Геоақпараттық жүйелердің қолданылуы

ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Баяндама
Мақалада геоақпараттық жүйелердің енгізілуіне қатысты кеңістіктік және де сонымен қатар аз мамандандырылған деректер қолданылатын сұрақтарды қарастырады. Геоақпараттық жүйе басқару функциясына бағытталған біртұтас мемлекеттік басқаруға ие және де бұқаралық сұраныстық өнім болып табылады.

Реферат
В статье рассматриваем вопросы связанные с внедрением геоинформационных систем. Который широко используется как для обработки пространственных, так и узко специализированных данных. ГИС имеют общегосударственного управления, направленные функциями управления, и являются продуктом массового спроса.

Abstract
In article we consider questions connected with introduction of geoinformation systems. Which is widely used as for processing spatial, and narrowly specialized data. GIS have the nation-wide management, the managements directed by functions, and are a product of mass demand.

Қазіргі компьютерлік технологияның барлық саласындағы ғылыми және тәжірибелік қызметтің рөлі ұлғайған ортақ жетілдіру кезеңінде, геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) айрықша көкейкесті жүйе болып табылады және көптеген маңызды өзгерістер енгізеді. Функциональді жетілдіру және ақпараттың апаратты қуаттылығын өсіру шарттарында (жекелей алғанда, машиналардың жылдам қызметтерін көбейту және жад қорын өсіру) қазіргі кезде аймақтар мен қоршаған әлем көріністерінің ГАЖ базалар дерегіндегі көпқырлы ақпараттың үлкен көлемде шоғырлануы, көбінесе кеңістіктегі жүйеде құралады. Осы деректермен біртұтас басқару – ақпараттың көптеген түріне кең ауқымды кешенді мүмкіндік қолдануды қамтамасыз етеді. Яғни ГАЖ−дың болмау себебінен ұйымның технологиялық және техникалық қиындықтар мен маңызды шығындарды тудырмау.
ГАЖ – ақпараттық жүйелердегі өзінің жеке ерекшелігі бар класс болып табылады. Олар геоинформатика заңдылықтарын осы ғылымда қолданылатын әдістер негізінде құрылады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Журкин И.Г., Шайтура С.В. Геоинформационные системы. – Москва: КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. -272с. ISBN 978-5-91136-065-8
2. Самардак А.С. Геоинформационные системы: Учебник. – Владивосток: ДВГУ, 2005. – 124 с.
3. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы. — М.: Златоуст, 2000.
4. Информационные технологии в управлении. / Под ред. Ю. М. Черкасова. М.: ИНФРА-М, 2001.
5. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии информации / Под ред. С. В. Назарова. М.: Финансы и статистика М.:1998.
6. Положение о Филиале Республиканского государственного казенного предприятия «Казгеодезия» «Казгеокарт», 2010
7. Турлапов В. Е. Геоинформационные технологии в экономике. – Издательство: НФ ГУ – ВШЭ, 2007
8. Сайт с коллекцией рефератов по геоинформационным технологиям, http://revolution.allbest.ru/programming/00171016_0.html
9. Сайт GIS-lab, http://gis-lab.info/docs/giscourse/05-esri.html
10. Сайт методического использования для учащихся и учителей (преподавателей) общего полного и начального профессианального образования, http://www.metod-kopilka.ru/page-1-2-2.html
11. Электронный учебник по геоинформационным технологиям GIS tech. – 2008-2009, http://gis-tech.ru/index.html
    
    ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫБаяндамаМақалада геоақпараттық жүйелердің енгізілуіне қатысты кеңістіктік және де сонымен қатар аз мамандандырылған деректер қолданылатын сұрақтарды қарастырады. Геоақпараттық жүйе басқару ... ... ... ... басқаруға ие және де бұқаралық сұраныстық өнім болып табылады.РефератВ статье рассматриваем ... ... с ... ... ... ... широко используется как для обработки пространственных, так и узко специализированных данных. ГИС имеют общегосударственного управления, ... ... ... и ... ... ... ... article we consider questions connected with introduction of ... systems. Which is widely used as for ... spatial, and narrowly ... data. GIS have the nation-wide management, the managements directed by functions, and are a product of mass ... ... ... барлық саласындағы ғылыми және тәжірибелік қызметтің рөлі ұлғайған ортақ жетілдіру кезеңінде, геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) айрықша көкейкесті жүйе ... ... және ... маңызды өзгерістер енгізеді. Функциональді жетілдіру және ақпараттың апаратты қуаттылығын өсіру шарттарында (жекелей алғанда, машиналардың жылдам қызметтерін көбейту және жад ... ... ... ... ... мен ... әлем ... ГАЖ базалар дерегіндегі көпқырлы ақпараттың үлкен көлемде шоғырлануы, көбінесе кеңістіктегі жүйеде құралады. Осы ... ... ... - ... ... ... кең ауқымды кешенді мүмкіндік қолдануды қамтамасыз етеді. Яғни ГАЖ−дың болмау себебінен ұйымның ... және ... ... мен ... ... тудырмау.ГАЖ - ақпараттық жүйелердегі өзінің жеке ерекшелігі бар ... ... ... Олар геоинформатика заңдылықтарын осы ғылымда қолданылатын әдістер негізінде құрылады. Әртүрлі ғылымның мақсаттарын шешуге және ... ... пен ... ... ... ... мен табиғат және қоғамдағы өзгерістерді негізге ала отырып қолдануға бағытталған. ГАЖ бен геоақпараттық технологиялар тығыз байланысқан. Геоақпараттық ... ... орта ... ... жаңа ... ... мүмкіндік беретін бағдарламалық - технологиялық құрал ретінде анықтауға болады. Геоақпараттық технологиялар: басқару үдерістерін, ақпаратты көрсету және сақтау, қабылданатын ... ... мен ... тиімділіктерін арттыруға арналған. ГАЖ өзіне ғана тән бірқатар ... бар. ГАЖ бен ... ... бір ... ... де ... ... элементтері болып табылады. Яғни, ГАЖ бен геоақпараттық технологияларды ғылымға, ... ... беру ... ... және ... қызметке пайдалану. Геоақпараттық технологиялар өндірісті басқару үдерісін ақпараттандыруға бағытталған жаңа ақпараттық технологиялар ... ... ... ... ... ақпараттық жүйелердің эволюциясы болып табылады. Автоматтандырылған − ақпараттық жүйелер деп автоматтандырылған ақпараттық технологияларды оқыту мақсатында, ғылыми−инженерлік жұмыс пен ... ... ... қамтамасыз ететін ұйымдасқан техникалық жүйені атаймыз. Яғни, ГАЖ автоматтандырылған ақпараттық жүйелер тобына ... ... тағы бір ...... ақпараттық жүйе болып табылады. Интеграцияланған жүйелер әртүрлі жүйе технологиясының шоғыры негізінде құрылған, олар көбінесе әртүрлі салада қолданылады. Мысалға, экономикалық ... ... ... ... бухгалтерлік ақпараттық жүйелер, банктік ақпараттық жүйелер,биржалық жүйелер, марккетингтік ақпараттық жүйелер және т.б. ... ... ... етеді. ГАЖ-дың интеграцияланған жүйе ретінде ерекшелігі - үш ... ... ... ... және ... Яғни, ГАЖ осы жүйелердің кез−келген саласында қолданылды.ГАЖ жүзеге асыратын негізгі қызметтері:* ... ... және ... ... ... және ... ... талдау;* Деректерді шығару және қорытынды келтіру.ГАЖ-дың негізгі ішкі деректері ... ... ... құру ... мен ... ... ... геодезиялық жүйелер координатындағы математикалық және геодезиялық негіздегі сандық карта мен сандық модель ... ... ... ... ... ... табылатын - картаны құру және қолдану кезінде − геодезиялық өлшем ... және ... ... ... ... ... ГАЖ-дың сандық түрін қалыптастыру негізінде жүзеге асатын - ... ... мен ... ... жобасын қолданады. Яғни, ГАЖ-дың барлық алға қойылған тапсырмалары ... ... ГАЖ ... ... ... ... сияқты, көп жағдайда география мен картографияға қатысты емес. ГАЖ-дың басқа автоматтандырылған жүйеден негізгі ...... және ... ... ... құру мен ... сызықты өлшем жүйесі және картографиялық жобаны құруға граф теориясы ... ... жүйе мен ... ... технологиясын ажырата білу қажет. ГАЖ технологиясы дегеніміз - ол жүйені қабылдаумен қатарр, ГАЖ−ға қатысы жоқ ... ... ... ... жүйе технологиясының қызмет ету аумағы ГАЖ бен салыстырғанда кең. Яғни ГАЖ ... жүйе ... ... ... ... ... ал ГАЖ ... біріздендірілмеген әртүрлі деректермен, олардың алғашқы өңдеуімен және ГАЖ көмегімен көрсетуді жүзеге асырады.ГАЖ−ды ғаламдық ақпараттық жүйе деп те ... ... ... ... қоры болғандықтан, олар мамандандырыған ақпараттық жүйелер сияқты қолданылады. Яғни, ақпараттық ... ... шешу ... ГАЖ−ды автоматтандырылған ақпараттық жүйенің ақпарат сақтау жүйесіне жатқызуға болады. Бірақ функиональді қызметіне қарай интеграцияланған жүйе сияқты ГАЖ−ды үлкен дәрежедегі ... ... мен ... жүйесіне қосуға болады. Қазіргі ГАЖ жай ғана деректерді өңдеуге емес, көп жағдайда сараптау бағасын өткізуге есептелген[11]. Басқаша айтқанда,ГАЖ−дың құрамына ... ... және ... ... қосуға болады.ГАЖ сараптау жүйесі негізіндегі тиімділігін шешім қабылдауға мүмкіндік беретін, ... ... ... ... ... анықталады. Мысалы, мемлекет (үлкен) туралы ақпаратты біле отырып, оның экономикалық аймағын (орташа), ал одан ... ... ... ... ... ... қатар, ГАЖ көмегімен фирма мен оның бөлімшелері ... ... ... болады. ГАЖ−дың маңызды қасиеттерінің бірі ақпараттың жалпылама және бөлшек түрінде болуы. Яғни, әлемдегі көріністер мен үдерістер серпінділігін көруге ... ... ... ... ... ақпараттық жүйеге қиын мәселе болып табылатын әртүрлі көлемдегі қатарлар мен деректерді ... ...... шекараның көлемін кішірейткенде ақпараттың жинақылығын қамтамасыз етеді, ал жеке бөлшектеу - ... ... ... ақпаратты ерекшелеуге мүмкіндік береді.ГАЖ−дың бұқаралық қолданушыларына іскерлік және компьютерлік кескінді әдістерді қолдана отырып шешім қабылдайтын ... ... ... ... ... картаны ғана емес, белгілі картографиялық жобаға айналатын, жергілікті ақпаратты салыстыруға және ... ... ... ... ... - ... ... қолдану. ГАЖ - дың іздеу жүйесі - деректер қорындағы белгілі әдістерді қолдануға мүмкіндік береді. Ал, кескіндік ... ... ... жүйе ... ... ... ... жолымен сұраныс және іздеу жұмысын жүргізуге мүмкіндік береді. ГАЖ - да сақталған әртүрлі ... ... ... мәселесі бірыңғай жүйемен айқындау негізінде шешіледі. Яғни, нысанды географиялық жағдайда ... ... ... ... ... ... немесе гипермәтіндік құрылымды құрауы мүмкін.ГАЖ - дың деректер қорын пайдаланушы жүйе ретінде әртүрлі әдіс пен технологиялардың көмегімен жиналатын кең ... ... ... ие. ... ... олар мәтіндік және кескіндік деректер қорының мүмкіншіліктерін біріктіреді. Модельдік жүйе ретінде ГАЖ - дың ... ... ... және ең бірінші автоматтандырылған жобалау жүйесінде (САПР) пайдаланылатын модельдеу үдерістері мен ... ... ... ... ... қабылдау жүйесі ретінде ГАЖ көп жағдайда автоматтандырылған жобалау әдістері мен тұжырымдамаларын қолданады. Сонымен қатар, автоматтандырылған жобалау ... ... ... ... ... ... тарату жүйесіне кіретін ГАЖ - ды жаңа замандық Multi Media пайдалана отырып, автоматтандырылған құжатты ... ... ... ... табылады. Олар іскерлік кескін мен статистикалық талдау құралдарына ие. Оған қосымша тақырыптық картографияны пайдаланады. ГАЖ бұқаралық қолдану жүйесі ретінде картографиялық ... ... ... ... қолдануға болады. Сонымен қатар, география маманына ғана емес, кез - келген оқушы мен бизнесменге қолжетімді болатын картографиялық ақпаратты іскерлік деңгейде ... ... - дың ... ... 2 ... бөлуге болады. Олар: деректер қорын басқару жүйесі (СУБД) және ... ... ... ... ... қорын басқару жүйесінің орнына SQL серверлері қолданылады.Кеңістікті және кеңістікті емес деректі енгізу мен орналастыру − ақпаратты ішкі формат жүйесінің ... ... және ... ... ... және ... ... қамтамасыз етеді.Деректермен басқару - деректі ішкі ұйымға үйлесімді құралдарын болжамды және оларға тиімді рұқсатпен ... ... ... пен ... ... ... өңдеу және реорганизация мақсатында мазмұнды деректі өңдеу құралдарына бағытталған. Пайдаланушылар көзқарасы бойынша, бұл қызмет басқаруға, ... және ... ... жаңа ... алуға мүмкіндік беретін ГАЖ-дың басты қызметі болып табылады.Соңғы өнімді өндіре отырып ГАЖ пайдаланушылар пікірінің қорытындысы туралы шешімді ... ... Яғни бұл ... - карта, статистикалық есеп−қисап, әртүрлі кестелер және арнайы құжаттардың стандартты пішіндері болуы мүмкін.Сонымен қатар, әрбір картографиялық нысан картада ... ... емес ... ... атрибутты ақпаратқа ие. Мысалға кез−келген үйдегі тұрғындар саны және олардың ... ... ... ... ... болады.ГАЖ көп жағдайда деректер қорының геометрикалық және атрибуттық құрылымдарын бөле қарайды. Оларды көп ... ... ... ... және ... емес ... реляциондық) деректер деп атайды.Картографиялық ақпарат нүкте,қисық сызық және аудандық нысаналар арқылы ... ... ... ... ... ... сандық және логикалық деректерді қамтиды. Қазіргі көпшілік ГАЖ аспаптары ақпараттарды деректер қорының құрамында сақтайды.Атрибуттық ақпараттар жеке кестелік файл ... яғни ... ... қор ... DBF, PARADOX, ORACLE, INGRESS ... ... ... тәсіл батыстық коммерциялық өнім мен жаңа замандық отандық өндірушілерге тән.Қазіргі автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... қолданылады [8]. Олар көлікте, навигацияда, геологияда, географияда,әскери істе, топографияда, экономикада және т.б. салааларда қолданылады. Бірақ жақын арада ГАЖ−ды салыстырмалы ... ... ... ... бар ... өнім ... ... Кәсіпорын негізінде, ГАЖ−ды автоматтық жүйеге көшірген мемлекеттің қазыналық кәсіпорын мен ... ... ... жұмыс серпінділігін ескере отырып, қазіргі кезде автоматтандырылған геоақпараттық технологиялардың қарқынды даму қалыпын ... ... ... мықты түрткі болған 1969 жылы жұмысын енді ғана бастағаан ESRI (Environmental Systems Research ... - Жер ... ... ... ... ... ГАЖ ... қосқан үлесін бағдарламалық қамсыздандыру мен компьютерді дамытқан Microsoft пен Intel компанияларымен салыстыруға болады[9].2000 жылға дейін ArcGIS пайда болғанға дейін ... ... ... қуатты жұмыс бекеттерінде UNIX операциялық жүйесімен басқарылатын, үлкен ұйымдарда ғана болатын бағдарламалық кешен − ARC/INFO болды. ARC/INFO соңғы уақытқа дейін ... ... ... төл ... ... ГАЖ пайдаланушы бағдарламалық қамсыздандыруының басталуы 1992 жылы ГАЖ ARC/INFO−ның қараушысы болып айқындалған - ArcView 1 бағдарламалық ... ... ... келді. Уақыт өте келе ArcView өзінің жеке дерек форматын алып, дербес өнім ... жеке және ... GIS (ArcView GIS) ... ... істеуді бастады. Жоғары дәрежелі күйттілік пен жеке бағдарламалық қамсыздандыру тілі ArcView GIS−ке ... ... ... ... ... ... ... жасады. ArcView GIS−тің ең көп тараған танымал түрі - қазірге дейін көптеген ... ... ... ArcView GIS 3.х. ... ... ... ол дерек құруға арналған ARC/INFO пакеті мен визуализацияға арналған ArcView GIS пакеті екеуінің ерекшеліктерін біріктірген - ArcGIS пен ... ... орай ArcGIS ... көптеген қызметке ие және де жоғарыда аталған РГКП мен - - тан ... ... ... ... ... ... заманда геоақпараттық жүйелер жаңалық болып табылмайды. Бірақ бұл технологиялардың даму қарқыны мен қолдану ... ... ... тартымдылық береді. Қазір ГАЖ басқа ақпараттық технологиялар арасында, соның ішінде - жоғары білімділікке, жеңіл игеруге тән, кең ... ... ие ... ... (Ғаламтор) мен бірге алдыңғы орында. ГАЖ мүмкіндіктері өте кең. Бұл ... ... құс ... ... қарауға, одан кейін оны керекті нысанға жақындатып көруге мүмкіндік береді. ГАЖ тек қана ... ... ... ... оған ... нысан туралы мәліметтерге ие. ГАЖ - дың басқа ақпараттық технологиялардан артықшылығы - деректер қорын құру мен біріктіру құралдарының ... ... ... мен әртүрлі карта, график және диаграмма түрінде көре алуы және кез - ... ... және ... ... бір - ... тікелей байланыстыру.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:* Журкин И.Г., Шайтура С.В. Геоинформационные системы. - ... ... 2009. -272с. ISBN ... ... А.С. ... ... Учебник. - Владивосток: ДВГУ, 2005. - 124 с.* ... Л.М., ... В.Я. ... ... -- М.: ... 2000.* Информационные технологии в управлении. / Под ред. Ю. М. ... М.: ... 2001.* ... В.Я. ... ... и ... информации / Под ред. С. В. Назарова. М.: ... и ... ... ... о ... Республиканского государственного казенного предприятия , 2010* Турлапов В. Е. Геоинформационные технологии в экономике. - ... НФ ГУ - ВШЭ, 2007* Сайт с ... ... по ... ... http://revolution.allbest.ru/programming/00171016_0.html* Сайт GIS-lab, http://gis-lab.info/docs/giscourse/05-esri.html* Сайт методического использования для ... и ... ... ... ... и ... ... образования, http://www.metod-kopilka.ru/page-1-2-2.html* Электронный учебник по геоинформационным технологиям GIS tech. - ... ... 
    
   

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Геоақпараттық жүйелердің даму тарихы33 бет
Геоақпараттық технологияларды қолдану95 бет
Геодезиялық жұмыстарда қолданылатын аспаптар63 бет
«Геоақпараттық картографияның басқа ғылымдармен байланысы»10 бет
Геоақпарат ғылымының ТМД мен Қазақстанда даму тарихы мен деңгейі11 бет
Геоақпараттық жүйе15 бет
Геоақпараттық жүйелерді аумақтық мәселелерді шешу үшін қолдану5 бет
Геоақпараттық картографиялау. ГАЖ және Телекомуникация желілері4 бет
Геоақпараттық өнім түрлері мен ерекшеліктері12 бет
Геоақпараттық өнім түрлері Қазақстанда кең тараған геоақпараттық өнімдердің қолдану аясы мен мүмкіншіліктері3 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь