Сызықты және сызықты емес тізбектердің теориясы

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Зертханалық жұмыс. Жиіліктің үш есе күшейткіші ... ... ... 4
2 Зертханалық жұмыс. Токтар феррорезонансы ... ... ... ... ... 14
3 Зертханалық жұмыс. Ауыспалы үрдістерді зерттеу ... ... ...19
4 Зертханалық жұмыс. Кернеулер феррорезонансы ... ... ... ..28
5 Зертханалық жұмыс. Жартылай өткізгішті диодтары
бар тізбегі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
Әдебиет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
Кіріспе
«Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық сабақтар теориялық білімді бекітудің негізгі түрі болып саналады, ол студенттерге электрлік тізбектердің әр түрлі режимдерін эксперименталды зерттегенде теориялық жағдайлардың әділеттілігін тәжірибелік тексеруге мүмкіндік береді.
Зертханадағы оқу үрдісі үш кезеңге бөлуге болады:
а) зертханалық жұмысқа дайындалу және берілген тақырыпқа сәйкес теориялық материалды оқу;
б) эксперимент өткізіп, тәжірибелік мәліметтерді алу;
в) эксперимент нәтижелерін сараптау және есептеулерді шығарып зертханалық жұмыстың есеп қағазын дайындау.
Әдістемелік құрал зертханадағы оқу үрдісінің жоспары негізінде ЭТН курсының бағдарламасына сәйкес жасалған және курстың екі негізгі бөлімі кірген (сызықты электр тізбектеріндегі ауыспалы үрдістер, сызықты емес электрлік магнит тізбектері).
Әдебиет

1 Атабеков, Г.И., Купалян, С.Д., Тимофеев, А.Б., Хухриков, С.С.; под ред. Г.И Атабекова. Теоретические основы электротехники. В 2 т. Т.1. Нелинейные цепи: учебник для вузов – М. : Энергия, 1966.– С. 120-125.
2 Бамдас А.М., Блинов К.В., Захаров Н.В., Шапиро С.В.. Ферромагнитные умножители частоты – М. : Энергия, 1958.– 176 с.
3 Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи: учебник для вузов – М. : Высшая школа, 1984. – С.179-184
4 Зевеке, Г.В., Ионкин, П.А., Нетушил, А.В., Страхов, С.В.; под ред. Г.В. Зевеке. Основы теории цепей: учебник для вузов – М. : Энергия, 1975. – С. 685-686.
5 Ионкин П.А., Мельников Н.А. Ларевский А.И. Кухаркин Е.С.; под ред. П.А. Ионкина.Теоретические основы электротехники: Ч1. Основы теория цепей: учебник для вузов – М. :Высшая школа, 1965. – С. 625 – 653.
6 Нейман, Л.Р., Демирчян, К.С. Теоретические основы электротехники. В 2 т. Т.1. Теория нелинейных электрических и магнитных цепей: учебник для вузов – Л. : Энергоиздат, 1981. – С. 120-122
    
    Казахстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіЭнергетикалық ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЕМЕС ... ТЕОРИЯСЫ«Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша электртехникалықмамандықтардың студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу- әдістемелік құрал 2 ... 621.3. 011.7 ... 31.211 Я 7С ... ... ПМУ Ғылыми кеңесі ұсынғанПікірсалушы: т.ғ.к., доцент Мендыбаев С.А.Құрастырушылар Р.М. Мустафина, Н.И. Глухова, Г.М. ... ... 94   ... және ... емес тізбектердің теориясы: зертханалықжұмыстарды    ... ... оқу - ... ... ... 2006. ( 39 ... оқу-әдістемелік құралда электр техникасының теориялық пәнібойынша жасалатын зертханалық жұмыстар бейнелеп түсіндірілген. Әдістемелікқұралға сызықты электр тізбектерінің ауыспалы үрдістері, сызықты ... және ... ... ... 621.3. 011.7 ... 31.211 Я 7© ... Р.М., ГлуховаН.И., МустафинаГ.М.,Жумадилова А.С., 2006©С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2006БЕКІТЕМІНОқу жұмысы жөніндегі проректор________________ Н.Э.Пфейфер2006 ж. ... ... ... Р.М. ... аға ... ... Г.М. ... А.С. Жумадилова..Электртехникасының теориялық негіздері кафедрасыКафедра мәжілісінде бекітілген 200_ ж. «___»______ №__  ... ... ... ... оқу-әдістемелік кеңесімен құпталды 200_ ж.«___»____________№__хаттамаӘК төрағасы _________ М.М. Кабдуалиева «___»__________200_ ж.(қолы)КЕЛІСІЛДІФакультет ... ... ... ... бақылаушысы _________Г.С.Баяхметова «___»________200_ж.(қолы)ОӘБ ҚҰПТАЛДЫОӘБ бастығы_________Л.Т. Головерина «___»___________200_ж.(қолы)Кіріспе«Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалықсабақтар ... ... ... негізгі түрі болып саналады, олстуденттерге электрлік тізбектердің әр ... ... ... теориялық  жағдайлардың әділеттілігін тәжірибелік тексеругемүмкіндік береді.Зертханадағы оқу ... үш ... ... ... ... ... дайындалу және берілген тақырыпқа сәйкестеориялық материалды оқу;б) эксперимент өткізіп, ... ... ... ... ... ...  және  ...  шығарыпзертханалық жұмыстың есеп қағазын дайындау.Әдістемелік құрал зертханадағы оқу ... ... ... ЭТНкурсының бағдарламасына сәйкес жасалған және курстың екі негізгі бөлімікірген (сызықты ... ... ... ... ... ... ... тізбектері).1 Зертханалық жұмысЖиіліктің үш есе күшейткішіЖұмыстың мақсаты: жиіліктің ферромагнитті үш есе күшейткіші мысалындасызықты емес ... ... ... ... ... ... ... кернеудің жиілігін өндірістіктен асырып, электр энергияныңшығындалуын маңызды жоғарлатпай, кейбір электрлік ... ... ... болады. Мысалы, тасымалды электр құралдары және 150-400 Гцкернеу ... ... ... ... ... 50 Гц жиілікпен жұмысістейтін аппараттарға қарағанда 2 – 3 есе ... және ...  ...  үшін  бір  ...   ...  ...  түрлендіретінтүрлендіргіштерді қолданады және оларды жиіліктің көбейткіші деп атайды.Барлық ферромагниттік ... ... ... ... ... ... және оған ... жиіліктері бар мерзімдіксинусоидалы емес ... ... ... Әр ... конструктивтішешімдер арқылы көбейткіштің шығысында керекті жиілікті кернеуді алуғаболады, ал ... ... ... ... ... ... толықнемесе өте қатты басылынады.Жиіліктің үш есе  күшейткіші  деп  шығысындағы  ...  ... ... ... үш есе үлкен болатын құрылғыны айтады.Жиіліктің бірфазалы ферромагниттік үш  есе  ...  ... ... ... (1.1 ... Сурет ( Жиіліктің бірфазалы ферромагниттік үш есе күшейткішініңпринципиалды сызбасыҮш есе күшейткіш екі трансформатордан тұрады, оның ... ... ... (ауа ... бар ... сымымен), ал екіншісісызықты емес вольтамперлік сипаттамаға (ауа саңылауы жоқ магнит сымымен)ие. ... ... ... ... ... ... алекінші реттік орамасы тізбектей, бірақ қарама – ... ... ... ... ... ... кернеу беріледі. Кіріс кернеу келесі заңбойынша өзгереді деп санайықu = Umsin(wt + π/2).(1.1)Үш есе күшейткіш ... ... ... ... бартізбек үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеудің түрі(1.2)r1 мен r2 ... ... және (1 мен (2  ағын ... есептемейкелесіні аламыз(1.3)мұнда (1 мен (2 – трансформатордың ... және ... ... ағын ... теңдеудің оң және сол жағын интегралдап, бастапқы ... шарт ... ... ... ораманың ағын ілінісінің қосындысы синусоидалыемес болса да, синусоидалы заңмен өзгереді.Әр ағын ... ... ... үшін 1.2 ... (1(f1(i) – сызықтытрансформатордың веберамперлік сипаттамасы, (2(f2(i)  –  ...  ... ... ... және де  ...  ... ... ағын іліністің (Σsin(t жартылай мерзімі ((f(i) тәуелділігісалынған (-i  ... ... сол ... ... Сол суретте,(Σ(f(i) қосындылық веберамперлік сипаттама және (Σsin(t синусоида бойыншабірінші орамадағы ... ... ... i(wt) және ... ψ1(wt) және ... емес ψ2(wt)  орамаларындағы ағын ілінісініңжартылай мерзімді қисықтары салынған.1.2 ... ( Ток пен ағын ... ... ... ... ψ1(wt) мен ψ2(wt) Фурье қатарына жіктесе, онда сызықты жәнесызықты емес трансформаторында ағын ілінісінің бірінші гармоникалары фазабойынша сәйкес ... ал ... ... ... ...... ... жоғары гармоникаларды есептемесек келесіні жазуға болады(1.5)мұнда , - сызықты және сызықты емес трансформатордың ... ... ... амплитудалары;, - сәйкесінше үшінші гармониканың амплитудалары.Негізгі және үшінші гармониканың жиіліктерінің магнит ағындарының ағынілінісін өзгерткен кезде екі ... ... ... орамасындажиіліктері сондай болатын ЭҚК туады. Орамадағы кернеулер  анықталадыжәне    мен  ...  ...  ... ... реттік кернеулерін аламыз=(1.6)Трансформатордың екінші реттік орамалары қарама – қарсы қосылғандықтанүш есе күшейткіштің шығыс кернеуі екінші ... ... ... тең+                     ... есе ... ... W1, W2, W( 1, W( 2 орам ... кейбір мәндері үшін және бірінші реттік  ... ... ... ... өтеу ... деп ... ... шарттар кезінде үш есе күшейткіштің шығысындағы негізгі жиіліктіңкернеуі толық өтеледі және үш есе ... ... ... тек ... есе күшейтілген жиіліктің қосындылық кернеуі болады(1.9)1.2 Тапсырма1.2.1 1.1 ... ... әр бір ... ... ... графиктерін салу . Бұл пунктіні аудиториядан тысуақытта зертханалық жұмысқа дайындалғанда орындау керек.1.2.2 Трансформаторлардың вольтамперлік сипаттамаларын алып,  ...  ...  емес   ...  ... ... салу және де (Σ(f(i) ...  веберамперліксипаттамасын.1.2.3 Үш есе күшейту режимі үшін V1, V2  аспаптарының көрсетімінтіркеу және ... ... әр ... u1 = f (ωt) мен u2 =f (ωt) және ... u∑ = f (ωt) ... қисықтарын салу және де ... үшін мен және ...  ағын ... ...  ...  ...  (1.2.2  пункті)  және  вольтметрдің көрсетімі (1.2.3 пункті) бойынша , , ... және ... ... ... алынған ағын ілінісінің (1.2.3пункті) қисықтарымен салыстыру.1.2.5 аспаптың көрсетімін (1.2.1 ...  1.2.1 ... ... ... салыстыру.1.2.6 Жұмыс бойынша қорытынды жасау.1.3 Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар1.3.1 1.1 кестенің берілгендері бойынша сызықты және ... ... ... ... ... өзгеру қисықтарын төмендегіформула бойынша салу,.Қисықтарды өндірістік жиіліктің бір мерзімдік шегінде салу.1.1 Кесте|№ н±сќа  |                         ||     |В                           ||, В |                            ||,Вб |                            ||, А |                            ||, В |                            ||, Вб |                            ||+[pic|                            ||], Вб   |                            |1.3.4 ... емес ... ...  ... үшін SA1 ... ... "ВАХ TL" ... , ал  SA2 ауыстырыпқосқышын (( қалпына қою керек, ол 1.3 б ... ... ... ... ... ... көрсетімдерін 1.3 кестесініңграфасына еңгізу ... ... ... ... мәндерін  қолданыпкелесі формулалар бойынша ағын ілінісін ... ... (= 50 – ... ... Гц;,   -  ...  екінші  реттікорамасындағы кернеулер;, , W'1 , W'2 – ... және ... ... орамдарының сандары.+=((i) сипаттамаларын  салғанда  ... ... ... ... ... ... токтаркезінде орындау керек.1.3.6 Үш есе күшейткіштің ... ... үшін (1.4 ... ... ... бірінші реттік ораманың тізбектей және ... ... ... ... ... ал SA 2 ауыстырып қосқышты(( қалпына қою керек. ... мен ...  ... және ...... ... екінші реттік орамасына қосылады.Автотрансформатормен Т ... ... үш есе ... ... ... ... амплитудалары тең болғанша дейін  тізбеккірісіндегі ... ... ... Бұл ... ...  өтеумоменті болып саналады. Аспатардың көрсетімдерін 1.1 кестесінің  «Тәжірибе.Өтеу шарттары» графасына еңгізу ... есе ... ... кернеуді өзгертпей SA 2 ауыстырыпқосқышын тізбектей "" (сызықты трансформатордың ... ... ... және "" ... емес ... ... ... орамасы)қалпына орналастыру керек. "" көрсетімдерін 1.1 кестесіне еңгізу. SA3 ... ... ... ... режимі өзгертіледі. «Напряжение»қалпында осциллограф ...  ...  ...  түрі  тіркеледі.«Потокосцепление» қалпында осциллограф ...  ағын ... ... (1.4 ... SA 3 ... ... ).1.3.7 ,  ,  ... (тапсырманың1.2.4 пунктісі) координат өсінен сол жақа қарай салынады, ал ... , ... ... ... ... өзгеретін қосындылық ағын ілінісіқисығының жартылай мерзімінің ... ...  ...  ... шамасы үш есе күшейткішке жұмсалған бірінші реттік ... ... ... ... көрсетімі.тәуелділігін  амплитудасы бар синусоиданың жартылай мерзімісияқты салып, ,  ...  ...  ... Ол үшін ... 0 ден (-ге дейін бірнеше аралыққа бөлінеді(6-12 ұсынылады) және әр  үшін ,  мен  ... мен ... ... ...  салынуы көрсетілген."а" қисығына көшіріледі. -"б" нүктесі, ол арқылы   -"с" ... және "d" ... және де  ... ... ... мәні "е" ... ... кµшіріледі. "с" мен "d" нүктелері қайта жасалған перпендикулярға көшіріледі және - «с'» нүктесі  -“d” нүктесі ... ... ... ... ...  0 - ( ... ... үшін салынады. Салынған нүктелерді қосып  ,және  олардың өндірістік ... ... ... ... ...... ... – сызықты емес трансформатордың.1.5 Сурет ( Орамалардың кернеу мен ағын ... ... ... ... және ... емес ... ВАС ... Осы трансформаторлардың қайсысын синусоидалы емес тогын алу үшін,синусоидалы кернеуге қосу қажет және неге?3 Жиілік ... ... ... ... ... Жиіліктің бірфазалы ферромагниттік үш есе ...  ... ... Неге ... ... ... ... кіру кернеу кезіндесинусоидалы, ал әрбір трансформатордағы магнит ағыны синусоидалы емес?6 Негізгі жиіліктің толық өтеу моментін қалай анықтауға ... (үш ... ... ... және неге жиілік көбейткіштері қолданылады?8 Әр түрлі жиілікті екі ... ... ... ... ... ... ...  мақсаты:  конденсатор  мен  ...  ...  ... ... қосылған тізбегіндегі токтар феррорезонансынзерттеу.2.1 Қысқаша теориялық мәліметтерАйнымалы токтың сызықты ... ... ... ... кедергілері өзара өтеледі және тізбектің баламалы реактивтікедергісі нөлге тең ... Бұл ... ... кедергі болса да, токпен кернеу фаза бойынша сәйкес келеді. Сызықты тізбектердегі бұл құбылыстырезонанс деп атайды. R, L, C ... ... ... ... ... тең ... кезінде токтар резонансы  ... ... ... шарты  немесе .Болаттан  жасалған  өзекшесі  бар  индуктивтілік  ...  ... пен ... ... ... емес тізбекті жоғарыгармоникалардың болуынан және ток пен ... ... ... ... емес ... ... резонанс құбылысын байқау  қиын.Сызықты емес индуктивтілік пен конденсатордың параллель қосылуы ... баяу ... ... ...  гармоникасының  фазасы  ... ... ... байқалады.  Токты өзгерте отырып сызықтыемес ... пен ... ... (ВАС) ... ... ... ... режимі пайда болады, яғни  -тан  дейін (2.2 сурет).2.1            ... ... ... ... ... және жоғары гармониканың шығындарынескермесек, токтар фероререзонансының шарты IL =Ic теңдігімен ... емес ... пен  ...  ...  ВАС  ... тең ... ... келетін ВАС токтарын алып тастап, барлықтізбектің нәтижелік ВАС ... ... (2.3 ...... емес ... ...... ВАС(3(I) – барлық тізбектің ВАС2.3 Сурет2.3 суретіндегі а нүктесі индуктивтілік пен сыйымдылықтың реактивтіліктоктарының тең болуына сәйкес келеді және токтар ... ... ... ... ... ... қоректенсе (энергия көзінің кедергісітізбек кедергісінен аса кем болады) тізбектің жалпы тогы мен I ... U ... баяу ... көрінеді (2.4 сурет).2.4 СуретТізбек ток көзінен қоректенсе ... ...  ішкі  ... ... аса үлкен болады) ... ... ... ... ... ... байқалады  (2.5  сурет),(«секіруге» дейін – ток кернеуден фаза бойынша озады, «секіруден» ... ... ... фаза ... ... ... көзінің тогы шамалы өзгерген кезде тізбек кернеуінің күртөзгеру құбылысын ... ... ... ... ... ... Графикалық тәуелділікте (2.5 сурет) I тогының өсуі ... ... b ... ... баяу ... сол ... ол  U кернеуінен фазабойынша озып тұрады. b нүктесінде кернеу b′ нүктесіне ... ... ... өзгереді. Бұл кезде фаза «аударылады» – ток фаза бойынша ... ... I ... ... ... кернеу с нүктесіне дейін баяуөзгереді де, с′ ... ... ... ... секіріп өзгереді.Сондықтан, тізбек ток көзінен қоректенгенде b-с  бөлігі  тізбекжұмысының тұрақты емес ... ... ... ... ... емес ... ... ВАС алу үшінбарлық аспаптарын қарастырып сызбасын салу.2.2.2 ... ЭҚК ... ... ... емес индукивтіліктіңжәне конденсатордың параллель қосылған ... ВАС ... алу ... ... ЭҚК ... ток көзіне түрлендіру сызбасын көрсету (ЭҚК ... ... қосу ... ... емес индуктивтіліктің және конденсатордың 2.6 суретіндеберілген ВАС бойынша тізбектің L және C ... ... ... ... ... тыс уақытта орындау керек.2.2.5 Сызықты емес индуктивтілік пен конденсатордың ВАС ... ... ... емес индуктивтілік  пен  конденсатордың  ... ... ВАС ... ... ... Ток ... ... тізбектің ВАС тәжірибелік жолымен алу:а) токты нөлден максимумға дейін баяу көтергенде;б) токты максимумнан нөлге дейін баяу төмендеткенде.1.3 Жұмысты орындау ... ... ... емес ... ... ВАС алу үшін«Тапсырма» бөлімінің 1.2.1 ... ... ... ... 1 және ... ... нөлден максимумға дейін баяу көтеріп ... ... 2.1 ... жазу ... ... бөлімінің 1.2.2 пунктісінің электірлік сызбасын жина.Жұмсалған кернеуді баяу өзгертіп аспаптың 7 ... 2.1 ... ... (3 ... Тәжірибе      | 2 ...     |3 ...      ||U, B   |I, A   |U, B   |I, A   |U, B   |I, A   ||     |     |     |     |     |     |1.3.3 ... ... 1.2.3 ... ... ... ток көзінің шамасын баяу өзгертіп 2.2  ...  ... ... алу және ... секіріп өзгеруіне сәйкес келетін токпен кернеудің ... ... ... ... өсуі          ... ...          ||I, A      |U, B      |I, A      |U, B      ||        |        |        |        |1.3.4 Бір ... сызықты емес индуктивтілік (2.1 кесте 1 тәжірибе)пен конденсатордың (2.1 кесте 2 тәжірибе) ВАС бойынша тізбектің ВАС ... ... ВАС (2.1 ... 3 тәжірибе) салу. Алынған қисықтардысалыстырып,  олардың  арасындағы  ...  ...  ...  ...  ...  ...  шектерінанықтау, яғни және .1.3.5 2.2 кестесінің берілгендері бойынша тізбектің ВАС салу және ... үшін ток пен ... ... ... салу:С>,  С=,  С,  С=,  С 
    
   

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Гармоникалық тоқ және кернеу көздері бар сызықты тізбектерге жүргізілетін анализ23 бет
Радиоқабылдағыштың бiр бөлiгi радиожиiлiкті алдын ала есептеуiнiң әдiстемесi21 бет
Электр тізбектеріндегі ауыспалы процесстер26 бет
Электротехниканың теориялық негіздері37 бет
Принципиалды-электрлік сұлбалар5 бет
Транспозонды мутагенез6 бет
C++ тілінде сызықтық тізіммен жұмыс29 бет
N сызықты теңдеулерден тұратын жүйенің жауабын табатын программа құру15 бет
n-ші ретті, коэффициенттері айнымалы біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді жалпыланған Абель формуласын пайдаланып шешу36 бет
Visual basic ортасында сызықтық бағдарлама құру»25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь