Радиосигналдардың мультифракталдық талдауы

РЕФЕРАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 ТАРАУ Радиотехникалық сигналдар. Олардың классификациясы...
2 ТАРАУ Мультифракталдық талдау
2.1 Негізгі түсініктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Ғылыми зерттеу нәтижелері
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2
3

4

8
14
19
20
Кейінгі кезде, шуылтәрізді радиосигналдардың негізгі ерекшеліктерін зерттеу мақсаты көптеген ғалымдардың қызығушылығын тудырды. Қазіргі уақытта көбінесе спектрлік және корреляциялық талдауларды зерттеуде пайдаланды, бірақ олар дәлірек сандық нәтижелер бермейді, сондықтан күрделі әдістерді қолдану қажет. Осы жұмыста шуыл қосылған радиоимпульстерді жаңа мультифракталдық талдауды пайдалана отырып зерттеу жүргізілді.
Жұмыста бөлу деңгейіне байланысты шуылтәрізді радиосигналдарды әр топтар бойынша қарастырылды. Радиосигналдардың әрқайсысы үшін мультифракталдық спектрлері, фазалық портреттері мен энтропияның, фракталдық өлшемділіктерінің аффиндік коэффициентіне тәуелдік графикте-рі тұрғызылды. Біртексіздік параметріне түзетулер еңгізу арқылы энтропияны анықтау мүмкіншілігі қарастырылды.
1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы /Учеб.для вузов по спец. «Радиотехника». М.:Выс.шк., 2005. 462 с.
2. Божокин С.В., Паршин Д.А. Фракталы и мультифракталы /Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2001, 128 с.
3. Федер Ф. Фракталы. – М.: Мир, 1991. – 254 с.
4. Жанабаев З.Ж., Иманбаева А.К., Алмасбеков Н.Е. Компьютерное моделирование в радиофизике и электронике / Уч. Пособие. Алматы: Қазақ университеті, 2005. 144 с.
5. Жанабаев З.Ж., Наурзбаева А.Ж., Алимгазинова Н.Ш. Информационно-энтропийные характеристики всплесков микроволнового радиоизлучения Солнца/Вестник КазНУ, серия физическая, №2(20), 2005.
6. Жанабаев З.Ж. Квазиканоническое распределение Гиббса и масштабная инвариантность хаотических систем// 5-я Межд. науч. конф. "Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент", Астана, 2006, т.1. – С. 15-23.
7. Алимгазинова Н.Ш. Энтропия сигналов солнечного радиоизлучения / Сб. тезисов - Междунар.конгр. студ., магистр. и мол. уч. «Мир науки», Алматы, 2007,С.99.
    
    БІТІРУ ЖҰМЫСЫРАДИОСИГНАЛДАРДЫҢ МУЛЬТИФРАКТАЛДЫҚ ТАЛДАУЫМАЗМҰНЫ|реферат…………………………………………………………........….               |2 ...                  |3 ... ...                            |  ||1 ... ... сигналдар. Олардың классификациясы…     |4 ||2 ТАРАУ Мультифракталдық талдау                   |  ||2.1 ... ...            |8 ||2.2 ... ... нәтижелері                    |14 ...                  |19 ... ... ...             |20 ...                               ... ... әдебиеттер саны                     ...  ...  ...  ...  ...  МУЛЬТИФРАКТАЛ,МУЛЬТИФРАКТАЛДЫК ӨЛШЕМДІЛІКЖұмыстың мақсаты: бейсызық физиканың мультифракталдық ... ... әр ... ... ... Жұмыста радиосигналдардыңаффиндік  коэффициенті,  энтропиясы,  мультифракталдық  ... ... ... және ... ... ...  фазалық  портреттері,  мультифракталдық  спектрлері,энтропияның, мультифракталдық өлшемділіктің және ... ... ... ... ... ... ... кезде, шуылтәрізді радиосигналдардың негізгі ерекшеліктерінзерттеу мақсаты көптеген ғалымдардың қызығушылығын тудырды. Қазіргі уақыттакөбінесе спектрлік және ... ... ... ... олар ... ... нәтижелер бермейді, сондықтан күрделі әдістердіқолдану қажет.  Осы  ...  шуыл  ...  ...  ... ... ... отырып зерттеу жүргізілді.Жұмыста бөлу деңгейіне байланысты шуылтәрізді радиосигналдарды әр топтарбойынша қарастырылды. Радиосигналдардың әрқайсысы үшін ...  ...  ...  мен   ...   фракталдықөлшемділіктерінің аффиндік коэффициентіне тәуелдік графикте-рі тұрғызылды.Біртексіздік  параметріне ...  ... ... ...  ... ... БӨЛІМ1 ТАРАУ. РАДИОТЕХНИКАЛЫҚ СИГНАЛДАР. ОЛАРДЫҢКЛАССИФИКАЦИЯСЫ“Сигнал” термині тек ғылыми-техникалық сұрақтарда ғана емес, күнделіктіөмірде жиі кездеседі. Сигналды-хабар, информация деп ... да ... сөзі ... ... беру” сөзінен шыққан.Сигнал деп мәліметті көрсететін, қабылдайтын немесе беретін ... ... ... ... ... ... өзгеруін айтады. Хабар,информация көптеген  ...  ...  мен  ...  ... ... 40-шы ... ... информация теориясының бастапқытарауын бітіреді.Сигналдарды  кез-келген  физикалық  процестер  сияқты  ...  ...  ...  ...  ...  жәнеқұрылғылармен зерттеуге болады. Сигналдарды теориялық ... ... ... ... ... ... ... сол сигналдың математикалықмоделін көрсету керек.Сигналдың математикалық моделі, мысалы, аргументі уақыт болып табылатынфункционалдық тәуелділік болып ... ... ... ток, ... ... ... және т.б.-ны суреттейді.Сигналдарды суреттейтін функциялар заттық, сонымен қатар, комплекстікмәндерге ие болады.Сигналдардың математикалық моделін біле ... ... ... ... ... ... қатысты  сигнал  болып  кез-келген  бір  ... ... ... ... ... ток ... ... Біруақыт функциясымен сипатталатын мұндай сигналды бірөлшемді деп ... ... ... ... ... ... қарастыру ыңғайлы.V(t) = {1(t), 2(t), …, N(t)},      ... ... ... ... ... өлшемділігі деп аталады.Көпөлшемді сигнал ол – ... ...  ...  ... Сондықтан, жалпы жағдайда реті  бойынша  ...  ... ... тең емес:{1, 2} {2, 1}.Сигналдардың көпмүшелік моделінің пайдасы тек ЭВМ көмегімен ... ... ... кезінде байқалады.Радиотехникалық сигналдардың классификациясының келесі принципі ... ... ... ... ... ...  ... жатыр.Егер сигналдың математикалық моделі осы болжамды жүзеге асыра ... ... ... деп аталады. Оның әдістері әр-түрлі болуы мүмкін:математикалық формула, есептегіш алгоритм және ... ... ... ... ... тең жауап беретін детерминдіпроцестер жоқ. Жүйенің өзін қоршаған физикалық объектілермен әсерлесуі,хаостық жылулық ... ... және де ... ... күйіжайындағы мағлұматтың толық болмауы – мұның бәрі реалдық ... ... ... ретінде қарастыруға болады.Радиотехникада “кездейсоқ сигналдар” көбінесе ... шуыл ... Сол шуыл ... ... ... ... алу ... туғызады. Шуылмен күрес мәселесі – радиотехниканың ең ... бірі ... ... ... ... сигнал” түсінігі қатаң секілді болып көрінуімүмкін, шындығында олай емес. ... ... ... ... ... қабылдағышының шығысындағы сигнал өзімен бірге сол ... ... ... ие хаостық тербелісті білдіреді.Детерминді және кездейсоқ сигналдар арасында өте алмайтын шекара жоқ.Егер, бізге керекті белгілі бір ... ... ... шуыл ... ... ... детерминді модель көмегімен алға қойылған есептердішешуге ... он жыл бойы ... ... ... ... ... қолданылатын статикалық радиотехника әдістерінің  көптеген  ... бар және  ...  ...  мен  ...  ... ... ... бастамасын алады.Радиотехниканың ең негізгі сигналдар класы  –  ...  ... ... соңғы бөлігінің аралығындағы тербелістер. Соныменқатар видеоимпульстер және радиоимпульстер болады. Бұл ... ... ... ... ... Егер, иВ (t) – видеоимпульсболса, онда соған қатысты радиоимпульс келесідей болады:и p (t) = иВ (t) cos (t + ) (- ... және  ... фаза ... ... қатар, иВ (t) функциясы радиоимпульстіңқисық сызығы дейміз, ал cos (t + ) функциясын оның ... ... ... ... ... дерек беретінтолық математикалық модель орнына көбінесе сандық параметрлермен қолданады.Ол сигналдың формасы жайлы ... ... ... ... ... ... ... үшін оның амплитудасын(биіктігін) А анықтауқажет. Уақыттық параметрлер ... ... ...  ,  ... , ... ұзақтылығын   бөліп  ...  ... ... ... ... ... киловольттажататын, ұзақтылығы наносекунд бөлігі  болатын  кернеу  импульстеріменбайланысты.Аналогты, дискретті, сандық ... ...  ...  ...  ... ... ...  тұжырымды  атап  айтуға  ...  ... ... ... сол  ... ... кез-келген уақытмоментінде өлшеуге болатындай уақыт бойынша дамиды. Сигналдардың мұндайкласын ... ... деп ... ... ... ... ... өтіп жатқан физикалық құбылысқа ...  ...  ... радиотехникада тек аналогты типті сигналдарды қарастырды.Мұнда сигналдар қиын емес техникалық есептерді ... ... т.б) өте ... ... ... ... ... сигналдықабылдап және оны өңдеуге болады. Аналогты  жүйе  орнына  ... ... ... ... ...  Дискретті  Sд  ... ... ... – ол ... ... {ti} (i – ... ... санақ жиыны. Олардың әр қайсысында S i ... ... ... Әр ... үшін ... ... = ti+1 – ti тұрақты.Уақыт бойынша жылдам өзгеретін аналогты сигналдардың дискреттелуі азғана ... ... ... ... ерекше бір түрі – сандық ... ... ... формасы сан түрінде берілген. ... ...  ... ... ... ... бола бастады. Ол микроэлектроника менинтегралдық ... ... ... байланысты. Шындығында,кез-келген дискретті немесе сандық сигнал аналогты сигнал ... ... ... баяу ... S (t) аналогты сигналға оның дискреттікөрінісін көрсетуге болады [1].2 ТАРАУ. ... ... ... ... деп өз-өзіне ұқсас қасиеті бар қисық формаға ие ... ... ... сөзі ... ... ... шыққан. Фракталдыңөз-өзіне ұқсастық қасиеті фракталдың ең негізгі қыры болып табылады. Егер,үлкейтіп көретін болсақ, фракталдың ...  ...  ... ... ... тура ... ұқсастық қасиеті тек регулярлы фракталдарға ғанатиесілді. Егер детерминді құрылу әдісінің алгоритміне бір ... ... ... онда біз ... ... аламыз. Олардыңрегулярлы фракталдардан негізгі айырмашылығы мынада.  Өз-өзіне ұқсастыққасиеті тек объектінің ... ... ... ... ... ... үшін  бір  ғана  ...  көп  ... ...  ...  Табиғи  фракталдар-дың  көбі,  негізінде,мультифракталдар. Қысқаша айтқанда, мультифрактал ол–біртекті емес фракталболып ... ... ... ...  ...  бір  ... өлшемділік D ғана емес, шексіз осындай фракталдық өлшемділіктержиынымен ғана түсіндіруге болады. Осындай фракталдар статикалық ... ие ... ... L ... Евклид кеңістігінде өлшемділігі d (d = 1–сызық, d = 2 ... ... ... бір шектік  аумағын  ... ... ... Оның ... барысының белгілі  біркезеңінде ол N>>1 нүктелерден ... ...  ...  Біз  ... ... деп ... ... l ауданының көлемі ( d  және( жағы бар кубтық ұяшықтарға бөлеміз. (  ... ... ... ... ... саны ... заң ... өзгереді.(2.1)D дегеніміз хаусдорф немесе фракталдық өлшемділік  деп аталады. ... және ( ... ... оны ... ... ... отырған объектінің локалдық сипаттамасы болып табылады[3].Евклид кеңістігіндегі L өлшемді фракталдық объектіні қарастырамыз. Бізенді тек аз ... бір ... ... бос емес ... ... ... i ұяшықтар санының нөмірі  i = 1, 2,... N(() ... ...  N(()-( ... ... ... ... бос емес ұяшықтардыңсаны. Егер ұяшықтар бойынша ... ... ... ... ... ... ... дейміз. Мультифракталды сипаттау үшін  Dqжалпыланған фракталдық өлшемділіктерді еңгіземіз.Егер ni(() i нөміріне сәйкес ұяшықтағы нүктелер ... ... ... – жиыннан кездейсоқ таңдап алынған ... i ...  ... ... ... өлшемділіктер спектрі Dq  келесіқатынаспен анықталады(2.4)мұндағы q –< q +< интервалында кез-келген мән ... ... ... жазылады(2.5)мұндағы - кеңейтілген статикалық сумма:.(2.6)Егер Dq = D = const болса, яғни q дан ... ... онда ... ... бір ғана D ... өлшемділігі бар қарапайым, регулярлы фракталдеп атаймыз. Керісінше, егер Dq функциясы q бойынша ... ... ... дейміз. кезде кеңейтілген статикалық суммаға (2.6) текең көп бөлшектері бар ұяшықтар саны басты үлес ... Оның ...  pi ... ... ... орай  Dq  ...  ... нүктелер санының біртексіздігін көрсетеді.Жалпы жағдайда, мультифрактал  бейсызық   (2.5)  ... Ол ( ( 0 ... ... ... ... ... тек ғана ... оның туындысы керек(2.7)бұл туынды q мен бірге өзгереді.q = 1 кезінде фракталдық өлшемділік мынаған ... ... ... ... жиын энтропиясы болып  ... ... ... өлшемділік D1 энтропиямен  S(()  мынақатынаспен сипатталады.(2.9)Мультифракталдық спектр функциясыЖалпы түсінік ... Dq ...  ...  ...  фракталдықөлшемділіктер емес. Сондықтан солармен бірге  мультифракталдық  жиындысипаттау үшін ... ... ... f(() қолданамыз. Онымультифрактал сингулярлығының спектрі деп те атайды. Біз осы f(() ... бір ... ... біртекті фракталдық L  жиыншасының хаусдорфтықөлшемділігіне тең екенін көреміз. Ол q ... беру ... ... ... ... ... қосады.Өз-өзіне ұқсас жиындар үшін  рi ( - ... ... ... мәнге ие болады:(2.10)мұндағы (i – дәреже көрсеткіші (i- әр түрлі ұяшық үшін ... ... үшін (i  ...  ...  ...  және  D  фракталдықөлшемділігіне тең.(2.11)Бұл жағдайда статикалық сумма:(2.12)Сондықтан, бұл  жағдайда,   және  ...  Dq=D  ... ... ... және q-дан ... ... Бірақ күрделіобъект, яғни, мультифрактал үшін ол олай ... Оның ... ... рi ... толтырылу ықтималдылығы бірдей емес және (iәр ұяшық үшін дәреже көрсеткіші әр мәнді ... ... ... біз ... бір ... ... ... көз жеткіземіз ((min,(max), демек.              ... ( ... ((q) ... ... арасындағы байланыстыкөреміз. Дәлірек айтқанда, q(±. Болғандағы осы туындының “шегін”көреміз. Егер біз q( деп ... онда i ... ... ... ... көп орналасқан ұяшықтар үлес қосады. Әр ұяшық рmax максималды толтырылуықтимадылықтарымен сипатталады. Суммада тек (саны Nmax) ... ... ал ... ... тең ... деп ... онда ... шегіміз (min -ге тең болғанын көреміз.Соған ұқсас егер q(– ... онда  (2.7)  ...  ... рmin ... ең аз ... ... ескеру керек. Бұлжағдайда, -қа ұмтылғандығы мәлім. Сонымен қатар, біз ... ... ... ... ... интервалы жалпылама фракталдық өлшемділік-тердің шектік мәндерімен ... (q(± ... (i ... әр ... ықтималдылық үлестірілуіне келейік. n(()d((i –дің ( мен ( + d( ... болу ... ...  ... pi (i өлшемдеріне ие осы интервалда жататын белгілі бірсалыстырмалы ұяшықтар саны. (i –дің әр ... D ... ... әр ... f(()дәреже көрсеткіштерінің мәндеріне ие болады..                                 ... ... f(() ... ... бір L, ... ... жиыншасының L( өлшемділігін білдіреді. Ол  ... ... ...  білдіреді.  Жиынның  фракталдықөлшемділігі сол ... ... ... D0 тең не аз ... ... үшін мына теңсіздік көрсетіп тұр:.(2.16)Қорытындысында, біз мынадай шешімге келдік. f(() функциясының әр ... ... ... L( ... бөлінген L жиынының фракталдықөлшемділіктер спектрі болып табылады.  ...  ...  ... бола ... Оны L( ... бөлінген L  жиынының әр түрлібіртекті ... ... деп ... ... ... ... f(() ... өлшемділіктері болады.Демек, әр жиыншаға тек бар ұяшықтар N(() санының тек бір ... ... ... ... ... ... бір ғана жиынша бойынша ықтималдылық орындалмайды. Ол онда бірден азболып ... ... (i ... ... рi ... ... ... Ол шама осы жиыншаны құрайтын ұяшықтар санына кері пропорционал.Қорытындысында, біз f(() үшін келесі негізгі ... ... ... (-ның ... мәні ... белгі тек толық біртекті фракталға ғана тән, мұндағы f(() = ( = 0[4].Сигналдың аффиндік коффициенті мен ... ... ... ... ... ... сипатта-мамен, яғни аффиндік коэффициентпен сипатталады. Ол әр ...  ... ... ... ... ... ... аудан,көлем) Коши-Буняковский теңсіздігінен шығады:(2.19)мұндағы, t мен T өтіп жатқан және сипаттамалық уақыт мағынасын  ... ... ... ... ... k1 ... импульстік сигнал формасының коэффициенті депатайды. (2.19) теңсіздігі кез-келген х1(t), х2(t) ... үшін ... ... ... kp,q – ... қатынас орындалатын коэффициент. х1(t)(х(t),х2(t)(1 кезінде мына формула бойынша болады (2.20). (p=q=2) жағдайы ... ... ... ... х2(t ... n жағдай үшін, t уақытын (параметр) қосып, орташа ... ...              ... С(2n) – 2 ... n үйлесім саны.kn шамасын еңгізу сигналдардың формасын сипаттау үшін ... ... ... оның ... ... сипаттамалардан айырмашы-лығы барлық параметрлер бойынша сигналдардың ассиметриясын, ... ... ... ... ие ... ... болып энтропия табылады.Ең басты мәселе энтропияны нормалау болып ... Оның мәні ... ... ... тәуелді. Импульстік сигналдарүшін тұрақты нормалауда үшбұрышты импульстік Шеннон ... ...  ...  ...  ...  ...  энтропиясынмультифракталдық талдаудың келесі қатынасымен анықтауға ...              ... q – ... ... ... α(q) – ұяшықтың фракталдықөлшемділігі (δ ... ... ... f(α(q)) - ол α(q) сипаттама-лары бар ... ... ...  ...  Dq-  ... ... формуласы бойынша анықталған S энтропия ... (q=1) ... ... ... яғни ... ... қасиеті ескеріл- мейді.  q-діңтуынды мәндері үшін (2.24) былай жазылады:,  ,            ... αm- ... ... ... S1, S2 – ... ... ... ().S1, S2 мәндерін нормалау керек, өйткені сигналдың біртексіздігі ескеріл-мейді. Ол үшін ... ... ... ... керек.Біртексіздік параметрі q келесі жолмен анықталады:(2.26)мұндағы, -ұяшықтың орташаланған фракталдық өлшемділігі;-барлық жиын өлшемділігі (Хаусдорф өлшемділігі);Nt –фазалық портрет ... ... ...... ... δ ұяшық ішіндегі нүктелер саныТабылған q мәніне энтропияның келесі үлестірілуі қойылады [6]:(2.27)және осының мәніне ... ... ... ... әдісі көме-гімен аффиндік қозғалмайтын нүктесінде анықталған энтропия мәні нормала-нады [7].2.2. ... - ... ... ... ... ... қолданылды.Солардың бірі 1-суретте көрсетілген.1-сурет. Шуылтәрізді радиосигналӘр шуылтәрізді радиосигналдар үшін түрлендірулер жүргізілді.  Солрадиосигналды түрлендіру ... ... ... бөлдік. Бірінші топ   x(t)функциясымен  сипатталатын  ...  ...  ... ... оң ... яғни  ... ... ал үшіншітопты  радиосигналдары құрады. Төртінші және бесінші ...  ... (, ... ... 2-суретте түрлендірілген радиосигналдардың кейбіртүрлері беріледі.|а) X (t)              |б) X0 (t)              ... ... ... ... ... әр радиосигнал үшін Шеннон энтропиясы және  ... ... Осы ... ... ... ... ... сипаттамасы өлшеу масштабына тәуелді болғандықтан, олмаксималды мәнге нормаланған (энтропиянын  максималды  мәні  ... ... ... Әр ... ... ... үшін ... коэффициентініңШеннон энтропиясынан тәуелділігіОсы суреттен көріп тұрғандай, бірінші және екінші  топтардың  ... ... ... ... ... ... айырмашылылығыбірден көрініп тұр. Радиосигналдардың бірінші топтары үшін энтропия мәндерінегізінде 0,8-0,95, ал екінші топтары үшін ... ... ... ... ... ... үшінші, төртінші  және  ... ... ... үшін ... ...  ... ... азаяды.Бірақ, бұл нәтиже күрделі стохасты сигналдар үшін әр ...  ... ... ... сан ... ... ... да әдістерінқолдану керек.Осыған орай, бұл жұмыстың мақсаты ... ... ... ... ... мен  біртексіздік  параметрісекілді ең негізгі сипаттамаларын мультифракталдық талдау ... ...  ...  ...  табылады.  Мультифракталдық  талдаудың  негізгісипаттамалары 4-ші суретте көрсетілген.4-сурет. Мультифракталдық объектінің негізгі параметрлеріа) ... ... ... ... ... ... ... тәуелділігі.c) Мультифракталдық спектрd) Нормаланған мультифракталдық спектрЕгер  ... ...  ...  ...  радиосигналдыңфракталдық  өлшемділігі  анықталды.  Ал  ...   ... ...  ... ... Ол ... ... болып табылады.5-ші суретте шуылтәрізді радиосигналдар әр топтары үшін сигналдыңфракталдық  ...   ...   ...   тәуелділігікөрсетілген.5-сурет. Радиосигналдардың фракталдық өлшемділігіОсы суретке қарасақ, ... ...  мәні  ... тобы үшін ... топтарға қарағанда үлкенірек. Ол шуыл қосылғанрадиосигнал түрінің біртексіздігін көрсетеді. Ал басқа радиосигнал ... мәні ... ... ... бола ... мультифракталдық спектр бойынша табылған -ға тәуелді өзіаффиндік нүктедегі энтропия мәнін көрсетеді.6-сурет. Өзі аффиндік нүктенің энтропия мәнікоэффициент формасына тәуелділігіБірақ, бұл әдіс ... ... ... мәні сигналдың  біртексіздікдәрежесін  ескермейді,  ол  ...  ...  ...  Сондықтан,радиосигналдардың әр түрі үшін ... ... құру  ... болды.Фазалық портрет арқылы сигналдың біртексіздік дәрежесін анықтауға болады.Сонда ... ... осы ... ... ... ... кейбір шуылтәрізді радиосигналдардың фазалық портреттерікөрсетілген.|а)                 |б)                 ... Әр ... ... ... фазалық портреттері8-суретте біртексіздік параметрі арқылы түзету еңгізген энтропиямәндері ... ... ... ... Әр түрлі радиосигналдар  |9-сурет. Шеннон энтропиясы мен   ... ... ...    ... ... түзетулер ||түзетулер еңгізілген энтропия    |еңгізілген энтропия ...     ...              ...              |Әр ... әдіс бойынша табылған энтропияларын салыстыру 9-шы суреттекөрсетілген.Осы талдау нәтижелер бойынша мынандай қорытынды жасауға ... ... ... ... әр ... ... ... дипломдық жұмыс мақсаты әр түрлі  ...  ... ... ... ... ... болып  табылды.Жасалынған жұмыстар:– Тақырып бойынша керекті ... ... ... радиосигналдар еңгізілген өзгеруі бойынша топтарғабөлінді.–  ...  ...  ...  мультифракталдықөлшемділігі, біртексіздік параметрі және аффинділік коэффициентіесептелінді.Талдау бойынша алынған нәтижелер:– ... және ... ... ... ... ... ... топтардың мәндерінен айырмашылылығы байқалды.– Радиосигналдардың бірінші топтары үшін энтропия мәндері негізінде0,8-0,95, ал ... ... үшін ... ... ... ... коэффициенттің үлкен мәндері үшінші, төртінші және бесіншітоптарда байқалады. Олар үшін энтропия мәндері  өскен ... ... ... мәні радиосигналдың бірінші тобы үшінбасқа ... ... ... Ол шуыл қосылған  радиосигналтүрінің ... ... ... радиосигналдар түрлері үшін  мәні  өскен ... бола ... ... ... ... алынған нәтижелер  мульти-фракталдық талдаудың көмегімен әр ... ... ... ... ... ... болатындығын дәлелдейді.ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы /Учеб.для вузов по ... ... 2005. 462 с.2. ... С.В., ... Д.А. ... и ... ... НИЦ“Регулярная и хаотическая динамика”, 2001, 128 с.3. Федер Ф. Фракталы. – М.: Мир, 1991. – 254 с.4. ... З.Ж., ...  А.К.,  ...  Н.Е.  ... в ... и ... / Уч. Пособие. Алматы: Қазақуниверситеті, 2005. 144 с.5. ... З.Ж., ... А.Ж., ... Н.Ш. ... ... ... микроволнового радиоизлученияСолнца/Вестник КазНУ, серия физическая, №2(20), 2005.6. Жанабаев З.Ж. Квазиканоническое распределение Гиббса и ... ... ... 5-я ... ... ... "Хаос иструктуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент", Астана, 2006,т.1. – С. 15-23.7. ... Н.Ш. ... ... ... ... / Сб.тезисов - Междунар.конгр. студ., магистр. и мол. уч. «Мир ... ... 
    
   

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кейбір астрофизикалық құбылыстарды динамикалық хаос теориясы әдісімен сипаттау36 бет
Күннің рентген сәулеленуін бейсызық талдау32 бет
Delphі ортасында жұмыс істеу технологиясы80 бет
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
Бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы құрастырылу принципі19 бет
Гaлaктикaлaрдың кеңістіктегі үлестірілуінің мультифрaктaлдық пaрaметрлерін aнықтaудың әдістері7 бет
Экономикалық қаржыны басқару9 бет
«Семей былғары-мех комбинаты» ЖШС-дегі өндірістік шығындардың аудиті және талдауы66 бет
Айналым капиталының (қаражатының) мәні, құрылымы, айналысы, қалыптастыру көздері және талдауы23 бет
Акционерлік капитал есебі және талдауы71 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь