Туристік бизнестің отандық шетелдік тәжірибесіне салыстырмалы экономикалық талдау диплом жұмысы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ҚОҒАМДЫҚ
ДАМУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КРИТЕРИЯСЫ РЕТІНДЕ
Туризмнің пайда болуы мен дамытудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... .8
Туризмді жіктеудің теориялық.экономикалық көзқарастары ... ... ... ... ... 13
Туризм инфрақұрылымының дамуы және кластерлік басқару,
Қазақстанның шетелдерге насихатталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
2.1 “Kami travel” туристік фирмасының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.2 “Kami travel” туристік фирмасының қоғамдық қызмет түрлері мен мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
2.3 “Kami travel” туристік фирмасындағы маркетинг және нарықтық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45
3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ
3.1 Қазақстан Республикасында туризмді дамыту болжамы ... ... ... ... ... ... ... 56
3.2 Ұлттық экономиканың тиімді дамуына туризмнің тигізетін әсері ... ... ... .62
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ҚОҒАМДЫҚ
ДАМУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КРИТЕРИЯСЫ РЕТІНДЕ
Туризмнің пайда болуы мен дамытудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... .8
Туризмді жіктеудің теориялық.экономикалық көзқарастары ... ... ... ... ... 13
Туризм инфрақұрылымының дамуы және кластерлік басқару,
Қазақстанның шетелдерге насихатталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
2.1 “Kami travel” туристік фирмасының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.2 “Kami travel” туристік фирмасының қоғамдық қызмет түрлері мен
2.3 “Kami travel” туристік фирмасындағы маркетинг және нарықтық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45
3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ
3.1 Қазақстан Республикасында туризмді дамыту болжамы ... ... ... ... ... ... ... 56
3.2 Ұлттық экономиканың тиімді дамуына туризмнің тигізетін әсері ... ... ... .62
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Кіріспе
Туризм – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, сондай – ақ
Туризм әлемдік экономикада басты рольдің бірін атқарады. Бүкіл әлемдік
Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның ішінде туризмге
Б.э. дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек жолының құрылуы
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың тарихи
Қазақстанда туризмнің дамуы үшін нормативтік – құқықтық база құрылды.
1993 жылы Қазақстандағы туризм индустриясын дамытудың ұлттық бағдарламасы, 1997
Қазіргі уақытта 2003-2005 жылдарға арналған туризмді дамыту жөніндегі республикалық
Қазақстанның мәдени – тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру мен
Туризмнің қазірігі индустриясы табысы жоғары және серпімді дамып келе
Қазіргі туризм енбекшілердің жыл сайынғы ақылы енбек демалысына шығуы
Қазіргі туризм – бұл әлемдік экономиканың құлдырауы болмайтын саласы.
Туризм тек қана экономикалық емес, сонымен бірген әлеуметтік- мәдени
Қазақстанда туризмнің хаостық дамуы, мемлекеттің, қоғамдық-құқықтықжәне жеке құрылымдардың арасында
Қазақстандағы қазіргі заманғы туризм дамуының деңгейі қолда бар туристік
Отандық туристік нарықтағы қазіргі жағдай маркетингтің қағидаттары мен тәсілдерін
Дипломдық жұмыстың мақсаты туризмнің теориялық аспектілері қоғамдық дамудың критериясы
туризмнің қалыптасуымен дамуының теориялық негіздерін зерттеу;
туристік бизнестің отандық шетелдік тәжірибесіне салыстырмалы экономикалық талдау
Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың экономикалық стратегиясын анықтау.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен логикасы зерттеудің мақсаттары және тапсырмалары
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства,
Москва, 1995 г.
Папирян Г.А. Экономика туризма, Москва: Финансы и статистика,
1998 г.
Зорин И.В. и др. Менеджмент туризма, Москва, 1996 г.
Сапрунова В. Туризм: эволюция, структура, маркетинг, Москва,
1997 г.
Борисова Ю.Н., Гаранин Н.И., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И.
Экономика туризма: учебное пособие,- Москва: 1996 г.
Азар В.И. Экономика и организация международного туризма,
Москва: Экономика, 1996 г.
Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма.
Алматы, 1999 г.
Материалы семинаров по вопросам развития туризма. Агентство
Республики Казахстан по туризму и спорту. Астана, 2003 г.
Щурова А., Кантарбаева Ж., Саурамбаев О. Рынок туристических
услуг в Казахстане // Альпари 2000 г., №2,с.17.
Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике, Алматы, №4, 2005 г.
Национальная программа развития индустрии туризма в Республике
Казахстан, Алматы, 1994 г.
Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике. - Алматы: 2005 г., №1.
Ердавлетов С. Почему в Казахстане слаба индустрия туризма //
поколение, 16 декабря, 1994 г.
Программа действий Правительства Республики Казахстан на 1998-
2000 годы. Примечание №3 к Указу Президента РК от
года №3834, Казахстанская правда, 15 апреля, 1998.
Программа развития туристской отрасли на 2003-2005гг., Алматы,
2003 г.
Целевая программа. Концепция развития туризма в Республике
Казахстан, Алматы, 1993 г..
Котлер Ф. Основы маркетинга, Москва, 1994 г.
Баймуратов У.Б. О долгосрочном комплексном прогнозе// Экономика
и статистика 2000 г.- №2
Баймуратов У.Б. К вопросу о маркетинге и направлений его
в Казахстане// Наука научно-технический прогресс Казахстана:
Сборник научных трудов - Алматы: Экономика, 2000 г.
20. С.С.Шназбаева,
Н.В.Маркевич, Г.Д.Шопобаева,Л.С.Кажигали «Статистикалық
Жылнамасы 2004» Қазақстан Республикасының статистика агенттігі,
Алматы қаласының статистика басқармасы, Алматы, 2006 жыл.
21. Бартон Ю.А
22. «Гостиничный и
Издателей «Тандем», 1998г.
23. Квартальнов В.А
2000 г.
24. Туристік қызмет туралы:
ЮРИСТ,2002 жыл.
25. Қазақстан Республикасында туризмді
Туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 6
Наурыздағы №333 қаулысымен мақұлданған.
26. Қазақстан Республикасындағы
Республикасының Заңы 2001 жылғы 13 маусым №211-11 2002 жылғы
22 ақпандағы №296-11 Заңымен енгізілген өзгертулер.
27. Безрукова.Н Туристы
28. Сенин В.С
Финансы и статистика, 2000 г.
29. Биржаков Т.Б
Дом Герде, 2002 г.
30. В.А Квартальнов
Туризма, Москва «Финансы и статистика» 2000 г.
31. Янкевич В.С,
И туризме: российский и международный опыт/Под ред.В.С.Янкевича
Москва, Финансы и статистика, 2003 г.
7
Туризм маманы
Туризм маманы
Бухгалтер
Туризм маманы
Менеджер
Директор
Бухгалтер
Директор18 желтоқсан 2012ж.
2008-2012 stud.kz - Қазақша рефераттар, курстық, дипломдық жұмыстар
    
    Туристік бизнестің отандық шетелдік тәжірибесіне салыстырмалы экономикалықталдау диплом жұмысыКІРІСПЕ..................................................................................................................5 1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ... болуы мен дамытудың теориялықнегіздері.....................8 Туризмді жіктеудің теориялық-экономикалықкөзқарастары....................13 Туризм инфрақұрылымының дамуы және кластерлік басқару, Қазақстанның шетелдергенасихатталуы............................................................19 2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ ШЕТЕЛДІК ... ... ... “Kami travel” туристік фирмасыныңқалыптасуы........................................26 2.2 “Kami travel” туристік фирмасының қоғамдық қызмет түрлері менмақсаты...................................................................................................................28 2.3 “Kami ... ... ... ... және ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ 3.1 Қазақстан Республикасында туризмді дамытуболжамы........................... 56 3.2 Ұлттық экономиканың тиімді дамуына туризмнің тигізетінәсері.............62 ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................66 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ.....................................................70 МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ..................................................................................................................5 1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... мен дамытудың теориялықнегіздері.....................8 Туризмді жіктеудің теориялық-экономикалықкөзқарастары....................13 Туризм инфрақұрылымының дамуы және ... ... ... ... ... ... ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫЭКОНОМИКАЛЫҚ2.1 “Kami travel” туристік фирмасыныңқалыптасуы........................................26 2.2 “Kami travel” туристік фирмасының қоғамдық қызмет ... ... “Kami ... ... ... ... және нарықтықталдау......................................................................................................................45 3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ 3.1 Қазақстан Республикасында туризмді дамытуболжамы........................... 56 3.2 Ұлттық ... ... ... ... тигізетінәсері.............62 ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................66 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ.....................................................70 Кіріспе Туризм – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, сондай – ақТуризм ... ... ... ... бірін атқарады. Бүкіл әлемдікҚазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның ... ... ... мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек жолының құрылуыҚазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың тарихиҚазақстанда туризмнің дамуы үшін ...... база ... жылы ... ... ... ... ұлттық бағдарламасы,1997Қазіргі уақытта 2003-2005 жылдарға арналған туризмді дамыту жөніндегіреспубликалықҚазақстанның мәдени – тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру менТуризмнің қазірігі индустриясы табысы ... және ... ... ... ... ... жыл сайынғы ақылы енбек демалысына шығуыҚазіргі туризм – бұл әлемдік экономиканың құлдырауы болмайтын саласы.Туризм тек қана экономикалық емес, сонымен бірген ... ... ... ... дамуы, мемлекеттің, қоғамдық-құқықтықжәнежеке құрылымдардың арасындаҚазақстандағы қазіргі заманғы туризм дамуының деңгейі қолда бар туристікОтандық туристік нарықтағы ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты туризмнің теориялық аспектілері қоғамдық дамудыңкритериясытуризмнің қалыптасуымен ... ... ... ... ... ... ... тәжірибесіне салыстырмалы экономикалықталдау Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың экономикалық стратегиясынанықтау. Дипломдық жұмыстың құрылымы мен логикасы зерттеудің мақсаттары жәнетапсырмаларыБӨЛІМ 1. ... ... ... ... ... ... пайда болуы мен дамытудың теориялық негіздері Ұзақ даму тарихи бола тұрып, ... әлі ... ... іс ... бар ... екі ... біріктіруге болады.Туризмнің статистикалық анықтамасы. Статистикада туризмді тұрғындардыңмекен-жайын немесе жұмысТурист терминіне ... ... ... ... ... ... ... халықаралық тәжірибеде саяхат пен туризм статистикасыжөніндетурист – бұл 24 ... 1 ... ... мерзімҰсынылған анықтама саяхаттаушы тұлғалардың туризмдегі статистикалықзерттеудің обьектісі болыпТуристтер мен ... ... ... біріктіругежәне сол уақыттаКүнделікті орта шегінен асып сапарлау бұл саяхаттаушыларды ... орта ... ... ... ... ... ... Туристік Ұйымның туризм статистикасы жөніндегіұсынымдамаларында күнделікті ортаСонымен қатар, күнделікті ортаға ... бұл ... ... ... болу ... – бұл ... статистикалық жиынтығынСапар мақсаты (себебі) – келіп-кетушілердің үшінші белгісі. БасқасаяхаишыларданЖай көзбен қарағанда келіп – кетушілердің статистикалық жиынтығы өтеЖоспарлы мақсаттар (себептер) бойынша ... ... екі ... ... ... ұйымдастырылған алғашқы саяхаттар – асаАталған кезеңде Ұлы Жібек жолының солтүстік түркі тармаға бойыншаҚазақстан аумағындағы ең ... ... ... түркі тайпаларын жаулапБірақ Қазақстан туризмі тарихындағы ең елеулі табыстардың көбі жаңа1991 жылға дейін Қазақстанда үдемелі дамып отырған әлеуметтік туризмҚазіргі ... ... ... ... ... экономикалықтуризм ығыстыраШетелдік азаматтарға Қазқстанға саяхат ұйымдастырудың экономикалықтиімділігі мен әлеуметтікҚазақстан тәуелсіз мемлекетке ... ... ... ... ... ... біздің мемлекетте турузмнің даму бағыттарын ҚазақстанРеспубликасыныңТуризм саласында халықаралық қатынастарды дамытуға байланысты ... ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстаноблыстарындағы, соныменҚазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік, жеке және ресейлік филиалдардықосаТуризмді жіктеудің теориялық-экономикалық көзқарастары Экономикалық көзқарастан, шетелде жұмыс орның тапқан ... ... ... тұлғалар санаты ретіндегі материалды игіліктер мен қызметтердіөндірушілерденСаяхатқа жұмсалатын шығындар жайлы ақпараттар өте аз. Бірақ ҰлыбританиядаШекарадан тыс ... ...... ... сипаты әлемдікТуризм инфрақұрылымын, ең алдымен орналастыру базасын дамытудың болашағынанықтауСонымен «турист» ұғымына келіп – кетушінің жеке ... ... ... орта ... тыс шыға ма? Иә Жоқ Шығу құралы 12 айдан аспайма? Жоқ Сапардың басты мақсаты барған жерде ақылы ... ... тыс ... ... ... ... – кетушілер Берілген жерде түнейді ме? Иә Жоқ Түнеуші келіп – кетішілер (туристер) Бір күндік келіп - ... ...... және «нағыз» туристердіңТуризмнің мәндік анықтамасы. Туризм мәселелері жайындағы ғылымиәдебиеттерде оныңТуризм – бұл ... ... ... орны мен ... ... ... жаңа ... территориялар салу,курортықкешен құрылыстарыАқша құралдарын туристік нысандардың жаңа құрылысымен бастан – аяқҚазіргі заманғы туризм түрлерінің ең толық жіктелуін беру үшінІ ... ең ... ... – бұл ... ... туризм саяхаттаушы тұлғалардың туристік мақсаттармен тұрақтытұрғылықты еліненМемлекеттік шекараны кесіп өту олар үшін белгілі ресми ... ... ... ... ... оңайлату (немесекерісінше, қиындату)Ұлттық туристік әкімшіліктер мен көптеген халықаралық ұйымдар ресмиліліктіжеңілдетудіТуристік ресмиліліктің жеңілдетілудің ерекше маңыз бере отырып,Бүкіләлемдік Туристіктөлқұжаттық ресмиліліктерде: төлқұжаттық ... ... ... ресімдеу мерзімінвизалық ресмиліліктерде:3 айға дейінгі мерзімге визасыз шығу;визалықжарамдылық мерзімінвалюталық ресмиліліктерде: кедендік ... ... ... әкетуге рұқсаткедендік ресмиліліктерде: туристерге тауарлардың әрбір жеке түріне жәнеолардыңмедициналық ресмиліліктер мен туристерге медициналық қызмет көсетуде:ұлттық туристікБұл ... ... ... ... ... ... туризмнің келесі ерекшелігі экономикалық сипатта және олхалықаралықІшкі туризм. Халықаралық ... ... ... ... ... ... қарамастан туризмнің халықаралық және ішкітүрлері бірІІ Туристік саяхаттың мәнің ашатын қажеттіліктерге байланысты туризмніңмынандай1) емдік ... ... ... бұл ... ... әр2) рекреациялық туризм. Мұнын негізінде адамның физикалық және а) көріністі – ойын сауық (театр және кино, жәрменкелерә) өз қызығушылығымен ... ... және ... аулау,б) үйретуші (сопрт түрлері, өнер, кәсіп тағы басқа); в) «этникалық» және тұрмыстық (ұлттық мәдениетті және дәстүрлі емесг) туристік – ... ( суға ... тау ... ... ... Екі түрі ... және ... Бенлсенді4) танымдық туризм. Мұның түп негізінде білімін әр түрлі5) іскерлік мақсаттағы туризм. Бұған әр түрлі серіктестермен іскерлік6) ... ... ... Екі түрі ... табыну орындарына діни мейрамдарға бару; ә) қасиетті орындарға күнәсінен арылу мақсатында бару; 7) ностальгиялық туризм. Бұл адамдардың тарихи орындарға бару ... ... ... Мұның негізі екінші бір елге бару9) көркемөнерпаздық ... ... ... ... ... ... ... құралдарына қарай: 1) автомобиль туризмі. ХХғ. ІІ жартысынан бері ... ... ... жол туризмі. ХІХғ. 40-жылдарынан бастап дамуда; 3) әуе туризмі. Мұның даму болашағы зор, өйткені туристерді4) су туризмі; 5) автобустық туризм; 6) ... ... жаяу ... ... ... ... ... үйлердегі туризм; мотельдердегі туризм; пансиондағы туризм; кемпингтік туризм; туристік ауылдағы туризм, ... ... ... үйлер, әдетте, не қала орталығында, не әуежайға немесебекетіне жақын орналасады. Мотельдер не автомобиль жол бойында, не қала шетінде ... үй ... ... бір ... жеке ас ... туристік базалар – бұл қаладан тыс жерде орналасқан,Туристік ауылдар – туристердің демалуы мен түнеп шығуына арналған,V Саяхаттың мезгіліне ... ... және ... ... ... ... қарай: ұзақ мерзімді және қысқа мерзімдіVII Топ құрамына қарай: 1) топтық туризм (туристердің топ құрамында ... жеке ... ... туризм, яғни отбасы мүшелерімен бірге саяхаттауы; 4) жастар (студенттік) туризм; 5) туризмі. Жастар және балалар тиризмі шеңберінде саяхаттаушыларқызметтергеVIII Туристік өнім ... ... ... ... ... ... өз демалыстарын ұйымдастыруға қажеттілікті ақшақаражаты жоқТуризм инфрақұрылымының ... және ... ... ... ... туризм инфрақұрылымын дамытуға мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп,Туризм инфрақұрылымының дамуы тек жылжымайтын ... ғана ... ... ... ...... ... келсек, шетел туристерінТуристерді автокөлікпен тасымалдау мәселесі де өзінің маңыздылығын ешқашанжоймақТуристік инфрақұрылым, оның менеджментін жақсарту саласында келімді ... және ... ... тағы бір ерекшелігі – олардыңҚазақ елі, қазақ табиғаты кімді таң ... Заты ... ... асыл ... саф ауа ... жерінің берекесі2001 жылдың 13 маусымында күшіне енген «Қазақстан РеспубликасындағытуристікОсы жерде бұрынғы Үйгентас ауданының Көкжар елді ... ... ... ... ... Үндістандағы пілмен қыдырту үлгісібіздегіТарихи мекен – жайлар ежелгі салт – дәстүрмен, этнографиялықОсы заманғы инфрақұрылым, туристік менеджментті ... ... ... ұсынар және бір бағыт – шет елдік туристердіБіздің тарихи және ... ... ... ... ... ... ... өзара көмек, демеу арқылы жанданған салаға мемлекетТуристік бизнес туралы сөз қозғағанда, біз оның бұрынғы дәстүрліЕліміздің әрі арзан, әрі тиімді дәл ... ... ... ... Ұйым (ДТҰ) жылма – жыл статистикалық жинақОсындай өнеге көршілес Қытайда, Үндістанда бар. ... ... ... және ... ... туризмді дамыту бағыттары туралы елшілікТуристік индустрия саласында бұл мемлекет айта қаларлықтай көмек көрсетіпОрталық Азия мен Үндістанның арасындағы рухани ... ... ұлы ... ... ... ... ... салған жолдыҚазақстан туризм саласында дүниежүзілік тәжірибені, ғалымдар болжамынескере отырып,Кластер – бір – ... ... ... ... ... ... және сауда министрлігінің Сауда және туризм қызметінБүгінде туризм – қай елде болсын бәсекеге қабілетті, қаржыныБұл көрмелерден ... біз тағы ... үкен ... ... ... ... ... Бүкіләлемдік туристік ұйымның біздің елгеҚазіргі таңда кез келген елдің туризмдегі имиджін қалыптастыруға ақпараттықБӨЛІМ 2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ... ... ... “Kami ... ... ... қалыптасуы Соңғы жылдары туризмнің барлық түрі дүниежүзі елдерінің ... іс – ... емес және ... ... ... ... барлық қимылдарын, яғни бағытты таңдаудан бастап, жарнамалықБірінші, бұл қызмет түрі ... ... ... әр ... ... ... – бұл адамның адамның бірінші реттіҮшіншіден, біздің мемлекетімізде сыртқы туризм басым екендігі белгілі жәнеҰлттық өмірде туризм, аз ... ... да ... ... ... туристік фирмасы мына мекен жай бойынша орналасқан:480004,Алматы қаласы Қонаев ... 43, офис ... ... ... ... ... ... № 600400519738 Факс: 2730536 Тел: 2663394 Ж.Ш.С. “Kami travel” 2003 жыл құрылған. Мемлекеттік лицензиясының берілген“Kami ... тур ... шығу тегі ... – КамиллаЗаңды мәртебесі. Жарғылық қор Кәсіпорыннң ұйымдастырушылық – құқықтық формасын тандау мәселесін шешубарысында,Себебі, бұл нарықтық қатынастар шарттарында – ең ... ... – бұл ... жеке ... ... тұлға болыпЖарғылық капиталдың минимальды көлемі 500 М.Р.П – ден (1Құру уақытында қоғамның жарғылық қорға құрылтайшылардың үлес көлемікелесіні1-Кесте.Қоғамның ... ... ... үлес ... Аты – жөні Қор ... тг ... ... Ауызбаева Г.С 15.000000 50% 2 2 Абдрахманова А.К. 15.000000 50% 2 2.2 “Kami travel” туристік фирмасының қоғамдық қызмет түрлері менТуристік қызмет – ... және ... ... ... ... ... қызмет (туроператорлық қызмет) қызметтің рсы түрінелицензиясыТуристік агенттік қызмет (турагенттік қызмет) – қызметтің осы ...... ... ... ... ... ... – жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі мерзімІшкі туризм: келуші – резиденттің осы ел экономикасының аумағыКелу туризмі: ...... ... осы ел ... туризмі: келуші – резиденттің осы ел экономикасының аумағыЕл ішіндегі туризм: келуші – резидент пен келуші –Ұлттық туризм: келуші – резидент пен ...... ... келу туризмінен және шығу туризмінен тұрады. Резидент – [латынша resident – орнында қалушы]- белгілі бірРезидент емес – заңды ұйым немесе жеке ... ... ... ... ... ... резидент пен резидент еместердіңРекреация – адамның демалу ... дене күші мен ... ... – сауықтыру әлуетін айқындайтын табиғи – климаттықҚоғамдық қызмет түрінің мақсаты заң тарапынан тиым ... ... ... түрі ... ... ... туристеріне қызмет көрсетуді ұйымдастыру,коммерциялық негіздеГидтер – тілмаш (аудармашы) қызметін ұйымдастыру мен ұсыну, кездесуБрондау, транспорт және ... ... және ... да қызметВиза мен төлқұжаттарын рәсімдеу; Мемлекет ішінде және оның сыртында делдалдық қызмет көрсету; Шетел және ... тыс ... ... тиімділігінің аз шығынҒылыми – техникалық, лизингтік, жарнамалық, патентті – лицензиялық,ақпараттықҚоғамдық тамақтандыру сферасында қызмет ету (мейрамхана, кафе, асханалардықолдану); Ойын – ... ... ... ... ... ... ... қоғам Қазақстан Респуьликасының заңдылығы бойынша тиымсалыбайтынЛицензиялауды қажет ететін ... ... ... ... ... ... ... Қандайда бір турда сұраныс болса, слоБұл жұмысты бағытына қарай сату ... ... ... ... ... ... көзіңше орынның бар – жоғы жайлыДиректор немесе менджер, өздерінің бағыттары бойынша оператоға брондаутапсырысынТур құның операторға турды бекіткеннен кейін жібереді, тур ... ... ... ... ( ... ... байланысты темірСонымен қатар, жолдама беріледі, ол туристік фирма мен ... ... ... ... – ала жасайды, бірақ саяхаттыңТөменгі кестеден 2000 – 2005 жылдардағы туристік қызметпен айналысатан2-Кесте Туристік қызметпен айналысатын, ... ... ... ... ... ... 450 2002 454 2003 494 2004 500 2005 551 Диаграмма 1. Алматы қаласындағы туристік фирмалардың саны,2006ж Жоғарыдағы диаграммада 2006 жылғы ... ... саны ... – дем ... бос ... ... ... жәнеБіз туризм туралы айтқанда, туыстарымен, достарымен арым-қатынас жасайтындемалыстарынтуризімді дамыту; туристерді барынша, мүмкіндігінше Қазақстан Республикасына тарту, шақыру; ҚР мәдениетін ... ... ... ... ... қол жеткізу; кәсіпорынды кеңейту, шығарылатын туристік өнімдер көлемін өсіру; бәсекелестік орта туралы маркетингті ақппараттарды ... және ... ... ... және ... ... ... туристік қызмет түрін қосу, туризімдегі қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыру, ол қызметтіңпайдалаылығына,Біздің жеке ... ... ... көп ... фирмалар оныңӨткен жылдағы (2006 жылғы) статистикалық көрсеткішке ... ... ... қызметпен айналысатын, кәсіпорындар мен ұйымдардың жәнежұмысшылардыңКәсіпорындар саны, бірлік ... ... ... орташа саны барлығы Соның ішіндегі туристік қызмет түрі барлығы Соның ішінде туроператорлық турагенттік экскурсиялық басқалары әйелдер ерлер Алматы қаласы 553 194 338 3 18 2565 ... ... 176 61 109 6 658 491 ... ... 51 14 33 1 3 185 ... ... 106 35 69 2 562 408 154 Жетісу ауданы 87 31 50 2 4 365 257Медеу ауданы 114 47 65 2 713 549 ... ... 19 6 12 1 82 59 ... тур ... ... ... ... тым артып кетіп, оның ішінде қажеттілердің жоқ ... ... ... яғни әр ... ... ... жоспарлаудың пайдасыздығы мен жоқтығы; қаржы ағымы бақылауға көнуі өте қиын, әсіресе жоспарлауы; баға ... ... және ... ... нарықты және бәсекеОсыған байланысты қажет тиімді менеджмент бизнес- үрдісін оң ... ... ... ... ... ... Ж.Ш.С. “Kami travel”Ж.Ш.С. “Kami travel” туристік фирмасының атқаратын қызметтері; туристік операторлық қызмет. Бұл қызметтің түріне лицензиясы бар ... ... ... ... осы ... ... бар жекетур. Туристерді орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру бойынша көрсетілетінқызметтер кешені;экскурсиялық қызмет. Гид ... ... ... ... жеке ... ... travel” тур фирмасының негізгі жұмысының бірі болып визаВиза ашу ... – бұл әр ... әр ... билеттерді брондау - “Kami travel” туристік фирмасы AirТуритерге қызмет көрсету бағдарламасы. Қызмет ... ... – бұл ... және ... ... тур ... ... турларды ұсынатын болса, онда бағдарламаДиаграмма 2. 2006 жылғы туристердің болу ұзақтығы Жоғарыдағы ... 2006 ... ... ... ... ... Алматы қаласындағы 10 күндік (10 түндік) туристерді қабылдау1 – ші күн 15.00 – туристердің келуі, кездесуі, орналасуы, демалуы. 18.00 – 20.00 мейрамханадағы ... ас ... ... ... – ші күн 9.00 – 10.00 – таңғы ас 10.00 – ... ... ... – 14.00 – түскі ас 14.00 – Қазақ Ұлттық аспаптар музейіне экскурсия 18.00 – 19.00 – кешкі ас 20.00 – ойын –сауық ... ... – ші ... – 10.00 – ... ...... және архитектуралық экскусия 13.00 – 14.00 – түскі ас 14.00 – 17.00 – ... ... ... – 21.00 – ... Алматы» экскурсиясы немесе кешкі4 – ші күн 9.00 – 10.00 – таңғы ас 10.00 – 14.00 – тарихи – этнографиялық ... ... – 14.00 ... ... ... ... ... түскі16.30 – 17.30 – (немесе 21.00 – 22.00) –18.00 – Абай атындағы мемлекеттік ... және ... ... – ші ... – 9.00 – таңғы ас 9.00 – бір ... ... шығу ... жаздың күні17.00 – 17.30 – кешкі ас 18.00 драма тетрында болу 6 – шы ... – 9.00 – ... ...... тас» ... экскурсия 13.00 – 14.00 – жеңіл түскі ас 17.00 – 18.00 Мемлекеттік орталық тарихи мемлекеттік маржаймен экскурсияның18.00 – кешкі ас 19.00 – ... ... би ... бару 7 – ші күн 9.00 – 10.00 – таңғы ас 10.00 – 13.00 – қаланың ұлттық мәдени орталықтарында болу 13.00 – 14.00 – ... ... ... ас 14.30 – 17.00 – Қастеев атындағы өнер мұражайында болу 18.00 – 21.00 –словян мейрамханасындағы кешкі ас 8 – ші ... – 10.00 – ... ...... ... – 14.00 –түскі ас 14.00 – 18.00 – бос уақыт 18.00 – 22.00 – корей мейрамханасындағы кешкі ас 9 –шы күн 7.00 – 19.00 – ... бір ... ... – 20.00 – кешкі ас 20.00 – 21.00 – емдік – сауықтыру комплексі ... – шы ... – 8.30 – ... ... – 19.30 – ... экскурсия «Түрген сарқырамасы» 13.00 – 14.00 – түскі ас 20.00 – 22.00 – қоштасу кешкі асы 23.00 – туристердің кетуі Бұл бағдарлама әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... тұрған бағасының квитанциясы, тамақтану пунктінің квитанциясы; Тағы басқа да жиналған ... ... ... ... ... ... ішінде ТМД Қалған әлем мемлекеттері Резиденттер емес 2000 20759 1653 ... 1153* 375 ... 27392 531 ... 41705 1627 ... 24281 2504 ... 28746 4181 24565 Резиденттер 2000 40977 5525 35452 2001 8955* 2868 6087 2002 37464 6568 30896 2003 42240 5000 37240 2004 53826 11748 ... 95251 16994 78257 * ... ... ... ... ... ... Қазақсатн Республикасының азаматтары үшін еске сақтау: Қазақстан Республликасының ШІМ (МИД) консулдық қызмет департаментіҚазақстан азаматтарына1. Төлқұжатты алу кезінде аты – ... ... ... Егер шет ... территориясына кіруге визалар қажет3. Шетел мемлекетінің визасын алғаннан кейін, бұндағы мәліметтердіңВизадағы жіберілген қателіктер, сіздің кінәніз болмаса да, бұл ... ... ... ... визаның және де шақыру5. Кейбір мемлекеттердің заңдылығында (Шенген келісімдей мемлекеттер,Израиль,Сонымен қатар сол ... кіру ... ... ... ... ... мемлекетінің шекарасына өткеннен бастап, сол елдің7. Сізді қандай да себептерге байланыссыз ұстап ... ... ... өкілдері немесе консулдықмекемелері жоқ елдерде,8. Шетелде білім алу, жұмыс істеу немесе сол9. Қазақстан Республикасынан тыс ... ... ... ҚазақстанҚазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдерінде немесе консулдықмекемелерінде жаңа төлқұжатты10. Шетелге ... ... бара ... азаматтар үшін,11. Халықаралық эксперт мәліметтері бойынша, әр жыл сайынҚазақстандағы туризімнің тарихи ағылшарттары біздің эрамызға дейінгі ІІІмыңжылдытаКеңес Одағының ... ... ... ... да ... ... 1991 жылы ... 16 – да өз тәуелсіздігінБүгіні күні біздің мемлекетімізде туризімді дамыту “Туризм туралы”ҚазақстанБұл заң қаулы-жырлықтар Тәуелсіздіктің алғашық жылдарында қабылданғандықтаннегізіне ... ... ... іс ... ... ... Қазақстан РеспубликасыЕл экономикасының басым секторы ретінде туристік ... ... ... ... ... сыртқы істер министірлігі: Қазақстан Республикасының Қаржы министірлігімен, Ішкі істерминистірлігімен,Мемлекеттік кіріс министірлігімен,2.Қазақстан Республикасының Ішкі істер министірлігі: Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен, ҚазақстанРеспубликасының ... ... ... ... ... ... Туризм және3. Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі агенттігібелгіленген4. 2001 жылғы 24- ... ... ... ... тасталды. 5. Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министірлігі: Облыстардың, Астана және Алматы ... ... ... да ... ... ... монополияларды реттеу, бәскелестіктіқорғау және шағым6. Қазақстан Республикасының Мәдениет, ... және ... ... ... Республикасының Табиғм ресурстары және қоршаған ортаны қорғау2001 жылдың 31 ... ... ... ... ... туристікмүделі министіріліктері мен және ведомстволарымен бірлесіп, туристікұйымдар үшін8. 2001 ... 26 - ... ... ... ... ... ... сыртқы істер министірлігінің Инвестицияларжөніндегі комитеті10. Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агентігі ҚазақстанРеспубликасының Туриз11. Стандарттау, метрология және ... ... ... ... ... Астана және Алматы қалаырының әкімдері шетелдік туристердіКелесі заңдық – құқықтық құжатнама-бұл ... ... 2001 ... туризмдегі негізгі ұғымдар (турист,экскурсант,жолдама және тағыбасқа, барлығы2–бапта Қазақстан ... ... ... ... ... ... туристік қызметтің субъектілері мен объектілері анықталған. 4–бапта туристік индустрия және ондағы ... ... ... жайлы5–бапта туристік ресурстар, оларды сыныптау мен бағалау, қорғалу режимдері,6–бапта туризмнің ұйымдық нысандары мен ... ... ... ... ... қызметтердің экспорты менимпорты анықталған.8–бапта туристік қызметті мемлекеттік ... ... ал, ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметініңқұзіреті көрсетілген11–бапта уәкілетті органдардың құзіреті жайлы мәлімет берілген жәнеҚазақстан12–бапта облыстық (Республикалық маңызы бар қалалық, Астаналық) атқарушыоргандардың13–бапта ... ... ... ... ... және оның ережелерінің14–бапта туристік ақпарат орталығы жайлы жазылған. 15–бапта туристік қызметті лицензиялау, лицензиясының қолданылуын тоқтататұру ... ... ... ... сертификаттау мен стандарттаумәселерері айқындалған. 17–бапта туристік қызмет көрсету шартының жағдайлары белгіленген. 18–бапта залалар мен ... ... ... ... ... көрсету19–бапта туристік ұйымдардың құқықтары, лицензиялану тіртіптері жазылған. 20-бапта туристік индустрия ұйымдарының бірлестіктері, 21- ... ... ... қызмет сласындағы мамандарды кәсіптік даярлау тәртіптеріжазылған. 23–бапта гид (гид-аудармашы), туризм нұсқаушысы, экскурсоводтаркөрсетілген. 24–баптан 27-бапқа дейін ... ... ... мен ... ... қызмет туралы заңдарды бұзған жағдайда қандай жауапАл 29–бапта “Осы Заң қолданысқа енгізілген кезде туристік қызметтіҚазақстан Республикасындағы туризмді ... ... ... ... ... құжат бұл Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі5-Кесте. Қазақстан азаматтары баратын негізгі мемлекеттер (қорытындыпайызбен) Мемлекеттер 2000 жыл 2001 жыл 2002 жыл 2003 жыл ... 23,2 11,6 12,0 17,0 16,7 ... 11,7 30,7 16,7 9,4 15,0 ... 7,4 14,8 5,0 6,4 10,0 ... 24,0 2,8 19,7 25,7 17,3 ... 1,7 1,2 0,8 2,2 6,1 12,6 Германия 16,9 13,8 24,6 13,4 8,7 6,7 Франция 1,3 4,3 2,8 2,5 1,9 ... 0,1 0,1 1,7 1,2 2,2 ... 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 ... 2,6 4,5 2,9 3,4 4,3 ... 0,44 1,5 1,2 1,0 1,6 ... 10,67 14,6 12,6 17,7 15,8 ... ... кестеде Қазақстан Республикасының азаматтарының қаймемлекеттергеАл келесі кестеде Қазақстан Республикасына 2005 жылы келген негізгі6-Кесте. ... ... ... негізгі мемлекеттер (қорытындыпайызбен) Мемлекеттер 2000 жыл 2001 жыл 2002 жыл 2003 жыл 2004Қытай 0,7 0,3 7,5 7,8 15,9 17,6 Германия 51,9 8,9 31,1 49,5 17,0 ... 4,8 18,6 1,5 2,0 6,5 ... 7,7 8,5 5,3 6,5 8,5 ... 7,8 3,4 1,5 4,1 5,7 ... 1,5 2,2 0,8 2,2 3,6 ... 0,5 0,8 0,6 2,3 3,6 3,6 Иран 0,6 0,4 1,7 1,1 1,0 0,6 Израиль 0,7 1,0 3,2 1,8 3,1 ... 3,2 6,9 0,7 1,3 2,5 ... 1,0 0,2 2,6 2,0 4,7 ... 19,6 48,8 43,5 19,4 27,9 ... “Kami ... ... ... маркетинг және нарықтық талдау Маркетиг және нарықты талдау. 1. Дислокацияны таңдау. Бұл кезеңде құрылтайшыларға олардың қай ... ... шешу ... дипломдық жұмыста біз Алматы қаласы сияқты ауданды алыпНегіздеме: Алматы қаласының ... ... бай ... ... Осы2. ... ... кезеңде біз, белгіленген ауданда тіркелген фирмалардың сандықстатистикасын7-Кесте. Маркетинг және нарықты талдау № Аты Орналасқан жері Нарықтың ... Жана Арка ... ... ... -85, ... даңғылы2 World Travel Service Шевченко көшесі - 112,Байтұрсынов даңғылы3 Grand Tour Қонаев көшесі, 132 15% 4 Басқа фирмалар 20% Тур бойынша сұранысты көбейту ... ... ... және ... туристік саласындағы ең қатаң бәсекелестіктің затына (түріне)келесілердібаға; фирманың беделі; сапа; «Жана Арка» фирмасы жарнамаға ең ерекше ... ... («World Travel ... (кірістегі хабарландыру, баспалар арқылыхабарландыру, телефон«Grand Tour» (кірістегі хабарландыру, қаланың стенттеріндегі жарнамалар,визиткаларды тарату). «Kami Travel» ... ... осы ... ... қызметтің біріншіАтап көрсеткен сұрақтар бойынша, салыстырмалы артықшылықтарын бағалау үшін,ақпаратты8-Кесте. Бәсекелестері бойынша нарықты сегменттеу № Бәсекеге қабілетті факторлар Kami travel Жана -1 ... ... және ... 10 9 7 7 2 ... ... 9 9 6 6 3 ... ... түрі және қабілеті 10 8 74 Энтузиазм 10 9 6 7 5 Мамандылық 7 10 10 9 6 Білім ... 8 9 8 8 7 ... ... ... ... 9 9 9 9 8 Төлем қабілеті 6 6 6 6 9 ... ... 10 10 10 10 10 ... ... 10 10 10 10 11 ... ... ... келуі 10 8 7 6 Жалпы ұпай: 99 97 86 85 Бағалау 10 ұпайлық жүйеде жүргізілген. Берілген мәлімет бойынша ... ... ... ... сатып алушыларын табу және сұраныстыТуризм әртүрлі түрлер мен формаларға бөлінеді. Біз ... ... ... ... ... ... туризм; сыртқы туризм; қысқа мерзімді туризм; ұзақ мерзімді туризм; Сапардың орташа ... 7 – 14 ... ... ... ... бойынша. Алматыда туризм маусымдық сипатта болады. Жаздық (60% сатылым),саяхат мақсаты бойынша. Курортты сауықтыру, спорттық, көңіл – көтеру, танымды – істік,Зерттеу жұмысының нәтижесінде, ... ... ... ... ... шығу; қысқа мерзімді; жаз немесе қыз маусымында; көңіл – көтеру мақсатында. Әрі қарай сауалнаманы ұсынамын. Сауалнама Жасы ______________________________________________________ Жұмысы ( оқиды немесе жұмыс ... ... ... ... ____________________________________________ Тұрмыстық жағдайы ________________________________________ Ұлты _____________________________________________________ Тұрғылықты жері __________________________________________ Сізде 18 жастан төмен қанша ... бар ... ... ... демалысқа көбіне қанша ақша жұмсайсыз ____________________ Туристік сапарларға барған негізгі мақсаттарынынызды атаныз _____________________________________________________________ 12. Қандай тасымал қызметтерін қолданасыз (әуе-, ... ... ... Сіз ... барғанды қалайсыз (керегін сызыңыз) А) Қазақстан Республикасы В) Шетел 14. Сіз ҚР-да әлде, шетелде тұрғанды қалайсыз ____________________ 15. Сіздің ең ұнаған саяхатыныз (қызмет керсетуін ... бар ... ... ... Туристік фирма болып табылатынхалықаралық туризм; ішкі туризм; Қазақстан бойынша ... ... бар, ... ... ... отырып, оны пайдалану мүмкіндігінеҒимаратты жалға алу. Материалдық – ... ... ... құру ... оның ... ... фирманыңжарғылықКіргізілетін меншік болып келесілер болып табылады: Pentium 4 маркалы жеке компьтер (бағалау құны 200000 теңгеHP Laser Jet 6L принтері (бағалау құны 20000 ... 3L ... ... құны 30000 ... ... ... ... (бағалау құны 40000 теңге (қырық мың теңге));. Өз ғимаратымыз болмағандықтан, біз жеке иеленушінің 57 кв.м ... ... «Kami travel» ... ... ... ... ... 3. Туристік фирманың құрылымы Мұндай қызметкерлар арасында қарым – қатынас тығыз ... ... ... ... ... осылай әрі қарай жұмыс істейтінСурет 4. Болжалып отырған туристік фирманың ... ... ... ... ... көрсеткіші № Аты, жөні Айлық жалақы Жылдық жалақы 1 Ауызбаева Г.С. 85.000 1.020.000 2 Абдрахманова А.К. 50.000 ... ... Г.Е. 40.000 ... 175.000 ... Туристік фирманың қаржылық – экономикалық көсеткіштері № Экономикалық- техникалық көрсеткіштердің атауы Бірлік өлшем Көрсеткіш 1 Реализацияның жылдық көлемі Мың теңге 7000000 2 ... ... ... ... ... Мың ... ... Негізгі персонал саны Адам 2 4 Негізгі персоналдың жылдық ... ... Мың ... ... Рентабелділік % 6 Жылдық баланстық табыс Мың теңге 20000000 7 ... таза ... Мың ... ... ... санаты ретінде материалды игіліктерімен қызметтердіөндірушілерден айырмашылығыСаяхатқа жұмсалатын шығындар жайлы ақпараттар өте аз. Бірақ ҰлыбританиядаШекарадан тыс жерлердегі ...... ... сипаты әлемдікТуризм инфрақұрылымын, ең алдымен орналастыру базасын дамытудың болашағынанықтауСонымен «турист» ұғымына келіп-кетушінің жеке жаағдайы ретінде ... ... біз 2000 – 2005 ... ... ... емес ... 2000 жылы (29,5%) 2001жылға (6,4%) қарғандаРезиденттер: 2000 жыл (58,2%) 2001 жылдан (49,5%) 8,3% жоғары;Ішкі туризм: 2000 жыл (12,3%) 2001 ... (44,1%) ... 3. ... мен ... ... ... ... калькуляциясы Франция (50 путевка) Жол ақысы Қонақ үй Трансфер Экскурсия Сақтандыру Қосымша қызмет Комиссия Шығын соммасы Барлығы: Греция (50 путевка) Жол ақысы Қонақ үй Трансфер Экскурсия Сақтандыру Қосымша қызмет Комиссия Шығын соммасы Барлығы: Турция (100 путевка) Жол ақысы Қонақ ... ... ... ... зерттулерге сәйкес (бәсекелестер және тұтынушылар) жылдықөткізу көлеміБір саяхаттың орташа құны 600 – 700$. 350 турды 600$ бағасымен ... ... ... ... % ... 15% ... 100% × 15% жылына = 31.500$ 08.05.2007жыл 1 АҚШ доллар құны 119.28 теңге 210.000$ × 119, 28 теңге = 25.048.800 ... ... ... айналым = 25.048.800 теңге 4) Сатылым айналымы салықты қоспағанда: 25.048.800 : 105% × 100% = ... ... ... ... құн ... 120% × 100% = ... ... сметасы: Жалақы көлемі = 2.100.000теңге 20% сақтандыру қорына: 2.100.000 : 100% × 20% = 420.000 ... ... ... 20.000 теңге × 12 ай3) Негізгі қор амортизациясы 10% құрал – жабдық20.000 – 2.000 + 3.000 + 4.000 = 25.0004) ... ... ... ... ...... иесі өзі ... электр қуатына 500 теңге (айына) × 12 ай5) Телефон және факс ... ... ... қала аралық байланыстар және факс 5.000 теңге6) Банк қызметі – 20.000 теңге 7) Жарнама – 500.000 ... ... ... ... – 40.000 ... жылына 9) Жолға шығу (командировка) – 50.000 теңге жылына 10) Кеңсе тауарлары, бухгалтерия бланктер және т.б – 20.000Қорытынды: ... ... ... ... ... ... құрайды. Енді табысымызды табамыз 210.000$ - 31.500$ (комиссия) = 178.500$ × 119,28 теңгеСалық төлемі (НДС) 17.810.480 – 14% (2.493.467) = 15.317.013 ... да ... ( ... ... ... ... меншік15.317.013 - 30% (4.595.103 теңге) = 10.721.910 ... ... ... өткізілген талдау, «Kami Travel» туристік фирмасы әріТуризм ... әлі де ... ... және әрі ... ... бойынша «Kami Travel» туристік фирмасы – текБӨЛІМ 3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚСТРАТЕГИЯСЫ3.1 Қазақстан Республикасында ... ... ... ... азақстанда туризмді дамыту арқылы экономикалық жағдайдыжақсартып,Қазақстан туристік ел болуға толық мүмкіндігі бар бірден –Қазақстанда туризмнің қанат жаюы ... ... ... мен ... ... жаңа ... қызмет етуі жағдайында, салалардыдамыту11-Кесте. Қазақстан Республикасында туризмді ұйымды-экономикалық қолдаубағасы Сала деңгейінде ... ... және ... ... ... ... шаралар Ұсынылатын шаралар Мазмұны Күшті жақтары Әлсіз жақтары Интегра-циялық процестер ДСҰ-мен ... және ... ... ... Жібек Жолының қайта жаңғыруы Жібек Жолында визалық ... ... ... ... бөлігі қонақүйлік сектордыдамытуға,коммуника-цияны салуға,Маркетингті қолдану Туристік биржар мен көрмелерге ... ... ... ... ... Статистикалық есептілікті жетілдіру, ТЭ-1 есебін қалыптастыруВизалық режим Визалық ... ... ішке кіру ... ... ... қызметінің экономикалық жағдайларының шамалас жүйесінжәне оныңТуристік фирмалардың қызметтерін жақсартуға мүмкіндік беретін негізгішаралар –Қазақстанда «Қазақстан Республикасында туризм индустиясын ... ... ... ... ... дүниежүзілік тәжірибені, ғаламдар болжамынескере ортырып,Дүниежүзілік туристік ұйымның болжамы бойынша, 2020 жылға қарайсаяхатшылардыӨркениетті елдерде туризмді дамыту басты мақсаттардың біріне жатады ... ... ... ... қампайтып отырған елдерде жетерлік. КіпАл, бізде сыртқа шығатын туристік ... ... ... ... ... ... фирмаларды ұйымды-экономикалыққолдаудың бағасы Кәсіпорын деңгейінде туризмді дамытуды қолдаудың ұйымдық және экономикалықшаралары Мемлекетпен құрылған шаралар Ұсынылатын шаралар Мазмұны Күшті жақтары Әлсіз ... ... ... ... ... ... жоғарылауыТуроператорлық жәнеАлматы қаласын-да KIFT туризм бойынша жыл сайын халықаралық көрмелердіТуристік фирмаларды инвестиция-лау Негізінен ірі ұлттық компанияларинвестициялайды ... ... ... мен ... ... ... құралдардыңТуризм бойынша көрсеткіштерді болжау кезінде орналастыру орындарыныңөткізілімдік мүмкіндігінОсымен бірге туристік ағымды шектейтін негізгі факторларының бірі неғұрлымТуризмдегі физикалық жүктелім ... мен ... орта ... ... ... ... бір күндегі туристік қызметтер сағытының санынТуристік жүктелімді анықтау туристік ... ... ... ... ... ... ... дамытудың ұлттықбағдарламасы» бойынша болжамдықБолжамдарды салыстыру туристік сыйымдылық шегі 1020 мың адамды құрайтынынТуристік ағымдарды болжаудағы ... ... ... ... туристікаймақтардыңБұл туристік қызмет көрсетуді болжау мен жоспарлау тәжірбиесінен шығады,13-Кесте. Қазақстан ... ... ... ... ... ... 2010 жылға туристік толығу бойынша болжамдық көрсеткіштерТуристердің саны (мың ... ... ағым ... млн. ... ... ... саны (мың ... Шетелдік туристердің туристік ағымы (жылына млн. адам/күніне) 1,7 1,8 5 ... ... саны (мың ... ... ... ... ... (жылына млн. адам/күніне) 16,0 25,0 Осыған орай, ежелде «Ұлы Жібек Жолы» өткен туристік аймақтардаТәжірибеде ... ... алу үшін ... ... ... экономиканың тиімді дамуына туризмнің тигізетін әсері Туристік ағымдарды болжаумен қатар, ... ... ... ... ... ... ... әсерлерін оқып-үйрену үшін бірқатарәдістерді1. Кіріс мультипликаторы, оған туристік шығыстардың әсер ... үш- ... әсер ету, яғни ... ... ... жұмсалған- жанама әсерлері туризм үшін тауарларды жеткізуші-ұйымдарда байқалады,өйткені- ынталандырушы әсері елдің немесе аймақтың экономикасында туристердіңшығыстары2. Өнім шығару мультипликаторы туристік ... ... ... ... ... қамту мультипликаторы алдындағыларына қарағандағы айырмашылығытуристік шығыстардыңОлардың алдындағы тұрған тапсырма – мультипликаторлық эффект ... атап ... ... ... ала ... ... экономикасынаБірқатар басқа салалардан туристік индустрияның айырмашылығы жоғары капиталсалымдылығымен«Туристік мультипликатордың» әрекеті шетелдік туристерден ... ... ... ... ... қажеттіліктерін анықтау үшін, ең алдымен, жекеТуристік қызметтерді тұтынушыларды сегменттеу көпфакторлы сегменттеу ... ... үлес ... ... ... ... ақыл-ойеңбегіндегі адамдарӘлеуметті-экономикалық топтар рангісінің көтерілуіне қарай элитарлы туризмүлес салмағыныңБарлық сапарлардың құрылымда үлкен үлес ... ... ... ... ... ... ел ... ішінде, сондай-ақшетелдікӘрбір әлеуметті-кәсіби топтардың ішінде туристік қызметтерге төлемқабілеттісұраныс айырмасыСонымен бірге, ... ... ... бар екенін айтып кеткенТуристік тұтынуды оқып-үйрену мен туризмді дамытуды болжау Толығымен, ... және ... ... ... ... ... жылдың 13 маусымында күшіне енген «Қазақстан РеспубликасындағытуристікТуризм саласының болашағын айқындайтын ұсыныстар әзірленіп жатыр. АлдыментуристікҚОРЫТЫНДЫ Дипломдық ... ... ... біз ... ... ... ... экономика – туризм үшін неғұрлым жағымды орта.Қазақстанда соңғы 12 жылдың ішінде туризм сферасында түбегейліинституционалдыҚазақстанның аймақтарын рекреациялық аймақтандыру ... ... ... ... ... ... отырғандай, туризм сферасында дұрысқалыптастырылған мемлекеттік2. Экономикалық күйзеліс жағдайында, белгіленген экономикалық және саудалықбайланыстардыңТуристік сферадағы бар ... мен ... ... ... ... жақсаруы маркетингті тиімді қолдану көмегімен қамтамасызетілуіТуризмде фирмалар арасындағы бәсеке жоғарылауда, сондықтандабәсекелестерінің артықшылықтары мен3. Дипломдық жұмыста ішке кіру туризмін дамытуға ... ... ... ... ... әсер ету ... арқасындажүргізіледі.Туризм әлемдік экономикада басты рольдердің бірін атқарады. ТуризімніңқазіргіҚазіргі туризм – бұл әлемдік эконмиканың ... ... ... ... ... туризм мемлекетке 3 оңтайлы нәтиже береді: 1. Шетел валютасының құйылуын қаматамасыз етеді және төлем теңгерімі2. Халықтың жұмыспен қамтылуын қаматамасыз етеді. ... ... ... ... құрылымын дамытуға жәрдемдеседі. Туризм елдің тұтас аудандарының экономикасына белсенді әсер ... ... ... жүргізуші субъектілерінің құрылуы немесежұмыс істеуіТуризм жеке және ... ... ... ретінде жоспарлануы және тәжірибеге іске асырылуы тиіс демалыспен, бос уақытты өткізуменТуризм жылдам және тұрақты дамуы, оның қоршаған ... ... ... ... ... ... ... саясатты қалыптастыруды,ҚазақстандаҚазақстанлда туризмнің тенденциясы кереметтей болмай тұр. Агенттіктарапынан ұйымдастырылғанЕндігі сөзді еліміздегі туризмнің қадам басуына бұрсақ, республикадатуристергеТуристердің көпшілігі әуе қатынасын ... Ал, ... тек ... ... ... Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства, Москва, 1995 г. Папирян Г.А. ... ... ... ... и ... ... И.В. и др. Менеджмент туризма, Москва, 1996 г. Сапрунова В. ... ... ... ... ... ... Ю.Н., Гаранин Н.И., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И. Экономика туризма: учебное ... ... 1996 ... В.И. ... и ... международного туризма, Москва: Экономика, 1996 г. Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма. Алматы, 1999 г. Материалы семинаров по вопросам ... ... ... ... по ... и спорту. Астана, 2003 г. Щурова А., Кантарбаева Ж., Саурамбаев О. Рынок туристических услуг в ... // ... 2000 г., ... ... ... ... Казахстан по статистике, Алматы, №4, 2005 г. Национальная программа развития индустрии туризма в Республике Казахстан, Алматы, 1994 ... ... ... Республики Казахстан по статистике. - Алматы: 2005 г., №1. Ердавлетов С. Почему в Казахстане слаба индустрия туризма //поколение, 16 декабря, 1994 г. Программа ... ... ... ... на ... годы. Примечание №3 к Указу Президента РК отгода №3834, ... ... 15 ... ... ... ... отрасли на 2003-2005гг., Алматы, 2003 г. Целевая программа. Концепция развития туризма в Республике Казахстан, ... 1993 ... Ф. ... ... ... 1994 г. Баймуратов У.Б. О долгосрочном комплексном прогнозе// Экономика и статистика 2000 г.- №2 Баймуратов У.Б. К ... о ... и ... егов ... ... ... прогресс Казахстана: Сборник научных трудов - Алматы: Экономика, 2000 г. 20. ... ... ... 2004» ... Республикасының статистика агенттігі, Алматы қаласының статистика басқармасы, Алматы, 2006 жыл. 21. Бартон Ю.А22. «Гостиничный иИздателей «Тандем», 1998г. 23. Квартальнов В.А2000 г. 24. Туристік қызмет ... ... ... ... ... ... ... Үкіметінің 2001 жылғы 6 Наурыздағы №333 қаулысымен мақұлданған. 26. Қазақстан РеспубликасындағыРеспубликасының Заңы 2001 жылғы 13 маусым №211-11 2002 жылғы22 ақпандағы ... ... ... ... Безрукова.Н Туристы28. Сенин В.СФинансы и статистика, 2000 г. 29. ... ... ... 2002 г. 30. В.А КвартальновТуризма, Москва «Финансы и статистика» 2000 г. 31. Янкевич В.С,И ... ... и ... ... ... ... и ... 2003 г. 7 Туризм маманы Туризм маманы Бухгалтер Туризм маманы Менеджер Директор Бухгалтер Директор  18 желтоқсан 2012ж.2008-2012 topreferat.com - Қазақша рефераттар, курстық, ... ... 
    
   

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің терминденуі23 бет
Шағын және орта бизнес субъектілерін несиелеу94 бет
«Оқушыларды туристік өлкетану іс-әрекеттері арқылы Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу»127 бет
Алматы облысында туристік кластерді дамыту80 бет
Рекреация ұғымы сұрақ-жауап түрінде196 бет
Туризм кәсіпорынында маркетингтік зерттеу68 бет
Туризм нарығын маркетингтік талдау67 бет
Туризм саласындағы бәсекелестік және бәсекелестік стратегиясының негіздері63 бет
Туризмдегі қызмет көрсету мәдениеті105 бет
Туризмнің мәні әлеуметтік- экономикалық категория ретінде69 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь