Ғарыштық сәулеленудің көмегімен атмосфераның жоғарғы қабаттарының қасиеттерін зерттеу

Жұмыстың мақсаттары:
1) бүгінгі таңда белгілі нәтижелерді салыстыра отырып, ҒС-ң Жер атмосферасының параметрлерінің, оның ішінде озон қабаты күйінің, өзгерісіне тигізетін әсері туралы мәселенің қазіргі заманғы жағдайын талдау;
2) атмосферадағы озонның мөлшері мен ҒС ағындары жайындағы жаңа мәліметтерді қолдана отырып, соңғы жылдары біраз зерттеушілер байқаған озон қабатының өзгеруіндегі тенденцияларын дәлелдеу немесе жоққа шығару және олардың ҒС-тің өзгеруімен корреляциясын жаңа талдау әдістері көмегімен зерттеу.


Вейвлеттік және корреляциялық талдау әдістері көмегімен ОЖМ–ң уақыттық жүрісінің ҒС ағындары өзгерісіне тәуелділігін зерттеуге болады. Зерттеулер TOMS аппаратурасымен ОЖМ-ді серіктік өлшеулер негізінде және ғарыштық сәулеленуді нейтронды мониторлар станциялардың әлемдік жүйесі көмегімен тіркеу мәліметтері негізінде жүргізіледі.
    
    Ғарыштық сәулеленудің көмегімен атмосфераның жоғарғы қабаттарының қасиеттерін зерттеуЖұмыстың мақсаттары:* бүгінгі таңда белгілі нәтижелерді ... ... ҒС-ң Жер ... ... оның ... озон ... ... өзгерісіне тигізетін әсері туралы мәселенің қазіргі заманғы жағдайын талдау;* ... ... ... мен ҒС ... ... жаңа ... қолдана отырып, соңғы жылдары біраз зерттеушілер байқаған озон ... ... ... дәлелдеу немесе жоққа шығару және олардың ҒС-тің өзгеруімен корреляциясын жаңа талдау әдістері көмегімен зерттеу.Вейвлеттік және корреляциялық талдау әдістері ... ОЖМ - ң ... ... ҒС ... ... ... зерттеуге болады. Зерттеулер TOMS аппаратурасымен ОЖМ-ді серіктік өлшеулер ... және ... ... ... мониторлар станциялардың әлемдік жүйесі көмегімен тіркеу мәліметтері негізінде жүргізіледі. 1 ... - -700- -600 ... ... ОЖМ ... суретте ҒС максимал және минимал ағындарынан бөлек 700- -600 ендіктер белдеуіндегі ОЖМ бір жыл ішіндегі өзгерісінің деректері келтірілген. ... ... ... ... жөн. "Түсім" тереңдігі 20 жыл бойы бірқалыпты ... бұл, ... 90 ж. ... ... ... ... 2000 ж. ... оның тартыла басталғаны көрінеді, ал 2002 ж. ол 90 ... да ... ... ... - ... ж.ж. (квадраттар) және 1978-1994 ж.ж. (үшбұрыштар) аралығында ОЖМ орта белдеулердегі трендтерінің ендіктік тәуелділіктері.1978 ж. қарашасынан 1994 ж. ... және 1978 ж. ... 2005 ж. ... ... ... ОЖМ орта ... ... тәуелділіктері келтірілген 2 суреттен соңғы онжылдықтың мәліметтерін ескергенде, тренд шамасының елеулі кемуі көрініп тұр. Осы нәтижелерді ... ... ҒС және ОЖМ ... ... уақыттық қатарларының корреляциялық және вейвлет талдаулары жүргізілді.а) 							б)-22669578740003 сурет - ОЖМ өзгерісінің автокорреляциялық функциясыа) айлық орташа мәліметтер үшін28829032004000б) жылдық ... ... ... ... - ҒС және ОЖМ ... өзара корреляциялық функциясы                                                                                    ҒС және ОЖМ ... ... ... 10-11 жыл ... ... яғни оның ... ҒС ағындарында байқалатын периодтылықпен бірдей.5 суретте келтірілген жеке жылдарға саналған корреляция коэффициенттерінің ... ҒС мен ОЖМ ... ... нольге тең болғанда байқалатын жоғары сызықты корреляция негізінде ҒС интенсивтіліктерінің 11-жылдық цикліндегі ... және ... ... периодтар байқалынатынын көрсетеді.5 сурет - Жеке жылдар үшін . ҒС және ОЖМ ... ... ... ... ... - Жеке жылдар үшін ҒС және ОЖМ ағындарының өзара корреляциялық ... ... - ... ... ...  ... - эксперименталды деректер, үздіксіз сызық - регрессия функциясы ... ... - ОЖМ ... бойынша өзгеруінің қуаттылығының спектрі.342900114300008 суретте келтірілген вейвлет Морле-1 қолданып ... ... ... ... ... ... ОЖМ ... спектрі, автокорреляциялық талдау сияқты, уақыттағы ОЖМ өзгерісінде негізгі орынды ... ... орын ... ... ОЖМ ... ... ... көрінбейтін периодтылықтардың бар болатыны айқын.8 сурет - ОЖМ уақыт бойынша өзгерісінің глобальді энергетикалық спектрі.457200184150009 ... - ОЖМ ... ... өзгерісінің локальді энергетикалық спектрі.114300127000009 сурет - ОЖМ уақыт бойынша өзгерісінің вейвлет-спектрограммасы11430063119000032004000010 сурет - ҒС ... ... ... ... ... ... - 1978-2005 ж.ж. аралығы үшін әр түрлі ... ОЖМ және ҒС ... ... ... ... ... ... құбылыстарға фазалық талдау жүргізуге [2 Короновті] ұсынылған әдіс қолданылған. ОЖМ және ҒС ... ... ... ... ... әр түрлі масштабтарда (жиіліктерде) комплексті вейвлет түрлендіруінің көмегімен есептелінді (Морле1-1 вейвлеті пайдаланылды). 1 суретте ОЖМ және ҒС ... ... ... ... ~1,~4, ~5, ~8, ~11 жыл ... ... келетін -12, 48, 60, 96, 128 масштабтарында уақытқа (1978-2005 ж.ж.) тәуелділігі көрсетілген. Уақыттағы ОЖМ және ҒС ағындарының өзгерістерінің ... ... 11 ... ... ғана байқалады (ұзақ уақыт интервалдары ұзақтығында фазалар айырымы дерлік өзгермейді), ал өзге периодтарға, жылдықты ескергенде, синхронизацияның болмауы ОЖМ ... ... ҒС ... ... жалпы жағдайда байланыспағандығын, яғни  [3] бұрын жасалынған қорытындыларды дәлелдейді. 1 суреттің төмендегі графигінде уақыттағы ОЖМ және ҒС ... ... ОЖМ ... ... ҒС қатысты ~6 жылға ығысуы кезінде есептелінген фазалар айырымы көрсетілген.Осы жағдайдағы фазалар айырымының уақыт ұзындығында нольге жақындығы көрініп тұр. Бұл ОЖМ ... және ҒС ... ... ... ... бар болуын көрсетеді, өзгеріс қарама-қарсы фазада өтеді.ҚорытындыҚорытындылай келе, жасалынған жұмыстың кезеңдерін атап өтейік.* Жер ... ... ҒС-ң ... туралы бүгінгі таңда алынған нәтижелеріне талдау өткізілді. * Атмосферадағы ... ... мен ҒС ... жайындағы жаңа мәліметтер ізделіп, олардың алғашқы өңдеуі жасалынды.* ҒС ағындары және озон қабатының күйі ... жаңа ... ... ... ... ... 1970 ж. аяғына тән түрлі ендік белдеулеріне орта мәндерінен ауытқулары есептелінді және олардың уаққыттық жүруі ҒС өзгерістерімен салыстырылды.  * ... ... ... ... ҒС ... корреляциялық функциялары есептелген. * Вейвлет-талдау әдісі көмегімен озонның жалпы ... ҒС ... ... ... зерттелген.Жасалынған жұмыс нәтижелері төмендегідей.1) Соңғы он жылдың мәліметтерін ... ... ... ... ... ... елеулі азаяды, яғни 1990 ж. ортасынан бастап Жердің озон қабатының әлсіреуі баяулады. Бұл Жердің озон қабатына табиғи факторлардың ... ... бар ... ... ОЖМ  ... энергетикалық спектрінде (ОЖМ уақыт бойынша өзгеруінде) жылдық периодтылық басым болады, алайда өзге, аздау көрсетілген периодтылықтар, әсіресе 11-жылдық периодтылық, ... ... ... мәліметтері бойынша есептелінген корреляциялық функцияның максимал да, орташа да мәндері ... ... ... ... ... қарағанда көбірек болады. Бұл ОЖМ-ң жылдық өзгерістерінің ҒС-ң жылдық өзгерістерінен тәуелсіз дерлік екендігін көрсетеді.4) ОЖМ және ҒС ... ... ... корреляция ҒС интенсивтілігінің 11-жылдық циклінің максимумдары мен минимумдарына ... ... ... Зерттелінетін құбылыстардың комплексті вейвлет түрлендіруінің көмегімен жасалынған фазалық талдау уақыт ... ОЖМ және ҒС ... ... синхронизациясы тек 11-жылдық периодтылықта ғана байқалынады (ҒС-қа қатысты ОЖМ уақыттық қатарын 6 жылға ығыстырғандағы фазалар айырымы барлық қарастырылып ... ... ... ... ... ... жақын болады), ал басқа, жылдық периодты санағанда да, периодтар үшін синхронизация орын алмайды. Бұл ҒС ағындары мен ОЖМ-ң ... ... ... байланысының бар екендігін көрсетеді.Осы бағыттағы зерттеулер енді басталғанымен, ал ҒС озоносфераға әсерінің бағалаулары ... ... ... ... ... ... ... өзінде озонды қабықшадағы өзгерістер негізінен табиғи себептерден ... ... ... ... ... ... ішінде ҒС ағындарының өзгерістерін атап кетуге болады. 
    
   

Пән: Астрономия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биосфера - ғаламдық экожүйе7 бет
Геодезия (сұрақ-жауап)11 бет
Геологиялық зерттеулер жүргізу9 бет
3D studio MAX көмегімен объектілерді модельдеу21 бет
Camtasia Studio бағдарламасы көмегімен оқыту курстарын жасақтау59 бет
DreamWeaver, MySQL бағдарламаларының көмегімен Евросеть деректер қорының бағдарламасын құру18 бет
Excel жүйесінің көмегімен аналитикалық геометрия есептерін шешу12 бет
Excel прогрммасы көмегімен сөзжұмбақ құру15 бет
HTML тілі көмегімен Web-парақтарды жасау технологиялары21 бет
HTML-тілінің көмегімен Web-бетті қалыптастыру12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь