Биологиялық мембраналардың қызметтері. мембраналардың иондық каналдары


Жоспары:
1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім:
А)Биологиялық мембрананның молекулалық құрылысы мен қызметі
Б)Иондық каналдар
3.Қорытынды
Биологиялық мембрана

Биологиялық мембрана — жасушаның және жасуша ішіндегі бөлшектердің (ядро, митохондрии, хлоропластар, пластидтер) бетінде орналасқан молекулалық мөлшердегі (қалыңдығы 5 — 10 нм), ақуызды-липидтік құрылымды жұқа қабықша. Биологиялық мембрана өткізгіштік қасиетіне байланысты жасушада тұздардың, қанттың, амин қышқылдарының, иондардың, т.б. заттардың алмасу өнімдерінің концентрациясын, олардың тасымалын және алмасуын реттейді. Клетканың протоплазмасын қоршап тұрған биологиялық мембрана жасушалық мембрана деп аталады. Клеткалық мембрана қос қабатты ақуызды-липидті молекулалардан тұрады. Биологиялық мембрананың құрылымы мен ерекшелігі туралы нақты ғылыми мәліметтер 20 ғасырдың басында белгілі болды.
1902 ж. неміс ғалымы Э. Овертон мембрананың құрамында май тектес заттар болады деген пікір айтты.
1926 ж. америкалық биологтар Э. Гортер мен Ф.Грендел адам эритроцитінің қабықшасынан сол затты бөліп шығарды.
Ал 1935 ж. ағылшын ғалымдары Л.Даниелли мен Г.Даусон және америкалық биолог Дж. Робертсон биологиялық мембрананың құрылымдық моделін ұсынды. Кейін электрондық микроскоп және рентгендік анықтау әдістерін қолдану нәтижесінде жасушаның барлық бөліктеріндегі биологиялық мембрана табиғатының ұқсас болатыны анықталды.
Биологиялық мембрана — аса күрделі құрылымды зат. Оның құрамында ферменттік белоктар, ерекше рецепторлар, электрондарды тасымалдаушы, энергияны өңдеуші құрылымдар сонымен қатар гликопротеиндер мен гликолипидтер болады. Мембраналық белоктардың көпшілігі мембрананы тесіп өтіп орналасса, ал кейбірі оған жартылай ғана еніп немесе жанасып жатады. Мембраналық белоктар түрлі қызмет (мысалы, гликопротеиндер антиген рөлін) атқарады. Кейбір химиялық реакциялар (мысалы, хлоропластарда жүретін фотосинтездің жарық реакциялары немесе митохондриидағы тотыға фосфорлану процесі) биологиялық мембрананың өзінде жүреді. Сондай-ақ, биологиялық мембрана жасушаны қоршап, сыртқы ортадан оқшаулауы арқылы жасушаның морфологиялық тұтастығын сақтайды.
ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Көшенов. Б . Медициналық биофизика Алматы. Қарасай 2008
2. Антонов В.Ф., Черныш А.М., В.И. Пасечник и др. Биофизика. М., Владос, 2000
3. Владимиров Ю.А. с соавт. Биофизика. М., Медицина, 1983.
4. Рубин А.Е. Биофизика: Биофизика клеточных процессов 2- том. – М. Книжный дом “Университет”, 2000 – 468 с
5. Альбертс Б., Брей Д., Льютс Дж. и др. Молекулярная биология клетки. – М.:Мир, 1994. – Т.1-3.
6. Медицинская биофизика, ред. Самойлов В.О., Л., 2004 478c.
7. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. – М.: НИИ Биомедицинской химии РАМН, 1999.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина
университеті

Студенттің өзіндік жұмысы

Мамандығы: Жалпы медицина
Курс: 2
Тобы: 207 Б
Кафедра: Физиология
Дисциплина: Физиология – 1

Тақырыбы:
Биологиялық мембраналардың қызметтері. Мембраналардың иондық каналдары.

Орындаған: Тәжіғос А.Т.
Қабылдаған: Омарова А.Б.

Жоспары:
 
 
1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім:
  А)Биологиялық мембрананның  молекулалық құрылысы мен қызметі
  Б)Иондық каналдар
3.Қорытынды 
 
 

 

Биологиялық мембрана
 
Биологиялық мембрана — жасушаның және жасуша ішіндегі бөлшектердің
(ядро, митохондрии, хлоропластар, п ластидтер) бетінде орналасқан
молекулалық мөлшердегі (қалыңдығы 5 — 10 нм), ақуызды-липидтік құрылымды
жұқа қабықша. Биологиялық мембрана өткізгіштік қасиетіне байланысты
жасушада тұздардың, қанттың, амин қышқылдарының, иондардың, т.б. заттардың
алмасу өнімдерінің концентрациясын, олардың тасымалын және алмасуын
реттейді. Клетканың протоплазмасын қоршап тұрған биологиялық мембрана
жасушалық мембрана деп аталады. Клеткалық мембрана қос қабатты ақуызды-
липидті молекулалардан тұрады. Биологиялық мембрананың құрылымы мен
ерекшелігі туралы нақты ғылыми мәліметтер 20 ғасырдың басында белгілі
болды.
1902 ж. неміс ғалымы Э. Овертон мембрананың құрамында май тектес заттар
болады деген пікір айтты.
1926 ж. америкалық биологтар  Э. Гортер мен Ф.Грендел адам 
эритроцитінің қабықшасынан сол  затты бөліп шығарды.
Ал 1935 ж. ағылшын ғалымдары Л.Даниелли мен Г. Даусон және америкалық биолог
Дж. Робертсон биологиялық мембрананың құрылымдық моделін ұсынды. Кейін
электрондық микроскоп және рентгендік анықтау әдістерін қолдану нәтижесінде
жасушаның барлық бөліктеріндегі биологиялық мембрана табиғатының ұқсас
болатыны анықталды.
Биологиялық мембрана —  аса күрделі құрылымды зат. Оның
құрамында ферменттік белоктар, ерекше рецепторлар,
электрондарды тасымалдаушы, энергияны өңдеуші құрылымдар сонымен 
қатар гликопротеиндер мен гликолипи дтер болады. Мембраналық белоктардың
көпшілігі мембрананы тесіп өтіп орналасса, ал кейбірі оған жартылай ғана
еніп немесе жанасып жатады. Мембраналық белоктар түрлі қызмет (мысалы,
гликопротеиндер антиген рөлін) атқарады. Кейбір химиялық реакциялар
(мысалы, хлоропластарда жүретін фотосинтездің жарық реакциялары немесе
митохондриидағы тотыға фосфорлану процесі) биологиялық мембрананың өзінде
жүреді. Сондай-ақ, биологиялық мембрана жасушаны қоршап, сыртқы ортадан
оқшаулауы арқылы жасушаның морфологиялық тұтастығын сақтайды.
 Биологиялық мембрананың молекулалық құрылысы мен қызметі. 
Биологиялық мембраналардың (лат. membrana – қабықша) неғұрлым толық 
құрылысын 1972 ж. Г. Никольсон мен  С. Сингердің ұсынған сұйықтық-
мозаикалық моделі бейнелейді. Мембрана липидтері  амфибильді
молекуларларының екі қабатынан  тұрады, мембрана липидтерінің молекулалары
бір-біріне паралель орналасады, оны  билипидті қабат немесе биқабат 
деп атайды. Осындай билипидті  қабатқа ақуыз молекулалары батып  тұрады. 
Ақуыз молекулалары тұтас  қабат түзбейді, олардың кейбіреуі  липидті бағана
беткейінің екі жағын  ала бір бөлігінің арасында, қалғаны  мембранада
гидрофильді поралар  түзіп, бағана қабаттарына ене орналасады. Егер
ақуыздар липидті бағаналарды  қақ жарып орналасып, ақуыз молекуласы
толығымен батып, пора түзсе, оны интегральды немесе трансмембран алы
ақуыздар деп атайды.
Шеткейлік ақуыздар сыртқы мембрананың ішкі немесе сыртқы моноқабаттарында
жартылай батып орналасады. Кейбір ақуыздар фосфолипид қабаттарының
ортасында  орналасады.
Ақуыз молекулаларының мембрана маңылық кеңістікке қараған ұштары,
осы кеңістіктегі әр түрлі заттармен  қосылыстар түзулері мүмкін. Сондықтан 
интегральды ақуыздар трансмембрана  үрдістерінде маңызды роль атқарады.
Жартылай интегральды  ақуыздармен сыртқы ортадан сигналдар қабылдайтын
(молекулярлы рецепторлар) немесе мембранадан сыртқы ортаға сигналдар
өткізетін молекулалар байланыста болады. Биологиялық мембрана құрамында
ферменттік белоктар, ерекше рецепторлар, электрондарды тасымалдаушы,
энергияны өңдеуші құрылымдар сонымен қатар гликопротеиндер мен
гликолипидтер болады. Мембраналық белоктар түрлі қызмет (мысалы,
гликопротеиндер антиген рөлін) атқарады. Барлық мембраналарға тән қасиет –
олардың тұтастығы, тұйықтылығы.
Фосфолипидті қос қабатты (биқабатты) мембрананың негізгі 
қасиеттерін қарастырайык. Бұл мембрана майысқақтық және қаттылық қасиет
көрсетеді. Ол арқылы су және гидрофильді заттар өтпейді, ал гидрофобты
заттар оңай өтеді. Биомембрананың фосфолипидті мембранадан  ерекшелігі
— фосфолипидті мембранада сигналдарды қабылдау және заттарды тасымалдау
қызметін атқаратын ерекше ақуыздардың болуына байланысты.
Мембрананың сыртқы бетінде жеке органоидтер мен ұлпаларды белгілеу қызметін
атқаратын әр түрлі ақуыздар мен көмірсулар орналасады. Биомембрананың
арқасында жасушаның беткі жағы аса төзімді және серпімділік  қасиетке ие
болып, жеңіл жарақаттан оңай жазылып, тез қалпына келеді.
Биологиялық мембраналардың негізгі қасиеттерінің бірі –  олардың жартылай
өткізгіштігі. Кейбір заттар олардан өте баяу, ал кейбіреулері
ерітіндінің қоюлығына қарамастан жеңіл өтеді. Сонымен, мембраналар  суда
жақсы еритін заттардың көпшілігінің жасушаға еркін өтуіне кедергі жасайды.
Сөйтіп, цитоплазманың және оның органеллаларының химиялық құрамын сақтайды.
Мембраналар  жеке ферменттердің және олардың  кешендерінің цитоплазмада
қалыптасып, жасушаның тіршілігіне қажетті  ең негізгі үрдіс – химиялық
реакциялардың  ретімен жүруін қамтамасыз етеді.
 
 

 Жасушалық   мембраналардың иондық каналдары

Иондық каналдар селективтілік  немесе таңдаушылық қабілетіне ие.
Мембрананың өткізгіштігі мембраналық  бет  бірлігіне келетін ашық
каналдардың  санына  тәуелді.

 Жеке  каналдардың  жұмыстарының  тәуелсіздігі.

Токтың канал арқылы ағуы токтың басқа каналдар арқылы ағуынан 
тәуелді емес. Мысалы, калийлік  каналдар  ашық не ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Биологиялық мембраналардың қызметтері.Мембраналардың иондық каналдары
Биологиялық мембраналардың қызметтері
Биологиялық мембраналардың қызметі
Биологиялық мембраналардың қызметі жайында
Биологиялық мембраналарның қызметтері. Мембрананың иондық каналдары
Мембраналардың физика-математикалың сипаттамалары
Иондық сәулелену
Биологиялық мембраналар
Биологиялық мембрана
Иондық химиялық байланыс
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь