... ... мен тәсiлдерiнiң жиынтығы -салық бақылауының ... ... ... Кей ... бұл ... ... ... да теңеп жатады.Салық бақылауы:- салық төлеушiлердi тiркеу есебi;- салық салу объектiлерi мен ... ... ... ... алу;- бюджетке түсiмдердi есепке алу;- қосылған құн салығын ... ... алу;- ... ... ... бақылау;- салық төлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметi мониторингi;- фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану ... ... ... ... түрлерiн таңбалау және акциздiкпостыларды белгiлеу;- мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктi есепке алу, бағалау ... ... ... ... ... ... ... мүлiктiңтолық және уақытылы берiлуiн тексеру;- уәкiлеттi органдарға ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк тiркеу  -  салық  төлеушi  туралымәлiметтердi Қазақстан ...  ...  ...  ... ... есебi - салық төлеушiнi салық органында ... қою, ... ... ... ... ... оның iшiнде салық төлеушiнiңтұрған жерi, оған салық салу ... мен  ... ... ... ... ... төлеушiнiң тiркеу деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн тiркеу; есептен шығару белгiленедi.Тiркеу есебi арқылы ... ... ... ... ... салу ... мен ... салуға байланысты объектiлердi есепкеалу - алдын-ала бекiтiлген салық мөлшерi бойынша салық ... ... ... ... Яғни салық төлемдерi мөлшерiн салық ... ... ... салық төлемiнiң мөлшерi жайлы хабарлама жiбередi,ал салық төлеушi осы ... ... ... ... ... ... мысалы, жеке тұлғалардың мүлiк салығын төлеу мезетiнде жүргiзiледi.Бюджетке түсiмдердi есепке алуды салық органдары салық және бюджеткетөленетiн ... да ...  ...  ...  ...  менайыппұлдардың  есептелген  және  ...  ...  ...  ... ... ... ... жеке шотында көрсету жолыменжүзеге асырады. Бюджетке түсiмдердi есепке алу ... ... ... ... жүргiзiлуiне, салық агенттерiнiң салық төлеушiгетабысын ұсынғандағы табыс ... ... ... ал ... ... ... салық түсiмдерiн аударуына бақылау жасалынады [9].Салық тексерулері - салық қызметi органдары жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы салық заңдарының ... ... ... ... ... ... ... ғана жүзеге асыра алады. Ұйғарымда ... ... ...  лауазымды  адамдары,  тексерудi  жүргiзугетартылатын өзге де адамдар мен  ...  ...  ...  тексерулерiнеқатысушылар болып табылады.Камералдық салықтық бақылау – салық төлеушiлер берген салық есептiлiгiнжәне басқа да ... ... мен ... ... ... ... органыжүзеге асыратын бақылау. Камералдық бақылау ... ... ... жерiбойынша жүргiзiледi.Салық төлеушiлер мониторингi салық төлеушiлердiң нақты салық салынатынбазасын анықтау және ... ...  ...  көрсетулердiң)өзiндiк құнын қалыптастырудың негiздiлiгiне талдау ... ... ... ...  ...  бағаларды  сақтау  мақсатында  салықтөлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметiн байқау ... ... ... асырылады немесе оны 3-суреттен көруге болады.Мониторинг негiзiнде салық бақылауын жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... органдарына  салықбақылауы кезiнде табылған айырма жайлы тапсырма-хат ...  ...  ... ... ... ... ... субъектiлерiне салықбақылауына қатысты есептемелердi  салыстырылған тексеруден кейiн  бесжұмыс ... ...   ... ... тиiс. Ал мониторингсубъектiлерi табылған кемшiлiктердi жою не жоймауына ... ... өз ... берулерi керек, соған байланысты аймақтық салықоргандары Салық төлеушiлер мониторингi ... әр ... он ... өз ... ... ... ... отырулары шарт. Егерсалық органдарының берiлген тапсырмасын мониторинг субъектiлерi орындамаса,оларға қосымша құжаттық тексерулер жүргiзiледi [10].Берілген мониторингнегізінде салық ... ... 3. ... ... ...  ... салық бақылауынжүзеге асыру*Көзі: Худяков А.И. Налоговое право Республики ... ... ... 2003. ... ... цифрлық қолтаңбамен расталып, электрондыққұжат нысанында ақпарат ...... ... ... түрi декездеседi. Салық төлеушiлердiң мониторингi республикалық және аймақтықдеңгейде жүзеге асырылады.Фискальдық жады бар ... ... ...  ережелерi.Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияларын  жүзеге  асырукезiнде немесе қолма-қол ақша , ... ... ... ... ... ... ақшалай есеп айырысу мiндеттi түрде фискальдық жады ... ...  ... және  бақылау  чегiн  беру  ... Бұл ... ... ... ... мен ... төлемдерiнiңалынуының дәлдiгiн анықтауға мүмкiндiк бередi.Ацизделетiн тауарлардың кейбiр түрлерiн  ...  және  ...  ...  ...  ...  заңдарына  ... ... ... ... (  ...  ...  ... мен құрамында темекi бар басқа  бұйымдары)  акциз  ... ...  және  ...  ...  бақылаудың  ерекше  түрiқолданылуда.  Бұл  аталған тауарлар Қазақстан ...  ... ... және ... ... ... таңбаларымен  жәнеесептiк-бақылау  таңбаларымен  таңбалануға  тиiс.  ...  ... ... мен ... ... болып табылады. Салықорганы  уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген ...  ...  ...  ...  ...  ережесiн  акцизделетiнтауарларды дайындаушының  ...  ...  ...  Салық  органыуәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген  тәртiппен акцизделетiн ... ... ... салық төлеушiнiң аумағында  акциздiк постыларбелгiлейдi ... ... ... мүлiктi есепке алу, бағалау және сатутәртiбiн сақтауды, сондай-ақ мемлекет меншiгiне ... ... және ... ... тексеру. Салық органы мемлекет меншiгiнеайналдырылған мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және ... ... және оны ... ... ақша ... ... және ... бақылауды, сондай-ақ  уәкiлеттi  мемлекеттiк  орган  белгiлегентәртiппен мемлекет меншiгiне ... ... ... ... ... ... ... мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау жәнеөткiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.Салық қызметi органдары ... мен ... ... ... ... ...  ... дұрыстығы, оларды алудың толымдығы менуақытылы аударылуы жөнiндегi мәселелер  бойынша ...  ... ... жүзеге асырады. Бұл жағдайда да салық төлеушiлердiң салықзаңдылықтарын ... ... ... ... ... ... салық бақылауының әдiстерiнiң кейбiреулерiне толығырақтоқталсақ.Салық ... ... ......  төлеушi  туралымәлiметтердi Қазақстан ...  ...  ...  ... ... ... табылады.  Мемлекет бұл тiзiлiмдi ... ... ... ...  ...  ақпаратпен,  сонымен  қатар,  салықтөлеушiлердiң санымен де хабардар ... ... ... ... ... мемлекеттiк тiзiлiмi –салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң ... ... ... төленуiн бақылауды  жүзеге  асыру  мақсатымен  уәкiлеттiмемлекеттiк орган ... ... ... ... ... ... базасы жүйесi [12].Тiркеу есебi - салық төлеушiнi салық органында ... қою, ... ... ... тiркеу деректерi, оның iшiнде салық төлеушiнiңтұрған жерi, оған салық салу объектiлерi мен  ... ... ... ... ... ... ... деректерiнiң ағымдағыөзгерiстерiн тiркеу; есептен ... ... ... ... ... оның құрылымдық бөлiмшелерi, сондай-ақ ҚазақстанРеспубликасында қызметiн жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... оның ... бөлiмшесiнiң орналасқан жерi бойынша;- қызметтi жүзеге асыру орны бойынша;- салық салу ... мен ... ... ... ... және ... орны бойынша;2) жеке тұлға, соның iшiнде жеке кәсiпкер үшiн:- резидентке - тұрғылықты жерi ... ... ... ... орны ... ... салу ... мен салық салуға байланысты объектiлердiңорналасқан және тiркеу орны бойынша;- ... ... ... асыру орны бойынша салық ... ... ... ... ... ... ... туындаған кезден бастап он жұмыскүнi iшiнде мемлекеттiк тiркеуден өту және салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiналу үшiн ... ... ... жасауға мiндеттi.Заңды тұлғалар,  олардың  ...  мен  ...  ... ... ... олар мемкеттiк тiркеуден өткен күнненбастап он жұмыс күнi iшiнде мемлекеттiк тiркеуден өту және салық ... ... алу үшiн ... ... ... жасауға мiндеттi.Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi дегенiмiз салық ... ... ... ... және ...  ...  салық  төлеушiлерiнiңмемлекеттiк тiзiлiмiне ол туралы ... ... ... ... ... төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң барлық түрлерi бойыншасалық төлеушiге берiлетiн бiрыңғай нөмiр.Салық ... ... ... және ... есебiне алу тәртiбiн,сондай-ақ тiркеу және есептен шығару туралы ... қоса ... ... ... ... орган белгiлейдi. Сондай-ақсалық салу объектiлерiнiң есебiн жүргiзу тәртiбiнде уәкiлеттi мемлекеттiкорган ... ... ... ... ... ... органжүзеге асырса, салық төлеушiлердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн жасау және жүргiзутәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.Салық төлеушiлердi тiркеу есебiн жүзеге ... ... ... қызметiоргандары мынадай:- заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi , қайта тiркеудi және таратудыжүзеге ... ... ... ... ... ... ... және салық салу объектiлерiнесепке алуды немесе ... ... ... ... ... ... рұқсат беру мен тiркеу сипатындағы өзгеде құжаттарды беретiн;- жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасындағы тұрғылықты жерi бойыншатiркеудi жүргiзетiн;- азаматтық хал ... ... ... асыратын;- нотариаттық iс-әрекеттердi жасауды жүзеге асыратын;- қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органдармен;- Қазақстан Республикасының ... ... ... да ... ... ... жасайды. Аталған органдар салық органдарынасалық төлеушiлер ...  ... ... ... мақсатымен хабарлапотыруға тиiс.Салық бақылауы салық тексерулерi арқылы жүзеге ... деп ... ... ... бақылауы да  салық тексерiсi де бiр ... ... ...... қызметi органдары жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы салық заңдарының ... ... ... бақылауының әдiсiретiнде, салық тексерiсi салық төлеушiнiң өз мiндеттерiн атқаруын тексерiп,бақылау ... ... ... ... түрлерге бөлiнедi:- құжаттық тексеру;- рейдтiк тексеру;- хронометраждық зерттеу.Құжаттық ... ... ... ... ... ... - ... және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттiтөлемдердiң барлық түрлерi бойынша  ... ... ... тақырыптық тексеру салық мiндеттемесiнiң салықтың жекелеген түрлерiжәне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер ... ... ...  ...  ...  ...  қорларына  жәнеәлеуметтiк аударымдарды Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына толық ... ... ... және есептеудi; банктердiң және банк операцияларыныңжекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың белгiленген  ... ... ... қолдану кезiнде мемлекеттiк  бақылаумәселелерi бойынша; акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiнiң өндiрiлуiмен айналымын мемлекеттiк ... ... ... тексеру.3) қарсы тексеру – егер салықты тексерудi жүргiзу ... ... ... ... ... салық төлеушiлердiң жүргiзгеноперацияларының салық есебiнде дұрыс көрсетiлуi туралы қосымша ақпарат алуқажеттiгi туындаған ... ... бiр ... қатысты жүргiзiлетiнтексеру.Рейдтiк  тексерудi  салық  қызметi  органдары  ...   ... ... олардың Қазақстан Республикасы заңдарының жекелегенталаптарын, атап айтқанда:- салық ... ... ... ... ... ... фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолданудың дұрыстығы;- лицензияның, бiржолғы талонның және өзге де рұқсат ету құжаттарыныңболуы;- салық ...  ...  ...  ...  ... ... түрлерiн және қызмет түрлерiн лицензиялау ережелерiнжәне өндiру, сақтау мен ... ... ... ...  ... ... ... органдары салық төлеушiнiң нақты кiрiсiнжәне кiрiс алуға байланысты ... ... ... мақсатымен жүргiзедi.Хронометраждық зертеу уәкiлеттi мемлекеттiк орган бекiткен  ... ... ... ... ... ... - ... бiр реттен жиi емес;- тақырыптық - ... және ... ... бсқа да ... ... бiр  түрi  бойынша,  ...  ...  мен  ... ... түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың белгiленгенмiндеттемелердi орындау және трансферттiк ...  ...  ... ... ... ... ... жылда бiр реттен жиi емес.Салық тексеруiн жүргiзу, Қазақстан Республикасының заң ... ... ... салық төлеушiнiң қызметiн тоқтатпауғатиiс. Салық органы заңды тұлғаның ... ... ... ... ... ... құрылымдық бөлiмшелерiн тексеруге құқылы.Салық органдарының салық тексеруiн жүргiзуiне мынадай деректемелердi:- нұсқаманың салық органында тiркелген күнi мен нөмiрiн;- нұсқама шығарған ... ... ... салық төлеушiнiң толық атауын;- салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн;- тексеру түрiн;- тексеретiн ... ... ... тартылған өзге де адамдардыңлауазымын, тегiн, атын, әкесiнiң аты;- ... ... ... ... ... кезiндегi тексерiлетiн салық кезеңiн қамтитыннұсқама негiздеме болып табылады.Салық ... ... ... Республикасының салық заңдарын бұзушылықты болдырмау жәнеболған жағдайда оны жою;- салық төлеушiлердiң қызметiнiң ... ... оның кiрiс ... ... ... мен ... ... басқа да мiндеттi төлемдердiңбюджетке толық және ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларына жәнеәлеуметтiк аударымдарды Мемлекеттiк ... ... ... ... жәнеуақытылы аударылғандығын;- салық төлеушiлердiң салық органдарында тiркеу есебiне ... ... ... ... ... ...  органдарымен  салықтексеруi актiсi ... ... ... ... ... ... ... бойынша салық қызметi органы  белгiленген мерзiмде салықтөлеушiге ... ... ... ... ... да ... есептелген сомалары, өсiмпұлдар мен айыппұлдар туралы хабарламашығарады.Салықтық ... ... соң ... ... органының лауазымдыадамы:1) салықтық тексеру жүргiзілген ... акт ... ... ... түрiн;3) салық қызметi органының салықтық тексеру жүргiзген ... ... ... ... ... атын (ол болған жағдайда);4) салық қызметі органының атауын;5) салық төлеушiнiң (салық агентiнің) тегiн, атын, әкесiнiң атын ... ... не ... ... салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) орналасқан жерiн, ... ... оның ... ... салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) басшысының және салық есептiлiгiмен бухгалтерлiк есептiлiктi, салықты және ... ... ... ... ... ... жүргізуге жауапты лауазымды адамдарының тегiн,атын, әкесiнiң атын (олар болған жағдайда);8) алдыңғы жүргiзiлген ... ...  және ...  ... ... ... ... бұзушылықтарды жою  бойыншақолданылған шаралар туралы мәлiметтерді ... ... және ... ... кезде);9) тексерiлетiн салық кезеңiн және тексеру жүргiзу үшiн салық төлеушi(салық агентi) табыс еткен құжаттар туралы жалпы мәлiметтердi;10) Қазақстан ...  ... ... ... нормасынасiлтеме жасай  отырып,  салық  бұзушылығының  егжей-тегжейлi  жазылғансипаттамасын;11) ... ... ... ... ... ... ... жасайды [13].Салықтың және бюджетке төленетiн басқа да ...  ... мен ... ... ... ... ... алғансалық төлеушi, егер салық төлеушi салық тексеруi нәтижелерiне  ... оны ... ... ... ... ...  ... тексеруiнiң аяқталуйы бойынша салық заңдарын бұзу анықталмаған болса,салық  тексеруi  нәтижелерi  бойынша  ...  ...  ... ... ... ... жүзеге асады.Қазақстан Республикасының аумағында сауда операцияларын жүзеге асырукезiнде немесе қолма-қол ақша, банктiк төлем ... ... ... ... ... есеп ... ... түрде фискальдық жады барбақылау-касса машиналарын қолдану  және  ...  ...  беру  ... жады бар ... ... ... сату мен қызметтеркөрсету кезiнде ақшалай есеп айырысуды  ...  үшiн  ... ... ... ... тiркелуiн және энергияға тәуелсiз ұзақуақыт сақталуын қамтамасыз ететiн, фискальдық жады блогы бар ... және ... ... ... Фискальдық жады бар бақылау-касса машиналарын қолдану мен пайдалану тәртiбiн ... ... ... Уәәкiлеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасыныңаумағында пайдалануға рұқсат етiлген ... жады бар ... ... ... және оны ...  ережесiнбекiтедi.Салық органдары:- фискальдық жады бар ... ...  ...  ... ... сақталуына бақылауды жүзеге асырады;- салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеубойынша салық ... ... ... ... жөнiндегi салықтексерулерiн  жүргiзу  кезiнде  фискальдық  жады  бар  ... ... ... ... ... ... ... ережеге сәйкес салық органдары бақылауды жүзеге асырады.2.2 Мерзімінде орындалмаған ... ... ... ... ... қатынастар мемлекет үшін  өте  маңызды  роль  ... ... ... және ... ... ... ... етілуі көбінесе салықтарға байланысты болады. Сондықтан мемлекетсалықтардың тиімді қызмет етуіне, барлық салық төлеушілердіц салықтық ... ... ... көңіл бөліп отырады. Осындай мақсатты ... ... ... ...  заңын  бұзғаны  үшін  белгілі  ... ... ... ... ... нормалар арқылы  салықтыққатынастардың қозғалуын қамтамасыз етеді.Осы мақсатта, салық төлеушінің белгіленген мерзімде орындалмаған салықміндеттемесін орындау:1) төленбеген ... және ... ... ... да ... төлемдерсомасына өсімпұл есептеу;2) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;3) салық төлеушінің салық берешегі  ...  ...  ...  ... тәсілдерімен қаматамасыз етілуі мүмкін.Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз етудіңкөрсетілген тәсілдері салық төлушіге ... ... ... ... ... ... нақты мекенжайы (тұрғылыкты жері) бойынша болмауымабайланысты пошта немесе өзге де ... ... ... ... ... ... ... салық міндеттемесін орындаудықамтамасыз етудің көрсетілген тәсілі салық төлеушінің накты ... ... ... ... ... ... қызметі органдары жасағанактінің және салық төлеушінің орналасқан жерін анықтау мүмкін ... ... ... корғау органдары жауабының негізінде бес жұмыс күнішінде қолданылады.Салық төлеушінің нақты ... ... ... ... акт ... өзге де ... ұйымы салық төлеушінің нақты мекен-жайы (тұрғылықтыжері) бойынша болмауына байланысты жіберілген хабарламаны ... ... бес ... ... ... ... мерзімінде төленбеген салық және бюджетке төленетін ... ... ... ... ... жазылатын мөлшер өсімпұл болыптанылады.Өсімпұл сомасы салық берешегін өтеу бойынша салық  ... ... ... ... ... ...  ...  үшінжауаптылыктың өзге де ... ... ... ...  жәнетөленеді.Өсімпұл салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... бастап, өткен әрбір күн үшін ...  ...  ...  ...  ...  қаржыландыру  ресмиставкасының 2,5 еселенген мөлшерінде бюджетке төлеген күнді қоса ... ... ... күні үшін ... және ... да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардыңсомаларын, банк шоттарынң есебінен ... ... ... ... салық төлеушілердің, банк шоттарының есебінен шығарылған жәнебанктердің немесе банк ... ... ... ... ... ... ...  және  басқа  да  міндетті  төлемдерді,өсімпұлдарды, айыппұлдарды ... ... ...  ...  ... ... (есептеуді) кешіктіргені үшін банктерге немесе банкоперацияларының жекелеген ... ... ...  ұйымдарға  өсімпұлесептеледі.Салық төлеушіні ... деп ... сот ... ... не оғанқатысты мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданғанда, не ... ... ... ... ... осындай шешім, немесе ұйғарым күшінеенген ... ... ... ... ... ... ... жиналып қалуының бірден бір себебі қызмет көрсететін банктіңтаратылуы болып табылған жағдайда, ... ... ... ... ... ... дер кезінде өтемегені үшін өсімпұл банктімәжбүрлеп тарату туралы шешім күшіне енген кезден бастап есептелмейді.Бересін өтеу үшін сот ... ...  ...  мәжбүрлепшығарылғанда, жарияланған акцняларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімікүшіне енгізілген ... ... ... ... ... дейін бересісомасына өсімпұл есептелмейді.Жеке тұлға хабар-ошарсыз кетті деп тану ... сот ... ... ... ... оның күші ... ... бересі сомасына барабар бересіөсімпұл есептелмейді.Салықтың ... ... ... ... жағдайда, белгіленген есепкеалуды жүргізу мерзімі бұзылған ретте ... ... ... ... ... ... алуды жүргізуге берген өтінішінде көрсетілген артық ... ... ... ... ... ... ... және жеке кәсіпкердің банк шоттары (корреспонденттікшоттарды коспағапда) бойынша шығыс ... ... тұру ... заң ... ... ... ... салық есептілігін тапсыру мерзімі аяқталғаннан кейін он ... ... оны ... етпеген;белгіленген төлеу мерзімі күнінен бастап отыз жұмыс күні өткеннен ... ... ... кызметі органының лауазымды адамдарының, осы ... ... ... жүргізу тәртібін бұзған жағдайлардан басқа реттерде, салықсалу объектілері мен салық салуға ... ... ... тексеруіне,қарауына жол бермеген;Салық Кодекстің 45-бабында көзделген құжаттармен расталған салық төлеушініңорналасқан (тұрғылықты)  жерін  ...  ...  ...  ... ... ... ... операцияларын тоқтата тұру салық берешегінөтеу жөніндегі операциялардан басқа, салық  ...  ...  ... ... ... банк ... бойынша шығыс. операциялары тоқтата тұрутуралы салық органының өкімі уәкілетті  ...  ...  ... ... ... ... отырып белгілеген нысан бойыншашығарылады және банк немесе банк операцияларының жекелеген ... ... ұйым оны ... күннен бастап күшіне енеді.Салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата ... ... ... ... ... ... банк операцияларының жекелегентүрлерін жүзеге асыратын ұйымдар сөзсіз ... ... ... тоқтата тұру туралы өкім шығарған салық органы банкшоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру себебі ... ... бір ... ... ... банк  шоттары  бойынша  шығысоперацияларын тоқтата тұру ... ... ... ... ... банк шоты ... жағдайда, Қазақстан Республикасыныңзаңдарына сәйкес банк тиісті салық органына салық ... банк ... ... ... ... шот ... ... операцияларыныңтоқтатыла тұратыны туралы өкімді қайтарады.Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... өсімпұлдардың есептелген сомасы туралы хабарламағашағым жасалған жағдайда, банк шоттары бойынша шығыс ... ... ... ... банк ... ... шығыс операцияларын тоқтататұру туралы шешім шығарылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салықберешегі өтелмеген жағдайда, ... ... ... ... ... ... ... шектеу туралы шешім уәкілетті мемлекеттік  ... ... ... ...  ...  құқықтардың  ауыртпалығын  ...  ... ... сәйкес жүргізіледі.Салық төлеушінің мүлкіне билік етуін шектеу туралы шешім меншікқұқығындағы (мүлікті шаруашылық жүргізуге беру туралы шартта оны иеліктенайыруға ... салу ... ... ... ... ... қатыстышығарылады.Мәжбүрлеп өндіріп алу  шаралары  тиісті  қаржы  жылына  ... ... ... ... белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үшеселенген мөлшерінен аз мөлшерде салық берешегі бар ... ... ... ... ... ... ... лизингіне және (немесе) кепілге берілген мүлкінебилік етуді шектеу туралы шешім шығарылған ... ... ... осы ... ... ... ... бастап оның күші жойылғанға дейін ... - ... ... ... ... осы ... алып ... салық төлеушіге шарттың талаптарын өзгертуге (шарттың қолданылу мерзімінұзартуға, қосалқы лизингке және (немесе) қайта ... ... ... ... ... ... туралы шешімді салық органы салықтөлеушінің жеке шотынада бар салық берешек сомасы туралы деректердіңнегізінде қабылдайды.Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімнің ... ... ... ... пайдалану және оған билік ету шарттарын бұзғаны үшінжауаптылық туралы ескертіле отырып, салық берешегі сомасына мүліктізімдемесінің актісін ... ... ету ... ... ... ... ... бухгалтерлікесебі деректерінің негізінде айқындалатын оның бағасы көрсетіле ... ... ... ... қызметі туралы заң актісінесәйкес жүргізілетін тәуелсіз бағалау ... ... және ... ... ... нысанда және тәртіппен  екі  дана  ... ... ... ... ... кезінде салық төлеуші мұндай ... ... және ... ... ... ... ... құжаттардыңнотариалды куәландырылған көшірмелерін табыс етуге міндетті.Салық органы ... ... ... ... ... ...  салықтөлеушіге мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімді және мүлік тізімдемесіактісінің бір данасын талсыруға міндетті.Салық төлеуші салық ... ... ... кейінгі бір жұмыскүнінен кешіктірмей салық органы мүлікке билік етуді шектеу ... ... ... берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары.Салық тексеру актісі бойынша хабарламаға шағым жасау ... ... ... ... ... алу шараларын қолдануғақұқылы. Мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданыла бастағанға ... ... ... ... ... ... ... өндіріп алумыңадай тәртіппен:банк шоттарындағы ақшасының есебінен;қолма-қол ақшасының есебінен;дебиторларының шоттарынан;билік ету шектелген мүлкін өткізу есебінен;жарияланаған акцияларды мәжбүрлеп шығару ... ... ... банк ... ақша ... ... ал ... жүзеге асырылады.Салық төлеуші декларациялар және (немесе) есеп. айырысулар бойынша,сондай-ақ ... ... ... бойынша есептеген салық берешегісомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, салық органы салықберешегінің сомасын салық төлеушінің және ... ... ... ... ... оның ... ... банк шоттарынан олардыңкелісімінсіз мәжбүрлеу тәртібімен өндіріп алуға құқылы.Осы  аталған  ережелер  ...  ...  ... ... туралы заңнамалық актілеріне сәйкес өндіріпалуға жол берілмейтін банк шоттарына ... ... банк ... ... ... ... ... алу.банк берген қарыздар байынша қамтамаеыз ету ... ...  ... ... ... негізгі борышы мөлшеріндегі  сомасынқоспағанда, ... ... ... ... ... жүргізіледі.Банк салық төлнушінің бір банктік шотынан салық салық ... ... ... салық органының инкассолық өкімін орындаған кезде, банк ... ... ... ... ... банкте ашқан басқа банк шоттарынасалық органы шығарған инкассолық өкімдерді, егер ... ... ... ... сол ... ... сол түрі ... сол есептікезең үшін ұсынса, салық органының инкассолық өкімдердің орындалғандығынрастайтын төлем құжатын қоса тіркеп, салық ... ... ... өкім  ...  ...  ...  ... белгіленген нысан бойынша ұсынылады және онда салық төлеушініңнемесе салық агентінің ... ... ... ... алу жүргізілетінбанк шоты көрсетіледі.Салық төлеушінің ... ... ...  ақша  болмағанжағдайда, салық берешегі салық төлеушінің шетел валютасымен ... ... ... ... теңгемен ұсынған инкассолық  өкімдерінегізінде өндіріп алынады.Клиентке қойылған ... ... ... үшін ... ... ... болған жағдайда, салық берешегін өндіріп алуғаинкассолық өкімді банк немесе банк ... ... ... ... ұйым ... кезектегі және аталған өкімді алған ... бір ... ... ... банк шоттарында бар сомаларшегінде орындайды.Салық төлеушінің банк шотында ... ... ... ... ... ... ... қойылған жағдайда банк осышотқа ақша түсуіне қарай және Қазақстан РеспубликасыныңАзаматтық кодексінде белгіленген кезектілікпен салық берешегін өтеу есебінеклиенттің ақшасын алуды ... ... ... берешегін өндіріп алу туралы инкассолық өкімдіорындауға, инкассолық өкім ... ... ... банк ... ... жағдайда, инкассолық өкімді орындауға қабаылдаған банк заңдарғасәйкес салық төлеушінің банк шоты ... ... ... ... ... ... банк ... жабылуы туралы хабарламамен бірге тиістісалық органына қайтарады.Салық берешегі сомасын қолма-қол ақша есебінен өндіріп алу ... ... ... берешегі сомасын колма-қол ақша есебінен өндіріп алу банк ... ... ... ... ... жүргізіледі.Бухгалтерлік есептегі бастапқы есепке алу құжаттарында ... ... ... ақшасын (соының ішінде шетелдік валютамен) салықорганының алып коюы салық ... ... ... ақша ... өндіріпалу деп танылады.Қолма-қол ақшаны алып кою ... ... ... бекіткен нысанбойынша алып қою туралы актімен рәсімделеді.Салық төлеушіден алынған қолма-қол ақша алып қойылған ... ... ... ... ... кейіннен бюджетке аударатындай етіп салықтөлеушінің банк шоттарына ... үшін ... ... банк ... ... ... ... ұйымға тапсырылуға тиіс. Банк шоттарыболмаған жағдайда, салық төлеушіден алынған ... ақша ... ... ... бір ... ... кешіктірілмей бюджет есебіне алынуга тиіс.Салық төлеушінің салық берешегі сомасын оның ... ... алу ... ... ... оның ... ... Салық төлеушінің банк шоттарында ақшасы және қолма-қол ақшасыболмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда ... ... ... ... ... шегінде салық төлеушіге берешегі бар үшінші бір ... әрі- ... банк ... ... ... алуға құқылы.2. салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алудың қабылданып жатқан шараларытуралы хабарлама алған күннен бастап ... ... он ... ... ... жіберген салық органына дебиторлық берешек сомаларынкөрсете отырып, дебиторлар тізімін табыс етуге міндетті. Дебиторлар тізіміосы ... ... ... ... ... жағдайда салық органытөлеушіге салықтық тексеру ... ... ... ... ... дебиторлық берешек сомасынрастайтын салықтық тексеру актісінің негізінде салық органы ... ... ... ... төлеушінің салық берешегін өтеу есебінеолардың банк ... ... ... алу ... ... жібереді.Осы бапта көзделген жағдайды қоспағанда, дебитор ... ... ... ... ... ... кешіктірмей хабарлама жіберуші салық органынахабарлама алған күнге ... ... ... ... ...  есепайырысудың салыстыру актісін табыс етуге міндетті.Дебиторлар өзара есеп айырысудың салыстыру актісін көрсетілген мерзімдетабыс ... ... ...  ...  дебиторларға  салықтық  тексеружүргізеді.Дебиторлық берешек ... ... ... ... ... жәнедебиторлардың банк шоттарындағы ақшасынан өндіріп алу туралы хабарламаболған кезде олар өзара есеп ... ... ... ... етпейді.Салық төлеуші салық берешегін өтеген жағдайда дебиторлар тізімі менөзара есеп ... ... ... ... етілмейді.Салық төлеуші мен оның дебиторының арасындағы өзара есеп айырысудысалыстыру актісінде мынадай мәліметтер болуға ... ... мен оның ... ... олардың тіркеу нөмірлері;салық төлеуші мен оның дебиторы тіркеу ... ... ... ... ... мен оның ... банк ... деректемелері;дебитордың салық төлеушіге берешек сомасы;5)   салық төлеуші мен оның ... ... ... ... қолдары;6)   салыстыру актісінің жасалған күні.Өзара есеп айырысуды ... ... ... ... берешексомасын растайтын салықтық тексеру актісінің негізінде салық органы салықтөлеушінің ... ... ... ... алу ... ... ... банк шотына ұсынады.Салық төлеуші дебиторының банкі немесе банк операцияларыныңжекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымыбелгіленген талаптарга ... ... ... салық берешегі сомасынөндіріп алу туралы салық органы ұсынған инкассолық ...  ... есеп ... ... ... бола ... ... органыныңхабарламасын табыс еткен кезден бастап тоқсан жұмыс күні ішінде салықтөлеушінің пайдасына ... ... ... ...  ...  ... ... сомасы шегінде салық төлеушінің салық берешегі сомасынөндіріп алу туралы ... ... ... банк ... ... ...  ...  билік  ету   ...   ...   ...  ... ... есебінен өндіріп  алу  төмендегідей  жүзегеасырылады:1.   ... ... - ... ... және жеке ... ... ақшасы, колма-қол акшасы және дебиторларының банк шоттарындағыақшасы болмаған ... ... ... ... ... органдары оныңкелісімінсіз салық берешегінің сомасы. шегінде ... ... ... етуішектелген мүлкінен өндіріп алуды жүргізуге құқылы.2.   Салық төлеуші билік ету ... ...  ...  ... ... сақталуын және тиісінше күтіп ұсталуын қамтамасыз етугеміндетті. Ол орындалмаған жағдайда, салық ... ... ету ... ... ... ... ... өтеуге міндетті  жәнеаталған ... ... ... ... үшін Қазақстан Республикасыныңзаңдарына сәйкес жауаптылықта болады.Салық төлеушінің билік ету шектелген мүлкін ... ... ... ... ... болсақ, Билік ету шектелген мүлікті  өткізумамандандырылған аукционда ...  ...  оның  ...  ... Республикасының Үкіметі белгілейді.Сурет 4. Салық берешегін өндіріп алу ... және ... ... басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚРсалық кодексі. 10.12.2008жСалық төлеушінің - ... ... ... ... ... жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару.Шаралар қолданылғаннан кейін салық төлеуші - жарғылық ... ... ... қоғам салық берешегі сомаларын өтемегенжағдайда, уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының ... ... ... ... акцияларды мәжбүрлеп шығару туралыталап - арызбен ... ... ... ... деп ... келсек, салық берешегі сомасынзаңды тұлға, жеке ... ... ... ... органы ҚазақстанРеспубликасынын заң актілеріне сәйкес оны банкрот деп тану ... ...  ...  ...  деп  ...  ...  ...  таратутәртібі Қазақстан  Республикасының   банкроттық  туралы   ...  ... ... [7, ... ... органдары салық берешегі туындаған күннен бастап алты айішінде өтелмеген:заңды тұлғалардың, олардың құрылымдық бөлімшелерінің – ... ... ... ... ... ... заңда белгіленген айлық есептіккөрсеткіштің 150 еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі;дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустар мен ... - ... ... ... ... бюджет туралы заңда белгіленген айлықесептік ... 10 ... ... ... ...  ... бар ... төлеушілердің (салық агенттерінің) тізімін ... ... ... ... ... ... салық әкімшілігін жүргізудегі қызметінеэкономикалық талдауСалық бақылауының мәнiн салық ... мен ... ... ... немесе керi байланыстың болуы негiзiнде қарастыруға болады.Тiкелей байланыс ... ... ... ... орындауын, салықтөлемдерiнiң бюджетке толық көлемде және ... ... ... сондай-ақ салық заңдарын бұзуды жою және ... ... алу көзi ... ... ... ... ... әсер ету  нәтижесiн  бағалауға,анықталған бересiлердi жою  ...  ...  ...  ...  ... ... ... бақылауын ұйымдастыруды жетiлдiру және жүргiзiлгентексерулердiң сапасын бағалауға мүмкiндiк бередi [14].Сол себептi салық органдарының бақылау-экономикалық қызметiн жетiлдiрумақсатында ең ... ... ... ... қызметiнiң нәтижелерiнталдаған жөн. Осыған байланысты Алматы ... ... ... ... ... ... қызметiнiң нәтижелерiн талдау қажет. Талдау жүргізбесбұрын, ең алдымен, ... ... ... ... ... түскен  салықтүсімдеріне тоқтала кетейік.Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша 2008 жылы ... мен ... ... да міндетті төлемдердің жергілікті бюджетке нақты түсімі49161,8 млн ... ... ... 117,5 ... ... яғни 2007 ... ... 44821,0 млн теңге артық түсті немесе өсу қарқыны110,9 пайызды құрайды.Қазақстан  Республикасының  ...  ...  ...  ... ... бюджеттің 170972,5 млн. теңге болжамы 108,5 пайызғаорындалып немесе 185586,0 млн. теңге ... оның ... ... ... 105,6 ... ... ... бюджет 117,5 пайызғаорындалған немесе оны келесі 1-кестеден ... ... 12008 ... ... ... ... ... бойынша бюджетке түскен салықтардыңболжамының орындалуы(млн теңге)|            ...  ...   ... ... %  ||            |     ...  |       |       ...       ... |185586,0 |14613,5   |108,5     ... ...  ... |136424,2 |7294,3    |105,6     ... ...   |41842,6 |49161,8  |7319,2    |117,5     ... ... Алматы қаласы Медеу ауданы Салық басқармасының мәліметтері1-кестеден байқағандай, 2008 жылы ... ... ... бюджеткебарлығы 49161,8 млн. теңге салықтар мен ... ... 2007 ... 1,1 ... өсті ... 44821,0 млн. теңге.Енді, Медеу ауданы бойынша барлық ... ...  ...  ... ... ... келесі 2-кестеден көруге болады.Кесте 22006-2008 жылдарда Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша ... ... үлес ... ... атаулары  |Жылдар                          ||         |2006       |2007       |2008       ||         ...   ... ...   |%-бен|Сомасы,   |%-бен||         ...   |   ...   |   ...   |   ... ... |30821,7   |100  |44340,8   |100 |49161,8   |100 ||– ... оның  |      |   |      |   |      |   ...      |      |   |      |   |      |   ... ... ... |13903,6   |45,1 |21675,8   |48,9 |27774,2   |56,5 ...     |769,8    |2,5  |432,1    |1,0 |130,2    |0,3 ||Жер ...    |287,1    |0,9  |323,1    |0,7 |345,8    |0,7 ... ...   |1858    |6,0  |2373,1   |5,4 |2514,6   |5,1 ... құралдарына |459,6    |1,5  |713,7    |1,6 |914,2    |1,9 ... ...  |      |   |      |   |      |   ... ... |13058,1   |42,4 |18075,4   |40,8 |16696,1   |34,0 ... да салықтық |772,6    |2,5  |747,6    |1,7 |786,7    |1,6 ...     |      |   |      |   |      |   ... ... ... ... Медеу ауданы бойынша Салық басқармасымәліметтері н2-кестеден байқағанымыздай, аудан бойынша түскен салықтық түсімдердіңбасым ... ... ... пен жеке табыс салығы құрайды, ал акцизбен  меншікке  ...  ...  ...  бюджеттің  кірісінқалыптастырудағы үлес салмағы мардымсыз.Медеу ауданы бойынша салық комитетінің бақылау-экономикалық ... ... ... ... мен ... ... басқа да міндеттітөлемдер түседі. Сол сияқты салық қызметі ... ... ... ... ...... және жеке ... тексеру нәтижесінде,түрлі салық заңын бұзушылыққа жол ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Енді Медеу ауданы бойынша бюджетке түскенсалықтар мен ... да ... ... ... ... органдарыныңжүргізген салықтық тексерулерінің нәтижесінде қосымша түскен сомаларға,оларды өндіріп алу ... ... бір ... ... 2007 жылы ... 2008 жылдың біріншітоқсанынан кейін, Қазақстан Республикасы Президентінің дәстүрлі ... ... ... ... және орта бизнес субъектілеріне тексерушіоргандар тарапынан жүзеге асырылатын ... ... ... ... салық органдары тарапынан жүргізілген салық тексерулерсаны, сол сияқты тексеру ... ... ... ... ... мөлшері жоғары емес екендігін ескеруіміз керек.2008 жылға арналған салық тексерулерiнiң қорытындысын келесi3-кестеден көруге болады.Кесте 3Алматы ... ... ... бойынша салық қызметi органдарыныңжүргiзген 2008 жылғы салық ... ... ... ...     |Жол |Тексеру  |Қосымша  ... ...             ... ...   |есептелген|      |іп   ||             |   |     |і     |      ...             |   |     |     |      |ы   ||А             |1  |2     |3     |4      |5   ||             |   |     |     |      |    ... ...  |336 |1247   ... ...  ...          |337 |668    |     ...  |1   ...        |339 |307    ... |683,5    ...           |340 |272    |9867,3  |45483,5   |8   ...          |341 |322    ... |      |5921,8 ... ... |342 |73    |165,5   |      |165,5 ... ...    |   |     |     |      |    ... ... (344-345)|343 |876    |     |954,6    |    ... ...      |   |     |46636,1  |      |    ... ...     |344 |468    |     |209,6    ...             |345 |408    |33714,0  |745,0    |    ||             |   |     |12922,1  |      ...             |   |     |     |      |3813,0 ... ...   |3463 |1642   ... |230879,9  |294088,||             |   |     |     |      |1   ... ... ... ... ... ... ... Салық басқармасымәліметтеріБерiлген кесте бойынша есептi кезең ... 1642 ... ... яғни құжаттық тексерумен 1247 заңды және жеке тұлға ... оның ... 668 ... тексеру, 307 тақырыптық тексеру, 272 қарсытексерулер, сонымен ...  322 ... ... мен 73 ... ... ... ... салыстырғанда құжаттық тексеру саны139 тексеруге немесе 14,2 пайызға қысқарып отыр.Есептi  кезең  барысында  1647  ...  ...  11154  ... камералдық бақылау жүргiзiлдi. Камералдық бақылау бойыншабюджетке 3130,2 мың ... ... ... ... сома 2412,8 ... ... ... қорытындысы бойынша 311 салық төлеушiге  ... ... ... ... жiберiлдi.2008 жылы бюджетке салықтар, төлемдер, айыппұлдар арқылы 2862,0млн.теңге қосымша есептелiндi, бұл ... 2007 ... ... ... млн.теңгеден әлдеқайда жоғары сома.Тексерулер нәтижесiнде салықтар мен ... ... ... ... ... барлығы 2861,9 млн.теңге есептелдi, оның ... ... ... 2832,4 ... жеке ... ... 24,7 ... мен басқа да төлемдер бойынша 4,8 млн.теңге.2009 ... 1 ... 17890 ... ... ... тұр, ... ... iстеп тұрғандар саны 11594 тұлға, оның iшiнде 3220 ... ... ал 8374 жеке ...  ...  ...  ...  2007  ... тiркеуде тұрғандар саны 20 пайызға артқан, алайда жұмыс iстептұрған жеке тұлғалардың саны 2,4 ... ... ... ... тұрған тұлғалардан алынған салықтар ментөлемдерден, айыппұл мен өсiмпұл негiзiнде түскен ... ... ... ... ... 4Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша 2007-2008 жылдардағы ... ... ... ... сомалар көрсеткiшi(мың теңге)|Төлем түрлері           |2007 жыл |2008 жыл ... ...  ||                 |     |     ...   ||                 |     |     |(+;-)  |%    ... ... ...    |2119430,1 |2832439,1 |713009  |133,6  ...             |     |     |     |    ... ... ... ...  |24741,4  ... |57,3  ||Басқа да салықтар мен міндетті  |11403,3  |4802,3  |-6601  |42,1  ...              |     |     |     |    ...             ... ... ... |131,6  |*Дерек көзі: Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша ... ... ... ... ... мәлiметтерi бойнша салықтар мен бюджетке төленетiнбасқа да ... 2008 жылы 2007 ... ... 688,0 ... 131,6 ... ... 31,6 ... өсiп отыр. Заңды тұлғалар салығы713,0 млн.теңгеге өсiп, 133,6 пайызды ... ... Ал жеке ... ... 18,4 млн.теңгеге азайып, 57,3 пайызға орындалды.Салық қызметi ...  ...  ...  ... ... ...  қорытындысын  және  жеке  тұлғаларғажүргiзiлген салық тексерулерінің қорытындысын ... ... осы ... ... ... баға ... ...  сонымен  қатар,тұлғалардың өз мiндеттерiн атқаруына бақылау жасауда салық тексерулерініңмаңызы зор немесе Медеу ауданы ... ... ... қызметкерлерініңатқарған қызметтерінің нәтижесінде бюджетке түсетін салық мөлшері біршамаартқан немесе оны келесі 5-кесте мәліметтерінен ... ... ... ... ...  әр  ...  бойынша  салықтексерулерiнiң қорытындысы жарияланған. Корпорациялық табыс салығы ... 4974 ... ... ... ... 2007 ... ... көрсеткiш 527 салық төлеушiге өсiп отыр.Аудан бойынша өндiрiстен түсетiн салықтар мен ... ... ... ... 50,3 пайызы осы корпорациялық табыс салығының үлесiнетиесiлi.Бұл жерде, сонымен қатар ... ... ... да үлесiбасым. Өйткенi тауар өндiру қоры ... ... ... ... салық мөлшерi де арту үстiнде. Атап айтсақ, ... ... ... ...  ... ... 2008  жылы  ... құрап отыр. Бұл аудан бойынша түскен барлық корпорациялық салықмөлшерiнiң 86 пайызын ... ... ... ... ... ... қызметi органдарының 2007-2008 жылдардағы заңды тұлғаларға жүргiзiлген салық тексерiсi нәтижесi(мың теңге)|Салықтар           |2007 жыл  |2008 жыл ... ... жж ||               |      |     |(+;-)   |%     ... ... салығы  |972121,4  |1992836,4 |1020715  |204,9   ... құн ...     ...  ... |-756147  |48,6   ...           |1620    |182,6   |-1437,4  |11,3   ... ...       |56447    ... |1555738  |285,6   ||Жер ...          |4301,6   |1484,2  |-2817,4  |34,5   ... ...         |2457,3   |1225,8  |-1231,5  |49,9   ... құралдарына салынатын |1347,5   |2132,2  |784,7   |158,2   ...            |      |     |     |     ||Жер ... ...  ... ... |94,2   ... салу          |      |     |     |     ...           ...  ... |713009  |133,6   ... ... ... қаласы Медеу ауданы бойынша ... ... ... ... ...  280  ...  ...  тексеружүргiзiлiп, оның iшiнде 148-де салық заңдылығын бұзушылық табылды.Корпорациялық табыс салығы бойынша есептелген сомасы осы жылы ... тең ... ... ... ... ... ... бойыншатүсiмнiң  69,6 пайызын құрап отыр. Бюджетке өндiрiлiп алынғаны  ... ... 2,3 ... ... ... болып табылатындықтан, мына мекемелерден есептелгенсоманы өндiрiп алу мүмкiн болған жоқ. Атап айтсақ “Ел-Ырысы” ... ... ... ... 2,6 млн.теңге қаражатты өндiрiп алу  мүмкiнболмады.Қосымша құн салығы бойынша салық ...  1612 ... ... тұр. Бұл ... ... ... ... 188 заңды тұлғағаартты. Облыс ... ... ... ... құн ... ... ... мен түсiмдердiң 8,1 пайызын құрайды. Өткен жылмен салыстырғандақосымша құн салығы сомасы 2122464,0 млн.теңгеге, ... 189,1 ... ... жылы ... құн ... ... ... тексерiске 304 заңдытұлғалар тартылған болатын, оның 176 бірлігінде салық заңдылығын бұзушылықайқындалды. Құжаттық  ...  ...  ...  ...  ... 368053,7 мың ... ... аударылды.Қателiк, негiзiнен, тауарларды шекарадан ... ...  ... ... ... ... болып отыр.“Ел ырысы” ЖШС–де кешендi тексерiс жүргiзген кезде, табысында сатылғантауарларды атап көрсетпеуiне байланысты қосылған құн ... ... ... ... ... 15560,3 мың ... және 8845,3 мың ... көлмiнде өсiмпұлесептелiндi.2008 жылы облыс бойынша акциз салығын төлейтiн 99 салық ... 2007 ... ... ... ... ... ... 8 салық төлеушiге артқан. Құжаттық тексерулермен 26 ... ... ... ... 9  ... ... ... заңын бұзу фактiлерiанықталған. Акциз салығы ... ... ... сома -182,6 мың теңге,бюджетке өндiрiлiп алынғаны - 95,5 мың ... ... 52,3 ... жылы ... ... ... 5980 ... тұлға есепке алынған.2004 жылмен салыстырғанда жаңадан ашылған ... ... ... ... есебiнен 941 тұлғаға артқан. Есептi кезең iшiнде құжаттықтексерумен 536 салық төлеушi ... ... ... 203 ... ... ... фактiлерi анықталған. Тексеру  нәтижелерi  бойынша  бюджетке161218,5мың теңге қосымша есептелiп, 39288,4 мың ... ... 24,4 ... алынған болатын. Кәсiпорындардан түсетiн ... ... ... ... ... да төлемдердiң 10,8 пайызын немесе  4308565млн.теңгенi осы әлеуметтiк салықтар құрап отыр.Заңды тұлғаларға ... жер ... ... 2008  жылы  ... 1850 ... ... ... Өткен жылмен салыстырғанда бұлкөрсеткiш 882 ... ... ... ... тексерумен 255 тұлға қамтылып,соның iшiнде 22 тұлғада салық заңын бұзу ... ... ... мың теңге қосымша есептелiнiп, бюджетке 275,1 мың теңге немесе 18,6пайызы өндiрiлiп алынған.Осы аталған есептеулер негiзiнде ... ...  ...  ... ... жылмен салыстырғандағы бiршама айырмашылығына қарамастан,салық түсiмдерiнiң артқанын көрсетiп отыр. Себебi  ... ... ... ...  салық бақылауының ақпараттандырылып,аудит  жүйесiнiң  жаңарғандығында,  ...  ...  ... жеке ... ... ... тексерулерінің нәтижелерінетоқтала кетейік.Жеке тұлғаларға жүргiзiлген салық тексерулерiнiң ... ... ... ... ... ... 2008 жылы салық басқармасында жеке табыссалығын төлейтiн 5985 ...  ...  ...  ...  2007  жылменсалыстырғанда жеке табыс салығын төлеушiлер саны 946 жеке ... ... ... 565 ... ... ... 210 салық заңынбұзушылық әрекеттерi анықталған. Құжаттық тексерулер нәтижесi ... ... ... ... ... 12,8 млн. теңгенi, бюджетке өндiрiпалынғаны 6,6 млн.теңгенi немесе 51,4 ... ... Ал 2008 жылы ... ... ... 12,5млн.теңгенi, бюджетке өндiрiлiп алынғаны10,9млн.теңгенi немесе 87,5 пайызды құраған. Екi жылды салыстырғанда ... ... ... ... ... ... ... қаласы Медеу ауданы бойынша салық қызметi органдарының2007-2008 жылдардағы жеке тұлғаларға жүргiзiлген салықтексерулерінің нәтижесi(мың теңге )|Салықтар              |2007 жыл |2008 жыл ... ...  ||                  |     |     ...   ||                  |     |     |(+;-)  |%    ... табыс салығы          |12805,6 |17370,9  |4565,3  |135   ... құн ...         |14318,9 |5537,9  |-8781  |38,7  ...              |112   |195,6   |83,6   |174,6  ... ...          |3117   |1476,1  |-1640,9 |47,4  ||Жер ...             |2,1   |46,9   |44,8   |2233,3 ... ...            |1    |114,0   |113,0  |11400  ... құралдарына салынатын салық  |-    |-     |-    |-    ||Жер ... ... ... |-    |-     |-    |-    ...                |     |     |     |    ...              |25591,1 |24741,1  |-849,7  |96,7  ... ... ... ... ... ауданы бойынша Салық басқармасымәліметтері негізінде жасалды.Төлем көзiнен салық салынбайтын табыстары ... жеке ... ... 2008 жылы 11912 жеке ... (шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi–11857, кәсiпкерлiк ... ... ... ... ...  ... ... жеке кәсiпкерлер –55 ) құраған. Тексеру барысында 173құжаттық тексеру жүргiзiлiп, оның iшiнде 56 ... ... ... ... теңге қосымша есептелiнiп, бюджетке 509,9 мың теңге немесе 10,5 пайызыөндiрiлiп алынды.Жеке тұлғаларға салынатын ... құн ... ... 2008 жылы ... ... ... тұр. Бұл көрсеткiш 2007  жылмен салыстырғанда 78 жекетұлғаға өсiп отыр. Құжаттық тексерумен 63 салық ... ... оның ... ... ... ... ... 5538,9 мың теңге қосымшаесептелiп, бюджетке өндiрiлiп алынғаны 2595,4 мың ... ... 46,9 ... ... ... келiсiмi бойынша “Исламбаев У” жекенотариусында тексерiс жүргiзiлiп, тексерiс барысында қосылған құн салығыбойынша 653,9 мың ... ... ... Бұл ... салық төлеушiнiңсомасы 1668,6 мың теңге ... ... құн ... 387,0 мың ... ... ... ... отыр.Акциздер бойынша 2008 жылы бензин және дизель отынына  акциздертөлеушiсi ... ... 138 жеке ... есепке алынған.  Бұл көрсеткiш2007 жылмен салыстырғанда 24 тұлғаға өсiп ... ... 18 ... 7 ... ... бұзу ... ... Бюджетке өндiрiлiпалынған сома 198,6 мың теңгенi құрап отыр.Жеке тұлғаларға салынатын ... ... ... 2008 жылы ... ... алынған. Өткен жылмен салыстырғанда салық төлеушiлер саны 1917тұлғаға өсiп отыр. Құжаттық тексерiс саны 95, оның 41 ... ... ... ... ... 1476,1 мың ... ... оның 296,8 мыңтеңгесi өндiрiлiп алынған.Жеке тұлғалардың ... жер ... ... 2008 жылы 116418  ... ... жылмен салыстырғанда бұл көрсеткiш 170 тұлғаға кемiп отыр.Құжаттық тексерiс 40 тұлға бойынша жүргiзiлiп, оның 5 ... ... ... ... ... ... 46,9 мың  теңге  ... 9 мың ... ... ... ... ... ... 114795 жеке тұлға тұр. Бұл 2007 жылменсалыстырғанда 488 жеке тұлғаға ... ... ... ... 40 ... ... оның 5 салық заңын ... ... ... ... 114,0 мың ... есептелiнiп, оның 79,3 мың теңгесiбюджетке ... ... ... салығы бойынша 2008 жылы 23300 салық төлеушi есептетұр. Бұл көрсеткiш 2007 жылмен салыстырғанда 373 жеке ... өсiп ... ... тек бiр ... ғана ... салық заңын бұзу фактiлерiанықталмаған.“Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар  туралы”  Қазақстан  ... ... ... ... талаптарын бұзғаны үшiн 650 ... ... мың ... ... ... ... бюджетке 42832,6 мың теңгеөндiрiлiп алынған және 481 жеке тұлға 8705,3 мың теңге әкiмшiлiк айыппұлғатартылған, бюджетке 5150,1 мың ... ... ... ... 2008 жылы ... ... қызметiнiң нәтижелерiнталдау, 2007 жыл көрсеткiштерiмен салыстыру ... ... ... ... ... ...  ...  қызметiнiң  жүргiзiлудеңгейiнiң бiршама қиыншылықтарға қарамастан, әлдеқайда алда екендiгiнкөрсетiп отыр. Бұл ең ... ... ... ... ... бақылауында жаңа жетiстiктердi пайдалану, жылдан-жылға жетiлдiрiлгенәдiс-тәсiлдердi қолдану арқылы, салық тексерiс санын ... ... ... ... ... ... ... аудан бойынша салық қызметі  органдарында  тіркеуде  тұрғантұлғалардың өсу ... ... ... ... оны ... ... болады.Кесте 7Алматы қаласы Медеу ауданы облысы бойынша 2008 жылы ... ... ... ... ...      |  ... ... ... саны              ||      |  ... ... ... ...  |СБ-мен байланыс үзген ||      |  |    ...          |            ||      |  |    |н   |          |            ||      |  |    |    ... ...  ... ... ... ||      |  |    |    |    ...    ...  ||      |  |    |    |    |     |    ...     |1  |2    |3   |4    |5     |6    |7       ...   |347 |5985  |3224  |1014  |100    |1747  |3       ...  |  |    |    |    |     |    |       ...   |348 |2805  |1324  |631   |85    |1059  |3       ...  |    |    |    |     |    |       ...  |    |    |    |     |    |       ||і     |  |    |    |    |     |    |       ...    |349 |11909  |8374  |2971  |9     |323   |       ...  |  |    |    |    |     |    |       ...   |350 |11096  |7802  |2971  |9     |323   |       ...  |    |    |    |     |    |       ...  |    |    |    |     |    |       ||і     |  |    |    |    |     |    |       ...  |351 |17894  |11598 |3985  |109    |2311  |3       ... ... ... қаласы Медеу ауданы бойынша Салық басқармасымәліметтері негізінде жасалды.Жоғарыдағы кестеден,  ...  ...  ...  ...  ... саны ... жылға арту үстiнде екендігін көруге болады. Бұлесеп салық төлеушiлер ... ... ... сапасын,  тұлғалылығын,байланыс үзген салық төлеушiлердiң санын және банкрот болғандардың санынбiлуге көмектеседi.Берiлген ... ... ... 2008 жылы ... ...  5985заңды тұлға есепке алынып, оның iшiнде жұмыс iстеп тұрғаны 3224, ал жұмысжасамай iстен шығып қалғандары ... 1014 ... ... ... ... ... ... танылғаны 100 заңды тұлға екендiгiн көрiп отырмыз.Сонымен қатар салық басқармасы органдарымен ... ... саны ... тұлға болса, оның iшiнде құқық қорғау органдарына жiберiлгенi 3 заңдытұлға болып отыр. Ал жеке тұлғалар ... 2008 жылы ... ... 11909 жеке ... ... тұр. Оның ... ... жасайтындары 8374,жұмыс жасамайтындары 2971 жеке тұлғаны құрап отыр. Банкрот деп танылғандарсаны 9, салық ... ... ... 564 жеке ... ... отыр.Бұдан бiз елiмiзде салық заңдарының әлi де толық ... заң ... әлі де ... көрiп  отырмыз.  Сол  сияқты  ... ... ... әлі де ... ... ... жүргізіледідеген сөз. Ол үшін салық қызметі органдары ... ... ... ... да міндетті төлемдердің уақытылы, әрі дер кезінде толықбюджетке түсуі үшін талай ... ... ... ҚАЗАҚСТАНДА САЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІН ЖҮРГІЗУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІБАҒЫТТАРЫ3.1. Салық қызметі органдарымен салық әкімшілігін жүргізудіжетілдірудегі дамыған елдер тәжірибесіСалықтардың және бюджетке төленетiн ... да ... ... ... және ... ... ... қатар  салық  заңдарыныңсақталуына бақылау жасау салық органдары ... ... ... ... ... салық  төлеушiлердiң  салық  ...  ... ... ... және ... тексерулер мерзiмдерi менкезеңдiлiгiне  ...  ...  ...  ...  ...  Бұл  салықтөлеушiлердiң салық тәртiбiн сақтауына, бюджетке түсетiн салық ... және ... ... ... ... жетiлдiругебайланысты ұсыныстар жасауға мүмкiндiк бередi.Осы тұста салық органдарының бақылау экономикалық қызметiн жетiлдiрудешетел ... ... зор ... айта ... жөн. ... бiздiңелiмiз экономикалық, әлеуметтiк және саяси дамудың бастапқы сатысындаболғандықтан, экономика, ... және  ...  салу  ...  ... кемшiлiктер болып отырады.  Салық ... ... ... де ... ... бар. ... ... тәжiрибесiн қарастырып, зерттеп, соның нәтижесiнде мәндi ұсыныстаренгiзiп, оларды салық органдарының қызметiнде ...  ...  ... Осы ... ... ... ... қызметiн қарастырған жөн.Салық қызметi органдарында бақылау жүргiзудiң басты ақпарат көзi ... ... ... ... ... және  ...  ...  заңдыкөрсетiп,  салық  органдарына  салық  есептiлiгiн  ...  ... ... ...  мен ...  ... жағдайдазаңмен сәйкес санкциялар қолдану қарастырылған.  ...  ... ... ... ... ... ... өткен әрбiр айғасалық мiндеттемесiнiң жалпы сомасының 5 пайызы, бiрақ 25 пайыздан аспайтынкөлемде айыппұлдар ... ... ... ... тапсырудан әдейiжалтарған болса, қылмыстық санкциялар (10 мың долларға дейiн айыппұл немесе1 жылға дейiн бас бостандығынан айырылу) қолданылуы ... ... ... ... есебi азайтылып көрсетiлген болса,АҚШ-та азайтылған салық сомасының 5 пайызы көлемiнде айыппұл ... ... ... ... жасырып, салық органдарын алдау  әрекеттерiсалық қылмысы ретiнде танылып, осындай әрекеттер ... ... ... 10мың ... ... ... ... немесе бес жылға дейiн бас бостандығынанайырылады [15].Ал Францияда салық органдарына қандай да болмасын ... ... ... үшiн, әрбiр құжатқа 25 ... ... ... Осы ... заң ... қайталанған жағдайдаайыппұл көлемi көбейтiледi.Салық декларациясын уақытылы өткiзбеген жағдайда салық сомасынан 10пайыз көлемiнде айыппұл ... ... ... дұрыс толтырмағанжағдайда айыппұл көлемi көрсетiлмеген табыс сомасын қоса есептегендегiсалық сомасының 30-50 пайызын ... ... ... декларациясын тапсырмаған жағдайда төленетiн салықсомасының 10 ... ... ... ... ... ... ... 10мың маркiден аспауы керек.Декларацияны себеппен не себепсiз тапсырмаған жағдайда, салық төлеушiайыппұл төлейдi немесе он жылға дейiн бас ... ... ... салу және төленген салықтардың дұрыстығына бақылау жүргiзуменарнайы аппарат - ... ... ... ... ... ... органдары Қаржы  министрлiгiнiң  құрамында  болады.  ҚазақстанРеспубликасындағы ... ... да ... ... ... ... яғни ол жоғары айтылғандай Қазақстан Республикасының  ... ... ... деп аталынады. Ал АҚШ және Ұлыбританиядасалық ... Iшкi ... ... деп, ... -  Бас  ... Германияда - Федералдық салық басқармасы деп атаса, Канада даҚаржы Министрлiгiнiң салық саясаты Басқармасы ... ... ... ... ... ...  жүргiзудiң  ерекшелiктерiнқарастырайық.АҚШ-тың Iшкi табыстар қызметi (IТҚ) орталық аппараттан, 7 аймақтық және58 округтiк салық ... ... Iшкi ...  ... және ... бөлiмшелерi салықтардың уақытылы түсуiне, салықдекларацияларының дұрыс толтырылуына,  ...  ...  ... ... ... ... төленген салық сомасының  қайтарылыпберiлуiне бақылауды жүзеге асырады. Iшкi табыстар қызметi салық заңдарыныңсақталуына жауап ... ... ... ... ... ... және тексерулердiң жүйелi ... ...  ...  ... ... АҚШ ... ... жүйесi және салықтарды енгiзудiң дұрыстығына бақылау өзiне-өзiсалық салу принципi негiзiнде ... ... ... салық сомасынөздерi есептейдi және салық декларациясын толтырады.Корпорацияларға ревизиялар жүргiзiлiп, олар ревизия  ... ... ... Iшкi табыстар қызметiнiң арнайы бөлiмшесiндетексертуге немесе соттарға (АҚШ-тың салықтық ... ... ... сот) ... ... бар.Қосымша бақылаудың қатаң ережелерi өте үлкен корпорацияларға қатыстықолданылады. Ондай корпорациялар салық төлемдерiн ... ... мүше банк ... ... ... келiсiлген коммерциялықбанкке төлеуге мiндеттi. Декларациямен қоса сәйкес ... да ... ... ... декларациялар есептелу дұрыстығына  қатыстытексерiледi.  Тексерулер  ...  ...  ...  ... ... мәндi  қосымша  салық  сомалары  табылатын  салықдекларацияларын анықтау ... ... ... ... ... ... ... жүргiзiледi. Ал жеке тұлғалардың салықдекларацияларын тексеру сырттай немесе Iшкi табыстар қызметiнiң ... ... ... ... ... ... мақсатында корпорацияның бухгалтерлiк кiтабын қарастырады. Тексеруаяқталғаннан соң ... ... ... ... қолданылуға  тиiсшараларды салық төлеушiмен талқылайды. Егер ... ... ... екi ... бiр келiсiмге келгенi жөнiнде келiсiмге қол қойылып,есептелген салық сомасы төленедi.АҚШ-тың Iшкi табыстар ... жыл ... 100  млн.  аса  ...  ...  ...  толтырылуына  бақылау  жасайды.Тексерулер  компьютердiң  көмегiмен  ...  ...  ... ...  өз  елмiзге  алуға  болатыны,  ол-тексерiсқорытындысы ... ... ... ... екi ... ... бiзге тиiмдi болар едi, өйткенi салық органдарымен ақылдаса отырып,өз қатеңдi өзiң дұрыстап, қолданылатын шараларды өзiң ... ... ... ... ... ... өзiңдi еркiн сезiнугемүмкiндiк бередi.Канада ... ... ... бақылау қызметiне тоқталайық.Канада құрамына 10 провинция мен 3 аймақ кiретiн федералдық мемлекетболып саналады.Канада да ... ... ... мен  ...  ...  ҚаржыМинистрлiгi жүзеге асырады. Салық саясатының  iске  ...  ... ... ... ... ... болып табылады.Салықтардың өзгеруi бюджет жоспарына байланысты болады.Басқа да мемлекеттер сияқты , Канада мемлекетiнiң де бюджетiнiң ... ... ... Атап ... ... жылдары федералдықбюджеттiң кiрiс көзi 171,3 млрд.долларды құраса, оның iшiнде табыс салығы –80,3млрд.долларды, қосымша құн ... – 25,7 ... ...  ...  -23,6  ...  сақтандыру  төлемдерi  –17,8млрд.долларды, ... ... – 4 млрд ... ... ... Салықтық емескiрiс көзiне тек 8,4 млрд доллар ғана ендi.Канада да табыс ... 1867 жылы ... әлi ... ... өз ... жоқ. ... да салықтар Федералдық және провинциялық негiзiнде болыпекiге бөлiнедi.  ... екi ... ... да ... бiрдейтапсырылады. Декларация 30 сәуiрге дейiн тапсырылуы шарт.  Тек ... ... ... екi ... ... ... жеке тұлғалармен де, корпорациялармен де төленедi. Сондай-ақ табыс салығы жеке тұлғалар үшiн 17-29 ... ... ... заңдытұлғалар үшiн –28 пайыз шамасында салынады.Федералдық салыққа табыс салығынан басқа қосымша құн ... да ... ... 7 пайызға тең.Аймақ негiзiндегi салық төлемдерiне бюджеттiң ... ... ... ... енедi. Мысалы, Онтариода жыл ... бұл ... ... ... қаражат түседi, бұл провинция ... 50 ... ...  ...  ...  қатар,  автомабильде  орналасқанкондиционерге 100 доллар мөлшерiнде, әшекей бұйымдарына ... ... ... ... акциз салығы салынады.Канада Үкiметi атынан салықтарды жинау мен ... ... ... ... кеден және төлем агенттiгi (Canada Customs and Revenue AgencyCCRA) болып табылады. Агенттiктiң жұмысына салық ... ... ... заңдылықтарын халыққа түсiндiру жатады. Федералдық салық осыагенттiк  арқылы  жиналады,  ...  ...  ...  ... кiрiс Министрлiгi арқылы жиналады.Салық бақылауында 23,3 миллион жеке тұлға, 1,2 ... ... ... тұр. ... ... ... төлеушiге жеке нөмiр берiледi, алФедерация аумағында есеп  ...  ...  жеке  ...  ... ... ... құрамында  9000адам  жұмыс  жасайтынАгенттiктiң 43 аймақтық бөлiмшелерi арқылы ... ... ... ... ... төлеушiлердiң жылына 2 пайызынғана тексеруге мүмкiндiк бар. Осы ... ...  ...  тексерiсбарысында қателiк табылған салық төлемгерлерiне аса  назар  ... ... ... салық төлемгерiнiң тұрған жерi арқылы немесесалық ведомстволарының орналасқан жерi бойынша да ... ... ... ... ... жүзеге асырады.Бұл жайында тексерiлетiн тұлғалар бес ... күнi ... ... ... тиiс. ... ... 50 сағаттан аспауға тиiс, кәсiпкерледiтексерген ... ... құн ... ... ... ... 100 ... шарт.Iрi салық төлемгерлерiнiң салық тексерiсi  ...  ... ... шарт негiзiнде жүргiзiледi.  Канада да iрi салықтөлемгерлерiнiң саны 880 , ... ... ... 250 млн ... ... ... аудитор табылған қателер жөнiнде ... ... етiп, ... кемшiлiктердi жоюды талап етуге құқылы.Канада да қосылған құн ... ... ... ... ... Бiрақмүлiк салығы өте жоғары. Канаданың басқа елдерден айырмашылығы мемлекетбарлық өнiм, қызмет түрiнен ... салу ... ие. Атап ... тiптi ... ... ... салық сала алады [19].Дамыған елдер салық органдарының жұмысын Франция салық органдарыныңқызметiнiң негiзiнде қарастыруға болады. Францияның ... ... ... ... қызметi ұйымдастырылуының жоғары дәрежесi мен азаматтар ... ... ... ... ... ... звеноларыныңбiрегейлiгiмен ерекшеленедi.Францияның Бас салық басқармасы бүкiл ел бойынша салық саясатыныңжүргiзiлуiне және салықтардың ... ... ... ... ... ... және оның орталық және  жергiлiктi  ... ... ... және  ...  ...  ... ... өндiрiп алу үшiн салық салу базасын  ... және ... ... салық инспекцияларының құрамынакiредi. Ал бақылаушылар бақылау қызметiнiң және салық  ... ... ... ... ... ... салық салусубъектiлерi болып табылатын жеке және заңды тұлғалардың ... ... ... ... ...  ...  ...  кәсiпорындарда  жәнефирмаларда қаржылық және бухгалтерлiк бақылауды жүзеге асыруға ... ... ... ... Салық төлеушiлердiң декларациядакөрсетiлген мәлiметтерiнiң дұрыстығына бақылауды  Бас салық басқармасыныңқызметкерлерi, яғни ... ... ... ... ... жеке ... ...  мәлiметтерiне  таңдамалыбақылауды құрылымдық экономикалық iрiктеме принципiне негiзделген жаңаәдiстеме бойынша ... ... ... ... ...  ...  жағдайда  заңдармен  және  нормативтiк  актiлермен  ... ... ... ...  салық  органдарына  салықтөлеушiлердiң арыздары бойынша талас сұрақтарды жеке ... ...  ...  ...  ...  ...  ревизия,қозғалмайтын мүлiкке экспертиза жүргiзу көлемi шектелген.Салық қызметiн қайта ұйымдастыру барысында салық ... ...  ...  ...  ...  ...  жүктелгенбөлiмшелер құрылған, сыртқы салық ... ... ... тобыдайындалған.Бақылау iс-шараларының тиiмдiлiгi қажеттi мәлiметтердi ... ... ... ... ... ... ... кәсiпорындар қызметiн тексеру үшiн екi негiзгi әдiс қолданылады.Жалпы тексеру әдiсi. Бұл әдiс бойынша кәсiпорынның барлық қызмет саласыбiр мезгiлде ... және iшкi ... және ... ... ... тексерудi ревизия жүргiзiлетiн кәсiпорын қызметiнiңбарлық бағыттарын толығымен қамту негiзiнде мамандандырылған ... ... ... жүргiзедi. Көп ұлтты компанияларға тексеружүргiзу кезiнде өзге де мемлекеттер салық органдарымен ... ... ... ... ... жүйелерiн қолданудың тексеруәдiсi. Жеке тұлғалардың табыс салығының төлену дұрыстығына бақылау жүргiзукезiнде барлық табыс ... және ... ... ... толықтексерудi қарастыратын, салық салу субъектiлерiнiң бүкiл жиынтық табысынабақылау жүргiзу әдiстемесiн ... ... ...  Бас ... шешiмi бойынша аталған әдiс арнайы нұсқамада көрсетiлгентiзiм бойынша тек кейбiр жағдайларда ғана ... ... ... есептелген салық сомасына байланысты салық төлеушiлернаразылығын тек сотқа жүгiну арқылы  бiлдiре  ...  ...  ... ... ... қосымша мүмкiндiк қарастырылған. Яғни, салықтөлеушi жоғарыда тұрған салық инспекциясына есептелген ... ...  ... деп ойлаған жағдайда салық төлеу мерзiмi басталғанға дейiн салыққызметiне ... ... ... ... ... ... Жоғарыдаайтылғанның екi артықшылығын атап  өтуге  болады:  ...  ... ... анықталған жағдайда, сотқа жүгiнбей-ақ таластыжедел түрде шешуге болады; екiншiден, салық инспекциясы шешiмiне ... ... ... ... жағдайда, iстiң сотта қаралуы ... ... ... ... ... ... ... мен АҚШ, Канада елдерiнiңсалық органдарының қызметiнiң ұйымдастырылуы олардың бақылау қызметiнiңерекшелiктерi, ... ... ... заң ... ... ... туралы айтылып өттi.Жоғарыда айтылғандарға қосымша ретiнде және шетелдерде жүргiзiлетiнсалық бақылауы туралы толық көлемде және ... ... алу ... жүргiзiлетiн салық тексерулерi туралы қарастырған жөн.1991 жылы  Гонконгтың  Iшкi  ...  ...  ... ... ... жүргiзуге байланысты топ құрылған.Топтың басты мақсаты 1947 жылдың 14 мамырындағы «Iшкi табыстар туралы»Ордонанс мiндеттемелерiн өз еркiмен ...  ...  ету  ... Осы ... жету үшiн аудиторлар тобы салық декларацияларыныңдұрыстығын тек бухгалтерлiк кiтаптар мен есептеулердi зерттеу арқылы ... ... ... ... жүзеге асыратын орнына барып көру арқылы датексередi. Бұл салық төлеушi қызметiнде жүргiзiлетiн операцияларды ... ... ...  салық  төлеуден  жалтару  ...  ... ... ... қарапайым ревизия бiрiн-бiрi белгiлiретпен ауыстыратын шаралар кешенiнен тұрады. Ең ... ... ... ... ... таңдап алғаннан кейiн салық төлеушiге тексеружүргiзiлетiн кезең көрсетiлiп, жазбаша түрде хабарлама жiберiледi. Салықтөлеушi ... ... ... мен ... ... келiсу үшiн аудиторменбайланысуы қажет. Кездесу ұйымдастырылғаннан ...  ...  ... кiтаптар мен құжаттарды анықтайды.Бiрiншi сұрау кезiнде салық төлеушi аудиторға тексеруге қатысты келесiақпаратты беруi қажет:- салық төлеушiнiң қызмет көлемi және ... ... ... ... ... ... ... байланысты есептердiң жүргiзiлуi және кiтаптардың ... ... ... ... ... салық төлеушi және оның шығындары туралы мәлiметтер.Аудиторлардың алғашқы сұрау жүргiзуiнiң мақсаты - салық төлеушiнiң есепберу жүйесiн және ... ... ... ... ... ... ... қызметiне кедергi жасамау үшiн  тексеружұмыстарын тезiрек аяқтауға тырысады. ... ... ... ... ... мерзiмi 14 күн болып табылады. Алайда ревизиялардың ... ... ... өте ... ... ... ... тексерулергеорташа есеппен үш айдан алты айға дейiн кетедi.Тексеру үшiн салық төлеушi есеп кiтабын оны растайтын құжаттарымен қосаберуi қажет. ... оның ... ең ... ... ... ... соңына жасалған түзетулердi және акциялар тiзiмiн қарастырады. ... ... ... келiсiмдерге көңiл бөледi:- сатылғандар туралы есеп;- сатып алынғандар туралы есеп;- директордың және мекеме иесiнiң есебi;- қысқа және ... ... ... ... ... ... ... салық салу жылыныңбасына және сонына жүргiзiледi. Заң ... ... ... бар. ... ... таралған әдiстердiң бiрi тiкелей әдiс болыптабылады. Бұл әдiс бойынша декларацияда ... ... ... есеп ... ... ... бухгалтерлiк кiтаптары менжазбаларын салыстыру негiзiнде ... ... бұл ... ... ... және есеп ...  жағдайына  байланыстыболады. Тiкелей әдiспен тексеру жүргiзу ... ... ... ... ... ... түзетулер жасатылуы мүмкiн.Кейбiр жағдайларға байланысты тiкелей әдiстi қолдануға  мүмкiндiкболмауы мүмкiн. Бұл жағдайда ... ... әдiсi ... ... ... ... ... есептеу әдiсiн, бланкiлiк депозит әдiсiн, перспективтiбағалау әдiсiн қосады. Салық төлеушi қызметiнiң шарттары аталған әдiстердiңқайсысын қолдану керек екендiгiн ... ... ... арқылы тексеру жүргiзу нәтижесiнде, анықталғантабыстар мен кiрiстердiң азайтылған сомасына қатысты аудитор мен ... ... ... ... ... негiзiнде анықталған салық заңын бұзушылықтарғақатысты айыппұлдар салынады. ... ...  ...  ... ...  ...  сыртқы  қарым-қатынастарына,  қызметiнiңқиындығына, дәлелдердiң болуына байланысты болады.Әдеттегi жағдайларда айыппұлдар Ордонанстың 80-бабына ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  сәйкесесептеледi. Егер де белгiленген қосымша салық немесе ... ... ... төлеушiге қиынға соғатын болса, салық төлеушiлерге төлемдердi жарнанегiзiнде төлеуге рұқсат берiледi. Мұндай жағдайларда ... ... алты ай ... ... ... ... ... ерекшелiгi аудитордың салық төлеушiнi түсiнугеталпынуында, яғни ол салық төлеушi жайлы ең ... ... ... ... ... төлеушiнi психологиялық тұрғыдан зерттеу. Тәжiрибекөрсетiп отырғандай, Гонконгтық әдiс барынша сақ, жеңiл және де ... ... ... ... келе өзiмiзге қажеттi бiрнеше қағидалардыұғынуға ... атап ... ... қарапайымдылығы; салық органдары менсалық төлеушiлер арасында еш бөгеттердiң болмай, ... ... ... салық түрлерiн таңдауға шек қоймауы, яғни ... ... ... да ... ... ... ... қысқа әрiқолайлы етiп жүргiзу.3.2. Салық қызметі органдарының ... ... ... проблемалар және оны шешу жолдарыҚоғам мүшелерiнiң негiзгi ... бiрi - бұл ... ... ... болып табылады.  Алайда  көптеген  салық  ... ... жете ... Сол ... ... салықтарды төлемеу,салықтардан жалтару фактiлерi көптеп кездесуде. Бұл ... iшiн ... ... бiрi ... табылады. Бұл мәселенi шешу, болдырмау тексалық қызметi органдарының мiндетi емес, бүкiл қоғам ... ... ... ... ... ... қалай шешетiнiне байланысты жоғарыдашетел тәжiрибесiн қарастыру барысында зерделеп өттiк. Алайда бұл ... тек ... ... ... байланысты. Басқа мемлекеттер  салықтөлеушiлерi мiндеттердiң құқықтардан жоғары екендiгiн мойындайды. Бұл ... ... ... ... заңы ... ... ... ету мақсатында салықтексерулерiнен, салық төлеушiлер шағымдарын қарастыру және салық ... ... ... ... ... ... ... тексерулерi – салық қызметi органдары жүзеге асыратын, ҚазақстанРеспубликасы ... ... ...  ...  ...  ... тексеру, рейдтiк тексеру  және  хронометраждық  зерттеулердентұратыны белгiлi. Соның iшiнде құжаттық ... ... және ... ... да ... ... есептеудiң дұрыстығын, төлеудiңтолықтығын және уақыттылығын тексеруде маңызы зор болып табылады.Құжаттық тексерулер алғашқы  ...  ...  және  ... ... ... және ... әдiспен тексерудiқарастырады.Шаруашылық  операцияларының  үлкен  көлемiне  қарамастан,  ... ... және ... және ... есеп ... ... операциялардың барлығын тексерудi  қамтитын  бақылаудыңжалпылай әдiсi маңызды болып табылады. Себебi, бақылаудың таңдамалы ... ... әдiс ... әрi нақты мәлiмет бередi.Тексерулер қаржылық және салық есептiлiгi бойынша ... ... ... ... тек ... әдiспен жүргiзiлу қажет.Ал бақылаудың таңдамалы әдiсiн түгендеу, ... және ... ... ... ... ... бұл жағдайларда негiзгi, материалдық жәнеақша қаражаттарының, есептердiң нақты болуы және олардың бухгалтерлiк есепкөрсеткiштерiмен сәйкестiгi тексерiледi.Қазiргi уақытта ... ... ең ... ... – оның ... ... ... тек тексерулермен ғана шектелiп ... ... ... де ... қажет. Яғни салық салу базасын арттырумақсатында салық бақылауы процесiнде шаруашылық қызметтiң нәтижелерi, оныңзаңдылығы, ... ... ... тұрақтылығы бағалануы қажет. Алайда,салық органдарының бақылау қызметiн зерттеу барысында ... ... ... ... ... байқалмады.Шындығында әрбiр тексеру алғашқы бухгалтерлiк құжаттарды және есепрегисторларын тексеруден ғана ... ... ... ғана ... ... ... ... жөнiнде толық  көрiнiс  алаалмайды. Бухгалтерлiк құжаттарды және есеп регисторларындағы ... ... ... ... ... толық мүмкiндiкбермейдi. Мұндай заң бұзушылықты анықтау үшiн, тексеру сапасын арттыруғамүмкiндiк ... ... ... ... ... ... салық органдарына тапсырылған есептiлiктегi көрсеткiштер алдын-алаталданатын болса, тексеру тиiмдi болады. Содан соң әңгiмелесi жүргiзу  жәнекәсiпорынның ... ... ... ... ... алуға  мүмкiндiкберетiн, өндiрiс орындарын қарап өткен жөн. Мұндай тәжiрибе Гонконг салықоргандарының бақылау ...  ...  ...  соң  техникалық-экономикалық көрсеткiштер негiзiнде талдау жүргiзiп, алғашқы бухгалтерлiкқұжаттар және есеп ... ... ... ... ... басқа мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi және уақытылы төленуiнетексеру жүргiзген жөн ... ... ... үшiн, ... және ... ... ... мақсатында 1999 жылы республикамызда iрi салық төлеушiлермониторингi енгiзiлген болатын. Iрi ... ... ... ... ... төмендету фактiлерiн дер кезiнде анықтау және жою, iрi салықтөлеушiлер резервтерiн тиiмдi пайдалану үшiн ұсыныстар ... ... зор. ... да iрi ... ... ... ... жүйесiнiң  функционалдығын  кеңейту,  ...  ... ...  iрi  ...  ...  ...  ... маңызды болып табылады.Бiрiншi  деңгейде  шаруашылық  ...  ...  ... ... ... болып табылады.Олардың бақылау қызметi жүргiзiлетiн қаржы–шаруашылық операциялардыңшынайылылығын және  ...  және  ...  ...  ... ету ... ... ... салық  есептiлiгiн  жасау  үшiн  салық  төлеушiлербағдарламалық қамтамасыз ... ... ... ие ... ... оныңқызметтерiнiң бiрi салық декларациясы немесе есеп –қисабы жолдарының дұрыстолтырылуын тексеру, көрсеткiштердiң толық көрiнбеуiн немесе ... жол ... бұл ... ... ... салық есептiлiгiн –хабарларды кепiлдi жеткiзу жүйесiн ... ... ... ... ... ... ... келiп магниттi көздер арқылы ұсынуға құқылы. Сондай-ақ камералды тексерiс жүргiзуге ... ...  ... жүйесiне бұлөзгерiс 2002 жылы енгiзiлген болатын, содан берi әр жыл ... ... ... ... ... ... ... жүйеде, яғни хабарлардыкепiлдi жеткiзу жүйесi ... тек ... бар ... ... ... ... Ал ... уақытта барлық салық мекемелерiнде«Салық  төлемгерiнiң  терминалы»  атты  ...  ...  ... Арнайы құрылған бұл орында және интернетке шығу мүмкiндiгiжоқ барлық салық төлемгерлерi келiп, ... ... ... ... қол қою ... ... алады. Сонымен қатар, салық төлемгерiТерминал компьютерлерiне енгiзiлген барлық ... ... ... ... ... құжаттарды орталық серверге крипа кiлттерiарқылы қол қойып жiбере  алады,  Ал  ...  ...  ... ол өз ... ... арнайы алынған крипта кiлтiменбарлық есептерiн толтырып, дискетамен алып келiп ... ... ... ... жоқ салық төлеушiге, электронды жүйеде жұмысiстеу мүмкiншiлiгi туындаған.Электронды жүйеде жұмыс жасағысы келген ... ... –ең ... ... ... ... ... бередi, содан соң криптакiлтiн алады және бағдарламаны өз компьютерiне енгiзедi.Бұл бағдарламаның тиiмдiлiгi салық төлемгерлерi есептерi қағаз түрiндеөткiзбейдi және бет ... ... ... ... ... ала алады.Ақпараттық қабылдау мен өңдеу жөнiндегi  орталықтар салық төлеушiлердiсалық есептiлiгiн берудiң ең ... ... ... ... ... жедел қарауға қол жеткiзу және ... ... ... ... ... ...  ...  алуы  жөнiндегiрәсiмдердi және ... ... ... ... ...  ... жеделдету үшiн құрылған.Орталықтарда салық  есептiлiгiнiң  тiркеу,  ...  ... ... ... ... ... ... төлеушiден түсетiнхаттардың, өтiнiштердiң және де өзге ақпараттардың ...  ... ... ... ... және ... есептерiн электронды жүйеде тапсырубарысында келесi автоматтандырылған бағдарламалар енгiзiлген.- ИС НДС ақпараттық жүйесi – салық ... ... құн ... ... ИСИД ... жүйесi - жеке табыс салығы бойынша ;- ЭФНО ақпараттық жүйесi - ... да ... ... ... ... ... салық, жер салығы, көлiк құралдарына салынатынсалық , мүлiк салығы және басқадай салықтар;- ... ... ... ...... төлеушiлердiң  есептiэлектронды жүйеде тапсыруы.- ЭКНА – салық бақылауы барысында аудиторлық тексерiс жүргiзу [24].Салық бақылауы ... ... ... ... салық заңынормаларын сақтауына байланысты бақылау жүргiзу де маңызды болып ... ... ... органмен кешендi ревизия түрiнде жүргiзiледi. Кешендiревизиялар ... ... ... ... бағалауға мүмкiндiк бередi.Мұндай бағалаудың мақсаты салық органдары қызметiнiң мемлекеттiң ... ... ... ... ... ... қазiргi кезде қолданылып жүрген ... ... ... ... Олар ... ... салық органдарының құрылымындажәне экономикада болып жатқан өзгерiстердi есепке алмайды.Сондықтан  да,  iшкi  ...  ...  ...  ... тәртiбiн өзгерткен жөн. Яғни кешендi ревизиялар  орнынаҚазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi департаменттерi ... ... ... ... ... ... ... мiндеттемелерiн орындауын, салық есептiлiгiндұрыс толтыру және дер  ...  ...  ...  ...  ... ... зор. ... кеңестерi салық төлеушiлер мен  жұмысжүргiзудiң бiр бөлiгi болып табылады. ... ... ... төлеушiнiңсалық жүйесiне сенiмiн және салық салуға байланысты дер кезiнде түсiндiружұмыстарын жүргiзу танымдылығын арттырады. Сол ... ... ... әрi ... ... ... ... Жолдауында экономикамыздағы өрлеудің тұрлаулы, әрі серпіндісипатын ұстап тұру үшін және оны алдағы уақытта одан әрі ... ... ... ... пен кеден саясатын  реформалау  күлліэкономикалық жаңару ... ... ... болмақ деп ерекше  мәнбергендігі белгілі.Демек, салық саясаты мемлекетіміздің стратегиялық даму ... ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық акітлерінекәсіпкерлік мәселелер бойынша өзгерістер мен ... ... ... қаңтар 2006 жыл №124-III), «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалықактілеріне салық салу ... ... (7 ... 2006ж ... ... қабылданды.Сонымен қатар Мемлекет басшысы салық органдарының алдына орындалуынжүктеп үш ... ... ... салу және салық әкімшіліктендірілуін оңайлату;2. Салық органдарында сыбайлас ... ... ... ... ... арттыру және салық тәртібін күшейту.Жоғарыда аталған заң актілері негізінде салық және әкімшілік ... ... ҚР ... ... ...  мен  ... ... 2007 жылдан бастап қосылған құн ... ... ... ал 2008-2009 жылдарға тағы да 1 пайыздан азайтылды,2008 жылдан бастап әлеуметтік салық мөлшері 30 пайызға азайып, 2009 ... ... ... тұрақты 11 пайыздық ставка енгізілді. Бұл жұмысберушінің жұмысшылар жалақысын өсіруге мүмкіндік туғызуға, ал жеке ... 2007 ... ... жеке ... ... 10 ... ... енгізілді.Сондай-ақ шағын кәсіпкерлікті қолдау ... ... ... ... ... ... ... субъектілер үшін 3% мөлшерінде,патент негізінде бюджетпен есеп ... 2% ... ... ... салу ... енгізілді.Ауыл шаруашылығы шикізат қайта өңдеуді жүзеге асыратын ... ... ... ... талаптарға сәйкес келген жағдайда, есептелінгенқосылған құн салығының сомасы 70 ... ... ... ... ... ... бағытында,яғни  заң  бұзушылықтыазайту, салық төлеушілердің салық есептілігін беру, төлеу мүмкіндіктерінеқолайлы жағдай ... ... ... ... ... және ... ... белгіленген уақыт мерзімінен 5-10 күнзе ұзартылды.Салықтық ... ... ... ... камералдық бақылаудеректерінің негізінде ашық жәнеайқын жүргізіледі. Егер ... ... ... теріс қорытындылар анықталмаған болса, онда ... ... ... ... ... ... ... төлеушілерге арналған мемлекеттік қызмет көрсету жұмысын жетілдірутөмендегі ... ... ... заң ... туралы хабарлама берген кезде;- әкімшілік айыппұл салынған кезде;- ... ... банк ... ... өкім ... ... бюджет алдында берешегі жоқ немесе бар ... ... ... ... ... ... ... кезінде;- салық төлеушілерді тіркеуді жүзеге асыру кезінде;- салықтық тексеру жоспарын қалыптастыру кезінде;- ҚҚС қайтаруды жүзеге асыру ... ... ... ... ... салық төлеушілерге уәкілетті мемлекеттік органдардан келген ақпараттарнегізінде салық салынатын объектілер туралы мәліметті беруді;- мемлекеттік сатып алу ... ... ... үшін ... ... ... ... анықтамаларды қалыпастыруды автоматтандырукөзделіп отыр [27].Салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету  ... ... ... жоспарланып отыр:- салық органдары салық төлеушілерге көрсететін электрондық ...  ...  ...  ...  пен  ...  органдарсубъектілерінің жеке байланысын азайту;- салық төлеушілердің дербес шоттарына ара қашықтықта (дистанциялықтүрде) қол ... ... ... ... есеп ... ... үзінді беру;- салық есептілігін қабылдау және өңдеу туралы салық төлеушіге ... ... ету;- жеке және ... ... ... органында тіркелуін «бір ... ... ... ... ... төлеушілерге арналған электрондық шағым кітабының жұмыс істеуінқамтамасыз ету т.б.[28]Бүгінге салық органдарында жоғарғы аталған қызмет ... ... ... ЭФНО, ИСИД, НДС, МОП, ЭКНА және ... ... ... жұмыс атқаруы қалыптастырылған.Салық заңнамасы салық салу саласыдағы ... ... ... ... ... ... қандай бір дәйекті салық реформасы болмасын, егерде халық болыпқолдамаса, межеленген нәтижеге жету қиын. ... ... ... халық деп танылады.Сондықтан халықтың салық жөніндегі түсінігі мен оны төлеуге қатыстыбелсенділігін ... ... ... жұмыстарын жүргізудің роліерекше.Еліміздің экономикалық, әлеуметтік  дамуының  жақсаруына  ... ... мен ...  ...  ...  ... яғни, салық төлеушілердің салық суаттылығын көтеру, мәдениетінқалыптастыру бүгінгі күннің басты мақсаты.2008 жылы ... ... ... нәтижесінде: 2037 салықтықтексеру, олардың 1381 – құжатты тексеру, оның ішінде – 776 ... 66 ... 539 – ... ... ... ... ... салыстырғанда95-ке көбейген.Осы тексерулер қорытындысымен бюджетке 834195 мың теңге (өндірілгені –492186 мың теңге) салық және басқа төлемдер ... ... ... ... 954 ... ... қамтылып, оның 137-де заң бұзушылық анықталған, олардың 94-не 792,8 мың ... ... ... ... ... ... экономикалық саясаттың тұрақты жүргізілуі,салық әкімшіліктендіруді жетілдіру, салықтық бақылауды күшейту нәтижесіндесалық жинауды ұдайы арттыруға мүмкіндік туып ... ... ... ... ... ... 102,8 пайызға орындалды немесебюджетке түсуге тиісті деп қаралған 90723,8 млн.теңге ... ... ... Яғни ... ... осы ... ... салыстырғанда28004,1 млн.теңгеге түсім түсуі көбейген.Салықсаясатын жетілдіруде ескеретін мәселелерге тоқтала кетейік.Бүгінде салық ... заң ... ... құқықтары  менміндеттерін толық білмейді, нәтижесінде заң ... жол ... ... ... ... ... ... тартылуға мәжбүрболады.Осыған  байланысты  салық  саясатын  бағдарлау,  ... ... ... ақпарат жүйелері арқылы, теледидар, радио,баспасөз, электрондық байланыс ...  ...  ...  ... баса назар аударылса, салық төлеу жөніндегі азаматтық борыш пенміндетін орындау ... ... ... ... ... ... ... талабына сай, салық төлеушілердің кәсіби сауаттылығын,мәдениетін көтеру үшін, тиісті мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар,кәсіпкерлік ... ... және ... ... ... ... ... барысында  ұсынғалы  отырғанміндеттілік, тәртіп жүзеге асыру ... оның ...  ... ... арнайы зерттелуі керек деп ойлаймын.Салық төлеушілердің салық және бухгалтерлік есебін жүргізетін ... ... ... ... ... болуын талап ету заңдандырылыпқалыптастырылса.Түсіндірме жұмысының нәтижелілігін арттыру үшін, ... ... ... ... ... актілер, салық режимдері, есептілік түрлері онытолтырудың ережелері, салық комитетінің ... ... ... ... ... ... ережелер басылып, кітап, журнал, газетсату орындары арқылы ... ... ... сондай-ақ, теледидардан,радиодан, электрондық жүйеден осы аталған салық міндеттемелер ... ... ... ... ... мөлшерде қаражат бөліну мүмкіндігіқаралса.Салық  саясатын  ...  ...  ...  олардың  салықміндеттемелерін орындатқызу, соңғы кезде кеңінен қолданылып жүрген еріксізықпал жасау, әсер ету ... ... ... ... ... салықтөлеудің қажеттілігі мен міндеттілігіне сендіру, көз жеткізу стратегиясынегізінде өз ...  ...  қол  ...  төлеушілерге  де,бақылаушыларға тиімді болары сөзсіз.Салық органдарының ... және ... ... ... ... ... қарамастан, салық салу және ... ... ...  ... әлi де ... ... ... Президентi Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында: “Егермемлекет қазынасын сақтап, ұлғайтпасақ, егер ... ... ... ... ете алмасақ, ешқашан қалыпты және мықты мемлекет болыпсаналмаймыз”, - деп атап көрсеткен болатын.Осыған байланысты елiмiзде әлi де ... ... салу ... ... мен ... ... ... әкімшілік ету әдістерінтиiмдi ұйымдастыру шаралары жүргiзiлiп жатыр.Салық органдарының салыққа және ... ... ... ... ... қарамастан, салық салу және салық бақылау әдiстерi  ... әлi де ... ... ... ... нәтижесiнде салықтық әкімшілік ету шараларыныңтиiмдiлiгiн ...  ... ... - ... ...  ... және ... органдарының бақылау-экономикалық қызметiнiң ұйымдастыру-әдiстемелiк негiздерiн жетiлдiру болып табылады.Салық ... ... ...  ету  шараларының  тиiмдiлiгiнарттыруда екi ... ... ... ... ... ... ... Салық заңдылығын мемлекет пен  салықтөлеушiнiң барлық мүдделерiн қарастырып, есепке ... ... ... ... ... ... ... нашарлатпауы, бiрақбюджет түсiмдерiнiң артуына септiгiн тигiзуi қажет.2. Салық бақылауының ... ...  және  ... ... ... ... ... әкімшілік ету  қызметiнжетiлдiруде мынадай ұсыныстар қарастырылады:• ... ... ... ... ... ... бағытыфискальдық екенi анықталды, яғни мемлекеттiк  қазынаны  толтыру.Ынталандыру бағыты мүлде ... Сол ... ... ... жетiлдiру қажет.• Салық бақылауы тиiмдiлiгiн арттыру үшiн салық органдары қызметiнiңұйымдастырылуын, салық бақылауы ... ... ... ... ... ... бақылау мазмұны мен бағытын өзгерту қажет. Яғни, құжаттықтексеру жүргiзетiн объектiлердi ... ... ...  ... ... да құжаттарға терең ... ...  ... Бұл ... ... ... ... және нәтижелiлiгiн арттыруғамүмкiндiк бередi.• Құжаттық тексеру әрекеттiлiгiн арттыру ... ... ... тiзiмiне енгiзiлген  шаруашылық субъектiлерi ... ... ... жұмыстарын жүргiзу қажет.• Салық бақылауын жетiлдiру үшiн ... және ... ... ... ... бұл ... ... бұзушылықтарды болдырмау жәнеқұжаттық тексерулер тиiмдiлiгiн арттыруға септiгiн тигiзедi.•  Аумақтық  ...  ...  ...  ...  ... ... қажет.• Салық мәдениетiн көтеру мақсатында салық кеңестерi орталықтарын салықоргандары қызметiне енгiзу.• Салық ... ... ... ... ... Оның ... есепрегисторлары, олардың жүргiзiлуi және салық декларацияларын жасау жәнетолтыру кезiнде қолданылу тәртiбi болуы қажет.• Салық тексерулерiнiң мерзiмдiлiгi және ... ...  ... түрде бекiту.Осы ұсынылған бағытта салық органдары жұмыс жасаса, болашақта қажеттiнәтижеге қол жеткiзуге болады.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... және бюджетке төленетiн басқа дамiнтеттi төлемдер туралы» Салық кодексi 10.12.2008 жылғы №99-IV Заңы.-Алматы: ... 2009. -12 б.2. ... ... ... министрлiгiнiң Салық комитетi туралыЕрежесi3. Қазақстан Республикасының Азаматтық  кодексi.(Жалпы  және  ... ... ... 2002. ... ... А.И., ... Н.Е. Налог: понятие, элементы, установление,виды. -Алматы: ТОО Баспа,1998. -160б.5. Юткина Т.Ф. ... и ... ... -Москва: ИНФРА-М, 1999.-429б.6. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. -Москва: ИНФРА-М, 2000. -348б.7. Худяков А.И. Налоговое право Республики ... ... ТОО ...  ... М. Налоговый контроль на ... ... ... службы Республики Казахстан, 2003, №1, 18б.9.  Брызгалина А.В. ... и ...  ...  ...  Аналитика-Пресс,1997. -600б.10  Сейсекулова Б. ... ... на ... данных  мониторинга//Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2003, №8, 9б.11. ... В. ... ... налоги. Как выжить в кризисе.-Алматы:ТОО Аян ... 1998. ... ... И.Г., ... В.А. ... и ...  -Москва: ЮНИТИ,2000. -495б.13. Байзакова Ж., Герун А. Повышение качества ...  ...  ... ... ... налоговых органов на базе внедрения ИСЭФНА //Вестник Налоговой службы Республики Казахстан, 2003,№2, 10б.14. Атыгаева З. О ... ... в ... ... ... –қаражат, 2000, №3-4.15. Князева В.Г., Черника Д.Г. Налоговые системы зарубежных стран. –Москва:Закон и право, ЮНИТИ,1997. -191б.16. ... Н.А. ... ... во Франции //Финансы, 2000, №10, 32-34б.17 Черник Д.Г. ... в ... ... –М.: ... и ... -С. 29.18. ... М.Н., Қалыбекова Д.Б. Шет мемлекеттер қаржылары: Оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2006.19. Козырин А.Н. ... ... ... ... ... теории ипрактики. –М.: «Манускрипт», 1993. -С. 40.20. ... О. ... ... ... ... мира. Справочник. –М.:Фонд «Правовая культура», 1995. -С. 205.21. Налоги: учеб. пособие /под ред. ... - М.: ФиС, 2000. ... ... Б.  О  ...  ...  в  ...  недропользования//Юридический консультант главного бухгалтера, 2002, №8, 73-76б.23. Кисилева О. Камеральный контроль и ... ...  ... ... бухгалтера, 2002, №6, 23б.24. Манапов Н. Ш. Налоговый контроль и пути  его  ... 2000, №2, ... ... М.В. ... ... ... –факторповышения эффективности работы налоговых органов // Финансы, 2003, №6.26 Гусева Г.А. Как ... ... ... ... ... №21, ... ... С. Налоговая ответственность и камеральная проверка //Аудитналогов, 2001, №11, 36-38б.28. Янцен Н. ... ... ... проверок и действиидолжностных лиц органов налоговой службы //Файл бухгалтера, 2002, №4, 9-15б.29.  Сармантаева  Р.  ...  ...  норм  ... при выявлении правонарушений в области налогообложения// Вестник Налоговой ... ... ... 2005, ... мен ... көздеріне немесе толықтығына байланыстыТексеру көздеріне байланыстыБақылауды жүзеге ... ... ... ... ... бақылауыЖалпылайКамералдықАлдын-алаІшкіТаңдамалыҚұжаттықАғымдағыСыртқыРейдтікКейінгіСалық төлеушілер мониторингі басқармасыСалық төлеушiнiң салық бақылауы барысында табылған кемшiлiктi жою әрекетiнжасамағандаРеспубликалық дәрежедегі мониторинг субъектілеріАймақтық салық органдарыРеспубликалық дәрежедегi ... ... ҚМ ... тексерiс жүргiзушi бөлiмдерiСАЛЫҚ БЕРЕШЕГІБЮДЖЕТКЕ1. Өз еркімен төлеу2. ... ... ... ... ақша ... ... алу3. ... ақша есебінен өндіріп алу4. Дебиторлар есебінен өндіріп алу5. Шектелген иелігіндегі мүлікті сату есебіне өндіріп алу6. Қосымша ... ... ... шығару7. Банкрот деп жариялау 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК)6 бет
Бөтеннің мүлкін иеленіп алу мен ысырап еткендіп ушін қылмыстық жауаптылық49 бет
«Табиғатты пайдалану экономикасы»73 бет
Аграрлық құқық25 бет
Аймақ – экономикалық шаруашылық жүргізу объектісі ретінде8 бет
Аймақтар экономикасын мемлекеттік реттеу8 бет
Алматы облысы Талғар ауданы "Айршир" АҚ-ның қара-қоңыр топырағының ауылшаруашылығында қолдану нәтижесінде құнарлылық көрсеткіштерінің өзгеруі35 бет
Арзан шикізатты табу және қолдану3 бет
Ауыл шаруашылығы өнімдері, сапасы туралы түсініктер11 бет
Бір фазалы синусоидалы тоқтың электр тізбегі9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь