Физика пәнінен дәріс сабақтарының мән жазбалары

Дәріс№1 Кіріспе
Дәріс № 2 Тақырыбы: Электростатика
Дәріс № 3 Тақырыбы: Электр өрісінің потенциалы
Дәріс № 4 Тақырыбы: Диэлектриктердегі электр өрісі
Дәріс № 6 Тақырыбы: Электростатикалық өрістің энергиясы
Дәріс № 7 Тақырыбы: Тұрақты электр тогы
Дәріс № 8 Тақырыбы: Қатты денелерді жіктеу. Металдардағы тоқтың табиғаты
Дәріс № 9 Тақырыбы: Электролиттердегі ток
Дәріс № 10 Тақырыбы: Магнит өрісі
Дәріс № 11 Тақырыбы: Заттың магниттік қасиеттері
Дәріс № 12 Тақырыбы: Электр магниттік индукция
Дәріс № 13 Тақырыбы: Электр магниттік өріс
Дәріс № 14 Тақырыбы: Квазистационар тоқтар. Электр тербелістер
Дәріс № 15 Тақырыбы: Электромагниттік толқын
Электр және магнетизм түралы түсініктердің бастамасы Ежелгі Грециядан таралады. Үйкелген янтарьдың және баска заттардың жеңіл заттарды өзіне тартү құбылысы адамдарға өте ертеден белгілі болатын. Магнит те адамдарға өте ерте заманнан белгілi болатын. Магниттің навигация мақсатында пайдаланылүы оған деген мүқтаждықты арттырды. Магнитті тәжірибе жүзінде алғаш зерттеген француз ғалымы П.Перегринус (1296 жылы) болды. Ол магниттң полюстері болатынын, аттас полюстерінің 6ip-6ipінeн тебілетінін, әр аттас полюстерінің 6ip-6ipінe тартылатынын, ал полюстерді 6ip-6ipiнeн ажыратып бөліп тастауға болмайтынын анықтады.
XV—XVI ғасырларда теңізде жүзү iciнiң қауырт дамуына байланысты компастың қасиеті жан-жақты зерттелді. XVI ғасырдың соңына қарай магнетизм жайлы тәжірибелі едәүір материалдар жинақталды. Электр жайындағы түсініктер бүл кезде өте жүтаң еді.
Электр және магнит құбылыстарын алғаш рет толық, сипаттаған ағылшын ғалымы У. Гильберт болды. Ол өзінің 1600 жы¬лы жарық, көрген «Магнит туралы» кітабында янтарьдан басқа да көптеген заттардың үйкелгенде тартү құбылысына ие болатындығын айтқан. Әлектрлік тебіліс құбылысы оған беймәлім болды. Ол өзінің тәжірибелері мен байқаулары нәтижесінде Жер шары ғаламат үлкен магнит деген ғылыми болжам ұсынды.
Гильберттен кейін де көптеген ғалымдар жер магнитизімін зерттеді. Электр құбылысын зерттеү жұмысы ғасырға жуық, уақыт ұмыт қалды. Электр күштерi түciнiкciз және олардың ic жүзінде пайдаланылуы мүмкіндігі беймәлім болды. Сол себепті мұны жүйелі түрде зерттеүге ынта да болмады.
XVIII ғасырдың басында ашылған жаңалықтар электр құбылыстары жайындағы сол кезге дейін қалыптасқан көзқарасты өзгертуге ықпал жасады. Ceбeбi XVII ғасырдың соңында электр машинасы жасалған болатын. Осы жаңалықтың, нәтижесінде тәжірибе жүргізу ауқымы кеңейді. 1729 жылы ағылшын ғалымы С. Грей заттардың өткізгішке және диэлектрикке (изоляторға) бөлінетіндігін анықтады. Көп ұзамай-ақ 1733 жылы француз ғалымы Ш. Дюфе оң және тepic электр зарядтарының болатынын және аттас электр зарядтардың бip-бipімeн тебілетіндігін, ал әр аттас электр зарядтардың бip-бipінe тартылатындығын ашты.
XVIII ғасырдың орта шенінде, электр құбылыстарына деген қызығушылық арта түсті. Күшті электр разрядтары электр ұшқыны мен найзағайдың арасындағы ұқсастықтың бар екендігіне түрткі болды. Б.Франклиннің, М.В.Ломоносовтың, Г.В.Рихманның 1752 жылдары жасаған тәжірибелері найзағайдың электрлік табиғаты болатынын дәлелдеді. Жай кайтарғыштың жасалуы электр жайындағы ілімінің ic жүзінде алғаш рет қолданылуы еді. Сол кездің өзінде, электрлену, емдік мақсаттарға пайдаланыла бастады. Осындай жайттар электрге деген ынтаны жандандыра, онымен айналысатын зерттеушілер санын көбейте түcтi. Электрленудің маңызы магнитизмнен кем еместігі белгілі болды. 1759 жылы ағылшынның жаратылыс танушы ғалымы Р.Симмер электрдің табиғаты жайындағы өз болжамын үсынды. Ол Ш. Дюфенің идеясын дамыта отырып әдеттегі жағдайда кез келген затта тең мөлшерде eкi түрлі электр заряды болады, олар бip-бipiнің әсерін бейтараптандырады, ал электрлеу нәтижесінде бip денедегі электр екінші денедегіден арта түседі деген корытынды жасады. Симмер болжамы злектрлік кұбылыстарды жақсы түсіндірді. 1759 жылы орыс ғалымы Ф.Эпинус ашкан электростатикалық индукция құбылысы бұл болжамды растай түcтi.
XVIII ғасырдың орта щеніне дейін электр жайында жүргізіліп келген тәжірибелер таза сапалық тұрғыда болды. 1745 жылы Г. В. Рихманның жасаған электрометрімен жүргізілген тәжірибелер сан сипатындағы тәжірибелердің алғашкы қадамы болды. 1784 жылы француз ғалымы Ш.Кулон ойлап тапқан дәлдігі жоғары иірілмелі таразының жасалуы тәжірибелік техниканың дамуындағы елеулі кезең болды. Бұл құрал магниттер- мен электр зарядтарының өзара әсерлесу заңдылықтарын ашуға жағдай жасады.
    
    Физика пәнінен дәріс сабақтарының мән жазбалары. Дәріс№1                      ... ... және ... негізін түсіндіру.Жоспар:+ Электр және магнетизм табиғаты туралы көзқарастардың қалыптасуына қысқаша шолу Кілттік сөздер: электр, магнетизм, Холл эффектісі, гестерезис.1. ... және ... ... ... ... ... ... шолу Электр және магнетизм түралы түсініктердің бастамасы Ежелгі ... ... ... ... және ... ... жеңіл заттарды өзіне тартү құбылысы адамдарға өте ... ... ... Магнит те адамдарға өте ерте заманнан белгілi болатын. Магниттің навигация мақсатында пайдаланылүы оған деген мүқтаждықты арттырды. Магнитті тәжірибе жүзінде ... ... ... ... ... (1296 ... болды. Ол магниттң полюстері болатынын, аттас полюстерінің 6ip-6ipінeн тебілетінін, әр аттас ... ... ... ал ... ... ... бөліп тастауға болмайтынын анықтады.XV -- XVI ғасырларда теңізде жүзү iciнiң қауырт дамуына байланысты компастың қасиеті жан-жақты зерттелді. XVI ғасырдың ... ... ... ... тәжірибелі едәүір материалдар жинақталды. Электр жайындағы түсініктер бүл кезде өте жүтаң еді.Электр және ... ... ... рет ... сипаттаған ағылшын ғалымы У. Гильберт болды. Ол өзінің 1600 жы - лы жарық, ... ... ... ... да көптеген заттардың үйкелгенде тартү құбылысына ие болатындығын айтқан. Әлектрлік ... ... оған ... болды. Ол өзінің тәжірибелері мен байқаулары нәтижесінде Жер шары ғаламат үлкен ... ... ... ... ұсынды.Гильберттен кейін де көптеген ғалымдар жер магнитизімін зерттеді. Электр құбылысын зерттеү жұмысы ғасырға жуық, уақыт ұмыт қалды. Электр ... ... және ... ic ... ... ... беймәлім болды. Сол себепті мұны жүйелі түрде зерттеүге ынта да болмады.XVIII ... ... ... ... электр құбылыстары жайындағы сол кезге дейін қалыптасқан көзқарасты өзгертуге ... ... Ceбeбi XVII ... ... ... ... ... болатын. Осы жаңалықтың, нәтижесінде тәжірибе жүргізу ауқымы ... 1729 жылы ... ... С. Грей ... ... және диэлектрикке (изоляторға) бөлінетіндігін анықтады. Көп ұзамай-ақ 1733 жылы француз ғалымы Ш. Дюфе оң және тepic ... ... ... және ... электр зарядтардың бip-бipімeн тебілетіндігін, ал әр аттас электр зарядтардың бip-бipінe тартылатындығын ашты.XVIII ғасырдың орта шенінде, электр құбылыстарына деген қызығушылық арта ... ... ... ... ... ұшқыны мен найзағайдың арасындағы ұқсастықтың бар екендігіне түрткі болды. Б.Франклиннің, М.В.Ломоносовтың, Г.В.Рихманның 1752 ... ... ... ... электрлік табиғаты болатынын дәлелдеді. Жай кайтарғыштың жасалуы электр жайындағы ілімінің ic жүзінде ... рет ... еді. Сол ... ... ... ... мақсаттарға пайдаланыла бастады. Осындай жайттар электрге деген ынтаны жандандыра, онымен айналысатын зерттеушілер санын көбейте түcтi. Электрленудің маңызы ... кем ... ... ... 1759 жылы ағылшынның жаратылыс танушы ғалымы Р.Симмер электрдің табиғаты жайындағы өз ... ... Ол Ш. ... ... ... ... әдеттегі жағдайда кез келген затта тең мөлшерде eкi түрлі ... ... ... олар ... ... бейтараптандырады, ал электрлеу нәтижесінде бip денедегі электр екінші денедегіден арта түседі деген корытынды жасады. Симмер ... ... ... ... ... 1759 жылы орыс ғалымы Ф.Эпинус ашкан электростатикалық индукция құбылысы бұл болжамды растай түcтi.XVIII ғасырдың орта ... ... ... жайында жүргізіліп келген тәжірибелер таза сапалық тұрғыда болды. 1745 жылы Г. В. Рихманның жасаған электрометрімен жүргізілген тәжірибелер сан ... ... ... ... ... 1784 жылы ... ғалымы Ш.Кулон ойлап тапқан дәлдігі жоғары иірілмелі таразының жасалуы тәжірибелік техниканың дамуындағы елеулі кезең болды. Бұл құрал ... мен ... ... ... әсерлесу заңдылықтарын ашуға жағдай жасады.Итальян ғалымдары Л.Гальванидің 1789 жылы, ал А.Вольтаның 1792 жылы ... ... ... гальвани эле - менті табылды және 1800 жылы электр тоғы ... ... ... ... ... ... бірқатар жаңалық ашуға түрткі болды. Ағылшын зepттeyшiлepi А.Карлейль мен В.Никольсон гальвани тоғы ... ... ... оны ... мен ... ... ... Физика мен химияның арасында бip-бipiн байытатын байланыстар орнатылды. Электрдің практикалық маңызы арта түсті. 1802 жылы орыс ғалымы В.В.Петров электр доғасын ... Бұл ... ... ... әcepiн ... жаңа ... бастама болды.Кезінде У.Гильберт магниттік күштерді электрлік күштерге қарама-қарсы қойған болатын. Бұл көзқарас ... ұзак ... ... eттi. 1820 жылы дат ... ... электр тоғының магнит стрелкаға әсерін ашты. Бұл жаңалык, электр теориясындағы жаңа тарау -- ... ... ... ... - дағы ... ... ... Электр тоғын зерттеу жұмыстарының нәтижесінде: егер өткізгіш спираль болып оралатын болса, онда тоқтың магниттік қасиетінің ... ... Бұл ... тоқ ... өлшейтін электромагниттік өлшеуіштер жасау мүмкіншілігін тудырды.1820 жылы француз ... ... және ... түзу ... ... ... ... әсерін ашты. Ал бұлардың отандасы П.Лаплас олардың зерттеуін кез келген пішінді өткізгiш үшін ... ... ... ... ... кернеулігін анықтайтын Био - Савар - Лаплас заңы ашылды. Сол кезде А.Ампер ... ... ... Ол екі ... ... ... күшін анықтайтын заңды ашты. Тоғы бар орамның жазық магнитке ұқсас болатынын анықтады. Осы тәжірибе негізінде А. ... ... ... ... ... болжам жасады. Сыры тек XX ғасырда ғана ... ... ... -- молекулалық токтар жайындағы болжам осылай - ша дүниеге ... ... ... үшін 1827 жылы ... ... Г.Ом ... әpi оның eciмiмeн аталған заңның манызы зор бол - ды. Сол кезеңде ағылшын ғалымы М.Фарадей екі ... яғни 1831 жылы ... ... құбылысын, ал 1834 жы - лы электролиз заңдарын ашты. Бұл жаңалықтар электрдің көптеген техникалық қолданыстарының ... ... ... Орыс ... ... ... ... жөнін - дегі зерттеулері (Ленц ережесі) мен ... ... ... ... ... ... -- Ленц заңы) ашуы электрленуді ic жүзінде пайдалануға жағдай туғызды.Ертеден-ақ электрлік және ... ... ... ... ... кeңicтiктi алып жаткан орта арқылы әсер ететіндігі тәжірибе жүзiндe белгілі болатын. Ф.Эпинус 1759 жы - лы ... ... күш ... ... ұғым ... 1830 ... ... өpic ұғымын енгізді, 1845 жылы терминін ұсынды.М.Фарадейдің ойынша магниттің немесе электр зарядының ... ... ... ... полюсі не электр заря - ды емес, бұлармен ... күш ... әсер ... бол - ды. Бұл жайт М. ... ... ... әсер ету ... еді. Осы теория бойынша денелер арасындағы әсер ... ... орта ... ... 6ip жылдамдықпен таралатын болды.XIX ғасырдың 60 жылдары ағылшын ғалымы Д. Максвелл Фарадейдің электр және магнит өpicтepi ... ... ... ... ... ... теориясын жасады. Д. Максвеллдің теориясы бойынша өзгермелі ... және ... ... ... бip ... таралады. 1887 жылы нeмic ғалымы Г. Герц тәжірибе жүзінде ... ... ... Д. ... ... ... ... Осы теорияны тәжірибе жүзінде негіздеуде орыс ғалымы П. Н. ... 1901 жылы icкe ... ... ... қысымын анықтау жөніндегі тәжірибесінің маңызы зор болды. Орыс ғалымы А. С. Поповтың 1895 жылы ... ... ... ... ... ... негізделді. Электромагнитік өрici зерттеу жөніндегі теориялық және тәжірибелік жұмыстар осы заманғы радио мен ... ... және ... радиотехника салаларының шығыуына негіз болды.Д.Максвеллдің теориясы электрді заттың ішкі құрылымымен байланыстыра алмады. Сондықтан бұл теория электролиз құбылысын, өpiстің ... ... және ... ... түсіндіруге жарамады. М. Фарадей ашқан электролиз құбылысы белгілі болғаннан кейін 1881 жылы неміс ... Г. ... ... ... ең кіші мөлшерінің болуы жайында болжам ұсынды. Осы кезеңнен бастап электрондық теория дамыды. Бұл теория термоэлектронды эмиссияны, вакуумдары электрон ағынын ... ... ... ... құбылыс - тарды түсіндіріп берді. Бұл құбылыстар заттар құрылысынын электрондық теориясының тәжірибелік негіздері болды. Ни - ... ... X. ... 1909 жылы ... өpic ... заттардың электрлік қасиеттерімен байланыстырды. Қaзipгi кезде оң және тepic электр зарядтарының жеке-жеке қарапайым электр бөлшектернен құралғаны анықталған. Қарапайым тepic зарядты ... ... ... ал ... оң ... ... ... бөлшек позитрон деп аталған. Осы бөлшектердің және заряды жоқ бейтарап бөлшектердің қасиеттepi ... және ... ... ... ... ... XX ғасырдың алғашқы ширегінде электрондық түciніктep негізінде диэлектриктер мен ... ... ... ... ... ... өткізгіштер теория - сы өрістерді, қорытып айтқанда, электрлік құбылыстарды зерттеу нәтижесінде заттардың осы ... ... ... ... - дағы ... ... Физиканың осы саладағы табыстары ядролық энергияны босату тәсілдерін ашуға, оптикалық кванттық генераторларды (немесе лазерлерді) жасауға мүмкіндік берді. ... ... ... ... маңызы баршаға аян. Орыс ғалымдарының электрді техникалық мақсатта пайдалану жөніндегі еңбектері зор болды. Мысалы, гальвано - пластика, ... ... ... ... электр двигателдер, радио және басқаларды орыс ғалымдары мен инженерлері ой - лап тапты әpi оларды ic жүзінде ... ... ... - тика саласы мен кванттық генераторлар жөніндегі ғалым - дардың табыстары дүние жүзіне белгілі ... ... ... ... және ... түралы түсініктердің бастамасы қайдан басталды?2. XV -- XVI ғасырларда қандай жаңалықтар ашылды? 3. XIХ ғасырларда қандай ... ... ... А.С. Сборник задач по общему курсу физики, ... ,2005.* ... С.Г. ... М.: ... 1970.* ... Э. ... курс ... т.2-Электричество и магнетизм. М.: Наука, 1983-1986.* Детлаф А.А. және ... ... ... т.1. М.: ... ... Р.А. және ... Физика курсы, т. 1. М.: наука, 1984.* Путилов К.А. Физика курсы, т.1. М: Просвещение, 1992.Дәріс № 2* ... ... ... ... ... Электр заряды+ Кулон заңы+ Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі, суперпозиция принципі+ Кернеулік векторының ағыны+ Остроградский -- Гаусс теоремасыКілттік сөздер: ... ... ... ... электрондар, өріс кернеулігі, суперпозиция1. Электр зарядыКейбір денелер (шыны, янтарь, эбонит т.с.с.) жібекпен, жүнмен т.б. үйкелетін (ысқыланатын) болса, жеңіл ... ... ... ... ... Бүл жайт үйкеліс нәтижесінде денелерде артық әлектр зарядының ... ... -- ... ... немесе электрленуімен түсіндіріледі. Тәжірибе аттас зарядтардың 6ip-6ipiнeн тебілетінін, ал әр ... ... ... ... көрсетеді.	Электр зарядтарының табиғатта қарапайым немесе элементар зарядталған бөлшектер түрінде кездесетіндігі қaзipгi кезде анықталган. Tepic зарядталған элементар бөлшек -- ... ... ... е (е= -- 1,6 :: 10-19Кл) табиғатта белгілі ең кіші тepic ... Ең кiшi оң ... -- ... ... {\р1 = = 1,6:: 10-19 ... ... ... Атомда оң зарядты ядро және мұны айналып козғалатын электрондар бар. Атом қосымша электрондар қосып алатын болса, онда тepic ион ... ... да 6ip ... ... npoцeci ... электрлеу) белгілі 6ip мөлшер-дегі электрондарды немесе иондарды әлгі денеге беру (аүыстыру) не одан тасымалдау болып ... ... ... және ... ... ... ... Қатты денеде атомдар 6ip-6ipiнe өте жақын (тығыз) орналасқан. Изоляторларда еркін электрондар жоқ. ... ... және ... бөлу ... ... алынған. Барлык 6eлгiлі заттар азды-көпті дәрежеде электр өткізеді. Мұның бәрі дене - ге әсер ... ... ... жарықталуға және т. с. с.) тәүелді болады.Дененіа) үйкеліс арқылы;б) ықпал (әсер) арқылы (электростатикалық индукция) электрлеуге ... - лық ... ... ... түсіндіруге болады. Егер бейтарап өткiзгiшкe мысалы, оң зарядталған дене жақындатылса, он - да өткізiштiк элек - трондар оған тартылады да, ... оған ... ... ... тepic заряд пайда болады (1-сурет).Электр зарядын кейде электр ... деп те ... ... ... сақталу заңы физиканың нeгiзгi заңдарының 6ipi болып табылады. Сонымен:1. Оң және тepic зарядтар бар. ... ... ... ... ... күшi, ал әр ... зарядтардың арасында өзара тартылыс күші пайда болады. Бұл ... ... ... күшiнeн әлдеқайда артық болады.2. Зарядтың бөлінгіштік қacиетi бар, 6ipaқ та ол ... ... ... Зарядтың элементар заряд деп аталатын ең аз мөлшepi (e) бар. Протон заряды 1р1 немесе позитрон заряды е+ оң ... ал ... ... е- ... ... ең аз ... болып табылады.Бipлiктepдiң халықаралық жүйeciндeБөлінгіштік белгілі болған жағдайда элементар зарядтар санын (Nbq) немесе зарядтың (q) өзін мына ... ... ... ... ... ... ... алгебралық қосындысы түрақты шама болады:Электр бейтарап жүйе үшiн const = 0 ... оң ... тepic ... тең ... ... ... ... жылы Күлон иірмелі таразының жәрдемімен нүктелік за - ряд ұғымын, зарядтардың ... ... және ... ... ... ... ... заңын пайдалана отырып мына заңды ашты:Вакуумдағы нүктелік eкi зарядтың өзара әсерлесу күші заряд шамаларының көбейтіндісіне тура пропорционал, ал олардың ... ... кepi ... және де осы ... ... қосатын түзу сызықтың бойымен бағытталған болады. Бұл ... ... ... мына ... ...                                   ... халықаралық жүйесінде (БХЖ)мүндагы    ...  ... ... деп аталады. Тұйық жүйедегі оқшауланып алынған зарядқа әсер ететін корытқы күш әp6ip жеке зарядтың әcepi ескерілген ... ... ... ... ... Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі, суперпозиция принципіЭдектромагниттік өріс ... ... ... болады. Тек осы өрістің нәтижесінде ғана зарядтар аралығындағы өзара әсер күші пайда болады. Бұған қоса бір ... ... ... әсері шекті жылдамдықпен беріледі. Электромагниттік өріс - ... ... ... Зарядталған денелер арасындағы өзара әсер күші осы өріс арқылы іске асырылады.Қозғалмайтын электр зарядтары электростатикалық өріс тудырады.Сонымен,  ... ... сан ... q0 сыншы зарядына әсер етуші күштің осы ... ... ... тең ... электр өрісінің сипаттамасы болады: Е=   (3.1)Векторлық формасы  F=q ... ... ... өріс ...  ... ... қолдануға болғандықтан ізделіп отырған Е= (3.3) формуласын аламыз. (3.3) ... r ... өріс ... ... анықтауға мүмкіндік береді.Кез келген нүктедегі өpicтiң қорытқы ... ... ... ... ... кернеуліктерінің геометриялық қосындысына тең болады:-- >Е кернеүлігшщ сан мәнi векторларды скаляр көбейту ережесін пайдалана ... ... ... сан ... ... арналған векторлық диаграмма көрсетілген.1562100628653- суретФарадей өpicтi көрнекі турде көрсету ушін оны күш ... ... ... ұсынды. Бул сызық өpicтiң әрбір нүктeciндегі кернеулік векторы оған жанама болатын сызық болып табылады (4-сурет). Егер өзгедей зарядтар ... ... күш ... он ... басталып шексіздікке кетеді. Егер өзгедей зарядтар болмайтын болса, күш сызығы шексіздіктен басталып тepic зарядқа келіп бітеді. (аяқталады.). Әр ... ... пары ... жагдайда күш сызығы зарядтан басталып тepic зарядқа келіп ... ... Күш ... ... және ... емес өрістің қасиетеpiн көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік жасайды. Егер кеңстіктiң кез келген нүктелеріндегі өpic кернеулігі Е бірдей болса, өpic бipтeктi ... ... Әр ... ... ... екі ... жазық пластинкалар аралығындағы өpic 6ipтeктi өpicкe мысал ... Бул ... өpic ... ... бо - ... ... күш ... кескінделіп көрсетіледі. Күш сызықтарының орналасуында осы айтылған тәсілден ... да 6ip ... ... өpic ... емес өpicтi бейнелейді. Егер кeңicтiктiң кез келген нуктелеріндегі кернеулік бірдей болмаса, өpic 6ipтeкciз ... ... 4. ... векторының ағыныАуданды нормаль бағытында тесіп өтетін күш сызықтарының санын немесе және ... ... ... ... ... агыны деп атайды.Бipтeктi өpicтe  нормалі өpic векторы -мен  ... ... ... бет орналаскан дейік (4-сүрет).Сонда, ағынның  анықтамасы бойынша ФЕ мынаған тең болады:9144001187454-суретФЕ  =   = Е S cos =EnS   (4.1)  ... En=Е ... ... ... ... Егер бүрышы сүір (cos >0) болса, онда ағын оң ... егер ... ... (cos 0 ... r0 ... ... Егер де q 
    
   

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 113 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Байланыстырып сөйлеу әдістемес124 бет
Биология сабақтарында ойын технологиясын пайдаланып өткізу әдстемесі30 бет
Биологиядан зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі20 бет
Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы пәнінен дәрістер31 бет
Басқаруды ұйымдастыру және басқару теориясы туралы жалпы ұғым8 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстар әдістемесі4 бет
М.Х. Дулати атындағы ТарМУда өткен педагогикалық практика бойынша магистранттың есебі76 бет
Педагогикалық тәжірибе бойынша есеп55 бет
Психология пәніне арналған дәрістің негізгі қызметтері мен ережелері26 бет
Сұрақ кітапшасы 3804 нұсқа 8 сынып12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь