Конфликт - әлеуметтік-психологиялық фенамен ретінде

Мазмұны
І бөлім. Конфликт . әлеуметтік.психологиялық фенамен ретінде.
1.1. Тұлға аралық конфликт мәселесінің психология ғылымында зерттелуі және ғылыми негізі
1.2. Конфликт туралы әлеуметтік түсініктердің түрлері.
1.3. Жасөспірімдердің конфликт туралы әлеуметтік түсініктері.
ІІ бөлім. . Жасөспірімдердің конфликт туралы түсініктерін эксперименталды зерттеу.
2.1. Зерттеу жұмыстарының мақсаты, міндеттері, болжамы.
2.2. Зерттеу әдістері. Зерттеу базасы және эксперимент қатысушылары.
2.3. Эксперименталды зерттеу әдістерін интерпретациялау және талдау.
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Қосымша
І бөлім. Конфликт әлеуметтік-психологиялық фенамен ретінде.
1.1. Тұлға аралық конфлект мәселесінің психология ғылымында зерттелуі және негізі.
Отандық және әлеуметтік психологияда тұлға аралық конфликт мәселесі көп қарастырылады. Психологиялық конфликт жалпы және жеке түрде Н.В.Гришина 3 дәстүрлі әдісті анықтайды. Мотивациялық, ситуациялық (жағдайлық) және конгнетивтік. Н.У.Зайченко конфлект шешудің 6 негізгі әдістерін белгіледі: когнетивтік, мотивациялық, аналитикалық, әрекетшілдік, энергоэмоционалдық, ұжымдық және жүйелілік.
Тұлға аралық конфликтінің мотивациялық әдіс түрінде талдауды К.Левин өткізді. Мұнда конфликт адамдарға әсерлі түрде әртүрлі бағыттағы «күш» ретінде қарастырды. Тұлға аралық конфликт жағдайында бұл «өзіндік» және әсер етуші күш болып табылады. Сонымен қатар мотивациялық әдіске психоаналитикалық ұстаным әдісі болып келеді және бұл конфликт көрініс түрінде өзіндік жан дүниедегі детерминациялық негізді немесе адамның өзінде пайда болатындығы түрінде қарастырады. Тұлға аралық конфликтіде ситуациялық (жағдайлық) бағытта М.Дойчем, Р.Мако, М.Р.Снайдер және т.б. авторлар оқып қарастырады. Бұл әдісте конфликт өзара адамдар арасында бәсекелестік немесе кооперативтік нақты жағдай көрсеткіші ретінде түсіндірілді. Дәстүрлі когнитивтік әдісте тұлға аралық конфликт өзара адамдар арасында тепе-теңдік құрылым көрсеткіші ретінде көрсетілді. Бұны Ф.Хайдер өзінің зерттеулерінде қолданып, құрылымдық тепе-теңдік ұстанымында өңдеді. Ол көрсеткендей, егер өзара тепе-теңдік құрылымы екі адам арасында қолданылмаса бұлда бір адамның құрылымдық тепе-теңдік бағыты, екінші адамдікін қарастырмайды, яғни сол кезде конфликт туындайды.
Аналитикалық әдісте тұлға аралық конфликті мына ғалымдар зерттеген: А.Я.Ансупов, А.И.Шипилов.
А.А.Ершов тұлға аралық конфликтіні бір-біріне сәйкес келмейтін қажеттілік, мақсат, құрылымы, көзқарасы, жағдайдағы әрекеті және осы адамдардың бір-бірімен қатынасуының көрсеткішінде ұштасуынан пайда болады деп тұжырым жасады.
    
    МазмұныІ бөлім. Конфликт - әлеуметтік-психологиялық фенамен ретінде.1.1. Тұлға аралық конфликт мәселесінің ... ... ... ... ... ... туралы әлеуметтік түсініктердің түрлері.1.3. Жасөспірімдердің конфликт туралы әлеуметтік түсініктері.ІІ бөлім. . Жасөспірімдердің конфликт туралы түсініктерін эксперименталдызерттеу.2.1. Зерттеу жұмыстарының мақсаты, міндеттері, ... ... ... ... ... және ... ... Эксперименталды зерттеу әдістерін интерпретациялау және талдау.ҚорытындыӘдебиеттер тізіміҚосымшаІ бөлім. Конфликт әлеуметтік-психологиялық ... ... ... аралық конфлект мәселесінің психология ғылымында зерттелуі жәненегізі.Отандық және әлеуметтік психологияда ... ... ... ... ... ... конфликт жалпы және жеке түрде Н.В.Гришина3 дәстүрлі әдісті анықтайды. Мотивациялық, ситуациялық (жағдайлық) жәнеконгнетивтік. Н.У.Зайченко ... ... 6 ... ... белгіледі:когнетивтік, мотивациялық, аналитикалық, әрекетшілдік, энергоэмоционалдық,ұжымдық және жүйелілік.Тұлға аралық конфликтінің ... әдіс ... ... ... Мұнда конфликт адамдарға әсерлі түрде әртүрлі бағыттағы ... ... ... аралық конфликт жағдайында бұл ... ... ... күш ... ...  ...  ...  мотивациялық  әдіскепсихоаналитикалық ұстаным әдісі ... ... және бұл ... ... ... жан ... ... негізді немесе адамның өзіндепайда болатындығы түрінде қарастырады. Тұлға аралық конфликтіде ситуациялық(жағдайлық) бағытта М.Дойчем, Р.Мако, М.Р.Снайдер және т.б. ... ... Бұл ... ... ... ... ... бәсекелестік немесекооперативтік нақты жағдай ... ...  ...  ... ... ... аралық конфликт  өзара ... ... ... ... көрсеткіші ретінде көрсетілді.  Бұны  Ф.Хайдер  өзініңзерттеулерінде қолданып, құрылымдық ... ... ... ... егер  ...  ...  ...  екі  адам  арасындақолданылмаса бұлда бір адамның құрылымдық тепе-теңдік ...  ... ... яғни сол ... конфликт туындайды.Аналитикалық әдісте тұлға аралық конфликті мына ғалымдар зерттеген:А.Я.Ансупов, А.И.Шипилов.А.А.Ершов тұлға аралық ... ... ...  ... мақсат, құрылымы, көзқарасы, жағдайдағы әрекеті және  осыадамдардың бір-бірімен қатынасуының ... ... ... ... ... ...  ...  конфликтіні  бұл  біріншіден  «әлеуметтікпсихологиялық көрініс, ішкі жан ... ... ... ... ... ... ...  энерго-эмоционалды  –  ақпараттыңмазмұны,  яғни  ...  ...  ...  психофизиологиялық,әлеуметтік)» үшіншіден «әртүрлі әрекетке байланысты объекті мен субъектарасындағы пайда болған ...  ...  ...  ... ... ... ...  арасындағы  психологиялықпозициядағы детерминация әлеуметтік психологиялық ... ... ... ... ... ... ... болып отыр» бесіншіден «керіэмоционалдық фон және қалыпты жағдайдағы әртүрлі деңгейлі қатынас».Кейбір авторлар (мысалы ... ... ... ... ... әлеуметтанудағы классика деген Л.Козераның тұжырымын қолданды. Яғниәлеуметтік ... ... ... ... ... күрес, билікнемесе шектеулі ресурстар, яғни конфликтіге барған жоқ ... ... де, ... қарама-қарсы дұшпанды шығындарға алып ... ... ... ... аралық конфликтіне негізі анықтама береотырып бұл ... екі ... ... тұлғалардың арасындағы әрекеттеболады деп түсіндірді.А.Я.Ансупов және Шипилов зерттеу ... ...  ... ... ... 50 түсінік беріп, талдау жасаған. Н.В.Гришинконфликт түсінігіне жолдау жасағанда әртүрлі ...  ... ... ... конфликтінің мына негізгі белгілерін көрсетіп өтті:жақсы қатысушылық, қазіргі жағдайлық және ... ... ... ... мына түрде конфликт құрылымы оныңдинамикасы, функциясы ретінде көрсетті. Барлық зерттеушілердің тұжырымыбойынша өзара ... ... ... ...  өмір  ... ... әртүрлі нұсқау, сонын ішінде өзара деңгейде В.М.Андреева,Ансупова, ... ... ... ...  ... және т.б. ... анықтаған.Мысалы Анреев келесі классификацияны ұсынады:- конфликтінің деңгейлері бойынша келіспеушілік, ... ... ... ... белгісі бойынша: басқарушылық,  педагогикалық,өндірістік, экономикалық, шығармашылық және т.б.Конфликт адамдардың ... ... ... өзара, өзара топтың,өзара коллективтік, өзара мемлекеттік, өзара ұйымдық ... ...  ...  конфликт  классификациясына  конфликтадамдардың қатысуымен зооналық денгейінде ... ... ... ... арсындағы және әлеуметтік деп бөліп, өзара тұлғалар ... ... ... ... Яғни ... ... топ ... әлеуметті топ арасында, орта әлеуметті топ арасында, ірі әлеуметтіктоп және өзара мемлекет арасында, сонымен қатыр бұлардың ... ... ... ... тұлғаның канфлектілі адамдар әрекетінде негізгіортада мына ... ... ... конфликт, басқарумен бағыныштыарасында, оқу жүйе шарттарындағы конффликт, соныменқатар  инновациялықконфликт ... ... және ... ... ... болуы бойыншы 4  түрінкөрсетті: объективті мақсатты – бағыттылық, объективті мақсатты  ... (бұл екі ... ... жағдайға байланысты пайда болғанқайшылық), ... ... - ... және субъективті мақсатты емесбағыттылық (бұл конфликттың 2 түрі адамдар, топ, ұйымдар ... ... ... мына ... ... ... : рұқсатәдісімен (күштеп яғни ерікті және еріксіз), табиғатта пайда болуына (саяси,әлеуметтік,экономикалық,ұйымдық)  ...  ...  ... және ... конфликт), бағыты бойынша (тік, көлденең),нақты объект конфликтасынаңн  (объектті,  ...  ...  ... ... жасырын), қатысушы санынан (ішкі жан дүниенің, тұлғааралық конфликт өзара топтық).М.Дойча пікірі ... ... бір- ... үш ... ... ... ... объективті конфликт, оны мойындауы және ... ... ... ... ... Бұл ... олконфликтілі: «негізгі» конфликт, «келетін» конфликт, «аралас» конфликт,«дұрыс жазылмаған» конфликт, «лаженттық» ... ... ... ... ... мақсаттылық бағыттағы анық көрсеткіш («қазіргі яғниағымды») және өзіндегі мақсаттылық деп бөледі.С.В.Кудрявцев конфликті когнитивтік (пәндік-логикалық) және ... деп ... ... ... ... ... классификациясын: әлеуметтік,әлеуметтік – психологиялық, психологиялық түрде  көрсетті,  ал  ... ... ... ... ... ... уақытта классификациядаәлеуметтік – психологияны аз қолданады.Тұлға аралық конфликт ... ... ... және өндірістікдеп бөлді. Бұл конфликт негізі ... ... ... ... Ершов,Нитов, Косов және басқа да автор жұмыстарын көруге болады.Бұл ... ... ... ... және ... екі жақ үшін ... ( ... ішінде тұлға аралық конфликт)түрлері бойынша ... Бұл ... ... және  ... ... ... Бұл классификацияны осы және басқа да деңгейібойынша, кейбір де білмей – ақ ... ... ... ... ... классификациялық конфликт түрлерін қатысушылар арасында қолданылады(алғашқы бөлігінде), сонымен қатар конструктивті, ... ... ... ... ... ... ... Громов, Дойч, Ниршбаум,Грусов, Полозова және т.б. қоданды.Яғни  барлығының  мойындауы  ...  ...  ...  конфликтклассификациясы жалпы конфликтіде өмір сүрмейді. Сонымен қатар көптегенавторлар жалпы жағдайда мойындайды.Жалпы ... көп ... ... ... әр ... шағынортадағы қатысушылар саны болып отыр (ішкі жан дүниелері, өзара тұлғалық,өзара топтық) және ... ... ... және ... да ... ... ... конфликт классификациясындағы жағдайды ортаға бөлуінебайланысты авторлар жұмысы ұқсас болып келеді. ... әр ... ... ... Шипилов, Гришин, Коряк, және т.б.)Сонымен қатар конликтіні конструктивтік және ...  ... ... ... Коряк, Дойч, Труосв және т.б. бөліпқарастырды.Тұлға аралық конфликт ... ...  ... ... ... ... ... болып келеді бірақ әртүрлі  санменерекшеленеді (Анцупов, Шипилов, Бородкин, Коряк, ... ... және ... ... ... конструктивтік және деструктивтік деп ... ... ... ... ... Трусов және т.б.бөліп қарастырды.Конфликт түсінігі мен ... ... ... ... ... ... қайшылық туындамайды. Мысалы Ман  және  ... ... ... ... 1) ... екі жақтылық , бір-біріменбайланысты ; 2) бағалық пен екі жақтық ойлау сәйкестілігі ; ... ... ... ... ... теріске шығарып, соның себебімен пайда табуәрекеті: 4) бір жақтың екінші ... ... ... ... ... 5) қажет бағыты бойынша келесі жақтың еріксіз түрде мақсатына әрекет ... ... ... ... ... бұл ... отандық ғылымдардыңкөзқарасы бойынша қайшылық элементінің динамикасын қадағалау қажет.Отандық психологиялық зерттеуде қайшылық жағдайы ... ... ...  ... ... ... : құрлымын талдаудаПетров келесі ... ... ...  екі  ...  ... ... пайда  болу  шарты,  конфликтжағдайының  ... ... ... , ... ... ... ... Петров көзқарасын  дамытуда  әртүрлі  жастарменкөретіледі. Мысалы, Анцупов, Шипилов ... ...  ...  ... 1-ден, конфликт жағдайы қатысушы, пән, объект конфликтісінмакто және микро орта, ... ... ... ... ... ... ( келесі жақ  мотивациясы,  2жақтықстратегиялық  және ... ... ... ақпараттық  моделі,немесе қайшылықтағы жағдай бейнесі).Гришиннің құрылымдық ... екі ... ... ... шарты, конфликт пәні, конфликтідегі  қатысушылардыңәрекеті, конфликт қорытындысы кіреді.Көрсетіп өткендей ... ... ...  ... позициясы ұқсас, бірақ жеке сұрақта да «бір ойлылық» қарастырады.Қазіргі ғылыми ... ... ... ... екі ... да субъекті түсінетін басқа да адамдарды бөлмейді, мысалы «пассивтін»қатысушы немесе «ойламаған жерден, яғни қатысы жоқ» адамдар сол ... ... ... біреуінің қызығушылығына тікелей ... ... ... ... ... позициясы конфликтіге әрекет етуі,  оныңқорытындысы, «топ қолдану» және «басқалар» ( ... ... ... ... ... пән мен ... жағдайы бір бағытты емес.Кейбір авторлар бұл түсінікті бөледі, кейбірулері – бөлмейді.Сондықтан көптеген авторлар, жағдайдағы құрылымдық ... ... ... ...  ұсынады:  конфликтаға  қатысушы,конфликт шарты (конфликт жағдайы), ... заты ... , екі жақ ... , ... әрекеті және конфликт қорытындысы.  Бұл  негізгіқұрылымды біз өзіміздің зерттеуімізде қолданамыз.Өзіндік заңдылықпен даму ... ... ... динамикасыныңдамуымен, Л.А.Петровтың көрсеткен дәстүрлі оқу ... ...  ... даму этапын кепесі түрде ұсынады.1.объективті жағдайда конфликтінің пайда болуы ... ... ... мойындау;3.конфликтілік әрекет;4.конфликтіні шешу;Берілген негізді  дамфту  барысында,  ...  ...  ... анализ (талдау) жүргізді:1. Конфликтінің туындауы:1. өзіндік қабылдаудағы жағдай бағалануы, ... ... ... ... ... әсер ету, ... бұл үшін «конфликтіден кету»,«болу» (немесе «күрес»), «диалог»;2. Конфликт әрекеті, мотив пен мақсатты, қатысушылардың стратегиясы ментактикасын ... ... ... ... ... шешу, Гришин технологтардың араға түсуін көрсетеді, ... ... ... тұрады: араға түсуші мен клинттің қатынасыконфликт талдауы, конфликтіге қатысушылар мен бөлек ... ... ... ... және ... ... ... динамикасында өз нұсқауын ұсынады:1. Латенттік кезең (конфликттен бұрын)1. Жағдайдағы объективті проблеманың пайда болуы;2. Жағдайдағы ... ... ... ... емес әдіспен жағдайды шешу;4. Конфликтіден бұрынғы жағдай;2. Ашық кезең (өзіндік конфликт)1. ... ... ...... ... ... ... тоқтату3. Латенттік кезең (конфликтіден кейінгі жағдай)1. қарым – қатынастың ... ... ... – қатынастың жалпы қалыптасуы;Бұл жағдайда көптеген авторлар конфликт динамикасын келесі ... ... ... болу, конфликт жағдайын түсіну, конфликт әрекеті (инцидент, конфликт эскалациясы), конфликтіні тоқтату, ... ... ... отырғанымыздай  конфликт  динамикасына  ...  ... ... Бұл берілген негіздемені, яғни динамиканы біз өзіміздіңзерттеуімізде қолданамыз.Конфликт қажеттілікте өзгеріс туралы ... ... ... ... ... өршуіне бейімдейді. Бұл жағдайда бұларды  конфликтжағдайды оңды ... ... және ... ... ... деп ... ... болады.Конструктивті конфликт – бұл конфликт түсінушілік «ұстамды жақты,ұйымның өмірге деген жағдайы және олардың құрамын шешуде ... жаңа ... ... ... дамытуға ықпал ету».Андреев негізгі сұрақта сонымен қатар басқа да авторлар конструктивтіконфликтілі ... ... ... топтың  қолынан  келетінәрекетін ынталандыруға, тұрақтандыруға, белгілі бір жағдайларда тұлғаныңжеңіп шығуына, ... ... топ ... ... ... ... ... жерін көп тигізеді. Конструктивті конфликт топ және тұлға арасындадамуды тұрақтандыруға және оның ... ... ішкі және ... жеңе ... негіздейді. Бұл конфликтілер ұстамды, жағдайлықдискуссияда, пікір таласта ...... ... алмасуда, қиыншылықтыжеңуде қолданылып, яғни конструктивті ... ... ... ... ... ... алып келеді.Конфликт конструктивті түрде болады, егер конфликт кезінде екі ... ... ... ... ...  ... функциясы пайда болады жәнеконфликт алда ... ...  емес  ...  ...  топ  ... ... ... «бұл қарым – қатынастың бұзылуына,өрістеп  ...  ...  яғни  ...  ...  ... алып ... ... конфликт топтың дамуына тежейдінемесе оны бұзады.Деструтивтік функция конфликтілігі ...... ... әректін және т.б. бұзады.Кейбір шарттарды ұстану барысында (конфликтіде қатысы жоқ үшіншіадам референт түрінде конфликтіні шешуге ... ... ... ... түрде айналуы мүмкін. Бірақ көбіне керісінше болады: өзіндік табиғаттаконструктивтік конфликт ... ... ... ... ... ... ... алып келеді.Конфликтіде затпнен шамалы адамның қатысы соңғыға өте қатты ... ... ... қатынасындағы достар бір – бірін жек көріпжәне тұлғаның тұрақтылығы ... ... ... орта ... ... адамдыневортизацияға алып келуі мүмкін және жаңа туындаған конфликтіге кері әсеретуінен көруге болады.Егер конфликт  ...  ...  ...  ...  ... ... жек ... эмоцоналдық стресс пайда болыпжүйкелік жүйенің функционалдық ... ... ... ... ... ... ... адамның  жандүниедегі психикалық баяндама кері әсер етіп, басқа адамдармен ... ... ... ... ...  Конфликт неврозға дейін өршуімүмкін, егер уайым жүйенің ортасында болса.Б.И.Хасан қай ... ... ... ... мен ... тәуелді болмаса да құрылымында «Мен» деген түсінік ... ... емес ... пайда болуына алып келеді».Тұлға аралық конфликтінің негізгі белгілері балалық шақтан көругеболады. Ұзақ және ... ... ... ... ... ... сезім, әсер, өзіндік тұрақтылық төмендеуіне, жүйке жүйкесініңбұзылуына, жүйкелік жағдайдың пада болуына және тұлғаның ... ... ... ... ... ... бойынша ішкі жан дүниелікконфликт мүгедектікке және тұлғаның кері өзгеруіне алып ... егер ... кең ... ... ... ол адамныңпсихикалық, дүниелік дамуына өте ... ал ... ... ... өрістеп дамуының негізгі көзі болып табылады.Көріп отырғанымыздай  конфликтіні  шешу  инсидентіне  байланыстыболмайды. ... әр ... ... ... ... және  ... апармауға дейін барады. Бұл конфликт деңнейінің анықталмағанжағдайында ... ... ... ... ... ... іске ... кейде шешілмей тоқтатылуы мүмкін, яғни конфликт жағдай еңгейіндеқалуы мүмкін. Мұнда ... ... ... ... ... ... ... бұл жағдайда шешілмей тоқтатылады.  Конфликтінішешілмей тоқтатылуы танылған және танылмаған жағдайда ... ... ... ... ... ... әр ... деңгейде болуы мүмкін.Конфликтіні тоқтату жағдайында әр түрлі ... ... ... дәлелдегендей «конфликтіні шешуді, біріншіден, ... ... ... ... ... және екіншіден, келесіжақтың жағдай бейнесінің өзгеруі есебінен» деп есептеді. Бұл ... ... ... ... және ... ... ... шешудіқарастырады.Объективті – субъективті қатысында конфликтіні шешуде екі ... ... ... және орташа модель. Арбинр жағдайыдың өзегінанықтап, ... ... ... екі ... ... соңғышешім шығарады.А.Б.Добрович конфликтіні қалыптастыруда екі топ әдісін көрсетті:тікелей жіне ... ... әдіс ... ... ... ... ... – қайшы жаққа ұсынылады.Жанама әдіс:1. «Сезімнен шығу» ұстанымы (теріс эмоцияның өздігінен өзі ... ... ... ... ... ... яғни ... «бастағанын» сезіну).3. «Үшінші авторитат» ұстанымы (бір оппонент туралы жақсы сөзді екіншіоппонентике жеткіз).4. «Агрениялық өрістеу» ұстанымы ... ... ... ... ... ... ... тыңдау» ұстанымы (қайтадан болмауын қарастырады).6. «Позицияны айырбастау» ұстанымы.7. «Жан ... ... ... ұстанымы (ұрыс – керісті айыру,аргументтің ... ... ... ... ... ... ... оппонентке барлық құндылық бірдей екендігіне көз жеткізу). Бұлұстаным автордың екі жақта бір – ... ...  ... ... ... ұйымның дамуының жоғарғы стадиясы болыпконфликтіні өзіндік ... ... ... Егер бұл ... ... ... ... тікелей түрде, тікелей және  жанама  ... ... ... ... әдіс ... болса конфликтінішешу: «жарылыс» әдіс (Макаренько ұсынған), индивидуалдық және  топтықәңгіме, ұйым ... ұйым ... ... ... ... ... Ал ... түрде – конфликтіге қатысушылар санының өзгерісіәрекет өзгерімі, аналогиялық жағдайды теориялық талдау, конфликтінің келесіжақтағы ... ... ... ...  ...  ...  шешу  үшін  ...  әңгімелесудіұйымдастырады, оппоненттер өздері шешетін ортақ келісімге әкеледі. Медиатортек шешім ... ... ... ...  шешудегі  этаптарынқарастырайық:1. Конфликт жағдайдағы қатысушыларды қалыптастыру;2. Конфликтіге қатысушылардың мотивін, мақсатын, әрекетін, негізгі ... ... ... ... ... ... ... жағдайдан бұрын өзара тұлғалықбіліктілігін көрсету;4. Конфликтінің пайда болудағы негізгі себебін ... ... ... ... ... шешу әдісін үйрету;6. Конфликт жағдайына ... ... ... ...  ... Конфликт жағдайын шешудегі әдісті қолдану, яғни оның себебін анықтайтынтұлғалардың ерекшелігін ескеріп конфликтіге ... ... ... ... ... ...  ...  және  ұйымды  ... ... ... конфликтіде жағдайды бақылап отыру қажет.В.М.Афаньковтың ойы бойынша ұстаздық пайда болған конфликтіге 4 түрі әрекететеді:1. авторитарлық қатысу ... ... ... конфликтіден қашу позициясы;4. конфликтіге мақсатты қатысу позициясы;Біздің ойымызша нейтролитет ... ... қашу ... бір, яғни ... де ... ... ... көрсетіледі.В.М.Афаньковтың бөлуі бойына  ...  3  ...  ... сонымен қатар ұстазбен жаңа конфликтінің ... ... ... ... конфликтіні шешудегі қателіктерін ... ... ... мен ... ... ой белгілерін дұрысбағаламауы немесе бағалауы;- ұстаздың өзіндік әрекетіндегі ... ... ... ... ... ... позициясы;- ұстаздың конфликтіге субъективті әрекеті;- өзіндік тәжірибесі бойынша ұйымдық әрекеті бағаламау немесе асырыпбағалау.Сонымен қатар ұстаздардың ...  ...  ...  ... және ... ... ... және қазір» сөзін қолдануыоқушының индивидуалдық ерекшелігін есепке ... ... ... ... ұстайтындығының, әрекетінің салдарынан оқушының аналогиялық әрекеткеапаруына соқтырады. Оқушы ең ...  ...  ...  ...  әдісінпайдаланылады. Мысалы, мәнді барьер (ұсыныстан бас ... ... ... ... ... ... сөздерінен бас тарту). Бұлардыңбарлығы ұстаздың авториторын теріске шығарады және сонымен қатар – ортатыншығады. ... бұл үшін ... ... ... қолдануқажет.Конфликтіден шығудың бірнеше жолдарын көрсетуге болады.  Е.М.Гиляровтөмендегілерді ұсынады:1. Жалпы конфликтіні тоқтату жолы өзара ... Екі ... ... конфликтіні тоқтатудағы жеңісі;3. Конфликтінің әлсізденуіне байланысты екі ... ... ... ... ... жаңа ... көшуіне байланысты трансформациянықолдану, яғнии бұнда ... ... ... өзіндік ағымдағы конфликтінің жайлап басылуы;6. Конфликтіні механикалық түрде жою;Сонымен қатар Гиляров көрсеткендей конфликтіні ... бұл ... ... ... бар ... ерікті қатысы арқылы жүргізіледі.Бұл үшін ең алдымен конфликт жағдайына талдау жасау қажет.1. Конфликтінің әрекетін емес, себебін ... ... ... анықтау қажет, яғни іскерлік жақты конфликтідегіөзара тұлғаық жағыа қатыстырмауы ... ... ... адамдардың мотивін анықтау қажет. Бұл алынғанмотив шын ... ... ...  мүмкін.  Сондықтан  дұрысанықталмаған мотив конфиктінің шешімін топтауға алып келеді;4. Шын мотив ... ... ... ... болады. Конфликт жағдайыдыталдау барысында шағын топпен әңгіме құру ... ... және алып ... ашық ... ... өзаратұлғаларының  сенушілігін жоғарылату, ... ...  ір  –  ... ... анықтау, пайда болған жағдайда ашық түрде талдау жәнеталқылау неміс аппонентпен барлық байланысты тоқтату ... амал ... ... аралық конфликтіні ескерту және тежеу қиын іскерліккеқарағанда, яғни  олар  ...  ...  ...  сенушілігіне,әлеуметтік құрылымымен байланысты және өзіндік ішкі конфликтіге ... ... көбі  ...  және  ...  ...  эсколацияконфликтісінде пайа болған агрессияны байланыстырады. А.Басс жәнеА.Дарниагрессияның 5 түрін жіктеп  ...  ...  ... ... ... ... кері әсер ету, ... өңдеуіне байланысты агрессияны оқуына зерттеуіне бағыттау.Сонынан А.Басс негізгі ... ... ...  3  ... классификациялванған агрессияның 8 түрін жіктеді: физикалық– вербалдық, активті – ... ...... емес. Кең ауқымдызертеуге қарамастан біз жеткіншектердің агрессиясын шектеуілі түрде 3түрге ... ... ... ... 
    
   

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Іскерлік кездесулер9 бет
Дағдарыстық күйлер мен посттравмалық бұзылыстар жайлы6 бет
Дәстүрлі мәдениеттегі кикілжіңді шешу тәсілдерінің оқу үдерісінде қолданудың психологиялық ерекшеліктері53 бет
Жол қозғалысын ұйымдастыру22 бет
Конфликт19 бет
Конфликт және оның шешу жолдары42 бет
Конфликттік жағдай27 бет
Отбасының психологиялық анықтамасы9 бет
Оқытушы мен студент өзарақатынасындағы тұлғалық кедергілерді эксперименттік тұрғыда зерттеу38 бет
Психотерапиядағы арт-терапия45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь