Пәннің оқу-әдістемелік кешені «банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру»

1.Пәнге сипаттама: Қазақстан экономикасының рыноктық қатынасқа өтуіне байланысты көптеген кәсіпорындар объективті және субъективті себептерге байланысты қаржылық-шаруашылық жұмыстары проблемаларымен қайшылыққа келіп, төлем қабілетсіздігіне душар болуда. Оған бірден-бір себеп, өндірістік кәсіпорындарды іскерлікпен басқаратын кәсіби мамандардың болмауы және қажетті әдістемелік әзірлемелердің жоқтығы. Сонымен қатар, экономикалық ғылымдар әлде болса банкроттық, кәсіпорындардың қосылуы және жұтылуы теориялық тұрғыдан толық зерделенбегендігі байқалды. Осы айтылғандарға байланысты, әзірленген бағдарламада банкроттықтың экономикадағы рөлі, маңызы, мақсаты, міндеті және банкроттықты өткізу механизмдері қарастырылған. Сонымен бірге, банкроттық туралы шетелдік тәжірибелері және Қазақстандағы дәрменсіз кәсіпорындардың экономикасын, банкроттық арқылы сауықтыру жолдары қарастырылған.
Пәннің мақсаты: «Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру» курсын оқытудың мақсаты студенттерге банкроттықтың маңызы және оның ұлттық экономикадағы рөлі туралы қажетті теориялық білім алуды, сонымен қатар банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру туралы практикалық дағдыларды үйрету болып табылады. «Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру» пәні Қазақстан экономикасын дамытудың жаңа үрдісіне сәйкес келетін білікті мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған. Пәннің негізгі мақсаты: студенттерге банкроттық және жаңадан шаруашылық жүргізу жағдайында кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру тәртіптері туралы жүйеленген білім беру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
• Рыноктық экономика жағдайында кәсіпорындардың дәрменсіздігі және төлем қабілеттігінің болмауына байланысты шиеленісуінің объективті себептерін анықтауды үйрету;
• Кәсіпорындардың банкроттық болуының экономикалық түрлерін, негізгі құрамдас бөліктерді зерделеу, мәнін анықтау;
• Ұлттық және аймақтық деңгейдегі кәсіпорындарды қайта құрылымдаудың ұйымдық тетіктерін нығайту құралдарын және бағыттарын зерделеу;
• Банкроттықты анықтаудың заңдылық және экономикалық әдістерін үйрену. Банкроттықты болжамдаудың экспресс-диагностикалау және негіздемелі жүйесін зерделеу;
• Банкроттық жағдайда кәсіпорындардың қосылуы, жұтылуының себептерін талдауды үйрету.
2. Негізгі оқу әдебиеттері:
2.1 Банкротство: реабилитационные процедуры и ликвидация (сборник законадательных и нормативных документов), под ред. А.Молоканова//Алматы: Гамма, 1996г.
2.2 Т.Мухамбетов, А.Нукушев. Банкротство и антикризисное управление предприятием // Алматы: 2005 г.
2.3 ПатрикА. Гохан. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний // М Альпина Бизнес Буке, 2004г.
2.4 И.К. Ларионов.Антикризисное управление. Учебное пособие // М:2005 г.
2.5 И.К.Балдин, О.Ф.Быстров и др.Антикризисное управление: макро и микроуровень. Учебное пособие // М: 2005г.
2.6 А.З. Бабылева. Финансовое оздоровление фирмы (теория и практика) // М:2004г.
2.7 Ю. Игнатинин. Слияния и поглощения (стратегия, тактика, финансы) // Киев:2005г.

3. Қосымша әдебиеттері:
3.1 К.Жунусов «Востребование имущества при процедурах банкротсва» Учебно-практическое пособие // Алматы: Серпин, 2001г.
3.2 С.Сулейменова, А,Перегрин. «Финансово-экономическое оздоровление и ликвидация несостоятельных государственных предприятий»,Сборник «Реформирование государственных предприятий в Казахстане» под.ред. А. Сатыбалдин и др. // Алматы: Гамма, 1996г.
3.3 П.Ю. Конина. Слдияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний. Монография // М:2005г.
3.4 Юджин Ф.бригхэм,Майкл С.Эдхард. Финансовый менеджмент // М:2005г.
3.5 В.Г.Леонтьев, В.В.Бочаров. Финансовый менеджмент. // Санкт-петербург.2004г.
3.6 И.А.бланк. Основы финансового менеджмента Т.2 // Киев: 1999г.
4. Мерзімді басылымдар:
4.1 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 1,1997 г.
4.2 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 2.1997г.
4.3 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 1,1998 г.
4.4 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 1,1999 г.
4.5 Нонорама. № 31. 2001 г.

5. Интернет мәліметтері:
5.1 www.nationalbank.kz
5.2 www.minfin.kz
5.3 www.minplan.kz
5.4 www.esep.kz
5.5 www.kisi.kz
    
    |Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Казахскийэкономический университет им Т. Рыскулова| |Пәннің оқу-әдістемелік ... ... ... және ... ... ... «050509 - Қаржы»Оқыту нысаны: күндізгіАлматы 2006 ж|        |                           ||          ... ... ... ... ...     ||          ... ... экономический университет им Т.||          ...                       ... және ... проректор, э.ғ.к., доцентА.Е.Желдібаев__________________«_________»_____________2006ж.«КЕЛІСІЛДІ»«Қаржы және есеп» факультетідеканы, э.ғ.к., доцентУмирзакова Т.А._____________«_____» __________2006ж.Оқытушыларға арналған оқу жұмыс ... ... ... және ... ... ... « 050509 - ... нысаны: күндізгіБарлығы 3 кредит4 курсДәріс 45 сағатАБ саны 2СОӨЖ 30 сағатСӨЖ 60 ... ...              ... ... ... арналған жұмыс бағдарламасы ОЭК негізінде  ... ... және ... ...  ұйымдастыру”  пәнібойынша әзірленген.“Қаржы” кафедрасының мәжілісінде талқыланды“ 1 ” қыркүйек  2006 ж         ...... ... ... ...  С.Ж. ... және есеп” факультетініңОЭБ ұсынылды“____”  _____________ 2006 ... ... ... ... ... ... ... көптеген кәсіпорындар объективті және субъективті себептергебайланысты қаржылық-шаруашылық жұмыстары проблемаларымен қайшылыққа келіп,төлем қабілетсіздігіне ... ... Оған ... себеп, өндірістіккәсіпорындарды іскерлікпен басқаратын кәсіби мамандардың болмауы  ... ... ... ... Сонымен қатар, экономикалықғылымдар әлде болса банкроттық, кәсіпорындардың ... және  ... ... ... ... ... Осы айтылғандарғабайланысты, әзірленген бағдарламада банкроттықтың  экономикадағы  ...  ...  ...  және  ...  ...  ... ... бірге, банкроттық туралы шетелдік тәжірибелері жәнеҚазақстандағы дәрменсіз кәсіпорындардың экономикасын, банкроттық арқылысауықтыру жолдары қарастырылған.Пәннің ... ... және ... ... ұйымдастыру» курсыноқытудың мақсаты студенттерге банкроттықтың маңызы және  оның  ... рөлі ... ... теориялық білім алуды, сонымен қатарбанкроттық және кәсіпорындарды қайта  ...  ...  ... ... ... табылады. «Банкроттық және кәсіпорындарды қайтаұйымдастыру» пәні Қазақстан экономикасын ... жаңа ... ... білікті мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған. Пәннің ... ... ... және ... шаруашылық жүргізу жағдайындакәсіпорындарды қайта ұйымдастыру тәртіптері туралы жүйеленген білім беру.Пәнді оқытудың міндеттері:• Рыноктық экономика жағдайында кәсіпорындардың дәрменсіздігі және ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорындардың банкроттық болуының экономикалық түрлерін,  негізгіқұрамдас бөліктерді зерделеу, мәнін ... ... және ... ... ... ... ... тетіктерін нығайту құралдарын және бағыттарын зерделеу;• Банкроттықты анықтаудың заңдылық және экономикалық әдістерін үйрену.Банкроттықты болжамдаудың  ...  және  ... ... ... ... ... қосылуы, жұтылуының  себептерінталдауды ... ... СОӨЖ және ... ... ... |Тақырыптар                ... саны      ||   |                     |             ||   |                     ... ...  |СӨЖ  ||   ...                 |1    |    |    ||1.  ... және оның ҚР ...  |3    |2   |4   ||   ... ... рөлі     |     |    |    ||2.  |ҚР ... ... ...     |2    |2   |4   ||3.  ... ... ... және ...    |3   |4   ||   ... ... рөлі         |     |    |    ||4.  ... ... қою және ... |3    |2   |4   ||5.  ... ... ...  |3    |2   |4   ||   ... ... ...           |     |    |    ||6.  ... ... ... туралы түсінік |3    |2   |4   ||   ... оған ... ...        |     |    |    ||7.  ... ... ...    |3    |2   |4   ||   ... ... ...       |     |    |    ||   ... рөлі           |     |    |    ||8.  ... ... ұйымдастыру  |3    |2   |2   ||9.  ... ... ...    |3    |2   |3   ||   ... ... және ...   |     |    |    ||   ...               |     |    |    ||10. ... ... ...    |3    |2   |6   ||   ... және ... ... |     |    |    ||11. ... және ... ...    |4    |2   |5   ||   ... ... ... ...    |     |    |    ||12. ... қосылуының негізгі   |2    |1   |2   ||   ... ...             |     |    |    ||13. ... ... ...    |3    |2   |4   ||14. ... дұшпандықпен жұтылу   |3    |2   |5   ||   ...                |     |    |    ||15. ... ... ... ...  |3    |2   |5   ||   |                     |45    |30   |60   ||   ...                 |     |    |    ||                                     ... мазмұны:                             ||                                     ||№                                     ... ...                             ... ...                            ||                                     ||                                     ... ...                               ... және ... ... ұйымдастыру” пәні “Қаржы      ... ... ... ... ... пән екендігін, оны оқытудың||маңыздылығы, қажеттігі туралы студенттерге түсіндіру. Қажетті әдебиеттер ||тізімін беру.                               ||                                     ||1.                                    ... және оның ҚР ... ... сауықтырудағы рөлі.  ||Банкроттықтың анықтамасы және маңызы. Банкроттық ... ...     ... ... ... ... ... міндеті.  ||Банкроттықтың пайда болу тарихы.                     ||                                     ||2.                                    ... ... ... ... реттеу          ... ... ... ... ... және түсінігі. ҚР  ||банкроттық туралы заңы. ... ... ... сипаттама. Банкроттық   ||процедураға ... ... ... ...     ||                                     ||3.                                    ... ... ... және іске ... ... ...    ||                                     ||                                     ||4.                                    ... диагноз қою және болжамдау                  ... ... ... туралы түсінік. Мүмкінді банкроттықты    ||болжамдауға практикада қолданылған әдістер: Э.Альтманның екі және бес   ... ... ... ... ... “А-шот” әдісі.   ||Банкроттықты болжамдауға Ресей экономистерінің (А.И. Ковалев, В.П.    ... ... ... Британ ғалым-экономисі Таффлердің төрт ||факторлы божамдау моделі. ... ... және ... ... ||                                     ||5.                                    ... ... ... әсер етуші факторлар        ... ... ... ... ... ...    ... төлем қабілетсіздігіне әсер етуші факторлар. Респулика  ... ... ... ... ... ...   ||қабілетсіздігі және борыштық міндеттемелері. Экономиканың негізгі     ||салаларындағы кәсіпорындар және ... ... ...   ||жиынтықты табыстарын (шығындарын) талдау.                 ||                                     ||6.                                    ... ... ... ... ... және оған ... ...     ||Дағдарысқа қарсы басқарудың жалпы сипаттамасы және түсінігі. Экономикалық ||дағдарыстардың пайда болу ... және ... ... ... ... ||басқарудың мағынасы. Дағдарысқа қарсы басқаруды жоспарлау. Дағдарыстан  ||шығу туралы бағдарлама және стратегияны қалыптастыру. Шаралар жасау.   ... ... ... ...                  ||                                     ||7.                                    ... ... ... ... ... қарсы жасаған  ||бағдарламасының рөлі                           ... және ... ... ... ... ... бағдарламалардың||еліміздің экономикасын тұрақтандырудағы рөлі. ҚР мемлекеттік       ... ... ... ҚР ... ...   ... Сыртқы сауданы ырықтандыру. Дағдарысқа ұшыраған       ... ... ... ету тетіктері және басқару механизмдері. ||                                     ||8.                                    ... ... ...                  ... ... ... және ... туралы Агенттіктің құрылуының||себептері және мақсаты. “Кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру және тарату”  ... ... ... ... ... ... процедураны    ||жүргізудің нәтижесі. Дәрменсіз кәсіпорындарды сауықтыру жоспары.     ... ... ... ...... рөлі.     ||                                     ||9.                                    ... ... ... ... ... және ... қою    ||әдістемелері.                               ... ... ... ... Кәсіпорын       ... ... ... және ... алгоритмі. Ағымдағы өтімділік||коэффициенті. Меншіктік қаражаттармен қамтамасыз ету коэффициенті. Жалпы ||төлем қабілеттілік коэффициенті. Дербес (автономдық) коэффициенті.    ... ... ... ... ... ... Ұзақ мерзімді||инвестициямен қамтамасыз ету коэффициенті. Табыстылық көрсеткіші.     ... ...                          ||                                     ||10                                    ... ... ... әдістері және механизмдерінің    ||тиімділігі                                ... ... ... дамуының маңызды факторы. Дағдарыс ||жағдайында инвестициялаудың мүмкіндігі. Амалсыз инвестициялау. Инновацияға||инвестициялау. Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыруда инвестициялық жобаларды||таңдау критерийлері. Инвесторлар ресурстарын өндіріске ... ... ... ... жоқ кәсіпорындарды сауықтыру. Кәсіпорындардың инвестициясын  ||басқару.                                 ||                                     ||11.                                    ... және ... ... банкроттықтан құтылу әдісі ретінде.  ||Қосылудың анықтамасы. Қосылудың ... ... ... ...  ||қаржыландыру. Қосылудың кәсіпқой қатысушылары. Қосылу туралы келіссөз   ||жүргізу. Қосылуды құптау процедуралары. Оңайтылған қосылу. ...   ... ... ... ... ... ... Қайта қосылу. Холдинг  ||компаниялар. Бірлескен кәсіпорындар.                   ||                                     ||12.                                    ... ... ... ... ...            ... ... ...                        ... ... ...                         ... ... ...                         ... ғылымы және конгломераттар. “Баға-пайда” ойыны және қосылуға   ||ынталандыру. Бухгалтерлік айла-шарғы жасау және ... ...   ... ... ... ... ... төртінші және бесінші   ||толқындары.                                ||                                     ||13.                                    ... ... ...                    ... ... ... ... ... Тәкәппар болжам ||және жұтылу. Басқадай уәждемелер. Салықтық уәждеме. Табысты ұлғайтушы   ... ... ... ... ... ... Қаржылық ||синергия. Әртараптандырудың компанияның құнына ықпалы.          ||                                     ||14.                                    ... ... ... ...              ... ... ... қадамы. Тендерлік ұсыныстар. Ашық рынокта сатып ||алу. Тендерлік ұсыныстардың ашық ... ... ... ...    ... ... ... және тендерлік ұсыныстарға құрамдастырылған ||талас. Қазақстан компаниялары ... ... және ... ...  ... жұтылудың шетелдердегі тәжірибесі және ерекшеліктері. Басып     ||алушылыққа қарсы белсенді қорғану. Жұтылуға ... ... ...   ...                                 ||                                     ||15.                                    ... құрылымын қайта қарау.                  ... ... ... ... ... ...    ... туралы түсінік. Дивестициялау процесі және “бөлшектену”.    ... ... ... ... ... ...     ... кәсіпорындарды қайта құрылымдаудың заңдылық негіздері.    ... ... ... ... ...         ||                                     ... бөлу ... ... ... бағалау критерийден басқабақылау түрлері мен тапсырмалар саны әр ... ... ... қою ... СӨЖ ... және ... тапсыру кестесімен жәнеСОӨЖ мазмұны және өткізу кестесімен сәйкес келуі қажет.Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық мазмұны ... ... = Р1+Р2 х 0,6 + Э х ... Р1 -- 1-ші ... бағасының пайыздық мазмұны,Р2 – 2-ші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны,Э – емтихан ... ... ... ... ... ... бағалау критерийі:Сабақтарды өтеу өз  жағдайларын  жақсартқысы  келетін  ... және ол ІСБ – ға ... ... тиіс. Ол үшін ... өтеу ... мен ... алдын-ала келісіп алуы қажет.Студент мынадай құқықтарға ие:1) Семестр сабағында үй тапсырмасын сұрай ... ... ... ... ... Оқытушыға және топ бастаушыға ... ... ... ... 1-2 ... ... ... 3 реттен артық қолданбауға (яғни,журналда жоқ деген белгі қойылмайды);4) кейбір жағдайда, аталған жағдайлар алдын-ала келісіледі, ІСБ ... ... СӨЖ ...  және ...  ... ... |Тапсырманың      ...         ...  ||  ...       ...           ... ...  |у   |жоғарғ||  |           |               |   |    ...   ||  |           |               |   |    |і   ...  |           |               |   |    ...   ||  |           |               |   |    |   ... ||1 ... ...   |Экономикалық дағдарыстардың |1.1  |Салыс |1.  |   ||  ... ... ... болу ... Эконо |2.1  |Тырма |4 с  |   ||  ... ... ...       |2.2  |Лы   |   |   ||  |дың ... ... жіктеу.Кәсіп      |4.1  ... |   |2 ...  ...       ...          |   ...  |   |   ||  |           ...    |   |талдау |   |   ||  |           ...           |   |    |   |   ||2 ... ... ... ... басқару  |1.2  |Кіші  |2   |   ||  ...         ... және ...   |1.5  ...   |   ||  ...      |Дағдарысқа қарсы басқарудың |2.4  |а іс  |   |2 ...  ...    ... ... шығу  |   ... |   |   ||  ... ...    |туралы бағдарлама жасау және |   ...  |   |   ||  ...        ... ...   |   |    |   |   ||3 ... эко     ... экономика     |   |    |   |   ||  ... дамы     ... ... ... |   |жазбаша|   |   ||  |ған ... кә    ...      |2.3  |    |3   |2 ...  ...     ... дағдарыс    |2.6  |    |   |   ||  ... ...  ... ... және  |2.2  |    |   |   ||  |се          ... ... ...   |   |    |   |   ||  ...        ... ... ...  |   |    |   |   ||  |           ... етуші факторлар.    |   |    |   |   ||4 | ҚР. ...    | ... ... ҚР. ...  |    |   |   ||  ...   |сипаттама. Банкрот      |1.4  ...  |   |   ||  ... ... |тық ... істерді сот    |1.3  |рат  |4   |2   ||  |           ... ... ... |2.2  ...  |   ... ||  |           ... ... ...   |4.3  |    |   |   ||5 |ҚР ...    |ҚР ... ...    |   |    |   |   ||  |тың ...     |басқарудың механизмдері. Жәй |2.2  |Рефе  |   |   ||  ... оны ...    ... ...   |3.3  |рат  |5   |2 ...  |дер ...    |мемлекеттің әсер ету тетігі. |   |жазу  |   |   ||  ... ...   ...           |   |    |   |   ||  ... ...     ... ... және    |   |    |   |   ||  |           ... ...  тәжіри   |   |    |   |   ||  |           ... ...        |   |    |   |   ||6 ... ...    ... ...   |   |    |   |   ||  ... ...    ... ...      |1.1  ...  |   |   ||  ... ... реттеу |аспектілері.  Кәсіпорын   |2.1  |тация |6   |4 ...  |           ... ...    |   |    |   |   ||  |           ... реттеу инсти    |   |    |   |   ||  |           ... ... ...    |   |    |   |   ||  |           ... басқарудың    |   |    |   |   ||  |           ... ...     |   |    |   |   ||  |           ...         |   |    |   |   ||7 ... мем    ... сауықтыру      |   |Тест  |   |   ||  ... ...    ... ...     |2.7  |Сұрақ |   |   ||  ... қар    ... ҚР ...   |1.5  |Тар  |7   |4 ...  ... ...    ... реттеудің негізгі   |4.2  |дайында|   |   ||  ... және  ... ...    |   |у   |   |   ||  ...        ... ... басқаруда    |   |    |   |   ||  |           ... ...     |   |    |   |   ||8 ... кә   ... ...    |   |    |   |   ||  ...     ... қосылу және |3.3  |Рефе  |   |   ||  ... ...  ... ... компанияларының|3.4  |рат  |8   |4 балл||  |тәжірибесі      ... және ...      |   ...  |   |   ||  |           ...          |   |    |   |   ||  |           ... Ірі ...    |   |    |   |   ||  |           ... ... және |   |    |   |   ||  |           ...           |   |    |   |   ||9 ... ...    ... және ...     |   |    |   |   ||  ... дамыған елдерде|сипаттаушы белгілердің    |   |    |   |   ||  ... ...   ... және ... ... |2.3  ...  |9   |4 балл||  |           ... ... ...  |   |    |   |   ||  |           ... Жұтылу алдындағы |   |    |   |   ||  |           ...            |   |    |   |   ||  |           |дық. ... ...   |   |    |   |   ||  |           ... жағдайында қосылу |   |    |   |   ||  |           ... ... ...    |   |    |   |   ||10 ...    ... ...   |   |    |   |   ||  |ген ...    ...         |1.1  ...  |   |   ||  |дың ...     |ның ішкі ...   |2.1  |рат  |10  |4 ...  |тұрақтылығын бағалау |Кәсіпорындарды сауықты   |4.1  |жазу  |   |   ||  ...       ... ... және тиім   |   |    |   |   ||  |           ... ... қар  |   |    |   |   ||  |           ... ... Ресей   |   |    |   |   ||  |           ... ...  |   |    |   |   ||  |           ... ...        |   |    |   |   ||  | ... эконо   |Экономиканың дағдарыс    |   |    |   |   ||11 ... ...    |сыз ... ... ...  |1.1  |Проб  |   |   ||  ... ...    ... етуде мемлекеттің рөлі.|1.2  |лема  |11  |2 ...  |тің ... ... ... рефор      |1.3  ... |   |   ||  ...       ... және оны ...   |   ... |   |   ||  ...         ... жетілдіруде   |   |    |   |   ||  |           ... ... ... |   |    |   |   ||  |           ... ... құру және |   |    |   |   ||  |           ... ... ...    |   |    |   |   ||  |           ...           |   |    |   |   ||  |           |тің ... және мақсаты.  |   |    |   |   ||12 ...     | ... ...   |   |    |   |   ||  ...      ... және әдістері.  |   |    |   |   ||  ... ...   ... екі және бес   |2.2  ...  |12  |2 ...  ...       ... ...   |2.5  |рат  |   |   ||  ...        |дің төрт ... моделі   |2.3  ...  |   |   ||  ...      ... ...    |   |    |   |   ||  |           |( R ... ... әдісі   |   |    |   |   ||  |           ... ...   |   |    |   |   ||  |           ... ...   |   |    |   |   ||  |           ... ... |   |    |   |   ||13 ... ... ... ...    |   |    |   |   ||  ...        ... ... жұмы  |1.3  ...  |13  |2 ...  ... және ...   |сына талдау. Банкроттық   |2.5  |рат  |   |   ||  ... ...   ... жүргізудің    |2.3  ...  |   |   ||  |тің ... ...   |нәтижесі. Дәрменсіз     |   |    |   |   ||  ... және ...   ... ...   |   |    |   |   ||  |           ...           |   |    |   |   ||14 ... кә    |Кәсіпорындардағы қайта    |   | Анно |   |   ||  ... ...  ... басқаруда    |1.4  |тация |14  |2 ...  ...        ... ... ...   |2.1  |    |   |   ||  ... ...     ... ...    |2.2  |    |   |   ||  |лық ...    ...          |   |    |   |   ||15 ...    |Кәсіпорынның стратегия   |   |    |   |   ||  ...      |сын ... ...   |2.3  |Проб  |   |   ||  ...     ... ... ...   |2.4  ...  |15  |2 балл||  |потенциалды қолдану  ... ...   |2.5  ... |   |   ||  |           ... ... ...   |   ... |   |   ||  |           ... ...   |   |    |   |   ||  |           |лық ... ...   |   |    |   |   ||  |           ... ...      |   |    |   |   ||  |           ...           |   |    |   |   |5. СӨЖ ... ... және ... мазмұны.|№ |Тапсырманың    |Тапсырманың        ... ...    ||  ...     ...          ...  ... ||  |         |             |ер |    ... ... ||  |         |             |  |    |    ...   ||1 ... және  ... ...    |1.1 |    |    |     ||  ... ҚР ...  ...         |1.2 ...  |1   |     ||  ... эконо  |Банкроттықтың  анық   |1.3 ...  |2с   |2 балл  ||  ... ...  ... және маңызы.    |2.1 |    |    |     ||  ... ...  ... ...  |2.2 |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||  |         ...          |  |    |    |     ||2 ...     |1. ... ...  |  |    |    |     ||  ...  |банкроттық институтының  |1.1 |Сауална |    |     ||  ...   ... және ...  |1.2 |ма   |2   |2 балл  ||  ... ... |2. ҚР. Банкроттық туралы |1.3 |    |2 с  |     ||  |         ... ...     |2.1 |    |    |     ||  |         |3. ...  ... |2.2 |    |    |     ||  |         |ға ...      |  |    |    |     ||  |         |4. ... ...  |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||3 ...   ... ...  | ...    |     ||  ...   |2. Банкроттық       |1.1 |тер   |    |     ||  ... және іске ... ... және |1.2 |арасын |3   |2 балл  ||  |асыруда ...  ... ... ... |1.5 |да ... с  |     ||  ... ...   ...           |2.1 ...  |    |     ||  |         |3. ... ...  |2.2 |өткізу |    |     ||  |         ... ...    |  |    |    |     ||  |         ... ... |  |    |    |     ||4 ...   |1. Банкроттықты болжамдау |  |    |    |     ||  ... қою және ... ...      |2.2 ... |4   |     ||  ...     |2. ... ...  |2.1 |тердің |2 с  |2 балл  ||  |         ... ... |2.6 ... |    |     ||  |         ...         |  ... |    |     ||  |         |3. ... екі    |  |есеп  |    |     ||  |         ... ...     |  ... |    |     ||  |         |4. ... бес    |  |    |    |     ||  |         ... ...     |  |    |    |     ||  |         |5. ... болжам  |  |    |    |     ||  |         ... ... ... |  |    |    |     ||  |         ...          |  |    |    |     ||  |         |6. ...      |  |    |    |     ||  |         ... ...     |  |    |    |     ||  |         ... ... |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||  |         |7. ... төрт фак  |  |    |    |     ||  |         ... ... ...  |  |    |    |     ||  |         |8. ... ... ...  |    |    |     ||  |         ... ...  |  |    |    |     ||5 ...  |1. ... ...   |  |    |    |     ||  ... қабілетсіз |кәсіпорындардың негізгі  |1.5 |Пікір  |    |     ||  ... әсер ... ... ...  |2.1 ... |5   |2 балл  ||  ...    |2. Кәсіпорындардың төлем |2.2 ...  |2 с  |     ||  |         ... әсер   |2.4 |лым   |    |     ||  |         ... ...     |2.5 ...  |    |     ||  |         |3. ... ... |  |шолу.  |    |     ||  |         ... және    |  |    |    |     ||  |         ... ... |  |    |    |     ||  |         |4. ... ...  |  |    |    |     ||  |         ... кәсіпорындар|  |    |    |     ||  |         ... ... ...  |    |    |     ||  |         |5. ...    |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||6 ... ... |1. ... қарсы    |  |    |    |     ||  ... ...  ... ...     |2.4 |    |    |     ||  ... және оған |2. Экономикалық      |2.5 ... |6   |2 балл  ||  ... ... ... ... болу |2.6 |тер   |2 с  |     ||  |         ...        |  ... |    |     ||  |         |3. ...      |  ... |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||  |         |4. ... ...    |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||  |         |5. ... шығу тура |  |    |    |     ||  |         |лы ... және стра |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||7 | ... ... |1. ... және ...  |  |    |    |     ||  ... сауық  |дағдарысқа қарсы жа   |1.1 |Топтар |    |     ||  ... ...   ... мемлекеттік бағдар |1.4 |арасын |7   |2 балл  ||  ... ... ... ... ... |1.5 |да   |2 с  |     ||  ... ...   |микасын  ...  |2.1 ...  |    |     ||  ...  ... рөлі.        |2.2 ...  |    |     ||  ...       |2. ҚР ... ... |4.2 ... |    |     ||  |         ... ...  |  |    |    |     ||  |         ... ...    |  |    |    |     ||  |         |3. ҚР ...     |  |    |    |     ||  |         ... ... |  |    |    |     ||  |         |4. ... сауданы     |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||  |         |5. ... ...  |  |    |    |     ||  |         ... ...  |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||8 ...  |1. ... қайта  |  |    |    |     ||  ...    ... және ...  |1.5 ...  |    |     ||  ...   |туралы Агенттіктің құрылу |2.1 |дама  |8   |2 балл  ||  |         ...        |2.2 |    |2 с  |     ||  |         |2. ... ...  |2.4 |    |    |     ||  |         |3. ... ... |2.5 |    |    |     ||  |         ... ...   |2.6 |    |    |     ||  |         |4. ... ...  |3.2 |    |    |     ||  |         ... ... ... |  |    |    |     ||  |         |5. ...     |  |    |    |     ||  |         ... ...  |  |    |    |     ||  |         ... ... ... |  |    |    |     ||9 ... ...  |1. ...    |  |    |    |     ||  |сіз ... ...     |1.1 ... |    |     ||  |дың ...   |себептерін талдау.    |1.3 ... |9   |     ||  ... және    |2. ...    |2.1 ... |2 с  |2 балл  ||  ... қою    ... ...  |2.2 |тыңдау |    |     ||  ...   ... және ...   |3.6 |есеп  |    |     ||  |         ...        |4.5 ... |    |     ||  |         |3. ... өтімділік   |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||  |         |4. ...  ...  |  |    |    |     ||  |         ... ... ету   |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||  |         ...   |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||  |         |6. Ұзақ ... инвести |  |    |    |     ||  |         ... ... ету   |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||  |         |7. ... және рен  |  |    |    |     ||  |         ... көрсеткіштері. |  |    |    |     ||10 ...  |1. ...      |  |    |    |     ||  ...     |кәсіпорындардың тұрақты  |  |    |    |     ||  ...   ... ... ...  |1.5 ...  |10   |2 балл  ||  ... және   |2. ... жағдайында   |2.2 |дама  |2 с  |     ||  ...  ...      |2.4 ...  |    |     ||  ...    ...        |2.5 ... |    |     ||  |         |3. ... инвестициялау. |2.6 |    |    |     ||  |         ... ... |3.2 |    |    |     ||  |         |4. ... ...  |4.1 |    |    |     ||  |         |лық ... ...   |  |    |    |     ||  |         ... ... ... |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||  |         |5. ... ...   |  |    |    |     ||  |         ... ... ...   |  |    |    |     ||  |         ... төлем қабілеттігі  |  |    |    |     ||  |         |жоқ ...     |  |    |    |     ||  |         ...         |  |    |    |     ||11 ... және жұ  |1. ... ...  |  |    |    |     ||  ... ...  |2. Қосылудың типтері.   |  |    |    |     ||  ... ...  |3. ... және ...  |1.3 ...  |11   |2 балл  ||  ... ...   ...         |1.4 ...  |2 с  |     ||  ... ...  |4. ... қаржыландыру. |2.1 |    |    |     ||  |         |5. ... ...    |2.2 |    |    |     ||  |         ...       |2.3 |    |    |     ||  |         |6. ... ... |2.7 |    |    |     ||  |         |(LBO) ... ... алу. |3.3 |    |    |     ||  |         |7. ... ... ... |4.4 |    |    |     ||  |         ... ... ...  |  |    |    |     ||  |         ...         |  |    |    |     ||  |         |8. ... сатып алудың |  |    |    |     ||  |         ...        |  |    |    |     ||  |         |9. ... ... Холдинг  |  |    |    |     ||  |         ... ...  |  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||12 ...  |1. Бір інші толқын     |  |    |    |     ||  ... ... ж.ж.       |2.3 |    |    |     ||  ... кезеңдері. |2. Екінші толқын 1916-1929 |3.3 |Рефе  |12   |1 балл  ||  |         |ж.ж.            |2.7 |рат   |2 с  |     ||  |         |3. ... ... ... |4.3 |жазу  |    |     ||  |         |ж.ж.            |  |    |    |     ||  |         ... ... және   |  |    |    |     ||  |         ... тар.      |  |    |    |     ||  |         |5. ... ... және |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||  |         |6. ... ...    |  |    |    |     ||  |         ... әлсіреуі.    |  |    |    |     ||  |         |7. ... ... және |  |    |    |     ||  |         ... ... ...  |    |    |     ||  |         ...       |  |    |    |     ||13 ...  |1. ... ...  |  |    |    |     ||  ... ...            |2.3 ...  |13   |2 балл  ||  |         |2. ...      |2.7 ... |2 с  |     ||  |         |3. ... ...  |3.3 ...  |    |     ||  |         |4. ... ... және  |  ...  |    |     ||  |         ...          |  |    |    |     ||  |         |5. ... ...    |  |    |    |     ||  |         |6. ... ұлғайтушы    |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||  |         |7. ... ...   |  |    |    |     ||14 ...  |1. ... ...    |  |    |    |     ||  ...   ... қадам.      |1.1 ...  |14   |3 балл  ||  ... ... |2. ... лік ...  |1.2 |дама  |2 с  |     ||  |         |3. Ашық ... ...   |1.3 ...  |    |     ||  |         ... артықшылығы.    |2.1 |сайыс  |    |     ||  |         |4. ... ...    |2.2 ... |    |     ||  |         |5. ... ... |2.3 |    |    |     ||  |         ... ... және |3.3 |    |    |     ||  |         ...          |  |    |    |     ||  |         |6. ... ... ...  |    |    |     ||  |         ... сипат      |  |    |    |     ||  |         ... және ... |  |    |    |     ||15 ...  |1. ... ... |  |    |    |     ||  ... ...  ... ...    |1.3 ... |    |     ||  ...      ... тәжірибесі.  |1.4 |тер   |15   |3 балл  ||  |         ... ...    |2.1 ... |2 с  |     ||  |         ...          |2.2 ... |    |     ||  |         |3. ... ... |2.3 ... |    |     ||  |         ... ...     |3.3 ... |    |     ||  |         ... ...  |4.5 |да   |    |     ||  |         ... ...     |  ...  |    |     ||  |         ... ...  |  ...  |    |     ||  |         |6. ...       |  ... |    |     ||  |         ... қайта    |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||  |         ...        |  |    |    |     ||  |         |7. ... ...  |  |    |    |     ||  |         ... заңдылық   |  |    |    |     ||  |         ...         |  |    |    |     ||  |         |8. ... ...  |  |    |    |     ||  |         ... ...   |  |    |    |     ||  |         ...        |  |    |    |     ... ... ... ... – нормативтік материалдар1.1  Закон Республіки Казахстан от 21 января 1997 г. № 67«О банкротстве»2. Постановление ... ... РК «О ... ГосударственногоРеабилитационного банка РК» от 23.03.1995г. № 3593. Постановление Правительства от 13.09.1996г. № 113 «Об ... ... ... при ... и правительства, 1996 г. № 7.стр. 434. Постановление Правительства РК от 25 ... 1997г. «О ... ... ... ... предприятий»5. Постановление Правительства РК от 27 июня 1997 г. № 1029 «О ... ... ... по  финансово-экономическому  оздоровлениюпредприяий, предупреждению банкротства, ликвидации  несостоятельныхпредприятий»2. ... оқу ... ...  реабилитационные  процедуры  и  ...  ...   и   ...   документов),   под   ... ... ... ... ... Банкротство  и  антикризисное  управлениепредприятием // Алматы: 2005 г.2.3  ... ... ... поглощения и реструктуризация компаний // МАльпина Бизнес Буке, 2004г.2.4 И.К. Ларионов.Антикризисное управление. Учебное ... // М:2005 г.2.5 ... ... и ...  ...  ...  имикроуровень. Учебное пособие // М: ... А.З. ... ... оздоровление фирмы (теория и практика) ... Ю. ... ... и ... (стратегия, тактика, финансы) //Киев:2005г.3. Қосымша әдебиеттері:3.1 К.Жунусов «Востребование имущества при ... ... ... ... // ... ... ...  С.Сулейменова, А,Перегрин. «Финансово-экономическое оздоровление ...  ...  ...  ... ... предприятий в Казахстане» под.ред. А.Сатыбалдин и др. // Алматы: Гамма, 1996г.3.3 П.Ю. Конина. Слдияния и поглощения в ... ... ... Монография // М:2005г.3.4 Юджин Ф.бригхэм,Майкл С.Эдхард. Финансовый менеджмент // М:2005г.3.5  В.Г.Леонтьев,  ...  ...  ...  //  ... ... ... финансового менеджмента Т.2 // Киев: 1999г.4. Мерзімді басылымдар:4.1 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по ... № 1,1997 г.4.2 ... ... по ... и ... ... по ... № 2.1997г.4.3 Вестник Агенства по реорганизации и ... ... по ... № 1,1998 г.4.4 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросамбанкротства. № 1,1999 г.4.5 ... № 31. 2001 г.5. ...  ... www.nationalbank.kz5.2 www.minfin.kz5.3 www.minplan.kz5.4 www.esep.kz5.5 www.kisi.kz6. Оқу ... ... ... қатысу, семинар сабағына сауалдама, СӨЖ бойыншатапсырмаларды орындау, жекелеген тақырыптар бойынша бақылау жұмысы,жылжымайтын және топтағы презентация;Аралық – ... ... ... тест ...... Баға қою ... қою ... оьективтік;– ақындылық;– нқтылық, дәйектілік;– сралау (дифференциация).Білімді бағалаудың жалпы шкаласы|Әріптік жүйе ... ...  |Оқу ... ... жүйе   ... баға ...     ... мәні   |бойынша баға   ||А       |4,0         |95-100       |Өте ...     ||А -      |3,67        |90-94       |         ||В+      |3,67        |85-89       |         ||В       |3,0         |80-84       ...       ||В-      |2,67        |75-79       |         ||С +      |2,33        |70-74       |         ||С       |2,0         |65-69       ...  ||С -      |1,67        |60-64       |         ||Д +      |1,33        |55-59       |         ||Д       |1,0         |50-54       ... -      |0          |0-49        |         ... ... қою ... ... ... білім беру бойыншабағалау 2003 жылғы Ережеге сәйкес әрбір оқытушымен ... ... ... қою ...          ... түрі                     ...  және  тәрбиежұмысы  жөніндегі  проректор,э.ғ.к., доцент_____________А.Е.Желдібаев«_____»_____________2006ж.«Келісілді»«Қаржы және есеп» факультетініңдеканы, э.ғ.к., доцент___________ ... ... оқу ... ... ... және ... ... ұйымдастыру»Мамандық:«050509-Қаржы»Оқыту нысаны: күндізгіБарлығы 3 кредитКурс 4Семестр – 7Дәрістер 45 сағатАБ саны: 2СОӨЖ: 30 сағатСӨЖ: 60 сағатЕмтихан 7 ...                        ... - ... – 2006 ... ... оқу ... ОӘК ... «050509 - Қаржы»мамандығынаң «Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру» пәнібойынша әзірленген.Қаржы ... ... ... ...... менгерушісіэ.ғ.д., профессор ___________________Интыкбаева С.Ж.«Қаржы және есеп» факультетінің ОӘБ ұсынылды«28» қыркүйек 2006ж.Оқытушы ... ... ... ... э.ғ.к., доцент1971ж. - Ауыл шаруашылығы институтын бітірген;1971-1977 жж. КазНИИЭОС аға ғылыми қызметкер;1985-1989 – Халық шаруашылық институтының ... ... ... 26.01 – ... 13.10 – ... қаржысын басқару, өндіріске инновациялық технологиялардыенгізудің тиімділігі мен проблемаларын зерттеумен айналысады.Байланыс ақпараты: 309 кабинет, тел. ... ... ... ... ... жұма.Пәннің реквизиті: «Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру» курсынтабысты игеру үшін, студентке «Экономикалық теория», «Ақша және ... ...  ...  ...  ...  ... қаржы» туралы тереңдетілген теориялық білім саласы қажет.Студенттер экономикалық жағдайларды талдап, проблемаларды ... ... ... реквизиті: Аталған пән «Қаржы менеджменті» бағдарламасыбойынша аяқтап ... ... ... және оның ... ... ... есеп дайындауға және ... ...  ... ... сипаттамасы: Қазақстан экономикасының рыноктық ... ... ... ... ... және ... себептергебайланысты қаржылық-шаруашылық жұмыстары проблемаларымен қайшылыққа келіп,төлем қабілетсіздігіне душар болуда. Оған ... ... ... ... ... ... мамандардың болмауы  жәнеқажетті әдістемелік әзірлемелердің жоқтығы. Сонымен ... ... әлі де ... ... ... қосылуы және жұтылуытеориялық турғыдан толық зерделенбегендігі байқалады. Осы айтылғандарғабайланысты, ... ... ... ...  ...  мақсаты,  міндеті  және  ...  ...  ... Сонымен бірге, банкроттық туралы шетелдер тәжірибелері ... ... ... ... ... ... жолдары қарастырылған.Пәннің мақсаты: «Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру» курсыноқытудың мақсаты ... ... ... және  оның  ұлттықэкономикадағы ролі туралы қажетті теориялық білім алуды, сонымен ... және ... ...  ...  ...  тәжірибелікдағдыларды үйрету болып табылады. «Банкроттық және ... ... пәні ... ... дамытудың жаңа  үрдісіне сәйкескелетін білікті мамандармен қамтамасыз ... ... ... ... ... банкроттық және жаңадан шаруашылық жүргізу жағдайындакәсіпорындарды ... ... ... ... жүйеленген білім беру.Пәнді оқытудың міндеттері:• Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорындардың дәрменсіздігі және төлемқабілеттігінің болмауына байланысты ... ... ... ... ... ... ... экономикалық түрлерін,  негізгіқұрамдас бөліктерді зерделеу, мәнін анықтау;• ұлттық және аймақтық ... ... ... ... тетіктерін нығайту құралдарын және бағыттарын зерделеу;• банкроттықты анықтаудың заңдылық және ... ... ... ...  ...  және  ... зерделеу.• банкроттық жағдайда кәсіпорындардың қосылуы, жұтылуының  себептерінталдауды үйрету.Тақырыптардың – күнтізбелік жоспары|Апта |Тақырыптар              ... саны        ||   |                   ... ...   |СӨЖ   ||   ...                |1    |-    |     ||1.  ... және оның ҚР ... |3    |2    |4    ||   ... сауықтырудағы ролі    |     |     |     ||2.  |ҚР ... ... ...    |2    |2    |4    ||3.  ... ... ... және |3    |3    |4    ||   ... ... ... ролі     |     |     |     ||4.  ... диагноз қою және     |3    |2    |4    ||   ...               |     |     |     ||5.  ... ... қабілетсіздігіне|3    |2    |4    ||   ... ... ...         |     |     |     ||6.  ... қарсы басқару туралы    |3    |2    |4    ||   ... және оған ... ...   |     |     |     ||7.  ... ... ...  |3    |2    |4    ||   ... ... ...     |     |     |     ||   ... ролі         |     |     |     ||8.  ... сауықтыруды ұйымдастыру|3    |2    |2    ||9.  ... ... ...  |3    |2    |3    ||   ... ... және ...  |     |     |     ||   ...             |     |     |     ||10. ... ... ...   |3    |2    |6    ||   ... және механизмдерінің     |     |     |     ||   ...              |     |     |     ||11. ... және ... ...  |4    |2    |5    ||   ... ... әдісі ретінде  |     |     |     ||12. ... ... ...  |2    |1    |2    ||   ... ...           |     |     |     ||13. ... қосылу стратегиясы  |3    |2    |4    ||14. ... ... ...  |3    |2    |5    ||   ...               |     |     |     ||15. ... ... ... ...    |2    |5    ||   ...                |45    |30    |60    |СӨЖ ... және ... ... ... ...    |Тапсырманың |Әдебиеттер|Бақылау ... |Ең    ||  ...     ...    |     ...   ... ... ||  |         |       |     |     ...  ...   ||1. ...       ...  |1.1; 2.1; ... ... |8 балл  ||  |қабілетсіздігінің |       |2.2;   ...  |1 апта  |     ||  ...     |       |4.1    |     |     |     ||  ... және  |       |     |     |     |     ||  ...     |       |     |     |     |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||2. ... қарсы |Заңдарды   |1.2; 1.5; |Жазбаша |11-16.09 |     ||  ...      ...   |2.4    ...  |2 апта  |     ||  ...  |       |     |     |     |     ||  ...  |       |     |     |     |     ||  |өту ...   |       |     |     |     |     ||  ...      |       |     |     |     |     ||3. ...     ... жазу |2.3; 2.6; ... ... |8 балл  ||  |экономикасы    |       |2.2    ...  |3 апта  |     ||  ... ...  |       |     |     |     |     ||  ...  |       |     |     |     |     ||  ... ... |       |     |     |     |     ||4. |ҚР ...   ...  |1.1; 1.4; ... ... |8 балл  ||  ... |       |1.3; 2.2; |жұмыс  |4 апта  |     ||  ...      |       |4.3    |     |     |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||5. |ҚР ... ... жазу |2.2; 3.3 ... |2-7.10  |     ||  ... оны |       |     ...  |5 апта  |     ||  ...     |       |     |     |     |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ...     |       |     |     |     |     ||  ... ... |       |     |     |     |     ||6. ...       ... жазу |1.1; 2.1 |Жазбаша |9-14.10 |8 балл  ||  ...  |       |     ...  |6 апта  |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||  ... ...  |       |     |     |     |     ||7. ...     ...     |2.7; 1.5; ... ... |8 балл  ||  ...    ...  |4.2    ...  |7 апта  |     ||  ...  ...   |     |     |     |     ||  ...       |     |     |     |     ||  |лық ... ...       |     |     |     |     ||  ...      |       |     |     |     |     ||8. ...     ...  |3.3; 3.4 ... ... |10 балл ||  ...     |       |     ...  |8 апта  |     ||  ...  |       |     |     |     |     ||  ... ...       |     |     |     |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||9. ...     ...     |2.3    |Жазбаша |1-4.11  |     ||  ...    |       |     ...  |9 апта  |     ||  ... елдерде  |       |     |     |     |     ||  ... ... |       |     |     |     |     ... меншік    |Реферат жазу |1.1; 2.1; |Жазбаша |6-11.11 |10 балл ||  ...   |       |4.1    ...  |10 апта |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ...     |       |     |     |     |     ...     ... жазу |1.1; 1.2; ... ... |     ||  |экономикасын   |       |1.3    ...  |11 апта |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ... ... |       |     |     |     |     ||  ...   |       |     |     |     |     ...   |Тест     |2.2; 2.5; ... ... |10 балл ||  ...    ...  |2.3    ...  |12 апта |     ||  ...     |дайындау   |     |     |     |     ||  ... екі  |       |     |     |     |     ||  ... бес ... |       |     |     |     |     ||  ...     |       |     |     |     |     ...  ... ... 1.4; ... ... |10 балл ||  |қайта ұйымдастыру |       |3.2    ...  |13 апта |     ||  ... ... ...       |     |     |     |     ||  ... ...       |     |     |     |     ||  ... және  |       |     |     |     |     ||  ...      |       |     |     |     |     ...    ...   |1.4; 2.1; ... |4-9.12  |     ||  |кәсіпорындарды  ...   |2.2    ...  |14 апта |     ||  ...       |       |     |     |     |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||  ... ...       |     |     |     |     ...  ... жазу |2.3; 2.5; ... ... |     ||  |сауықтыруда    |       |2.4    ...  |15 апта |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ...      |       |     |     |     |     ... ... және ...  ...   ...   ...  ... ||  |тақырыптары   ...     |     ......  ... ||  |        |        |     |     ... ...  ||1  |2        |3        |4     |5     |6     |     ||1. ... және |Банкроттықты  |1.1; 1.2; |Берілген |1 апта  |     ||  ... ҚР     ... және  |1.3; 2.1; ... |     ||  ...  |мазмұны.    |2.2    ...  |2 ...  |     ||  ...  ...  |     ...   |     |     ||  ...  |белгісі,    |     |     |     |     ||  ...      ... ...     |     |     |     ||2. |ҚР ... ...   |1.1; 1.2; ... |2 апта  |6 балл  ||  ... реттеу |институтының  |1.3; 2.1; |сұрақтарға|18-23.09 |     ||  |        ... және   |2.2    ...  |2 ...  |     ||  |        ... ҚР   |     ...   |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||  |        ... ...   |     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||3. ...   ...    |1.1; 1.2; |Студенттер|3 апта  |6 балл  ||  ...  ... |1.5; 2.1; ... ... |     ||  ... және ... ...   |2.2    ... |2 ...  |     ||  ...     |механизмдері.  |     ...     |     ||  ... ...   |     ...     |     ||  |        ...    |     |с ... |     |     ||4. ...  ...  |2.2; 2.1; ... |4 апта  |6 балл  ||  |диагноз қою және|болжамдау    |2.6    ...  |     ||  ...    ...    |     ... ...  |     ||  |        ... екі |     |с ... |     |     ||  |        ... бес    |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||  |        ... - ...     |     |     |     ||  |        ... төрт |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||5. ... |Кәсіпорындардың |1.5; 2.1; |Студенттер|5 апта  |6 балл  ||  |төлем      ...      |2.2; 2.4; ...  |9-14.10  |     ||  ... |2.5    ...  |2 ...  |     ||  ... ...   |және төлем   |     ... есеп |     |     ||  ...    ... |     ...  |     |     ||6. ... ... ... 2.5; |Студенттер|6 апта  |6 балл  ||  |басқару туралы ...     |2.6    ...  |16-2110  |     ||  ... және  |түсінігі,    |     ...  |2 ...  |     ||  ... ...   ...   |     ... есеп |     |     ||  ...    ... болу   |     ...  |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||7. ...    ... қарсы|1.1; 1.4; |Қаралған |7 апта  |     ||  ... ... |1.5; 2.1; ... |23-31.10 |     ||  ...   ...     |2.2; 4.2 ...  |2 сағат  |     ||  ...   ...   |     ... |     |     ||  ...   ...  |     |стол   |     |     ||  ...      ...      |     ...  |     |     ||  ...        |     |     |     |     ||  ...      |        |     |     |     |     ||8. ... ... |1.5; 2.1; ...  |8 апта  |     ||  ...   |қайта      |2.2; 2.4; ... |1-4.11  |     ||  ...   ...   |2.5; 2.6; ... ...  |     ||  |        ...  |3.2    |с ... |     |     ||  |        ... ... |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||  |        ...      |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||9. ... ... |1.1; 1.3; |Есеп   |9 апта  |     ||  ... ... 2.2; ...  |6-11.11  |     ||  ... ... |себептерін   |3.6; 4.5 |нәтижесін |2 ...  |     ||  ...      ...     |     ...  |     |     ||  ... |технологиясы.  |     |арасында |     |     ||  ...  ... ...   |     ...  |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||10. ... ... |1.5; 2.2; |Студенттер|10 апта  |6 балл  ||  ...    ...    |2.4; 2.5; |дің    ... |     ||  ...    |факторы ретінде |2.6; 3.2; |пікірін  |2 сағат  |     ||  ... және  ...    ...  |     |     ||  ... ...     |     ...   |     |     ||  ...   |Иннова-цияға  |     ...  |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||  |        ... ... |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||11. ... және   ...    |1.3; 1.4; ...  |11 апта  |6 балл  ||  ...     ... және |2.1; 2.2; ... ... |     ||  ... ...    |2.3; 2.7; ... сағат  |     ||  |банкроттықтан  ...    |3.3; 4.4 |с ... |     |     ||  ... ...  ...  |     |     |     |     ||  ...     ... сатып|     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||12. ... 3.3; ... апта  |6 балл  ||  ...   |бес ... |2.7; 4.3 |я жасау  |27-30.11 |     ||  ... ... ... ... |     |     |2 ...  |     ||  ...    ...    |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||13. ... ...    |2.3; 2.7; ... |13 апта  |6 балл  ||  ...     ...  |3.3    ... |4-9.12  |     ||  ...   ...  |     ...  |2 ...  |     ||  |        ... |     |сту-дентте|     |     ||  |        ...   |     ...   |     |     ||  |        ...    |     ... |     |     ||  |        ...    |     ...  |     |     ||14. ... |Жұтылу алдындағы|2.3; 1.1; |Топтар  |14 апта  |6 балл  ||  ...  ... ... 1.3; ... |11-16.12 |     ||  ... ...    |2.1; 2.2; ...  |2 сағат  |     ||  |        ...   |3.3    ...     |     ||  |        ... және |     ...   |     |     ||  |        ...    |     ...  |     |     ||  |        ...     |     |     |     ||  |        ... және   |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||15 ...   |2.3; 1.3; ...  |15 апта  |     ||  ... ... ... ... |1.4; 2.1; |арасында |18-23.12 |     ||  ...      ... |2.2; 3.3; ... ...  |     ||  |        ...    |4.5    |с ... |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ... әдебиеттер тізімі:1. Заңдылық-нормативтік материалдар|1.1 |Закон Республики Казахстан от 21 января 1997г., №67-1 «О банкротстве»||1.2 |Постановление Кабинета Министров РК «О ... ...   ||  ... банка РК» от 29.03.1995г. №359           ||1.3 ... ... от ... №113 «Об ... по  ||  ... ... при ... РК по ...      ||  |госимуществом» // Собрание актов Президента и ... 1996г. ||  |№7, стр. 43                             ||1.4 ... ... РК от 25 ... 1997г. №662 «О ... по ||  ... ... реорганизации предприятий»            ||1.5 ... ... РК от 27 июня 1997г. №1029 «О ... по  ||  ... деятельности по финансово-экономическому оздоровлению  ||  ... ... ... ... ... ||  ...                             |2. ... оқу ... ... реабилитационные процедуры и ликвидация (сборник    ||  ... и ... ... под ред. ... // ||  ... ... 1996г.                        ||2.2 ... ... ... и ... ...   ||  ... // ... 2005г.                    ||2.3 ... ... ... ... и ... ... //  ||  |М.: ... Бизнес Букс, 2004                    ||2.4 ... ... ... Учебное пособие // М.:2005  ||2.5 |К.В.Балдин, О.Ф.Быстров и др. Антикризисное управление: макро и   ||  ... ... ... // М.:2005               ||2.6 ... ... ... фирмы (теория и практика) //  ||  |М.:2004.                               ||2.7 ... ... и ... ... ... финансы) //  ||  |Киев:2005                              |3. ... ... ... ... ... при ... банкротства»    ||  ... ... // ... ... 2001         ||3.2 ... ... «Финансово-экономическое оздоровление и  ||  ... ... ... ... ...   ||  ... ... предприятий в Казахстане» под ред. А ||  |Сатыбалдин и др. // Алматы: Гамма, 1996               ||3.3 ... ... и ... в ... ... международных ||  |компаний. Монография // М.:2005                   ||3.4 ... ... ... ... Финансовый менеджмент // М.: 2005 ||3.5 |В.Е.Леонтьев, В.В.Бочаров. Финансовый менеджмент // ... ||  |2004                                 ||3.6 ... ... ... менеджмента Т.2 // Киев: 1999     |4. ... ... ... ... по ... и ... ... по    ||  ... ... №1, 1997                    ||4.2 ... ... по ... и ... предприятий по    ||  ... ... №2, 1997                    ||4.3 ... ... по реорганизации и ликвидации предприятий по    ||  ... ... №1, 1998                    ||4.4 ... ... по ... и ликвидации предприятий по    ||  |вопросам банкротства. №1, 1999                    ||4.5 ... №31, 2001                         ... ... ... бақылау нысандары: пәнді оқып – үйрену кезіндегі бақылаудыңбарлық түрі есепке алынады  ...  ...  ...  ... ... да болады (сабаққа қатысу, бақылау жұмысы, жеке жәнетоптағы презентациялар, зерттеу ... ...  ...  ... ... ... ... бойынша   |Баллдадың сандық |Оқу пәннің    ... жүйе   ...      ...    ... %-к  ... баға   ||         |         ...      |         ||А         |4,0        |95-100      ...       ||А-        |3,67       |90-94       |         ||В+        |3,33       |85-89       ...       ||В         |3,0        |80-84       |         ||В-        |2,67       |75-79       |         ||С+        |2,33       |70-74       ...  ||С         |2,0        |65-69       |         ||С-        |1,67       |60-64       |         ||D+        |1,33       |55-59       |         ||D         |1,0        |50-54       |         ||F         |0         |0-49       ...    |Студенттің рейтингін қою шәкілі: Кредиттік ... ... беру ... 2006 ... ...  ...  ...  оқытушымен  жеке  түрдеқұрастырылады.|№   ...   ||    ...  ...    ||    |    ...    ||    |    ... %  ||    |    |1-го ... ||    |    |(Р1), %    ||    |2   |       ... P1 - 1-рейтингті бағалаудың проценттік мағанысы;P2 - 2-рейтингті ... ... ...... ... ... проценттік мағанасы.Курстың саясаты|Көтермелеу:             ... ... ...      ...            ... ... қатысуы;      ||өз ойын қорғай білу;        |СӨЖ ... дер ...    ... және сыни ...    ...             ...             |оқу ... ...       ...              ... тәртіп.           ... ... ... істеу    |                  ...              |                  ... ...         |                  ... ...          |                  ... ... ... ... ... табыстын бөлігі, ол жүйелі жалпы рынокқұбылысының нәтижесі емес.Абсолюттік басыңқылық ережесі.Иерархия-оған сәйкес, корпорацияларды ... ... ... ... сатып алу немесе компанияның пакет акцияларынсатып алу.Агенттің проблемасыКомпанияның иесімен (акционерлермен) және олардың агенттерінің(менеджментпен) ... ... ... ... алуға түзетуКорпорацияның жарғылық құжаттарына түзетулер еңгізуБетаКапитал құның анықтау моделі негізінде ... ... ... ... ... ... ... бюджеттендіруЖобаны іске асыру мерзімдегі, жоба бойынша ... және ... ... ... ... ... ... мақсатты-компанияның басшыларымен нысандылықсыз байланысжасайды. Жұтуға ... ... ... ... ... ... ... жоқ компаниялардың бірігуі.ӘртараптануҚосылу және жұтылудың бұл ... ... ... ... ... ... ... бөлімдерін сатуАуқымнан үнемдеуШығарған өнімдерді ұлғайту ... ... ... ... ыдырауыБөлімдердің немесе аналық копанияның акциясын шығару, кейін жекекомпания ... ... улы ... жоспарыАкционерлерге мақсатты компанияның  акцияларын жеңілдікпен сатып алуғаерік берілген, ... 50%. ... ұлы ...  ... «Үлы ... ... ... алуға қарсы жиі қолданылатын жоспар, бұл жағдайдаакционерлер ... ... ... ... ...  ... әлбетте 50%. сатып алуға құқығы бар.ЖекешелендіруНәтижесінде ... жеке ... болу ... (процесі)Алтын парашютЖоғарғы балшыларға белгілі бақылау мәжілісін жасау ... ... ... ... ... жолдау келісім шартты.ГринмейлАкцияларға ағындағы рыноктық бағадан артық ... ... ... ... ... ... корпорациялардың акцияларына иелік етуші, компанияДеңгейлес ... ... ... ... ... көрсетуші компаниялардың қосылуы.Бірінші көпшілік алдында үсынысЖабық меншік компанияның ... ... ... ... ... ... ... экономикалық жұмыстармен бірігіп жұмыс істеуі.ТаратуКомпанияның барлық активтерін сату, сонынан өмір ... ... ... ... ... жоқ акционерлер өз табыстарының азайтымдығын сезеді,бұл жағдайда басшылар корпорацияны бақылауды басып алу ... үшін шара ... ... болмауына негізделген, акциялар құнын дисконттауМонополияБір сатушымен сипатталушы, салалық құрылымОлигополияАз сатушылармен (мысалы 3 тен 12) сипаттаушы салалық ... ... ... ... ... ... сату тұралы басқа сатушылармен келісімге бармайтыны туралыміндеттенедіЖекеленген ... ... ... ... ... акцияларынан, аз мөлшердеАртықшылықты акциялардың жоспарыЕртедегі «ұлы дәрі» болжамы бойынша құқықтың орнына артықшылықтыакциялар қолданылдыТаза ойынТек ... ... ... ... ... ... компанияҚайта капиталдандыру жоспарыКомпанияның қарызын ұлғайтып және меншік ... ... ... ... Ол ... басып алуға қарсы шараретінде қолданылады.Кері LBOКомпанияның, LBO типі сияқты жекешеліндірілгеннен кейін, көпшіліккебелгілі болады.СатуКомпанияның бір ... ... ... ... ... мүдделерінің болжамыАкционерлердің байлығының өсуіне, басшылардың ... әсер ... ... ... ... бөлшектеніп кетуі және оның жұмысынтоқтатуын айтадыТендерлік ұсынысАкционерлерге тікелей ... ... Бұл ең көп ... жұту әдісінің бірі.Тік қосылуӘртүрлі деңгейде немесе өндірістік процесттің кезеніңде істейтінкомпаниялардың қосылуы.РеттеуБанкроттық ... тыс ... мен ... ... ... және ... ... ұйымдастыру» курсы бойыншастуденттердің өзіндік жұмыстарын орындаулары бойыншаӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚАғымдағы  бақылау  оқу  семестріндегі  ...  ...  ... ... ... СӨЖ ... ... тұрады. СӨЖжәне СОӨЖ түрлері және тапсырылу мерзімі мен ... ... ... ... тапсырмалары|№ |Тапсырманың    |Тапсырманың |Әдебиеттер|Бақылау |Тапсыру |Ең    ||  ...     ...    |     ...   ... ... ||  |         |       |     |     ...  ...   ||1. |Төлем       ...  |1.1; 2.1; ... ... |8 балл  ||  ... |       |2.2;   ...  |1 апта  |     ||  ...     |       |4.1    |     |     |     ||  ... және  |       |     |     |     |     ||  ...     |       |     |     |     |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||2. ... ... ...   |1.2; 1.5; ... ... |     ||  ...      ...   |2.4    ...  |2 апта  |     ||  ...  |       |     |     |     |     ||  ...  |       |     |     |     |     ||  |өту ...   |       |     |     |     |     ||  ...      |       |     |     |     |     ||3. ...     ... жазу |2.3; 2.6; ... ... |8 балл  ||  ...    |       |2.2    ...  |3 апта  |     ||  ... елдерде  |       |     |     |     |     ||  ...  |       |     |     |     |     ||  ... ... |       |     |     |     |     ||4. |ҚР ...   ...  |1.1; 1.4; ... ... |8 балл  ||  |процедураларының |       |1.3; 2.2; ...  |4 апта  |     ||  ...      |       |4.3    |     |     |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||5. |ҚР ... |Реферат жазу |2.2; 3.3 |Жазбаша |2-7.10  |     ||  ... оны |       |     ...  |5 апта  |     ||  ...     |       |     |     |     |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ...     |       |     |     |     |     ||  ... ... |       |     |     |     |     ||6. ...       ... жазу |1.1; 2.1 ... |9-14.10 |8 балл  ||  |кәсіпкерлердің  |       |     ...  |6 апта  |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||  ... реттеу  |       |     |     |     |     ||7. ...     ...     |2.7; 1.5; ... ... |8 балл  ||  ...    ...  |4.2    ...  |7 апта  |     ||  ...  ...   |     |     |     |     ||  ...       |     |     |     |     ||  |лық ... ...       |     |     |     |     ||  ...      |       |     |     |     |     ||8. ...     |Аннотация  |3.3; 3.4 ... ... |10 балл ||  ...     |       |     ...  |8 апта  |     ||  ...  |       |     |     |     |     ||  ... ...       |     |     |     |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||9. ...     ...     |2.3    ... |1-4.11  |     ||  |экономикасы    |       |     ...  |9 апта  |     ||  ... ...  |       |     |     |     |     ||  ... ... |       |     |     |     |     ... ...    |Реферат жазу |1.1; 2.1; |Жазбаша |6-11.11 |10 балл ||  ...   |       |4.1    ...  |10 апта |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ...     |       |     |     |     |     ...     |Реферат жазу |1.1; 1.2; |Жазбаша ... |     ||  ...   |       |1.3    ...  |11 апта |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ... ... |       |     |     |     |     ||  ...   |       |     |     |     |     ...   ...     |2.2; 2.5; ... |20-25.11 |10 балл ||  |болжамдауда    |сұрақтарын  |2.3    ...  |12 апта |     ||  ...     ...   |     |     |     |     ||  ... екі  |       |     |     |     |     ||  ... бес ... |       |     |     |     |     ||  ...     |       |     |     |     |     ...  ... ... 1.4; |Жазбаша |27-30.11 |10 балл ||  ... ... |       |3.2    ...  |13 апта |     ||  ... ... туралы|       |     |     |     |     ||  ... ...       |     |     |     |     ||  ... және  |       |     |     |     |     ||  ...      |       |     |     |     |     ...    ...   |1.4; 2.1; ... |4-9.12  |     ||  ...  ...   |2.2    ...  |14 апта |     ||  ...       |       |     |     |     |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||  ... ...       |     |     |     |     ...  |Реферат жазу |2.3; 2.5; |Жазбаша |11-15.12 |     ||  ...    |       |2.4    ...  |15 апта |     ||  ...   |       |     |     |     |     ||  ...    |       |     |     |     |     ||  ...      |       |     |     |     |     ...... бір ... ... еркін түрдегі пікір келтіру. Негізгімақсаты - өзінің көзқарасын аргументтер келтіріп, дәлелдей  ... ... ... ... ... бөліктен және  қорытындыдан  тұрады.Кіріспеде тақырыптың  өзектілігі,  тақырыпқа  ...  ...  ...  Негізгі  бөлімде  ...  ... өз ... (пайымдауын)  білдіруге  пайдаланылатын  негізгіұғымдарға  анықтама  береді;  ...  ...  ...  ... да ... ... ... басқалардың  пікірі неге әлсіз,автордың пікірі неге өз күшінде  ...  ...  ... ... ...  ... ретінде  бір – екі сөйлем келтіріледі. 1-тақырыпты оқып- үйрену  ... ...  ...  ...  ...  ... тақырыбына эссе жазу қарастырылған. Ол 1 немесе 2 парақтан (А4) тұрады. Міндетті түрде ... ... ... ... ...... бір мақалаға (сынап- мінеу, түсіндіру) талдаужасау. Жұмыс мерзімді басылымдарға  шолу ...  ... ...  тероиялық негіздері  және  форменсіз  кәсіпорындар(тақырып1),  «ҚР  ...  ...  ...  ...  ...  ...  кәсіпорындардың  қосылуының   қазіргітәжірибесі» (тақырып8)  ...  ...  ...  ... қарастырылған. Сізге аталған тақырыпқа қатысты мақала  таңдап ... ... ... ... егер көлемі аз болса 2 немесе 3 мақала) ... ... ... . ...  ...  ... ... аталғанмақаланың  таңдауына  негіздеме жасаудан  және  сіздің  ... ... ...  ... бе,  жоқ па) ...  ... отырып, автордың аты – жөнін, алыну көзі мен айы – ... ... ... көзіне деген міндетті талап - басылым ресмитүрде болуы шарт.Тапсырма көлемі: А4 беті-бір ... ... ... ...  ... ... (ең аз дегенде  5 сөйлем) Міндетті  түрде  әдебиеткөзін келтіру ... ... ... ......  ...  жұмыстың ерекшелігі (4-6адам) жалпыға ортақ максималды тиімділікке жету топтардың  ...  ...  ...  түрде  олардың  мүмкіндіктері   менерекшіліктерін ... ... ... беру маңызды мәселе болып табылады.4. Презентация – бұл ауқымды да көлемді жұмысты қысқа да түсінікті ... ... етіп ... ... презентация  жасау  жасау  үшін ... ... ... алу ... оны өндеп (немесе түрлі  көздерден бірқұрылымдылығы композиция ... яғни бір ... ...  және ... ... алдына шығару керек. Презентацияның  ...  ...  ...  ...  ...  пайдалану  қажет;  олардыңнегізінде жинақталған  ...  ...  ... ...  ... (түрлі кестелер ретінде, қабылдауға ыңғайлы сызба түрінде болуымүмкін). Жұмыстың соңғы нәтижесі ... ... ... ... жасау кезінде сіздерге шағын топ құру  ұсынылады және топмүшелерінің ...  ...  ...  беру  ...  ... ... екінші – оларды  өңдей  отырып, ...  ......  ...  ...  ...  ... дайындайды, тағы біреулері – ауызша айтуға,  сұраққа жауапберуге дайындалады.Тапсырма ... ...... А4 ... кем дегенде 3 беттен  тұруытиіс:  ауызша 7 минуттан  аспауы ... ... ...  ... ұмытпау қажет және шағын топтың мүшелері мен олардың арасындабөлінген ... ... жазу ... Іскерлік ойын – «ҚР банкроттық процедураларының  негізгі проблемалары»бойынша топ ішілік  жұмыс  ...  Атап  ...  ... ... топ екі ... бөлінеді:  біржағы банкроттыққаұшыраған кәсіпорын, екінші жағы кредиторлар реттінде жұмыс жасайды.6. Экономикалық ... ...... ... ... ...  ...  өнімдері  сатудан  түскен  түсімі, өндірісшығындарына талдау жасап, егер ...  ...  ... оған әсереткен факторларды анықтап, оны қалай жөндеуге  ...  ...  ... ... ... ...  аналитикалық  кесте  тұрғызу, график,диаграммалар жасауға негізделеді. Және олар республикада  ... ... да ... ... ... отырып талданады.Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі  ... 2-4 ...  ... ... ... көздерін жазуды ұмытпау қажет.7. Реферат жазу – Рыноктық  экономикасы дамыған елдерде  ... ... ... ... оны ...  тәжірибесінегізінде жетілдіру жолдары.  ҚР ...  ...  ...  ... ...  ... ...  кездесетін  кейбірпроблемалық  ... ... ...  ...  ... ... негіздеу керек.Тапсырма көлемі: жазбаша А4 параққа, көлемі ... 6-7 ...  ... ... ... ... керек.СОӨЖ мазмұны|№  |Сабақтардың   |Тапсырманың   |Әдебиеттер|Өткізу  ... ||  ...   ...     |     ...   |н апта,  ... ||  |        |        |     |     ... ...  ||1  |2        |3        |4     |5     |6     |     ||1. ... және |Банкроттықты  |1.1; 1.2; |Берілген |1 апта  |     ||  ... ҚР     ... және  |1.3; 2.1; ... |     ||  ...  ...    |2.2    ...  |2 ...  |     ||  ...  ...  |     ...   |     |     ||  ...  |белгісі,    |     |     |     |     ||  ...      ... ...     |     |     |     ||2. |ҚР ... ...   |1.1; 1.2; ... |2 апта  |6 балл  ||  ... реттеу |институтының  |1.3; 2.1; ... |     ||  |        ... және   |2.2    ...  |2 ...  |     ||  |        ... ҚР   |     ...   |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||  |        ... ...   |     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||3. ...   ...    |1.1; 1.2; ... апта  |6 балл  ||  ...  ... |1.5; 2.1; ... |25-30.09 |     ||  ... және ... ...   |2.2    ... |2 ...  |     ||  ...     ...  |     |сұрақтарға|     |     ||  ... ...   |     ...     |     ||  |        ...    |     |с ... |     |     ||4. ...  |Банкроттықты  |2.2; 2.1; |Қаралатын |4 апта  |6 балл  ||  ... қою ...    |2.6    ...  |     ||  |болжамдау    ...    |     ... ...  |     ||  |        ... екі |     |с ... |     |     ||  |        ... бес    |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||  |        ... - ...     |     |     |     ||  |        ... төрт |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||5. ... |Кәсіпорындардың |1.5; 2.1; |Студенттер|5 апта  |6 балл  ||  ...      ...      |2.2; 2.4; ...  |9-14.10  |     ||  ... |2.5    |тыңдау  |2 ...  |     ||  ... ...   ... ...   |     ... есеп |     |     ||  ...    |қабілетсіздігі. |     ...  |     |     ||6. ... ... ... 2.5; ... апта  |6 балл  ||  |басқару туралы |басқару     |2.6    ...  |16-2110  |     ||  ... және  ...    |     ...  |2 сағат  |     ||  ... ...   ...   |     ... есеп |     |     ||  ...    ... болу   |     ...  |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||7. ...    ... ... 1.4; ... |7 апта  |     ||  ... |бағдарламалар, |1.5; 2.1; |сұрақтар |23-31.10 |     ||  ...   ...     |2.2; 4.2 ...  |2 ...  |     ||  ...   ...   |     ... |     |     ||  ...   ...  |     ...   |     |     ||  ...      |ролі.      |     ...  |     |     ||  ...        |     |     |     |     ||  ...      |        |     |     |     |     ||8. ... ... |1.5; 2.1; ...  |8 апта  |     ||  ...   |қайта      |2.2; 2.4; |арасында |1-4.11  |     ||  ...   ...   |2.5; 2.6; ... ...  |     ||  |        ...  |3.2    |с ... |     |     ||  |        ... ... |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||  |        ...      |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||9. ... ... |1.1; 1.3; ...   |9 апта  |     ||  ... ... 2.2; ...  |6-11.11  |     ||  ... ... ...   |3.6; 4.5 |нәтижесін |2 ...  |     ||  ...      ...     |     ...  |     |     ||  ... ...  |     ... |     |     ||  ...  ... ...   |     ...  |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||10. ... |Кәсіпорындарды |1.5; 2.2; |Студенттер|10 апта  |6 балл  ||  ...    ...    |2.4; 2.5; |дің    ... |     ||  ...    ... ... |2.6; 3.2; ...  |2 сағат  |     ||  ... және  ...    ...  |     |     ||  ... ...     |     ...   |     |     ||  ...   |Иннова-цияға  |     ...  |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||  |        ... инвестияны |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||11. ... және   ...    |1.3; 1.4; ...  |11 апта  |6 балл  ||  |жұтылу     ... және |2.1; 2.2; ... ... |     ||  ... |типтері.    |2.3; 2.7; ... ...  |     ||  ...  |Қосылуды    |3.3; 4.4 |с ... |     |     ||  ... ...  ...  |     |     |     |     ||  ...     ... ...     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||  |        ...  |     |     |     |     ||12. ... 3.3; ... апта  |6 балл  ||  ...   |бес ... |2.7; 4.3 |я ...  ... |     ||  ... ... ... тарихы. |     |     |2 ...  |     ||  ...    ...    |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||13. ... |Қосылудың    |2.3; 2.7; |Қаралған |13 апта  |6 балл  ||  ...     ...  |3.3    ... |4-9.12  |     ||  ...   ...  |     ...  |2 сағат  |     ||  |        ... |     ...     |     ||  |        ...   |     ...   |     |     ||  |        ...    |     ... |     |     ||  |        ...    |     ...  |     |     ||14. ... ... ... 1.1; ...  |14 апта  |6 балл  ||  ...  |дайындық қадамы.|1.2; 1.3; |арасында |11-16.12 |     ||  ... ...    |2.1; 2.2; ...  |2 ...  |     ||  |        ...   |3.3    ...     |     ||  |        ... және |     ...   |     |     ||  |        ...    |     |откізу  |     |     ||  |        ...     |     |     |     ||  |        ... және   |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||15 ...   |2.3; 1.3; ...  |15 апта  |     ||  ... ... ... түсінік. |1.4; 2.1; |арасында |18-23.12 |     ||  ...      ... |2.2; 3.3; ... ...  |     ||  |        ...    |4.5    |с ... |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||  |        ... |     |     |     |     ||  |        ...    |     |     |     |     ||  |        ...     |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ||  |        ...   |     |     |     |     ... әр ... ... ... ... ... өткізілу ережелері сол тақырыптың ерекшелігіне, қазіргі кездегіөзектілігіне байланысты оқытушымен ... ... ... ... ... ... критерийлеріА:• Тақырып жан – жақты аргумент келтіріле отырып, ашылған;• Жұмыс студенттің материалды өте ... ... ... ... жан – ... ... және ... келтіріліп,жалпыланса;• Баяндаудың логикалық жағынан үйлесімділігі, құрылымының ... ... ... ... жазылып және оның мазмұны стилдік жағынансәйкес келуі қажет;В:• Тақырып мейілінше толық ашылуы қажет;• ... ... ... ... ... ... және ... өзінің ойларын негіздеуге дұрыс қолдана алатындығынкөрсетуі қажет.• Баяндама логикалық жағынан үйлесімді ... ... ... ... ... тілмен жазылуы керек;С:• Тақырыптың тек басты мәселелері ғана ашылуы;• Жалпы алғанда дұрыс, біржақты немесе тақырып ... ... ... және одан аз да ... ауытқушылық бар болса;.• Ойды жеткізген кезде үйлесімділік бұзылса;• Жұмыс жәй сөздермен жеткізілсе;Д:• ... ... ғана ... ... ... ... жеткіліксіз жауап берілсе, тақырыптанауытқушылық айтарлықтай болса.• Ойды толық жеткізе ... ... ... ... ... ... тізімі1. Банкроттықты диагностикалауда қолданылатын әдістер:2. Жедеқабыл – диагностикалаудың негізгі мақсаты:3. Кәсіпорынның “ дағдарыс өртін” бақылау обьектісінің бірі:4. ... ... ... ... ... ... ... іргелі диагшностикалауды орындаудың негізгі кезеңдерініңбірі:6. Кәсіпорынның ... ... ... болушы ішкі фактордың бірі:7. Кәсіпорынның қаржы дағдарысының ... ... ... ... бірі:8. Кәсіпорынның дағдарысқа ұшыруына қатысты себептердің бірі:9. Экономикалық дағдарыс кезеңіне қатысты көрсеткіштердің бірі:10. Ұзын толқынды кезең немесе Кондратьев кезеңі ... ... ... ... ... ... ... күші неге байланысты?12. Кузнецовтың кезеңінің созылу мерзімі ... ... ... ... кезеңіндегі қозғаушы күші неге байланысты болмақ?14. Кездейсоқ шаруашылық кезеңдері қанша жылдың аралығын қамтиды?15. Фирмалардың ... ... ... бірі ... ... ... іргелі диагностикалаудың негізгі мақсаттарының бірі:17. Кәсіпорындардың банкроттық болу ... ... ... ... ... ... ...  себептермен сипатталады?19. Бағаны ырықтандыру нәтижесі экономикадағы қандай нәтиже әкелді:20. Бюджеттің табыстылық бөлімінің әлсізденуіне әсер етуші ... ... ... ... ... ... ... жабу көздерінің бірі:23. 1994 ж. Мемлекеттік бюджеттің табыс бөлігі қанша ... ... 1994 ж. ... ... ... ... ... қандай мөлшергетең болды?25. 1994 ж. Республикалық бюджетті қаржыландыруда сыртқы займдар үлесіқандай % болды?26. Кәсіпорындардың ... ... әсер ... ... бірі:27. Өзгермелі шығындар қандай көрсеткішке байланысты үйлесімді ... ... ... ... ... ... ... қандай факторларға тәуелді?30. Өзгермелі шығындарға қатыстылар?31. Тұрақты шығындарға қатысты шығындардың ... ... шоты ... ... жағдайдың мөлшерлік индикаторы болыптабылады?33. Экономиканы қайта құрудың екінші кезеңі қай жылдар аралығында өтті?34. экономиканы реформалаудың ... ... қай ... аралығындажүргізілді?35. Республикада бюджет дефициттік азайту мақсатында алдыменен қандайшаралар атқарылуы ... ... ... үшін ... жоғары болуына негізгісебепшілердің бірі:37. Қысқа мерзімді дағдарыс кәсіпорынның экономикасына қалай ... ... ... ... ... ... шаралардың көмегіменқұтылып кетуге болады?39. Дағдарысқа қарсы басқаруда, шешуші рөль атқаратын басқарудың бірі:40. Дағдарыстыққа әсер ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестермен салыстырғанда келесікөрсеткіштердің бірімен анықталады:42. Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы стратегиясын жоспарлаудың маңыздыкезеңінің бірі:43. Шетелдер кәсіпорындарының негізінен ... ... ... ... көрсетеді:44. Банкроттықты болжамдау проблемасы дербес проблема ретінде қай мезгілдепайда болды?45. банкроттықты болжамдау проблемасына дербес проблема ретінде қандайсебеп әсер етті?46. Банкроттықты ... ... әдіс қай жылы және неге ... ... ... ... әдістеріне жататындар:48. “Сандық” дағдарысты – болжамдау әдістемесі қандай көрсеткіштергенегізделеді?49. Микродеңгейдегі кәсіпорындардың  дағдарысқа ... әсер ... ... ... дағдарысқа ұшырауына әсер етуші факторларының бірі:51. ... ... ... кәсіпорындар үшін жасалынады?52. Альтманның жеті факторлы моделі банкроттықты қанша жылға ... ... ... ... жеті ... ... қолданылған көрсеткіштердің бірі:54. Z – коэффициентінің жалпы кемшілігі неде?55. Альтманның (кредитті өтеуге қбілеттік индексі) коэффициенті қай жылыұсынылған?56. Кредитті өтеуге ... ... ... ... ... Альтманның жеті факторлы моделі қай жылы әзірленді?58. Британдық ғалым ... ... төрт ... ... қай ... ... болжамдау моделінде қолданған кәсіпорынның жұмысының маңыздыөлшемдерінің бірі:60. Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның өндірістік шығындарына әсер ететінфакторлардың бірі:62. Дамыту ... ... ... үшін жасалады?63. Кәсіпорынды дағдарыстан шығару қандай жұмыстар ... ... ... өзгерістер жасауды қалайтын ұзақ мерзімді тұрақты дамудықамтамасыз ететін шараларға көрсетілгендердің қайсысы жатады?65. Инвестициялар салу обьектісіне байланысты қалай жіктеледі?66. ... ... ұлы ... алу ... қашан болды?67. АҚШ-тағы 1904 ж болған қор рыногындағы обвал нәтижесінде 1907 жқандай жүйе нашарлады?68. АҚШ-та ... ... ... ... экономиканың кейбірсалаларының жинақталуы( консалидация) нәтижесінде монополистікқұрылымның орнына қандай құрылым келді?69. 1914 ж АҚШ конгресі қабылданған ... ... заңы ... ... ... қосылудыңекінші кезеңінде (1916 – 1929 ж.ж.) жұмысын бүгінгікүнге дейін жалғастырып жатқан корпорациялар құрылды. Соның бңрң:71. 1982 –1990 ж.ж. ... ... ... құны орта ... ... ... ... төмендеді?72. Бірінші қосылу толқынын тежеуге әсер еткен факторлардың бірі:73. Конгресс Клейтон ... қай жылы ... ... және екінші толқындарды қарама-қарсы қойған осылардың бірі?75. Қай жылы АҚШ-та ... ... ... ... қор ... ... себеп болды?76. Қай елдерде қосылудың қарқындығы өте жоғары деңгейде болды?77. АҚШ-та ... ... ... қанша кезеңнен өтті?78. Профессор Нельсонның берілгендері бойынша қосылудың ең ... ... ... ... ... және ... ... қандай құрылған пайда болды?80. Қосылудың 1-ші толқыны негізіндегі көлденең, тік және аралас сипаттарүлесі?81. АҚШ-та болған қарқынды қосылудың ... ... ... қамтиды?82. Қосылудың бірінші толқынды қай салада компаниялардың көп қысқаруыбайқалды?83. сылу ... ... құю ... ... ... қаншажекелеген компаниялар қосылды?84. Қосылу тарихында бірінші толқынның басталу себебі?85. Бірінші ... ... American Tobacco ... ... ... болды?86. Қаржылық стратегиясы және тактикасы әлбетте кәсіпорынды қайтақұрылымдауда қандай 2 кезеңді жүргізуді ұсынады?87. Дағдарыс себептерін анықтауға қандай сыртқы ... ... ... ... ... төленеді?89. Қаржыландырудың қаралған көздерден басқа жекелеген жағдайда қандайгибридтік инструменттер ... ... ... ... әсер ... ... бірі ... әрекетке жататындар:91. Синергетика қанша типтерге жіктелінеді?92. Операциялық синергия қандай жағдайларда байқалады?93. Синергетикалық пайда табу неден басталады?94. Жоспарлаушы ... ... ... ... ... және ... ... мотивтердің бірі:96. Кеңеюге тырысқан компаниялар өсудің қандай түрлерін таңдауды қалауды?97. Ішкі өсудің атқарылатын процесстердің бірі:98. Қосылу және ... ... өсу ... ... ... бар?99. Қосылудың бірінші толқыны қай жылдар аралығында өтті?100. Қосылудың бірінші ... қай ... ... ... ... ... ... бірінші толқыны қандай сипатты көрсетті?102. Қосылу типтерінің ішінде көлденең қосылу типінің ... ... ... Көлденең қосылу және салалардың бірігуі қандай рынок құрылымына әкепұрылды?104. Қосылудың бірінші толқынының нәтижесінде қанша ірі бірлестіктер пайдаболды?105. ... ... ... ... ... ... толқынының нәтижесінде жойылған компаниялардың санықанша?107. Транспорттың қай түрі ... ... ... ... бірі ... Бірінші қосылу толқынына бәрінен бұрын қандай факторлар әсер етті?109. Екінші толқын қай ... ... ... ... монополистік құрылымның орнына олигополистік құрылым қайтолқынның кезінде пайда болды?111. Клейтон заңы қай жылы қабылданды?112. Клейтон заңы ... ... ... ... ... ... ... кезінде мәмлені қаржыландыру қандай көздерден алынды?114. Тарихта қор рыногының ірі құлауы “черный ... қай жылы ... Қор ... ірі ... ... ... қалай әсер етті?116. Үшінші толқын қай жылдар арасын қамтиды?117. ... ... қай ... ... ... Төртінші толқынның басында экономика жағдайы және қосылу процессіқандай деңгейде болды?119. Төртінші толқынның басқа толқындармен ... ... ... ... ... қай ... ... пайда болды?121. Копоративтік рейдердің негізгі табыс көзі ... ... ... ... ... инвестициялық банктердің табыс көздерініңбірі болып есептелінген:123. Бесінші толқын кезінде жасалған мәселелердің қандай ерекшеліктеріболды?124. Бесінші толқында жасалған келісімдер қандай көздерденқаржыландырылды?125. ... ... ... неде?126. Компанияның қаржылық сауықтыру бағдарламасының міндеті?127. Компанияның сәтсіздікке ұшырауының ең бір қалыпты белгісінің бірі:128. ... ... ... ... ... ... қандай түрде байқалады?130. Синергетикалық пайда табу неден басталады?131. Компанияның сәтсіздігінің  қауәптә белгісінің бірі:132. Кәсіпорынның болашақтағы қаржылық жағдайының мүмкінді ... ... ... ... ... ... ... бастапқы кезеңі неден басталады?134. Компанияның қаржылық жағдайының ... әсер ... ... ... ... ... ... әсер етуші факторлардың бірі:136. Қаржыны сауықтыру саясаты не үшін әзірленеді?137. Қаржыны сауықтыру ... ... ... ... тактикасы – бұл:139. Кәсіпорынды дағдарыстан шығаруға орындалатын жұмыстардың бірі:140. Кәсіпорынды дағдарыстан шығаруға керекті шаралардың бірі:141. Оперативтік ... ... ... ... шаралардың бірі:142. Оперативтік қайта құрылымдауда орындалатын шаралардың бірі:143. Халықаралық практикада оперативтік қайта құрылымдау қанша айда өзнәтижесін ... ... ... ... ... өткізу – стратегиялық қайтақұрылымдаудың жағдайына қалай әсер етеді?145. Кәсіпорынның қаржысын сауықтыруда дамитын ... ... ... ... ... қайта құрылымдарының бірі:147. Қаржылық сауықтырудың белгісін қалай білуге болады?148. Банкроттықты балжамдаудағы емшіліктің бірі:149. Мүмкінді банкроттықты болжамдау ең ... ... ... Екі ... ... ... екі негізгі көрсеткіштерге негізделеді?151. Индексті құрастырғанда Алтьманның зерттеген кәсіпорындарының санықанша еді?152. Алтьманның жеті факторлық моделінде ... ... ... ... ... не, ... беріңіз?154. Қосылу және жұтылудың бірнеше себептері бар, солардың бірі:155. Акциямен мәмІле жасау сатушыларға қандай жеңілдік береді?156. Холдинг компанияларының белгілі ... ... ... кәсіпорындарға – альтернатив ретінде құрылған құрылым қалайаталады?158. Стратегиялық одақтың біріккен кәсіпорындармен салыстырғандаартықшылығы:159. Стратегиялық одаққа ену әсіресе қандай ... ... ... ... ... ... ресурстарды тартудыңмүмкінді жолдарының бірі: 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ұстаз – ізгілікке жетелеуші5 бет
Артпедагогика27 бет
Дүниетану пәні4 бет
Кәсіптік білім берудің принциптері11 бет
«Бақылаудың статистикалық әдістері» пәннің оқу-әдістемелік комплексі45 бет
«Жануар текті өнімдерді сенсорлық талдау» пәннің оқу-әдістемелік кешені66 бет
«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы» пәннің оқу-әдістемелік кешені176 бет
«Кәсіпорындарды персональды басақару және еңбекақы төлеу»28 бет
«Пайдалы қазба кенорындарынашу және даярлау». Пәннің оқу-әдістемелік кешені117 бет
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь