Бизнесті модельдеу мен стратегиясы

1.2 Бизнесті модельдеу мен стратегиясы

Соңғы уақыттарда бизнес моделінің стратегиялық жоспарлауы мен қалыптасуына аса маңызды көңіл бөлінуде. Басты сұрақ- кәсіпкерлікті дамыту бағытын қалай анықтау керек?
Басқару теориясындағы стратегиялық жоспарлауды тағайындау- кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету нарық жағдайында айқындалды. Стратегиялық жоспар кәсіпорынның мақсатқа жетуіне, басқарудың маңызды құралына қызмет етеді. Көбіне стратегиялық жоспар компьютерлік технологиялар мен статистикалық мәліметтер бойынша қалыптасады.
Стратегиялық басқаруды жоспарлау- диверсификациялық бизнестің динамикалық өзгеру шарты, кәсіпорындардың қызметтерінің бөліну координациясының жүйесі. Стратегиялық жоспар көмегімен болашақ жаңалықтармен байланысты басқару шешімдері қабылданады.
Төменде бизнесті модельдеу практикасында жиі кездесетін стратегия варианттары көрсетілген:
1. Бизнес стратегиялары
Жоғары сапа мен компанияның бағалы қызметіне бағытталған ауқымды дифференциация стратегиясы. Бұған қосымша білігі бар мамандар керек болуы мүмкін. Бұл стратегия- фирмаға қалыптасқан саланың бәсекелестік деңгейін сақтауға және төмендетуге бағытталған.
Фокустық дифференциация стратегиясы- қосымша шығарылатын өнімдерге маманданған қызметтер көрсетуге бағытталған .
Оптималды шығын стратегиясы- көрсетілетін қызметтерге ауқымды дифференциацияны қамтамасыз ету мен шығындарды азайтуға бағытталған.
2. Функционалдық (өндірістік) стратегиялар
Өз араларында өңдірістің даму дәрежесі мен өз күштерімен көрсетілетін қызметтер бойынша ерекшеленеді.
Барлық қызметтерді өз күш көмегімен көрсету мен профильсіз фирма қызметін көрсетуге жылдам жүйесін қолдану. Мұнда қосымша мамандарды тарту мен мамандарды қайта даярлау керек.
Қалыптасқан арақатынасты сақтау: жоғарғы буын мен орта буын қызмет көлемін кәсіпорын қызметкерлерінің жүргізуі; жоғарғы буын жобалау функциясын орындауға тыс мамандарды тарту.
3. Маркетинг стратегиясы
Бұл стратегия басқа жеткізуші- конкуренттермен салыстырғанда қызметтерге төменгі баға қоюға бағытталған.
Көп көлемде тауар сатып алғанда жеңілдік жасау мен жеткізу каналдарын қолдану қызметіне бағытталған стратегия. Ауқымды қызмет көрсетуді болжамдайды және түрлі өнімдерге жеткізілім жасалынады.

4.Қаржылық стратегиясы
4.1 Банктік кредит формасында сыртқы көздер мен қаржылық құралдар, тұтастай алғанда қаржылық инвесторлар немесе серіктестіктер арқылы қосымша дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Қаржылық ресурстартың жетіспеуінен нарықтағы фирманың сақталуы мен күшеюі оның әлсіз жағы болып саналады, сондықтан стратегияға көбірек көңіл бөлу керек.
4.2 Фирманың дамуы ішкі ресурстық көздердің өсуіне байланысты.
Стратегиялық аудит бірнеше этаптан өтеді.
I. Контролдік көрсеткіштер жетістігін бағалау. Егер жағымсыз көрсеткіштер болса келесі этапқа өтіледі.
II. Потенциялды ұйымдастыру, қойылған мақсаттардың сыртқы және ішкі есептік көрсеткішін бағалау.Егер келіспейтін жағдайаттар болса, келесі этапқа өтеді.
III. Стратегиялық басқарудың жүйесін бағалау келесі бағыттарға байланысты; формулярды стратегия процессі, ішкі және сыртқы ота процедурасы, стратегиялық функцияларды дұрыс бағалау. Егер қанағаттанбайтын стратегиялық басқарудың жүйесі болса келесі этапқа өтеді.
IV. Стратегиялық аудит жүйесін бағалау. Стратегиялық бағыттарының өзгеруі мен контрольдық ереже нәтижесін дұрыс бағалау.
Стратегиялық процесс келесі бағыттардан тұрады:
• Бюджетті қайта қарау;
• Фирманың ішкі және сыртқы саясатының өзгеруі
• Реорганизация
• Мамандардың басқару стратегиясын қайта қарау
• Ішкі фирмалық мәдениетті жақсарту
• Фирмалық қызмет көрсетудегі технологиялардың өзгеруі
• Серіктес компаниялар мен жұмыс шарттарының тиімді ара қатынасын қалыптастыру
    
    1.2 Бизнесті модельдеу мен стратегиясыСоңғы уақыттарда бизнес моделінің стратегиялық  жоспарлауы  менқалыптасуына аса ... ... ... ... ... ... ... қалай анықтау керек?Басқару  теориясындағы  стратегиялық  жоспарлауды  тағайындау-кәсіпорынның бәсекеге ... ... ету  ...  ... Стратегиялық жоспар кәсіпорынның мақсатқа жетуіне, басқарудыңмаңызды құралына қызмет етеді. ... ... ... ... мен ... ... бойынша қалыптасады.Стратегиялық  басқаруды  жоспарлау-  диверсификациялық  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  Стратегиялық  жоспар  ...  ... ... басқару шешімдері қабылданады.Төменде бизнесті модельдеу практикасында жиі кездесетін стратегияварианттары көрсетілген:1. Бизнес стратегияларыЖоғары сапа мен  ...  ...  ...  бағытталған  ауқымдыдифференциация стратегиясы. Бұған қосымша білігі бар мамандар ... ... Бұл ... ... ... саланың бәсекелестік деңгейінсақтауға және төмендетуге бағытталған.Фокустық  дифференциация  стратегиясы-  ...  ...  ... ... ... ... .Оптималды  шығын  стратегиясы-  көрсетілетін  қызметтерге  ... ... ету мен ... ... бағытталған.2. Функционалдық (өндірістік) стратегияларӨз араларында өңдірістің даму дәрежесі мен өз ... ... ... ... ... өз күш ... көрсету мен профильсіз фирма қызметінкөрсетуге жылдам жүйесін қолдану. ... ... ... тарту менмамандарды қайта даярлау керек.Қалыптасқан арақатынасты сақтау: жоғарғы буын мен орта буын қызмет көлемінкәсіпорын ... ... ... буын  жобалау  функциясынорындауға тыс мамандарды тарту.3. Маркетинг ... ... ... ... конкуренттермен салыстырғанда қызметтергетөменгі баға қоюға бағытталған.Көп көлемде тауар сатып ... ... ... мен ... ... ...  ...  стратегия.  Ауқымды  қызмет  көрсетудіболжамдайды және түрлі ... ... ... ... ... ... формасында сыртқы көздер мен  ...  ... ...  ... ... немесе серіктестіктер  арқылықосымша дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Қаржылық ресурстартыңжетіспеуінен ... ...  ... мен күшеюі  оның  әлсізжағы болып саналады, сондықтан стратегияға көбірек ... бөлу ... ... ... ішкі ... ... өсуіне байланысты.Стратегиялық аудит бірнеше этаптан өтеді.I. Контролдік  көрсеткіштер  жетістігін ...  Егер  ... ... ... ... өтіледі.II. Потенциялды ұйымдастыру,  қойылған  мақсаттардың  ...  ... ... ... ... келіспейтін  жағдайаттарболса, келесі этапқа ... ...  ...  ...  ...  келесі  бағыттарғабайланысты; формулярды стратегия процессі, ішкі  және  ... ... ... функцияларды дұрыс бағалау. Егерқанағаттанбайтын стратегиялық басқарудың жүйесі болса  ... ... ... ... ... бағалау. Стратегиялық  бағыттарыныңөзгеруі мен контрольдық ереже нәтижесін дұрыс ... ... ... ... ... ... ... қарау;• Фирманың ішкі және сыртқы саясатының өзгеруі• Реорганизация• Мамандардың ... ... ... қарау• Ішкі фирмалық мәдениетті жақсарту• Фирмалық қызмет көрсетудегі технологиялардың ... ...  ...  мен жұмыс шарттарының тиімді  арақатынасын қалыптастыруСтратегияны жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... қамтиды:1. Стратегияның сәтті орындалуы үшін ұйымдастырушылық мүмкіншіліктерқұру.1. Фирма болашақта өз клиенттеріне ұсыну үшін қосымша мамандандырылғанқызметтерді ... ... ... ... жасау және фирманың серіктестеріменқызмет ... ... ... отыру.3. Фирманың мамандандырылған қызметін дамыту. Бұған фирманың қызметінбағалу мен сапасын жоғарылату ... ... – ақ жаңа ... ... ... бойынша жұмысшыларды қайта оқыту.4. Жабдықтаушының қызметіне тәуелділікті азайтуға  және  ... ... ... басты тұтынушыларды оқыту.5. Қосымша жұмысшыларды тарту үшін ұйымдастырушылық құрылымын өзгерту.2. Қажетті бағыттарды инвестициялау үшін қаржылық ресурстарды ... ... ... ... ... ақша және ... тарту үшін бизнес жоспаржасау.2. Құралдарды тарту бойынша ... ... және ... ... Қаржылық түсімдер жайлы, баланс пен есеп ... ... пе ... және ... ... ... жасау, ішкі қаржылық саясаттыанықтау.3. Стратегияның жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін фирманың ... ... ... орнататын саясатты анықтау, яғни ішкі ақпараттыашатын және оынң бұқаралық ақпараттық құралдарда жариялануы жайлысаясат.2. ... ... ...... ... ... анықтау, фирма жайлы клиенттерді ақпаратпен қамтамасызету.4. Одан әрі тиімді жұмыс істеу үшін ... ... ... ... ... оның ... анықтау жәнеталқылау,  сыйақыларды  ...  үшін  ...  ... ...  ...  ...  ... Стратегияның одан әрі жүзеге асырылуы және бақылау үшін  ... ... ... ... дамуын бақылау нүктелерін керекті бағытта ... ... ...  ...  ...  ... ... көрсеткіштердің бақылау әдістерін және түрлерін, кезеңдерінанықтау.6. Фирманың қызметкерлеріне күнделікті өзінің стратегиялық ... ... үшін ... ... ... ... ... даму шартттарында кәсіпорынның табысыныңбасты кепілі – тез өзгеру, яғни ол жаңа ... мен ... Өсіп келе ... ... әрбір ұйымнан қызметтердің жоғарғыдәрежесін қамтамасыз ... ... ... Бұл әр мезет сайын өзгеріп жатқанортада бәсекеге қабілеттілік алдағыны ... ... және дер  ... ... ... жағдайында әрекет жасау.Бұл үшін интегралды ақпараттық жүйе қажет, ол ... ... ... ... ... ... – ақ тендерлерге қатысу үшінкоммерциялық ұсыныстарды дайындауға мүмкіндік береді. Мұндай жүйе ... және ... ... кезеңдерін, мәмілелерді дайындау, бюджетті құру,жоспарлау, жүзеге асырылып жатқан ... ... ... – ақ кепілдемелікжәне кепілдемелік кейінгі қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі қажет.Кәсіпорынды басқару жүйесін кешенді интеграцияциялау мен ... ... етуі ... , ... олар жобаларды енгізудеқазіргі бизнесте қолданылады.Интеграция жобаның барлық жасалу аспектілерін және жүзеге ... ... ... ... ... береді, сондай –ақ жалпы фирманың қызметініңнәтижесіне жобаның ықпалын бағалау. Мысалыға, қаржылық есепте ... ... ... ... ... ... ... ақ барлық жоба жайлықаржылық нәтижелер көрінуі мүмкін.Интегралды басқару жүйесі келесі элементтерді қамтуы қажет:➢ Объектілер мен ... ... ... есебі – басқару есебініңинновациялық ... ... ... ... – ақ  ... ... шығыстар мен кірістерді бөлу, олар жеке түрде,бірақ барлық шаруашылық ... ... ... ... ... ... есебі – кәсіпорынның басшыларын ішкі шаруашылық операциялардыбасқару жәнен бақылау жайлы шешімдерді қабылдауда негіз болып ... ... ... ... есептің  мәліметтері  моделдеу,болжасдау және ... ... ... алу үшін ... Жүйе ... қосымша шығыстарды талдау барысында басқару есебіндегі объектілердеңгейінде кірістер жайлы ... ... ... ... өнім бойынша стратегиялық шешімдерді қабылдау үшін қолданылуымүмкін, сондай – ақ клиенттермен жұмыста, ... ... ... ... ... бағытталған инновациялық жобалардыжасауда қолданылуы мүмкін.➢ Объектілер бойынша  кірістерді  ... ... ол  ... ... ... ... 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнесті модельдеу мен стратегеясы3 бет
Бизнестің моделі мен стратегиясы5 бет
Стратегиялық жоспарлау бойынша дәрістер44 бет
3D studio Max бағдарламасы.41 бет
3DS Max3 бет
MATLAB бағдарламасы.Simulink пакеті. Ляпунов функциясына жалпы анықтама.13 бет
Ms excel ортасында зертханалық жұмыс11 бет
«Математикалық модельдер және сандық әдістер байланысы туралы»71 бет
«Экономика-математикалық моделдеу» пәніне оқыту71 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь