Халықаралық туризмдегі көлік саласының теориялық негіздері

КІРІСПЕ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕГІ КӨЛІК САЛАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Қазақстанда халықаралық туризмнің дамуы
1.3 Әлемдік көлік.коммуникация жүйесінің бөлігі ретінде Қазақстанда көліктік инфрақұрылымының қазіргі жағдайы
2 ҚАЗАҚСТАНДА КӨЛІК САЛАСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІНЕ ТАЛДАУ

2.1 Көлік түрлері бойынша саланың даму ерекшеліктері
3 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕ КӨЛІК САЛАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ЖОЛДАРЫ

3.1 Көлік саласын дамытудағы іс. шаралар

3.2 Транзиттік әлеуетті пайдалану жолдары
3.3 Халықаралық туризмде көлікті дамытуда ұсыныстар мен негізгі бағыттар
ҚОРЫТЫНДЫ
КІРІСПЕ

Ғылыми жұмыстың өзектілігі: Қазақстан үшін туризмнің дамуы қазіргі таңда өте маңыздылығын Президент Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан 2030» Бағдарламасы негізінде халыққа жолдауында атап өткен. Осы бағдарлама бойынша 2010 жылға дейін өзінің мүмкіндіктері мен бәсекеге қабілеттілігі тұрғысынан перспективті салаларға ауыл шаруашылығы, орман және орман өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, тұрғын-үй құрылысы және инфрақұрылымымен қатар туризм де кірген.
«Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» Жолдауында Мемлекет басшысы мынадай міндет қойды:
«Қазақстан әлемдік көлік-коммуникация жүйесінің бөлігі болып табылады, ол бізден еліміздің бүкіл көлік инфрақұрылымын озыңқы дамытуды талап етеді».
Еліміздің экономикалық өсуінің маңызды факторларының бірі көлік инфрақұрылымын серпінді дамыту және жетілдіру болып табылады. Қазақстандық көлік кешенін халықаралық көлік жүйесіне бірігу процестерін жеделдету және еліміздің транзиттік әлеуетін дамыту мақсатында көліктік қызметтерді көрсетудің бәсекелі ортасы қалыптасты. Көліктің тиімді дамуы ел экономикасына, сауданың өсуіне, құрылымдағы көлік шығынының үлесін төмендетуге едәуір ықпал етеді.
Әлемде аумағы бойынша 9-орын алатын Қазақстан үшін жүк тасымалы ғана емес, өңірлердің дамуы да, әлеуметтік проблемалардың шешімін табуы да көлікке байланысты.
Осыған байланысты көлік инфрақұрылымын жетілдіру елдің Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуы жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның маңызды бағыттарының бірі болып саналады.
Жалпы көлік жолаушылар мен жүктерді тасымалдаудағы өскелең сұранысты қанағаттандырды. 1995 жылдан бастап 2009 жылға дейінгі кезеңде: жолаушылар тасымалы 2,4 есе, жүк тасымалы 1,5 есе, жүк айналымы 2 есе, жолаушылар айналымы 2,5 есе ұлғайды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1Александрова .А.Ю. – Международный Туризм Москва 2002г.
2 Биржаков .В.И. - Перевозки Москва 2003г.
3 Балабанов Эконмика Туризма Алматы 2000ж.
4 Вуколов История и тиория Международного Туризма Алматы 2002 г.
5 Воронков Ведение в туризм 2005 г.
6 Ким А. Г. – Туризм Казакстане аты 2000ж 1998 г .
7 Помяев М.Э. Ходрохов М. Международный туризм . Москва 1985 г.
8 Смайлов Туризм в Казакстане – Международный туризм Алматы 1997 ж. 9 Слука А.Е. Международдный Туризм . Итоги развития в 1996 г.
10 Окладникова Е.А. – Международный Туризм .Географических ресурсов мира. Москва 2002 г.
11 Ердавлетов С.Р . География Туризма . История ,Теория , практика . Алматы 2000ж.
12 Қазақстанның көліктік қызмет нарығының жұмыс істеуі // Қазақстанның БСҰ – ға кіруі: жүйелік жағдайларын талдау, оң бағыты, теріс салдары // халықаралық – ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2004. 4-бөлім.-316-324 бб. 0,56 б.т.
13 Қазақстан мұнайын әлемдік нарыққа тасымалдаудағы перспективті бағыттар//Жедел жаңару жолындағы экономикалық бағдарлар // халықаралық – ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2005. 2-бөлім.- 241-249 бб. 0,5 б.т.
14 Көліктік қызметтер саласындағы инвестициялық үрдістер // Жастардың тілегі жасампаз Қазақстан // Алматы аймағындағы жоғарғы оқу орындары студенттерінің, аспиранттардың және ғалымдардың ғылыми конференциясының мақалалары.- Алматы, 2006.- 49-50 бб. 0,35 б.т.
15 Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ресми сайты
16 Батыс Қазақстан – Қытай мұнай құбырының құрылыс жобасы // «ТМД елдерінде экономиканың дамуы мен экономист мамандарын дайындаудың өзекті мәселелері тақырыбындағы» Алматы экономика және статистика академиясында өткен VІ халықаралық – ғылыми тәжірибелік конференцияның ғылыми еңбек жинақтары. –Тараз, 2005. 164-165 бб. 0,25 б.т.
17 Көліктік қызметтер саласын мемлекеттік реттеу // ҚазЭУ хабаршысы. –Алматы, -№6. -2004. 150-153 бб. 0,5 б.т.
18 Қазақстанның әлемдік көліктік жүйеге интеграциясы жолында Трансазиялық темір жол магистралінің дамуы // ҚазЭУ хабаршысы. –Алматы, -№3.- 2005. 65-67 бб. 0,37 б.т.
19 Батыс Қазақстан – Қытай мұнай құбырының құрылыс жобасы // ҚазЭУ хабаршысы. –Алматы, -№4. -2005. 105-107 бб. 0,37 б.т.
20 Көліктік қызметтер саласындағы интеграциялық үрдістердің дамуы //ҚазЭУ хабаршысы. - Алматы, -№3.- 2006. 74-77 бб. 0,5 б.т.
21 Қазақстан Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарлама, 2010 жыл
22 Қымбат Т. Туризмді дамытудың маңызы зор // Астана хабары 2010ж., 21қазан 1 бет.
23 Матаева Б.Т. Қазақстан Республикасында туристік қызмет индустриясын дамыту мәселелері // Альпари 2009ж., №16 140-142 б.
24 Ольга Шишанова Выставка в Астане, «Отдых - 2010» // Вечерняя Астана 2010г., 28 октября - стр. 1
25 Прохоров И. Вступая в век туризма // Казахстанская правда 2009г., 29 июля - стр.2
26 Прохоров И. Ключ от города, новые объекты столицы // Казахстанская правда 2010г., 22 декабря - стр. 1
27 Сыдык Н. Қазақстан туризмі тұғырықта // Түркістан 2010ж., 19 тамыз – 8 бет
28 Турлыханов Д. Туризм в Казахстане // Экология и устойчивое развитие 2009г., №2 стр. 67
29 Қазақстан Республикасында 2030 жылға дейін Ерекше қорғалатын территорияларды дамыту және бөлу туралыконйепциясы.10.10.200. -№1692.
30 Қазқстан Республикасының «Тікелей иннвестицияларға қолдау көрсету»туралы Заңы. 20.2.1997.- №75-1.
31 Қазқстан Республикасының «Мемлекеттік дәрежедегі табиғи қорықтар мен табиғи ескерткіштер туралы»қаулысы. 27.06.2001.
32 Астана қаласының статистика басқармасы 2010 ж., 67-69 бет
33 Агенство РК по статистике, Туризм в РК в 2001 году, // Статистически сборник Алматы, 2008г.
34 Карта природно-заповедного фонда Республики Казахстан. Алматы:ККП «Картаграфия». 1998.
    
    КІРІСПЕҒылыми жұмыстың өзектілігі: Қазақстан үшін туризмнің дамуы қазіргі таңда өте маңыздылығын Президент Н.Ә. Назарбаев өзінің Бағдарламасы негізінде ... ... атап ... Осы ... ... 2010 ... дейін өзінің мүмкіндіктері мен бәсекеге қабілеттілігі тұрғысынан перспективті салаларға ауыл шаруашылығы, орман және орман өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, ... ... және ... ... ... де кірген. Жолдауында Мемлекет басшысы мынадай міндет қойды:. Еліміздің экономикалық ... ... ... бірі ... инфрақұрылымын серпінді дамыту және жетілдіру болып табылады. Қазақстандық көлік кешенін халықаралық көлік жүйесіне бірігу процестерін ... және ... ... ... ... ... көліктік қызметтерді көрсетудің бәсекелі ортасы қалыптасты. Көліктің тиімді дамуы ел экономикасына, сауданың өсуіне, құрылымдағы көлік шығынының үлесін төмендетуге едәуір ықпал ... ... ... ... ... Қазақстан үшін жүк тасымалы ғана емес, өңірлердің дамуы да, әлеуметтік проблемалардың шешімін табуы да ... ... ... көлік инфрақұрылымын жетілдіру елдің Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуы жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның маңызды бағыттарының бірі болып саналады.          ... ... ... мен жүктерді тасымалдаудағы өскелең сұранысты қанағаттандырды. 1995 жылдан бастап 2009 жылға дейінгі кезеңде: ... ... 2,4 есе, жүк ... 1,5 есе, жүк ... 2 есе, ... ... 2,5 есе ұлғайды.Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымын дамытумен тікелей байланысты. ... ... ... әуе ... ... Ішкі ... ... көбінесе автожол көлігі пайдаланылады. Сырттан келушілер туризмі мен ішкі туризм ... ... ... ... ... көлік желісін дамыту және жолаушылар тасымалының барлық түрлерінің географиясын кеңейту болып табылады.Тақырыптың ... ... ... ... ... нарықтағы қазіргі уақыттағы жағдай туризм инфрақұрылымын дамыту, олардың ерекшеліктерін анықтауды ... ... ... дамуының теориялық және ғылыми-тәжірибелік аспектілері келесі американдық ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапты: Д.Аакер, А.Г. Браймер, Л. Берри, Дж. ... Ф. ... Р. ... Д. ... Д. ... және т.б.Бұл саланы дамытуға өз еңбектерімен зор үлесін қосып келе жатқан алыс, жақын шетелдік ғалымдарға: А.А. Асанова, В.Г. Гуляев, А.М. ... Е.Н. ... В.А. ... В.К. ... және т.б. ... ... әдебиеттер ішінде туризмнің даму мәселелері: В.Н. Вуколов, Ғ.М. Дүйсен, Ж.М. Дюсембекова, С.Р. ... О.Б. ... Р.Х. ... О.Ж. ... М.Р. ... Ө.К. ... сияқты ғалым-экономистердің еңбектерінде орын алған. Сөйтсе де, қазіргі ... ... бар ... ресурстарды тиімді пайдалану, маркетинг қағидаларын басшылыққа ала отырып бәсекеге қабілетті қазақстандық туристік өнім әзірлеп нарыққа ... ... ... кіру ... ... ... мәселелеріне қатысты ғылыми негізделген зерттеулер әлі де жеткіліксіз ... ... Осы ... ... ... ... ... мақсаты мен міндеттерін айқындады. Зерттеу жұмысының мақсаты: халықаралық туризмде көліктің рөлін және оның ... ... ... ... бар ұсыныстар әзірлеу болып табылады.Міндеттері:Осы мақсатқа сәйкес келесідей міндеттер қойылды: - халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастың бір түрі ... оның ... ... Қазақстанда туризмнің дамуын ашу;- әлемдік көлік-коммуникация жүйесінің бөлігі ретінде Қазақстанда көлік инфрақұрылымының қазіргі жағдайын қарастыру;- көлік түрлері ... ... ... талдау;- саланы дамытуды мемлекеттік реттеудегі қолданыстағы саясатты талдау;- көліктің экономикалық ... ... ... ... ... саласын дамытудағы іс- шараларын ұсыну;- транзиттік әлеуетті пайдалану негіздерін қарастыру;- халықаралық туризмде көлікті дамытуда ұсыныстар жасау.Зерттеу ... ... ... ... туризмдегі көлік инфрақұрылымы алынды.Зерттеу пәні - халықаралық туризмде көлік қызметін жүзеге асыруында туындайтын ... ... ... ... ... ... ... және шетелдік ғалымдардың туризмдегі еңбектері, туризм және көлік мәселесіне қатысты заңдық актілер, нормативтік-құқықтық құжаттар ... ... ... ... ... эксперттік, пікір сұрау, экономикалық-математикалық әдістер қолданылды. Ғылыми жұмыстың құрылымы мен ... ... ... үш ... 8 бөлімшеден, 34 бет компьютермен терілген беттен, 10-кесте, 8-суреттен қорытындыдан, ... ... ... мен ... ... ... ТУРИЗМДЕГІ КӨЛІК САЛАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ1.1 Қазақстанда халықаралық туризмнің дамуыХалықаралық туризм - бұл өте күрделі және сирек кездесетін құбылыс. ... ... ... ... экономикалық байланысы айырбастың әртүрлі нысандары арқылы іске асады: аманат кассасындағы ақша, шетелдік салымдар, халықтардың көшіп-қонуы, ... ... ... ... ... ... және тағы ... туризм сыртқы экономикалық байланыстың бір түрі болғанымен, бірқатар ... ... де ... ... турист өзінің елінен шығып, басқа бір шетелдік елге барады. Кеденнен өту үшін ... ... ... ... виза ... ... және медициналық бақылаудан өтеді. Бұл халықаралық туризмнің ерекшелігі болып саналады және ішкі туризмнен ең басты айырмашылығы.Туристтік формальдылықтар ... ... ... ... ... халықаралық туризмнің ең басты ерекшеліктері болып саналынады. Неғұрлым мемлекеттің ақша жүйесінде айырмашылық және ... ... ... ... көп болса, соғұрлым халықаралық туризмнің ішкі туризмнен айырмашылығы басымырақ болады [2, 147б].Әлемдік нарықта сыртқы сауда ... ... ... тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатуға немесе сатып алуға болмайды. Бұл жерде тек ... мен ... ғана ... ... қатар табиғи және әлеуметтік-экономикалық туристтік-рекреациялық ресурстар да сатылады және сатылып алынады. Бірақ, дәстүрлі экспорттағыдай, бұл сату мен сатып алу ... ... ... ... ... - тауар мен қызмет өндірісне жұмсалған зат пен еңбек құралған жерінде іске асады. Бұл ... ... ... ... ... ... тұтынушының тауар - қызмет өндірілетін жерге келу орындалады. Бұл капиталдың айырбас шеңбер уақытын қысқартады және халықаралық туризмде басқа ... ... ... ... ... ... ... құрайды. Біріншіден, сатып алушы (турист) көліктік шығындарды өзіне алады. Екіншіден, шетел туристерінің келген уақытында сувенирлер мен тауарларды ... ... ... ... ... пайдалы түрі ретінде қарастыруға болады. Көптеген елдердегі әртүрлі салалар осы ішкі экспортқа жұмыс жасайды. Мысалы, Жапонияда шетел ... елде ... ... мен бейне аппаратуралардың, фотоаппараттардың көп бөлігін сатып алады; Швейцарияда - сағаттарды; Францияда - ... ... ... - ... мен тері ... ... - арақ, виски және т.б.Шаруашылық жүйесінде туризм еңбектің бөлінетін көрсетеді, ... ... ... ... ... дамыған елдер атқарады. Сыртқы сауданың басым бөлігі өнеркәсібі дамыған елдердің арасындағы тауар алмасуға келетінін білеміз. Әлемдегі негізгі ... ... ... өндірісі жоғары дамыған елдер арасында жүреді, өйткені оларда азаматтардың шетелге шығу пайызы жоғары (АҚШ, Франция, Ұлыбритания). Сондай-ақ солар және экономикасы орта ... ... ... ... Португалия, Туркия) және дамушы елдерде (Тунис, Тайланд және т.б.) ... ... және іске ... ... ... ... туристтік ұйым келесі анықтаманы қабылдады:  және .БТҰ 2000-2020 жылдар аралығында әлемдік туристік ... ... ... ... конгрестік туризм, тематикалық парктер, қала туризмі, мәдени туризм, ... ... және ... ... ... демалысы болатынын анықтады. 2020 жылға қарай әлемде туристік келу саны 1561,1 млн ... ... тиіс деп ... ... үшін бұл ... ... туристік нарықтың маңызды сегменттері қызықты оқиғалы және спорт туризмі болып табылады.2020 жылға қарай жалпы келу көлемімен арақатынастағы аймақаралық ... ... бөлу ... ... ... Азия - 85%; Таяу Шығыс - 63%; ... - 43%; ... - 38%; ... - 15%.2020 ... ... туристік нарықтың маңызды сегменттері мыналар болады: күн және жағажай; спорт туризмі; қызық оқиғалы туризм; табиғи туризм; мәдени туризм; қала ... ... ауыл ... тематикалық парктер; конгрестік туризм; ұзақ сапарлар; арнайы сегменттер; аралас сапарлар; спорттың қысқы ... ... ... ... туризмнің дамуының қазіргі факторларына жер шары халқының бейбіт өмір сүруі, халықаралық ... ... ... ... ... ... органдардың қолдауы, қоғамдық байлықтың өсуі, жұмыс уақытының қысқаруы, көліктің дамуы, қоғамдық сана деңгейінің жетілуі жатады. ... ... ... келтіретін факторларды да бөліп қарастыруға болады. Оған негізгі географиялық маршруттан елдің тым алыс орналасуы, сейсмикалық белсенділік пен ... ... ... ... мен ... ... ... төмендеулер, халықаралық терроризм.Әлемдік туризмнің дамуының бірнеше тенденциялары анықталады:1. Халықаралық туризмнің тез өсуі, түрлерінің ... бір ... жаңа ... ... ... жағынан туризм индустриясында қызмет ететін адамдарға үнемі мәселелер тудырады;2. Шетелдік саяхаттарды таңдау мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... кезінде өздерінің қажеттіліктерін қанағаттандыруда талапты көбірек қоятын болды;3. Адамдардың өмір сүру деңгейі көтерілуі және әлем ... ... ... ... ... Жаңа ... түрлері ұсынылады (кәсіпкер өте қолайлы комбинациялар әзірлейтін болды. Мысалы, демалысты саудамен, ... ... ... мәдени бағдарламамен үйлестіретін болды);5. Халықаралық туристер үшін фирмалардың бәсекелестік күрестері күшейді;6. Қазіргі кезгі ақпараттық технологиялар қызметтерді сатуға, орындарға тапсырыс ... ... ... ... мен көрнекіліктерді оқып-зерттеуге жаңа жолдар ашты.7. ХХІ ғасырда туризмнің дамуы ... ... яғни ... ... ... ... мен оның ... зияны арасында тепе-теңдікті сақтауға негізделеді [3, 145 б].1.2 Халықаралық туризм сыртқы экономикалық қатынастың бір түрі ретінде, оның ерекшеліктеріҚазақстанда ... даму ... ... әлемдік тенденциялардан ерекшеленеді. Себебі, көптеген жағдайда оның даму ерекшелігі елдің саяси, экономикалық және әлеуметтік ерекшеліктерімен ... ХХ ... 90-шы ... ... Қазақстан КСРО-ның құрамына кіргенге дейін, туризм экономиканың саласы ретінде қарастырылмады. Негізінен адамдар демалу, танып-білу және емделу мақсаттарында саяхаттады. Ішкі туризм ... ... ... ... ал шекараның жабықтылығы, визалық тәртіптің күрделілігі халықаралық ... ... ... ... ... ... қарастыру қажеттілігі пайда болады. 1991 жылдан бастап, ... ... ... ... ... бөлу келесідей болады. Кесте 1 - Туризмнің даму кезеңдері Кезеңдер	Экономикалық аспектілер	Заңдық база	Саяси аспектілері	Әлеуметтік негіздері1 кезең1991-1994 жж.	Туризмде ... ... және ... ... ... Кіру және шығу туризмдері бойынша көрсеткіштердің өсуі, жаңа туристік фирмалардың ашылуы, саланың рентабельділік көрсеткіштерінің көтерілуі Министрлер Кабинетінің қаулысы, ҚР ... Кіру және ... ... ... визалық формальдылықтардың жеңілдетілуі, шетелдік инвесторлардың ағымыТуристік фирмалардың спонсорлыққа қатысуы2 кезең1995-1999 жжКіру туризмі бойынша көрсеткіштердің ... ішкі ... ... ... шоп-туризмге маманданған фирмалар санының өсуі, инфрақұрылымның қалыптасуы	, туристік қызметті лицензиялау жүйесі қайта қаралды	Шетелдік азаматтардың ... ... ... ... ... ... қатысуы2000 жылдан бастап 	Туризм түрлерінің құрылымының өзгеруі, кіру туризмі көрсеткіштерінің құлауы, бәсекелестіктің шиеленісуі, маркетинг және жарнама құралдарын қолдану	ҚР-да туристік ... ... ... 2000 жылдың 29 желтоқсанындағы № 1947 ҚР ... ... № 211-11 ҚР ... ... одан ары ... ... ... қызметте интеграциялық процестер	Зейнеткерлер, көп балалы жанұяларға арналған жеңілдіктер қолданылды, туистік ... ... ... ... Республикасы заңнамалары негізіндеТуризм көптеген аспектілер бойынша Қазақстанда нарықтық қатынастарды қалыптастыруда көшбасшыға айналды. Халықаралық және отандық тәжірибе көрсеткендей, туризм қысқа мерзім ... ... ең ... ... ... ... ... Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, нарықтық экономика туристік қызметті дамыту үшін ең ... ... орта ... табылады. Бұл туристік қызметтің даму процесі нарықтық қатынастар қызметінің сферасының кеңеюімен үзілмес байланыста ... ... ... ... бұл ... өзі және оған ... кәсіпорындар тікелей тұтынушыға бағытталады, қандай да бір деңгейде туризмнің дамуын ... ... ... сфералар мен салалар нарықтық кеңістікті қалыптастыруда белсенді рольді ойнайды. Қазақстанда туризм ... ең ... ... ... үшін оның соңғы жылдардағы эволюциясын талдау қажет. Туризм экономикалық қызмет ... ... ... және ұйымдастырушылық өзгерістерге бейім болып келеді. Бірінші кезең Қазақстанда туризмнің дамуында өтпелі кезең болып табылды, нарықтық ... өту ... ... ... туристік фирмалар санының өсуіне, туризмде жеке кәсіпкерлікті дамытуға арналған ... ... жаңа ... ... мен ... ... ... септігін тигізді. Ерекше көңілді екінші кезеңге бөлу қажет, себебі оған туризм көрсеткіштерінің экстенсивті өсуі тән. ... ... ... ... айтқанда, визалық формалаьдылықтарды жеңілдету, шетелдік инвесторлар үшін Қазақстанның шекарасының ашылуы тез өсуге, ең алдымен халықаралық туризмнің өсуіне септігін ... ... тез ... ... ... азаматтарын жіберу бойынша көрсеткіштерге тән. Қазақстанға шетелдік туристердің бизнес-сапарларына үлкен көңіл бөлінді. Бұл республикаға инвестициялық ... ... ... ... экономикалық қайта құрудың екінші кезеңі макродеңгейдегі тұрақтылық мәнінде өтті. ... да ... ... қалыптастыру мен құрудың барлық тәсідері мен формалары негізінен сала масштабында ... ... ... ... туризм 90-шы жылдарға дейін болды. Туризм дамуының ... ... оның ... ... ... ... бүкіл әлемде қабылданған нормалардан айтарлықтай ерекшеленді. Сондықтан да бұл ... ... ... ... ... ... ... бөлігі ретінде Қазақстанда көліктік инфрақұрылымының қазіргі жағдайыЕліміздің экономикалық өсуінің маңызды факторларының бірі ... ... ... ... және ... ... ... Республиканың көлік кешенін реформалауда позитивті үрдістер сәтті іске асырылуда. Қазақстандық көлік кешенін халықаралық көлік ... ... ... жеделдету және еліміздің транзиттік әлеуетін дамыту мақсатында көліктік қызметтерді көрсетудің бәсекелі ортасы қалыптасты. Қазақстан көлігі экономика салалары мен өңірлердің өзара ... ... ете ... ... халық шаруашылығының салалық кешендерін (агроөнеркәсіп, отын-энергетикалық, кен-металлургия, құрылыс және басқалары) қалыптастыру ескеріліп дамыды [5, 68 ... ... ... мен ... ... ... сұранысты қанағаттандырды. 1995 жылдан бастап 2009 жылға дейінгі кезеңде: жолаушылар тасымалы 2,4 есе, жүк тасымалы 1,5 есе, жүк айналымы 2 есе, ... ... 2,5 есе ... ... ... ... ... жобалар жүзеге асырылуда: темір жолдарды жаңғырту жүргізілуде, Өзен - ... ... ... және ... - Қорғас темір жол желісінің құрылысы басталды; жердегі инфрақұрылым ... ... және ... ... ... іске асырылуда; 5 негізгі әуежай (Астана, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Ақтау) қайта жаңартылды; ... ... ... жаңа ... ... ... автомобиль жолдарының техникалық жай-күйін жақсарту жөнінде одан әрі ... ... 6 ... қозғалыспен жылдамдықты автомагистралі ашылды, жыл сайын кеме қатынайтын су жолдарын ұстау жұмыстары жүргізіледі, Өскемен және Бұқтырма шлюздерін ... ... ... ... ... басталды.Қазақстанның темір жолдарының пайдалану ұзындығы 14,2 мың км (оның ішінде екі ... ... - 4,8 мың км (34%), ... ... - 4,1 мың км (29%), тығыздығы - 1000 шаршы км 5,5 км, жүктасымалдылығы - ... 24,4 млн. км ... ... жүк айналымы мен жолаушылар айналымындағы темір жол көлігінің үлесі шамамен 60% құрайды, бұл ретте барлық көлік ... ... ... ... оның ... 20% ... жол көлігіндегі реформаларды іске асыру кезінде соңғы 10 жыл ішінде мынадай мақсаттар айқындалды:1)	темір жол көлігін МТЖ мемлекеттік бақылау ... ... ... ... және ... ету қызметіндегі бәсекелестікті дамыту есебінен темір жол көлігінің көрсететін қызметтерінің қол жетімділігін, тиімділігін, ... мен ... ... ... жеке ... мен ... ... үшін институционалдық жағдай жасау;4)	темір жол көлігінің импорт алмастыратын өндірістік базасын дамыту.Жалпы темір жол ... ... ... жеке ... мен ... ... ... көрсетілетін қызметтердің тиімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған. ҚР ... ... ... (бұдан әрі - ЕО) қабылданған және темір жол ... мен ... ... бәсекелестікті дамытуды тігінен (функционалды) бөлуді қамтитын тәсілді бейімдеді.Темір жол саласының бәсекелі үлгісінде жүк тасымалдарын жүзеге асыратын компанияларға тасымалдау ... іске ... ... ... ... атап айтқанда вагондармен және локомотивтермен байланысты шығындарды толық бақылау қажетАвтомобиль жолдары - ... ... ... ... ... бірі, оның тиімді қызметі мен тұрақты дамуы қазіргі заманғы жағдайларда ... ... өту, ... өмір ... ... және деңгейін арттыру факторлары болып табылады. Еуроазиялық ... ... ... ... ... Азия - ... қатынастарындағы қалыптасатын трансқұрлықтық маршруттардың көлік магистралін пайдалану үшін қолайлы алғышартты құрайды, олардың көпшілігі қазақстандық автожол желісінің ... ... ... талдамалық орталықтардың бағалауы бойынша Оңтүстік-Шығыс және Шығыс Азия - Еуропа бағыттарындағы транзит ағыны 330-400 ... ... ... ... (бұдан әрі - АҚШ) доларына бағаланады. Бұл ретте 20%-ға дейінгі ... ... РФ мен ... ... ... ... және ... маршруттары бойынша өтуі қажет деп шамаланады. Транзит тасымалы үшін алымдар алу - бұл ... ... ... 2005 - 2009 ... кезеңінде 11,7 миллион жолаушы тасымалданды.  2005 жылы - 1,7 млн. ... 2006 жылы - 1,9 млн. ... 2007 жылы - 2,7 млн. ... 2008 жылы - 2,8 млн. ... ... Әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты 2009 жылы тасымалдау көлемі          2008 ... ... 2,7 %-ға ... ... бұл жылына шамамен 2,7 млн. жолаушыны құрады.2014 жылы болжамды деректерге сәйкес жолаушылар ағыны 4,5 млн. жолаушыдан асатын ... ... 5 ... 105,7 мың тонна жүк тасымалданды. 2005 жылы -         20,7 мың ... 2006 жылы - 16,5 мың ... 2007 жылы - 25,7 мың ...          2008 жылы - 22,7 ... құрады. 2009 жылы жүктерді тасымалдау көлемі 2008 ... ... 3,1 %-ға ... және ... 22,0 мың тоннаны құрады.2005 - 2009 ... ... ... әуежайлары шамамен       24,7 млн. ... ... ... 2005 жылы - 3,7 млн. ...         2006 жылы - 4,1 млн. ... 2007 жылы - 5,5 млн. жолаушы, 2008 жылы - 5,7 млн. ... 2009 жылы - 5,2 млн. ... 2014 жылы ... 9,5 ... ... ... ... жоспарланып отыр. Қазақстанның азаматтық авиациясында барлығы 21 әуежай жұмыс істейді. Әуежайлар желісінің қауіпсіздігі мен ... ету ... ... жердегі инфрақұрылымының жай-күйіне байланысты болады. Әуежайлардың негізгі проблемаларына мыналарды жатқызуға болады: 1) ... ... ... ... ... жеткіліксіз жарақтануы;2) ғимараттар мен құрылыстардың өндіріс қуаттылығының орындалатын көліктік жұмыс көлемдеріне сәйкессіздігі;3) жолаушыларға қызмет көрсету сапасы. Халықаралық әуежайларды ... ... ... ... біріктіру ұшулардың жоғары тұрақтылығын, ең бастысы күрделі ауа райы ... ... ... ету ... ... ауа райы ... әуеайлақтарды пайдалану ИКАО-ның І, ІІ немесе ІІІ санаттарының талаптары деңгейіне дейін әуеайлақтарды ... ... ғана ... ... ... әуеайлақтардың ағымдағы барлық желілерінің жай-күйі төмендегідей:1) күрделі метеожағдайларда ... ... ... ... бет ... ... жүйелері мен көзбен байқап қарау құралдарымен әуеайлақтардың ... ... ... ... ... ... жөндеу немесе қайта жаңарту бойынша іс-шараларды жүргізу қажеттілігімен қызметтің белгіленген мерзімдерін көрсетуімен;3) жарықтандыру және электрмен қамтамасыз ету жабдықтарының моральдық және ... ... ... ... ... жаңа ірі ... әуе ... пайдалануды қамтамасыз ету үшін жарамсыздығымен сипатталады.Сәйкессіздіктерді жою үшін жердегі инфрақұрылым объектілерін жаңғырту және дамыту бойынша бағдарлама іске ... ... ... ... ... ... ... етілген           15 ... 9-ы ИКАО ... ... ... ... және Алматы қалаларының әуежайлары ІІІА санаты бойынша, Атырау қаласының әуежайы ІІ санат бойынша, Павлодар, Шымкент, ... ... ... ... ... әуежайлары ИКАО-ның І санаты бойынша.Өткен кезеңде:1) Ақтөбе, Павлодар, Шымкент, Жезқазған, Қарағанды қалаларының         5 ... ... ... ... ... жүргізілді;2) Қарағанды, Қызылорда, Ақтау қалаларында әуежайларында жаңа жүк терминалы салынды және енгізілді;3) Алматы қаласының әуежайында екінші ұшу-қону жолағы ... және ... ... ... ... 4) ... ... әуежайында жаңа аэровокзал пайдалануға енгізілді.Қазіргі уақытта халықаралық стандарттар ... ... әуе ... ... және ... ... ... бойынша іс-шаралар кешені белсенді түрде іске асырылуда.Қазақстанның аэронавигациялық жүйесін дамытудың негізгі бағыттары айқындалды:1) байланыс және бақылау ... ... әуе ... ... ... ... құру;3) ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету қызметінің диспетчерлік құрамы мен ... ... ... ... ... ету. ... электр байланысы желісі жердегі және спутниктік сегменттерді пайдалану арқылы жаңа цифрлық технологиялар негізінде жасалған.Қазақстанның авиакомпаниялары авиапаркті жаңарту бойынша ... ... ... ... тұрақты авиатасымалдар саласында қазақстандық авиакомпаниялар батыс өндірісінің 25 әуе ... ... ... ... ... 21 әуе ... және авиакомпаниясының 4 әуе кемесі), олардың үлесіне барлық авиа тасымалдардың 80%-дан астамы келеді.Қазіргі кезде теңіз көлігі саласының қарқынды ... атап ... ... порттары арқылы орташа алғанда жыл сайын шамамен 12,3 млн. тонна жүк ауыстырылып ... ... ... ... ... ... астық, контейнерлер, тау жынысы және басқа жүктер құрайды.Бұл ретте Ақтау порты жүктерді экспорттау ... ... ... ... ал ... ... ... мұнай операцияларына қолдау көрсету базасы ретінде мамандандырылған.Осыған байланысты болашақта Ақтау портының қолданыстағы инфрақұрылымын жаңғырту, Баутин портын одан әрі дамыту және ... ... ... салу ... қуаттарын ұлғайту жөніндегі осындай шараларды Каспий маңы мемлекеттері де жүргізуде. Әзірбайжанда Баку порты аумағында жаңа мұнай құю терминалының ... салу ... ал ... Оля және ... ... өндірістік инфрақұрылымын кеңейту жөніндегі жұмыстар жүргізіліп жатыр.Ақтау порты арқылы ауыстырылып тиелетін мұнайдың 50 %-дан астамын алты жеке танкері және ... ... 20 ... бар ... ... ... ... кеме қатынасы компаниясы тасымалдайды. Мұнда құрғақ жүктерді тасымалдауды толығымен шетелдік кеме қатынасы компаниялары қамтамасыз ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін ұлғайту жөніндегі шараларды қабылдау қажет.Каспийдің қазақстандық бөлігін қарқынды игеру шеңберінде ... ... флот ... жыл ... ... сервистік өндірісті дамыту және кадрлармен қамтамасыз ету жүйесін құру жөніндегі шараларды қабылдауды қажет етеді, ... саны ... күні әр ... ... және ... тұратын 350-ге жуық кемені құрайды.Бүгінде қазақстандық кеме иелері кемелерін жөндеуге Астрахань, Махачкала, Баку кеме жөндеу верфьтеріне жіберуге мәжбүр. 2010 жылғы ... ... ... 60 кемеге дейін қызмет көрсететін Баутин портында кеме ... ... ... ... ... мұның өзі де жеткіліксіз.Қазақстанда білім беру жүйесінің халықаралық стандарттарға сәйкес келмеуінің бомлауы қазақстандық ... ... ... алып келді және осы мәселе кемелер санының өсуіне байланысты жыл ... ... ... ... ... күні ... ... құрамындағы ҚР азаматтарының үлесі 44% құрайды, ал экипаждардың командалық құрамындағы үлесі тек қана 21%.2 ... ... ... ... ТАЛДАУ2.1 Көлік түрлері бойынша саланың даму ерекшеліктеріКөлік кешені - ... ... ... ... бірі.Көлік бір жағынан-нарық саралынымы яғни тауарлар айырбасын іске асырушы және тұрғын ... ... ... ал ... ... ... субъектісі ретінде тауарлармен жүргіншілерді тасымалдай отырып өз қызметін сатады. Мұндай қызметті көліктің әрбір түрі әрқалай іске асыруы мүмкін және ... ... олар ... ... ... ... ... темір жол, автомобильдік, әуе, өткізгіш құбырлар, теңіз және өзен жолдарының қатынастары енетін, салалардың бірі ... ... ... ... экспортынан түсетін табыстың көп бөлігі көлік қызметтеріне тиесілі. Қазақстандық кәсіпорындардың табыстары адам және жүк ... ... ... түсетін түсімдер негізінен құралады. Ол 2010 жылы 1311 млн ... ...  ... ... ... жалпы сипаттамалары көрсеткендей, қайта құру жылдарында көліктің барлық түрлері бойынша ... ... арту ... ... ... 1 - сурет - Көлік түрлері бойынша адам ... ( ... ... ... ... ... және ... министрлігінің ресми сайтынің мәлімететрі негізіндеКөліктің барлық түрлерінің жолаушылар ... ... ... ... көрсетілген [5]. 2-сурет - Көліктің барлық түрлерінің жолаушылар ... ... ... ... ... ... және коммуникация министрлігінің ресми сайтының мәліметтері негізіндеРеспублика аумағы арқылы темір жол және құбыр көлігімен шетелдік жүк ... ... 16,3% - ға ... ... жағының табысы көліктің басқа түрлерімен экспорттық тауарлар тасымалы есебінен 25,5% - ға артты. 2 - ... ... - ... ... жүк ... бойынша қызмет көрсетулер экспорты мен импорты, млн АҚШ долл. [15]* ... ... ... ... ... ... ... және коммуникация министрлігінің ресми сайтының мәліметтері негізіндеКөліктің әртүрімен жүк тасымалдаудан Қазақстанның табысын ... ... ... ... ... ... Ақтау порты арқылы жүктi тасылмалының серпiнi кестеде берiлген [5](мың тонна)Жүк атауыЖылдар2004	2005	2006	2007	2008	2009	20101.	Мұнай	2066,8	3385,50	5035,4	5552,46970,7	8289,2	8912,72.	Металл	235,4	701,50	1060,1	571,2	835,5	1011,5	1025,23.	Астық	7,6	19,50	84,1	209,2	5,4	13	33,34.	Басқалары	38,0	42,70	22,8	22,9	22,6	33,6	71,35.	Паромдық жүктер	-	26,00	199,2	592,6	245,5	344,6	350,1Барлығы:	2347,8	4175,2	6401,6	6948,3	8079,7	9691,9	10392,6Ескерту: Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... негізіндеКөлік қызметтері халықаралық болып саналады, егерде олар тасымалдау бағытының орындарында сыртқы сатып ... - елге және ... - елге ... ... ... ... орын ауыстыруымен байланысты болса.Су көлігі - көлік жүйесінің ажырамас бөлігі. Ол мұнай мен ... ... ағаш және ... ... ... ... тиімді. Оның көліктің басқа түрлерімен, ең алдымен, темір жол көлігімен ... ... ... бар, яғни ... ... және керісінше вагондардан кемелерге тиеу мүмкіндігі зор. Бүгінгі таңда су ... ... өзен және ... көліктеріне бөлінеді. Өзен көлігі кеме қатынайтын өзендерге (Жайық, Ертіс, ... ... Іле, ... ... Балқаш көліне); теңіз көлігі Каспий теңізі алабына қызмет көрсетеді.Жолаушылар мен ... ... ... ... теңіз ұйымымен (ИМО) реттеледі, ол жүк тасымалдары, технология, қоршаған орта, су кемелері, теңізде іздеу мен құтқару, радиобайланыс, ... ... ... ... ... ұсыныстар береді. Теңіздегі жүк тасымалы нарығында басым жағдайда болу және Қазақстанның теңіз айлақтары арқылы тиеліп-түсірілетін ... ... ... ... Су ... ... ... жылдарға арналған бағдарламасы әзірленді. Бұл бағдарлама ұлттық сауда флотын қалыптастыруды, дамыған айлақтық және сервистік инфрақұрылымды жасауды, ... ... ... ... ... ... ... даярлауды және қайта даярлауды көздейді. Алдағы кезеңде мемлекеттік-жеке ... ... ... іске ... ... ... инфрақұрылымын дамыту және Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағында Кемелердің қозғалысын басқару жүйесін жасау жөніндегі жұмыстар аяқталады. Каспий теңізінің айлақтарымен көлік ... ... және ... дәлізі бойынша жүк тасымалдауды арттыру үшін 2015 жылға ... ... ... жеке ... ... ... Атырау өзені айлағын қайта жаңарту көзделіп отыр. Әзірленіп жатқан Кеме жүргізу шаруашылығын дамытудың және ішкі су ... ... ... етудің 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасы аясында жолаушыларды және жүктерді өзен көлігімен тасымалдауды ішкі су ... ... ... асырғанда ғимараттарды қайта жаңалау мен жаңғыртуға және кеме жүру ... ... ... ... өзен ... ... кезең-кезеңмен алмастыруға және қосымша алуға, су жолдарын кеме жүретін жағдайда ұстау бойынша іс-шараларды жүргізу қызметінің құнын кемітуге бағытталған іс-шаралар ... ... ... отыр.ТРАСЕКА және Солтүстiк-Оңтүстiк көлiк дәлiздерi шеңберiнде құрғақ жүктердi әртараптандыру мынадай жүктер ... ... ... ... ... металдар (мыс, мырыш, қорғасын), қара металдар сынықтары, минералдар ... ... өнiм ... каустикалық сода), ағаш материалдары, халық тұтынатын тауарлар, тағам өнiмдерi, доңғалақты техника, жабдық пен құрылыс ... ... ... ... ... басқару жөнiнде бiрнеше модель бар. Мынадай 4 ... ... және ... ... ... болып табылады.Сервис-порт. Модель монополиялық сипатқа ие. Порт әкiмшiлiгi порт кешенiнiң жұмыс iстеуi үшiн қажеттi қызметтердiң толық спектрiн ұсынады. Порт ... ... ... ... активтерiне иелiк етедi, оларды ұстайды, олармен жұмыс iстейдi және коммерциялық қызметтер көрсетедi.Тул-порт. Әкiмшiлiк порты алдағы модельдегi тәрiздi функцияларды жүзеге ... Бұл ... ... ... ... операцияларды порттан тәуелсiз, порт экспедиторлары жалға алған ұйымдар немесе қызметтiң осы түрiне құқығы бар басқа ... ... ... Қазiргi уақытта Ақтау порты "тул-порт" моделi бойынша жұмыс iстейдi.Лэндлорд-порт. Осы ... ... ... ... ... Порт ... ... органы және лэндлорд (жер иесi) болып табылады, сонымен қатар, порттық операциялар сияқты ... ... ... ... асырады.Толығымен жекешелендiрiлген порт. Модель порт қызметiне мемлекеттiң қандай да бiр араласу немесе қатысуының жоқтығын көздейдi. Порттың барлық активтерi, оның ... порт ... жерi де, порт ... ... және ... ... ... белгiлейтiн жеке меншiк компаниялардың (немесе бiр компанияның) меншiгiнде болады. Осы ... - ... ... - порт ... ... шығарылуы және мақсатқа сай емес пайдалануы мүмкiн.Қазiргi уақытта "Қазақтеңiзкөлiкфлоты" ұлттық теңiз кеме ... ... ... кеме ... ... ... бұл ретте кемелермен жүк тасымалдау белгiлi бағыттарда және ... жүк ... ... iске ... ... ... ... барлық түрлерi, мұнай мен мұнай өнiмiн ағызу, құю және сақтау жөнiндегi ... ... бар. ... жер ... жалға алу шартында дербес мамандандырылған көлiк ұйымдары жұмыс iстейд.Сонымен, теңіз көлігінің даму ... ... ... қазақстандық секторында зерттеу және игеру бойынша жұмыстар көлемiнiң қарқынды өсуi алдағы жылдарда жұмыс жасайтын ... ... және ... байланысты қызмет көрсету нарығының артуын көздейдi.Халықаралық әуе ... ... ... ... ... ... әуе ... жалпы көлемінің 62% келеді. Әуе - жүк ... және ... ... АҚШ, ... ... ... Жапония, Франция және Ресей жетекші орынды алып отыр. ... жүк пен ... ... екі ... және көп жақты келісімдермен, сонымен қатар халықаралық әуе тасымалдарына қатысты кейбір ережелердің унификациясы туралы ... ... ... ... теміржол тасымалдары екі жақты және көп жақты келісімдер негізінде жүзеге асырылады, оларға ... ... - ... сәйкес министрліктерімен қол қойылады. Республика шетел инвестицияларының есебінен мұнайды өңдеуді қырқынды түрде өсіруде. Қазақстан Республикасы Үкіметі 2010 жылға ... ... ... ... ... және ... ... 2,0 млн. баррельге дейін (жылына 100 млн. тонна), газды күніне 95,8 млн. м3 - ке ... ... 35,0 ... м3) ... ... ... көздеп отыр (4 - сурет).Бүгінгі күні Қазақстаннан мұнайды экспорттайтын бағыттар ... - ... ... ... КТК, ... - ... ... құбыры, Ақтау порты арқылы су көлігімен тасымалдау, теміржол мұнай құю ... ... ... жол ... болып табылады. Еліміздің газ тасымалдау желісі 10 мың шақырымнан асып, жалпы өткізу қабілеті 190 млрд. текше метр болды. Мұнай құбырларының ... 7,4 мың ... ... ... мұнай көлемі 40 млн тоннаға жуықтады. және компаниялары мұнай-газ ресурстарын әлемдік аса ірі тасымалдаушылар ... ... ... тасымалын өрістете түсуде. Ақтау, Атырау, Баутино, Құрық порттары кеңейтіліп, нығайып келеді. Олар арқылы мұнай тасымалдау көлемі жыл ... 10 млн. ... 2015 ... ... 38 ... ... өспек.        ... - ... 2010 ... ... ... өңдеу динамикасы мен болжамыЕскерту: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ресми сайтының мәліметтері негізіндеҚазақстанның ... ... ... ... бір бөлігі болып табылады. Қазақстанның халықаралық көлік ... даму ... ... қызметтері саласында халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, интеграциялық үрдістерді тереңдету және халықаралық транзиттік жүк - ... ... ... ... ... ... ... бойынша дәліздердің әлеуетті транзиттік мүмкіндіктерін көліктің негізгі түрлері бойынша пайдалану келесі 4-кестеде көрсетілген. 4- ... - ... ... бойынша Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетті мүмкіндіктері [5]Көлік түріТранзит көлемі 2010жӘлеуетті мүмкіндіктер Әлеуетті пайдалану Теміржол, млн.тонна8,89530,030%Автокөлік, ... ... ... млн ... 84.7342.525%Теңіз көлігі, млн.тонна 0.1502.56%Ескерту: Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ресми сайтының мәліметтері негізіндеӘлемдік экономиканың ... ... ... ... тауарлық ағым АҚШ - Еуропа - Оңтүстік Шығыс Азия және Қытай үшбұрышында шоғырланатынын көрсетеді. Қазақстанның ... ... - ... мен Азия ... ... ... ... болып табылатын елдің географиялық орналасуын толығымен өзіне тиімді етіп пайдалану. ... ... ... атап ... ... ... ... тиімді пайдалану үшін, алдыңғы қатарлы жобалар, және сәйкесінше оларды жүзеге асыруға деген жаңа бағыттар қажет. Қазақстанның аймақаралық транзиттік орталыққа айналуының ... ... бар. ... ... ... және геосаяси алғышарттарды ескере отырып, Қазақстанда 2006 жылы негізгі құраушы құжат - 2015 жылға ... ... ... Көлік стратегиясы қабылданды, онда саланың негізгі басымдылықтары ретінде ұлттық ... ... ... көлік жүйесіне интеграциялануы белгіленді. Ортаазиялық дәліз (Өзінкі - ... - ... - ... ... жол ... ... онда ... уақытта біршама көлемде республиканың басқа аймақтарымен Батыс Қазақстанның хаттамасында жүктерді тасымалдау жүзеге ... Бұл ... ... ... болашақ перспективалары Ортаазия  мемлекеттерімен келесі баламалы маршруттарды пайдалануға байланысты - Бейнеу - ... ... және TRASEСA ... ... бірімен (Еуропа - Кавказ - Азия) - Ташкент - Ашғабат - ... - Баку - ... - ... ... ... ... - ... Ақтау порты участогы) бұрында біршама қашықтықта негізінен Орталық Азия елдерінің республика аралық хаттамалары мен транзиттік жүктердің тасымалы есебінен жеткілікті шамада ... жүк ... ... ... ... ... көлемі күрт төмендеді және дәліз бойынша жүк ағындары бірнеше есеге ... ... ... ... ... өсуі негізінен Ақтау теңіз порты арқылы көлік байланыстарының дамуына ... ... ... ... халықаралық мәнге ие екі маршрутты қосқанда келесідей бірнеше азиялық маршруттар өтеді: Қорғас - Алматы - Мерке - ... - ... ... және ... - ... - ... маршруттары. Екі маршрут та Қазақстанның солтүстік және оңтүстік бөлігіндегі Шығыс - ... ... ... дәліздерінде орналасқан. Мемлекеттік бағдарламамен жалпы ұзындығы 8290 км болатын алты негізгі халықаралық транзиттік ... ... * ... - ... - ... - ... - ... (ҚХР шекарасы);* Шымкент - Қызылорда - Ақтөбе - Орал - ... ... - ... - ... - Петропавл (РФ - мен шекаралас);* Астрахань - Атырау - Ақтау - ... ... Омск - ... - Семей - Майқапшағай (ҚХР шекарасы);* Астана - Қостанай - Челябинск - ... ... ... Қазақстан СПЕКА және АЛТИД халықаралық бағдарламаларына, ПРООН жобасына белсенді қатысуда, олар республиканың ... және ... ... ... ... ... ... тигізеді. Қазақстан сонымен қатар жобасы - ЕО ТАСИС бағдарлармалары шеңберінде өтікізілетін Еуропа - ... - Азия ... ... жүзеге асыруға қатысады. Халықаралық бағдарламалар мен жобалар шеңберінде қалыптасатын, трансконтинентальды дәліздердің құраушы бөлігі деп қазақстандық транзиттік бөліктерді тану бойынша ... ... ... ... ХКД мынадай уческелер арқылы өтеді: Никель Тау - ... ... ... жүк тасымалы бүгінгі таңда азаматтық авиацияның ең жедел өсушісі болып табылады. Жүйелі авиатасымалдың әлемдік нарығы 50 млрд. ... ... ... ... 2015 жылы ол 105 ... ... асып түседі. Алматы қаласының халықаралық әуежайы қазірдің өзінде жылына 4,5 мыңнан аса ... жүк ... ... көрсетеді. Ол Орталық Азиядағы аса ірі хабқа айналып келеді.Қазақстанның транзиттік әуе маршруттары Еуропа мен Оңтүстік - ... Азия ... ... ... ... ... үшін ... болып табылады, өйткені маршруттардың ара қашықтығын қысқартуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы шетелдік компаниялардың авиациялық кемелерінің транзиттік ... ... ... ... ... үш ... табылады: - Еуропадан Қытай мен Оңтүстік - ... Азия ... - ... ... Азия ... - ... Оңтүстік Азия, Орта және Жақын Шығыс елдеріне. 2.2 ... ... ... ... ... тәжірибесіТемір жол көлігінің реформалары Солтүстік және Оңтүстік Америка, ЕО елдері, Жапония, ... және ... ... жүзеге асырылған. ЕО елдерін, Латын Америка және Австралияны реформалық қатынаста ілгері жылжыған елдер деп санауға болады. 5 ... - ЕО ... ... жол ... ... ... түрлеріТолық бөліну Ұйымдастырушылық бөліну Тікелей-біріккен компанияларИнфрақұрылымды иелену құқығының бөлімі Холдингтіккомпаниялар(Швед үлгісі) ҰлыбританияФинляндияДанияНидерландыНорвегияИспанияПортугалияСловакияЛитва(Француз үлгісі) ЧехияЭстонияВенгрияСловенияЛюксембург (Германия үлгісі) АвстрияБельгияИталияЛатвияПольшаГрецияИрландияСолтүстік ... ... ... ... ... ... ... 2010 - 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасының мәліметтер негізіненРеформаны іске асырудан әсерді ЕО елдеріндегі темір жол ... ... ... ... ... ... 4 . Еуропалық Одақ мемлекеттер қызметінің көрсеткіштерінің өзгеруі ... ... ... көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасының мәліметтер ... 5 - ... ... ... ... ... ... көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасының мәліметтер негізінен2001 жылы Қазақстанда заңнамамен қабылданған ... жол ... ... құруға еуропалық тәсіл темір жол көлігі қызметінің бастапқы ... ... ... және ... ... ... мен саланың экономикалық үлгісіне кешендік құруды түзету негізінде жүзеге асырылуы керек. Сурет 6 ... ... ... ... ... Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған ... ... ... ... жылдары көлік жағдайлары қағидатты түрде өзгерді: тасымал көлемі, көлік құрылымының өсуіне жүктеме, қозғалыс қарқыны ... ... ... жол ... ... мемлекеттік инвестициялардың тиімділігн көтере алатын жаңа технологиялардың ерекше маңыздылығы көтерілуде. Жол жұмыстары көлемінің өсуі ... ... жаңа ... мен жол-құрылыс материалдар бөлігінде инновациялық шешімді қолданудың өсуімен ұштастыру керек. Қазіргі уақытта бірінші автобанының құрылысы кезінде 96 км цемент-бетоннан ... жол ... ... ... және 128 км ұсақ ... ... тұратын жер төсемінің құрылғысы бойынша американдық тәжірибе қолданылуда. Әлемдегі ілгері дамыған ақылы жол желілері ... (9200 км). 2010 ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік беретін, сонымен бірге бір уақытта Қазақстан жолдарының аса көп жүктелген учаскелерін халықаралық талаптарға сәйкестікке келтіретін ҚР концессиялық жобаларды ... ... ... ... ... саласында мемлекеттік саясатты жүргізудің шетелдік тәжірибесін Ресей мысалында көруге болады. Қазақстандық авиациялық қызмет авиациялық қызметтердің ... ... ... ... ұқсас болып келеді. Авиакөлікті дамыту стратегиясының кейбір аспектілерін іске асыру бөлігінде ұқсас ... орын ... ... ... ... жаңғырту мен дамытуда желілер байланысын, авиациялық байланыстардың стратегиялық бірлігін және қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, халықаралық және ... ... және ... емес ... ... ... әуеайлақтардың ұлттық тірек желісі ерекше орын алады. Федералдық, өңірлік және жергілікті маңыздағы әуеайлақтардан тұратын қызмет көрсету желілерінің түрлері ... ... үш ... ... ... ... Әуе көлігінің жалпы инфрақұрылымының - ... ... ... азаматтық авиация ұшуларының жанармаймен қамтамасыз ету жүйелері, әуе кемелеріне ... ... ... және ... ... әуе ... ұшуларына аэронавигациялық қызмет көрсету және метеорологиялық қамтамасыз ету, авиациялық-ғарыштық құтқару, әуежайларда ұшуларды және авиациялық емес ... ... ... ету ... ... ... ... ету басты міндет болып табылады. Авиатасымалдардың бағалық қолжетімділігін арттыру мыналар есебінен жүзеге асырылады: 1) ... ... ... ... ... тасымалдардың өзіндік құнын төмендету, әуе кемелері паркін пайдалану және оңтайландыру белсенділігін арттыру;2) әуежайлардың авиациялық емес қызметтен ... ... ... жолымен авиакомпаниялардың әуежайлық алымдар мен жердегі қызмет көрсету ставкаларының өсуін ұстау;3) қызметтерді тұтынушылардың түрлі санаттары мен ... ... ... ... ... ... құру жолымен икемді тарифтік саясатты іске асыру.Еліміздің көлік жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және транзиттік әлеуетін іске асыру мақсатында ірі ... ... ... ... дамыту және авиатасымалдаушылардың әуе кемелері паркін жаңартуды қамтамасыз ету жоспарлануда.ҚР мен ҚХР арасындағы тұрақты әуе қатынасы 1993 жылғы 18 ... ... Әуе ... туралы үкіметаралық келісім және Қазақстан мен Қытай арасындағы олардың авиациялық ... ... 2007 жылы 16 ... қол ... Әуе ... туралы меморандум (бұдан әрі - Меморандум) негізінде жүзеге асырылады. Темір жол транспортын ... ... көп ... ... 2 ... топқа бөлуге болады.Ол біріншіден өзінің қолайлығымен, тездігімен көзге түседі. Бұл модель тек қана АҚШ. Канада, Жапония елдерінде ғана ... ... ... ... дамуы, өрбіту шағын компанияларды үлкейту, бұл позиция басқа ... ... ... ... ... ... қарағанда, осы жүз жылдықтың аяғына қарай алыс сапарларға басты көрсетіш АҚШ та 8 үлкен темір жол қатынасы ...  бұл өз ... 4 ... бөлінуге болады. Мысалы; Франциялық, Швейцариялық, Германиялық, Англиялық.1997 жылы Францияда темір жол қатынасына байланысты заң реформасы екі басты элементтен ...  ... жол ... ... ... ... дүнежүзілік тәржірбие көрсетеді, реформа саласы инфрақұрылым ұзақ мерзімді көп бағдарламалы процесс Қорыта келе, біз бұрынғыша шет елдік тәжірбиеге ... ... ... ... ... жол ... көп ... айқындалады.Кесте - 6. Темір жол саласының желісі кейбір елдерде жеке меншік қолданылуыЕлдерТеміржол сапасының құрылымытемір жол ... ... ... ... ... ... Көлік және коммуникация министрлігінің мәліметтерінің негізінде3 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДЕ КӨЛІК САЛАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... саласын дамытудағы іс- шараларКөлік саласын дамыту көлік салалары: автожол, ... жол, ... ... су ... ... ... деңгейін арттыруға, Қазақстан Республикасы көлік-коммуникация кешенінің халықаралық көлік желісіне бірігу деңгейін арттыруға бағытталған.Көлік саласындағы индустриялдық-инновациялық даму қазіргі темір жол желісін жаңа ... салу ... ... оңтайландырумен қатар, қозғалыс қауіпсіздігі мен жылдамдығының әлемдік стандарттарына сәйкестікке ... ... ... транзиттік дәліздерді, халықаралық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңартуға, сондай-ақ жергілікті автожолдар желісін қайта жаңарту; аэронавигациялық ... ... ... және ... әуежай желісін қайта жаңғыртуды аяқтау, жаңа заманауи әуе кемелерін (бұдан әрі - ӘК) ... алу; ... ... ... заманауи кемелермен одан әрі жарақтандыру, ішкі су жолдарын кеме қатынайтын жағдайда ұстау және өзен техникалық флотын жаңғыртуды қамтамасыз ету ... ... ... ... дейінгі кезеңге көлік саласындағы негізгі басым саясат қазақстандық ... ... ... кейін бөліп, қайта өңдеу арқылы шағын және орта бизнес үшін жаңа ... ... ... ... дәстүрлі экспортқа бағытталған секторларындағы инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру болып табылады.Автомобиль жолдары - Қазақстанның көлік-коммуникация кешенінің маңызды элементтерінің бірі, оның ... ... мен ... ... ... ... ... экономиканың өсуіне өту, халықтың өмір жағдайын жақсарту және деңгейін ... ... ... ... ... ... мен су ... аса төменгі тығыздылығы кезінде Нарықтық жағдайларда жүктердің тасымалдануын тездету мен оларды сақтау факторлары аса маңызды. Осыған байланысты, жүк жіберушілер, ... жеке ... ... ... ғана емес (300 км ... алыс ... аймақтарында (1500-2000 км) автомобиль көлігіне қайта бағдарланды. Өндіріс және ауылшаруашылық, шағын және орта бизнес ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттермен байланыс ұлғаяды.   Еуроазиялық құрлық орталығындағы Қазақстанның географиялық жағдайы Азия - ... ... ... ... ... ... магистралін пайдалану үшін қолайлы алғышартты құрайды, олардың көпшілігі қазақстандық автожол желісінің учаскелерін қамтиды. Халықаралық талдамалық ... ... ... Оңтүстік-Шығыс және Шығыс Азия - Еуропа бағыттарындағы транзит ағыны 330-400 миллиард Америка ... ... ... әрі - АҚШ) ... ... Бұл ... 20%-ға дейінгі транзит ағыны РФ мен Қазақстан аумағы арқылы темір және автожолдар маршруттары бойынша өтуі ... деп ... ... ... үшін ... алу - бұл бюджеттің тікелей кірістері. Экономиканы дамыту міндеттері қуатты көлік-коммуникация желісін құру және жаңғыртуды талап етеді. Бұл ... алда ... 1) ... ... дәлізін қайта жаңарту жобасын аяқтау, халықаралық рыныкқа шығу арқылы жаңа көлік маршрутын салу, көлік ... ... ... - ... - ... - РФ шекарасы, РФ шекарасы - Орал - ... ... - ... - ... ... - ... шекарасы, Астана - Қарағанды, Алматы - ... ... - ... ... - ... ... - ... - Өзбекстан шекарасы, Омбы - Павлодар - ... ... - ... ... - ... және т.б. ... қайта жаңартуды аяқтау; 3) Батыс - Шығыс және Солтүстік - Оңтүстік бағыттарында транзит маршруттарының сызбаларын ... ... ... және ... ... бар автожолдар жалпы пайдаланымдағы автожолдардың 25% құрайтынына ... ...        50% ... ... ... ... ... үйлесімі мен ұзақтығы бойынша республиканың жалпы пайдаланымдағы жолдар желісі негізінен құрастырылған. Оларды толықтыру үшін ... ... ... - ... - ... ... ... РФ бірқатар шығулар) жолдардағы бірнеше байланыстыратын учаскелерді салу қажет. Кесте -7 Жалпы ... ... ... тізбесі№р/сАвтомо-биль жолының маңызды-лығыЖалпы ұзақты-ғы, кмСанаттары бойынша, кмЖабының түріIIIIIIIVVА/БЦ/Бқара-қиыр/                                                                  ... ... бар23 ... ... бар70 ... ... ... Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәліметтерінің негізіндеЖалпы пайдаланымдағы ... ... ... 122,1 мың қума ... ... 3 291 көпір мен жол өтпелері бар, олардың 95 % металл және темір-бетонды, 5% ағаш. 8 - ... ... ...... ... ... ... кмКөпірлер Құбырлар бірлікқ. м.бірлік қ. м.12345671Республикалық маңызы бар автожолдар23 4951 21157 01713 951274 5242Жергілікті маңызы бар автожолдар 70 1162 08065 05829 432405 ... 93 6113 291122 07543 383680 ... ... ... ... және коммуникация министрлігінің мәліметтерінің негізіндеҚазіргі уақытта және перспективада халықаралық тасымалдар алты негізгі маршрут бойынша жүзеге асады:1) Ташкент - ... - ... - ... - ... және ... -  ... - ... - Орал - Самара ( халықаралық транзит дәлізі ... ... ... - ... - ... - Петропавл;3) Астрахань - ... - ... - ... ... Омбы - ... - Семей - Майқапшағай;5) Астана - ... - ... - ... ... Орта Азия республикалары, Ресей, Қытай арасында басым жүреді. Жоғарыда көрсетілген алты негізгі маршруттың ұзақтығы 8,3 мың ... ... ... ... жалпы ұзындығынан 64% құрайды. Ұзақтықтың көп бөлігінің (94%) ... және қара ... ... топырақ жарылыстары тек бір маршрутта (төртінші) бар. ... ... ... ... мен ... маршруттың көп бөлігінде қанағаттанарлықсыз. Алты марштруттағы 431 көпірден 36-і ... - 2 739 қума ... ... ... ... мен ... ... ауыр салмақты және ірі габаритті көлік құралдарын өткізудің ерекше режимі бар авариялық және авария алдындағы жағдайда, соның ... ... ... ... Илек ... ... ... көпір. Жол бойындағы инфрақұрылым объектілері (техникалық қызмет көрсету станциялары, авто май құю станциялары, тамақтану және демалыс пунктері) деңгейінің өте төменділігі ... ... және ... еңбек және демалыс режимін дұрыс құруға мүмкіндік бермейді. Сондай-ақ автокөлік құралдарына сапалы ... ... ... ... 2009 жылы автомобиль көлігімен жолаушылар тасымалдау көлемі        11,7 ... адам ... ... ... - 110,5 ... жкм ... 2008 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда жолаушылар тасымалдау көлемінің өсуі 4,2%, ал ... ... ... 3,4% ... Жүк тасымалдау көлемі 1,69 млрд. тонна, жүк айналымы - 66,3 млрд. ткм құрады. 2008 жылғы осы ... ... жүк ... өсуі 4,4% құраған, жүк тасымалдау көлемі 1,9% төмендеген.Халықаралық жол тасымалы жүйесіндегі тасымалда қазіргі уақытта        5600 ... іске ... Жүк ... үшін жыл ... ... мен ... 44 ... шамамен 109 мың дана көлемінде рұқсат бланкілерімен алмасу жүргізіледі.Жүйелі қатынас бойынша 180 аса халықаралық және 254 облысаралық жүйелі ... ... ... ... ... ... ... 12 жылдан аса пайдаланудағы автокөлік құралдарының үлес салмағы 63%, соның ішінде        57% ... 59% ... 84% жүк ... ... ... кезең-кезеңімен енгізу ескірген автомашиналарды кіргізуді шектеуге, қазақстандық автомобиль құрастырушы кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, шығарылатын және импортталатын отынның сапасын ... ... ... ірі ... ... ... ... деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.3.2 Транзиттік әлеуетті пайдалану жолдарыҚазақстан Еуропа мен Азияның арасындағы коммуникациялық ... ... ... және ... ... ... жүзеге асыруға қабілетті орасан зор көлік әлеуетіне ие. Осы бірегей геосаяси жағдайды пайдалана білу ... ... ... ... ... жүзеге асыру кезінде Солтүстік - Оңтүстік және Батыс - ... ... ... ... ... ... ... мүмкін емес, соның өзі ортаазиялық көлік дәліздерінің басымдылық жағын көрсетеді.Оңтүстік-Батыс, Оңтүстік және ... Азия ... ТМД және ... ... сауда-экономикалық қарым-қатынастарын өзектендіру Қазақстанның экспорт-импорттық және транзиттік мүмкіндіктерін дамытудың маңызды факторы болып табылады. Сонымен бірге Орталық Азиядағы аймақты ... ... жаңа ... ... құру және ... ... жүктердің бір бөлігін Таяу Шығыс және Еуропа бағытында орталық-азия магистралдарына қайта бағдарлауға мүмкіндік беретіндігіне үлкен үміт артылып отыр. Қазіргі кезде ... мен Азия ... ... айналымының көлемі шамамен 700 млрд. АҚШ долларын құрайды, кейбір болжамдар бойынша  2015 жылға қарай аталған көрсеткіш 1 ... АҚШ ... ал ... транзитінен түсетін кіріс 2015 жылға қарай шамамен 1,1 ... АҚШ ... ... деп болжануда (2007 жылы - 500 млн. АҚШ доллары). Жалпы алғанда Оңтүстік-Шығыс және Шығыс Азия - ... ... ... ... ... 330-400 ... АҚШ ... бағалануда, бұл жерде осы ағымдардың 20 %-ы Қазақстан аумағы арқылы өтуі мүмкін.Темір жол ... ... пен ... ... ... бірінші кезекте жаңа көлік дәліздерін құру, келешегі бар ... ... ... ... мен ... ... ... Республикасының құрлықаралық тасымалдарды жүзеге асыру саласындағы транзиттік әлеуетін ... ... ... ... ... ... мен ... тармақтарын дамытуға байланысты:1) Еуропа - Кавказ - Азия ... ... ... (бұдан әрі -  ТРАСЕКА): негізгі бағыт Түркіменбашы порты - Сарыағаш - Достық арқылы, ... - ... ... ... 3 836 шақырым; ҚР бойынша жеткізу мерзімі - 19 тәулік).2)Солтүстік - Оңтүстік дәлізі: Қазақстанның Ақтау теңіз порты учаскелерінде ... ... ... Урал ... - ... - ... және кері қарай Солтүстік Еуропа - ... ... ... ... мен Иран ... ... 1 235 ... ҚР бойынша жеткізу мерзімі -  7 тәулік).3) Ортаазиялық дәліз: Сарыағаш - Озинки, Озинки - ... ... - 2 147 ... ҚР бойынша жеткізу мерзімі - 11 тәулік).4) Трансазиялық дәліз ... ... ... - ... ... - ... ... - 1 910 шақырым; ҚР бойынша ... ... -             10 ... ... ... (орталық бағыт): Достық - Сарыағаш, Сарыағаш - Достық (ұзындығы - 1 831 ... ҚР ... ... ... - 9 ... ... ... 70 халықаралық әуе дәлізі өтеді. Халықаралық транзиттік әуе қатынастары желісі 1995 ... 2009 ... ... 5 мың ... 75 мың ... ... ... Алматы, Астаны, Қарағанды және Атырау әуежайларында (Израиль) (Нидерланды), (АҚШ) ... ... жүк ... тағы басқа әуе кемелері тұрақты түрде жанар май толықтырып құйып алады.3.3 Халықаралық туризмде көлікті дамытуда ұсыныстар мен негізгі бағыттарТемір жол ... ... жол ... ... ... ... негізгі құралдар тозуда, жолаушылар жылжымалы құрамы жеткіліксіз; қызмет көрсету деңгейі ... және ... жоқ; ... жол ... жаңарту мен дамытуды қаржыландыру жеткіліксіз; қолданыстағы тариф ... ... мен ... ... ... клиенттерге бейімдемейді. Экономиканың жүк және басқа салаларының (тау-кен өндіру, құрылыс және ... ... ... баға ... ... темір жол тарифтерінің төмендеуі есебінен жолаушы тасымалдарын көптеген жылдар бойы қиылысты қаражаттандыруға ... ... ... саясат сала активтерінің және мемлекеттің көлік инфрақұрылымдары сапасының әлсізлауына алып ... Су ... ... порт инфрақұрылымдары қуатының жеткіліксіздігі, қызмет көрсету инфрақұрылымының әлсіз ... ... ... ... ... кеме жүзу ... ... жаңғырту қажеттілігі; порт инфрақұрылымдарының өткізу қабілетінің жеткіліксіздігі; сауда флоты санының жеткіліксіздігі; мемлекеттік техникалық флоттың тозуы.Мемлекеттік реттеу реформасы кезең-кезеңімен жүзеге асады. 2011 жылы ... ... жүк ... үшін ... құрамын шығару,       2014 жылы - ... ... ... ... ... отыр ... 21717047625Сурет -7 Жүк тасымалдаудың мемлекеттік тарифтік реттеу әдістеріЕскерту: Қазақстан Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ... ... ... ... жылы ... үлгісін енгізер кезде Қазақстанның Бірыңғай кедендік одаққа (бұдан әрі - БКО) және ... ... ...        ... әрі - ДСҰ) кіру шеңберінде тарифтерді сәйкестендіру (яғни, жақындасу жағына қайта теңгеру) жұмыстарын кезеңімен жүргізу қажет болады.Жолаушылар тасымалдау ... ... ... ... ... ... ... (МЖӘ) негізінде реттелетін болады, бұл халықтың жүріп-тұруына қол жетімді әдісті ұсынады, бірақ жайлы жабдықталған ... ... және ... ... билет бағалары реттелуі сұраныс және ұсыныс нарығы арқылы анықталады. ... ... ... баға ... ... жеткізушінің баға белгілеу сапасына, маусымына және сұраныс кезіне байланысты белгілі бір ауқым шегінде ... ... етуі ... ... ... көлік жүйесіндегі темір жол тасымалының мақсатты ролі мен үлесін ескеріп, инфрақұрылымның өткізу ... ұзақ ... ... ... 2) ... ... жүк ... саны, инфрақұрылымның шағын қызметті станциялары мен учаскелерін жабу және консервация белгілері;3) желілер мен учаскелердің ... ... ... ... ... ... мен қауіпсіздігінің мақсатты стандарттары;5) клиенттерге арналған қызметтердің мақсатты стандарттары және сапа деңгейі;6) инфрақұрылым ... құны және ... ... ... темір жол көлігі инфрақұлымының басым бағыты болып жаңа темір жол ... салу ... ... ... ... ... ... Бірыңғай экономикалық кеңістігін құру келесі кезеңді көздейді:1) еркін сауда аймағын қалыптастыруды аяқтау;2) кедендік одақты аяқтау;3) ... ... ... аяқтау.2010 - 2014 жылдар кезеңінде республикалық маңызы бар автожолдардың 5 412 км салу және ... ... ... ... 915 км ... қаражаты есебінен) және 5 748 км жөндеу жоспарланып ... ... 9 673 км ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізу болжануда. Кесте - 9. 2010 - 2014 ... ... ... ... ... ... қайта жаңарту бойынша жол жұмыстарының көлеміЖоба атауыҰзындығы, км201020112012201320142010-2014Республикалық маңызы бар ... ... бар ... салу және қайта жаңарту (концессиямен)126,2290,6448,2454,9239,51559,4Республикалық маңызы бар жолдарды (орташа және күрделі) жөндеу, жол-пайдалану техникасын ... ... ... ... ... бар ... ... барлығы 148,2315,6475,2481,9269,51690,4Жергілікті маңызы бар жолдар Трансфеттердің есебінен 20,920,326,930,333,3131,7Жергілікті маңызы бар жолдар бойынша барлығы 20,920,326,930,333,3131,7Барлығы169,1335,9502,1512,2302,81822,1Ескерту. ... ... ... және ... ... ... негізіндеБарлық жоғарыда көрсетілген жобалар мынадай схема бойынша іске асырылатын ... Салу ... ... ... ... беру (акті бойынша);3)Мемлекеттің объектіні басқару және пайдалану құқығын ұсынуы         (30 жыл ... 10. ... ... ... ... ... ... асыру жылдарыҚұны, млрд. теңАстана - Щучье учаскесіндегі ИТЖ2372011-201220,5Астана - Қарағанды2382011-2013134,2Алматы - ... - ... - ... - ... - РФ ... Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мәліметтерінің ... ... бар ... ... ... ... ... шеңберінде Қазақстан Республикасының аумағы бойынша өтетін алты негізгі халықаралық дәліз бойынша 3 680 км ... ... ... 1) ... ... - ... - Тараз - Алматы - Қорғас - ... ... ... ... 1 150 км-дің 391 км қайта жаңарту);2) Шымкент - Қызылорда - Ақтөбе - Орал - РФ ... (2 066 ...         1 383 км ... ... Алматы - Қарағанды - Астана - Петропавл (1724 км-дің 476 км қайта ... РФ ... - ... - ... - ... шекарасы (1402 км-дің 346 км қайта ... РФ ... - ... - ... - ... - ... шекарасы (1094 км-дің 425 км қайта жаңарту);6) Астана - ... - РФ ... (891 ... 119 км ... ... осы дәліздің қайта жаңартуға жататын бөлігі көрсетілген бағыты берілген. Сурет - 9 ... ... ... ... ... ... Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға ... ... ... ... ... ... ҚР аумағы бойынша жол жүру, қалааралық, облысаралық және ... ... ... мен ... ... ... тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді сақтау қажеттігін ескере отырып, қозғалыстағы автокөлік құралдарын өлшеудің автоматтандырылған жүйесін ... ... ... Жүйе ... жүктемені өлшеу және автокөлік сыныптамасы арқылы автокөлікке артық жүк тиеудің алдын алу үшін әзірленді.Республиканың әуе кеңістігінде транзиттік ағынның басым болуы және ... ... ... ... аэронавигациялық қызметтерде, соның ішінде әуежайлық қызметтер мен тасымалдау қызметтерінде баға қалыптастыруда икемді және ашық ... ... ... ... етеді.Көлік қызметтеріне төлеуге қабілетті сұраныс шектеулі, тұрғындар мен кәсіпорындардың елеулі бөлігі үшін тасымалдаулар тым ... ... ... ... ... үшін өз арасында қатаң бәсекеге түседі. Жолаушыға қызмет көрсету процесіне авиакомпаниялар, әуежайлар және аэронавигациялық қызмет ... ... ... ... ... осы ... жаңғыртудың түрлі деңгейінде және жалпы алғанда авиациялық қызмет көрсетулерді ... ... ... ету үшін бір ... ... қуат талаптарына сәйкес келмейді. Әуежай қызметі саласында әуежайлар кешенін ... ... ... ... ... бұл ... ... тарифтік саясатты қолдану талап етіледі, өйткені әуежайлар халықаралық тасымалдауларда шекаралас мемлекеттердің әуежайларымен бәсекелестікке ... ... ... ... ... ұқсас жағдай қазақстандық аэронавигациялық қызметтерді ұсынушы РМК - да қалыптасқан. Қазіргі уақытта ҚР ... ... ... ... ... ... ... құралдарын тахографтармен жабдықтау міндетті.ҚР Президентінің 2008 жылғы 29 тамыздағы № 653 Жарлығымен бекітілген мемлекеттік бағдарламасының 7-бөліміне сәйкес еуропалық елдермен ... ... ... жыл ... ... жағдай жасау арқылы ұлғайтып, 10% жеткізу.Айтылғанды есепке ала отырып, ... ... ... ... ... ... ... құралдарының ЕО елдерінің аумағына кіру рұқсатының болмауы Қазақстан мен ЕО елдері арасындағы тауар, жүк айналымын айқын төмендетеді, мемлекеттік бюджетке ... ... ... ... пен кедендік алымдарды кем алғандықтан қаржының кем түсуіне әкеледі.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1Александрова .А.Ю. - Международный Туризм ... 2002г.2 ... .В.И.  -  ...  ... 2003г.3 ... ...  ...  Алматы 2000ж.  4 Вуколов    История и ... ... ... ... 2002 г. 5 ...  ... в ...   2005 г. 6 Ким  А. Г. - ... ... аты 2000ж 1998 г .7 ... М.Э. ... М. Международный туризм . Москва  1985 г.8 Смайлов Туризм в Казакстане - Международный ... ... 1997 ж.       9 ... А.Е. ... Туризм . Итоги развития в 1996 г.10 ... Е.А. - ... ... ... ресурсов мира. Москва 2002 г.11 Ердавлетов С.Р . География Туризма . История ... , ... . ... ... Қазақстанның көліктік қызмет нарығының жұмыс істеуі // Қазақстанның БСҰ - ға кіруі: ... ... ... оң бағыты, теріс салдары // халықаралық - ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. - ... 2004. ... бб. 0,56 б.т.* ... ... әлемдік нарыққа тасымалдаудағы перспективті бағыттар//Жедел жаңару жолындағы экономикалық бағдарлар // халықаралық - ... ... ... материалдары. - Алматы, 2005. 2-бөлім.- 241-249 бб. 0,5 б.т.* ... ... ... ... ... // ... ... жасампаз Қазақстан // Алматы аймағындағы жоғарғы оқу ... ... ... және ... ... ... мақалалары.- Алматы, 2006.- 49-50 бб. 0,35 б.т.* Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ресми сайты* Батыс Қазақстан - ... ... ... құрылыс жобасы //  Алматы экономика және ... ... ... VІ халықаралық - ғылыми тәжірибелік конференцияның ғылыми еңбек жинақтары. - Тараз, 2005. 164-165 бб. 0,25 б.т.* ... ... ... мемлекеттік реттеу // ҚазЭУ хабаршысы. - Алматы, -№6. -2004. 150-153 бб. 0,5 б.т. * Қазақстанның әлемдік ... ... ... ... ... ... жол ... дамуы // ҚазЭУ хабаршысы. - Алматы, -№3.- 2005. 65-67 бб. 0,37 б.т.* Батыс Қазақстан - ... ... ... ... жобасы // ҚазЭУ хабаршысы. - Алматы, -№4. -2005. 105-107 бб. 0,37 б.т.* ... ... ... ... ... дамуы //ҚазЭУ хабаршысы. - Алматы, -№3.- 2006. 74-77 бб. 0,5 б.т. * Қазақстан Республикасында көлік инфрақұрылымын дамыту ... 2010 - 2014 ... ... ... ... 2010 жыл* ... Т. ... дамытудың маңызы зор // Астана хабары 2010ж., 21қазан 1 бет.* Матаева Б.Т. Қазақстан Республикасында туристік қызмет индустриясын дамыту ... // ... 2009ж., №16 140-142 б.* ... Шишанова Выставка в Астане, // Вечерняя Астана 2010г., 28 октября - стр. 1 * ... И. ... в век ... // ... ... 2009г., 29 июля - стр.2 * ... И. Ключ от ... новые объекты столицы // Казахстанская правда 2010г., 22 декабря - стр. 1* Сыдык Н. Қазақстан туризмі тұғырықта // Түркістан 2010ж., 19 ... - 8 бет* ... Д. ... в Казахстане // Экология и устойчивое развитие 2009г., №2 стр. 67* Қазақстан Республикасында 2030 жылға дейін ... ... ... ... және бөлу ... -№1692.* Қазқстан Республикасының туралы Заңы. 20.2.1997.- №75-1.* Қазқстан Республикасының қаулысы. ... ... ... ... ... 2010 ж., 67-69 бет * ... РК по статистике, Туризм в РК в 2001 году, // Статистически ... ... 2008г. * ... ... ... ... ... Алматы:ККП . 1998. 
    
   

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
Көлік саласында мемлекеттің саясаты14 бет
Темір жол көлігі саласындағы қызмет80 бет
Экономикадағы көлік саласы77 бет
Қ.Р көлік саласындағы мемлекеттік басқару жүйесін бағалау8 бет
Қазақстан Республикасының көлік саласын ұйымдастыру99 бет
Қазақстан Республикасының көлік саласында табиғи монополия құрылымдарын мемлекеттік реттеу77 бет
Көлік инфрақұрылымы18 бет
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы96 бет
Маркетингтің туризм индустриясында маңыздылығы23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь