Қазақстандағы туризм жағдайы мен даму перспективасы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... 6
1.1 Туризм мәні. Туризмнің қызмет етуінің механизмі ... ... ... ... ... ... . 6
1.2 Қызмет көрсету туризмдегі әлеуметтік . экономикалық фактор ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
12
1.3 Туризмді дамытуда маркетинг пен менеджментті қолдану ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
15

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
20
2.1 Қазақстан Республикасында туризмнің дамуының қазіргі жағдайы ... .. 20
2.2 Қазақстанда туризм индустриясын қалыптастырудың негіздері ... ... . 26
2.3 Туризмнің даму үрдісіне ықпал ету жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 34
2.4 Туризмді дамытуда мемлекеттік реттеу маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 39

3 ҚАЗАҚСТАНДА ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ ... ... ... 52
3.1 Мемлекеттік бағдарламаның туризмнің дамуына ықпалы ... ... ... ... ... ... ... .. 52
3.2 Туризм саласында кластер құру маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 59

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 72

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 74
КІРІСПЕ


Туризм көптеген мемлекеттердің экономикасы мен жаһандану жағдайына ықпалды әсер ететін маңызды әлеуметтік және саяси құбылысқа айналып отыр. Өңдеуші өнеркәсіпке, мұнай-газды өндіруге және машина жасау салаларына инвестиция салудың тиімділігімен салыстырғанда, туризм саласы қолайлы және жоғары табысты сала болып табылады.
Дамыған елдердегі экономикалық саяси және әлеуметтік тұрақтылықты сақтауға негізделген әлемдік тәжірибе көрсеткендей, елдің географиялық орналасуы және оның табиғи-климаттық ресурстары мен көрікті жерлері тікелей туризмді дамытуға қолайлы құндылық ретінде саналады.
Ұлттық экономиканы қайта реформалау, туристік ұйымдардың қызмет ету жүйесіндегі анау айтарлықтай өзгерістері мен саланы басқару тетіктерінің өзгеруі, қазіргі уақыттағы жағдайымен байланысты бірқатар мәселелерді туындатты. Сонымен бірге, туризмнің дамуы тұрғындардың денсаулықтарын нығайту және қолайлы демалу жағдайларын қамтамасыз ету жағдайында маңызды әлеуметтік міндетті шешуге ықпал етеді.
Дүниежүзілік туристік ұйымның болжауы бойынша, әлемдік дәстүрлі туристік нарықтардың рекреациялық сыйымдылықтары өзінің шегіне жеткен, сондықтан жаңа туристік территориялардың есебінен, туризм саласының өсуі қамтамасыз етілуі керек деген. Осыған байланысты Қазақстан үшін әлемдік туристік қызметтер нарығынан өз сегментін иемденудің ерекше мүмкіндігі пайда болып отыр. Соңғы он жылдықта Қазақстан әлемдік туристік нарықтың белсенді қатысушысы ретінде танылуда, бірақ туризм индустриясын тиімді басқару сұрақтары мен саланы ұйымдастыру мәселесі қалыптасып отыр.
Қазақстанда туризмнің тарихи даму алғышарттары, б.з. үшінші мыңжылдығында қалыптаса бастаған, Ұлы Жібек жолының дамуымен байланысты. Қазақстан экономикасындағы туризмнің рөлі әлі де болса төмен. Резидент және резидент еместердің жалпы санының туризмдегі үлесінің салмағы-3 %. Қазіргі кезеңдегі туристік сұранысты қанағаттандыруға қолайлы жағдайлардың Қазақстанда болуына қарамастан, қазақстанның жалпы ішкі өніміндегі туризмнен түсетін түсімнің үлестік салмағы 0,2%-ды құрайды. Мемлекет территориясының әртүрлі бағытқа қолдануға қолайлы 80 негізгі ландшафтық-рекреациялық зонаға бөлінуі, ел аумағында туризмді дамытуға қолайлы жағдайлардың болуы, мемлекетте жыл бойы туристік-рекреациялық қызметтерді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Республикада тарихтың әртүрлі даму кезеңдерін сипаттайтын 27 мыңға жуық ежелгі ескерткіштер бар. Олардың ішінде Қара хан (ХІғ) мавзолейі, Айша Бибі (ХІ-ХІІ ғғ) мавзолейі, Алаша хан (ХІІ ғ), Жошы хан мавзолейлері сияқты ерекше архитектуралық нысандар бар.
Елбасы Н. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында ел экономикасының басымды бағыттарының бірі ретінде туризмді дамыту қажеттілігін ерекше атап өткен болатын. Осыған орай Қазақстан Республикасы Үкіметінің бастамасы бойынша Маркетингтік сараптамалық зерттелім орталығы, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі мен американдық консалтингтік компаниясы «Қазақстан экономикасының қызмет көрсетіп отырған бәсекеге қабілетті және потенциалды перспективті секторларына баға беру және олардың дамуы жөнінде үсыныс» жобасы іске асырылды. Жобаның мақсаты — Қазақстан экономикасының болашағы бар салаларының бәсекеге қабылеттілігін көтеру. Сарапшылардың қорытындысы бойынша Қазақстанның бәсекелестік басымдылығы оның таңғажайып мәдениетінде (мәдени-танымды), бай табиғи әлеуетіне (экологиялық туризм), қызмет белсенділігінің өсуіне байланысты қызмет туризмімен, сонымен қатар демалыстың белсенді түрімен, мысалы, спорт және сол сияқты басқа да туризм түрлерімен айналысуға болатындығымен ерекшеленеді. Туризм 2010 жылға дейінгі мемлекеттің экономикалық дамуының басым секторларының бірі деп атап көрсетілді. Тақырып өзектілігін жоғарыда айтылып кеткен мәліметтер айқындайды. Осыдан димпломдық жұмыс мақсаты Қазақстан Республикасында туризмнің қазіргі жағдайына талдау жүргізе отырып, перспективті бағыттарын анықтау.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1 Журнал «Discovery Kazakhstan», 2009г.
2 Азар В.И, Туманов СЮ. Экономика туристского рынка. М, 1998.
3 Балабанов И.Т., Балабанов А. И. Экономика туризма: Учеб.пособие. М., 2003.
4 Квартальнов В. А. Туризм: Учебник. М., 2000.
5 Купер К, ФлетчерД., Гильберт Д. Экономика туризма: Теория и практика. СПб., 1998.
6 Ильина Е.Н. Основы туристской деятельности: Учебник. М., 1992.
7 Гостиничный и туристский бизнес / Под ред. А.Д.Чудновского. М., 1998.
8 Тынчерова З.В., Ягофаров Г.Ф. Основы планирования и организации туристской деятельности. Учеб. пособие. – Алматы, 2003г.
9 Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. М., 1999
10 Шеденов У.К., Бозаков А.А. Эффективность и качество услуг в условиях интенсификации общественного производства. Алма Наука, 1998, 128 с.
11 Решетникова Е.Г. Сфера услуг: планирование, проблемы, перспективы. М., Экономист 2006, 196 с.
12 Материалы интернет www. google.kz
13 Вуколов В.Н. Роль туризма в экономике и социальной сфере современного Казахстана (Казахстанское общество сегодня: социально-институциональные сдвиги и экономическое развитие). Алматы: Университет "Туран", 1998г.
14 Квартальнов В. А. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник. М., 2002.
15 материалы интернет stat.kz
16 материалы интернет www.kazakhstan-tourist.com
17 Материалы интернет www.ecotourism.kz
18 Байкожа Ж. Об индустрии туристического бизнеса // Central Asia Monitor.- 2006 – 13 января (№2) – С. 6.
19 Раева Р.А. Казахстанский туризм: Новый поворот // Деловой мир Казахстана. – 2006. – С. 3.
20 Развитие туризма на современном этапе и задачи Академии туризма / Под ред. Ю. В. Кузнецова. - СПб., 2000.
21 Реалии и возможности туристического рынка Казахстана / Деловой мир, 2008 - №5. – с. 3.
22 Есмаханова А.У Туристский кластер как инструмент развития конкурентоспособности экономики // Материалы международной научно-практической конференции «Национальная конкурентоспособность Казахстана: теория, практика, перспективы». – Алматы: КазНУ, 2006. – Ч. 1. – С. 238-242.


23 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира»: приоритеты и пути их реализации. – Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2006. – 152 с.
24 Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. – 2005. – 19 февраля. – С. 2.
25 Тасмагамбетова А.А. Тенденции развития экономики туризма в Казахстане // Материалы международной научно-практической конференции «Туризм в Кыргызстане». – Бишкек: БГИЭК, 2001. – Ч. 2. – С. 164-166
26 Шокаманов Ю. О развитии туризма в Республике Казахстан за 2005 год. // Пресс-релиз. – 2006. – 19 июня. – С. 3-7.
27 Уринов Б.Х. Развитие туризма и меры государственной поддержки для развития деятельности туристических фирм // Материалы международной научно-практической конференции «Туризм в Кыргызстане». – Бишкек: БГИЭК, 2006. – Ч. 2. – С. 169-172.
    
    Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетіЕстурлина Б.Қазақстандағы туризм жағдайы мен даму перспективасыДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС0509092 – ... 2010|                                    ... ... экономикалық университеті           ||                                    ||                                    ||                                    ... ...                           ... ...                           ... профессор                           ||З.Н. ...                             ...                            ...                         ||                                    ||                                    ||                                    ... ЖҰМЫС                             ||                                    ... ... ... ... мен даму ...     ||                                    ||                                    ... – «Туризм» мамандығы бойынша                  ||                                    ||                                    ||                                    ||                                    ||                                    ...                                ... ... ...                  Б. ... ||                                    ||                                    ... ...                            ... ...                             ||Б.Т. ...                              ||                                    ||                                    ||                                    ||                                    ||                                    ||                                    ... 2010                             ...                 |4 ||                                   |  ||1 ... ... ... АСПЕКТІЛЕРІ…………….           |6 ||1.1 ... ... ... ... ... ... ...     |6 ||1.2 ... ... ... ...... фактор    |  ||ретінде………............................................................|12 ||.........................................               |  ||1.3 ... ... ... пен ... қолдану       |  ... ...             |  ||                                   |  ||2 ... ... ... ДАМУ ЖАҒДАЙЫН         |  ...     |20 ||2.1 ... ... ... дамуының қазіргі жағдайы……  |20 ||2.2 Қазақстанда туризм ... ... ...   |26 ||2.3 ... даму үрдісіне ықпал ету                 |34 ...            |  ||2.4 ... ... ... ...               |39 ...             |  ||                                   |  ||3 ... ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ…………           |52 ||3.1 ... ... ... ...            |52 ...                 |  ||3.2 ... ... ... құру                  |59 ...       |  ||                                   |  ... ………………………………………………………………..                 |72 ||                                   |  ... ... ... |74 ... ... ... экономикасы мен жаһандану жағдайынаықпалды әсер ететін маңызды әлеуметтік және саяси құбылысқа айналып ... ... ... ... және ... жасау салаларынаинвестиция салудың тиімділігімен салыстырғанда, туризм саласы қолайлы жәнежоғары ... сала ... ... ... экономикалық саяси және әлеуметтік тұрақтылықтысақтауға ... ... ... ... елдің географиялықорналасуы және оның табиғи-климаттық ресурстары мен көрікті жерлері тікелейтуризмді ... ... ... ... ... экономиканы қайта реформалау, туристік ұйымдардың қызмет ... анау ... ... мен саланы басқару тетіктерініңөзгеруі, ... ... ... ... бірқатар  мәселелердітуындатты. Сонымен бірге, туризмнің ... ...  ... және қолайлы демалу жағдайларын қамтамасыз ету жағдайында маңыздыәлеуметтік міндетті шешуге ... ... ... ... ... ...  ...  дәстүрлітуристік нарықтардың рекреациялық сыйымдылықтары өзінің шегіне жеткен,сондықтан жаңа ... ... ... ... ... ... етілуі керек деген. Осыған байланысты Қазақстан үшін ... ... ... өз ... ... ерекше мүмкіндігіпайда болып отыр. Соңғы он ... ... ... ... ... ... ретінде танылуда, бірақ туризм индустриясын ... ... мен ... ... ... қалыптасып отыр.Қазақстанда  туризмнің  тарихи  даму  алғышарттары,  б.з.  ... ... ... Ұлы ... ... ... байланысты.Қазақстан экономикасындағы туризмнің рөлі әлі де болса төмен. ... ... ... ... ... ... ... салмағы-3 %. Қазіргікезеңдегі  туристік  сұранысты  қанағаттандыруға  қолайлы  ... ... ...  ...  ...  ішкі  өніміндегітуризмнен түсетін түсімнің үлестік салмағы 0,2%-ды ...  ... ... ... ... қолайлы 80 негізгі ландшафтық-рекреациялық зонаға бөлінуі, ел ... ...  ...  ... ... ... жыл бойы ... қызметтердіұйымдастыруға мүмкіндік береді.Республикада тарихтың әртүрлі даму кезеңдерін сипаттайтын 27 мыңға жуықежелгі ескерткіштер бар. ... ... Қара хан (ХІғ) ... Айша ... ғғ) ... ... хан (ХІІ ғ), Жошы хан мавзолейлері ... ... ... ... Н. ... ... ... Жолдауында ел экономикасыныңбасымды бағыттарының бірі ретінде ... ... ... ерекше атапөткен болатын. Осыған орай Қазақстан Республикасы Үкіметінің бастамасыбойынша ... ... ... ...  ...  ... ... министрлігі мен американдық консалтингтік компаниясы«Қазақстан экономикасының қызмет ... ... ... қабілетті жәнепотенциалды перспективті секторларына баға беру және олардың дамуы ... ... іске ... ... ...... экономикасыныңболашағы бар салаларының бәсекеге ... ... ... ... ... ... басымдылығы оның таңғажайыпмәдениетінде (мәдени-танымды), бай ... ... ... ... белсенділігінің өсуіне байланысты қызмет туризмімен, сонымен қатардемалыстың ... ... ... спорт және сол сияқты басқа да туризмтүрлерімен айналысуға болатындығымен ... ...  2010  ... ... экономикалық дамуының басым секторларының бірі деп атапкөрсетілді. Тақырып өзектілігін  жоғарыда  ...  ...  ... ... ...  ... мақсаты Қазақстан Республикасындатуризмнің қазіргі жағдайына талдау жүргізе отырып, ... ... ... жету үшін ... міндеттер айқындалды:- туризмнің қызмет етуінің экономикалық механизмін сипаттау;- Қазақстан Республикасында туризмнің дамуының қазіргі жағдайынталдау;- Қазақстанда туризм индустриясын қалыптастырудың негіздерін анықтау;- ... ... ... ... ... айқындау;Дипломдық жұмысты  орындауда  ғылыми  зерттеудің  теориялық  ... ...  ... ...  ... экономистердің еңбектері,алдыңғы қатарлы  шетел  әдебиеттері,  ...  ...  ... ... шешімдері құрады.1 ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ1.1 Туризм мәні. Туризмнің қызмет етуінің механизміТуризм әлемдік бірлестік үшін жалпы ... 10 % - ын ... ... және ... ... сала ... есепетеледі. Туристікбизнес 21 ғасырдың экономиканың ... ... және ... ... салмақты үлесін статистикалық мәліметтер айқындайды.ЖҰӨ туризм үлесі экономикасы жоғары дамыған және ... 2 % дан 10 % ... ... Аралды мемлекеттерде  және аздамыған елдерде оның үлесі 30-40 ... ... ... азық-түлік өнімдері, компьютер және отынэкспорты бойынша ... ... ірі ... ...  ... ... мен ... 8 % әлемдік экспортқа тиеді.БТҰ мүше елдердің 83%-ы бес ... ... ... ... ал38% - ы ... ... негізгі кіріс көзі саналады.Туризм кірісінің өсуінің жоғары қарқынын келесі мәліметтерден көругеболады: егер 1950 жылы ... ... ... 2,1 млрд. АҚШ долл. құраса,1998 жылы – 444,7 ... АҚШ ... ... ... ... елдің «үштік» жетекші саласына енеді, жоғарықарқынмен дамуда және экономикалық және әлеуметтік маңызға ие:жергілікті кірісті ұлғайтады;жаңа жұмыс ... ... ... көрсетумен байланысты барлық салаларды байланыстырады;туристік  орталықтарда  әлеуметтік  және  ...  ... ... ...  ...  және  ...  ... халық өмірінің деңгейінің жоғарлауын қамтамасыз етеді;валюталық түсімдерді ұлғайтады[1].Туризм концепциясы демалыс, іскер және басқа мақсаттармен бір ... ... ... өз ... басқа жерлерге саяхатқа шығатынтұлғалардың ... ... ... ... ... ... үшін ... келесітүрлері анықталған :ішкі туризм, жергілікті халықтың өз елі ішінде саяхатқа шығуы;кіру ... ол ... ... ... ... бір елге ... келу;шығу туризмі, бір елдің тұрғынының басқа елге саяхатқа шығуы.«ішкі туризм» және «кіру туризмінен» тұратын ел шеңберіндегі туризм;«ішкі ... мен ... ... ... ... ... ... мен «кіру туризмімен» анықталатын халықаралық туризм [2, 67б].Туризмнің негізгі типтері үйлесе отырып, оның ... ... ... ... -1 ... ... ... (сұраным бойынша)Туризм категориясы бір күннен астам тұрғылықты мекен жайынан ... ... ... ... деп ... түсініктен тұрады (кесте 1). Сапарға шығу ... ... ... болу ... ... ... болып саналады, себебі ол кез-келген туризм түрініңмаңызды өлшем бірлігі, туристердің келуінің (бір жыл) ... ... ... бір ... ... мен ... ... айырмашылықтыанықтауда елеулі көрсеткіш болып табылады.Кесте 1Келу немесе сапарға шығу ұзақтығының жіктелуі [60].|Категориялар    ... шығу ...               ||0. ...    |X                          ...     |                           ||1 .  ...                              ||1.1.        |1-3                         ||1.2        |4-7                         ||1.3        |8-28                         ||1.4        |29-91                        ||1.5        |92-365                        ||Е с к е р т у -  ... И.Т., ... А. И. Экономика туризма:||Учебное пособие. М., 2003                         ... шығу ... ... ... келушінің тұтынуы мен шығындарынанықтайды, және бұл туризм ... ... ... Келу ... ... ... ... бос уақыт, рекреация және демалыс;2. таныстары мен туысқандарға келу;3. іскерлік және кәсіби мақсаттар;4. діни/қажылық;5. емделу;6. басқа мақсаттар.Келу ... ... ... түрлеріне сай келетін көлік түрлерімен деанықталады. Бұл қозғалыс жылдамдығына қатысты, яғни ... ... ... ... емделу немесе басқа мақсаттардың болуынабайланысты. Кең қолданыстағы және қолайлы жергілікті ... ... ... 2).Кесте 2Көлік құралдары|Әуе көлігі   |Кесте бойынша рейстер                 ||        ... ... ...                ||        ... әуе тасымалдары                 ||Су ...    ... ... мен ...            ||        ...                        ||        ...                        ... көлігі  |Теміржол көлігі                    ||        ... және ... ... және ...    ||        ... ... ...                ||        ... ... ... 8 ...      ||        ... ... ... алу             ||        ... да ... ... ...            ||Е с к е р т у -  ... И.Т., ... А. И. Экономика    ... ... ... М., 2003                   ... ... ...  байланысты  түрлі  әдістерменанықталады ... 3 ... ... орналастыру құралдары|Орналастыру-д|Туристерді     ...              ||ың ...  ...   ... ...          ...    ... ...  |                   ||       ... ...  ... ...         ||       |          ... және ... лагерлері     ||       |          ... ... ...      ||       |          ...         ||       ... ұжымдық    |Демалысқа арналған орындар      ||       ...      ... ...           ||       |          ... ... ...       ... жеке |Жеке үйлер              ||ың жеке   ...      ... ... жалға берілетін  ||құралдары  |          ...               ||       |          ... ... ... ...       |          ... мен ... ...   ||       |          ... ...          ||       |          ... ... ... да ... ||Е с к е р т у -  ... В. А. ... ... М., 2000   ... туризмнен түсетін кірісті жоғарылату әдістері: ... ... ... индустриясын, тамақтану индустриясын, жергілікті сувенирөнеркәсібін қалыптастыру. Туризмнің жергілікті  ...  ... ... ... ... толық жүзеге асыратын туристік-рекреация қызметтерінің  ...  ...  ...  ... ... ... ... жүзеге асыру мен жобалаудың негізгіміндеті туристік қызметтен ...  ...  ...  ... және ... туристік әлуетінің басты құрылымдық элементі болыпесептелетін жоғары дамыған ... ... ... ... индустрия – бұл орналастыру мен көлік құралдарының, тамақтану,көңіл көтеру, танымдық, ... ... ... және басқа мақсаттағыобъектілер, туристік ... ... ... ... сонымен  бірге,экскурсиялық және аудармашы - гидтік қызмет көрсететін ұйымдар жиынтығы.Туризмнің ... ... ... халықаралық және ішкі туризм болыпсаналады. Халықаралық ... кіру және шығу ... ... Халықаралықтуризмнен ішкі туризм ерекшелігі, Қазақстан азаматтарының және сол ... ... ... ... шегінде саяхатқа шығуынан тұрады.Туризм әлемдік экономикада маңызды роль атқарады. ... ... ... ... ... (БТҰ) туризм әлемдік жалпы ұлттық өнімнің 1/10бөлігін, халықаралық инвестициялардың 11%- ын және әлемдік ... ... ... қамтамсыз етеді [5, 78 б].Туристік индустрияны салааралық ... ... ... болады [6, 121б]:а) техникалық бөлімдері тармақталған желілерімен жолаушылар көлігі(әуе, су, автокөлік, теміржол);б) аса кең ... ... ие ... арнайы туристік мекемелер менсалалар ... ...  ...  ...  ...  мен  ... отын ... күрделі жөндеу мен жол құрылысы, ... ... ... ... ауыл ... көптеген салаларыжәне т.б.)в) турист тұтынатын кең ... ... ... ... ұйымдық  туризмді  дамытуға  ...  ... ... (МТБ) ... ...  Туримзнің  материалды-техникалық ... ... ... ... ...  ментурагенттер), қонақүйлер, туристік базалар, тамақтану және ... ... ... кәсіпорындар, туристік  жабдықтар  мен  инвентарлар,туристік жолдамаларды өткізу ... ... ... туристікклубтар, бекеттер және т.б. МТБ объектілерін жіктеу негізіне үш ... ... ... ... ... экономикалық элементтер,шаруашылық субъектілерінің меншік түрлері.Мемлекет экономикасына ... ... ... жасауы, ел экономикасынқызмет көрсету экономикасына айналдырмай, елде жан-жақты ... ... ... Басқаша айтқанда, туризмнің экономикалық тиімділігі оның ...... ... ... ... ... байланыстаболуымен және олармен қатарлас ... ... ... ... ... және ... өсуі, туризмнің даму уақытынан бастап, оныңкең қолданысқа ие болғандығын ... ... ... ... және ... ... әсеретуімен байланысты [7, 58 б]. Мұндай әсер ету тікелей және жанама әсер ... ... ... ... ... ... әсер ... шекте ұлттық есептеу жүйесінде (ҰЕЖ) ...  ...  ... ...  және әлеуметтік аяға туризмнің жанама әсер ... ... ... ... мультипликаторды есептеуді меңзейді.Бүкіләлемдік туристік ұйым мамандары 1990 жылдан ... ... ... ала ... туризмнің жанама әсерін есепке алуконцепциясын өңдей бастады. 1998 жылы БТҰ Бас ... Ф. ... ... ... ... салалық жіктеуге  енгізілген  түрлікәсіпорындар мен ұйымдардың қызмет ететінін атап ... Бұл  ... ... ... тек ... салаларда ғана емес, сонымен қатар,экономикаға толық әсері ескеріледі. ... ... ... ... аймақтың (елдің) кіріс деңгейінің ұлғайғанын көрсетеді.Түрлі салалар үшін Д. ... П. ... С.  ...  Х.Рюттермен, И. Криппендорфпен, В. Арчермен, С. Оуенмен, Х. Клементпен ... ... ... ... ... ... ... әдістемелері бар. Дегенмен, туристік мультипликаторды ... ... ... ... бағалау әдісі жоқ. Осыған байланысты жеке өңдеушілерментуризм үлесінің ел ... ... ... орын ... [8, 111 б]:- ЖҰӨ жасау;- төлем балансының экспортының құрамында;- ... ... ... ... ... ... туристерді қабылдайтын елдің жергілікті халқының кірісі;- экономиканың қосалқы салаларының дамуы: көлік, ... ... ... ... ... ... ... халықтың қолөнері,және басқалары.Туроператорлар, туристік компаниялар, қонақ үй, жоғары оқу орындарыныңөкілдері, ... ... ... ... ... ... саласының бәсекеге қабілеттілігін және ... ... ... ... ... оның ... визаны алу проблемасы аталды.Практика жүзінде туристік визаны Қазақстанға ... ... ... алуға болады, ал көптеген елдерде виза мемлекет шекарасындаберіледі. Шығу ... ... ... ... мен  ... қызметі халықаралық ережеге сай, шетел мемлекеттерініңзаңдылықтарымен, келетін ... ... ... ... ... ... және басқа да проблемалық факторлармен байланысты мәселелердішешумен ... ... ... ... ... ... ... қарастыру, туристік салаға қатысушылардың ... ...  ...  ...  ...  келісімдерге  қол  қою.Әлеуметтік және ... ... ... ... ішкі және ... саясат пенэкономиканың мемлекеттің заң шығару және  ...  ...  ... ... Ішкі ... бірі ... ... қызметінлицензиялау мен салық салу. Айта кету ... ... и ... ... ... ... ықпал тигізбеуі мүмкін, бірақ қызметтіңбарлық аясында парасатты салық салу ... тек ... үшін ғана ... ... инвесторлар, бизнесмендер, экспортерлер мен импортерлер үшінтартымды етеді, ал бұл өз кезегінде ел ... ... мен ... ұлғайтады. Бұл мемлекеттен транзитпен өтетін жолаушылар мен ... ... ... ... ... ... яғни ... тамақтану объектілерін, көліктік қызмет көрсетулерді  ... ақша ... ол ішкі ... ...  Бұл  жағдайдамемлекеттің міндеті құқық ... ... мен ... жергілікті халықкүшімен трансферттік ағымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... ... Кавказ,Ауғанстан, Африка мен Азияның кейбір елдерін, оның  ...  ... ... ... АҚШ, ... Америкасы және басқа да елдер менаймақтарды ... ... ... пен ... ... ... ... кетуі нәтижесінде үлкен шығындарға ұшырады.  Бұл жағдайдамемлекет рөлі ... болу ... ... мен тек ... ғана ... ... ... қамтамасыз ету болатын. Бұған ұқсас жағдайАҚШ, Флорида ... ... ... ... адамдар қазасы мен көптегеншығындарға ұшырауы мемлекеттің дер уақытында ... ... ... ел президенті мен әкімшілігіне сенімсіздіктер ... ... 2001 жылы 11 ... айында болған жағдай АҚШ инвестициялар ментуристердің кетуіне әкелді.Дербес шаруашылық субъектісі ... ... ... қазіргізаманғы қызметі  күрделі.  Туристік  фирмалардың  қызметінің  айрықшаерекшелігі ... ... яғни елде ... ... ... ... ... ағымын басқа аймақтарға бұруы мүмкін,сондықтан кәсіпкерлер стандарттық емес шешімдер тауып, рынокқа мүлдем жаңаөнімдер ... ... ... ... ... іздестіру қажет.1.2 Туризмдегі қызмет көрсету әлеуметтік – экономикалық фактор ретіндеТуристік индустрияны зерттей келе сервистік ... ... ... және ... ... ерекшеліктеріне тоқталу бүгінгікүнгі өзекті мәселенің бірі екені анықталды. Туризмдегі сервистік ... ... оның ... өсу мен оның ... даму ... функциональды рөлімен түсіндіріледі.Қызмет көрсету саласының өсу қарқыны мен қызмет ... ... ... ... ... ...  қоғамдық  өндірістіңнөтижелерін жетілдіруге әсер ететін  еліміздің  ... ... ... ... ... ... барлығы қоғамның барлықмүшелерінің  қоғамдық  ...  ...  және  ... алғы ... ... ... бағдары табиғат және оныңкүштері емес, адамның өзі. Оның ... ... ... оның түйсігіне,қоғамдық өндіріс процесінде адамдардың қарым-қатынастарына әсер ... аясы дами ... ... ... ... ... ... өсу мен үйлесімді даму жолында кең мүмкіндіктер беру, қызметтераясының әлеуметтік бағыттылығын айқындаушы аспектілерінің бірін білдіреді.Сөйтіп,  ...  аясы  ...  ...  ...  көтере,  халықшаруашылығының экономикалық өсуінің ... ... ...  ...  де,  кері  ...  маңыздылығын  төмендетпейміз,  яғниэкономикалық өсуді қамтамасыз ететін ...  адам  ... даму ... ... өнім мен қызметтердің көлемі менсапасы арқылы оларды ... ... ... ... ... кезендегі өндіргіш күштер дамуының  заңдылықтарының  бірі-өндірістік процестегі жеке ... ... ... сұранымның негізгі құрамасы бола, халықтың шығындары көбінеэкономикалык, өсудің динамикасы мен ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық, демографиялық,  әлеуметтік-мәденижәне ... ... ... ... ...  ... мен ... үздіксіз кеңеюі және жаңартылуы орыналуда және де ол тұтыну шығындарының ... ... өз ... ... мен ... ... деген сұраным динамикасы әрбірелдің өзіндік ерекшеліктерімен анықталады. Мұнымен қатар, экономистердіңеңбектерінде жеке тұтыну ... ... және ... даму ... ... жалпылама мезеттер сөз етілген. ... ... ... тұтынуқорының сандық және сапалық толықтырылуының жергілікті ... ...  алға  ...  ...  индустриалды  дамығанмемлекеттермен салыстырғанда,  оның  ...  ...  ... әсер ... ... ... орта ... ғана емес, сонымен қатар, тұтынуғада әсер ... ... ... ... Және де жеке ... және ... ... жерлер арасында орын ... ...  ...  ...  ...  ...  ... оларды толықтай жою мүмкін емес ... ... ... ... ... аймақтық ерекшеліктер сипатын айқындау,осы ерекшеліктерді қандай жолдармен қысқартуға болады  және  ... ... ... құру ... осы ... шешу ... ... белгілеу қажет екендігін анықтауға мүмкіндікбереді.Қызмет көрсету саласы адамның ... ... ... ... босуақытты тиімді өткізуіне дейін өмірінің барлық ... ... ... ... үшін ... ... ... арқылы әсер ететіндігі аян.Коммуналды-тұрмыстық жағдайлар адамның өмірлік қызметінің орасан уақыт пенэнергияны ... ... аясы ... қала ... ... ... бос ... қызмет жасау бойынша үй шаруасына, коммуналды-тұрмыстық мекемелердіаралауға, балаларды күтіп-тәрбиелеуге жұмсайды. ... ... ... ... ... ... маңыздылығы, бұдан басқа қызметтераясының өзіндік жұмыскерлерінің ... ... мен оның ... ... ... мүшелерінің тұрмыс салтына әсер етуімен толықтырыла түседі [9].Қызметтер ... ... ... ... ... оның ... дәрежесімен, қоғамдық-саяси даму деңгейімен, біліктілікті ... мен ... ... ... ... таныту  секілділерменсипатталуы қажет. Жоғары білікті ... ... ... ... ескере, тапсырысты дұрыс қабылдау, еңбек пен қызмет ... ... ... және т.с.с. әрекеттерді қамтитын жоғары мәденидеңгейлі қылықгы танытулары бүгінгі күн ... ... ... ... ... салты, айқын байқалатын еңбек сипатына ие, яғни ... ... ... ... мүшесі үшін міндетті тұрмыстың еңбектікейпі деп тұжырым жасай аламыз.Мысалы, үй шаруасын ... ... ...  ...  ... және еңбек сыйымды жұмысты ... ... ... сыйымдыжұмысты орындаудан босата, қызметтер аясы адамдардың бос уақытының шегінкеңейте отырып, олардың рухани және ... ... ... ... ... үй ... қолы ... есебінен балаларға көп көңілбөліп, тәрбиесі мен ... ... өз ... ... бос ... әлеуметтік маңызын көреміз. ... ... аясы ... мен оның ... ... ... ... әсерін бір жағынан экономикалық өсу ... ... ... ... ... - бұл бос уақыт пен жұмыс уақытының тығызара-катынасында байқалатын уақытты үнемдеу заңының әрекет ету механизмініңкөрінуі. ... ... ... ... ара-қатынас жұмыс уақытыныңазаюы, бос уақыттың үлғаюына негіз құрайтынында көрінеді. Бос ... ... ... ... жағымды  жағдайлар  орнатса,олардың біліктілік деңгейінің жоғарылауы еңбек ауысуының  ... ... ... ... ... ... болады, ал оның негізіндеқоғамдық уақыттың барлық құрама бөліктерін тиімді пайдалануға әбден ... ... ... ... және ... ... ... отырғандай, бос уақыттың пассивтілігі көптеген субъективтіжөне объективті себептермен түсіндіріледі.Бос ... ... әлі де ... ... ... ... ... қам-тамасыз ете алмай отырғандығы, оның ... ... ... Босуакыт ұзақтылығының артуын, қазіргі уақытта байқалатын адам ... мен ... ... әлемнің даму қарқыны талап етіп отыр.Бос ... ... ... ... өзін  ... ... ... құралына айналу үшін, оның қүрамында ... ... және ... ... (өзінің білімін өз бетіншежетілдіру, шығармашылыкпен, спортпен ... жөне ... үлес ... ... ... уақытты пайдалану тиімділігі, қызметтер аясы салаларының жұмысынжақсарту ... ... және де ол ... ... ... ... түрлерімен үйлеседі. Егер байланыс, тұрмыстық қызмет,жолаушылар көлігі секілді қызмет түрлері ... бос ... ... ... онда ... ... ...  түрлері  оны  тиімдіпайдалануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ үзақ мерзімді және белсенді демалысжанұядағы ... ... ... ... бірге,  некелік-жанүяқатынастарын нығайтуға жанама түрде әсер етеді. Адамдарды өздерінің ... ... ... және ... ...  пайдалануғаүйрету, қызметтер аясы дамуының әлеуметтік-экономикалық ... ... және ... ... ... ... тікелей оның алатынтабысына әсер етуі тағы да бар. Оған қоса, ... ... ... стандарттарынан жұмысшы  күшінің  сапасы  тікелей  және  ... ... ...  ...  ...  ... экономикалық өсудің карқыны, өндірістің материалды-техникалықбазасының жаңартылуы қандай-да бір ... ... ... көрсету аясының көптеген салаларының, жинақтаудың маңызды болыптабылатын, экономикалық рентабельділігін ескере  ...  ...  ... қондырма базисінің кез келген маңызды элементі, қандай-да бірөңірдің ... ... ... ... тіке және кері ... ... ... аясымен белсенді әркеттеседі.Сонымен қорыта келе қызмет және оның түрлілігі сан ... ... ... ... ... әсер ете ... адам факторыныңбелсендеуінің қуатты тұтқасы бола, экономикалық өсу процесіне жан-жақтыәсер ... ... ... ... пен менеджментті қолдану ерекшеліктеріТуризмді дұрыс басқару ... ол ...  ...  ... ... ... Оның дамуына қаражат салу арқылы өнімділікеңбегінің өсуіне, ұлттық табыстың  ...  ...  ... ... ... болатын әлеуметтік және экономикалық тиімділікалуға болады.Туризм аясының болашақта дамуына ықпалын тигізетін – бұл ... ... ...  ...  ...  онша  ...  аудармайды.Міндеттерді шешу үшін қолданылатын негізгі әдістері мен тәсілдері ретіндетуристтік маркетинг адамдардың ... және ... ... ... сонымен қатар қаржылық тұрғыдан ол ... мен ... ... етуі үшін ... ... ... мүмкіндік береді.Туризм аясында маркетингті қолдану өндірісті ұйымдастырумен  жәнесевистің ... ...  ...  ...  Бір  ... ... мобильді болып табылмайды, ал туристтік қызметтер текқана тікелей орнында ... ... ... ... ... ... демалу орындары) туристік фирмалардың жалпы шығындарындағынегізгі ... ... ... ... ... ... де, өзуақытында да сұраныстың өзгеруіне бейімделе алмайды. ...  ... ... ... баға мен ... деңгейінің ара қатынасы бойыншаикемді болып келеді, көбінесе, саяси және әлеуметтік ... ... ... қоса ... ... тербелістермен ерекшеленеді.Туристік  нарықта  субъектілердің  қызметіне  маркетинг   ... және ... ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық) өзара  әрекететуінің тиімділігі есебінен ұйымның тұрақты ... ... ... ... іздеуге негізделеді.Туристік фирманың  маркетингтік қызметінің негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... ... қызмет үшінзамануи нарық жағдайларын, перспективалық және  ...  ... ... пен ... анықтау және алдын ала болжау, ал кейін осыбілімдер негізінде ... ... ... ... ... ... қажет.Туристік фирмалар жұмысының тиімділігі үшін ...  ... ... ... ...  жаңа ... генерациясы,маркетингтік  ақпараттарды  қолдан  отырып  және  синтездеу  ... ... ... ... ішінде немесе фирмадан тысбизнес-орта динамикасының есебімен клиенттермен (шынайы және ... ... ... ... ... ... шешімі фирманың стратегиялық қызметі ... ... және ... ұсыныстарды шартты орындамас бұрынкемшіліктерін анықтауға көмектеседі. Бұл байланыспен нарық сегментініңперспективалық шеңберінде ... ... әр ... ... қолданатынпотенциалды тұтынушыларды іздеу жұмысын жасау қажет.Нарық конъюктурасын талдаудың маңыздылығы болып ... ... ... ...  клиенттермен  төлем  қабілеттілік;құқықтық, саудалық-экономикалық және ... ... ... ... орта) туристік өнімдерді өткізу жүйесіне дайындық, фирманыңұйымдастырушылық құрылымын өңдеу және ... ... (бір ... бірнеше)мүмкіндіктерін жүзеге асыра алатын қызметшілерді таңдау табылады.Туристік  ...  ...  ...  және  клиенттердіңталаптарының өсуі мыналарға әкеледі: көптеген туристік ұйымдар ... ... ... ... ... ортасын өзгертуі үшін жәнебәсекелестік ... ... ... үшін ... ... ... ... өңдеп шығарады.Қазіргі уақытта туристтік ...  ...  ...  ... ... ... мен бірлесуін көрсететін жаңа жұмыстыұйымдастырудың формалары іздестіріліп жатыр.Туристік нарықтың микродеңгейде ... көп  ...  ... ... арқылы анықталады, кәсіпорынның қызметін ұйымдастырунарықты және ... ...  ...  ...  ... ... ... маңыздылығы -  бәсекелестікті дамытатын,экономикалық дербестілікпен, ... ... ...  ... ... жоғарылатады.Маркетингтің мақсаты – кәсіпорын ұсынатын  немесе  ұсына  ...  ...  бар  ...  ...  ...  ...  ... бағалау және фирманың сол қызметтерді әзірлеу, өндіру, бөлу,сату және жылжытуға күш-жігерін салу.  Яғни, туристік ... ... ... ... мен ... ... нарығын кеңейтумақсатында оның әкімшілігі жүзеге асыратын белгілі бір функциялардың кешеніретінде анықталады. ... ... ... ... қоғамныңтуристік қызметтерге қажеттілігін айқындау  және  пайдалану  ... ... ... ... ... ...  ... мен фирмалардың қызметін,  сондай-ақ  туризм  саласындағыөңірлік, ұлттық немесе халықаралық ... ... ... асырылатын жекежәне мемлекеттік саясатты үйлестіреді. Маркетинг процесі – бұл ... және ... ... одан әрі жоспарлау, әзірлеу және өндіруарқылы сұраныстар мен ... ... ... ... ... бөлу мен ... дейінгі өзара байланысты іс-қимыл жүйесі.Маркетинг процесін жүзеге асыру үшін ... ... ...  ...  әдістері,  қызметті  орындауды  жоспарлау,  тауаралар  ... ... ... және сату үшін баға ... ... ... ... қызметтерге сұраныс, жоғарыда айтылғандай, өте иілгіш, ... ... ... және ... ... болғандықтантуризмдегі маркетинг өте қажет.Туристік қызметтер нарығындағы маркетингті дамытуға әртүрлі ... ... ... ... жасайтын және қолданатын әртүрліәдіс-тәсілдер жәрдемдесуі тиіс. АҚШ-та сексенінші жылдардан бастап тұрақтыклиентке сыйақы беру ... ... ... пайдаланыла бастады. Бұндайбағдарламалардың  мақсаты  –  ...  ...  бір   ... ... ... жүзеге  асыруын  ынталандыру.  ... ... беру ... ... бойынша кейіннен ақысыз қызметкөрсету үшін ұпай жинау жүйесіне негізделген.Тұрақты ... ... беру ... ... ... ... ... не қажет екендігі мен оның  ...  ...  ...  ... ... жасауға көмектеседі. Компанияның деректер қоры арқылытұтынушының қанағаттану дәрежесін барынша арттыру мақсатында ... ... ... және ... ... ...  мүмкіндігі  болады.Нәтижесінде қонақ өзінің ерекше сұраныстарына сай келетін жақсы ... ... ие ... ... ... тұтынушылардың өте талапшыл әріқұбылмалы болуына байланысты қазіргі кезде өте ... Олар ... ... ... мен ... іздейді, ақпараттықтолықтығына қол жеткізеді, экологиялық таза өнімдерді тұтынуға талпынады.Кәсіпорын тұрақты клиенттерді кез келген жаңа бастамалар ... ... ... ... туралы хабардар ете алады. Клиентпен диалогтық ... ... ... үшін ... ... ... (алдын алА) білугемүмкіндік береді. Тиісінше, қызметке көрсетудің де сапасы арта түседі.Туристік ... ... ...  бойынша  жоғарыда  көрсетілгенпрактиканың өзіндік ерекшелігі бар.Кез келген сала немесе ... ... ... ... және ... ... етеді. Менеджмент осыған  қызмет  етуге  бағытталған.Менеджмент сөзі "management" деген ... ... ... ... білдіреді. Қазіргі заманғы менеджмент – бұл өзіндік даму ... бар ... ... ... ... ... көрнекті экономисі А. Маршаллдың басқаруды капитал, еңбек және жератты үш ... ... ... ... жеке факторы ретінде қарастыруытегін емес[10].Осы тұрғыдан қарағанда туризмді басқару айрықша маңызға ие болады.Фирма ... ... ... және ... ...  ... менеджмент жүйесіндегі басты буын болып табылады.Туризм  саласындағы  мамандар  әр  фирма  ...  ... ... ... ... ... жоқ  деп  әділойлайды. Ол өзінің жеке үлгісін іздестіруі ... ... ... жүйесі қарапайым әрі икемді болуы тиіс. Оныңбасты өлшемі, бір жағынан өзара іс-қимыл ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілікті қамтамасызету болып табылады. Бұл жүйенің мынадай негізгі ... ... ... ... ... саны аз, ... білікті мамандар жинақталған;басқару деңгейінің шағын саны; мамандардың тобына негізделген құрылым;тұтынушыға бағдарланған өнімнің, ... ... мен ... ... ... ... басты міндет объектіні, осы ажырамас элементтіңнысаны мен функциясын ... ... ... ... саласындағы басқаруобъектісі ұжым, персонал, туристік өнім өндірісі және айналысы процесіндеадамдар арасында туындайтын ... ... ... ... да ... болып табылады. Осы  тұрғыда,  туризмсаласындағы басқару процесі өз ... ... ... және ... ... өте кең өрісін қозғайтындығын есте сақтауқажет. Мысалы, туристік өнімді ... және іске ... ... ... ... ... ... мәдени, ойын-сауықтық және отандық,сондай-ақ шетелдік әріптестердің туристік ... ... ... ... ... ... ... жасайды.Туризм саласындағы басқару нысаны әр алуандығымен  ерекше.  Бұл,біріншіден, ... ...  және  ...  құрылым.  Екіншіден,маркетинг пен ... ... ...  ...  ... ... және басқарудың басқа да құрамдас жүйелері. Басқаружүйесінің элементтері  ...  ...  ...  ...  Бұл  ... ... басқалардың қайта құрылуына сәйкес келмей ... оның ... ... ... ... қазіргі заманғы менеджмент ұйымның ерекшеліктерінжәне ...  ...  ...  ...  туристерге  қызмет  көрсетутехнологиясымен және мазмұнымен ерекшеленуі тиіс туристік ... ... ... байланысты қонақүй, тамақ кәсіпорны, саяхат жәнеэкскурсия бюросы, туристік агенттік, авто- және авиакөлік  ... ... ... ... тұрмыстық қызмет, ойын-сауық жәнеспорттық ... ... ... ... және т.б. қатысы бартуристерге қызмет көрсету жобалары мен ... көп ... ... ... ... инфрақұрылымын жасайды, туризм мендемалысты қамтамасыз ету үшін жағдай жасауға қатысады және саяхат ... ... ... ... ... көрсетеді.Заңдық мәртебесі мен белгілі бір туристік кәсіпорынның тиісті нысанына,оның қызметінің ерекшелігіне, сондай-ақ игіліктер мен қызметтер нарығыныңжәне еңбек ... ... ... ... ... мен көлеміне,кәсіпкерлердің ерекше менталитетіне байланысты туристік кәсіпорындардыңмақсаты үш класқа бөлінеді: экономикалық, фирмалық және ... ... – ұзақ ... ... түсімді барынша көбейту,клиентураның жаңа сегменттерін анықтау, тұрмысты жақсарту, өнімді және ... ... ... ... мен ... ... ... қатысты нарықтық ұстанымды нығайту. Соңғы мақсат қаржылықкөрсеткіш түрінде немесе клиентураны қамту санымен (60% - ... 40% ... ... ... ... алғанда ел үшін нарықтық ұстанымды нығайтутуристердің санын жүйелі ұлғайту және ... ... ... дегендібілдіреді. Үлгі ретінде Ресей  Федерациясының  ...  ... ... үш ... мақсатты алуға болады: туризмнен түсетінтабыстың ... өте тез ... қол ... ... ... ақпараттық жүйесіне ену және осылайша, халықаралық туристік нарыққашығу; туристік қызметті түрлендіру.Фирмалық ... ... ... ел, өңір ... белгілі  біржергілікті жердің беделін арттыру және имиджін көтеруді қамтиды. ... ... ... алға ... ... де тәуелсіз болыпқалу, өз ісін бақылап отыру міндетін қояды. Клиентура мен тұрақты ... қол ... ... олар ... тұрақты жағдайды сақтаудыңтәсілдерін іздейді.Әлеуметтік мақсат халықтың ең ... ... бар ... ... ... дамыту тұрғысынан қарастырылады. Қазақстандағы қазіргі туристікағымда әлеуметтік туризм болар-болмас орынды иеленеді.Көбінесе, туристік менеджменттің  ...  ...  ... ... ... ... ...  мен  рентабельділігінарттыру; туристік базаның жабдықталуын жақсарту; «өлі маусымда» жұмыс істеурентабельділігін арттыру; ... ... ... баға ... ... мен ... ... тиімді сәйкестікті қамтамасыз ету;  әртүрліқызметтер ... ... ... ... ... ... қарай ұсыныстарды үнемі бейімдеп отыру; туризммен айналысатынұйымдар арасындағы ынтымақтастықты ... ... ... ... ... дамыту[12]. Әрине, аталған мақсаттардың кейбіреуіне ғана ... ... ... тиісті үлгіні жасау арқылы барлық мақсаттың жиынтығында бағдар етіп ұстауға ... ... ... ... функциясы барлық қолдабар ресурстарды ұтымды ... және ... ... үйлесімділіктіқамтамасыз ету кезінде адамдардың ... ... ... ... ... ... ДАМУ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ2.1 Қазақстан Республикасында туризмнің дамуының қазіргі жағдайыҚазақстанда 1990 жылдардың ... ... ... ... ... ... яғни елде ... аяқ-киім және электротехника тауарларыныңтапшылығын толтыру мақсатында шығу туризмі дамыды. Туристік сала кіру, шығутуризмін нақты қаржылық қолдауға ие болмады. ... ... он ... кезеңдехалықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуі және бұрынғы КСРО ... ... ... ... туристік кеңістіктің ыдырауықазақстандық туризм базасын қысқартты. Дегенмен осы уақытта ... ... ... ... мойындалды. Қазақстанда осы бағыттабірнеше шаралар реті қабылданды [13]:-         туризмнің ... ... ... ... ... Республикасы азаматтарының шетелге және Қазақстанғашетел туристерінің сапарға келуі жеңілдетілді;- туризм аясында жеке кәсіпкерлікті дамыту және инвестицияларды тартуүшін ... ... ... ... ... ... үшін мемлекеттік және жергілікті органдарұйымдастырылды.Біздің  ...  ...  ...  ...  ... табиғаты бай, әртүрлі және барлық туризмнің түрін дамытуғамүмкіндік бар – танымдық, ... ... ... ... ... ... ... ат,  хикаялық.  Туристер  үшін  Қазақстантерриториясы бойынша 700 маршрут ұсынылады. ... ... ең ... ... ... түрі, бүркіт пен қазақ тазысы туристер арасында қызығушылықтудырады. Бұған қоса республиканың әр аумағы өзінше ерекшеленіп, туристердіқызықтыра алады.Оңтүстік ... ... ... ... ... Қызылордаоблыстары) – орта ғасырдың ескерткіштерімен ... ... және ... ... ... ғарыш айлағы орналасқан. Бұған қоса, ... ... ... ... ... ... ... таушаңғысымен айналысуға мүмкіндік береді.Батыс Қазақстан (Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау ...... ... теңізінің бассейнінде Европа және Азия құрлығының  орталығындаорналасқан. Бұл жерде әлемнің екінші ең ... ... ... ... ...... орналасқан. Су спорт түрі үшін және ... ... ... ... ... ... ... Павлодар облысы) –ландшафт, су, велосипед, автомобиль және ... ... ... үшінаймақта климаттық мүмкіндіктер бар. Көкшетау, Баянауыл курорттары емдікдемалыстарды ұсына алады.Орталық Қазақстан ... ...... ... ең ... ... ... ерекше көлдердің бірі Балхаш көлі және ... ... ... Бұған қоса этнографиялқ және археологиялық объектілерсақталған.Шығыс Қазақстан – Сауысқан, Алалкөл, Марқакөл, Зайсан ... ... ... ағып ... ... ... Семей ауданы – қазақстанныңұлы ... Абай ... пен ... Ауэезовтың отаны.Қазақстан өзінің ұлан-ғайыр территориясымен және түрлі табиғи-климаттықжағдайларымен, өткен уақытқа бай тарихымен, салт-дәстүрі мен мәдениетіндегіөзіндік жағдайларымен ... үшін ...  ...  ... туризмнің барлық түрлерінің дамуына қолайлы ... ... ... келесілерді бөліп көрсетуге болады:Сурет 3– Қазақстан Республикасындағы әлуетті туризм түрлеріҚазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін әлемдік бірлестік ... ... ... ... ... құқылы мүшесі  болып  саналады.Нәтижесінде ... ... ... және ... мәселесі алғатартылуда, оған себеп республика іскерлік қатынаста және туризм ... ... ... ... ... ... ... ұлттық экономиканың осы саласын дамытуға сәйкескоординаттарды анықтау қажеттілігі туындайды. Мамандардың ... ... ... ... ... кіріс көлемін орта есеппен алғанда, әлемдікрынокқа 9 тонна тас көмір, 15 тонна мұнай және 2 тонна ... ... ... керек. Шикізатты сату елдің орны қайтып келмейтін ... алып ... ... ... ... қалпына  келтірілетінресурстармен жұмыс істейді. Бұл жағдай оның басымдылығын анықтайды [14].Қазақстан экономикасында және басқа елдерде ... рөлі ... ... ТМД және ... қалған елдерімен көрсеткіштер ... ... кіру ... ТМД ... 13,7 %, ал ... әлем 86,3%, ... ТМД елдерінің үлесі 11,9 %, қалғаны – 88,1% құрайды. Қазіргізаманғы туризм экономикалық жай ... ... ... ие, ... ... даму ... жаңа ... орындарын ашады, ұлттықкірістің өсуіне ықпал жасайды, жергілікті инфрақұрылымды дамытады, жәнежергілікті халықтың өмір сүру ... ...  ...  ...  жағдайларының,  әртүрліландшафтарының, жануарлар және өсімдіктер әлемінің бай болуына қарамастан,мемлекетте жүйелі туризм ... ... ...  саудақызметтері, тасымалдау, орналастыру, тамақтандыру, ... ... ... ... ... ... ... жүйесінде, туризм қызмет саласынажатқызылған, бірақ тұрғындарға көрсетілетін қызмет көлемінің құрылымындағыоның үлесі төмен. Республикада ... ішкі ... ... үлестіксалмағының өсу тенденциясы байқалуда, бірақ әлде  болса  төмен.  ... ...  ...  жұмсалған  қаражат  бойынша  ... ... ... жеткіліксіздігімен, елге туристердітартуға бағытталған жарнама жасаушы компаниялардың ... ... мен ... ... ... ... ... туризмнің дамуына әсерін тигізетін тура және жанамафакторлардың тізіміне төмендегілерді жатқызуға болады:- ... ... ... және ... тұрақтылық;- республика экономикасының даму деңгейі;- халықаралық туристік қызмет нарығында, Қазақстанның жағымды туристікимиджінің ... ... ... ... ... ... ... қатарына қосу;- Туризм саласының инвестиция салу тұрғысынан тартымдылығы;- Туризмді дамытудағы мемлекеттің қолдау дәрежесі;- Туризм индустриясы және ... ... ... ... ... ... ... Туризм саласындағы баға саясаты;- Жоғары тартымды экологиялық таза туристік ресурстардың болуы;- Отандық туризмнің халықаралық туристік нарықпен бірігуі;- Туристік бизнестің қауіпсіздігі;- ... ... және ... ... ... ... ... білікті кадрлардың болуы.Туризм саласының қазіргі жағдайына, статистикалық мәліметтер негізіндеталдау жасайтын  болсақ.  ...  ...  ...  ... ... ... (1 ... туризм саласында жұмыс істегенсубъектілердің саны 2008жылы, 2007 жылға қарағанда 16 ... ... ... ... ... ... үлесі 2006 жылы 846 болса, 2008 жылыбұл көрсеткіш 1163 жеткен. Жеке кәсіпкерлердің саны 2006 жылы 30 ... 2008 жылы 64-ке ... ... 2007 ... ... 25,5 ... Салада жұмыс істейтін кәсіпкерлердің санының өсуіне, біріншікезекте мемлекет ... орта және ... ... ... ... несиелендіру тетіктерінің орындалуы және құқықтық тұрғыдан ... ... ... ... ...  саласының  маңызды  құраушыларының  бірі,  орналастыруиндустриясының ... ... ... 2006 жылы ... аумағындабарлығы 385 орналастыру объектілері жұмыс істессе, 2008 жылы бұл ... ... ... ... ... ... ... құралдарының өсуі1,3 есеге жоғарлаған. Ал ...  ...  ...  ... саны 2008 жылы 621-ді ... 2006 жылы бұл көрсеткіш 163,яғни жылдар аралығындағы өсу ... 3,8 есе.  ... үй ... даму серпіні, негізінен ірі өнеркәсіп ... мен ... ... ... көп шоғарыланған аймақтарда қалыптасып отыр.Кесте 5Туризм саласының даму көрсеткіштері|Көрсеткіштер  |2006 |2007ж |2008ж |2009ж  ...   |2008 ж   ||        |ж  |    |    |    |     ...  ...     |1424 |1833  |2050  |2376  |326   |16%     ...   |   |    |    |    |     |      ... ...   |    |    |    |     |      ... ішінде:  |   |    |    |    |     |      ...    |846 |921  |1007  |1163  |156   |15,5%    ... ...  |41   |51   |64   |13    |25,5%    ...   |385 |465  |469  |528   |59    |12,5%    ...   |   |    |    |    |     |      ...   |163 |406  |523  |621   |98    |18,7%    ... ... |   |    |    |    |     |      ... жеке  |   |    |    |    |     |      ...   |   |    |    |    |     |      ...   |24,5 |33,8  |53,9  |66   |12,1   |22,6%    ...    |   |    |    |    |     |      ... ... тг|   |    |    |    |     |      ||Е с к е р т у - ... ... алынды 2009 ж       |Туризм саласында ... ... ... 2007 жылы 24,5 ... ... мен жұмыстарын көрсетсе, 2008 жылға қарағанда 22,6 ... 2009 жылы 66 ... ... жеткен.Туризм типтері бойынша қызмет көрсетілген тұтынушылардың саны 2006 жылы10649 мың адам болса, 2009 жылы 14218,2 мың ... ... ... 6). ... кіру ... шығу туризмі және ішкі туризм типтері бойынша жасалғанталдаулардың ... 2009 жылы кіру ... ... ... ... Егер 2006 жылы кіру ... ... мемлекетке 4365 мың адамкелсе, 2008 жылы 5310,6 мың адам, 2008 жылы 4721,5 мың адам ... ... ... 2009 жылы кіру туризмі -11,1% төмендеген.Кіру туризмінің ... ... ... ... себебі, әлемдікқаржы дағдарысының салдарынан деуге болады. Себебі, дағдарыс банк саласынғана емес, экономиканың ... да ... оның  ...  ... өсу қарқынын әлемдік деңгейде азайтқаны белгілі.  2010жылдың қаңтар-ақпан айларында ... ... саны 8 ... ... қызметті ұсынудың жалпы көлемі 2008 жылғы деңгейде қалды.Қазіргі уақытта Солтүстік және Оңтүстік Еуропа, Жерорта теңізі, ... Азия ... ... Азия және Таяу ... ... туризм саласыбойынша шығынға ұшырап отыр. Дүние жүзілік туристік ... ... 2010 жылы ... ... ... ... 3%- ... құрайдыдеген болжам бар [15].Кесте 6Туризм типтері бойынша 2006-2009 жылғы көрсеткіштер|  ... |2006 ж |2007ж  |2008ж  |2009ж  ...  |2008 ж  ||        |    |    |    |    |    ... || ... ... |10649 |11889,6 |13787,6 |14218,2 |430,6  |3,1%   ... ... |    |    |    |    |    |     ...   |    |    |    |    |    |     ... ...    |    |    |    |    |     ||мың адам    |    |    |    |    |    |     ... ...  |    |    |    |    |    |     ... ...  |4365  |4706,7 |5310,6 |4721,5 |-589,1 |-11,1%  ... ...  |3004  |3687,9 |4544,4 |5242,6 |698,2  |15,4%   ... ...   |3280  |3495  |3932,6 |4254,1 |321,5  |8,2%   ||Е с к е р т у - ... мәліметтерінен алынды 2009 ж        ... ішкі ... даму ... өз ... ... ... ... оның басты себебі отандық турөнімдерге сұраныстары  бартұтынушылар топтарының қалыптасқандығы.  2005 жылы 3004 мың адам  ...  ...  ...  ...  тыс  ...  өздемалыстарын өткізсе, 2008 жылы бұл көрсеткіш 5242,6 мың адамды құрап, 2007жылға қарағандағы ... 15,4% ... ... ... ... табысты қарастырсақ, 2006 жылы30553,4 млн тг, 2007 жылы 44718,1, 2008 жылы 63022,9, 2009 жылы 74232,8 ... ... ие ... 2007 ... ... 2009 жылы ... қарқыны 17,8% құраған (кесте 7).Кесте 7Туризм индустриясының қызметінен түскен табыс|Көрсеткіштер   |2006 ж |2007ж  |2008ж  |2009ж  ...  |2008 ж  ||         |    |    |    |    |    ... ...      |30553,4 |44718,1 |63022,9 |74232,8 |11209 |17,8%   ...  |    |    |    |    |    |     ... ...   |    |    |    |    |    |     ... оның    |    |    |    |    |    |     ...      |    |    |    |    |    |     ... ... |5902,6 |10653,2 |11851  |14494,8 |2643,8 |22,3%   ...   |23153,5 |32050,2 |40331,5 |46956,1 |6624,6 |16,4%   ...    |    |    |    |    |    |     ...  |283,5  |8567  |10763,9 |2197  |25,6%   ... мекеме   |    |    |    |    |    |     ... ...   |6,1   |16,5  |3,8   |-12,7 |-80%   ...      |    |    |    |    |    |     ... |    |    |    |    |    |     ... ... |1232,2 |1725,1 |2256,9 |2014,2 |-242,7 |-10,7   ... ... |6047  |9072,5 |9350,9 |277,4 |3%    ||млн тг      |    |    |    |    |    |     ... ...  |-    |92,3  |66 (549 |129,3  |63,3  |95,6%   ... млрд |    |(769  |млн $ ) |(862 млн|    |     ||тг        |    ...  |    |$)   |    |     ||Е с к е р т у - ... ... ... 2009 ж        ... саласында көрсетілген жұмыстар мен қызметтерден мемлекеттікбюджетке түсімдер 2006 жылы 6526,5 млн тг ... 2009 жылы  9350,9 ... ... Бұл республикалық бюджеттік кіріс бөлігіндегі  туризмсаласының үлесінің артқанын көрсетіп отыр.Туризм ... ... ... ... ... 2009 ... ... бойынша 129,3 млрд. теңге немесе 862 млн АҚШ $ құраған.Қазіргі уақытта, республика деңгейінде ... ... ... ... арналған  мемлекеттік  бағдарламасы  ...  ...  ... шеңберінде Ақмола, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау және ОңтүстікҚазақстан облыстарында туристік кластерлерді ұйымдастыру және ... ... ... ... ... туризм саласының ұлттық экономиканыдамытудағы  рөлінің ...  ...  ...  Сондықтан,  мемлекетэкономикасын әртараптандыру жолымен, экономикалық өсуді қамтамасыз ... ... ... және ... ... зор.2.2 Қазақстанда туризм индустриясын қалыптастырудың негіздеріТуризм қазіргі таңда әлемдік экономикада маңызды салаларының бірі болыпотыр. Дүниежүзілік туристік ... ... ... ... ... ЖалпыҰлттық Өнімнің оныншы бөлігін, халықаралық инвистицияның 11 астам ... ... ... 9-шы ... ... ... ... экономикадағыадамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған, халықтың өмір сүрусапасын жоғарлату, қоршаған орта мен ... ... ... ... ... дамуы экономика, көлік, байланыс, сауда, ... ... ... ... тауарлар өндірісі сияқты секторларға ықпалетеді және экономиканың болашағы зор бағыттарының бірін ... жер ... ... ... ... ... ... туризмніңтанымдық, тарихи-мәдени, экологиялық-сауықтыру бағыттарын, тіпті спорттықтүрін дамытудың мол ... бар. Оған қоса ... ... ... өркениеттің байланыстырушысы болған ортағасырлық «Ұлы Жібек жолының»бірнеше негізгі салаларының ел аумағынан өткенін ... ... ... саяхатшыларға 700-ден астам туристік бағыттар бойынша қызмет көрсетуұсынылады екен. Алайда, туризм саласының мамандары «кең байтақ ... бұл ... ... ... алға ... ретте Туризм және спорт министрлігінің алдында Қазақстанды ... ... ... Азияның туристік орталығына ... ... ... жылы ...  ...  саяхатшылардың  саны  алдыңғы  жылдарменсалыстырғанда, 30 пайызға ... ел ... 35 ... теңге табыстүскен [16].Еліміздің туризмді дамытуда көне қалалар мен қорғандар, табиғи ... ... ... ... мол қоры бұл көрсеткішті бірнеше есеартыруға мүмкіндік береді. Туризм ел экономикасында қолға ... ... ... «Ұлы ... ... ... бағытының 2000 шақырымға жуық бөлігіҚазақстан  аумағынан  өтеді.  Осы  ...  ...  ...  ... ... ... бар. ... туризм бағытында ЮНЕСКО-ныңқорғауына алынған әлемдік мәдени ескерткіштердің санатына енген, Қожа ... ... ... ... ... ... «Есік»қорғанының және көптеген ескі қала орындарының мәні зор. Ал ... ... ... ... ... ... ... Бурабай менМедеудің, Шымбұлақ пен Көлсайды саяхатшылар назарына ұсынуға болады.Қазақстан  Республикасы  ...  ...  ... ... ... одан әрі ретке келтіру және оның тиімділігінарттыру жөніндегі ... ... 2006 ... 27 ... № 73 ... Республикасы Туризм және спорт министрлігі  ...  әрі  ... ... ... ... ... 2 ... (Спорт комитеті,Туризм индустриясы комитеті) және 4 департаменттен тұрады.2006  жылы  ...  ...  ...  ...  ... 2006 ... 1 ... Қазақстан халқына Жолдауын іске асыружөніндегі іс-шаралардың ... ... және  ...  ... ... ... Үкіметінің Бағдарламасын орындаудың Желіліккестесін іске асыруға бағытталды.Есептік кезеңде Министрлік туризм саласында біршама жұмыс атқарды:Мемлекет Басшысының “Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... атты ... ... ... ... шикізаттық емессаладағы ел экономикасының мамандануын анықтайтын мемлекеттің ұзақ ... жеті ... ... ... басымдықтардың бірі болыпбелгіленді.Туризм саласындағы кластерлік  бастаманы  іске  ...  ... ... ... ... ... құру және дамыту жоспарын(Үкіметтің 2005 жылғы 25 маусымдағы № 633 ... ... ... ... ... ... ... құру үшін пилоттық орталықтар (Алматықаласы және Алматы облысы) анықталды. ... жылы ... ... өңірлерде туристік кластерді ... ...  ... Үкіметінің 2006 жылға арналған заң жобасы ... ... орай ... Республикасының туристік қызмет жөніндегі кейбірзаңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу ... ... ... ... ... заң жобасы: туризмді мемлекеттік реттеудің, өзгерген әлеуметтік-экономикалық жағдайларға жауап беретін, жаңа ... ... ... туристік саланы дамыту және оны мемлекет экономикасының жоғары кірістісекторына айналдыру жөніндегі мемлекеттің деңгейдегі шараларды іске ... ... ... ... мен ... ... ... іс-қимылды реттеу мен үйлестірудегі мемлекеттік рөлін ... ... ... ... ... ... ... міндеттерді іске асырудыкөздейді.Туризмді дамытудың маңызды элементтерінің бірі Қазақстанның оң ... ... және ... ... бірігу  арқылы  ұлттықтурөнімді туристік қызмет көрсетулердің ... ... ... ... ... ... ... нарықтағы оң  туристікимиджін қалыптастыруға әсер ... ... ... ... тәуелсіздікалғаннан бері Мемлекет Басшысы жүргізіп келе ... ... ... ... ... бұрын, экономикалық өсім, елдегі саяси тұрақтылықпен қауіпсіздік болып табылады.Осы бағыт бойынша Министрлік келесі іс-шараларды жүргізді:2006 жылы Қазақстанның ... елі ... 7 ... туристік көрмеге(Нидерланды, Испания, ГФР, Ресей Федерациясы, Ұлыбритания,  Өзбекстан)қатысуы қамтамасыз етілді. Жыл ... ... ... ... республиканыңтуристік ұйымдарының өкілдіктері кеңеюде, ... ... ... (2006 жылы ... 290 ... қызмет субъектісі көрмелергеқатысты).Туризм және спорт министрлігі құрылғаннан бергі алғашқы шаралардың бірі2006 жылғы 25-27 сәуір аралығында Дүниежүзілік туристік ... ... ... ... ... қаласында өткізу болып табылады,оған Еуропаның 42 елінің Ұлттық туристік әкімшіліктерінің өкілдері қатысты.Мұндай масштабты ... ... мен ... ... ... ... үшін ғана емес, ... ... ...  алғандамемлекеттің оң имиджін қалыптастыру үшін де маңызды стратегиялық мәні ... ... ... ... жыл  сайынғы  “КІТҒ”  ... ... ... ... келеді, ол 2003 жылдан  бастапДүниежүзілік туристік ұйымның (ДТҰ) халықаралық іс-шаралар ... 2006 жылы ... ... ... ... 34 елінен туризминдустриясының 450-ден астам ... ... Бұл ... ...  ...  нарыққа  қатысушылардың  барлығының  арасындағысеріктестік байланысты орнатуға сүбелі үлес ... және ... ... ірі туризм форумына айналуға нақты мүмкіндіктері бар екеніне куәболады.2006 жылғы 27-30 ... ... ... ... – Демалыс” атты 3-ші Халықаралық туристік ... ... ... ... министрліктер мен ведомстволардың қатысуымен туристіксаланы дамыту мәселелері бойынша ... ... ... Аталғансеминар-кеңестің барысында визалық тәртіпті оңайлату,  шекаралық  жәнетрансшекаралық  ...  ...  ...  ...  ... қатар, Қазақстанда экологиялық, іскерлік, белсенді  жәнемәдени-танымдық туризмді ... ... де  ...  ... ... және Дүниежүзілік туристік ұйымның қолдауымен 2006 жылыалғаш рет 12 ... ... ... ... ... ... ... Германия, Испания, Италия, Нидерланды және Грекия) ақпараттықтур өткізілді. Аталған іс-шараны өткізудің мақсаты ... ... ... ... ... және ... туристерді тарту болды.Ақпараттық турдың қорытындысы бойынша 2006 жылы шетелдік БАҚ баспа жәнеэлектронды баспаларында Қазақстан туралы ... ... ... ... көрді,сондай-ақ Интернетте бейнеролик беріледі, бұл  ретте  жарияланымдардыңжалғасып жатқанын айта кету ... ... ... ... – ай ... жариялады.Сонымен қатар, Министрлік 2006 жылы шетелдік жетекші арналарда (CNN,BBC,  ...  ...  ...  ...  ... көрсетуді ұйымдастырды.Өткен жылы электронды және қағаз жеткізушілерде сегіз тілде (орыс,ағылшын, қытай, француз, ... ... ... және ... 180 мыңнан астамжарнамалық-ақпараттық өнім дайындалды, олар  ...  ... ... бар ... 54 еліне жіберілді. Қазақстанныңтуристік бренді мен логотипі әзірленіп, бекітілді.Туристік индустрия қызметтерінің сапасын арттыру және оның ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында қонақ үйлерді жәнебасқа да орналастыру ... ... ... ... әзірленді.Министрлік Елбасының тапсырмасын орындауға орай мүдделі ... ... ... ... қаласы мен Ақмола облысының Шучьеауданында туристік орталықтар салу тұжырымдамасының жобасын әзірледі ... ... ... ... ... алдыңғы кезеңмен салыстырғандатуристік индустрия дамуының оң үрдісі байқалады, бұған келесі көрсеткіштердәлел бола алады: ... ... ... 19 %-ке ... 5 млн. 200 ... ... шығу туризмі 30 %-ке артып, 3 млн. 900 мың адамды құрады;ішкі ... 8 %-ке ... 3 млн. 550 мың ... ... ... ... ... туристік индустрия  кәсіпорындарынантүскен ... 14, 6 %-ке ... 35 ... ... ... ... бюджетке7 млрд. теңге аударылды, бұл өткен ... ... 8 %-ке ... ... жатқан туристік фирмалардың саны 2006 жылы 903-ті ... ... ... ... 6,7 %-ке ... ... үйлердің және басқа даорналастыру орындарының саны 17,6 %-ке, яғни 385-тен 453-ке ... ... ... ... - 30, ... ... олардың заңдытұлғалары мен азаматтарының меншігінде - 31, жеке ... - 351, ... ... ... ... - 41).  Туризм  саласындаинвестициялық жобалар пакетін қалыптастыру мақсатында ... ... ... ... ... ... ... туристік саласын одан әрі дамытуүшін Министрлік бірқатар мәселелерді шешу ... деп ... ... қызмет көрсетулердің және туристік кадрлар даярлаудеңгейінің  ...  ...  ...  ...  ...  халықаралықстандарттарға сәйкес келмеуі, кәсіби ... ... ... ... ... ... мен ... нарық субъектілерінің:авиакомпаниялар, автопарктер, “Қазақстан темір жолы”, ІІМ, СІМ, ... ... ... ... ... іс-қимыл, баға мен тариф саясатыныңикемсіз жүйесі;- статистикалық есепті ... ... ... ... және ... ... процедурасы оңайлатылған  елдертізбесін арттыру, Қазақстанға келетін туристік ағын үшін ... ... ... Ұлыбритания, Франция, Жапония, Оңтүстік Корея);- өңірлерде туризмді дамыту жөніндегі іс-шараларды қаржыландырукөлемін арттыру Туризм индустриясын ... және ... ... жоғарыдакөрсетілген проблемаларын шешу үшін өткен  жылы  Министрлік  ... ... ... арналған мемлекеттік бағдарламасын әзірледі.Бағдарлама Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 ... 29 ... 231 ... ... ... және ... саласында: дене шынықтыру және спорт - елазаматтарының денсаулығын нығайтудың, ... ... және дене ... ... ... өмір салтын қалыптастырудың және ... ... ... ... ... ... ... саладағымемлекеттік саясаттың бірінші кезекті міндеті - дене ... ... ... елдің барлық тұрғындарының қолы жететіндей ету. Соныменқатар, Қазақстанның әлемнің бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына ... ... ... және ... спорт  аренасындажоғары нәтижелерге қол жеткізуін талап етеді.Қазақстан спортшылары үшін 2006 жылы ... ... ... ... 15 ... Азия ... болып табылады, мұндаҚазақстан спортшылары 85 медаль, оның ішінде: 23 - ... 20 - ... ... - қола ... ... (алдыңғы Азия ойындарында 20 алтын, 26 күміс, 30қола медаль), 4-ші жалпыкомандалық орын ... ... ... ... жарқын оқиғалардың біріИспанияда  өткен  әйгілі  “Вуэльта”  ...  ... ... ... пен Андрей Кашечкиннің жеңісі еді.“Қазақстан” және “Астана” сөздері 21 күн бойы ... БАҚ пен ... ... ... ... 2006 жылы ... көздеуден және  ауыратлетикадан Ольга Довгун мен Илья Ильин әлем ... ... Илья ... жыл ... ... ... ... Карпов Әлем кубогыкезеңдерінің жиынтығы бойынша онсайыстан әлемнің үздік спортшысы ретіндетанылды. (2006 жылы Қазақстан ... ... ... және ... Азия ... “Қазақстан Республикасы Президентінің кубогыүшін” бокстан “А” класында ...  ...  ат  ...  ... самбодан, триатлоннан, волейболдан әлем кубогы өткізілді, мұныңбәрі елдің әлемдік спорт қауымдастығындағы ... ... ... ...  ...  Қазақстан  Республикасының  спортшылары  ... 275 ... ... ... ... 470 ... өткізді.Министрліктің бастамасы бойынша Алматы  қаласының  әкімдігі  менҚазақстан Республикасы ҰОК, Азия ... ... 7-ші ... ... 2011 жылы Алматы қаласында өткізу туралы шешім қабылдады.7-ші Азия ойындарын Алматы қаласында өткізу ... ... ... Азия ... дайындық жөніндегі жұмыс тобы ... ... ... 2006 ... 14 сәуірдегі өкімімен ( “2011жылы қысқы Азия ойындарын және 2014 жылы ... ... ... ... өткізу үшін қажетті объектілер тізбесін анықтау жөніндегі жұмыстобын құру ... 2006 ... 14 ... № 95-р ... ... 2006 жылы дене ... және спорт саласында келесіөзгертулер жүргізді:- Әлем ... мен ... ...  жоғары  спорттықнәтижелер көрсетуге қабілетті жаттықтырушылармен және спортшылармен ... ... ... ... спорт түрлерінен шетелдік жаттықтырушылар мен мамандардыұлттық ... ... ... істеуге тарту;- Олимпиада ойындарында  спортшылардың  табысты  өнер  ...  ... ... ... ... ... ... спорт түрлерінен 170 жаттықтырушысыныңжәне республикалық спорттық ... ... ... ... ... ... 1 ... жаттықтырушылардың  еңбек  ақысы  РесейФедерациясы жаттықтырушыларының еңбек ақысының деңгейіне ... ... ... ... жаттықтырушыларының еңбек ақысын төлеумәселесі шешілмей қалып отыр.  ...  ...  ...  ...  ...  дене  шынықтыру  ...  ...  ...  ... ... спорт мектептерінің жаттықтырушыларынан 2 - 2,5есе артық жалақы алатынын көрсетті.Статистикалық деректерді  талдау  ...  ...  ... және спортпен айналысатындар санының ... өсу  ... ... ... оқу ... дене ... саны ... артып, қазіргі уақытта 13 мың 200 адамды құрайды.Өткізілетін дене шынықтыру-сауықтыру және бұқаралық-спорттық іс-шаралардыңсаны жылдан-жылға ... ... 2,5 ... ... адам ... ... мен ... материалдық-техникалық базасы нығайтылуда.Республикадағы спорттық ғимараттардың саны 2001 жылмен салыстырғанда ... ... 28666 ... ... ... ... ... Алматы қаласының Шаңырақ ықшамауданында спортта  дарынды  балаларғаарналған республикалық мектеп-интернат;- ... ... ... ... ... ... Шучье қаласында республикалық шаңғы спорты базасы;- Астана қаласында велотрек, теннис стадионы, архитектуралық жобасыбойынша Орталық Азиядағы бірегей спорттық ... ... ... 30 ... ... жабық стадион.Спорт резервін даярлау үшін 2006 жылы балалар мен жасөспірімдергеарналған 7 мектеп қосымша ... ал ... ... ... саны ... ... 210 мың бала мен ... немесе 6 мен 18 ... ... ... санының 7 % айналысады.Жоғары білікті спортшыларды даярлау үшін  республикада  жоғары  ... ... ... ... олимпиадалық даярлық  орталығы(РОДО), олимпиадалық резерв ... ... ... ... елөңірлерінде спортта дарынды балаларға арналған республикалық және облыстықмектеп-интернаттар, дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерлері ... жылы ... ... ...  ...  ... ... сертификатын иеленді, бұл оған Орталық Азияның барлықөңірі бойынша допингке қарсы сараптама жүргізу құқығын ...  Екі ... рет ... ... жазғы және қысқы спорт түрлерінен республикалықоқушылар спартакиадалары, студенттер ... ... төрт ... рет ... ... Спартакиадасы, Паралимпиадалық ойындар,Қазақстан Республикасы Президентінің жүлдесіне халық спорты  ... ... ... ... ... Спартакиадасы өткізіледі.Балалар мен жасөспірімдерді ... және ... да ... ... ... ... есірткіге  қарсы”  ұранымен  -  президенттіккөпсайыстан  қысқы  және  ...  ...  ...  он  ... ... ... республикалық турнирлер өткізілді.2010 жыл аяғына дейін бүкіләлемдік туристік ұйымның атқару кеңесінемүше болуды көздеп отырған ... үшін ... ... ... ... ... ... қонақжайлар мен қызмет көрсетуді дамыту,  олаймақтардағы ... пен жол  ...  шешу  мен  ... ... ету міндеті тұр.  Себебі,  мамандар  жасағанболжамдар ел ... осы жылы 3,5 ... ... ал ... жылы ... аса ... түсуі мүмкін деген болжам жасап отыр.Қазіргі заманғы туризм индустриясын құру саланы дамыту мәселелерін,туризм рыногы ... ... ... мен ... ... ... сондай-ақ, саланы дамытудың ғылыми қамтамасыз ету жүйесінқұрмайынша, мүмкін болмайды. ... мен ... ... ... ... мынаңдай негізгі бағыттары белгіленді:- туристік қызметті мемлекеттік реттеу;- туризм инфрақұрылымын дамыту;- маркетинг стратегиясын әзірлеу;- Қазақстанның туристік бейнесін қалыптастыру;- ... ... ... ету;- кадрларды даярлау мен ғылыми қамтамасыз ету;- туристік қызметті дамытуда негізгі рөлді ұлттық жарнамаға беру.Қазақстан Республиасының туризм ... ... ... ... ... ... мәлелерді шеше аламыз, олар:- туристтік инфрақұрылымы мен материалдық-техникалық базаны дамытуарқылы ... ... ... пайда болуы мен халықты жұмыспен қамтумәселесі;- туристтік ... салу үшін және ... ... ... ... және шет ел ... ... әуе тасымалдау нарығындағы қызмет көрсетудің бәсекеге қабілеттілігінжоғарлату арқылы көптеген жаңа әуежайларды салу мен ішкі ... ... ... және ... көлігінің жолаушы тасымалдауларын жоғарыдеңгейге сәйкестендіру, соған байланысты ... көп ... ... ... ... ... ... үй қызметтерін құру және де қызметкөрсету ... ... ... ... ... ... түрін дамытудың жобаларынжасау;- Қазақстанның туристтік имиджін қалыптасыру.Саяхат  біздің  еліміздің  саясаттық,  ...  ... және ...  ...  ...  әсер  ...  ... бірі.Қазіргі  кезде  Қазақстан  туризмі  талап  ...  ... ... ... ... оны қолға алу үшін  ... жою ... ... ... ... және ... ... әлсіздігі;шетелдің инвестициялар ағындарының көбеюіне жағдай жасалмауы;мамаңдардың жетіспеуі,  мемлекеттік  ...  мен  ...  ...   ...  ...  мемлекеттің  қазіргі  бақталастықтатуризмнің құқықтық, ...  ...  және  ... ... ... ...  даму  жолдары  ұсынылды:  ҚазақстанРеспубликасында  ...  ...  ...  басқару,  туризминдустриясыңда маркетингтік қызметті жетілдіру және ... ... ... ... жақсарту. Осы мақсатта ... ... ... ... ... ... жұмыстарын болашақта туристікфирмаларда ұсыныс ретінде туризмнің этножарнама мәселелеріне ... ... ... ... ішкі ... дамыту мәселелерін жандандыружәне түрлендіру іс-әрекеттерін кеңінен қолға ... ... ... ... сөзсіз, мұндағы ұлттық жарнаманың маңызы өте зор; әртүрліжарнамалар арқылы ... ... ... мен салт-дәстүрін шетелдеразаматтарына ұсыну [18].Қазақстанда ... ... ... ... мега ... арттыру керек, осындай ақпарат көзін бере отырып біз еліміздіңтуристік база ... ... ... ... бере ... Туристердің негізгіқажеттіліктері бұл жылжу, орналасу және тамақтану мен ... ... ... ... ... ... үшін ... түрде орналастыруқызметі, тамақтандыру кәсіпорыны мен қауіпсіздік шаралары және ... ... ... ... ... ... ... туризмініңдамуы, оның жеке индустрия болып қалыптасуы туризм нарығындағы зерттеужолдарының жаңа ...... ... ... ... осы арқылы ғана бізбұл саланы ... ... ... дамыта аламыз.2.3 Туризмнің даму үрдісіне ықпал ету жағдайларыҚазір туризм әр елдің қызмет рыногының ... ғана ... ... ... ... сала сияқты әлемдік экономикалық  дағдарыс жағдайындатуризм аясы да бірқатар өзгерістерге ... ... ... ... жабылып немесе ірі компанияларға бірігуі бұл ... ... ... ... дамуына бүгіндері келесі факторлар ықпал етуде.Біріншіден, әлемдік қаржы ... ... ... тікелей әсер етуде.Саяхат кешу адамның базалық қажеттіліктер қатарына жатпайтындықтан, оданбас тарту аса қиындық туғызбайды. Ең ... бұл орта ... ... ... Ал бұл ... туристер белсенді түрде саяхаттанушылардыңқатарына жатады. Бұл ... ... тобы да ... өзгерістергеұшырауда. Екіншіден, жұқпалы аурулар мен лаңкестік жағдайлар да бұл ... ... кері ... тигізуде. Бюджеттің негізгі қайнар көзін туризмаясы құрайтын ... ... (Н1N1) ... ... ... ... сезінді.Қазақстандағы туристік ассоциация мүшелерінің  мәлімдеуі  бойынша,бүгіндері авиатасымалдау ... күрт  ...  ...  ... бағасын қымбаттатқан. Қазір Қазақстандық туристердің  ... ... ... ... ... ... бағыт басымдыққа ие болып,15 жыл бойы динамикалы түрде даму үстінде. Бірақ 2007  жылдың ... ... ... ... ... құндылықтарға Еуропа және ТМДелдерінен келетін туристердің кері өнеге ... ... ішке ... ... шектеуді талап етті.Ал отандық курорттарды жоғарғы деңгейлерге көтеру баяу ... ... ... ... маржаны» Бурабай өлкесінде жоғары класты қымбатотельдердің болуымен қатар, әлі шешімін ... ... және ... ... ... ... тағы бар. ... қатар, «Ақтау-Сити»жобасындағы зәулім үйлер, яхт-клубар мен ... ... ... үй мен ... ... ... құрылысының Біріккен Араб Әмірлігіконструкторларымен бірге өңделгенімен, қарапайым коммуналдық мәселелері әлішешілмеген. Ең бастысы – ауыз ... ... мен су ... ... ... алға ... ... жобаны іске асырудаАқтау  ...  ...  ...  айналдыруда  коммуналды  шаруашылықмәселелерін шешудің шұғыл қажеттілігі тұр [19].Жалпы ... ... ... ... соңғы кездері кеңейіпкеле жатқанына қарамастан, туристердің басты мақсаты ... ... ... ... анықталды. Бүгіндері еліміздің шетелдік туристердің алдындабәсекелік ... ... ... ... ... ықпал етуде.Біріншіден, таратылатын ақпараттардың ... ... ... ... ... көптеп  кездесуіне  қарамастан,  шетелдіктуристер олар туралы хабарсыз. Екіншіден, ... ... ... ... ... туризм индустриясында жүз пайыздық кепілдік беругеболмайды.  Тіпті  тәжірибесі  мол  ...  ...  ...  қонақүйлермен,  тіпті  сырқаттанып  қалған  автобусжүргізушісінің жұмысқа шықпай қалуына ... ... ... ... ... фирма жетекшілерінің басым көпшілігінің ... ... ... арттыруды тежеп отырған факторлардың қатарына ...  пен  бұл  ...  ...  ...  Бұл  ... ... агенттіктерге экспертті сұрау жүргізу нәтижесіндеалынған мәліметтер дәлелдейді (сурет 5). Сұрау ... ... ... ... ... ... алу ...  яғни  сұранымныңтөмендеуімен (26%) ... Бұл ... ең ...  ... ... байланысты.  Сұрау  алынған  жетекшілердің  18%пікірінше, қызмет көрсету көлемін арттыруда аса шектеулер ... ... ... туристік агенттіктер жетекшілерінің басымкөпшілігі рыноктағы бәсеке деңгейін жоғары деп ... ... ... 68% ... ... интенсивтілігін арттырушы негізгіфактор қызмет көрсету рыногына жаңа туристік ұйымдардың кіруі (сурет 6). ...  37%  ...  ...  ...  ...  ... ... жарнама кампанияларының артуына байланысты екен[21].Оған қоса, жетекшілердің ... ... ... ... мерзімдікболашақта дамуын оңтайлы бағалайды. Мәселен, кәсіпкерлердің 50% туристікөнімді өткізуден түсетін ... ... ... 7% ... қарсы пікірбілдіреді.Бұдан шығатыны, ішкі  туризмді  дамыту  үшін  елімізде  ... ... ... ғана ...  бұл  ...  ... деңгейдегі назар күшейтілуі тиіс, өйткені ішкі туризм көлемініңұлғаюы мемлекеттік ... ғана ... ... ... ... қауымдастықалдында мемлекетіміздің имиджіне оңтайлы түрде әсер ететіндігі сөзсіз.Сурет 5- Туристік қызмет ... ... ... аясы ... ... ... бүгіндері Қазақстантуризмді дамытуда өзінің барлық мүмкіндіктерін қолданбай отыр. Ал осы арадахалықаралық тәжірибе нәтижелерінің ... ... ... ... ... ... салаларының қатарына жатады. Бірақ ... ... жаңа ... ... ... іске ... жөн, ... туристік рыноктың дәстүрлі аймақтары  рекреациялық  сиымдылығышегінен артып ... ... ... ... ... рынокта өзнишасын иеленудің тамаша мүмкіндігі бар.Сурет 6- Бәсекені үдететін факторларҚазақстанда ...  ...  ...  байланысындабасымдықты кластерлердің қатарына жатады. Бұл шараны ... ... ... үшін ... және ... туроператорлардың үйлесімді жұмысы қажет.Қазақстанда туристік  қызығушылық  ...  ...  ...  ... ... ...  келесі  түрлерін  ұсынуда:  мәдени,этникалық, экологиялық, сауықтыру, спорттық және ... ... ... негізін қызмет көрсетудегі жабдықтаушылар құрайды,басқаша айтқанда, ... ... ... ... баулитын  туристікагенттіктер. Қонақүйлер, демалыс үйлері, транспорттық компаниялар туристікбизнестегі маңызды звеноны құрай отырып, ... ... ... ... құрамын анықтайды (7 сурет).Сурет 7- Кластерлік карта сипаттамасыЖалпы туризм ... ... үш ... ... әсер ... валюта ағымын күшейтеді, төлем балансы мен жиынтық ... ... ... оң әсер беріп, жергілікті тұрғындардың еңбекбастылығын  арттырады.  ...  ...  ...  ...  БасАссамблеясының кезекті сессиясының Қазақстанда өтуі ... ... ... ... ... ... ... сөзсіз. Дәл қазір бүкіләлем бойынша туризм саласы қаржы дағдарысына, эпидемиялық ...  ...  пен  ...  ...  мен  ...  ... ұшырап отыр. Бірақ бұл факторлардың алдын алу ... ... ... агенттік қызметінің тәуекелділігін төмендетугеболады, ал экономикалық дағдарыс циклдік ... тән ... ... мен ... ... ... ... тұрған басты міндет –рыноктағы тұрақсыздық жағдайларды болашақтағы бұл индустрияның оңтайлы дамумүмкіндіктерін барынша күш салу.Қызықтыру және ... ... ... кластердің маңызды бөлігінқұрайды, өйткені олар ... ... ғана ... ... ... ... ерекше сипаттамаларын анықтайды.  Қазақстанның  басты  бәсекелікартықшылығы ерекше мәдениетінде (тарихи ... ... ... қатар демалыстың белсенді түрлерімен  айналысу  мүмкіндігінде.Өкінішке орай, бүгіндері туроператорлар ... ... қай ... ... ... ... ... жоқ. Нәтижесінде клиентті жете ... оның ... ... ала білу ... қиындай түсуде. Келушілертуристік кластердің ... ... ... ...  ... ... туристік кластердің де картасы өзгере түседі.Туристік кластерді дамытудың жанама ... ...  ... ... ... ұйымдар жатады. Бүгіндері  бұлсектордың ... ... ... онша ... ... ... құраушысы білім беру орындары, салалықассоциациялар мен мемлекеттік ... ... ...  беру  ...  ...  ...  ...  айналысады.  Институттардыңтуроператорлармен байланысы да онша дамымай отыр, өйткені кейбір ... ... ... ... ... ... ... бойыншабілімі бар экскурсия жүргізшісі).Туризм аясында зерттеулермен айналысатын арнайы институттар жоқ (қазірзерттеулермен тек ... ... ғана  ...  ... ... ... жұмыстарын өз күштері арқылы  айналысады.Сонымен қатар, туристік объектілерді дамытуға ықпал ете алатын ... ... ... мен ... ... объектілерін салатын компаниялар жоқтыңқасы.Сонымен туристік саланың алдында ... ... ... ... ... ... Виза ... алу процедурасының ұзақтығы мен қымбаттығы;2. Маркетинг (Қазақстан имиджін әлемдік рынокта жылжыту шараларыжетілмеген);3. ... ... ... мен мәліметтердің жетіспеушілігі;4. Қаржыландырудың мардымсыздығы;5. Білікті мамандардың жетіспеушілігі;6. Туризм инфрақұрылымының жетілмегендігі;7. Рынокты сегменттеу аса жетілмеген;8. Ұлттық парктердің экологиялық туризм ретінде ... ... ... ... ... ... туризмнің дамуына кедергіболып отырған негізгі фактор Қазақстанда ... ... ... ... ... ... бойынша үшінші орында тұратын индустриалдысалаға айналдыру мүмкіндігі бар.Сонымен жоғарыдағы өзекті мәселелер шешімін ... ... ... іске асырғанда туристердің санын отандық азаматтар мен ... ... ... ... ... ... ... ұлттықтурөнімнің тартымдылығы арта түсіп, Қазақстанның әлемдік туристік рынокжүйесіне қарқынды түрде кіру жолдары ... ... ... ...  ...  бәсекеге  қабілеттілігін  жоғарылатып,  ұлттықэкономиканың шикізаттық емес ... ... бірі ... ... ... Нәтижесінде Қазақстанның Орталық Азия  аймағында  туризморталығына айналудың шынайы мүмкіндігі пайда болады.2.4 ... ... ... ... ... ... ... саясаттың негізгі міндеті – жергіліктіхалық пен туристік индустрияның барлық субъектілерінің мүдделерін ... ... ... асыру. Саясаттың мақсаты деңгейінде мүдделеранықталып, басқа ... ... ... ... ... іскеасырылады.Туризмді мемлекеттік реттеу – мақсаттары адам және ... ... ... және ... ... ... және қоғамдық келісімгенегізделген және туризмді дамытудың басымды бағыттарын анықтау, кіру жәнешығу ... ... ... реттеу, жергілікті және мемлекеттікбағдарламаларды өңдеуде, құқықтық, қаржылық, кадр дайындау және ... ... ... органдарының қызметі [9, 89 б].Туристік саясат туристік рынокқа бағытталған экономиканың  басқасалалары мен туристік ... ... ... ... ... ... Туризм саласындағы мемлекеттік реттеудің мәні оныңмақсаттары, құралдары, өңдеу мен ... ... ... ... ... 4Туризм саласында мемлекеттік реттеу элементтері|Туристік қызмет рыногының  |Туристік ресурстар      ...   ...         |               ... мен ||               |               ...  ... мен      ...         ...  ||турагенттер. Туристерді   ... ... ... ...  ... кәсіпорындары.  |тамақтандыру. Сауда, тұрмыстық|экономикалық,  ||Курорттар. Конгресс, ... ...            ...  ||жәрмеңке, фестиваль     |кәсіпорындары.Фармацевтика,  |әлеуметтік,   ... ...   ... ... ... |психологиялық. ||Туризм бойынша әдебиеттер  ... ... ...  ... ... мәдени және көңіл |туризм және демалысқа арналған|менеджмент,   ... ... ... ... және басқа туристік  |маркетинг    ... ...   ... ие ...    ...    ||кәсіпорындар. БАҚ, ... ... ... ...  |қоғаммен    ||ұйымдар (ақша айырбастау,  |мекемелері ... және  ... ... ...    |т.б.)             ... ... ...   |Туристік әлует: ландшафт,   |жобалау)    ... ...   ... ... |        ... ...    |               |        ... ... ...  |               |        ... фирмалар       |               |        ... ... ... ... -  ...  ... ... есебінен, материалды және кадр ресурстарын ... ... бөлу үшін ... ... үшін ... ... реттеу концепциясы екі факторды ескеру арқылы өңделеді:а)   ұлттық мүддені көздеу, ішкі ... және ... орын ... ... саяси, әлеуметтік және басқажайларға сай ... ... ...  ...  ...  ... мен мазмұны ел экономикасындағы туризмнің алатын орнымен, саясиортамен, туристік әлуетпен, инфрақұрылымның даму ... және ... ... ...   экологиялық, әлеуметті-мәдени және қауіпсіздік ... ... ішкі және ... ... ... ... міндеттері мен рөлінанықтаушы халықаралық келісімдер, халықаралық ынтымақтастық ... ... ... ... ... ... дамуын қолдау мемлекеттік және жеке сектордың кешенді іс-әрекеттеріне, атап айтсақ, ...  ...  ...  және  ... ... жету  ...  ...  қабілеттітуристік индустрия құрудың басымдылығын түсінуге негізделеді.Туризм саласының өкілетті органдар мен мүдделі ... ... ... ... бойынша алғашқы шаралар Жоспары  өңделіп,бекітілді. Қазақстан Республикасы Үкіметі  жанынан ... ... ... және ... Министрлігі жанынан туризм бойынша Эксперттік кеңесқұрылды. ... ... ... ... ... күші бар ... нормативті базаларға толықтырулар мен өзгерістері енгізіліп ... CMK, ... ... Tourism and ... ... ... туристік өнімді алға жылжыту үшін  жарнамалық  –  ...  ...  ...  ...   ... үшін ... халықаралық консалтингтік компанияларды тартумақсатында түрлі шаралар жүргізілуде. Мемлекет ... оның ... ... ... ... ... бағдарламалар шеңберінде  үкіметсаясатын жетілдіру үшін ұсыныстар жасайтын және өңдейтін жұмыс ... ... ... оның ... ...  жоғарлауытуризм саласында жүзеге асырылатын тиімді мемлекеттік саясатқа ... ... ... ...  ...  нормативті-құқықтықзаңдылықтарға негізделеді. 2001 жылы ... ... ... ... Заң қабылданды, 2002-2006 жылдары оған ... ... ... Заң ... ... ... ...  меншаруашылық субъектілердің  қызметін  реттейді.  ...  ... ... №1591 ... ... ... Республикасындатуризмді дамыту туралы Мемлекеттік бағдарламада» ... ... ... ... ... ...  ...  дамытудың  Мемлекеттікбағдарламасы 2001 жылы 13 маусымда қабылданған ... ...  ...  ...  (2002-2006  жылдардағы  ...  ... ... ... ... және ... басымды секторыретінде саланың тұрақты ... ... ... негізгі проблемалардықамтиды [10].2001 жылы қабылданған ... ... ...  ... [11], ... ... ... проблемалары мен жағдайы,оның әлуеті, туризмді дамытудың ... ... мен ... ... ... ... игерілетін негізгі аудандар мен ... .Іле ... ... қ, ... Есік ... қ, ... қ, ... Қапшағай қ);2. . Солтүстік -Тяньшань ... ... ... ... ... . ... ... қ, с.Көктал,  с.Басшы,  Текелі  қ,Талдықорған қ, ... ... );4. . ... ... ... ... с.);5. . Солтүстік-Жоңғар (Алакөл көлі, с. Лепсі, курорт Арасан-Қапал,  Саркандқ, Көктүм с);6. . ... ... қ, с. ... ... ... . ... ... қ, с. Тұрбат, с. Отырар, Кентау қ, с. ... ... . ... ... қ, Арыс қ, ... қ, ... қ жәнебасқалары);9. . Жоғары-Бұхтарма (с. Қатон-Қарағай, курорт Рахман кілттері, ... с. ... жылы 27 ... ... ... ... ... және спорт Министрлігі құрылды, ол туристік индустрияны қалыптастырупроцесін тежейтін кедергілерді жою шараларын және проблемаларын зерттеп,туристік ... даму ... ... ... ...  ... 2006 жылы ... Президенті Жарлығымен бекітілген 2007-2011 жылдарға ... ... ... ... ... ... жаңадан құрылған министрлік Алматы қаласында әлемнің 42 мемлекетіненұлттық туристік ұйымдардың өкілдері қатысқан, ... ...  ... ... ... 45- ... өткізді. Қазақстанның туристікмүмкіндіктерін насихаттау мақсатында  ...  ...  ... ... мен көрмелерде (оның ішінде Берлинде «ITB», Шанхайда «WTF2007» және Қазақстанда «KITF») қатысуы мен өзін  ...  ... ... .Туристік кластерді құру маңыздылығы ескеріле ...  2006  ... ...  Үкіметімен  туристік  индустрияны  ары  ... ... ... ... аймақтарының туристік әлуетінемаркетингтік зерттеулер жүргізу үшін 65 млн.  ... ... ... ... ... жүргізу үшін туристік қызметтердің ... ... ... алға жылжыту және стратегияларды  өңдеуделидерлік позицияны иеленген «International consulting group on ... ... ... тартылды.Жүргізілген зерттеулер қорытындысы бойынша Қазақстанның  бәсекелікартықшылықтарын ескере  ...  ...  ...  ...  ... ... және ұзақ ... бірнеше жобаларды жүзеге асыруды,оның ішінде Мемлекеттік бағдарламаны қарастыратын ұсыныстар ... ... ... ... жүзеге асыру шегінде келесі жұмыстаржүргізілді:- 17 қыркүйек  2005 жылы № 925 ... ... ... қаулысында туристік сала экономикалық қызметтің басым түрлерініңтізіміне  кіргізілген,  соның  ...  ...  ...  ...  ...   ...   жеңілдіктер   менпреференцияларды әлуетті инвестор ...  ... ...  ...  24 ақпан 2003 жылы № 196 Қазақстан Республикасы  ... ... ... ... ерекше қорғаудағы табиғатаймақтарын пайдаланғаны үшін Қазақстан ... ... ... минималды есептік көрсеткішпен 0,1 -  0,2 мөлшерде ... ... ... ...... ... үкіметаралық комиссиямен (18-19 қазан2005 жыл) «Байқоңыр» космодромында ішкі және кіру ... ... ... ... ... жайлы мәжіліс шешімдері енгізілді;- Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігімен 2004 ... ...  ...  есебін  жасау  ...  ...  ... қызмет түрлері бойынша классификаторға және  экономикалыққызмет түрлері бойынша өнімдерге ... ...  ...  ... 2005 ... 25 ... мен 2 ... аралығында Дакар (Сенегал)қаласында өткен Бүкіләлемдік туристік ұйымның Бас ...  ... ... 2007 жылы Бүкіләлемдік сауда ұйымының Орындаушыкеңесі құрамына енгізу мәселесі алға ... ... ... индустрия және сауда министрінің 20 маусым2005 жылы № 220 бұйрығымен туризм саласында өкілетті органы жанынан ... ... ... ... ... жүргізу арқылы мемлекет  республикада  туристікиндустрияны қалыптастырудың алғы шарттары болып ... ... ... негізгі қатарын шешуді қамтамасыз етті. Соңғы жылдары байқалғантуристік саланың позитивті даму үрдісі отандық ... ... 50 ... ... ... ... кіру Стратегиясын жүзегеасыруда өз ... ... ... ... ... және ... министрлігінің негізгі міндеті кіру және ішкі туризмкөлемін ұлғайту есебінен туризм индустриясының ... ... ... ... ... ... және ... тұрақты өсуін қамтамасыз етуүшін бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру. Яғни бұл ... ... ... ... ... ... зоналардықалыптастыру, көңіл көтеру және сауда орталықтарын салу,  ...  ... ... ... ... ... кешенді шараларды өңдеу, жаңаобъектілердің құрылысын белсендету, ... ...  ... ... жасауды қарастырады. Бұл егер туризмнің дұрысжоспары құрылса, барлық ... ... ... ықпал жасап, кірістіңтұрақты өсімін қамтамасыз ететініне әлемдік экономиканың даму үрдісі айғақбола алады. ... ... ... ... ... ... ... алынан кіріс  құрайтын елдер мен ... бар.  ... ... ...  туризмнен түсетін кіріс 30 пайызданаспайды. Даму бағдарламаларына сәйкес көлік инфрақұрылымын дамыту, ... ... ... ... ... ... жаңа ... менинновацияларды енгізу жоспарын жүзеге асыру көзделіп отыр.Біздің еліміздің туристік әлуеті Еуразияның дәл орталығында орналасқан,және ... ... ... ... үшін мол ... ... мүмкіндіктерге ие: танымдық, көңіл көтеру, этникалық, экологиялық,сауықтыру, жасөспірімдік, спорттық, аң аулау, ... ... ... ... ... ... астам маршруттар Қазақстанның барлықтерриториясы бойынша ұсынылады. Туристер арасында танымал сұранысқа ... аң ... ... ... оның ішінде бүркітпен  және  алғырсұңқармен, жүйрік тазымен  аңға  ...  ...  әр  ... ... өзіндік ерекшелік жағдайлары бар.Оңтүстік Қазақстан (Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылордаоблыстары) – орта ... ... ... ... бар ... пен ... ... (Тараз қаласында Айша Бибі, Қарахан, Баба хатунмавзолейлері, Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кешені  және  ... ... ... өте ... сақ қорғандары. Аймақта ... ... ... ... ... демалыс, емдеу, аң ... ... ... тебу және ... спорты үшін бірегей климаттықмүмкіндіктері бар.Батыс Қазақстан (Ақтөбе, Атырау, Маңқыстау облыстары) –  ... ... ... бассейнінде Еуропа және Азия  континентінің  қиылысындаорналасқан. Мұнда ғаламшардың екінші терең ... ... ... ... 132 м ... ... ойпаты, әйгілі әк жартастары орналасқан.Балық аулаумен әуестенушілерге балық ... бай ... ... сутүрлерін дамытуға қолайлы жайлар бар.  Ежелгі Маңғышлақ және ... ... ... ... ... ...  орындар  ғылымимаңыздылыққа ие.Солтүстік Қазақстан (Қостанай, Солтүстік Қазақстан және ...... ... ... жағдайлары туристік демалыстыңәр түрлеріне қолайлы мүмкіндіктер туғызады – ... ... ... ... ... курорттары сауықтыру демалысы болса,Қорғалжын және Наурызым қорықтары ғылыми ... ... ... ... ... ... әлемдегі  ең үлкен көлдердіңбірі – ... ... ... ...  ...  орналасқан.  Өлкеархеологиялық және этнографиялық ... ... ... ... ... – бұл Алтай және оның таулы орманды ... ... ... ... ... Сауысқан көлдері. Аймақ жасыл және сулыалқаптарға өте бай және көп түрлі. Семей ... ... ұлы ... ... ... жазушы Мұхтар Әуезовтың отаны.Туризм  саласының  ...  ...  ...  ... ... [63]:-  ... ...  семинар,  конференция,  съездерге  қатысуменбайланысты іс ... және ... ... ... ... ... мен жабайы табиғаттың болуыменбайланысты;- мәдени – танымдық ... ...... ... ... мұраларды ашуға бағытталған, экстремалды туризм.Бұл бағытта келесі мәселелер өз шешімін табуы тиіс:-  туризм саласында кәсіпкерлік ... ...... ... ... саласында шетелдермен және басқа қалалармен ынтымақтастықтаболу;- қызмет көрсету аясында стандарттау және ...  ... ... ... қызмет көрсетулердің сапасын жоғарлату;- туризм саласында кадрларды дайындау және олардың біліктілігін көтеружүйесін жақсарту;- ... ... мен ... ... ... ... үшін ... жағдайлар жасау.- қауіпсіздікті сақтау, яғни ... ... ... ... ... ұйымдастыратын және бақылайтын мемлекеттік, коммерциялықжәне қоғамдық туристік ұйымдардың бірігуімен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;- қалалық және аудандық ... ... ... ... ... жолымен бала-жасөспірімдік туризмді, туристік спорт клубтарын, оныңішінде қалалық, аудандық және аулалық ... ... ... ... ... әр түрлі көздерден қаржыландырудың басымды бағыттарын анықтау үшінтуризм  және  ...  ...  ...  ...  ... мүдде танытқан мемлекеттік атқарушы және басқа органдармен, сондай-ақмемлекет пен жеке сектор арасындағы ... ... ... ... ... қолдау шараларын Қарағанды облысында туризмдідамытуда қолдану үлкен жетістіктерге қол ... ... ... ... оналасуы бойынша Қазақстанның индустриалды орталығына айналды.Теміржол қатынастары Балқаш, ... ... ... ...  ...  ...  ...  «Сары-Арқа»халықаралық әуежайы БАӘ-не, Түркияға, Германияға, Ресейге тікелей рейстержасайды. Қарағанды облысы арқылы Қазақстанның астанасы – ... ... ... трасса жасалған. Қарағанды облысы ҚазақстанРеспубликасының орталық бөлігінде  орналасқан  және  ...  ... ... ... ... Алматы, Павлодар, Ақмола, Қостанайоблыстарымен ... ... ...... ... 1934 ... Облыс территориясы 4280 мың км.кв. Облыс тұрғындары 1381,8 ... ... ... 9 ... 11 ... 168 ауыл ... Облыстыңнегізгі бөлігін тарихи-географиялық аймақ Сары-Арқа алып жатыр. МұндаҚазақстанның ...... ... ...  ...  ...  ... мәдениетінің оралығы – Ұлытау, Алашахан мен Жошыханның мазары,Қоянды жәрмеңкесі және Ұлы ... ... ... ... ... ... Нұра, Сарысу, т.б. өзендер орналасқан.Туристік саланың аймақтық міндеті келу және ішкі туризмді дамыту болыптабылады. Бұл үшін ... ... ... ... ие: 44 ... ұйымдар, 20 демалу және сауықтыру мекемелері, 26 қонақ үй, 662қоғамдық тамақтандыру ... ... ... ... ... ... 2280 ... және мәдени ескерткіштер бар, 1608-сы мемлекеттіңқорғауында, 25-і ... ... ие. Осы ... бар ресурстарнегізінде Қарғанды облысында туризмді і дамытуға барынша мүмкіншіліктер бардеп тұжырым жасауға ... ...  ...  ...  ... қарамастан, туризмнің дамуына қолайсыз әсерін тигізетінтүрлі ... бар және ... ... ... үшін ең ... ... ... қатарына жатады:1. Басқа елдерге қатысты Қазақстанға кіру ... әсер  ... ... ... ... ... ... ел беделін алға жылжыту; Қазақстанныңоңтүстігі жайлы ақпараттық материалдардың жеткіліксіздігі);3. Білікті мамандар (тіл және ... ... ... ... ... ... ... қазақстандық өнімнің  бәсекеге  қабілеттілігінжоғарлата алатын кейбір рекреациялық объектілер қолдану мүмкіндіктері.5. Туризмде қауіпсіздікті қамтамасыз ету.Макро  және  ...  ...  пен  ...  фирмалардыңмақсаттарында айырмашылықтар бар, егер мемлекет кіру ... ... ал ... ... шығу ... дамытуға ынта танытады.Туристік индустрияның бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату үшін табиғиресурстар базасына ... ... ... ... ... Табиғат территорияларында туристер саны шектен тыс толмауы, соныменқатар, түрлі тәуекелділіктерден қорғау ... ... ... ... ... ... ... уланып қалмау, жәндіктер[66].Туризм –  көптеген ... ... ... ... ... ... сегменттері өзара байланысты және бір- біріне тәуелді.Мысалы, таулы-шаңғы  курорттың  ...  ...  ...  ... ... ... ... байланысты: шаңғышыларды тау баурайынажеткізіп салу, орналастыру деңгейі, тамақтандыру және басқалары. Таулы-шаңғы  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... бір-біріне тәуелді болады. Бұл тәуелділік біріккенқызметті қажетсінгенмен, олардың  арасында ... ... үшін ... ... ... бұл ... өзара қызметті қиындатады.29 желтоқсан 2002 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметінің № 1445қаулысымен бекіткен 2003-2005 ... ... ... ... ...  ...  ...  жоспарында   Қазақстанның  ...  ... ... ... ... ...  ... туризм инфрақұрылымын жасау, статистиканы, кадрлық, білім беру жәнеаймақтық саясаттарды жетілдіру, ... ... ... ... ... бірінші реттік міндеттер белгіленген.2003 – 2005 жылдарға туристік ... ... ... ... ... ... ... сала үшін кадрларды дайындау жүйесін жетілдіру мақсатындаҚазақстан Республикасының туризм және спорт Агенттігінің ...... 12 ... 2004 жылы ... ... ... біліктілігінкөтеру, оларды аттестациядан өткізу және қоғамдық туристік кадрлардың ... ... ... ... ... ... статистика агенттігімен туризм аясындағықызмет ... ... ... ... ... шот ... ... жүйесін (ТКЖ) енгізу бойынша жобаны жүзеге асыру үшінқосымша талдаулық зерттеулер жүргізілетін сауалнама мен ... ... ... сала ... дәл  есепке  алуға  және  туризмніңэкономиканың басқа ... әсер ... ... ... ... ... ... тұрақты және үдемелі дамуын кіру және ішкі ... өсу ... және ...  ...  ...  реттеужүйесінің жасалуы көрсетеді.- жыл сайын көрме алаңдары өсуде, республиканың ... ... ... жарнамалық – ақпараттық өнім ... ... ... мен ... Ирландия бірлестігінде 2004 жылықараша айында Қазақстанның бірінші туристік ...  ...  ... ... ... ұйымның шаралар күнтізбегіне енгізілген жылсайын Алматы қаласында Қазақстандық халықаралық туристік жәрмеңке – ... ...  ...  ...  ...  фестиваль  «Белуха»өткізіледі. 2005 жылы KITF жәрмеңкесіне ... 23 ... 200 ... 2006 жылы 30 ... 450 ... ... Сонымен қатар, негізгіміндеттері елдің солтүстік және орталық аймақтарына туристік ағымдардытарту, ... ... ... ... ...  ... қалыптастыруболып табылатын жыл сайын «Астана - Демалыс» халықаралық ... ... ... ... ... және инвестиция, гранттарды тартумен инвестициялықжобалар жасау және бизнес- ... ... ... ... бизнескәсіпкерлері үшін жыл сайын үйретуші семинарлар өткізледі. Қазақстанныңтуристік мүмкіндіктерінің презентациясын жасау ... ... ... жол ... ... және ... да  қағаз  бенэлектрондық тасымалдардағы жарнамалық – ақпараттық өнімдер  ... ... ... позитивті туристік беделін қалыптастыруда және туристікиндустрияға инвестицияны тартуда Шетел инвесторларының ... ... тобы ... ... ... ... 2006 жылдан бастап Ғаламторбетінде ШИК «Қазақстандағы туризм» веб-сайты ашылды.- ... және ... ... ... ... үшін визалықпроцедуралары жеңілдетілді. Қазіргі таңда Астана және Алматы ... ... ... әлемнің 24 елінің өкілдері ... ... ... ... түрлі елдермен ынтымақтастық жасау үшін халықаралықкелісімдер жасалды. Шетел мемлекеттерімен келісімдерге қол қоюдың ... ... бай ... ... ие ... ...  тануынаншығады. 1993 жылдан бастап Қазақстан Бүкіләлемдік Туристік Ұйымға ... ... ... ... ... ... 2000 ... қазанайында Қазақстан Республикасының Президентінің Испания Корольдығына іссапарында Мадрид қаласындағы БТҰ ... Бас ... ... ... туризмді дамыту, оның ішінде БТҰ ... ... ... ... бойынша жұмыс жасау үшін ынтымақтастық құруға ... ... ... ... үшін кадрлық әлуетті дамытуға мемлекеттің ықпалжасауы маңызды. Осыған байланысты кадрларды ... ... орта ... ... ары ... ... ... жүйесімен аяқталуы тиіс.Бұл үшін облыстық деңгейдегі қалаларда қонақжай - мейрамхана ісі, туризм,демалыс және ... ... ... мамандану  колледждерін ашу көзделеді.Қазіргі заманғы байланыстардың желісін ... ... ... ету  және ... ... алға  ...  ...  үшінақпараттық технологияларды белсенді қолдануға мүмкіндік береді.Сенімді және сапалы байланыстарды орнату туристік қызметтердің әлемдікрыногына туристік  ...  ...  ...  және  ... ... арқылы алға жылжытуды және қонақүй мен авиабилеттергеалдын - ала ... ... ... бизнес қызметіне тікелей түзетулер енгізіп Туризм және ... ... ... сала ... ... әсер етуші мемлекеттікоргандар бар. Мысалы:- Ауыл шаруашылығы министрлігі экотуризмнің негіз болатын ұлттықпарктер ... аң ... және ... шарушылығы департаментінің  қызметінқадағалайды.- Индустрия және сауда министрлігі туристерге  қызмет  ... ... ... ...  ...  мен  ... ... министрлігі салық салу мәселелерін қарастырады, себебі Салықкомитеті  осы министрліктің қарамағында, сонымен ...  ... ... ... ... ісі ... Қазақстан территориясына келушілердің, шетелтуристерінің визаларын тіркеу және берумен ... ... ... ... ... ... туристік саланыдамыту мемлекет тарапынан қолдауға негізделетініне көз ... ... ... ... саланы мемлекеттік реттеу механизмдері келесідейболуы тиіс:1. Несие қаржылық- Ерекше экономикалық аймақтарды, көлік және ... ... ... ... бағдарламаларына қатысу;- Туристік қызмет саласында меншік-мемлекет әріптестігі формасын дамыту(мемлекеттік кепілдеме жүйесі, жеңілдік несиелер, маңызды жобаларды тікелейқаржылық ... ... ... ... ... беру2. Инвестициялық- Аймақтық туристік мүмкіндіктерін дамыту бағытында сырттан шетел қаржыкөздерін тарту;- Болашағы бар жобалар бойынша ...  ...  даму  ... ... ... ... Саланы дамыту үшін салық жеңілдіктерін беру шараларын талқылау;- Әкімшілік кедергілерді азайту есебінен салықтық жеңілдіктер беру4. Бағаны реттеу- Баға белгілеуге ... әсер ету ... ... өнімдерге сұраныстыұлғайту;5. Ақпараттық- Аймақтың туристік ... және ... алға ... ... ... ... ... құралдарында жарнамалық  қызметтіңмақсатты бағытталуы;- Қазақстандық ұлттық туристік брэндті қалыптастыру.Саланы мемлекеттік реттеу: мемлекеттік ... ... ... ... ... ... тиімділігін жоғалтпауы (туристердіорналастыру объектілерін салуға жер учаскелерін  беру  ...  ... ... ... ... ... ... жасау),туристік кластерді дамытуда бизнес идеялардың қазіргі заманғы әдістемесінөңдеу, инвестициялы-тендер ... ... ... ... ... ... нормативті құқық құжаттарын өңдеу;- Дамудың басым бағыттарын анықтау үшін қолда бар туристік ... ... ... ... ... билік органдарына арнайы туристік  менеджмент  жәнемаркетинг салаларында ... ... және ... ... ... ... ... қызметтерінің өзара байланысытуристік саланың тұрақты дамуына әсер ... ... ... 2 – Туристік саланы мемлекеттік реттеу механизмдеріТуристік қызметтердің  өздігімен  реттеуіне  ...  ... ... ... механизмі  нақты  айқындалады.  Бұл  ... ... ... өмір ... ... ...  қамтамасызетуші, рыноктық негативті тұрақсыз жағдайларды ... ... ... ... ... ... саласында мемлекеттік реттеудің процесінжүзеге асыратын  туристік өнімдерді лицензиялау  және  ... ... ... ... реттеуі  туризмнің ерекшеліктеріне байланыстыболады, ... :- ... ... даму ... қауіп-қатерлі туризмге қолайлы жағдай жасау;- әлеуметтік және экономикалық тұрақтылық;- орналастыру, тамақтандыру, көлікпен  қамтамасыз  ету  ... әр ... ... ... және ... деңгейде спорттық ойындарды өткізушаралары;- туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және т. б. жатады.Мемлекеттік реттеудің аймақтық масштабта ... құру ... бірі ... отыр. Ол туристік бизнестің келесі ... ... ... ... ... дамытудың аймақтың инфрақұрылымына тәуелділігі;-жергілікті халық пен туристердің өзара қарым ... ... ... ... ... тұрғысынан аймақты зерттеу жөніндегі мүдденің болуы;- аймақтың табиғи- климаттық және ... ... ... ... ... ... шаралары  мемлекеттің өзмүддесіне негізделген:-  қалалар мен ... ... ... ... ... ... ... жатқан аймақтардағы халықты еңбекпен қамтамасыз ету;-  әлемдік шаруашылықта мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін  ... ...  ... ... ... ... рыноктың қалыпты жұмыс істеуіне қолайлы жағдайлар туғызу  (инфра-құрылым, соның ... ... беру ... ... ... реттеу,ақпаратпен қамтамасыз ету);- инновацияны қалыптастыру, сол ...  ...  пен  ... ... ... ... орынға шығу;- аймақтық экономикалық агенттердің  ақпаратпен қамтамасыз етілуі,бір-бірімен ойларды алмастыру және  желі ... ... , ... жасауда желілік брокерлер мен делдалдардың қызметін қалыптастыру;-  бұқаралық ... ... ... ... ...  білім алмастыру және бірігіп қызмет етуде қолдаушы және модераторжелісін құру;-  ... ... ... іс-әрекеттер жасау;-  ҒЗТКӨ- мен бірлесіп ресми түрде білім алмастыру;лицензиялау мен ... ... ... ... бірге, туристікобъектілер мен туристерге қызмет көрсету сапасын анықтау;қоршаған ортаны қорғау мен жерді пайдалану ережелерін бекіту, ... ... ... ... ... ету (техникалық  болжамдар,маркетингтік ақпарат, кластерлерді зерттеу нәтижелері);- реттеудегі дұрыс ... ...  ...  өзгерісіне  тәнинновацияны дамыту ;- кластерлік тәсілдеме билік пен бизнес арасында ... ... ... ... ... жағдай туғызады, солардың негізінде текмәселелер шешіліп қоймай, сонымен қатар, ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің бәсекелес және рынокөзгешелігіне сәйкес келеді және бәсекелестік қабілеттілікті арттыруда ... ... ... әлемдік тәжірбиеге сүйенсек, кәсіпорындар арасындатаза бәсекені қолдау үшін мемлекет ... ... ... ... ... рынокқа жол бермейтін заңдылықтарды жасауорын алған.Туристік саланың дамуында орын алған проблемалардың мемлекет тарапынаншешілуі, тек  ... ... ... ... қана ... осы саладағыкәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарлатып, ... ... ... ... ... ... өнімніңбәсекеге қабілеттілігін, халықаралық айырбаста  туризм  мүмкіндіктерін,ұлттық ... ... ... ... ... ... ету және өмір ... көтеру жайларын ескерумен құрылуы тиіс.3 ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ҚАЗАҚСТАНДА ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ... ... ... ... ... ықпалыРеспубликада туризмді дамыту 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттікбағдарламасы  шегінде  қамтылған.  ...  ...  ... ... 2006 ... 1 ... ... өз дамуындағыжаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыружөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарына және Қазақстан ... 2006 ... 31 ...... ... ...  2006-2008  жылдарға  арналған  ...  ...  ...  2006  ...  25  ...  №822 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалықдамуының 2007-2009 ... ... орта ... жоспарына (екінші кезең)сәйкес әзірленген. Мемлекеттік бағдарлама Қазақстан Президентінің халыққажолдауын іске асыру үшін туризмді ... сай ... [23, ... ... ... ... заманғы тиімділігі жоғарыжәне бәсекеге ... ... ... ...  және  ... ... дамытуды қамтамасыз етуге мүмкіндік  ...  ... ... ... ... ... стратегиясын, негізгібағыттарын, басымдықтарын, міндеттері мен іске асыру тетіктерін айқындайдыжәне туризм инфрақұрылымын ... осы ... ... ... ... тиімді тетігін құрудың, туристік әлеуетті арттырудың, елдіңтартымды туристік имиджін, ... ... ... бар ... негізгі аспектілерін қамтиды.Қазақстан Республикасының теңдесі жоқ табиғи және мәдени әлеуетіненегізделген қазіргі заманғы ... ... ... ... ... ... саудасы жүйесіне оралымды кірігуінің табиғи жүйежасаушы факторы, неғұрлым серпінді дамушы және өзінің капитал сыйымдылығынақарамастан, салынған капиталға ... ... ... салалардың біріболып табылады [25].Мемлекеттік бағдарламаның мақсаты - сырттан келушілер туризмі және ішкітуризм көлемін ... ... ... ... ... ... пенхалық кірісінің тұрақты ... ... ету үшін ... ... ... ... ... сәйкес бірінші кезектегі міндеттер мыналар болыпайқындалды:- туризм инфрақұрылымын дамыту;- туризмді мемлекеттік реттеу мен ... ... ... құру;- елдің тартымды туристік имиджін қалыптастыру;- туристік әлеуетті арттыру;рекреациялық шаруашылық мамандануы бар ... ... бұл ... мынадай шараларды іске асыру көзделген:Қазақстан Республикасының алда тұрған Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруінескере ...  ...  ...  ...  ...  ... ... қамтамасыз ету мәселелері жөнінде нормативтік құқықтықактілер жобасын әзірлеу;- сырттан ... ... мен ішкі ... ... ... визалықжәне тіркеу рәсімдерін, кеден және шекара бақылауын оңайлату мәселелеріжөніндегі ұлттық ... ... ... ... және ішкі ... ... үшін ... жәнесалық салу мәселелері жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... есеп  пен  есептілік  жүйесінжетілдіру, Туризмнің қосымша шотын (ТҚШ) ұлттық шоттар ... ... ...  ...  ...  теңгерімін  қалыптастыру  әдістемесінДүниежүзілік туризм ... ... және  ...  ...  ҰйымыСтатистикалық комиссиясының шешімдерін ескере отырып жетілдіру;- шет елдермен туризм саласындағы ынтымақтастықты саланың ... ... ... негізінде жандандыру;- туристік және қонақ үйлік қызмет көрсетулердің сапасын техникалықреттеу жүйесінің белгіленген талаптарына ... ... ... ... ... мүдделі орталық атқарушы және басқа дамемлекеттік органдар, сондай-ақ ... және жеке ... ... ... ең ... деңгейін қамтамасыз ету;- туристік менеджменттің тиісті деңгейін қамтамасыз ету;- туристік инфрақұрылымды дамытуды мемлекеттік ... және ... ... атқарушы органдардың осы бағыттағы іс-қимылдарын үйлестірудіқамтамасыз ету;- туристік саладағы жеке бастамалардың дамуына жәрдем ету.Туризм инфрақұрылымын ... және ... ...  ... шешу үшін ... ... жүзеге асыру қажет:- электр беру желісін жүргізу;- сумен ... және су бұру ... ... салу;- телефон желісін төсеу немесе өткізу және ... ... ету;- ... жолдарын салу және қайта салу.Бірінші кезекте коммуникациялық жүйелерді ... су ... ... ... ... ... ... Каспий теңізіжағалауындағы  (Кендірлі  ауданы),  жағажай  туризмі  және  ... ... ... ... ... ... ... - Оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласында қамтамасыз етуқажет.Рекреациялық ресурстардың ірі шоғырланған  базасында  ... ... бар ... ... ... ... ... санаторийлік-курорттық істі дамыту ерекшемаңызға ие, ол мынадай шараларды іске асыруды талап етеді:- санаторийлік-курорттық ...  ...  және  ... ... ... ... ... нормативтікқұқықтық актілер әзірлеу;- санаторийлік-курорттық мақсаттағы объектілердің қызметін үйлестірудіқамтамасыз ету.Туризм ...  ...  ...  сондай-ақ  қаржылыққаражаттың шектеулілігін ескере отырып, мынадай өңірлерде үш, екі жұлдыздысанаттағы қонақ үйлер ... мен ... ... бағытталған өңірлікдеңгейдегі "Еурокемпинг" жобасын іске ... ... ... ... мен ... ... ... желісін салудың бірінші кезектегіқұрылысының басымдықтарын айқындау қажет:- Ақмола облысы - Көкшетау қ. Зеренді ... ... к. және ... Алматы облысы - Текелі қ., Жаркент қ.;- Жамбыл облысы - Тараз қ. ... ... ... ... ауданы ("Ақыртас") көне қалашығының аумағында), Жуалыауданының Б. Момышұлы ауылында.Мынадай жерлерде туркласс санатындағы мейманханалар, қонақ ... ... ... ... ... еткен жөн:- Шығыс Қазақстан облысында - Алакөл және Марқакөл көлдерінде, Бұқтырмасу қоймасында;- Қызылорда ... - ... ... ... Ұлы ЖібекЖолының учаскесінде;- Атырау облысында - Сарайшық қалашығында;- Маңғыстау облысында - Маңғыстау ... ... ... ... ... - ... МҰТП ... ескерсек, 2011 жылдың соңына қарай елде 368300 ... ... ... салу қажет.Бұл ретте туризм саласының  инвестициялық  тартымдылығын  ... ... ... шешу ... ... ... ... туристік мүмкіндіктерітуралы хабардарлығын арттыру және осы бағытта шетелдік ... ... ... ... ... жанындағы Шетелдік инвесторларкеңесінің  Қазақстан  Республикасының  инвестициялық  имиджін  ... ... ... тобы ... ынтымақтастықты дамыту;- туристік-этнографиялық кешендер түріндегі объектілердің құрылысы, босуақытты өткізу және ойын-сауық индустриясы желісін құру жөніндегі жобалардышетелдік және ... даму ... ... жәрдемдесу;Шағын кәсіпкерлікті қолдау  қоры  мен  басқа  да  ...  ... ... мен ресурстарын тарту арқылы туристік жәнежәдігерлік өнім индустриясын құру және дамыту ... ... ... ... ... туризмін дамыту үшін неғұрлым тартымды, әлемдікстандарттарға сәйкес келетін туристік инфрақұрылым объектілері бар аудандарсалудың өңірлік бас ... ... киіз ... ... ... қалпына келтіру және жаңаларынсалу, ұлттық қолөнерді қайта жаңғырту, жаңа жұмыс орындарын ашу.Инвестициялау институтын ...  ...  бұл  ...  ... ... жүргізуге және туризм инфрақұрылымын дамыту жөніндегімемлекеттік, жекеше  және  ...  ...  ...  күш-жігеріншоғырландыруға байланысты болады.2007-2008 жылдары әзірленген шебер-жоспарлар негізінде Алматы, Ақмола,Шығыс Қазақстан, Маңғыстау және Оңтүстік ... ... ... құру және оны ... ... ...  қабылдау  қажет.Қазақстанның әлеуеті туристік мақсатта іс жүзінде елдің барлық ... ... бере ... ... ... ... сонымен қатар басқа да әлеуетті өңірлерде шебер-жоспарлар жасаудыңмүмкіндігін қарау қажет. Бұл ... ... іске ... жөніндегі іс-шаралардықажетті деңгейде қаржыландыруды қамтамасыз етуге айрықша назар аударғанжөн.Туристік өнімнің және ... ... ... ... дамыту арқылы арттыру кластерлік буындар құру, олардың ... ... ... және іс-қимылдың республикалық  шебер-жоспар  ... ... ... ... ... ... жылдамдатуға көмектеседі.Қазақстанда туристік кластерлер құру  мен  ...  ...  ... ... ... ... нарыққа жылжыту мақсатында белсенді деқатаң маркетингтік ... ... ... ... ... және азиялық нарықтардағы ахуалды зерделеу нәтижесіндемынадай қорытынды шығаруға болады: тұтастай алғанда Орталық ... ... ... ... әлі де ... жаңа халықаралық туристікбағыттар бөлігінде белгісіз болып қалып отыр;«Қазақстан» сөзі жиі танылады, бірақ әлі де арнаулы ... ... та, ... та ... нарықта салыстырмалы түрде Қазақстанғакелуге деген үлкен қызығушылық байқалады, мұның өзі ...  ... ... ... ... ... ... нарық үшін Қазақстанның негізгі туристік өнімдері «Шексіздаладан қар басқан тау шыңдарына ... ... ... саяхатқа шығудыкөздейтін құрама турлар мен джипті ... ... киіз үйде ... ... далалық аңшылық екені айқындалды.Қазақстанның халықаралық туристік ... ... ... ... ... бағдарлама шеңберінде 2007-2011 жылдары үш басымдықтытуристік нарық айқындалды:1. ... ... ... ... ... ... Қытай.2. Франция, Жапония.3. АҚШ, Азия-Тынық мұхит өңірінің елдері.Сөйтіп, Қазақстанды Орталық Азия мен Еуразиядағы жаңа әрі ... ... ... алға ... ... ... ... өсімін қамтамасыз етудің жаңа бағыттарын қалыптастыру ментуризмді дамытуды мемлекеттік кең ауқымды ... ...  ... маңызды мән мынадай "белсенді" жобаларды іске асыруға беріледі:1. Алматы қаласын және Алматы ... ... бас ... мен туристік кластер құру мен дамытудың шебер-жоспарлары шеңберінде Алматы қаласы мен Алматы облысында туризм мен ... ... үшін ... ... ... Диснейленд-парк және Лас-Вегас үлгісі бойынша туризмжәне ойын-сауық индустриясының құрылысын қамтамасыз ету үшін ... ... (ТЭН) мен ... ... (ЖСҚ) әзірлеу;ілеспелі қызмет көрсетулер саласын қалыптастыру мақсатында «Қорғас»Халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығы» АҚ ... ... әрі ... үшін ... ... ... қаласын және Ақмола облысын дамыту:Щучинск-Бурабай курорттық ... ... ... ... ... ... ... саласын дамыту үшін жағдайлар жасау;«Бурабай» ұлттық табиғи паркінде экологиялық ... ... ... Аршалы ауданының Мартыновка ауылында (Астана қаласынан 30км қашықтықта) Перғауындар ауылы ... ... ... (Квебек, Канада)тақылеттес сақтардың көшпелі тұрмысын, олардың өзіндік ...  ... ... ... «Шеберлер сарайы» деп аталатын ... бар ... ... ... ... ... ... жолы бойында туризмді дамыту:Тек қана  мәдени  ...  ...  ...  ... ... бәсекелік артықшылығы Жібек жолының қазақстандықбөлігінің бірегей табиғат ландшафтарымен, эндемикалық флора және ... ... ... ... әрі көне ... ... үйлесім тапқан құрама турлар болып келуінде.Аталған жобаны іске асыру үшін мыналар жоспарланып отыр:«Жібек жолы меруерті» ...  ...  ...  ... жобаның бірінші кезеңін Алматы - Тараз - Шымкент - Ташкент -Самарқанд - ... - ... - ... - ... бағдары бойынша 2007-2008жылдары жүзеге асыру;«Жібек жолы ... ...  ...  ...  ұйымдастыружөніндегі жобаның екінші кезеңін ... ... ... ... ... ... ... жүргізу және бағдарды ҚытайдыңШыңжаң-Ұйғыр автономиялық округы арқылы 2008 ... ... ... ... ... ұзартуды қамтитын үшінші кезеңін іске асыруға дайындау;«Қорғас» және «Достық» шекара пункттерінен Оңтүстік Қазақстан облысыТүркістан қаласына дейін жол бойы ... ... ... жол ... ... ... оның ... Біріккен Ұлттар Ұйымының, Дүниежүзіліктуристік ұйым мен ЮНЕСКО-ның (Білім, ғылым және мәдениет  ... ... ... ... ... ... «Жібек жолы:өңірлік ынтымақтастық және даму мақсатында ... ... ... іске ... ... ... ... мен керуен-сарайлар желісін салужәне оларды дамыту;Шанхай ынтымақтастық ұйымына, ... ... ... ... үшін ... ... өзара тану және одан әрібірыңғай туристік виза ... ... шешу ... ... ... оның ... ... ұйымдар қызметінің шеңберіндежандандыру.4. Каспий теңізінде жағажай және круиз туризмін дамыту:Жобаны іске асыру мақсатында мыналар ... ... ... ... ... - Астрахань (Ресей) - Махачкала (Дағыстан)- Баку (Әзірбайжан) - Энзели ... - ... ... - ... ... ... және оны ұйымдастыру үшін жағдайлар жасау;жағажай туризмін дамыту және ... ... ... және ... құру жөніндегі мәселені пысықтау мақсатында Кендірлі демалысаймағын жайластыру.5. «Қазақстан - ... ... ... ... ... ... қаласында ғарыш туризмін дамыту үшін жағдайлар жасау.Жобаны іске ... 2008 ... ... ... жаңа  ...  мұражайлар,  ұшуларды  басқарудың  шағын  орталықтары,кәдесыйлар сататын сауда орталығы және т.б. ... ... ... ... маңында ойын-сауық индустриясы бар туристік кешен құрылысын салужөніндегі мәселелерді пысықтауды көздейді.Туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға ... ... ... бес ... ... ... жұмыспен қамту үшін, сыртқы және ішкітуризм көлемінің ... ... ... ... ... үшін, сонымен қатарҚазақстанды 2011 жылы Ортаазиялық аймақтың туризм орталығына айналдыру үшінбәсекеге қабілетті  туристік  ...  құру  ...  ... іске ... ... ... 59 ... теңгеден астамсома көлемінде қаржы бөлу жоспарланып отыр.Бүгінгі таңда мемлекеттік және жеке ... ...  ... кластерлік моделі өзін өзі ақтаған. Мұның нақты факторыретінде «Туризм» кластерінің пилоттық жобасын іске ... ... ... инициатива шеңберінде туристік инфрақұрылымды дамытуүшін инвестиция жұмылдыру мүмкіндігі маңызды болып саналады.Қонақүйлер жүйесін, Ұлы ... Жолы ... ... ... де ... ... маршруттардың құрылысына жағдай жасалатын болады.Инвестжобалар  бойынша  ұсыныстар  негізінде  ...  ...  ... Алғашқы кезеңде 90 инвестжоба сарапталып, жинақталды. ... – і 386 млн АҚШ ... ... саналып алынды, және «Қазына»тұрақты даму қорына мемлекеттік қолдау көрсету үшін жіберілді.Алматы, Ақмола және ... ... ... ... ... туристік орталықтар құрудың Тұжырымдамасы жасалды, оныЕлбасы мен ел ... ... ... ... жоба ... инвестицияжұмылдыруға жоспарланып отырған сома 30 млрд АҚШ долларын ... ... ... ... және ... ... таушаңғы базасын салу. Алматыоблысында – 5 (Шымбұлақ, ... ... ... ...... Алтай, Алтай Альпілері). Алматы облысы, Талғар ауданындағы Әскеришатқалда әлемдік стандартқа сай келетін «Ақбұлақ» таушаңғы базасы ... ... ... ... ... желісін құрументікелей байланысты. Ішкі және сыртқы туризмді дамытудың басты ... ... ... ... авиа, теміржол, автомобиль және сукөлігіне қолжетімділік ... ... ... ... ... ... жоғарылату.Бүгінгі күні кадрларды даярлау деңгейін ... ... ... ... 2006 жылы туристік фирмалардың саны 921 ді ... ... ... ... 9 ... ... ...  туристіккадрлардың біліктілігін арттыру курстарын өткізіп тұрады. Бұл жылы Астанақаласында бірінші республикалық ақпараттық туристік орталықты ашу, ... ... ... ... және ... қалаларында ашу жоспарланып отыр.2005 жылдан бастап ҚР Үкіметінің  ...  ...  ... ... саласына кадрлар даярлануда. ҚР Туризм және  спортминистрлігі мен Білім және ... ... ... ... жоғарыдааталған Бағдарлама аясында білім алушыларға ... ... ... ... ... ... ... нормалауӘлемдік туристік рыноктағы Қазақстанның тартымды туристік имиджінқалыптастыру ... ...  ...  ...  ілгерілетудіңмақсатты Бағдарламасын жасалды. Онда ...  ...  ... ...  жәрмеңке  өткізу,  әлемнің  жетекші  ... ... ... және ... ... қатар шетелдікБАҚ өкілдеріне инфотурлар өткізу және жарнамалық-ақпараттық өнім шығарудықарастырылған.Имиджді жоғарылату үшін Қазақстанның 2007 жылы ... ... ... кеңестігіне (ЮНВТО) өтуі мен 2009 жылы Астана ... Бас ... ... маңызды роль атқарады.Өткен жылғы туризм саласындағы негізгі ... ... келу ... 8 пайызға артып, 4 млн. 706 мың адамды құрады;- Ішкі туризм 7% ... 3 млн. 495 мың ... ... ... шығу 23% және 3 млн. 687 мың ... ... айтқанда туризмді дамытудың  2007-2011  жылдарға  арналғанмемлекеттік бағдарламасын іске асыру ұлттық туристік ... ... және ... ... ... ... жүйесіне кіруіне әсерететін  болады.  Ел  ...  ...  ...  ... маңызды кіріс көзі бола алатын, ... ... ... ...  ...  жоспарда  бар.  Республикада  ... ... ... ... болуына  жағдай  мен  ... ... ... ... ... құру ... ...  кластерлерді  құру  маңыздылығы  елдің  бәсекегеқабілеттілігі туристер үшін ... ... ... ... санының ұлғаюыкөлік, мәдениет, сауда, қонақ үй ...  мен  ...  ... дамуына ықпал жасау мүмкіндігімен айқындалады. Республикадатуристік бизнесті кластерлеу ... ...  ... алғы  ... яғни бұл ... және ... ескерткіштердің, емдеу-сауықтыру орындарының, қорықтар мен ... ... ...  ... ...  дамыған  қалалардың  шетел  ...  ...  ... ... келіс ірі инвестициялық жобалар жүзеге асырылатынэкономиканың ... ... ...  ...  ...  ... ... қатысты.Туристік салада кластер – белгіленген географиялық бірлікте туристікөнімді ... ... ... ... ... мен фирмалар жиынтығы болыптабылады (сурет 8). Оның мақсаты ... ... ... ... мен ... ... ... ету. Аталған мақсатқа қолжеткізу келесі міндеттердің орындалуын көздейді:- нормативті құқықтық базаны жетілдіру;- инфрақұрылымды ... ... ... ... ... ... ресурстарын тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау;- салада қолданушы технологияларды жетілдіру.Туристік ... ... ... ... ... ... кешеннің дамуына ықпалын тигізеді. Оның қызметі туристік өнімгедеген қазақстандық және ... ... ... ... ... ... ...  етуде  үлкен  мүмкіндіктертуғызады. Экономиканың дамуына үлесі бюджетке қомақты ... ... ... ... ... ... орындарының ұлғаюы, мәдени жәнетабиғи әлуетті рационалды ... және ... ...  ... 8- ... ... ... орталық түсінігі туристік қорлар, туризмді дамытуда шешушірөлді алады, себебі адамдардың туристік сапарға қатысуына ... ... ... туристік қорлар болып саналады.Туристік қорлардың мәніне олардың туристік өнімнің қалыптасуына негізболуы, осыған сәйкес туризмді дамыту мен жоспарлау ... ... ... ... білу ... өнімге сұранымды анықтайды және барлықтуристік инфрақұрылымды қалыптастырады.Туристік қорларды ... ... ... ... ... ... Туристік өнімдердің бірегейлігі, жергіліктісалт ... мен ... ... ... кластердің  маманданудытаңдауға, негізгі туристік өнімдерді анықтау және ... ... ... ... ... ... ... олардың қызметінің негізгіміндеттеріне туристердің сұранымына сай тартымды туристік өнімді ... ... ... ... ... үлгіде туристік өнімді жасау барлық жігерді шоғырландыру талабыжоғары туристерді ... ... ... ... ...  ... ... жасау уақытында турист түрлі өнімдерді тұтынады: жалпы, арнайыжәне қосалқы. Алайда оның негізгі қажеттілігі өмір сүру ... ... ... ... орналасу, тамақтану, көліктену, бос уақыттыөткізу. Сондықтан  кластердің  ...  ...  ...  ... ... жатады. Берілген элементті құраушылар туристіктұтыну ерекшелігін ... және ...  ... ... ... үшін тұтыну объектісінде туристік ... ... ... ... ... ... ... емделу,көңіл көтеру, жаңа әсер алуға қажеттілікті ... ... ... салааралық табиғаты  орналасу, тамақтандыру, көңіл көтеруорталықтарымен, туристерге тартымды объектілермен, іскерлік орталықтармен,емдеу ...  ...  және  ...  ...  ... тізбегінің болуын қажетсінеді. Дегенмен көрсетілетін қызметтерсапасы рынок талаптарына сай келуі тиіс. Туристік өнім  ...  ... ... ... ... ... өмір сүруімүмкін емес.Туризмді қолдаушы (қызмет көрсетуші) салалар қызметінің мәні туристергеқосалқы қызмет ... ... Оған ... және  ... жергілікті бөлшек сауда (кәдесыйлар және туристік жабдықтарсату), инженерлік (тұрмыстық) инфрақұрылым, қауіпсіздікті ... ... т.б. ... кәсіпорындар мен ұйымдар тауарлар мен қызметтер ... ... ... ... ... бірақ олардың кластер ... ... ... ұлғайту және дамытудың қолайды жағдайларын арттырады.Негізгі туристік өнім жергілікті ұйымдардың қатысуынсыз сатылуы мүмкін,алайда бұл ... ... ... ...  ... деңгейітөмендейді.Қолдаушы салалардың тұрақты дамуы және олардың туристік ұйымдарменөзара байланысының белсенділігі барлық ... ... ... ... ... ортада қызметін жасайды, нақтылай айтқанда, туристікқызметтердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуші ... ... ... ... ... ... ... (саяси, әлеуметті-мәдени, экономикалық, табиғи).Қолайлы жағдайлар кешенді түсінік және ... ... ... ... ... ... зерттеу әлуеті, инвестициялық климат,  бәсекесипаты, өндірілген  тауарлар  мен  ...  ...  ... ... ... ... өзара байланыстысалалардың болуы.Туристік кластерді  қалыптастыруда  оның  географиялық  шекарасынидентификациялап,  ...  ...  ...  ...  ... ... Географиялық шекара туристерді тартушы негізгі орталықтардыбіріктіретін транспорттық ... ... ... ... ... су ... дамуы) жасайды. Кластердің географиялықшекарасы туристік  ...  ...  ...  жағдайлар  менжергілікті бедері, аймақтың дамуының тарихи ерекшеліктеріне тәуелді.Экономикалық орта тауарлар мен қызметтерге сұраным мен олардың ... ... ... экономиканың дамуы және халықтың  өмір  сүрудеңгейлерімен анықталады. ... ...  ...  ... ... қамтамасыз етуге қабілетті  ...  ... ... ... ... ... еңбек ресурстарының саны менсапасыда кластердің қызмет жасауында ... ... ... табылады.Кластерге қатысушы барлық  ұйымдар туристік бизнесте білікті ... ... әсер ... ... халықтың дәстүрлерімен мәдениетін яғни әлеуметті мәдени жағдайларды ескеру маңызды. Әлеуметтікфакторларға туристік ... үшін тек ... ... ... ... ... бірге білім беру және ғылыми туризм ... ... ... беру ... ... ... беру ... қатар, түрлі бағыттағы  ғылыми  зерттеуинституттары айрықша орынды иеленеді, ... ... ... ... ... ... ... жасайды, ғылыми туризмнің ырғақты дамуына әсерінтигізеді.Кластер аймағында ... ... ... маңызға ие. Туристік қызметтідамыту бағытында мемлекет саясаты, оның ... ...  ... ... ... ... кластерді қалыптастырудың маңыздышарты болып саналады.Туристік кластерді  қалыптастыруда  олардың  элементтерінің  ... ... ... ...  Бұл  ...  ...  текэкономикалық тиімділігіне негізделіп қана қоймай, аймақтың, ... ... ... ... ... жасауға жәнеөткізуге бағытталған. Бұл «көлік-орналасу құралдары-тамақтандыру» ... ... ... ... сондай-ақ «мемлекеттік басқару-коммерциялық  ұйымдар-ғылыми  білім  беру  ...   ... ... ... ... (қорлар, құрылым, шекара, түр) оныңқалыптасуы, дамуы және жетілдіру процесінде қажет.Қарағанды аймағында ... ... ... орналасуы және білімтарихымен байланысты. Қарағанды облысы 1932 жылы құрылған. ХХ ғасырдың 30-40 ж.ж. Сталиндік ... ... ... орыны болды. Мұнда алысшығыстан ... ... ... ... ... ... жер ... Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінСпасскіде германиялық, жапонды, италиянды, румындық әскери ... ... ... ... ... Спасскіде сталиндік тоталитаризмніңқұрбандарына мемориал ескерткіші ашылған. Орталық Азияда Ұлытау арқылыөткен Ұлы ... ... ... «сарысу» немесе «бал» жолы деп атады. Бұғанқарауыл мұнаралары мен ақсүйектер қамалдарының сақталып қалуы дәлел. Керуенжолдарының арқасында ... ... Бұны ... ... ... болады.Туристік кластердің барлық элементтерінің тиімді жұмысы облыс бюджетінеқомақты үлес қосумен қатар, халықты еңбекпен қамтамасыз етуге, айналымғақосымша ... ... ... береді. Сонымен бірге, кластердің қызметжасауы мәдени тарихи ескерткіштерді, табиғи ... және ... ... ... ...  ...  ...  аймақтыңинфрақұрылымын жетілдіруге жағдай жасайды.Индустрия және сауда министрлігі ... және ... ... реттеужөніндегі комитет төрағасының орынбасары Евгений Никитинскийдің пікірінше,“Қазақстанда ... ... ... ... ерекше”.Шын мәнісінде де тарихы терең, ұлан-байтақ жері көркем ... ... сан ... ... ... ... мол. Бүкіләлемдік туристікұйымның мәліметі бойынша туризм – әлемдік экономикадағы түсімі мол ырғақтыірі сала. Негізгі ... – іс ... ... ... ... ... ... жылдарда туризмді дамыту жөніндегі дайындалып жатқанреспубликалық бағдарламада туризм – ... ... ... ... пікірінше, туристік индустрия  ...  ...  ... ... біріктірудің пайдасы орасан.Туризм саласындағы кластерлік ... ... ол  ... ... және ... әсер  ...  ...  32  саласынқарастырады.Қазақстан Республикасының экономикасында кластерді өңдеу ... елде ... ... құру мен ... ... ... 8)Кесте 8Туристік саладағы кластерлер|Облыс   |Стратегиялар          ... ... ... қадамдары ||      |                |/ ...          ...  ... үшін мамандарды     |Басқа елдердің дайындау    ||      ... жаңа ... ... ...      ||      ...              ... және ...     ||      |                ...           ... 2-3 жұлдызшалы қонақ үйлер  |Жаңа қонақ үй ашудың өзіндік  ||м     ... ...          ... ...         ||      |2. ... ... жаңа    ... жөніндегі рынокты||      |конгресс-холлдың ашылуы.    ... ... ...  ||      |                |мен ...       ...   ... ...     |- «Казагрофинанстың» құрылымын ||      ... ...    ... ... қалыптасу   ||      |туризмді қосу. 5 ... 7%    ... ...         ||      ... ... алу.      |                ... |Қазақстанның, Қырғызстанның және|Тізімге жаңа елдерді қосу және ||тосқауылдар|Өзбекстанның өзара келісім   ... ... 28 ...      ... алу.       ... ...        ||      ... ... Азия ...   |- ... ... ...   ||      ... Қазақстанның да     |- ... ... ...    ||      ... ... ...     |                ... |Халықаралық туроператорлардың  |1. Келісім-шартқа отыру үшін  ||      ... ...         ... ...   ||      ... ... ...     |жасау;             ||      ... ... және    |2. ... ...   ||      ...             ... ... ...   ||      ... ... фильмдер    |құру;             ||      ...             |3. ... ...      |                ... үшін ...    ||      |                ... ... ... ||Е с к е р т у: ... ... қабілеттілігін жоғарлату Жобасы. 2004 ||жыл 26 қаңтар. I. E. AUSTIN ASSOCIATES. INC. 1.              ...  ... ...  ...  ...  ...  ... жүзеге асыру біршама жағдайларға  байланысты.  Олардыкластердің пайда ... ... мен ... ... ... депекі топқа бөліп қарастыруға болады (кесте 9).Кесте 9Туризм саласында кластерді қалыптастыруды ынталандырушы және кедергікелтіретін алғы ... ... ... ... ... алғы ...    ... шарттар             |                   ||- ... ... ...   |- ... ... алу процедурасының ||жоғары болуы;            ... ... ... тіркеу  ||- туристік өнімдерге жоғары     ... ...        ... ...        |- маркетинг (Қазақстан беделін    ||- ... ... ... ... ... ... алға ...     ...              ... алға ... ... ||- ... ... саланы қолдау  |аз көлемде жүргізілуі, туристік ...              ... ... ақпараттардың    ||- саланың бәсекеге ...  ...           ... ... ...       |- ...            ||- ... ресурстар байлығы      |- туризм ... ...    ||- ... ... ...  |мәселелері бойынша салааралық    ... саны           ... ... болмауы;    ||                   |- ... ... ... ... ||                   ... ...       ||                   |- ... сегменттеу әдістерін жете ||                   ... ... ... ...                   ...              ||                   |- ... ... кіру     ||                   ... ...        ||                   |- ... ...     ||Е с к е р т у - ... ...                      ... жылдарға жоспарланған туристік саланы дамытудың Мемлекеттікбағдарламасында ... ...  ...  ...  2007  жылыорындалды. Атап айтқанда, халықаралық деңгейде «Бурабай» туристік ... ... ... ... бас ... бекітілуі, республиканыңбатысында «Кендерлі», Алматы облысында «Жаңа Іле» ... ... сити ... ... жобасы бойынша құрылыстың іске қосылуы ... ... ... ... ... емес  ... қазіргі  заманғы  туристік  технологиялардың  ...  ... ... ... қолдануға ынта туғызады.«Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге ... ... ... ... ұлт ... ... ...  ПрезидентініңҚазақстан халқына Жолдауы бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... ... «Қазақстандық экономика салаларының қолданыстағыжәне әлуетті келешектегі бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оның ... ... ... ... ... іске асыруда. Берілген жобаның тиімдіжүзеге асырылуы аймақтың шынайы туристік әлуетін анықтау ... ... ... ... ... туристік кластердің енгізілуіментүсіндіріледі.Қазақстан Республикасында туристік кластердің бәсекеге қабілеттілігінжоғарлатуда туындайтын проблемаларды төмендегідей  ...  ... топ ... ... ресурстарымен байланысты:1.  Туризмнің  барлық  инфрақұрылымына,  ...  ...  ...  ...  бар  ...  жаңартуға  капитал  рыногыныңқаражатының жетіспеушілігі. Бұған ...  ...  ...  ... ... жыл ... 400 000 тенге, Павлодар 500 000 тенге, Қостанай1 500 000 тенге ... ... Ішкі ... туристік өнімдердің сапасы төмен бола тұра, бағасыныңөсуі шетелдік туристік өнімдерге сұранымды ... ... ... дамуы, оның  ішінде  ... ... ... ... ... орналасуы. Туристік пакеттетранспорт үлесі мен туристік өнімдердің бағасының жоғары болуы қазақстандықтуристік ... ... және ішкі ... ... Ішкі транспортқа жеңілдіктер жүйесінің болмауы  және  ... ... ... ... ... Негізгі туристік орталықтарда туризм үшін материалдық базаның дамудеңгейінің төмендігі;6. Халықтың жалпы қозғалысының белсенді болмауы;7.  ...  ...  ...  және  ...  топ  ...  ...  ...  маңызды  рыноктықинституттармен өзарақатынасымен сипатталады.1. Отандық туризмнің шетел бәсекелестерінен қорғалмауы;2. Мемлекеттік ... ... ... шектен тыс  бақылауәсерінен түрлі деңгейде әкімшілік кедергілердің пайда болуы;3.  Мемлекет ... ... ... топ ... ... ... және  ...  қатынастарыменбайланысты.1.  Елдегі  саяси  ...  ...  ...  ... ... ... кері әсер ... Экономикалық және қаржы дағдарыстарының пайда болу қаупі Қазақстанхалқының нақты кіріс деңгейінің төмендеуінен туристік ... ... ... ... ... ... ... туристік құқықтарғасай келмеуі (мысалы, транспорт саласы );4. Салық салу заңдарының жетілмеуі. ... ... ... ... ... ... төлемеу жолдарын қарастырып, нәтижесіндебюджет табыс түспейді). Мысалы Францияда ҚҚСС мөлшері барлық салалар ... 22 %, ... 13 %. 1994 ... ... ... ... бұл ... 10 % - ға дейін төмендетілген. Сәйкесінше бұл жағдай ... ... бере ... топ ... ішкі ... ... Ірі жобаларды жүзеге асыру үшін қаржы ресурстарының жетіспеушілігі;2. Маркетинг деңгейінің, ... ... ...  ... Қазіргі заманғы экономикалық шарттармен ... ... ... менеджерлердің жетіспеушілігі;4. Стратегиялық жоспарлауды қолдану перспективасының болмауы;5. Бюджеттік жоспарлау, есеп және баға белгілеу саясатының ... ... ... факторлардың әсерінен кейбір  ... сала ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен  рыноктықинституттар негізінде, ... ...  ...  ...  ... ... болады (сурет 9):Сурет 9- Туристік кластер моделіҚазіргі уақытта туристік салада бәсекеге қабілетті кластерді дамытумемлекет тарапынан қабылданған ... ... ... Мұның себебірыноктық институттар, мемлекеттік құрылымдар мен кәсіпкерлер арасында ... ... ... ... ұсыныстар  негізінде  бірмәмілеге келіп, ортақ жұмыстар жүргізу нәтижесінде туристік ... ... өнім ... ... ... мақсатынан шығады.Әлемдік рынокта бәсекелік артықшылықтарға жеке кәсіпорындар емес,кластердің қол жеткізетіні ... ...  ...  ... байланысты болғандықтан, мемлекеттік ... ... ... яғни ... салу ... ... ... дамытумәселелері шешіледі;Ұсынылған туристік кластер моделінде капиталды  қамтамасыз  ... ... ... ... ... ... қорынан жүзеге асырылады (мысалы: тұрақты дамуқоры «Самурык - Қазына»)2. қаржыландыру шетел инвестицияларын тарту арқылы жүргізіледі.Қазіргі уақытта ақпараттық ... ... ... келістері менформаларын өзгертуге өз тарапынан әсері күшті, яғни бәсекеге қабілеттілікфизикалық ресурстардан материалды емес ... ... ... ... тарату жүйесі, озық технологияларды қолдану жүйесі, ғылыми өңдеулермен инновацияларды ...  алға  ...  және  ...  ... және консалтингтік қызмет көрсету жүйелері.Сыртқы орта факторларын талқылай келе,  қатысушы  ... ... ... қызметі бизнес үшін келесі қолайлы жағдайлардыжасайды: кадрлық инфрақұрылым жақсарады, шығындар ... ... ... ғана ... ... алға ... дамыған жүйесінен қосымшабәсекелік артықшылықтар алу мүмкіндігінің қалыптасуы, халықаралық рынокқашығу мүмкіндіктері, ... және ... ... ... болуы,сыртқы орта өзгерістерін зерттеу негізінде басқару шешімдерін қабылдау.Модельде экономикалық құрылымды құру логикасы бойынша ... ... ...  ретінде  пайдалану  арқылы  немесе  дербес  шағынкәсіпорындардың ... ... ... ... ... туристіккластерге қатысу шағын және орта бизнес кәсіпорындары  ішінен  нақтыэкономикалық ... ... ... ие ... ... ... өнімнің өндірілуі тиімді және бәсекелік қатынастарсақталады.Республикада  туристік  саланы  ...  ...  ... шешу мақсатында төмендегідей шаралар шешу көзделеді:- жолдар ... және ... ... ... ақпараттық-хабарберу  белгілерінің  туристік  ...  ...  ... ету жолымен жол жүйесінің сапасын жақсарту;- туристік объектілерді салушылар мен жасақтаушыларды ынталандыру жәнеқаржылай көмек көрсету механизмін әзірлеу ... ... ... ... ... салу, сондай-ақ жылжымалы қабылдау объектілерінұйымдастыру;- ары қарай шара қабылдау және ... ... ... анықтауүшін ведомстволық немесе басқа қатыстылығын белгілеу арқылы ... ... ... ... ... іс-шаралар жоспарын қабылдау жолымен, мүдделі үкіметтікұйымдарды қатыстыра ... ... ... оқытудың әртүрлі нысандарынұйымдастыру;- менеджментті ... ... ... ... және біліктілікдеңгейлерін енгізу  жолымен орналастыру объектілеріндегі ... ... ... ... аумағының, атап айтқанда  шалғайдағы  және  жетуі  ... ... ұялы ... ... ... ... бар ... ведомстволары мен медицина ресурстарын қатыстыраотырып, құтқару және шұғыл ... қағу ... құру ... ... қамтамасыз ету;- орналастыру, тамақтандыру және кәдесый өнімдерін ұсыну қызметтерінкөрсету жолымен ... ... ... ...  ... түрде насихаттау және туристерге қызмет көрсету процесіне қатысуқажеттігін түсіндіру арқылы жергілікті тұрғындардың  бұл  іске  ... ... ... ... соның ішінде  интервьюлендіру  және  басқамаркетингтік құралдарды енгізу жолымен дамытудың шын ... ... ... және ...  мүмкіндігі  арқылы  туристік-сауықтыруқызметтерін есепке алуды және ... есеп ... ... ... ... ... ... туристік  сала  құрумақсатына жету үшін төмендегілерді жүзеге асыру қажет:- туристік ... ... ... кеңейту, штат санын жәнебақылаудың өз ... ... ... ... оны оңтайландыружолымен өңірлік, жергілікті деңгейлерде туристік саланы мемлекеттік реткекелтіру жүйесін реформалау;- жеделдетілген  банк  ...  ...  және  ...  ... ... ... ... белгілі ұзақ  мерзімді  кезеңгежұмсарту  жолымен  туризмді  дамытуға  ...  ...  ... жою;- ... еңбек ресурстарын, қажетті көлемнің 90%-на дейін қатыстыраотырып менеджмент енгізу жөніндегі өз құралдары бар инвесторларды тарту;- кәсіпорын менеджментінің тиімділігіне, ... ... ... баға беру ... сапа кепілдігін қамтамасыз ететін санаттардыбере отырып туристік шаруашылық субъектілерін (тікелей  және  ... ... ... ... ... ... арасында, дәлірек айтсақ  «тиімсіз»иегерлерді қайта мамандандыру  үшін өзара ... ...  ... ... және ... ... ... Республикасында даму  институттары  жұмысістейді. Олар еліміздің Үкіметі атынан кәсіпкерлікті ... ... ... және басқа көмек көрсетуге бейімделген.Даму институттары ресурстық тұрғыдан қамтамасыз ... ... ... ... ... ... қолдаудың белсенді түрдегіпозициясын ұстанып келе жатқан жоқ.Көптеген даму институттары нақты салалық, негізінен алғанда аграрлықжәне ... ... ... ... ... туристік  кластерді  қолдау  ... үшін ең ... ... ақпараттық бюллетеньдер шығаружәне туристік ... ... ... ... ... ... қолда бар бағдарламалар туралы кластердің қатысушыларын хабардаретілуін арттыру ... ... ... ... ...  ...  шағынкәсіпкерлік субъектілерінің қалпына  келуін  және  экономикалық  ... ...  ...  ...  ...  ...  ақшақаражатының тиімді пайдаланылуын арттыру  ...  ...  ... ... ... АҚ-ң ... ... мүмкін.Сонымен қатар, жоғарыда аталған институт арқылы материалдық-техникалықбазасы бар және оны ... ... ... ... ... ... және ISO үлгісі бойынша қызмет көрсету саласындағы, сондай-ақ туристік кадрларға арналған ... беру ...  ... ...  ...  енгізу  жөніндегі  операцияларды   бірлесіп,қаржыландырудың гранттық жүйесін ... ... ... даму ... көрсететін қызметтерге кәсіпкерлердің қолжетімділігіне байланысты проблемалар бар кезде жоғарыда келтірілген ... ... ... ... құптауға лайық болып табылады.Туризм саласындағы уәкілетті органның туристік қызметті мемлекеттікреттеу  функциясын  ...  ...  ...  және  ... ... құрылған Қазақстан Республикасы Туризм және ... ... беру ... ... ...  байланысты  шағынкәсіпкерлікті қолдау тетігі жүйесінде төмендегілер пайда болды:- қызметі, инвестицияларды республиканың туристік саласына қатыстыруғабағытталған «Қазақтуринвест» АҚ -ы;- ... ... ... ... ресурстық қамтамасыз етудідолбарлап отырған «Туризм және спорт индустриясы ... ету» ... ... туризм саласындағы уәкілетті орган негізгі міндетітуристік рыноктың барлық қатысушыларына, ... ... ... ...  берушілерге  де  көрсетудің  ақпараттық,  консалтингтік,маркетингтік және басқа ... ... ... ...  жүйесі барТуристік ақпараттық орталық құруды жоспарлап отыр.Туристік ақпараттық ... құру ішкі ... ... ... болмауын және сыртқы рынокта қазақстандық туристік өнімніңтаралуын жоюды ... ... ...  ... ... ... технопарктеринститутын пайдалану қазіргі жағдайда туристік өнім ерекшелігіне, сондай-ақтуристік  қызметтер  пакетін  қалыптастыру  ...  ... ... ... ... ... ... факт, туризм саласында (мемлекеттік мекемелер зерттеулер жүргізеді)зерттеумен айналысатындардың жоқтығымен түсіндіріледі.Қазіргі кезде туризм саласының қолда бар ... беру ... ... ... және ... қабілеті бар мамандармен қамтамасызете алмайды, міне бұл бүтіндей алғанда туристік саланың ... ... бірі ... табылады[27].Сонымен  туризм  саласында  кластерді  дамыту  кәсіпорындар  ... ... ... және сәйкес жағдайлардың  болуыменбайланысты. Бұл ... ... рөлі ... қолдау, сәйкесзаңдылықтар мен  нормативті  ...  ...  және  ... ... болып табылады.ҚОРЫТЫНДЫСонымен тақырыптың мәні бойынша жасалған талдаулар ... ... ... болады:1. Туристік индустрияның бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату үшін ... ... ... адекватты мемлекеттік саясат жүргізілуітиіс. Табиғат территорияларында туристер саны ... тыс ... ... ... ... қорғау мүмкіндіктері қарастырылады, яғниластану, жыртқыш аңдардың болуы, өсімдіктерден уланып қалмау, жәндіктер.Туризм –  ... ... ... ... ... ... барлы сегменттері өзара байланысты және бір- біріне тәуелді.Мысалы, таулы-шаңғы  курорттың  ...  ...  ...  ... келесі қызмет түрлеріне байланысты: шаңғышыларды тау баурайынажеткізіп салу, орналастыру деңгейі, тамақтандыру және ... ...  ...  ...  ...  кәсіпорындар,  қызметін  тәуелсізжүргізгенмен, негізінде бір-біріне тәуелді ... Бұл ... ... ... ...  ... тұтыну рыногы үшін күрестебәсеке ... ... бұл ... ... қызметті қиындатады.2. Мемлекеттік бағдарлама республикада қазіргі заманғы тиімділігіжоғары және бәсекеге ... ... ... ... және ... секторларын дамытуды қамтамасыз етуге мүмкіндік  ...  ... ... ... мемлекеттік саясаттың стратегиясын, негізгібағыттарын, басымдықтарын, ... мен іске ... ... ... ... ... дамытуды, осы саланы мемлекеттік реттеу менқолдаудың тиімді тетігін ... ... ... ... ... туристік имиджін, рекреациялық шаруашылық мамандануы бар ... ... ... ... ... мақсаты - сырттан келушілер туризмі және ішкітуризм көлемін арттыру есебінен халықты жұмыспен қамтуды, ... ... ... ... өсуін қамтамасыз ету үшін бәсекеге ... ... ... ... ... ... ... міндеттер мыналар болыпайқындалды:- туризм инфрақұрылымын дамыту;- туризмді мемлекеттік реттеу мен қолдаудың ... ... ... ... тартымды туристік имиджін қалыптастыру;- туристік әлеуетті арттыру;- рекреациялық шаруашылық мамандануы бар аймақтар қалыптастыру.3. Республикада туристік бизнесті ... ... ...  ...  шарттар  қалыптасқан,  яғни  бұл  ...  және  ... ... ... ... мен ... ...  мәдени орталықтар ретінде ... ... ... ... болуымен ерекшеленеді. Туристік саланы  кластерлік  дамытудыңанықталған проблемаларын шешу  ...  ...  ...  ... ... құрылысы және қайта жасақталуын, сондай-ақ ақпараттық-хабарберу  ...  ...  ...  ...  қаржыландырудықамтамасыз ету жолымен жол жүйесінің сапасын жақсарту;- ... ... ... мен ... ... ... көмек көрсету механизмін әзірлеу жолымен объектілер жинақталғанжерлерде тұрақты объектілер салу, сондай-ақ жылжымалы қабылдау объектілерінұйымдастыру;- ары ... шара ... және ... ... көздерін анықтауүшін ведомстволық немесе басқа қатыстылығын белгілеу ... ... ... ... жасау;- бірлескен іс-шаралар жоспарын қабылдау жолымен, мүдделі үкіметтікұйымдарды ... ... ... ... ... әртүрлі нысандарынұйымдастыру;- менеджментті жетілдіру, сапаны бағалау жүйесін және ... ...  ... ... ... қызмет көрсетусапасын арттыру;- облыс аумағының, атап ...  ...  және  ...  ... ... ұялы ... ... кеңейту;- қолда бар күзет ведомстволары мен ... ... ... ... және ... дабыл қағу қызметтерін құру жолымен туристердіңқауіпсіздігін қамтамасыз ету;- ... ... және ... ... ... ... ... туристерге қызмет көрсетудің экономикалық  тиімділігінбелсенді түрде насихаттау және ... ... ... ... қатысуқажеттігін түсіндіру арқылы жергілікті тұрғындардың  бұл  іске  ... ... ... ... ... ішінде  интервьюлендіру  және  басқамаркетингтік құралдарды енгізу жолымен ... шын ... ... ... және ...  ...  ...  туристік-сауықтыруқызметтерін есепке алуды және ... есеп ... ... ... ... ... ... Kazakhstan», 2009г.2 Азар В.И, Туманов СЮ. Экономика туристского рынка. М, 1998.3 Балабанов И.Т., Балабанов А. И. ... ... ... ... ... В. А. Туризм: Учебник. М., 2000.5 Купер К, ФлетчерД., Гильберт Д. Экономика туризма: Теория и ... 1998.6 ... Е.Н. ... ... ... ... М., 1992.7 ... и туристский бизнес / Под ред. А.Д.Чудновского. М., 1998.8 Тынчерова З.В., Ягофаров Г.Ф. Основы планирования и ... ... ... пособие. – Алматы, 2003г.9 Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в ... ... ... М., 199910 ... У.К., Бозаков А.А. Эффективность и качество услуг в условияхинтенсификации общественного производства. Алма Наука, 1998, 128 с.11 Решетникова Е.Г. ... ... ... ... перспективы.М., Экономист 2006, 196 с.12 Материалы интернет www. ... ... В.Н. Роль ... в ...  и  ...  ...  ... (Казахстанское  общество  сегодня:  социально-институциональные сдвиги и ... ... ... Университет"Туран", 1998г.14 Квартальнов В. А. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности:Учебник. М., 2002.15 материалы интернет stat.kz16 ... ... ... Материалы интернет www.ecotourism.kz18 Байкожа Ж. Об индустрии туристического бизнеса // Central AsiaMonitor.- 2006 – 13 ... (№2) – С. 6.19 ... Р.А. ... ... Новый поворот // Деловой ... – 2006. – С. 3.20 ... ... на ... ... и ... ... туризма /Под ред. Ю. В. Кузнецова. - СПб., 2000.21 Реалии и возможности туристического ... ... / ... ... - №5. – с. 3.22 ... А.У Туристский кластер как  инструмент  ...  ...  //  ...  ...  ... ... «Национальная конкурентоспособность Казахстана:теория, практика, перспективы». – ... ... 2006. – Ч. 1. – С. ... ... ... ... Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегиявхождения Казахстана в число 50-ти наиболее ... ... ... и пути их ...... ... ... исследований при Президенте Республики Казахстан, 2006. –152 с.24 Казахстан на  пути  ...  ...  ...  ... модернизации. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. – 2005. – 19 ... С. 2.25 ... А.А. ... ...  ...  ...  ... // Материалы международной  научно-практической  конференции«Туризм в Кыргызстане». – Бишкек: БГИЭК, 2001. – Ч. 2. – С. ... ... Ю. О ... ... в ... ... за 2005год. // Пресс-релиз. – 2006. – 19 июня. – С. 3-7.27 Уринов Б.Х. ... ... и меры ... ... ... ... ... фирм // Материалы международнойнаучно-практической конференции «Туризм в Кыргызстане». – ... ... – Ч. 2. – С. ... ... ... ... ... жағдайларТуристікфирмыфирмаларСаяси жағдайларсоциально-культурныеприродныетранспортдосугразмещениепитаниеБлагоприятные условияТуристские ресурсыспециализацияэкономическиеЖолдарТуризм және спорт АкадемиясыИндустрии ... ... ... және спорт Министрлігі;Координациялық Кеңес;Туризм Комитеті;Эксперттік Кеңес;Көлік және коммуникация министрлігіКелушілерЖеке адам, жанұялар, туристік топтар, спорттық командалар, ... ... АҚШ, ... ... ... ұлттық парктер• Спорт, балық, аң аулау• Тренинг• Ерекшемәдениет• БазарларЯдросыТур ... ... ... ... Демалыс үйіТрнспорттық компаниялар• Авиа, т.ж, авто, таксиҰйымдық құ-қықтық реттеу механизміМемлекеттік реттеуСалық бюджеттік механизмИнвестиция-лық механизмНесие қаржылықмеханизмҚаржы институттарыСаудаМедициналық ... ... ...  ... ... - ҚЖМҚБ (қонақүй және мейрмаханалардың Қазақстандықбірлестігі);- Евразия қоры;Кластер өніміЖетекші сала ... ... ... ... ... ... ... Өнеркәсіп пен кәсіпкерлік департаменті,- Өнеркәсіп пен кәсіпкерлік департаментіндегі ЖШС;- автокөлік жолдары мен ... ... ... ... и ... ... департаменті- мәдениетті басқару;- кеден департаменті;Инфрақұрылым кәсіпорындары:- жолдар;- телекоммуникация;- әуежай- тамақтану орындары;- мотель;- кемпингтер;Жабдықтаушы мекемелер:- мейрамхана- қолөнершілер;- ұлттық тағам ... ... ... ... ... ... гидтер;Қонақүй шаруашылығы:- қонақүйлер;- демалыс үйлеріКөлік компаниялары:-әуе, теміржол, ... ... даму және ... ... сыртқы ортасыТуристік кластердің ақпараттық ортасыТуристік кластердің капитал өткізуші ортасыТуристік кластердің заң шығару ортасыАқпараттық құрылымдарТуристік кластер үшін капиталды ... ... ... ... ... ... ықпал жасаушы мемлекеттік құрылымдарІшкіІшкі рынокХалықаралық рынокҰлттық рынокТуризм түрлеріәлеуметтікэкологиялықспорттықорнитологиялықЕмдік сауықтырудіниІскерлік немесе конгрестікЖабдықтау-шыларРесторандарҚолөнершілерҰлттық тағамҚұрылысҚаржы ... ... ... ... танымдықғылыми 
    
   

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 87 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Туризмнің түрлері, ерекшелігі және даму перспективасы31 бет
Туризмнің түрлері,ерекшеліктері және перспективасы30 бет
KEGO ААҚ персоналының еңбекақысын ұйымдастыру37 бет
«Данон» компаниясының персоналдың дамыту процесін басқару22 бет
«Казиндустрия» ЖШС персоналының еңбек потенциалының қалыптастыру, бағалау және оны дамыту мақсатындағы іс-шаралар жүйесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау66 бет
«Кәсіпорын немесе ұйым менеджментіндегі персоналды басқару»31 бет
«Кәсіпорындарды персональды басақару және еңбекақы төлеу»28 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі22 бет
«Туркуаз» - топ компаниясындағы персоналдарды басқару жүйесіне талдау60 бет
«Эйр Астана» әуекомпаниясында сауалнама және тест жүргізу арқылы персоналдың мінез-құлқын бағалау7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь