Дайын өнім есебінің мақсаты, міндеті және бағалануы. ( "джунисбаева а.о." жеке кәсіпкерлік негізінде )

Кіріспе
1 Дайын өнімнің есебі және оларды сатумен байланысты шығыстар
1.1. Дайын өнім есебінің мақсаты, міндеті және бағалануы
1.2. Дайын өнім қозғалысының есебі
1.3 Дайын өнімнің синтетикалық есебі
1.4. Дайын өнімді тиеудің және сатудың есебі
2 Дайын өнім және оны сатудың ішкі аудит
2.1. Дайын өнім және оны сатудың аудиторлық жоспары және бағдарламасы
2.2. Өнім өндіру және сату көлемін талдау
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Қазақстан Республикасы нарықтық экономика жүйесінде он бес жылдай әрекет етіп келеді. Осы жылдар ішінде әкімшіл-әміршіл жүйеден нарықтық экономикаға өту жолы оңай болған жоқ. Біз басқа Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдеріне қарағанда нарықтық жүйеге көшу мақсатында, түбегейлі экономикалық реформаларды белсенді жүргіздік және бұл өзгерістерге барынша бейімді болдық. Бұл экономикалық реформалар қатарына жекеменшік, макроэкономикалық тұрақтандыру, экономиканы құрылымдық қайта құру жатады.
Қазақстанда 1990 жылдардың басынан түбегейлі экономикалық реформаларды жүргізу бағыты алынды. Экономиканың Қазақстандық моделі нарықтық қатынастарға кең түрде өтумен, бұрынғы экономикалық құрылымдарды демонополизациялаумен, мемлекетсіздендірумен және мемлекеттік меншікті жаппай жекешелендірумен сипатталады. Жалпы жиында нарықтық экономика негіздерін қалауды білдіреді.
2000 жылдың соңына қарай еліміздің экономикасы тұрақты даму траекториясына шықты, экономикалық өсу қарқын ала түсті. Алайда, біржақты шикізаттық бағдар ұстанудың әсерінен жұмыспен қамту саласында өңдеуші салалар мен ауыл шаруашылығында бәсекелестік қабілетінің төмендігіне байланысты проблемалар сақталып отыр. Бұрынғы жүйеден мұраға қалған бастапқы технологиялық бөліністер Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің технологиялық мамандануы кешендерінен ажырап қалған күйінде, ал оларды өзімізде құруға қыруар қаражат қажет. Өндіруші салаларда еңбек ресурстарын қажет етудің шектеулігіне және өңдеуші сектордың нашар дамуы себепті еңбек ресурстарының едәуір бөлігі жұмыспен қамтамасыз етілмеген.
Өтпелі кезеңнен кейінгі жинақталған проблемаларды экономиканы құрылымдық жағынан жаңғырту мен әртараптандыруды жүзеге асыру арқылы шешкен қисынды көрінеді. Бұл үшін экономиканың өңдеуші салаларының қуаттарын кеңейтіп, ұлғайту, шағын бизнестің үлесін арттыру қажет.
Шаруашылық жүргізуші субъектілер, шағын бизнес өкілдері — экономиканың тұтқасы және нарықтық экономиканың өзегі болып табылады. Нарықтық экономикасы дамыған елдердің тәжірибесі шағын кәсіпкерліктің ұлттық экономикада аса маңызды функциялар орындайтынын: сұраныс пен ұсынысты теңдестіру арқылы нарықтық қатынастарды үдетудің ерекше мехинизмін қамтамасыз ететінін, жалпы ұлттық өнімнің тең жартысынан астамын өндіретінін, жаңа жұмыс орындарының 70 пайызға жуығын ашатынын, адам ресурстарының жандандырылуына және инновациялық потенциалға елеулі ықпал жасайтынын дәлелдейді.
Бұл мәселелерді шешуде мемлекет негізгі рөл атқарады. Өйткені кез келген экономика жұмыс істеуі үшін заңдық негіз керек. Осы заңдарды мемлекет, өзінің органдары арқылы шығарады, жүзеге асырады. Тәуелсіздік алғалы бері көптеген заңдар, нормативтік актілер, жарлықтар шығарылды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. «Бухгалтерлік есеп туралы және қаржылық есеп беру туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы. (26.06.2002 ж.).
2. «Бухгалтерлік есеп туралы» Қазақстан Республикасы
Президентінің заң күші бар Жарлығы. 26 желтоқсан 1995 жыл,
№ 2732.
3. «Бухгалтерлік есептің стандарттары және әдістемелік
ұсынымдары» 1996 ж.
4. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 12 маусым 2007
ж. №209-11.
5. №1 және №2 ҰҚЕС-ты Қазақстан Республикасының каржы Министрлігінің 21.06.2007жылғы №217 бұйрығы.
6. «Методические рекомендации о порядке выдачи доверенности
на получение ТМЗ и отпуска их по доверенности» Бухгалтерлік
есеп жөніндегі комиссиясымен 18 қараша 1998 ж. № 46
бұйрығымен бекітілген.
7. Абдиманапов А.Н. «Учетная политика предприятия
(рекомендация)» Бухгалтерлік есеп және аудит. № 2, 2000
8. «Аудит предприятия» Москва, 2005. Издательство «Дело»
9. Барышников Н.П. «Организация и методика проведения общего
аудита» М., «Филинъ», 2000.
10. Ю.Безруких «Бухгалтерский учет». М., «Бухгалтерский учет», 1999. 11. Дюсембаев К.Ш. «Анализ финансового положения
предприятия». А., Экономика, 2000.
12. Әжібаева З. Н . , Байболтаева Н . Ә . , Жұмағалиева Ж . Ғ . «Аудит» Алматы,2006.
13. ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» заңы, 20 қараша 1998 ж. № 304 (өзгертулерімен және толықтыруларымен).
14. Международные стандарты аудита, т. 1 Стандарт 120 «Концептуальная основа Международных стандартов аудита» , Алматы, Раритет, 2001 г.
15. Международные стандарты аудита, т. 1 Стандарт 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности» , Алматы, Раритет, 2001 г.
16. Кеулімжаев К. К. , Әжібаева З. Н . , Кудайбергенов Н .А . , Жантаева А . А . , Қаржылық есеп , Алматы, Экономика, 2001.
17. Ержанов М . С . , Ержанова С . М . Учетная политика на казахстанском предприятии (практический аспект). Алматы: Издательский дом «Бико». – 1997.
18. Абленов Д . О . «Аудит негіздері» Алматы, Экономика, 2005.
21. Ержанов М.С.,Нурумов А.А. Финансовая отчетность Казахстанских предприятий.Алматы: Экономика,2007.
29.Тасмағанбетов Т.А. «Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп» оқу құралы - А; 1997..
21.Тасмағанбетов Т.А. « Қаржы есебі» оқу құралы-А; Дәуір. 1998..
22.Нургалиева Р.Н. «Аралық қаржылық есебі», 1, 2 бөлім Карағанды - 2004
    
    КіріспеҚазақстан  Республикасы  нарықтық  экономика  ...  он  ... ... етіп ... Осы ... ... әкімшіл-әміршілжүйеден нарықтық экономикаға өту жолы оңай болған жоқ. Біз ... ... ... ... ... нарықтық жүйеге көшу мақсатында,түбегейлі  ...  ...  ...  ...  және  ... ... ... болдық. Бұл экономикалық реформалар қатарынажекеменшік, макроэкономикалық тұрақтандыру, ... ... ... жатады.Қазақстанда 1990 жылдардың басынан түбегейлі экономикалық реформалардыжүргізу бағыты  алынды.  ...  ...  ...  нарықтыққатынастарға кең  түрде  өтумен,  бұрынғы  экономикалық  ... ... және ...  ... ... ... Жалпы жиында нарықтық  экономиканегіздерін қалауды білдіреді.2000 жылдың соңына  ...  ...  ...  тұрақты  дамутраекториясына шықты, экономикалық өсу қарқын ала ... ... ... ... ... ... жұмыспен қамту саласында өңдеушісалалар мен ауыл ... ...  ...  төмендігінебайланысты проблемалар сақталып отыр. Бұрынғы ...  ...  ... ... ... ... ... Достастығы елдерініңтехнологиялық мамандануы кешендерінен ажырап қалған күйінде, ал ... ... ... ... ... ... ... еңбек ресурстарынқажет етудің шектеулігіне және өңдеуші сектордың нашар дамуы себепті еңбекресурстарының едәуір бөлігі жұмыспен ... ...  ...  ...  жинақталған  проблемаларды  ... ... ... мен ... ... асыру арқылы шешкенқисынды көрінеді. Бұл үшін экономиканың өңдеуші ... ... ... шағын бизнестің үлесін арттыру қажет.Шаруашылық жүргізуші субъектілер, шағын бизнес өкілдері — экономиканыңтұтқасы және ... ... ...  ...  ...  ... дамыған елдердің тәжірибесі шағын  кәсіпкерліктің  ұлттықэкономикада аса маңызды ... ... ... пен ... ... нарықтық қатынастарды  үдетудің  ерекше  мехинизмінқамтамасыз ететінін, жалпы ұлттық  ...  тең  ...  ... жаңа ... ... 70 пайызға жуығын ашатынын, адамресурстарының жандандырылуына және инновациялық ... ... ... ... ... шешуде мемлекет негізгі рөл атқарады. Өйткені кезкелген ... ... ... үшін ... ... керек. Осы заңдардымемлекет, өзінің органдары ... ... ... ... Тәуелсіздікалғалы бері көптеген заңдар, нормативтік актілер, жарлықтар шығарылды.“Азаматтық туралы”, ... ... ... ...  ... ... ... және “Бухгалтерлік есеп туралы” заңдар шықты.Қазақстан  ...  өзін  ...  ...  мемлекет  депжариялағаннан кейін, бухгалтерлік есептің бұрынғы жүйесін және ... ... ... реформалауға ерекше көңіл бөлді. Ұлттық  валютаныенгізуге байланысты, бағалы ... ... ... ... ... мемлекетсіздендірумен байланысты процестер  бухгалтерлік  есепжүйесін қайта қарастыру қажеттілігін тудырды.Қазақстанның қазіргі даму кезеңі экономиканың ... ... ... бұрылуын сипаттайды.Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру жүйесінде осындай бағыттардыңбірі болып, тәуелсіз комитеттің 1973 жылдан бері ... ... ... ... ... ... ... сәйкестендіру болыптабылады. Халықаралық бухгалтерлік ... ... ... ... нарығына өту мүмкіндігімен, ақпарат алумен  жәнепайдаланушылар үшін қаржылық есеп ...  ...  ... есеп  ...  ...  -  зайырлы  мемлекет  болыпқалыптасудың, ... ... ... ... құрамдас бөлігі болыптабылады. Дәл осы ... ... есеп  ...  ... үшін ... ... мән ... есеп жүйесін реформалаудың бастапқы  қадамы  ... ... ... 1995  жылы  ...  ... есеп туралы заң күші бар жарлыққа қол қоюын айтамыз». Оданкейінгі бухгалтерлік есептегі күрделі ... ... ол ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының қаржыМинистрлігінің 21.06.2007 жылғы №217 бұйрығымен, №1 және №2 ... Бұл ... ... ... ...  ...  халықаралықстандартының принциптеріне негізделген, бухгалтерлік есеп жүйесін құрудыңбасы болып табылады.Бухгалтерлік есеп туралы заңнан ... ... ... екінші орындыБухгалтерлік есеп стандарттары алады. 1996 жылы ... есеп ...  ...  20  ...  есеп  стандартын,  субъектілердіңбухгалтерлік есебі мен қаржы шаруашылық ... ... бас ... ... және олар заңгерлік сараптаудан өткізілді.1997 жылы тағы 4 бухгалтерлік стандарт пен ... ... ... ... Қазіргі кезде  №2  ҰҚЕС-ның  шығуынабайланысты 3-тарауында қаржылық есепті ашып көрсету ... ... ... шикізаттық бағытынан өңдеуші бағытқа ауысуқажеттілігі анықталып ... ... ... ... пен ... ... процесі нәтижесінде дайын өнім алу өте маңызды болып отыр.Бұл халықтың ... ... ... өнімін тұтынуды арттырады жәнесырттан келетін импортты азайтады.Бүгінгі таңда таңдап алынған тақырып актуалды деп есептеймін. Өйткенідайын ... ... мен ... дұрыс жүргізу,ол табыстылыққа әсерінтигізеді. Ал табыс кез-келген ... ең ... ...  ... ... «Дайын өнім» мәліметтері негізінде орындалған.Жұмыстың бірінші тарауында дайын өнімнің есебі қарастырылған. Мұндаесеп қандай бастапқы ... мен және ... ... ... ... ... ... екінші тарауында дайын өнімнің аудитіне тоқталған. Мұндааудиттің ... ... мен оны ...  ...  ... қарастырылған.Үшінші тарауында кәсіпкерліктің  негізгі ... ... ... ... есеп ... ... ... жұмысқа қорытынды пікірлер мен ұсыныстар жасалған.1 Дайын өнімнің есебі және оларды сатумен байланысты шығыстар1.1. ... өнім ... ... міндеті және бағалануыӨзінің шығарған өнімін кәсіпорын тұтынушыға сату керек. Сату процесіндекәсіпорын өнімінің пайдалылығы және ... ...  ... сату ... ... ... өнім өндірумен және өнімдісатумен байланысты шығындарды, өндіріс ... ... таза ... оның бір ... ... ... және бір ... кәсіпорындапайда түрінде қалады. Нарықтық экономика жағдайында сатудан түскен табыс,кәсіпорынның үздіксіз жұмыс ... үшін ... ... қайнар көзі болыптабылады. Осының барлығы өнімнің шығарылуына, тиелуіне, сатылуына және оғанбайланысты шығындарға, ... ... ... ... ... талапетеді.Ең алдымен, әрбір кәсіпорын үшін дайын өнім не болып табылатынын ... алу ... ... ... ... өткен, бекітілген техникалық нормаларғанемесе стандарттарға сәйкес, қоймаға өткізілген немесе тапсырыс берушіменқабылданған  бұйымдар  мен  ...  ...  ...  ... ... анықтамасы, ол мынадай:Дайын өнім-бұл сату үшін ... ... және ... ... Дайын өнім өндірісте біткен, жинақталған болуы керек, техникалықбақылау қызметімен техникалық шарттарға және ... ... ... ... ... ... немесе басқа дақұжаттармен қамтамасыз етіліп, қоймаға тапсырылған, ал тапсырыс берушігетапсырған жағдайда,  ...  ...  ...  ...  ... ...  Шығарылған өнімнің сапасы-бұл өнім ... ... бір ... қанағаттандыруға жарамдылығын сипаттайтын  өнімкасиеттерінің  жиынтығы.  ...  және  ...  ... ... ... үшін өзінің сапа көрсеткіштері анықталады. ... ... ... ... назар аударылады.  Өйткені қатаң бәсекелестікжағдайында, нарықта сұранысқа ие болу үшін, ... ... ... ... Бұл өнім ... ... ... өнім циклінің өрлеукезеңін ұзартады.  Қазақстан Республикасының мемлекеттік  сертификаттаужүйесі, өнімнің ... ... ... ... оның белгіленгенқауіпсіздік-сапа  талаптарына  ...  ...  ... ... А.О.» жеке кәсіпкерлігінің  өнімі  түсқағазсәйкестік сертификатымен куәландырған.Дайын өнім ... ... ... ... ... ... және ... да өнім сақтауорындары бойынша , оның бар болуы мен ... ... және ... ... өнім ... ... ... өнімнің  сапасы  бойыншажоспардың және оны жеткізіп беру ... ... ... ... өнімнің мүлтіксіз сақталуына және бекітілген  лимиттергесәйкестігін бақылау;- ... сату ... ... орындалуына және сатылған өнім үшінтөлемнің уақытылы жүргізілуіне бақылау;- барлық өнімнің және оның ...  ... ... ...  ...  ...  дайын  өнім  ...  ... ... ... ... техникалық байланысты қоймаға тапсырыла алмайтын өнімдер мен ... ... ... онда оның ... ... тапсырыс берушініңөкілімен қабылданады.Өнімнің есебін натуралды, шартты-натуральды және ... ... ... ... ... ... ... сәйкес,оны санын, көлемін және салмағын сипаттайтын ... Ол  ... ... ... үшін ... ... біртекті өнімдердің есебіжүргізуде жалпылама көрсеткіштерді алу үшін қажет. Түрлерібойынша оның санын, шартты салмақ, сұрып, типоразмер жәнетағы сол сияқты ... бір ... ... ... ... қатынастық коэффициенттер өнімдердегіпайдалы заттардың құрамы бойынша, оларды дайындау үшінкеткен еңбекке байланысты, шығындар деңгейіне, өндірістікциклдың ұзақтығына байланысты ... ... ... ... балқытуға шаққандағы қорытылғаншойынның мөлшерін анықтау, консерванттарда  ...  ... ... - ... ... ... есептеу бола алады.Өндірістік өнімнің құндық (бағалық) көрсеткіші - тауарлы өнімнің көлеміболып табылады. Ол күтілетін (жоспарлы, нормативті) және ... ... ... ... ... құны ... тура ... бабтарыбойынша, нарықтық (биржалық) баға бойынша бағалану мүмкін.«Джунисбаева А.О.» жеке кәсіпкерлігі түсқағаздар ... ... ... ... есеп жүргізіледі. Ал үлкен партиялар болған кезде,қораптар санымен есептеледі.Сонымен, дайын өнім есебінің негізгі мақсаты — ... ... ... ... және дұрыс кірістелуі, олардың сақтығын қамтамасыз ету,шарттардың орындалуы мен тұтынушыларға өнімдерді ... ... ... ... ... ... етуі.Бұл тақырыптық актуалдығы — дайын өнім бағалануының ...  ... өнім ... жоғарылату яғни, тек қана ішкі нарықта емес, соныменқатар сыртқы нарықта ... ие ... өнім ... оны ... және ... ... табысты өсіру.Қазіргі уақытта дайын өнімді бағалаудың келесідей түрлері қолданады:Нақты өндірістік өзіндік құн бойынша - өнімді дайындауға кеткен ... ... ... Дайын өнімді бағалаудың бұл әдісі өте ... ... ірі өте ... ... мен көлік  құралдарыншығаратын жеке өндірістік кәсіпорындарда пайдаланады. Бұл ... ... өнім ... өндіретін кәсіпорындарда пайдалануы мүмкін.Бұл бағалау вариантының кемшілігі - объект бойынша  ...  ... ... және ... ... біткеніне  дейін  өзіндік  ... ... ... ... құн ... — бұл ... ... айдағынақты өндірістік өзіндік құнның оның жоспарлы (нормативті) өзіндік құнынанауытқуларын ... ... ... құн бойынша тауардың шығарылуынесептеудің жағымды ... ... және есеп ... ... ... есептегі бағалаудың бірлігі болып табылады.  Дегенмен,  ... ... ... құн жыл ... жиі өзгеретін болса, ондадайын өнім қалдығын бағалау дәлдігін ... көп ... ... ... баға ... ... кезде, нақты өзіндік құнмен есептік бағаарасындағы айырмашылық ... ... ... дейін  дайын  өнімдібағалаудың бұл түрі өте жиі ... Оның ... ... бағалар тұрақты болғанда жүзеге асады және ағымдағы есеп пен есепберудегі өнімді бағалауды ... ... ... болады, ал  бұлтауардың шығарылу көлемінің дұрыс анықталуына бақылау үшін маңызды.Сату ... ... және ... ... ... Бұл бағалаудың түріқазіргі кезде өте көп ... Бұл ... ... алдын алақұрастырылған және келісілген өнімді калькуляциялау ... ... ... ала ... жеке ... ... ... жеткізудің  нарықтықбағаларын пайдалану арқылы жасалған өнімдер мен жұмыстардың бағасы.Бұдан басқа В.Радостовецтің “Кәсіпорындағы ... ... ... ... ... ... Толық өзіндік құн (жоспарлы, нақты)-өндірістік өзіндік құннан және коммерциялық шығындардан тұрады.Жеке бөлшек сауда ... ...... жеке ... ... арналған тауарлар, олар бөлшек сауда торабы және ... ... ... ... Олар ... ...  және  ... мен сауда ұйымдарының табыстарын жабу үшін арналған, саудаүстемесінен тұрады.Дайын өнім ... ... баға мен ... ... ... пайдалану кезінде, есептік бағасы бойынша есептеліп шығарылған тауар,оның нақты өндірістік өзіндік құннан ... ... ... ... ... бұл ағымдағы есепте  ...  ...  ... ... сатылған.Істің (жұмыс, қызмет), сонымен қатар айдың соңында қоймада қалған ... ... ... өзіндік құндарын анықтауға мүмкіндік береді.Әдетте ауытқу орташа салмақталған пайыз ... ... Ол ... ... ... өнім қалдығының және сол айда өндірістеншығарылған өнімдірдің нақты өзіндік ... сол өнім ... ... бойынша есептелген құнына қатынасымен табыладыДайын өнімнің және тиелген ... ... ... ... ...              ... өнім ... қызмет)   ||                    ... баға   ...    ||                    |         ...  ||                    |         ... қүн ||Ай басындағы қалдық           |6000       |5100     ... ... ...         |22900      |18200    ... тәртібінде келіп түскен     |-        |-      ... да ... ...        |1100       |700     ...                |30000      |24000    ...  және  ай  бойы  келіп  |24000      |100 = 80   ...  ...  ...  ...        |       ...   оның   ...   ...      |       ... ...             |         |       ...   тәртібінде   тиелген    |25000      |20000    ... ...              |         |       ||Ай ... ...           |5000       |4000     ... баға және ... өзіндік құн бойынша бағаланған өнім құнының,оның нақты өндірістік өзіндік ... ... ... ... арқылыанықтайды. Ауытқудың теріс мәні қызыл сторно әдісі арқылы көрсетіледі, алоның оң мәні ... ... ... ... ... бір ... ... болып табылады,әсіресе өнім түрлерінің бағасы мен рентабельділіктің едәуір тұрақсыз болғанжағдайда. Егер ... ... ... өнім  ...  ... онда ... ... алуға болады. Тиелген тауарлардың жәнеқоймадағы тауар ... ... ... ... ... ...  ... Осы әрбір бұйым атауы және жұмыс түрлері бойынша нақты өзіндікқұнмен есептік бағаны салыстыру ... ... ... ... А.О.» жеке ... ... ... нормативтікөзіндік құн әдісі қолданылады. Бұл ... ... ... ... өзіндік құннан нақты өндірістік өзіндік құнының ауытқуларыпайда болады. Бұл ... көп ... ... ... ... бұлауытқулар  бухгалтерлік  есепте  қосымша  немесе  сторно  ... Оны ... ... есебі бөлімінде толық көруге болады.Кәсіпкерліктің өндірістік спецификациясына байланысты, есеп  ... ... өнім және оны ... ... ... арнайы 8110"Негізгі өндіріс" шоты көзделген.Ауытқулар көбінесе сыртқы факторлардың әсерінен болады. Бұлар: ... ... ... ... өзгерткен кезде, шикізат пенматериалдарға бағаның өсуі, кедендік баж салығын ... ... ... басқа жағдайлар әсер етеді.1.2. Дайын өнім қозғалысының есебіДайын ... ... және ... ... ... сандық есеп бірнешеәдістермен ұйымдастырылуы мүмкін, біріншісі — шиказаттар мен материалдар(яғни, ... ... ... ведомосттер  негізіндетолтырылған қоймалық есептің сұрыптық карточкалары) есебіне ұқсас немесекарточкасыз әдіспен.Бірінші әдіс бойынша ... өнім ... ... ... ... орындары бойынша өнімнің келіп түсуінің топтық ведомосттерінқұрады немесе өңдейді. Карточкасыз әдіс ... ... ... ... ... ... ... және қоймадағы және басқа дажерлерде сақталуда тұрған дайын бұйымдардың жылжуына күнделікті ... ... ... ... бір ... ... ... шығыс етілгенжәне қалған өнімдер туралы мәліметтер балансталынған. Ал дайын  ... ... ... ... ... ... ... қоймадағы есебі (ср. №  М-17)  ...  ... ... ... есептелген ай соңындағы қалдықтардықойма меңгерушісі, дайын өнімнің қалдық кітабына енгізеді. Дайын өнімніңкірістелгені және ... ... ... ...  қабылдау-тапсыруқұжаттарының рестрімен бірге бухгалтерияға тапсырады.Дайын өнімнің кірістелгені және ... ... ... кабылдау-тапсыру құжаттарының рестрінің мәліметтерін, дайын енімнің синтетикалықесебінің жинақтау ... есеп ... ... ... Бұл ... ай ... қалдығын, келіп түскенін, шығыс етілгенін көрсетедіжәне есеп топтары бойынша ай соңындағы қалдығын ... ... ... мәліметтерін дайын өнім қалдығының кітабымен тексереді. ... және ... ... ... ... етеді.Дайын өнім қозғалысының қоймалық карточкадағы есебі, лайық бұйымдардыңорналасқан жерінде орнатылған техникалық құралдар арқылы да ... ... ... және тиелген әнімнің бастапқы құжаттауымен  ... ... ... және ... есеп ... құрастыру үшін қажеттіболатын, өнімді кез ... ... ... үшін ... ... машинаға енгізіледі.Толығымен автоматтандырылған қоймаларда, дайын өнімнің коймадағы ... ... ... ... ... ... ал басқару үшінқажетті мәліметтерді, сұрау (запрос) арқылы ақпарат ретінде алады. Қоймалықкарточкаларды, ... ... ... ... және түрі ... оның ... козғалысын, оперативті машинограммалар алмастырады.Өндірістен   шыққан    өнім  ...  ... ... ... және тағы сол сияқты құжаттарменрәсімделеді. Әдетте, олар екі дана етіп ... ...  ... екінші қоймада қалады. Қоймаға кірістелетін бұйымдардың салмағы,көлемі өленуі тиіс және қажет ... ... ... есептелуі мүмкін.Ал оның бағасы номенклатура-баға көрсеткіші негізінде қойылады.Дайын өнім есебінің дұрыс ұйымдастырылуының маңызды шартының бірі ... ... бар ... ... ... Онда әрбірбұйымның түрі, оның ерекше белгісі (моделі, артикулы, ... ... ... сияқты), бекітілген коды, жинақталған номенклатуралық нөмірі яғни,өндіріс және өнімді сату барысында ... ... және ... бағасыкөрсетіледі.Бухгалтерлік есепте электронды есептеуіш машинаны пайдаланған уақытта,номенклатура-баға көрсеткішімен ... ... ...  ... ... ...  түрлері  салынатын  және  салынбайтынанықтамалықтар, орташа  тоқсандық  және  ...  ...  ...  ... төлеушілер мен жүк алушылар анықтамалығы.Ішкі нарыққа тиелген және экспортқа жіберілетін өнімдердің шот сомасынанықтау әдістері де ... ... ... Анықтамалықтардабұйымның атауы, тауарлық өнім түрінің ... ... ... ... ... және тағы сол сияқты көрсетіледі. Барлық осы ... ... ... Оны өнім  ...  оперативтібасқару үшін және сәйкес қорытынды есеп беруді құрастыру үшін пайдаланады.Ағымдағы есепте өнім (жұмыс, ... ... ... ... ...  ...  ...  кеңінен  тұтынатын  ... ... ... ... ... ... ... менкөрсетілген қызметтер.Кәсіпорында қоймалық есеп карточкалық ... ... ... ... кірістеу жоғарыда көрсетілген тәртіп бойынша орындалады.Цех, накладнойлар арқылы қоймаға дайын өнімді ... ... ... ... сандық көрсеткішпен жүргізеді және бухгалтерлік есеппентендестігін әр айда ... есеп ... ... және ... ... ... ... арқылы жүргізеді.«Джунисбаева А.О.» жеке кәсіпкерлігінде номенклатура-баға көрсеткішініңорнына прайс-парақ жүргізіледі. Бұл субъектінің баға саясатына ... Онда ... ... ... ... ... бөлшек сауда бағасы жәнетағы басқа көрсетіледі. Ең ... ... ... ... ... шығарған бұйрық негізінде жасалады.Кәсіпорында негізгі өндіріс бүйымдары ретінде түсқағаздардың барлықтүрлері жатады. Олардың ... ... ... төрт    ... ... — бір ... қағаз түсқағаздар, ретсіз ығысуымен жәнебелгілі бір қайталану ... ... ...... ... яғни, белгілі бір қадамменқайталанатын және реттелген суреті (өрнегі) бар қағаз түсқағаздар;"кашир" түсқағазы — ретсіз ығысумен, белгілі бір ... ... ... ... ... ... түратын қағаз түсқағаздар;"дуплекс" түсқағазы - регистрлік ығысумен яғни, белгілі бір ... және ... ... (өрнегі) бар екі қабат жапсырылғанқағаздан түратын қағаз түсқағаздар.Ал жанама көрсететін қызметтер мен ... ... ағаш жону ... ... ... ... ... жасалатын бұйымдарға А 1, А 3 форматты қағаздар беттеріжатады және сурет салынуға арналған альбомдар жатады. ... ...  ...  ...  ...  ...  ретінде  қоймағакірістеледі. Сондықтан түгелдікті қамтамасыз ету үшін түгендеу жүргізеді.Дайын өнімді түгендеу. ... ... ... ... ... ... ... және тиелген өнімдердің нақты барлығын ... ... ... ... ... ... құжатталмаған дайынбұйымдарды, қайта сұрыптау фактілерін, бұзылған, жетпеген және ... ... ... ... ... ... ... төленгендігін немесемерзімнен өткен төлемдерді тексереді.Дайын өнімдерді түгендеу тәртібі, айналымдағы активтер құрамына кіретінбасқа материалдық құндылықтар сияқты. Кейбір ... ... ... жағдайларда өз ұйымының қоймасында ғана сақталып қоймай, соныменбірге құрылымдық бөлімшелерде (цехтарда, цех ... және ... ... ... ... Олар ... ... жәнетүгендеу тізімінде бөлек, бірақ толық түтас болып көрсетіледі. ... ... ... шикізат пен материал қозғалысынан интенсивтіболғандықтан, өнімді түгендеуді ... ... ... ... Бұл ... бұйымдардың бар болуын тек қана оларды қайта санау, таразыға тарту,өлшеу арқылы ғана емес, сонымен қатар олардың буып-түйілгенін, ... ... ... сипаттамаларын тексеру арқылы қол  жеткізеді.  Түгендеутізімінде кодтан басқа дайын өнімнің ... және ... ... маркасын, сұрып және дайын өнімге қойылатын стандартта ... ... ... басқа да ерекше белгілері жазылады.Тұрып қалған және сапасы кем өнімдерге бөлек тізімдер ... ... ... ... ... ... ... акт жасалады,онда дайын өнімнің бұзылу салдарынан шегетін зиян сомасын ... ... ... түскен бұйымдарды  түгендеу  комиссиясыныңқатысумен қабылдайды және бөлек тізімге енгізеді. Тиелген ... ... ... ... ... ... алып ... тауарларды бөлекжазады. Буып-түю және сақтау үшін арналған ыдыстарды ... ... ... ... және категориясы (жаңа және қолданыста болған) бойыншатүгенделеді.Сатып ... ... ... ... ...  жәнежеткізіп берулерге түгендеу тізімдері әрбір тиелген жүк бойынша бөлекжүргізіледі. Онда ... және ... ... ... тиеу ... ... ...  жазылу  датасы,  олардың  нөмірі  мен  ... ... ... ... ... ... ... өнімдер,тізімге, материалдық құндылықтарды жауапкершілік сақталуға тапсырғандығындәлелдейтін құжаттар негізінде тізімдерге ...  Бұл  ... ... ... сұрып, өнімнің есептік құны, сақтауға алынған датасы,орналасқан жері, дәлелдейтін ... ... мен ... ... ... қалдырылған өнімнің сақтау колхаттары, түгендеубасталу датасына    жақын қайта құжатталуы ... ... ... ... ведомосттерін есептік мәліметтербойынша ауытқу анықталған өнім ... ... ғана ... ... ... ... ... қалдықтарын, ағымдағы есепте қабылданғанбаға бойынша бағалайды. Түгендеу нөтижесінде анықталған дайын бұйымдардыңнақты қалдықтары мен есептік ... ... ... ... ... ... тәртібііне сәйкес жүргізіледі.Көп жағдайда түгендеу кезінде дайын өнімнің жетіспеушілігі ... ... ... ... ... ... ... бүлінуі,  қирауынемесе табиғи кему ... ... ... болуы мүмкін, табиғи апатнәтижесінде немесе ақау өнім ... ... ... ... ... ... нәтижесінде дайын өнімнің  ысырап  ... ... ...  2180  ...  да  ...  ...  дебиторлық  борыштар","Құндылықтардың бүлінуінен болған жетіспеушілік, ... ... ... "Дайын өнім".Қазіргі  кезде   осы  ...  құны   ...   ... ... ... деп ... ... өйткені Салық шексіндеқосылған  құн  ...  ...  ...  жоқ. ... ... ... бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер  туралы»  ҚазақстанРеспубликасының  ...  ...  ...  ...  ...  қоса  алғанда, Тауарлардың бүлінуі, жоғалуы  кезінде  ... құны ... ... ... ... ... кему ... шегінде есептен шығарылуы субшотыДебет 7210 «Әкімшілік шығыстары» Кредит  2180 "Басқа да ... ... ... ...  ...  ...  ...  шоты.1.3 Дайын өнімнің синтетикалық есебіҚолмен немесе есептеу техникасының көмегімен өндірістен шыққан дайынбұйымдардың есебін жүргізу үшін  ...  ...  және  ... ... кәсіпорын қоймасына тапсырылған дайын өнімніңшығарылу ... ... Бұл ... ... ... ... тапсырманың орындалуына бақылау жасау үшін және синтетикалықесеп шоттарында бухгалтерлік жазулары көрсету үшін пайдаланады.Дайын өнімнің есебін 1320 "Дайын ... ... ... ... ... дайын өнімнің бар болуы және қозғалысы есептеледі. ... ... мен ... ... 1320 "Дайын өнім" шотындакөрсетілмейді, ал оның нақты шығындары 8- "Өндірістік есеп  ... 8100 ... ... 8200 ... өндірістіңі жартылайфабрикаттары", 8300 "Көмекші өндіріс" шоттарының ... тура ... ... және  ...  ...  ...  құны"бөлімшесінің сәйкес шоттарының дебетіне апарылып шығыс етіледі. Орналасқанжерінде тапсырыс ... ...  ...  ...  ... өнім 1320 "Дайын өнім" ... ... ... ... ...  1320  ...  өнім"  шотының  дебеті  бойынша,"Өндірістік есеп шоттары" бөлімінің 8100 ... ... ... ... ... 8300 ... ...  шоттарыныңсәйкесінің кредитімен корреспонденцияланады.  Онда  ...  өнім  ... ... құн бойынша көрсетіледі.Егер дайын өнім 1320 "Дайын өнім" шотында есептік баға (нормативтікөзіндік құн) бойынша ... ... онда оның ... ... ... ауытқуы осы шотта анықталады.Дайын өнімді 1320 "Дайын өнім" шотынан шығыс еткенде, осы ... ... ... ... ... ... бағадан ауытқу сомасы, айбасындағы дайын өнім қалдығының және есепті мерзім бойы ... ... ... ... ... кұнының, олардың есептік бағасынан ауытқуыныңпайызы есептеледі.Тиелген және ... ... ... ... ... өзіндік құнныңесептік бағадан ауытқу сомасы, 1320 "Дайын өнім" ... ... және ... өнімнің және  көрсетілген  қызметтің  өзіндік  құны"бөлімшенің 7010 " ... ... және ... ... ... ... дебетіне, артық жұмсалғандығына және ... ... ... сторнолық жазумен көрсетіледі.Сату тәртібінде тиелген немесе дайын өнім ... ...  ... (тапсырыс берушілерге) тапсырылған және осы сатып алушыларға(тапсырыс берушілерге) дайын өнім үшін ... есеп ... ... ... ... шотының кредитінен 7010 шоттың дебетіне шығыс етіледі.Егер жеткізіп беру келісім шарты ... ... ... ... ... ... ... өнімді бергенде, өнімді  ... ... ... ... ... және билік ету құқығының өтумоменті және оның ... ... ... ... ...  өтубарысында кездейсоқ жойылу қаупі шарттасылған болса, онда иелену құқы ... ... бұл өнім 1320 ... ... шотынан шығыс етілмейді ... ... өнім ... ... ... ... өнім ... өзінде пайдаланатын болса, онда ол ... ... ... ... ... 1300 ... ... немесе 7200 "Әкімшілік шығыстары" бөлімшенің 7210 ... ... ... тұтынушы ақау дайын өнімді қайтарған жағдайда  (егер  ... ... және егер ... ... ... ... ... 7010 " Сатып-өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндікқұны " шоты дебет және 1320 "Дайын өнім" ... ... - ... өзіндікқұны бойынша сторно жазылады. Бір уақытта тұтынушыға қарыз 1060 ... ...  ...  1030  ...  банк   шоттарындағы   ақшақаражаттары"аналитикалық шоты валютаның түрі ... 1010 ... ... ... сәйкес шоттарының кредиті және 1200 "Қысқа мерзімдідебиторлық борыштар" бөлімшенің 1210 " ... ...  мен  ... ... ... борыштары" шотының дебеті бойыншакөрсетіледі. Мұнымен қоса, сатылған ... ... ... ... ... алушының талабы бойынша ақау өнімді жарамды өнімге ауыстырылғанжағдайда, бухгалтерлік есеп шоттары бойынша ... ... ... өнімнің орнына апарылған өнімнің өзіндік құны, тауардың  ... 1320 ... ... және 8 ... есеп ... ... ... кредиті бойынша есептен шығарылады.1320 шот бойынша корреспонденциялар ... ... ... өнім ... ... корреспонденциясыкесте-1.2|№  |Операциялар мазмұны          ...    ...    ||1. ... өнімді кірістеу.        |1320    ...  ||  |                   |      |8300.     ||2. ... ... тиелген дайын өнімнің |7010    |1320     ||  ... ... қүны ...      |      |       ||  ... ...            |      |       ||3. ... ақау ... өнімді     |7010    |1320     ||  ... ... ... ...    |      |       ... А.О.» жеке ...  8210 ... өндірістіңжартылай фабрикаты» шоты қолданылады. Бұл шоттың дебеті ... ... ... ... және ... ... ... өндірістікөзіндік құны көрсетіледі немесе оны шығару үшін кеткен барлық шығындаржинақталады. Осы кезде ... ... ... ... ... кредиттейді.Ал өнім шығару шотының кредиті бойынша, өндірістік өнімнің ... ... құны ... өнім шотымен корреспонденцияланады,  алтапсырылған жұмыс пен көрсетілген ... құны ... сату ... Істелген жұмыстар мен орындалған қызметтердің құныөндірістік шоттардан дайын өнім шотына емес, тікелей өнімді сату ... ... ... ... ... өнім ... шотының дебеттік және кредиттікайналымының өзгерісін анықтауға болады. Бұл айырмашылық өнімді дайындауғакеткен нақты шығындар мен оның ... ... ... берілгенненауытқуды көрсетеді.Егер нормативтік (жоспарлы) өзіндік құн, нақты өзіндік құннан ... ... тура ... ... мәннен жоғары болса, онда  олүнемділікті көрсетеді және өнім сату ... ... және өнім ... ... ... ... етіледі. Ал артық жұмсалса, онда өнім шығарушотынан қосымша жазумен шығыс етіледі. Ай, тоқсан, жылдық қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ол көрсетілмейді.Сату үшін немесе өзінің өнімін іріктеп жинақтау үшін ... ... ... өнім ... ... тауарлар шотында есептеледі. Соныменбірге, толығымен кәсіпорында тұтынатын дайын өнімді ...  ... және ... аз ...  өз  өндірісінен  ...  ... және ... ... сәйкес басқа аналитикалық шоттардаесептейді. Кәсіпорында 8210 "Меншік ... ... ... ... ... ... есеп ... көрсетілген. 8210 " Меншікөндірістің жартылай фабрикаты " шотының дебетіне, 8100 ... ... ... сатып-өткізу және қызметтер көрсету бойынша шығыстар", 7210"Әкімшілік шығыстары" шоттары кредиті ... ... да,  ... ... ... (қосымша). Кезең шығындарының есебі және аудитібөлімде кеңінен қарастырылған.1.4. Дайын өнімді тиеудің және ... ... үшін ... өнім — ... болып табылады. Тауардың меншік құқығынсатып алушыға берген жағдайда, ... ... ... ... ... бағалау жоғары дәрежедегі ықтықпен жүзеге асқан ...  ... ... ... алынады.Сатушыдан сатып алушыға тауарға меншік құқығы тауарды берген туралыфактіні  ...  ...  ...  ...  өтеді.  ҚазақстанРеспубликасының  Азаматтық  ...  ...  ...  ... оны ... ... кезде, көліктік немесе байланыс органдарынатапсыруды айтамыз. Тауарды тапсырумен   бірге   ...   ...  ...  ... ... басқа да құжат та берілуі тиіс.Егер сатушы ... ... иесі ... ... деген құқы  менміндеттемелерін сақтайтын болса, онда ... сату ... ... ... ... ... ... құқығы мынадай жағдайларда берілмейді:кепілмен (гарантия) қамтамасыз етілмеген мәміле ... ... ... ... міндеттемелерді сақтайды (тауарды қалыптыжұмысы барысында кепіл мерзімі ішінде жарамсыз болып қалды және ... ... ... кір жуу ... бір жыл ... мерзімі бола тұрсада, бір ай ... ... ... ... ... ...  байланысты  сатып  алушы тауарды  ...   ...   ...  құқы  бар  және  ... тауардың     ... ... ... ... құрал-жабдықтарды сатқанда).Мәмілеге байланысты нақты және күтілетін шығындарды бағалау жоғарыдәрежедегі анықтықпен жүзеге асады, себебі ... ...  ...  және  ...  ...  ...   ...  бекітілген  тарифтер  бойынша көліктік ... ... сату ... мынандай мәмілелер түрі жүргізілуі мүмкін:Тауарды жіберу кідіріспен ... ... ... ... ... сәйкес,сатып алушыға тауар, меншік құқығымен ... ... оның ... ... ... бір ... ... Мұндай мәміле бойыншатабыс, сатып алушыға тауардың ... ... беру ... ... ... кезде танылады: жабдықтаушының тауарды ... ... ... көрсетілген мерзімде болу, жабдықтаушыда сатыпалушыға жіберуге (босатуға) тауарлар бар- ... ... ... беруқұны төленген.Кейінге  қалдырылған  ...  ...  ...  сату   ...  ...  ...  тек  ...  алушының  жартылай  төлеміндеесеп  айырысқан  ...  ғана  ...  ... жағдайда сатыпалушыға тауар жеткізілгеннен (берілгеннен) кейін ... ... ... ... көп бөлігі сатылған жағдайда және оған төлем адуын ... ... ...  ... ... ... ... дайынболса, онда ыс танылады.Жұмыстар мен қызметтерді сату.Егер есепті датаға мәміленің стадиясы  жоғары  дәрежеден  ... іс ... және ... ... үшін ... ... бірдәрежедегі анықтықпен бағаланса,  онда жұмыстар мен кызметтерді сатудантүскен ... ... ... жақтармен, талап беру күші туралы және ... алу және ... ... әрбір жақтың  компенсация  сумасын,төлеудің  әдісі  мен  ... ...  қол  ...  кейін,кәсіпорын жоғары жедегі   анықтықпен   табысқа   бағалау  ... ... ... және ... ... ... орындалғанжұмыстар мен қызметтерді қабылдау тәртібі және оның ... ... ... көрсетілуі керек.Тауардың құнына кіретін қызметтерге төлем. Егер тауар бір ... ... аз ... ... одан ... кезеңге кепілмен берілетін болса, ондатабыстың белгілі сомасы кейінге қалдырылады. Оны ... ... ... күтуүшін қызмет көрсету мерзімі ішінде, сол кезеңнің табысы іс танылады.Кейінге ... ... - бұл осы ... ...   алынатын   ...   ...   ... ...  ...  ... сома.Заңдық тұрғысынан сатып алушыларға тиелген өнім, оның ... ... ... ... ... ... қала береді. Тиелген(босатылған) тауарлардың есебін 1210  "Сатып  ...  мен  ... ... ... дебиторлық борыштары" шотта, "Сатылған өнімніңесебі" ведомостінде немесе машинограммада жүргізеді.Бұл ведомосттерді ... ... және  ... ... төлем талап-тапсырмалары негізінде  толтырады.  ... ... ... ... ... ... есеп  айырысу  жәневалюталық шоттардың банк ... ... ... ... ... инкассаға беріледі. Инкассо ... — есеп ... ... ... Бұл ... банк төлеушіден қажеттітөлемді алу туралы, жабдықтаушының берген ... ... өз ... сату ... тиеу (босату), тапсырыс берушілермен жасалғанкелісім шарт немесе тауар ... ... ... еркін жолмен  сатунегізінде жүзеге ... сату ... ... ... Олар жеткізіп берукелісім-шарты, консигнация келісім-шарты, комиссия    келісім-шарты жәнетағы басқа шарттар (қосымша-6).Дайын бұйымдарды ... ... ... ... ... және жеткізілетін бұйымның сапасын (маркасы, түрі, профиліжәне т.б. бойынша), ... ... ... есеп ... ... ... мен ... пошталық және төлем реквизиттерінжәне қажет жағдайда басқа да ... ... ... ...  ...  ...  ... және бөлшек сауда және тағы басқа), әдетте ұзақ ... ... ... ... ... ... жеткізіп беру шарты әдеттемынадай реквизиттерді ... ... ... ... ... ... пәнінің сипаттамасы, төлем шарты мен бағалар,міндеттемелердің орындалу мерзімі және келісім-шарттан біржақты бас ... ... ... ... шарттары, меншік құқығына өтупринциптері, жеңе ... ... ... кепілдік, өнім үшінжауапкершілік, келісім-шарт міндеттемелерін орындау кепілі, зияндарды өтеутәртібі, мәмілені жасаудың ... ... ... ... ... ... ... арбитраж және ісі сотқа жататындық туралыескертпе, келісім-шарт шарттарынан ... ... ... ... ... ... ...  жоғарыдааталған шарттардан басқа, келісім-шарттарда өнімге иелену, ... ... ету ... ... ... және жабдықтаушыдан сатып  алушыға(тапсырыс берушіге) жеткізілу кезіндегі кездейсоқ жойылу қаупі ... ... ... жеке және заңды тұлғалар да болуы мүмкін.Осы уақытта заңды тұлғалардың атынан жарғы негізінде қызмет жасайтын ... ... ... ... ... реестріне) жеке тұлғаларбола алады.Жеткізіп беру ... ... ... алғы ... ... ... алатыны болып табылады. Бағаны нақты көрсету немесе сандарменжазып қою керек немесе келісім-шарттан мүлдем алып тастау ... ... ... ... мәмілелер бойынша, есеп айырысатын валюта түрі ескертіледі,бұл жағдайда валюта курсының өзгеру тәуелдігін көбіне өзіне бір жақ ... ... беру ... ... ... Егер ол жақ ... келісім-шарттың мақсаты мен мәнінен шығатын болмаса. Онда тауардысатып алушы жеткізіп беруді кез ... ... ... ... құқы бар.Өнімді  жеткізіп  беру  келісім-шарттары  бойынша  міндеттемелердіорындамау, ... ... және ... тәртібінің бұзылуы болыптабылады және оның салдары  ретінде  жабдықтаушы  ...  ... ... Оның ... ... ... ... жәнебәсекелестікке төтеп беру қабілеті кенеттен төмендейді.Бухгалтерия маркетинг (өткізу) бөлімімен бірге, ұйымның өнімді сату,жеткізіп  беру  ...  ...  ...  ... ... алушының шоттарды толық және уақытылы төлгеніне бақылаужасап ... ... ... ... беру ... ... міндеттемелердің орындалууақыты болып қабылдау-тапсыру актісінің немесе өнімді алу туралы ... ... ... ... ал бұйымдарды басқа қалаларға тиеген уақытта—олардың көліктік ұйымдарға немесе ... ... ... ... күні ... ...  өнімдердің  оперативті  есебін  өткізу  ...  ... ... ... ... ... ЭЕМ пайдаланылса,күнделікті тиелген өнім туралы машинограмма жасалады.Тиелген ... ... ... ... ... ... құжат (жіберу туралы хабарлама қағаз, босатуға бұйрық және тағы солсияқты) ... Онда ... ... номенклатуралық номері,  сұрып,мөлшер, орамалардың, бұйымдардың ... ... ... мен ... Нақты жіберу (босату) туралы құжаттар негізінде бірнеше данаетіп, төлем тапсырмасын (төлем тапсырма-шот) толтырылады. Оның бірі, ... ... үшін ... ... ... (беріледі), ал басқасыбанкке инкассаға ... ... ... ... өткізіледі. Егержеткізіп беру келісім-шарты бойынша, өнім үшін алдын ала ... ... онда ... ... ... ... ... жабдықтаушыға тиісті соманыаударады.Есеп айырысу құжаттарында жабдықтаушының және сатып алушының атауын,мекен-жайын, ... ... ... ...  ...  ... беру ... нөмірін, жөнелту түрін, көліктік ұйымныңтүбіртегінің нөмірін, төлем сомасын көрсетеді. Төлем ... ... ... өнім ... ... ... төленетін ыдыс және орама ... ... егер ... ... ... ... ... шығындаржатады. Қала ішіндегі сатып алушыларға өнім, әдетте атомобиль көліктеріменжеткізіледі. Басқа қалалар тұтынушыларына өнім, жабдықтаушыға және ... ең ... ... ... ... ... су ... автомобильнемесе әуе жолы).Жеткізіп беру ... ...  ...  ...  көліктікшығындарды жабдықтаушы немесе сатып алушы төлейді.Егер дайын бұйымдарды автокөлікпен ... ... онда оны ... ... және ... ...  оның ... есебіненжүргізіледі, ал сатып алушының қоймасында жүкті түсіру- сатып алушыныңкүшімен және ... ... оның ... ... ... Егержеткізіп беру келісім-шартымен ыдыстың құны өнім құнының үстінен төленетінболса, онда ... құны ... ... енеді. Бұйымдарды орап, түюшығындары, әдетте өндірістен тыс шығындар (коммерциялық шъпындар) ... ... өнім ... жерінен яғни, жабдықтаушының қоймасынанбосатылатын болса, онда алушы міндетті түрде жүкті алу құқы үшін ... ... ... ... территориясынан дайын өнімді шығару үшінрұқсат қағаздар жазылады. Әр күннің ... ... ... ... мен сенімхаттар сәйкес құжаттармен бірге бухгалтерияға өткізіледі.Тиелген (босатылған) өнімдер үшін төлемнің есеп ... ... ... және оперативті болу керек, өйткені бұдан сатып алушыдантүсетін ... ... ... және ... ... ... төленуінебайланысты. Көп жағдайда, өнімді көсіпорын территориясынан шығарған кезденбастап, сатып алушылар мен тапсырыс ... оны ... ... өнімтиелген болып саналады.Меншік өндірістің  ...  ...  ...  А.О.»  жекекәсіпкерлігінде  сату кезінде ... ... ... ... беру ... көп пайдаланылмайды, өйткені көбінесе тапсырысберушілердің өзі қоймадан алып кетеді. Сонымен ... ... ... ... бар — фирмалық дүкені. Өндірілетін түсқағаздардың біразы дүкенарқылы, біраз бөлігі еншілес кәсіпорындары, делдалдар көмегімен, дәл ... те ...  ...  ...  ...  ... және әкелінеді. Бұл аймақтарға жеткізіп беру келісім-шартынегізінде, автомобиль көмегімен ... ... ... ... ... беру ... өз сауда торабы арқылысату мүмкін емес. Сондықтан сату көлемін ұлғайту ... ... ... ... А.О.» жеке ... ... ... 6-нұсқадан көруге болады. Соның бір түрі консигнация келісім-шартымен танысайық.Өнеркәсіптік, ауыл ... ... және ... ... ... ... нарығындағы қатаң бәсекелестік жағдайында өздерінің дайынөнімдері мен ... сату ... ... ... ... өнімдермен тауарларды консигнацияға беруді жиі пайдаланады.Консигнация  ...  ...  ...  ...  өнім  ... комиссинердің (консигнатордың) қоймасынан сату үшін өз өнімінкомиссионерге (консигнаторға) береді.Консигнант — ... ... ... ... ... ... — консигнация шартында консигнанттан тауарды сату ... ... ... жеке ... шартында сатылатын өнімдер мен тауарларға, консигнант шартжасалады.Келісім-шарттың реквизиттерінің барлығының толтырылу  қажеттілігінежақтар назар аударуы ... ... ... ... ... ... ... олар енгізілуі керек. Әрбір жақ үшін келісім-шарт екі ... ...  ...  ...  келісім-шарт  негізінде,консигнант бухгалтериясы 3 дана етіп ... ... ... ... ... ... Бұл накладной қоймаға консигнаторға дайын өнімбосату үшін беріледі.Дайын өнім ... ... ... ... бір ... ... екіншісі — консигнаторға дайын өнімнің тиелуфактісін дәлелдейтін тауарлы-көліктік накладноймен және басқа құжаттарменбірге бухгалтерияға ... ... ... қоймасынан консигнаторөкілінің шындығын дәлелдеу үшін, накладноймен  ...  ... ... етіледі. Накладнойдың үшінші данасы есептік мақсаттар үшінқоймада қалады.Егер консигнатор негізделген себептерге байланысты көрсетілген уақыттадайын өнімді сата ... және ... ... ол ... қоймасынақайтарылу қажет болса, онда мұндай шаруашылық операция "Сата алмаған өнімді(тауарды) қайтару" накладнойымен рәсімделеді. Өнімді сату уақытысын ... ... ... ... ... ... бағасын төмендету (жоғарылату)қажеттілігі туған кезде "консигнант" пен "консигнатор" арасында, келісім-шарттың мүлтіксіз бөлігі ... ... ... ...  жасалады.Ескеретін бір жайт, консигнацияға берілетін өнімдер немесе сатып алынғантауарлар, консигнатордың оларды сатқан ... ... ... ... ... ... ... заңда бұл жөнінде мынаны ескермегенде, нақтыанықтама жоқ: ... ... ... ... құқығы басқа түлғалармен сатыпалу-сату, сыйлау немесе басқа да ... беру ... ... ... (Қазақстан Республикасының Азаматтықкодексінің 235-бабының 2-тармағы);  Егер заң актілермен немесе шартпенөзгеше ... шарт ... ... ... ... ... ...  заттыберу моментінде пайда болады ... Егер ... ... ... ... ... сақтайтын болса, онда мәміле сату  болып  ... ... ... ... өнім және оны сатудың ішкі аудит1. Дайын өнім және оны сатудың аудиторлық жоспары және бағдарламасыШаруашылық  субъектінің  ...  ...  ...  өнімніңбәсекелестік қабілетіне, оған деген ішкі және сыртқа нарықтағы сұранысына,сатылу көлеміне байланысты.Шаруашылық қаражаттардың айналымы, шығырылған өнімді ... ... ... сату көлемін орындау, субъектіге өндірістік шығындардыөтеуге, бюджет алдындағы өзінің міндеттемелерін орындауға, ... ... және ... ... алдында қарыздық міндеттемелерді орындауға,сонымен қатар шаруашылықты одан ары қарай дамыту үшін және ... үшін ... таза ... ... ... ... және ... дайын бұйымдарды шығару, ... ... ... соғады, нәтижесінде шаруашылық қаражаттардың айналымытежеледі және ... ... алып ... өнімнің аудитін жүргізгенде жеткізіп беру келісім-шарттарыныңдайын өнімді шығару бағдарламасымен келісілгеніне назар аудару ... ... ... ... көрсеткіштері, сатып алушылар және тапсырысберушілер арасындағы келісім-шарттар, дайын бұйымдарды шығару бағдарламасы,шығарудың жинақтаушы ведомостісінің есебі аудит ... үшін ... көзі ... ... ақпараттар, сату бөлімінің оперативтік сесбеінде тіркелген сатыпалушыларға ассортимент бойынша жеткізілетін өнім ... мен өнім ... ... ... ... жүргізу процесінде өнім шығарудың ырғақтылығы мен өнімді жеткізіпберуге үлкен мағына беріледі. Бұл мақсатта ... ... ... ... ... ... ... өнімді тиеу мерзімдерімен келісілгенділігі некелісілмегені анықталады.Дайын өнімнің бухгалтерлік есебіне ... ... ... ... ... ... дұрыс кірістелгенділігіне көңілаударады. Өнімді бағалау, сатылатын өнімнің өзіндік құнына, бұдан сатудантүсетін қаржылық ... әсер ... ... ... ... ... назар аудару керек. Сонымен бірге дайын өнімнің құны мүліктің құрамдасбөлігі ретінде, сәйкес салық сомасына да әсер етеді.Сату ... және оның ... ...... бір ... ... сапасын анықтайтын күрделі сұрақтардың бірі болып табылады.Қазақстан ... ... есеп ... ... шаруашылық субъектілер өнімді сату ... ...  ... жүргізу қажет. Бұл әдіс бойынша, өнімді тиеу датасынан яғни,тауар ... ... ... ... ... ... түскен табыс танылады.Ал, жұмыстарды орындағаннан және ... ... ... ... жұмыстыңорындалуы нақты біткен күні сәйкес құжаттармен дәлелденетін болғанда, ... ... ... және оны ... ... ... ... өнімніңтолық кірістелгендігін, сатудан түскен табыстың және ... ... ... ... ... ... ... аудитор келесідей міндеттерді шешеді:- дайын өнімді бағалау вариантын таңдаудың негізделгендігі және бұлварианттың дұрыс пайдалануын тексеру;- дайын өнімнің толық кірістелгендігін ... ... өнім ... ... ... сатылған өнімнің өзіндік құнын дәледеу;-  өнімді тиеудің және сатудың аналитикалық және синтетикалықесебінің дұрыс жүргізілуін ...   сату  ...  және  ...  ...   ... операцияның дүрыс көрсетілуін анықтау;-    өнімді  (жұмыс,  қызмет)  сату  ...  ... ... ...   ...  ...   ...   тапсыру   ... ...  ... ... ... ... ... бухгалтерлікесепте дұрыс көрсетілгендігін тексеру;-    тапсырыстар   және   ...   ...   ... ... ... анықталуы;-  нақты өзіндік құнның жоспарлы өзіндік құннан ауытқу сомасынесептеу және ... ... ... ...  дайын өнімді шығару есебі бойынша бухгалтерлік жазулардыңдұрыстығын тексеру.Дайын өнімнің және оны ... ішкі ... ... ... ... ... өнімнің қоймадағы карточкалары, прейкурант, жеткізіпберу келісім-шарттары, шот-фактуралар, дайын өнімді босату накладнойлары,сатып  ...  ...  ...  ...  ...  ... бастапқы банктік және кассалық құжаттар (төлем тапсырмалары,кіріс ... ... және тағы ... 1210 ... ... мен ... қысқа мерзімді дебиторлық борыштары”, 6000 ... ... және ... ... түскен табыс”,7000  “Сатып-өткізілгенөнімнің және көрсетілген қызметтің ... ... 7100 ... ... және қызметтер көрсету бойынша шығыстар” бөлімше шоттар бойынша есепрегистрлері ... ... ... Бас ... қызметтің нәтижесінің есебі және басқалары.Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін және ... ... ... және ... ... ... алдын ала бағалаудың пайдалы құралы — арнайысұрақ тест жүргізу ... ... ... ... төменде келтірілген.Ішкі бақылау жүйесінің жағдайын және ... ... ... және оны ... ... ... ... тестілері.Бухгалтерия қызметкері күн сайын кәсіпорынның банктегі ағымдағы шотынансол шоттағы ақша қаражаттарының қозғалысы мен ... ... ... оның ... жөнелтілген өнім үшін жасалынған ... ... ... бір күннің ішінде келіп түскен ақша ... ... ... ... растаушы құжаттар (үзіндіде көрсетілген кіріс жәнешығыс құжаттары) тіркеледі. Банк үзінділерін алғаннан ... ... ... бойынша сатып алушылардан келіп түскен сомаларды оғантіркелген растаушы ... ... ... және т.б.) ... ... отырып, банк үзінділерінде сатып алушылар аударғансомалардың көрсетілуінің толықтығын бақылауды жүзеге ... ... есеп ... есебін  жүргізуші  бухгалтероперативтік есеп жүргізеді және ... ... ... ... ... өнім үшін өз ... және толық төлем жасауына бақылаужүргізеді. Банк үзінділері мен растаушы ... ... ол ... есеп ... регистрлерінде төлемнің жасалынуы туралы тиістіжазулар ... ... ... ол ... жасаудан бас тартулардың (толықнемесе ішінара бас тарту) есебін ... ... түсу ... сомасын жәнесебептерін көрсете отырып жүргізеді.Сатып алушылармен есеп айырысу операцияларының  есебін  ... ... бас ... сатып алушылардан ақша қаражаттарыныңкеліп түсу жоспарының бір күнге және есепті ... ... ... (бескүндіктің, он күндіктің, айдың, тоқсанның, жылдың) әрбір сатып алушы жәнеонымен ... ... ... ... ... ... күнделіктіесеп беріп отырады. Бұл есепке ауытқулар бойынша түсіндірмелер ... ... ... пайда болуының  күнтізбелік  мерзімдерібойынша ажыратылып көрсетіледі.Бухгалтерияда ауытқулардың ... ... ... пайда болуынакінәлілер айқындалады. Ауытқулар мынадай ... ... ... өнімніңжөнелтілгендігін растаушы құжаттардың бухгалтерияға уақытында келіп түспуі;төлемді алу үшін ... ... өз ... ... ... сатыпалушыға жіберілмеуі); шот-фактуралардың өз уақытында жазылмауы және ... ... ... ... ұзақтығын жоспарлаудағы жіберілгенқателерден; төлеу мерзімі өтіп кеткен дебиторлық борыштардың келіп ... ... ... ... ... ... ... бастартуы(ішінара бас тарту); сатып алушылардың төлей алу қабілетінің ... ... ... ... ... ... түсулерінен ауытқулардың пайда болуфактілері туралы бас бухгалтер ... оның ... ... ... ... күн ... ... баяндаушы жазбалар арқылы ... ... ... ... ... ... ауытқулар бойыншатүсіндірмеден (сома, сатып алушы, келісімшарт, шот-фактура, төлеу мерзіміөтіп кеткен борыштар, яғни олардың пайда болу ... ... ... ... ... себептер мен айқындалған кінәлі тұлғалар көрсетіледі.Ауытқулар бойынша алынған мәліметтерге талдау жасай отырып,  ... ... ... бабының шегінде шара қолданады.Ақша қаражаттарының қозғалысы жөніндегі қорытынды есепті (белгіленгенесепті кезеңдердің шегінде), сондай-ақ ауытқуларға түсіндірмелерімен бірге,баяндаушы ... бас ... ұйым ... күн ...  ... ... ...  алушылармен  есеп  айырысу  операцияларының  ... ... ... ... ... және ... келісімшарт бойыншатөленуге тиісті әрбір шотты есепке ала отырып жүргізілуі ... және ... ... ... ... жою мерзімі мен тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер алудықамтамасыз етуге тиісті.Дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу операцияларының есебінжүргізуші топтың қызметкері ... ... ... мәліметтерді енгізгенуақытта төленген сомалар мен есепте ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.Ондай  бақылау  сатып  алушыға  берілген  жеңілдіктің  ... ... ... ... ... ... ... және  өзуақытында өтелгендігін, дебиторлар баптары бойынша дұрыс емес ... ... ... ...  ...  мәліметтерді  енгізукезіндегі қателерді), сатып алушылардың ... ... ... ... ... ... береді.Ұйымның (кәсіпорынның) бас бухгалтері құжаттық тексеру ... ... ... жүргізілген сатып алушылармен (дебиторлармен) есепайырысудың талдамалық есебінің регистрлеріне кезеңдік бақылау жөнелтугесанкция (рұқсат) беру ... ... ... ...  ...  ... ... тиісті деңгейінен артып кетуін, сондай-ақ  төлеушаралары қолданылмаған, төлем жасау ...  өтіп  ...  ... ... береді.Сатып алушылардың шоттарға төлем жасауы бойынша ішкі бақылауға тексеружүргізу үшін аудитор талдамалық есеп регистрлеріндегі ... ... ... ақшаның келіп түсуіне ішінара зерттеу  жүргізеді  және  ... ... ... бірге регистрлердің  жиынтығын  ... ... ... салыстырады. Аудитор сатып алушыларданақша түсімдерінің келіп түсу ... ...  ...  ... ... үшін қаржы  қызметінің  басшыларына  ...  ... ... ... ... ... ... деп -жабдықтаушысатқан өнімнің (қызмет) төлем ... ... ... бірақ сатыпалушылармен әлі төленбеген өнімдерді айтамыз. Өнімнің дұрыс тиелгенін жәнесатылганын тексеру ... ... ... ... ...    өнімдіжеткізуге    ...    ... ... және олардыңдұрыс толтырылғандығын анықтау; өнімді тиеуге байланысты құжаттардың дұрыстолтырылуы; ... ... ... ... ... Өнімнің (жұмыс,қызмет) сатылуы келесідей бағалар бойынша жүргізіледі: еркін босату ... ... ... ... құн салығы сомасына өсірілген; мемлекетреттейтін  көтерме  ...  және  ...  ... ... құнсалығы сомасына өсірілген; мемлекет  реттейтін  ...  ...  ...  ... ...  ...  ...  тауарларды  сату  жәнеқызмет көрсету); босатылу бағасының дүрыс қойылуы. Бұл ... ... ... ... ... ... ... өнімді жеткізушығындарын қай жақ төлейтіндігіне байланысты. Жабдықтаушының    ...    ...    ... шығындарды   төлеуіне   қарай,келесідей   ... ... ... ...  ... ... тиеуге байланысты   барлық   ...   ... ...  ...  ...  ...  ...  құны,  теміржол  ...  ... және ... ... франко- жіберілу станциясы,  ... ... ... мен  ...  өнімді  тиеуқұнын енгізеді;  франко-белгіленген вагон станция-жабдықтаушы ... тек ... ... ... ... ...   франко-белгіленгенстанция ...  ...  ... ... ... ...  қоса,жабдықтаушы төлейді;франко-сатып алушының қоймасы көрсетілген шығындарданбасқа    ...    ...    ... ... тиеу-түсіру шығындарын оның қоймасына дейінгі тасымалдау шығындарын және т.б.шығындарды төлейді.Тиелген өнім үшін  ...  ...  ... ... ... егер өнім жабдықтаушының қоймасынан тікелейбосатылатын болса, онда өнімді босату бойынша құжаттардың дұрыс рәсімделуінтексеру;дайын ... ... ... ... ... ... (жұмыс, қызмет) тиеудің және сатудың аналитикалық және синтетикалықесебінің дұрыс жүргізілуін тексеру; - өнімді (жұмыс, қызмет) тиеу және ... ... ... дұрыс көрсетілуін тексер. Дайын өнімніңсатылуының аудитін жүргізген уақытта, кәсіпорын ... ... ... ... мүмкін.Мұндай өнімдерді анықтау, аудиторғажалпы аудит сапасын арттырады. Оны анықтау үшін ... ... ... ... ... құжаттар көмегімен жүргізу  керек.Барлықшығарылған өнім бухгалтерлік есепте көрсетіледі. Егер өнім ... ... ... ...  ...  ...  жәнебухгалтерлік есепте көрсетілмесе, онда есепке алынбаған өнім пайда болады.Егер шығарылған өнім ... ... ... ... ... ... яғни, төмен бөлшек бағалар бойынша көрсетілсе, онда ол натуралдықжәне ... ... ... ... бұйым түрінде болуы мүмкін.Өнімді  төмен  бағалау,  кәсіпорынның  ...  және  ... ... ...  ...  мен  ...  ... өнім құны арасындағы айырмашылықты, түсім ретінде алу үшінпайдаланады.Есепке алынбаған өнім  ...  ...  ... көп ... оны анықтау үшін, осы өнімнің технологиялықпроцесін бейнелейтін құжаттарды ... ... ... ... ... және дайын өнімді шығарудың  оперативтік  есепмәліметтер және т.б.), сонымен ... ... ... ... ... ... ... қағаз, шот-фактуралар, накладнойлар жәнет.б.) пайдаланады.Кейбір ... ... ... өнім ... ... ... өнімнің алынғандығын дәлелдейтін құжаттар; өнім шығарушыцехтар мен ... ... ... және ... ... ... ... мен түгендеу жүргізілуі күніне анықталған есептікмәліметтер және т.б.Есепке алынбаган өнімнің сатылуы мен ... ... бір ғана ... ... ... керек. Мұндай фактбойынша қорытынды, жинақталған құжат мәліметтері ...  ... ... ... ... ... мен сатылуын анықтау кезінде,тексеру ... ... ... де келтірілуі керек:  есепкеалынбаған артық ... ... пен ... шығарылған өнім көлеміненжоғары  жұмысшыларға  жалақы  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  үшін  рұқсат  ...  ... бұл ... ...  ...  аудиторга  есепкеалынбаған өнімнің шығарылуы мен ... ... ... ... ... құжаттарды зерттеу керек.Кәсіпорындарда дайын өнімді ... ... ... ... рұқсат беру қағаздары, қатаң есеп берубланкілері) рәсімделетін рұқсат беру жүйесі ... ...  ... ... ... ... атауы және саны көрсетіледі. Кейбіржағдайларда өнімді тасып шығарудың рұқсат ... ... ...  ... ... шот-факитураның бір данасы бола алады. ... ... ... ... ... ...  ...  алынбағанөнімнің тасып шығарылу ... бар ... ...  жоқ  екенінанықтайды. Мұндай операциялардың болғандығын дәлелдейтін ... ... жол ... бола ... Онда ... ... ... жәнетасымалдау маршруты көрсетіледі.Есепке алынбаған өнімнің босатылуын, өнімдібөлшектеп немесе партиялар бойынша босатқан кезде толтырылатын ... және ... ... ...  ...  және  шот-фактуралар мәліметтерімен салыстыру арқылы анықтауға болады.Егер  шот-фактураларда және ... ... өнім ...  ...  ... ... көрсетілген өнім көлемінен кем болса, онда бүл айырмашылықесепке алынбаған өнімнің босатылуын ... ... ...  ... ... ... кезде сауда торабына босатылған өнімніңжөнелтпе құжаттары қолдан жасалады ... ... ... Бұл ... нақты тасып шығарылған өнім, есепте көрсетілген мәліметтерден көпболып шығатыны ... ал ... ... жоқ екені дәлелденеді.Аудит тәжірибесінде, кәсіпорын қоймасына өнімді төмендетілген бағаменкірістеу жағдайлары кезедеседі. Бұл сауда торабы арқылы ... ... ... бір ... алу ... жасалады. Мұндай қиянаттарды,өндірілген ... ... мен ...  ...  цех  ... осы ... қоймада кірістеу немесе сауда ұйымдарына босатуқұжаттарымен салыстыру арқылы анықтайды.Мұндай әдістерді пайдалану арқылы, есепке ... ... ... ... анықтауға болады.Аудитор, жоғарыда көрсетілген негізгі құжаттарды тексеру әдістерінпайдаланумен бірге есепке алынбаған өнімнің ... ... ... мәліметтерді де бір уақытта зерттеуі керек. Есепке алынбағанөнімнің ... ... көзі ... ... шыққан шикізат пенматериалдардың бар болуы үлкен орын ... ... ... ... ... бақылау, әдетте артық шыққан шикізат пен материалдардыңпайда болу көздерін бақылаумен бір уақытта жүргізіледі.Сонымен бірге, тек артық шыққан ... пен ... ... ... ... өнімнің шығарылуына арналғандығын көрсетпейді.Олар басқа да бағытта жұмсалуы мүмкін. Егер жоғарыда ... ... ... ... ... пен ... бар ... онда есепке алынбағанөнімнің шығарылуын көрсетуі мүмкін.Сонымен қатар ескеретін жағдай, есепке алынбаған өнімді шығару үшінпайдаланатын ... ... ... пен ... ... ... ... әрқашан мүмкін бола бермейді. Бірақ кейбір жағдайларда, егеркөсіпорыннан есепке алынбаған өнімнің тасып шығарылуы құжатпен дәлелденетінболса, онда аудитор тасып шығарылған ... ... ... құны ... ... ... керек.Есепке алынбаған өнімнің шығарылу фактісін дәлелдейтін басқа да қосымшақұжат мәліметтері ... ... ... ... цехында конвейрліксызықтарда орнатылған автоматикалық счетчиктің көрсеткіштері, бір сменаныңшығарған өнім ... ... Осы ... ... ... ... ... есепте көрсетілген мәліметтермен салыстыру арқылы өнімніңқандай бөлігі қоймаға кірістелненін анықтауға ... ... ... көп ... шығаратын және шығарылған өнімкөлемін, конвейрлік ... ... ... ... ... ... ... (сыра шығару зауыттары, майды орайтынфабрикалар және тағы ... ... ... көрсеткіштері, шығарылғанөнім көлемінің есебі үшін және осы өнімді өндірген жұмысшыларға есептелугетиіс ... ақы ... ... үшін ... ... көрсеткіштерін,кәсіпорынның бухгалтерлік есебінде көрсетілген өнімнің шығарылу көлеміменсалыстыру нәтижелерін пайдалану арқылы, есепте көрсетілмеген өнім ... ... ... ... орау үшін ... ... ... көлемін, есептік өнімкөлемін шығару үшін нақты қажет ... ... ... артық жұмсалғаныдыстық материал анықталды. Мұндай мәлімет кейбір ... ... ... ... ... Бұл ... ... кәсіпорынныңшығаратын дайын өнімі, міндетті түрде сәйкес ыдыспен оралуы қажет жағдайдажәне онсыз сатыла алмайтын ... ... ...  ... ... өнімдері). Егер есеп дұрыс жүргізілетін болса, ондажұмсалған ыдыс пен шығарылған өнім көлемі ... ... ... ... ... ... шығарылған  ыдыс  ...  ...  ... көрсетуі мүмкін.Еңбек және еңбек ақы есебінің  әрекет  ететін  ...  ... ... ... өнім ... туралы мәліметтерді алуғамүмкіндік береді.Нарядта көрсетілген өнім көлемін (әсіресе өңдеудің ... ... ... ... ... өнім ... салыстыру,кейбір кезде олардың арасындағы айырмашылықты анықтауға мүмкіндік береді.Бұл айырмашылықтар, жұмысшыларға еңбек ақы бухгалтерлік есепте ... ... көп ... ...  көрсетеді.  Бірақ  мұндайайырмашылықтардың бар болуы, есепке алынбаған ... ... ...  басқа  мәліметтермен  жинақта  ғана  ...  ...  ... сонымен қатар орындалған жұмыстың үлкен көлемін көрсеткенкезде болады.Ескеретін бір ... ... ... ... ... және үлкеншикізат қорлары бар болған кезде, техникалық құралдар ... ... ... ... ... пен ... болуы, олардың есепке алынбағанөнімнің шығарылуына арналғандығын көрсетпейді. Олар басқа да ... ... Егер ... ... жағдайлармен қоса, артық ... пен ... бар ... онда ... ... ... шығарылуынкөрсетуі мүмкін.Сонымен қатар ескеретін жағдай, есепке алынбаған өнімді шығару үшінпайдаланатын артық шыққан шикізат пен ... ... ... ... ... ... бола бермейді. Бірақ кейбір жағдайларда, егеркөсіпорыннан есепке алынбаған өнімнің тасып шығарылуы ... ... онда ... ... ... ... алынбаған өнімнің құны шегінде,материалдық зиянды анықтау керек.Есепке алынбаған өнімнің шығарылу фактісін дәлелдейтін басқа да қосымшақұжат мәліметтері қолданылуы мүмкін, ... ... ... ... орнатылған автоматикалық счетчиктің көрсеткіштері, бір сменаныңшығарған өнім көлемін көрсетеді. Осы мәліметтерді қоймаға ... ... ... есепте көрсетілген мәліметтермен салыстыру арқылы өнімніңқандай бөлігі қоймаға кірістелненін анықтауға болады.Мұндай ... ... көп ... шығаратын және шығарылған өнімкөлемін, конвейрлік ... ... ... счетчиктер көрсететінкәсіпорындарда қолданылуы мүмкін (сыра шығару зауыттары, майды орайтынфабрикалар және тағы ... ... ... ... шығарылғанөнім көлемінің есебі үшін және осы өнімді өндірген жұмысшыларға есептелугетиіс еңбек ақы сумасын анықтау үшін пайдаланады. Счетчиктің көрсеткіштерін,кәсіпорынның ... ... ... ... шығарылу көлеміменсалыстыру нәтижелерін пайдалану арқылы, есепте көрсетілмеген өнім ... ... ... ... орау үшін ... ... ыдыстың көлемін, есептік өнімкөлемін шығару үшін нақты қажет ... ... ... ... ... материал анықталды. Мұндай мәлімет кейбір жағдайларда есепкеалынбаған ... ... ... ... ... ... шығаратын дайын өнімі, міндетті түрдесәйкес ыдыспен оралуы қажет жағдайда және ... ... ... ... (консервілік кәсіпорын өнімдері, арақ-шарап өнімдері).Егер есеп дұрыс жүргізілетін болса, онда ... ыдыс пен ... ... ... ... керек. Сондықтан көлемі  негізсіз  есептеншығарылған ыдыс есепке алынбаған өнімнің шығарылғандығын көрсетуі ... және ... ақы ...  ...  ететін  ережелері  әрбіртехнологиялық стадияда шығарылған өнім көлемі ... ... ... ... көрсетілген өнім көлемін (әсіресе өңдеудің соңғы кезеңінде)кәсіпорынның бухгалтерлік есебінде ... өнім ... ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді.Бұл айырмашылықтар, жұмысшыларға еңбек ақы бухгалтерлік есепте көрсетілгенөнім көлемінен көп өнімге ...  ...  ...  ... бар ... ... ... өнімнің шығарылғандығын текқана  басқа  мәліметтермен  жинақта  ғана  дәлелдене  ...  ... ... ... ... ... үлкен көлемін көрсеткенкезде болады.Ескеретін бір жайт, өнімді ... ... ... және ... қорлары бар болған кезде, техникалық құралдар.Сонымен бірге кәсіпорынның өзінің сауда нүктелерін және сату ... ... ... көзі ... ... құжаттар тексеріледі:өзінің фирмалық дүкенінің есеп беру құжаты, қызметкерлерге берілген есептікөнімдер, накладнойлар және т.б.  ...  ...  А.О.»  ... ірі қала ... ... ... бар. Оларға өнімдіесеп беретін сома ретінде көрсетеді. Мысалы, субъект қызметкері ... ... ... Бұл өнім 1330 “Тауарлар” шотында есептеледі ... ... ... ... ... 1330 ... нүктелеріне немесеқалалардағы базаларға берілген тауарлар” субшоты, Кредит 1320.1. “Қоймадағыдайын өнім”.Сонымен, аудитор тиелген, сатылған ... ... ... ... ...  ...  және  т.б.)  ...  жүргізіп  өзініңқорытындысын жасайды.Дайын өнім және оны сатудың ... ... ең ... дайын өнімгетексеру жүргізуден ... ... 1320 ... ... шоты ... ... Бас кітаптағы мәліметтермен салыстырады, ал ... № 10 ... ... (көмекші өндірістегі) шығындардың пайда болуорны бойынша топтау және дайын өнімнің нақты ... ... ... 2 ... ... жүргізілгендігін анықтайды. № 10 журнал-ордер жәнебасқа есеп регистрлерді, өндірістен қоймаға тапсырылатын құжаттардың ... және ... ... ... ...  А.О.»  жеке  ...   бухгалтерлік  ... ... ... өнім және оны сатудың  ... ... ... құжаттар пайдаланады: жоспарлы калькуляция, 8200“Өнім шығарылу (жұмыс, қызмет)”; 8100 ...  ...  ... және ... ... ... өнім түрі бойынша карточка, дайынөнімнің қозғалысын көрсететін құжаттар (ведомосттер, есеп берулер) жәнет.б. құжаттар. Осымен қоса ... ... осы есеп ... ... ... ... құжаттар қатарына: накладнойлар, шығысету накладнойлары,  қабылдау  парақтары,  шот-фактуралар,  ... және т.б. ... ... ... сату ... ... байланысты шығындары пайдаболады. Олар № 7 ҰҚЕС-ның 12-тарауы ... ... ... ... ...  ...  ...  шығындарға  қарағанда  бұл  шығыстардыңайырмашылығы, өндірістің көлеміне қатысты емес және ... ... ... көрсету түрлеріне байланыссыз үнемі жұмсалатын шығын есебіндеқаралады, сондықтан мұны ...  ...  ...  емес,  уақыткезеңдеріне байланысты есептеу дұрыс болып табылады.Субъект белгілі бір уақыттың арасында ешнәрсе сатпаса да, сол ... ... ... ... және есептеме жүргізу түрғысынаналып қарағанда, өнеркәсіптің өзіндік құнын ... ... ... ... бұл ... ... ... кезеңдікшығыстарына жатқызылмайды. Бұларды есептеудің мұндай жолдары нарықтықэкономика жағдайында: ... ... ... ... ... шығыстар-қаржы-шаруашылық қызметінің есептеуінің нәтижесі болыптабылады, сондықтан алдымен тауарлы-материалдық  қорлардың  ... ... ... көрсетіліп қосылады, содан кейін барыпшаруашылық  қаржы  қызметінің  ...  ...  ... А.О.» жеке ...  баға ... ... өнімдер толық өзіндік құнмен бағаланады, яғни, өнімді ... ... ... ... ... бөлігі, бұйымның құнынаенеді. Сондықтан коммерциялық шығындарды қарастыру маңызды болып отыр. Оныңқұрамына № ... ... ... ... ... ... (сауда) жұмысшыларының еңбек ақысы, сату бөлімі ... ... ... ...  ...  ... ... шығыстары, қор және басқа шығындарды пайдалану, негізгіқорды ұстауға және амортизацияға ақша аударуға кететін шығыстар;Жіберілген ... ... ... ... ... сату ... және рынокке дейін тауарды апаруға (маркетинг шығындарды қоса),жарнама шығаруға әзірлеуге, көрмелерге ... ... ... ... контрактілерге сәйкес немесе ...  ...  ... ... мен ... ... ... ұйымдар мен тегін жәнеқайтаруға жатпайтын осы сияқты басқа да ... А.О.» жеке ... бір ... ... ... ... (сатуға байланысты шығындар) сатылған өнімнің өзіндік құнынашығыс етіледі.Өнімнің бөлек түрлеріне бүл шығындар тура жолмен апарылады, ал ... ... ... құнына, сатылған өнім көлеміне немесебасқа әдіспен, кәсіпорын қызметінің ерекшелігіне байланысты пропорционалдытаратылады.Кәсіпорында өндірістен тыс ... ... ету ... ... көрсетіледі:Дебет 8200 “Өнім шығару”.Кредит 7110 “Өнімдерді сатып-өткізу және қызметтер ... ... ... айда ... ... бір ... ғана сатылса, ондакоммерциялық шығындардың сомасы сатылған және сатылмаған өнімнің ... ... ... құны немесе басқа әдіспен  пропорционалдытаратылады.Мұнымен қоса өнімнің өзіндік ... ... және ... ... ... ... қосылады. Жалпы әкімшілік  және  жалпы  шаруашылықшығыстарына мыналар жатады:• әкімшілік қызметкерлеріне және ... ... ... ... ... ... мен шаруашылықтарға қызмет көрсететінадамдардың еңбек ақысын төлеу;• әкімшілік қызмет көрсету және ... ... ... ... ... әлеуметтік жәнемедициналық қауіпсіздендіруіне байланысты заң бойыншатағайындалған нормаоргандары, зейнетақы қоры, еңбеккеүлестірудің мемлекеттік қорына ақша аударылу;• техникалық ... ... және ... ... ... бөлімшелерін сигнализацияқұралдарын, есептеу орталықтарын өндіріске жатпайтын және  басқа датехникалық басқару құралдарына (жалпы шаруашылыққа ... ... ... ... ... және оны ұстауға, жалпышаруашылыққа арналған құрал-жабдықтар мен  ... және тағы ... ... ... ... ... оларға банктерден алғаннесиелердің проценттерін төлеу, зат  ...  ...  ... ... заттарды жалға алу және басқалар бойынша проценттердіңшығыстарын төлеу жатады.Тәртіп бойынша бүл шығындар ... ... ... ... ... А.О.» жеке ... ...  өндіріс  ерекшелігінебайланысты бұл ... ... ... ... құн ... ... Өнім өндіру және сату көлемін талдауӨндіріс көлемі мен өнімді сату бір-бірімен байланысты көрсеткіштерболып табылады. ... ... ...  ...  ... ... ... өнімді өндіру  көлемі  бірінші  ... ... ... ... молықтырылуына және бәсекелестіктіңөсуіне байланысты, сатудың көлемін өндіріс анықталмайды, керісінше, сатудыңмүмкін көлемі, өндірістік бағдарламаны өңдеудің негізі болады. ... ... ... ... ғана ... көлемінің және өнімді өткізудің өсу қарқыны, оның сапасыныңжоғарылауы, кәсіпорынның шығын, пайда және ... ... ... ... ... осы көрсеткіштерді талдау үлкен орын алады.Оның негізгі міндеттері болып табылатын,1. жоспардың  орындалу  ...  ...  және ... пен ... ... ... осы  көрсеткіштердің  өзгеруіне  әсер  ...  ... ішкі ... ...  ... және  ... көлемінарттыру үшін анықтау;4. анықталған резервтерді меңгеру үшін ... ... ... ... А.О.» жеке ...  ... ... маусымдық сипаты екенін байқауға болады. Өндірістің көлемі 2006жылы қаңтарда 0-ге тең. Бұл ... ... ... көрсетеді,керісінше 2007 жылы 158627 рулон өндірілді.Бұл жерде кәсіпорын тапсырыспен жұмыс істегенін көреміз, яғни, тапсырысберушінің ... ... ... ... сол ... желтоқсан айындаөндіріс 0-ге тең болғанын көреміз. Бұл түсқағаздарға  қыс  ... ... ... түсіндіріледі.Ал, өндірістің шындалған кезеңі 2006 жылы шілде айына 303049 рулон және2007 жылы ... 372357 ... ... ... Ал, 2006 жылы ... айындаөнім шығару көлемі 124484 рулон, жаз айы үшін бұл төмен көрсеткіш. Мұныжабдықтаушылардың ... ... ... түсіндіруге  болады.Сондықтан маусым айында бұл 194315 ... ... ... 69831 рулонға көпшығарды. Сыртқы факторлардың әсерінен мұндай ауытқулар жиі кездеседі. Тағыбір мысал, 1999 жылы ... ... ... ... кәсіпорынжұмысының ырғақтылығы бұзылды. Сонымен қатар мұндай ауытқулар тек ... ... ішкі ... ... болады. Оның қатарына өндірісқуаттарының дұрыс жұмыс істемеуі, негізгі қорлардың дұрыс болмауы яғни,ескіргендігі және  тағы  ...  ...  ...  ...  ... субъектіде жиі кездеспейді.Ал, енді түсқағаз шығарудың жоспардан  ауытқуы  жабдықтаушылардыңшикізатты кешіктіруінен ... ... ... ... ... да ... жөн. Өйткені,түсқағазды машинадан шығарған кезде оны ... ... ... ... түсқағаздарын шығарған кезде) сол уақытта тарту ... ... ... ... ... бір бобинадан бірнеше метрі ысырапболады.Сонда жоспардлан ауытқу болады, ... бұл ... - 5 % ... ... белгілі бір суретті, өрнекті ... ... ... ... ... ... өндіретін қағазды таңдайды. Содан түсқағазжасайды. Сол бобинаны соңына дейін бір суретпен ... Сол ... және ең ... ... ақау ... ... ... 1 рулон 10 метртүсқағаз болу керек, ал соңғы қалдық ретінде 2-9 метр қалып ... жылы ... ... ... ... Енді осы өнімдердіңөткізілуін талдауын ... ... ... өнімді шығару бойынша жоспар 2,76%, ал оны өткізу бойынша жоспар тек 0,74 % ... ... ... ... қалдықтарының өскендігін көрсетіп тұр.Сондықтан өнім қоймада жатып қалмас үшін ... ... ... ... ... алу ... Ол үшін ... жолдар:  жарнамажұмыстарын кең түрде жүргізу, оның ішінде тұтынушыларды ынталандыру ... ... ... Және ... жолы өнімді қолма-қолсыз ақшаға даөткізу, оның ішінде сатып беру үшін ... ... ... ... ... ... ... сатудан түскен түсімді уақытысында алу үшін бағадан,сатудан жеңілдіктер беру. Мысалы, егер ... ... ... сатуқұжатында 2/10 немесе п/30 белгілерін көрсету. Бұл сөз 10 күн ішінде ақшакеліп түссе, сатылған өнімге 2 % ... ... ... 30 ... ... ... ешқандай жеңілдіксіз есеп айырысу шотына аударады.Осындай және тағы басқа ынталандыру шараларын қолданып, өнімді ... ... ... ... ... ...  ... шығару және сату құрылымы үлкен әсер етеді.Өнімді шығарудың құрылымы мен ассортиментін ... ... бір ... бұл ... ... ... ескеру қажет, екіншіжағынан - еңбек, шикізат, техникалық, технологиялық, ... ... ең ... ... ... тиіс.«Джунисбаева А.О.» жеке кәсіпкерлігінің 2010 жылғы өнімді өткізуін талдаукесте-2.1|айлар     ... ...  ...    ...     ||        |       ...   ...    |пайызы,     ||        |       |     ...  (+,-) |%        ...     |150000    |148856  |- 1144    |0,7       ...     |45000     |29743  |- 15257    |- 33,9     ...     |95000     |96755  |+ 1755    |+1,8      ...     |200000    |199788  |- 212     |-од       ...     |220000    |246800  |+ 26800    |+ 12,1     ...     |260000    |259987  |- 13     |- 9005     ...     |275000    |275135  |+ 135     |+ 0,04     ...     |360000    |400308  |+ 40308    |+ 11,1     ...    |300000    |306443  |+ 6443    |+ 0,2      ...     |180000    |169840  |- 10160    |-5,6      ...     |100000    |111005  |+ 11005    |+ 11,0     ...   |10500     |11005  |+ 505     |+ 4,8      ...     |2195500    |2255665 |-       |+ 0,74     ... бойынша жоспардың орындалуын бағалау, осы ... ... ... Ол ... ... өнім көлемін,  жоспардакөрсетілген өнім көлеміне бөлу арқылы ...  ...  ...  ассортимент  бойынша  жоспар  98.9  ... ... ... жоспардың орындалмау себептері ішкі және сыртқыболуы мүмкін.Сыртқы себептерге: нарық конъектурасы, өнімнің ... ... ... материалдық-техникалық жағдайдың қамтамасыз етілуі, кәсіпорынғабайланыссыз себептерге сәйкес, өндірістік қуаттарды уақытылы емес ...  ...  ...  ...  ... ... жағдайының нашарлығы, бос тұрып қалу, ... ... ... ... мәдениетінің төменділігі, басқаружүйесі және материалдық ынталандыруда жетіспеушіліктер.Өнім ассортименті бойынша жоспардың орындалуы, «Джунисбаева А.О.» жекекәсіпкерлігінде материалдары негізіндекесте-2.2|Бұйымдар    ... ...    ...  ...      ||        ...  ...   ... %  |бойынша        ||        ...  ...  |      ...       ||        ...   |      |      ...      ||        |     |      |      ... алынған    ||        |     |      |      ...        ||АЗО       |4000   |4028    |100,7    |4000         ||АЗІ       |6000   |6027    |100,4    |6000         ||ФЗ       |16000   |15725   |98,2    |15725         ||Ф4       |4000   |4115    |102,8    |4000         ||Ф 8       |15000   |14823   |98,8    |14823         ...      |45000   |44713   |99,3    |44548         ... құрылымы бойынша жоспарды орындау, бұл өнімді шығарудың нақтыкөрсеткіштерде, жоспарланған өнім түрлерін сақтауды білдіреді.Кестеден көретін болсақ, жоспардың орындалуы 98 % ... ... Ол 67584 мың ... ... оның ішінде арзан түсқағаз түрлерінақты тұрғыда көбірек өндірілгенін көреміз, дегенмен қымбат бағалы түсқағазда жалпы өнім ... ... орын ... ... ... (29,1 ... ... кәсіпорынның қызметін зерттеу барысында, өндіріс жәнеөнімді өткізудің ырғақтылығын талдау маңызды. Ырғақтылық  бұл  ...  өнім  ...  және ... ... ... бойыншабірқалыпты өнім шығару.Ырғақты жұмыс, уақытылы өнім шығарудың және сатудың негізгі шарты болыптабылады. Ырғақсыз жүмыс экономикалық ... ... ... ... ... өндіріс көлемі өседі және дайын өнім қоймадажоспардан тыс қалдықтары өседі, одан ... ... ... ...  беру  ...  орындалмайды  және  ... ... тиеп ... үшін айыппұлдар төлейді,  түсімуақытысында ... ... ақы қоры ... тыс ... ... ай ... бос ... қалғаны үшін төлейді, ал ай соңындауақытысынан көп жұмыс істегені үшін төлейді. Осының барлығы ... ... ... ... сумасының азаюына,  кәсіпорынның  қаржылықжағдайының ... алып ... ... ырғақтылық бойынша жоспардыңорындалуын бағалау өте маңызды. Ол үшін мынадай коэффициенттерді ... ... + 28,5 + 19,2 + ... %.Бұл көрсеткіштердің барлығын талдау кәсіпорынның басқару аппаратынаішкі жағдайды жақсарту үшін ... ... ... А.О.» ... ... ... талдау жүргізілмейді. Мұндай талдаужүргізу көп уақытты алып, арнайы мамандарды талап етеді. ... егер ... және ... ... онда талдаудың  нәтижелері  өндірістідұрысырақ ұйымдастыруға көмектеседі. Сонымен қатар өнімнің ... ... ... арзан түсқағаздар қымбат түсқағазға қарағандаүлкен сұранысқа ие. Өйткені халықтың әл-ауқаты әлі  де  ...  ... ... сапасы төменірек түсқағаздарды көбірек шығаруғаитермелейді.Қазақстанның құрылыс материалдар нарығында, шетелдік  ...  ...  ...  ...  ...  ие.  ... ... сыр келбетін арттыру қажет. Ал ондай түсқағаздарқымбат болады. Өйткені шикізат пен ... ... ... ... жалпы мемлекеттік жағдайда шешу қажет (протекционизм саясатынжүргізу; отандық өндірушілерге салық ... беру және тағы ... ... және оны ... талдау, өзіндік құн туралы мәліметтержәне тағы ... тек ішкі ... қол ... ... Және ... коммерциялық құпия болып келеді (әсіресе, өзіндік құн). Сондықтанкәсіпорынның қаржылық жағдайын білу үшін сыртқы пайдаланушыларға баланс,қаржы-шаруашылық ... ... және ақша ... ... есеп берулерді ұсынады. Бұл есеп ... ...  ... ... ... ... ... талдау мен қаржылық талдау бір-бірімен ... ... ... ... ... қаржылық жағдайынанықтау үшін, екі талдауды да  ұштастыру  керек.  ...  ... ... көп ... ... ... бір ... үшін қажет. Ал қаржылық талдау, барлық сыртқы пайдаланушылар үшінқол жетімді яғни, инвесторлар, кредиторлар, банктер ісімет органдары ... ... ... ... ... ... және соған сәйкесшешімдер қабылдаута (мысалы, инвестор — инвестиция салуға, кредитор — несиеберуге және тағы сол ... ... ... «Джунисбаева А.О.» жеке кәсіпкерлігінде  есеп беру формаларыныңталдауын көрелік.Субъектіні қаржылық талдау-кәсіпорынның ... оның ... ... өтімділігін және іскерлік белсенділігін зерттеуденбасталады.Ақпараттық база ... ... А.О.»  жеке  ... ...  ...  ...  ...  құрамы  мен  құрылымынқарастырайық.Есепті кезеңде активтер құнының -3055 мың ... ... ... ... Бұл кәсіпкерлік үшін кері нәтиже, дегенмен оның кемусебебін анықтау ... ... ... ...  жөн.  Ең  алдыменактивтердің мобильдік коэффициентін анықтайық. Ол былай анықталады: Км ... ... ... ... = 0,362 (2006 ж.); Км = 0,279 (2007 ... ... ... сайын, үздіксіз жұмысты қамтамасыз етуі өседіжәне кредиторлар ... ... ... ... ... ... бұл ... төмен.Мобильді және иммобильді қаражаттардың қатынасының коэффициенті, 0,567(9604 : 16940), 2006 жылы 0,386 (6549 : 16940). Бұл ... ... ... өсу ... ... ... ... кәсіпорынның өндірістік потенциалының құны азайғанынкөреміз. 1.2-кестеден, 2006 ... ... —1433 мың ... азайғаныннемесе —25,7 % төмендегенін көреміз. Кәсіпорын үшін жағымсыз болады жәненегізгі ... және ... ... төмендегенін көрсетеді. Сондықтаннегізгі құралдардың нақты құн ... ... ... Ол 28 % ... ж. ... негізгі құралдар: баланс валютасы), ал 2007 ж. 12%. Алтеориялық тұрғыдан алғанда 50 % кем ... ... Бұл ... ... ... кері әсер ...  негізгі  құралдардың  техникалық  жағдайын  ...  ... ... ... Ол ... ... = тозу ...   = 0,54 (2006ж.); 0,69 (2007 ж.)н.қ. бастапқы құны0,15  ... ... тұр.  Бұл ... сөз ...  ... ... және ескіргенін айтады.Кәсіпорын  басшылығына,  кәсіпорынның  ...  ... және ... өте  ...  назар  аудару  қажеттілігінкөрсетеді.Бұл кестеден, бірден баланс валютасының не себептен ... ... ... ... ол 142276 мың ... ... 240 % ... Мұның себебінміндеттемелерді талдау кезінде анықтаймыз. Мұндай көрсеткіш кәсіпорынқаражаттарының айналымдылығын бірден ... және ... ... ... ... ... ... талдау керек. Бұленшілес, тәуелді және бірлесіп ... ...  ... Оны ... күмәндісіні бөлек қарастыру керек. Бірақ ... оның өсу ... ... ... отыр.Субъект қысқа мерзімді несие алып, оны еншілес ... ... 25,7 ... ... 2007 жылы 4135 мың ... ... ... үлесі 17,6 пайызды құрады.Баланстың активін талдап болған соң, оның қалыптасу көзін де талдауғакірісейік. Меншікті капитал, ... ... ... ... ... үшін өте ... Егер өз ... қаражаттар жетпесе, ондакапиталды сырттан тартады. Дегенмен, сырттан тартылған капитал мен ... ... ... ... бір ... болу ... ... көзіне талдау жүргізу кезінде  меншікті  ... ... ... ... ... ...  ... жүргізіледі. Меншікті капиталдың нақты ... ... ... оның ... ... ... анықтау керек. Бұл коэффициенттіңнегігі мәні-кәсіпорынның қатыстырылған қаражаттардан ... ... ... ... ... ... капиталдың авансталғанкапиталға қатынасымен анықталады.ҚорытындыОсы жұмыста дайын өнім және оны сатудың ... ... ... ... ... ... ... және оны жетілдіру мәселелеріқаралды.Бірінші тарауда дайын өнім есебіне оның ішінде, оны бағалаутүріне, өнімнің ... және де оны ... ... Жалпы теорияны негізге ала отырып, іс-тәжірибедегі көрінісі анықталды. Ол «Джунисбаева А.О.» жеке кәсіпкерлігіндемәліметтері негізінде жасалды. ... А.О.» жеке ... ... цехы 2004 ... бастап әрекететіп келеді.Дайын өнімнің есебіне және ондағы есеп нысандары  мен  ... ... ... ... ішкі ... ... Мұндағы бағдарлама мен ішкібақылау тестісі кәсіпорынның дайын өнімесебінің қандай ... ... ... береді. Бұл бұрмалаушылық ықтималдығы бар бухгалтерлікесеп  ...  ...  ішкі  ...  ...  ...  деңгейібұрмалаушылықтар мен қиянаттарға жол бермейді. Мысалы, ... ... ... және ... болмас үшін және материалдардың түгелдігінқамтамасыз ету үшін, түсқағаз ... ... ...  қағазды,  цехбастығының мойнына есепке қояды. Бұл ... ... ... және ... ... рулон түсқағаз шығарылғанын білу үшін, түсқағаз кесетінмашинаның пышағы неше рет ... ... рет ... оны ... ... ... қалған өнім болу мүмкіндігі өте төмен.Талдау бөлімінде өнім өндіруді және ... ... ... ... ... ... бойынша және  ырғақтылыққа  баса  көңілаударылды. Бір жылда тіпті 2 реттен ... ... ... Өндірісырғақтылығы әр уақытта әртүрлі болып келеді. Бұл жерде ... ... ... көруге болады. Өйткені олардың шикізат пенматериалдарды кешіктіруі өндіріс ырғақтылығын бұзады.Сондықтан ... ... ... ... үшін ұсыныстарымыз мынадай:1. Дайын өнімнің өзіндік ... ... ... ... ... ... кезең шығындарын алып тастау.2. Сату рыногын кеңейту, тек ... ... ... қамтамасыз етіп қана қоймай, көршілес елдерге деөнімдерді өткізу.3. Сатуды  ынталандыру  ...  ...  ... ... ... өнім ... және жалпы бухгалтерлік есепті,  өндірісерекшелігін ескере отыра, жаңа компьютерлік бағдарламалардыенгізу (кәсіпорында 1-С 7.0 ... ... Ішкі ... ... жетілдіру, оны орындаушы тұлғалардыңміндетін, жауапкершілігін нақты айқындап көрсету.6. Өнім  шығару  және  оны  сату  ...  ...  ...  ... ... өнімнің сапасының артуына, дайынөнімнің айнылымдылығының өсуіне, жалпы алғанда, сатудантүсетін табыстың өсуіне алып келеді.7. Материалдарды ... ... ...  ... оларғатәуелділік жоғары деңгейде және шикізат қымбаттырақтүседі. ... ... ... ... ... ... ... даму бағдарламасында осындай мәселеқозғалмақ, 2004 жылдың тамыз айларынан бастап «ҚазақстанҚағазы» кәсіпорнымен, материалдарды ... ... ету ... ... ... Жоғарыда   айтылған   ұсыныстар,   осы   ...   ...  ...  ...  өнім  ...  және  оныңқаржылық тұрақтылығын жоғарылатуға алып ... ... ... А.О.» жеке ...  ... ... ... басу бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін отандықкәсіпорын. Кәсіпорынның ... ... ... нәтижесінде перспективалықшаруашылық субъектісі деп бағалауға болады. Әрине, кәсіпорын ... ... ... ... ... оны ... жүйесінде "көрінбейтінқол" принципіне сүйенбей , мемлекеттік қолдау қажет деп ... ... ... ... есеп туралы және қаржылық есеп беру туралы»Қазақстан Республикасының Заңы. (26.06.2002 ж.).2. «Бухгалтерлік   есеп   ... ...    ... заң күші бар ... 26 желтоқсан 1995 жыл,№ 2732.3.  «Бухгалтерлік     ...     ...     ... 1996 ж.4. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдертуралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 12 маусым 2007ж. ...    №1  және  №2  ...  ...  ...  каржыМинистрлігінің 21.06.2007жылғы №217 бұйрығы.6. «Методические рекомендации о порядке выдачи доверенностина получение ТМЗ и отпуска их по ... ...  ...  ...  18  ...  1998  ж.  ... ...  Абдиманапов    А.Н. «Учетная    политика    ... ... есеп және ... № 2, 20008.  ... ... ... 2005. Издательство «Дело»9. Барышников Н.П. «Организация и методика проведения общегоаудита» М., «Филинъ», 2000.10. ... ... ... М., ... ... 1999.11. ... К.Ш. «Анализ финансового положенияпредприятия». А., Экономика, 2000.12. Әжібаева З. Н . , Байболтаева Н . Ә . , ... Ж . Ғ . ... ҚР ... ... ... ... 20 қараша 1998 ж. № 304(өзгертулерімен және толықтыруларымен).14. Международные ... ... т. 1 ... 120 «Концептуальнаяоснова Международных стандартов аудита» , Алматы, Раритет, 2001 г.15. Международные ... ... т. 1 ... 250 ... и ... актов при аудите финансовой ... ... ... 2001 г.16. ... К. К. , Әжібаева З. Н . , Кудайбергенов Н .А . , ... А. А . , ... есеп , ... ... 2001.17. ... М . С . , ... С . М . ... политика на казахстанскомпредприятии (практический аспект). Алматы: Издательский дом ... ... ... Д . О . ... ... Алматы, Экономика, 2005.21. Ержанов М.С.,Нурумов А.А. Финансовая отчетность Казахстанскихпредприятий.Алматы: Экономика,2007.29.Тасмағанбетов Т.А. «Кәсіпорындағы бухгалтерлік ... оқу ... - ... Т.А. « Қаржы есебі» оқу құралы-А; Дәуір. 1998..22.Нургалиева Р.Н. «Аралық қаржылық есебі», 1, 2 бөлім Карағанды - 2004 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметіндегі бәсекені жүргізудегі экономикаға тигізетін әсері16 бет
Мысық тұқымдастар17 бет
Сахараның оңтүстік аймақтары8 бет
Сел қауіп-қатерінен сақтандырудың географиялық астарлары (Іле Алатауы мысалында)121 бет
"Стандарт-кост” әдісі бойынша шығындар есебінің жүйесі.20 бет
C&C - 08 коммутациялау жүйе, оның құрылымы, архитектурасы, модульдердің міндеті. FAM модулі14 бет
Активтер есебінің түсінігі, бөлінуі13 бет
Аудиттің мақсаты мен міндеті 11 бет
Аудиттің мақсаты мен міндеті, берешек қарыздардың есебі26 бет
Аяқталмаған өндірістің бағалануы және есебі41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь