Экологиялық қауіпсіздік ұғымы және оның экономикалық аспектісі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ
1.1 Экологиялық қауіпсіздіктің мәні, қажеттілігі

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПБУЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
2.1 Қазақстан Респбуликасындағы экологиялық қауіпсіздікті жетілдіру тетіктері

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасы үшін экологиялық қауiпсiздiк мәселелерi мен жағдайлары бүгiнгi таңда маңызды орын алып тұр. Мемлекетiмiздiң тәуелсiздiгiмен бiрге жаңа экологиялық қауiпсiздiк жүйелерiн басқару да бой көтерiп келедi. Дұрыс басқару қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттiк саясатын уағыздап, табиғи ресурстарды рационалды пайдалану үшін өте қажет. Өкiнiшке орай Қазақстанда көптеген жылдар бойы өндiрiсте табиғи шикiзаттарды өндiргенде, қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды шығару көп мөлшерде болды.
Елiмiзде экологиялық қауiпсiздiктi және тұрақты экономикалық дамуымызды қамтамасыз ету мақсатымен, 2003 жылдың 3 желтоқсанында Президенттiң Жарлығымен Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған Экологиялық қауiпсiздiк концепциясы жарияланды. Бұл концепция қабылдағаннан бастап көптеген маңызды өзгерiстер болып жатыр. Қоршаған ортаны қорғау заңдылықтар негiзi құрылды. Бiрқатар халықаралық келiсiмдерге қол қойылды. Қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесi құрылды. Концепция қоршаған ортаны қорғау мониторингiнiң бiркелкi жүйесiмен iске асыруды ұсынады. Экологиялық қауiпсiздiк ол - халық қауіпсiздiгiнiң маңызды бiр бөлiгi.
Экологиялық қауіпсiздiк бағытында Мемлекеттiк саясаттың мақсаты, ол - табиғи жүйенi қолданудың қорғалуы. Адам өмiрiндегi ең маңызды жағдайларды ескере отырып, табиғатқа зиян тигiзбеу. Өндiрiстi дамытумен қатар ғылыми-техникалық зерттеулердi күшейту. Экологиялық қатердi болғызбау үшін халық шаруашылығын, өндiрiстi байланыстыра отырып, экологиялық-экономикалық талдаудың әдiстерiн пайдаланып, қоршаған ортаға шығарылатын ластағыштар деңгейiн салааралық модель арқылы талдап көрсету қажет-ақ.
Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін технологиясы бар мемлекеттің келешегі зор. Қазақстан Президент Н.Ә. Назарбаев 2006 жылғы Жолдауында халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде тоқтала келіп былай деді: «2006 жылы біздің экологиялық заңнамаларымызды халықаралық озық актілермен үйлестіруге, жаңа стандарттарға көшуге, мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған Экология кодексі қабылдануға тиіс.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты 2006 жылғы Жолдауы, www.president.kz. сайты
2. Бекмаганбетов Р. «Экономико-экологические факторы и механизмы их развития в условиях рынка»// Экология. Устойчивое развитие№12, дек. 2004 г.
3. Кажымуратова А. «Влияние экологического фактора на уровень жизни населения в Республике Казахстан»// Саясат-Policy №7, 2002 г.
4. Айтуғанова З.Ш. «Экологиялық қауіпсіздіктің экономикалық мәселелері» дисс. жұмыс. 2003 ж.
5. Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы" Заңы, 1998 жыл, 26 маусым.// Егемен Қазақстан газеті.
6. «Қала мен Дала» газеті, «Экологияның өзекті мәселелері» атты мақала, 2004 ж. 26 мамыр.
7. Ақиқат журналы, «Экологияның экономикалық залалдары» атты мақала, 2006 ж №4, 58 б.
8. Айтуғанова З.Ш. «Экологиялық қауіпсіздіктің экономикалық мәселелері» диссерт. 2003ж. 45 б.
9. Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңы, Алматы. Юрист, 2004 ж.
10. Қазақстан Республикасының Конституциясының 31-бабы
11. Айтуғанова З.Ш. «Экологиялық қауіпсіздіктің экономикалық мәселелері» дисс. жұмыс. 2003 ж.
12. Қазақстан және оның аймақтары. Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі. — 2002. - №4
13. Н.Ә. Назарбаев «Сындарлы он жыл». Алматы: Атамұра, 2003. — Б.240
14. Нарибаев К.Н. Научно-технический прогресс и занятость: современные мировые тенденции. - Алматы, 1998. — С.46
    
    МАЗМҰНЫКІРІСПЕ1 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ1.1 Экологиялық қауіпсіздіктің мәні, қажеттілігі2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПБУЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ... ... ... ... ... қауіпсіздікті жетілдірутетіктеріҚОРЫТЫНДЫПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІКІРІСПЕҚазақстан Республикасы үшін экологиялық қауiпсiздiк мәселелерi менжағдайлары бүгiнгi  ...  ...  орын  алып  тұр.  ... ... жаңа ... ... ... басқару да бойкөтерiп келедi. Дұрыс басқару қоршаған ...  ...  ... уағыздап, табиғи ресурстарды рационалды пайдалану үшін өте қажет.Өкiнiшке орай  Қазақстанда  көптеген  ...  бойы  ...  ... ... ... ... зиянды қалдықтарды шығару көпмөлшерде болды.Елiмiзде  экологиялық  қауiпсiздiктi  және  ...  ... ... ету мақсатымен,  2003  жылдың  3  ... ... ...  ...  2004-2015  жылдарғаарналған ... ... ... ... Бұл ... ... ... маңызды өзгерiстер болып жатыр. Қоршағанортаны қорғау заңдылықтар негiзi құрылды. Бiрқатар халықаралық келiсiмдергеқол қойылды. ... ... ... ... ... ... Концепцияқоршаған ортаны қорғау мониторингiнiң бiркелкi жүйесiмен iске асырудыұсынады. Экологиялық қауiпсiздiк ол - ... ... ... ... қауіпсiздiк бағытында Мемлекеттiк саясаттың мақсаты, ол -табиғи жүйенi ... ... Адам ... ең ... жағдайлардыескере отырып, табиғатқа зиян тигiзбеу. Өндiрiстi дамытумен қатар ғылыми-техникалық зерттеулердi күшейту. Экологиялық қатердi болғызбау үшін ... ...  ...  ...  экологиялық-экономикалықталдаудың әдiстерiн пайдаланып, қоршаған ортаға шығарылатын ... ... ... ... ... ... ...  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ететін  технологиясы  бармемлекеттің келешегі зор. Қазақстан ... Н.Ә. ... 2006 ... халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғау жәнеэкологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде тоқтала келіп ... ... жылы ... ... ... халықаралық озық актілерменүйлестіруге, жаңа стандарттарға көшуге,  ...  ...  ... ... ... кодексі қабылдануға тиіс.Тұтас алғанда, біз 2010 жылы қоғамның ... ... ... стандарттарын жасауға тиіспіз»/1.Экономика және экология проблемаларына, ... ... ... ... ... ... туралы айтар болсақ, онда отандықғалым М.С.Тонкопийдің «Экономика и экология» еңбегін атап ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... АСПЕКТІСІ1.1 Экологиялық қауіпсіздіктің мәні, қажеттілігіӘлемде адамзат тіршілігі бар ортаға біздің білуімізше әзірше тек Жерғана жатады. Табиғатпен оның ... ... ... мен ... ... ... ... әл-қуатын арттырудың негізіболып саналады. Сондықтан ... ... ...  ...  ... ... ... мәселелерінің бірі.Қоршаған ортаны қорғау дегеніміз табиғат пен ... ... ... ... ауаны, суды, жер мен оның қойнауын, жануарлар менөсімдіктер дүниесін тағы ... ... ...  ұтымды  пайдалану,сауықтыру,  сапасын  жақсарту,  ...  Бұл  ...  ... ... ... ... актілермен, азаматтар менқоғамдық  бірлестіктердің  белсенді  ...  ...  ... ... ... ... ... асырылады.Қазақстанда «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заң 1991 жылы қабылданған.Осы заң қазіргі және болашақ ұрпақтардың мүдделері үшін ... ... ... экономикалық және әлеуметтік негіздерін белгілейді жәнеэкологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, шаруашылық және  өзге  ... ...  ...  ...  ...  әсерін  болғызбауға,биологиялық алуан түрлілікті сақтау мен ... ...  ... ... ортаны қорғаудың негізгі принциптері:• халықтың денсаулығына, өміріне, еңбегі мен демалысына қолайлы түрдеқоршаған ... ... ... мен ... ... ... және ... ұрпақтардың салауатты өмір сүруіне ... ... ... үшін ... ... ... ... экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз  етушараларын ... ... ... ... ... жүйелерді қалпынакелтіру;• табиғи ресурстарды толық тиімді түрде пайдалану және молықтыру;• қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы төлеуді енгізу;• биологиялық алуан түрлілікті, ғылыми және ... ... бар ... ... ... табиғи аймақтарды сақтауды қамтамасыз ету;• қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды реттеп, олардың ... ... ... орнату;• табиғатқа нұқсан келтіруге жол бермеу;• халықтың, қоғамдық ұйымдардың, бірлестіктер мен жергілікті басқаруоргандарының қоршаған ...  ...  ...  ...  ...  жәнедемократиялық жолмен қатысуы;• халықаралық құқық ... ... ... ... ... ... принциптерін сақтау негізінде жүзеге асыру.Қауіпсіздік сыртқы және ішкі ... ... тірі ... шарасы. Ал адам қауіпсіздігінің өз ерекшеліктері бар, адам басқатірі организмдерден ... ... ... ... өз өмір ... ... алады. Сондықтан болуы ықтимал қатерлер табиғи қатерлердіңқатарына жатпауы да ... ... ... ойлы ... ... өте тез ... антропогендік орта жасап үлгерді. Бұл ортаға ... оның ... ... өзі де, ... ... кете ... емес.Міне, сондықтан адамның кез келген іс-әрекеті әкелетін пайдасыменбірге кері ... де ... ... ... ... ... жарақаталу, ауыру, тіпті қазаға ... ... ... ...  ... ... ... және өмір сүру ортаны кешенді қорғау шаралары дептүсінуіміз қажет. Іс-әрекеттің түрі ... ... ... ... ... ... Кешенді қорғану шаралары мынаны қамтиды: құқықтық,ұйымдастырушылық, экономикалық, техникалық, санитарлық- гигиеналық, емдікшаралар.Адамның іс-әрекетінің қауіпсіздігі - ... ... мен ... ... ... тұйық шеңбер.Әрине, адамның іс-әрекетінің процесінде қауіп-қатер  әр  уақыттаболғанымен, ылғи да бола ... ... ... ... үшін үш ... ... қауіп нақты бар; адам қауіп-қатер аймағында; адамның қолындағықорғану құралдары ... ...  –  бұл  ...  кезінде  қауіп-қатердіңболмайтындығы айқын болған жағдайҚазақстан Республикасы экологиялық қауіпсіздігінің тұжырымдамасындаэкологиялық ... ... ... энергия және ресурссақтаушы технологиялар негізінде табиғат ... ...  ... ... өзгерістер енгізу қажеттігін алға тартады.Экологиялық  қауіпсіздік   Қазақстан   ...   ... ... ... және ... бөлігі ретінде жекеадамның, қоғам мен мемлекеттің қоршаған ... ... тыс ... ... ... дүлей апаттардан өнеркәсіптік авариялар менкүйреулерден қорғалу дәрежесімен айқындалады.Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы осылардың экологиялық ... ... ... ... - жеке адамның, қоғамның өмірлік маңыздымүдделері мен құқықтарын қоршаған ортаға антропогендік және ... ... ... туындайтын қатерден қорғалуының жай-күйі.Сондықтан Қазақстан Республикасы экологиялық қауіпсіздігінің 1) табиғи-тарихи негіздері, 2) принциптері (қағидаттары), 3)стратегиялық мақсаты, 4)басқару ... 5) ... ... және ... ... ... ... негіздерге -  Қазақстан  ...  ... оның ... ... шөл және ... ... табиғаттыпайдаланудың  ресурстық-шикізаттық  жүйесі,  халық  шаруашылығы  кешеніөнеркәсіптердің, ... ... ... ...  ... ... мен ... табиғат жүйелері жатады.2. Қазақстан Республикасы ... ... ... Республикасы экологиялық қауіпсіздігінің тұжырымдамасында Жерпланетасының тұтастығы мен ... ... ...  ... ... Декларациясының принциптеріне сәйкестендірілген.Олардың қатарында мыналар бар: адамдардың табиғатпен үйлесімдіктесалауатты және жемісті өмір сүру ... ... өз ... ... ... егеменді құқығын іске асыруы және ұлттық юрисдикцияныңқолдануы шегінен тыс басқа ... ... ... қоршағанортаға келтірілген залалы үшін жауапкершілікті мойындауы;  мемлекеттіңқоршаған ортаны дамыту мен ... ... ... іске ... ... ... ... қажеттіліктерін әділетті қанағаттандыруды қамтамасызетуі, мемлекеттің экологиялық ... ... ... ел ... ... оның ... мен мүмкіндіктерін пайдалану және басым түрдееске алуы; жердің экологиялық жүйесін сақтау, қорғау және оның ... ... ... ... ... ауқымды әріптестік пенынтымақтастық, өндіру мен ... ... ... ... ... және істен шығару әрі тиісті демографиялық  саясатты  қуаттаунегізінде тұрақты даму мен ... ... өмір ... ... ... ... ортаны тиімді пайдалануда әйелдердің маңызды ролі жәнеолардың тұрақты дамуға қол жеткізу үшін жан-жақты ... ... ... ... ... мәселелерді шешуге пәрменді қатысуыүшін жағдайлар туғызу, мемлекеттің қоршаған ортаның сапасы мен оған ... ... ...  ...  ...  ...  ашық  ... шешімдер қабылдау процестеріне қатысу мүмкінділігін қамтамасызету, жұртшылықтың хабарлылығын дамыту және ... ... ... ... ... мен  міндеті:халықаралық қатынастарда, интеграциялық процестерде ... ... ... ... алу;- ... ... жай-күйіне жүргізілетін бірыңғай мониторинггіңжүйесін енгізу;- экологиялық қауіпсіздік пен табиғат ... ... ... ... ... ішінде, іргелі (фундаментальный) проблемалар  жөніндегіғылыми зерттеулердің өзара орнатылуын қамтамасыз ету;- Қазақстан Республикасының табиғи орта ... ... ... ... ... аудандастыру мен арнаулы картаға түсіру;- қоршаған ортаны қорғауды және табиғат  ...  ... ... қорғау заңының жүйесін жасау,  экологиялық  бақылаужүйесін жетілдіру;- ... ... ... ... ортаны қорғау мен тұрақтыпайдаланудың экологиялық бағдарламаларын, жүйелерің әзірлеу;- экологиялық білім және тәрбие беру жүйесін дамытуды;- қоршаған ... ... мен ... ... экономикалықтетігін (механизімін) жасау;- қоршаған ортаны қорғау мен ... ... мен ... ... ... жөнінде халықаралық ынтымақтастық  бағдарламаларынәзірлеу.Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздігінің ... ... ... ... бағыттары - ресурс сақтаушы экологиялықтаза технологиялар әзірлеу және енгізу, жұмыс істеп ... ... ... және ... ... ... ... және адам тұрмысының дамуын қамтамасыз ету.1998 ... 26 ... ... енген  Қазақстан  ... ... ... ... ... ... "экологиялыққауіпсіздік - жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің өмірлік маңызды мүдделерімен құқықтарының қоршаған ортаға ... және өзге де  ... ... ... ... ... деп анықтамаберілген/5/.Сонымен экологиялық қауіпсіздік дегеніміз не? Шамамен экологиялыққауіпсіздіктің 500-ге тарта анықтамасы бар ... ... ... ... ... ... онда бұл дегеніміз халықтың антропогендіжәне табиғи ... ... ... мәнді биологиялық жүйеден қорғалуы.Жалпылама шама ретінде қазіргі таңда экологиялық тәуекелді атап ... ... ... ... бір ... ... биологиялық жүйеніңкүйреуінің ықтималдығы болып табылады. Осы шама ... ... ... ... атап  ...  ...  ...  сақтауұйымында, сондай-ақ Қазақстан Республикасында да ресми шама болып табыладыҚазіргі ... ... ... ... ... ие болатүсуде. Бұл туралы мамырдың 25-інде Астанада ашылған қоршаған орта ... ... ... ... ... 5-ші отырысында  ҚазақстанРеспубликасының Премьер-Mинистрі Даниал Ахметов айтты. Сондай-ақ, Премьер-Mинистр Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне ... ... ... жеткізді. Атап айтқанда, республикада 2004-2005  жылдарғаарналған экологиялық  қауіпсіздік  ...  ...  ... ... ... ... мүшесі болып табылады.  Бізэкологиялық қауіпсіздік  проблемалары  жөніндегі  ...  ... ... ... аймағында біздің ел Шанхай ынтымақтастығыұйымы, Азиядағы өзара іс-қимыл және ... ... ... ... табысты қарым-қатынастар орнатуда», - деді ол/6/.Қазақстан егемендік алған соң көптеген экологиялық ... ... ... Көз алдымызда  жоғалып  бара  жатқан  Аралмәселелері, ядролық сынақтар ... кең ... елді ... ... және ... да ... орындарының зиянды қалдықтармен күресукеңес өкіметінің Қазақстанға мұраға қалдырған еншісінің  бірі  ... орта мен ... ... зиянды мәселелердің басым бөлігіқұпия түрде сақталып келген болатын. Дегенмен, бүгінгі күні ... ... және ... ... алаңдарының зардаптарын ғаламдық проблемаларғажатқызуға толық қақымыз бар», деді экология министрі. Оның ... ... ... 2003 жылы ... ... ... алғашрет экологиялық қауіпсіздік мәселесі көтеріліп, ол бойынша маңызды шешімдерқабылданды. Сонымен қатар,  ...  ...  ...  ... ... ... ... мақұлдады."Елің сенің ертегі, жерің сенің ертегі!" деп "Қыз Жібек" жырында Шегеақын суреттейтін еліміздің сұлу табиғатын сақтап қалу мәселесі енді ... ие ... мына жайт ... ... ... ғана ... және ... ортаны қорғау министрі болған ... ... ... ... ... ... отырысының  күнтәртібіне экология мәселесі шығарылмақ. Таяуда елді елең ... ... ... ... ... біз тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш "экологиялықатласын" жасауды аяқтап оны ... ... ... ... мемлекет сонау 1983жылғы мәліметтерге құрылған Қазақ ... ...  ...  келгенболатын". Осылайша, жыл соңында әр қазақстандық көсілген кең-байтақ ... өзі ... ... ... ... дәл қазір  қандайдеңгейде екендігін, сондай-ақ ... қай ... ... ... ... ... ... біле алады.Нұрлан Исқақов бұдан былай экологиялық  талаптар  жоғарылайтыныннықтайды. ... егер ... ... болса, түпкі нәтиже – сондағысу сапасын «таза ауыз су» дәрежесіне жеткізу ... «Біз ... ... су сапасына дейін тазартуға тиіспіз, – дейді ... ... ...... ... Нұра ... улы сынаптан  арылту  жобасыдаярлануда, соған қатысқан жапондық делегация озық ... ... ... осы ... көрсеткіш нысанға алынатынын мәлім ... Ол  ... ... біз ... ... ... біз ... қаржыменқамтимыз». Әйткенмен, Қазақ жерінің ... бір ... ... ... ел ... ... әзірге жетпесі анық. Оған, тіпті дәулеттіелдер де батылы жетіп, бара ... ... ... ... әжетке жаратпақ. – Германияда «таза зоналар» әдісі қолданылады,– деп баяндайды Нұрлан Әбділдаұлы. – Мысалға, Рейн ... ... ең ... бірі болғанын білесіздер, қазір ол әлемдегі ең таза ... ... ... ... ... және фаунаның тіршілік кешуіүшін ... ең таза ... ... алған және сол тұстардан тазалықтыақырын-ақырын өзеннің бүкіл бойына ... ... ... осы  ... қадамдарымыз бар.«Тәуелсіз Қазақстанның қазіргі кезеңдегі даму жағдайында экономикалыққауіпсіздікпен қатар экологиялық қауіпсіздікті сақтаудың ... ... ... ... ... ... Қазақстанның дамуындатөмендегідей экономикалық өзгешеліктер және әлеуметтік ерекшеліктерді бөліпкөрсетуге болады:-   табиғи ресурстарды ... ... ... шикізаттардыесепсіз, орасан зор көлемде шығару және сату, тұрмыстық және ... ...  ...  ...  ...  ... ... тозғанын айналымнан шығарып тастап, тек қана жаңажерлерді игеру арқылы экономиканы экстенсивті ...   ... ... үнемі кері әсер ететін табиғи ... ... ... беру ... ... ... құрылымынөзгерістерге ұшырату;- экономиканы милитаризациялау;- техникалық жүйенің осалдығы және экологиялық қауіп-қатері жоғарыкәсіпорындардағы кадрлар ... ... ... ... ... процестерде қолданылатын табиғатқорғау жабдықтарының ескіруі және ... қала ... ...  ...  ресурстарды  пайдалану  есебіненэкономиканың мемлекеттік және ... ... ... ... ... ... ... және антропогендік апаттар, апатты жағдайлар және түрлібақытсыздықтар»/8/.Адамның бірінші байлығы – денсаулық.  ...  ...  ... ... ... адам денсаулығына орасан зиян келтіретініанық. Қазақстан аумағында жүргізілген зерттеулер көрсеткеніндей, біздіңазаматтардың ... кері әсер ... ең ... ... ... ... ... фактор (42,1 пайыз) болып отыр.Адамзаттың, әсіресе, планетаның биосфера региондарындағы ... қиын ... ... (оның ішінде  Қазақстан  да  бар)экологиялық ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі қатерін бәсеңдетуді ескере отырып, реформалардыңэкономикалық мүдде пирамидасын және ... ... ... қазбалар игерудің ақылға қонымды, табиғи-тарихи және ... ... ... ... ... ... ... керек. Еліміздіңмемлекеттік институттары мен субъектілері және  объектілерінің  қандайэкологиялық жағдайда ... ... алу ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПБУЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ... ... ... экологиялық қауіпсіздікті жетілдірутетіктеріЭкологиялық қауіпсіздіктің ... ... және ... ... ... ... қатар үкіметаралық ұйымдардыңбірлескен отырыстарында жақын арада және ұзақ мерзімге атқарылатын ... ... ... ... қажеттігі туындап отыр.Бейімделудің әмбебаптығы экологиялық қауіптілігі жоғары ... ... ... ... ...  ... мүмкіндік туғызады. Әлемдік қауымдастық алдында ластануды анықтаутәсілдерінің біртектілілігін, газ және суды тазалаудың тиімділігі ... ... және ... мен ... ...  әзірлеуде,экология-экономикалық фундаментальды ғылыми зерттеулер жүргізуде ... ... ... ... ... ... Вена ... қорытынды құжатындаатмосферада, су мен топырақта экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіружәне сақтау, күкірт, азот ...  ...  ...  ... 30%-ға уақтылы және тиімді азайту атап көрсетілген. ЕЭК ... ... ... ... және ... тиімді пайдаланудыңаймақтық стратегиясының маңыздылығы туралы баса айтылған.Қазіргі кезең адамының ерекше ... ... - ... ... ... қалу қызметімен анықталып отыр. Экологиялық дағдарыстан шығужолындағы ... ... ... даму ... алып  ... дамудың анықтамасы бойынша экология мен экономика ... ... даму - ... ... табиғи және әлеуметтік дағдарыссыздаму.Биологиялық алуантүрлілікті сақтау концепциясына сәйкес биологиялықалуан түрлілікті қорғаудың Ұлттық Баяндамасы ... ... ... ету ... ... ... ... жатады:- қаржы ресурстары және оларды пайдалану механизмі;- экологиялық қауіпсіз технологияларды қолдану;- тұрақты дамуды ... және ... ... ету.Бұл мәселелердің біздің Республикамыздың тұрақты дамуын қамтамасызетуде маңызы ерекше.Адамзат дамуының жаңа формуласы: жақсы ... — бұл ... ... жақсы экономика — бұл жақсы экологияны қамтамасыз ету ... ... ... ... қоғамды тұрақты дамытудың лайықтысы адам болып қалабереді. Сонымен тұрақты дамудың бірыңғай құрамдас үш моделі: ... ... ... ... экономикалық өсу және демографиянықоса алғандағы әлеуметтік даму болып есептеледі.Экологиялық білім берудің ... ...  -  ...  ... ... ... ету.Экологиялық жауапкершілік адамның мына қасиеттерімен ... ... ... ... ... ... ... жақын кезеңдегіжәне болашақтағы нәтижелерін болжай білу, өзіне және басқаларға сын көзбенқарай ... ... ... ... және ... ... зиянды әсер етуменбайланысты адамдардың барлығының қажетті деңгейде экологиялық дайындығыміндетті түрде болуы керек.Экологиялық ... беру - ... ... ... білімдердімеңгеру.Білім беру жүйесін экологизациялау - экологиялық ойлардың, ұғымдар,принциптер мен көзқарастардың ... ... ... және  экологиялықбілімді әртүрлі салалардың мамандарын дайындау.Экологиялық  қарым-қатынастарды  ...  ...  ... заңдарды қабылдаудан басталады.Құқықтық мемлекеттегі адамдардың арасындағы қарым-қатынастар жалпығабірдей міндетті құқық нормалары болып ...  ...  ... сарқылуы мәселесін шешу үшін төмендегі іс-шараларды жүзегеасыру қажет:1) суды ... ... ... ... ... суды бірнеше рет қайталап пайдалану (тұйық цикл)3) ауыз су мақсатында берілген суды өндірістік процестерде ... ... ... ... ... суларына қатысты.4) ауыз суды тамаққа, тұрмыстық мақсатта пайдаланатын судан ... ... Суды ... ... беру және оның ысырап болмауына жол бермеу5) суға экономикалық тұрғыдан негізделген баға  қою.  ...  ... ... ... ... ... төмендетуге болады.Күн - энергияның іс жүзінде сарқылмайтын көзі. Оны ... ... яғни ... ... ... айналымы, ауа массаларыныңқозғалысы және т.б. арқылы пайдалануға болады.Көбінесе Күн энергиясын жинау әр ... ... ... Күн ... электр энергиясына айналдыру фотоэлементтердіңкөмегімен жүзеге асырылады. Күн ... бай ... ... ... ... күн энергиясымен электрификациялау жобаларыжасалған. Күн энергиясын фотосинтез немесе биомасса арқылы алуға ... ... ... ең ... жолы-органикалық затты жағу.Ертеден келе жатқан энергия көзі ретінде желдің ролі ерекше. Жүздегенжылдардан бері жел механикалық энергия көзі ретінде қолданып ... ... ... ... алуда пайдалану тек соңғы жылдарда ғана қызығушылықтуғыза бастады. Жел ... ... ... ... Нидерланды,Дания, Швеция, Германия және т.б. елдерде жүргізілуде.Теңіз, мұхит, термалдық сулардың энергетикалық ресурстарын пайдалану.Теңіздер мен мұхиттардың су массалары ... ... бай. ... ... мен ... ... ... энергиясы, сонымен қатар, әртүрлі тереңдіктер температураларының градиенті жатады.Мұхит суларынан энергия ... үшін ... ... сулардыңтемпература градиентін пайдалануға болады.Термоядролық энергия. Қазір атом энергетикасында энергия көзі ... ... ... ... ... ... ... басқа әдіспен де өндіруге болады. Ядролық синтезпроцесінде екі ядроны ... бір ауыр ... алу ...  ... ... өте ... ... синтездің бастапқы элементі-сутегі,ал соңғы элементі - гелий. ... ... ... де ... ... зиянды емес және олардың қоршаған ортадағы мөлшерін сарқылмайды деугеболады.Адамзат қоғамының энергия өндірудің дәстүрлі емес ... ... ... егемендік алған соң көптеген экологиялық проблемаларменбетпе-бет қалды. Көз алдымызда жоғалып бара жатқан Арал мәселелері, ... ... кең ... елді ... ... ... жәнебасқа да өндіріс орындарының зиянды қалдықтармен күресу кеңес өкіметініңҚазақстанға мұраға қалдырған еншісінің бірі ... ... орта ... ... ... ... ... бөлігі құпия түрде сақталыпкелген болатын. Дегенмен, бүгінгі күні Арал, Каспий маңы және ... ... ... ... ...  ...  толыққақымыз бар.ҚОРЫТЫНДЫҚазіргі заманғы ғылыми-техникалық прогрестің қарыштап алға басуыадамзат омірін ... ... игі ... ... ... қоршаған орта-табиғатқа орны толмас орасан зор зиян да ... ... ... ... ... бірге оған бағыну керек»,- деген сөзін еске салғанжөн. Біздер осы ... ... ... ... ... ... мен ... мәселелер ұлттық дәрежеден көтеріліп,бүкіл дүниеәлемдік аса маңызды проблемаға айналып отыр. Әлі де ... ... ... ... ... ... ортанықорғау шаралары оң бағытта дамымай отыр. Жалпы санамызда табиғат ... ... ... ... мол дүние деп  бағалаудың  басымболғандығынан оны экстенсивті түрде игерумен келе ... ...  орай  ...  ...  ...  әлеуметтік-экономикасының қайта құрылу процесінің онан әрі жүзеге асырылуы ...  ...  ...  мен  ...  ...  ... зерттеуді талап етеді, яғни осы проблемалар оның әлеуметтік-экономикалық ... ... бір ... ... ... ... сипаты, экономикалық және әлеуметтік сипаттағы ... ... ... ... және ... ... ... үшіннегіз болды.Қазақстанның  қазіргі  кезеңдегі  даму  ...  ... пен ...  ...  ...  ...  ерекше.Сондықтан да, экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан Қазақстанның ... ... және ... ... ... ... ... қауіпсіздіәкті қамтамасыз ету үшін кешенді іс-шараларқолдануымыз қажет.Ең ... ... ... ... ...  ...  арқылыэкологиялық қауіпсіздікті арттыру қажет. Әрине бізде көптеген экологиялықзаңдар қабылданған, бірақ олардың көпшілігі әлі де жақсы ... ... ... ... ... ... ... дамып келеді, ал экологиялықзаңдардың көбісі осы жағдайларға бейімделмеген.Экологиялық қауіпсіздікті арттырудың бір көзі экологиялық ... ... ... ... ... ... ғана біздің ұрпақэкологиялық қауіпсіздікті жетілдірудің қажеттілігін сезініп өседі. Осығанорай табиғатты тиімді ... ... ... деп ойлаймын.Қазіргі уақытта экономикада экологиялық бағыттың дамуы қажет, өйткені,экология-экономикалық бағалаусыз шаруашылықтың даму ... ... ... ... ... ортаның элементтерін дәстүрлі экономикалықесептеулерге уақтылы кіргізе алмау қиындығы туындап отыр. Сондықтан адамныңөндірістік ... ... ...  ...  ... ... ... ТІЗІМІ1. Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс ... ... ... ... барынша қабілетті 50 елдің қатарынакіру стратегиясы» атты 2006 жылғы Жолдауы, www.president.kz. сайты2. Бекмаганбетов Р. ... ... и ... ... в ... ... ... Устойчивое развитие№12, дек.2004 г.3. Кажымуратова А. «Влияние экологического фактора на уровень жизнинаселения в Республике Казахстан»// ... №7, 2002 г.4. ... З.Ш. ... қауіпсіздіктің экономикалық мәселелері»дисс. жұмыс. 2003 ж.5. Қазақстан Республикасының "Қазақстан ... ... ... ... 1998 жыл, 26 ... Егемен Қазақстангазеті.6. «Қала мен Дала» газеті, «Экологияның өзекті мәселелері» атты мақала,2004 ж. 26 мамыр.7. ... ... ... ... ... атты ... 2006ж №4, 58 б.8. Айтуғанова З.Ш. «Экологиялық ... ... ... 2003ж. 45 б.9. ... ... «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңы,Алматы. Юрист, 2004 ж.10. Қазақстан Республикасының Конституциясының 31-бабы11. Айтуғанова З.Ш. «Экологиялық қауіпсіздіктің экономикалық мәселелері»дисс. жұмыс. 2003 ж.12. ... және оның ... ... ... ... агенттігі. — 2002. - №413. Н.Ә. Назарбаев «Сындарлы он жыл». Алматы: Атамұра, 2003. — ... ... К.Н. ... прогресс и занятость: современныемировые тенденции. - Алматы, 1998. — С.46 
    
   

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай кенорындарындағы экологиялық қауіпсіздіктің құқықтық аспектісі33 бет
«Экономикалық ақпараттар жүйесінің қоғамдағы даму рөлі»5 бет
Мемлекеттік шекараны қорғау ел тыныштығының, ұлт қауіпсіздігі мен экономикалық тұрақты дамуының кепілдігі75 бет
Қазақстан Респбуликасындағы экологиялық қауіпсіздікті жетілдіру жолдары21 бет
Қазақстан Республикасындағы экологиялық дағдарыстар45 бет
Қазақстан Республикасындағы экологиялық проблемалар және оларды жоюдың құқықтық жолдары80 бет
Музыкалық қабылдау – әлеумет мәдениеттік және психологиялық-педагогикалық мәселесі. Музыкалық қабылдаудың түрлері4 бет
Студенттердің рухани-адамгершілік дамуына «Өзін-өзі тану» дәрісінің ықпалы3 бет
Қазақстанда табиғатты қорғау ғылым аспектілерінің орнығуы3 бет
«Жаңа формация мұғалім іс-әрекетінің психологиялық-педагогикалық аспектісі» пәніне жалпы түсінік17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь