Күн туралы жалпы мәліметтер


1 Күн туралы жалпы мәліметтер
2. Абсолют қара дене, оның сәулелену қасиеттері.
3. Планк функциясы, Стефан.Больцман заңы, Виннің ығысу заңы, дененің тиімді температурасы.
Күн кез-келген басқа да жұлдыз сияқты плазмалық шар болып табылады.
Күннің көрінетін диаметрі жыл ішінде күн мен жердің арақашықтығына байланысты өзгереді.
Күннің көрінетін диаметрі бақылау нүктеден күннңғ көрінетін дискінің шетіндегі екі диаметральді қарама қарсы нүктеге жүргізілетін түзу арасындағы бұрыш.
Перигелий-жер орбитасының күнге ең жақын нүктесі.Күн перигелийде болғанда ол қаңтардың басы.Бұл кезде жер мен күн арақашықтығы-1,47*1011м.Көрінетін диаметрі- 320351
Афелий-жер орбитасының күннен ең алыс нүктесі.Күн афелийде болғанда шілденің басы.Бұл кезде арақашықтығы-1,49*1011 Көрінетін диаметрі-3113111
Күннің центріндегі тығыздық шамамен 160г/см3.Мұндай жоғары тығыздыққа қарамастан күн центріндегі зат газ плазма күйінде болады.Өйткені бұл тығыздықтағы күн заты бөлшектердің өзара қашықтықтары өте аз болуына байланысты тартылыс күштерінен жоғары болғанына қарамастан күн центріндегі температура соншалықты жоғары бөлшектің бейберекет қозғалысының кинетикалық энергиясы тартылыс энергиясынан жоғары болады.
Күнді ыдырауға жібермейтін күш гравитациялық күш.Егер гравитациялық күшті өшіре алсақ күш ыдырап кетеді.
Оның массасы M»1,99&1030; кг, яғни Жердің массасынан ~332 958 есе көп.
Күннің көрнекі дискі бойынша радиусы RКүн»6,96&108; м, яғни Жердің экваторлық радиусынан ~109 есе көп. Күннің орташа бұрыштық диаметрі 1919”,26.
Күн затының орташа тығыздығы r»1,41 г/см3, бұл Жер затының орташа тығыздығының »0,256 бөлігін құрайды. Күн орталығындағы тығыздық r»160 г/см3.
Көрнекі беті деңгейіндегі еркің түсу үдеуі 274 м/с2 құрайды. Бетіндегі параболалық жылдамдық (екінші ғарыштық жылдамдық) – 6,18105 м/с.
Күн бетінің (фотосферасының) тиімді температурасы »5780 К, орталығындағы температура - ~1,6&107; К.
Күн тұрақтысы Q=1360 Вт/м2
Күн жарқырауы L=3,91026 Вт.
Спектрлік классы – G2V.
Колор- индекстері: B-V=0,65; U-B=0,10.
Масса бойынша Күн ~71% астам сутегінен, ~27% астам гелийден және ~2% басқа элементтерден тұрады.
Галактикада Күн шиыршықты тармақтар біреуінің шетінде (не оған жақын), Галактика центрінен ~10 кпк қашықтықта орналасқан. Галактика центрі бойымен айналу жылдамдығы 220-250 км/с, айналу периоды ~200 млн жыл. Жақын жұлдыздар жиынтығына қатысты қозғалыс жылдамдығы 19,7 км/с.
Күн жасы - ~5 млрд жыл. Герцшпрунг-Рассел диаграммасында Күн негізгі тізбектіліктің орта бөлігінде орналасқан, яғни миллиардтаған жыл ішінде өзінің жарқырауын өзгертпейді.

Пән: Астрономия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Күн туралы жалпы мәліметтер
Күн кез-келген басқа да жұлдыз сияқты плазмалық шар болып табылады.
Күннің көрінетін диаметрі жыл ішінде күн мен жердің арақашықтығына байланысты өзгереді.
Күннің көрінетін диаметрі бақылау нүктеден күннңғ көрінетін дискінің шетіндегі екі диаметральді қарама қарсы нүктеге жүргізілетін түзу арасындағы бұрыш.
Перигелий-жер орбитасының күнге ең жақын нүктесі.Күн перигелийде болғанда ол қаңтардың басы.Бұл кезде жер мен күн арақашықтығы-1,47*1011м.Көрінетін диаметрі- 320351
Афелий-жер орбитасының күннен ең алыс нүктесі.Күн афелийде болғанда шілденің басы.Бұл кезде арақашықтығы-1,49*1011 Көрінетін диаметрі-3113111
Күннің центріндегі тығыздық шамамен 160гсм3.Мұндай жоғары тығыздыққа қарамастан күн центріндегі зат газ плазма күйінде болады.Өйткені бұл тығыздықтағы күн заты бөлшектердің өзара қашықтықтары өте аз болуына байланысты тартылыс күштерінен жоғары болғанына қарамастан күн центріндегі температура соншалықты жоғары бөлшектің бейберекет қозғалысының кинетикалық энергиясы тартылыс энергиясынан жоғары болады.
Күнді ыдырауға жібермейтін күш гравитациялық күш.Егер гравитациялық күшті өшіре алсақ күш ыдырап кетеді.
Оның массасы M1,991030 кг, яғни Жердің массасынан ~332 958 есе көп.
Күннің көрнекі дискі бойынша радиусы RКүн6,96108 м, яғни Жердің экваторлық радиусынан ~109 есе көп. Күннің орташа бұрыштық диаметрі 1919",26.
Күн затының орташа тығыздығы 1,41 гсм3, бұл Жер затының орташа тығыздығының 0,256 бөлігін құрайды. Күн орталығындағы тығыздық 160 гсм3.
Көрнекі беті деңгейіндегі еркің түсу үдеуі 274 мс2 құрайды. Бетіндегі параболалық жылдамдық (екінші ғарыштық жылдамдық) - 6,18105 мс.
Күн бетінің (фотосферасының) тиімді температурасы 5780 К, орталығындағы температура - ~1,610[7] К.
Күн тұрақтысы Q=1360 Втм2
Күн жарқырауы L=3,910[26] Вт.
Спектрлік классы - G2V.
Колор- индекстері: B-V=0,65; U-B=0,10.
Масса бойынша Күн ~71% астам сутегінен, ~27% астам гелийден және ~2% басқа элементтерден тұрады.
Галактикада Күн шиыршықты тармақтар біреуінің шетінде (не оған жақын), Галактика центрінен ~10 кпк қашықтықта орналасқан. Галактика центрі бойымен айналу жылдамдығы 220-250 кмс, айналу периоды ~200 млн жыл. Жақын жұлдыздар жиынтығына қатысты қозғалыс жылдамдығы 19,7 кмс.
Күн жасы - ~5 млрд жыл. Герцшпрунг-Рассел диаграммасында Күн негізгі тізбектіліктің орта бөлігінде орналасқан, яғни миллиардтаған жыл ішінде өзінің жарқырауын өзгертпейді.

2. Абсолют қара дене, оның сәулелену қасиеттері.
Абсолют қара дене -- өзіне түскен сәуле ағынын оның спектрлік құрамы мен температурасына қарамай толық жұтатын дене. Абсолют қара дененің сәуле жұтқыштық коэффициенті 1-ге тең. Ал сәуле шығарғыштық қабілеті, оның температурасы мен толқын жиілігіне байланысты анықталады. Табиғатта өзіне түскен сәуле ағынын түгелдей жұтатын (спектрлік құрамына қарамай) дене кездеспейді. Өзінің оптикалық қасиеті жағынан абсолют қара денеге тым жақындайтындар қара күйе, қара бархыт және қарайтылған платина болып есептеледі. Олар жарық ағынының көрінетін бөлігін түгелдей дерлік ( 99 %) сіңіріп алады. Физикада абсолют қара дененің моделі ретінде сыртқы беті сәуле ағынын өткізбейтін, ал ішкі беті өзіне түскен сәуленің біраз бөлігін сіңіріп алатын кішікене тесігі бар қуыс дене алынады. Мұндай қуыс денеге енген сәуле оның ішкі жағына сан рет шағылып, сыртқа шықпай түгелдей дерлік қалып қояды. Абсолют қара дене ғылым мен техникада жарық эталоны ретінде қолданылады. Қызған денелердің сәуле шығарып, электромагниттік энергия таратуын жылулық сәулелену деп атайды.
Стефан - Больцман заңы:
Абсолют қара дененің толық (барлық спектр бойынша) сәуле шығару қабілеті оның абсолют температурасының төртінші дәрежесіне тура пропорционал, яғни:
σТ4 (1)
мұндағы - Стефан-Больцман тұрақтысы.

төседі

,
төседі

,
Стефан-Больцман заңы температураға байланысты екенін таба отырып, абсолют қара дененің сәуле шығару қабілетінінң спектрлік құрамына жауап бермейді. байланысты қисығында әр түрлі температурадағы энергияның таралуы абсолют қара дененің спектрі біркелкі емес. Барлық қисықтың max бар, және температура өскен сайын ол max қысқа толқынға қарай ығысады.
Неміс физигі Вин термо және электродинамика заңдарына сүйене отырып былай деп тұжырымдады:
Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінінң ең жоғарғы мәніне (max мәніне) сәйкес келетін толқын ұзындығы оның абсолют температурасына кері пропорционал:
, (1.7)
мұндағы - Вин тұрақтысы. Бұл формуладан абсолют қара дененің температурасы төмендеген сайын оның сәулелік энергиясының ең жоғарғы мәні ұзын толқындар аймағына ауысатыны байқалады.

Сондықтан бұл заң кейде Виннің ығысу заңы деп те аталады. Вин заңы да, Стефан-Больцман заңы да жылулық сәуле шығаруда теориясында үлкен роль атқарғанымен, әр түрлі температурада энергияның таралуының жиілікпен жалпы картинасын бермейді. Кирхгофтың универсалды функциясының
(1.8)
бұл ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Күн туралы жалпы мағлұматтар
WINDOWS туралы жалпы мәліметтер
Жұлдыздар туралы жалпы мәліметтер
Күн энергетикасы туралы жалпы түсініктер
Күн энергетикасы туралы жалпы түсінік
Географиялык карта туралы жалпы мәліметтер
Ақмола облысы туралы жалпы мәліметтер
MS-DOS туралы жалпы мәліметтер
Құрылыс гипсі туралы жалпы мәліметтер
Металды кесу туралы жалпы мәліметтер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь