Тігін тігу технологиялары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1 Өндірістегі конструкторлық жобалау дайындығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Техникалық тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Техникалық ұсыныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.1 Модель аналогының композициялық шешімін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2.2 Модель.аналогының конструктивті шешімін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2.3 Модель.аналогының технологиялық шешімін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 Эскиздік жоба ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3.1 Модельдің сыртқы көрінісінің техникалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ...
1.3.2 Материалды таңдау және негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4 Техникалық жоба ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4.1 Бұйымның негізгі сызбасы және модельдеу конструкциясы ... ... ... ... ... ..
1.4.2 Бұйымның сызбасын макет әдісімен тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5 Жұмысшы жоба ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5.1 Киім бөлшектерінің оригинал лекалдарын құрастыру және безендіру ... ..
1.5.2 Материал шығынын мөлшерлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5.3 Лекало градациясы, техникалық өлшемі табелі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2 Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Өңдеу әдістерін және құрал.жабдық таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Түйінді өңдеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Бұйымды дайындаудың технологиялық бірізділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3 Өндіріс экономикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4 Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5 Экологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қазақстан Республикасының халық жағдайын жақсарту ең негізгі мақсаттардың бірі. Жеңіл өнеркәсіптерді дамытудың халық жағдайын жақсартуға зор ықпалын тигізеді.
Жалпы жеңіл өнеркәсіптің негізгі мақсаты қазіргі заманғы халықтың талаптарын қанағаттандыратын, соңғы сән бағытына сай, сапалы өнім шығару.
Қазіргі күнде Қазақстан Республикасының экономикасы дамыған елдердің қатарында. Еліміздің экономикасының дамуына байланысты көптеген бәсекеге қабілетті тауарлар шығарылуда.
Кейінгі уақыттарда жобалау процесіндегі жобалаудың автоматты жүйесін, саланы басқару мен заманға сай ЭВМ жүйесін қолдану көптеген жетістіктерге жеткізуде. Дәл қазіргі уақытта ЛЕКО, САПР, «конструктор», «силует» жүйесіндегі лекалдарды тұрғызу әдісі кеңінен қолданылады. «ЛЕКО» жүйесі кез-келген біліктілікпен қажет лекалдарды тұрғызуға, «САПР» конструктор дайын лекалдарды нүкте немесе өзіндік жүйе жасау арқылы тұрғызуға, «силуэт» жүйесі технологиялық өндірістерді жылдам реттеуге арналған. САПР көмегімен тігін мамандарының білімділігі арқасында тәжірибе арқылы сауда қарқындылығын қанағаттандыруға болады.
Тігін өндірісі жеңіл өнеркәсіптің бір бөлігі болып табылады, ол киім шығару және басқа да тұрмыстық және техникалық жұмыстарға арналған материалдардан тігілетін тігін бұйымдары, трикотажды жайма, жасанды және табиғи былғары мен үлбір, жаңа конструкциядағы материалдар және де әртүрлі сәндік материалдар мен фурнитуралар шығаруда.
Тігін өндірісінде киім дайындағанда әртүрлі құрылымы мен қасиеттері арқылы ерекшеленетін материалдар таңдалады. Материалдарды дұрыс таңдау ол киімнің сапасын, сыртқы түрін, пішімін және тозуға, еңбек төзімділігін анықтайды. Текстильді материалдарды таңдағанда тек қана бөлек қасиеттерінің сипаттамасымен ғана тоқталып қоймай, материалдарды эксплуатациялау кезіндегі мінезін анықтайтын комплексті бағалауды, киімді дайындаған кездегі модельдік ерекшеліктерін, құрастырылуын және технологиясын қарау қажет.
Тігін өнідірісі халықты сәнді әрі ұнамды киіммен қамтамасыз етуі керек. Сондықтан да оларға қойылатын талаптары болады. Негізінен тігін өндірісінде рационалды және жоғарғы дәлдіктегі конструкцияны талап ететін бұйым формасын қалыптастыру қажет. Соған байланысты тігін бұйымының экономикалығында өңдеу уақытын, модельдің конструкциясы мен технологиясында мата шығынын және өндіріс шығынын қадағалауды қажет етеді. Сонымен қатар тігін бұйымының сапа деңгейі тұтыну және өндірістік талабына сай ең жоғарғы категория деңгейін көрсетуі керек. Тігін өндірісі бұйымды ең алдымен сол сезондағы сән бағытына сәйкес етіп жасауы керек, бірақ сән тек бұйым силуэтіне байланысты емес, ол маталар түс және фактурасының сән тенденциясына сәйкес келуі керек.
1. Справочник по подготовке и раскрою материалов при производстве одежды. М., Легкая индустрия, 1980 г.
2. “Ателье” журналы, 2004 ж. №2
3. “Ателье” журналы, 2008 ж. №5
4. “Индустрия моды” журналы, 2007 ж. №3
5. Пармон Ф.М., Композиция костюма. М., Триада плюс, 2002 ж.
6. Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды. М., Форум - Инфра - М., 2006 ж.
7. Пожидаев Н.Н., Симоненко Д.Ф., Материалы для одежды
8. Савчук Н.Г., Материалы для одежды М., Легкая индустрия, 1975 ж.
9. Ларькина Л.В., Конструирование одежды. М., Форум - Инфра - М, 2006 ж.
10. Мартынова А.И., Андреева Е.Г., Конструктивное моделирование одежды. М., Московская государственная академия легкой промышленности, 1999 ж.
11. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С., Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям. А., издание 2, исправленное и дополненное. 1998 г.
12. ЕМКО СЭВ, I том
13. ЕМКО СЭВ, II том
14. Амирова Э.К., Труханова А.Т., Саккулина О.В., Саккулин Б.С., М., Издателький центр Академия 2004 г.
15 Савостицкий А.В., Меликов Е.Х., Куликова И.А., Технология швейных изделий. М., Легкая индустрия, 1971 г.
16. Кокеткин П.П., Одежда. Справочник. М., МГУДТ, 2001 г.
17. Труханова А.Т., Технология женской и детской легкой одежды. М., Академия, 2000 г.
18. Назарова А.И. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. М., Легкая индустрия. 1975 г.
19. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х., Технология швейных изделий. М., Легкая и пищевая промышленность. 1982 г.
20. Кельберт Д.Л., Охрана труда в текстильной промышленности. М., Легкая индустрия, 1977 г.
21. Мейірбекова А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә., Экономика, А., 2003 ж.
22. Оспанова Г.С., Бозшатева Г.Т., Экология, Оқулық – А., 2003 ж.
23. www.industry-daily.ru
24. www.fashion.ru
25.www.moda-online.ru
26.www.fashion details.ru
    
    МазмұныБетКіріспе.........................................................................................................................1 Өндірістегі конструкторлық жобалаудайындығы..............................................1.1 Техникалықтапсырма.........................................................................................1.2 Техникалықұсыныс............................................................................................1.2.1 Модель аналогының композициялық шешімінталдау.................................1.2.2 Модель-аналогының конструктивті шешімінталдау...................................1.2.3 Модель-аналогының ... ... ... ... ... ... техникалықсипаттамасы............................1.3.2 Материалды таңдау жәненегіздеу.................................................................1.4 Техникалықжоба................................................................................................1.4.1 Бұйымның негізгі сызбасы және модельдеуконструкциясы......................1.4.2 Бұйымның сызбасын макет әдісіментексеру...............................................1.5 Жұмысшыжоба...................................................................................................1.5.1 Киім ... ... ... құрастыру және безендіру......1.5.2 Материал шығынынмөлшерлеу.....................................................................1.5.3 Лекало градациясы, техникалық ... ... ... ... және ... Түйінді өңдеутәртібі............................................................................................2.3 Бұйымды дайындаудың технологиялықбірізділігі..........................................3 Өндірісэкономикасы..............................................................................................4 Еңбектіқорғау..........................................................................................................5 Экологиялықбөлім..................................................................................................Қорытынды..................................................................................................................Қолданылғанәдебиеттер............................................................................................КіріспеҚазақстан Республикасының халық  жағдайын  жақсарту  ең  ... ... ... ... ... ... ... жақсартуғазор ықпалын тигізеді.Жалпы жеңіл өнеркәсіптің негізгі мақсаты қазіргі заманғы ... ... ... сән ... сай, ... өнім ... ... Қазақстан Республикасының экономикасы дамыған елдердіңқатарында. Еліміздің экономикасының дамуына байланысты көптеген ... ... ... ... ... ... ... автоматты жүйесін,саланы басқару мен заманға сай ЭВМ ... ... ... ... Дәл ... ... ...  САПР,  «конструктор»,  «силует»жүйесіндегі лекалдарды тұрғызу әдісі ... ...  ... ... ... ... ... тұрғызуға,  «САПР» конструктордайын ... ... ... ... жүйе жасау арқылы тұрғызуға, «силуэт»жүйесі технологиялық өндірістерді жылдам реттеуге арналған. САПР ...  ...  ...  ...  ...  ...  саудақарқындылығын қанағаттандыруға болады.Тігін өндірісі жеңіл өнеркәсіптің бір бөлігі болып табылады, ол киімшығару және ... да ... және ...  ...  ... ... ... бұйымдары, трикотажды жайма, жасанды жәнетабиғи былғары мен үлбір, жаңа конструкциядағы материалдар және де ... ... мен ... ... ... киім ... әртүрлі құрылымы мен қасиеттеріарқылы ерекшеленетін материалдар таңдалады. Материалдарды дұрыс таңдау олкиімнің ... ... ... ... және ... ... ... Текстильді материалдарды таңдағанда тек қана бөлек қасиеттерініңсипаттамасымен  ғана  ...  ...  ...  ... мінезін анықтайтын комплексті ...  ...  ... модельдік ерекшеліктерін, құрастырылуын және технологиясын қарауқажет.Тігін өнідірісі халықты сәнді әрі ... ... ... ... ... да оларға қойылатын талаптары болады. Негізінен тігінөндірісінде рационалды және ... ... ... ... ... ... қалыптастыру қажет. Соған байланысты  тігін  ... ... ... модельдің конструкциясы мен технологиясындамата шығынын және өндіріс шығынын қадағалауды қажет ... ... ... ... сапа ... ... және өндірістік талабына сай ең жоғарғыкатегория деңгейін көрсетуі керек. ... ... ... ең ... ... сән бағытына сәйкес етіп жасауы керек, бірақ сән тек ... ... ... ол  маталар  түс  және  ...  ... ... ... ... ... үшін ... материалды таңдау және  ...  ... ... ... тек ... заманғы матаны және жайсаны,олардың сапасының бағалау әдістері негізінде болу керек.Тігін ... ... ... жабдықталынуы бүгінде қарқындыжүргізілу үстінде. Автоматты және компьютермен басқарылатын соңғы үлгідегімашиналарда ... ... ... ... ... ... ... бір машинада орнатылған және осы машиналар ... ... ... ... ... ... жіберушілер  мұндай  соңғы  ... ... алып ... сұранысын қанағаттандыру  және  көркемділік  құндылығын,талғамын шеше білу үшін ассортимент түрлеріне көп көңіл бөлу ... ... адам ... ... ... әрі ... болу керек, сосын адамныңажарын ашып, дене ... мен ... ... адамға рухани жәнеморальдік жағынан дем беруі тиіс. ... ... ... ... тиімдіқолдануға мүмкіндік беріп, ...  ...  ...  сапалылығыменқамтамасыз ететін кең технологиялады қолдану қажет.Қорыта келгенде тұтынушылардың киімге деген сұранысын қанағаттандыруүшін тігін өндіріс ... ... өнім ... ... ... ұлғайту, жетілдірілген озық техника  мен  ...  ... ... ... ... ... ... өнімділігін арттыруарқылы өнім сапасын жағарлату қажет.1. Өндірістегі конструкторлық жобалау дайындығы1.1 Техникалық тапсырма1. Жобалау обьектісі: ... ... ... Тапсырыс беруші: АТУ, «БжТТК» кафедрасы3. Жетекші: х.ғ.д., проф. Абубакирова Қ.Д4. Орындаушы: Қыйлыбаева М.Е5. Жұмыстың орындау негізі: оқу жоспары6. ... ... 11.02.11 – ... Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыс8. Бұйымның аталуы, тағайындалуы: Күнделікті киюге арналған қыздар жинағы9. Жұмыстың барысы: техникалық тапсырма, техникалық ұсыныс, ... ... ... жұмысшы жоба10. Жобалау процесінің сипаттамасы: Конструкция сызбасын тұрғызу барысындамодельдің суретін салу, типтік фигураның  ...  ...  ... ... орындарына берілетін қосымшалар эскиздік ... ... ... « ... ... с ... САПР» /Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. – М.: Легпромбытиздат,1988. ... ... ... / А.И. ... Е.Г. ... М.: ... ... академия легкой промышленности, 2002.Журнал «Ателье», «Индустия моды».12. Сән бағытыҚазіргі кезде стиль және сән өзара ... ... олар бір ... дамып, өрби алмайды. Әдетте, әр заманда бір уақытта бірнеше стильөмір сүреді. Атап айтқанда, оларға қолданыстан ... дәл сол ... ... және ... ... ... ... бар стильжатады. Әрбір елде басқа елдермен мәдени қарым -  қатынас дәрежесіне қарайсаяси - әлеуметтік, ... ... ... ... дәрежесінебайланысты көркемдік стильдің даму эволюциясы бар. Адам ... мен ... ... ... ... өсуі, жаңа технология мен көпшілікнарықтың көбеюінің әсері адамзатқа бір ғана ... ... ... ... мен ... ... таңдауына әкелді. 1940 жылдары АҚШта сәндікостюм үлгісінде «кантри» , «вестерн» , «латын американдық» стильдері, ... ... ... «шанель», 1960 жылдары «космостық»,  1970 жылдары«романтикалық»,  «ретро»,  ...  ...   ... ... «әскери», «ішкиімдік», «диско», «сафари», «панк– стиль»,  1980 жылдары «экологиялық стиль», «жаңа ...  ... жаңа ... ... ... ... 1990 жылдары«нео – панк», «нео – хиппи», ... ... т.б ... ... ... ... стиль көпшілігі ерікті түрде туды деп айтуғаболмайды.  Саяси  ...  ...  ...  ... ... ... стильдер дамып, құндылығын арттыруда. Жаңаматериалдардың және оларды өңдеу түрлері жаңа ... ... ... ... сән ... халыққа жеткізіп таратушы актерлер, музыканттар,сән экстримистері, элита, яғни, танылған  ... ... ... екі маусымға дейін созылады , солан күнделікті ... ... сән ... оны ...  ... ... ... өмірсүреді. Ал едәуір уақыттан сон дәл осы сән үлгілері жаңа ... ... – бұл ... ... киімі ғана емес, ол әрі өте ыңғайлы болыпкеледі. Түс костюм пішініне байланысты үлкен ақпарат ... бере ... ... бір ... ... ... ... Ол адамға эмоционалдытүрде әсер етеді, оның костюмде зор ... ... ... ... келесі кезең шектеулі гаммаларды пайдалануболып табылады. Негізгі түс  ...  ...  ...  түстердіпайдалану, яғни қара мен сары, сары мен ... ... мен ... ... ... болады.Сонымен бірге жазғы мезгілдің ашықтығымен және көктемнің  нәзікбояуының белгісі ретінде көк, сұр, ... ... ... ... ... сән ... Техникалық ұсынысТехникалық ұсыныстың негізгі жұмыстарына: модель-аналогтарды ... ... ... ... ... оның жеке ... ... дайындау,  жобаланатын  бұйымның  конструкторлыққұрылымын салыстырып баға беру және ... ... ... ... ... мәліметтердің бірі келешектік сән бағытыболып табылады. Қазіргі ... сән ... ... үрдістерін: Сәндіпішіндерді, жетекші силуэттерді және  ...  ...  ... ... ... ... пішімі ең басты орын алады. Киім пішінніңтұтас геометриялық түрі, оның ... ... ... ... ... ... ... композициялық шешімін талдауМодель-аналогты анализдеу 3 этаптан тұрады:1. Модель – аналогты таңдау2. Оны бағалау3. Жұмыстың нәтижесін негіздеуМодель ретінде – стандарт талабына сай ... ...... ... ... және ... ... болып табылады.Модель-аналогты таңдау және анализдеу принциптері:- тепе-теңдік, яғни ... ... ... ақпараты;- актуальдылығы-ақпараттың пайдалылығы;- ақпараттың кемшіліктілігі;- ақпараттың біркелкілігі, яғни ... ... ... ақпарат алу;- ақпараттың қолайлылығы, яғни модель-аналог туралы ақпарат ұсыну;- модель-аналогты негіздеудің комплектеу.Модель-аналогты анализдеу жалпы және таңдалған болады. ... ... ... ... бағаланады, яғни бұйымның сапасы  жәнемодель – ... ... ... таңдалған анализ – жеке конструкциялық бөлшектердің техникалықсапасын бағалау болып табылады.Мен осы ... ... өз ... ... үш модель-аналогтаңдалып отыр. Осы модель-аналогтардың сыртқы түр сипаттамасы ... ... ... 1 - Модель-аналогтың композициялық шешімнің анализі|Модел|                   |                ||ь  ... ...           ... түр ...     ...                   |                ||і  |                   |                ||1  |2                  |3               ||1  |                   |  ... ... жинақ.  ||   |                   ... екі ... ...   ||   |                   ... және ...     ||   |                   ...... қынамалы   ||   |                   ... ... бір ...  ||   |                   ... түймеленеді, жакет  ||   |                   ... ...       ||   |                   ... бойы ... ойындысынан||   |                   ... ... ...     ||   |                   ... бойы орта ... және ||   |                   ... ... түскен   ||   |                   ... ...         ||   |                   ......       ||   |                   ... – бір ... қондырмалы. ||   |                   ... – тік ...    ||   |                   ... тізеден жоғары.    ||   |                   ... ... ... ... ||   |                   ... ... орта және ...  ||   |                   ... орта ... ...  ||   |                   ...           ||   |                   ... ... ...    ||   |                   ...           ||   |                   ... өлшем: 164-84-92  ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |  ... ... ...  ||2  |                   ... екі бұйымнан тұрады:   ||   |                   ... және ...      ||   |                   ...... ... Бір ||   |                   ... 3 түймеге түймеленеді, ||   |                   ... ...       ||   |                   ... бойы иық ...   ||   |                   ... бедер тігісті.     ||   |                   ... бойы орта ... және  ||   |                   |бел ... ...    ||   |                   ... тік ...        ||   |                   ... ... бір тігісті. ||   |                   ... – тік ...    ||   |                   ... тізеге дейін.     ||   |                   ... ... бел ... ||   |                   ...           ||   |                   ... бөлігі бел бүкпесімен  ||   |                   ...           ||   |                   ... ... қосылып   ||   |                   ... ... орта   ||   |                   ... ... ...    ||   |                   ... өлшем: 164-84-92  ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||3  |                   |  ... ... ...  ||   |                   ... екі ... ...   ||   |                   ... және ...      ||   |                   ...... ...   ||   |                   ... бел ... ... ||   |                   ... бойы ... түскен   ||   |                   ... ...         ||   |                   ... ... иықтан түскен   ||   |                   ... ... бар, орта   ||   |                   ...            ||   |                   ... ... ... ...   |                   ... – бір ... ... ||   |                   |жең.              ||   |                   ... – тік ...    ||   |                   ... тізеге дейін.     ||   |                   ... ... екі ...  ||   |                   ... ... және алдыңғы   ||   |                   ... ... 3 ...  ||   |                   ...           ||   |                   ... бөлігі екі бөліктен   ||   |                   ... ... және ...    ||   |                   ...           ||   |                   ... орта ...    ||   |                   ... өңделген.       ||   |                   ... ... ...  ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                ||   |                   |                |1.2.2. ...... ... шешімін талдауКонструктивті көрсеткіш түрін (сапалы және санаулы) ... ... ... ...... ... орналастырады. Модель – аналогтаңдау белгілеу көрсеткіші бойынша көрсетіледі. Бұл үлгінің көп ... ... ... ... ... ... ... –аналог бағалауда сапа көрсеткіші дәрежесін нақтылайды.Конструктивті шешімді талдау негізгі  бөлшектердің  ...  ... ... асырылады.Конструкцияның негізгі параметрлерін: адам еркін тұру үшін ... ... мен ... ... ... негізгі бөлшектердіңөлшемі – артқы бой ені, бұйым ұзындығы, бұйымның етегі, ... ені, ... ... ... т.б ... 2 - ... бөлшектер конструкциясының өлшемдері|Өлшемдердің аталуы   |Шартты    ... ...           ||            ...   |                 ||            |       ... ...           ||            |       |1     |2     |3     ||1            |2       |3     |4     |5     ...                                   ... ені      ...    |45,2    |46,3    |46,8    ... бой ені      ...    |22,2    |22,5    |22,8    ... бой ені     ...    |23     |23,8    |24     ... ұзындығы     |Д.изд     |35     |37     |38     ... ені        |       |3     |3     |3     ...                                 ... ені      ...   |33,51   |32,15   |33,51   ... ... ені   ...   |27,10   |23,10   |27,10   ... ... ені  ...   |27,10   |23,10   |27,10   ... ... ... – жаңа ... ... ... бұйымбөлшектерінің лекалдарын немесе сызбаларын жасаудың инженерлік үлгісі.Жасалған лекалолар бойынша жасалған үлгі киім ... үшін ... ... ... болып табылады.Кесте 3 – МА-ның конструкторлық шешімін талдау|Модель |Конструкторлы шешім       ... ... П16  ... |                |                ||    |                |Псп   |Ппр    ...    ||1    |2                |3    |4     |5     ||1    ... ... бедер тігісі   |2,2   |5,4    |1,3    ||    ... ... ... ...    |     |     |      ||    ... жан ...       |     |     |      ||    ... ... орта тігісі    |     |     |      ||2    ... ... ... ...   |2,1   |5,1    |1,2    ||    ... бойдың бедер тігісі    |     |     |      ||    ... ... орта ...    |     |     |      ||    ... жан ...       |     |     |      ||3    ... ... бедер тігісі   |2,1   |5,1    |1,2    ||    ... ... ... ...    |     |     |      ||    ... жан тігісі       |     |     |      |1.2.3 ...... ... ... ... конструкциясының технологиялылығы дегенді  былайша  ... ... ...  ... ... ... кезінде шығындықамтамасыз етеді. Конструкторлы және ... ... ... прогрессивті әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін бөлшектердің,түйіндердің және жалпы бұйымның конструктивті шешімі. ... ... ... және ... ... ... сайболатын min. өзіндік құнын және жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз етеді.Технологиялық дәрежесі шығарылым көлемімен және өндіріс типімен(дара, ... ... ... ... ... ... бөлу (бөлшектер, жиынтық бірліктержәне ... ... ... ... ... ... ... жинаудың цикілін қысқартады, бұйымды құрастырмалы бөліктері бойыншатексеру және жинау шарттарын ... және ... ... дайындауүшін типтік технологиялық үрдістерді қолдануға мүмкіндік береді.Киім бөлшектерінің ... ... ... ... де киім ... және ... ...  конструкциялықтехнологиялылығына қойылатын жалпы талаптарды ескере отырып, келесідейтәсілмен жиынтықтарын ... ...  ...  ...  ...  құрастырмалы  бөліктердіңрационалды санына бөліктенуі керек;–бірлік жиынтық конструкциясы ... ... ... ... қамтамасыз етеді;–қолданылатын бірліктердің түрлері,  ...  ...  ... ... ... ... және ... мүмкіндігінқамтамасыз етеді;–бірлік жинақтау конструкциясы базалық құрастырмалы бөлікті қарастыруқажет;– дайындау әдістері ... ... ... ... бөлшектерді қатарөңдеуді қажет етеді;– бөлшек және түтін консирукциясы ылғалды жылумен өңдеу бір процестіпішімдеу  тәсілдерінің   ...   ...   ...   ... ... ... ... және түтін конструкциясы оларды дайындау үшін  типтіктехнологиялық үрдестерді қолдануды ... етуі ... киім ... ... ... ... ... төмендегілерді қарастырған жөн:– ішкі процесті ылғалды жылумен өңдеуді қысқарту не болмаса ... ... ... тігістерді болдырмайтын және оларды дайындайтын аз операциялытехнологияны құруға ... ... ... ... болшектердіқолдану;–  унифицириленген  бөлшектер  мен  түтіндерді  қолдану  ... және ... ... ... етеді;– қол жұмыстарын машиналық үлгісі және тігіссіз (желімдік) бекітуәдісіне ауыстыру;– унифицирленген ... ... ... ... ... ... |Жинақталған  |Конструкция түйіні   ...  ... ... ...     |            ...    |      ||  1  |   2    |        3   |     4   |   5   ||1,3   ... ...  |            |DURKOPP 291  |      ||1,2,3  ... ...  |            |DURKOPP 291  |      ||1,2,3  |Жең ... ...            |DURKOPP 291  |      ||1,2,3  ... ...  |            |DURKOPP 291  |      ||1,2,3  ...    |            |        |      ||    ... ... |            |        |      ||    |        |            |        |      ||    |        |            |        |      ||    |        |            |        |      ||    |        |            |        |      ||    |        |            |        |      |3. ... ... ... рационалды ассортимент сериясын және өндірістік киімколлекциясының моделін  жасауда  копазиция  мен  ...  ... ... ... ... жобаның кезеңі, сондай-ақ тәжірибелі конструкторлық жұмыснегізгі принцип бойынша жұмыс жан-жақты ... және ... ... бұйыммен жұмыс жасау анықталған , оны эскиздік жобаны ...  ... ... ... ... ... ... сән бағытынабайланысты материалдар қолданылады. Эскиздік жобаны өңдеу 3 этаптан ... ... және ... ... ... ... ... үлгісі, бұйым макетін немесе бұйым бөлшектерін сынау;3. Принцип бойынша анықтап алуМатериалды таңдауда және ... ... ... 2 ... ... ... формасы, материал және түстік шешім.1.3.1 Модельдің сыртқы көрсеткішінің шығармашылық сипаттамасыЖас ... ... ... ... ... ... ... екі бұйымнан тұрады: жакет және белдемше.Жакет қынамалы силуэтті. Ұзындығы белге дейін. ... бір ... ... түймеленеді.Алдыңғы бойы бедер тігісті. Өңірі жолақ матамен өңделген.Артқы бойы иық ... ... ... ... – тік ... – бір ... қондырмалы жең, жең аузы жолақ матамен өңделген.Белдемше тік силуэтті. Ұзындығы тізеден жоғары.Алдыңғы ... екі бел ... ... ... екі бел ... бар. ... бөлігі орта тігісті, ортатігісі жармамен өңделген.Ұсынылатын өлшем: 164-84-921.3.2 Материалды таңдау және негіздеуЖакетті немесе кез-келген бұйымды тігу үшін, пішім ... ... ... ... қолданылады. Жылу сақтағыш қасиеті жоғары жәнебояуға төзімді болуы керек.Негізінде бұл маталар атласты және ... ... ... ... ... ... ... текс (№ 75-45) немесевискозалық талшықтармен мен ... ... ... ... ... текс (№ 54) және 10 текс х 2 (№ 100/2) өріліп шығарылады. Бұл ... ... ... деп ... Бұл маталар  ассортиментіненсалтанатты және күнделікті әйелдер көйлектері, жұқа костюмдері, белдемшелержәне ... да ... ... ... ... маталар біртекті талшықтардан – табиғижібек, вискоза, ацетат, үшацетат және ... ... ... ... ... яғни ... ...  (  жібек,  ...  ... ... ... ... маталар. Бұйымға астарлық мата ретінде жібек, жартылай жібек,синтетикалық және ... ... ... ... жұқа ... ... ... және жасанды үлбірлер қолданылады. Астарлық маталар –тегіс, тафталық, ... және ... ... ... ... ... құрамы да әртүрлі болады: ... ... ... ... ... және ... астарлық маталар комплексті жіптерденсызықтық тығыздығы 11; 13,3; 16,6 текс ... ... ... ... ірі ... ... ... олардың беттік тығыздығы 70-440г/м2. Табиғи ауыр ... жылы ... яғни ... және қыстықкостюмдерде, таза вискозадан Белоруссия мен Молдавияда шығарылады.Аралық маталар. Тігін бұйымдарының бөлек бөлшектеріне форма беру ... кию ... сол ... ... үшін ... маталар қолданылады.Бұлар классикалық аралық маталар – коленкор, мақта маталы, жартылай ... ... және ... әдістермен дайындалған бейматалар – флизелин,спанбонд, прокламелин, дублерин, фильц, Сюнт, Вива, Лийва.Коленкор – мақта ... жұқа ... ... Ол тегіс  боялған,ағартылған. Беттік ...... г/м2. Оны ... беру  ... ( қалта бойлығына, жаға  іштігі  ретінде,  қақпақша  ... және ...... жайма, мақта (80%) және капроннан (20%) дайындалады,біртекті структуралы, ені 125 см, ... ... 90-110 г/м2, ... ... 0,6 мм. Флизелиннің  ерекшеліктері  ол  тығыздылығы,беріктілігі, ауа ... ... ... жоғары, химиялықтазалауға және ылғалды жылумен өңдеуге төзімділігі және ... ...... ... ... ... ішкі жағынан орналасып,матаның форма ұстағыш ... ... ... ... мата,негізгі мата бөлшектерін қатырмалау үшін қолданылады, бұйымның формасынсақтап тұрады.Дипломдық жұмысқа арналған ... ... 5 ... ... ... мата және ... маталардың кейбір түрлеріне сипаттамакелтірілген.Кесте 5 - Мата ... ...  ...   ... түрі   ... түрі   ...   ||       |       |       |       ... %   ||1       |2       |3       |4       |5       ||Ideal     |T661     |13х3     |40      |4,0-5,0    ...... ... ... біріктіруде  және  декиімдерді эксплуатациялаудағы ыңғайлылығын ретінде  қолданылады.  ... ... ... ... ... ... жатады.Түймелер ассортименті өте көптүрлі. Түймелер келесі белгілер бойыншагруппаларға ... ... ... ... ... ... іш ... және балалар киіміне арналған болып бөлінеді.Жасалған материалына байланысты ... ... ... ... сүйектік, перламутрлі, аралас және  т.б.  ... ... ... ... формасына қарай домалық, жартылайшар тәрізді, төртбұрышты, цилиндрлі және т.б.; беттік сипатына қарай жұмсақжәне ... ... ... қара, ақ, түрлі түсті.Кесте 7 - Уақ – түйек сипаттамасы|Түйменің диаметрі   ... ...   ... ... см  ||            ...         |            ||1           |2            |3            ||1,5 - 2,0       |0,2 – 0,3        |15           |1.4 ... ... Бұйымның негізгі сызбасы және модельдеу конструкциясыПропорциялық есепті құрастыру жүйелері алғашқы рет жаппай өндірістекиім ... Осы ... ... адам ... өлшемдері туралымәліметтер және кеңдікке берілетін қосымшалар қойылған. Бастапқы мәліметтерқазіргі уақытта келесі әдістемелер қолданылады.ЕМКО, ЦОТШЛ, ЦНИШП, киім ... ... ... ЕМКО ... және т.б.ЦНИШП тәсілінде 27 өлшем нышаны және 20 ... ... ... ... ... ... сызбай тұрып, бірнеше конструкциялық бөлшектерпараметірінің алдын-ала есептерін табамыз.ЦОТШЛ тәсілі ЦНИШП тәсілігіндегі барлық есептеу тәсілінің формулаларынжеңілдетіп, ... ... ... и сын» пішу ... ... ... шалбар, юбка және т.ббұйымдардың түрлі негізгі ... ... ... ... ретіндекелтірілген. Құрастыру есептелген формула арқылы сызылады. Өлшем нышандарыбасқа ... ... ... ... СЕВ – ... ... жүйесі. Осы тәсілде негізгі конструкциялықнүктелер екі араб санымен белгіленеді.Киімді конструкциялау кезінде ең маңызды мәселе силуэт формасы, типтікфигура формасына ... ... ... конструкциялық  тәсілдердіңтүрлері көп.Дипломдық жобада ЕМКО СЭВ әдісі ... ... СЭВ ... ... ... ... ... кесіндіні табуға солтәсілдің системасында сол кескіннің барлығына бірдей саны мен нөмірі баржәне де киімнің ... ... ... реттік конструкциясы қолданылады.ЕМКО СЭВ әдістемесі көптеген өлшем нысандарын, сондай-ақ есептікформаларды қолдана ... ... ... СЭВ ... ... ... барысында барлық этапта ЭЕМ ... ... ... ЕМКО СЭВ тің ... ... ... ... жүйесі.Өлшем белгі жүйесі ерлер, әйелдер, балалардың стандартты өлшемдерібойынша типті дене бітімдеріне негізделген (СТ СЭВ 432 – 77 және СТ ... – 79). Бұл ... ОСТ ... ОСТ 17-326-74, ОСТ 17-66-77 жәнеОСТ  17-67-77  ...  дене  ...  ...  ...  ... (61 – ... ... 57 – ерлерге, 28 – қыздарға, 31 –ер балаларға арналған).Өлшем белгілер өлшем белгісіне сәйкес келетін ... бар Т ... ... ... егер, мысалы ЕМКО ЦНИИШП те ЦОТШЛ және басқа ... ... ... ... ... ... ... белгі)  Рәрпімен, ал бел айналымы ОТ ... (он ... ... ... ... та ... Т1, ал бел ... Т18 болып белгіленеді. Төменде өлшембелгілер және олардың мағынасы жазылған киім ... ... ... ... және ... ... бақылауға арналғанөлшем белгілері бар.Кесте 8 - Типтік фигураның ... ... ...                 ... белгі |Өлшем    ||                       |       ...  ||1                      |2       |3      ||Бой ...                 |Т1      |164     ... 7-ші ... ...      |Т4      |139,5    ||Бел ... ...            |Т7      |101,5    ... ... ... ...       |Т8      |90      ... нүктесінің биіктігі           |Т9      |44,5     ... асты ...             |Т12      |73,4     ... ...                |Т13      |34,6     ... кеуде айналымы            |Т14      |82      ... ... ...            |Т15      |89      ... кеуде айналымы            |Т16      |84      ||Бел ...                 |Т18      |64,3     ... ... ... ...       |Т19      |88      ... ...                |Т21      |52      ... ...                |Т22      |34,5     ... жан ... ... дейін ұзындығы  |Т25      |104,5    ... ... ... еденге дейін    |Т26      |101     ...                   |       |       ... ішкі ...             |Т27      |76      ... ...               |Т29      |15,5     ... ... ... ... ... дейін|Т32      |43      ...                   |       |       ... 7-ші ... алдыңғы бірінші кеуде |Т33      |67      ... ... ... ...      |       |       ... 7-ші нүктесінен алдыңғы бірінші кеуде |Т34      |24,3     ... ... ... ...      |       |       ... ұзындығы                |Т35      |32,5     ||Бел ... ...             |Т36      |51      ... иық буынынан өткен доға       |Т38      |29,3     ... 7-ші ... ... ...   |Т39      |17,4     ... бірінші кеуде айналым сызығына  |       |       ... ...               |       |       ... ... ... ... есептегендегі  |Т40      |40      ...                   |       |       ||8 – ... ...                           ||1                      |2       |3      ... негізгі нүктесінен дененің жоғарғы   |Т44      |85      ... ...               |       |       ... ені                  |Т45      |32      ... нүктесінің арақашықтығы       |Т46      |18      ... ені                   |Т47      |34      ||Бас ...                 |Т48      |55,5     ... ...                |Т51      |31      ... алдыңғы, артқы арақашықтығы      |Т57      |9,3     ... 9 - ... ... конструкциясының есебі, жетекші өлшемнышандары 164-84-92|№    ... ... ...            ... ||     |         |                ... ||1    |2        |3                |4      ... және алдыңғы бой БК-сы                       ||1    |11-91      ...           |59,41    ||2    |11-21      ...            |12,68    ||3    |11-31      |Т39+П              |18,13    ||4    |11-41      |Т40+П              |40,96    ||5    |41-51      |0,65* ...        |18,45    ||6    |31-33      ...          |17,43    ||7    |33-35      ...            |11,48    ||8    |35-37      |0,5 ...  |19,77    ||9    |31-37      ...     |52,17    ||10    |37-47      ...            |22,80    ||11    |47-57      ...         |19,46    ||12    |47-97      ...             |       ||13    |33-13      ...         |15,52    ||14    |35-15      ...        |13,85    ||15    |33-331      |П                |4      ||16    |35-351      |П                |4      ||17    |331-341     ...        |7,82     ||18    |351-341     ...        |3,66     ||19    |331-332     ...        |8,12     ||20    |R 332-342    ...        |8,12     ||9 – ... жалғасы                           ||1    |2        |3                |4      ||20.1   |R 41-342     ...        |8,12     ||20.2   |341-332     |К                |       ||21    |351 352     ...        |3,66     ||22    |R 352-343    ...        |3,66     ||22.1   |R 3411-343    ...        |3,66     ||22.2   |3411 352     |К                |       ||24    |41-411      |041               |0,75     ||25    |51-511      |051               |0,75     ||26    |91-911      |091               |0,75     ||27    |11-12      ...           |6,48     ||28    |11-112      |0,25 */11-13/          |1,63     ||29    |12-121      ...           |2,62     ||30    |13-14      ...          |0,78     ||31    |121-122     |0,4 /121-14/          |       ||32    |31-32      ...            |6      ||33    |122-22      ... /122-32/       |       ||34    | 
    
   

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жамбыл облысындағы спирт өндірісінің пайдасы мен зияны туралы4 бет
Технология пәнінде киім конструкциясын оқытуда ақпараттық оқыту технологияларды қолдану4 бет
Қол инешеншымдары және тігімдері7 бет
Белдемше тігу технологиясы6 бет
Кесте және көркемдік тігу13 бет
Көйлек үлгісіне сайкес лекалдарды дайындау53 бет
Қазақ халқының ұлттық киімдері39 бет
Қазақстың ұлттық киімдері8 бет
Қосымша мәліметтер Қазақстандағы модельер дизайнерлері5 бет
Құрақ құрау түрлері және оның тұрмыстағы орны2 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь