Қазақстан Республикасының консулдық қызметi

Кiрiспе 3
І. Қазақстан Республикасының консулдық қызметi 6
1.1 Консулдық қызметтiң құрылымы 6
1.2 Консулдық қызмет департаментi 8
II Консулдық қызметтің құқықтық негіздері 14
2.1 Консулдардың функциясы 14
2.2 Консулдың Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен азаматтарына қатысты функциялары 16
2.3 Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер 25
Қорытынды 27
Қолданылған әдебиеттер 29
Қазақстан Республикасы тәуелсiздiк алған алғашқы жылдары-ақ өзiнiң сыртқы саясатын тездетiп қалыптастыруы қажет болды, әйтпесе, бiздiң мүдделерiмiзге орасан нұқсан келуi мүмкiн едi.
Қазақстанның сыртқы саясатының тұжырымдамасын Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзiнiң 1992 жылғы мамыр айында шыққан «Қазақстанның егемендi мемлекет ретiнде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» атты еңбегiнде атап көрсеттi. Елiмiз өзiнiң геосаяси жағдайын, этнодемографиялық және басқа факторларды ескере отырып, көп бағытты дипломатияны жүзеге асыруға кiрiстi. Мұның мәнi – әлемдiк деңгейдегi iстерде елеулi орын алатын және елiмiздiң нақты мүдделерi тоқайласатын мемлекеттердiң бәрiмен достық және өзара сенiмдiлiк сипатындағы қарым-қатынастарды дамыту деген сөз.
Шетелдiк ықпалдастарымызбен қарым-қатынасымыздың құқықтық негiзiн жасақтау қажет болды. Қазақстанға инвестиция тарту үшiн, ең алдымен, екi жақты дипломатиялық қатынас орнату шарты алға қойылды.
Сыртқы саясатымыздың қалыптасу кезеңi мынадай өрелi мiндеттердi жүзеге асырудан басталды. Бiрiншiден, бiздiң мемлекетiмiздiң тың сипатын танытуымыз, екiншiден, Қазақстанды халықаралық дәрежеде мойындатып, оның қауiпсiздiгi мен аумақтық тұтастығын қамтамасыз етуiмiз қажет болды, үшiншiден, әлемдiк шаруашылық жүргiзу мен экономикалық байланыстарға белсене араласуымызға қажет болды.
Бұл мiндеттердi жүзеге асыруда, әрине, Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегi аса зор. Қазақстанның қуаты мен мүмкiндiктерiн шетелдерде кеңiнен насихаттау үшiн дүниежүзi мемлекет басшыларымен тiкелей жеке байланысқа шықты, бiз әлемдiк қауымдастыққа тең құқылы және тәуелсiз әрiптес ретiнде танылдық. Тәуелсiздiк алғаннан кейiнгi екi айдың iшiнде әлемнiң 92 мемлекетi елiмiздi таныды. Қазақстанның сыртқы дүниемен өзара қарым-қатынасының шарттық-құқықтық базасы жасалды және дамыды, ядролық державалар – АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Қытай, Франция тарапынан қауiпсiздiк кепiлдiгi қамтамасыз етiлдi.
«Бүгiнгi таңда Қазақстан мемлекеттiлiгiн қалыптастырудың сын сағаттары артта қалды деп айта аламыз.
Бiз мұны неге сүйенiп айтып отырмыз егемендiгiмiз, аумақтық тұтастығымыз халықаралық деңгейде танылып, кепiлдiк берiлдi. Қазақстан әлденеше халықаралық ұйымдардың мүшесi болып табылады».
1. «Ғасырлар тоғысында». Н.Ә.Назарбаев алматы – 1996
2. «Қазақстанның егемендi мемлекет ретiнде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы.» Н.Ә. Назарбаев Алматы –1992
3. «Тәуелсiздiгiмiздiң 5 жылы». Н.Ә. Назарбаев
4. «Қазақстан Республикасының дипломатиясы.» Қ.Тоқаев. Алматы-2002 ж
5. «Беласу» (дипломатиялық очерктер) Қ.Тоқаев. Алматы-2003 г.
6. Международное публичное право. М-2000 г. Под редакцией доктора юридических наук профессора и.а. Бекяшева.
7. Дипломатическое право. М. 1990 г. И.П. Блищенко.
8. Основы консульской службы. М, 1990 г, Г.В.Бобылев, Н.Г.Зубков.
9. Статус дипломатических представительств и их персонала. М, 1995 г, ю.г. Демин
10. Азбука дипломатии М. 1993 г. А.Ковалев
11. Консульские отношения и консульское право. Учебник для вуз-ов. М, 1998 г. О.В. Плотникова
12. Международное право. Алматы, «Жетi жарғы» – 1996 г, М.А.Сарсенбаев
13. Основные тенденции в развитии консульского права. М,Юридическая литература 1969 г, Ю.Д.Ильин.
14. Консульская служба и консульские права республики казахстан Б.Сарсенбаев.
15. Қазақстан Республикасының консулдық қызметi туралы жарғысы 27.09.1999 жыл.
16. Основы консульского права Н.И.Петренко М, 1986
17. Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызмет туралы заңы 12.11.1997 жыл
18. Дипломатический словарь в 3 томах М. 1986 год
19. Курс международного права в 7 томах т 4 М. 1990
20. Записки дипломата. Исиналиев М.И. Алматы – 1998
21. Халықаралық құқық /дәрiстер курсы/ Алматы- 2003 жыл
22. Международное право Колосов Ю.М., В.И. Кузнецов М, 1998 год
23. Сборник документов по международному праву. Алматы – 1998 год
24. Консулдық мiндеттер туралы Каракас конвенциясы 1911 жыл
25. Консулдық шенеунiктер туралы Гавана конвенциясы 1928 жыл
26. Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясы 1963 жыл
27. Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясы 18.04.1961 жыл
28. Қазақстан Республикасы мен Венгер Республикасы арасындағы консулдық конвенция Алматы 9.03.1995 жыл
29. «Ақиқат» республикалық саяси журналы №8 28,29,30,31 беттер
30. «Қазақстан Республикасы сыртқы iстер министрлiгiнiң консулдық басқармасы туралы» ереже 5.03.1993 жыл
31. «Қазақстан Республикасының құрметтi консулы туралы» №254 ереже 29.01.1997 жыл
32. Қазақстан Республикасының конституциясы Алматы 1995 жыл
33. Халықаралық жария құқық Ж.О.Құлжабаева Алматы- 2005 жыл
34. Международное право под ред Г.И.Тункина москва, 1994 год
35. Международное право под ред Г.В.Игнатенко москва, 1995 год
36. Международное право под ред И.И.Лукашук москва, 1996 год
37. Международное право под ред Ю.М. Колосова москва, 1995 год
38. Сындарлы он жыл Н.Ә.Назарбаев Алматы-2003 жыл
39. Токаев К.К. Под стягом независимости Алматы – 1997
40. Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет М, 1949 год
41. Бирюков П.Н. Халықаралық құқық М, 2000 жыл.
    
    ЖОСПАРКiрiспе   3І. Қазақстан Республикасының консулдық қызметi  61.1 Консулдық қызметтiң құрылымы   61.2 ... ... ...  8ii Консулдық қызметтің құқықтық негіздері  142.1 ... ...   142.2 ... ... ... ... тұлғалары мен азаматтарынақатысты функциялары 162.3 Консулдық ... мен ...  ...  ... ... 29КiрiспеҚазақстан Республикасы тәуелсiздiк алған алғашқы жылдары-ақ ... ... ... ... ... ...  ...  бiздiңмүдделерiмiзге орасан нұқсан келуi мүмкiн едi.Қазақстанның ... ... ... ... ... ... 1992 ... мамыр айында шыққан «Қазақстанның ... ... ... мен дамуының стратегиясы» атты еңбегiнде ... ... ... ... ... этнодемографиялық және басқафакторларды ескере отырып, көп бағытты дипломатияны жүзеге асыруға кiрiстi.Мұның мәнi – әлемдiк деңгейдегi iстерде ... орын ... және ... мүдделерi тоқайласатын мемлекеттердiң бәрiмен достық және өзарасенiмдiлiк сипатындағы қарым-қатынастарды ... ... ... ... ... ...  ... қажет болды. Қазақстанға инвестиция тарту үшiн, ең алдымен, екiжақты дипломатиялық қатынас орнату ... алға ... ... ... кезеңi мынадай өрелi мiндеттердi жүзегеасырудан басталды.  Бiрiншiден,  бiздiң  мемлекетiмiздiң  тың  ... ... ... халықаралық дәрежеде мойындатып, оныңқауiпсiздiгi мен аумақтық тұтастығын ... ... ...  ... ... шаруашылық жүргiзу мен  экономикалық  байланыстарғабелсене араласуымызға қажет болды.Бұл  ...  ...  ...  ...  ...  ... еңбегi аса зор. Қазақстанның  қуаты  мен  мүмкiндiктерiншетелдерде ... ... үшiн ... мемлекет басшыларымен тiкелейжеке байланысқа шықты, бiз әлемдiк ... тең ... және ... ... ... ... алғаннан кейiнгi екi айдың iшiндеәлемнiң 92 ... ... ... ... ... ... ... шарттық-құқықтық базасы жасалды және дамыды, ядролықдержавалар – АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Қытай, ... ... ... ... ... ... Қазақстан мемлекеттiлiгiн қалыптастырудың сын сағаттарыартта қалды деп айта аламыз.Бiз мұны неге ...  ...  ...  ...  ... ... деңгейде танылып, кепiлдiк берiлдi. Қазақстанәлденеше ... ... ... ... ...  ...  ...  әскери  саладан,  саяси  жәнеэкономикалық салаға ауыса бастауына байланысты шет ... ... ... бар ... ... Осыған орай сыртқы саясиқызметке басымдық берiлдi. Сыртқы iстер министрлiгiн құру оңай iс ... ... ... ... ... ... ... едi, өйткенi, ол КеңесОдағы кезiнде дипломатиядан алыс ... ... ... ... ... ... дипломатиялық кадрларға байланысты шешiледi.Сондықтан алғашқы кезде  КСРО  сыртқы  ...  ...  ... және ... ... ... жүрген қазақстандықтар елiмiздiңсыртқы саяси ведомствосына қызметке шақырылды. Республикамызға 12 ... ... ... ... бiрi – ... ...... қазан айынан бастап елiмiздiң сыртқы iстер ... 1992 ... ... ... Президентi жарлығымен «Қазақстан Республикасысыртқы iстер министрлiгi туралы» ереже ... 1997 ... ... ... «Дипломатиялық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының  заңықабылданды. Онда ... ...  ...  мынадай  мiндеттержүктелдi:- Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тұжырымдамасы  ... ... ... және ... Республикасының Президентi менүкiметiне тиiстi ұсыныстар жасау;- дипломатиялық құралдар мен әдiстер арқылы Қазақстан Республикасыныңегемендiгiн,  ...  ...  ...  мен  ... ... ... мемлекеттермен өзара  қатынастарда  жәнехалықаралық аренада оның саяси, сауда, экономикалық және өзге де ... ету ... ... ... қару-жарағын шектеу мен қысқартутуралы шартқа, Орта және таяу ... ... жою ... ... ... қару-жарақ күштерi туралы шартқа қатысуы, сондай-ақ, 1993жылғы желтоқсанда ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қосылуы – ... ... ... жаңа ... ... өзiнiң сыртқы саясат тұжырымдамасында көршi мемлекеттерменарадағы өзара қарым-қатынасқа айқын басымдылық ... жылы 16 ... ... ... Президентi НұрсұлтанНазарбаев өзiнiң «Қазақстанның егемендi мемлекет ... ... ... ... атты ...  ... сыртқы саясатыныңконцепциясын (тұжырымдамасын) жасауға және оның ... ... ... ... болатын. Бұл құжатта: «ең алдымен бiз өз саясатымыздыңбейбiтшiлiк ... ... ... және әлемнiң бiрде-бiр мемлекетiнетерриториялық талабымыздың жоқтығын  мәлiмдеймiз.  Кез  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  өзiмiздiңжауапкершiлiгiмiздi түсiне және сезiне отырып:- Қазақстан мемлекеттiк саясатының басым мақсаты ретiнде бейбiтшiлiксақтауды мойындаймыз.- ... ... және ... да ... ... құралы ретiндесоғысты және күш көрсету қоқан-лоққысын қабылдамаймыз.- ядролық қарусыз ... ... ... және ... қарудытаратпау туралы шартқа қосылуға ұмтыламыз.- Қалыптасқан шекаралардың бұзылуы, ... ... iшкi ... ... ...  деп  ...  бағытымызды  атапкөрсеткен болатын.Президент  Нұрсұлтан  Назарбаев  өзiнiң  ...  ...  5  ...  тағы  ...  ...  ... ... бөлiнiсi  процестерiне,  капитал  мен  ... ... ... мақсатында халықаралық, еуропалық және азиялықэкономикалық одақтармен ынтымақтасу ... ... алда ... ... ... ... ... мүмкiндiктерiмiз, ең алдымен, елiмiздiң географиялық,геосаяси және ... ... ... ... ... ... «Қазақстанның мүмкiндiгi ең алдымен,  оныңеуразия аймағындағы жолдардың түйiскен торабында орналасқан ... ... ... ... консулдық қызметi1.1 Консулдық қызметтiң құрылымыТәуелсiздiк  алғаннан  берi  ...  ...  ... пен ... бар ... ... ретiнде дүние жүзiлiк аренағашығуға мүмкiншiлiк алды. Бiрiккен Ұлттар ... ...  да  ... ... ... ... халықаралық келiсiмдерге қосылуы,халықаралық қатынастарға белсене қатысуы Қазақстанның халықаралық беделiнiңкөтерiлуiне ықпал болды. ... ... ... саяси жағдайы, бай табиғиресурсының әулетi және iшкi саяси тұрақтылығы шет ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  мүдделiгiкөтерiлуде.Бұл жағдайда Қазақстан Республикасының сыртқы ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасжасау үшiн өзiнiң жеке ... және ... ... құру ... ... байқалғандай, кез-келген мемлекеттiң қарым-қатынасы тек қанасаяси қамтамасыздықты қажет ... ... ... жеке iс-қимылдардықамтамасыз ету қажет. Кез келген  шетке  ...  шегу  ...  ... осы қызметiмен байланысты.Қазақстан Республикасының консулдық қызметiн реттейтiн негiзгi құжатболып Қазақстан Республикасында дипломатиялық қызмет туралы заң, ... ... ... ... Республикасының сыртқы iстерминистрлiгiнiң  консулдық  басшылығы  ...  ...  ... ... (штаттан тыс) консулы туралы қағидасы, әр түрлiнормативтiк нұсқаулар, деректер. ... ... ...  ... құжаты – консулдық қарым-қатынас туралы Вена конвенциясы 1963жылы бекiттi және сонымен бiр ... ...  ...  ... ... ... ... кеңес одағы кезiнде қол ... ... ... ... жүр, ... олар ескiргендiктен қайта қаралуы керек.Осыған орай Қазақстан Республикасының сыртқы iстер ... ... ... бiр ... ... мен ... ... қолқоюға кешендi мақсаттар тұр.Президент Н.Ә.Назарбаев бiрнеше мәрте «сыртқы саяси құрылымның қызметаясына мемлекеттiң экономикалық мүддесiн тарту ... ... ... Бұл ... жүзеге асыруда негiзгi мiндет ... ... Осы ... ... ... ... экономикалық және мәдениқарым-қатынастардың дамуына ықпал  келтiрiп,  мемлекеттiң  ... ... ету ...  Келушi  елдердiң  кәсiпкерлерiменбелсендi қарым-қатынасты, ... ... ... ... етуҚазақстан Республикасының консулдық қызметiнiң мiндетi. Тағы бiр ... ...... ... ... бiрi – шет ... ... немесе уақытша мемлекеттен жол сапарға шыққан ... ... ... ... қорғау. Кейiнгi жылдарымұндай  азаматтарымыздың  саны  өсiп,  ...  шет  ...  ... ... ... заңдылық, азаматтылық iстерден туғанқиын мәселелердi шешуге тура келiп тұр.Қазақстан ... ... ... ... консулдық қызметдепартаментi Қазақстан Республикасының  территориясында  және  ... ... ... ... көрсетуге үлкен көңiл бөлуде.Бұл бiрiншiден, құжаттарды жариялау, нотариалдық әрекеттер, азаматтықжағдайы туралы актiнi тiркеу, тағы да ... ... ... ... ... қызметкерлерiнiң құқықтық дайындығы өте маңызды.Негiзгi бағыт, Қазақстанның консулдық қызметiнiң аса көңiл ... ... ... бойынша келiсiм-шарттардың орындалуын бақылау.Iске қосылған ... ... ... ... келiсiмдергеуақытында  көңiл  бөлiп  отыру  ...  ...  ... ... мен мүддесiн қорғауда консулдық қызметтiң ... ... ... ... бөлiгi – ақпараттың талдамалыжұмысы.Қазақстан жас мемлекет болқандықтан басым мақсаттарының бiрi – ... ...  жоқ  ...  ...  ...  қызметiнкеңейту[2]. Мұндай жағдайда  Қазақстан  ...  ...  ... ... ... ... ... басымдылықы болып жеке құжаттықвизаландыру жұмысын ... Бұл аяда ... ... ... ... және шекара қызметiмен тығыз байланыста жұмыс жүргiзедi.Сыртқы iстер  министрлiгiнiң  консулдық  департаментiнiң  ... ... ... ... ... жеке құжаты жәнеарнайы виза тапсырмалары дайындалған, олар әлем стандартына сәйкес. Бiрақең ... ... – Азия ... ең ... ... келушiлердiңқұпия келуi болып қалады. Қазақстан Республикасының  Ресейге және ... ... ... транзит орны болып саналады.Шетелдiктердiң Қазақстан ... ... ...  ... ... ... енбейдi. Ол iшкi ... ... ... ... ... ... ... iшкiiстер бөлiмiндегi қабылдаушы жақ алады (министрлiктер, ведомстволар, ... ... ... ... ... ... ... келген шетелдiктердiң келуiн реттеуден сырт қалмайды.Сонымен, Қазақстан Республикасының қазiргi консулдық негiзгi бағыты:шартты құқықтық және мемлекеттiң iшкi ... ... ... дамыту(сонымен  қатар  халықаралық  келiсiмдердiң  ...  ... ету); ... ... ... ... ... қызметiнiң маңызын көтеру көрсетiлген заң қызметiнiң ... ... ... мекемелердiң торабын кеңейту. Шет ... ... ... құқығын және мүддесiн қорғаудабелсендi жұмыс жүргiзу, ақпаратты талдамдық жұмысты ұйымдастырып жетiлдiру;Қазақстан Республикасына келу, ... ... ... ... ... ... ... министрлiктермен қарым-қатынас жасау.Қазақстан Республикасының консулдық қызметi iшкi саяси ақпараттың ... ... ... ... ... ... iшкi iстерминистрлiгiнiң  консулдық  ...  ...  және  ...  ... халықаралық әуе жайында Астана, Алматы, Атырау қалаларындақызмет көрсететiн бөлiмдерiне ... ... ету ... ... ... ... дипломатиялық өкiлдiктерге жәнежекешеленген Қазақстан Республикасының консулдық мекемелерiне жүктелген.1.2 Консулдық қызмет департаментi1982 ... ... ... ... ... iстер министрлiгiндеконсулдық қызметiнен кiшiрек бөлiм айналысқан, кейiннен соның тарапынанконсулдық басқармасы құрылған. 1994 жылы ... ... ... күрт ... ... бас ... болып қайта құрылған, 1997жылы ... ... iшкi ...  ...  ... ... оның ... консулдық  қызметтiң  департаментiашылған. Шетел дипломаттық ...  ...  ...  және  ... ... ... ...  құрамында 30 қызметкерi барҚазақстан Республикасының iшкi ... ... ... қызметiнiңдепартаментi оңтүстiк астанада болып табылады.Консулдық қызмет департаментi Қазақстан Республикасының сыртқы iстерминистрлiгiнiң ең iрi ... ... бiрi, ...  ... ... iшкi саяси  мiндеттерiн  атқарысуға  ... Ол ... ... iшкi iстер министрлiгiнiң басқабөлiмшелерiмен,  сонымен  ...  ...  ТМД  ... мен  ...  ұйымдармен  тығыз  байланыста  жұмысжүргiзедi.Қазақстан Республикасының басқа елдермен консулдық ... ... ... ... байланысты, консул департаментi жақсыдамыған келiсiмдi құқылық консулдық қарым-қатынас негiзiн құрған, ... ... екi ... ... ...  консулдық мекемелер ашутуралы келiсiм, екiжақтық азаматтықты болдырмау және азаматтық, қылмыстықiсте құқылық көмек көрсету ... жылы 17 ... ... ... ... Республикасыарасында консулдық конвенцияға қол қойылған. 28 наурызда 1994 жылы сондайконвенцияға Қазақстан Республикасы мен ... ...  ...  ... 1995 жылы 23 наурызда екi жақпен бекiтiлген.Қазақстан Республикасы барлық Еуропа, Азия, Африка, Солтүстiк жәнеЛатын ... ... ... ... кеңейтуге  тырысады,өйткенi ондай қарым-қатынас Қазақстанмен сол регионның елдерiмен ... ... ...  және  ...  ... ... болады.Осындай мысал: 1994 жылы «екi жаққа жолсапарға шыққан ... ... ... ... ... ... мен Иран ИсламРеспубликасы арасында бекiтiлген меморандум.Ұйымдық құрылымыҚазақстан Республикасының сыртқы iстер министрлiгiнiң консулдық қызметдепартаментi өзiнiң ... ... ... және ... ... Аумақтыққа келесi: Еуропа, Америка елдерiнiң, Таяу Шығыс, Африка,Азия ... ... ... ... ... ... ... консулдық қарым-қатынасты дамыту мәселесiмен айналысады.Қазақстан Республикасымен ... ... ... келiсiмдердiсақтауды бақылайды; екi жақтық азаматтарының құқығы мен мүддесiн қорғайды;Қазақстан  Республикасының  ...  ...  ...  ... ... үш ... ... құжатты визаландыру, жалпы консулдық құқық сұрақтар бөлiмi жәнекеңсе.Жалпы консулдық құқық сұрақтары бөлiмi шетел ... ... ... ...  ...  ...  ...  конвенцияларменкелiсiмдердiң жобасын дайындайды; әлеуметтiк саладағы ... ... екi ... азаматтықты болдырмау. Басқа бөлiмдер өздерiнiң атауынасәйкес қызмет көрсетедi.Консул департаментi өзiнiң қызметiнде  ...  ... ... шарттармен, Қазақстан Республикасының Президентiнiңжарлығымен,  қаулысымен,  ...  ...  ...  ... iшкi  ...  ...  ...  нұсқауларыменбасшылық етедi.Шетелдегi консулдық мекеме Қазақстан Республикасының iшкi  iстерминистрлiгiнiң консулдық ...  ...  ...  мемлекеттегiреспубликаның дипломатиялық өкiлдiгiндегi басшының  ...  ... ... атқарады.Шетелдегi консулдық мекемелер Қазақстанның, Қазақстан Республикасыныңазаматтарының және заңды тұлғаларының құқығы мен мүддесiн ... ... ... ... ... ... iшкi iстер министрлiгiнiңжетекшiлерiне Қазақстан ... ... ... ... көмеккөрсетедi, достық  қарым-қатынасының,  экономикалық,  ғылыми-техникалық,саясаттың байланыстардың дамуына жәрдемдеседi.Консулдық  мекемелер  ...  ...  ... консулдық бөлiмдерi, бас консулдық, консулдық, тете-консулдықжәне консулдық агентi болып саналады.Қазiргi уақытта Қазақстанның шетелдерде отыз консулдық ... ... ... ... отыз ... ... екi басконсулдық, алты консулдық және ... ... ... ... дипломатиялық  өкiлдiктерiнiң  консулдықбөлiмдерiн консул ... ... ... олар ... ... Бұл ... Қазақстан Республикасының барған  мемлекеттерменбайланысына консулдық қызмет көрсетедi, басқа мемлекет ... ... ... ... ... ... ... қорғауды қамтамасызетедi.Өздерiнiң қызметi кезiнде ... ... ... ...  ...  Республикасының  заңды  актiлерiмен,  ... ... ... ...  ...  сол  елдiң  заңдылықнормаларымен басшылық етедi. Елшiлер iшкi iстер министрлiгiмен ... ... ... ... бөлiмiнiң құрылымын анықтайды.Консулдық бөлiмнiң меңгерушiсi, қажет болған жағдайда, сол елдiңөкiметiнiң келiсiмiмен, ... ... бас ... ... жәй  ... консулы деп аталуына болады.Бас  консулдықтар,  консулдықтар,  тете-консулдықтар,  ... бас ... ... ... ... агенттер басшылықетедi.Консулдық мекеменiң орналасқан жерi, оның ... ... ... ... ... анықталады.Консулдық лауазымды тұлғалар консулдық мекемелердiң қызметкерлерiҚазақстан Республикасының iшкi ... ... ... ... ... мекемелердiң функциясыҚазақстан Республикасының консулдық  қызмет  ...  ... ... iшкi ... ... ... Республикасыныңконсулдық мекемелерiне, штаттан тыс  консулдардың  құқығымен  ... оның ... ... және ... ... қызметiнежетекшiлiк  етедi.  Департамент  ...  ...  ... ... ... туралы сұрақтарға өзiнiң сынысынжасайды, iшкi iстер министрлiгiнiң тапсырмасы ... ... ... келiссөздермен кеңес жүргiзедi, iшкi iстер министрлiгiнiңкелiсiмi бойынша шетелдерде Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... консулдық аймақтардың шекарасын анықтайды.Консулдық департамент шетелдегi Қазақстан Республикасының консулдықмекемелердiң басшыларына патент дайындайды. Оның ... ...  ...  ...  ...  ...  басшысынтағайындауға келiсiмi туралы ақпараттандыру және ... ... ... сот ... ... бiр елде ... дайындау жатады.Консулдық департаменттiң аймақтық бөлiмдерi ... ... ... ... ... ... жасайды, жүзеге асырылуына шарақолданады. Сонымен қатар, бұл бөлiмдер консулдық ... ... ... ... ... қажет жағдайда толықтыратын, өзгертетiннемесе күшiн жою туралы ұсыныстар дайындайды. Консул департаментi ҚазақстанРеспубликасының консулдық мекемелерiнiң және олардың лауазымды ... ... ... ...  заңдардың  ерекше  құқықтыадамдарға қолданылмауы) қорғау ... ... ... ... ... беру  ...  ...  департаментминистрлiктермен  және  ведомстволармен  ...  ...  ...  ...  ...  ...  өкiлдерiнiңқолданылуы  туралы  талқылама,  нұсқаулар  ...   ... ... ... мекемелерi Қазақстан Республикасыныңконсулдық сұрақтары  бойынша  бекiтiлген  ...  ...  ... ... ...  Қазақстан  Республикасының  iшкi  ... және ... ... ведомстволармен, ұйымдарменжұмыс бабымен кездесулер өтiп  тұрады.  Мұндай  ...  ... ... ... және ... ... ... тұрады. Сонымен қатар, департамент Қазақстандық ведомстволараралық органдармен, ұйымдастыру комитетiнiң шетелде, Қазақстан ... iрi ... ... ... ... жұмыстарына қатысады.Қазақстан Республикасының заңының белгiлеген тәртiбi бойынша ... ... ...  бойынша  департаменттiң  жекеқұжатты визалау бөлiмi ... ... ... ... алу үшiн құжаттар дайындайды.Департамент консулдық мекемелердiң шетел ... ... беру ... ... ... ... ... қатар құзыреттiоргандармен визаның үлгiлерi және жеке құжатқа визаны жазу  ... ... iшкi ... мнистрлiгiнiң жетекшiлерiнiңтапсырмасы бойынша департамент азаматтық сұрақтары бойынша нормативтiкактiлер дайындауқа қатысады. ... ... ... ... шығу және ... айыру туралы консулдық мекемелердiңматериалдарына қорытынды дайындауға жауапты. Азаматтық ... ... ... ... жанындағы комиссияға  азаматтықтуралы басқа да құжаттар дайындайды.Қазақстан Республикасының консулдық  департаментiнде  ... ... ... ... ...  құжаттардыжария ету, азаматтық жағдайы туралы актi жазу ... ... ... ... ... ... ... департаментiнде жеке құжаттывизаландыру жұмысын  жетiлдiруiмен  қатар  консулдық  алымның  ... сол үшiн алыс ... ТМД ... ... ... ... iсте жүрген консулдық алымның тарифы 1994 жылы ҚазақстанРеспубликасының қаржы ... ... ... Осы  ... ... шетелдегi консулдық мекемелердiң  тәжiрибесiнiңнегiзiнде консулдық алым тарифiнiң жаңа жобасы дайындалуда.Қазақстан Республикасының АҚШ-тағы елшiлiгi Қазақстан визасын ... ... алым ... ... және  ...  жақынқарастыру керек деп есептейдi. Тек Қазақстан Республикасының елшiлiгi АҚШ-тағы 172 тiркелген ... ... ... бiр  жылдағыбiрнеше виза үшiн 200 доллар көлемiнде консулдық алым алады, ал ... бiр ... ... ... үшiн 400 ... ... ... елшiлiгi консулдық алымның мөлшерiн екi жаққатиiмдi болатындай өзгерту ... ... ... ... олардың ұсынысықабылданбаған соң, Америка жақта Қазақстан Республикасының азаматтарынаөзiнiң тарифын көтерудi енгiздi. Ендi ... ... ... ... үш ... ... 100 АҚШ ... ал бiр жылға ... ... ... 200 АҚШ ... төлейдi.Консул департаментi  консулдық  әрекеттерi  үшiн  алым  ... ... ... ...  ... ... шығу құжаттарын әзiрлеу үшiн мемлекеттiк баж және консулдықалым ... Бұл ... айта ... бiр ... ... Республикасыныңзаңына сәйкес бiр қатар мекемелер және олардың ... ... ...  департамент  Қазақстан  Республикасының  iшкi  ...  ...  ...  ...  iшкi  iстермннистрлiгiнiң ...... ... ...  байланыстықолданылып жүрген нормативтi актiлерiне сәйкес ... және ... ... ... ... ... лауазымға тағайындайды.Шетелге тұрақты жұмысқа шығар алдында дипломатия  қызметкерлерiҚазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... деген тұжырым алады.ii Консулдық қызметтің құқықтық негіздері2.1 Консулдардың функциясыЖоғарыда айтылғандай консулдар Қазақстан Республикасының және оныңазаматтарының ... ... ... ... ... және мүддесiнқорғауды жүзеге асырады, бiрақ дипломатиялық  өкiлдерден  ... ... ... бой көрсетедi. Жалпы ереже бойынша консул сенiмбiлдiрушi мемлекеттiң ұлттық ... ...  ...  ... ... мемлекеттiң iшкi құқығына қарама-қайшы келмейдi.Консулдық қызметiнiң қалыпты жүзеге асырылуына қажеттi ... ... екi ... ... ... мен  конвенциялардың  мақсаты  менфункциясын алдын-ала анықтайды. Сонымен, консулдық қызметаралық ... ... ... ... ... алмасудың өсуiнде, байланыс пенқарым-қатынастың ұлғаюында мемлекеттердiң екiжақты тиiмдi ынтымақтастығыныңтәжiрибесiн жүзеге асыруда консулдық мекемелер маңызды ... бiрi ... ... уақытта бұл тұжырым 1963 ...  Вена  ... ... ... ... осы конвенцияның 5-шi бабындаортақ деп танылған.«Осы уақытта, қоғам өмiрiнiң материалдық және ... ...  ...  ...  ...  ... әр ... алмасудың дамуына байланысты консулдардың функциясыкеңейiп, ... - ... ...  ...  мен  ...  ...  ...  жүктелгенфункцияларын тұрған мемлекеттiң консулдық аймағында ғана орындайды. Барлықмемлекеттерде қабылданғандай, Қазақстан Республикасының ... ...  ...  ...  ...  iшкi  ... жазбаша түрде өзiнiң өкiлеттiгi туралы қуаттау – консулдықпатент алады. Ол жерде консулдық ... ... ... Консултұрақтайтын мемлекеттiң экзекватура (басқа елде шығарылған сот ... бiр елде ... ... ... сол консулдық аймақта жұмысiстеуiне келiсiм алғаннан кейiн өз мiндетiн атқаруға кiрiседi.Қазақстан Республикасының 1997 ... 12 ... ... ... ... ... ... сәйкес консулдық лауазымды тұлғаларжәне консулдық мекемелердiң қызметкерлерi Қазақстан Республикасының сыртқыiстер министрлiгiнiң ... ... ... ... ... ретiнде тек қана Қазақстан Республикасының азаматы бола алады[3].Консулдық мекеменiң басшысы және ... да ... ... ... ... ... аймақтың шегiнде тек тұрақтаған мемлекеттiңкелiсiмi бойынша ғана атқара ... ... ... ... ... таратыла алмайды, бiрақ консулдық лауазымды тұлғалардың ... ... елде ... ... шектелмейдi.1963 жылғы Вена конвенциясының 7-шi бабында ... ... ... ... ... ... егер де кейбiрмемлекеттен айқын қарсылық болмаса, мемлекетте ашылған консулдық ... ... ... ... ... жүктей алады.Қазақстан Республикасының аса маңызды болып келiсiмдерiнiң бiрi болыпҚазақстан Республикасы мен Ресей федерациясының iшкi саяси ... ... ...  соған сәйкес Ресейдiң  барлық  шетелдiкконсулдық мекемелерi Қазақстандық ... мен ... ... жоқболғандықтан  шетел  азаматтарына  ...  ...   ... ... ... ...  ...  департаментiнiңқуаттауын негiзге ала отырып виза бередi.Орталық азия одақтас ... ... мен ... iшкi ... арасындағы ынтымақтастығында Қырғызстан Республикасыныңшетелдегi азаматтары мен заңды тұлғаларының құқығы мен мүддесiн қорғаудағыжәне Қырғызстанға ... виза ... ... ... ... келiсiмбекiтiлген.Келiсiм 1996 жылы 2-шi тамызда Қырғызстан Республикасының астанасыБiшкек ... ...  Бұл  ...  Қырғызстанның  дипломатиялықөкiлдiктерi, консулдық  ...  ...  жоқ  ...  ... iшкi ... ... ...  пунктiнiң  Алматықаласындағы әуежайында Қырғызстан Республикасының iшкi iстер министрлiгiарқылы рәсiмделген белгiлi үлгiдегi ... ... iске ... конвенциясының 1963 жылғы консулдық қатынас жайы ... ... ... егер ... мемлекет қарсылық бiлдiрмесе, келген мемлекеттеүшiншi мемлекет атынан консулдық функциясын атқару өкiлеттелген ... ... ... ... функциялары жалпы халықаралық құқықпенреттеледi.Консулдық функциялардың орындалу тәртiбiҚазақстан Республикасының ... ... жеке  ...  ... ... ... бiрақ кейде оны орындауға басқа консулдықлауазымды тұлғаға тапсыруына болады. Қазақстан Республикасының консулдықжарғысының 19-шы ... ... ... ... ... ... консулдық функциясын орындауы Қазақстан Республикасының iшкiiстер министрлiгiнiң ерекше нұсқауымен және ... ... ... орын алуы ... ... ... консулдық мекеменiң қызметiне байланысты,барлық сұрақтар бойынша консул келген мемлекет үкiметiне үндеу ... ... ... ... ... ... бiр рет консулдық аймақтыаралап шығу жатады.2.2 Консулдың Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен азаматтарынақатысты функцияларыҚазақстан  ...  ...   ...   ... заңды тұлғалары мен азаматтары келген мемлекеттердiң жекехалықаралық келiсiмдердiң, Қазақстан  Республикасы  ...  ... ... ... құқықтарын толық көлемде,  сонымен  қатархалықаралық кәдуiлгi құқықтық нормасын ... ... ... ... ... консулдық аймағында тұрақты тұрақты тұрып жатқанжәне уақытша келген Қазақстан азаматтарының есебiн жүргiзедi.Қазақстан Республикасының ... ... ... алу және ... ... ... азаматтарының құқығын және құқықтықмүддесiн қорқау;2/ Қазақстан Республикасының азаматтарымен келген елдiң ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының конституциясынжәне де басқа Қазақстан Республикасының заңдылық актiлерiн ақтау;4/ Қазақстан Республикасының азаматтарының өздерiнiң конституциялықмiндеттерiн ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының консулдық алым тарифiне сәйкесконсулдық алым ...... ... контракт бойынша жұмысқа, емделуге немесежеке жұмыспен шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алу ... ... ... жол ... үшiн ... ... ... жайында өтiнiш жасаса, консулдық мекемелер жергiлiктi ... ... осы ... азаматына жататынын анықтау үшiн сұранысжiбередi.Консул Қазақстан Республикасының министрлiктердiң, ведомстволарыныңжәне ... ... ... қатар шетелге iс-сапармен келгенҚазақстан Республикасының азаматтарына қызметтiк  мiндеттерiн  ... ... ... ... ... консулдық аймағында тұрғанҚазақстан Республикасының азаматтарына келген мемлекеттiң заңы, қаулылары,жергiлiктi салт-дәстүрi туралы ақпарат бередi.Консулдық ... ... ... ... ... ... ... жәрдем көрсетедi.Қазақстан  Республикасының  ...  ...  ...  ... ... ...  есепке  алып,  18-ге  толған  ... ... ... ... ...  ...  ... жедел әскери қызметке шақырылуын қамтамасыз етедi.Жоғарыда айтылғандай, консулдың функциясы (жан-жақты) әр түрлi. ... ... ... қарама-қарсы болмаса, консул тергеу немесе соторгандарының тапсырмасын орындай алады.Бұл ... ... ... ... ...... нормасын сақтау керек.Консул өзiнiң аймағында ата-аналарының қамқорынсыз қалған кәмелеткетолмаған Қазақстан ... ... ... ... ... шара ... жасы кәмелетке толған,  бiрақ  денсаулығынабайланысты өз ... ... ... асыра алмайтын, мiндетiн орындайалмайтын ... да ... ... ... ... ... кеткен жағдайда консулқайтыс болған Қазақстан азаматының  мүлкiн  ...  ...  ... ... ... ...  ...  алынған,қылмыстық күдiгi бар немесе сот шаралары немесе әкiмшiлiк жауапкершiлiккетартылған Қазақстан ... ... ... ...  ... ... мемлекеттiң заңын, Қазақстан Республикасының сол мемлекеттiңарасында тұжырымдалған шартты сақтау мақсатында ... ... ... ... ... ... сұрауы бойынша тұрғанмемлекетте қамауда отырған Қазақстан Республикасының ... ... ... бiледi.Консулдың функциясына бiр қатар нотариалдық қимылдарды ... ... бәрi ... Республикасының талаптарына сәйкес болуы керек.Консул құжаттар мен актiлердi, консул аймағының үкiметiнiң қатысуыменнемесе сол үкiметте ... ... ... ... етудiң мақсаты, құжаттар мен актiлердегi қойылудың шынекендiгiн, сол мемлекеттiң заңына сәйкестiгiн анықтау.Шетелде консулдық ... ету ... ... ... ... ... – сыртқы iстер министрлiгiнiң консулдықдепартаментi ... және ... ... ... атқарылған консулдықәрекеттер үшiн консулдық алым алынады. Жұмсалған шығыстар қайтарылуға тиiс.Консулдық алым Қазақстан Республикасының консулдық алым ... ...... ... ... ... ... – теңгеменалынады. Тарифтар Қазақстан ... iшкi ... ... ...  ...  ...  министрлiгiмен  келiсiмi  бойыншатағайындалады. Консулдық алымдар  Қазақстан  ...  ... ... ... ... ... Республикасының үкiметiшешедi.Консулдық алымдар төмендегiдей жағдайларда алынбайды:- консулдық алым алынбасын деген ... ... бар ... егер ... ... және ... мемлекет сол келiсiмгеқатысушы болса;- өзара кепiлдiк бойынша шетел дипломатиялық құжаттарды визаландыру;- Қазақстан Республикасының мемлекеттiк баж туралы ... және ... заң ... ... ... бар тұлғалардан.Консул әскери кемелерге және Қазақстан Республикасының әскери көмекшiсоттарына, өзiнiң консулдық аймағындағы кеме портында тұрған ... ...   ...   ...    ...    қарым-қатынасы,материалдық–техникалық қамтамасыз ету жағынан жәрдемдесуге мiндеттi. Штаткеңсесiнде уақытша ...  ...  ...  қызметкер)  жоқболғандықтан кемелердiң су жақасына кiруге байланысты сұрақтарды ... ... ... және мемлекеттiң iшкi суларындағы  ҚазақстанРеспубликасының соттарына толық түрде халықаралық келiсiмдерге ... ... ... қадағалап отырады.Бұл соттарға консул кез-келген уақытта баруына болады.Консулдың басқа да мiндеттерi:А/ кемелердiң кемежайға кiруiне, шығуына, ... ... ... ... болған оқиғаның жайын анықтап,  капитан  мен  экипажмүшелерiнен ... ... мен ... ... ... ... ... дауын шешугежәрдемдеседi.Егер  кеменi  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... жүзуге құқылы куәлiк бередi.Консулдық аймағында жұқпалы ауру пайда болғанда консул ... ...  ...  ...  ...  ауруға  шалдыққан  ауданды,ауырғандардың санын, жергiлiктi үкiмет басшыларының ... ... ... ... ... ... ... Республикасына кiруге рұқсаталған азаматтар кiрер ... ... ... ем ... ... сертификатынкөрсетулерi керек.Егер консул аймағында қатерлi аурулар, ауыл-шаруашылық ... ... ... мал және ...  ...  ...  болса,адамдарға, малдарға бiрдей жайылатын ауру пайда болған ... ... ... Республикасының ауыл шаруашылық, ... ... ... сақтау министрлiктерiне хабарлайды.Консулдық патентКонсулдық патент дипломатиялық арналар бойынша мемлекет басшыларынажiберiледi. Сол мемлекетке  ...  ......  ... ... келiсiмiн беруге барады.Консулдық патент алғаннан кейiн мемлекет басшысы ... ... ... ... ... ... ... шешедi. Консулдықэкзекватура (келiсiм) жеке құжат түрiнде ... ... ... жазылғантүрде берiледi. Әдетте экзекватураны сыртқы iстер ведомстволары бередi,бiрақ әр мемлекеттiң iшкi заңымен белгiленедi.Қабылдайтын ... ... ... ... ... ... Бiрақтәжiрибе  жүзiнде  ...  ...  ...  бойынша  консулэкзекватура алмай тұрып уақытша консул қызметiн атқара бередi.Мүндай ... ... ... орын ... алған сәттен бастап консул өзiнiң мiндетiн ... деп ... Бұл ... ... маңызы осында.Қазiргi мемлекет аралық қатынастарды екi негiзгi топқа ... ... ... ... ... және мәдени қатынастар.Сөзсiз, мұнда саяси қатынастар басты рөл ... ... ... ... ... ... және ... байланыстар болады.Олардан туындайтын элементтер экономикалық және мәдени қатынастарға кiредi.Мемлекетаралық қатынастарды шартты түрде ... ... бұл ... көрсететiн шет мемлекттердiң сыртқы қатынас органдарын негiзгi екiтопқа бөлуге болады: дипломатиялық өкiлдiктер және консулдық ... ... ... ... ең алдымен мемлекетаралық қатынастардыңсаяси аспектiлерiмен айналысса, консулдықтар мемлекеттердiң экономикалық.Құқықтық және олардан туындайтын ... ... және ... ... арасындағы  консулдық  ...  ...  ... орнатқаннан кейiн пайда болады. Бiрақ дипломатиялық қатынастарболмаса да, консулдық қатынастар арнайы келiсiм негiзiнде ... ... ... қатынастардың үзiлуi консулдық қатынастардың үзiлуiнеәкелiп соқпайды.Дипломатиялық өкiлдiк  жоқ  ...  ...  ... ... ... ... атқаруға жол берiледi.Мемлекеттердiң консулдық қатынастары арнайы консулдық мекемелерiменжәне дипломатиялық өкiлдiктердiң жанындағы консулдық бөлiмдерiмен ... ... – бұл ... ... қызметiн, олардың құраммүшелерiнiң мәртебесiн, қызметтерiн, құқықтар мен ... ... ... ...  ...  Яқни  консулдық  құқықхалықаралық құқықтың бiр саласы болып табылады. Консулдық құқықтың ... ... ... ... ... ... ... әдет-ғұрып халықаралық шарттар сияқты маңызды орын алмайды.Мемлекет арасындағы ... ... ... ... ... ... да, ... да)  қатарынан  екiжақты  консулдықконвенциялар мен келiсiмдер негiзгi орын алады.Консулдық ... ... ... ... ... ... ... консулдық конвенциялар бар.Олардың екеуi аумақтық сипатта: 1911 жылғы консулдық мiндеттер туралыКаракас ... және 1928 ... ... шенеунiктер туралы Гаванаконвенциясы; ал әмбебап құжат ретiнде 1963 ... ... ... Вена ... ... ... 1963 ... консулдық қатынастартуралы Вена конвенциясына Қазақстан ... 1993 жылы 31 ... ... ... ... ... ... базақұрылды.Қабылданған нормативтiк құжаттардың қатарынан бiрнешеуiн атап кетугеболады, олар: 1993 жылы 5 наурызда Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... сыртқы iстерминистрлiгiнiң консулдық басқармасы туралы» ереже; 1997 жылғы 29 ... ... ... ... тыс) ... ... ... 1999 жылғы  27 қыркүйектегi Қазақстан Республикасы президентiнiң№217 жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының ... ... ... ... - бұл өз мемлекетiнiң заңды тұлғаларымен азаматтарын, экономикалық және тағы  басқалар  мүдделерiн  ... ... ... аумағында оның келiсiмiмен құрылған бiрмемлекеттiң арнайы органдары.Консулдық  мекемелердiң  ...  ...   ... бар. ... консулдық мекемелер мекендiк  мемлекеттiңбарлық аумағында ... тек бiр ... ... ... қызмет жасайды.Бұл консулдық аймақ мемлекеттердiң келiсiмi негiзiнде анықталады.Аккредитация берген мемлекеттiң мекендiк мемлекетiнде  бiр  ... ... ... миссия) болады, ал консулдық мекемелербiрнеше консулдық аймақтарды құрылып, саны бiрнеше ... ... ... екi ... ... ... ... өкiлдiктердiң консулдық бөлiмдерi;2. Жеке консулдық мекемелер.Жеке консулдық мекемелер мынадай сыныптарға бөлiнедi:1. Бас ... ... ... ... ... мекеме» деген термин бас консулдыққа, вице-консулдыққа жәнеконсулдық ... ... (1963 ... Вена ... ... 1-шi ... мекеменiң сыныбы, консулдық аймақтың шекарасы және консулдықмекеменiң орналасу жерi сияқты  мәселелер  ...  ... ... ... iрi саяси және экономикалық маңызы бармекендеу мемлекеттiң орталықтарында құрылады.  Оның  ...  ... ... кiре ... мен ... ... ... аудандарындаашылып, бiр ғана консулдық аймақ шегiнде қызмет ... Ал, ... ... ... ... ...  құрылады.  Консулдықагенттер консулдық аймақтың белгiлi бiр жерлерiне тағайындалуы ... ... ... ... ... орындайды және оған бағыныштыболады.Консулдық өкiлдiктердi сыныптары әр ... ... ... – ол бiр ... ... мiндеттерiн орындау үшiн басқамемлекетке тағайындалған лауазымды тұлға.Консулдық лауазымды тұлғаның төрт сыныбы бар:1. Бас ... ... ... ... агент.Бас консул бас консулдықты басқарады, тиiсiнше консулдық пен ... ... мен ... ... ... ... ... агент тұрады.Консулдық сыныптарды консулды жiберген мемлекет өзiнiң ұлттық ... ... ... лауазымды тұлға болып (штаттық консул) әдетте тек жiбергенмемлекеттiң азаматы бола алады және олар  өз  ...  ... ... ... ... ... мекендiк мемлекетiнiң азаматы не үшiншi мемлекеттiңазаматы бола алады. Мұндай консул құрметтi немесе штаттан тыс консул ... ... тыс ... ...  ...  ...  ... тұрмайды, бiрақ оның тапсырмасы бойынша белгiлi бiр консулдықаймақта ... ... ... Бұл ... үшiн ... тыс консулжалақы алмайды. Бiрақ ол консул сияқты аккредитация берген ... ... ... ... азаматтар, заңды тұлғалардың сұрауыбойынша ресми әрекеттер үшiн олардан алымдарды ала алады.Консул өз аймағының ... ... ...  ғана  ... ... Ал ... ... орталық органдарымен консулдықмiндеттерге қатысты мәселелер бойынша  өз  ...  ... ... ... ... Вена ... және ... тәжiрибеге сай консулдықөкiлдiгiнiң негiзгi мiндеттерi болып:1. Өз мемлекетiнiң заңды тұлғалары мен азаматтарының мүдделерiнқорғау;2. Екi ... ... ... ... ... ... жәнет.б. байланыстардың дамуына жәрдемдесу;3. Консулдық аймақтың өмiрi туралы саяси, экономикалық, ғылыми жәнеқұқықтық ақпаратты ... ... ...  және  өз  ...  ... ... Консулдық аймақта тұратын өз мемлекетi азаматтарының тiзiмiнжүргiзедi және ... ... ... пен  ...  ... (туу, өлiм, неке қию немесе ажырасу туралы куәлiктердi беру);5. Өз мемлекетiнiң заңды ... мен ... ... ... мемлекетiнiң сотында немесе басқа мекемелерiнде өз мемлекетiнiңазаматтарына өкiлдiктi қамтамасыз ... ... ... және ...  ...  ...  өзазаматтары мен шетел азаматтарына беру;7. Өз мемлекетiнен мекендеу мемлекетiне келген теңiз кемелерiне, өзмемлекетiнде тiркелген әуе ... ... ... ... ... ... ... және әуе кемелерiне және олардың экипаждарына көмеккөрсету, кеме ... ... және ... ... ... әр түрлiоқиғаларды тергеу, капитаны мен кеме командасының арасындағы дауларды шешу;8. Консулдық ... ету, яғни ... ... ... ... қойылатын қол таңбалардың растығын қол және мөр қою ... ... ... ... ... тоқтатылады:1. Екi жақтың келiсiмi бойынша аймақта консулдық мекемежабылқан жағдайда;2. Екi мемлекеттiң арасында әскери дау ... ... ... аймақ орналасқан аумақ үшiншi мемлекеткеөткен жағдайда.Консулдық мiндеттерi мынадай жағдайларда тоқтатылады:1. Өз мемлекетiне қайта шақырылса ... ... ... және оны ... ауыстырса;2. Консулды persona non grata деп жарияласа.3.5. Консулды ... және керi ... ... ... мен керi ... ... ... заң реттейдi.Консулдарды сыртқы iстер министрлiгi тағайындайды. АҚШ, Ұлыбритания жәнекейбiр мемлекеттерде консулдарды мемлекет ... ... ... консулдың тағайындалуы туралы хабарландырылады.Кейбiр мемлекеттер консулды тағайындау кезiнде ... ... ала ... сұрайды.Сыртқы iстер ведомствосы тағайындайтын консулға, оның өкiлеттiктерiтуралы ...... ... ... ... ... толық аты-жөнi, азаматтығы, сыныбы, лауазымы, консулдық аймағы мен ... орны ... ... ... ... ... атқару үшiн арнайырұқсат – консулдық экзекватураны бередi.Көптеген мемлекеттерде экзекватураны сыртқы iстер ведомствосы бередiжәне ол жеке ... ... ... ... ... жазу ... болуымүмкiн.Консул экзекватураны алғаннан кейiн консулдық қызмет басталады.Барлық ... өз ... ...  iстер  министрлiгiнебағынышты болады, өздерiнiң қызметi үшiн оның ... ... ... Соныменбiрге, олар өз мемлекетiнiң дипломатиялық өкiлдiктерiне (елшiлiктерге)(олардың консулдық бөлiмдерi консулдықтарының ... ... ... өкiлдiк жанындағы консулдық бөлiмдердi дипломатиялықдәрежелерi бар меңгерушiлер басқарады. Олардың тағайындалуын және ... ... ... ... үшiн ... ... бойынша сыртқыiстер ведомстволары жүзеге асырады. Елшiлiктiң лауазымды тұлғасы ... ... ... ... ... және ... ... өкiлдiктiң консулдық бөлiмдердегi қызметкерлерi бөлiмнiңмеңгерушiсiменн бiрге дипломатиялық өкiлдiктiң құрамы ... ... ... ... мен ... көлемi  жеке  консулдықмекемелерде қызмет ететiн консулдардан ... ... және ... ... ... ... iстер ведомстволарында консулдық қызмет департаменттерi бар.Қазақстан Республикасының сыртқы iстер министрлiгiнiң консулдық қызметдепартаментi Қазақстан ...  ...  ...  ... ... ... ... Вена конвенциясына сәйкес мемлекеттiң консулдық мекемелерiмынадай штаттардан тұрады:1) тiкелей консулдық мiндеттердi ...  ...  ... (бас консул; консул; вице-консул; консулдық агент; проконсул –тар шеңбердегi мәселелер бойынша ... ... ... ... бойынша; консул мекемелерiнiң хатшысы, стажер).2) әкiмшiлiк-техникалық персонал (референттер, аудармашылар, шифршешушiлер ... ... ... ... ... ... iшкi ... және тиiстi лауазымдарды бекiту  соллауазымдарды жiберген мемлекеттiң ...  ...  ...  ... ... өзiнiң консулдық мекемесiнiң құрам ... ... 1963 ... Вена ... сәйкес консулдық аймақтағы жағдайлардыескере отырып, егер екi мемлекеттiң арасында консулдық мекеме құрамыныңсаны ... ... ...  ...  ...  ...  жiбергенмемлекетке консулдық мекеме құрам ... ... ... ...  ... ... корпус ұғымы тар және кең мағынада қолданылады.Тар  мағынада  консулдық  аймақта  ...  ...  ... ... ... Кең мағынада консулдық аймақта орналасқанбарлық шетел консулдық лауазымды ... және ... ... ... Консулдық корпусқа құрметтi (штаттан тыс) консулдаржәне дипломатиялық ... ...  ...  қызметкерлерiкiредi.Консулдық корпус салтанатты iс-шараларқа қатысады - ... ... ... ... ... корпусты дуайен (экзекватураны алу уақыты және консулдықсыныбы ... ... ...  ...  ...  ...  басшысы)басқарады. Дуайен жаңадан келген консул мекемелерiнiң басшыларын мекендеумемлекетiнiң  заңы  және  ...  ...   ... ... аймаққа кiретiн мекендеу мемлекетiнiң әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң басшыларымен ... және  iшкi  ... ... ... ... құқықтарын қорғайды.2.3 Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттерКонсулдық артықшылықтар мен иммунитеттер – ... ... ... жеңiлдету мақсатымен консулдық өкiлдiктерiне, әр түрлiсыныптағы консулдарға, консулдықтың лауазымды тұлғалары мен ... ... имен ... және ... юрисдикциясынантыс болу. Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер туралы негiзгi ережелер1963 ... Вена  ... (31-34, 41-43, ...  ... мiндеттер дипломатиялық мiндеттерге қарағанда шектеулi ... ... ...  ...  кемiрек  болады.  Сондықтан,  консулдықартықшылықтар мен иммунитеттер дипломатиялық консулдық ... ... ... ... ... ... консулдық лауазымды тұлғаларконсулдық артықшылықтар мен ... ... ... ие. ... және ... артықшылықтары мен иммунитеттерi екi мемлекетарасындағы келiсiмiмен белгiленедi.Консулдық өкiлдiктер мынадай ... мен ... ... консулдықтардың қимараттарына,  олардың  көлiктiк  құралдарына,консулдықтардың қызметкерлерi мен лауазымды тұлғалардың үйлерiне, ... мен ... қол ... және ... ... ... қол ... Бұл баспаналарға кiру үшiн  консулдықөкiлдiгi басшысының келiсiмi немесе өтiнiшi керек.Консулдық мекемелерiнiң ...  қол  ...  ... екi ... ... етiледi:1. Баспаналардың тиiмдi сыртқы күзетiн қамтамасыз ету;2. Мекендеу мемлекетi билiгiнiң консулдығының баспанасына ... ... қол ... ... ... ... ерекшелiгi, ол 1963 жылғы Вена ... ... ... ... ... өкiметi тек консулдық мекемелерiнiң қызметiүшiн қолданылатын консулдық баспаналарға консул рұқсатынсыз кiре ... ... ол 1963 ... Вена ... ... ... бойынша  кiдiртпейтiн  шараларды  керек  ...  ... ... ... ... мемлекет өкiметiнiң консулдықбаспанаға кiруiне келiсiмi бар деп ... ... ... ... ... ... ... және үшiншi мемлекет аумағында орналасқан өзмемлекеттiк дипломатиялық және консулдық мекемелерiмен, өз мемлекетiнiңөкiметiмен кедергiсiз ... ... ... ... ... ... және жай байланыс әдiстерiнқолдана алады;- әр түрлi салық, ... ... ... ... ... ... ... және консулдық ғимараттамемлекет эмблемасын бекiте және туды iле алады.Консулдық лауазымды тұлғаларының жеке ... мен ... ... жеке басқа қол сұқпаушылық жатады, бiрақ  егер  ... ... ... қол ... ... ... тұлғаларда мекендеу  мемлекетiнiң  юрисдикциясынан  шектелгениммунитетi болады[7]. Олар ... сот ... ... ... ауырқылмыстар үшiн қамауға алына алады. Өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн атқаруынабайланысты әрекеттерге қатысты консулдық ...  ...  ... юрисдикциясынан босатылады.Консулдар куәлар ретiнде сотқа шақырыла алады, бiрақ одан бас ... ... ... ... ... ... ... тұлғалары және олардың отбасы мүшелерi ... баж, ... ... төлеуден, жеке жүктi қараудан  және  ... ... ... ... ... Н.Ә.Назарбаев алматы – 19962. «Қазақстанның егемендi мемлекет ретiнде қалыптасуы мен дамуыныңстратегиясы.» Н.Ә. Назарбаев Алматы –19923. «Тәуелсiздiгiмiздiң 5 ... Н.Ә. ... ... ... ... Қ.Тоқаев. Алматы-2002 ж5.  «Беласу» (дипломатиялық очерктер) Қ.Тоқаев. Алматы-2003 г.6. ... ... ... М-2000 г. Под редакцией доктораюридических наук профессора и.а. Бекяшева.7. Дипломатическое ... М. 1990 г. И.П. ... ... ... ... М, 1990 г, ... ... Статус дипломатических представительств и их персонала. М, 1995 г,ю.г. Демин10. Азбука дипломатии М. 1993 г. А.Ковалев11. Консульские отношения и ... ... ... для ... М,1998 г. О.В. Плотникова12. Международное право. Алматы, «Жетi жарғы» – 1996 г, М.А.Сарсенбаев13. ... ... в ... ... ... ... 1969 г, ... Консульская служба и консульские ... ... ... ... ... ... қызметi  туралы  жарғысы27.09.1999 жыл.16. Основы консульского права Н.И.Петренко М, 198617. Қазақстан Республикасының ... ...  ...  ... ... ... словарь в 3 томах М. 1986 год19. Курс ... ... в 7 ... т 4 М. 199020. ... дипломата. Исиналиев М.И. Алматы – 199821. Халықаралық ... ... ... ... 2003 ... Международное право Колосов Ю.М., В.И. Кузнецов М, 1998 год23. Сборник документов по международному праву. Алматы – 1998 ... ... ... туралы Каракас конвенциясы 1911 жыл25. Консулдық шенеунiктер ... ... ... 1928 ... ... ... ... Вена конвенциясы 1963 жыл27. Дипломатиялық қатынастар туралы Вена ... ... ... Қазақстан Республикасы мен  Венгер  Республикасы  арасындағыконсулдық конвенция Алматы ... ... ... ... ... ... №8 ... беттер30. «Қазақстан Республикасы сыртқы iстер министрлiгiнiң консулдықбасқармасы туралы» ереже 5.03.1993 жыл31. ... ... ... ... туралы» №254 ереже29.01.1997 жыл32. Қазақстан Республикасының ... ... 1995 ... ... жария құқық Ж.О.Құлжабаева Алматы- 2005 жыл34. Международное право под ред Г.И.Тункина москва, 1994 год35. ... ... под ред ... ... 1995 год36. Международное право под ред И.И.Лукашук москва, 1996 ... ... ... под ред Ю.М. ... москва, 1995 год38. Сындарлы он жыл Н.Ә.Назарбаев Алматы-2003 жыл39. ... К.К. Под ... ... ... – 199740. ... Д.Б. ... ... М, 1949 год41. Бирюков П.Н. Халықаралық құқық М, 2000 жыл.-----------------------[1] Дипломатиялық қызмет туралы заң 1997 ... ... ... и консульские права Республики Казахстан СарсембаевМ. 51 Стр[3] Қазақстан Республикасының Дипломатиялық ... ... заңы 1997 жыл ... Курс ... ... в 7 ... м-1990, 4 том, 140 ... Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право М.1998,4 Стр.[6] 1963 жылқы Вена ... ... 1963 ... Вена ... ... 
    
   

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дипломатиялық және консулдық құқық12 бет
Консулдық мекемелердің лауазымды қызметкерлері жасайтын нотариалдық әрекеттер3 бет
Консулдық қызметі47 бет
Мемлекеттік төңкеріс және Наполеон Бонапарттың консулдық кезеңі 20 бет
Қазақстанның ТМД мемлекеттерімен консулдық саладағы екіжақты ынтымақтастығы13 бет
Дипломатиялық хаттамалар36 бет
Жүн талшығы4 бет
Мемлекетаралық қатынас - дипломатия10 бет
Мемлекеттік бюджет қалыптасуындағы мемлекеттік баж42 бет
Напалеон Бонапарт өмірбаяны3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь