Нарықтық жағдайдағы негізгі қорлардың экономикалық мәні және мағынасы

Жоспар.


Кіріспе

1. Бөлім. Нарықтық жағдайдағы негізгі қорлардың экономикалық мәні және мағынасы
1.1. Нарықтық қорлар экономикалық категория ретінде және олардың өндіріс процесінде рөлі
1.2. Негізгі қорлар қозғалысы, жағдайы және бар болу көрсеткіштері
1.3. Негізгі қорларды бақылау.
1.4. Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы.

2. Бөлім. Негізгі өндірістік қорларды тиімді пайдалануды талдау
2.1. Негізгі қорларды тиімді пайдалануды талдау.
2.2. Негізгі қорларды тиімді пайдаланудың көрсеткіштері мен факторларын талдау.

3. Бөлім. Негізгі қорларды тиімді пайдалануды көтеру
жолдары мен резервтері.

3.1. Кәсіпорынның негізгі қорларын тиімді пайдалану жолдарын жоғарылату.

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе

Нарықтық қатынастарға өтумен байланысты әр бір қоғам даму жолдарын таңдау алдында тұрады. Нарықтық экономикада шынайы экономикалық процестердің қиындығы, олардың қайшылығы және біртекті еместігі қоғамның прогрессивті тенденциялардың дамуына жауап беретін экономикалық саясаттың бағыттарын таңдау үшін айтарлықтай қиындықтар туғызады.
Қазіргі экономика – бұл бір-біріне қайшы келетін топтар қатынасы: нарықтық қатынастар жүйесі және барлық экономиканың саналы реттелуі.
Бұл мәселелерді шешу үшін кәсіпорынды тек қана техникалық потенциалмен қамтамасыз етіп қоймай сонымен қатар оларды пайдаланудың тиімділігін көтеру қажет.
Өнім өндірісі және қызмет көрсету процессінде келесі экономикалық ресурстардың түрлерін пайдаланылады: табиғи ресурстар (жер, сулы және тоғайлы, жер қойнауы); еңбек ресурстары (адамдар және олардың қызмет көрсету және тауарларды шығару мүмкіндігі); өндіріс қорлары (өндірістік ғимараттар, құрылыстар, станоктар, тасымал құралдары, материалдар, шикізат, энергия, запас бөлшектер және т.б.), адамдардың кәсіпкерлік қабілеттілігі.
Өндірістің заттанған құралдары кәсіпорын капиталы деп аталады. Капитал өндіріс құралы ретінде өнімді шығаруға қатысатын, бірақ өндіріс процесінде олардың функциясы бойынша ажыратылатын еңбек құралдары және еңбек заттары болып бөлінеді.
Еңбек құралдары негізгі өндірістік қорлардың заттай мағынасын құрайды, яғни негізгі капиталды, ал еңбек заттары айналым капиталын құрайды.
Негізгі қорлар өндіріс сферасында функциянирленеді және республиканың ұлттық байлығының басты бөлігін құрайды. Олар республиканың, кәсіпорынның техникалық потенциалын анықтайды, олардың құрамының сапалығынан және жағдайынан өндіріс темпінің өсуі байланысты.
Нарықтық жағдайда кәсіпорын меншік формасына байланыссыз өзінің меншілігінің, амортизациясының, пайдасының, кредиттерінің есебінен құрал-жабдықтарды алады, цехтер салады. Өндіріс тиімді болу үшін, ал негізгі өндірістік қорларды құруға және сатып алуға жұмсалған қаражаттар бекерге жоғалтылмауы үшін негізгі қорлар толық және тиімді пайдалануы қажет. Кәсіпорын негізгі қорларын қалай пайдалануына қарай олардың пайдасы байланысты болады, демек кәсіпорынның ары қарай дамуы да осыған байланысты.
Пайдаланылған әдебиетте

1. Қазақстан Республиасы Агенттігінің статистика бойынша үкімі 28.05.1999 ж. №17: «Негізгі қорлардың бар болуы және қозғалысы және материалды емес активтердің статистикалық есептемелерді құру бойынша құсқайлар».

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 03.09.1999 ж. №1308 үкімі: «Негізгі қорлар бойынша жылдық тозу мөлшерін бекіту туралы».

3. Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің 04.12.1995 ж. №13-5-3/10068 хаты: «Негізгі қорлар субъектін бағалау туралы».

4. Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің үкімі 21.10.1994 ж. №1178: «Қазақстан Республикасында негізгі қорларды индекстеу туралы».

5. Грабового П.Г. және Цая Т.Н. Құрылыс өндірісін ұйымдастыру – М. 1999 ж.

6. Радостовец В.К. Бухгалтерлік есеп, Алматы: Бико 1998 ж.

7. Русак Н.А. Қаржылық талдаудың негіздері, Мн: Меркаванне, 1995 ж.

8. Савицкая Г.В. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың шаруашылық қазметін талдау. Жоғарғы оқу орындарына арналған оқулық: 1996 ж.

9. Снитко Х.Ф. Өнеркәсіптік кәсіпорында негізгі қорлар есебі, конспект шолуы. – Минск: Экаунт, 1993 ж.

Құрылыс экономикасы. Под. ред. И.С. Степанова, - М., 1998 ж.

10. Кәсіпорын экономикасы. Под. ред. В.М. Семенова, - М., 1998 ж.

11. Ашимбаев Т. Қазақстанның нарық жолындағы экономикасы, Қазақстан, 1994 ж.

12. Шмолен Г. Кәсіпорын экономикасының негіздері және проблемалары – М., 1996 ж.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІОРТА – АЗИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІКУРСТЫҚ ЖҰМЫСТақырыбы: «Кәсіпорынның негізгі қорларын ... ... ... ... ... Нарықтық жағдайдағы негізгі қорлардың экономикалық мәні жәнемағынасы1. Нарықтық қорлар экономикалық категория ретінде және олардың өндіріспроцесінде рөлі2. Негізгі қорлар қозғалысы, жағдайы және бар болу ... ... ... ... Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы.2. Бөлім. Негізгі өндірістік қорларды тиімді пайдалануды талдау1. Негізгі қорларды тиімді ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері мен факторларынталдау.3. Бөлім. Негізгі қорларды тиімді пайдалануды көтеружолдары мен резервтері.1. Кәсіпорынның негізгі ... ... ... жолдарын жоғарылату.ҚорытындыПайдаланылған әдебиеттерКіріспеНарықтық қатынастарға өтумен байланысты әр бір қоғам даму жолдарынтаңдау  ...  ...  ...  ...  шынайы  экономикалықпроцестердің ... ... ... және ... ... ... тенденциялардың дамуына жауап беретін экономикалық ... ... үшін ... ... туғызады.Қазіргі экономика – бұл бір-біріне қайшы ... ... ... ... жүйесі және барлық экономиканың саналы реттелуі.Бұл мәселелерді шешу үшін ... тек қана ... ... етіп ... ... ... оларды пайдаланудың тиімділігін көтеруқажет.Өнім өндірісі және ... ... ... ... экономикалықресурстардың түрлерін пайдаланылады: табиғи ресурстар (жер, сулы жәнетоғайлы, жер ... ... ... ... және ... ... және ... шығару мүмкіндігі); өндіріс қорлары (өндірістікғимараттар, құрылыстар, станоктар, ... ... ... ... ... бөлшектер және т.б.), адамдардың кәсіпкерлік қабілеттілігі.Өндірістің заттанған құралдары кәсіпорын капиталы деп аталады. Капиталөндіріс құралы ретінде өнімді шығаруға қатысатын, бірақ өндіріс ... ... ... ... еңбек құралдары және еңбек заттарыболып бөлінеді.Еңбек құралдары негізгі өндірістік қорлардың заттай мағынасын құрайды,яғни ... ... ал ... ... ... капиталын құрайды.Негізгі қорлар өндіріс сферасында функциянирленеді және республиканыңұлттық байлығының басты бөлігін құрайды. Олар республиканың, кәсіпорынныңтехникалық ... ... ... ...  сапалығынан  жәнежағдайынан өндіріс темпінің өсуі ... ... ... ... ... байланыссыз  өзініңменшілігінің, амортизациясының, пайдасының, кредиттерінің  есебінен ... ... ... салады. Өндіріс тиімді болу үшін, ал негізгіөндірістік ... ... және ... ... ... қаражаттар бекергежоғалтылмауы үшін негізгі қорлар толық және тиімді пайдалануы қажет.Кәсіпорын ... ... ... пайдалануына қарай  олардың  пайдасыбайланысты болады, демек кәсіпорынның ары қарай дамуы да ... ... ... жұмыс тақырыбы «Кәсіпорынның негізгі қорларын ... ... ... Пайдалану анализі және негізгі  ... ... ... ... ... Е.Е. ... ... Г.В. Снитко және т.б. жұмыстары арналған, олардың еңбектері осыжұмыста тақырыпты ашу үшін ... Осы ... ... ... және ... ... теориялық және методологиялық сұрақтарғаайтарлықтай еңбектер енгізген.Курстық жұмыстың ... ... ... жағдайдағы  негізгіқорлардың мәні және ... ... ... ... ... яғни негізгі қорлар нені көрсетеді, кәсіпорынның ... ... ... қорлардың классификациясы, құрамы және құрылымызерттеледі. ... ... ... ... ... және мақсаттарыкелтірілген. Негізгі қорлардың амортизациясы оның жәй-жәй қалпына келупроцесі ... ... ... ... қорларының әр  түрлібағалануы қарастырылады.Курстық жұмыстың екінші ... ... ... және ... ... база ретінде пайдаланылатын «Мұнайгазқұрылыс» ААҚ негізгі қорларынталдауға ... ... ... ... ... толықтай көрсетуүшін екінші бөлімнің бірінші  ...  оның  ...  ... ... ... ... талдау жүргізіледі.Кәсіпорынның 2 жылдық мәліметтерін пайдаланып олардың ... ... өсу ... ... ... ... және т.б. ... Кәсіпорынның  дамуына  байланысты  болатын  оның  ... ... ... ... ... ... әлсіз жақтарыншығару үшін, негізгі қорлардың ...  және  ...  ...  талдау  жүргізіледі.  ...  ...  ...  ...  ...  олардың  ішінде  бізде  ...  ... және қор ...  көрсеткіштері  бар.  Олардың  өзгерусебептері, оларды өзгертетін факторлар зерттеледі.Курстық жұмыстың үшінші бөлімінде кәсіпорынның ... ... ...  негізгі  жолдары  және  ...  ...  ... ... және ... ... жетілдіру. Кәсіпорынның негізгіқорларының активті бөлігін құрайтын және оларды ... ... ... ... ... ... және оның дамуына  алыпкелетін  анализденетін  кәсіпорын  үшін  ...  ...  ... және ... қарастырылады.Курстық жұмыстың методологиялық негізгі болып кәсіпорында негізгіқорлардың есебі және анализі сұрақтарын ... ... ... кезеңдік әдебиеттер табылады.Бөлім 1. Нарықтық жағдайдағы негізгі қорлардың экономикалық мәні жәнемағынасы1.1. ... ... ... ... ... және олардың өндіріспроцесінде рөлі.Кәсіпорынның негізгі белгісі – оның меншігінде, шаруа жүргізуінденемесе оперативті басқаруында ...  ...  бар  ...  ... функционирленуінің материалды-техникалық мүмкіндігін,  оныңэкономикалық сенімділігін және дербестігін қамтамасыз етеді. Белгілі ... ірі, кіші ... ... жеке кәсіпкерлер өзінің қызметінжүзеге асыра алмайды.Негізгі қорлар – бұл өзінің құнын бөлектеп ... және ұзақ ... ... қалпын өзгертпей сақтайтын материалды заттай құндылықтар.Негізгі қорлардың кеңейтілген қайта өндіріс процесіне қатысу сипатынабайланысты олар өндірістік және ... емес ... ... ... әр бір ... өндіріс қорларының қатысуымен  жүзегеасырылады, олар ... ... ... ... заттары (материалдар, шикізаттар, сатып алынатын жартылайфабрикаттар);2. Еңбек құралдары (станоктар, машиналар және т.б.).Еңбек құралдарын ... ... адам ... ... ... ... және ... процесінде еңбек өнімін шығарады.Еңбек процесінде  ресурстарға  және  оларды  тұтыну  ... ... өнім ... ... сапалылығы, жұмысшының оныңжанұясының пайдасы және өмір сүру ... ал  ... ел ... ... ... анықтайтын бірден-бір себеп болып  адамөмірінде ... ... ... тиімсіз пайдалануы табылады.Ресурстар болып жоғарыда  ...  ...  оның  ... ... ... ... мекемелер, жанұя, жай адамиемденетін өндіріс құралдары, барлық мүмкін байлық қорлары, ... ... ... ... қаржылық және табиғи  болыпбөлінеді. Осы жұмыста олардың ішінен біріншісі ... ... – бұл ... ... ... айналған өндірістікқорлардың бөлігі, ұзақ кезең бойы өзінің натуралды ... ... өз ... ... ... және тек қана бірнеше өндірістікциклдарды жүргізгеннен кейін өтеледі.Ресурстарды негізгі және ...  ...  ...  ... және өз ... ... өнімге, қызметке ауыстырудың  әртүрлі ... әр ... ... ... ... ... ... әлеуметтікмәніне қарай меншік объектісі болып табылады және тұтынушылық құн, ... ... ... ... тұрып қалған құн секілді натуралды түрдекөрінеді.Құрылыс  кәсіпорындарының  негізгі  ...  ...  ... ... (жер ... ... құрылыстар және т.б. жылжуымүмкін емес ... ... ...  ...  ...  ... ... және шаруашылық инвентарь, арнайы инструменттер жәнебасқа да құрал-жабдықтар (библиотекалық қор, ... ... тірі ... және ... ... ... қорлары олардың материалды-техникалықбазасының негізін құрайды, олардың өсімі және жетілуі өнімнің сапасынкөтеруінің және бәсеке ... ... ... ... ... ... ... өндірістік циклдер ішінде пайдаланады, оларжәй-жәй тозады, қасиетін және қалпын ... ... ... жаңа ... ... ... ... айналым қорлары бір өндірістік процескеқатысады және өзінің құнын шыққан өнімге толықтай ауыстырады ... ... ... жаңа ... болған өнім-нанға толықтай ауыстырады).Материалды активтер сатып алыну мақсатына байланысты негізгі қорларесебінде,  құрамында,  ...  ...  ...  ... ... ал қайта сату мақсатымен сатып ... ... ... ... қор ... ұзақ уақыт бойы қаржы салу мақсатыменсатып алынған болса қаржылық инвестиция болып көрінеді.Негізгі қорлар  ...  ...  ...  ...  байланыстытөмендегілерге бөлінеді:● өндірістік – бұл өндіріс процесіне ... ... ... ... ... ... ... Оның құрамына өндірістік ғимараттар жәнеқұрылыстар, ... және ... ...  және  ... және ...  ...  ...  көлік  құралдары,өндірістік және шаруашылық инвентарь, инструменттер, көпжылдық отырғызулар.Негізгі өндірістік қорларды пайдалануды сипаттайтын экономикалық ... ... ... табылады, ол натуралды немесе ақша өлшеміндегінегізгі ... ... өнім ... ... ... емес – ... ... негізгі қорлар. Оларөндіріс процесіне қатыспайды, кәсіпорын жұмысшыларының ... ... үшін ... бойынша негізгі қорлар келесідей бөлінеді:● меншікті – ол ... ... және оның ... ... қорлар;●  арендаға алынған – ол басқа бір ... ... ... бір ... ... негізгі қорлар. Ағымды аренда кезеңде оныаренда берушінің балансында болады, ал арендаға ... ... 001 ... негізгі қорлар» көрсетіледі. Арендаға берілген негізгі қорларқатарына ұзақ мерзімге жалға берілген ... ... ... егер ... ... ... ... сатып алу құнын аренда уақыты біткенненкейін немесе бітпей тұрып ... онда ол ... ... меншігіне өтеді.Оларды сәйкесінше 121, 122, 123, 124, 125 субшоттарда «Ұзақ мерзімді жалғаберілетін ... ... ... ... - ... және ... қызметте пайдаланылатыннегізгі қорлар;●  тоқтап тұрған – уақытша пайдаланылмайтын негізгі қорлар;● ...... ... ... ... ... жойылып кеткенде ауыстыруға арналып қойылған негізгі қорлар.Заттай құрамына байланысты негізгі қорлар:● мүлікті – заттай ... бар ... ... ... ... ...... тоғайлық және сулы жерлерге (құрылыстардан басқа)капитал салымдары, яғни заттай формасы жоқ ... (жер ... ... ... ... ... ... шығындар және т.б.).Өндірілген өнім және көрсетілген қызмет қай экономика саласына ... ... ... ... қатысқан негізгі қорлар сол  экономика саласынажәне қызмет түріне ... ... ... ...  және  мақсатты  белгілеуінебайланысты ... ... ... Жер – ... ... ... сатып алынған жер көлемі жәнеқұны. ... ... ... ... «Жер ... ... құқық актісі» менбекітілуі тиіс. Инвентарлы болып жер учаскісіне  меншік құқығы ... ... жер ... ... – еңбекке жағдай жасау, ... ... ... ... және ... ... ... арналғанархитектурлы-құрылыстық объектілер. Инвентарлы объект болып әрбір ... ... ... ... – еңбек затын өзгертпейтін функцияларды орындау жолыменөндіріс процесін жүзеге асыру үшін арналған инженерлі-құрылыстық ... ... және газ ... ... эстакадалар, мосттар).Инвентарлы болып әрбір бөлек тұрған құрылыс саналады.IV. Таратқыш ...... жылу және ... ... ... ... (электроөткізу линиялары, жылу желісі,құбырлар).V. Машиналар және құрал-жабдықтар. Инвентарлы объектісі болып ... ... егер ол ... бір ... ... ... ... кіретіндер құралдар, керек-жарақтар, қоршаулар, фундамент негізгіқорлардың бұл тобы 5-ке ... Күш ... және ... – жылу және  ... ... ... әр түрлі энергияны механикалық энергияғаайналдырылатын машина-двигательдері ... және өзі ... ... ... турбиналар, іштен жану двигательдері).●  Күш машиналары және құрал-жабдықтар – еңбек өнімін ... ... ... ... ... және ... әсер етуге арналғанмашиналар, аппараттар және ... ... ... ... экскаваторлар, грейдерлер).● Өлшегіш және реттеуіш құралдар, жабдықтар және лабораториялық құралдар ... ... ... ... және өлшеу үшін арналған құрал-жабдықтар(дизаторлар, амперметрлер, микроскоптар, ... ... ... ... – бұл процестерді автоматтандыруға және жылдамдатуғаарналған машиналар, құрал-жабдықтар (компьютерлер және т.б.  ... ... да ... және ...... аппараттар жәнебасқа  да  құрал-жабдықтар  (телефон  станцияларының,  радиобуындарыныңқұралдары).VI. ... ...... және ... ... арналған жүруқұралдары (автомобиль, ... су ... ... ... ... ... ... оған қатысты құрал және жабдықтарменбірге бөлек объектілер табылады.VII.  Аспаптар  (құралдар)  –  бұл  ...  ... қол ... ... немесе металдарды, ағаштарды жәнет.б. өңдеуге арналған машинаға бекітілген жабдықтар (кесетін, соғатын,езетін, ... ... ...... ... электро вибраторларжәне т.б.). Инвентарлы объектісі болып тек  қана  басқа  ... ... ... ... ... ... ... және құралдар - өндірістік операциялардыжасауға немесе жеңілдетуге арналған құралдар – жұмысстолы, шкафтар, ... ... ...... және ... инвентарь(cтолдар, шкафтар және клемдер).X. Көпжылдық отырғызулар – жасанды, көпжылдық ... ... ... ... көпжылдық гүл отырғызулары, роза плантациялары,тірі шарбақтар және т.б.).XI. Жерді жақсарту үшін  ...  ...  ...  –шаруашылыққа пайдалану үшін жерді жақсарту ... ... ... (жер ... ... алаңды тастардан тазарту және т.б.).XII. Басқа да негізгі қорлар – библиотекалық  қорлар,  ... және ... ... өту ... бухгалтерлік есептің мақсатынегізгі қорлардың қозғалысын, шығуын,  түсімін  дұрыс  және  ... ... ... ... бар ... және сақталуын бақылау;негізгі қорлардың тозуын уақытылы және дәл есептеу, сонымен ... ... ... ... ... ... ... анықтау және осымақсатқа бөлінген қаржыларды тиімді пайдалануды басқару; тиімді пайдаланудыбасқару, мамшиндердің, құрал-жабдықтардың, көлік құралдарының және ... ... ... ... ... үшін ... ... соныменқатар өнім шығаруын көтеру үшін өндірістік алаңдарды қолдану; негізгіқорлардың пайдаланбайтын, артық ... ... ... ...  ...  ...  базасында  есептеп  ...  ... ... ... қорлардың жағдайы туралы қажетті ақпаратпеноперативті қамтамасыз ету.Негізгі қорлар қандай да ... ... ... ... ... ... жағдайы және тиімді пайдаланылуы кәсіпорынның шаурашылыққызметінің ... ... ... ... тигізеді.Нарықтық экономикаға өту шарттары еңбек коллективін өндірістің барлықматериалды-құндық факторларын ...  ...  ...  ...  тиімдіпайдалануды көтеру резервтерін тұрақты іздеуге ниеттейді. Бұл резервтердімұқият экономикалық талдау жүргізудің  ... ... және іс ... ... ... ... және оларды пайдалану – аналитикалықжұмыстың ... бір ... ... ... ... дәл ... әр ...  тиімді пайдаланудың  негізгі  ...... ... ... ... табылады.Кәсіпорынның негізгі қорларын және өндірістік қуаттылықтарын ... ... ...  оның  ...  әсерін  тигізеді:  оның  еңбекөнімділігінің өсуіне, қорқайтарымның, өнім ... ... оның ... ... ... салымдарын үнемдеуге.Өнеркәсіпті-өндірістік негізгі қорларды тиімді пайдалануды жәнежағдайын талдау мақсаты  ...  ...  және  оның  ... ... ... ... ... анықтау, оларға дегенқажеттілігін анықтау, олардың өсу ... ... ... жәнешығуын анықтау, негізгі қорлардың техникалық жағдайын ... ... ... ... ... ... ... және оған әсер еткенфакторларды анықтау, құрал-жабдықтар паркінің толықтай қолданылуын ... ... ... ... резервтерін шығару, негізгіқорларды тиімді пайдалану есебінен өнім көлемін және пайданы ... ... ... ... ... ... жәнетоқтатылғандар болып, тиістілігі бойынша – жеке меншіктегі және ... ... ...... ... қорлар (жұмыстағы, жөндеудегінемесе тоқтаудағылар).Запастағы негізгі қорларға запаста тұрған құрал-жабдықтар және көлікқұралдары (складтағы резервте тұрғандар), ... ... ... ... ... ... қорлар кәсіпорынның немесе бөлек цехтардыңуақытша  эксплуатациясын  тоқтатуын  белгіленген  ...  ... ... сол ... тиесілі негізгі қорлар. Арендағаалынған басқа бір кәсіпорыннан (ұйымдардан) уақытша пайдалануға салынғаннегізгі қорлар.Негізгі ... ... ... ... әр ... ... ... емес. Мысалға, ғимамраттардың негізгі қорлардыңтолық құны ... ... ... ... ... (44%), құрылыстар –жанар-жағармай  ...   (17%),   ...   ...   ...  (32%),  ...  және  ...... кешенді кәсіпорындарында (45%).1.2. Негізгі қорлар қозғалысы, ... және бар болу ... ... ... барын көп жағдайда белгіленген бір мезгілдегіжағдайын сипаттайды. Мысалға, есептік жылдың жыл ... және жыл ... ... ... ... ... ... болады. Бірақ кейбір жағдайларданегізгі ... бар ... ... бір ... ... ... қорлардыңқозғалысы салдарынан олардың түсімі және шығысы жүрген туралы сипаттамақажет болады. Орташа бір ... ... бар ... ... ... формуласын пайдаланамыз: а) кезеңнің басындағы және аяғындағымәліметтері бар болған кезде – ... ... жәй;  б) тең ... ... ... ... бар ... – орташа арифметикалық.салмақтанған; в) тең ... ... ... моментіне мәліметтер барболғанда – момент қатарының орташа хронологиялық. Бір ... ... ... ... құны - бұл ... жыл ... негізгіқорлардың бар болуының орташа мағыналы  ...  ...  ... ортажылдық баланстық құнынан басқа негізгі қорлардың ортажылдыққұны ортажылдық бағада есептелуі мүмкін.Негізгі қорлардың ортажылдық ... ... ... ... = Фн + Фв · Тв/12 – Фл · Тл/12            ...  Фн – негізгі қорлардың жыл басындағы құны;Фв – жыл ішінде енгізілген негізгі қорлар құны;Фл – жыл ішінде ... ... ... ... – жыл ... енгізілген негізгі қорлардыңфункционирлену уақыты;Тл – жыл ішінде негізгі қорлардың шыққаннан кейінгіөтіп кеткен уақыт.Негізгі қорлардың ... ... тозу ... ... ол ... қорларды тозу  сомасының,  оның  толық  құнынақатынасымен анықталады немесе жарамдылық коэффициентінің 1 (100%) ... ... ... ...    (1.2)немесе   ... = 1 – ... ... ... ... ... үшін жарамдылықкоэффициенті пайдаланылады, ол ... ... ... ... ... құнына қатынасымен анықталады. Жарамдылық коэффициенті шығарылатынөнімге әлі ... ... ...  ... ... Ол ... кері пропорционалды.Негізгі қорлардың қалдық құныТолық бастапқы құн(1.3)немесе   ... = 1 - ... және ... ... ... ... жыл ... жәнежыл аяғына есептелінеді. Олар негізгі ... ... оның ... ... ... ... көрсеткіштері период ішінде негізгіқорлардың түскенде және ... оның ... және ... сипаттайды.Негізгі қорларды жаңарту коэффициенті есептік кезең аяғына оның ... ... ... ... ... өндіріс көрсеткіші болыптабылады, есептік жылы қозғалысқа түскен жаңа ... ... ... жылаяғындағы негізгі қорлар құнына қатынасымен анықталады:Жаңа ... ... ... негізгі қорлар құны(1.4)Ол қозғалысқа енгізілген негізгі  қорлардың  қатынастық  сипатынкөрсетеді.Негізгі қорларды толықтырулар тек қана ... ... алу ... емес ... қатар эксплуатацияда болған негізгі қорлардың түсімінсипаттау үшін ... ... ... ... ... негізгі қорларқұныНегізгі қорлардың жыл аяғындағықұны     ... ... ... ... ... талдау үшін негізгі қордыжаңартудың  интенсивті коэффициенті пайдаланылады:Жойылған негізгі қорлар құныҚайта енгізілген негізгі ... ... ... ... жағдайда негізгі  қорларды  ... ... және ... ... тек  қана  ...  және  өте  ... ... қордың шығу дәрежесін сипаттайтын жою коэффициенті:Жойылған ... ... ... жыл ...  (1.7)Негізгі қордың қозғалысының ... ... ... ... ... ... ... қозғалысы туралы толық мәліметтердінегізгі қордың балансынан алуға болады.Негізгі қорларды ... үшін әр ... ... ... ... 2 ... ... болады: жалпыланғыш және жеке ...  ...  оған  ...  ...  ...  ... ... халық шаурашылығының барлық деңгейінде негізгіқорларды пайдалануды сипаттау үшін ... ...... ... кәсіпорында немесе оныңбөлімшелерінде негізгі қорларды пайдалануды сипаттау үшін қолданылады. Бұлкөрсеткіштер ... ... ... ... және ... ... ...  экстенсивті  пайдалану  ...  ... ... сипаттайды, ал интенсивті  пайдалану  ... ... ... ... ... өнім түсімінің көлемінсипаттайды.Негізгі  қорларды  пайдаланудың  ...  ... ... ... және ... ... жұмысуақытын  пайдалану  коэффициенттері,  ...  ...  ... ішкі сменалық тұрып қалулар көрсеткіштері және т.б. жатады.Экстенсивті пайдаланудың жеке ... ... ... ... ... ерекше орын алады, ол  бір тәулік ішіндегімашино-смен сомасының барлық машина санына қатынасымен ... ... ... ... ... ... – бұл өнім ... көлемініңөсуінің және негізгі қорларды тиімді пайдаланудың ... көзі ... ... ауыстыру коэффициенті келесі  формуламенанықталады:Ауыстыру машиндеріҚұрал-жабдықтар мөлшері(1.8)Құрал-жабдықтарды пайдаланудың ауыстырымдылығын  ...  ... – бұл ... қорларды қалыптастыруды жетілдіру. Оларды  дәлқалыптастыру процесінде кәсіпорын ... ...... күші ... ... ... ең ... пропорцияға жету қажет.Негізгі қорларды экстенсивті пайдалану көрсеткішінің ішінде ...  ...  ...  ...  ... тұрып қалу көрсеткіші де ...  ...  ие.  ... ... тұрып қалуларының негізгі себептері - өндірістіұйымдастырудың төмен  деңгейі,  жұмыс  ...  ... ... ... ... ... ... қарастырылмаған  ремонттар;  жұмысшылардың  жетілмеуі.  Құрал-жабдықтардың ішкі сменалық тұрып қалуын ... үшін ең ... ... ... ... және ...  ...  станоктардың  жәнемашиндердің жұмыс есебін автоматтандыру және механикаландырудың әр ... ... ...  экстенсивті  және  интенсивті  пайдаланукөрсеткіштерінен ... ... ... және ... ... де ... орынға ие. Өндірістік алаңдарды тиімді ... ... өнім ... көтеруге мүмкіндік береді және осыменкапитал салымдарының мөлшері қысқартады; босатылған ... ... жаңа ... ... ... тез ұйымдастыруға болады,осының арқасында уақыт ұтамыз.Көп жағдайда жоғарыда айтылып кеткен құрал-жабдықтарды пайдаланудыңэкстенсивті ... ... ... көрсеткіштерінің пайдалану дәрежесінғана көрсетеді, сондықтан негізгі қорлардың барлық ... ... үшін ... ...  шаруашылығының салаларында жалпылағышкөрсеткіштері қолданылады.Олардың ішінде маңыздысы – ... ... ... ... ... ... орташа жылдық құнына қатынасымен анықталады.ФО = Q/Fc                  ...     Q - ... ...... қорлардың орташа жылдық құны.Қорқайтарым негізгі өндірістік қорларға жұмсалған әрбір тенгеніпайдаланудан ... ... ... Бұл  ...  ... ... пайдаланудың  және  өндіріс  нәтижелерінің  ... ... ... ... ... қорларды бағалау.Материалды активтерді негізгі қор деп есептеу сәтінде қажетті шартболып ... ... ... ... ... ... ... қорлардың бастапқы, ағымды, баланстық, өткізу құнын және ... ... ... ... ... ... ... есепте бастапқы құн бойынша ... ... ... ол ... барлық  қажетті  шығындардың  ... ... ... ... және ... сонымен қатарактивті жұмыс жағдайына және оны ... ...  ... ... ... қондыру, эксплуатацияға жүргізу шығындарыжәне басқа да әр түрлі шығындардың жұмсалуын ... Жер ... ... ... ... ... ... сатып алу бағасы;● Қозғалмайтын мүлік жөнінде агенттерге комиссиондық сый-ақылар;● Сату-сатып алу келісім шартын жасаған заңгердің ... ... ... және ... ... пайдалануға жерді дайындау шығындары (ғимараттарды ... ... және ... ... ... бастапқы құнына келессілер жатады:●  Сатып алу құны;● Тасымалдауға кеткен ...  ...  ...  тасымалдау  кезіндегісақтандыру);●  Монтаж;● Құрал-жабдықтардың эксплуатацияға жарамдылығын тексеру мақсатымен ... және ... және ... ...  ...  негізгіқорлардың бастапқы құнына құрылыс бойынша барлық шығындар кіреді:● Материалдар;● Еңбекақы төлеу;● Үстеме шығындардың ... ... ... ... ... төлемдер;● Құрылыс кезіндегі сақтандыруға шығындар;● Құрылыс кезіндегі сақтандыруға ... ... ... ... ... проценті;● Құрылысқа рұқсат алуға кеткен шығындар.Негізгі қорлар объектісінің бастапқы құны анықталады:●  Негізгі ... ... өзім ... ... немесе олардыфактілік шығындар сомасымен сатып алу;●  Объектілерді басқа бір заңды немесе жеке тұлғалардан ... ... ... ... ... ... алған кезде.Ағымдық құн – бұл белгіленген уақытқа ... ... ... ... бағасының құны. Әр түрлі уақытта эксплуатацияға енгізілгенбіртекті ... ... ... ... әр  ...  ...  деңгейікөрсетеді. Сондықтан оларды ағымдық құн бойынша бағалау қажеттілігі туады.Баланстық құн – бұл ... ... ... есепте және есептемедекөрсетілетін жиналған амортизация сомасын шегеріп тастағандағы ... ... құн. Бұл ... ... ... өніміне, жұмысына жәнеқызмет көрсетуіне немесе ... ... әлі ... ... ... ... негізгі қорларды эксплуатацияда табу уақытының жоғарылаусебебінен болады.Жойылу құны – ...  ...  ...  кезде  туатын  запасбөлшектерінің, ломның, қалдықтардың болжамды бағасы.1.4. Негізгі қорлардың тозуы және ... ... ... ... ұзақ ... бойы қатысып, жәй-жәйтоза бастайды, яғни физикалық ...  ...  және  ... әсер ... өзінің құрамын жоғалтады және жарамсыз болыпқалады.Тозу – ... және ... ... ... процесс. Негізгіқорлар тозуының екі түрі бар физикалық және моральдық.Физикалық ... ... ... ... құнының жоғалтуы болады,яғни еңбек процесінің, ... ... әсер ... ... ... ... нашарлауы, сонымен қатар негізгі  қоррлардыпайдаланбау есесінен.Өндірісте тозған ...  ...  ...  бөлігі,  мысалғаөнеркәсіпте халық шаруашылығында елеулі шығындарға алып келеді, себебібіріншіден – ... ... оны ... ... ... тұру ... жөндеуге қаржы салуды көбейтуді ... ... ...  ... ... ... жаңа техниканы пайдалануға мүмкіндігі жоқ. Осыныңсалдарынан өнім және қызмет көрсету көлемі азаяды. Техникалы қартта қалғанжәне ... ... ... ... ... техникалық прогресске бөгетжасайтын тоқырау аймағын тудырады.Моральдық тозу көбінесе физикалық тозудан ерте ... яғни ... ... негізгі қорлар экономикалық  тиімсіз  болады.  Өзкезегінде моральдық тозу екі ... ... екі ... ... ... бірінші түрі – машиндердің жарты бөлігінің құнынфизикалық тозусыз  жоғалту,  яғни  сол  ...  жаңа  ...  ...  ...  ...  ...  ... пайдаланып). Бұл  түрдің  моральдық  ...  дәл  ... ... ... үшін ... ... азаюынан болып тұр.Моральдық тозудың бірінші түрі құрал-жабдықтың ...  ету  ... оның ... ... дәрежесімен байланысты емес, ол өнімдідайындау құнын төмендететін техникалық прогресстің қарқынына ... ... ... ... ... қорлардың тұтыну құны, құрал-жабдықтың өнімділігі өзгермейді, тек негізгі ... құны ... ... ... түрі -  бұл бар ...  ... ... ету ... қысқаруы, оның өнімділігінің  жәнеқуаттылығының төменделуімен, ал көне ... ... ... ... ... ... алып келетіменен серттелген.Тозуды анықтау әдістері.Физикалық тозу негізгі қорлардың қызметтену негізінде анықталады:Ттозу(ф) = Тф /Тн · 100%          ...  Тф – ... ... ету ... ... – нормативті қызмет ету уақыты (жыл).Тозуды толық анықтау үшін негізгі қорлардың элементінің ... ... ... ... түрі ... және ... келтірілгенқұнның қатынасы негізінде анықталады:Ттозу(м1) = Фб – Фв /Фб · 100%          ...  Фб – ... құн (мың ...... ... құн (мың ... тозудың екінші түрі көп  жағдайда  құрал-жабдықтардыңөнімділігін салыстыру негізінде анықталады.Ттозу(м2) = Пр2 – Пр1 /Пр2 · 100%      ...  Пр1 – ... ... қорлардың өнімділігі;Пр2 – жаңа негізгі қорлардың өнімділігі.Бірақ бұл кезде жаңа негізгі қорлар қамтамасыз ете ... ... ... ... немесе еңбек күшін  үнемдеу  ... ... ... екінші түрін дәл есептеу үшін келесі ... ... ... және ... ... салыстыру  қажет.Ттозу(м2) = Изд2 – Изд1 /Изд2 · 100%       ...  Изд1 – ... ... қорлардың өндіріс шығындары(тенге);Изд2 – жаңа негізгі қорлардың өндіріс шығындары ... ... ... ... тікелей мағынада негізгі қорлардың  ... ... ... ... ... ... білдіреді.Амортизация процесі негізгі қорлардың қызмет ету уақыты ішінде өзініңқұнын бөлектеп шығарылатын өнімге ауыстыруын және ...  ... өтеу үшін осы ... ... ... ... ... ауыстырылған өнім  құрамындағы  құны  өндіріссферасынан кетіп ... ... ... ... ... ... ... қор құнына ауыстырылғанақша ... ... ... ... онда ...  мөлшерге  дейіннегізінде бастапқы құнына сәйкес жиналады  ...  ...  ... Бұл ... қор ... ақша сомасы) тозған негізгіқорлар орнына жаңа ... ... ... ... ... ... яғни негізгі қорлардың қайта қалыптасуы жүреді.Амортизацияның негізгі функциялары – қайта ... ... ... ... ... және ... ... басқа анықталған деңгейде негізгі қорларды толық пайдалануынқарастырып  ынталандырушы  функцияны  да  ...  ... ... ... ұзақ ... ... көп өнім шығарылады жәнесонша тез негізгі қорлардың құны ауыстырылады.Шаруашылық практикада амортизацияны ... үшін  ... ... яғни ... ... ... көрінісі.Амортизациялық аударымдар өнімнің, жұмыстың, ... ...  ...  ...  ...  бір  ...  ...  табылады.Амортизациялық аударымдардың сомасын ... ... ... ... ... жылдық табыстың мөлшерінің бұзылуына, ... ... ... алып ... объективті негізі болып ... ... ... ... еңбек құралдарының қатысу ерекшеліктері ... ... ... ... уақытының ұзақтығы олардың  құны  бірөндірістік циклда өнімге түгел емес ...  ...  ... және ... тозу ... байланысты. Амортизация өнім құныныңбір бөлігі есебінде бірнеше кезеңдерден өтеді: ... ... ... ... және ... өнім ... Бітпеген өндіріс және дайынөнім кезеңдерінде оның қозғалысы айналым құралдарының  аванс беруін ... ... ... ... ...  ...  қайтаөндіруге бағытталады. Сондықтан функционирленуінің  барлық  кезеңіндегіамортизациялық аударымдар оның ... ... тең ... керек, олардыңжоюдан түскен таза түсіімінен басқаӨнімге ауыстырылған құн көлемі келесіндей ... ... ... ... ... бастапқы құн қанша жоғары болса, соншанегізгі қорлар құнының ауыстырылатын бөлігі көп ... бұл ... ... ... ... ... ... ғимараттардың нормативті қызмет ету уақыты 30-50 жыл (өндірісспецификасына байланысты), ал машиндердің және құрал-жабдықтардың ... ... – 3-15, 15-20 ... ... ... ... ... қорлар құнының  мөлшеріөндіріс спецификасының саласымен де шартталған: бір ... ... ... ... амортизация үлесі өнеркәсіптердегі орташадан жоғары,бірінде төмен болады.Амортизациялық аударымдардың көлемі норма амортизациясы  ... ... ... ... ... ...  уақытының  мөлшерінесептеумен анықталады.Осыған байланысты  амортизация  ...  мына  ...  ...   =  Фп  (б)  –  ...  ·  tсл  ·   ...   На – жыл ішіндегі амортизация нормасы (%);Фп (б) – негізгі қорлардың бастапқы құны;Фп – жойылатын ...... ... ... ... ... нормасы негізгі қорлар құнының жылдық процентін ...  ...  ...  ...  ...  ... ... қорлардың ортажылдық құнына қатынасымен анықталады.Көпшілік салаларда өндірістің технологиялық ерекшеліктеріне, құрал-жабдықтар ... ... және ... ... ... ... және ... көлеміне, сыртқы ортаның шарттарына, географиялықорналасуына (объектілердің) және т.б. факторларға байланысты амортизациянормасы көтерілуі немесе төмендетілуі ... ... ... ... және негізгі қорлардыуақытында төлеуге бағытталуы қажет. Оларды есептегенде ... ... ... жұмыс жасау уақытын келесі факторлардың есебімен дұрысанықтау маңызды болып табылады: моральдық тозуы (бірінші және екінші ... ...  ...  перспективалық  жоспары;  құрал-жабдықбалансы; ... ... және ... жөндеу. Амортизациядеңгейі капитал салымдарының және жаңа техниканың тиімді вариантын таңдаудамаңызды роль ойнайды.Бухгалтерлік есептің 6 ... ... ... ... үшінкелесі әдістер қолданылады:1. Бірқалыпты құнды тізімнен шығару;2. Жасалған жұмыс көлеміне сәкес құнды тізімнен шығару (өндірістікәдіс);3. ... ... ... а) ... ... сандардың сомасы бойынша құнды тізімнен шығару  (комулятивтікәдіс).Бірқалыпты  құнды  ...  ...  ...  –  объектініңамортизацияланатын құнын ай сайын тең ... ... ... Бұл ... қорлардың объектісін пайдаланудан түскен пайда оны  ... әр ... ... деп болжаған кезде  қолданылады,  яғниобъектінің қалатын пайдалылығы бірқалыпты ... әдіс ... ...  тек  қана  ... мерзімен анықталады, яғни амортизация сомасының және ... ... ... ... бар. Бұл ... ... ... жұмыс жасау мезгілі ескерілмейді. Өндірістік ... өнім ... ... ... ... ... және т.б. берілуімүмкін. Активтің қалдық құны жойылу құнына ... ... ... пропорционалды жыл сайын төмендей береді. Бұл әдіс эксплуатация уақытытехникалық  көрсеткіштерге  ...  ...  ...  ... шектеулі болған кезде қолайлы.Өндірістік әдісті  таңдауда  объектінің  өндірістік  ... ...  ...  ...  ...  жылдан  жылғаамортизацияның өзгеретін тенденциялар туралы нақты анықтамалар бермейтінінжәне өзіндік ... және ... ... ...  ...  әсерінтигізетінін ескеру қажет.Технологияны жетілдіру жағдайында құрал-жабдықтар  ...  ... ... ... ... құру мақсатында өндіріске ғылымитехникалық жетістіктерді енгізуді тездету үшін және ...  ... ... ... үшін ... амортизацияның жеделтілгенесептеу әдісін қолдануларына болады:а) сандардың сомасы бойынша құнды тізімнен шығару әдісі (кумулятивті);б) ... ... ... ... ... ... тізімнен шығару  әдісі  есептіккоэффициентін анықтаудан тұрады, коэффициент ... ... ... ... сомасына тең, ал алымы кері қатардағы қызмет мезгілінің ... ... ... Бұл ... әр ... эксплуатация мезгілінде әртүрлі, бірақ амортизацияланатын құнның тұрақты мөлшеріне қолданылады. Бұләдісті қолданғанда бірінші ... ... ... ... ... ... ... жоғары болады.Кішірейетін қалдық әдісі амортизацияны есептеу бастапқы құнмен емесбаланстық құнмен жүргізуден тұрады. Тіке сызықты әдісте амортизация ... ... Бұл ... амортизация сомасы жылдан-жылға  ... ... ол ... көп болады. Амортизацияны есептеген кездеқалдық құнды жойылу құнына дейін төмендету үшін пайдаланатын ... ... ... ... ... қоспағандағы жоспарланатын жойылуқұны амортизацияны есептеген кезде ескерілмейді.Бекітілген орнатылған тәртіптегі сәйкескен инвентарьлы ... ... ... ... ... жеделдетілген амортизациясынесептеу бірқалыпты әдіс базасында жүргізеді.Соңғы жылдары дамыған ... ... ...  тез  ... жаңа ... – амортизацияның регрессивті және прогрессивті әдістеркомбинациясы қолданылады.Негізгі қорлардың инвентаризациясы.Бухгалтерлік есептің және  ...  ...  ... ... ету мақсатында, сәйкесінше СБУ 24 «Бухгалтерлікжұмысты ұйымдастыру» және оған методикалық кепілдемелерімен жылына бір ... ... ... және ... ... инвентаризациясынжүргізеді.Инвентаризация – бұл мүліктің және ... ... ... есеп мәліметтерінен сәйкестігін тексеру.Есептік жылдағы инвентаризация мөлшері, оларды жүргізу уақыты, ...  ...  ...  ...   мына   ... жүргізу міндетті болып саналады.●  жылдық бухгалтерлік ... ... ... ... ...  1ноябірінен кейін;●  кәсіпорын мүлігін арендаға, сатуға, сатып алуға берерде, ... ... ... ...  ... жауапты адамдарды уаыстырғанда;● ұрлық немесе ... ... ... құндылықтарды бүлдіру фактілеріанықталғанда тез ... ... ;●  ... ... ... ... субъектінің жойылуы кезінде;● экстремальды жағдайлардан болған өрт немесе апаттардан кейін тез арадажүргізеді;● субъекттің есептік саясатпен ... ... ... ... ... ...  және  ...  да  Қазақстан  Республикасы  ... ... ... үшін ... ... шаруашылықсубъектінің жұмысшылары ішінен құрылады, оған бухгалтерия өкілі ... ... ... оның ... ... ... міндетті түрде объектілерді  ...  және  ... ... ...  ... оның  толық атауын, ... ... және ... ...  және  ... ... ... жарамайтын және қайта жөндеугежатпайтын негізгі ... ... ... ...  ... ... жалға беру түрлері.Аренда – бұл аренда берушінің аренда алушыға келісім шарт ... ... ... ... пайдалануға және иеленуге беруі. Келісімшарт әр ... ... ... ... ...  ... және келісімшартқа  әр  бір  қатысушының  ...  ...  ... ... ... шартының заты – аренда берушінің меншігі болыптабылатын өндіріс қорлардан аренда ... ... ... ... беру.Халықаралық тәжірибеде аренданың үш түрін ажыратады:Ұзақ мерзімді аренда (лизинг) – бұл 3 ... ... ... ... ... Ұзақ мерзімді лизинг жәй және қаржылық (қаржыланатын аренда)болып бөлінеді.Жәй лизинг аренда берушіге мүлікті аренда келісім ... ... ... ... лизинг – бұл аренданы ұзақ ... ... ... ... ... ... аренда уақыты біткеннен кейінгі сатыпалу құқықсыз мүлікті ... ... ... ... бір ... дейін.Экономикалық жағдайларға байланысты аренда: ағымда және қаржыланатынаренда болып бөлінеді. СБУ 17 «Аренда есебі» сәйкес ағымды ... ... ... барлығы жатады.Қазақстан Республикасының «Бюджетке салықтар және ... да ... ... күші бар ... сәйкес аренда және жерді пайдалану жәнеиемдену құнын сату немесе ғимараттарды сату және ... беру ... ... ... ... құнымен байланысты  тәуекел  және  ...  ... ... ... ... ... және келесі шарттардыңбіреуі болса да орындалса аренда қаржылық болып табылады:● аренда ... ... ...  мүлікті  аренда  уақыттық  басындаанықталатын қойылған баға ... ... алу ... ... ... ... ... берілетін мүліктің жаратымды пайдаланудың  80%мезгілінен асады.● аренда мезгілінің ішінде ... ... ... құны ... 90% асады.Аренда алушының арендаға алатын мүлігі актив есебінде бухгалтерлікесепте ... ... ... ... ... үшін ... (проценттерге төлеу шығындары).2. Арендалық міндеттемелердің баланстық құнды ... ... ... ... ... ... ... мүлігі бухгалтерлік есепте аренданыңтаза капитал салымдарына тең дебиторлық қарызды болып есептеледі. Табысбөлігінде арендалық ... ... ... ... ...  ... салымдары ретіндегі табыс болып есептелінеді.Бөлім 2. Негізгі өндірістік қорларды ... ... ... ... ... ... пайдалануды талдау.Кәсіпорынның негізгі қорларын және ... ... ... оның ... ... көрсеткіштерінің  жақсаруынамүмкіндік туғызады, соның ішінде өнім шығаруын көбейтеді, өзіндік құнын,еңбек ... ... және ... ... қорларын тиімді пайдалануды ... ... оны ... ең ... нұсқауды таңдауға көзделген. Сондықтанталдаудың негізгі ерекшеліктері болып мыналар табылады:1) ... ... ... нұсқаулық шешімдері; және2)    ... ... ... – бұл ... ... ... ... баланста бар негізгі қорлардың және ...  ...  ... ... ... ... ... технологиялық бағалануғанегізделген, ол қайтарымдылық және сыйымдылық көрсеткіштерін есептеуді жәнеталдауды болжайды. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.«Мұнайгазқұрылыс»  ААҚ бойынша  негізгі  қордың  қор  ... жылы    ФОо = ... = 0,854 ... жылы    ФО1 = ... = 2,066 ... жылы ... ... ... 1 ... 2,066 ... көріп отырмыз.Қор қайтарымның өзгерісін сипаттайтын индекс:Iфо = ФО1/ФОоIфо = ... = 2,4 ... ... қор ... ... 2001 жылы 2000 жылмен салыстырғанда2,4 есе ... ... ... ... ... ... ... жылы қор қайтарым көрсеткіштері айтарлық көтерілген. Қор қайтарымкөрсеткішінің 1,212 (2,066 – 0,854) ... 2 ... ... ... ... ... ... қорлардың көлемінің өсу есебінен жәнеекіншіден кәсіпорынның негізгі ... ... ... ... қайтарымның өсуі дәл қай фактордың есебінен өсетінін анықтау үшінкелесі есептемені жүргіземіз. Бұл үшін ... ... қор ... ... өсу ... әсер  ...  негізгі  көрсеткіштердің  абсолюттіөзгерулерін көрсетеміз.2.2. Негізгі қорларды тиімді пайдаланудың ... мен ... – бұл ... қорлардың үлкен бір активті бөлігіболып ... Оның үлес ... өсуі ... ... ... Талдау процесінде өндірістік-өнеркәсіптік  негізгі  қорлардыңактивті бөлігінің ортажылдық ... ... ... қатар кәсіпорынныңмашина және құрал-жабдықтармен мөлшерлі қамтылуы,  олардың  техникалықдеңгейі ... ... ... ... ... ... ... бары, орнатылғаны және әрекеттегісі. Нақты құрал-жабдықтарғакәсіпорынның иелігіндегі барлық, қай жерде орналасқанына (цехтарда,складта) және қандай жағдайда екеніне байланыссыз құрал-жабдықтар кіреді.Орнатылған құрал-жабдықтарға ... ... және ... цехтардаорналасқан, тіпті орнатылған құрал-жабдықтардың бір бөлігі резервте,жоспарлық жөндеуде, концервацияда, модернизациялауда болуы да мүмкін ... ... ... ... – бұл ұзақтығына байланыссызесептік кезеңде іс жүзінде жұмыс жасайтын құрал-жабдықтар.Құрал-жабдықтарды  пайдаланудың  экстенсивті  жолын  ... - ... ... соның ішінде әрекетте жоқ еңбекқұралдарының үлесі, істен шыққан ... ... ... ... және ... ... интенсивті пайдалану 1 машина/уақытта өнім ... ... яғни оның ... Құрал-жабдықтардыэкстенсивті пайдалануды талдау оның жұмысының ... ... ... ол ... ... ... қосады:- құрал-жабдық өлшемінің календарлы ... қоры ...  ... күндер санының көбеюі арқылы есептелінеді);- номиналды уақыт қоры (бір кезеңде жұмыс сменасының ... ... ... ... ... ... уақыт қоры жоспарланған кезеңнің ішінде тиімді пайдаланылатынуақыт мөлшерімен анықталады. Ол ... ... ... тең, тек оныңішінен жөндеуге, модернизацияға, профилактикаға және құрал-жабдықтардыңжапсырмаға кететін уақытын шегерімен тасталады.- пайдалы ...... ... жұмыс уақыты, жоспарлық еместұрып қалуларды шегеріп тастағандығы тиімді жұмыс ... қоры ... ... жиынтығы құрал-жабдықтардың жұмыс уақытын талдауғамүмкіндік береді. Клендарлы және номиналды уақыт  ...  ... ... ... есебінен, ал номиналды және тиімді ... ... ... ... жұмыс  уақытында  жөндеугекететін уақыт шығынын ... ... ...  ...  ... береді.Талданып отырған кәсіпорын бойынша құрал-жабдықтардың жұмыс уақытқорлары туралы мәліметтер №6 ... ... ... отырғанымыздай құрал-жабдықты интегральдықтиеу көрсеткішінің өсуі құрал-жабдықтың экстенсивті ...  ... ... отыр. Интенситві жүктеменің төмендеуі өнім ... ... ... ... ... қосымша қуаттардыжәне жаңа капитал салымдарын пайдаланбай-ақ. Бұл ... ... ... ... ... ... ... арқылы көтеруге болады.Негізгі қорлардың өсуі және олардың сапалы жетілдірілуі көп ... ... ... ... бір ... ... ... қорларыныңсалмағы үздіксіз өсуіне алып келеді. Бұл еңбек құрылыс шаруашылығында еңбекөнімділігінің өсуін қамтамасыз етеді.Құрылыс шаруашылығының ... ...  ...  ... өсуі ... ... салымдарын бөлуді және әр түрлі ... ... ... ... да ең ... ... бар ... қорлардытиімдірек пайдалану болып табылады. Бұл үшін әр бір ... ... ... ... ... оптимальды бағалау мүмкіндігі болуықажет, себебі оның ... ... ...  ...  және  ... тиімдірек қолдануды әшкерелеу қажет.  Құрылыс  ұйымдарыныңнегізгі қорларын тиімді ... ... ...  бірі ...  ... ... ... жоғалту болып табылады.  Практикадақұрылыс ...  ... ішкі ... ... ... ... ал ... толық күндік тұрып қалулар документке тіркелмейді жәнеесептемеге түспейді. Сондықтан ... ... ... ... ... ... станциялары жүргізетін көп еңбектіқажет ететін терең зерттеулер арқылы алуға болады.Толықкүндік ... ... ... түрлерімен жұмыс уақыт қорының20% құрайды, және оның ...  ...  ...  Көбінесе  бұлжоғалтулардың елеулі себебі машиналардың жөндеуге ... ... ... сменалық уақыттың көп мөлшердегі өнімді  емес  ... ... ... ... ...  ие.  ... ... өнімді емес шығындарының негізгі бір ... ... ... ... ...  табылады.  Келтірілген  құрылысмөлшендерінің толық күндік уақытты жоғалтуларының мөлшері ... ... ... және ... ... ... ... қоса құрылыстыұйымдастыруды жетілдіру аймағында  бірталай  резервтердің  бар  ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға әр түрлі факторлардың әсер етуін бағалауға мүмкіндікбереді. Нақты ұйымдардың негізгі қорларын ... ... ... тәсілдерін жасау олардың негізгі қорлардағы ... ... ... ...  ...  ...  мен  ...  шығарумақсатымен, сонымен қатар құрылымын шығару мақсатымен, олардың резервтерінтиімді ... ... ... ... үшін ... ... ... Бөлім. Негізгі қорларды тиімді пайдалануды көтеружолдары мен резервтері.3.1. Кәсіпорынның негізгі қорларын тиімді пайдалану жолдарын ... ... ... ... ... ... базасын, олардың  өндірістік  ...  ...  ... ... ... ... оларды  пайдаланудың  тиімділігінжақсарту ... ... ... ... өзіндік құнын төмендетудіңнегізгі факторлары болып ... ... ... ... пайдалануды көтерудіңнегізгі жолдары  –  бұл  ...  ...  ...  ... құрал-жабдықтардың тұрып қалуын резервтік ... ... ... ... ... ... ... өнімдайындау, құрал-жабдықтардың ауыстыру  коэффициентін  көтеру  техниканыавтоматтандырылған басқару жүйесімен ...  ...  ... шараларын жүргізу және т.с.с.Негізгі өндірістік қорлардың құрылымына әсер ететін негізгі факторларболып төмендегілер табылады:● шығарылатын өнім сипаты;● ... өнім ... ... және ... ... мамандандыру және коопеприрование деңгейі;● кәсіпорындардың климаттық және географиялық орналасу жағдайлары.Бірінші фактор  ғимараттардың  көлеміне  және  ...  ... және ... ...  ...  әсер  ...  Қаншашығарылатын өнім көлемі (екінші фактор) көп болса, ... ... ... ... ... ... үлес салмағы артады. Қорлардыңқұрылымына үшінші және ... ... әсер етуі дәл ... ... ... ... ... үлесу байланысты.Негізгі  қорлардың  өндірістік  ...  ... ... және өндірісті біріктірудің дамуы әсер ... тағы да ... ... әсер ... ... құнын төмендетуарқылы, мысалға өндірістік ғимараттардың, негізгі  қорлардың  ... ... ... ... ... ... және осының арқасында жаңакәсіпорынның негізгі қорларына салынған шығындардың тиімділігін ... ... ... құрылымын  жақсартуға  төмендегілермүмкіндік береді:-   құрал-жабдықтарды жаңарту және модернизациялау;- ... және ... ...  ...  ...  көтерунәтижесінде құрал-жабдықтардың құрылымын жетілдіру, әсіресе мәрелікоперацияларды орындайтын станоктар, ... және ... ... ... ... ... автоматтық машиналарды,сандық программамен басқарылатын станоктар;- ғимараттарды және үйлерді жақсы қолдану, бос алаңдарда қосымша құрал-жабдықтар орналастыру;- ... ... ... жасау және кәсіпорынның құрылыс жоспарларынжоғары ... ... аз ... және ... ... және оның ... ... дұрыс пропорцияларды қамтамасыз  ...  ... ... ... сайын кәсіпорын алдында терең бір проблемаболып каапитал ... ... ... ... яғни ... ... ... материалдық өндіріс саласында қайтарымдыкөтеру немесе жоғары ... ... ... ...  ... - өте ауыр ... оның ...  келесі  факторлардыңкомплексінен байланысты болады:1. Инвестициондық ... ... яғни ... да бір ... қаржыландырудың басы және оны пайдалануға енгізу аралығы. Бұлкезеңді қысқарту 2 мәселені шешуге ... ... ... ... ... ... ... алаңдайтын құралдар,демек олар өнімдерді пайдалану өндірісінде және  халықаралық  пайдағақатыспайтын ... ... ... ... физикалық және  моральдық  тозуының  арасындағыайырылысты қысқарту;Бұл мәселелер ... ... ... ... салымдарынбіріктіру, құрылыс ұзақтығын және қуаттарды меңгеру ... ... ... ... ... ... капитал салымдарын біріктіруді көтеруолардың эксплуатацияға тез енгізуіне және ... ... ... ... және ... реконструкциялау қысқарту –қазіргі замандық құрылыс өндірісінде бірден-бір ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын нормалары өтежиі сақталынады, нормативтен 1,5 – 2 есе артатын нақты ... ... ... ...  мәселені  шешуде  ...  ...  ...  ары  қарайиндустрияландырылуы табылады, ол құрылыстық өндіріске  машиндерді  кеңкөлемде ... және ... ... ... ... есебінен болуыкерек.Құрылыстық өнеркәсіптік базаларының технологиясын және ұйымдастыруынжетілдіру төмендегілерді қамтамасыз ету қажет:●  ... ... ...  ...  және  ...  тұрғызусатыларында толық еңбек сыйымдылығын төмендету;● құрылыстың материал сыйымдылығын және отын-энергетикалық ресурстардыңшығындарын төмендету;●  ... ... ... ... көтеру;● эксплуатациялық объектілердің  қажетті  сапамен  ...  ... ... ... ... ... үшін құрылыс объектілерінің техникалықдайындалған және  ...  ...  ...  маңызға  ие.  Құрылысбөгелістерінің ... ... ... ... ... ... (барлық бөгелістердің 10% мөлшерінде), техникалық құжаттамаларыныңуақытына дайын болмауы (7%  ...  ...  ...  ... ... және т.с.с. объектілерді енгізу мезгіліне құрылыстыматериалдармен, бұйымдармен және конструкциялармен өзіндік өнеркәсіптіккәсіпорындардың қуаттылығын меңгеру ... ... ... ... әсер ... ... және ... өнеркәсіптік  базаларының  еңбекөнімділігін көтеру. Құрылыс өндірісінің ... ... және ... кәсіпорындардың өнеркәсіптік базаларына еңбек өнімділігін ... ... ... ... ... ... ... пайдаланужәне ең алдымен ауыр қол еңбегімен байланысты ... ... ... өсуі үшін ... ...  ... ... дайындылығын  көтеру  табылады.  Бұл  ... ... ... заводқа аудару операциясы техникалықпрогресстің принципті бағыттарының бірі.3.  Құрылыстың  сапасын  ...  ...  ...  ... ... ... ...  тек  қана  олардың  ұзақ  ... ғана ... Өз ... бұл ... өнім ... ... қолданған барлық материалдардың, бұйымдардың жәнеконструкциялардың сапасы қиыстырылады. Осылайша ... ... ... ... ... ... дайындалған объектінің сапасы солнемесе өзге өлшемде ... Бұл ... ... ... ... қызметін жетілдіруде және өндірілетін өнімнің сапасыныңбағасын анықтайтын болуы қажет.4. Құрылыстың басқару ... ... ...  ... ... бұйымдар және конструкциялар өнеркәсіптерінің кәсіпорындары,олардың ведомствалық бағыныштылығына байланыссыз.  ...  ... ... ... саны ... ... қатысатын ұйымдарарасындағы байланыстар қиындайды және біржола оперативті ... ... ...  талаптары көбейеді. Басқару жүйесін бірқалыпты жетілдіру,өндірісті жоспарлаудың ...  ...  ...  ... ... еңбектің механизациясы және автоматизациясы  -өнеркәсіптік құрылыс  базалы  ...  ...  ... элементтері болып табылады.5. Құрылыс құнын төмендету – көптеген фактор ... ... ... ... процестерінің көп мөлшерін құрылыстан заводқаауыстырғанда құрылыс құнымен ... ... ... рөлі артады.Бірақ онымен завод өнімінің өзіндік ... ... алып ... ... ... жасап және заводының өзіндік құнын төмендеткенөнімді немесе оның өндіріс технологиясын өзгерткен ... ... ... ... алып ... ... қажет. Белгіленген шаралардыңтиімділігі құрылыс өндірісі деңгейінде тек қана нәтижелік ... ... ... ... әр ... жұмыстарға арналған кеңкөлемде машин паркін қолдануды қажет етеді. ... ... ... ... және оның даму ... салалық қимада үлкен ... ... ... Бұл үшін ары ... ... ... негізгітүрлерін жетілдірудің мағынасын және артықшылығын жеке қарастырайық.Бірковшты ...... ... ... ... ... ... арнайы және универсалды болып келеді.Экскаваторлардың  экономикалық  артықшылығы  конструктивті  жәнетехнологиялық артықшылықтарынан ...  ...  ...  жұмысқұралдарының номенклатурасын кеңейту және оның спецификалық ... ... ... ... ... ... ... реттеубұрын қолмен жасалып жүрген жұмыстарды механикаландыруға жағдай жасайды.Бұл мүмкіндік тек қана ... ... және ... ... ... қана ... ... қатар  көптеген  жұмысшыларды  жұмыстанбосатады. Бұдан басқа эксплуатацияланатын эксковаторлар ... үшін ... ... ... ... және  машина  жөндеудіңагрегаттық әдісін қолдануға мүмкіндік туады, демек ... ... ... ... және ... пайдалы уақыты көбейеді.Басқаруды автоматтандыру нәтижесінде еңбек жағдайларын жақсартуэкскаваторлардың өнімділігін көтеруге  ...  ...  ал  ... ... ... ...  ...  алыпкеледі бұның салдарынан машиндердің барлық КПД ... ... ... ... ... ... қысқарту оныңсмена ішінде пайдалану коэффициентін ...  және  ...  ... ... ... ... ... қысқартуға мүмкіндікбереді.Қазіргі уақытта техникалық деңгейін ары ... ... ...  ... ...  болып  мыналар  табылады:өнімділікті 1,5 – 2 есе көтеру; маатериал сыйымдылығын ... 20%  ... ... сыйымдылығын 10% үлеске түсіру; мықтылығы жоғары болаттардыенгізу; техникалық қызмет көрсетудің ... және  ...  ... ...  ...  басқару  жүйелерін  жетілдіру  жәнемашинистің жұмысына ... ... ... ... құру жәнеенгізу, соның ішінде ақпараттарды бейнелейтін құрылғылар және ... ... ... ... ...  ... үшін ... байқалды. Экскаваторлардың кең номенклатурасынқұру, мини экскаваторларды қоса сипатты болып ... ... ... ары ... ... ...  ...  оның  эксплуатациалық  сипаттарын  (өнімділігі  жәнесенімділігі) көтеру; ... және ... ... ... эксплуатациялық сипаттардың негізгісі, ол қондырғылардыңқуаттылығын көтеру  ...  ...  ...  өндеудің  жаңапроцесстерін  қолдану  ...  ...  ...  ... ... ары қарай көтерудің негізгі факторлары болыпжұмыс процестерін жетілдіру табылады. ... ... ... ... түсіру, жұмыс жылдамдығын көтеруді қолдану перспективталы.Үзіліксіз қозғалыстағы экскаваторлардың ... ... ... оның ... ...  ...  ...  Үзіліксізқозғалыстағы экскаваторлардың сенімділігін арттыру осы заманғы ... және ... ... ... ... сонымен қатаржұмыстан шыққан және эксплуатацияда тексерілген детальдарды пайдалануғамүмкіндік беретін оның ... ... ... ... ... ... универсалдығын  және  қолдану  облыстарынкеңейту әр түрлі ... ... ... пайдалану арқылыжүзеге асырылады.Жетекші  ...  ...  ...  ... және ... әр түрлі типтегі автогрейдерлерді шығаруға ... ... Бір ... ... кеңейтумен бірге  дәстүрлімашиналар да жетіледі. Жетілдіру негізінде келесі ...  ... ... жайлы жағдай жасау, жаңа шуды басатын, кондиционерорнатылған ... ... ... ... ... көрсету аралықмерзімін едәуір ұзартуға мүмкіндік беретін жаңа майлағыш жүйелерін қолдану,машиндерді құрастырудың модульдық ... ... ... ... ... негізін бульдозерлер құрайды. Оларғажер жұмыстарының барлық ...  40%-ті  ...  Жер  ... ... ... және қопсытқыш бульдозерлер маңыздыдәрежеге ие.  ...  және  ...  бар  ... даму  тенденциясы  болып  ...  ...  бір  ... көбейту және жетілдіру, сонымен қатар минибульдозерлер жасау;машиндердің техникалық ... ... және  ...  ... ... ... үнемдеуін жоғарылату, жұмысқа дайындалууақытын ... ... ... және ... ... ету; ... қызмет көрсетуді жүргізуді жеңілдететін жәнетездетін тиімді диагностикалық құрылғыларды арнаулы құралдарды қолдану ... және ... ... құрылыста қазіргі  машиндердіқұрастыру және қолдану облысында зерттеу олардың дамуының келесі ... ... ... ... ... ... ары қарай жақсарту,кабиналарды машиннің негізгі тораптарының жұмысын бақылайтын ... және ... ... ... ...  ... машиндерді пайдаланып  еңбек  өнімділігін  арттыру,  олардыавтоматтық басқару ... және ... ... ... автоматтандыруғамүмкіндік беретін борттық электронды есептеуіш машиналармен жабдықтау.Құрылыстың өнімділігін және сапасын көтерудің қажетті шарты болыпқажетті нәтижеге ... ... ... ... ... ... ... қолдану және іздеу табылады. Прогрессивті бағыттары болыпәр ... ... ... ... ... ... ... жәнекөпфункционалды машиндерді шығару. Техниканы жетілдірудің қажетті шартыболып машиндерге ... ... ... ... ... ... көтеру табылады.Кәсіпорынның негізгі  қорларын  тиімді  ...  ... ...  ...  ...  ...  дамуының,  өндірістіұйымдастырудың және кәсіпорынның техникалық ... ... ... даму және өндірісті ұйымдастыру жоспарында  негізгіөндірістік қорларды  ...  ...  ...  ...  ... ... ... енгізу, өндірісті механизациялау жәнеавтоматтандыру;II. Құрал-жабдықтардың ... ... және ... ... ... ... және ұйымдастыруды жетілдіру;IV. Ғылыми-зерттеулік және тәжірибелі-конструкциялық жұмыстар;V. Ғылыми еңбекті ұйымдастыруды енгізу.ҚорытындыНарықтық экономикаға өтумен байланысты ... ... ... ... етуі ... ... тиімді пайдалануында, осығанбайланысты курстық жұмыс тақырыбын таңдау және оның актуалдығы шартталады.Ұсынылған курстық жұмыста мынадай ... ... ... ... ... ... ... және құрылымы, кәсіпорынныңнегізгі қорлар қозғалысы, олардың техникалық жағдайының есебі, пайдаланукөрсеткіштерінің ... ... ... қорлардың қорқайтарылымы,негізгі қорлардың қорқайтарылымына әр түрлі  факторлардың  әсер  ... ... ... оларды тиімді пайдалануды жетілдіру жолдарыкелтірілген, олардың ішінен ... ...  ...  ... ... шешу үшін есептеуіш техниканы толықтай пайдалану жәнежетілген программамен қамтамасыз ету, яғни бір ... ... ЭЕМ ... ... және есептеу әдістерін, негізгі қорлардыңқайта ... ...  және  ...  ...  ... ... ынталандыру шараларын және мақсатты пайдалануынбасқару ұсынылады. Кәсіпорынға ... ... ...  ... ... ... өзгеру – оларды классификациялық топтарға таратқанданегізгі қорлардың ... ... дәл ... ... ... топтардың  мағынасын  өндірістік  ...  ...  ... ... ... экономикада қаржылық талдау басқарудың негізгі бір функциясыболып табылады. Есеппен қатар ол осы талдау ... тек қана ... ... алып қана ... ... ... негізгі қорлардыпайдалану тиімділігіне оң немесе теріс әсер еткен факторларды ... ... етіп ... ... өнеркәсіптік-өндірістік негізгі қорлардың үлкен мөлшеріпапйдаланатындықтан  ...  ...  ...  ... ... ... жолымен шешу ұсынылады. Қорқайтарымғаталдау жүргізгенде ... ... және ЭЕМ  ... ... табылады.Негізгі қорларды тиімді пайдаланудың анализін жетілдірудің басқабағыты болып негізгі қорлар ... ... асып ... ... ... кезде негізгі қорлардың жаңарту процесі машиндердің жәнеқұрал-жабдықтардың ... ... ... ... ... ... ... Құрал-жабдықтарды ауыстыруға және жаңа техннологияларды құруға көпақша мөлшері қажет. ... ... ... ... сондықтанбұл жерде инвесторлардың көмегінсіз қиынға соғады.Кәсіпорында реструризация программасы ... ... оның ... ... ... бақылайтын оперативті басқару жүйесі құру, олкәсіпорында толықтай бәсеке қабілеттілігін және экономикалық тиімділігінкөтеруге ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін көтерукелесі бағыттарды кірістіреді:1) Өндірістік процестердің механизациясы;2) Құрал-жабдықтардың модернизациясы және ... ... ... және ... ... ... және т.с.с.Барлық берілген бағыттар кәсіпорынды дамыту жоспарында ... ... ... ... ... 3-4 ... кейін кәсіпорынның бірқалыпты өзінің дамуы қамтамасыз етіледі және әр ... ... ... ... ... ... ... әдебиетте1. Қазақстан Республиасы Агенттігінің ...  ...  ... ж. №17: ... қорлардың бар болуы және қозғалысы жәнематериалды емес активтердің статистикалық  есептемелерді  ... ... ... ... ... ... ж. №1308 ... қорлар бойынша жылдық тозу мөлшерін бекіту туралы».3. Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің 04.12.1995 ж. №13-5-3/10068 ... ... ... ... бағалау туралы».4. Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің үкімі 21.10.1994 ж.№1178: «Қазақстан Республикасында негізгі  ...  ... ... П.Г. және Цая Т.Н. ... ... ... – М.1999 ж.6. ... В.К. Бухгалтерлік есеп, Алматы: Бико 1998 ж.7. Русак Н.А. ... ... ... Мн: ... 1995 ж.8. Савицкая Г.В. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың шаруашылық қазметінталдау. Жоғарғы оқу орындарына арналған оқулық: 1996 ж.9. ... Х.Ф. ... ... ... ... ... конспектшолуы. – Минск: Экаунт, 1993 ж.Құрылыс экономикасы. Под. ред. И.С. Степанова, - М., 1998 ж.10. ... ... Под. ред. В.М. ... - М., 1998 ж.11. ... Т. Қазақстанның нарық жолындағы экономикасы, Қазақстан,1994 ж.12. Шмолен Г. Кәсіпорын ... ... және ... –М., 1996 ж.-----------------------Кауыс. =Кжою =Кинт. =Ктүсім =Кжаңарту =Кжарамд. ... ... ... әлі эксплуатацияға берілмегенКәсіпорын үшін артық 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның өндірістік қоры9 бет
Бюджеттік хұқ25 бет
Кәсіпорынның негізгі қоры (негізгі капиталы)3 бет
Фирмалар мен фирма қаржысы17 бет
Кәсіпкерлік тәуекел13 бет
"аңшаруашылығы өнімі және оның мағынасы"26 бет
2 сыныпта қазақ тілі оқулығындағы синоним сөздердің мән – мағынасын оқушыларға түсіндіру4 бет
«Жеті жарғы» атауының мәні мен мағынасы19 бет
«Қазіргі жағдайдағы кәсіпорындардың инвестициялық саясатының ерекшеліктері»33 бет
Аудиттің мәні мен мағынасы44 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь