Қазақстанның бейнелеу өнерінің даму тарихы

I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ: ҚАЗАҚСТАН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ.
1.1 НАТЮРМОРТ ЖАНРЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

1.2 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
1.3. БАТЫС ЕВРОПА, РЕСЕЙ, ҚАЗАҚСТАН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНДЕГІ НАТЮРМОРТ ЖАНРЫНЫҢ ДАМУ БАРЫСЫ
II. ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ: НАТЮРМОРТ ЖҰМЫСТАРЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМДАРЫН АРТТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ 2.1. ҚАЗАҚСТАН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНДЕГІ НАТЮРМОРТ ЖАНРЫНЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДА АЛАТЫН ОРНЫ
2.2. БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ТҮРЛІ НАТЮРМОРТТЫҚ КЕСКІНДЕРІМЕН ТАНЫСТЫРА ОТЫРЫП ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДА ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ
2.3. ҰЛТТЫҚ НАТЮРМОРТ ТАҚЫРЫБЫНА САБАҚ ЖОСПАРЫ
III. ІС.ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ. 3.1. Дипломдық жұмыстың жасалу барысы.
IV. Практикалық іс.әрекеттер
6. VI. Жаңа сабақты корытындылау, бекіту:
8. VII. Бағалау:
ҚОРЫТЫНДЫ
Кіріспе
Тәрбиенің бір саласы эстетикалық тәрбие беру ісінде мұғалімнің атқаратын міндеттері сан-алуан. Оқушыларға эстетиалық тәрбие мен көркемдік білім беру процесінде пән мұғалімдерінің практикалық бағдарламаларының мол болуы белгілі дәрежеде ықпал етеді. Біздің елімізде мектептегі жас ұрпақты ғылыми-техникалық прогресспен қазіргі мәдениеттің дамуына сай өмірге дайындау талап етіледі.
Тәрбие берудің жалпы мақсаттарына сәйкес мектепте бейнелеу өнерін оқыту мынадай мақсаттарды көздейді:
1) Қоғамның жан-жақты дамыған белсенді мүшесін дайындау. Орта мектепте бейнелеу өнерін оқыту жалпы білім беру мақсатын көздейді. Жалпы білім беретін мектепте математиктер, композиторлар дайындау сияқты суретшілерді дайындайды. Бұл арнаулы оқу орнының міндеті. Мектептегі әрбір пән бірлесе отытып, оқушыларды жан-жақты гармониялық дамуын қамтамасыз етеді. Кейбір мектептерде суретшілер дайындайды, сондықтан көркемдік білім негіздерін меңгерудің қажеті жоқ деп көрсетеді. Адам бейнелеу сауаттылығының негізін меңгермесе, өнерді бағалауға да түсінуге де үйрене алмайды. Эстетикалық тәрбие беру процесінде мемлекеттің даму жолындағы замандастардың еңбегінің әсемдігін көрсету маңызды орын алады.
2) Оқушылардың дүние танымын қалыптастыру негізінде эстетика және көркемдік тәрбие беру. Эстетикалық тәрбие дегеніміз оқушылардың қоғамдағы, ғылымдағы, өнердегі, табиғаттағы әсемдік қабілетін толық қабылдау, тәрбиелеу болып табылады. Эстетикалық тәрбиенің мәні әрбір адамның әсем өмір сүруіне әсемдікті жан-жақты қырынан көре білуге эстетикалық тәрбие беру процесінде адамдардың сезімі, талғамы, көзқарасы, идеясы қалыптасқан. Мектептің міндеті эсетикалық тәрбиенің әр түрлі әдістері арқылы бала жүрегі мен сезіміне әсер етуі эстетикалық тудыру творчестваның арттыру белсенділігі болып табылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Аксенов Ю. Левидова. «Түс пен сызық». М. 1983ж.
2. Әлімбаев М. Өмір. Өнер. Өрнектер. 1990.
3. Б.Байжігітов. Бейнелеу өнерінің теориялық мәселелері.Ақтөбе. 2003.
4. Боробьев Ю. «Эстетика». М. 1988ж.
5. Болотников С. «Проблемы русского и советского
натюморта. М. 1989ж.
6. Қазақ совет энциклопедиясы. «Қазақстан кескiндемесi».
7. Әдiстемелiк нұсқаулар. Алматы. 1983ж.
8. Лукьянов Б. «Эстетика әлемiнде». М. 1988ж.
9. Сабыров Т.С. Оқыту теориясының негiздерi, Алматы, 1993, 96 б.
10. Ерғалиев I.Е., Телiбаев Ғ. Қазақ дүниетанымының негiзгi ұғымдары //Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабарлары, 1993, Қоғамдық ғылымдар сериясы, №3, Б. 32-38
11. Однорылов Н.В. «Бейнелеу өнерiндегi материалдар». М. 1983ж.
12. С.Төленбаев, М. Өмірбекова “Қазақтың ою-өрнектері” Алматы 1993.
13. Аксу-Жабағлы. Алматы. Қайнар 1988ж.
14. Сарыкулова Г.А. Мастера изобразительного искусства Казахстана. Алма-Ата. Наука. 1984
15. Советское искусствоведение. М. 1975ж.
16. Қаратаев М. Әсемдiлiкке үйрететiн ұстаз, Алматы, 1965.
17. Шорохов В. «Композиция». М. 1986ж.
18. «Юный художник». №2. м. 1990ж.
19. Уразбекова Л. Историко-культурные традиции и пути развития современной казахской живописи. М. 1992.
20. Пружин Н., Пушкарев А. «Натюрморт в русской и советской живописи». Лениград. 1971ж.
21. «Қазақстан акварелi». Алматы. «Өнер». 1989ж.
22. Тоғысбаев Т. Алматы. «Өнер». 1990ж.
23. История русского искусства. 1-2 том. М. 1981ж.
24. Рыбаков А. Техника масляной живописи. М. 1937ж.
25. Беда Г. Живопись. М. 1986ж.
26. Зимняя И.А. Педагогическая психология, М., 2000, 384 с.
27. Занков Л.В. Обучение и развитие, М., 1975;
28. Кирцер Ю.М. «Рисунок и живопись». М. 1992ж.
29. Маслов Н. Пленэр. М. 1984ж.
30. Беда Г. «Живопись и ее изобразительные средства». М. 1977ж.
    
    КіріспеТәрбиенің бір саласы эстетикалық тәрбие беру ісінде  мұғалімніңатқаратын ... ... ... эстетиалық тәрбие мен көркемдікбілім беру ... пән ... ... ... ... ... дәрежеде ықпал етеді. Біздің елімізде мектептегі жас ұрпақтығылыми-техникалық ... ... ... ...  сай  ... ... етіледі.Тәрбие берудің жалпы мақсаттарына сәйкес мектепте бейнелеу ... ... ... ... Қоғамның жан-жақты дамыған белсенді мүшесін дайындау. Орта мектептебейнелеу өнерін оқыту жалпы ... беру ... ... ... ... мектепте математиктер, композиторлар дайындау сияқтысуретшілерді дайындайды. Бұл арнаулы оқу орнының міндеті. Мектептегіәрбір пән бірлесе отытып, оқушыларды жан-жақты ... ... ...  ...  ...  ...  ... көркемдік білім негіздерін меңгерудің ... жоқ ... Адам ... ... ... ... ... да түсінуге де үйрене алмайды. Эстетикалық тәрбие берупроцесінде мемлекеттің даму жолындағы ...  ... ... ... орын ... Оқушылардың дүние танымын қалыптастыру ... ... ... ... ... Эстетикалық тәрбие дегеніміз оқушылардыңқоғамдағы, ғылымдағы, өнердегі, табиғаттағы әсемдік қабілетін ... ... ... ... ... тәрбиенің мәні әрбірадамның әсем өмір сүруіне әсемдікті жан-жақты ... көре ... ... беру ... адамдардың сезімі, талғамы,көзқарасы, идеясы  қалыптасқан.  Мектептің  ...  ... әр ... әдістері арқылы бала жүрегі мен сезіміне ... ... ... ... ... ... ... эстетикалық тәрбие беру, олардың көркемдік білімге дейінкөтеру ... ... ... ... мәнге ие болып отыр. Қазіргі уақыттахалықпен өнерге деген ынта ықыласы анағұрлым артты. Халықтың творчествасынжаңғыртып одан әрі ... ... ... көкейкесі мәселесі болып табылады.Бұл орайда жазатын сәндік ... ... ... ... орны ерекше.Эстетикалық талғам ерекшеліктерінің бірі – ... ... ... ... көз қарасының өзі өмір тәжірибесінің атасы жатуда.Көп  уақыттардан  бері  ...  ...  ...  ...  ... ... қалды. Енді ғана ел болып жоғалтқан ... ... ... ... болашақ ұрпақты қалай тәрбиелеп оқытамыз деген сауалтөңірегінде бас қатырып ойланар шақ әбден ... ... ... ... ... ... ... өзгерістерінен келерғасырдың өмір сипаттарын аңғармау тіптіде мүмкін емес. Өйткені жер бетіндгісан – алуан халықтардың өз ара ой ... мен қол ... ... ... ... ... ... қай кездегісінен әлде қайда есейгендігінерекше аңғартып отыр. Осынау таңғажайып тамаша ... ... ... ... Отанымыздың келбеті бүкіл жер шарындағы күлліхалықтардың алдына мерейі өсіп ... ... ... ... жүйесініңқалыптастыруда елеулі үлес қосуда. Осының бірден – бір айғағындай бүкілелімізді сан ... ... да ...  ...  ...  мен  ... шындық таразысынан өткізіп қана  қоймай  шын  ...  ...  әр  ...  ...  ...  ... бет бұрып отыр. ... ... ...  ...  ... өмір тіршіліктеріне үстемділік пен танылған ... ... ... ... мен ... ... бойы ... ата-дәстүрлеріменхалықтық педогикасын қалпына келтіруге бет бұрды.Өнер - өмір, ізгілік пен әсемдік бұлағы. Өнер - өмір ... ... ... ... ... ... үлкен роль атқаратын өрісі кең, ұшы-қиыры жоқ, қиын да қызықты жол. Ол арнайы талант,  ...  ... ... ақыл мен ... ... ой мен ... сұлулықтыталап етеді.Өнер туындысы болып есептелетін барлық тарихи ескерткіштер  менклассикалық шығармалар ... ... біз оның тек ... ... қоймай, оның мазмұнына мән бере отырып, ұрпаққа қалдырылған руханибайлықты көреміз.Өнер адамы өмiрiнiң бiр ... ... ... ... – бұл шығарылған сурет сияқты – шындық өмiрiнiңкөрiнiсi.Өнер шығармаларына қарай отырып бiз ... қай ... ... ... ... ... ... аңғарамыз.Өнер адамға үлкен күшпен әсер етедi, тәрбиелiкке, мәдениеттiлiкке,мейiрiмдiлiкке тәрбиелеп, сұлулық әлемiне жетлейдi. ... ... ... ... ... ... шығармашылық негiзде адамзаттың  жарқынболашағы, арманы жинақталған. Болмаса эстетикалық рухани байлық, ... ... едi. Өнер ... ... ...  ...  қарауғакөмектеседi. Суретшi өз шығармасын бейнелегеннен ... бiз оны ... ... ... ... ... күзi», «Шишкин орманы»,Қастеевтiң «Түрксибi», А.Ғалымбаеваның ... ... ... ... ... тәрбиелік мәнін жан жақты түсіну үшін - ... ... ... ... ... шарт. Сондықтан біз халық өнерінайнала қоршаған әдемілікті, сұлулықты жете түсініп, сүйуіміз керек, өнердіңтылсым ғажайып сырларын ... оны ... ... ... ... ... ... 2030 бағдарламасында «Ұлттық мәдениетпен өнер негізінде жан-жақты эстетикалық тәрбие беру - сұлулыққа, тазалыққаүйрету, адамзат қоғамда бұрын ... ... ... ... ... ... әлемдік рухани  құнды  игіліктерді  бағалай  ...  ... ... ... - әр ... пернесін қозғалта білу.Қазақтың  көрнекті  ұлы  қылқалам  ...  ...  ...  ...  қазіргі  заманның  талаптарына  ...  ...   ...   ...   ...   ...  ... кеңеюіне зор үлес қосады.Суретшiнiң өмiрге тек қана қарап қана қоймай, ... ... ... көре алуында. Суретшi жан дүниесiнде шындық өмiр ... ... ғана ... өте бiр керемет сұлулықты, өмiр сұлулығыменбайланысты бейнелейдi.Қазіргі кезеңдегі ... ... ...  ... қоғамдағы әлеуметтік жағдайларға әсер  етуі,  ғаламдануүрдісінің рухани өмірімізде қарқынды дамуы, жеке адам ... ... ... ... ... өзі ... ... жаңашакөзқарас тудырады. Осы ретте ... ...  ...  ... ... халқының бейнелеу өнеріне, соның ішінде натюрмортжанрына  деген   ...   ...   ...   ... ... құнды шығармаларды қастерлеуге, бағалап,  ... ... ... беру ... көкейкесті мәселелерінің бірі болыптабылады.Бейнелеу өнері арқылы оқушылардың сана-сезімі көркем құндылыққа,бейнелеу өнеріне ... ... ... ... өз ... ... ... өнеріндегі натюрморт жанрының мұның мәнін аша отырып, оныңдаму тарихына қысқаша шолу жасау.Оның  ...  ...  ...  ...  оқушылардың  сана-сезімінкөркем құндылыққа бейнелеу өнеріне қызығушылықты, әсемдікті таныта білудіөз алдына мақсат етіп ... ... ... ... қойылған  заттардыбейнелеу жасөспірімге эстетикалық тәрбие бере отырып, дүниетанымын кеңейтетүседі. Ол оқушыларға сұлулық, әсемдік ... ... ... ... ... построения, симметрия, перспектива және т.б.сияқты заңдылықтарын меңгеруде өте ... жанр ... ...   жұмысының   мақсат- міндеттері.Негізінде   жалпы   ... ...  ...  ...  ...  беру  ... басты міндеті - ұлттық және  ... ... ... мен ... ... негізінде жекеадамды қалыптастыруға және кәсіби білімін шыңдауға бағыттаған  білім  алуүшін  ...  ...  ...  ...  жаңа ... ... ... ақпараттандыру халықаралык ғылымдық коммуникациялықжелілерге шығу», - деп ... беру ... одан  әрі ... ...   ...   ...   ...   қатарынақосылужолында,  қоғам  алдында  келер  ұрпақты  ...  ...  ... ...  мәдениеттілігі  имандылығымен  ұштасып  ...  етіп ... тұр. ... орай ... білім беру саласы ментәрбие жүйесінде жаңа ғылыми көзқарас қалыптастыру қасиеттілігі туады.Мектеп жасындағы балалар байқағыш, білуге қүмар, аса ... ... ... ...  оның  ...  ...  қызығушылығынқасиеттерін жетілдіре түсуге ат салысу ...  ... ... ... осы ...  ...  дамытуға үлкен  көмегінтигізеді.Кескіндемелік жанрдың тарихи дамуын қысқаша таныстыру;Қлттық натюрморт құрастыру, негізгі сатыларын көрсету;Ұлы суретшілердің ... ... ... жанрының мектеп бағдарламасындағы ролін атауТ Зерттеу объектісі: Натюрморт жанрыЗерттеу пәні: Натюрморт. Қазақстандағы натюрморт жанрының дамуыЗерттеудің әдіснамалық және ... ...  ... ... ... ... ... туралы мәдениеттанушылар, өнертанушылар еңбектерінесілтеме жасап, тарихи-этнографиялық, педагогикалық зерттеулерге талдаужүргізу.- Қазақстан ... ... ... бекіткен  мектептердегінатюрморт жанрына арналған бейнелеу өнері пәні бойынша ... ... ... ... ... мәліметтерді көркем әдебиеттерден іздеу;2. Наттюрморт жанры туралы ... ... мен ...  қазақ  бейнелеуөнеріндегі және этномәдениеттегі көріністерін  ...  ... ... ... мен айырмашылықтарды ескеру.Ғылыми жаңалығы.1. Балаға ақпараттық мағлұматтар бере отырып, олардың есте ... ... және осы ... ...  ... ақыл ойын ... ... сабақтан сыртқы курстарға қатыстыру.3. Бейнелеу өнері сабағында бастауыш мектеп окушыларын көптептабиғат аясында сурет салғызу.4. Жаңа ... ... ...  ...  ... ... ... салуды үйрету.5. Теориялық негізінде натюрморт салу барысындакомпозиция    ...    ...    ...    ...   ...  ...  ...  таба  білу,  негізгіқатынастардың (алдыңғы, ... ... ... үйлестігінде  дұрыстабылуы қажет;6. Жаңа техникалық аспаптарды қолдана отырып, ... ... ... ... ... жалпы өнер атаулыға ауыз әдебиеті мен көркем әдебиетті, ән-күйді, театр мен киноны, бейнелеу өнері мен ... ... тағы ... өнерүлгілерін жатқызамыз. Өнер - өмір бұлағы. Ол - ізгілік пен әсемдік бұлағы.Өнер - өмірдің көрінісі. Өнер - ... ... Өнер - ... ... үлкен роль аткаратын өрісі кең, ұшы-қиыры жоқ, қиын да қызықтыұзақ жол. Өнердің ... тән ... - өмір ... байланысты адамныңэстетикалык қарым-қатынасын аныктау. Өнер үшін ... ... - ... көркемдік тұрғыдан бейнелеу болып табылады. Өміршындығын бейнелеген әр ...  ...  ... ... сезімдеріноятып. көркемдік заңдылықтар ... өнер ...  ...  Қазақхалқымыздың өнерге деген ұстамы бөлек. Халқымыз сонау қиын ... ... ... де ... ұлттық өнерін  дамытып, ұрпақтарға  мұра ... ... адам ... ... ... ... көрсету жайлы Гегельөзінің эстетикалық тұжырымдамасында былай дейді:» Көркемдік шығармаларөзінің мазмүны мен ... ... бір ... шындық объектісіретінде өзі үшін емес, көркемдік өнерді сырттай бақылаушы және одан лэззаталушы біз үшін, көпшілік үшін ... - деп ... ... адам асып ... де ... бір өнері болуы тиіс. Халқымыз«жігітке жеті өнер де аз» деп ... ... ... ... ... Өнер бізді әлемдік әлемнің заңдарын түсіндіруге жетелейді, адамғарухани күш береді, ерекше ... ... ... ... ... Өміргедеген құштарлықты арттырады. Өнер бұл көне заманнан, ... ... ... ... ... аты ... әйгілі Альтамира үңгірінде салынған хайуанаттарсуретінен бастап, ... ... ... ... туындыларына дейін өнертарихы күрделі қилы кезеңдерді артта ... ... ... ... өнер ... Р.Археим былай дейді: «Ерте  дүниеадамында мыншылдық пен бикампаздық касиеті ... ... ... ... ... ... ... біз ерте дүние өнерін жай кездейсоктықтан туған деп қарамай,оған көп көңіл бөліп қарауымыз және үйренуіміз ... ... ... ... ... сусындап, содан нәр алып қарыштадық емес пе!Өнер  -  ...  ...  бір  ...  ...  ...  ... ... және оған өздерінің қатынасын көрсетеді, адамныңталғамдық көзқарас ... ... ... ...  Өнер  ...    ...    түрінде    көрсетеді.    ...    ... ... ... нақтылыққа    шоғырландырады.Өнер қоғамдық сананың басқа түрлерімен де байланысты ... ... ... дін өз идеяларын, ереже заңдарын, ұғымдарын адам ... ... ... ... ...  ...  өнер  бірқатар  маңызды  ... ...  ... ... ... ... ... сая табу, рахаттану,қайғы  және  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... қызметінің де мәні зор. Нағыз өнер ... ... ... ... ... алып ... ... бейне адам санасындашын тарихи   ...   ...   ...   ... ... ... ...  Өнердің  танымдықпен  қатартәрбиелік ... де бар. Өнер ... ... көңіл-күйіне әсерлігісондай, тәртіптің мүдделерін  рухани ...    ... ... ... ... ... ... өнерге қарым-қатынасы адамның психологиялық және рухани күшін жинақтауды ерекше ... Өнер ... ... ену ... оны ... үшін ойлау іс-әрекетін қарқындату, елестетулердің барлық күшін козғалыска келтіру, іскеерік  ...  қосу  ...  ...  ...  ...  ... ... мәдениеті, қиялдауды, сөзді, ақыл-ойды және т.б.) қосутұлғаның жалпы  қабілеттерін дамытуға ықпал ...  Өнер  ... ... Оған қоғам,  орта, тарих, ... ... ... елеуліоқиғалар әсер етеді. Ал мұны сезіну үшін осы ... ... ... ... сезу ... ... ...  туындайды.  Осы  ... ... ... жеткізуге, айту немесе көрсету үшін белгілі біркүш жұмсалады. Осы күш сөз ... ... ... ... ... тағы сол сияқты адам бойындағы қасиеттер болып табылады,Өнер ... ... ... ... роль атқаратын өрісі кең,ұшы-қиырсыз,  қиын да қызықты жол.  Өнер  ... ...  ... пен ... ақыл мен ... терең ой, көркемдіксұлулықты талап етеді. Осыған байланысты Қайта өрлеу кезеңінде өмір сүргенкөрнекті суретші, ... ... ... ... ... ... ... жазбаймын, баспен жазамын» - дегені, жай қарап көшіре салуемес, оны ой елегінен өткізіп, ... ... салу деп ... Өнер ... болып есептелетін барлық тарихи ескерткіштер менклассикалық шығармалар ... ... біз оның ... ... ... оның мазмұнына мән бере отырып, ұрпаққа   ...  ...  ...  ...  оның  ... ... ... түсіну үшін, әсемдік, әдемілік заңдарын жақсы түсіну шарт.Мысалы, П.Коркин ... - ... ... сезімге бөлеуге, адамның  жандүниесін   ...   ...   ...   ал   ...   ... игілікті етуге тиіс».Өнердің сан алуан түрі бар. Олардың барлығы халыққа қызмет етеді. Өнердібағалаушы да, ... да, ... да, ... да даналықтың  өзі.Сондықтан оны ешбір адам жоққа шығара алмайды. Өнер бізді бүкіл ... ... ... ... рухани күш береді, ерекше қуаныш,толқу сезімін оятады. Өнер көне заманнан, адамзат қоғамының алғашқы құрылысдәуірінен басталған. Өнер ... жеке ... ... ... ... қоғамы әлі ғылым дегенді, метал еңдеуді, мал шаруашылығын кәсіпетуді білмей ... ... өнер ... өмір керегіне жаратып,  тұрмысқажеттігіне  айналдырған.  Уакыт  ...  ...  ... өнерінің  дамуыарқасында сәулет,  мүсін,  живопись  өмірге  ...  Енді ... ... ... ... сарайлар, зәулім қорғандар, ірі қалалартағы басқа да ... ... сала ... Бұл әсіресе, біздің замызғадейінгі І-ҮІ ғасырларда кеңінен өркен жайды. Осы кездерде адам ... ... ... ... ... бірі ... келіп жатты. Фараондарсалдырған  Египет ...  мен  ...  ...  әйгілі «Зевс»пен «Радос» мүсіндері, Ұлы ... ... мен ... ... тағы   ...   ...   құдіреттері   өмірге   таралғанқайталанбас Көркемөнер мұраларының байлығы болып ... Өнер - ... пен ... ... Өнер - өмір ... және ... ... өз дипломдық жұмысымды ұлттық натюрмортты бейнелегiм келдi, осыарқылы мен әдемілікті көрсете ... ... ... етiп ... ... көптеген суретшiлердiң жұмыстарымен танысып көп iзденуiме туракелдi.Натюрморт жанрында жұмыстар орындаған атақты ... ... ... ... үйлесiмдiлiгiне, колоритiне, композициясына көңiлбөлдiм.Мысалы М.Врубельдiң «Райхан гүлiн», Т.Тоғысбаевтың «Көктемгi ... ... ... ...  ...  А.Ф.Подковыровтың«Гүлдi шеңгел», Ү.Әжиев-тiң «Пион гүлi», «Астра гүлi» атты жұмыстарын жан-жақты қарап iздендiм.Апробация:Бұл ... ... ... ... ... құрманғазы ауданы, Сүйіндікауылы, Сүйіндік орта мектебі, 6- ... ... ... ... үш ... сегіз бөлімнен, қорытынды,қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ: Қазақстан бейнелеу өнерінің даму тарихы.1.1 ... ... ... ...... ... дәл ... «өлі табиғат» деген ұғымдыдыбілдіреді. Оған тұрмыста күнде кездесіп жүретін заттарды, ... ... ... түз ... ... ... түрлі тағамдардыбейнелейтін картиналар жатады. Натюрморт алғаш рет ХҮІІ ғасырдың басында Голландияда пайда болды. ... ... ... ұзақ ... күресінің нәтижесінде жаңағана азаттық алған кез еді. Енді олар жер жүзінің көп теңіздерінде емін ... ... ... ... Голландия Европадағы ең бай елдердің ... Көп ... ... ... соң адамдар өзін қоршаған ортаны,табиғат сұлулығын ... гөрі ... ... ... ... Олар ... ... сүйсіне қарайтын болды. Бұл голланд өнерінің, әсіресе,натюрморттың ерекше көркейген кезі ... ... ... елең ... сұлулық таба  білу  голландсуретшілерінің төл мінезі болып ... Олар өз ... ыдыс ... ... ... – жидектерді, шыны бокалдарды күн ... қан ... ... ... бір ... ... ... өлі табиғат) – бейнелеу өнері жанрыныңбірі; қоршаған ортадағы бір құрылымға ... ... ... ... ... ... тағамдарды бейнелеу. Бейнелеу өнерініңбасқа түрлеріне қарағанда натюрморт ... өзі ... ... ... дәл де ... жеткізуді талап етеді. Натюрмортың алғашқыбелгілері Ежелгі ... ... ... ... 16 ... аяғы мен 17 ... ... болды.Натюрморттың жан-жақты дамуына ұлттық кескіндеме мектептері ұйытқы ...   ...   19   ...    өмір    ...    ... т.б. ... өркендеуінеат салысты. Натюрморт жанрының шыншыл да дәлдікпен өзіндік әсерге ... ... ... Гог, П.Сезанн, т.б.)сәйкес келеді.Кейіннен фомизм (А.Матисс), кубизм (П.Пикассо,  т.б.)  ағымдарындағысуретшілермен қатар Мексика (Д.Сикейрос), Италия(Р.Гуттузо) шеберлерінің еңбектерінен де ... ... ... ... ... жанрында П.П. Кончаловский, И.И. Машков, М.Сарьян ерекшетанымал   ...   ...   ...   ...    ...    1966), С.Айтбаев (“Кітаптар”,1966), Т.Тоғызбаев (“Қарбыз       ...       ...  ...  ...  натюрморт”   (2003), А.Жансейітова “Натюрморт”(2003), т.б. ... ... ... ... ... ұлттық бейнелеу өнерінің қалыптасуыҚазақстан кәсіби бейнелеу өнері ХХ ғасырдың 20-шы ...  ... ... ... Кәсіби бейнелеу өнерінің өз ... ... тума ... ... келуі болса, екінші жағынан ... ... орыс ... де ... ықпалы болды.  Дәлірекайтқанда, 1920 жылы ... ... ... рет ...  ... ... Бұл студияның негізін құраған, сол  Ресей  жерінен1877 жылы ... орыс ... ... Н.Г. ... ... . Суретші  Н.Г.Хлудовтың студиясында ... ... ... тұрғыда  қыр - сырыментанысып дәріс алған суретшілер Ә. Кастеев, А. Ташенов,  М. ...  ... Б. ... А. ... ...  кетер болсақ 30-шы  жылдары Семейде  ... ... ...  де  қазақ  бейнелеу  өнеріне  дәрежелі  ... ... ...  ...  ...  ...  ...  реалистік  кескіндеме, станоктық кескіндеме, ... ... ... өз ... ... ... кезі еді.ХIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың  ... ... ...  ... ... ... ... В.Рождественский ат ізінсалды. Суретшілердің алдыңғы толқыны үкіметтің ... ... емес ...  ...  ...  ...   ...  мәдени  –ескерткіштеріне айналған тақырыптарға сурет салумен  ...  ...  ... Иассауи мавзолей есігін  қағаз  бетіне ... ... ... ... ... (1873 Мемлекеттік орысмұражайы) П.Кузнецовтың  «Даладағы  сағым», осы ...  ...  ... ... ... суретшілерге тән академиялық мәнер де емес,табиғи ... ... дара ... ... ... Бұл ... қазақ бейнелеу өнерінің қалыптасуына  және  ... ... ... ... мен  атқарған  еңбектерінің арқасындатануға болады.Қазақ бейнелеу өнері - ...  ...  ...  және  ...  ...  ...  байланысты,  атап  ...  ... ... ... мен жаңа  ... ...  ... кезең де шапшаң еуропалық  ...  ...  ... ... ... белгілі. Соғыс кезінде 30-шы жылдары  кеңестік  өнердебелгіленген  идеологияландыру  ...  ...  ...  ... салдарынан күшейді. Суретшілердің негізгі  тақырыптары солуақыттағы «жеңіске», «бейбіт өмір мен  ...  ... ... тақырыпта суретшілер энтузиазм партия  саясатымен  және  халықсенген ... ... ...  паш  етіп  ...  ...  өнерге  айрықша  маңызды роль  берген  еді.  ... ...  ... мен ...  ...  анықтайтын  мазмұнныңалғашқы  мағынасының  тұтастығын  ...   ...  ... ... ...  ...  қатаң  тұрғыда  алға  қойылды. Соныменқатар форма ... ... қол  ...  ...  анық  ... сенімді көрсету мен халықты  жаңа  ...  ... ... ... ...  ...  одағының  съездеріндегі  ресмибаяндамалардың  және  өнер  ...  ...  ...  ...  ...  ... ...  өнеріндегі  басты  бағытболып,  өнер  туындылары  заман  ...  сай  ...  ...  ...  ...  соны  жоғары  ...  ... ... ... 30-шы жылдары Қазақстан суретшілер одағы құрылып, біріншісъезінде  Қазақстан Республикасының 20  ... орай ... ... ... Мұндай көрмелерде суретшілер бейнелеу өнерінде көздегенмақсаттары біріншіден, қазақ жерінің байлығына,  екіншіден,  ... ... ... өзгерістерге бағытталған (Н.Г.Хлудов, Ә.Кастеев, Х. жәнеК.  Ходжиқовтар,  З.Назыров,  ...  ...  ...  А.Михеев,  А.Ненашев,   С.Калмыков,   ... ... ... ... ... ... жылдары шарықтады.Бұл  кезеңнің  ...  қол  ...  ...  бірі –  ... ... ... өнердің келуі еді.  Олардың  - ...  ... жаңа ...... ... ... дүниені сезінуді  жүзегеасыруы еді. ...  ...  бұл  ...  ... ...  ... ... болды. Бейнелеу өнерінің қай  саласында  ... ... пен ... стильде» көрінген  композициялар  тек  ...  ... ... ... ... ... де кездескені біздерге, өнертарихынан мәлім. Сондай-ақ жер -  ...  әр ...  ... бір ... немесе мектебін танытуда көздеген  өнер  иелеріөз идеялогиялық ... ... ...  ...  ...  ...  ...  қалыптасуы  мендамуының ерте ... ... да, ...  беру  процестеріндеде  жаңа  көркемөнерлік  ...  ...  ең  ...  және  ...... ... ...  Бұл уақыттың өзінде–ақ Қазақстандасуретшілердің шығармашылықтарында  тарих  пен  ...  ...  ... Мұндай әсер  қазақ  суретшілердің  еңбектерінен  ...  ...  Атап  ...  50-ші  ...  ...  ...  К.Шаяхметов,  М.Кенбаев,  60-шы  жылдары  С.Айтбаев,Ш.Сариев, Ә.Жүсіпов, ...  ...  ...  ... ... және т. ... ... орта шенінде бейнелеу өнерінің тобына еліміздің  ... оқу ... ... білім алған  дарынды жастардың  келуінебайланысты  ...  ...  жаңа  ...  ... мен көркемдік кемел ой суретшілердің  жеке-дара мәнерініңәр-алуындылығына,  сонымен  ...  ...  ...  ...  ...  ... септігін тигізді. Бұл  кезеңдебейнелеу өнерінің қалыптасқан ырқын жалғастыра ... ...  ... мән ... ... мәдениетке жанасу, өмірдің  ... ... ... ... суретшілердің шығармашылық қызметтеріне  бірыңғайлылықықпалын тигізді. Сонымен  қатар ... ... ... ... нәтижесінде өздерінің көптеген композицияларының  шешімінұлттық тұрмыс тіршілігіне және қарапайым заттарды ...  ... 60-шы ... ... ... ... ізденістерін оданәрі жалғастырғанымен, алайда бұлардың пластикалық әдістері ... ... бола ... ... ... ... ... - кесілді бастартып, дәстүрдің өміршеңдігі мен ... ... ...  ...  композициялық шешімдерінің ...  ... ... ... ...  ...  сана  -  ...  туындады.  Адекваттық бейнелеу ...  ... 60-шы ... бір ... ... ...  ...  құрылымына,екінші  жағынан,  қазақтың  ...  ...  ...  ... ... ...  өнер ...  біріншісі - композицияның«кеңістік  пен  уақыт»  компоненттерін  еркін  ...  ... ...  өзі  оларды  ...  ...  ...  ... ірілігіне, бояудың өз  нақыштарымен  қауыштастыруынамүмкіндік берді. Бұл екі мәселе де ...  ...  ... ... ...  ... ... өнерінде ұлттық қолөнердегі сырмақтар мен текеметтердің ... ою - ... ... ... ... бойы үйренгенкөшпендінің болмыс бітімі бейнеленген.  Ою-өрнектегі  образдардың  өршіләуені өмір мен ... ... ... орнықтырған жаңа ұрпақтың азаматтықталпыныстарына ... ... ... ... суретшілерінің  жаңа кейіпкер мен жаңа форманы іздегенәрекеті 60 – 70 - шы  ...  ...  ...  ...  ...  стиль» - деп  аталған  арнаға  ... ... ...  ... Олар ... ... сюжеттің кез келгенін уақыттан,  оқиғаданжоғары тұруға тиісті  деп ... ...  мен  ...  еңнегізгісі ғана алынып және  оған  оңай  ... ... ...  ...  ... бұл ...  суретшілердің  композициялықшешімдері  халық  өнерінің  мәңгілік  нышандарына  тың  ... ... ... жолында көптеген суретшілер мәңгі көнермейтін,тамаша тақырыпқа ден қойды. ...  ...  ...  ...  ... ... өз ... біртұтас философиялық ой береотырып көркемдеу төрінен ұлттық мектепті, ұлттық  стилді  ... ... ... айтқанда композицияларын  қандай да тақырыптакелтірмесін ұлттық деңгейді көркемдік рәсімдерімен ...  ... ... ... байланыстыру.  Яғни  өнер тілінде  ...  ...  деп  ...  Осы  сәтте  көптеген  ...  ...  ...  ... өз ... ... мәселелерінде өнер мен өміралдындағы жауапкершілігі толғантпай қоймады.  Осы ... ... ... ... отырып,  өз  шеберханаларының  ішкікөрінісін жиі баяндай  бейнелеп,  ...  ...  ...   ... ... ... шешуші тақырыптардың  бірі-адам,  қоршаған орта,қоғам  болып  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  байқалса,  енді  оның  ...  ...  ...  және  ...  ...  ...  ...  өнерге  тән  сипатына  ...  еді.  Бұл   ... ... тиіс қоғамдық өмірдің  қилы  өзгерістері,  сөз беністің  ...  ...  өмір  ...  ...  бейнелемей,жасанды бейнелеуді туғызған, осыдан барып, мұның  ...  ... ...  ...  білдіруден  бастап  таза  конъюнктураға  ...  ...  ...  ...   ...  міндеті  жөніндегітүсініктің де әуені өзгерді.Кескіндеме  өнеріне 70-ші  жылдардың   ...  ...   ... жас ... де осы ...  ұстанды.  Оларды   күрделіәлеуметтік ...  ... деп ... рет ...  ... мен ... аңыз ... бала кезінде жанына тұтқан - ұлттықөнерге қарай бой бұрғандары ... ... ... ... ... ...  осыдан он  жылдай  бұрынғы  өнердің негізгітақырыбы жеке ... ... ... және ... ... пен әлемкеңістігінде өмір  ...  ...  ...  дүниесі  болды.Сонымен  ...  ...  ...  ескімен  жаңа тұрмыс  ... Жас ... ... ... ... ... оданары жалғастырды, бірақ олар бұл ...  ... ... ... ... ...  ... арасында басқаша жол  ізденуіне дебірден бір септігін тиізді.Суретшілердің полотнолары шабытты ... ... ие ... ... өнер ... ... 30-шы  ...  суретшілертабиғаттың мәні мен міндетін басқаша түсініп өз қөзқарастарымен танытабілді.  Егерде ... ...  ...  ...  ... ... ретінде еңгізілсе, енді суретшілер табиғаттың  алуантүрлі формаларының сұлулығы мен пластикалық ... және адам  ...  ...  ...  ...   шешімдердің   ... ... ... ... өнерінің бұл жаңа кезеңі көркемөнердегі құбылысретінде  танылып  ...  Оның  ...  ...  ...  –шығармашылықтағы  еркіндіктің, жалпы ұлттық және жеке  бастың ... ... ... ... ...  ...  ...  үшінбұл  проблемалар  академиялық  және  ...  ...  ...  ...  ...  екінші  кезең.  Осы  орайда  суретшілербейнелеу өнерінің ... ... ...  таныту көзделіп  «жаңаидеялық технологияларда» көрінуге талаптанды. Сонымен қатар кескіндемеөнеріндегі қай ...  ... ... ...  сезімді  адамеңбегінің ерлік істерімен де ұштастырып жатты.Ал, кейінгі 1980-2000 жылдары суретшілер халықтың тұрмыс ... ... ...  ...  ...  ...  өзіндікмәнерлерін  таныта білді. ...  ... бұл  ...  ... әр ... яғни ... авангарттық, сюрреалистік,  жәнетіпті  дадаизм  бағыттарын да ... ... ... ... ... ... ... болып келген туындылары дажиі көрініс табады. Мұнда суретшілердің композицияларынан өткеннің ... ... ...  алатындай  жағдай  ...  ...  ...  ...  ...  динамикалықүйлесімдері  негізгі  орын  алады.  Өнер  ...  ...  ... ... жолы ... сөз ету үшін төл сөз  ... болыпқалады, сондықтан  олар  себеп -салдарлық байланыстарды орағытып өтіп,оймен қабылдаудың  ...  ояту  үшін  ...  ... ... ...  көтеріледі.  Өнер  өзінің  бастаубұлағына, ежелгі халықтық түп  ...  ...  ...  ... одан кейін поэтикалық дәрежелерінен өткесін жаңа биікешығып, оны пайымдаудың  ... ... ... ... ... шыға ... суретшілердің келесі ұрпағы, тегінде,  алдыңғылардыңосы бағыттағы  ізденістерін  жалғастыра  отырып, ... ... ...  тарихы туралы ұғымды тың түсінуге, сонымен  қатар қазіргізаман  ...  да ...  ...  ...  ... жылдырдың аяғында Қазақстан бейнелеу өнерінде  айтарлықтайөзгерістер байқала бастады. Яғни ... 1988-89 ... екі  ... ... ... ...  Сол  көрмелер  Қазақстан  бейнелеуөнеріне ұлттық мектеп ... ... ...  сана – ... ...  ...  ретінде  символизм  мен  ...  ... ...  ұлттық  мектептің  дамуына  өз  ...  ...  ...  ...  ...  кескіндеме»   мен«Тағдырлар  тоғысы» ...  атты  жеке  ...  ... паш ... болатын.  Жаңа символика - концептуалды тәсіл  осыөтпелі кезеңдегі  Қазақстанның  ...  ...  ...  ... ... аймақтық мінезге тән болды.Жалпы бейнелеу өнерінде ... күрт ... ...  ... ...  ...  ...  мен  әлеуметтік   ... ... де  ...  ...  Ең  ...  өнер  ... тылмыс құпиясы, шаманизмдік, энергиясы, осы  ...  ...  ...  ...  ...  ... мәнін түсіну қызықтырды.Соңғы ... ... ... ... ұғынуға деген ықылас, сонауалыста қалған көне заманнан бүгінгіміздің бастауын ...  ... де көрі ... ... ... аяғы мен XXI ...  басы ...  көркемсуретпроцестеріне жаңа ағым ... яғни  ...   ... ... ... мифтік бейне жасау еді.  Шеберлердің  абстрактілеугеталпынысы,  қиялдау  алғырлығынан  ...  ...  ...  ... ... ...  ...  туындыларының  ойын  жеткізугеұмтылыстары байқалып  жатыр.  Жалпы  ...  жеке  ...  ...  ...  өмір  ...  сезіну,  қарапайым  дала  ... ... ... және осы ... ...  ...  тақырыптарбой түзегенін де айқындауда. Бұл ... ... көп ...  ...  деңгейдегі  кәсібилігін  өткен  ...  ...  ... сақтай отырып, стильдердің концепциясының,  ...  ...... көп ... ... ХХ ... бас ... еуропада  пайда  болған  фовизмдік,сююреалистік,  авангарттық,  ...  ...  ...  ... ... көрмелерден танып жүрміз. Осыдан барып  Қазақстанбейнелеу өнерінде жаңа  үш  ...  ...  ... ...  ...... тәсіл, жаңа  реализм,  ... art ... ... ...  ...  жәй  ғана  қазіргі  кездегі  өнердеген ... ... ... ... көркемөнерінде  90-шы  жылдың  басынан ... жаңа ... ... ... бола ... Атап ...  ...   «Шығысқа   саяхат»,   ...   құр   ... ... «Шымкенттік трансавангард» мен «Қызыл трактор»(С.Атабеков, М.Нарымбетов, С.Баялиев, В.Симаков),  ...  ... ... ... ең  ...  мәдени  және  экономикалықжағдайдың өзгеруіне байланысты ... ... ...  ... ... бет алған  Артрынок  жүйесі  ...  ...  ... ... ... көкейкесті мәселелер басым болсада, өз  халқымыздыңмәдениеті мен ... қай ... ... мағынасы  мен  нышанышарықтауда.Өнер үшін 70 жыл онша ұзақ мерзім ... ... ... не ...  ...  өткен  жолы,  тұтас алғанда, Қазақстан  өнерініңөзіне тән ... ... бар деп ... ... береді.Бейнелеу өнерінде суретшілердің шығармашылық композицияларының формасыбойынша  ұлттық,  мазмұны  бойынша ...  ...  ...  ... ...  ... ... рәсімі  бойынша  ұлттық,формасы  бойынша  реалистік  ...  ...  ...  ... Сол ... ... ... отырып,  адам  баласына  бірфилософиялық ой – ... ... де,  ...  ...  ... ... ... келіп жатты.1.3. БАТЫС ЕВРОПА, Ресей, Қазақстан бейнелеу ӨНЕРІНДЕГІ НАТЮРМОРТ жанрыныңдаму ... - ... ... ... ретiнде XVII ғасырда Голландияда жәнекөршi Фландрияда (қазiр бұл Бельгияның бiр бөлiгi) туып, кеңiнен дамыды.Натюрморт бiзге онда ... ... ... ... ... ... ... көзқарасын ашып бередi.Майлы бояулармен тығыз, қою салынған голланд ... ... ... ... нан, ... әдемi кесiлген майлы ет, жабайы аң-құстар, ... ...  ...  ...  ...  ...  күмiскубоктардағы шарап бейнеленедi. Мұндай картиналарды ... ... ... ... талғам деңгейiнiң иiсiн де бiлмейтiн саудагер немесе қалашонжары суреттегi дәмдi, мол ... ғана ... ... оның ... ... да ... құлқы болатын.Натюрморт тұрмыстық  жанрмен  қатар  ...  ...  ... қосалқы түрi деп есептелiнiп келдi.Атақты өнер шеберлерi өздерi салған бұйымдары арқылы ол бұйым егесiнiңқоғамдағы жағдайын, өмiр ... ... ... ...  түрлiформасы мен түрi қайта өрлеу дәуiрiнде ... ... ... ... ең ... шеберi деп грек кескiндемешiсi Периакосты атайды.Оның жұмыстары Помпей фрескаларын-да үлгi ретiнде қолданылған. Бұлар, ... әсем ... ... ... ыдыстар, жазу құралдары, тиындар.Натюрморттың ең бiр көп тараған түрi ол үй – ... ... ... ... бұл түрi ... жанрдың, интерьердiң,пейзаждың дамуымен тығыз байланыста ... XVII ... ... Европаөнерiнде өте жақсы дамыды.Натюрморт өз алдына жанр болып XVI- XVII ғасырда Фландрияда ... ... ... ... ...  ас»  деп  ... ... ... ортаға эстетикалық тұрғыдан ғана қарапқоймай, сол кездегi билеушi таптың өмiр кейпiн, ...  ... ... ... Ф.Снейдерс барокко стилiмен үйлестiре отырып,үлкен көлемдi натюрморттар жазды, ол жұмыстар үлкен ... ... ... салынды.Натюрморт Ресейде XIX ғасырдың  бiрiншi жартысында портреттен кейiнпайда болды – бұл ұлттық ... ... ... келе ... кезiедi. Натюрмортты елестету ол жер ананың, теңiздiң ... ... ... бұл ... ... ... фламанд  шеберлерiнiң  шығар-маларында өте мол ... ... орыс ... мүлде басқашабейнелендi. Суретшi Г.Н.Темловтың және басқа да шеберлердiң ... ... ... ... ... ...  көремiз.Кенеп жазықтығында әр түрлi заттар орналастырылған; кiтап, дәптер, нота,дәрi құйлған ыдыс, сағат – ... ... ... ... ... ... әрi өте ... болып табылады. Орыс натюрморттарында көбiнесеағартушылыққа ұмтылыс басым бейнеленген.Ағартушылық тенденция белгiсiз суретшiнiң ... және ... ... өте анық ... ... ... ... байланыс-тырылған; Екi столдажатқан заттар, кiтап, альбом, сызу сызылған ... ... ... ... ... ... ... бiзге танымал болған натюрморт «Гастрономика-лық» деп аталған, ол«Кiлем дастархан үстiндегi нан мен ... Осы ... ... суретшiкеңiстiктi көрсетуге, заттарды еркiн де бос орналастыруға, сыртқы сапанышебер-лiкпен меңгеруге талпынғанын көремiз.ХХ ғасырдың ... ... ... ... ... ... және «Қарға-ның валетi» атты бiрлестiк түсi жағынанқанық, тұрмыстың толыққанды сұлулығын паш ... ... ... ... ... ... орындады, «Өнер әлемi» және  «Көгiлдiррайхан» суретшiлерi керемет жұмыс-тар жазды. Осы әдет – ... 20-30 ... ... де ... ... жылдары  суретшiлер  П.Кончаловский,  А.Куприн,  и  ... ... ... ... ... ... байлығын,жан-жақтылығын, сан алуан сұлулығын орындап көрсете бiлдi.Бiр мезгiлде нәзiк түстiк үйлесiмдiлiк iзденiстер, заттар ... ... түсi, ... бойынша тәжiрибелер жүргiзiлдi.  40-50жылдардың суретшiлерi П.Кузнецов, Ю.Пименов жазылу тәсiлi жағынан сол кезгесай ... ... 60-80 ... ... ... заттығына, адамдықоршаған әлем сұлулығын көрсетуге талпыну, ... ... ... ... ... болды, олар: В.Стожаров, А.Никич, Т.Нари-манбеков.Соңғы он жылдықта натюрморт жанрына қызығушылық жастар арасында да ... ... ... ... ... ... өмiр ... натюрморты «Райхан гүлi және фиалкасы» 1912 жылы жазылған. Жұмыс өтекеремет жазыл-ан, ондағы заттар, қызғылт апельсин аппақ қант ... ... ... ... терезеден көрiнiп тұрған қала көрiнiсiменбiртұтас етiп бейнеленген. Натюрмортта ... ... ... ... және де ... ... ... бояу сұлулығын, жарықты, шын,«дұрыс алу» және түс қатынастарынан еркiн ләззат алу – мiне  суретшi ... ... деп ... ... пейзаж-дарымен салыстырғанда, түс қалыңдау,жиiлеу, көлем жан-жақты бейнелендi. Мiне ... ... ... ... атты ... кескiндеменiң жаңа сапасы айқынырақ көрiнедi.Бұл жұмыста нұсқаға жақындық бар. Маржандай жарқы-раған балық қабыршағыбейне бiр қымбат тастардай жарқырап көз ... ... ... ... ... де көптеп айна-лысты, атап айтсақ:А.Ғалымбаева, Г.Исмаилова, Т.Тоғыс-баев, Т.Ордабековтердi айтуға болады.А.Ғалымбаеваның «Дәмдi шай». Шайға ... ... ... терең ойғашомған қарт әже «Дастархан» (1959), «Ақ ... (1968), ... ... заттардың материалдық ерекшелiктерi баса  көрсетiлген.Күнделiктi қарапайым ... ... ... ...  ие.  АйшаҒалымбаева заттардың ... ... ... ... суретшi.Живописьтiк шеберлiкпен салыған натюрморттардан бiз айшықты формадаберiлген қарапайым, әсерлi сезiм ... ... ... ... жүзiмсалынған «Қызыл апорт» (1966), «Айва» (1966) т.б. натюрморттардан да сурет-шiнiң өмiрге, ... пен адам ... ... ... махаббатысезiледi. «Көктем және күз» (1969) натюморт-тарында ерекше қызық. Терезеденкөктем құлпырған өмiр ... ... ... гүл ... алма ... алыпжатыр. Көктемгi көгiлдiр ауа күн шуағына малынып тұр.А.Ғалымбаева өз шығармашылығында тұрмыс заттарын, ыдыс – аяқ, ... ... ... ... өзiн ...  ортаға  дегенсүйiспеншiлiгi әдемi де сұлу натюрморттарынан көрiнедi.Көктемгi табиғат ... тек ... ғана ... өзге де бояу реңiқұлпырған жанрлы картиналарда (көктем 1967, «Бақ ... 1970), ... 1975) ... тауып отырады. А.Ғалымбаеваның натюрморттары шынмәнiнде декоративтi, әдемi айшықты дүниелер. Оларда зат-тардың таңдап ... ... ... ... көзқарасының өзiндiк ерекшелiгi бар.Көне керамикада бояуға бай, келiстi натюрморт. Қызыл – қоңыр ... ... пен ... ... ... фонында шығыс үлгiсiнде жасалған бiрнешеқыш ыдыс тұр.Олардың түрi, түсi, ою - ... ... ... ... бұл ... ... тым нәзiк, бояу  түстерiнiң  үйлесiмi  ... Ал оған ... ... шар ... iшiндегi қып – қызыланарлар көзге шоқтай басылады.Жерлесiмiз Т.Тоғысбаевтың да натюрморт жанрына ... ... ... олар ... ... ... ... натюрморт», Далаинтерьерiндегi натюрморт» Т.Тоғысбаевтың жазған барлық натюрморт-тарындастол үстiнде вазада гүл қойылған, ол гүл ... ... бiр ... ... ... оның ... қазақы тұрмыстың, өмiрдiңиiсi аңқып тұрғандай сезiнесiң.Өзiнiң досы ... ... ... өз ... қолына бiр тал гүлұстатып бейнелеген, портрет түстерге бай, ... ... ... ... БӨЛІМ: натюрморт жұмыстары арқылы оқушылардың эстетикалықталғамдарын арттырудың маңызы2.1. Қазақстан бейнелеу өнеріндегі натюрморт жанрыныңоқушылардың көркем шығармашылығында ... ... жас ... ... тұрғыда дамуына  бейнелеуөнерінің әсерлі ықпалы, ... өнер ... оқу ... жұмыстарында тиімдіжолдарын айқындауға бағытталған зерттеулердің аумағы кеңейе түсуде. Көркембілім тәрбие беруге ... ... ... ... ... ... ... көркем өнер қызығушылығын, талғампаздықтарын арттыру жәнетәрбиелеу үнемі, жүйелі, бірізді жүргізілген ... ғана ... ... ... ... бейнелеу өнеріне оқытуда немесе әртүрлі техника ментүрлі ... ... ... ... жоғары деңгейде сурет салдыру мақсатемес. Біздің мақсатымыз - окушыларды көркем ... ... мен ... деген қызығушылығын оятып, қоршаған ортаны таныту және де ... ... ... ... ... ... ... табылады.Сабақ жоғары деңгейде  өту  үшін  оқушылардың  бейнелеу  ...  ... ... ... және ... тұрғысында шығармашылықжұмыс жасауларына барынша талпындыру міндет.Біздің мақсатымыз - баланы жан-жақты тәрбиелеп және гармониясын дамыту.Мұнда бірінші этика-эстетикаға ... ... роль ... ... ... ақыл-ойын дамытуда үлкен роль атқарады жәнеқазіргі кездегі үлкен ... ... ... ... тәрбие, еңбек,табиғат және творчество.Сурет өнері окушының  ...  ...  ... ... ... арттырып, өз алдына жеке тұлға болуынакөмектеседі.Адамзат ... ... келе ... ... ... ... ... оның ішінде әсіресе жастардың тәрбиесі. Осы мақсатта әрбірхалықтың әртүрлі ой-пікірлері,  ...  ...  ...  бойыжинақталған. Халық педагогикасының озық үлгілері бала тәрбиесін жетілдіру,ана тіліміздің, ... ... ... көркем білім беру саласынаөткен кемшіліктердің орнын толықтыру, ... ... ... ... бірі ... ... Қоғамның даму жағдайында эстетикалық тәрбиежеке тұлғаның үйлесімді дамуын ... ... ... ... орын ...  ...  ...  іс-әрекеті,  тәжірибесімен  органикалықбайланыста болып келеді. Сондықтан тұлғаның жан-жақты үйлесімді ... ... өз ... ... заңы» бойынша құруға тырысуы қажет.«Эстетика» грек сөзі. Сезім, түйсік деген мағынаны білдіреді. ... ... - ... ... ... танып, білудің  негізгі  ... ... ... ... адам еңбектегі әдемілікті, табиғаттағы,өмірдегі сұлулықты танып, оны ... ... ... болады.Эстетикалық тәрбиенің  міндеті  -  жас  ұрпақты  ...  ... ... ... мен ... ... көркем өнердегіжәне табиғаттағы сұлулық пен әсемдікті көре білетін, ұға білетін, бақылайалатын және өзі де ... ... ... етіп ... Ол үшін ... сауатты, терен білімді болуы керек. ... ... ... кескіндеме, кино мен театрды түсініп, олардан жанға руханиазық, лэззат ала білу үшін де ... ... ... ... ... ... болуы тиіс.Бұл тұрғыда егеменді елдің болашағы оның  ұлттық  ... ... ... ... ... іштей  сезіне  декабылдай алмайтын, тарихын, мәдениетін, діні мен тілін сыйлай алмайтын адам- ешқашан да ... ... ... өркендетуге толық үлес қосаалмайды. Сондықтан да жаңа ... заң ... ...  ... арнайы сағат жүктемелерде эстетикалық тәлім-тәрбиеге үлкен мәнберілген. Ол өнермен тығыз байланысты. Бейнелеу ... ... ... ... құндылыққа, шығармашылықты бейнелеу өнеріне қызығушылықты,әсемдікті таныта білуді өз алдына мақсат етіп ... үшiн ... ... натюрморт жанрына жазылған жұмыстарынқарап, олардың жазу тәсiлдерiне, ... ... ... ... сол жұмыстардан өзiме азғана болса да тәжiрибе алуды ... ... ... ... мен ... көп ... бөлдiм.Натюрмортты бейнелеуде композиция мақсаты ойға алған мақсат негiзiндешешiледi.Эскизбен жұмыс iстеу үстiнде ... ... ... ой анықталады жәнекомпозицилық мiндеттер шешiледi. Олар: композицияның ... ... ... ...  түстiк  жағдайы,  көру  нүктесi,тұтастығы және тартымдылығын беру.Эскиздермен,  ...  ...  ...  ... жұмыс кезеңiнiң ең маңыздысы болып табылады.Мен дипломдық жұмысым үш жұмыстан құралады, олар: «Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... iздену варианттарын жасап  мына  ... ... ... ... - киіз үй ... ... ... дастархандақазақтық ұлттық натюрморты бейнеленген. Дастарханда ыдыста құрт, ... ... т.б. тұр. Ар ... ... киіз ... ... ... жұмыс істей отырып, мен заттың өзін зерттеуден...кетемін, оның ... осы ... өзім ... ... этюдтарға жиіқарап отырамын. Натюрморт ... ... ... ... ... ... ... одан бұл жерде суретшiнiң қатысы бар екенiн аңғаруғаболатындай етiп ... ... ... ... ... кезде бiр мезгiл терезеденқарап табиғат ... ... ... дем алып ... ... мейлiнше таза, көркем етiп ұстауға ұмтылады. Күн ... ... ... ... ... үнемi жаңа үзiлген гүлдер салыныпқояды.Мiне осылай дем алып жаңа ... жаңа тың ... ... ... ... ... ... оқушыларды түрлі натюрморттық кескіндеріментаныстыра отырып эстетикалық тұрғыда тәрбиелеудің ... ... ... көркемдік сапасы жаңарып қалыптасқан бейнелеуөнерін әлемдік мәдениет аясында қарастыру барысында көркемдік кеңістік пенуақыт ... ... ...  ...  үлгісінің  сомдалу  жүйесінанықтайтын тұрақты нақыш белгілерінің сипаттық ерекшеліктері, көркемдік ... ... ... ... мен көркемдік қабылдануы барысында оныңұлттық мәдени болмысты қалыптастырудағы маңызы және қазіргі ... ... ... ... ролі ... философиясы тұрғысынан қарастырғандаосы жұмыстың ғылыми-теориялық, әдістану негіздемелеріне арқау болды.Бейненің тұрақты нақыштары кеңістік ... ұзақ ... ... ... ... ... ... дүниетанымдық, психикалық жәнеәлеуметтік алғышарттардың құнарлы топырағында тамырын тереңге жайған ұлттықмектеп, стиль, қолтаңба, колорит секілді образ ... ... игі ... ... және ... ... ерекшеліктері.Кескiндеменiң ғылыми негiздерi бұл композиция құрылымының күрделiқұралы және ол философия, химия, көру ... ... ... ...... оқып үйрену ғылымдарына сүйенедi.Суретшi түстердi бiледi /түстiк шеңбер/, ... ... ... ... бiр – бiрiне әсер еткендегi алына-тын түстер.Әр түрлi түстердiң оптикалық ... ... адам ... ... ... ойына әсерi, әр түрлi бояуларды және оларды бiрiктiретiн құралды,оның құрамын, кескiн-деме ... ... ... ... ... композиция құрылады.Суретшi бұдан басқа, түстiк ғамма, түстiк және фондық ... ... ... және ауа ... ... суық ... пленер жағдайын, ашық ауадағы кескiндеме жазуды оқып үйренедi.Біздің түстерді қабылдауымызға, әдемі «сабақтас» түстің пайда болуынажарық, ... «ауа ... және ... ... яғни ... боялғанзаттардың қатар тұруы шешуші ықпал жасайды. Мәселен, өте ... ... ... жазғы ашық тал түсте жарық түскен жерлерде түстерөзінің қанықтылығын жоғалтады – ... ... ... ... немесекөлеңкеде, керісінше, түстер өзінің қанықтылығана ие ... да ... ... ... ... әлде қайда көбірек қабылдайды. Кейдежаңа айналыса бастаған кескіндемешілер мұны түсінбейде керісінше жасайды ... ... ... ең ашық ... ... Ал ... үшін қара бояуды пайдаланады. «Кескіндеменің бүкіл құпиясы, -дейді ... - ... ... ... ...  оңтүстерде)»...Көлеңкелермен жартылай көлеңкелер – жарықтың алтын  және  ... ... ... ... ... басқа, түстерді қабылдауға қашықтық, ауа қабаты әсер етеді.Бұл жөнінде ауа ... ... ... ... ... ... ... – заттар бір-біріне жіберетін рефлекстермен деанықталады. Бәрін де тесіп өтіп, қоршап алғандай болатын ... де ... де кіші ... осынау айқыш-ұйқыш айқасқан ағымдары ... ... әлде бір ... ... қатарды жасайды. Картинаның барлықбояулық үйлесімдері бірыңғай, тұтас, жарасымды реттілікте және ... ... ... оның мұндай жалпы түстік кейпін ... деп ... ... ... ... бірі – жылы және ... бірлігі мен күресі. Белгілі бір заттың жарық түсіп ... ... ... ... мен ғана емес, сонымен бірге жылы немесесуық түстік реңдермен де міндетті түрде ерекшеленеді... Егер ... ... онда ... ... ал егер суық ... ... онда көлеңке жылыреңді болады.Бірақ осы жалпы түстік дақтарда оларға қарама-қарсы ... жылы ... ... ... жылы ... ... қылаң береді. Әрбір жағылған бояукөрші бояуға ұқсамайтын, оған контрасты бояуы тиіс.Жылы және суық ... ... ... ... ... ... ... міндеті – картинаның жақын және алыс нүктелеріндегітүстердің ... ... ... ... ... ... әр ... ғылымның сурет, кескiндеме,композицияларын орындағанда ... ... оқу ... ... шешiмi тек қана түстiк шешiм мiндетiн ғана еместонын да қарастырады. Мысалы: композицияда ... бiр – ... ... ... ... жарықтық күшi қаншалықты.Түстiк, тондық шешiмдер сұрақтары композиция сапа-сына тiкелей қатыстыжәне өнер жанрының кез келгенiне олардың ... ... ... осы ... шығарманың мазмұны, ойы көрушiге әсер деңгейiанықталады.Бiртұтастық тума белгi, ... ... ... ... ... да онда ... ойы ... негiзделедi.Бұдан басқа шығарманың тұтастығы түстер мен фонның реттiлiгiмен,композиция бөлiктерiмен, ... ... ... белгiлi бiр мақсатанықталады.Әсерлiлiк, әсемдiк композицияның қимыл әсер күшi болып табылады.Әсерлiлiк негiзiн ... ... ... ... ... ... мүмкiн емес.Тұтастылыққа жетпеген әсерлiлiк, көлеңке  мен  түстер  ... ... ... бiр ғана ... тән қабылдауға  мүмкiндiктуғызады, әр ... ... ... ... ... ... өзгерiспенқабылдауға алып келедi.Суретшi педагог адам бейнесi пейзаж ... ... ... ... тез, жылдам әдiс – тәсiлдерiн меңгерген болуы тиiс. Табиғаттане нәрсенi көрсең соны бейнелей бiлуге үйрену керек. ... ... ... ... бiлу өте ... ... өзiн ... ортадағы заттарға олардың формасына, түсiнеерекше көңiл аударады, және ... ... мән ... ... ... қиялын-дағы материалдар, осылардың  ...  ... ... мен ... ... ... ойға алған мақсат практикалық жұмыс кезiнде бөлшек – ... ... ... ... ... – натюрморт болмасын әрбiр суретшi өзiншешешедi.Әрбiр жеке натюрмортта бiр ғана тақырып бiрнеше ... ... ... ... ... эсте-тикалық  ойын,  қатынасын  беругеұмтылады. Белгiлi бiр тақырыпқа, ... ... ... ... өзiнқызық-тырған тақырыпты, эмоционалды ойлап, материалдарды талдап ... сол ... өмiр ... ... өмiрiмен байланыстырады, егертақырып тарихпен байла-нысты болса, онда сол ... ... оқып ... ... ... ... ... сол  тақырып-қа  қатысты,тақырыпты, мамандықты аша, толықтыра түсетiн  ...  ...  ... ... ... ... бұл өте ...  шығармашылықпроцесстердi синтездеу, көркемдiк бiлiм сатыларынан  өту  ...  ... ... ... ... көркемдiк ойлауды  жәнеэскиздердi ... ... бiлу ... жұмысты ойдағыдай орындаудыңқажеттi жағдайы болып ... ... ... ... бiлу ... байқау ғана емес, заттарды жеке, толық емес түсiнiктен, толық жан-жақты елестетуге мүмкiндiк туады. Нұсқаны оқып ... ... ... ойға ... мақсатты iске асыруға қолданылады.Майлы бояумен бiр ғана рет жазып көрген адам, майлы бояу жағындысыныңтек қана түсi ғана емес ... ... оның ... ... бiр iзi ... бар ... ... ол аз ғана кенеп бетiнен шығыңқы болыптұрады. Оның сыртқы бетi айтарлықтай ... ол бояу ... ... ... жас  ...  бояудың  жағы-луы,  құрамыбейнелеуде мағынасыз еместiгiн бiледi. Бiр кезде бояу сұйық болып ... ... ... ... ағып ... бояумен жазу қиын болады. Кейдебояу қою болып жазуға қиындық туғызады, палитра ... ... ... түс кенеп бетiнде бұзылады, шетиндi кистiнiң iрi iздерi түстiдақтардың ашықтығын бұзады, ал ... ... ... ... ... бiтпеген етiп көрсетедi.  Кейде  шетиндi  кистiнi,  ... ... ... ... ... бояу ... ... жазса, көпке дейiнгi сәтсiздiк жойылып тез арада жетiстiктергежетемiз.Алғаш жазуды бастаған адам, кескiндеменiң өте құнды құбылысымен, ...... ... Фактура – бұл бояу ... ... ... Бұл бояу қабаттарының қалыңдығы, оның ...  ... бiр – ... ... ... ... ол ... болмаса кездейсоқ болса да ол шығарманың бөлiнбес бiрбөлiгi, таза материалда ғана ... ... ... ... ... және ... ... бiр – бiрiнен айырғысыз.Аяқталған шығарма өзiнде қазiргi сапаны иеленгенде, оған қоса да, ... ... ... ғана ... ... аталады. Кенеп бетiндегi кез келгенбояу жағындысы бұл болашақ жұмыстың бiр ... ... оның ... ... болады. Суретшi өзiнiң жұмысы-ың алғашқы қадамынан бастапорындау техникасын, тәсiлiн көпқырлылығын толық елестетуi керек.Барлық ... бiр – ... ... бар, ... ... ... ... қайталанбас  мүмкiндiктерi  бар,  ... ... ... жоқ. Бәрiбiр қазiргi, бай,  көпүндiстанокты кескiндеме-нiң техникасы – бұл май, ал ... ... ... аз ... ... ... өнерiне шеберлiкпен, сүйiспеншiлiкпен қараған шебер өз жұмысын өтежоғары деңгейде орындап ... ... ... оның ... кенебiнiңбетi қалай болса солай өңделе салмайды.Ескi кескiндеме шығармалары өзiнiң орындалу шеберлiгiмен, небiр ... ... ... ... өзiн таң ... ... баурапалады.Ескi шеберлердiң фактураға деген қатынасы жоғары болды, ... ... ... болды.Бояуды кенепке қалың етiн жағуға да болады, сұйық жағынды етiп жазуғада ... бояу ... ... ...  немесе  астыңғы  бояу  қабатыкөрiнетiндей етiп, бұл жазу тәсiлiн лисировка деп атайды.Бояулардың ... ... ... ... ... шағы-лыстыратын түрлерiбар, олар: белила, кадмий.Палитрада ... ... ... ... аз ... жарық өткiзгiш –лиссировка бояулары; краплак, марс тағы басқалар. Белила қосылып пасталыжазылған ... суық ... ... қалың түстер тереңдiктi, әсерлi, жылытүстер бередi.Бұрынғы шеберлер майлы бояулардың өткiзгiштiк /оптикалық/ ... ... ... ... ... ... ең күңгірт жерлерден – меншікті және ... ... ... осы ... ... ... құрылысы – кескіндеменіңбірлігі мен гармониясы мейлінше толық ... ... ... дерлікбір ортақ түстік рефлекспен – ... ... және т.б. ... ... өнді жартылай өңдермен ашық өңді ашық өңдеременсалыстырып отырған абзал. Боямалары кеткен кезде оны тағы да ... ... ... ... жазуға кіріседі. Жұмыстың осынау бір ақырғы сатысыныңміндеті – шамалас, алынған жерлерді түстердің ауысуы нюанстарының ... ... көк ... мозаикасына айналдыру болуға тиіс.Кескіндемедегі жарық былай беріледі: ақ бояулармен жекелеген жерлергекүшті өң ... және оны ... ... ... отырып, олармен қою,бояуын ... етіп ... ... ... мүмкіндігінше боямаларды (ақбояуларсыз кескіндеме) тиіспей қалдыруға тырысады. Полотно кепкен ... ... ал одан ... ... ... және тағы бір рет ... жолы ақ ... жеңіл лессировкалап салады. Жекелеген, ең жарықнүктелерде таза ақ бояуларға дейін жетуге болады.Бұл тәсiлдерiнiң бояу ... ... ...  жазу  ... Бұл жүйе схемалы түрде былай бола-ды. Суретшi ... ... ... соң, ... бiр ... екi ... жазады, суық немесе жылытүспен, ол оның алдына қойған мақсатына колоритiне байланысты. Подмалевок/жалақ/ майлы ... ... ... ... жазылады. Келесi қабаталдында лакпен жабылады. Подмалевкадан соң пасталы қабат, негiзiнен ақтүспен ... ... ... ... ... негiзгi көңiл аударылады,шығыңқы, жарық жерлерi ескерiледi.Кепкен пастозды қабаттың үстiне ... ... ... ... ... ... Осы  кезде  түстiң  тереңдiгi,  ...  ... қол ... ... ... ... ... осы уақытта пастозды қабатта фактура мүсiнделедi, пластикалық,материалдық сапасы, қою қойылған корпусты бояулармен жазылады.Бояу қабаттары ... және ...  ...  ... ... ... түс күрделi-лiгi, бояу дағының тұтастығышешiледi, шексiздiк, ... тек қана әр ... ... ... ... бояу ... ... бояуды жағудың әр түрлiтәсiлiне байланысты. Түстiң ашықтығы, ... ... әр  ... ... ғана ... оның қоюлығының, жағындыныңқалыңдығының да маңызы бар.Суретшi бiр тәсiлден келесiге көшкенде әр  ...  ... ... ... ... ... ... әр түрлiтәсiлдi ұсынуға болады, түрлi материалдың спецификалық құрамын бiлу ... ... ...  ...  ...  талпынысынабайланысты сай тәсiлдi таңдап алуы үшiн. Суретшi өз дамуының ... ... ... ... ... ... Ұлттық натюрморт тақырыбына сабақ жоспарыНатюрморт жанрын бейнелеуді мектеп оқушыларына окыту әдіс-тәсілдері7-сынып  ... ... ... пәнінен сабақ жоспары.(2 сағатқа арналған).Сабақтың тақырыбы: «Ұлттық натюрморт»Сабақтың мақсаты:1. Білімділік – Ұлттық натюрморттың мәнін,мақсатын теориялық және ісжүзінде ұғындыружәне бұл ... ... ... шығармаларынбалалар назарына ұсыну.2. Тәрбиелік – Ұлттық натюрморттар арқылы оқушыларға эстатикалық тұрғыдатәрбие бере отырып белсенділікке, тапқырлыққа, дәлдікке, ... ... ... ... ... ояту.3. Дамытушылық – Көрнекіліктер мен теориялық мәліметтер арқылы оқушылардыңой – өрісін, дүниетанымдарын кеңейту.Сабақтың міндеті:Оқушыларға өздеріне ұнайтын ұлттық ... ... ... ... ... ... бере отыра,  кеңістіктегі  көріністерді  ... ... ... ...  ... ... ... түрі: Аралас сабақ.Сабаққа қажетті құрал-жабдықтар:1. Оқушылар үшін: сурет альбомы, ТМ,М ... ... ... ... түрлері, су кұятын ыдыс, палитра, ұштағыш, жұмыс дәптері,оқулық2.  Пән мұғалімі үшін: көрнекті суретшілердің ... ... ... ... ...  Техникалық қүралдар: теледидиар, бейнемагнитофон, магнитофон.Сабақтын  әдіс-тәсілі:  сұрап  ...   ...  ... мен  ... ...   құрастыру,  сабақтың  мақсатынбаяндау, білімді бекітудің   ...  үлгі  ...  ...   ... ... ...  көрнекілігі: кылкалам шеберлігінің өнер туындыларыныңсуреттері, натюрморт түрлерінің көрнекілігі, ... ... ... әдісі.I.  Ұйымдастыру кезеңі: пән ... ... ... сай болуынтексеру, оқушылардың, құрал-жабдықтарының толықтығын тексеру.Сабақта жок оқушыларды ...  Үй ... ... еткен тақырыптың мазмүнын тексеру, үйдепрактикалық орындалған ... ... Жаңа ... түсіндіріу:а) қызығушылығын арттыру:Балалар, алдымен білгенімізше мынадай сұрақтарға ... ... ... , ... ... жаңа тақырыбымыз«ҰЛТТЫҚ натюрморт.»- Неге біз бұл заттарды ұлттық деп атаймыз?-Балалар, Қазақстанның натюрморт жанрында сурет салған суретшілерінбілесіңдер ме?мән-мағынасын ашу:Сұрақпен ... ... ... ... ойын сұрау.Мұғалім:Қазақ халқы ұлттық құрал жабдықтарға, музыкалық ... ... ... бай ... бірі.Мұндай бұйымдардың ата-бабаларымыз тек қана әдемілігін емес, тиімділігі менпайдалылығын да ескерген. Олар  тек  ...  ...  ... ... асыл мұра. Қазақ ұлттық құралдары ... ... ... оның ... ... ... тұрмысынантуған. Сондықтан оның тәрбиелік маңызы аса жоғары, әрі құнды.Сұрақтарға жауап.Мұгалімнің толықтыруы.Мұғалім:  ...  ...   ...  ...  ...   ... ... бетін нұсқау)IV. Практикалық іс-әрекеттер: Енді қылқалам шеберлерінің еңбектерінен,бейнефилъмінен көргендеріңді, оқулыктан окығандарыңды пайдаланып, ... ... ... Ұлттық натюрморт тақырыбына  сурет саламыз.Жас ерекшеліктеріне байланысты арнайы натюрморт қойылады.1. Арнайы көрініс таңдау2. Композициялық шешімін табу3. Көріністі ... ... ... ... ... ... ... бояу шешімін табу.5. V.  Жұмыс барысын  қадағалау: әр ... ...  ... үлгікөрсету.6. VI.  Жаңа сабақты корытындылау, бекіту:7. Сұрақ-жауап арқылы жаңа тақырыпты қайталау, яғни ... ... не, оның ... ... бар, шығу ... қысқаша шолу,суреттің салыну деңгейіне тоқталып, жасалған жұмыстарды қорытындылау.8. VII. Бағалау:III.  ... ...  ... ... ... ... тәрбиенің  міндеті  -  жас  ...  ...  ... ... ... мен ... еңбектегі, көркем өнердегіжәне табиғаттағы сұлулық пен әсемдікті көре білетін, ұға білетін, бақылайалатын және өзі де ... ... ... етіп ... Ол үшін ... ... ... білімді болуы керек. Әдебиетті, музыканы,сәулет өнерін, кескіндеме, кино мен театрды түсініп, олардан жанға ... ... ала білу үшін де ... ... ... ақыл-ойы алғыр, білімдіадам болуы тиіс.Бұл тұрғыда ... ... ... оның  ...  ... ... Тылсым табиғаттың күшін іштей  сезіне  ... ... ... ... діні мен ... ... алмайтын адам- ешқашан да қоғамды дамытуға, мәдениетімізді өркендетуге толық үлес ... ... да жаңа ... заң жобаларында мектеп  тәрбиесінеарналған ... ... ... ... ... ... мәнберілген. Ол өнермен тығыз байланысты. Бейнелеу өнері оқушылардың ... ... ... ... ... ... қызығушылықты,әсемдікті таныта білуді өз алдына мақсат етіп ... ... ... ... ... ... ... дамыта түсу үшiн педагог мектепте оқытылатын негiзгi ғылымға сүйенуiтиiс.Мысалы: география, ботаниканың қазiргi жағдайда ... орны ... ... оқу арқылы оқушылар табиғат құбылыстарын, өсiмдiктердiң өсу –даму жолдарын оқып үйренедi. ...  бiлiм  ...  ... ... ... ... қалыптасады. Отаны-мыздың көркемдiк –географиялық бейнесiн, табиғат сұлулығын оқып ... ... өте ... ... мен одан да әрi ... үйрене берем деген ойдамын.Ұлы Абай атамыздың 33-қара сөзінде өнер туралы былай дейді: Егер ... ... ... үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдауқоспай, адал өнерін сатқан қолөнерлі – қазақтың ... сол. ... ... ... ең ... ... ... адам деген мағынаныбереді. Бұл қара сөзінде ... ... өнер ... ... ... ... ... теңеп отырған. Мысалы, өнерлі адамдардың қолымен жасалған әдемізаттарын киелі деп қастерлеп, төрге қойып, оны ... өсіп келе ... ... мұра ... ... жалғасын табуда. Соңғы уақыттаелімізде Ел басымыздың қолдауымен халқымыздың «Мәдени мұрасына» ... ... ... ... жүргізіліп жатырғаны да осы өнерге дегенкөзқарасымыздың бір айғағы деп санауға болады. Қазіргі ... ел ... ... ... өнерге жанашырлық жасау парыз.Мен осы жұмысым арқылы сұлулықты, нәзiктiктi, пәктiктi түрлi бояулардыңүйлесiмдiлiгiмен көрсете бiлгiм келдi.Осы жұмысым келешек өсiп келе ... ... ... ... етiп, бiр ... тисе деймiн.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1. Аксенов Ю. Левидова. «Түс пен сызық». М. 1983ж.2. Әлімбаев М. Өмір. Өнер. Өрнектер. 1990.3. Б.Байжігітов. ... ... ... ... 2003.4. Боробьев Ю. «Эстетика». М. 1988ж.5. Болотников С. «Проблемы русского и советскогонатюморта. М. 1989ж.6. Қазақ ... ... ... ... ... нұсқаулар. Алматы. 1983ж.8. Лукьянов Б. «Эстетика әлемiнде». М. 1988ж.9. ... Т.С. ... ... ... ... 1993, 96 б.10. Ерғалиев I.Е., Телiбаев Ғ. Қазақ дүниетанымының негiзгi ... ... ... ... ... ... 1993,Қоғамдық ғылымдар сериясы, №3, Б. 32-3811. Однорылов Н.В. «Бейнелеу өнерiндегi ... М. ... ... М. Өмірбекова “Қазақтың ою-өрнектері” Алматы 1993.13. Аксу-Жабағлы. Алматы. Қайнар 1988ж.14. Сарыкулова Г.А. Мастера ... ... ... ... ... 198415. Советское искусствоведение. М. 1975ж.16. Қаратаев М. Әсемдiлiкке үйрететiн ұстаз, Алматы, 1965.17. Шорохов В. «Композиция». М. 1986ж.18. «Юный художник». №2. м. ... ... Л. ... ... и пути ... ... живописи. М. 1992.20. Пружин Н., Пушкарев А. «Натюрморт в русской и советской живописи».Лениград. ... ... ... ... ... ... Тоғысбаев Т. Алматы. «Өнер». 1990ж.23. История русского искусства. 1-2 том. М. ... ... А. ... ... ... М. ... Беда Г. ... М. 1986ж.26. Зимняя И.А. Педагогическая психология, М., 2000, 384 с.27. Занков Л.В. ... и ... М., 1975;28. ... Ю.М. ... и ... М. ... ... Н. Пленэр. М. 1984ж.30. Беда Г. «Живопись и ее изобразительные средства». М. 1977ж.КӨРНЕКІЛІК СУРЕТТЕР ТІЗІМІАбуов. Домбырамен натюрморт.Абуов. Қобызбен натюрморт.Абуов. Дала ... ... ... қыш.Ғалымбаева. 3 ғасыр натюрморты.Дүйсенбаев. Табиғат пен натюрморт.Исмаилова. Сәукеле. 
    
   

Пән: Өнер, музыка
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бейнелеу өнерінің 5-6 сынып оқушылар арасындағы сәндік қолданбалы өнер үйірмесін ұйымдастыру әдістемесі32 бет
Бейнелеу өнерінің дәстүрден тыс әдіс-тәсілдері арқылы балалардың шығармашылығын қалыптастыру47 бет
Бейнелеу өнерінің саласы кескіндеме өнері туралы38 бет
Бейнелеу өнерінің саласы композиция пәнінен бақылау жұмысын орындау әдістемесі30 бет
Бейнелеу өнерінің түрлері10 бет
Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары37 бет
Бейнелеу өнерінің түрлері. Кескіндеме6 бет
Бейнелеу өнерінің әмбебап тақырыбы, идеясы, мазмұны мен қыр-сыры14 бет
Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі және бейнелеу өнерінің асыл мұраларын кейінгі ұрпаққа насихаттау65 бет
Қазақ бейнелеуі өнерінің дамуы40 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь