Алматы қаласының әкімдігінде өткізілген өндірістік тәжірибе бойынша

ЖОСПАР
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

І. Алматы қаласының Әкімдігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
Алматы қаласы әкімі аппаратының мақсаттары мен міндеттері ... ... 5
1.2 «Алматы қаласының электронды әкімдігінің» бағдарламасының үлгісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8

ІІ. Алматы қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
2.1 нақты сектор дамуын бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметі ... .11
2.2 Бюджеттік саясат және жоспарлау бөлімінің жайы мен лауазымды нұсқауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

ІІІ.Қазақстан Республикасының зейнетақы қорларын мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
3.1... Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесі және оның теориялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
3.2 Зейнетақы жүйесін жетілдірудің теориялық.әдістемелік негіздері.20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
Кіріспе
Қала әкiмiнiң аппараты Алматы қаласы әкiмiнiң қызметiн ұйымдастырушылық, құқықтық, ақпараттық-талдау және материалдық -техникалық қамтамасыз етудi жүзеге асыратын атқарушы- жарлықшы орган болып табылады.
Аппарат Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiн, қала әкiмiнiң шешiмдерiн басшылыққа алып, өз қызметiн жүзеге асырады. Аппарат мекеме үлгiсiндегi заңды тұлға болып табылады, оның Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген қазақ және орыс тiлдерiндегi аталуы жазылған мөрi бар. Бөлiмдер, басқармалар, басқа да құрылымдық бөлiмшелер,қызметтер аппараттың органдары болып табылады.
Аппарат, оның құрылымы мен штаттарының саны жөнiндегi Ереженi қала әкiмi бекiтедi.
Алматы қалалық Кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті Әділет департаментінде 2005 жылы 17 ақпанда тіркелген. Алматы қаласы кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті Алматы қаласының кәсіпкерлігі мен өнеркәсібінің дамуының негізгі бағыттарының салааралық үйлесімділігін жүзеге асырады. Департаменттің құрушысы болып Алматы қаласының Әкімдігі болып табылады.
Өндірістік тәжірибе Алматы қаласының Әкімдігінде өткізілді. Бұл жұмыстың міндеті болып Алматы қалалық Әкімдігі аппаратының жұмысын зерттеу, соның ішінде Алматы қалалық Әкімдігінің басқару құрылымы, негізгі міндеттері, мақсаттары және функцияларын қарастыру және «Алматы қаласының электронды әкімдігінің» бағдарламасына шолу болып табылады. Екінші бөлімде Алматы қаласы Әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп Департаменті, оның ішінде шағын бизнес бөлімінің жайы мен лауазымды нұсқаулықтары туралы ақпарат берілген. Үшінші бөлімде Алматы қаласы шағын кәсіпкерлігінің даму жағдайы мен қолдау шаралары жайында баяндалған.
Шағын кәсіпкерлік нарық экономикасында белгілі бір экономикалық және әлеуметтік қызмет атқарады, қазіргі қоғамда маңызды роль атқарады. Барлық экономикалық дамыған елдер қаржылық тұрақтылық пен әлеуметтік қолайлы жағдайға бизнестің дамуы арқылы жетті. Нарықтық экономикаға көшкен кез келген елдің экономикалық тарихы осы шындықты дәлелдейді.
Шағын кәсіпорындар – экономиканың қоймасы, өйткені кәсіпкерлер нарық конъюктурасының өзгеруіне жедел жауап береді, өз қорларын, тұрып қалған күштері мен адамдарын жұмылдырады. Сондықтан, шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау Қазақстан экономикасының қазіргі кезеңінде тұрақтандыруға әсер етеді. Шағын кәсіпкерлікке мемлекеттік көмек көрсету Қазақстан Республикасының Президенті жарлығына да және өкіметтік құжаттарда көрсетілгендей, экономика реформасы бағытында маңызы зор. Бәсекелестің дамуына әсер етіп, қызмет және тауармен тұтынушы нарығын толтырып, жаңа жұмыс орындарын құруға, кәсіпкерлер мен меншік иелерінің кең топтарының дамуына әсер етті.
Шағын кәсіпкерліктің құрылуы мен дамуы өнеркәсіп секторының диверсификациясымен бірлесуі “Қазақстан 2030” стратегиясының негізін құрайды. Бизнеске бейімделу экономикаға ерекше сипат беріп, оның дамуының шешуші факторы болып табылады, бірақ шағын кәсіпкерліктің дамуына бас-мектеп сараптама жасау тұрақты түрде бақылау жүргізуі қажет.
Әлемдегі барлық мемлекеттер шағын кәсіпкерліктің дамуына ерекше көңіл аударуда.
Қолданған әдебиеттер:


1. Закон РК «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19.06.1997г., ст.4.
2. 2007-2009 жылдарға арналған «Алматы қаласының электронды әкімдігі», 2006 жылғы 21 желтоқсан
3. Войтов А.Г. «Экономика. Общий курс», Москва, «Маркетинг», 2000 г.
4. Алматы қаласы кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті Шағын бизнес бөлімінің жайы
5. Ж.ильясов «Этапы и проблемы в развитии малого бизнеса» // Вестник предпринимателя, №9-10, 2004г.
6. Алматы қаласы шағын кәсіпкерлігі туралы ақпарат // мониторинг жүргізу мақсатында жинақталған ақпараттар, Алматы, 2008ж
7. Департамент предпринимательства и промышленности г. Алматы : Справочник предприятий промышленности, торговли и сферы услуг, Алматы, 2007г.
8. Алматы қаласында шағын бизнестің дамуы (2004-2006 ж.ж.) // ҚР Статистика басқармасы, Алматы, 2007ж.
    
    Қазақстан Республикасыәл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық УниверситетіЭкономика және бизнес факультетіМенеджмент және бизнес кафедрасыАлматы қаласының Әкімдігінде өткізілген өндірістік тәжірибе бойыншаЕ С Е П  Б Е Р ... ... ... ... 2 ... ... тәжірибе жетекшісіАға оқытушысы ________________Купешова С. Т.«__ __________» 2010 жАҚӘ - нің тәжірибе жетекшісіӘкімшілік бөлімінің бас ... Э. М.«__ ... 2010 ... 2010 ... ... ... ... қаласы әкімі аппаратының мақсаттары мен міндеттері........51.2 «Алматы қаласының электронды әкімдігінің» бағдарламасыныңүлгісі..............................................................................................................8ІІ. Алматы ... ... және ... жоспарлау басқармасы………………………………………………………………..112.1 нақты сектор дамуын бюджеттік жоспарлау ... ... ... ... ... және ... ... жайы мен лауазымдынұсқауы......................................................................................................14ІІІ.Қазақстан Республикасының зейнетақы қорларын мемлекеттік реттеу..........................................................................................................183.1... ... ... ... ... және оның ...  ... жүйесін жетілдірудің теориялық-әдістемелікнегіздері.20Қорытынды.................................................................................................22Қолданылған әдебиеттертізімі..................................................................23КіріспеҚала әкiмiнiң аппараты Алматы қаласы әкiмiнiң қызметiн ... ... және ... ... ... етудiжүзеге асыратын атқарушы- жарлықшы орган болып табылады.Аппарат Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, ...  ...  және  ...  ...  Үкiметiнiңактiлерiн, қала әкiмiнiң шешiмдерiн басшылыққа алып, өз ... ... ... ... ... заңды тұлға болып табылады, оныңҚазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген қазақ және орыстiлдерiндегi ... ... мөрi бар. ... басқармалар, басқа дақұрылымдық бөлiмшелер,қызметтер аппараттың органдары болып табылады.Аппарат, оның құрылымы мен штаттарының саны ... ... қала ... ... ... және ... ... Әділетдепартаментінде 2005 жылы 17 ақпанда тіркелген. Алматы қаласы кәсіпкерлікжәне ... ... ... ... ... мен өнеркәсібініңдамуының негізгі бағыттарының салааралық үйлесімділігін жүзеге асырады.Департаменттің ... ... ... ... ... ... ... тәжірибе Алматы қаласының Әкімдігінде өткізілді. Бұл жұмыстыңміндеті болып Алматы қалалық Әкімдігі аппаратының жұмысын зерттеу, ... ... ... Әкімдігінің басқару құрылымы, негізгі міндеттері,мақсаттары және функцияларын ... және ... ... ... бағдарламасына шолу болып табылады. Екінші бөлімде Алматықаласы Әкімдігінің кәсіпкерлік және ... ... оның ... бизнес бөлімінің жайы мен лауазымды ... ... ... ... бөлімде Алматы қаласы шағын кәсіпкерлігінің даму жағдайымен қолдау шаралары жайында баяндалған.Шағын ... ... ... ... бір экономикалықжәне әлеуметтік қызмет атқарады, қазіргі қоғамда маңызды роль атқарады.Барлық экономикалық ... ... ... ... пен  ... жағдайға бизнестің дамуы арқылы жетті. Нарықтық экономикаға ... ... ... ... ... осы шындықты дәлелдейді.Шағын кәсіпорындар – экономиканың қоймасы, ... ... ... ... ... ... береді, өз қорларын, тұрыпқалған күштері мен ... ... ... ... ...  қолдау  Қазақстан  ...  ...  ... әсер ... Шағын кәсіпкерлікке мемлекеттік көмек көрсетуҚазақстан Республикасының Президенті жарлығына да және өкіметтік құжаттардакөрсетілгендей, ... ... ... ... зор. ... әсер ... қызмет және тауармен тұтынушы нарығын ... ... ... ... кәсіпкерлер мен меншік иелерінің кең топтарыныңдамуына әсер етті.Шағын  ...  ...  мен  ...  ...  ... ... ...  2030”  стратегиясының  негізінқұрайды. Бизнеске бейімделу ... ... ... ... оның ... факторы болып табылады, бірақ шағын ... ... ... ... ... ... ... бақылау жүргізуі қажет.Әлемдегі барлық мемлекеттер шағын кәсіпкерліктің ... ... ... Алматы қаласының Әкімдігі1. Алматы қаласы әкімі аппаратының ... мен ... ... ... Алматы қаласы әкiмiнiң қызметiн ұйымдастырушылық,құқықтық, ақпараттық-талдау және материалдық ... ... ... ... ... ... орган болып табылады.Аппарат Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, ҚазақстанРеспубликасы  Президентiнiң  және  ...  ...  ... қала ... шешiмдерiн басшылыққа алып, өз қызметiн жүзегеасырады. Аппарат мекеме ... ... ... болып табылады, оныңҚазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген қазақ және ... ... ... мөрi бар. ... ... ... дақұрылымдық бөлiмшелер,қызметтер аппараттың органдары болып табылады.Аппарат, оның құрылымы мен штаттарының саны жөнiндегi ... қала ... ... ... ... ... Департаменті• Мәдениет Департаменті• Денсаулық сақтау Департаменті• Сәулет және құрылыс ... ... ... Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар Департаменті• Кәсіпкерлі кжәне өнеркәсіп Департаменті• Табиғи монополиялар қызметін реттеу мен бәсекелестікті қорғауДепартаменті• Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... қаласы табиғм ресурстар мен табиғатты пайдалануды реттеуДепартаментіБасқармалар:• Мұрағаттар және құжаттама басқармасы• Тілдерді дамыту бағдарламасы• Денешынықтыру және спорт басқармасыАудандық ... ... ... ... ... ... ТүрксібҚала әкімі аппаратының мақсаттары мен міндеттері:Қала әкімі аппаратының негiзгi мақсаты ... және ... ... ... ... ету ... табылады.Аппараттың мiндеттерi мыналар:әкiмнiң  және  аппарат  органдарының  қызметiн  ... ... ... және аппарат қызметкерлерiне қаржылық, шаруашылық, ... ... ... ... ... Президентiнiң әкiмшiлiгiмен, Қазақстан РеспубликасыПремьер-министрi Кеңсесiмен, Үкіметпен, Парламентпен, қаланың  ... ... ... ... ... ақпарат құралдарымен,қоғамдық ұйымдармен және азаматтармен ... ... ... ... ... ... әкімі аппараты қызметінің мәні:Аппарат алдында тұрған мiндеттердi шешу үшін ... ... ... ... әкiмшiлiк- ұйымдастырушылық:Қазақстан Республикасы заңдарының; Президент  пен  Үкімет  ... ... және ... ету ... аумағында орналасқанкәсiпорындардың,  ұйымдардың,  мекемелердiң  және  азаматтардың  олардыорындауын ... ... әкім оның ... ... мә ...  ...  да  ...  ақпараттық-талдамалы,  құқықтық,ұйымдастыру және материалды-техникалық ... ... ету; ... ... ... ... ... қамтамасыз ету және қызмет көрсету,iс жүргiзу;қазақ, орыс және басқа да ұлттық тiлдердiң қолданылу шеңберiнiң кеңеюi үшiнқолайлы ... ... ... стилiн және әдiстерiн жақсарту;қызметтiк құжаттарды қарау;жеке адамдар мен заңды ұйымдардың хаттарын, өтiнiштерiн қарау;азаматтарды қабылдауды ұйымдастыру;ә) ақпараттық-талдамалы:Әкiм және оның орынбасарлары үшiн ... ... ... дамуын сипаттайтын материалдарды әзiрлеу;аппарат органдарының халықаралық қызметiнiң мәселелерi бойынша ... ... ... ақпарат құралдары арқылы жария ету;б) құқықтық :барлық деңгейдегi атқарушы билiк органдарымен өзара бiрлесiп ... ... ... ... , ... қалыптастыратын болжамдардың сапалы  даярлануы  үшін  ... ... алу, осы ... ... оларды сараптауғақатысу;аппарат органдары қызметтерiнiң салаларын, ... ... ... ... , осы ... ... және ... мәселелерiн шешу;Әкiмнiң шешiмдерiн, өкiмдерiн,  әкiмшiлiктiң  мәжiлiстерi  хаттамаларынуақытылы рәсiмдеу, ... ... ... , ...  ... шешiмдер мен өкiмдердi еткiзу;Қазақстан Республикасының заңдарын сақтау, жүйелер және  код  ... ... ... тағайындайтын және босататын қызметтердiң ...  ... ... және ... есебiн жүргiзу және талдау;қызметтердiң тiзiмiне енетiн кадрлардың құрамын ... ... және ... ... ... резервiн қалыптастыру.2. «Алматы қаласының электронды әкімдігінің» бағдарламасының үлгісіАзаматтар мен ... ... ... және ... ... ... мен қала ... басқару шешімін жедел қабылдауды қамтамасыз етуүшін, әкімдіктің ақпараттық жүйесін дамыту және ақпараттық теңсіздікті ... ... ... ... ...  ақпараттың  қорғалуынарттыру мақсатымен 2007-2009 жылдарға арналған «Алматы қаласының ... ... ... Бағдарлама Алматы қаласы ІІІ сайланғанмәслихатының ХХVІІ сессиясының 2006 жылғы 21 желтоқсанындағы ... ... ... мәлімет:|Бағдарламаның атауы:   |                        ||             ... ... ... «Алматы қаласының ||             ... ...              ||             |                        ... үшін ...  |                        ||             ... ... ... 2004 жылғы||             |10 ... № 1471 ... ...   ||             ... ... ... Қазақстан     ||             ... ... ...     ||             ... Мемлекеттік бағдарламасы     ||             ... ... ... 2004 жылғы 8 ||             ... № 1286 ... ...    ||             ... Қазақстан Республикасындағы      ||             ... ... ... ... ||             ... ... ... Шаралар жоспарын ||             ... ... ... Қазақстан Республикасы ||             ... 2005 ... 26 ... № 884    ||             ... ... ... Қазақстан     ||             ... ... ... ||             ... жоспары туралы» Қазақстан     ||             ... ... және ... ...  ||             ... 2005 ... 12 қыркүйектегі № 317  ||             ... ... ... ... ||             ... ... ...          ||             |                        ||             ... ... ... ...        ... ... |                        ||             |                        ... ......         ... ... ... ...      ||             ... ...    ||             ... ... және ... ... ||             |мен ... ... ... және жедел     ||             ... ... беру Қала ...  ||             ... шешімін жедел қабылдауды қамтамасыз ету||             ... ... ... ... дамыту.   ||             ... ... жою. ... мемлекеттік||             ... ... ... ақпараттың     ||             ... ...               ||             |                        ... ......       |Алматы қаласы мемлекеттік басқару органының  ||             ... ...      ||             ... ... ... мен ... ||             ... ... ... ... және  ||             ... ... ... жою жөніндегі  ||             ... ... ... ... ...   ||             ... ... әкімдігінің ақпараттық жүйесін  ||             ... ... ... ету үшін және оны ||             ... ... ұялы     ||             ... ... ... және   ||             ... Ақпараттық ресурстар мен е-әкімдік  ||             ... ... ... ету        ||             |                        ... көздері:  |                        ||             ... ... ... тиым    ||             ... ... ... ...     ||             ... ... ... және ...    ||             ...                   ||             |                        ... ...... ... ... электрондық қызмет пен       ||нәтижелер        ... ... ... ... ||             ... ... ... Мемлекеттік   ||             ... ... ... ... ...             ... ... ... қаласы әкімдігінің    ||             ... және ... ... аудан әкімдерінің  ||             ...                    ||             ... ... ... ... ||             ... ... және ...    ||             ... ... ... ... тіректері||             ... ... ... Қазақстан      ||             ... ... ... ұялы     ||             ... ... ...   ||             ... ... ... ... мен оның  ||             ... ... ...      ||             ... ... мен ...  ||             ... қауіпсіздігінің қажетті деңгейін ||             ... ету ... ... ...    ||             ... ... ... қабылдайтын жетілдірілген||             ... ... ...             ||             |                        ||             ... ...                ... ...     |                        ||             |                        |ІІ. ... ... ... және ... жоспарлау басқармасы2.1 Нақты сектор дамуын бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметіАлматы қалалық  ...  және  ...  ...  Әділетдепартаментінде 2005 жылы 17 ақпанда тіркелген. Алматы қаласы кәсіпкерлікжәне өнеркәсіп ... ... ... кәсіпкерлігі мен өнеркәсібініңдамуының негізгі бағыттарының ... ... ... ... құрушысы болып Алматы қаласының Әкімдігі болып табылады.Департаменттің құрылымдық бөлімдері:• заң және кадр жұмыстары бөлімі;• сауда бөлімі;• қызмет көрсету саласын дамыту ... ... ... ... ... жүргізу бөлімі;• өнеркәсіптік-жаңартпашылық даму бөлімі;• аудандық өнеркәсіп бөлімдері (6 бөлім);• сыртқы ... және ... ... ... шағын бизнес бөлімі;• туризм бөліміДепартаменттің штаттық саны: 52 ... өз ... ... ... ... ... қызмет және  туризмсалаларында мемлекеттік және ... ... ... жүзеге асырады және үйлестіреді;• Халықаралық өнеркәсіп және сауда ұйымдарының ... ... ... ... ... ... ... аумақтықсаясатты қалыптастырады және оны жүзеге асыру жұмыстарын жүргізеді;• шет елдермен ... ... ... ... ... өнеркәсіптік және сауда кәсіпорындары мен ұйымдарының шаруашылыққызметіне, жаңа ...  ...  ...  ... және ... ... іске ... жәрдем көрсетеді;• бәсекелестікке сай халық тұтынатын тауарлар мен нарықты толықтырумақсатында кәсіпкерлік және өнеркәсіп саласында ... ... ... өнеркәсіпте жаңа бағыттарды меңгеру мен жаңа ... ... ... ... ... ...  инновациялық қызмет субъектілерін құру мен  ...  ...  ...  ...  ғылыми-техникалықаймақтар және т.б.);• мемлекеттік және ... ... ... ... ... ... ... саласында және өнеркәсіп саласында,қолданбалы ғылыми-техникалық зерттеулер, конверсия мен  өнеркәсіпқауіпсіздігінің ... ... ... ... жүзеге асырады;• әлемдік нарықта сұранысқа ие бәсекеқабілетті тауарлар өндірісініңартуын қамтамасыз етеді;• халықаралық өнеркәсіптік және ... ... ... ... ... әріптестігі бойынша ұсыныстарды даярлауға Алматықаласының қатысуымен  байланысты  ...  ...  ... мен жүзеге асырылуына қатысады;• тауар өндіруші кәсіпорындардың ... және ... ... ... ... ... өнеркәсіп және сауда кәсіпорындары мен ұйымдарының ... ... ...  және  жаңа  ...  ... беретін инвестицияларды тартуға, шаруашылық  қызметтіжүзеге асыруға көмектеседі;• сыртқыэкономикалық қызметті жүргізу ... ...  ... және қалалық шараларды ұйымдастыруда қатысады, елшілікөкілдерімен, халықаралық ұйымдар өкілдерімен  хаталмасуды жүргізедіжәне ... ... және т.б.  ... и участие ворганизации крупных республиканских) ;• туристік қызмет дамуының саласында біркелкі ... ... ... етеді;• кәсіпкерлікті, оның ішінде меншік нысанына  ...  ... ... ... ... көтерме-бөлшек саудада,туристік қызметте Алматы қаласы территориясында біркелкі ... ... ... ... ... ... тауарлармен нарықты толтыру мақсатыменкәсіпкерлік және өнеркәсіп  саласында  ...  ... ... мен ... ... орын алған бұзушылық жайындаақпарат береді және ... ... ... тұрмыстық қызмет,қоғамдық тамақтану, сауда қызметі объектілерінің қызметтерінің тоқтатуұсыныстарын мемлекеттік органдардың қарауына ... ... және ... ...  ...  ...  жәнеәдістемелік көмекті жүзеге асырады.1–кесте. Кәсіпкерлік және  ...  ...  ... ... ...    |Директор           ... ... ...      ... ...      ... ... Зейноллинович  |Директор орынбасары      ... ... ...  ... ...      |2.2 ... ... және жоспарлау бөлімінің жайы мен лауазымдынұсқауыШағын бизнес бөлімі Алматы қаласы  кәсіпкерлік  және  ...  ... ... ... ... ... ... жұмысындаҚазақстан Республикасының конституциясына,  заңына,  ...  ... ... ... ... мен ... Алматы қаласыәкімінің шешімі мен өкіміне, Алматы қаласының қаулыларына, Алматы қаласымәслихатының ... ... ... және  де  ... ... ... ... және бөлім функциялары:- шағын бизнеске байланысты мемлекеттік саясаттарды жүзеге асыру- шағын бизнеске байланысты материалды - ... ... ... жасау, лайықты инфражүйені дамыту- шағын бизнестің проблемаларын шешу үшін ... және ... ... ... және ... асыруы- бөлім қызметі сұрақтарымен ұйымдармен әрекеттестік жасау- шағын бизнес сұрақтарын нормативті заңмен ... ... ... ... қатысу- шағын кәсіпкерліктің дамуы үшін бағдарламалар мен жоспарлардыңорындалуы әрекеттерінің нәтижелерін есептеу- индикативті жоспарларды өңдеу, ... ... ... ... ... қала ... ... кәсіпкерлікті қолдау үшін жоспарлардыңбірігіп келісуі- кеңес, шаралар, активті және т.б. дайындауға байланысты сұрақтарменжұмыс ұйымдастыру- Алматы қаласы кәсіпкерлік және өнеркәсіп ... ... ... ... ... асыруыБөлім қызметінің құрылымы және ұйымы:- бөлімнің құрылымы мен штатын департамент директоры нормативтіқызметшілердің саны мен басқармалардың типтік құрылымдарына ... ... ... ... мен бас ... лауазымы енгізілген;- бөлімнің дұрыс функционалды шартын жасау үшін департаментбөліміне сәйкес бекітеді;- лауазым міндеттерін орындау үшін қажетті ... мен ... ... алу;- ... ... басшыдан мақсаттардың дәл анықтамалары мен қызметөкілеттіктердің көлемін ... ... ... саласында реттеуші көңіл болатын келісім-шарттардың жәнебасқа актілердің өңдеуіне қатысу;- ... ... ... жетіспеушіліктерді жою үшін ұсыныстардыөңдеу;- ... ... ... ... ... және ... хаттарынабақылау жүгргізу;- бөлім қызмет сұрақтары ... ... мен ... ... және ... ... ... беру;- жылжуға қызметпен мамандықтың және ... ... ала, ... ... адал ... бас ... міндетті:- бөлімге қойылған мақсаттардың орындалуына жауап беру;- шағын бизнес сұрақтарын реттеуші ...  ...  ... ... ... жүзеге асыру.Бөлім бас маманының арнайы жауаптылықты алып жүруі:- оған берілген ... ... ... ... анықталған ретте оған сенілген мүліктің сақталуы;- мемлекеттік құпияны жұртқа жаюы.Шағын бизнес бөлімі бастығыныңлауазымды нұсқауы1. Жалпы жай1.1. Шағын бизнес бөлімінің  ... ... әрі – ... ... ... мен Алматы қаласы кәсіпкерлік  және  ... ... ... әрі – Департамент) тікелей бағынады.1.2. Бөлімнің бастығы өзінің жұмысында Қазақстан Республикасының жұмысістейтін заңымен, Департаменттің бұйрықтарымен және ... ... ... Бөлім бастығы Департаменттің кеңес планеркасына қатысады жәнеДепартамент директоры мен оның ... ... ... Құқықтары және міндеттері2.1. Бөлім басшысының құқығы:- лауазым міндеттерін орындау үшін ... ... мен ... ретте алу;- лауазымына сәйкес басшыдан мақсаттардың дәл анықтамалары мен қызметөкілеттіктердің көлемін сұрау;- бөліммен басшылық ... ... және ... ... ... ... ... бизнес саласында реттеуші көңіл болатын ... ... ... өңдеуіне қатысу;- шағын бизнес саласындағы жетіспеушіліктерді жою үшін ... ... ... аймағындағы Департаменттің кіріс және шығыс хаттарынабақылау жүгргізу;- онан әрі қарау үшін Департамент кеңесінің отырысына сұрақтар ... ... ... ... ... ... мен бөгетсіз танысып,ауызша және жазбаша түрде қорытынды беру;- жылжуға қызметпен мамандықтың және ... ... ала, ... ... адал ... лауазымды міндеттердің дер кезінде және сапалы орындалу ... ... ... ... ... ... ... қойылған мақсаттардың орындалуына жауап беру;-олардың атқаруының ар ... ... ... ... ... ... ... орналасу;- шағын бизнес сұрақтарын реттеуші нормативті  заңға  сүйенгенактілердің сақтауымен бақылау жүзеге ... ... ... басшысы арнайы жауаптылықты алып жүруі:- оған берілген тапсырмалардың уақытысымен орындалмауы;- заңмен анықталған ретте оған сенілген мүліктің сақталуы;- мемлекеттік ... ... ... ... ... бас ... ... нұсқауы1. Жалпы жай1.1. Шағын бизнес бөлімінің бас маманы (онан әрі –бас маман)  бөлімбастығына, ... ... мен ... ... ...  ... департаментінің директорына (онан әрі – Департамент) тікелейбағынады.1.2. Бөлімнің бас маманы ... ... ... ... ... ... Департаменттің  бұйрықтарымен  және  лауазымдынұсқаулықпен басшылық етеді.1. Құқықтары және міндеттері2.1. Бөлім бас маманының ... ... ... орындау үшін қажетті материалдар мен хабардыанықталған ретте алу;- лауазымына сәйкес басшыдан мақсаттардың дәл анықтамалары мен ... ... ... ... ... ... ... көңіл болатын келісім-шарттардың жәнебасқа актілердің өңдеуіне қатысу;- шағын ... ... ... жою үшін ... ... ... ... Департаменттің кіріс және шығыс хаттарынабақылау жүгргізу;- бөлім қызмет сұрақтары бойынша материалдар мен ... ... және ... ... ... ... жылжуға қызметпен мамандықтың және қабілеттіктер есепке ала, өзқызмети міндеттердің адал атқарулары;2.2. Бөлім бас ... ... ... қойылған мақсаттардың орындалуына жауап беру;- шағын бизнес сұрақтарын ... ...  ...  ... сақтауымен бақылау жүзеге асыру.3. Жауапкершілік3.1. Бөлім бас маманының арнайы жауаптылықты алып ... оған ... ... ... ... заңмен анықталған ретте оған сенілген мүліктің сақталуы;- мемлекеттік құпияны жұртқа жаюы.2-кесте. Шағын бизнес бөлімінің қызметшілері|Казиев ... ...  ... бастығы        ... ... ...  |Бас ...          ... Айгуль Муратовна  |Бас маман          ... ... ...    |Бас маман          |ІІІ. ... ... ... ... мемлекеттік реттеу3.1  Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесі және оның теориялықаспектілеріРеспубликамыздың ... ... ... Қазақстандықтардыңәл-ауқатын,  қауіпсіздігін  жақсарту,  гүлдену,  даму  ... ...  атап  ...  ...  дамуының  басымбағыттарының бірі тұрғындардың материалдық және әлеуметтік ... ... ... ... ... етудің деңгейі мен сапасы –еліміздің азаматтарының әлеуметтік және экономикалық жағдайының маңыздымқұрамдас ... ЖЗЖ ... ...  ...  ...  ... дамуын жылдамдатуға ықпал етеді.Республиканың әлеуметтік – экономикалық жүйесінде ... ... бірі ... жүйесі болып табылады. Сонымен қатар, әрекететуші жинақтаушы зейнетақы жүйесіне зерттеулер жүргізу, оның ... ... ... ... экономикасына бейімделуі жәнеоның әрекет етуінің қысқа мерзім ішінде пайда болған ... ... ... ... мен сұрақтардың бар екендігі жөнінде белгілібір тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді.ҚР зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесіндегі инвестициялық ... мен  оның  ...  ...  ...  ... ету жүйесін жаңғыртуды теориялық негіздеу болып табылады.- тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз етудің обьективті негіздерінанықтай отырып, ...... ... ... ... ... ... нақтылай түсу ;- нарықтық экономикасы дамыған ... ... ... ету ... оны ... ерекшеліктеріне байланыстықолдануына талдау жүргізу ;- бірыңғай зейнетақы жүйесінен жинақтаушы түріне өтуді ... ...  ...  ...  ...  ...  ... жетілдіру және олардың инвестициялық мүмкіндіктерін ... ... ... ;- ... ... ... ... қызметтерін талдаунегізінде зейнетақы жүйесінің әрекет ету тетіктеріне талдау жүргізу жәнеҚазақстан Республикасының тұрғындарын  ...  ...  ... емес ... даму ... ... ;- ЖЗҚ ... мемлекеттік реттеудің қазіргі жағдайын және олардыңинвестициялық ресурстарының қалыптасуына әсерін зерттеу ;- келешекте Қазақстан тұрғындарын зейнетақымен қамтамасыз ету ... ... ... ... байланысты ұсыныстар әзерлеу;- Қазақстандағы зейнетақымен қамтамасыз  ету  жүйесін  жаңғыртуерекшеліктерін ашып ... ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету мақсатында сақталуы міндетті пруденциалдықнормативтер белгіленеді.Пруденциалдық нормативтердің  тізбесін,  ... ... ... әдістемесін, сондай-ақ тиісті  ... мен оны ... ету ... уәкілетті орган белгілейді.Жинақтаушы зейнетақы қорының, онымен және оның құрылтайшыларыменаффилиирленген, жинақтаушы зейнетақы қоры қатысатын ...  ... ... ... тұлғалар мен ұйымдардың қызметін реттеушоғырландырылған негізде жүзеге асырылуы мүмкін. Реттеуші шоғырландырылғаннегізде ... ... ... уәкілетті орган белгілейді.I.1   Уәкілетті орган жинақтаушы зейнеақы қорының зейнетақыжарналарын тарту ... ... ... ... ...             а)   ... ... ... ... ... ... лицензия берілген кезден бастап    ... ... ... бастауды бір жылдан астам кідірту;в) Жинақтаушы зейнеақы қорының зейнеақымен қамсыздандыру туралы шартбойынша міндеттемелерді үнемі (күнтізбелік он екі ай ... ... ... ... көп рет) ... ... тиісінше орындамауы;г) Жинақтаушы зейнеақы қорының лицензиар белгілеген ... ... ... ... да ... мен лимиттерді үнемі бұзуы;д) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін,жинақтаушы зейнеақы қорының зейнеақы ережесіне және уәкілетті органныңнормативтік құқықтық актілерін бұзуы не ... ... ... ... ... пен ... ... етпеу немесе көбінеу дұрыс емесесептілікпен мәліметтерді табыс ету негіздерінің кез келгені бойынша алтыайға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.Лицензияның қолданылуын ... тұру ... ... ... жарналарын тарту және бұрын  тартылған  салымшылар  ... ... ... асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ жинақтаушы зейнеақы ... ... ... жүзеге асыру құқығынсақтай отырып, жаңа салымшылар тартуына тыйым салуға әкеп соқтырады.Уәкілетті органның жинақтаушы зейнетақы қорының ... ... ... ... ... ... ... тұру туралықабылдаған шешімін жинақтаушы зейнеақы қоры екі ...  ... ... және орыс ... хабарландыру жариялау арқылы салушылармен алушылардың назарына жеткізеді.Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру ... ... ... ... ... ... оны ... органның қайтарыпалуына негіз болып табылады.3.2 Зейнетақы жүйесін жетілдірудің теориялық-әдістемелік негіздеріӘлеуметтік-экономикалық дамудағы ... ... ... ... ... ... ... және осы қызмет түрінреттеудің әдістемелік негіздері зерртелген.Зейнетақымен қамтамасыз ету саласындағы іс-әрекеттер ... ... ... ... ... ... ... табылады. Ол ұлттықтабысты қайта бөлу тетігі арқылы өзінде реттеу ... ... ... ... және ... сәйкес экономикалық қатынастардыңнысаны ретінде қатысады. Себебі, ол қоғамның жұмыс ... ... ... мүмкіндіктерін және осы көмектердің өлшемдерін анықтайды.Әлеуметтік қамсыздандыру, соның ішінде зейнетақымен қамтамасыз ... ... ... тек ХІХ ... ... ғана  ... ... мемлекеттік зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесі ХІХ ғасырдыңсоңында Германияда тосын жағдайлардан және ... ... ...  мен ... ... зейнетақы енгізу туралы сонан  ... ... ... ... және ... да ... қабылдауға байланысты құрылған.Қазақстанда жүргізіліп жатқан зейнетақыны ... құру ... ... ... өтіп жатыр. Бұл табиғи қарқын. Өз қоғамының қатынастарынаөзге әлеуметтік тетіктерді ендіру ғылыми-техникалық және  ... ... ... ... екендігін әлемдік тәжірибе көрсетіпотыр. Айырмашылығы тек қоғамдық тетіктің белгілі бір даму ... ... ... ғана ... ... Оған ... ... бейімделутетіктерінің көмегімен қарсы тұруға тура келеді. Бұл ... ... ... етудегі қайта құру үшін өте ... ... ... бұл ... ... уақытта Қазақстанда  мемлекет пен зейнетақылық қамтамасызетудің өзара әсерлесуінде екі ... ... ... Бір ... ... ... ... билік қажетті және жеткіліктітүрдегі ең төменгі бақылаушы қызметтерінің жиынтығын өзіне қалдыруы ... ... ... ...  ...  мемлекетшілер,  керісінше,зейнетақымен қамтамасыз  ...  кең  ...  ...  ... зейнетақы қорларын ұлттандыру деп түсінуін талап етеді.Нарықтық  экономикадағы зейнетақымен қамтамасыз  етуде  ... роль ... Ол ... ... ...  ... және ... байланысты кең көлемдегі  мәселелерді  ... ... ... ... ... ... сақтандырудыұйымдастыруда басқарушы роль атқарады. Бірінші кезекте мемлекет азаматтардыәлеуметтік қорғауда ... ... ... ... ... нормативті–заңдылық актілердің сақталуына кепіл болуға арналған. Мұның барлығы заңшығарушы, атқарушы билік ... ... ... ... мен нарықтық өзін -өзі ... ... ... ... өндірістің  айтарлықтай  төмендеуі,инфляцияның күшеюі, жұмыссыздықтың өсуі –мемлекеттің ролін нығайтуға алыпкеледі; ... ... ... ... ... ... ... нарықтық реттегіштер іске қосылады. Зейнетақылық сақтандыружүйесін реттеу ерекшелігі осы саладағы  ...  ...  ... мен оған ...  ...  ...  жүйесінің  үйлесуініңқажеттілігінен ... ...  ...  ...  саласындамемлекеттің ролі күрделене түседі. Зейнетақымен қамтамасыз етуді ... ... ... ... тетігінің өзін  қалыптастыруүрдісінің реттеушісі ... ... ... қамтамасыз етуді қайтақұруды басқарудан мемлекеттің  бас  тартуы  қайта  ...  ... ... экономикалық қорғаудың тиімсіздігіне ... ... ... және әдістемелік қызметтерді бекітутиімді.ҚорытындыӘкім аппараты мекеме ... ... ... ... ... ... Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген қазақ және орыстiлдерiндегi аталуы жазылған мөрi бар. ... ... ... ... бөлiмшелер,қызметтер аппараттың органдары болып табылады.Аппарат, оның құрылымы мен штаттарының саны ... ... қала ... ... ... және өнеркәсіп департаменті Әділетдепартаментінде 2005 жылы 17 ақпанда тіркелген. Алматы ... ... ... ... Алматы қаласының кәсіпкерлігі мен өнеркәсібініңдамуының негізгі бағыттарының ... ... ... асырады.Департаменттің құрушысы болып Алматы қаласының Әкімдігі болып табылады.Қазіргі экономикадағы шағын кәсіпкерліктің  ...  мен  ... тек ... ... ... шара деп қана ... ... бірге қазақстандық шаруашылықтың ұдайы өндірістік жәненарықтық процестерінің органикалық смычкаларын, ұзақ уақыт өту ... ... жаңа ... ... ... ... ... саясаттың ұзақ бағыты ретінде қарастырған жөн. ... ... ғана ... ... ... жаңа мемлекеттік саясаттыжасауды қанағаттандыру жағдайында) көптеген салаларда ... ... бла ... ... ... ... ... инвестициялардытарта алады, осыған байланысты құрылымдық саясаттың процестері мен қолайлынарықты құруды біріктіре алады.Шағын кәсіпкерліктің дамуына кедергі ... ... ... мәлім.Келесілері болып табылады:- Нарықтық инфрақұрылымның дамымауы;- Несие ресурстарына қол жетімділіктің қиындығы;- Салық салудың жоғары ставкалары;- ... ... ... ... ... жиі ... Әкімшілік кедергілер және т.б.Осы мәселелерді шешу мақсатымен 2008-2010 жылдарға арналған ... ... ... ... ... әзірлене бастады.Кәсіпкерлердің  көптігі  ұлттық  ...  ...  ... ... ... тенденцияны, инфляциялықҚолданған әдебиеттер:1. Закон РК «О государственной поддержке малого ... ... ... ... ... ... «Алматы қаласының электронды әкімдігі»,2006 жылғы 21 желтоқсан3. Войтов А.Г. «Экономика. Общий курс», Москва, «Маркетинг», 2000 г.4. Алматы ... ... және ... департаменті Шағын бизнесбөлімінің жайы5. Ж.ильясов «Этапы и проблемы в развитии малого бизнеса» // Вестникпредпринимателя, №9-10, ... ... ... ... ... ... ақпарат // мониторингжүргізу мақсатында жинақталған ақпараттар, Алматы, 2008ж7. Департамент предпринимательства и ... г. ... ... ... ... ... и сферы услуг,Алматы, 2007г.8. Алматы қаласында ... ... ... ... ж.ж.) // ... ... Алматы, 2007ж. 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жаман-Айбат мыс кен орнын тиянақты барлау мақсатымен бұрғылау жұмыстарын жобалау74 бет
Құрылыстағы тауарлы - материалдық қорлардың есебі34 бет
Автокөліктік ластануға экожүйенің әсері80 бет
«Завод ЖБИ-25» жшс - нің өндіретін өнімдерінің түрлері12 бет
Аграрлық сектордағы пайдалылық көрсеткіштерін есептеудің теориялық негіздері41 бет
Астық түйірін кептірудің негізгі үрдістері16 бет
Банкаралық корреспонденттік қатынастардың мәнін ашу17 бет
Жарнама шығындарын синтетикалық есепке алуды ұйымдастыру16 бет
Кәсіпорын табысының жалпы шығындар бойынша максималды деген көлемін анықтап, жоспарлаудың барынша тиімді әдістерін белгілеу92 бет
Кәсіпорын қаржысы және оның ресурстарының қалыптасу көздері38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь