Бейнелеу өнері және батик

I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ: Бейнелеу өнері және батик
1.1. Бейнелеу өнері және оның тарихы
1.2 Бейнелеу өнерінің түрлері
1.3.Батик техникасының тарихы
1.4. Батик техникасының түрлері, қажетті құралдар мен орындалуы технологиясы
II. ӘДІСТЕМЕЛІК БӨЛІМ: Бейнелеу өнері сабақтарында батикті оқыту жолдары
2.1. Түстану заңдылықтарын көркемдік білім жүйесінде оқыту әдістері
2.2. Композиция заңдылықтары және оны оқыту әдістері
2.3. Менің шығармашылық жұмысым
III. ІС.ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ. 3.1. Дипломдық жұмыстың жасалу барысы
Кіріспе
Зерттеудің көкейкестілігі: Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Мәдени дәстүр қашанда әлеуметтік қайта түлеудің қайнар көзі болып келеді. Өзінің тарихи, мәдени тамырларына қайта оралу-бұл, әрине, оң процесс... Қазақстанда ұлттық тілді, өнерді, мәдениетті дамытуға барынша қолдау жасалып отыр,»-деген сөзі тәртібіне қойылған қай мәселенің де оң шешімін табуына мүмкіндік барын айғақтайды.
Мұндай жағдай студенттерді өз халқының рухани қазынасымен, оның ұлттық мәдениетімен, әдет-ғұрыптары мен бейнелеу өнеріндегі көркем шығармашылық дәстүрлерімен арнайы құзыр деңгейін толықтыру қажеттілігін тудырады.
Бейнелеу өнері мен технология пәнін оқу-тәрбие ұштастыра пайдалану мәселесі философиялық, этнопедагогикалық, теориялық, дидактикалық әдебиеттерде қаншалықты көрініс тапқанын тақырыбымызға қатысты талдау барысында кәсіптік оқытуға тән көркем шығармашылық әдіс-тәсілдерді болашақ мамандарды оқытуда қолданудың теориялық-дидактиалық негізінің осы уақытқа дейін нақтыланбағандығы, соған орай шешімін күткен бірнеше қажеттілік, толықтырулар анықталды.
Сондай толықтырудың бірі кәсіптік оқыту педагогының кәсіптік оқытудағы шығармашылық іс-әрекетке оқытуда бейнелеу өнерінің көркем шығармашылық негіздерін тиімді пайдалана білуі болып табылады. Бұл мәселенің нәтижелі жүзеге асуы студенттерді бейнелеу өнері негізінде шығармашылыққа оқытуда білім сапасын арттыруға жол ашады және меңгерген іскерлігі мен қабілетін толық пайдалана білуге дағдыландырады. Бұл тұрғыда бейнелеу өнері өзінің бай тарихы, сан қилы көркемдік ерекшеліктерімен студенттерге мәдени эстетикалық тұрғыда әсер етіп, олардың бойындағы көркем шығармашылықты толықтыра түсуге толығымен қабілетті.
Пайдаланған әдебиеттер.
1. Алексеев С. О колорите.-М.: Изобразительное искусство, 1974.
2. Ағатаев А. Жаңа қазақ педагогикасы- қазіргі өмір талабы. // ¥лағат.- 2004.-№6
3. Аманжолқызы А. Жаңаша оқыту- уақыт талабы. // Ұлағат. 2005
4. Арай Т. Мектеп мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігі.
//Бастауыш мектеп. 2006/8-9
5. Әбжанова Т. Жапсырмалау. // «Мектептегі технология. Технология в школе» № 5.- 2008
6. Әл-Фараби Ғылымдарының шығу туралы. Алматы, «Наука», 1987ж
7. Байжігітов Б. Өнер тарихы мен теориясы. «Ислам әлемі». Алматы. 1999. Бейсенов С, Бейсенова М. Сәндік қолданбалы өнер түрлерін жаңартып, жаңарту - біздің парызымыз. // Бейнелеу өнері жэне сызу.2007.-№3
8. Бөрібекова Ф. Мұғалім іскерлігін қалыптастырудың бір жолы.//¥лағат.-2003/4
9. Дүйсебаев С. Білім мазмұнын қайта қарау керек. // Қазастан мектебі.-№ 2
10. Жеделов Қ. Халық педагогикасымен ұлттық қолөнеріміздің оқытылуы //Басауыш мектеп.-2007.-№27
11. Жұмахан К. Қолөнер материалдарын технология сабақтарында оқытудың теориялық негіздері. А, 2008
12. Жүмахан К. Қазақ сәндік - қолданбалы өнер түрлерінің иллюстративтік анықтамасы. А, 2006
13. Виппер Б.Р. Графика введения в историческое изучение искусства. –М.: Изобразительное искусство, 1985.
14. Ежелгі дәуір әдебиеті «Орхон ескерткіштері тексті». Алматы, 2 кітап «Анна тілі», 1991ж.
15. Ефимов А.В. Цвет в Японском школе. //Техническая эстетика,-1978.-№4.
16. Соловев С.П., Астрова Г.Е. Цвет в интерьере общеобразовательных школ. –М.:1973.
17. Қайдаров Ә., Ахтамбердиев З., Өмірбеков Б. Түр-түстердің тілдегі көрінісі. –Алматы: Ана тілі, 1992.
18. Қасиманов С., Қазақ халқының қолөнері» Қазақ мемілекет баспасы – 1962
19. "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді тұжырымдамсы". // Қазақ тарихы.- 2004.-№ 1
20. Құдайбердіұлы Ш. Өлеңдер мен поэмалар. Алматы, «Рауан», 1999ж.
21. Қасыманов С. Қазақ халқының қол өнері. Алматы, 1999ж.
22. М.В. Постнова. Гильоширование. Исскусство выжигание по ткани. 1985.
23. М.О. Синеглазова. Распишем тканль сами. М., Профиздат. 1998.
24. Моника Стоплман, Кэрол Кроу. Ткани и другой текстиль. Норинт. СПб., 2000
25. С.К.Кожахина. Батик. Ярослава Академия развития, 2000.
26. Ситцевый букет. Альбом для раскрашивания. М.Малыш. 1985.
27. Некрасов Б.Б. Учебник общей химии. Москва, «Химия», 1972г
28. Некрасов Б.Б. Учебник общей химии. Москва, «Химия», 1972г.
29. Павлов Б.А. Курс органической химии. Москва, «Химия», 1969г.
30. Павлов Б.А. Курс органической химии. Москва, «Химия», 1969г.
31. Тойлыбаева А. Сәндік қолданбалы өнердің мәні. //
«Мектептегі технология. Технология в школе». № 5.- 2008.-11
32. Уайдин Ч. Қазіргі білім беру жүйесі оның артықшылығы
мен қайшылықтары. // Қазақстан мұғалімі. 2006.- 2 қаңтар.- 6.2.
33. Үршігітова Б. Білім беру үрдісін жетілдірудің қазіргі
таңдағы бағыттары. // бастауыш мектеп. 2005.-№ 9
34. Шоланов Қ.Білім деңгейі бәсекеге лайық па. //
Парасат.2005.-№1.
    
    КіріспеЗерттеудің көкейкестілігі: Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың  «Мәденидәстүр қашанда ... ... ... ... көзі ... ... ... мәдени тамырларына  қайта  оралу-бұл,  ...  оң  ... ... ... өнерді, мәдениетті дамытуға барынша  қолдаужасалып отыр,»-деген сөзі ... ... қай ... де оң ... ... барын айғақтайды.Мұндай жағдай студенттерді өз халқының рухани қазынасымен, оныңұлттық мәдениетімен, ...  мен  ...  ...  көркемшығармашылық дәстүрлерімен арнайы құзыр деңгейін толықтыру қажеттілігінтудырады.Бейнелеу өнері мен ... ... ...  ұштастырапайдалану мәселесі философиялық, этнопедагогикалық, теориялық, дидактикалықәдебиеттерде қаншалықты көрініс ... ... ...  талдаубарысында кәсіптік оқытуға тән көркем шығармашылық әдіс-тәсілдерді болашақмамандарды оқытуда ... ... ... осы ... ... ... орай шешімін күткен бірнеше қажеттілік,толықтырулар анықталды.Сондай толықтырудың бірі кәсіптік оқыту педагогының ... ... ... ...  ...  ...  ... негіздерін тиімді пайдалана білуі  болып  табылады.  Бұлмәселенің ... ... асуы ... ... ...  ... ... білім сапасын арттыруға жол ашады және меңгергеніскерлігі мен қабілетін толық пайдалана білуге дағдыландырады. Бұл ... ... ... бай ... сан қилы көркемдік ерекшеліктеріменстуденттерге мәдени эстетикалық тұрғыда әсер етіп, олардың бойындағы ... ... ... толығымен қабілетті.Зерттеу объектісі: Бейнелеу өнеріндегі сәндіік қолданбалы ... ... ... ... өңдеу (Батик)Зерттеу пәні: Бейнелеу өнеріндегі сәндік қолданбалы өнерЗерттеу мақсаты: Бейнелеу өнерінің түрлерімен  ...  ... ... ... ... ... ... оқытудың әдістесін жетік меңгеру,білімді қортындылауЖетекші идея: бейнелеу ... пәні ... ... ... ... деңгейін нақты белгіленген педагогикалық шарттарды ... ... ... ... ... ... мен көлемі. Дипломдық зерттеу кіріспеден,үш бөлімнен, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі және қосымшалардантұрады. Бейнелеу өнерің ... ... ... тоқталып өттім. Сәндікқолданбалы өнердің бір түрі батик өнеріне тоқталып , шығармашылық ... ... ... ... бейнелеу өнерін оқытудың әдістемелерінмаңызын, мазмұнына тоқтала кетім. Сонымен қатар сабақ берудегі ... ... айта ... ... ... құру ... ұсынып отырмын.I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ: Бейнелеу өнері және батик1. Бейнелеу өнері және оның тарихыБейнелеу өнері (ағылш. fіguratіve art, ... art ... ... Kunst) — ... ... ... ... негізінде бейнелейтінпластикалық өнердің бір ... ... ... ... ... графика жатады. Бейнелеу өнерінің белгілері архитектура, безендіружәне ... ... ... ... мүмкін. Сондықтан шартты түрде олардыда Бейнелеу өнері қатарына жатқызады. Сондай-ақ, театр, кино, теледидардағыбезендіруді, ... ... да ... өнері ретінде таниды. Бұл өнердіңде ... ... ... және заттық әлемді  тұтастықта,  бірліктеқарастыру жатыр. Бейнелеу өнері дүниені байқау, бақылау, көру ... ... ... жасайды. Әр ғасыр, дәуір, кезеңде пайда болғанБейнелеу өнерінің туындылары өзіндік ...  ...  мен  ... ... ... құрайды. Бұл өнер танымдық, құндылық және ... ... де ... ... даму ... ... ... (әдебиет, музыка, театр, кино) қарағанда Бейнелеу  өнеріндешектеулі, ол ... ... ... ... ... өзкөзімен көріп, түйсінген шындығын сол сәттегі қалпымен көрсетуге ұмтылады.Өмір құбылыстары типтік ... ... ... ... ... жан-жақты көркемдік қуатпен беріледі. Бейнелеу өнерінің көркемдеу құралдарынасурет, түрлі түс, пластика, жарық пен ... ... ... жатады.Шығармалар заттық материалдан дайындалатындықтан оған пәндік, ... ... ... ... әр ... қоршаған әлемнің бейнесін түрліше ... ... ... ... графика түрлі сызықтардың қиылысуын,көлеңке мен жарықтың астасуын, мүсін пластикалық үш өлшемді (биіктік, ендікжәне аумақтық) ... ... ... ... ... ... ... монументальді-сәндік және қондырмалы болып екіге бөлінеді.Қондырмалы  ...  ...  ...  ...  ...  үйинтерьерлерін безендіріп, сол жерлерде орналасады. Монументальді ... ішкі ... ... және ... жазылады.Монументальді мүсін архит. кешендерде, қала көшелері мен ... ... ... мен интерьерлерінде орналасады. Шығыс және батысБейнелеу өнеріне тарихи даму процесі ... ... ... ... ... жанрлар ортақ. Бейнелеу өнері тарихы адамзат ... ... Көне ... ... ... дейінгі жер бетіндеболған небір өркениет пен мәдениеттің іздері осы өнер ... ... ... ... өнерінің даму жолы шартты түрде бірнеше кезеңгебөлінеді: алғашқы қауымдық өнер, ... ... ... орта ... ... өркендеу дәуірі, жаңа дәуір өнері, қазіргі заманғы өнер. Жер шарыныңәр аймағындағы ежелгі адамдар тұрағынан Бейнелеу өнерінің ... ... ... ... ... ...  ...  (Австралия)үңгірлері]. Қазақстан аумағындағы алғашқы қауымдық өнердің ірі-ірі кешендітүрлері Тамғалыда, Ертіс аңғарында, Орталық Қазақстанда сақталған. ... ... ірі ...... ... Тигр мен ... ... Б.з.б. 3 — 1 мыңжылдықтарда мұнда ... мен ... ... ... ... және ... ... мәдениетіөркендеді. Мүсін және кескіндеме туындыларымен көркемделген ... ... ... рөл атқарады. Шумерліктер табынатын биік сатылымұнара-зиккурат, “құдай ... ... да ... ... ... келді.Аккад патшалығы кезеңіндегі Бейнелеу өнерінің ... ... — 2 ... ... ... ... ... жеңіс тұғырындағы әскердің ... бара ... сәті ... пен ... ... Шумерлермен аккадтықтар мәдениетін біріктірген Бабыл мәдениеті үлкен жетістіктергежетті. Патша Хаммурапидің ... 1792 — 50 ж.) ... ... оқып ... ... ... ... Патшаның құдаймен байланысы, ... ... ... ... ... отырғанын символды түрдебейнелеп көрсеткен. Ассирия өнері барлық көнешығыстық мәдениеттердегідейдінмен өте ... ... ... ... зайырлы сипаттаболды. Ашшурбанипал патша (б.з.б. 668 — 26 ж.) ... ... ... ... ... ...  ...  салтанатының  көріністерінбейнелеген суреттерден тұрады. Ашшурбанипалдың ...  ... ... ...  ...  динамикалық  ырғағымен,шиеленіскен драмалық ... ... ... ... ... шығармаларықатарында саналады. Бабыл патшалығының өнері Вавилондағы Навуходоносор ІІсарайларының ... және ... ... Онда ... ассирияпатшайымы Семирамида салдырған  әйгілі  “аспалы  бақтар”,  қабырғаларыарыстандардың, жабайы ... ... ... ... ... ақ, сары ... қашалған ғажайып суреттері бар  әйгілі  ... ... ... ... Ежелгі Мысырда да (б.з.б. 4-мыңжылдықтыңсоңы б.з.б. 341) қарқынды ... Ол ... ... ... дәріптелгенперғауындарға табыну ғұрпымен өте тығыз байланысты болды. Ежелгі ... ... ... ... — адам ... ... монументальділігімен,  сымбаттылығымен,  зәулімділігімен  таңқалдыратын ... ... ... ... ... ... ... Мысырдың Бейнелеу өнері әлемдік мәдениетке ... ірі ... ... Эгей ... ... 3000 — 1200 ж.) ... ... шығысбөлігінде, Эгей т-нің жағалаулары мен аралдарында өркендеді. Оның негізгіорталықтары Крит, ... ... ... ... және Тиринф қ-лары болды.Крит-Микен мәдениетінің маңызды сәулет ескерткіші — әйгілі Кносс сарайы ... ... ... ... ... туынды. Бояуға бай, ... ... ... ... ... ... және ...  безендірілген.  Кносс  сарайының  фрескалары  ... ... ... діни және ... ... рөл ... бұқаның бейнесі (“Акробаттар мен бұқа” фрескасы)ерекшеленеді. Сондай-ақ, оның тамаша фрескалары қатарында ... ... ... “Көк түсті дельфиндер мен түрлі-түсті ... ... т.б. бар. ... ... ... суреттері де криттік бейнелеуөнерімен ұқсас. Бірақ онда схемашылдық, шарттылық басым. Ежелгі Грекияныңбейнелеу өнері Эгей ... бай ... ... Ол гомерліккезең, ежелгі өнер кезеңі классика және эллинизм кезеңдері болып бөлінеді.Ежелгі ... ... ... даму ... көне грек ... кезінде, құлиеленушілік демократия дәуірінде (б.з.б. 5—4 ғ-ларда) басынан кешірді. Грек ...  ...  ... ... Олар сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... адамның тәни және руханикемелденуі турасындағы идеяларымен де ... ...  ... ретіндегі адам Ежелгі Грекиядағы бейнелеу өнерінің барлық ... ...  Көне  грек  ...  ...  ...  ... Еуропа бейнелеу өнеріне өте ықпалды фактор ретінде әсер етті.Ежелгі ... ... ең ... қола статуэткаларымен, жалаңаш бозбалалар(куростар) мен ұзын киім киген сымбатты ... (кор) ... Қыш ... ... ... ерекше дамыды. Ежелгі өнерініңклассикалық кезеңінде әлдеқайда шынайылыққа жақын образдар ... ... мен ... ... ... ... Б. з. б. 5 ... ... ... ... ... Оның ... мен ... “Дискобол” аттымүсіндері адам сымбатын аса кемел пластикалық күйде мүсіндеуімен, денеқұрылысы мен оның әр ... ... ... ... ... адам бейнесін жасауға деген қызығушылық портрет жанрының дамуынаықпал етті. Кереғар болмыс қайшылықтары мен ... ... ... ... ... ... Скопас (“Менеда”, “Бозбаланың қабірі”),Пракситель (“Книдтық Афродитас”, “Демалыс  ...  ...  ... ... ... ... т.б. түрлі қырынан бейнеледі.Эллиндік кезең грек мәдениетінің таралу өрісінің кеңейуімен сипатталады.Бұл ... ең ... ......  ...  ... фризі”, “Милостық Венера”, “Лаокоон”. Б. з. б. 1 ... ... ... ... ... ... өнері— ежелгі заман мәдениетінің ... ... Ол ... мәдениетінің негізінде қалыптасты. Этруссмәдениетінің таңдаулы хрестоматиялық ... ... ... ... ... ... ... негізін қалаған Ромул менРемді асыраушы Капитолий қаншығының мүсіні жатады. Рим өнеріндегі жетекшіорынды портрет жанры ... Оның ... ... да ... рәсімімен байланысты.Марқұмның бетбейнесін балауызға түсіріп, оны құдайлар мүсіндерімен ... ... ... ... және ... ... адамның кескін-келбетін дәлкөшірудің қатаң дәстүрінің қалыптасуына себепші болды. ... ... ... ... ... ... (б.з.б. 1  ғ-дағыАвгустің статуясы, император Вителлийдің портреті, т.б.). ... ... ... ... ... ... аса ... шеберлікпен салынған мозаикалар(мыс., Александр ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ежелгі дәуірдің бейнелеу өнерінде Солт. Қара теңізжағалауының мәдениеті, Урарту мемлекетінің, Үндістанның, Қытайдың, ... ... ... ... ірі ... ... болды.Соғда, Бактрияның, кейін Ахемендер патшалығының бейнелеу өнері сақтардың“жануарлық ...  ...  ...  ...  ...  ... мен Көне Шығыс өнерінің әдістерін ... ... ...  ...  көркемдік  қағидалардың  жалғасын  табуыбайқалады. ... ... ... ... ... түсті. Бейнелеу өнерініңғажайып ескерткіштері Үндістанда б.з.б. 4-мыңжылдықтан б.з.б. 5 ғ-ға дейінжасалды. Үндістан ... көне  ...  ...  ...  ... ... Одан, сондай-ақ, Орталық Азия мәдениетінің де ... ... ... ... ... Синдтағы Мохенджо-Даро менПенджабтағы Хараппа елді мекендері болды. Ойылып бейнеленген абыз бен еркінде ырғақты қимыл-қозғалыс ... биші қыз, ... ... ... жануарлар — бұғы, буйвол, мүйізтұмсық, піл, т.б. мүсіндері ... ... ...  ...  ... ... кезеңі бүкіл Ганга жазығына билік жүргізген ... өріс ... ... ... идеологиясы үстемдік етіп тұрды.Үндістанның бейнелеу өнерінде мыңжылдықтар бойына Брама (жаратушы), Вишну(қорғаушы), Шива (қиратушы) және ... ... ... ... ... рухтар мен данышпандардың мүсіндері тұрақты кейіпкерлерге ... ... бай, ... ... күш-қуат пен динамикаға толыобраздар Үндістанның мифтері мен аңыздары арқылы дүниенің сұлулығы менадамға ... ... ... ... ... Үндістанда б.з.б. 3 ғ-да Ашокпатша тұсында кең ... ... ... ... безендірілгенғибадатханалардың, мемориалдық құрылыстардың салынуына себепші болды. Асакөрнекті де көркем ескерткіштер ... бірі — ... ...  ...  сұлу  алқабындағы  жартастардан  ...  ... ... 29 ... қасбеттері мүсіндермен безендірілген.Будданың сансыз көп мүсіндері ... ... ...  ... ... оюлармен  және  Будданың  шәкірттері  мен  ... ... ... іші түгелдей монументальді  ою-өрнектер мен ... ... ... ... мен ...  ... ... қалдырады. Адамзат мәдениетінің ең бір ежелгі ошақтарыныңбірі — ... ... ... ... 3 ғ-ға ... Бұл ... өнердіңдамуы қалалардың  пайда  болуымен  тығыз  байланысты:  ... ... ... т.б. ... ... ... ... стилірельеф пен өрнекті жазулармен қапталған рәсімдік ыдыстардағы бейнелерденкөрініс тапқан. ... ... ... ... ... ... оюлы өрнектер, алтын, малахит және фирузамен безендірілгенқабырғалар, нефриттен ойылып  жасалған  ...  ...  ... ... ... көрік берген. Қытай мәдениетінің маңызды кезеңі —б.з.б. 11 — 3 ... Чжоу ... ... 1-мыңжылдықта пайда болған діни-филос. ілімдер — конфуцийлық пен даоизм Қытайдың кейінгі ... ... ... Осы ... ... сәулет өнерінің қағидалары қалыптасты,аңшылықтың, егін орағының жанрлық  көріністерінен  тұратын  ... ... ... ... қытай бейнелеу өнері үшін классикалықстиль болып табылатын орамаларға тушьпен сурет салу өнері қалыптасты. ҰлыҚытай қорғанының құрылысымен ... Цинь ... ... 221 — ... көне ... дүниенің құрылымы, әлемдегі елдер туралы түрлішетүсініктерін бейнелейді. Оларда шынайы өмірлік бақылаудан туған пайымдаулармен ... қиял ... ... ... ... ... деп, ... және Орталық Еуропа елдері өнерінің ерте және кемелденген кезеңін,Византия мен Ежелгі Ресей ... (17 ғ-ға ... ... Ал ... ... ... ... Азия елдерінде өнердің ортағасырлықүлгісі әлдеқайда ... ... (19 ... ... дейін). Ортағасырлардағы Б. ө-нің дамуында ұлттық ерекшелік ерекше рөл атқарды. Оларкейінен бірегей ұлттық көркемөнер ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігі оның дінмен байланысының күшеюі болды.Адам сезімдерінің, уайымы мен ойының күрделілігі бейнелеу өнерінде ... діни ... мен ... ... ... ... ... тапты. Ортағасырлық батысқа да, шығысқа да руханилықтыңзаттық болмыстан биіктігін ... тән. ... ... ... Русь,Кавказ, Балканның ортағасырлық өнеріндегі рельефтер, фрескалар, мүсіндер,мозаикалар, шіркеу икондары — ...  ...  ...  ... мен ... ... жаратылуы, күнә жасауы, бүкіләлемдік ... ... ... ... ... және ... қайым, т.б.) қамтыды.Оларға күнделікті тіршілік сарындары аралас бейнеленген. Тарихи сюжеттергеарналған миниатюра ... ... Бұл ... өнеріне ашық бояулардың батылқолданылуы, ... ... ... көбінесе  алтынмен  әрленгенсалтанатты фон тән. ... ... ... ... ...  ...  мен  Орта  ...  мешіттері  еуропалықғибадатханалардан кем түспейді. Айтылмыш  кезеңде  ...  ... Орта ... ... ... ... жанры қарқынды дамыды,хұснихат жазу өнері ... ... ... ... ... ...  ашық  ...  ою-өрнектің  әсемдігі,  өмірлік  тәжірибеден  туғанпайымдаулардың ... ... ... ... тән. ... ... стилін Сефи, Жәми, Нақши Ахмед, Мұстафа Шелебисекілді шеберлер қалыптастырды. Қолөнер түрлері — ... ... ... ... жасалған ою-өрнекті бұйымдар жасау, қыш құю, ойылып, шекіліпөрнектелген қару-жарақтар жасау өнері қарқын алды. Шираз, ... ... т.б. ... ... ... мектептері пайда болды (12— 15 ғ.). Орта Шығыс миниатюрасының даму шыңы ... ... ... К.Бехзадтың шығарм-нан көрініс тапты. Қиыршығыс бейнелеу өнеріндегі тушьпен,акварельмен, гуашьпен ... және ... ... ...  салу  ... адам  мен  ...  ...  байқампаздығымен,таңғаларлықтай нәзік бейнелеу әдіс-құралдарымен Қытайда, Кореяда, Жапониядаүлкен жетістіктерге жетті. Жапон өнерінің кемелдікке жеткен ... ... ... салу — ксилография болды. Классикалық жапон гравюра өнерініңмайталман шеберлері — Китагава Утамаро, Кацусика Хокусай, Андо ... ... және ... ... ...... дәуірініңбейнелеу  өнері  күрт,  ...  ...  ...  ... жанр ... ... ... тұлғалардың молдығыменбелгілі. Әлемдік бейнелеу өнері тарихындағы бұл ... ... ... ... ... ... елдерін қамтып, негізінде Ежелгі Грекияның мәденимұраларына қайта назар аудару, оның гуманистік мұраттарын ... ... ... ...  ...  сипатымен  ерекшеленеді.  ... ... ... қайнары болған бейнелеу  өнерініңреалистік түрі, ... өмір ......  ...  ... Қайта өркендеу дәуірінің бейнелеу өнеріне адам мен әлемді тереңтануға ұмтылу, адам ақыл-ойының күші мен ... ... ... ... ... пен ... болмыс үйлесімінің ұйтқысы ретіндегіадамның биік бейнесі, ... ... ... ... Қайтаөркендеу өнеріне бөлекше мағына мен тұтастық дарытты. Еуропалық Қайтаөркендеу ... ... ... ... ... ... ... (13 — 16 ғ-лар). Ол ерте, жоғары және кейінгі Қайта өркендеу ... үш ... Ерте ... өркендеуге тән ерекшелік  —  бейнелеу  өнерініңжергілікті флоренциялық, венециялық, умбрийлық, феррарлық, т.б. ... ... ... Оның ең ... ...... ... дельКастаньо, А. Мантенья, А. де Мессина, Фра Анжелико, Филиппо ... ... және т.б. ... ... ... ... өнеріне адамды әлемніңүйлесімді құрылымның ... ... ...  ...  идеалды-асқақбейнелердің сомдалуы тән.Көрнекті суреткерлер шығарм. бұл кезең өнеріне ерекше кең тыныс, ... ... ... ... да ... картиналарындағы психологизммен биязы да көтеріңкі леп, Микеланджело Буонаротти ... ... мен ... рух, ... де ... ... ... Джорджоне мен Тициан кескіндемелеріндегі нәзік сезімталдық жәнебояулар үндестігі — ... ... ... ... өркендеу дәуірінде Тициан,Микеланджело, Тинтореттолар шығарм. ізденістерін одан әрі дамыта түсті.Өнерде адам мен ... ...  ...  ...  пен  қоғамдыққатынастарға терең мән, шиеленіскен драматизм жүктеу үрдісі ... ... Орт. ... елдерінде Қайта өркендеу дәуірі хронологиялық жағынан ғанаемес,  сондай-ақ,  түр,  идеалық  мазмұн  ...  да  ... ... ... Өркендеуі аталған  Нидерланд,  ... ... ... ... ... ... ... бір ортаның,адам және оның іс-әрекеті, еңбегі, өмір салтының нақты белгілеріне ... ... ... мен  ...  жаңа  ...  ... 14—15 ғ-лар шегінде Бургундияда пайда болды. Бұл ... ...... ... ... қайта өркендеуінің ірі шебері Альбрехт Дюрер (15—16 ғ-лар шегі)болып табылады. 15 ғ-дағы Нидерланд кескіндеме мектебі (мехрабтық ... ... ... ... ... арасындағы еңбір ықпалдысы болды. Бұл мектептің ірі өкілдері — Я. ван Эйк, Хуго ван ... ... ван дер ... 15 — 16 ... шегінде салынған сатиралық-ғақлиялық, символдың-мистикалық мазмұндағы Х. Босхтың картиналары белгілі.17—18 ғ-ларда Еуропа Б. ... даму ... ... Францияда ( Ф. де лаТур, Н. ... А. ... Ж.Б. ... Ж.О. ... Италияда (М.Караваджо, Б. Тьеполо, Дж. Креспи, Ф. Тварди), ... (Эль ... ... Ф. ... Б. ... Ф. Гойя), Фландрияда (П.П. Рубенс, Я.Йорданс, А. ван Дейк, Ф. Снейдерс), Голландияда (Ф. ... ... ... ... (Дж. ... Т. ... У. Хогарт), Ресейде(Ф.С. Рокотов, Д. Г. ... В. Л. ... ... ... ... ... ... нақтыланды. Стильдік белгілері ортақтүрлі ... ... ... ... ... композициялық,динамикалы барокко, қанық суретті, айқын сызықты классицизм, нәзік бояулысұлу ... ... ... ... 19 ғ-да ... мен Азия Б. ... мектептері қалыптаса бастады. Бұл аймақта  ...  ... көне ... ... ... ... өзіндік сипат  алды(Үндістан, Жапон, Қытай). Сондай-ақ, ... Б. ... ... ... ... елдері, Африка халықтарының алғашқы және  көне  дәуірдегіөнерлерінің ықпалы болды. Осы ...  ...  ...  ... т.б. ... ... ... (Францияда — Т. Жерико, Э. Делакруа,Германияда — К. Д. Фридрих, Ресейде — О.Кипренский, С.Шедрин, К. ... ... ... ... ... ... көріп-тану арқылы өмірдіңшынайы бейнесін беруге зейін қойды: (Ұлыбританияда Дж. Конетебл, ФранциядаО. Домье, Ресейде А.Г. Венецианов, П. Федотов). 19 ғ-да ... Б. ... ... мен ... ... ... импрессионизмпайда болды (Э.Мане, К. Моне, О. Ренуар, К. Писсарро, А.Сислей, Э. ... ... аяғы мен 20 ғ-да ... ... және ... ағымдар пайдаболып, бейнелеу өнерінің даму процесі ... де ... ... ... ... ... ... шеберлігімен өнерге Ван Гог келді. Өнердіңпостимпрессионизм (П. Гоген, А. Дерен), фовизм (А. ... ... ... П. ... Ж. Брак), футуризм (У. Боччони, К. Малевич), дадаизм (М. Дюшан, Ф. Пикабия, М. Эрност), сюрреализм (С. ... ... ... Т. ван ... т.б. ... бағыттары дамыды. 20 ғ-даадамның ішкі ... ... ... барлық қырынан көрсетугеұмтылыс нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ж. ... экспрессионизм, футуризмнің тармақталуы нәтижесіндеабстрактілі өнер (затсыздық) белең алды.Б. ө-ндегі түрлі бағыттар негізінде“Стиль” және ... ... ... ... ... ... шығармалары, В. Е. Ташлин конструкциясы, америкалық  ... ... (Дж. ... М. ... ағылшын мүсіншісі Г. Мура,неміс хеппингін қалыптастырушы Г. Юккер, ... ... И. ... ... болды. 20 ғ-дың 2-жартысы мен соңында Б. ө-нде концептуалдылық,кинотекалық өнер, перформанс өнері, трансаванград ағымы, т.б. ... ... ... ... ... Д. Джадд, Дан Асаль — Рози, К. Андре, Д.Смит, А. Лоран, Э. Уорхолл, ... Д. ... Я. ... А. ... ... Нам Джун Пэйк және т.б. ірі өнер ... шығармалары өміргекелді. Көне дәуірден біздің заманымызға дейінгі  ...  ... ... бай ... ... ... аса ... саласы. Көнедәуірден Еуроазия мәдениетінің дәстүрін сақтап қалған Қазақстанның ... ... ... ... орны бар.  Қазақстанның  бейнелеуөнерінің қалыптасуы, даму үрдісі оның геосаяси ... ... ... ... мен тарихи кезеңдердегі көркемдік гүлдену дәуірлеріментікелей байланысты. Қазақстанның көне өнері бастауын ... және ... ... ... ... ... ... ыдыстардағы суреттер, т.б.жатады. Қазақстандағы бейнелу өнерінің келесі даму кезеңі — қола ... ... ... ... ...  ...  ... көрінген кешенді таңбалы тастар — Тамғалы, Бұғы тас, жоғары Ертісалқабы, ... ... ... ... ... Сақ ... Б. ... мұрасы да аса бай. Есік қорғанынан табылған сақ ... (б. з. б. 5 — 4, 4 — 3 ... ... ... ... ... ... соның ең бір көрнекті үлгісі. Қазақстанның орта ғасырлардағыөнері өзіндік өрнегімен ерекшеленеді. Бұл кезеңдегі өнер ... ... ... қалалардың салынып, сауда мен қолөнердіңдамуымен үндесті. ... ... мен ... да осы ... ... өнер, тері илеу, қыш құю, тоқыма өнері дамыды. Қазақ халқыныңкөркемдік ойлау жүйесі мен ... ... ... ... ... ... жүйесінде айқын ізін қалдырған. Адам мен табиғатты тұтасбірлікте қарастыратын ... ... ... мен ... киіз ... өз көрінісін тапқан. 18 — 19 ғ-лар мен 20 ғ-дың басында қазақхалқының ... өмір ... ...  және  орыс  ...  ... (Т. ... Б. Залесский, А. Горонович, В. ... ... П. ... Г. ... қызығушылықпен бейнеледі.Қазақтың дарынды ұлдарының бірі Ш. Уәлихановтың суреттері 19 ғ-дың 2-жартысындағы графикалық туындылардың Қазақстандағы алғашқы ... ... ... 20 ... басында Қазақстанда кәсіби кескіндеме, мүсін,графика жанрлары қалыптаса бастады. Оның негізін қалаушылар — Ә. ... ... ... ... бейнелеу өнері  алғаш еуропалық көркемдік  дәстүрарнасында дамығанмен, ... ... бойы ... ... ... ... стильмен даралана бастады. Айқын ұлттық қолтаңбасыменкөрінген С.Мәмбеев, М.Кенбаев, ... ... ... ... дарынды өнер шеберлерінің үлкен шоғыры қалыптасты. ... ... ... ... ... бейнелеу өнері— қазіргі таңда ірі өнер саласынаайналған. 20 ғ-дың соңы ... ... төл ... пен ... тарапындағыізденістер қарқынды дамып, қазақ өнерінің жетіліп, ... ... ... ағымдар, даралық стильдер туған кезең болды. Бұл бағытта Е.Мергенов,Е. Төлепбай, А. ... А. ... ... А. ... А. ... ... еңбек етті.Қазіргі кезеңде қазақ ... ... ... ... ... ... ұлттық ерекшелік, т.б. құндылықтарға ден қою, ... ... ... ... ... ...  ретінде  қазақөнерінің әлемдік бейнелеу өнерінде өзіндік орны бар.1.2 Бейнелеу өнерінің түрлеріКез келген қоғамның ... ... мен ... сол ... ... ... тікелей байланысты. Оған дүниежүзілік деңгейге кеңінен танымалбіртуар туындыларымен өз Отандарын ... паш ... ... да ... ... ... Ә.Қастеев сынды тағы басқа ... ... қас ... мен атақ даңқтары дәлел. Сондықтан да ... өмір ... ... ... ... ... білу үшін,оның сан-салалы өнерін оқып үйренудің маңызы зор. “Ел болам десең, бегіңдітүзе” деген нақыл ... ... ... ... ... ... ... өнері алуан қырлы да алуан түрлі. Онда ... ... мен ... туралы практикалық мағлұматтар берместен бұрын оныңтүрлері және жанрларымен танысқан жөн. ХІХ ғасырға ... ... ... ... ... ... және ... (кескіндеме) өнердіңбасты бір үш түрі болып есептеледі. ХІХ ғасырдың аяғына қарай өнердің біртүрі – ... ... ... ... ... және қосалқы түрденөнердің жеке және ... ... ... ... ... ... ... дизайн сияқты түрі де өте айқын бейнесін ... ... да ... ... ішінде ең бастысы болыпкелді. Ол дәуір идеясын мейлінше ... ... және өз ... ... ... – скульптура мен живописьтің стилін ... ... өзі әрі ұзақ ... ... ... ... ... американүндістерінің ежелгі храмдары сан мыңдаған жылдар тұрып, ... ... ... бірге бізге архитектураны өнер ретінде қабылдай көбіне қиын.Біріншіден, оның скульптуралар мен картиналардан айырмашылығы өте көп – ... ... және ... ... ... архитектураменбіз күн сайын және сағат сайын ұшырасамыз – ... ... ... ... және ... істейміз, барлық уақытта архитектураарасында жүреміз де оны ... ... ... ... ... ... ... қабылдаймыз. Музыканы біз қалаған уақытта тыңдаймыз: киноғанемесе музейге керегінде ... Ал ... ... өнер ... ... ... ... қажеттілік бар ма немесе жоқ па – оған қарамастанбізді үнемі қоршап тұрады. ... – бұл адам ... ... ... ... мен ... пайда мен әсемдік бірге өрілген.Және  де  архитектура  тікелей  ...  ...  ... ол, бәлкім, бейнелеу өнерінің барлық ... ... ... ... ... әсер ... мейлінше қабілетті өнерболып табылады. Дарынды архитектор жасаған әрбір құрылыста, әрбір ғимараттаөзіндік бет-бейне бар, оған ... ... күй ... ... – бұл еш ... бейнелеу өнері деп атауға болатынөнер: ол шынында да ... ... ... ... бейнелейді. Оныңархитектурамен ортақ жайты бар: оның ... ... ...... формажәне ол да қатты әрі ұзақ сақталатын материалдардан – ағаштан, ... ... ... ... ... ... тобын жасау үшін көп уақытжәне көп еңбек, әсіресе скульптураны тастан шапқан кезе, ... жай ... өзі көп ... Оның ... ол, ... сияқты, ұзақ сақталады,сондықтан көптеген скульптуралық туындылар ғасырды емес, мыңдаған жылдардыбасып өтіп, мысалға, ежелгі Мысырдың ... ... ... басы сияқты,күні бүгінге дейін біздерді толғандырып, тамсандырып ... ... ... графикамен және әсіресе живописьпенсалыстырғанда өте шектеулі: мүсінші композицияға қоршаған ортаны ... ... ... бере алмайды, бәрі де фигуралардың өзімен –олардың  формаларының  ...  ...  ...  қимылымен,материалмен, фактурамен білдірілуі тиіс.Кескіндеме. Кескіндеме дегеніміз — әр түрлі бояу түрлерімен жазықтык,бетінде орындалатын көркем ... ... ... ... писать» деген сөзінен алынған, яғникөріністер мен ... ... ... жанды етіп жазу  дегенмағынаны білдіреді.Живопись бейнелеу өнерінің аса ... түрі  ... ... ... ... ... ... т. б.салынады. Негізінен қолданылатын бояу ... ... ... ... ... пастель, сангина және т. б. Кескіндеме  — бұл майлы бояулармен жасалған және ...  ... біз ... ... ... ғана ... Кескіндеме ұғымыкең әрі мейлінше сан алуан техниканы қамтиды, мысалы, түрлі сулы бояулармен— темперамен, гуашьпен, акварельмен салынган ... ... ... аздапбоялған суретке (пастель) ауысатын КЕСКІНДЕМЕ бар,  ...  ... ... ...... өнерінің неғұрлым бай әрі толысқан ... ... сан ... мол ... қолданылады. Суретшілер өнердіңұшы-қиырсыз осы саласына көбіне өздері сүйген әуендер мен ... ... ... ... ... ұнатса, екіншілері пейзаждарды,үшіншілері тарихи, соғыс немесе тұрмыстық көріністерді бейнелеуге құштар.Бейнелеу өнерінің бұлай сапталуы жанрларға ... деп ... Жанр ... түр ... тек сөзінен шыққан. Живописьте ... ... ... ... ... және тақырыптық картина. Айта ... ... жанр ... жанр ... ал ... ... ... аталады.Пейзаж (француз сөзіне шыққан) – бұл ландшафты, табиғатты бейнелеу.Пейзаж дербес жанр ретінде, Қытайда, Жапонияда және ... ... ...  ...  Европадағыдан  ертерек  ...  ... ол XVII ... ... Италияда пайда болды, ал содан кейінГолландияда ерекше жоғары дамыды. Орыс өнерлерінде пейзаждың гүлденуі ... ... ... ... ... ... Н.Рерих және басқада көптеген суретшілер).Пейзаж – қайсыбір жерлерді жай ... ... салу ... ... сезімдері мен ойларын берудің үлкен мүмкіндіктері жатыр. Адымөмірімен ... ... ... өмірі мәңгілік сияқты болып көрінеді.Бұл торлаған аспан, теңіз толқындары, ормандар мен ...  ... ... ... ... болса, сондай күйінде қалады. Бірақ осы бірөзгермейтін табиғатты ... ... ... ... ...  ... ... голланд суретшілерінің картиналарында теңіз үнемідерлік романтикалық сарынсыз ...  ...  олар  ...  ... ... бейім емес. Олар үшін теңіз – сауда мен жұмыс орны,тіршілік қарекетін ... ... ... ... - әрдайым дерлік үрейлі дүлей күш,мөлдірлеу құпия сырлы тұңғиық. ... зор ... қия ... лапқояды. Адамдар, тіпті кемелердің өзі де – осынау қаһарлы, өлшеусіз ... өте ... ... де ... Оның ... ... ... тәнтілікке, романтикалық сүйіспеншілікке бөленген.Бір табиғи мотивтің өзі суретшінің қылқаламынан мүлде басқа толысуға,басқаша түске ие бола ... ... ... көзқарастарын, көңіл күйінбереді.Портрет. Бұл жанр басқалардан бұрын пайда болды – үш мың ... ... ... ... ... египет портреттері, екі мың жыл бұрынғымозаикалық Рим және темпералық фаюм портреттері белгілі. Адамдар ... ... ... ... ал ... египеттіктер тіпті қайтыс болған адамныңжаны портретке көшеді екен деп есептеді.Үлкен шебердің ... ... ... ... портрет шынында дарухтанғандай болады, портретке түсірілген бет-әлпетте ой, қайғы-күйініш,қуаныш, ... және ... қиын ... өмір ... ... ... ... және қажетті сапасы – оның ... ... бұл, ... ... ... ... жеткіліксіз  шарт.Адамның сыртқы белгілерінің арғы жағынан біз ... ... ішкі жан ... тап ... ... ... Бізсуретшінің оған қатынасын да сезінуге тиіспіз.Тақырыптық картина - өмірді,  адамдардың  ...  ... ... да бір шын ... ... ... көріністібейнелейтін картинаны осылай атайды. Мұндай картиналар тарихтан бұрынғызамандардан өз бастауын алады – жартастар мен ... ... ... аң ... ... және ... да іс-әрекет түрлерін бейнелеген суреттеркөптеп табылуда. Ежелгі Египет, Греция мен Рим ... ... ... ... ... бізге дейін жетіп отыр.Бірақ станоктық тақырыптық  картина  ...  ... емес ... тек Ренессанс дәуірінде ғана пайда болып, кең өрісалды. Тақырыптық картина даму ... ... ... оған көз ... бейнелеген сәтке дейін не болғанын және одан кейін не ... ойша ... ... немесе И. Крамской  айтқандай,  «холстытүсіндіру үшін екіншісінің қажеті жоқ».Натюрморт та, пейзаж да, ... де ... ... ... ... мүмкін.Тақырыптық картина болмысты мейлінше толық және терең  бейнелепкөрсетеді, оның мүмкіндіктері шексіз әрі әр ... ол тым ... және ... ... сан қилы ... ... ... аса ұлы әлемдікоқиғалар ... ... ... ... тұрмыстық көріністі бейнелеуімүмкін.Графика.Бұл ұғым суретшілер іс-әрекетінің өте кең және сан ... ... ... ... сол, ... біз ... жердекездесеміз.  Кітаптағы  иллюстрациялар,  газеттегі  суреттемелер  ... ... ... ... безендіру, көшедегі плакаттар– осының бәрі графика неғұрлым шартты, ол түстер мен ... ... бере ... ... ... ... ... ең негізгісінтаңдап алады. Графика өнерінің живописьпен кейбір белгілері ортақ: онда да жазықтықүстінде бейнелеу орын алады. График,живописьші сияқты, ... ... ... ... сала ... ... ... егер живописьте түс және ол жасаған колоритбірінші орында тұрса, ал ... ... ... ... де ... ... графикада суреттің рөлі шешуші, мұнда ол өнердің дербес түрінеайналады. Графикада сызықтар, штрихтар, ашық және қара ... ... ... ... маңызға ие болады. Рас, графика өнерінің кейбір түрлеріндетүстер де пайдаланылады, бірақ оның рөлі, ... ... ... ғана ... ... ... ... – заттардың тек нобайы ғана беретін ... ... ... ... ... те көп нәрсені – адамның типін, характерін,қимылын бере алады. Суретшінің ... дәл ... ... ... ... ... ... болмашы ауытқулар бере отырып, оны  аздапжіңішкерте немесе жуандата отырып, оған түрлі ... ... ... ... пен көлеңкені және бір жағынан заттыңфактурасын беруге қабілетті штрихтық ... ... ... түстермен боялуы да мүмкін әдетте бұл акварельмен немесе ... Бұл ... ... ... ... ... ... ишарағана, басты міндет форманы беру болып қала ...  ...  ...  түрлеріне  жатады,  суреттерденайырмашылығы сол, оларды көп дана етіп ... ... ... ... ақ-қара және түрлі-түсті болады.  Түрлі-түсті  гравюралар  ... ... ... ... ... тағы бір түрі – ... дакөбейеді. Бұл – бетіне тікелей сурет салынған ерекше жалпақ тастан ... ... ... және түрлі-түсті болады.Графикалық өнердің ең көп тараған түрі – плакат. Оның түрлері аз емес,бірақ олардың ішіндегі ең бастысы – қоғамдық ... ... роль ... үгіт ... ... аса маңызды ерекшелігі суреттің қысқашажазумен мағыналық және композициялық жағынан бірігуі болып табылады.Сатиралық ...... да ... ... айтарлықтай роль атқарады.Олармен біз, газеттің немесе журналдың кезекті ... аша ... күн ... үшін ... алғанда қолданылған түстің шарттылығы, ... ... мен ... тән. ... ... живописьпен жәнескульптурамен салыстырғанда сыртқы  ұқсастықтан  едәуір  ...  ... өнер деп ... ... ие, ... ... көзімізді қуантатын практикалық пайдалы заттар жасауды ... ... ... ... ... архитектурамен туыстас: онда пайда мен әсемдікбірігіп жатады. Қолданбалы өнер халық  творчествосымен  ...  ... ... өнер ... ... ... ыдыс-аяқтар, үй-ішітұрмысында қолданылатын басқа да тұрмыстық заттар және ойыншықтар жатады.Қазіргі ... ... ... ... ой елегінен  қайтаөткізіп, творчестволықпен қайта өңдей отырып, оларды жаңа ... ... ... бейімдейді. Резеңке ойыншықтарда да форма барыншажалпыланған, бірақ ... ... ...... ... ... келеді.Ал оның үрлеген кезде жалпақ нәрседен аумақты нәрсеге айналуының, ... ... ... ... ... ... өзі неге ... мейлінше сан алуан машиналарды безендірумен, оның өзінде ... ... ... безендірумен емес, олардың конструкциясыменжәне атқаратын ... ... ... ... ... ... ... мен атқаратын қызметін баса көрсететінсыртқы сұлулыққа инженер-конструктор мен суретшілер мен ... ... ... қол ... Мысалы, қазіргі заманғы самолеттіңнемесе автомобильдің тамаша формасын жасау үшін оның техникалық құрылысынғана емес, ... ... осы ... ... тарихи жолдарында да тереңзерттеу ... Сырт ...  ...  ...  және  ... білдіретін қазіргі заманғы автомобильдердің формалары да осылайжасалған.1.3.Батик техникасының тарихыБатик өнері өте ертеде дамыған. Индонезияның Ява аралында ... ... ... Алғашқы маталардың өндірісіне дейін  малайзиялықтар заттарыналып келіп аралда,  ...  ...  ...  жабайы  аралардыңбалқытылған балауызы арқасында, өсімдік бояғыш заттармен қалған ... соң бояп ... ... ... ... соң бұл ... негізі  –балқытылған балауызбен сурет түсіру – сол жұмыстың сәндеуге де қолданабастады. Матаға ... ... бояу ... ... яғни механикалықтүрде резерв жасайды. Содан соң матаға түрлі түсті ... жаға ... ... осы бір ... ...... әдістердің біріматаны әрлеудің негізі каланды. ... ... ... ... ... –Батик.  Батик сөзі Яван тілінен аударғанда ыстық балауызбен сурет салудеген мағынаны білдіреді. Осы ... ... ... ... ... ... батик техникасы жеткілікті күрделі  және көп еңбектіқажет етеді, ... да ... ... жатырмыз. Рамаға керілген матағабалауызды пайдалана отырып, әртүрлі өрнек ... ... ... ... ... ашық ... жерлерді түрлі түсті бояулармен бояпшығамыз. Осы ... ... рет ... ... ... қалай шығуынабайланысты. Соңғы рет матаны ...  ...  ...  ... алып тастаймыз. Бүгінде балауыздың жағылуына пайда ... ... ... ... ... көп ... кемірек қажет ететінболды. Сонда да бұрынғысынша жоғары көркем дік түрінде қалды.Көп ғасырлар бұрын ... ...  ...  ...  әуедегіпейзаждарды таң қалатын сұлулықтарды жасау, ерекше гүлдердің суретін ... ... ... сахнасының суретін салды. Кейбір ... ... тек қана ... ... IX ... жаңа ... стилі пайдаболды. Оны сыншылар  бояу ... деп ... ... ... ... азар жақын бояумен көрінетінін ашық түспен жасалғанын тушь пенқылқаламның кең қозғалыстармен  ... ... ... Азат ... Қытайда кең тарады және сондай биік белесті бағындырды. ХII соңындаакадемиялық стиль атағына ие болды. Шебер қолындағы қылқалам ... ... ... немесе қағаздың бетінде. Мүмкін сондықтан болар ... жазу ... да бір ... қолнануынсыз еркін жазу деп аталады(7-18).XX ғасырдың басында  Ресейде жылытуды қажет ... ... ... ... Осының арқасында біздің елімізді Холодный ... ... Мен ... мына ... ... ... азат жазумен оны біріктіре отырып,  сол себепті оның арқасында керемет жасап шығаруға ... ... ... ( ... ... » маталарға тамшы «)-  матада жасалатын ерекшетехника (сонымен қатар қолымен сәнденген матаның өзін де ... ... ... ... ... ... ... салынған.Батик Индонезия халықтарында баяғыдан белгілі (әсіресе Ява ... I ... ... ... соң Шумермен ертедегіде, Жапонияда,Перуде, Батыстағы және Орталық Африкада, және  кешірек (XVIII ғ)- Европада,Ресейде 1930 ... ... ... уақыты бойынша батик пайда болуы мен ... ... ... және суретшіден суретшіге ... ...  ...  ... ... ... бейнелеу өнерінің көптеген қабілеттерінөзіне сіңіріп алды.  артынан және дамудың таяқ бар, ... ... және ... сүретшіден, ұрпаққа ұрпақтан кешіп өте, сорып алдыөзінді көптеген бейнелеу ......  ...  ... ... ... ... дәстүрлі классикалық батиктіңмаңызы оңайлатылған  өрнектің   арнайы  құралдарының  әр  ... қолы ... ... киім ... ... ішкі ... ... жазуды рұқсат етіп жатыр.Батик әр түрлі елдерде бірсыпыра айырмалық ерекшеліктері  ... ... ... негізі — индиго тонның — көк, ... және піл ... ... барлық реңдері  индонезиялық дәстүрлі оюсимволдары мағынасы әр түрлі және жиі символикалық мағынаға ие, ... ... ... ... ... сонымен қатар: патшалық жәнекорольдық оюларды қайта қайталауға ешкімнің құқықтары ... ... әлі  ...  ...  ...  дәстүрлерді  көзініңқарашығындай  сақтап жатыр, осы күнге дейін ... ... ... ... бұл ... ... ... салынған паста бамбуктікшыбықтың арқасында жағады. Матаның тек қана ... ... ... ... ... әзірленіп алынады. Осы жолмен бояу тәсілі —өте ұзақ уақытты және көп еңбекті қажет етеді. ... алып ... ... жай  ...  ...  және  ...  фигуралықбейнелеулер қалады. Явалық батик қасиетті мата болып есептеледі.Индияда орта ғасырларда ... ... ... ... қолдық  тәсілмен(қылқаламмен),  немесе  ағаш  ...  ...  ...  Үндітехнологияларының қазіргі кезеңінде бандхана техникасы (бандхей , бандхни ... , ...  ,  ...  ),кең  таралған.  Адамдарды  киімде бейнелеулеуде ұсақ тегіс өрнектерді салғанда  ежедгі үнді ... ... , ... ... ... ... планги деп атайды,Мәнділеп жатыр деген мағынаны білдіреді. Суматрада ...  ... ...... ... — кестелеумен, інжумоншақтармен және қабыршақтармен толықтырып жатыр.Ерекше  композициялық  ...  ...  ...  ... ... фигуралары адамдар мен жануарлар бир  ортақрамагаорналастырылады, және де бүкіл ... ... мен ... ... және діни символдарды бейнелеулермен толтырылған. Бірақ Европада —XVIII ғғ ең тез және көп  ... үнді ... ... Еуропаның үндішыттарына таң ... ... ... даярлау технологиясынын жылдамүйреніп алды.Қытай жібектің отаны ... ... (ол б.з.д XII ... ... орта ... ... ... Қытай жібектерін өздері де кездемеәдісімен безендіре бастады, (Безендірудің бұл тәсілінің атауы жанцзені ... ... ... ... ... бояғышпен жағып отырды. Тандәуірінде  бояумен өрнектердің түсірілуі үш әдіс  ...  ... ... и ... Дәстүрлі қытай батигі  одақтық жәнетүйінді әдемілеулерінде өзінің индигосы жиі ... ... ... жазуыфилософиялық мінез — құлықты ... ... ... ... ... ... ... пен  қуанышты  ал  лотос  ... ... ... Дүниеге ең алғаш рет жібек матада көркемкөріністі бейнелеу  осы қытайда келді.Жапонияда мәдениетінің  өзгешелігі арқасында, ... ... ... өте XIII ... сәнге елтаңбаның ою өрнегі кіре бастады. Бірақ  XVIғ.дың соңында жапониялық ... қол ... оны ... ... ... ... ...  киномоға  арналған  ...  ... да, ... мәнінде пайдаланды. XVIIғ.дың соңында Миядзани Юдзенсалу пастасы көмегімен суретті түсіру техникасын ойлап тапты. Атауы юдзен.Русьта ең көп ... ... жазу ... ... ... ... ... суреттердің әдісі.  Мына тәсілдің мәні:тақтайда өрнеккесіліп ... ... соң ... ... ... және баспа түргеайналдырылады,Батик – бұл матаның үстіне ең алдымен воск ... ... ...  ... ... ... суретін салатын өнердің бір ... ... ... ... ... ... кейін ғажайып , көркемсурет шығады. Қазіргі жаңа технологияда батикшілер арнай авнилин бояуыментамаша шығармалар жазады.  Бұл ... бір ... ... ... ... нәтиже шығарын болжай алмайсың.  Батиктің әр түрліорындалу әдістерінің ... өзің таң ... ... тамаш көркемшығарма орындайсың(7-29).1.4. Батик техникасының түрлері, ... ... мен ... батикің әр түрлі орындалу әдістеріне қарай оны суық ... ... және ... ... деп бір неше ... ... ... сияқты жеңіл маталардан бастап барғыт тәрізді ауыр маталарғада арнай бояумармен ... ... ... болады. Дегенмен таза табиғижібекте орындалған сурет ерекше әдемі болып көрінеді. Жібектің бірнеше түрібар. батиктің сәтті шығуы ... ... да ... матаны көркемдепөңдеуде оның қалыңдығы да ескеріледі. Жұмысты бастамас ... ең ... ... ... көру ...  ... ... біз матаныңтүрлерін және оның ерекшеліктеріне қарай қолдануын қарастырамыз.|Маталардың  |Матаның ерекшелігі        ...        ...    |                 |            ...    |Тығыз тоқылған, ... ... ... көркемдеп өңдеп,||       ... тез ... ... ... ... ...   ||       ...              ... ...     ||       |                 |            ...  ... тоқылған, умаждалмайтын,  |Галстуктар, киімдер,  ||       ... ... ... ...   |орамалдарды дайындауға ||       ... және ... ...    ...        ||       |                 |            ||       ... ... мата. Жаңа бастап  |            ...    ... ... ... үшін    |Галстуктар, киімдер,  ||       ... ... ... және  ...      ||       ... өте ...        ... дайындауға ||       |                 ...        ||       |                 |            ||       ... ... Бояуды сіңіруі және  |Орамалдарды,      ...     ... өте ...        ... ... ||       |                 ...        ||       |                 |            ||       ... сіңіруі мен жайылуы әлсіз. |Интерьердегі текстильді,||Шелк-бурет  |                 ...  ...   ||       |                 ...        ||       ... ... ... мата. Бояуды |            ||       ... және ... ...   ... текстильді,||Дюпон    |                 ... ... ...  ||       |                 ... ...  ||       |                 ...        ... ... ... көркемдеп өңдеудің кез-келген түрі үшінкергіш керек ... ... ... ... бірнеше түрі бар.олардың өлшемдері әр-түрлі. Сонымет қатар жылжылмалы кергіштер бар. ... ... ... ... қолайлы. Резевтік құрлымды жүргізуүшін қатты шитиндік кисты ... ... шыны ... ... Ал ... үшін ... кисты қолданған жөн. Олырдың өлшемдерінің әр-түрліболуы жұмысты жазғанға қолайлы. Эскиздерді ... ... ... қағаздаорындаған дұрыс.Бояулар. Суық және еркін батик үшін спиртке қосылған сұйық әрі өтеашық, таза ... ... ... ... Бояулар қою күйге айналыпкетпей керек.Ал ыстық батикке арнайы ... ала ... ... ... контур сызықтарын жүргізіп алады. ол бояулардың бір-біріне жайылыпкетпеуі үшін қажет. Резервтік құрлым  ... ... ... қосылыпдайындалады.Парафин 250 грВоск майы 250 грБарлығы 500 ... ... шыны ... ... темір ыдыста сақтайды. Жұмыс істеубарысында осы ыдыста тегештегі қайнап тұрған судың ... ... ... ... контурын салады. Резервті құрлыммен контур сызықтарынжүргізгеннен ... шыны ... ... қою ... себебі келесі жұмысістеу кезінде ол жарамсыз болып қалуы ... ... ... ... орындалу техникасына және эскиздіңкүрделілігіне қарай батиктің негізігі үш түрі ... суық ... ... және ... ... ... батик. Суық батиктің  ыстық  батиктен  ... ... ... сызықтары нақты болуы керек. Резервтікқосындыны мата бетін ежүргізу үшін ... шыны ... ... ... ... ... ... дайындап, яғни жуып алған жөн. Себебі тазамата бояуды жақсы сіңіреді. Оны ... ... ... ... ... ... ... кергіштегі мата стол бетіне тимеуі керек. Келесі кезең– шаблон дайындау. Суретті матаның ... ... ... ... ... жөн. Ол үшін ...  немесе жұмсақ қағазды қолдануға ... ... ... ... ... ... ... матаның бетінерезервпен жүргізіп алады. кальканы алып матаның бетіндегі контур бойыншарезервтік қосындыны шыны түтікше арқылы жүргізіп ... ... ... ... ... бояумен жүмыс жасай беруге болады. суық батиктіорындағанда ... ... жағу  ...  Суық  ...  ... ... тұратын композицияны орандаған жақсы. Суықбатите бояуды ... ... ... ... жағуға болады. тек бояудың тазатүсін жоғалтып алмау керек.Ыстық батик. Ыстық батикті орындалу ... ... үш ... ... ... ... күрделі батик және «дақтан» батигі.Батиктің  түрлері  салынатын  суреттің  күрделілігіне  байланыстытаңдаланады. ... ... емес ... ... ... ... Резервтік қосынды арқылы контурды жүргізіп алғаннан  кейінбояудің ... ... ... ... ... ... Ал ... композициялықсуретке бояу бірнеше қабат болып жағылады.  Әр қабатқа әр түрлі шаблондайындалады.«Дақтан» (от ... ... ... және ...  ... ... күрделі болса бірнеше шаблон дайындалады. ... ашық ... ... ... ... Ең бірінші калкаға тущпен суреттіңнегізгі орталық ... ... ... ... ... оны ... ... резевпен контурын жүргізіп аламыз. әрбір бояудың қабатына әртүрлі шаблон қолданылады.Эскиз бойынша ақ ... ... ... ... ... ... яғни бұл ... ақ дақтарымыз. Соңынан ашық түсті ... ... бояи ...  ... ... ... шоблонмен келесі этапбойынша жұмыс істейміз.Еркін батик. ... ... ... ... пен суық ... ... акварель техникасына ұқсайды. Ол екі түрлі әдіспен ... ... ... ... дымқыл баатик. Құрғақ батикте арнайы дайындалғанматаны рамкаға ... ... ... ... ... Оны ... ... эскиз бойынша бірден матаның бетіне түсіруге ... ... ... ... ... ... Ал дымқыл батикте керсінше бояужайылып кеткені дұрыс. Картинадағы сурет монотипия ... ... еске ... ...... ... ... Индоқытайдағы ең ежелгі болып есептеледі.Технологиясы қарапайым: дәл басқа батиктегі сияқты дәл солай жасалды.Балауызбен жүріліп өтеді бояудың бір ... ... ... ... ... әл ... ... арқандар болады.Матаны тығыз орап алып,жиппен байлайды краскаға салынады немесе ... ... ... өтеді.Одан соң матадан жіпті алып тастағаннан кейін жіп ... жер ... ... ... ... сурет матаны орауына жипти байлауына байланыстыболады. Түйіншектер тоқылып немесе қолмен істелетін қаттап ... ... ... ... ... батикке мақта маталармен және жібек маталарды ... ... сай ... краска түрлерін пайдаланады. Мата жалпы ... ... ... ... ораудың алдында мтаға түрлі түсті жолақтарнемесе шашырандылар ... ... ... кезең : жазу нәтижесі матадағы сурет матаны  ширатып  оруынатәуелді.Матанын ширатылуына ... ... ... ... ... ... ... алуға болады. Дәл осындай ширатудан кейінматаны ... ... және ... ... сонда белгілі бір стильде салынғангүл немесе жапырақша және т.б. ... ... ... белгілі бир мөлшерде алынған краскаға салынады.Егер мата құрғақ болса ... ... ... жери ашығырақ болады. Егертүстің жаймен бір кезеңнен екінші кезеңге ... алу үшін ... ... суға ... ... сулап, сығып алу керек.Егер матаны бояуға батырып алмай, оның ... ... ... ... жүріп өтсек, онда көп шығын болмайды бірақ ақ дақтар ... Және де ... ... ... терең бояу кірмейді.Қайнап тұрған тұзды суда матаны 10 -15 минут ұстаймыз, және ... ... ... ... 1 ... ... Негізі 1 сағат баяу оттатұрып ... ... ... жаксы сіңеді.4 кезең. Постобработка.  Матаны ағын суда жуып алғаннан кейін ... одан соң ... және ... ... ... операциянықалауынша қайталауға болады, басқа түс  бояғыш  затымен  ...  ... ... және жаңа ... ... ... ... қалайжәне әдеттегі батиктегідей: үш түрлі — түсті артық түс алмау керек, және ... ... ... ... ... , егер сіз әртүрлі түстердіңоблыстары алуды ... сол бояу ... ... » артық » матанышыбыққа орап, және қажетті облыстары лайықтыларды бояғыш ... ... ... ... ... аттары көп таралған : лахерия ,тритик , жұқа тақтайшалар , бандхани және т.б.Лахерия — Матаны ширатып орап ... бояу ... ... ... ... ... ... жақсылап байлап, сол сияқты бояймыз. Өте жиі »толқынды күшті әсер » ... ... ... сияқты аралықтар арқылы суретқайталанып отырады.АҚШ –та — тайдай (tie-dye) осы түйінді техникасының атауы 50 ... ... ... ... ... ... ... қолданылады.(тритик, тігін техникасы).Мата бірнеше жерден тігіліп соның нәтижесінде ерекше өрнек ... ... ... ... көбірек жіңішке және алдын ала ... ... ... ... ... ... ... салыңыздар және — оныңнұсқаларымен тігіспен » алға инені «, ұсақ ... аяқ ... ... ... ... ... Бояп ... кейін ұсақ садақшалардантігіске перпендикуляр өрнек құрылып шығады.Ең танымал батиктің ... – мына ... және ... ... ... әртүрлі техникада қаланған, резервтің матаға түсірілуі жәнеосы резервтің ... ... ... пен ... ... ... ашыптұрады. Кестеде Батиктің екеулерінің де   орындау  кезіндегі  ... ... және ... ... ... алудағы ұсыныстар,жасалғандайын жұмыстардың айырмашылықтары көрсетілген.Түйінделген батиктің ең ... ... Осы ...  ... стол ...  ...  ...  Матаны  тұздалғанқосындыға салып, кептіріп алу ... ... ... үшін және ... 20%, ... үшін 10-15%, ... үшін 20-30%. ... асытынатүймелерді, моншеқтарды қойып, оны айналдыра тігіп, сол ... әр ... ... айналдыра бояуға болады. Бояу кепкеннен кейін түйіндердішешіп, матаны жайғаннан ғажайып көрініс шығады. Бұл ... ... ... бір ... ... ... ... алмаймыз.Түйінделген батиктің тағы бір орындалу әдісі матаны бірнеше жерінентүйіндеп жіпті бірнеше ... ... ... ... сол ... ... ... түчтік шешімін таба отырып, жағып шығып,мұқият керптіріп, түйіндерді шешесіз. ... ... бір ... ... ... ... Бейнелеу өнері сабақтарында батикті оқыту жолдары2.1. Түстану заңдылықтарын көркемдік білім жүйесінде оқыту әдістеріБейнелеу ... ... ... ... бірі  –  ... ... беру ... табылады. Оқушыларға көркемдік білім берудіңқұрылымы бейнелеу ...  ...  ...  ...  өнерініңзаңдылықтарын меңгеру мен бейнелеудің қарапайым ептейліктері мендағдыларынқалыптастырудан тұрады. Бейнелеу өнерінің ... ... ... жарық  пен  көлеңке,  ритм,  ...  және  ... ... ... ... ... көп.  Олар:бейнелеу өнерінің осы заңдылықтарын жинақталып бір жүйеге келтірмеуі меноны ... ... ... мен әдіс-тәсілдерінің жоқтығы арасындағықарама-қайшылықтардың болуымен ерекшеленеді.Осындай мәселенің шешімінің әлі ... ... ... ... ... ілімі мен оның мазмұнының қысқаша болсада ... ... ... оны ... ... ... пәнін оқытудың теориялықматериалы ретінде танудың қажеттігі қаншама жылдардан бері ... ... оқу ... ... оқу ... ... сияқты,бейнелеу өнерінің бейнелеу ептейліктері мен дағдыларының  қалыптасуынаерекше әсер ететін – ... ... пен ... ... ...  түстану заңдылықтарын түсінеміз. Оқушылар  ...  ... осы ... мен ... ... ... меңгермейіншестуденттермен  оқушылардың  бейнелеу  іс-әрекеттері  ...  ... ... көз ... ... ...  туралы  ғылыми,  педагогикалық,  өнертанымдықәдебиеттерді сараптау әлі де ... бұл ...... ... ... бір ... ретінде қарастыру қолға алынбағандығы белгілі болды.Түстану мәселесін ... ... ... ... сөздерге тереңмән беріп, оларға түсіндірме жасаумен шектеліп, ... мен ... ... олқы ... ... жасырын емес. Сондықтан  түстанузаңдылықтарын балаларға оқытуды түстану заңдылықтарынан бастау, түстанумәселелерін ... ... ... ... – түс ... ілім  ...  Түстер  хроматикалық  жәнеахроматикалық болып бөлінеді. ... ... ... ... кіреді. Ахроматикалық түстерге ақ және қара түстер жатады. Барлықхроматикалық түс  үш  ...  ...  ...  ...  ... ... ... түстер бір-бірінен тек бір белгісібойынша – ашық (ашық сұрғылт ... қара ... ... ... өң бұл ... ... және т.б. сөздермен анықталады. Мысалы қызыл,таза ... ... ... қызыл. Бұл қызылға қосылған сұрғылт қоспа түстіңөңін өзгертпейді қызыл түс қызыл болып ... ... ... ... ... ... ... қоспада ахроматикалық түснеғұрлым аз болған сайын, оның ... арта ... ... ... ... жылы ... және суық ... Жылы түске  түс  спектрінің  ...  ...  ал  ... ... ... жылы ... күн  мен  оттың  түсімен,суықтүстерді аспан, су мен ... ... ... болады.  Күлгінжәнежасыл түстер аралық жағдайда пайда болады. Бұларды ... ... ... ... ... ... суық түске жатқызуға болады.Түстікшеңбер бірге қатар қойылған түстерден ... ... ... ... ... ... ... қоңыр, жасыл көк, көк, күлгінкөк, болыпжалғасып отырады. Негізігі ... ... ... және көк түстер болыптабылады. Контраст түстер – бір ... ... ... ... Ақ ... ... ... ақ пен қызыл т.б. түстер конраст сипатын береді.Түстердің қасиеттерін зерттеу бізге түстердің психологиялық физикалыққасиетін, этнокөркемдік атауларын ... ... ... ... ... ... әр түрлі әсер ...  ... ... ... ... қызыл түске көп қарау, немесеқызылтүске боялған ... ... ұзақ ... ... ...  ...  ... анықталған. Сонымен қатар  бөлменің  қабырғасын  түрлітүстермен реңдеудің өзіндік ... ... ... ... нәтижелеріүйдің көлеңке немесе солтүстік жақтағы бөлмелерін жылы түстермен, күнжарығы тікелей ... ... суық ... ... көк, ... салаттүсті ақшылды жасыл көк түске) безендіру қажеттігін көрсеткен. ... ... ... жылылық әсерін беріп, бөлменің іші жылына түскендейсезіледі, ал суық түсті  ...  ...  күні  ...  ... анықталған.Сол сияқты заттардың салмағына байланысты болатын түстердің қасиетінмынадан білуге болады. Мысалы қара жасыл көк түске боялған жүк машинасы ... ... ... ... нақ ... ... ... түсі ақшылкөкке боялса оның салмағы жеңіл сияқты болып көрінетіндігі белгілі болған.Түстерді тану барысында ... ... ... ... ... назараударатын құбылыс. Жасыл көк түс ... ... ... ... көк түсбостандықты, еркіндікті, білдіреді, ақ түс тазалықты, қара түс ... түс ... бір ... ... ... ... белгілі бір атаулары болған. Жылқының түсінебайланысты ақ боз, ... қара ... ... ... ... ала, т.б.атаулармен атаған.Картиналардағы түстердің ... ... ... ... ... ... ... картиналарда көкшіл түстер ... ... ... ... картиналарда қызғылт түстер басым болыпберіледі. ... ... ... ... ...  түстеріөзінің табиғаттағы қалпында бейнеленеді. Ал егер, заттық бетінің фактурасыжылтыр болып келсе, оған сол заттың жан-жағындағы ... ... ... ... ... түстері азғана өзгеріп көрінуі бейнеленеді.Картиналардағы түстердің өзгеруі мен ... бір ... ... байланысты болып келеді. Суретші Салихаддин Айтбаевтың«Бақыт» атты картинасында көктемгі далада отырған қыз бен жігіт ... ... ... киімдері түрлі түсті бояулармен берілген,ал  дала,  ...  тау,  ...  көк  ...  ...  Картинакомпозициясында аспанға қарағанда жердің көрінісі толық картина жазықтығынжауып ... ... ... ... ... жасыл көк түстердің басымберілуі арқылы суретші адам өмірінің жастық кезеңін жасыл ... ... ... ... ... көңіл аударады. Яғни ... ... түсі ... ... ... ... ... өнерінде белгілі суретші Нағымбек Нұрмаханбетовтыңсалған «Тоқаш Бокин отряды» атты картинасы бар. Картинада, қазақтың сарыдаласында атқа ... келе ...  ...  ...  ...  көркемкөріністері бейнеленген. Картинаның түстерінің бір ерекшелігі мұндағықызылтүстердің басым болуы. Табиғатта дала көрінісі ақ, сары ... ... ... түсі ... ақ боз тағы басқа болуы, адамдардың жылыреңдерібасым жасыл көк болуы мүмкін. Бірақ картинада ... ... ... ... айтылатын көркемдік ойына байланысты. ... ... ... ... ... ... ... тұтқан. Картинадақызыл армия командирі Т.Бокиннің образы ... ... ... ... ұғым  ...  ...  бізкескіндеме шығармаларындағы түстердің үндестігі мен бірлігі деп танимыз.Картинадағы түстер кейде жылы түстердің ... ... суық ... ... Ал ... ... картинада жылы түстер мен қатарсуық түстер үйлесімді түрде ... ... ... ... ... өз ... ... басқашатүспен көрінуі ықтимал. Мысалы, бір түйір қара ... бір жақ ... көзі ... ... ... ... түскенде, ол жері әппақ дақтүрінде қабылдануы мүмкін. Мұны көру кезінде болатын ... деп ... ... ... сараптау негізіндетүстану ілімінің негізін құрайтын ұғымдарды мынандай бағыттарға жіктеугежәне оны ... ... беру  ...  ...  алуға  болатындығыанықталады:  хроматикалық  түстер;  ахроматикалық  түстер;  ... ... ... жылы ... суық түстер; түстік шеңбер;негізгі түстер; контраст түстердің бірлігі; түстердің қасиеті; ... ... ... атаулары; колорит; картинадағы түстер; түстердіңкомпозициясы; жылы түсті ... суық ... ... ... ... ... ... ерекшелігі; түстердің бейнелеуініңерекшелігі т.б.Ғылыми педагогикалық еңбектерді талдау мен ... ... ... ... түстану ілімін оқытудың ... мен әдіс ... ...  ...  мазмұнын  құрайтын  материалдарын  сурет,кескіндеме, композиция пәндерін ... ... ...  ... ... материалдар өзіндік жұмыстарын ұйымдастырубарысында ... ... ... ...  ...  ...  ... теориясын көркемдік білімді беру жүйесінде оқытып үйретудің үшбағытын көрсетті: біріншісі ... ... ... ...  ...  шәкірттерді  үйрету  ...  ... ... ... ... ... көрсету; екінші бағыт –табиғат пен бейнелеу өнеріндегі ... ... ... ... бейнелеуерекшеліктерімен шәкірттерді таныстыру; үшіншіден –  ...  ... ... ... салу ... қабылдау және оны бейнелеу.2.2. Композиция заңдылықтары және оны ... ... ... оқыту әдістемесі саласындағы күрделі мәселелердіңбірі–бейнелеу өнерінің ... ... ... ... және  ... негізінде оқушылардың бейнелеу икемділіктері мен ... ... ... ... ... заңдылықтарын оқыту көркемдікбе\ілім берудің ... ... Бұл ... ... ... ... түстану және композиция заңдылықтарын ... ... ... ... ... әлі ... дейін анықталмай, олар белгілі бір ... әр ... ... ... әр ... әдебиеттердегі, әртүрлі мәселелерге қатысты жерлерінде ғана қолданылумен шектелуде. Бейнелеуөнерінің заңдылықтары ... ... ... салушы адамға бейнелеу іс-әрекетінің сапасын арттыруға жәрдемдеседі. Бейнелеуөнері  заңдылықтарынбілген адам мен ... ... ... ... адам ... ... (перспектива, жарықтану, түстану,  композиция)  білмейтінадамның салған суреттерінің бірдей ... ... ... жұмыстарыкөрсетуде.Сонымен қазіргі кезде бейнелеу өнерінің заңдылықтарын оқыту ... оны ... ... ... ... ... ... орын алуда. Бұл ... шешу ...  ...  ... жаңа ... ... етеді. Аталған мәселелерді шешу мынандайатқұаруды талап етеді: өнер заңдылықтарының анықтамаларын айқындау; олардыңтерминдеріне түсініктер дайындау;  өнер  ...  ... ... ... ... ... өнер заңдылықтарынқұрайтын оқу материалдарының мәсінін анықтау және оқу ... ... ... ... және т.б. ... қамтиды.Көркемдік білім берудің бір бағыты композиция заңдылықтарын бейнеленуөнері сабақтарында оқыту болып табылады. Композициялық ... салу  ... ... ... ... жұмыс, білім мен ой әрекетінқажет етеді.Өз заманында атақты суретші-педагог ... ... салу – ... ... ... ... ... етеді» -деп айтқан екен. Мектептегібейнелеу өнері пәні, мектептегі басқа пәндер сияқты теориялық ... ... мен ... қарапайым иекмділіктерін, дағдыларынқалыптастыруды талап ... ... өнер ... ... ... ... де басқа пәндер сияқты теориялық негізін  ... ... ... ... ... мен түсініктерібар. Бейнелеу өнерінің теориялық негіздерін құрайтын заңдылықтарының бірі –композиция заңдылығы.Композиция ұғымы өнердің барлық ... ...  ... ... ... танылады. Бұл бейнелеу өнерінің кескіндеме,графика, мүсін, сәндік қолданбалы өнер, ... ...  ... бар ... ... бейнелеу өнерінің тарихы, сурет, кескіндеме, сәндікқолөнер, дизайн бейнелеу өнерін  ...  ...  ...  ... ... да ... бейцнелеу өнерін оқыту  шеңберіндегіпәндер мен байланыста болғандықтан,  бұл  ...  ...  ... оқу ... ретінде қолданысқа түседі. Бірақ композиция ұғымыноқытуға ... ... ... ... мән ... оқу ... қарастырылмай келеді.Композиция және жоғары оқу орындарында арнаулы оқу пәні ретіндетанылғанымен оны ... жеке ... әлі де ... ... ... ... ...  –  латынның  «Compositio»,  «ойлап  табу»,«құрастыру» ... ... ... ... Композицияны бейнелеу өнеріне,кескіндеме, графикаға қатысты айтатын болсақ картинадағы айтайын деген ойдыжеткізу үшін, жаңа ойды білдіретін ... ... алып ... білу,көріністегі айтатын ойды аша түсу үшін, қосымша бейнелер  ... ... ... көріністері жарық пен көлеңке мүмкіндіктері арқылы беріледі.Осылардың барлығы тұтастай әсер еткенде барып ... ойы ... Егер ... көріністер мен осы аталған ... ... ... ... ойы ашылабермейді. Композицияны оқу материалдары ретіндеқолдану үшін ... ... ...  ...  ... ... ... мынандай топтарға жіктеуге  болатындығыанықталды:  кескіндеме  композициясы,  ...  ...  ... ... ... композициясы деп қарастыруға болады.Композицияны жанрларға байланысты мынандай түрде ... ... ... ... ... ... ... портрет композициясы,тұрмыстық жанр композициясы, ... жанр ... ...  ... т.б. ... бөлініп қарастырылады.Композиция ұғымын оқу материалы ... ... үшін ... ... төрт ... ... 1. ... заңы; 2. Үлгі(типизация) заңдылықтары; 3. ... ...  ...  ... барлық заңдылықтары мен мүмкіндіктерінің идеялық ойға бағынузаңдылығы.Композицияның бүтіндік  заңының  ...  ...  ... ... ... ... ... заңының мәнікомпозицияның тұтастығын көрсетеді. Композициядағы идеялық ой бірнеше ... ... Осы ...  ...  ...  логикалықбайланыстар арқылы берілген жағдайда идеялық ой тұтастай ... ... ... ... ... ой тұтастықпен көрушіге жетебермейді.Үлгі заңдылығы ... ... ... ... мен ... ... ... қозғалыс көріністері, қозғалыссызтұрақтылық көріністерінің көрсетілуін сипаттайды.Қарама-қарсылық заңдылығы түс қарама-қайшылығын,  ...  ... ... ... ... ... ... барлық заңдылықтары мен  бейнелеу  ... ... ... ойға ... – суретші  туындысындағы  ұғымныңбүтіндігін, шығарманың ... ... ... ... байланыстырады.Композицияның маңызын ашатын мүмкігндіктер төртке бөлінеді: олар,ырғақ, композицияның ... ... ... және ... ... ... ... орналасуы.Ырғақ–композициядағы бейненің кезектесіп орналасуы, олардың белгіліретпен қайталануы, сонымен қатар ондағы бейнеленген адамдар мен жануарларкөрінісіндегі ... ... ... және ... ... орталық заңдылығы  –  ...  ...  ...  ... ... ... ... картинаның басты бөлігі. Сюжеттікаралықта идеялық ойды білдіретін кейіпкер көрінісі немесе зат, ... ... ... ... ойды ... ... ... қосалқы элементтер де болады. Олар идялық ойды толықтыруқызметін ... ... ... ... ... оң және сол жақбөлігінің ... ... түсі мен ... ... ... өзара үйлесімділігін сұңғақтығын қамтамасыз етеді. Симетрияою-өрнекті бейнелеуде жиі қолданылады. Картиналарда симметриялық ... ... да ... өлшемдері, саны, бояу түстерінің ... ... ... ... ... түс ... ... т.б.мүмкіндіктері  арқылы  тепе-теңдікке  ...  ... ... ... ... ... ...  өңіжағынан тең екі бөлікке бөліп қойғандай әсер ... ... ... бір-бірімен араласып, тепе-теңдік жағынан ауытқып жатады, ... ... ... ... ... ... ... сақталады.Басты тұлғаны екінші орынға орналастыру  заңдылғы.  ... ... ... ... ... ... болатын айқынорталық бола алғанда ғана ... ... ... ... ... ... Картинадағы бейнеленген кеңістік шартты түрде үш-төрт көріністергебөлінеді. ... ...... жақын тұрған  заттардың  немесеадамдардың бейнелері. Ортаңғы көрініс – бұл жақын тұрған көріністерден ... ... ойын ... көрінстер. Бұл көріністерді  кейдекомпозициялық орталық деп те ... Бұл ...  арғы  ...... ... ... Картинадағы басты тұлға ортаңғыкөріністе орналасады. Картинадағы қосалқы ойды білдіретін ... ... ... ... ... ... екі кезең бойынша жүзеге асырылады. Бірінші кезеңдеоқушыларға композицияның «бүтіндік заңы», ...  ...  ... ... ... ... «композиция мүмкіндіктері»,«ырғақ (ритм)», «композициялық сюжет», «симметрия және ассиметрия», «бастытұлға»,  «композициядағы  ...  ...  ...  ... ... ... ... құрылымы», «түстердіңкомпозициясы», т.б. түсініктер беріледі. Олар көрнекті түрде картиналардыталдау барысында түсіндіріледі.Композиция туралы түсініктер беру ... ... ... тақырыптықсурет салу сабағында алдымен жеке ... ... ... ... ... ... ... қарап сурет алу, бейнелеу өнеру туралы әңгімесабақтарда жалғастырылып, отырады. Себебі ... ... ... ержелері, олар туралы білімдер жүйесі ... ... ... ... ... ... ... өнер туындысы туралы талдау жасау үдерісіндеқажет болып отыратын іс-әрекеттер.Композицияны оқытудың екінші  ......  ... ... Композиция құрастыруға үйретудің  басы  оқушыларғақарапайым геометриялық әр ... ... ... ... ... бейнелеуден  басталып,  бағытталған  жаттығулар  ... ... ... жасау іс-әрекеттерін үйретуге аяқталады.Оқушыларды композиция  құрастыруға  үйрету  ...  ... ... ... Төрт ... үш ... түзудің, шеңбердің бойына бірдейқашықтықта, бірдей өлшемдермен ... ... ... ... ... шеңбер немесе төрт бұрыш бейнелеп,оның жиегіне, (айналасына) үш ... ... төрт ... ... ... ... тақырыбына геометриялық денелерді картина жазықтығыныңбетіне (қағаз бетіне) оң жағы мен сол жағын ... етіп ... ... ... Геометриялықденелерді жазықтық бетіне қатал симметрия заңымен емес,ассиметрия зыңдылығын сақтап орналастыру жаттығуларын жасау:5. Геометриялық формаларды ... ... ... ... ... үлкен етіп) көрушіден алысын (кіші  етіп)  бейнелеужаттығуларын орындау;6. Түстердің ... ... ... ... композициялар жасау,натюрморт, пейзаж тақырыптарына композиция жасау жаттығулары.Ұсынылып отырған бағдарлама бойынша ... ... өмір ... ... ... бірден сапалы композиция жасау қиындық туғызады.Сондықтан  композицияның  заңдылықтарын  ...  ...  ...  ...  ...  ...  жасалғандығының  ... ... ... ... ... айтқанда, композицияны оқытуды бірнеше жаттығулар жасаумен суретшілер шығармалар таныстыру нәтжесінде игерілетін оқу үрдісі емес,ол жүйелі, ... ... ... ... ...  ... ... игерілетін композиция заңдылықтары туралы білімдермен  композициялық  бейнелеу  икемділіктерінен  ...  ... ... ... ... іс-әрекеттер жүйесі ретінде тану қажет.2.3. Менің шығармашылық жұмысымЖұмысты ... ... ... ... ... ... алуды жүнкөрдім. Неден бастау керек?1. Матаны әзірлеу.2. Нобай әзірлеу3. Жұмыс орнын ұйымдастыру4. ... ... ... оған керу5. Суретті дайындау.Матаны өңдеуге келетін болсақЖұмысқа таңдап алынған матаны жазу алдында жақсылап ыстық ... ... ... Содан соң ыстық суда , суық суда жақсылап шаю ... ... ... кезде аппретті өзіне сіңдіріп алады. өндірісі жанындааппретпен сіңдіріп, ... ... мата ... ... ... ... ... Матаны шайып жатқанда 1 ас қасық ... ... ... қоса ... мата ... ...  кейін  красканы  жаксықабылдайды.(мысалы, натуральды жібек).Кейбір оқиғаларда, бояу матаға жақсырақ сіңу үшін, несеп ... ... ... жуғаннан кейін үтіктеп алып, осыдан кейін кесуді ... ... ... ... ... ... ... жерде алуға болады.Жұмыс орны жарық мол түсетін және пәтерде желдетілушісі бар бөлменітаңдаңыздар, жұмыс үстелін дайындаңыз.Қалыңырақ ... ... ... ... ... ... ... бастамасы үшін қызықты идеялардың өзі жетеді. Көшедегітабиғат, кітап бетіндегі картина, ... ... ... ... ... ... түсіремізМатаны керу.Жалпы жұмыстың өлшеміРаманың размері жазылатын жұмыстың размерімен бирдей болу керек. Алподрамникті эскизге қарап  тарсырыс беруге болады. ... ... ... ... ... ... жағып орап шығамыз.  Кейде подрамниктіматамен немесе бинтпен орап, содан  соң,  ...  ...  ... ... ... Мата ... ... қармақтар мен немесекәдімгі бүркеншектегі шегелермен керіледі.  Және де жихазға арналған арнайышегелер немесе түйреуіштермен керуге де ... Егер сіз ... ... ... онда ... ... дұрыс болады,  себебішегелер матада ... ... ... ... қалдыруы мүмкін.Мата рамаға біркелкі тегіс және қатты керілген ... ... ... ... бір ... перпендикуляр. Алдымен матаның шеттері бекітілуітиіс.(қатарынан сағат тілгі бойынша , немесе » ...... «), ... соң ... әрбір бұрышынан рамалар жіберіледі. Матаны қанша кергенсайын соша ... ... ... ... ... Матаның дұрыс не бұрыскерілгенін матаны саусақ сүйегімен қағып ... Егер ... ... ... ... даусы сияқты дыбыс шығуы керек. Және де тағыбір тәсілі бар, ол матаға ... ... ... ... ыршыпкетуі керек.Сонымен қатар қисаюлар болмауы тиіс. Мата керіліп қойылған болса оғанда өзгерістер енгізідің ... жоқ. ... ... скотчпен жабсырыптастауға болады , Ол мжұмыстың таза ... көп ... ... ... ...  жұмыстар  үшін  суреттердің  мұқияттүсіруінін талап ... ... ... ... ...  жұмыстарғакартонда көп септігін тигізеді. Картонға матаны  ...  жаж  ... ... ... ... ... ... Егер матаның сапасы керугекелмесе немесе мата ... ... онда оны жай ... үстіне жайыпжіберіп, жұмысты бастай беруге ... ... ... ... де ... де керуге болдаы. Ылғал ... ... ... жезу ... ал, ... және ... батик үшін құрғақ матаны пайдаланғандұрыс. Егер мата ылғал кезінде керілсе, ол кепкеннен ... одан ... ... ... тасымалдау.Суретті матаға түсірудің бірнеше тәсілі бойынша жүргіздім1.Дайын болған нобайды тегіс ... ... ... ... кергішүстіңгі жағынан қойылады, жұмсақ қарандашпен жұмыстың ішкі жағынан бастыраотырып сурет салынады, мата ... ... ... ... ... ... пен немесе бормен немесе арнайы қарандашпен ақырын ғанқатты баспай көшіріледі. Егер қарандашпен матаның ... ... ... онда ... ... ... ... өткен сызықтың жанынан жүріпөтеміз содан соң жанағы сызылған қарындашты өшіірп алып ... ... жөн: Мата ... емес оны ... ... ... Егер мата ... болса ,онда  қарапайым тәсілмен көшіруге болады.Екі орындықты бір ... ... ... ... әйнекті қоямыз. Астынанлампаны жағып, ... ... ... ... оның ... ... қойыпақырын ғана суретті түсіріп аламыз. Және тағы сол ... егер ... ... болса, онда бірден контур жүріп өтуге де болады.3.Припорох.  Нобайды —  поролонға  ...  ...  ... ... ... жарып өтеді. Сондай жуан инемен немесе жіңішкекішкентай ... ... ... немесе поролон матаның бетінеқойылады. Содан соң осы пенопласт немесе поролонның бетінен ... ... ... ... ... ... матаға із қалдырылады.Түсті бекітудегі негізгі тәсілдер:Түс жанып кетпесі үшін, және бұйымдарды жууға ... ... ... ... ... ...  әдеттегісінше  нұсқау  бойыншабекітіледі.Бекіту.Үтікпен бекіту. Бояуды ... ең  ... ... ... ... ... ... жасап жатқан адамдарға қолайлы ыңғайлы және олуақытты үнемдейді.Қарапайым электрлік үтікпен үтіктеледі, ішкі ... ... ... ... ... ... соң 30-40 градустағы суда қолымен сабын судақосымша ағартатындарсыз ... ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргіземіз (мысалы , егер жарық учаскелердің контурын бәсеңдету ... ... ... ... үшін,т.с.с). Осы оқиғада матаны жұмысшы рамаға тағы да ... ол ... ... ... ... болса, онда сулауға ... ... ... ... ... ... осы кезеңде контур краскаларын, қажетті сызықтарды жүргізіпаламыз. ... ... ... ... ... суда ... ... жою үшіншайып аламыз. Егер матада порафиннен қалған ... ... оны  ... соң, кір жууға арналған қоспалармен жуып таза суда ... ... ... ... ... ... ...  Міне  жұмыстолығымен дайын.Қосымша материалдар мен құралдар.1. Бояуларды араластыруға  арналған ыдыс . ... ... ... ... ... арналған палитра немесе табақшалар болады.2. Қылқаламды жууға арналған ыдыс. Стакандар немесе ... ... ... ... ... үшін аузы ... ыдыстар қажет.4. Бояуларды сумен еріту үшін үнемі қайнаған су немесе тазартылған судайынтұру керек. Егер бояу ... ... ... сол ... ... ... арнайы еріткішті қолданамыз.5. Бояудың артықтарын алып тастау үшін мата қалдықтарын, макта таяқшаларықажет.6. ... тез ... қол ... үшін фен ... ... суық ... ... орындалды. Суық батик үшін қажеттіқұралдарғы  тоқтала  кетсек:  резервті  ...  ...... ... бөтелке, және саптаулар..1. Арнайы жіңішке сызықтарды жүргізу үшін шыны құбырлар қажет. Құбырлардыңәр түрлі каналдары бар ... енін ... ... ... Құбырдыңаузында жұқа қабырғалары болуы тиіс. Дәл осылай ... алып ... ... ... емес ал ... ... диаметріне тәуелді болады.Бірақ тесік диаметрінің де маңызы бар, матаға резерв ағу жылдамдығы содантәуелді ... ... ... ... ... ылдисы үлкен мағынаға ие.Егер ол өте жадағай бүгілсе, онда құбырды кішкене тік ұстау керек, демек,резерв ... ... ... Кейбір суретшілер шыны құбырлар орнына шаштарға арналған бояу астынантюбиктарды қолданады.3. Дайын ... ... ... ... ... ... болады (немесекапиллярдық қарындаш ), пастасынан босатылған. Оқтамадан шарикті түйіршікинемен қажеттінше сығу, және оны жуу. ... ... ... ... алып, даярланған жұмсақ пластмассалық шөлмекке бұралатын кішкенеқалпақпен тесікке саламыз. Стерженьді қыздырып, соңын сәл бүгу керек.4. Дәл осы ... жету үшін ... ... шыны ... ... қажет.Осылайша паннодағы гүлдерді жазып шықтымБатик түрлерін салыстыру|Горячий              ...               ... ...  ... ...   ... және бояу кезінде):    ... және бояу ...     ... жазу резервпен және    |Нысаналау (резервтік контурдың    ||бояулармен             ...             ...               ... ...           ... ...         ... өңдеу, матаға қызықты    ||Сурет абстрактті.         ... ...           ... ... батик пен горячий  |Графиктік сурет, анық контуры бар.  ||батикті салыстырсақ, онда холодный |Холодный батикте ақ және ... ... ... бояуға көбірек ұқсас болып |сызық ең мінездемелі айқын нұсқаларды||келеді, ал Горячий ... ...  ... ... ... ...      ||әлде қайда тереңірек, тірілеу және |бөлшектерінде  айқын шекаралар бар. ...              ... тек қана ... ... ...  ||Мата                ... ... ...       ... ... ... жиірек мақта |Мата                 ... ... Ал ...     ... ... ... ...   ||күнделікті өмірге ауыстырғысыз.  |резервті ... ... ала     ... ... ... балауызды    |алмайды.Холодный ... жазу ... ... ...          ... ... маталарды    || Еңбек сіңіргіштігі        ... ... ... ... жұмыстың нәтижесі өте   |бірақ басқа да маталарды пайдалануға ||жақсы, бірақ ... өте көп   ... ... натуральды  қолысы ||еңбекті қажет етеді. Горячий батик |жанында салқын таяқты әсіресе    ||– ... ... ... және құны  ... ... және ... ... . , ||қымбат бағалы. Горячий батикте   |көбірек жібек ... ... , Өте ... ... ... ... ... тығыз(крепдешин,  ||бар.                ... ... ... ... ||                  |өте ... жүн ... Синтетикалық ||Пайдаланылатын түстердің саны   ... ... ... барлық жағдайда||                  ... ... ...         ... ... ... ... етеді|Еңбек сіңіргіштігі          ...... ... ... ... ... ... батикке   ||қараңғыға  нобай салу .      ... ... ...     ||                  ...              ...               |                   ... ... парасатпен, жұмбақ  |туынды жасау уақыты холодный батик  ||талған, алдын ала болжамсыз.  Оны ... ... рет ... ... ... терең  Ол  қандай да    ... ... ... сол ... ... ... ... алады,  |әшекейленген бұйыморындай алады.   ... ... ...       ... түстердің санына  шек  ||кракелюралармен, салынған сурет.  |қойылмайды.             ... ол ... ақ     ... бір қасиеті : осы әдіс  бояудан ||резервтің артында жасырынып жатқан |кейін ... ... ...    ... ... батик кемірек    |етпейді.               ... ... да ...  ... : әдіс әлде ... ...  ... оны жоғары бағалайды.  |қарапайым , қауіпсіз , ... ,   ||                  ... ... ... ... ||                  ... да ... жазулардың    ||                  ... ең ... .        |2.4. ... ... ... ... өңдеуСабақтың мақсаты: Матаны көркемдеп өңдеудің түрлерімен және ... ... ... көркемдепа өңдеудің  даму тарихымен  танысу;әртүрлі бояғыштардың түрлерімен, резервті қолданумен ... ... ... ... ... ... орындауға қалыптастыру; өзбетінші жұмысістеуге  ...  ...  ...  ...  ...  ... ...  еңібек  сүйгіштікке  тәрбиелеу;  еңбек  ... ... ... ... материалды түсіндіру, көрнекілік құралдарынкөрсету, ... және ... ... ... ... ...  мұғалімтарапынан бақылау, оқушының өзін бақылауы,.Пән аралық байланыс: бейнелеу өнері, химия, физика, т.бСабақтың жоспары:І.   ... ...         3 ...  Жаңа ... ...    15 ...  Жаңа сабақты бекіту.        20 ...  ...                5 минV.  Үйге ...               2 ... ... Ұйымдастыру кезеңін өткізгеннен кейін,  өткен сабақтардыеске түсіру ... ... ... ... шешу ...  ... ... болады. шешілген сөз жұмбақтың жауаптарымен байланыстыра отырып, жаңасабақты түсіндіруге кірісімез. ең бірінші матаны көркемдеп өңдеу ... ... ... кетіп, қолданатын құрал-жабдықтарымен таныстырыполардың қолдану қызыметін ... ... ... жөн.Келесі кезең матаның көркемдеп өңдеудің  ... ... ...  ... ... ... суық ... осы  сабақтыңүстінде оқушыларға орындатып шығуымыз керек.Сабақтың артында қортындылауды көрме ретінде ... ... ... ... ІС-ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ.3.1.  Дипломдық жұмыстың жасалу барысыҚорытындыБейнелеу өнеріндегі қолөнер ... ... ... ... ... бойы жасасып келе жатқан өнер. Оның қарапайым жарасымдылығы мен өмірқасиетіне жарасымдылығы уақыт өткен сайын ... ... да ... әл-ауқаты жақсарған сайын оның мәдениеті де бұрын-соңдыболып көрмеген ... ... Үй ... ... ... ... ыдыс-аяқ, түс-кілемдер сияқты мүліктер  халқымыздың  ... ... ... өру, тоқу, тігу мүсіндеу, құрастыру, бейнелеусияқтылардың бәрі де халықтық қол ... ...  ... ... ... тарихы бар. Қазақ халқы өзінің күнкөріс тіршілігіне қажеттіүй-жайды қалай салуды, киім-кешек тігуді, азық-түлік өңдіруді қалай ... ... ... әсем ... да ... ... құра білді.Сондықтан халық қолөнерінің қандай түрі болса да ... ... ... ... тарихымен және күнкөріс кәсібімен тығыз  байланыстыболады. ... ... ... ... қатар, аң аулауға, малөсіруге және егіншіліке қатысты ... ... Киіз ... ... уық, ... ағаш ... кебене, сандық жасау, кілем, сырмақ,алаша, ши, түрлі бау-басқұрлар тоқу, арқан керіп есу, көнкен және ... ... ... қолдан кепкен әрі иленген теріден таспа ... ... ... әр ... ыдыс-аяқ жасау, алтыбақан, асадал, бесік жасау т.б.көптеген заттарды халық шеберлері, ... өз ... ... ... ... ... ... біздің заманымызға дейін сақталғанмазарлар мен ескерткіштердегі, діни түрлі құрлыстардың ... ... ... ... ... ... тастан қашалып жасалғандіңгектер – халықтық қолөнердің тамаша ... Саз ... ... ... ... қу ... оны тұтанғыш ету, бейіт, қорған,мешіт және тағы сол ... ... ... қыл, жүн, ... ... тәсілдерді өте ертеден халықтың іздену талабына, қоғам танупроцесінің әсерінен туған ақыл-ойлар. Халқымыз тұрмыстық ... ... ... ... асыл ... ... ... қолөнер халық қажетін өтейтін тамаша ... көп. ... ... түрлері де баршылық.Міне, мәдени мүраны көне деп қарамай, оны байырғы байлығымыз депқарап, халқымыздың тұрмыс ... ... ... пайдалануымыз керек.Бүгінгі білікті маман –жұмыскер өз саласындағы өндірістік міндеттердіжақсы артқарып ғана қоймай, оған қоса, жобалай білуі, дұрыс шешім ... ... да ... алуы қажет. Себебі, ғылымның қарқындыдамуына және жаңа технологиялардың енуіне байланысты кез келген ... ... ... үнемі өзгертіліп отырады. Осыдан келіп әрадамға өмірде 2-3 ... ...  ...  ...  ...  ...  арқылы  «Ауыл  шаруашылық»,  ... ... ... ... «Тағам  әзірлеу»  технологияларыментанысады. Сол арқылы өз беттерімен еңдек етуге, бұқаралық кәсіпті игеругебағыт ... ... ... салт-дәстүріне тән көптеген бұйымдардыжасаудың  әдіс-тәсілдерімен  қатар,  ...  ...  ...  ... ... ... арналған бұйымдардың түп-нұсқасын  кәдесыйміндетінде ... ... ( ... келі-келісап, күбі, сандықша,т.б.).Ондай бұйымдарды алғашқыда кәдесый ретінде беріп үйренсе, қолдары жаттығакеле кез-келген бұйымды ... ... бола ... ... ... ... бұйымдар туралы мәліметтер алады. Мұндай бұйымдарды жасау үлкеншеберлікті, биік талғамды, ... ... ... Жоба жұмыстарынжасағанда, өздеріне ұнаған зергерлік бұйымдардың қарапайым түрлерін таңдапалып, ... ... ... ... қолөнер түрлерімен танысу барысында  ...  ... ... ... ... жасап, жатығады.Сан алуан кәсіпкердің негізі болып ...  ...  ... ... қоса сол ... ... теориялық білімде беріледі.Сондай-ақ әр-түрлі техникамен жұмыс істеу кезіндегі ... ... Ол ... ... аса мұқият болулары керек. ... ... ... ... отырып, балалардың кәсіптің қайсаласына бейім екендігін анықтауға болады.Пайдаланған әдебиеттер.1. Алексеев С. О ... ... ... 1974.2. Ағатаев А. Жаңа қазақ педагогикасы- қазіргі өмір ... // ... ... А. ... ... ... ... // Ұлағат. 20054. Арай Т.  Мектеп мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігі.//Бастауыш мектеп. 2006/8-95. Әбжанова Т. ... // ...  ... ... ... № 5.- 20086. Әл-Фараби Ғылымдарының шығу туралы. ... ... 1987ж7. ... Б. Өнер тарихы мен теориясы. «Ислам әлемі». Алматы. ... С, ... М. ... ... өнер ... ... - ... парызымыз. // Бейнелеу өнері жэне сызу.2007.-№38. Бөрібекова Ф. Мұғалім іскерлігін қалыптастырудың бір жолы.//¥лағат.-2003/49. ... С. ... ... ... ... ... // Қазастан мектебі.-№210. Жеделов Қ. Халық педагогикасымен ұлттық қолөнеріміздің ... ... ... К. ... ... ... сабақтарында оқытудыңтеориялық негіздері. А, 200812. Жүмахан К. Қазақ сәндік - қолданбалы өнер түрлерінің  иллюстративтіканықтамасы. А, 200613. ... Б.Р. ... ... в историческое изучение искусства. –М.:Изобразительное искусство, 1985.14. Ежелгі дәуір әдебиеті «Орхон ескерткіштері ... ... 2 ... ... ... ... А.В. Цвет в ... школе. //Техническая эстетика,-1978.-№4.16. Соловев С.П., Астрова Г.Е. Цвет в ... ... ... ... Ә., ... З., Өмірбеков Б. Түр-түстердің тілдегікөрінісі. –Алматы: Ана тілі, 1992.18. Қасиманов С., Қазақ халқының ... ... ... ... – 196219. ... ... 2015  ...  дейінгі  білім  берудітұжырымдамсы". // Қазақ тарихы.- ... 120. ... Ш. ... мен ... ... ... 1999ж.21. Қасыманов С. Қазақ халқының қол өнері. Алматы, 1999ж.22. М.В. ... ... ... ... по ... 1985.23. М.О. ... ... тканль сами. М., Профиздат. 1998.24. Моника Стоплман, Кэрол Кроу. Ткани и другой текстиль. ... ... ... ... Ярослава Академия развития, 2000.26. Ситцевый букет. Альбом для ... ... 1985.27. ... Б.Б. ... ... ... Москва, «Химия», 1972г28. Некрасов Б.Б. Учебник общей ... ... ... ... ... Б.А. Курс ... химии. Москва, «Химия», 1969г.30. Павлов Б.А. Курс органической химии. Москва, «Химия», ... ... А. ... ... ... мәні. //«Мектептегі технология. Технология в школе». № 5.- 2008.-1132. Уайдин Ч. Қазіргі білім беру жүйесі оның артықшылығымен ... // ... ... 2006.- 2 қаңтар.- 6.2.33. Үршігітова Б. Білім беру үрдісін жетілдірудің қазіргітаңдағы бағыттары. // бастауыш ... ... 934. ...  ...  ...  ...  ...  па.  //Парасат.2005.-№1.КӨРНЕКІЛІК СУРЕТТЕР ТІЗІМІ 
    
   

Пән: Өнер, музыка
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Батик өнерінде табиғат көрінісін бейнелеу51 бет
Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция м а т е р и а л д а р ы130 бет
«БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНЕН СЫНЫПТАН ТЫС САБАҚТАРДА ОҚУШЫЛАРДЫ МАКЕТ ЖАСАУҒА ҮЙРЕТУ» «ОҚУ ҒИМАРАТЫ» 100Х80 Х40, пвх57 бет
Алгоритмді бейнелеу әдістері22 бет
Бала бақшадағы бейнелеу өнер сабақтарында сәндік өнерді оқытудың маңызы25 бет
Балаларды бейнелеу өнері арқылы шығармашылық ептіліктерін қалыптастыру23 бет
Бастауыш сынып бейнелеу өнері25 бет
Бастауыш сыныпта бейнелеу өнері сабағы арқылы оқушылардың танымдық қызығушылықтарының қалыптастырудың әдістемесі49 бет
Бастауыш сыныпта бейнелеу өнері сабағында акварель техникасын қолдану ерекшелігі мен тиімділігі55 бет
Бастауыш сыныптарда бейнелеу өнері сабағында оқушылардың көрнекілік арқылы қызығушылығын ояту және құзыреттіліктерін дамыту24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь