Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының жалпы сипаттамасы және миссиясы


Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының жалпы сипаттамасы
және миссиясы. 3
Корпоративтік басқару 12
Тәуекелдерді басқару жүйесі 16
Қордың 2006.2009 жылдардағы негізгі жетістіктері 18
Жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттері 25
Депозиттерге міндетті түрде кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктер 29
Өтеу резерві және «Бата» сараланған мөлшерлемелер жүйесі 31
Жұртшылықты хабардар ету және халықаралық ынтымақтастық 34
2009.2011 жылдарға арналған орта мерзімді даму стратегиясы 39
Аудитордың есебі және Қаржылық есеп беру 48
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры»акционерлік қоғамы ҚР Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі IADI Депозиттерді Сақтандыру Жүйелерінің Халықаралық АссоциациясыҚордың 2010-2012 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары Қазақстандағы жеке тұлғалардың депозиттеріне кепілдік беру жүйесін одан әрі дамыту бойынша басым мақсаттары мен міндеттерін белгілеуге көзделген.
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 2010-2012 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында Қордың алдағы үш жылға арналған қызметінің стратегиялық бағыты, мақсаттары және басымдылықтары анықталған.
Біздің стратегиялық бағытымыз экономикалық орта мен жоспарланған кезең ішінде күтілетін тәуекелдерді талдауға негізделген. Қор кешенді стратегиялық басқарудың тұжырымдамасы негізінде дамиды, ол Қор ұшырауы мүмкін неғұрлым елеулі тәуекелдерді талдауды, оларды барынша азайту бойынша тиімді шаралар мен іс-қимылдарды әзірлеуді,
ДКБЖ-ны дамытудың сапалы жаңа кезеңдеріне көшу мақсатында Қор қызметінің негізгібағыттарын одан әрі жетілдіруді қамтиды.
Қордың стратегиялық даму жоспары біздің миссиямызды тиімді жүзеге асырудыңбағытын, сондай-ақ біздің дүниетанымдық тұжырымдамамыз – өз миссиямызды әлем тәжірибесінің ең үздік жетістіктерін қолдана отырып, депозиттерге кепілдік берудің тиімді жүйесі болуға қол жеткізу үшін жұмсайтын күш жігерімізді болжайды.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Мазмұны

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының жалпы сипаттамасы
және миссиясы. 3
Корпоративтік басқару 12
Тәуекелдерді басқару жүйесі 16
Қордың 2006-2009 жылдардағы негізгі жетістіктері 18
Жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі депозиттері 25
Депозиттерге міндетті түрде кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктер 29
Өтеу резерві және Бата сараланған мөлшерлемелер жүйесі 31
Жұртшылықты хабардар ету және халықаралық ынтымақтастық 34
2009-2011 жылдарға арналған орта мерзімді даму стратегиясы 39
Аудитордың есебі және Қаржылық есеп беру 48

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының жалпы сипаттамасы және миссиясы.

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорыакционерлік қоғамы ҚР Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі IADI Депозиттерді Сақтандыру Жүйелерінің Халықаралық АссоциациясыҚордың 2010-2012 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары Қазақстандағы жеке тұлғалардың депозиттеріне кепілдік беру жүйесін одан әрі дамыту бойынша басым мақсаттары мен міндеттерін белгілеуге көзделген.
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры АҚ 2010-2012 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында Қордың алдағы үш жылға арналған қызметінің стратегиялық бағыты, мақсаттары және басымдылықтары анықталған.
Біздің стратегиялық бағытымыз экономикалық орта мен жоспарланған кезең ішінде күтілетін тәуекелдерді талдауға негізделген. Қор кешенді стратегиялық басқарудың тұжырымдамасы негізінде дамиды, ол Қор ұшырауы мүмкін неғұрлым елеулі тәуекелдерді талдауды, оларды барынша азайту бойынша тиімді шаралар мен іс-қимылдарды әзірлеуді,
ДКБЖ-ны дамытудың сапалы жаңа кезеңдеріне көшу мақсатында Қор қызметінің негізгібағыттарын одан әрі жетілдіруді қамтиды.
Қордың стратегиялық даму жоспары біздің миссиямызды тиімді жүзеге асырудыңбағытын, сондай-ақ біздің дүниетанымдық тұжырымдамамыз - өз миссиямызды әлем тәжірибесінің ең үздік жетістіктерін қолдана отырып, депозиттерге кепілдік берудің тиімді жүйесі болуға қол жеткізу үшін жұмсайтын күш жігерімізді болжайды.
Қордың жетістіктері. Қор өте аз уақыт кезеңі ішінде өз дамуында pay-box жүйесіненнемесе қаражат жинақтауға арналған себеттен сапалы жаңа деңгейге - барабар бағалауғаарналған құралға және оған тән тәуекелдерді нақты басқаруға ие жүйеге өте отырып, жоғарынәтижелерге қол жеткізді.
Депозиттерге мемлекет кепілдігі. Өткен үш жыл ішінде мемлекеттегі және одан тысжерлердегі жалпы экономикалық ахуал, күрделі проблемалар мен анықсыздықты әкелеотырып күшті шиеленісті. Ішкі және сыртқы қаржылық ландшафтыдағы осындай өзгерістерғаламдық қаржылық дағдарыстың әсерін жеңілдетуге және қаржылық тұрақсыздық проблемасына қадала назар салуға бағытталған бірқатар мемлекеттік және реттеуші шаралардықабылдауға алып келді.
Қордың алдағы кезеңге арналған жоспары. Біздің назарымыз жоспарланған кезең ішінде келесі бағыттарды дамыту арқылы халықтың қазақстандық банк жүйесіне сенімін сақтауғашоғырланатын болады:
(1) депозиттерге міндетті кепілдік беру саласындағы заңнамаларды
жетілдіру және проблемалы банктерді тиімді қайта құрылымдау мен тарату, (2) көрсетілгензаңнама нормаларын практикалық табысты жүзеге асыру,
(3) қатысушы банктердің күнтізбелік
салымдарының сараланған мөлшерлемелерінің методологиясын жетілдіру, (4) тәуекелдерталдауларын және Қордың қызметін бақылауды күшейту, (5) Қордың өзінің негізгі қызметтерін орындауға шұғыл дайындығын қамтамасыз ету. Сондай-ақ, салымшылардың хабардарлығын
арттыру мен олардың ДКБЖ-нің қызметі қағидаттарын түсінушілігіне бағытталған жұмыстаркүшейтілетін болады.
Қор өз қызметін жоспарлауды жүзеге асыру кезінде ішкі тәуекелдерді басқару жүйесінің негізі ретінде, біршама елеулі тәуекелдерді талдауды қамтитын кешенді стратегиялық басқару тұжырымдамасына негізделеді.
Стратегиялық жоспарлау процесінде мынадай факторлар ескеріледі:
:: ДКБЖ және Қор жұмыс істейтін орта;
:: негізгі тәуекелдер және олардың салдарларын анықтау мен топтастыру;
:: Қордың негізгі серіктестерін бірегейлендіру;
:: ҚДКБҚ қол жеткізуге ниет еткен нәтижелер; және
:: Қор тәуекелдерін төмендетуге бағытталған стратегиялар және іс-шаралар.
Біршама тиімділікке қол жеткізу үшін Қордың қызметін жоспарлау процесі Қордың ішкітәуекелдерін басқару процесімен интеграцияланған. Қор 2008 жылы Қазақстанныңдепозиттерге кепілдік беру қоры АҚ-да тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру ережесін(Акционердің 310708 ж. № 120 шешімі) әзірледі және қабылдады, соның негізінде Қордаоған әсер ететін елеулі тәуекелдерді анықтау үшін ішкі тәуекелдерді басқару жүйесі жұмысістейді. Осылайша біртұтас болып бірлесу Қордың стратегиялық бағытын анықтауға жәнеаталған тәуекелдерге сәйкес басымдықтарды орнатуға мүмкіндік береді.
Ішкі тәуекелдерді басқару процесіҚДКБҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің көмегі арқылы Қорға жоспарланған кезеңдеәсер ететін елеулі тәуекелдерді анықтады және бағалады, сондай-ақ Қордың күшті жәнеәлсіз жақтары бағаланды. Аталған іс-шара анықталған тәуекелдерді барынша азайтуға
бағытталған іс-шаралар жоспарын әзірлеу мақсатында жүзеге асырылды.
Сыртқы және ішкі ортаны анықтауБизнес-процестерді бірегейлендіру
Оларға тән тәуекелдерді белгілеуТәуекелдерді талдау және бағалауТәуекелдерді өлшеуТәуекелдерді азайту бойыншашараларды қабылдау
Бақылау шараларын бағалау және қабылдауІшкі бақылау жай-күйін бағалау
Қабылданған шаралар мониторингі жәнетәуекелдерді қайта қарау
Есеп және тәуекелдер туралы ақпараттыбаяндау мазмұндау
Қор өз қызметінде келесідей негізгі стратегиялық қағидаттарды ұстанатын болады:
1999 жылдың қарашасында құрылған қазақстанның депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіқаржылық тұрақтылық пен халықтың отандық банк жүйесіне деген сеніміне қолдау көрсетуде бірнешемәрте өзінің маңыздылығын растады.
2006 жылғы 7 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндеорналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы Қазақстан Республикасының Заңыдепозиттерге кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеуінің құқықтық негізі болып табылады.
ҚДКБҚ жоғары органы болып Акционер - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі табылады. Басқару органы болып Қордың Директорлар Кеңесі табылады. Қордың ДиректорларКеңесі сегіз мүшеден - Ұлттық Банк төрағасының орынбасарынан, Қаржылық қадағалау агенттігітөрағасының орынбасарынан, Ұлттық Банк бөлімшесінің үш басшысынан, екі тәуелсіз директорлардан, олардың бірі Қазақстан Қаржыгерлерінің ассоциациясы ЗТБ өкілі болып табыладыжәне Қор Төрайымынан тұрады. Ұлттық банк төрағасының орынбасары Қордың Директорларкеңесінің төрағасы болып табылады.
Стратегиялық жоспарлардың орындалуын бақылауды Қордың Директорлар кеңесі жүзеге асырады. Үздіксіздік қағидаты Қордың стратегиялық жоспарлауының негізінде жатыр, соған байланыстықұжат жыл сайын Қордың алдағы 3 жылға даму жоспарын нақтылау үшін қайта қаралады.
Қордың негізгі миссиясы банкілік депозиттерге кепілдік беру арқылы депозитсалымшыларының мүдделерін қорғау және қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған жағдайда,олардың шығындарын өтеуболып табылады.
Қор өзінің миссиясын тиімді орындауы үшін халықтың депозиттеріне кепілдікберуді жүзеге асырумен және Қазақстанның банк секторының тұрақтылығын қамтамасызетуге қатысумен байланыстыөзінің негізгі міндеттерін жоғары кәсібидеңгейде орындауға ұмтылады.
Өз міндеттерін орындау кезінде Қор негізгі күшін Қордың тәуекелдерін және
Ықтимал шығындарын біруақтылық азайтуға бағыттайды.
Қор мынадай негізгі өкілеттіліктерге ие:
жүйенің қатысушы банкі мәжбүрлеп таратуға ұшыраған жағдайда кепілдік берілген өтемақысын төлеу;
кепілдік берілген өтемақыны төлеуге арналған арнайы резервті қалыптастыру;
Қор қаражаттарын тиімді инвестициялау; ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Депозиттерге кепілдік беру қоры
ҚР- ның жер қорының жалпы сипаттамасы
Қазақстанның ерекше қорғалатын аймағының жалпы сипаттамасы
Кепілдік саясаты
Заем шарты және жалпы сипаттамасы
Қазақстанның биржа қорының қалыптасуы мен дамуы
Бидай және оның жалпы сипаттамасы
Парақорлықтың түсінігі және жалпы сипаттамасы
Өндірістің жалпы сипаттамасы және классификациясы
Экологилық қылмыстың жалпы сипаттамасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь