Жаркент акционерлік электр тасымалдау компаниясы акционерлік қоғам

МАЗМҰНЫ:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. «ЖАЭТ» АҚ кәсіпорнының жалпы мінездемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
2. Негізгі техникалық үрдістердің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
3.Негізгі шаралар және электр торабындағы кернеуді реттегіш амалдар... 10
4. «ЖАЭТ» АҚ қызметін басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
5. «ЖАЭТ» АҚ қызметінің технико . экономикалық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
20
6. Кәсіпорынның кадрлық саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
7. «ЖАЭТ» АҚ қаржылық экономикалық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... 24
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 27
Кіріспе
Режимді оңтайландыру энергожүйе режимдерін басқару кезінде ҚБЖА-ның маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Қазіргі кезде оңтайлы режимдерді жүргізу амалдары мен әдістерінің үлкен тәжірибесі жинақталған.
Режимдерді оңтайландыру мәселелері екі топқа бөлінеді:
- Шартты жанармай шығынының критерийі бойынша станциялар арасында активті қуат бойынша режимдерді оңтайландыру;
- Активті шығынның минимум критерийі бойынша реактивті қуат пен кернеу бойынша режимдерді оңтайландыру;
Электроэнергия көтерме нарығының жағдайында шартты жанармайдың минимум критерийі бойынша оңтайландыру өз мәнін жоғалтады, себебі қуат пен электроэнергияны жеткізу, электроэнергия көзі мен тұтынушы арасында екі жақты келісім шарт жасалынады.
Режимдерді оңтайландырудың әр түрлі мәселесі үшін әдістерді салыстыру және жетілдірудің белгілі тәжірибесі жинақталған, сонымен қатар электроэнергетикалық жүйелердегі практикалық есептер. Көбінесе оңтайландырудырылған мәселелердің үш түрі шешіледі:
1) Жылу электростанциясын активті қуаты бойынша энергожүйенің режимін оңтайландыру;
2) Электрлік торапта режимдерді оңтайландыру, яғни U, Q және n бойынша режимдерді оңтайландыру кезіндегі тораптағы активті қуаттың шығынын азайту.
3) Электроэнергиялық жүйе режимін кешенді оңтайландырудың жалпы мәселесі.
Бұл мәселелер электроэнергетикалық жүйелер мен тораптар режимдерін басқару қарқынды процесінде шешілуі тиіс, ал кейбір жағдайларда оперативті және автоматты жағдайларда шешіліп жатады.
Р жылу электростанциясы бойынша энергожүйе режимін оңтайландыру немесе жылу электростанциялар арасындағы активті қуатты үлестіру, тұтынушылардың берілген жүктемесі кезінде тораптағы шығынның жақындатылған есебімен жылу электростанциясындағы шартты жанармай шығынының қосындысының минимумына сәйкес келетін станцияның активті қуатын табуға мүмкіндік береді.
Егер станция мен желінің активті қуатының шектеулі теңсіздігін ескермесек, онда математикалық қойылымда бұл мәселе Лагранж әдісімен шешілетін шартты экстремумға бағытталған.
Станция мен желінің активті қуатының шектеулі теңсіздігін ескерсек, бұл мәселе сызықты емес бағдарламалауда шешіледі.
Электрлік торап режимін оңтайландыру кернеу түйіндерін оңтайлы таңдау нәтижесінде активті қуат, кернеу түйіндерін оңтайлы таңдау нәтижесінде реактивті қуат, техникалық шектеуді есепке алу кезінде реттелетін трансформатор мен автотрансформаторларды ауыстыру коэффициенті мен көзінің реактивті қуатының шығынын азайтуға әкеледі.
Режимдерді кешенді оңтайландыру активті қуаттың оңтайлы мәнін, сонымен қатар техникалық шектеуде торап түйіндеріндегі кернеу фазасы және модулін табуға мүмкіндік береді.
Матиматикалық қойылымдарда режимді кешенді оңтайландыру және электрлік торап режимін оңтайландыру тұрақтанған режим теңдеуі түрінде берілген шектеулі теңдікпен және режимнің басқарылатын параметрін берілген шектеулі теңсіздіктермен сызықты емес бағдарламалаудың мәселелері болып табылады. Мәселенің үш түрінде де ауысымдар үздікскіз.
Режимдерді кешенді оңтайландыру жылу электростаниясындағы шартты жанармай шығынының қосыдысының минимумына сәйкес келетін және басқарылатын көлемді, яғни режим параметрлері мен олардан алынатын функцияларды техникалық шектеулермен қанағаттандыратын режимнің барлық параметрлерінің оңтайлы мәнін анықтауға мүмкіндік береді.
Осыған байланысты қазіргі уақытта РЭКта режимдерді оңтайландыру реактивті қуат және кернеу арқылы жүзеге асырылады.
Осы дипломдық жұмыста «ЖАЭТ» АҚ 22 кВ Жаркент торабының режимін оңтайландыру сұрақтарын қарастырамыз.
ӘДИЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Справочник по проектированию электроэнергетических систем. /Под ред.
С.С. Рокотяна и И.М.Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 2005. – 245с.
2 Железко Ю.С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в
электрических сетях. Руководство для практических расчетов. М.:
Энергоатомиздат, 1989. – 321с.
3 Потери электроэнергии в электрических сетях энергосистем. Под ред. В.Н. Казанцева. М.: Энергоатомиздат, 1983. – 406с.
4 Идельчик В.И. Электрические системы и сети. Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989. – 113с.
5 Электрические сети и системы. Учебное пособие для ВУЗов. М.:
Высшая школа, 1986. – 227с.
6 Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ. Под ред. В.М. Максимова. М.:
Союзтехэнерго, 1981. – 365с.
7 Производственное освещение. Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломном проекте. Составители:
Л.П. Кошулько, Н.Г. Суляева, А.А. Генбач. А-Ата, 2007. – 327с.
8 Справочная книга для проектирования электроосвещения. Под ред. Г.М. Кнорринга, Л.: "Энергия", 1986. – 46с.
9 Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М.:
Энергоатомиздат, 1984. – 196с.
10 Производственное освещение. Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломном проекте. Алма-Ата, 1989. – 215с.
11 Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985. – 251с.
12 Охрана труда в полиграфии. Под ред. И.М Чижевского. М.:
"Книга", 2004. – 377с.
    
    ПРАКТИКА ТУРАЛЫ ЕСЕБІЖаркент акционерлік электр тасымалдау компаниясы Акционерлік қоғамАЛМАТЫ 2010МАЗМҰНЫ:|Кіріспе...............................................................|3  ||................................................           |   ||1. ... АҚ ... ...                    |6  ...          |   ||2. ... ... ...                  |8  ...          |   ... ... және ... ... кернеуді реттегіш амалдар...|10  ||4. «ЖАЭТ» АҚ ...                         |19  ...   ||.....                                 |   ||5. ... АҚ ...    технико - экономикалық  ...   ...  ...          |   ||6. ... ...                       |23  ... |   ||7. ... АҚ қаржылық экономикалық қызметін              |24  ...                    |   ...  ...              |   ... ...                        |26  ...   ||......                                |   ...  ||.......................................                |   ... ... ... ... ... ... ҚБЖА-ныңмаңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Қазіргі кезде оңтайлы режимдердіжүргізу амалдары мен әдістерінің үлкен ... ... ... ... екі ... ... Шартты жанармай шығынының критерийі бойынша станциялар арасындаактивті қуат бойынша режимдерді оңтайландыру;- Активті шығынның минимум критерийі ... ... қуат ... ... ... оңтайландыру;Электроэнергия көтерме нарығының жағдайында шартты жанармайдың минимумкритерийі бойынша оңтайландыру өз ... ... ...  қуат  ... ... ... көзі мен ... арасында екіжақты келісім шарт жасалынады.Режимдерді оңтайландырудың әр түрлі мәселесі үшін әдістерді салыстыружәне  жетілдірудің  ...  ...  ...  ...  ...  жүйелердегі  практикалық   ...   ... ... үш түрі шешіледі:1) Жылу электростанциясын активті қуаты бойынша энергожүйенің режиміноңтайландыру;2) ... ... ... ... яғни U, Q және n ... оңтайландыру кезіндегі тораптағы активті қуаттың шығынын азайту.3) Электроэнергиялық жүйе режимін ... ...  ... ... ... ... мен ... режимдерінбасқару қарқынды процесінде шешілуі тиіс, ал кейбір жағдайларда оперативтіжәне автоматты жағдайларда шешіліп ... жылу ... ... ... ... ... немесежылу электростанциялар арасындағы активті қуатты үлестіру, тұтынушылардыңберілген жүктемесі кезінде тораптағы шығынның жақындатылған ... ... ... жанармай шығынының қосындысының минимумынасәйкес келетін станцияның активті қуатын ... ... ... ... мен ... активті қуатының шектеулі  ... онда ... ... бұл мәселе Лагранж  әдісіменшешілетін шартты экстремумға бағытталған.Станция мен желінің активті ... ... ... ... ... ... емес ... шешіледі.Электрлік торап режимін оңтайландыру кернеу түйіндерін оңтайлы таңдаунәтижесінде активті қуат, кернеу түйіндерін оңтайлы ... ... ... ... шектеуді  есепке  алу  кезінде  ... мен ... ... ... мен ... ... ... азайтуға әкеледі.Режимдерді кешенді оңтайландыру активті қуаттың оңтайлы мәнін, соныменқатар техникалық шектеуде торап ... ... ... және модулінтабуға мүмкіндік береді.Матиматикалық қойылымдарда ... ... ... және ... режимін оңтайландыру  тұрақтанған режим теңдеуі ... ... ... және режимнің басқарылатын параметрін берілген шектеулітеңсіздіктермен сызықты емес бағдарламалаудың мәселелері болып табылады.Мәселенің үш түрінде де ... ... ... ... жылу ...  ... шығынының қосыдысының минимумына сәйкес келетін және ... яғни ... ... мен  ...  алынатын  функциялардытехникалық шектеулермен қанағаттандыратын ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді.Осыған байланысты қазіргі уақытта РЭКта  режимдерді оңтайландыруреактивті қуат және кернеу арқылы ... ... ... жұмыста «ЖАЭТ» АҚ 22 кВ ... ... ... ... ... ... осы  ...  тәжірибемде  жалпы  сипаттамасынқарастырдық, экономикалық көрсеткіштерін талдадық.Практикалық ... ... ... ...  ... әдебиеттерден және қосымшадан тұрады.1. «ЖАЭТ» АҚкәсіпорнының жалпы мінездемесі.Жаркент ... ... ... ... ... ... 1998 жылы ... Бірақ оның түбірі 40 жыл артқа кетеді. Сонымен29.07.1965 ж №165 РУ ... ... ... ... ж Панфилов ,Жаркент, Текелі энергокомбинатының құрамынан шығарылды. Сарыөзек учаскесіАлматы электрожүйелер басқармасы құрамынан және ... ... ... ... 40 жыл ... ... ... бірнеше мартеөзгерілді. ТЭЖК, ТОЭЖК, ТЭТС ААҚ.«ЖАЭТ» АҚ компанияға қарасты тарату ... ... ... облысының Жаркент аймағында сегіз аудан  екі қалағақамтамасыз етеді. ... ... ... 118,5 млн км2 ... ЭЖТ ... тарату) ұзындығы.Қосалқы бөкет мөлшері: Барлығы 2431 дана соның ішінде: Қосалқы бөкет110 кВ-30 дана, 3,5 кВ-68 дана 6-10/0, 4 ... ... өз ... ... ... тарату 607 миллионнан асакВт- сағатты құрайды, әң көп үстемдігі 144,1 МВт, жыл ... 3% ...  ...  ...  ...  ...  ... жоғарылыту үшін 110/10кВ-№72 «Заря» тарату ...  ... және 1,10 кВ ... пунктілерінде толық құралдарды жаңартуаяқтау жоспарлануда 110/35/10 кВ №182 «Бекеті» жаңа 35/10 кВ №170 ... ...  ... ... ... ... 10 ... енгізіледі.Қазіргі  таңда  компанияда  автоматтандырылған  бақылау  жүйесіпайдаланды электроэнергияның есептеуді құру ... ... кВ және одан да көп  ...  ...  ... ... және ... түйіндердегі қуат тапсырмасы жәнеэлектрлік тораптың алмастыруының есептеу  ...  ...  ... әдіспен жүзеге асады.Мұндай есептеулер жүргізу кезінде көп ... ... ... ... және оның ... сипаттамасы жайлы мәлімет дайындауболып табылады.Балансты ... ... ...  ...  жылғы  жағдайы  бойыншатораптардағы жүктеме және шығынды есептеу үшін "KEGOC" ПТД ... ... ... Бұл ... ... мен тараулар және оларды ... АҚ ... ПС 220 кВ және ВЛ 220кВ ... ... ... ... RASTR  ...  үлгісінде  дайындалған  220-500кВтораптарындағы моделдерді құрастыруға арналған.RASTR ... ... ... базасы мынадан тұрады:- СТК және шунттаушы реактордың ... және ... ... ... және ... ... туралы мәлімет құрайтынтүйіндер жайлы ... ... ... ... ... ... активті өткізгіштігі, активті және реактивті кедергі туралымәлімет ... ... ... ... RASTR ... ... ... «ЖАЭТ» АҚ тораптарымен ОАО«Қазақмыс» сәйкестендірілген бөлімшелерден алынған мәлімет бойынша жүзегеасады.Жүктемелік түйіндердің қуатының ... ... үшін 2002 ... ... ЦМЭС  ОАО  "KEGOC"  ...  ...  энергоағымыныңқұрылымдық схемасы және «Қазақмыс» корпорациясы бойынша  ... ... ... ... ... ... ... негізгі техникалық үрдісі – ең алдымен, тауарлы-материалдық құндылықтарды, шикізатты жеткізіп, оны негізгі өндіріске қосу.Оны мына тізбектерден көре ... ... ... ... ... ... ... жөндеужәне керекті бөлшектерді өндіру жұмыстары басталады. Кәсіпорынның негізгіқұралдары жалға алынған.3.Негізгі шаралар және ... ... ... реттегіш амалдарТораптағы электроэнергия шығының төмендеуі электрожүйенің жұмысыныңүнемділігін жоғарлату ортақ тапсырмасының бөлігі болып табылады. ... ... ... төмендеуі барлық энергожүйенің жұмысының үнемділігінжоғарлатпайды. Шығынды экономикалық орынды емес ... де ... ... ... ... ... ... үнемділігін көтерутораптағы шығынның төмендеуімен қоса жүрмейді.Барлық шығынды төмендету шаралары үш топқа бөлу қабылданған.1) ... ... ... ... ... ... немесе азшығынды және шығынсыз. Осыған мысал ретінде тораптағы ... ... ... ... мен трансформатордағы  жақсы  жөнделгенреттегіш кернеуінен немесе жүктеме астындағы реттелетін трансформаторлардыңтаралуының сәйсекінше орын ... Осы ... ... ... сондай-ақ мерзімін қысқарту және электрожүйенің құралдарын жөндеу сапасының ... т.б ... ... ... ... кең ену көзге көрінерлік.2) шығынды төмендетуге (электроэнергияның шығынын төмендету барысындакүрделі салымдар түгелімен алынады) ... ... ... Осындайшараларға кернеудің жоғарғы сатысына тораптың ...  ауа  ... ... кесік өткізгіштерімен ауыстыру, өтем құрылғысы менқосымша реттегіштерді ... ... Осы ... ... ... ... есептердің көмегімен жүзеге асады.3) Техникалық (толық әсерімен) бір ... ... ... ... ... даму ... жататын бүкіл электрожүйе нысаныкіреді.Есептеу нәтижесі ... ... әсер ... күрделі салымталабы шығынды төмендету үшін арнайы жасалынған. ... ... ... ... тізбектер өткізгіштерді ауыстыру және тораптағы реактивтіңқуаттың орнын толтыру жатады. ... ...  ... төмендетуі бойынша барлық шаралардың өздерінің белгіленуі бойышнатөмендегідей топтарға бөлуге болады. Электр торабын дамытуды оңтайландырубойынша ...  ...  ...  ...  ...  ... ЛЭП сым ... ауыстыру және потенциалды жоғарлату болыптабылады.- негізгі құрал-жабдықтар және электрлік торап жұмысының ... ... ... яғни элекрожүйе жұмысын оңтайлы режим арқылыжүргізуге мүмкіндік береді. ... олар үлен ... ... ... ... ... ...  Тораптардың (оңтайлы режимнің)  ... ... ... режимінің жұмысын тұтынушы реактивті қуаттыпайдаланады.- торап жұмысының режимін оңтайландыру бойынша шаралар реактивті қуатавтоматты ... және оның ...  ...  ...  ...  реттеуі автоматтандыруды өзіне  ...  ... ... ... ... ... немесе режим жүйесініңнегізін шаралар жұмысы қамтамасыз етеді.- бос ... ... және ... ... ... азайтубойынша шаралар. Бұл топ жұмыстарың өэіндік ауысым ... мен ... аз ... ... ... ... құрамы оңтайлытаңдауы минималды жүктеме жұмыс жасаушысы.- коммерциялық шығында азайту бойынша шаралар. Комерциялық ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  электроэнергия  ақысын  уақытылы  төлеуіне  байланыстыэлектрожүйесндегі электроэнергия  ...  ...  ...  ... ... нқты ... себебін орнату және оларды төмендетудіңжаңа жолын белгілеу керек ... ...  ...  ... ... ... ... аналитикалық тәсілмен жүйелі түрдеанықтау, яғни ... ... ... керек.- электрлік торапты пайдалану деңгейі бойынша шаралар. Бұл тапсырмажоспарының және авариялық ... ... ... ... ... оның ... өшірулі күйде бола алатанынминималды  уақытыкезіндегі жүктеме көтеретін торапты осындай ... ... ... ... ... және ауыстыру бойынша қоректендірілген торап режиміноңтайландыру  электроэенергия  ...  ...  ...  негізгіұйымдастырылған шаралардың бірі болып табылады.- оңтайландырудың тапсырмасы техникалық шектеулер сақталатын ... ... қуат ... ... ... ... ... тораптағыорнатылған режимді анықтаудан тұрады.Кернеу деңгейін реттеу қоректендірілген тораптағы кернеу деңгей деп-берілген ауыстыру сатысының бүтіндей және оның бір ... ... ... оның ... ... ... ... деңгейі туралы көрініс орынды болыптабылады және оны ... ... ... активті қуат шығынынтөмендетуінің аса ... ... ... ...  кернеуі  деңгейініңкөтерілуі тораптағы қуат шығынының төмендеуіне әкеліп соғады.Тұйықталмаған режимді нақты барлық тораптар 6-20, 35кВ және ... ... 110 кВ ... Бұл ...  ... ретінде сәйкеінше кіші станциясы 500-36/6-20, 500-110/35 және 500-220/110кВ болып табылады.ЦП-дағы ... ... ... ... 6-20кВ  және  ... ... ... кернеудің рұқсат берілген ауытқуымен қамтамасызету болып табылады. Сонымен бірге бір мезгілде ... ...  ...  болады.  6-20кВ  ЦП  тораптарындағы  РПН-і  бартрансформаторладың барлық ... ... ...  мүмкіндіктерінарттырады.  Бұл  кезде  ЭП-дағы  ...  ...  ...  ... ... ... ... трансформатордағы кернеудіреттеу олардағы электроэнергияның минимум шығынын жүзеге асырады.6-200кВ ЦП тораптарындағы ... ... ... ... ... үлкен кернеу болатындай, ал аз жүктеме кезінде кіші кернеуболатындай өндіреді. ... ... ... ... деп ... ... –ге жүктеме өзгерген кезде ЦП-дағы кернеу ауытқуы V’-тан  V”-қа ... заңы ... ... кейбір 6-10кВ ЦП тораптарында ПБВ-сы бар трансформаторлар болса,онда мұндағы ЦП реттеу заңдарын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... бар трансформаторларына жүктеледі. 6-10кВ ЦП барлықтораптарндағы қажетті заңдар ... ... ... ... бар ... реттеудегі әр  түрлі  ...  ...  Осы  ... электроэнергияны қолдануда ең аз зардаппен қамтамасыз ... ... ... тура ... ЦП-ның ең көп V’және ең аз V” режимдерінде жүктеменің тіркелуіоның трансформаторларындағы ... ... НН ... ... ... ... ПБВ-сы бар трансформаторлардың жұмыстық таралуы жәнеРПН-і бар трансформатордағы ... ... ... ... ... ... ... нақты 1,0 кем болатын классты вольтметр немесекернеудің ауытқуын өлшейтін арнайы құрал қолданылуы керек.Егер 6-20 кВ ЦП тораптарында РПН бар ... ... онда ... V” ... 6-20кВ және одан ... ... кернеу режимінесептеу нәтижесінде алынатын V’ және  V” ... ... ... ... ... кернеуді реттеу заңына таңдап алады.Бұл кезде ЭП-дағы кернеудің нормаланған ауытқуын ... ... ... ретінде ЦП-ны талап етілген реттеу ауқымымен қамтамасыз етуболып табылады.Егер 6-20 кВ тораптарынан ең жақын (U’Б ең алыстағы (U’У РТ ... ... ... ... онда ... ... реттеудің қажетті ауқымымына формуламен анықталынады:Егерде бір немесе бірнеше 35-110/6-20кВ қосалқы ... ... ... ... ... онда 35-110 КВ ЦП ... реттеудиапозонының қажетті өзгерісін мына формуламен анықтаймыз.мұндағы dTi ,di -6-20 кВ-інші РПН-і жоқ қосалқы станцияларының қосалқышиналарындағы кернеуді реттеудің қажетті және ... ... gi ... ... қауіпті кернеуді ұстап тұрудың маңыздылығы экспертті бағасыүлестіргіш ... ... ... ... қуат шығыныың азаюына ғанаемес, сонымен қатар кернеу бойынша статикалық сипаттамасына сәйкес келетін,тұтынылған қуат ... ... ... ... Сондықтан үлестіргіштораптардағы кернеу деңгейінің көтерілуінің орындылығын анықтау үшін оныңтораптағы қуат ... ... және ... ... ... ... Одан ... тұтынушылардың төменгі сапалы кернеудегі зардап шегуіндеде қарастыру керек, сонымен ... ... ... ... ... оң ... аса ... болып шығуы мүмкін. Жұмыстық кернеукөтерілгенде тәжге шығын өсуі ... ... олар 110-220 кВ ... Олар тек 330 кВ және одан ... ... ғана белгілі көлемдіқұрайды.Кернеу деңгейінің реттелуі қарастырылатын торап желісінің шекарасындареттеу ... ... ... ... ... Бұл ... барлыққұрылғылардың әрекеті бір уақытта болуы маңызды болып табылады.Электроэнергия және қуат шығынының төмен-өсуі ... ... ... ... берілген жоғары деңгейде ұстап тұруға мүмкіндікбереді. Бұл үшін реттеу құрылғысының жеткілікті ... және ... ... ... қуаттың оң баланысымен қамтамасыз етуқажет. ... ... ... ... ... ... ... талаптарымен қамтамасыз ету максималды режим  үшінноминальды және минимальды жүктеме режимі үшін номинальды 1,05-1,1 ... ... ... ... ... ... ... шаралардыңэкономды эффектік есептеу кезінде энергия шығынының өзіндік төмендеуіненболатын экономды ... ғана ... ...  ...  ... көтерілуінен, тораптың өткізу қабілетінің көтерілуінен, электрменжабдықтау беріктігінің көтерілуінен болатын экономды эффектілерді де ескеруқажет. Экономды эффектіні құраушылардан тәуелді ... ... ... (Э(W ... ... ... ЭК энергия сапасын жақсарту,Эп.с торабының өткізу қабілетін көтеру, Э(Q ... ... Эн ... ... ... ... ... етіп, бірнеше топқабөлуге болады.1. - кестеЭлектрэнергия шығынын төмендету ... ... ...       |                      ...  ... тобы ...                  ... ...      |2                     |3        ...  |Жүктелген желілердегі өткізгіштерді    ... ||       ... ... ...      |Э2=Э(W+Эк+Эп.с.+||       ... ... ... бір ...  |Э(Q       ||       ... тораптардағы қуат ағымын    |        ||       ... ... БСК ... ... |        ||       ... ...             |        ||       |СК ... ... ... ... ...       ... ... трансформаторлық ауыстыру. |Эн       ||       ... ... ... ...  ... Э(Q   ||       ... ... БСК ...     ... ||       ... ... ... ...    |        ||       ... желілерді имартаттау».    |        ||       ... ... ...  |        ||       ... ... оқшаулама деңгейін     |        ||       ... ... ... ...   |        ||       ...                  |        ||       ... ... оларды ажырату    |        ||       ... ... ... ... |        ||       ... ... экономды үйлестіру.      |        ... ... ... және ...       ||ан      ... ... көтеру бойынша шара.  |        ...   ... СК ... ...     |Э6=Э(w+Эк+Эп.с ||       ... ... ...      ||       ... ... біртексіз тұйықталған   |Э7 = Э(w + Э(Q ||       ... қуат ... ... ...        ||       |                      |        ||       |КУ ... ... көтеру тораптардағы  |        ||       ... ... ала ... ... қуат  |        ||       ... ... ... есептеуді жүйелі  |        ||       ...                  |        ||       |Аз ... ... ...  |        ||       ... ... оңтайландыру.      |        |4. ... ... ... қызметті ұйымдастырудың мәліметтері төмендегі статистикамәліметтерінде көрсетілген:Кесте-2.«ЖАЭТ» АҚ жұмысшыларының ұйымдастырушылық құрылымы.|№  ...      |2008        |2009        ||  |            ... саны |%    ...   |%    ||  |            |     |     ...   |    ||1  |Жалпы          |125    |100   |132    |100   ||2  ...        |4     |5,3   |5     |6,5   ||3  ...        |8     |10,5   |10    |13   ||4  ...      |9     |11,8   |5     |6,5   ||5  ...       |104    |72,4   |112    |74   ||6  ... ... ...   |30 441,2 |     |32 264,2 |    ... ... ... ... ... жылғакәсіпорында жұмыс істеуші адамдар саны аздап көбеюде. Өйткені, кәсіпорынжұмысы ... ... қуат ... жаңа жұмыс орындары қажет. Бұлқуантарлық жайт. Бұдан байқағанымыздай, чех жұмысы тұрақты ... ... ... ... да, ... ... жылдан жылға көбейіп кележатыр.Кәсіпорынның басқару органдары:1. Жоғарғы орган - ... ... ... ... органы – Бас директор.3. Бақылаушы органы – Тексеру комиссиясы.Жоғарғы орган – серіктестіктің қатысушыларының ... ... ... ... жарғысын өзгерту, соның ішінде оның жарғылық капиталыныңмөлшерін, орналасқан жерін және фирмалық атауын өзгерту;2) жылдық ... ... ... және таза табысты бөлу үлестіру;3) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы ... ... ... ... - оның ... ... ететін, мүлкін басқаратын жәнебилік ... заң ...  ...  ...  ...  ... айқындайтын және басқа әкімгерлік функцияларды ... ... ...  табылады.  Ол  өз  құзыретінің  шектерінде  ... ... ... ... ... өкілеттіктердің шектерінде серіктестікатынан сенімхатсыз әрекет етеді;- кәсіпорынның ... қоса оның ... ... ... ... ... ... сенімхаттар береді; т. б.Бақылаушы орган – тексеру комиссиясы қатысушылардың  серіктестіктіңатқарущы органының ... ... ... мен ... ... ... үшін ... қатысушыларының немесе олардыңөкілдерінің қатарынан Жалпы жиналыс бес жыл мерзімге сайлайтын үш адамнантұрады.Тексеру ... ... ... бір ... ... ... бола алмайды.4. «ЖАЭТ» АҚқызметініңтехнико - экономикалық  көрсеткіштерін  ... АҚ ... ... - ...  ...  |Көрсеткіштер    ...   ...       ...      ||   |          ...  |           |          ||   |          |      |2008   |2009   |+/-    |%    ||   ... ...  |млн тг.  |5758,1  |263,8   |-5494,3  |4,6   ||   ... түсім    |      |     |     |     |     ||   ... ... |млн тг.  |5549,8  |49560,8  |44011,0  |893,0  ||   ... құны    |      |     |     |     |     ||   ... ...   |млн тг.  |208,3   ... |-49505,3 |23666,3 ||   ... ...  |млн тг.  |9736,2  |21026,4  |11290,2  |216,0  ||   ... ... |млн тг.  |-9527,9  ... ... |738,1  ||   ... түсім    |      |     |     |     |     ||   ... емес    |млн тг.  |9484,3  |71185,0  |61700,7  |750,5  ||   ... ...  |      |     |     |     |     ||   ...       |      |     |     |     |     ||   ... салғанға   |млн тг.  |-43,6   |861,6   |818    |1976,1  ||   ... таза ... |      |     |     |     |     ||   ... ...     |млн тг.  |-43,6   |603,1   |559,5   |1383,2  ||   |1 тг. ...  |тг.    |2,65   |267,58  |264,9   |10097,3 ||   ... ... шығын|      |     |     |     |     ||   ...      |%     |-0,3   |0,8    |1,1    |     ||   ...  |      |     |     |     |     ||   ...        |%     |-0,9   |2,3    |3,2    |     ||   ...  |      |     |     |     |     ||   ...      |%     |-0,1   |1,5    |1,6    |     ||   ...  |      |     |     |     |     ||   ... жұмыскерлер|адам    |104    |112    |1     |101,3  ||   ... ...    ...    |55    |57    |2     |103,6  ||   ...     |      |     |     |     |     ||   |1 ... ... тг.  |75,8   |3,4    |-72,4   |4,5   ||   ...     |      |     |     |     |     ||   |1 ... ... |млн тг.  |104,7   |4,6    |-100,1  |4,4   ||   ...     |      |     |     |     |     ||   ... тг.  |2313,5  |2484,3  |170,8   |107,4  ||   |ақы қоры      |      |     |     |     |     ||   ...   |млн тг.  |1502,4  |1355,4  |-147,0  |90,2   ||   ... қоры   |      |     |     |     |     ||   |1 ... орт. |тг.    |2536,7  |2688,6  |151,9   |106,0  ||   ... ...  |      |     |     |     |     ||   |1 ... орт. |тг.    |2276,4  |1981,6  |-294,8  |87,0   ||   ... ...  |      |     |     |     |     ||   ... ... тг.  |18173,9  |22623,5  |4449,6  |124,5  ||   |орт. ... құны  |      |     |     |     |     ||   ... ... тг.  |14466,7  |17803,1  |3336,4  |123,1  ||   |орт. ... құны  |      |     |     |     |     ||   |Қор ... |тг.    |0,32   |0,01   |-0,31   |3,12   ||   |Қор ...   |тг.    |3,16   |85,76   |82,60   |2713,92 ||   ... |млн тг.  |239,13  |293,81  |54,68   |122,87  ... ... ... ... ... көрсеткіш, өнімді өткізуден өткізуден түскен түсім: әрине ... ол ... ... ... ең ... ... деп айтсақболады және ол кәсіпорын үшін өте ... Бұл ... ... ... оның цехтерінен түскен табыстарының талдауында және тағы ... ... ... ... ... ... ... құны. Бұл кәсіпорын жұмысшыныңқалай жүріп жатқанын сипаттайтын көрсеткіш, яғни  бұдан  ... ... ... ... кеңдігі, шаруашылық субъектілерініңқаржылық денгейін көруге болады.3 көрсеткіш, жиынтық табыс. Жиынтық табыстың соммасы өнімді ... ... ... өнімнің өзіндік құнын шегергенде шығады.4 көрсеткіш, кезең шығындары. Бұл көрсеткіш жалпы шығындар, ... ... ... ... ... ... ерекшелік шығындары.7 көрсеткіш, салық салғанға дейінгі таза табыс. Бұл ... ... таза ... ... ... ... салық, табыс салығы кіреді.8 көрсеткіш, таза табыс. Оны табу үшін  ... ... ... ... 30 % ктс-ты алып тастаймыз.12 көрсеткіш, өндіріс рентабельділігі.  Осы  ...  ... ... ... ... ең негізгі көрсеткіш болыптабылады. Ол өндірістегі 1 тенгеден алынған ... ... ... сату ... Таза ... пен ... түсімніңқатынасының проценттік үлесі болып табылады.15 көрсеткіш, жұмкерлердің  еңбек  ...  ...  ... көрсететін маңызды көрсеткіш. Бұл көрсеткіш бір адамның орташажылдық өндіру көлемін сипаттайды.21 көрсеткіш, өндірістегі ... ... ... ... ... ...  ...  орналасқан  жерін,  мекемесін  тасымалдайтынтранспортты, машиналары ... және ... ... ... ... орташа жылдық құнын табу үшін, осы көрсеткіштің бәрін қосып, әржылды жеке – жеке (2) ... ... қор  ...  Бұл  ...  қор  ... кері ... болып табылады. Оның қасиеті сонда, оның алымынбірнеше бөлек цех және құрал – жабдықтар группаларға бөліптастауға ... ... ... ... деген жерін, қор пайдаланудағы жалпыкөрсеткішін анықтауға мүмкіншілік береді. Осы көрсеткішті есептеу үшін біз:қор сыйымдылығы = негізгі қордың (орт)/ ... ... ... ...  ...  қор  қайтарымдылығы.  ...  ...  ... жалпы көрсеткіш ретінде, кәсәпорынның эффектілігін көрсетеді.Осы ... ... үшін ... ... = ... ... түскен түсім / негізгі қордың (орт)6. Кәсіпорынның кадрлық саясаты.Кәсіпорын қолданыстағы заңнама шеңберінде өз ... ... ... ... дербес шешеді, еңбекті ұйымдастыру, оған ақы төлеу ... ... ... мен ... ... үшін ... мен айлықақылардың, сыйақылар мен төлемақылардың мөлшерлерін,жұмыс күні мен жұмыс аптасы режимін, жыл ... ... және ... ... және беру ... ... ... 77 адам жұмыс істейді, оның 57 ... ... 2009 ж. ... ... еңбекақы қоры  2 484 345  теңге.Негізінен, еңбекақы ... ... ... ... ... есептеледі,сонымен қатар сыйақылар, төлемақылар төленеді.Жұмыскерлерді еңбекке ынталандыру мақсатында ... Бас ... ... ... ... ... «ЖАЭТ» АҚ қаржылық экономикалық қызметін талдау.Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық ... ...  ... барлық жақтарын көрсетеді. Өзінің өндірістік қызметін ... үшін ... ... ... ... және қаржылық ресурстарыболады.Қаржылық ресурстарды еңбек ... ...  ...  жәнежабдықтаушылармен есеп  ...  ...  ...  ... ... ... ... байланыс орнату; өндірістідамыту жоспарын орындау; құрал-жабдықтардың технологиялық режимді ұстау;материалдық – ... ... ... ... пен ... пайдаланудеңгейі; еңбек өнімділігі.Талдау барысында бұл факторлардың өндіріс процесіне және кәсіпорынныңшаруашылық қызметінің нәтижесіне ... ету ... ...  ... ... ... әсер ...  алсоңғылары сәйкесінше өндіріске әсер етеді.Барлық басты ... ... ... ... ... бұл соңғы бөлімде біз қорытындыға келдік.Еңбекақының жоғары емес деңгейіне ... ...  ... ... кету саны ... деп айтуға болады.Өткізілген өнімнің өзіндік құны  жоғары. Оны төмендету тетіктеріәрине  жаңа ... ...  ... ... ... ... Ол дегеніміз модернизация және  инновация жұмыстарын  жүргізу.Кәсіпорын  құрал-жабдықтарды  ...  ...  өз  ... арқылы жүзеге асырды бірақ, ол жұмыстар жеткіліксіз болды. Солсебептен банк ... ... ... ... бағдары арқылы жаңартумәселелері қазіргі таңда басты тақырыпта.ҚорытындыҚорыта келгенде, қазіргі таңда компанияда ... ... ... ... ... құру ... жүргізілуде.35 кВ және одан да көп  тораптардағы  ...  ... ... және ... түйіндердегі қуат тапсырмасы жәнеэлектрлік ... ... ...  ...  қолдану  негізіндетехникалық-схемалық әдіспен жүзеге асады.Мұндай ... ... ... көп ... ... ... ... және оның элементтерінің сипаттамасы жайлы мәлімет дайындауболып табылады.Балансты есептеу схемасы ретінде  01.01.2007  ...  ...  ... жүктеме және шығынды есептеу үшін "KEGOC" ПТД ... ... ... Бұл ... ... мен ... және оларды моделдейтін«ЖАЭТ» АҚ тораптарының ПС 220 кВ және ВЛ 220кВ ... ... ... ... қарағанда «ЖАЭТ» АҚ  тұрақты ... деп ... ... ... по ... ... систем. /Под ред.С.С. Рокотяна и И.М.Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 2005. – 245с.2 Железко Ю.С. Выбор мероприятий по ... ... ... ... сетях. Руководство для практических расчетов. М.:Энергоатомиздат, 1989. – 321с.3 Потери электроэнергии в электрических сетях ... Под ред. ... М.: ... 1983. – 406с.4 ... В.И. ... системы и сети. Учебник для вузов. М.:Энергоатомиздат, 1989. – 113с.5 Электрические сети и ... ... ... для ВУЗов. М.:Высшая школа, 1986. – 227с.6 ... по ... ... ... на собственные нуждыподстанций 35-500 кВ. Под ред. В.М. Максимова. М.:Союзтехэнерго, 1981. – 365с.7 ...  ...  ...  ...  к ... "Охрана труда" в дипломном проекте. Составители:Л.П. Кошулько, Н.Г. Суляева, А.А. Генбач. А-Ата, 2007. – 327с.8 ... ... для ... электроосвещения. Под ред. Г.М.Кнорринга, Л.: "Энергия", 1986. – 46с.9 Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. ... 1984. – 196с.10 ...  ...  ...  ...  к ... ... труда" в дипломном проекте. Алма-Ата, 1989. – 215с.11 Правила устройства электроустановок. М.: ... 1985. – 251с.12 ... ... в ... Под ред. И.М ... ... 2004. – ... БАЛАНС «ЖАЭТ» АҚ 2009 г.                    ||                         |  |     ...                         |  |     |      ||                         |  |     ... ...                      |Код |На ... ...  ||                         ... ||                         |  ... ...  ||                         |  |     |      ||                         |  |     |      ||I. ... ...              |   |     |      ... ... (101-106), всего      |010 ... ...  ||  в т.ч. ... (105)             |011 |     |      ... ... ... (111-116)   |020 |3975,00 |7950,00  ... ... ... нематериальных |030 |22525,00 |18550,00  ||активов (стр. 010 - стр. 020), ...       |  |     |      ||                         |  ... ...  ||  в ... (105)              |031 |     |      ... ... ...             |040 ... ||  в том ...                 |   |     |      ||    ... (121)                |041 |     |      ||    ... и ... (122)         |042 |     |      ||    ... и ...    |043 |244325,00|630827,00 ||устройства (123)                 |  |     |      ||    ... ... (124)        |044 |     |      ||    ... основные средства (125)      |045 |77953,00 |234049,00 ||    ... ... (126)     |046 |     |      ... ... средств (131-134)         |050 ... ... ... ... стоимость основных средств|060 |286132,00|697725,00 ||(стр. 040 - стр. 050), всего           |  |     |      ||                         |  ... ||  в том ...                 |   |     |      ||    ...                   |061 |     |      ||    ... и ...            |062 |     |      ||    ... и ...    |063 ... ...                    |  |     |      ||    ... ...           |064 |     |      ||    ... ... ...         |065 ... ... ... ...                 |070 |     |      ||  в том ...                 |   |     |      ||    ... в ... организации (141)  |071 |     |      ||    ... в ... ... (142) |072 |     |      ||    ... в ... ... юр. |073 |     |      ... (143)                    |  |     |      ||    ... в ... (144)      |074 |     |      ||    ... ... ...    |075 |     |      ...                     |  |     |      ... ... ... ...  |080 |     |      ||  в том ...                 |   |     |      ||    ... к ... (301, 303)       |081 |     |      ||    ... ... (302)         |082 |     |      ||    ... ... (зависимых)    |083 |     |      ... ... ... ... |  |     |      ||лиц ...                   |  |     |      ||                         |  |     |      ||    ... ... ... ... |     |      ||    ... будущих периодов (341-343)    |085 |     |      ... ... ... (стр. 030 + стр. 060 + |090 |308657,00|716275,00 ||стр. 070 + стр. 080)               |  |     |      ||                         |  ... ||II. ... ...                |   |     |      ... ... ... ...        |100 |     |      ||  в том ...                 |   |     |      ||     ... ...           |101 |     |      ||     ... производство (211-213)   |102 |     |      ||     ... ...             |103 |     |      ... ... ... всего  |110 |32854,00 |89818,00  ||  в том числе:                 |   |     |      ||    ... к ... (301, 303)       |111 |     |      ||    ... ... (302)         |112 |     |      ||    ... ... (зависимых)    |113 |     |      ... ... ... ... |  |     |      ||лиц ...                   |  |     |      ||                         |  |     |      ||    ... ... ... ...    |114 |     ...  ||    ... ... ...         |115 ... ...  ||    прочая дебиторская ... ... ... |6179,00  ||Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)   |120 |     |      ... (411, 421-424, 431, 432, 441, 452)     |130 |1157,00 ... ... ... ... (стр. 100 + стр. 110 + стр. |140 ... ... ||120 + стр. 130)                  |  |     |      ... (стр. 090 + стр. 140)           |   ... ||                           |  |    ... ... И ...         |Код |На   |На ... ||                           ... ...                           |  ... ||                           |  |о    |     ||                           |  ... |     ||                           |  |    |     ||                           |  |    |     ||III. ... КАПИТАЛ               |   |     |     ... ... ...              |150 ... ... ... (511)              |160 |     |     ... ... (521)                |170 |     |     ... ... ... (531)       |180 |     |     ... ... (дополнительный неоплаченный    |190 |     |     ... ...                   |  |    |     ||  в том ...                   |   |     |     ||    ... средств (541)            |191 |     |     ||    ... (542)               |192 |     |     ||    ... ... (543)             |193 |     |     ... ... (551, 552)             |200 |     |     ... ... ... ... (561, 562)|210 ...                           |  |0    |0    ||  в том ...                   |   |     |     ||    ... года (561)             |211 ...                           |  |0    |0    ... СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр. 150 + стр. 160 +  |220 ... 170 + 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210)   |  |0    |0    ||                           |  ...                           |  |0    |0    ||IV. ... ...            |   |     |     ... ...                     |230 |     |     ||  в том ...                   |   |     |     ||    ... ... (601)              |231 |     |     ||    ... от ... учреждений (602)   |232 |     |     ||    ... (603)                 |233 |     |     ... ... подоходный налог (632)   |240 |     |     ... ... ... (СТР. 230 + 240)   |250 |     |     ||V. ... ...               |   |     |     ... займы и овердрафт (601-603)      |260 |     |     ... ... ... ... ...     |270 |     |     ... ... ... ...   |280 |     |     ||  в том ...                   |   |     |     ||    ... и ... к ... (603, 671)     |281 |     |     ||    ... к ... (621-623)        |282 |     |     ||    ... ... ...         |283 |     |     ... с ... (631, 633-639)          |290 |3857,00 ... задолженность дочерним (зависимым)   |300 |     |     ... ... ... ...  |  |    |     ...                        |  |    |     ||                           |  |     |     ... кредиторская задолженность, всего       |310 |     ...  в том ...                   |   |     |     ||    ... и ... ... (651, 652) |311 |     |     ||    ... с ... по ... труда (681)  |312 |     ...    ... ...               |313 |     |     ||    ... будущих периодов (611)        |314 |     |     ... ... ... (стр. 260 + стр. 270 + ... |3857,00 ... + стр. 300 + стр. 310)              |  |    |     ||                           |  |    |     ... (стр. 220 + стр. 250 + стр. 320)       |   ...                           |  |0    |0    ||                          |   |     ...                          |   |     |.     ... о ... финансово-хозяйственной деятельности «ЖАЭТ» АҚ 2009 г.    ||                         |  |      |      ||                         |  |      |млн. ... ... ...             |Код |За     |За ...                         ... |период   ||                         |  ...   |      ||                         |  |      |      ... от ... ... ... (товаров,  |010 |11955,76  |27643,18  ||работ, услуг)                   |  |      |      ... ... ... ...   |020 |-      |-     ...               |  |      |      ... ... (стр. 010-стр. 020)         |030 ...  ...  ... ... ...              |040 ...  ...  ||  в том ...                  |   |       |      ||    ... по ...           |041 |-      |-     ||    ... и административные расходы     |042 ...  ...  ||    ... на ... ...     |043 |-      |-     ... ... от основной деятельности (стр. 030 |050 |678,78   |1567,88  ||- стр. 040)                    |  |      |      ... ... от ... ...     |060 |-      |-     ... ... от ... деятельности до     |070 |678,79   |1567,88  ... (стр. 050 +с ...       |  |      |      ||                         |  |      |      ... по ... ... ...   |080 |203,81   |552,20   ||Доход ... от ... ... ...   |090 |474,98   |1015,68  ... (стр. 070 - стр. 080)       |  |      |      ||                         |  |      |      ... от ... ...          |100 |-      |-     ... ... ... (стр. 090 + стр. 100)    |110 |474,98   |1015,68  ... ... анализ балансов-нетто «ЖАЭТ» АҚ 2008-2009 г.       ||                                     ||                            |млн. ...    ...                       |  ...  ||                            |к ...   ||                            |         ||I. ... ...                             ||1. ... ...                  ...     ||2. ... запасы             |-         ||3. ... ...               ...     ||4. ... ... ...                |-         ... по I ...                   |978061      ||II. ... ...                          ||1. ... ...                ...     ||2. Основные средства                  ...     ||3. ... ...             |-         ||4. ... ... ...              |-         ||5. ... инвестиции               |-         ... по II ...                  ...     ...                         ...    ||I. ... капитал                          ||1. ... ...                ...     ||2. ... ...             |-         ... по I разделу                   ...     ||II. ... ...                          ||1. ... ... ...              ...     ||2. ... ...               ...    ||Итого по II разделу                  ...    ...                         ...    ||             ... ...       |   ... ... «ЖАЭТ» АҚ 2009 г.             |3.2        ||                             |         ||                     |        |в ...    ... ... и ...         |На ...    |На ... ...                     ...    ...      ||                     ...     |         ||                     |        |         || ...                                    ||I. ... активы            |         |          ||1. ... ...           |0,3       |53,3       ||2. ... ...      |-        |-         ||3. ... ...        |9,6       |5,2        ||4. ... ... ...       |-        |-         ... по I ...            |9,9       |58,6       ||II. ... ...         |         |          ||1. ... ...         |6,6       |1,1        ||2. ... ...           |83,5      |40,3       ||3. ...              |-        |-         ||4. ... ... периодов       |-        |-         ... по II ...           |90,1      |41,4       ...                  |100,00     |100,00      ||                   ...       |          ||I. ... ...         |         |          ||1. ... ...         |1,1       |21,1       ||2. ... ...      |-        |-         ... по I ...            |1,1       |21,1       ||II. ... ...         |         |          ||1. ... ... ...       |25,4      |5,1        ||2. ... доход        |73,4      |73,8       ... по II ...           |98,9      |78,9       ...                  |100,00     |100,00      | 
    
   

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Байыту фабрикасынын кернеуи 110\10 кв электр торабынын жобасы37 бет
Арал тағдыры – ел тағыдыры3 бет
Жүсіпбек Елебеков4 бет
Ораза ғибадаты14 бет
Қазақстан театрлары. Театр тағдыры және көркемдік сапа10 бет
Алматы облысының шекара маңы аумағының экономикалық – географиялық байланыстарының дамуы (Панфилов ауданы мысалында)56 бет
Алтын-Емел Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркімен шекаралас жатқан Жаркент өңіріндегі бауырымен жорғалаушылардың биологиясы, экологиясы45 бет
Еттің химиялық құрамы. Жаркент базарына түскен қой етінің физико-химиялық көрсеткішін анықтау27 бет
Жаркент қаласы7 бет
Кәсіпорынның негізгі құралдарын пайдаланудың теориялық негіздері60 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь