Пәннің студенттерге арналған жұмыс оқу бағдарламасы «менеджмент» пәні бойынша

1-тақырып. Менеджменттің мәні мен оның ролі

1. Менеджмент ұғымы және оның негізгі қағидалары
2. Менеджменттің міндеттері
3. Кәсіпкерлік және бизнес ұғымдары. Олардың менеджментпен байланысы

Менеджмент – кәсіпорынды ұйымдастырудың туралы, оны дамытудың стратегиясы ретінде, қызметкерлерді іріктеу (әлеуметтік жағы) туралы және олардың жұмысын оңтайландырудың тәсілдері (психологиялық бөлігі) туралы ілімдер қамтитын кәсіпорынды тиімді басқару.
Менеджментте басты нәрсе, кез келген адамдық қарым қатынастарға жарайтын баршаға ортақ басқару принциптерін іс жүзінде бөлу, анықтау және қолдану болып табылады.
Менеджмент тура мағынасында «адамдарды басқару» ұғымын білдіреді. Менеджменттің отаны болған АҚШ – та коперативтік пен мүлікке билік жүргізуді жүзеге асыру бойынша міндетті заңға сәйкес өз мойнына алатын тұлғаы менеджер деп атайды. «Менеджмент» термині американдықтар үшін фирманың алдына қойған мақсаттарына қол жеткізудегі материалдық және адамдық ресурстарды әлдеқайда тиімді пайдаланумен қамтамасыз ететін процесті білдіреді.
Басқаша айтқанда, менеджмент – бұл нарық жағдайында фирманы және оның қызметкерлерін басқарудың теориясы мен тәжірибесі.
Менеджмент – нарықтық экономиканың қажеттіліктері мен жаңдайына толығырақ жауап бере алатын басқару типі.
Менеджмент еркін кәсіпкерлік, бәсекелестік, экономикалық уәждеме (мотивация) жағдайларында туған нақты басқарудың өзінше тұжырымдамасында пайда болып, ресімделеді. Әміршілдік - әкімшілік, технократиялық, жоспарлы – директивтік, өктемшілік (авторитарное) басқарулар оның қарсы түрлері болуы ықтимал.
Басқарудың типі ретінде менеджменттің негізгі белгілеріне мыналарды жатқызуға болады:
1. Адам, оның қажеттіліктері, мүдделері, уәждері, құндылықтары, нұсқамалары (установки) басқаруды ұйымдасьырудың бастапқы сәті мен оны жүзеге асырушы болып табылады.
2. Басқарудың тәсілдемесінде, принциптерінде және әдістерінде экономикалық құралдар мен басқару әдістеріне артықшылықтар беріледі. Бұл әсіресе маркетингте – тұтынушылардың мүддесін алдыңғы орынға қоятын басқаруда жиі білінеді.
3. Менеджер мен қызметкерге қойылатын басты талап ретінде көрінетін кәсіби тұрғыдан басқару менеджментке тән. Менеджер экономикалық және әлеуметтік – психологиялық білімдерді игеріп оқуы керек.
4. Ұйымдастыру ісінде менеджментке жағдайдың өзгеруіне қарай және инновациялық типті ұйымдастыруда, яғни жаңашылдыққа жылдам бейімделе алатындай басқаруды икемді ұйымдастыру тән.
5. Менеджмент менеджменттің жеке бсына қоылатын талаптардың кешенін танытуы керек. Олардың ішіндегі негізгілері – тапқырлық, байланысқа бейімділік (коммуникабельность), сенімділік. Бұл сапалар басқару өнерін танытуда маңызды рөл ойнайды. Менеджменттің басқару өнерімен қатар қойылатын кездейсоқ емес.
Менеджменттің мыналарды қамтамасыз ететін ең маңызды деп саналатын сәттерін бөліп көрсетуге болады:
Еңбек өнімділігін арттыру;
Бәсекеге жарамдылық;
Тұтынушыға бағдарлану (маркетинг);
Іс - әрекетте еркін болу әрі ереже бойынша жұмыс істеу.
Басқару процесі кез келген ахуалға ғылыми тәсілдемені әсері болып табылады. Менеджмент әрдайым жағдайын қарай басқаратын ахуалдық басқаруды білдіреді.
Менеджментте бастысы - ең алдымен кәсіпорынның мүдделерімен нақты мақсаттарды (ұзақ мерзімді, алдағы кезеңдік) белгілейді.

2) Стратегия – мақсатқа жетудің құралы, пайданы ең көп мөлшерде алу үшін ресурстарды қалай пайдалану керектігін кәсіби ұғындыратын түжырымдама. Мақсаттарға қол жеткізу мәселелерді шешуді қажет етеді: стратегиялық әкімшілік, оперативтік. Стратегялық мәселелерге өндіруге қажетті тауарлар мен қызметтерді таңдау, осы өнімдерді сатуға болатын нарықтар мен тұтынушыларды таңдау.
Бизнес мәселелері бойыша тәжірибелі маман фирманы жетістікке жеткізетін өзгеше стратегияларды танып, көре біледі.
Стратегияны таңдау барысында орталарға, әрекеттердің тактикалық мағынасына, бәсең және белсенді стратегияларды таңдауына баға беріледі.
Стратегия ұйымның өз қызметінде басшылыққа алатын шешімді қабылдаудың таңдау ережесі болып табылады. Ережені төрт топқа бөліп көрсетіледі:
Осы шақта да болашықта да фирма қызметінің нәтижелерін бағалауда пайдаланатын ережеге (сапалақ бағдар, сандық - тапсырма) ;
Қандай өнім түрін және технологиялық әзірлеуді, бұйымдарды қайда өткізуге болатынын, бәсекелестердің қалай асып түсудің жолдарын анық анықтайтын сыртқы орта мен фирманың қатынасын қалыпиасиыратын ереже. Бұл ережелердің жиыны өнімдік – нарық стратегиясы немесе бизнес стратегиясы деп аталады;
Ұйым ішіндегі қатынас пен процедураны белгілейтін ереже. Оны ұйымдық бәсеке деп атайды;
Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:
1. Басқару негіздері. Оқу құралы, Экономика, 1997*
2. Менджмент негіздері. Ахметов А., 2005*
3. Менеджмент (лекциялар курсы). Бердалиев К.Б., Алматы: Экономика, 2006*
4. Менеджмент теориясы мен тәжірибесі. ЮАТ баспасы, 2002*
5. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента/Пер. с англ.-М.:Дело,1992*

Қосымша әдебиеттер:
6. Виханский О.С., Наумов А.И. менеджмент.-М.: Гардарика, 1996*
7. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер /Пер с англ..-М.:Дело,1991*
8. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы / Пер. с англ.-М., 1996
9. Кубаев К.Е Теория и практика менеджмента*
10. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.- Стратегический менеджмент /Искусство разроботки и реализации стратегии / Пер.с англ. М.. Банки и Биржи, ЮНИТИ,1998*
    
    АЛМАТЫ  ЭКОНОМИКА  ЖӘНЕ СТАТИСТИКА  ...  ... ... мәжілісінде БекітілгенҚаулы №___ __________ 2011ж.ОӘК төрағасы, бірінші проректор-оқу ісі жөніндегі проректор, п.ғ.д., профессор ______________________ ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ ...  пәні ... ...  ... 2011 г.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК) пәні бойынша> мамандығы  Оқу формасымагистратураМагистратура бөліміКредиттер саны1Курс1Семестр1Экзамен (семестр)1Дәріс (сағат)15МОӨЖ (сағат)15МӨЖ (сағат)30АЛМАТЫ 20111. ... ... ... ... ... ... ... біліміне және келесі пәндерге негізделген: базалық экономикалық пәндерге.3.Пәннің постреквизиті  курсын игергеннен кейін ... ... ... ... ... және ... да бірқатар пәндерді игеру қажет болып табылады. Жетік білім алу үшін лекцияға қатысумен қатар іскерлік және рольдік ойындарды ... ... ... ... негізгі және қосымша әдебиет көздерін өзіндік оқып игеруге белсенді қатысу керек. 4.Пәннің сипаты ... , , және ... ... ... бірі ... ... ... бәсекелестік күрес жағдайында нарық конъюнктурасын сергек сезіну ... ... ... ... басқару жүйесін ұсынуда және нарық экономикасындағы қажетті экономикалық звеноның арнайы басқару түрлерінде ... ... ... мақсаты пәнін оқытудың мақсаты, магистранттерде менеджмент туралы кешенді теориялық білімнің болуы, халықаралық тәжірибені тиімді пайдалану негізінде экономикалық қызмет ... ... ... ... 6. ... ... міндеті Пәннің мақсатына сәйкес, кәсіпті білім алу, жетекшінің тәжірибелік жұмысының дағдысын меңгеру, іскер ойындар, тәжірибелік жұмыстар, ... ... ... ... ... ... ... және т.б. оқу арқылы іскер қасиетті және магистранттердің шығармашылық белсенділігін дамыту болып табылады.7. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар№ ... ... ... ... Лекциялар МОӨЖ МӨЖМагистратура бөлім1Менеджменттің мәні мен оның ролі82242Басқарудың методолиялық функциялары82243Ұйым басқару объектісі ... ... ... жасау және оның қолданылуы82246Басқару қызметінің макро, мезо және микро деңгейіндегі тиімділігі92257Билік және ... ... ... ... ... ... мен міндетіМенеджменттің негізгі қағидалары. Бизнес өрісі және бизнес сферасы2ҚР кәсіпкерлік қызмет және өндірісті басқару жүйесіКәсіпкерлік басқару және оған ... ... Жүйе ... және оның ... ... ... оның ерекшеліктері. 3Менеджердің іскерлік этикетіІскерлік этикет ережелері. Іскерлік этикеттің ережелері. Кәсіби этикет. Сөйлеу мәдениеті. Уйымның сыртқы және ішкі ... ішкі ... және ... орта факторлары. SWOT талдауБасқарудағы шешімдерБасқару шешімдерінің түрлері, ... және ... ... және оның ... ... қабылдаудың әдісі ретінде. Оның сипаттамалары. Модельдеу процесі мен оның кезеңдері. 5Стратегиялық жоспарлау - ... ... ... ... ... ... және оның ... Стратегиялық альтернативалар. Тактика, ереже, саясат, процедура. Индикативтік жоспар.6Менеджмент жүйесіндегі бақылау түрлері мен формаларыБақылау жүйесіндегі экономикалық талдау. Ұйым ішіндегі бақылау. Бақылау ... ... мен ... ... ... мен ... ... табиғаты, оларды басқару. Өзгерістерді жасау үшін басқаруда қызметкердің қатысуын ... - ... ... 8,9,10 апта ... орындалған өзіндік жұмыстардың қорытындысы эссені      ... ... ... - он ... ... ... апта ... материалдар бойынша коллоквиум жүргізіледі.9. Дәріс сабақтарының жоспарыТақырып№ Лекция жоспары11. ... ... және оның ... қағидалары2. Менеджменттің міндеттері3. Менеджменттің ролі2* Басарудың функцияларының методологиясы * Басқару функцияларының өзара қарым-қатынасы31. ... және оның ... ... ... және ішкі орта ... мен ... Жүйе ... жіктемелері* Әлеуметік-экономикалық жүйелер* ӘЭЖ басқару органдарының қызметін жобалау5* Басқару шешімдері түсінігі жіне оны қабылдау* Басқару ... ... және оның ... Басқару қызметінің мего-, макро-, мезо- және микро- деңгейіндегі тиімділігі* Жергілікті өзін-өзі басқару * Жергілікті өзін-өзі басқарудағы шет ел ... ... ... * ... ... тәжірибе жүзінде пайдалану. Мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару10. МОӨЖ өткізу кестесі№Тапсырма тақырыбыӨткізілуформасы1Менеджменттің мәні мен оның ... ... ... функцияларыКеңес беру3Ұйым басқару объектісі реіндеКеңес беру4Әлеуметтік-экономикалық жүйелерКеңес беру5Басқару шешімдерін жасау және оның қолданылуыКеңес беру6Басқару қызметінің макро, мезо және микро ... ... ... және ... беру11. МӨЖ-ғы тапсырмаларды орындау және өткізу тәртібі№Тапсырма тақырыбыТапсырма мазмұныБақылаутүріӨткізуУақыты апта к.б1Пәннің мақсаты мен міндетіМенеджменттің негізгі қағидалары. ... ... және ... ... 2ҚР кәсіпкерлік қызмет және өндірісті басқару жүйесіКәсіпкерлік басқару және оған қойылатын талаптар. Жүйе ұғымы және оның ... ... ... оның ... Рефератқорғау2 3Менеджердің іскерлік этикетіІскерлік этикет ережелері. Іскерлік этикеттің ережелері. Кәсіби этикет. Сөйлеу мәдениеті. Жазбаша4 Уйымның ... және ішкі ... ішкі ... және ... орта ... SWOT ... ... шешімдерБасқару шешімдерінің түрлері, кезеңдері және қабылдау әдістеріЭссені қорғау-4Модельдеу және оның ерекшеліктеріМодельдеу ... ... ... ... Оның ... ... ... мен оның кезеңдері. Өзіндік жазбаша жұмыс6 5Стратегиялық жоспарлау - менеджменттің функциясы ретіндеСтратегиялық жоспар. Стратегия ұғымы және оның түрлері. ... ... ... ... ... ... Индикативтік жоспар.Бақылау жұмысы7 6Менеджмент жүйесіндегі бақылау түрлері мен формаларыБақылау ... ... ... Ұйым ... ... Бақылау формалары, қарапайымдылығы мен тиімділігі. Эссені ... ... ... мен ... роліКүйзеліс табиғаты, оларды басқару. Өзгерістерді жасау үшін басқаруда қызметкердің қатысуын пайдалану.Жазбаша жұмыс14 Ескерту: - оныншы аптада 8,9,10 апта ішінде ... ... ... ... ...      қорғау негізінде жүргізіледі; - он ... ... ... апта ... материалдар бойынша коллоквиум жүргізіледі.12.Курстық жұмыс Пән бойынша курстық жұмыс жазу қарастырылмағанӘдебиеттер тізімі:Негізгі әдебиеттер:* ... ... Оқу ... ... 1997** ... ... ... А., 2005** Менеджмент (лекциялар курсы). Бердалиев К.Б., Алматы: Экономика, 2006** Менеджмент ... мен ... ЮАТ ... 2002** Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента/Пер. с ... ... ... О.С., ... А.И. ... ... 1996** ... М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер /Пер с англ..-М.:Дело,1991** Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы / Пер. с ... 1996* ... К.Е ... и ... ... Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.- Стратегический менеджмент /Искусство разроботки и реализации ... / ... ... М.. ... и Биржи, ЮНИТИ,1998*Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары/ Стратегиялық жоспарлау процесінің басқарушылық қызметтері қандай ... ... ... неше ... бар?Көлденең еңбек бөлінісі нәтижесінде пайда болған бөлімшелердің қызметін үйлестіруді ... ... ... ... ... процес қандай өкілеттіліктерге тән?Шешімдер қандай деңгейлерде қабылданады?Ұйым миссиясы нені ... және ... ... ... негізін қалаушылар кімдер болып есептеледі?Ұйымның мақсатына жетуді қамтамасыз ететін жан-жақты, кешенді жоспар жиынтығы болып не саналады?Сыртқы орта факторлары ... ... ... ... әсер ... ... екі ұйғарымның бірін ғана таңдап алуға мәжбүрлік басқарудың қандай процесіне тән?Күту теориясының ... ... ... ... ... ... ... дәрежесі?Төменде көрсетілгендердің қайсысы коммуникация процесінің элементтеріне жатпайды?Мотивацияның кешенді-процессуалдық теориясы деп - қандай теорияны айтамыз?Шешім қабылдау ... неше ... ... ... ... ... төмендегілердің қайсысы жатпайды?Қажеттіліктер басқарудың қандай деңгейлеріне тән болып келеді?Технологияны жіктеудің Вудворд жүйесі?Ұйымның жоғарғы буындармен, ... ... ... ... ... түрі ... асырады?Стратегияны жасап, оны жүзеге асыру үшін не қажет?Өлшеу мүмкіндігі бар мақсаттар нені ... ала ... кай ... жүргізіледі?Адамдарды белгілі бір іс-әрекет жасауға итермелейтін себеп?Коммуникациялық процестің мақсаты ... қос ... ... қандай қажеттіліктерге негізделген?Бағдарланған және бағдарланбаған шешімдер - ... ... ... жатады?Лауазымды адамдардың, өздеріне берілген міндеттерді орындаулары үшін таңдау қабілеттіліктерінің болуы - ... ... түрі ... ... ... мазмұндылық теорияларының мақсаты?Ғылыми басқару бағытының негізін қалаушылар кімдер болып есептеледі?Төменгі буын қандай деңгейді сипаттайды?Өкілеттіліктер классикалық концепция кезінде қалай ... ... нені ... ... ... ... бар? ... ұсынған автор кім?Мәселелердің ауқымдылығына немесе көлеміне байланысты басқарушылық шешімдер қандай түрлерге бөлінеді?Басқару қызметтерінің ... ... ... ... ... ... процеске тән?Басқару деңгейлері ненің нәтижесінде пайда болады?Жабық жүйелердің ерекшелігі неде?Мотивацияның мазмұндылық теориялары неге негізделеді?Нақты тарихи қоғамдық жағдайда ... ... ... ... нені береді?Мотивацияның мазмұндылық теорияларына қандай теориялар жатады?Мотивация теориясында қос факторлы теорияны кім ... ... ... ... ... ... ... нені сипаттайды?Үнемді адам концепциясы қалай аталады?Адамдардың бойындағы мотивтерді қозғау арқылы оларға әсер ету ... ... ... ... қалай беріледі?Білім мен қызметтің бірлігі нені береді?Бақылаудың қандай түрлерін білесіз?Көлденең еңбек ... ... не ... ... ненің салдарынан қажеттіліктерді сезінеді?Мотивация процесі неше кезеңнен тұрады?Д.М. ... ... ... ... қандай түрлерін қарастырған?Сызықтық өкілеттіліктерді делегирлеу не береді?Анри Файоль және Линдалл Урвик басқарудың қандай мектептерінің негізін қалаушылар?Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ... ... ... ... Оқу құралы, Экономика, 1997** Менджмент негіздері. Ахметов А., 2005** Менеджмент (лекциялар курсы). ... К.Б., ... ... 2006** Менеджмент теориясы мен тәжірибесі. ЮАТ баспасы, 2002** Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента/Пер. с англ.-М.:Дело,1992*Қосымша әдебиеттер:* Виханский О.С., Наумов А.И. ... ... 1996** ... М., ... Д. ... ... /Пер с ... Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы / Пер. с англ.-М., 1996* Кубаев К.Е Теория и ... ... ... А.А., ... А.Дж.- Стратегический менеджмент /Искусство разроботки и реализации стратегии / Пер.с англ. М.. Банки и ... ... қою ... ... ... ... ... сандықЭквивалентіОқу пәнін ұғынып-білудің пайыздық көрсеткішіДәстүрлі жүйе ... ... ... ... ... қою ... түріКрит-р1-ші рейтбағалаукрит.(Р1)%Апталар1-ші рейтингқорытынКрит-р2-ші рейтбағ крит(Р2)%2-ші рейтқорытын1234567891011121314151Қатысуы7*******8********2Лекц. консп.10**10**3Коллоквиум3**2*5МӨЖ тапсырма-ларын ор ... ... ор ... ... ... ... ... қорытынды баға төмендегі формуламен анықталады:Р1+Р2И% = ... х 0,6 + Э х ... ...  Р1 - 1 ... ... ... ... - 2 рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны;Э - емтиханды бағалаудың пайыздық мазмұны (тест-емтихан).Академиялық тәртіп саясаты№Тәртіпті бағалау критерийлеріБалдар жиыны ... ... ... белсенді қатысу+1АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ...    ... ... ... әдістемелік нұсқаулар пәнін әдістемелік тұрғыдан оқып-игеру барысында магистранттің курс мазмұнын білуі ғана емес, сонымен қатар шығармашылық ... ... мен сана ... ... да ... ... Міндетті түрде білім алуға үйрету қажет, келешекте жас мамандарға өзінің біліктілік деңгейі мен білім деңгейін тереңірек жоғарылатуына мүмкіндік ... пәні ... ... ... ... және ... ... логикалық тізбекте қарастырады. Басқару процесінде қатысатын негізгі элементтер болып коммуникация, басқару шешімдері, жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау функциялары табылады. пәнінің мақсаты ... ... ... ... ... ... мен ... басқару теориясы мен тәжірибесінің қолданылуы мен дамуын нарықтық қатынастардың ... ... ... ... ... ... негізінде келесідей міндеттер қойылады:* магистранттерде менеджмент теориясы мен тәжірибесі жөнінде біртұтас білім жүйесін қалуыптастыру;* алдыңғы қатарлы ... ... ... және олардың Қазақстан тәжірибесінде қолданылуы;* ұйымды шаруашылық басқарудың ерекшеліктері мен болашақтағы даму мүмкіндіктерін экономикалық тұрғыдан дұрыс бағалауды үйрету;* қазіргі ... ... ... басқаруды қамтамасыз ететін әдістерді, формаларды және механизмдерді оқыту.  ... ... ... мен ... ... оқу анық, әрі тұрақты түсінушілікке әкеліп соғады. Осы негізде пәнін игерудің негізгі ... ... ... ... білім алу ғана емес, сонымен қатар процестер мен құбылыстардың мәні және ... ашып ... ... ... Соныменен, экономикалық ғылымдардан сабақ берушілерге әрдайым білім деңгейлерін оқу процесіне тікелей қатысы бар басқа ... ... ... ... ... пәні мен ... ... бойынша сабақ берудің әдістемесі білім берудің өте жоғарғы теориялық деңгейінің, қатаң ғылымилықты, материалдарды ұғындыру ... ... бар ... ... ... ... белгілі бір әдістері мен тәсілдерінің біртұтастығы игерілетін ғылым мен оның әдістемесінің арасындағы үзіліссіз байланысын көрсетеді.Магистранттерді даярлау барысында өзіндік жұмыстың ролі өте ... яғни ... ... ... және ... да ... жұмыстарын орындау кезінде өзіндік ізденіс қабілеттіліктерін дамыту. Егер ... бір ... ... оқу процесіне интернетті белсенді қолданса, негізгі және қосымша әдебиеттердің пайдаланудыің әсері өте үлкен болады. Оқу процесінің формалары бір-бірімен өзара байланыста және ... ... ... келеді.Білім алу барысындағы орындалатын жұмыс формаларының әдістемесі келесі формаға үлкен дәрежедегі салмақты ықпалын ... ... ... ... барысында білім берудің келесідей формалары кең көлемде қолданылады: * сөздей әдістер, оның көзі ретінде ауызша немесе жазбаша ... ... ... ... әдіс, оның көздері ретінде бақыланып отырған құралдар, құбылыстар және көрнекті құралдар қарастырылады; иллюмрациялар мен демонстрациялар жасалынады;    * ... ... ... ... ... ... отырып білім алады және белгілі бір қабілеттіліктерді қалыптастырады; жаттығулар, лабораториялық жұмыстар, практикалық жұмыстар жүргізіледі. пәнінің бағдарламасы ... оқу ... ... ... арналған. АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА   ... ... ... ... кафедрасы пәніМОӨЖ №1 
    
   

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»71 бет
Арнайы миссиялар73 бет
Арнайы педагогика26 бет
Деректану және тарихнаманың теориялық-методологиялық мәселелері. Дәрістер кешені80 бет
Жекелеген кәсіпкерлік қызмет түрлері үшін арнайы салық режимі14 бет
Станциялы қосылған жабдықтарды орналастыру бөлмелерінің инженерлеріне арналған арнайы киімге қойылатын талаптар4 бет
Тағамдық бояғыштар7 бет
Артпедагогика27 бет
Дүниетану пәні4 бет
Кәсіптік білім берудің принциптері11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь