Халықаралық қонақ үй ісін ұйымдастырудың теориялық – әдістемелік негізі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОНАҚ ҮЙ ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ . ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Халықаралық қонақ үй қызметі, оның экономикалық мазмұны мен мінездемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Халықаралық қонақ үй ісіндегі басқару қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
1.3 Қонақ үй индустриясын ұйымдастыру және оны басқарудың халықаралық нысандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24

2. ҚАЗАҚСТАНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОНАҚ ҮЙ ІСІНІҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
2.1 Қазақстан Республикасында қонақ үй бизнесін мемлекеттік реттеуді жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
2.2 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй ісін халықаралық қонақ үй стандарттарына сәйкестендіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
КІРІСПЕ

Жұмыстың өзектілігі: Қазіргі кездегі халықаралық қонақ үй ісінің дамуы, яғни жаһандану кезіндегі халықаралық нарықтық қатынастың негізі ретінде Қазақстандағы қонақ үй ісінің дамуы мен халықаралық дәрежедегі қонақ үйлер бүгінгі таңда ең өзекті тақырыптардың бірі.
Қонақжайлық, немесе қонақ үй және мейрамханалық бизнес өрісі – бұл саланы «Алтын жұмыртқа табатын» сала деп те атайды. Ол мынамен түсіндіріледі, қонақжайлық өрісі туризмнің базалық және жетекші ықпалы болып табылады, және соның ішіне халықаралық туризмде кіреді.
Қазіргі уақытта туризм – бұл әлемде ең пайдалы бизнес түрінің бірі. Әлемдік қордың мөлшермен 7% қолдана отырып, туризм мұнай және автокөлік экспортынан кейін үшінші орынға нық орналасты. Мамандардың бағалауы бойынша, 2005 жылға дейін туризм бірінші орынға шығуы тиіс, ал экономиканың осы секторында әлемде еңбекке жарамды әрбір сегізінші адам іске қосылады.
Дүниежүзілік сауда ұйымының статистикасы және жорытуына жүгінсек, 2010 жылға дейін әлемде туристер саны 1млрд. адамды құрайды, ал 2010 жылдан кейін – 1 млрд. 600 млн. адам. Әлемнің 38% құрайтын елдер үшін туризм – табыстың басты көзі, ал 83% елдер үшін туризм негізгі табыс көзінің бесеуінің бірі болып табылады.
Қазақстан ежелгі мәдениетке және бірегей табиғатқа ие, шетелдік және ішкі туризмді дамытуға орасан туристік қарым – қатынас бар, бірақ бүгінге кіретін туризм үлесі айтарлықтай төмен.
Мұндай жағдайдың қалыптасуының негізгі себептерінің бірі, әлемдік деңгейде шетелдік туристерді қабылдауға қабілеті бар қонақ үйлік базаның жоқтығы. Көптеген қонақ үйлер және басқа да тұратын орындар, бұрын 1950-1960 жылдар аралығында салынып, ескірген, номерлердің комфорт деңгейі төменгі көрсеткішпен мінезделеді, технологиялық артта қалу және ұсынылатын қызмет түрлерінің тым аздығы. Қазақстан Республикасында қонақ үй шаруашылығы халықаралық стандарттар бойынша бес жұлдызды отельдерге сәйкес келетін («Рахат Палас») қонақ үйлер және халықаралық стандарттарға сәйкес келетін қонақ үйлер салынуда және қызмет етуде. Сондықтан да, бәсекеге шыдау үшін, біздің қонақ үйлер техникалық өзгертулерді басынан өткізуде, тұтынушыларға қызмет көрсету интерьерлеріне жаңашылықтар енгізуде.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР


1. Гостиничный и туристическийкий бизнес / Под ред. Проф. Чундовского А.Д.-М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 1998.- 322с.
2. Международное гостиничное хозяйство. Уч. Под. ред. Проф. д-ра эконом наук Чудновского А.Д.- М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Изд-во ЭКМОС, 2000г.- 245с.
3. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник - Минск: 2000г.-350с.
4. Международное гостиничное хозяйство. Уч. Под. ред. Проф. д-ра эконом наук Чудновского А.Д.- М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Изд-во ЭКМОС, 2000.- 245с.
5. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / Под ред. А.Л.Лесника, А.В. Чернышева.-М.: 2001.- 214с.
6. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны).-М.:2000.- 198с.
7. Поляко В. Методы аттестации персонала // Кадровый вестник, 2000.- 198с.
8. Володоманова Н.Ю., Морозова М.А., Умнов А.Н. Международные стандарты обслуживания для предприятий гостиничной индустрии.-М.: 2001.-255с
9. Менеджмент в индустрии гостеприимство (гостиницы и рестораны): Учебное пособие. – СПб.: Питер 2007.
10. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса.-М.: 2005,-299с.
11. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса.-М.: 2005- 299с.
12. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. Пер. с англ.М.:АспектПресс, 1995-,240с.
13. Уокер Д.Р. Введение в гостеприимство:Учебник / пер. с англ.- М.: Юнити, 1996.- 309с.
15. Чудновский А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: Учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова.- М.: КНОРУС, 2005.
16. www.hotels.ru
17.Дубинина Т.И., Яворская А.О. Зарубежный опыт малых гостиниц. Методич.мат-лы. Вып №3 1997.
18. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторанах: Практ.пособие - М.:1990.-266с.
19. Ходорков А.Ф. Мировое гостиничное хозяйство.-М.: 1996.- 256с.
20. Скопкин С.С. Маркетинг и продажа в гостиничном бизнесе.- М.: 1997.-256с.
21. Уокер Д.Р. Введение в гостеприимство:Учебник / пер. с англ.- М.: Юнити,1996-.-309с.
23. Туризм в Алматинской области в 2006 – 2007 годах /Статистический сборник/ Департамент статистики по Алматинской области/ Под редакцией Б.Т. Толепбаева/ Алматы, 2008.- 35 с.
24. Cтатистические данные Казахстанской Ассоциации Гостиниц и ресторанов (КАГиР).
25. Skinner B.F. The Behavior of Organisms.-N.Ү.: 1983.- 254с
    
    МАЗМҰНЫКІРІСПЕ.....................................................................................................................31. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОНАҚ ҮЙ ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗІ..........................................................51.1 Халықаралық қонақ үй қызметі, оның экономикалық мазмұны менмінездемесі.................................................................................................................51.2 Халықаралық ... үй ... ... ... үй индустриясын ұйымдастыру және оны басқарудың халықаралықнысандары..................................................................................................................242.   ҚАЗАҚСТАНДА   ...   ...   ҮЙ   ...   ... ... ... қонақ үй бизнесін мемлекеттік реттеудіжетілдіру.....................................................................................................................312.2 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй ісін ...  ...  ... өзектілігі: Қазіргі кездегі халықаралық қонақ үй ісініңдамуы, яғни жаһандану кезіндегі ... ... ... ... ... қонақ үй ісінің дамуы мен халықаралық дәрежедегіқонақ үйлер бүгінгі таңда ең ... ... ... ... ... үй және ... бизнес өрісі – бұлсаланы «Алтын жұмыртқа табатын» сала  деп  те  ...  Ол  ... ... ... ... ... және ... ықпалыболып табылады, және соның ішіне халықаралық туризмде кіреді.Қазіргі уақытта туризм – бұл ... ең ... ... ... бірі.Әлемдік қордың мөлшермен 7% қолдана отырып, ... ... және ... ... үшінші орынға нық орналасты.  Мамандардың  бағалауыбойынша, 2005 жылға дейін туризм ... ... ... ... ал ... секторында әлемде еңбекке жарамды әрбір сегізінші адам іске қосылады.Дүниежүзілік сауда ұйымының статистикасы және ... ... ... дейін әлемде туристер саны 1млрд. ... ... ал ... ... – 1 млрд. 600 млн. адам. ... 38% ... ... үшінтуризм – табыстың басты көзі, ал 83% елдер үшін ... ... ... бесеуінің бірі болып табылады.Қазақстан ежелгі мәдениетке және бірегей табиғатқа ие, ... ... ... ... орасан туристік қарым – қатынас бар, бірақ бүгінгекіретін туризм үлесі айтарлықтай төмен.Мұндай жағдайдың қалыптасуының ... ... ... ... ... туристерді қабылдауға қабілеті бар қонақ үйлік базаныңжоқтығы. Көптеген қонақ үйлер және ... да ... ... бұрын 1950-1960 жылдар аралығында салынып, ескірген, номерлердің комфорт деңгейітөменгі көрсеткішпен ... ... ... қалу және ... ... тым  аздығы.  Қазақстан  Республикасында  қонақ  ... ... ... ... бес жұлдызды отельдерге сәйкескелетін («Рахат Палас») ... ... және ... ... сәйкескелетін қонақ үйлер салынуда және қызмет етуде. Сондықтан да, бәсекегешыдау ... ... ... үйлер техникалық өзгертулерді басынан өткізуде,тұтынушыларға қызмет көрсету интерьерлеріне жаңашылықтар енгізуде.Қонақжай ... ... ... ...  әсер  ... ... ... дамуы, клиенттің төлеу қабілеттерінің   өсуі,бәсекелестік, ... ... ... үй ... - халықты   уақытша ...  ...  ... және  қажетті қызмет  көрсету  ... ... үй ісі ... ... үй ... қонақжайлылық саласыныңмаңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол органикалық және табиғи түрдетуристік  –  ...  ...  ...  ...  ... ... ... және экскурсияны байланыстырады.Қонақ үй ісі қызмет сферасының секторы ретінде барлық мінездемелертән. Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... әлемдік нарықты зерттеу қажет. Қазақстанның қонақүйиндустриясындағы жағдайда әлемдік стандарттармен салыстырып, туристік өнімөндіріс көлемін ұлғайтудағы мүмкіндіктерді ... ... ... ... үй ... халықаралық дәрежеге салыстыраотырып жан-жақты талдап ... ... ...  ...  келесіміндеттер анықталады:- Қонақ үй ... ... ... ... ... ... үй ісінің қазіргі  Қазақстандағы  ... ... ... ... талдау жасау.Негізгі дерек көздері: Жұмыстың  негізгі  дерек  көздері ... ... ... ... үй  бизнесін  басқарудағы шетелдік,  ... ... ... ... ...  ... үй ... құжаттары, оқулықтар,  газет-журналдар, басқа  дамәліметтік ақпараттар алынды.Жұмыстың ... ... ... ... мен ... ... мен мақсаттарына байланысты. Берілген курс жұмысы кіріспеден,үш тараудан, қорытындыдан, ... ... ... тұрады.1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОНАҚ ҮЙ ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ – ... ... ... қонақ үй қызметі, оның экономикалық мазмұны менмінездемесіЗаманауи қонақ үйлік бизнес орналастыру кәсіпорындарының неше ... және ... бар ... ... ... ... қонақүйлерден, мотель және кемпингтерге дейін.Қонақ үйлік бизес ұланы Элсворт М.Статлер - клиенттің айтқаны ... деп ... ... Ол үшін ең ... ... ... көрсетуболған.Қонақ үйлік бизнес – туризм және ойын-сауық индустриясы деп аталатыналып сегменттің құрамдас бір бөлігі болып табылады.Туризм ... ... ... ... орын ... ... ... болып кез келген нысандар табылады, олартуристерге жүйелі немесе эпизодтық қонуға деген орындарды ... ... ... (ӘТҰ) кепілдемесіне сәйкес барлық орналастыру құралдарынекі ... ... ... – ұжымды және жеке.Кесте 1ӘТҰ кепілдемесімен орналасу ... ... / ... ... ... БҰҰ. ... ... ұйым.-Нью-Йорк, 2007 жыл [1]|   1|      ... ... ... ...        ||1   |2                                 ||  ... және оған ... ... ...          || ... – номерлерден тұратын нысандар, саны кейбір кемдіктен  ||    ... ... ... ... ... түріне сай топтарға және||    |санаттарға топтастырылған, бір басшылығы бар және неше түрлі    ||    ... ... ... орын ... мотельдер, пәтер үлгілі||    |қонақүйлер, клуб-отельдер, жағажайлы және демалыс қонақүйлері,   ||    ... және т.б)                       ||    ... ... ... ... ...     ||    |А) ... бойынша: 100 номерден кем, 100-ден 300 номерге дейін,  ||    ... аса ...                       ||    |Б) ... ... ... ... және комфорты бойынша: «люкс»  ||    |табына жататын отельдер, 1-ші топтағы, эконом-табындағы.      ||    |В) ... ... ... тізбекке жататын.         || 1.2 ... ... Одан ... тағы бір ...        ||    ... ... ... ...              || ... орындары.                        || ... және ... ...                   || ... ... ... ... ... және өзен кемелері және  ||    |т.б)                                || ......                       || 1.3 ... ... мекемелер                     || ... ... ... үйлер                   || ... және т.б                          ||   2 | Жеке ... ... ...              ||  ... ... ...                         ||  ... ...                         ||  ... ... ...                       ||  ... және ... орналастыру (тегін)            ||  ... ...                           ... ... орналастыру құралдарына қонақ үйлер, мамандан-дырылған мекемелер және оған ұқсас мекемелер, сондай-ақ басқадай туристердіұжымдық ... ... ... үйлердің негізгі белгісі онда номерлердің бар ... ... – бір ... бірнеше орындардан тұратын бөлме, номердің көлеміжәне белгіленуі туристік жолдамада келтіріледі. «Қонақ үй» ұғым ... ...... ... мағынаны білдіреді. Қонақжайлықкөне француздық «hospice» деген сөзден шыққан, ол ... ... ... ... ... Бұндай мекеме түрінің көнесі  БургундиядағыHospice de Beaune (Оспис-де-Бон) болып табылады, сондай-ақ ол  Hotel ... Дье) – ... Үйі» ... әйгілі. Оның  негізі  1443  жылықайырымдылық емхана және кедейлерге арналған ... ... ... ... деп, ... адамдарды тұрғын үй, ас ... ... ... демалуын ұйымдастыруға бағытталған бизнес түрінатайды.Қонақжайлық индустриясы – бұл ... ... ... ... ... ... ... қонақтарға деген қатынас жомартжәне достық көзқараспен ... үй ... кең ... – бұл ... ... бар,қысқа мерзімді уақытта тұруға арналған үй.Қонақ үй – бұл үйлерінен тыс жерде орналасқан адамдарға қызмет кешенінұсынатын кәсіпорын, ... ... тең ... ... болып табылатынорналастыру және тамақтандыру қызмет түрлері.Туристік қонақ үй – бұл ... ... ... ...  саяхатпенбайланысты туристерге қызмет кешенін ұсынуға арналған ... ... ... (ӘТҰ) ... ... ... үйлер – бұлұжымды жайғастыру құралы, ... ... ... тұратын,  бірбасшылығы бар, қызмет ... ... (кем ...... ... ... және санузел жүйесін тазалау) және ұсынылатын қызметтерменномерлердің жабдықталуына сәйкес  ...  ...  ... ... ...  ...  үйлер  өзінің  тұрысыменерекшелендірілген қонақ үйлерді немесе ... ... ...  ... ... үйлерде қызмет көрсетудің  негізгі  төрт  ... ... ... ... ... ... көрсету.Олар өзіне негізгі, қосымша және жолдамалы қызмет түрлерін қосады.Кез келген қонақүйдің қажетті жағдайы басты екі ... ... ... ... ... ... ... олардың  ара-қатынасыәртүрлі, мысалы бұл –а) жайғастыру және ... асты ... ... арнайы орында ұсынатынқонақүй, соңғысы континентальді болуы ... ... ... ... және ... ... кафе немесе барда;г) жайғастыру және тамақтандыру қызметтерінің толық кешенін ... ... ... және ұлттық тағамдар мейрамханаларында,барларда, пиццерияларда, тамақтандыру қызметін қабаттарда ұйымдастыру).Жайғастыру қызметінің мағынасы мынада: біріншіден, қолдануға ... ... ... ... ... ... ... қызметтер ұсынылады: қонақтарды қабылдау және рәсімдеу бойыншапортье, ... ... ... ... үй ... және т.бҚонақ үй номерлері жайғастыру қызметінің ... ... ... Бұл ... ... ... жұмысына, ұйқысына,  демалуынаарналған көпқызметті орындар. ... үй ... ... ... ... ... артығырақ қолдануы салдарынан, олардың маңызды  қызметіұйықтау мүмкіндігімен ... ету ... ... ... үй ... ... маңызы, ең алдымен қонақүйдің  ...  ... ... ... ... ... ... қонақ үйлерденомерлердің өте маңызды қызметі ретінде қонақты жұмыс істеу мүмкіндігіменқамтамасыз ету болып табылады, ол ... ... ... ... ... ... жазбалы стол, телефон, факс, компьютер және т.б.Қонақ  ...  ...  ...  ...  ... ерекшеленетін әртүрлі номерлер санаты бар. Қонақ үй санатынақарамастан әрбір қонақүйлік ... ... ... және ... ... ... ... орындық немесе кресло, бір орынға есептегенде;- түнгі стол немесе тумба, бір ... ... ... арналған шкаф;- ортақ жарықтандыру;- қоқыс көрзеңкесі;- қонақ үй жайлы ақпарат және өрт болған жағдайда көшу жоспары.Қонақтарға тамақ беру ... ... ... ... ... ... ас ... дайындау), саудалық (тұтынуғадайын азық-түліктерді сату, алкогольді және  ...  ... ... ... ... барда, кафеде, қонақ үйномерлерінде қызмет көрсету).Қосымша немесе басқадай қызмет түрлеріне мыналар ... ... ... және ... ... келіссөздерге арналған залдар,автокөліктер жалдау, химиялық тазарту қызметі, кір жуу, ... ... және ... ... ... қосымша қызметтер  қонақүйліккәсіпорнының нарықтық тартымдылығын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.Халықаралық қонақ үй ... ... ... жәнебасқадай қызметтер бірін-бірі толықтырады, көптеген жағдайларда бір біріменбайланысты және қонақпен біртұтас ретінде ... ... ... ... ескерілетін қызметтің негізгіқасиеттерін белгілеу қажет:1. Өндіріс және тұтыну үдерістерінің бір сәтте болмауы. ... ... ... ... ... толық дәрежеде сәйкес келмейтін мынадайортақ мінездеме: бір сәттелік, өндіріс және тұтыну үдерістерінің үзілмесмінезі. ... ... ... клиенттің қатысуына еш байланысы жоқ.Мысалы, номерді ... ... және ... ...  ... ... ... номердің сатылу сәтімен орын және уақыт бойыншасәйкес келмейді. Бірсәтте ... ... ... ...  ... ... жағдайларда тағам дайындығы басқа жерде, басқа ... бұл бір ... ... ... ... дастархандыжабдықтау және беру үдерістерінен айрықша жағдай. ... ... ... ... бөлінуі қажеттілік болып табылады.2. Сақтау мүмкіндігінің шектелуі. ... ... ... кешені негізгітұрғыда арығарай сатылымға сақталуы мүмкін болмайды. Егер күні бойы ... ... ... онда оны ... осы ... сату ... ... Бұлтамақтандыру қызметіне де қатысты. Тіпті егер «тағамдар және ішімдіктер»үлгісіндегі материалды қызметтер кейбір дәрежеде(іске асыру ... ... ... болса, онда оны іске асырудағы қызмет талап етілмейдіжәне төленбейді.3. Қонақ үй қызметінің лездік мінезі. Қонақ ... ... ... мынада, қызмет көрсетуге тиесілі мәселелер  жылдамшешілуі керек. Берілген фактор орналасумен қатар қонақ үй ... ... ... ... ... ... қызметтерін беру уақыты, тіптісекундтармен де ... ... ... ... ... Қонақ үйлік қызметініңмаңызды ерекшелігі, үлкен ... ... ... ... ... айыратын, өндірістік үдерісте адамдардың кеңіненқатысуы ... ... Адам ...  ...  өз  ...  сапаныңбіртектілігіне, өзгеруіне  және  олармен  байланысты  стандартизациялаукемшілігіне өз ... ... ... өзі ... ... ... маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мәселені шешу үшінкөптеген қонақ үйлік кәсіпорындарда қызмет көрсету стандарттары енгізілген.Стандартты ... ...... ... көрсетуге арналған, міндеттітүрде орындалуы тиіс ережелер кешені, олар ... сапа ... ... ... ... беруге бейімдетілген. Мұндай шектемелергекөптеген жағдайларда мыналар жатады:- хабарлама немесе сақталым ... ... ... ... ... (15,20,30секунд);- орналастыру қызметінде рәсімдеу уақыты. Кіру  көпшіліктілігінеқармастан клиенттер кезекте нақты ... ... ... ... ... қалауы керек (5,10,15минут);- нақты қызмет көрсетуге кететін ... ... ... ... ... ... 3 ... өте  салысымен  ...  ... жеке ... жуып және ... бір күн ішінде үлгеріледі жәнет.б.- арнайы киімнің бар болуы және сыртқы түрі.- қызмет көрсету қызметкерлерінің шетел тілдерінбілуі және т.б.5. ... ... ... ... ... ... ... үйлікқызметтер нарығы үшін сұраныс  ырғалуы  жылдың  мезгіліне  ... ... ... ... ... ... апта ... (іскер туристер қонақ үйде дағдылы күндеде жайғаса береді), ол өзкезегінде қонақ үйлердің ... ... ... ... ... Қонақ үйлік қызмет және саяхат ... ... ... белгілі бір жерді көруге қабылданған шешімі, детте ол ... ... ... бар болу факторынан негізделмейді, оған басқа себепте бар:көңіл көтеру ... ... ... шұғылдану, емдеу  анналарынқабылдау және т.б. Өзінің сапарын демалыс ... ... ... белгілі көретін жерді немесе аймақты таңдайды, ... ... ... Тек ... соң ол жарамды қонақүйлік ...  ...  ... ... ... жайлы ойланады [2].Әрбір отельдің арналуы, ол тәуелсіз кәсіпорын ... ... ...  бір  ...  ...  ...  да  ...  белгілітұтынушылдығына қызмет көрсетуден ... және ... ... өз ... ... ... ... үйлік кәсіпорнының негізгі қызметі клиенттерге уақытша тұрғынүйлерді беру болып табылады.Бәріміз білетіндей, барлық ұйымдардың, қонақ үйлерді ... өмір ... ... анық ... ... бар – ... келтірілгенқызметтің орындалуын қамтамасыз ету және қонақүйдің сәтті қызметі үшін,оның әрбір жұмыскері ұйым ... ... және ... ...  ... ... қолынан келетін барлық заттарды аямауға ... ... ... жоғарғы деңгейдегі қызметпен қамтамасыз ... ... ... жолы нақ осы ... ... қалап қана қоймай,өзінің достары мен таныстарына ұсынатындай жағдайда ... ... үйді ... – бұл ... ... ... ... көрсетушектемелермен немесе стандарттармен сәйкестікті  анықтау.  Әрбір  ... ... ... ... ... ... олар ... белгілері болып табылады. Қонақ үй деңгейі оның мәртебесіне, клиентурақалыптасуына, қонақүйлік ... ... және тағы ... ... ... топтастыру уақыт тәртібі  ұлтаралық  және  ұлттықдеңгейлерде, сондай-ақ ... ... ... және ... ... ... ... біртұтас топтастыруын енгізуге әлемде кедергі болатынжәйт,  орныққан  халық  ...  ...  ... сапа ... және ... Туристік Ұйымымен, Еуропалық Одақтың қонақ  үйлік  ...  ...  ...  Халықаралық  қонақ  үйлікбірлестіктермен қонақүйлерді біртұтас топтастыруды ... ... ... алып келмеді. Сондай-ақ қонақ үйлік және мейрамханалық қызметіпиктограммаларын біркелкілендіру ... да ... ... бұл Еуропадаортақ қабылданған пиктограммаларды есепке алмағанда, іске аспады.Тапсырмалардың қиынға түсу ... ... ... тағы  ... көпшілікті  жайғастыру  құралдарының  бар  болуы  (мотельдер,кемпингтер, ... ... ... және т.б), ... ... бар.Қазіргі уақытта 30-дан астам неше түрлі топтастырулар бар, ... кең ... ... ... ... ... бойынша мүмкін болар:1. Қала маңында орналасқан (орталықта, қала шетінде). Орталықты болыптабылатын – ... ... ... қонақ үйлер, люкс-отельдер, орташатоптағы қонақүйлер;2. Теңіз ... ... ... ... ... ... өт ... болып табылады (50метр, 100, 150, 200, 250, 300);3. Тауларда орналасқан. Әдетте бұл кескінді таулы жерлердегі, туристікбағдары демалатын ... ... ... ... ... үйде, ережеретінде, ондағы демалатын қонақтардың жаздық және  қыстық  ... ... ... ... ... және тау шаңғылық ... ... және ... ұзақтығы бойына қонақ үйлер былай бөлінеді:- жыл бойы жұмыс істейтін;- ... (екі ... бір ... ... істейтін);Қонақ үйлік тарифтер бойынша бөлінеді:- тарифке тек тұру төлемі кіреді (Room only), ... ... ... ... және тек таңғы ас ұсынатын қонақүйлер - Bed and ...... ... деп ... ... бола ... тарифкекіретін таңғы ас үш түрлі болуы ... ... ... кофе, шай, бәліш, джем);- ағылшындық (қуырылған жұмыртқа қосылады);- шведтік стол ... ... ... нан ... ... бал, шырындар, шай, кофе, өзіне өзі қызмет ету әдісі бойыншаберіледі). Кеңтараған тариф;- жартылай ... ... ... қонақүйлер (жайғастыру + таңғы ас+ түскі ас немесе кешкі ас – Half Board (HB));- ... ... ... ... ... ... + 3 немесе 4реттік тамақтану - Full Board (FB))- клубтық демалу ... ... ...  (үш  ... ... бойы  асамдар,  алкогольді  және  ... ... ... ...... бағаға қосылған» (ағылшынтілінде all inclusive, ultra all inclusive, maximum all ... all ... ... да ... ... де бар, ... «екеу біреуінің бағасымен» (Twofor one), бұндай жағдайда клиент ... ... тұру ... бірақтамақтану төленеді, немесе «Балалар тегін(Children-free)», бұл жағдайдабалалар тегін тұрады, егер олар екі ... ... ... ... болса.Комфорт деңгейі бойынша топтастыру.Қонақ үйлік кәсіпорындарды комфорт деңгейі бойынша топтастыру, ... ... ... шешілуіне орасан маңызы зор.Негізгі шектемелер:- номерлік қор жағдайы: номерлер көлемі (м2), ... ... көп  ...  ...  номерлер-апартаменттер,  коммуналдықолайлықтың бар болуы және т.б.- жиһаз, керек-жарақ, санитарлы-гигиеналық заттардың күйі және т.б.- ... ... ... және бар ... ... кафе,барлар және т.б.- ақпараттық қамтамасыздандыру және техникалық жабдықтау, соның ішіндетелефондық, спутниктік байланыстың бар ... ... ... мини-сейфтер және т.б.- бірқатар қосымша қызметтерді беру мүмкіндігімен қамтамсыздандыру.Көрсетілген параметрлер бүгінгі күнде қолданылатын қонақ ... ... ... бағаланады. Одан бөлек, қызметкерлерге жәнеолардың дайындығына бірқатар талаптар қойылады: білімі, ... ... ... ... біліміне, сыртқы түрлеріне және мінезқұлқына.Номерлік қордың сыйымдылығы бойынша ... қор ...  ...  ол  орын  ...  ... бір ... ... мүмкін.Көптеген елдер қонақүйлерді сыйымдылығы бойынша топтастыруға келесіқатынастарды қолданады:- шағын – 100-150 номерлерге дейін;- орташа – 100-ден 300-400 ... ... ...... 600-1000 ... дейін;- алып – 1000 астам номерлер.Қонақүйлік кәсіпорнының арналуы бойынша:Транзиттік қонақүйлер. ... ... ... ... көрсету үшін арналған. Әдетте олар үлкен қозғалысы бар ... ... ... әуе, ... ... қонақ үйлер мынаған бөлінеді:1.Іскерлікке  арналған  ...  ...  ...  сапарда  жәнекомандировкада жүрген тұлғаларға қызмет көрсетеді. Бұл топтағы қонақ ... ... ... үшін арналған қонақ үй ретінде белгілі, сондай-ақ симпозиумдарға, жиындарға, жиналыстарға, ... ... ... т.б.2. Демалысқа арналған қонақ үйлер (курортты,туристік)Іскерлікке арналған қонақ үйлер. ... ... ... ... оған сай ... ... ... соған байланысты іскерлікке арнаоғанқонақ үйлерге келесі талаптар қойылады:- әкімшілдік, қоғамдық және басқадай қала  ...  ... ... қорда бірорындық номерлердің көптігі;- міндетті түрде номерлерде, ... және ... ... ... аймағын ұйымдастыру;- номерлік қорда номерлер-апартаменттердің бар болуы;- қаржылық қамтамасыздандыру қызметінің бар болуы;- жоғары сапалық тамақтануды беру мүмкіндігімен қамтамасыздандыру;- тұрақ және араж ... ... ... ... қонақ үй» концепциясында демалуғажәне ... ...  ...  ...  тұлғаларға  жайғастыру,тамақтану және бірқатар қосымша қызметтерін беру ... ... ... ... ... үй» концепциясының  мәнікелесіде келтірілген:- туристік қонақ үй ережеге сай, ... ... ... ... осы ... қабылдайды.-  туристік  қонақ  үйде  ...  ...  ...  бағдардыңбағдарламасына сәйкес қалыптасады және  ...  ала  ...  ... ... ... ... үй ... қызмет көрсетуді ұйымдастыру үшінтурбюро немесе саяхат және экскурсия бюролары қарастырылған.Қонақ үйлік номерлерді топтастыру.Қонақ үйлік номерлерді ... ... орын саны ... ... саны ... орналасуы бойынша.Орын саны бойынша бір орындық, екі орындық, үш орындық ... ... және ... үйде және ... бірорындық номер бір келушіні жайғастырудаЕң қымбатырақ санат болып табылады.Екі орындық номер екі келушінің бірге тұруына арналған. Екі ... екі ... ... олар бір бірімен бөлек немесе бірқатарда тұрады.Бұл жағдайда екі орындық номер жұбайлы ... ... ... саны бойынша бір бөлмелі номерлер, екі бөлмелі және үшбөлмелі номерлер бар және ... ... ... ... ... және номерлер-апартаменттер деп айырады.Бизнес-топтағы номерлер іскерлік сапарда және командировкада жүргентұлғаларды жайғастыру үшін арналған. Номердің стандартты ... ... ... жасауға жағдай жасалуы керек, яғни: жұмыс столы, телефон, факс,компьютер және т.б.Эконом-топтағы номерлер – клиенттердің кең ... ... ... ... емес ... және жабдықпен ерекшеленеді, олең алдымен жайғастыру бағасының төмен болуында ...... ... олар әдеттежанұяларды ұзақ мерзімді ...  үшін  ...  ... ...  ... ... қажетті тұрмыстық техникасы  бараспаздық бөлме болуы қажет(кофе қайнатқыш, микротолқынды пеш, миксер жәнет.б), өз ... бұл ... ... ... туындауымен қамтамасызетеді [4].Сондай-ақ номерлердің мынадай санатын айырады, ол ... 3,4 ... ... ... алаң ... 45шаршы метрден кем емес,олардың құрамында аспаздық бөлме болмауы да мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... Шетелдік машықтан-уда олар  «suite»  -номерлері ретінде белгілі.Топтастырудың халықаралық жүйелері.Мемлекетпен немесе ұлттық қонақ ... ... ... ... жүйелері бар, оларды ұлттық стандарттар және қонақүйлікқызметтерін сертификациялау ... ... жолы  ...  ... бұл ... ... ... базаның көлемді мінездемелеріне,қызмет толықтығына, қонақүйлік қызмет деңгейіне және ... ... ... ... ... жұлдыз жүйесі (бірден беске дейін) – француздық ... ... ... жүйесі (А-В-С-D);- «корона» немесе «кілттер» жүйесі;- баллдар ... ... ... және ... ... болып Француздық ұлттық топтастыру жүйесі саналады,оныжиі еуропалық немесе отандық деп те ... ол өз ... ... ... берілуіне сәйкес отельдер санатын орнатады.Ешбір қонақ үйлік кәсіпорын санатың берілуіне үміттене ... ... ... ... ... біріккен талап-шектемелерге жауап  береалмаса:А – бөлмелер саны;В – ортақ орындар;С – отельдің жабдықтары;D – ... ... ...... көрсету;F – мүгедектермен қозғалу мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қолайлылығы.Немістік топтастыруға сай, қонақүйлік кәсіпорындар бес тапқабөлінеді. Еуропалық ... ... ... ... ... әрбір таптыңбелгілі жұлдыздар көлеміне сәйкестігі қарастырылады:• туристік тап - *;• стандартты тап - **;• ... тап - ***;• ... тап - ****;• люкс - ... ... ... ... «жұлдыздар» қатарында  «әріпті»топтастыру жүйесін қолданады. Барлық қонақүйлер төрт ... ... - ... ... ... ... ... сәйкес келеді, В –санатындағы - үшжұлдызды, С – санатындағы – екіжұлдызды, Д – санат-ындағы ... ... ... ... ... ... ... [5].Италияда бірінші санат шартты түрде төрт жұлдыз деңгейіне ...... ... – екілік. Одан бөлек, әрбір санат аясындаөзіндік дәйектелім болады. Италияндық қонақүйлердің айрықша ерекшелігі ... қоры ... ... бар ... (40-80), яғни ... комфортты отельдер үшін 5-жұлдыздық топтастыру енгзілген,алайда елде өзінің ерекшелігі бар: ... ...  ...  ...  ...   ...   арналғанүйлер(binguan), жоғарғы комфортты және ......  ... ...  ...  мемлекетпен  бекітілген  қонақүйлердітоптастыру жоқ. Комфорт деңгейі ... олар ...  бес  ... Ең ... ... екі ... ... American AutomobileAssociation/AAA/ және Mobile Travel Guide.Мысыр елінде ... ... ... ... ... оның айрықша ерекшелігі, олар ½ жұлдызға көтермеленген.Ұлыбританияда отельдер  ...  ...  ...  ... ... ... және ... қолданылатын «короналар»жүйесін «жұлдыздар» жүйесімен үйлестіру үшін, ... ... ... ... алып тастау керек(үш «коронаның» бар болуы екі ... ... ... кең ... және дұрыс саналатын топтастыру, британдықтурагенттіктер бірлестігімен (БТА) ұсынылған және онда ... ... ... ... - ... ... қонақ үйлер - **.Орташа топтағы қонақ үйлер - ... ... ... ... - ... ... қонақ үйлер - *****.Испанияда жұлдыздармен белгіленетін санаттар дәйектелімі жайғастыруқұралдарының әрбір топтарына енгізілген: қонақ ... үшін *-дан  ... ... үшін (апартаменттер) -  *-дан  ****-ға ... ... және ... үшін  *-дан  ***-ға ... Одан ... ... жабдықталған,  парадорес  және  алькасар  туристерді  ... ... бар. Олар ...  ...  ... болады.[6]Мальдива комфортты жайғастыру құралдарымен көрсетілген, олар мынасанаттарға бөлінеді: «standard», «de luxe», «junior suite», ... жүйе ... ... жаңа ... жүйе ... ол ол ... үш ... бөледі: алтын, күміс, қола.Мексикада  еуропалыққа  ұқсас  ...  ...  ... ... тобы ... ... саны сарапталу  негізіндеорнатылады – 52-ден 108-ге дейін. Одан бөлек, тағы да бестен жоғары ... – бұл ... «gran ... деп ... Араб Әмірліктерінде жайғастыру  құралдары  бесжұлдыздықжүйемен бөлінеді. Сондай-ақ онда ... және ... кең ... ... ... ... және Қазақстанда қонақ үйлерді топтастыру 1994 жылға дейін«қонақүйлерді бөліктерге, қонақ ... ... ... ... Жағдайға сәйкес жүргізілді. Берілген жағдайда барлық қонақүйлер жетібөліктерге бөлінді: «Люкс», «Жоғарғы А», ... В», 1, 2, 3  және  ... ... бес ... ... ... А», «Жоғарғы В», 1, 2және 3-ші ... жылы 28681-90 ... ... ... ... ГОСТ-на сәйкес «Қонақ үйлерді топтастыру шектемелері» жайлыШарт қабылданды, соған сәйкес «француздық ... ... ... –жұлдыздар бойынша кепілдемелік берілді (қонақ үйлерге бірден ... ... ... дейін - мотельдер үшін).Қонақ үйлерді топтастыруды жеке қарастыру – ...  ... ... болуына әкеледі. Әдетте оларда бөлінетін санаттар емес,маркалар, олар нақты тізбектегі ... ... ... ... ... тек комфорт деңгейі ғана емес, сондай-ақ арналуы, орналасу орныжәне кейбір басқа шектемелер ескеріледі.Мысалы, ... ең ірі Accor ... ... ... түрлі қызмет және баға бояулары бар бірнеше ... ... ... ... Mercury; ол өз ... комфорт және баға деңгейі бойынша тағы да ... ...... ... стандартты номерлер, сапалы қызметкөрсету ұсынады;Hotel/Mercury – жоғарғы деңгейдегі қызметтер, жеке қызмет көрсету,комфортты ...... ... ... ... ... комфорт жәнеқызмет көрсету жоғарғы деңгейі, тәулік бойы.Ірі американдық «Holiday Inn» қонақ үйлік ... ... ... тек ... деңгейін ескеріп қана қоймай, сонымен бірге арналуын,орналасу орнын, клиенттердің келу ұзақтығын және ... ... ... Ол ... ... ... Корт – ... қонақ үйлер;Холидей Инн экспресс – пәтерлі үлгідегі қонақүйлер (апарт-отельдер);Холидей Инн сан спри рисортс – ... ... бар ... үшін ... ... Инн ... – іскер адамдарға арналған қонақ үйлер;Холидей Инн хоутелз энд – номерлік қордың он ... ... ... ... ... адамдардың келуі ұзаққа созылуы тиіс қонақүйлер.Қонақ үйлердің халықаралық типологиясы [4].Әлемдік қонақ үйлік индустриясының ... кең ... ... ... типологиясы келесі түрде көрсетілген:Отель-люкс. Сыйымдылығы бойынша берілген қонақ үй үлгісі шағын немесеорташа кәсіпорынға ... ... қала ... ... ... ... ... түрлерін қосатын номер бағасы  жоғары  болыпсаналады.Қонақ үй (орташа топтағы). Сыйымдылығы ... ... ...  Қала  ...  немесе  қала  маңында  орналасады.Жетерліктей кең ... ... ... және оның ... ... ... тең немесе сәл жоғары болып табылады.Қонақ үй-апартамент(апарт-отель). Сыйымдылығы ... бұл ... ... ... ... дейін). Тұрғылықты тұрғындары жоққалаүшін сай келеді. Уақытша тұруға қолданылатын номерлердің пәтерлі үлгісінұсынады, жиірек ... өзі ... ... қонақ үй. Шағын немесе орташа  сыйымдылығы  баркәсіпорын (150-орынға дейін және одан да көп). ... ... Жәй және тез ... көрсету сай, шектеулі қызмет жиынтығы.Отель-курорт. Сыйымдылығы бойынша  көптік  айырмашылықтары  бар,қонақжайлықтың толық ... ... ... кәсіпорын. Одан бөлек,арнайы медициналық қызмет көрсету және ... ... ... ... орналасады.Мотель. Қарапайым бірқабатты немесе екі қабатты ... ... тыс ... ... қала ... ... бойында. Бұлшағын немесе орташа кәсіпорын. Қызметкерлер саны аз, қызмет  ... ...... ... ... ... ... қала сыртында орналасады, кейде ...  алыс  ... ... ... ... ... ... палаткаларда немесежаздық үйшіктерде, олар асты жеке дайындау бөлмелерімен жабдықталған ... ... ... және таңғы ас» үлгісіндегі жеке қонақүй. Берілген үлгідегіқонақ ... кең ... ... ... Бұл ... үй ... ... орташасыйымды. Ол қала сыртында немесе ауылдық мекенде орналасады.Отель-гарни. Клиенттерге шектеулі қызмет көлемін ... ... және ... ... ас.Пансион. Қарапайым стандартты және шектеулі қызмет ... ... ... ... тұрып жатқан қонақтарға толық пансион беріледі.Қонақты аула. Отельдерден ерекшеленетін жеңілдетілген қызет ... бар, ... аз, ... ... алу және қоғамдық келуорындары жоқ кәсіпорын(холлдардың, вестибюльдердің және т.б).Ротель. Жылжымалы қонақ үй, ...  ... ... тұартынвагон, онда ұйықтайтын креслолар орналасқан.Киім ауыстыру, дәретхана, асбөлмесі, тоңазытқыш бар бөлімшелер бар.Флотель. Ірі қонақ үй, жиі ... ... деп те ... Туристергеүлкен қызмет жиынтығы ұсынылатын комфортты номерлер.Ботель. Су ... ... ... үй, ... үй орнына сәйкес ... кеме ... ... үй ... ... ... Аса қымбат және саны азқонақ үй үлгісі. Қону ... және ...  ...  жүйесіменжабдықталған.Алькасар (ағылш.alkazar). Ескі көнеғасырлық  сарай,  ... ... ... және ... ... ... ... өте атақтықонақтар үшін қолданылады: патшалық ақсүйектер, ... ... ... ... ... түнек беретін студенттік қонақ үй.Кондоминимум (латын тілінен condominimum - бір иелік) – ... ... ... ... бір ... айналдырған иегерлер ұйымы, ұйымшекарасында  олардың  ...  ...  ...  ... ... ... үйлерде баспана немесе тұрғын емес орындаржатады. Кондоминимумды ұстау, жөндеу және іске қосу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... (ағылшын тілінен timeshere – ... ...... оны ... ... созылымында қолдану мүмкіндігі бар, бір иелікжылжымайтын мүлік. Ол үш түске топтастырылған ... ақ және ... ... ... ... дамуын көрсетедіRCI (Record Condominimum International) – ұзақ мерзімді жалдау ... ... ... ... ... коттедждерді ауыстыру жүйесі (2400отельдермен курорттар).Әрбір ... ... ... ... климаттықжағдайды, бірқатар басқадай факторларды және ең ... ... ... ... өзіндік кәсіпорын үлгілері қалыптасады [8].2. Халықаралық қонақ үй ісіндегі басқару қызметіҚонақ үйлік ... ... ... – бұл ... ... ... және  міндеттер  белгісі  болып  табылатын,  оныңменеджментінің әкімшілдік-иерархиялық жүйесі.Негізгі ... ... ... бас ... бас  ... ... қор ...  қабылдау  қызметінің  қолбасшысы;шабармандар  қызметінің  қолбасшысы;  ...  ...  ... ... директор; үй жинаушылар қолбасшысы; кір жуатын орындиректоры; бас ... ... ... ... ... ... көрсету қызметінің қолбасшысы; банкеттік  қызмет  көрсетудиректоры; ауыспалы даяршылар; маркетинг ...  ...  ...  ...  және  банкеттік  қызмет  ...  ... ... ... ... ...  ... кассир; кадрлық қызмет қолбасшысы; шаруашылық қызмет қолбасшысы;қызмет көрсету бойынша директор; ... ... ... ... ... қызметтер. Қонақ  үйлік  кәсіпорнының  қызметті  -технологиялық құрылымы, оның қызметін ... ... ... үй ... қызметтер құрамы, қонақ ... ...  ... оның ... оның ерекшеліктерімен, орналасу орнымен ... ... ... ... ... ... кәсіпорын құрылымынданегізгі қызметтер болады (туристерді қабылдау және орналастыру, номерлердііске қосу және қызмет ету, ... - ... ... ... сондай-ақ көмектесуші және қосымша (1 суреттен қараңыз).Қабылдау және орналастыру қызметі қонақүйге келіп жатқан туристердіқабылдаумен, тіркеумен және ... ...  ...  ... ... ... ... жіберумен немесе саяхаттың аяқталуыменүйлеріне жіберуді ... Бұл ... ... және орынсақталым  жүйесі  де  ...  ...  ...  бойынша  директорорынбасарымен немесе орналастыру қызметінің  менеджерімен  басқарылады.Қызмет ... ... ... топ, ... ... ... ... портье, төлқұжат столының  жұмыскерлері,қызмет көрсету бюросы, ... ... ... есеп тобы.Шағын қонақүйлерде бірқатар қызметтер бір маманмен атқарылуы мүмкін, ... ... ... ... (жылына жүздеген және мыңдаған туристер)топтардың әрбіреуінде бірнеше қызметкерлер ... ... ... ... туристерді қабылдау бойынша, қайтуы бойынша, кілттер бойыншанемесе консьерж) [10].Сурет 1. Қонақ ... ... ...... қонақүйде бірінші жұмыс сатысы, оған ... алу; ... ... ... ... ...... орталық қызметі, бұл қызмет қонақтың келуіне жәнеоның басқа барлық қызметтермен байланысына жауапты.Номерлерді іске қосу ... және ...  ...  ... ... ... ...  номерлердің  қажеттісанитарлы-гигена жағдайын және тұратын орындарда комфорт деңгейін қолдайды,туристерге тұрмыстық ... ... ... ... ... ... ... немесе жолдамада және ваучерде көсетілген қызметтергежатуы, сондай-ақ туристердің қалауы ... ... ... ... ... ... болу мүмкін). Қызмет қонақүй директорыныңорынбасарымен немесе іске қосу менеджерімен басқарылады.Көпқабатты ... ... ... ... ...  үйжинайтын және басқа қызметкерлер топтары ... ... ... ... ... кіретін топтар, төсек орын ... ... ... ... – кір жуатын орындар,  тұрмыстыққызмет шеберханалары және т.б. Және бұл ... ... тағы бір топ ... ... ... денсаулықты қалпына келтіру іс-шаралары,спортпен ... ... ... шығу ... ... ... ... үйде тұратындардың қалауына немесе саяхат бағдарламасына байланысты.Инженерлі-техникалық қызметтер санитарлы-техника жабдықтарының (сутелімдері, канализация), электротехникалық  ...  және  ... ... ... ...  қамтамасыздандыру  және  кондиционерлеуқызметтерінің жұмыс ... үшін ... ... сондай-ақ сыртқы аймақтыкөркейту. Қызмет бас инженер немесе техникалық директормен басқарылады.Коммерциялық ... ... даму және ... ... маркетинг,шаруашылық және қаржылық қызметтерімен негізгі  мақсатқа  жетудегі  ... ... ...... ... ... сұрақтармен айналысады. Қызмет басында коммерциялық директор,экономика бойынша директор орынбасары ... ... ... ... тұрады.Әкімшілдік қызмет қалған барлық қызметтермен басқаруды қамтамасызетеді, сыртқы контрагенттер байланысымен ...... ... серіктестермен, кадрларды рәсімдеу және т.б.  Қызмет  басындаменеджер тұрады, болмаса оны ... ... өзі ... Оданбөлек, қонақүйлерде көмектес (кір жуатын орын, киім тігу, төсек ... және ... ... ... және т.б)  және  ... ұсақ жөндеу, сауна, бассейн және т.б) қызметтері болады.Қауіпсіздік қызметі – туристердің отельде тәртіп және қауіпсіздіктіқолдауын ... ... ... ... ... ... ... қонақ  үй  әкімшілігіне  қонақтардың  және  олардыңмүліктерінің қауіпсіздік жағдайын жасауды ... ... ... номергебөтен тұлғалардың кіруінен сенімді қорғаныс құруды.Жүйеге кіретін: кілттердің ... ... ... ...  ...  қабылдайтын  бөлмелердің,  номерлердің,дәретханалар, корридорлар, холлдар және басқадай ішкі орындардың ... ... ... ...... ... қызметі, оның міндеттерінекіретін: барлық спорттық, құрылым және орталық алаңдарын ... ... және ... ... қолдауын көрсету.Қызмет көрсетуді бақылау қызметі – ... ... ... әсер ...  ...  беретін  отель  қызметі.  Сонымен  ... ... ... ... өрістері қонақтардың тұтынушылдығынасәйкес келуін және лардың талғамдарын қанағаттандыруды қадағалайтын қызмет.Маркетинг қызметі – маркетингті қызмет кешенін ... ... ... ... ... ... ...  жәнеболашақта болар клиенттермен байланысты ұлғайту.Портье қызметі – отельде қонақтарды қабылдау қызметі, оның негізгітапсырмасы ... ... ... ... және  ...  ...  ... және кіруге дайындалған номерлерде қонақтарды жайғастыру болыптабылады. Келесі жауапкершілікті өз мойнына алады: қонақтарды ... ... шығу ... ... ... есептесу; номерлерді сақтап қою;қонақтарды ... өз ... ... ...  ...  ...  –ақпараттық қызмет көрсету. Ақпарат портье қызметі арқылы екі бағыттақозғалады: ... және ... ... ... ... ... түрлері жайлы хабардар етеді, айта кетсек ол жергіліктікөрікті жерлер туралы, ... ... ... пошта және көлікжұмысы туралы және т.б.  ... ...  ...  ...  ... ...  ...  отельдің  нешетүрлі  бөлімшелерінежеткізіп тұрады.Портье қызметі – мұнда қонақ өзінде бір мәселелер ... ... ... ... орын, яғни қонақтың қонақүйден бірінші алар ...  ... ... ... Онда ... картотекасы болу керек, олкартотекада номерлердің бостығы жайлы және бос ... бар ... ... ... ... ... ... жүктелуін заманауи компьтерлікжүйелер көмегімен бақылауға болады.Сервистік қызмет - номерлік қор дирекциясының бөлімшесі, құрамынаотель  ...  ...  ...  және  комфортпенқамтамасыздандыру мақсатында швейцарлар, корридорлы және гараж шаруалығыныңжұмыскерлері кіреді.Жүріп жатқан ... ...... қызметі, ол барлық отельдежасалатын профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізеді.Қонақ үйлермен компьютерлік басқару ...  ... ... ... қамтамасыздандырудан тұрады. Қазіргі уақытта бесіншібуындағы жеке ... ... ... ең көп ... локалдықжелілерге біріктірілген және көлемі аз орын ала тұрып, қуатты бағдарламалыққолдауды ... ... ... ... PMS жүйесін (Property ManagementSystem) қолданады, ал қоғамдық тамақтану кәсіпорны – RMS жүйесін қолданады.Қонақ үйлік мүлікпен басқару ... (PMS) – бұл ... ... ... ... үш сегменттер аясында қызмет көрсетеді: сыртқықызметтерге қызмет ...  ...  ...  қамтамасыз-дандыру.1. Қонақ үйдің сыртқы қызметіне ... ... – бұл ... ... ... жүйесінің сегменті, бағдарламалық модульдердің төрт ортақтүрлендіруі бар: сақталым; ... ... ... ... ... ... [11].Номерлік қормен басқару – бұл қонақ  үйлік  мүлікпен  ... ... ... ... қызметіне қызмет  көрсету  ... ... ... ... ... ... сақтайды және номерлікқормен жүргізілетін жүктелу, жинау және де тағы ... ... ... ... мүмкіндік береді. Берілген модульдің құрамдас элементіболып табылатын – ... ... ... және ... қордыңақпараттық қозғалыс таблосы.Нқор қонақүйлікшаруашылықтың үлкен  бөлігінқамтып қана қоймай, сонымен бірге кіріс көлемінің ... ... ... отельдердің 1989 жылы жүргізілген зерттеулерінің ... олар ... ...    ...    ...    ...    кіріс55,2%;• тамақтану қызметіне түсетін кіріс        ...      ...      ...      ... ... беру қызметінен түсетін кіріс       4,9%;•   ...    ...    ...    ...          ...          ...... үйлік орындардың сақталым қызметін атқару ... ... ... ... ... ... қонақ үйліктізбектің немесе автономды жұмыс сақталымы ортақ ... ... ... байланыста жұмыс жасайды. Номерлік қордың құрылымы өзіне ... ... ... - қабылдау және жайғастыру қызметі, онда қабылдау қызметі,клиенттермен есептесу қызметі, ... ... және ... ... үй ... ... және номерлерді жинау бөлімі;- біріктірілген сервистік қызмет, онда консьерж, жүргізуші, шабармандарменкоридорлық қызметкерлер кіреді.Сақтап қою бөлімі – номерлік қордың ... ... ... ... сақтап қою компьютерлік жүйе орталығымен, сондай-ақ өздерінің қызметі үшін комиссиондық ... ... ... ... де ... және де үшінші тұлғалардың қатысуымен. Оданбөлек, П.К.Форстердің зерттеуі бойынша, номерлік қордың қызметінен ... ... ... ... ... көлемінің 73,4% құрайды. Отель көлемінеқарамастан ... қор ... және оның ... ... ... ... басты менеджер немесе иегердің өзі номерлік ... ... оған ... бұл ... ... маңыздылығына байланысты.Үлкен қонақ үйлер бұл қызметтің атқарылуы үшін маман жалдайды, ол ... ... ... қызмет түріне жауапты болып табылады.Жүргізілген зерттеулер бойынша тапсырыстардың ең көп саны ... ... ... [12].•             ...             ... ... жеке ... қою ...             ...             ...             ... ... ... ...               8,9%;•                            ... сақтап қоюдың тәуелсіз жүйесі               3,8%;•             ...             ... ...... ... ... басқару жүйесінің«қонақүйдің сыртқы қызметтеріне қызмет ... ... ... ... ... есеп жүргізілуін бақылауды жоғарлатуғамүмкіндік береді  және  ...  ...  ...  ... ... ... ... жүргізіледі, ол өз кезегіндекарточкалық жүйені құрудан, касса чектерін ... және иағы ... ... ... ала ... жеңілдіктер шарттарын және бүкілоперациялардың ... ... ... сонымен  бірге  алдын  алатөлемдердің ... ... ... ... ... ... мүмкіндікбереді.Ортақ басқару – қонақүйлік ... ... ...  ... ... көрсету» сегментінің бағдарламалық модулі, ... ... ... ... ... ... біргеPMS сыртқы және ішкі сегменттер арасындағы интерфейстік байланысты орнатуғамүмкіндік береді.2. Қонақ үйдің ішкі қызметтеріне ... ...... үйлікмүлікпен басқару жүйесінің сегменті, оның ішіндегі ... ... ... есеп ... ... ... есептер;  қоймадағымүліктің есебі; қаржылық есеп беру.Бухгалтерлік ортақ есеп жүргізу – бағдарламалық модуль, кәсіпорынныңбаланстық есептерін ... ... және ... жүргізілетін операциялардыжүйелі түрде орындайды, дебеторлық және ... ... ... бойыншаөткізулер жасауға және қолма-қол қаражат ... ... ... мезгілдік ауқымын өткізеді.Төлемақы бойынша есептер – ... ... ... жүйесінің«қонақүйдің сыртқы қызметтеріне қызмет көрсету» сегментінің бағдарламалықмодулі, ... ... ... төлеу  мүмкіндігін  ескеругемүмкіндік береді және ұстап қалу мен айып ... ... ... ... ... алу – қонақүйлік мүлікпен басқару жүйесінің«қонақүйдің сыртқы қызметтеріне қызмет көрсету» сегментінің бағдарламалықмодулі, қонақүй  ...  ...  ...  ...  ... ... ... Интерфейстерді бағдарламалық қамтамасыздандыру  –  ... ...  ...  ...  оған  қосылатын  ... ...  бар  ...  ...  ...  басқару;телефондық есептер; электрондық  ...  ...  жеке  ... ... ... ... фильмдерді көрсету.Қонақ үйлік қызмет көрсету технологиясы – саяхатшыларға қонақжайлықжәне жайғастыру  қызметтерін  ...  ...  ... ... ... және ... жабдықтарын оңтайлықолдану жүйесі [13].3. Қонақ үй индустриясын ұйымдастыру және оны ... ...  ...  ...  ...  ...  мемлекеттердің  ұлттықшекараларынан тыс туристік байланыстармен бағдарлардың  кең  ... ... ... ... индустриясына айналуы халықаралықэкономикалық қарым-қатынастардың осы өрістегі ең жақсы ұйымдарына демеушіболатын көптеген халықаралық ... ... ... тудырып отыр,олар қонақжайлылық ...  ...  ...  даму  ... Халықаралық норма және стандартты орнатады, туристік және қонақүйлік қызметтірінің негізін қалаушы ұстанымдарды жасайды, ... ... ... ... ... өрісінде елдердің ынтымақтастығына өз ... ... ... профильдегі және мәртебедегі 200 астам халықаралықтуристік және ... ... ... бар.  Олар  ...  ... ... ... әр түрлі аталады, бірақ негізінен екісанатқа бөлінеді: бірлестіктер және кәсіподақтар болып. Олар ... ... ... ... комитеттер, бюро, коммиссиялар,кеңестер, клубтар және институттар болуы мүмкін. ...  ... ... ... ... ... ... Олар өздерінің мүшелеріненеше түрлі қызметтер көрсетеді.Қонақ үйлік ұйымдарды келесі белгілер бойынша топтастыруға болады:- ұлттық-аймақтық: ... ... және ... ... ... әлемдік аймақтық және ұлттық деңгейде жүргізіледі.- Қоғамдық-мемлекеттік: үкіметтік, қоғамдық және жеке ... ... түрі ... реттеуші  жеткізушілер,  нарықтық  агенттер,өңдеушілер, кеңесшілер, жобалы ұйымдар, ... ...  ... сауда және тұтынушылық ұйымдар.- қызмет өрісі бойынша: көліктік (авиациялық, автобустық, ... ... және ... ... ... ... локалдықкәсіподақтар.Халықаралық қонақ үйлік істі дамыту мәселелеріне байланысты нормативті-құқықты іс-әркекеттер санына жататындар:1. Халықаралық қонақ үйлік ережелер. Халықаралық қонақ үй ... ... ... ... федерация бірлестігі және Халықаралық қонақүйлік бірлестігінің қонақ үйлермен  турагенттіктер  арасындағы  ... ... ... ... ... конвенциясы, қонақ үйлер және турагенттериегерлерімен тұжырымдаған келісім-шарттарға тиісті.4. Отель және тасымалдаушы арасындағы келісім және ... ... ... ...  ...  бірлестікпен  және  Халықаралық  көлікқатысушылар одағымен қабылданды [15].Осындай бейнемен, әлемде ... ...  ...  ... ұйымдар кең жүйесі белсенді дамып келеді, олар халықаралық ... ... ... ... ... ... шақырылған.Қонақжайлылық бойынша халықаралық ұйымдардың  әртүрлілігі,  тармақталуыхалықтар және ... ... ... оның өсіп келе ... ... ... оған деген қызығушылықты көптеген үкіметтікжәне үкіметтік емес, ұлттық және халықаралық ұйымдар танытып отыр.Ұлттық қонақ үй және ... ... ... үшін және ... ағымын ұлғайту үшін келесі бірлестіктер құрылған: ... және ... ... ...  қоғамдық  туризмакадемиясы, Қазақстандық туристік бірлестік және Қазақстандық франчайзингбірлестігі.Қазақстандық ... ... ... ірі ... ... әуетасымалдаушылар және «Қазақстан жібек жолы» ұлттық компаниясыкіреді.  Бірлестіктің негізгі мақсаты: ...  ...  ... ... ... ... трансұлттық компания ерекшеліктері анықкөрінеді. Тансұлттық компаниялар халықаралық өмірдің аңғарарлық құбылысынаайналған қонақ үйлік тізбектер ... ... ... көрсеткішібойынша тізбекке кіреті отельдер жеке кәсіпорындарға қарағанда 60% артықорта кіріс және 8% ... ... ... үйлік тізбек отелдер тобынан турады, олардың ортақ басшылығыөнімді алға жылжыту тұжырымдамасы және ... ... ... ... ... кез-келген пайдадан басымдылық алады, бірақ  солуақытта операциялық шығындар үшін жауапкершілікті өз ... ... ... ... пайда болуы өзінің белгілі бір рөлін ойнайды, ал ... ... ... ... ... ... көрсету стандарттарын алғажылжытуға мүмкіндік ...  ...  ...  ...  ... ... ықпалын тигізеді.Халықаралық тізбектері қосылған ірі қонақүйлік кешендерді «Сабре»,«Галилео», «Амадеус», үлгілі біртұас сақталым жүйелері бар.Әлемде өздерінің ... ... ... тыс ... 300 астам қонақүйліктізбектер бар. Олардың үлесіне 13 млн номерлердің 7 млн астамы ... ... ... ... 50% ... тізбектер және Еуропадағы тәуелсіз қонақ үйлер бірлестігіқызметтер   ...   ...   ...   ...  ...  қонақ  үйлер  және  ...  ... ... ... ... елдеріндегі халықаралық қонақ үйтізбегінің басқарымында орналасқан ... ...  ...  ... 2-ші ... көруіңізге болады.Кесте 2Әлемнің әртүрлі елдеріндегі халықаралық қонақ үйлік тізбектер басқарымындаорналасқан қонақ үй номерлерінің 2007жылғы көлем-саны [16].|Елдер            ... ... мың ... ... үлесі ||               |            |%         ||АҚШ             |3567,0         |62,5        ...         |738,6         |13,0        ...           |469,7         |8,2        ...           |203,0         |3,6        ...           |157,2         |2,8        ...           |129,9         |2,3        ... ... ...    |361,2         |6,3        ...           |5698,7         |100,0       ... АҚШ ... ... ... ... үй ... 62,5%, алқалған Еуропалық елдер үлесіне барлығы - 27,1% құрайды.Қонақ үйлік тізбектердің 2007 жылғы ... ... ... 3 ... 3 ... ... көретініміз Маrriott  Intenationalқонақүйлік тізбектердің серпінді өсуі , ол бір жыл ... ... ... отельдер ортақ санын 1880-нен 2099 ға дейін , немесе 219ательге көбейтті. Соған сәйкес осы тізбекке кіретін ... ... ... ... -355900-дан 390469- ға нөмерге дейін. Сондай- ақ 2000 жылыAccor тізбегінің сиымдылығы 34700 номерге көбейсе , Hilton Hotels ... 27800 ... ... ... Сонымен бірге  Best  ... және Cendant Corp ... ... тізбектерде сиымдылықтыңазайды бақылаулы ательдер санының көбейуіне байланысты болды. Білгілеп қоюқажет, ... ... ... ... ... жаңа ... ... Мальта, Жаңа Зеландия, Шотландия және Мысыр [16].Қонақ үйдік тізбектердің әлемдік қонақүйлік ... ... ... ... ... ... ... мінезделеді,бір жақтан көптеген елдерде қызмет істеп жатқан  жетекші  ... ... ал ... ... жеке ... ... ... құрыпжатқан елдер саны көбеюде.АҚШ-та қонақ үй ... 195 - штаб  ...  ... – 17, Жапонияда – 14, Германияда – 11, ...... және ... - 6- дан ... уақытта әлемде жаңа отельдердің салынуы арқылы қонақ үй орындарсанының көбейуі олраға ... ... ... ... ... ... ... коэфицентінің орнықты төмендеуін байқауға болады.Әлемдік қонақ үй индустрия 50- жылдардан қонақ үйлермен ... ... ... үй ... ... ең ... ... Ритц-үлгісі, Швейцарлық кәсіпкер Цезарь Ритцтің атыменбайланысты. Бұл ... ... ... ... ... ... жатады.Қазіргі уақытта бұл үлгі дағдарысқа ұшырауда: соңғы 25 жылда әлемдікқонақүйлік қызмет нарығынан 2 млн ... Palace ... ... үйлікномерлер құрдымға кетті. Екінші үлгі американдық кәсіпкер ... ... Инн» ... ... ... ... байланысты.  Бұл  үлгідемөлшерлеме клиент қажеттілігін қанағаттандырудағы үлкен икемділікке, қызметкөрсетудің ... ... ... ...  үйлесімділігіменбірге қойыладыҚонақ үй интерьеріне холлдан ... ... ... ... Осы үлгібойынша ұйымдастырылған қонақ үйлерге қойылатын негізгі талаптар:– стиль біртұтастығы (сәулет өнері, интерьер);– белгілеу және ... ... ... кең және ... ... ... ... жылдамдығы;– номерлер, тұрғылықты клиенттер үшін қарастырылған;– таңғы ас «шведтық стол»;– ... ... бар ... ... тарифтер жүйесі;– біртұтас басқарылым, маркетинг және коммуникациялар қызметі.Кесте 32007– 2008 жж. әлемдегі ең ірі он қонақ үй ... [17].|   ... ...  |2008  ... саны|Номерлердің  |2007ж    ...         ...  |       ... мың   ...   ||ек  |         ...       |       ...    ...         ...       |       ...  ...         |ер бар |       |       ...  ||   |         ... |       |       |2008 ... ||   |         ... |       |       ... ||   |         ...  |       |       ...   ||   |         |    |       |       ... %||   |         |    |2007 |2008 |2007  |2008 |       ||1  |Cendant Corp.  |24   |6315 |6455 |542,6 |541,3 |99,8     ||2  |Bass Hotels &  |100  |2886 |3096 |471,7 |490,5 |104,0    ||   |Resorts     |    |   |   |    |   |       ||3  ...     |60   |1880 |2099 |355,9 |390,5 |109,7    ||   ...  |    |   |   |    |   |       ||4  |Accor      |81   |3234 |3488 |354,7 |389,4 |109,8    ||5  |Choice Hotels  |41   |4248 |4392 |338,3 |350,4 |103,6    ||   ...  |    |   |   |    |   |       ||6  |Hilton Hotels  |59   |1700 |1895 |290,0 |317,8 |109,6    ||   |Corp.      |    |   |   |    |   |       ||7  |Best Western   |80   |4037 |4065 |313,3 |307,7 |98,2     ||   ...  |    |   |   |    |   |       ||8  ... Hotels &|80   |716  |738  |217,7 |227,0 |104,3    ||   |Resorts ...    |   |   |    |   |       ||9  |Carlson     |63   |616  |716  |114,2 |129,2 |113,1    ||   ...   |    |   |   |    |   |       ||   ...    |    |   |   |    |   |       ||10  |Hyatt Hotels/  |38   |195  |201  |85,7  |86,7 |101,2    ||   |Hyatt      |    |   |   |    |   |       ||   ...  |    |   |   |    |   |       ...         |    |25827 |27145 |3084,1 ...    ... осы үлгі ... салынған қонақ үй тізбектердің бақылауындақонақ үй номерлердің 50% астамы жатыр. Бұл ...  бір  ... ... ... болады)Үшінші үлгі – «Best Western» және «Romantic Hotels» секілді еркіндіқонақ үй тізбекшелер және басқалары. Бұл ... бір ... ... ... да ... белгілері бойынша, белгілі стандартпен қызметжиынтығына ... ... ... шыдай  алатын  қонақ  үйлердібіріктіреді.Қонақ ... ... ... екі түрі болады – біріктірілгентізбектер, олар  ...  ...  ...  және  ...  үйконсорциумдар олар тәуелсіз отельдерді біріктіреді. Біріктірілген қонақ үйтізбектер жүйесі және ... өнім ... ... Олар ... ... ... деген келісім–шарт бойынша тура немесе жанама ... ... ... ... кең ... ие ... ... отельдердің шамамен 80% тізбектерге дәл осы франчайзинг құқықтарыарқылы кіреді. Оны 4–кестеден көреуге болады.Франчайзинг келісім–шарт ... ірі ...  ...  ...  ... ... ... қолдануына береді, маркетинг өткізім ...  ...  ...  қою  ...  франчайзердіңбасқарылымды шектемелеріне бағынатын франчайзинг операцияларымен басқаружүйесіне, оның қызмет көрсету және ... ... ... ... ... 3-4% ... ... төлеу, сондай–ақ 30% жуық бастапқыжарна енгізеді. Франчайз келісім-шарты – бір жақ (құқық иеленуші) ... ... ... сай және ... немесе белгіленбегенуақытқа берілетін фирмалық атау, тауар белгісі, коммерциялық ақпарат,қызмет ...  ...  ...  ...  ...  ... беру ...  Коммерциялық  концессия  ... екі жақ ... ... ретінде тіркелген физикалық немесезаңды тұлға болуы мүмкін.Кесте 42008 жылында франчайзинг шартында отельдердіңқонақ үй тізбегіне бірігуі[18]|Тізбек ...         ...  ...   |Отельдердің  ||                ... ... ...                ... саны  ...   |түсетін ортақ ||                |       ...   ... ... ||                |       ... ...       ||1. Cendant Corp,        |6455     |6488     |100,0     ||2. Choice Hotels ... |4392     |4392     |100,0     ||3. Bass Hotels & Resorts    |3096     |2644     |85,4     ||4. Hilton Hotels Corp.     |1895     |1492     |78,7     ||5. Marriot ...   |2099     |1168     |55.6     ||6. Carlson ...     |716     |682     |95,3     ...           |3488     |672     |19,3     ||7. Accor            |505     |505     |100,0     ||8. U.S. ... Systems   |868     |328     |37,8     ||9. Societe du Louvre     |       |       |       ||10. Starwood Hotels & Resorts |738     |313     |42,4     ...           |       |       |       ... ... келісім–шарт бойынша өзінің қызмет көрсетустандарттары мен ... ... ... ... ... ... алмасуына береді.Франчайзинг 2 категорияға бөліп қарастыруға болады. Біріншісіне ... ... ... ретінде, салқын сусындарды, дайын тағам өнімдерінқолдану, тарату және өндіру, сонымен қатар ... ... ... формада іске асады. Франчайздің екінші категориясы қонақжайлықиндустриясында кең тараған. Мысал ... ... ... ... ... және ... мейрамханалары. әрбір келісімде франшиза франчайзберуші франчайз ... ... ... ... ... жүйелі құрылымынқолдану құқығын ұсынады. әдетте нарық стратегиясына ... ... ... ... ... толық концепциясын немесе қолдану құқығынсатып алады.Қазақстанда ... ... ... ... ҚР  ... 2002 жылы 24 ... Қазақстандық франчайзинг бірлестігіқұрылды. 2002 жылдың наурызында алғашқы халықаралық коммерциялық ... ... ... ... ...  отырып  республикадафранчайзинг даму сұрақтары ... ... ... ... ... –шарт қонақ үй тізбектерінен өріс ықпалын кеңейту және туристік ... үшін ... ... 5Басқаруға келісім – шарт негізінде отельдердің қонақүй тізбегіне бірігуі, 2008 жылы|Тізбек аталуы        ...  ...   ...   ||               ... ...   ...    ||               ... саны  ...   ...   ||               |       ...  ... ... ||               |       ...     ... %   ||1. Marriot ...  |2099     |806      |38,4     ||2. Societe du Louvre    |868     |540      |62,2     ||3. Accor           |3488     |531      |15,2     ||4. Extended Stay America   |392     |392      |100,0     ||5. Bass Hotels & Resorts   |3096     |344      |11,1     ||6. ... ...  |330     |330      |100,0     ||7. Westmond ... ...     |294      |100,0     ||8. Starwood Hotels & Resorts|       |       |       ...          |738     |263      |35,6     ||9. Hilton Hotels Corp.    |223     |223      |100,0     ||10. Prime ... Corp. |239     |214      |89,5     ... үйлердің бірігуі ұйым иегері және компания арасында ... ... ... ... ... оның ... қызмет бағыты берілгенсегмент нарығында қонақ үйлермен кәсіпқойлық басқару болып табылады. ... – шарт ... ... қадам басқан кәсіпорын ұйым мүлігінеешқандай құқы жоқ. ... ... – шарт ... ... ... ... жауапкершілікті алып жүреді және барлық ... ... ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОНАҚ ҮЙ ІСІНІҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ2.1 Қазақстан Республикасында ... үй ... ... ... ... ... қызметін мемлекеттік реттеу маңызды құралдарыжәне ... үй ... ... ... ... ... лизенциялау,сиртификаттау және стандарттау болып табылады. Халықаралық қонақүй қызметінлизенциялау, бұл оның мемлекеттік реттелімдегі ... ... ... бір түрі ... ... ... бұл рұқсат қағазы, мемлекеттік органмен заңды немесе кәдімгітұлғаларға қонақүй қызметін белгілі бір уақыт аралығында, бірқатар шарттағасай атқаруына ... ... алу ... ізденуші лизенцияландыратын сәйкес органга келесіқұжаттарды ұсынады.Лизенция беру жайлы өтініш, онда аталуы және ұйымдастырмалы – құқықтыформа, орналасу орны ... ... ... аты ... ... ... құжат белгілері жәке куәлігі- жеке кәсіпкер  үшін:  лизенциялатын  ...  түрі  ... ... ... бір даналары және лизенция ізденушініңзаңды тұлға ретінде ... ... ... ... ... бір даналарынотариуспен сендірілмеген жағдайда құжаттардың түп ... ... ... ... ... азаматтық жеуке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелу ... бір ... ... ... бір ... нотраиуспен сендірілмеген болса,онда тұпнұсқасы қажет) – жеке ... ... ... ізденушінің салықтық органда есепке алынуы туралы куәліктіңекінші бір данасы (егер нотариуспен сендірілмеген болса, онда түп нұсқасы):Лизенцияландыратын органмен лизенция беру ... ... ... ... лизенциялық алымды растайтын құжат;Лизенция ізденушінің жұмыскерлерінің мамандығы жайлы мәліметтер.Төменде  Қазақстан ... ... 17 ...  ... 2001 ... ... Жеке қызмет түрлерін лизенцияландыру,онда туристік және ... ... ... ... мен ... ... тізімі берілген, оларды іске асыру үшін нағыз заңмен ... ... ... ... ... тасымалдау:- Теңіз көлігімен жүктерді тасымалдау:- Жолаушыларды ішкі саудаға көлікпен тасымалдау:- Ішкі саудағы көлікпен жүктерді жүктерді тасымалдау.- ... әуе ... ... ... ... және ... ... бар авиацияныңақысыз әуе кемелерімен тасмалдарын есепке алмағанда.- әуе көлігімен жүктерді тасмалдау (мемлекеттік ... ... ... ... бар ... ... әуе кемелерімен тамалдардыесепке алмағанда),- сегіз және оданда көп адамды тасмалдауға ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның немесе жекекәсіпкердің жеке қажеттіліктерін іске асыру жағдайын есепке алмағанды).- жолаушыларды және жүктерді ... ... ... жүктерді темір жол көлігімен тасымалдау.Қонақ үй қызметі берілген  бапта  ескерілмеген.  ...  ... ақ іске ... ... ... мына бір ... назар аударуқажет, барлық қонақ үйлер клиенттерге ұсынылатын ... ... ... ... ... ... ... бөлінуі әртүрлі ұсынылатынқызмет жиынтығының болуына себеп. Әрине жоғарғы санаттағы ... ... ... ... ұсынады және соған сәйкес ... ... ... ... бар, ... ішінедіг қызметтерді көрсету үшінлицензия қажет болуы мүмкін. Мысалы, медициналық немесе көліктік қызметтер.Егер қонақ үй ... ... ... ... ... ... онда ол міндетті түрде лицензия алуы қажет.Солай бола тұра, лицензияландыру ... ... ... ... ... уақыты бес жылдан кем емес. Лицензияның ... ... ... ол ... өтініш бойынша ұзартылады.Лицензияландыру және міндетті сертификаттаудан бөлек қонақ үй белгілісанаттың берілуіне бірден ұйымдастыру кезінде немесе ... ... ... ... ... кезде үміттене алады. Берілгенпроцедура аттестация деп аталады және еркінді ... ... ... үйді ... ... ... ... Қонақ үй қызмет нарығында қандай да бір отельдің орнын анықтауклиенттерге және ... ... ...  ...  ... мүмкіндік жайлы ақпараттарды алуын жеңілдету, олар  белгілітоптағы қонақ үймен ... ... ... үйді ... ұлттық, сондай халықаралық деңгейлердеөткізілуі мүмкін. Біздің елдерде ... үй ... ... ... ... ... жасаумен мемлекеттік органдар айналысады. Қазіргіуақытта қонақ ... ... ... ... ... және ... құралдарын топтастыру жүйесіне» сәйкестік негізінде беріледі.Біздің елде қонақ үйлердің аттестаттаумен мемлекеттік акредитатция ... ... ... ... ...  ...  ... бар. Әрбір елде өзіндік ұлттық стандарттар қолданылады.Ең көп қолданылатын орналастыру құралдарын ... ... ... ... ... ... қолданылатын (Франция, Германия, Италия,Австрия, Венгрия) және де ... ... ... ... ... ... – қонақүйлердің бес санатын топшылайтын жұлдыздар жүйесі (бірден бескедейін) болып табылады.Қазіргі уақытқа дейін ... ... сапа ... ... ... ... ... стандарт әлі дежасалмаған.  Бұл  жеке  ...  ...  ...  ... комфорт жайлы әртүрлі ұлттық көріністерге, қонақжайлықпенжайлылыққа, неше түрлі елдердің климаттық ... және де ... ... ... ... ... қабылданған (30 қараша 1989 жыл),«Аймақтық коммиссиялармен мақұлданған, топтастырылу стандарттары негізіндеқонақүйлік топтастыру шектемелерін ... ... ... ... ... құжатқа сай кез келген санаттағы қонақүй қауіпсіздік және ... ... ... тиіс, тәулік бойы қызмет көрсетумен, медициналықжедел жәрдем, құндылықтардың сақталуын, пошталық қызметпен қамтамасыз ... ... ... ... үй кең ... жақсы жиһаздалған,әртүрлі  жабдықталуымен,  кең  таралымды  қосымша  ...  ... ... ... ... жұлдыз санатындағы қонақ үйлерде мәслихат– ... ... ... сән ... монша, жүзу бассейіні немесе фитнесорталық, ... ... ... ... бөлме болуы керек. Одан бөлек,жоғарығы топтағы ... ... ... қызмет түрлерін ұсынуы тиіс: Валютаайырбастау, такси шақырту, газет, ... және ... ... Олардыңклиенттері сол жерде көріністі іс-шараларға ... ... ... бар, ... ... ... экскурсияға тапсырыс бере алады.Қонақүйлерді  халықаралық  ...  ...  ... ... ... ... ... өрісінде әртүрліхалықаралық бірлестіктермен және ұйымдармен өткізіледі,  соның  ... ... ... ... ... қызмет және технологиясапа жүйелерін сертификаттау бойынша ... ... ... ... және ... көз ... қызметтерді сертификациялауқонақ үйдің  бәсекелестігін  жоғарлатуға  мүмкіндік  береді.  ... ...  ...  тауарлармен,  қызметтермен  ... ... ... ...  ...  қол  жеткізу  қиын.Сертификаттандырылған және сертификаттандырылмаған қызметтер бағасындағыайырмашылық 20 % -дан ... ... ... ... және ...  сертификациялау  бойыншаөткізілетін жұмыстардың бағасы әлемдік ... ... айта ... Тіркеу орыны, сапа жүйесін сертификаттау ... ... ... ... елу мың АҚШ ... бір  ...  ...  дейінбағаланады.Қонақ үйлерді халықаралық сертификаттау сызба нұсқасы шамамен былайболады: ... үй ... ... ... оған ... бір санатберуін өтінеді, ол санат оның қызметтерінің ... ... ... соң онда турист ретінде арнайы сарапшы келеді, қайта оралысымен олқонақ үй тобының бағасын мазмұндайтын ... ... ... ... және ... ... төлеуге арналған есеппен қайта ... ... үйді ... ... оған ... санат беру үшін,қойылатын талаптарды ескереді:- ғимаратқа және оның ... ... ... ... ... техникалық жабдықталуына;- жиһазбен жабдықталуына;- номердің санитарлық-гигиеналық заттармен жабдықталуына;- қоғамдық орындарға;- тамақтану қызметін беруге арналған ... ... ... ... ... қызметкерлерге және олардың дайындықтарына және тағы басқа.2.2 Қазақстан Республикасындағы ... үй ісін ... ... ... сәйкестендіруХалықаралық қызмет көрсету стандарты міндетті түрде қонақүйдің сапалыжоғарғы деңгейдегі қызмет ... ... ... [31].Қызмет көрсету стандарты деп – клиентке міндетті түрде көрсетілетінқызмет ережелерінің жиынтығы, өндірістік операциялардың жоғарғы ... ... ... ... бір ... тұрады, олар қонақүйшаруашылығының персонал қызметін және клиенттерге көрсетілетін қызметсапасының деңгейімен ... ... ... брондау жайлы хабарламаға жауап уақыты (15; 20; 30секунд);– Орналастыру қызеті кезіндегі уақыт. ... көп ... ... ... ... тұру ... көп ... (5; 10; 15мин);– Белгілі бір қызмет түріне ... ... ... Мысалы, клиенттіңномерге кіргеннен бастап 3 мин кем емес ... ... ... клиенттің жеке заттарын тазалау және жинастыру және т.б.;– Сыртқы кейіп және ... ... ... тіл ... және ... үй ... не мейрамхана бизнесін басқаруда аса үлкен маңызғақызметкерлердің уақытысымен демалыс алып тұрулары да ие болады. ... ... ... демалыс алуларына байланысты бірнешетараулар қарастырылған. Бұл ережелерді ... ... ... ... де іс ... ... асу керек. Оларға келесілерді жатқызуғаболады:мейрам күндері;науқастану;3. жақсы қатысымдық үшін сыйақы;демалыстарәскери ... ... көз ... ... ... ... белгіленген мерзімі бар және  оларқызметкердің атаулы ... ... ... ... ... байланысты болыпкеледі.Стандарттау – нормалар, ережелер және талаптар бойынша орнатылатынқызмет: оның ... өнім ... ... және ... ... тұтынушының өмірін, денсаулығын және ... ... және ... ... ... ... өзара алмасуын;өнім сапасын; ғылым, техника және ... ... ... ... және қызмет; өлшемдердің бірігуі; ресурс түрлерінің барлығын үнемдеу;табиғи және техногенді апаттардың ... ...  ...  отырыпшаруашылық нысандарын қауіпсіздендіру; елдің қорғаныс  ...  ... ... ... уақытта стандарттау мақсаттары оның екі ...  ... Бір ... ... мақсаты – бұл қауіпсіздік бойынша міндеттіталаптарды орнату, техникалық  және  ...  ...  ... өзара алмасуы және шаруашылық нысандарының қауіпсіздігі, алекінші жағынан - өнімнің ... ... ... оның сапасынжоғарылату негізінен кепілдемелер жасау және ... ... ... ... ... ... мемлекеттікстандарттары  жатады;  стандарттау  бойынша  ...  ...  ...  ...   ...   ақпараттардытоптастырушылар;салалармен кәсіпорындар ...  ... және де ... ... ... ... және қонақүйлік қызмет көрсету  стандарттары  ҚазақстанРеспубликасының мемлекеттік стандарттау  ...  бір  ...  ... ол жүйе туризм және қонақүйлік менеджмент саласында мақсаттарментапсырмаларды анықтайды, негізгі ұстанымдарды және жұмыс ұйымдастырылуын,нормативті құжаттардың ... ... ... және ... ... ... ... Туристік қызмет көрсету өрісініңстандарттау мақсаты көрсетілген сапа деңгейімен және турөнімнің немесе ... ... ... ... ... ... өнімтұтынушыларының мүдделерін нарықтағы ізгіліксіз бәсекелестіктен қорғау.Халықаралық және отандық машықтануда стандарт деген сөз ... ... ... құжат деп ұғамыз, ол ... ... ... ... ... мүдделі жақтардың басым  бөлігініңқарсылық тудырмайтыны  ...  ...  ...  және  ... органмен бекітілген және қолдануға міндетті.Стандарт қонақүй қызметін нарықта ... әсер ... ... ... яғни ... ... саудашыларға дейін және қонақүйқызметін тұтынушыларға әсер ететін құжат. Стандарт өз табиғатында  ... ... ... кез ... өнімді немесе қызметті өзініңдеңгейіне сәйкес қауіпсіздігіне, сапасына және де тағы ... ... ... ... ... ... ... көрсетуші өндірісүдерісі, немесе оның қорытындысын ... ... ... ... ... және ... ... қарым-қатынасы, соныменқатар жеке қызметтегі орындаушының тұтынушының қажеттілігін қанағаттандыруболып ... ... кез ... ... ... ... ... төмендегідейталаптарды анықтайды:1) Кез келген категориядағы ... үйде ... жол ... ...  подъезд  ...  ...  ...  ... ... ...  ...  автокөлікті,  сонымен  қатаравтобустың туратын алаңын, мекеменің (аты жазылған) және оның ... ... ...  кіретін  арнайы  жерді  ... ... ... ... жарты бөлігін алып жатқан қонақ үйдіңарнайы кіретін ... ... ... ... ... архетиктуралық – жоспарлық құрылыс элементтері жәнетехникалық жабдықтар талапқа сәйкес болуы қажет.3) ... үй ... ... таза ... ... ... ... үйде тұрған кезде адамның өмір қауіпсіздігі, қонақтардыңденсаулығы және ... ... ... ету ... ... апат ... шығатын жер, баспалдақтар, жақсыкөрінетін ақпараттар көрсеткіші болуы ... ... үй өрт ... сақтайтын жүйемен жабдықталуы қажетжәне өрт қауіпсіздіктен сақталатын ... ... ... ... ... ... ... қажет.7) Қонақ үйде санитарлы - гигиеналық нормалары және ережелері,санитарлы - ... ... іске ... ... ... сантехникалық құрал – жабдықтың жағдайын қамтамасыз ету.8) Барлық электор газ, су және канализация жабдықтары «қонақ ... ... және ... ... ... ... ... қажет.9) Қонақ үй инженерлік жүйемен және қамтамасыз етілетін құрал –жабдықтармен жабдықталуы қажет, яғни ... ... және суық ... ... ... ... сумен қамтамасыз етілмейтін аудандарда бір тәулікке жететін су ... ... ... ... тұрғын және қоғамдық бөлмелерде ... ... ... ... ... желдеткіш (табиғи болмаса жасанды) ауаның таза болып тұруын, номерлергежағымсыз иістің кірмеуін қадағалау;- ... ... және ... (әр ... ... телефондық байланыс;- номерлердегі жарық жүйесі: табиғи (бір терезеден болмауы);- жасанды қызу ... ... 100 лк,  ...  200  ... табиғи және жасанды жарықтың тәулік бойы болуы.10) Ескі қонақ үйді жаңалау ... ... ... ... ... ... ... бар:- Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ...  ... мен сертификаттау болып табылады;- Стандарт салалары;- Кәсіпорын стандарты және ... ... ... біріктіру стандарты.Стандарттау бойынша  нормативті  құжаттарға  ортақ  ... ... ... ... және ... ... ҚазақстанныңМемлекеттік  стандартымен  бекітіледі.  Стандартты  ...  ... ... ... ... ... ескертіледі жәнеаймақтық стандарттар, Біріккен ... ... ... ... ережелері және басқа халықаралық ұйымдардың, сондай – ақ басқаелдердің ұлттық стандартары.Туризм және ... үй ... ... ... ... ... ... мемлекеттік стандарттар құрайды:1) Туристік экскурсиялық қызмет көрсету сервисін стандарттау. Негізгібағыт.2) Туристік қызметтер. Жалпы талаптар.3) ... ... ... көрсетулер. Туристік қызметтердіжобалау.4) Туристік экскурсиялық қызмет көрсету. ... мен ... ... ... ... ... ... қызмет. Терминдер мен анықтамалар.6) Қызмет сапасын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... талаптар.8) Қонақ үй классификация жүйесі және басқада орналастыру құралдары.ҚОРТЫНДЫКурстық жұмысты зерттеу жүргізу барысында біз келесі ... ... ... қонақүй машықтануында орналастыру, тамақтандыру, жәнебасқадай ... ... ... көптеген жағдайларда бір біріменбайланысты және қонақпен ... ... ...  ...  бизнестің  ауқымды  ...  ...  ... тыс ... ...  бағдарлардың  кең  ... ... ... ... ... айналуы, халықаралықэкономикалық қарым-қатынастардың осы өрістегі ең жақсы ұйымдарына демеушіболатын көптеген халықаралық ... ... ... тудырып отыр,олар қонақжайлылық  индустриясының  негізгі  ...  даму  ... ... ... және ... ... ... және қонақүйлік қызметтірінің негізін қалаушы ұстанымдарды жасайды, сондай-ақ туризмжәне қонақ үйлік бизнес өрісінде ... ... өз ... индустриясында трансұлттық компания ерекшеліктері анықкөрінеді. Тансұлттық компаниялар халықаралық өмірдің аңғарарлық құбылысынаайналған ... ... ... түрін қабылдайды.Қонақжайлылық  кәсіподақтарының  мамандануының  тереңдеуі  маңыздытенденциямен өзара байланысты. Халықаралық ... ...  ... биік ... ... мен ... үлкен  рөлатқарады. Көптеген ... да ... ... ... ... ... ... дамуын АҚШ – та алады. Орналастыру – саяхаттың ең ... ... ... мен ...  –  бұл  ...  типтегіғимараттар, олар уақытына қонақтарды әр ... ... ... ... және қоныстандыруға арнайы бейімделген. Бүгінгі ... ... ... ... және ... ... өте тиімдіжүйесі, және туризм экономикасының маңызды құрамы болып табылады.Қонақ үй шаруашылығы дамыған елдерде мемлекетпен жақсы ... ... ... Олардың экономикалық  жағдайы  мемлекет  пен  ... ... ... ... ... дамуы мен әлемдікнарыққа шығуына көмек ... Бұл ... өз ... ... ішкі ... себеп болатын қаржы құюына мүмкіндік береді.Қазақстан Республикасының қонақжайлылық өнеркәсібі қазіргі таңда дамуүстінде. Қонақ үйлер ... ... ... орны ... ... қазіргі кезде туристік сфераны жетілдіру жолдарын анықтаудакөңіл осы ... ... ... ... ... ... қонақ үйлер жыл сайын санаттарына қарайөсіп келуде. Олардың қызмет көрсету деңгейлері жоғарылап келе ... ... ... ... жағдайына үлкен әсерін тигізеді.Туристік және қонақүйлік қызмет ...  ...  ... ... ...  ...  бір  бөлігі  болыптабылады, ол жүйе ... және ... ... ... ... ... негізгі ұстанымдарды және жұмыс ұйымдастырылуын,нормативті құжаттардың санатын, стандарттардың түрлерін және ... ... ... шарттарды. Туристік қызмет көрсету өрісініңстандарттау мақсаты көрсетілген сапа деңгейімен және турөнімнің немесе ... ... ... ... ... туристік өнімтұтынушыларының мүдделерін нарықтағы ізгіліксіз бәсекелестіктен қорғау.Қорыта келе ... ... үй ... даму ... ... ... ... Соңғы уақыттарда Қазақстанда халықаралық стандартқа сай қонақүйлер ашылуда, атап ... ... ... үй, ... Inn ... ... бірінші халықаралық қонақ үй ... Бұл ... ... ... ... ... оның ішінде қонақ үй ісініңдамуына да пайдалану әлеуеті ... ... ... ... и туристическийкий бизнес / Под ред. Проф. Чундовского А.Д.-М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». ... ... ... ... гостиничное хозяйство. Уч. Под. ред. Проф. д-ра ... ... А.Д.- М.: ... ... и ... ТАНДЕМ. Изд-воЭКМОС, 2000г.- 245с.3. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник - Минск: 2000г.-350с.4. Международное ... ... Уч. Под. ред. ... д-ра ... Чудновского А.Д.- М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ. Изд-воЭКМОС, 2000.- 245с.5. ... и ... ... ... ... / Под ... А.В. Чернышева.-М.: 2001.- 214с.6. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны).-М.:2000.- 198с.7. ... В. ... ... ... // ... ... 2000.- 198с.8. ... Н.Ю., Морозова М.А., Умнов А.Н. Международные ... для ... ... ... 2001.-255сМенеджмент в индустрии гостеприимство ... и ... ... – СПб.: ... ... Е.А. ... ... Как достичь безупречного сервиса.-М.:2005,-299с.Балашова Е.А. Гостиничный ... Как ... ... ... ... Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. Пер.  сангл.М.:АспектПресс, ... Д.Р. ... в ... / пер. с ... М.: ... ... Чудновский А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: ... / А.Д. ... М.А. ... М.: ... 2005.16. ... Т.И., ... А.О. Зарубежный опыт малых гостиниц. Методич.мат-лы. Вып №3 1997.18. Усов В.В. ... ... в ... ... ... ... А.Ф. ... гостиничное хозяйство.-М.: 1996.- 256с.20. Скопкин С.С. Маркетинг и продажа в гостиничном бизнесе.- М.: 1997.-256с.21. Уокер Д.Р. ... в ... / пер. с ... ... ... в ... области в 2006 – 2007 годах ... ... ... по ... ... Под ... ... Алматы, 2008.- 35 с.24. Cтатистические данные Казахстанской ... ... и ... Skinner B.F. The Behavior of ... 1983.- ... үйдің негізгі қызметтеріҚабылдау және орналастыруНомерлерді іске қосуНомерлеге орналастыруКоммерциялықӘкімшілдік 
    
   

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаһандану туралы ақпарат5 бет
Мемлекетаралық экономикалық дауларды шешудің құқықтық аспектілері55 бет
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
Халықаралық маркетинг мәні, мағынасы және ролі28 бет
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы туралы36 бет
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құқықтық мәртебесі82 бет
Халықаралық құқық нормаларын қалыптастырудағы халықаралық ұйымдардың орны мен ролі81 бет
Халықаралық құқықтың түрлері, қайнар көздері94 бет
Қазақстан Республикасының ұлттық құқығы мен халықаралық құқықтың арақатынасы (басымдылықтың қалыптасу мәселелерi)278 бет
Әлемдік саясат20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь