Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардың теориялық негiзi

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1. Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардың теориялық негiзi
1.1. Салықтардың пайда болу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.2. Салықтардың жалпы экономикалық маңызы ... ... ... ... ... ... .10
1.3. Қазақстан Республикасының салық жүйесi ... ... ... ... ... ... ... ...14
2. Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтарға жалпы сипаттама және олардың орындалуын талдау
2.1. Салық жүйесiндегi салықтардың объектiсi мен субъектiсi ... ... 22
2.2. Салық ставкалары, жеңiлдiктерi және есептеу мерзiмдерi... 29
2.3. Салықтардың жалпы есептеу тәсiлдерiн және орындалу
тәртiбi мен механизмдерiн талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 39
3. Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардың үлес салмағы және олардың даму перспективалары
3.1.Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардың үлес салмағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
3.2.Қазақстан Республикасының салық жүйесiнiң даму перспективалары мен жетiлдiру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
Қорытындылар мен Ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға өту жағдайында нарықтық механиздердiң , жаңа салық кодексiнiң iс әрекеттерiн әрi қарай кеңейту салдарынан салық жүйесiнiң түсiнiктi және тұрақтылығын қамтамасыз етуде салықтар мен алымдар жүйесiнiң ролi мен мазмұнын күшейттi. Сол себептi кәсiпорындарға салықты салудың кейбiр кемшiлiктерiн ашуға байланысты әрекетiмiзде салық жүйесiнiң дұрысталуына өз әсерiн тигiзедi.
Экономикалық кафедралардың жүзеге асуының дәл бастапқы этап (1991-1995жж) жағдайында Қазақстан Республикасында басты ауыртпалық салық жүйесiне түстi, себебi салық жүйесi салықтық жиналымдардың толықтылығын қамтамасыз ету, оларды жасырып қалумен күресу, қажеттi мемлекеттiк бюджеттiк қаражаттардың жиналымымен тек өндiрiстiк функцияларды жүзеге асыру үшiн ғана емес және де экономиканы, оның қҮрылымын және т.б. қайта қҮру үшiн қамтамасыз ету керек болды. Дәл осы себепке байланысты Қазақстан Республикасы Президентiнiң заңды күшi бар Указының Салықтар және бюджетке түсетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы 24 сәуiр 1995 ж шыққан заңы салық жүйесiнiң қызмет етуiне мүмкiндiк берудi қамтамасыз еттi. Әрине бҮл салық жүйесiн жүзеге асыру барысында түрлi ескертулер мен қосымшалар енгiзiлдi. Салық жүйесiнiң ескiсiн қайта қҮру және жаңасына көшу қажеттiлiгi экономикалық елдiң алдында тҮрған жаңа мәселелердi шешуге байланысты туындады-тҮрақтылықты қамтамасыз ету, шаруашылықта құрылымдық жүргiзу.
Қазақстан Республикасы Салық кодексi 2003 жыл қаңтар[20-32беттер]
2. Ф.С. Сейдахметова. Налоги в Казахстане. Алмата, 2002
3. Р.Ф. Киров. Основы теорий переходной экономики. Киров, 1996
4. Карагусова Г. ²Налоги: сущность и практика пользования² -Алматы, ²Қаржы -қаражат², 2000ж
5. Ермекбаева Б.Ж. ²Жалпы мемлекеттiк салықтар² / Алматы ²Экономика², 1997ж.
6. Бухгалтерлiк бюллетенi, 2000ж, 1999ж N1-12
7. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ²Қаржы -қаражат² 2000ж. N24-27б.
8. Аудит и налогооблажение –2002 N1-12
9. Налоговое законодательство РК. /Изд ²Қаржы-қаражат²-1997г.
10. А.И. Худяков.Налоговое право РК. Алматы жетi жарғы 2000
11. Дербисов Е.Ж., Ержанов С.Ж. Налоги в Казахстане. Алматы, ЮКЗЭ, 1999 ж.
12. Салыққа салаутты көзқарас керек Зерде N3 2000ж.
13. Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы-қаражат 1998/8.
14. Экономика и право Казахстана 2000-6 6 стр. Налоговая политика.
15. Бабкина С. Новая налоговая политика ; Финансы Казакстана 1999-N6.
16. ²Дамудың бiр кепiлi салық² Заң және заман 2000 ж. N4 47-51б.
17. ²Салық және бюджет саясаты² Қазақстан ХХI ғасырға жол 2000 ж. N2
18. ²Мемлекеттiк салық саясаты² Заң газетi. 1999 жыл 3 желтоқсан.
19. ²Салық бюджеттiң қайнар көзi² Заң газетi 2000 жыл шiлде.
20. ²О налогах и других обязательных платежах в бюджет и закон РК с изменениями и дополнениями² 1 января 2000 г. Алматы
21. Гражданский кодекс РК- Алматы- ²Қаржы-қаражат².
22. Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету Алматы: ²Қаржы-қаражат² 1997г.
23. Егемендi Қазақстан ²Салық және бюджетке түсетiн басқа мiндеттi төлемдер туралы Салық кодексiнiң жобасы², 2000.2 қараша.
24. Бухгалтерлiк бюллетенi, 2000ж, 1999ж N1-12
25. Салық- халық несiбесi Еегемендi Қазақстан, 2000ж.1 қазан.
26. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, ²Қаржы -қаражат² 2000ж. N24-27б.
27. Аудит и налогооблажение –2000 N1-12
28. Деловой мир Казахстана –2000г. N3,с 20-22
29. Налоговое законодательство РК. /Изд ²Қаржы-қаражат²-1997г.
30. Қаржы –қаражат 12-1999ж. Д. Ысқақов lлгерiлеу бар, баяулы байқалады.
31. Салық жинауда салғырттық болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы-қаражат 1998/8.
32. Экономика и право Казахстана 2000-6 6 стр. Налоговая политика.
33. Ермекбаева, Налоги и налогооблажение. Алматы 1995г.
34. ²Есенбаев М. На пути к новой системе : Беседу с начальником инспекции, первый зам. Министром С. казахстанская правда—2001г-9-июля
35. ²Салық және бюджет саясаты² Қазақстан ХХI ғасырға жол 2000 ж. N2²
36. Каможанова Е. Налоговая система; ''Казахстан экономика и жизнь—2000г .
37. журнал ''Финансы икредит'' N 11. 1999 год.
38. Мусинов С.М. ''Налоги и населения'' Республики Казахстан. Алматы; 'Қаржы қаражат'' 2000год.
    
    МАЗМµНЫКiрiспе………………………………………………………………………………. 41. Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардың  ... ... ... болу тарихы…………………………………...71.2. Салықтардың жалпы экономикалық  ... ... ... ... ... .........…………..……..142. Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтарға жалпысипаттама және олардың орындалуын талдау2.1. Салық ... ... ... мен ... ...   ставкалары, жеңiлдiктерi және есептеу мерзiмдерi... 292.3. Салықтардың жалпы есептеу тәсiлдерiн және орындалутәртiбi мен ... ... ... ... салық жүйесiндегi салықтардың үлес салмағыжәне олардың  даму перспективалары3.1.Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардың үлессалмағы…………………………………………………................................563.2.Қазақстан ... ... ... даму  ... ... ... мен Ұсыныстар…………………………………………………....66Пайдаланылған әдебиеттер……………………………………………………….....69КiрiспеҚазақстан Республикасының нарықтық экономикаға өту жағдайында нарықтықмеханиздердiң , жаңа салық кодексiнiң iс ... әрi ... ... ... ... түсiнiктi және тұрақтылығын қамтамасыз етудесалықтар мен алымдар жүйесiнiң ролi мен ... ... Сол ... ... ... ... кемшiлiктерiн  ашуға  байланыстыәрекетiмiзде салық ... ... өз ... тигiзедi.Экономикалық кафедралардың жүзеге асуының дәл бастапқы этап (1991-1995жж) жағдайында Қазақстан Республикасында ...  ...  ... ... ... ... жүйесi салықтық жиналымдардың толықтылығынқамтамасыз ету, оларды жасырып қалумен  ...  ...  ... ... ... тек ... ... жүзегеасыру үшiн ғана емес және де экономиканы, оның қҮрылымын және т.б. ... үшiн ... ету ... ... Дәл осы ... ... ... Президентiнiң заңды күшi бар Указының Салықтар және бюджеткетүсетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы 24 ... 1995 ж ... заңы ... ... ... ... ... қамтамасыз еттi. Әрине бҮл салықжүйесiн жүзеге асыру барысында түрлi ескертулер мен ... ... ... ... ... қҮру және  ...  көшу  ... елдiң алдында тҮрған жаңа ... ...  ... ... ету, ... қҮрылымдық жүргiзу.Салық жүйесi реформалардың әлеуметтiк алғы шарттарын ескеруге мәжбүредi, еңбекшiлердiң өмiр ... ... ... ... қажеттiлiгi,өмiр сүру сапасын жақсарту. БҮған кепiл ретiнде кәсiпорын пайдасының өсiмi,жаңа кәсiпорындар ашатын жиналымдардың, ... жаңа ... ... ... ... ... өз қаражаттарын техникалық және Үйымдыбасқарушылық ... ... ...  ...  ...  ... ... жолында маңызды өзгерiстерге душар болды. Көптеген Үйымдарсаны түсiмге салық салудан ... ... ... көшу ... ... ... салынатын салық көлемi төмендетiлдi және т.б. ЖҮмыс iстептҮрған ... ... көзi ... республикалық және жергiлiктiсалықтарға нақты шек қою ... ... ... ... салаларда нарықтық экономика жағдайында салық салуды оданәрi меңгеруге байланысты мәселелер тiзбегi пайда болды. ... ... ... ... ... мен ... ... анализi бҮлтүсiнiктiң толық негiзделмегенiн көрсетедi. ... ... бҮл ... ... бiр ... ... комплекс және де ол өз кезегiндемемлекеттiң және салық төлеушiлердiң мүдделерiн қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... салу ... салық жүйесiне кiру қажет.  Олайболса, салық жүйесi түсiнiгiн бiздiң ...  ... салу  ... ... ... яғни ... ... бюджеттiк емес қорларғатүсетiн салықтардың және басқа ... ... ... ... ... ... арқылы  салық  органдарының  көмегiмен  ...  ...  ...  ...  ...   ҚазақстанРеспубликасындағы салық салуды  меңгеруге  және  одан  әрi  ... ... ... ... ... ... ... салық салудымеңгеру үшiн алдын оның мән-мағынасын, теориялық негiзiн және функцияларынанықтау қажет.Дипломдық    ...  ...  ...  мен  ... ... жүйесiн және олардың даму жолдары бойынша барлықтеориялық iлiмдердi, салық салу механизмiн, ... ... ... ... ... ... ... үшiн қажеттi шарттарды  соныменқатар, салық жүйесiн  жетiлдiру  ...  ...  ...  ... ... төңiрегiнде жазып, талдаулар жасадым.1. Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардың  ... ... ... болу ... ... адамзат қоғамымен басқарудың  ең ... ... ... ... қауымдастықтың  өзiнде, қоршаған ортаның  қатаң ... ... ... ... ... үшiн, сонымен қатар асаршылықжағдайна азық- түлiк қоғамдық запастарын сақтау үшiн, бiрнеше  ... ... ... ... ... ... салықтардың алғашқы пайда болуынақоғамның осы ... ... да  ...  ... ... ... ... өздерiн  адал әрi байыту үшiн ... ... ... ... БҮл ... салықтар Үзақ  уақыт бойыәрекет еттi және де қоғам бҮны ... ... ... түсiндi.Тек XV ғасырдан бастап қана, ... ... ... ...  ...  мемлекеттiң  экономикалық  негiзi  мен  ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерi пайда болды.[1.9-14бет]Ñàëûºòû ºîþ ¾øií ìåìëåêåò ºàæåòòi ñàé ... ... ... òèiñ. ... ñàëûº, ¸ñêåðè -ºîëäû æîëìåí òàáûñ òàáóäàíåðåêøåëåíåäi. ... -îë ... ... Ñàëûºòû ºîþ æà¹äàéëàð  æàñàóáàðûñûíäà ... ... ... ... òóûíäàéäû. Îñû ìiíäåòòåìåáîéûíøà ò¼ëåóøi ìåìëåêåòêå ¼ç òàáûñûíûң áið –á¼ëiãií ò¼ëåói ... ... ... ... îñû ... àºøàíû ì¸æá¾ðëi ò¾ðäåàëûíûï  ºîéûëàäû,  åêiíøiäåí  á½ë  ñóáúåêò  ...  ...  ... ... ... ... áîéûíøà: “ ´ìiðäå ê¾äiêñiç åêi í¸ðñå áàð, îë ¼ëiìæ¸íå ... ... ... негiздерi тек ғылым ретiнде тек XVII ... қана ... және оның ... қатысушысы  шотландиялық философАдам Смит болды.Қазiргi мемлекеттердiң көптеген жақтары ... ...  ... ... ... ең негiзгi табыс  көзi  жер ... ...  ... ... жер учаскесi табысының оннан бiр ... ...  ... ... ... да  ... мысалы жемiс ағаштары жәнежүзiмнiң көлемiне салынатын салық. [25-29беттер N6]Басқа да қҮндылықтарға  салық ... ...  ... ... (iрi қара мал, сондай-ақ қҮлдар), қҮндылықтар.Провинцияның әрбiр тҮрғыны бәрiне ортақ ... ... ... ... ... ... салықтар әрекет еттi: айналымнан салық ... ... қҮл ... алу ...  ... салық 4% ставкабойынша және қҮлдарды босату салығы, олардың қҮнына 5 % бойынша.МҮраға салынатын салық тек Рим ...  ғана ...  ... ... ...  ...  ...  мамандандырылған  әскердiзейнетақымен қамтамасыз ету үшiн ... ... ...  он ... соңы ... ғасырдың басында адам қоғамында  iрi қалаларүлкен рөл атқара бастады. Сол iрi ... ...  ... ... Мәскеу қаласындағы  1890-1891 жж. салықтық  ...  ... 60 ... ... еттi. Ал ... ... ... қалалық ғимараттың алымдарын қосатын болсақ, онда ол барлық табыстың70-75 пайызын қҮрайды.  ... ...  ... ...  57 ... ... ... iшiндегi ең негiзгiсi  қозғалмайтын ... ... ... ... кезең аралығында ол 9пайыз ставка бойыншаалынды. 1890 жылы салықтың бҮл түрi 4,14 млн. ... ...  ... ... ... БҮл өсiм салық ...  ...  ... мүлiктiң тез өсуiне  емес, Мәскеу қалалық басқармасындағықозғалмайтын мүлiктi ... ... ... ... мемлекеттерде капиталға және  меншiкке салық салу  ... ... ... ... асырылады: жеке әлауқат салығы, ... ...  ... ... ... ... ... мүлiктiк  нақтылайтүрлерiне салынатын салық (жерге, қҮрылысқа).МҮрагерлiктен салық – бҮл ... алу ...  ...  жаңа ... ... ... салық (жылжитын және жылжымайтын). Сыйға салынатынсалық ... ... ...  ...  сый түрiнде  өтетiн  ... ... ... ... ... ... салықтың бҮл түрлерi жеке –жеке  әрекет етедi, ... ... ... және ... ... салық  бiр салықретiнде қарастырылған. Бiрақ, бiрiншi жағдайда  ... ... ... ... ... және ... ставкалары мен  салық салынатынсоманы анықтау тәртiбi ... ... ...  ... мемлекеттерде  мҮрагерлiк және  ... ... ... ... ... ... асырылады. Барлық мемлекеттердемҮрагерлiкке және  сыйға ... салу  ... ...  прогрессиябойынша қалыптасады.  МҮрагерлер мен сый ...  ...  ... ...  ... ... ...  II-ерлi-зайыптылар,III- ағалары мен қарындастары, iнi, әпкелерi, IV-алыс туысқандары және ... ... ... ... ... ...  ... белгiленген. Салықтықкласқа салық салу сомасы көлемi де тәуелдi.²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû àç óàºûò iøiíäå ñàëûº ... åêi ... ... 1991 æûëû 14 ... ... ... Ðåñïóáëèêàñûíûң“ʸñiïîðûíäàð, áiðëåñòiêòåð æ¸íå ½éûìäàðäà¹û ñàëûº “ çàңû áîéûíøà ñàëûºñàëûíó îáúåêòiñi  –ïàéäà  ...  Îñû  ...  ...  ... 1994 æылы 12 àºïàíäà¹û “ Ïàéäà æ¸íå ... ... ... çàңû. Ñîíäàé-àº, 1995 æûëû 24 ñ¸óiðäå ...... ... æ¸íå ... ìiíäåòòi ò¼ëåìäåð” æàéûíäà¹û ²àçàºñòàí ÐåñïóáëèêàñûÏðåçèäåíòiíiң ºàóëûñû. Қаржы  дағдарысының  ел  экономикасының  ... қол ... ... ... қалған мәселелердi  шешудiқамтамасыз ету үшiн кешендi шаралар қажет. Салық салу осы  ... ... үшiн ... қолданатын аспаптарының бiрi.1.2. Салықтардың жалпы экономикалық  маңызыЭкономиканың қазiргi жағдайында орталықтандырылған қаржы ресурстарымемлекетке қоғамдық ... ... ... ...  ...  ... қҮрылымдар қҮрып ,iрi әлеуметтiк өзгерiстер жүргiзуге  ... ... ... ... ... экономиканың бастыаймақтарына шоғырланып, мемлекеттiң экономикалық және ... ... ... ... ... ...  қҮндық  бөлiнiстiң  айырықшабөлiгi ретiнде  Мемлекеттiк ... ... ...  ...  ... ... қанағаттандыруға қызмет етедi.Жалпы салықтар- мемлекеттiк бюджетке заңды және жеке ... бiр ... ... ... ... ... ... жүргiзушi субъектiлердiң,  жеке  тҮлғалардыңмемлекет пен екi арадағы мемлекеттiк бюджет арқылы жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... мәнi мынады: салықтар шаруашылық  жүргiзушiсубъектiлер мен халық табысының белгiлi бiр ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiң қҮрылуымен бiрге пайда болады және ... ... ... ... ... табылады.  Мемлкет қҮрылымының өзгеруi,өркендеуi қашанда болса оның салық ... ... ... ... қалыптасады. °рбiр мемлекетке өзiнiң iшкi және сыртқы саясатынжүргiзу үшiн белгiлi бiр ... ... ... қажет.Салықтар- мемлекеттiң тҮрақты қаржы көзi.Мемлекет салықтарды экономикада дамыту, тҮрақтандыру барысында қуаттыэкономикалық тетiк ретiнде пайдаланады.Салықтардың ... ... ... үшiн ... ... маңызынтүсiну қажет. Ал салықтардың  ... ...  ...  атқаратынқызметтерiне тiкелей қатысты.Бюджетке түскен соң қандай шараларға жҮмсалатын белгiсiне қарай салықтаржалпы және арнайы салықтарға бөлiнедi.Жалпы салықтарға жататын ... ... және жеке ... алынатынтабыс салығы, қосылған қҮнға салық, акциздер тағы басқалар. [12-20беттерN2]Арнайы салықтар бюджетке түскен соң алдын ала ... ... ... шараларға жҮмсалады.Экономикалық белгiсiне қарай салықтар табысқа салынатын салық  жәнетҮтынуға салынатын ... ... ... ... ... ...  кез-келген  салық  салынатынобъектiсiнен түсетiн табысынан алынады.Олардың ... мына ... ... ... және жеке ... ... ... жер салығы, мүлiк салығы тағы басқалар.Ал тҮтынуға салынатын салықты, салық төлеушi, тҮтынушы ретiнде тауарнемесе қызмет ақысын ... ... ... шығынынан төлейдi. ТҮтынуғасалынатын салыққа ... ... ... ... және ... ... салу объектiсi бағалау дәрежесiне қарай нақтылды және ... ... ... ... ... төлеушiнiң салық салу объектiсiнен алынатынтабысының мөлшерiне байланысты емес, яғни салық төленушiнiң мүлкiнiң сыртқыбелгiсiне қарай ... жер ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң салық төлейтiн объектiсiнен алынатынтабыстың мөлшерiне байланысты ... ... ... және жеке тҮлғаларданалынатын табыс салығы жатады.Салық салудың қазiргi жүйесiн қарастыра отырып келесiдей функциялардыатауға болады:- ... ... бөлу ... ... ... ... ... қолдау және мадақтау функциясы.1. Салықтардың фискалды немесе бюджеттiк қызметi ең   ... ... ... БҮл ... ... ... ... бөлiмi қҮрылып, салықтардың қоғамдық  мiндетi  артады.Себебi, ... ... ... ... ... ... әскери-қорғаныс, тағы да басқа шаралардың iске асуынқамтамасыз етедi. Жалпы (Фискон( латын сөзi, қазақша (Себет( дегенмағынаны ... Бөлу ... ... ... ...  ... табысты халықтың  әртүрлi топтары арасында бөлiнуiнайтамыз. Бөлу функциясының  ... ...  ... ... ... және тағы да басқалар жатады.3. Салықтардың реттеушiлiк қызметi арқылы салықтар ел экономикасынаөз ... ... яғни ... ... жүзеге асырылады.Салықтық реттеудiң ең басты маңызы өндiрiстiң дамуына ықпал ету.Салық түрлерi, ... ... ... ... ... ... салықтық реттеудiң тетiктерi болып саналды.Жоғарыда аталған салықтық реттеудiң ... тек қана ... ... қана ... ... қатар ақша және баға саясаты, шетелдiкинвесторлары ынталандыру, шағын және кiшi кәсiпкерлiктi  дамыту жҮмыстарынжүзеге асырады. ... ... ...  ... ... ... үшiнолардың басқа да экономикалық тетiктерiмен тығыз байланысты ... ... ... ... ... мен ... ... алатын орныерекше себебi ғылыми негiзделмеген шектен тыс жоғары қойылған ставкаларыкәсiпкерлердiң ... ... ... қырқынын бәсеңдеттi,  алшектен тыс ... ... ... ... ... жауапкершiлiгiназайтып өндiрiстiң төмендеуiне және мемлкеттiң бюджет кiрiсiнiң азайуынаәкелiп соқтырды. Реттеушiлiк функциясының өзi екi ... ... ... бҮл ... - ... ... ... салықставкасын төмендету немесе жеңiлдiктер беру арқылы дамуына немесекеңеюiне жағдай ... ... ал бҮл ... ... ... ...  жоғарлату арқылы дамуына, кеңеюiне шектеужасау.4. Бақылау функциясы дегенiмiз-салықтардың көмегiмен мемлекет салықтөлеушi ... және жеке ... кез ... ... ... ... жҮмсалған шығындарына, айналысатын шаруашылыққызметiне  бақылау жасап отыруы болып табылады. БҮл функциясалықтық ... ... ... ... немесе мадақтау функциясы. Кез –келген мемлекеттi қоғам  алдынаерекше  еңбегi  ... ...  ...  бар. БҮл ... ... ... ... қолдау жасап отыруы қажет. БҮл ... ... ... және ... ... ...  ... жүзегеасырылады (еңбек ерi, µлы Отан соғысының ардагерлерi, көп балалы аналар).Мемлекет мына ... ... ... қызметiн пайдалана отырыпелiмiздiң салық жүйесiн анықтайды. Салық механизiмiнiң қызмет ету ... ... ... ... ... ала отырып, салық саясатынанықтайды. [18-20беттер N2]1.3. Қазақстан Республикасының салық жүйесiДамыған iрi мемлекеттердiң экономикалық даму деңгейлерi олардың ... ... ... да, ... ...  ... ... салық заңы- күштi мемлекет” қағидасына байланысты екенi белгiлi.Сонымен, елiмiздiң экономикасын дамытудың  басты тетiктерiнiң бiрi–салық ... ... ... ... ... нарықтық бағытынабет алған кезеңiнен бастап- ақ Республика ... ... ... ... бөлген едi. ґйткенi, бҮрынғы Кеңестiк жоспарлы экономиканыңсалық жүйесi нарықтық қатынастар заңдылықтары талабынан шыға ...  ... да ...  ... қҮру ... ... жыл ... кейде халықшаруашылығындағы күрделi дағдарыстар мен әр түрлi әлеуметтiк орталардыңқысымына байланысты, жылына бiрнеше ... де ... ... отырады.Түрлерi көбейiп, мөлшерi, мерзiмi сан түрлi қҮбылып, қайшылықтарға ... ... ... ... де ... қорғаудан қалды.1991 жылы елiмiз тәуелсiздiк ... өз ...  ...  ... ... ... мерзiм iшiнде  дербес экономикалық реформалар жасаумiндетi алда тҮрды. Сондай iрi өзгерiстер ...  ... ... бiрi- ... ... ... саналды. Осы мақсатта  Салық кодексiдайындалып, ... ...  ......  мәнi зор ... жасап шығуға  Мемлекеттiң салық комитетiнiң  мамандары,  ... мен  ... ... зор күш ... ... бҮл ... бҮрын үлкен сарапқа түстi деген сөз.  ... ... ... рет ... ...  Ең ... алдымызда үлкен бағытбар. Екiншiден, салық түрлерi бҮрынғыдан да  ... ... ... ... ... ... мақсат – салық төлеушiлерге түсiпотырған қысымды төмендету, салық қатынастарын ... ... ... ... ету. ...  заңды  қолдану  барысында  ... ... ... бҮл заң ... ... ... ... көшуiне негiзгi  себеп болады деген сенiм ... ... ... ... ... ... әрбiр елдеде осындай заң қабылданған. БҮл- салық жүйесiн  ...  ... ...  ...  ... мен  басқа да мiндеттiтөлемдердiң түсiмiн  арттыру,  ...  пен  ...  ...  ...  өзара  қатынастардағы  ...  ... қол ... ... ... салық салу жүйесiнде  әдiлеттiккеқол ... ... ... ... ... заңдарын салық салудың  ... ... ... ... ... ... жүрген жеңiлдiктердi  реткекелтiру, салық салудың тетiгi жөнiндегi, сондай- ақ экономиканыңнақты секторын ... ... ... ... ... ... ... акцизделетiн өнiмдер бойынша , оның iшiнде алкогольдi өнiмдердiңөндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк реттеу жөнiндегi ... ... ... ... ... толықтығын қамтамасыз ету,сондай-ақ мҮнай өнiмдерiнiң  жекелеген  түрлерiнiң  ... ... ... салық салу мақсаты үшiн жылжымайтын мүлiктiң қҮнын  ... ... ... ... емес ...  аясынан шығару үшiн ... ... ... ... ... және ... салуобъектiлерiн жасырғаны үшiн жауаптылықты күшейту;- ... мен ... ...  ... да  ... ... ... өзгерiстер мен толықтыруларды шектеу жолыменфискальдық саясаттың тҮрақтылығын сақтау ... ... ... ... ... ... ... бiр тҮрғыда түсiндiрiлуiн қамтамасыз ету,оны салық төлеушiлердiң  ... ... ...  салық тәртiбiнсақтаудың денгейiн арттыру ... 2000 жылы ... ... салықжөнiндегi барлық нормативтiк актiлердiң ережелерi ... жаңа ... ... [8-11беттер N22]Жаңа салық заңдарында салық салудың базасын  кеңейту үшiн ... ... ... ... тоқтату және салықтар бойыншажеңiлдiктердi қысқарту, ҚҚС-ты жинау үшiн ... ... ... мәнгеқайтып оралу; заңды тҮлғалардан алынатын салыққа ... ... ... ... ... ... жеке адамдардан  табыс ... ... ... пен ... ... және басқалар сияқты шаралар көрiнiстабатын болады.¶кiмет Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы ...  ...  ... алу ... ...  ...  көшудiң  тетiгiнәзiрлеу жөнiндегi жҮмысты жалғастырады.  ТМД ...  ... ... алу ... ... елдiң  принциптерiн  iске асыру  отандықтауарлар өндiрушiлердiң экспорттық әлеуетiн арттырады.Салық әкiмгерлiгiн ... ... ... ... ... ... ...  жҮмыстың тиiмдiлiгi артады;  салық  төлеушiлердiңдекларацияларды  толытруына  ...  ...  ...  ...  дайындаудың  пәрмендi  ...  ... қос ... ... қашу ... конвенцияны  қолдану жөнiндегiнормативтiк ... ... ...  ...  мен  ...  ... ... енгiзу үшiн қҮқықтық база әзiрленетiн болады.  Олэкспорттық ... ... ...  ...  ... өнiмнiңөзiндiк қҮнын  жасанды көтеру,  шикiзат пен ...  ... ...  ... алу ...  ...  мүмкiндiк  бередi.Қазақстан Республикасының ¶кiметi бағалау қызметiн жүзеге асыру, нарықтыққҮн немесе  ... ...  өзге де  ...  ...  ...  қарамастан  бағалау  қызметiне  ...  ... мен ... ... ... ... ... қатынастардыреттеу көзделетiн  “Қазақстан Республикасының бағалау ...  ... ... ... ... ... [10-20беттер N11]Сауда мен қызмет көрсету  саласында  шағын және орта  ...  ... ...  ... ...  қолдану салықтықәкiмшiлiктендiрудiң  сапасын арттыру мен көрсетiлген ... ...  ...  ... дамыту  үшiн жағдайларды  жақсартудың арасындағы  тепе-теңдiктi табуға ... ... ... ... ол ... ... әкеледi. Қазақстан Республикасының   салық жүйесiн мемлекетпен және ... ... ...  қаржы қатынастарының  жиынтығы,салықтар мен алымдар, салық салу ... мен ... ... ... ... қатысты актiлер, салық салу органдары мен салық қызметi қҮрайды.Салық жүйесi мемлекет қаржы ... ... ең ... ... қатар, ел экономикасын қайта қҮруға, өндiрiстiң ... ...  ... –әлеуметтiк  шаралардың толығымен  iске ...  ... ... ... ... ... ... салықтар,алымдар бар төлемдерi және тағы да басқа төлемдердiң ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  жүйесiнқалыптастыруға негiз болатын келесiдей мiндеттi элементтерi бар:- салық ... ... ... ... ... ... және принциптерi;- салық саясаттың принциптерi;- салықтардың бюджеттер бойынша бөлiну тәртiбi;- салықтық бақылаудың формалары мен әдiстерi;- салықтық өндiрiстiң шарттары мен ... ... екi рет ... ... шешу ... нақтықадамдары.Салық жүйесi келесiдей экономикалық көрсеткiштермен сипатталады:- салықтық ауыртпашылық (бiздiң елiмiзде 48-50(, ал ... ... 45();- iшкi және ... ... ... ... табыстар қатынасы;- тiкелей және жанама салық салу ... ... ... қоғамдағы салықтардың рөлiн сипаттайтынжәне салықтық алымдар сомасының жиынтық Үлттық өнiмге қатынасын көрсететiнкөрсеткiштер болып ... ... ... ... салық ауыртпашылығыдегенiмiз- бюджеттiк механизм есебiнен қайта бөлiнетiн  өндiрiлген қоғамөнiмiнiң бiр бөлiгi болып табылады.Кейбiр ... шет ... ... кiрiс көзi ел iшiндегiсаудадан немесе iшкi ... ... ... бҮл ... экспортқатек дайын өнiмдер шығарады, оған белгiленген кедендiк баж төлемдерiнiңденгейi өте ... ... ... ... тек iшкi ...  есебiненқалыптасады. Ал дамушы мемлекеттер  ... тек ... ... ... оған ... ... ... төлемдер белгiленедi. Сондықтанбюджет тек сыртқы сауда есебiнен қалыптасады.[14.23-24беттер]Көптеген  дамыған шет мемлекеттерде  ... ... салу ... ... ол ... ... салық аппараттарының қайтажаңарып жетiлiп отыруын талап етедi. Ал дамушы ... ... ... формасы кеңiнен қолданылады. Себебi ол ... ... ... ... ... ... етпейдi. Салықтарды мынадай нышандыбелгiлерi бойынша топтастырамыз немесе жiктеймiз:- салық салу объектiсiне байланысты;- қолданылуына қарай;- экономикалық ерекшелiгiне ... ... салу ... ... дәрежесiне қарай.Салық жүйесi – нарықтық  қатынастардың қүрамдас бөлiгi. ҚазақстанРеспубликасы ... ... ... ... ...  ... өз ... жүйесiн қабылдауы қажет болды. Осыған байланысты 1991 жылы25 желтоқсанда ең алғашқы ((Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ...  ...  салық  жүйесi   таңдалған   ...   ...  ...  ...  ...  тәуелдi  болады. ... ... және ... ... ...  үшiн  салық  салуобьектiсi ретiнде табысты ерекше қолдану ...  ...  тән. ... ... яғни ...  ...  оның  ...  салықсалынатын  базасы  тар  Қазақстан  мемлекетi  ...  салу  ... ...  ... Сонымен  бiрiншi  жағдайда  белсендiлiктүрде  тiкелей  салықтар,  ал  ...  ...  ...  ... салу ... ... салықтар-тiкелей және жанама салықтар болыпжiктеледi.Тiкелей салықтар дегенiмiз- тiкелей салық ... ... ... ... салығы, мүлiк салығы, жер салығы және тағы басқа.Жанама салықтар- тiкелей емес жанама түрде ... ... ... ... ... салықтарға мына салықтар жатады:- қосылған қҮнға салынатын салық;- акциздер;- баж ... ... ... емес ... ... яғни ... төлейдi. Тауарнемесе қызмет бағасына салық енгiзiлмегендiктен iс –жүзiнде оны ... ... ... ... ... ... ... елдерде салықтар да жақсыдамиды да, оларға мүмкiндiгiнше әсер ... ...  ... ... ... ... ... көзiсалықтар болып табылады. Мемлекет салықтардың көлемi мен түрлерiн жинақтаумен төлемдi, олардың түсуiн ... оны ... ...  ... ... ... ... бекiтедi.        ... ... ... ... ... ... жүргiзушi субъектiлергетүсетiн салық ауыртпалығын жеңiлдету, қолданылып жүрген салықтар  ментөлемдердi реттеу ... ... ... ... салық жүйесiндегi салықтарға жалпысипаттама және олардың орындалуын талдау2.1. Салық жүйесiндегi салықтардың ... мен ...  ... салық объектiсiне салық салу барасындамемлекет заң бойынша салық Үсталынатын объектiнi көрсету қажет ... ... ... ... салық объектiсiне жатады.  Салық  обьектiсiнежататындар: мүлiк, тауар, жер, табыс және тағы ... ... ... ... ... заң ... салық төлейтiнсалық төлеушiлер немесе заңды және жеке ... ...  ...  ... және ... ... бөлiнетiнi  белгiлi.Сонымен, салықтардың ... ... ... ... ... сомасы салықтөлеушiнiң табыс көлемiне қарай емес, мүлкiнiң қҮнына қарай анықталады.Салық төлеушiлер: меншiк иесi, ... ... ... ... ... ... салық салу объектiлерi бар заңды және ... ... ... төлеушiлер болып табылады.Салық салу объектiлерi:- кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды және жеке тҮлғалардың ... және ... емес ... ... ... ... ... қҮралдарынан басқасы;- жеке  тҮлғалардың кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылмайтын, азаматтардыңжеке пайдалануындағы Қазақстан ... ... ... ... ... саяжай қҮрылыстары, гараждар,  өзге  де  қҮрылыстар,ғимараттар, үй ... ... ... ... болып табылатын салық төлеушiнiң иесi бiр ... ... ... бюджет. [47-60беттер N1]Салық төлеушi субъект өз еркiмен тиiстi нҮсқауға сәйкес ... тиiс ... ... ... ... ... комитетi салықты жинаужәне қадағалаушы болып табылады.Кодекс- салықты және бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... және ...  мен ... ...  ... билiктiкқатынастарды, сондай-ақ мемлекет  пен салық төлеушi ... ... ... ... ... ... салу ... бар жеке тҮлғалар жеке табыс салығын төлейдi.Жеке табыс салығы салынатын объектiлер: ... ... ... салынатынтабыстар, төлем көзiнен салық  салынбайтын  табыстар  ...  ... ... ... ... қаражаты есебiнен төленетiн атаулы әлеуметтiккөмек, жәдемақылар және өтемдер;- балаларға және асырауындағы адамдарға алынатын алименттер;- Қазақстан ... ... ...  ... ... орындау кезiнде мертiгуiне немесе денсаулығының ... ... ... келтiрiлген зиянның орнын толтыру;- жеке  тҮлғалардың  Қазақстан  Республикасы  µлттық  ... бар ... мен банк ... ... ... ... ... салымдары бойынша оларға төленетiнсыйақылар және борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы;- мемлекеттiк бағалы ... және ...  ... ... ... ... әскери қызметтiң барлық түрлерiне берiлетiн төлемдер;- лотерея, Үтыстар (5 айық есептiк көрсеткiш);- ... ... және ... оқуларға байланысты төлемдер;- гранттар қаражаты есебiнен төленетiн төлемдер (еңбекақы түрiндегiтөлемдерден басқа);- сапарлармен байланысты жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... шеккен  азаматтарды  әлеуметтiкқорғауда;- мемлекет қаражаты есебiнен төленетiн бiржолғы төлемдер;- айлық ... ... 50 ... ... ... ... ... кезiнде  төленетiн өтемдер;- Қазақстан Республикасы  ... ... ... дипоматиялықнемесе консульдық қызметкерлердiң ресми табыстары;- шетелдiң жеке тҮлғаларының салық салынуға тиiс ресми табыстары;- мемлекеттiк орталықтан ... ... ... ... ... ...  ... және iздестiружҮмыстарымен шҮғылданатын қызметкерлердiң  далалық  жабдықталымақшасы;- мамандық бойынша және бiлiктiлiгiн ... ... ... бала ... алған ата-аналарға берiлетiн жәрдемақылар;- мҮраға, қайырымдылық түрiнде алған мүлiктiң қҮны;- мемлекет тарапынан белгiленген степендиялар;- он алты ... ... ... ... ... сақтандыру төлемдерiнiң сомалары;- сот шешiмi бойынша тағайындалған сомалар;- зейнетақы жинағының сомалары жатады.Салық төлеушiлер:1    ...    ...    ...    ... ... ... ... басқару қҮқығында;2. салық салу объектiсi бар заңды тҮлғалар (соның iшiнде ҚазақстанРеспубликасында қызметiн жүзеге ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының аумағындағы меншiк қҮқығында салық ... бар жеке ...  ...  тҮлғалардың  филиалдары  өкiлдiлiктерi  және  өзге  ... ... ... оларда жеке бухгалтерлiк  балансыбар кезде дербес ... ... ... ... ... резидент емес  заңды тҮлғалардың тҮрақтымекемесi (филиалдары, өкiлдерi және өзге  де  ...  ... ... ... ... ...  ...  салуобъектiлерi бойынша төлеушiлер болып табылады.Екiншi тармақта көрсетiлген салық ... ... ... ... тҮлғалар үшiн белгiленген тәртiппен есептейдi және төлейдi.Мыналар  салық төлеушiлер болып табылмайды:1)  ...  ...  ...  ...  ... шегiнедi. Салық салу объектiлерi бойынша бiрiнғай ... ... салу ... ... ... жер ... белгiленгенқажеттiлiк нормативтерiнен артық төлеушiлер  салынатын салықтыбелгiленген тәртiп бойынша төлейдi;2) ... салу ... ... режимiнiң моделi (жер қойнауынпайдаланушы өнiм ... ... ... ... ... көзделген барлық салық түрлерi мен ... да ... ... ... олар ... өңделмеген мҮнай менбасқа да пайдалы қазбаларға салынатын акциз; ...  ... ... жер ... ... ... жатпайды) бойынша жүзегеасырылатын жер қойнауын пайдаланушылар;3) кәсiпкерлiк қызмет үшiн ... ... салу ... ... ... Қазақстан Республикасының µлттық Банкi, оның ...  ... ... ... lшкi ... министрiнiң  жазасын өтеумекемелерi, қылмыстық ... ... ... ... ... өтеу ... тармақтың 3),5) тармақшаларында көрсетiлген заңды тҮлғалар салықсалу ... ... ... ... жалға берiлген кезде салықтөлеуден босатылмайды.Жекелеген жағдайларда салық төлеушiнi ... ... иесi мен ... ... ... ... ... немесесенiмгерлiк басқару қҮқығы негiзiнде  салық салу  ... ...  ... басқарушы немесе жалға  алушы болуымүкiн.БҮл ретте сенiмгерлiк басқарушының немесе жалға алушының салық төлеуiсалық ... ... ... ... ... үшiн ... ... болып табылады.2. Егер салық салу объектiсi бiрнеше тҮлғаның ортақ үлестiк меншiгiндеболса, осы тҮлғалардың әрқайсысы салық төлеушi болып табылады.3. ... ... ... ... салу ... ... осымүлiктiң иелерiнiң бiрi олардың өзара келiсiмдерi бойынша салықтөлеушi бола алады.4. Қаржылық лизингке ... ... ... лизинг алушы салықтөлеушi болып табылады.Салық салу ... ... мен жеке ... үшiн ... ... ... ... тҮрғын үй қорында орналасқан объектiлер) мен материалдық емесактивтер салық салу объектiсi болып табылады.Бухгалтерлiк есеп ... ... ... ... ... ...  белгiленген  материалдық  объектiлер  материалдықемес активтер ... ... ... салу объектiсi болып табылмайды:1) а) Жер учаскесi (жер учаскесiне ... ... ... ... үлесi)салық салу объектiсi болып табылады.б) Жекеленген жағдайларда салық салу объектiсiн анықтау. Темiр ... ... ... жол ... вокзалдар орналасқан жеручаскелерiн қоса алғанда  заңдарда белгiленген тәртiппен темiр жолкөлiгi ... ...  ... жер ...  ... жолкөлiгi Үймдары үшiн салық салу объектiсi ... ... ... ... ... ...  ... тiректерi орналасқанжер учаскелерiн қоса алғанда балансында  электр тарту ...  ... мен ... ... ... үшiн осы Үйымдарғазаңдарда белгiленген тәртiппен берiлген жер учаскелелерi  салық салуобъектiсi болып табылады.г) мҮнай-газ ... ... ... қоса алғанда балансындамҮнай, газ қҮбырлары бар, ... мен газ ... ... ... Үйымдарға заңдарда белгiленген  тәртiппен ... ... ... салу объектiсi болып табылады.Осы баптарға сәйкес жер салығын салу объектiсi болып табылатын жер;2) белгiленген заң актiлерiнде ... ...  ...  ... және ... ... ... қҮралдарын салық салу объектiлерiболып табылады:а) жүк көтергiштiгi 40 тонна және одан асатын карьерлiк автосамосвалдар;б) мамандандырылған ... ... ... ... ... ... ... тiзбе бойынша мамандандырылғанауылшаруашылығы техникасы салық салу объектiлерi ... ... ... ... ¶кiметiнiң шешiмi бойынша  уақытша тоқтатылыпқойылған негiзгi қҮрал жабдықтар;4) Жалпы пайдаланудағы мемлекеттiк  ... ... мен  ... ... ... ... жайғастыру және жайластыру;-көпiрлерi;-жол өткелдерi;-тасымал соңы;-тунельдер;-қорғанушы галерялары;-жол ... ... ... ...  ...  ... ... және су өткiзгiш салынымдар;-жол бойындағы орман алқаптары;-желдiк өндiрiстiк  кешендер,  ...  мен  ...  ... ...   ставкалары, жеңiлдiктерi және есептеу мерзiмдерiСалық ставкасы салық өлшем бiрлiгiне сәйкес келетiн салық мөлшерi. Салықставкасы көбiне процент ... ... ... тәжiрибе бойынша салықставкаларының келесiдей түрлерi бар:1. Прогрессивтi ... ... ... ... ... табыс өскенсайын ставка түрi. Мысалы, мүлiк салығы немесе жеке ... ... ... салық ставкасы-салық объектiсi  немесе  табысмөлшерiне байланыссыз бiрқалыпты денгейде ... ... ... қосылған қҮн салығы, акциз салығы, әлеуметтiк салық.3. Регрессивтi салық ставкасы- салық объектiсi ... ... ... ... кеми түсетiн ставка түрi.Дамыған елдердiң тарихынан мынадай салық ставкалары жөнiнде мынаныбайқауға болады:а) егер төленетiн салық мөлшерi салық төлеушi ... 50 (-нен ... онда ол ... ... қалуына соқтырады.ә) егер салық мөлшерi салық төлеукшi табысының 40-50 (-i аралығындаболса, онды жай, Үдай ... ... егер ... мөлшерi салық төлеушi табысының 35-40(өлшерi аралығындаболса, онда Үлғаймалы Үдайы өндiрiске ... ... ... ... және жеке ... ... аммортизацияланатын  активтердiң  қҮндылығына  ...  ... есеп ... ...  ...  кәсiпкерлiк  қызметте  пайдаланбайтын  мүлкiнепрогрессивтi ставка ... ... ... атап ... ... ... қҮны жоғарлаған сайын процент ставкасы да жоғарлайды; ... ... ... және жеке ... ... ... 1 проценткөлемiнде салық төлейдi.Жеке тҮлғалар  мүлiк салығы, ... салу  ... ... ... ставкалар бойынша есептелiнедi:|1) 1000000 тенге. дейiн қоса    |салық салу ...  ... 0,1||                  |(                  ||2) 1000000 тг. ...       |1000000 тг. ...         ||   2000000 ...       ... 1000тг+0,15 (        ||3) 2000000 ...        | 2000000 тг. ...         ||   3000000 ...       |сомадан 2500тг+0,2(         ||4) 3000000 ...        ...          ||   ...       ... 450тг+0,3(         ||5) ...        |4000000 ...          ||   ...        ... ...         ||6) ...        |5000000 ...          ||   6000000 ...       ... ...        ||7) 6000000 ...        ...          ||   7000000 ...       ... ...         ||8)  7000000 ...       |7000000тг.асатын          ||   8000000 ...       ... ...         ||9)  8000000 ...       |8000000 тг.асатын          ||   9000000 тг. ...      ... ...        ||10) 9000000 тг.жоғары       |9000000 ...          ||   10000000 ...      ... 37500 ...        ||11)  1000000 ...       |1000000 тг ...          ||                  ... ...         ... ... ...  ... салу ... орташа жылдыққҮнына 1 проценттiк ... ...  ... салықты есептеп шығарады.[18-23беттер N1]Төменде көрсетiлген заңды тҮлғалар салық салу объектiлерiнiң  орташажылдық ... 0,1 ... ... ...  ... ... есептепшығарады:1) кодекстiң мақсаттары үшiн азаматтық заңдарға сәйкес коммерциялықемес мәртебесi бар акционерлiк қоғамдар мен тҮтыну ... ... ... ... ... ... ... емес Үйым.Коммерциялық емес Үйымдарға мемлекеттiк мекемелер де жатады.3) негiзгi қызмет ету түрi кiтапханалық қызмет ... ... ... ... ... ... табылатын Үйымдар;4) негiзгi қызмет ету түрi ғылым саласында қызмет көрсету ... ... ... ғылыми кадрларды мемлекеттiк аттестациялау саласындағыфункцияларды жүзеге асыратын мемлекеттiк кәсiпорындар;6) негiзгi қызмет ету түрi театр-ойын-сауық және концерттiк шаралардыжүзеге асыру, ...... ... ... ... қарттарды және мүгедектердi әлеуметтiк қорғау жәнеәлеуметтiк қамтамасыз ету саласында, спорт саласында қызметкөрсету болып табылатын мемлекеттiк кәсiпорындар;7) медициналық көмек көрсету (касметалогиялық ... ... және бiлiм беру ... ... ... ... тиiстi лицензиялары бойынша балаларға мекетепке дейiн,мектептен тыс орта жалпы, бастауыш кәсiби, орта кәсiби, ... ... оқу ... ... ... және ... кәсiбибiлiм саласында бiлiм беру қызметiн жүзеге асыратын мемлекеттiкорындар;8) мемлкет меншiгiне ... және ... ... есебiненқаржыландырылатын су қоймалдары, су торабы және табиғаттықорғауға арналған басқа да су ... ... ... бойынша заңды тҮлғалар;9) Қазақстан Республикасы мүгедектерiнiң ерiктi қоғамы, ақыл-есiжәне денi дамуы бҮзылған балалар мен жас ... ... және ... ... орталығы, сондай –ақ осы қоғамдардыңменшiгi болып табылатын және олардың қаржысы есебiнен қҮрылғанөндiрiстiк кәсiпорындар, Қазақстан ... ... ... ... ... ...  жеңiлдiктерiн беру арқылы  мемлекет өндiргiш күштердiаймақтық ... ... ... ... және тағы дабасқа айтарлықтай әсер ете алады. ... ... ... текжекелеген шаралар жүргiзiп қоймай, сонымен қатар барлық  шаруашылықконьюктурасына ықпал етедi. Мемлекет салық салудағы жеңiлдiктер ... ... ... ... тҮтыну мен инвестицияға қолайлыжағдай жасайды.Салық жеңiлдiктерiСалық  ... ... ... ...  ... ... ... коммерциялық емес Үйымдар  салықтанбосатылады; . [17-25бетN1]1. Қазақстан Республикасының мүгедектер ... ... ... мақсатта қолданылған ақыл- ойы және дене бiтiмi жағынанкемiстiгi бар балалар мен жас ... ... ... реабилитация орталығы  салықтан босатылады;2. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... балалар, мектепке дейiнгi орта, мамандық және жоғарғы бiлiм берусферасындағы ... ... ... беру ... жүзеге асыратынҮйымдар, бiрақ бҮл қызметтен түскен табыстары жалпы жылдық табыстың 50процентiн алу керек;4. түзету мекемелерi;5. ... жеке ... ... қызметте қолданылмайтын мүлiктерiбойынша мың еселiк айлық есептiк көрсеткiш көлемiнде салық салынбайтынминимум белгiленедi:а) Кеңес ... ... ... ... ... µлы ... ... және оларға теңестiрiлген тҮлғалар (Халыққаїарманы( атағына ие тҮлғалар, (даңқ( орденiнiң үш ... ... ... ие ... (алтын алқа( және (ардақты ана ( атағына ие болған көп балалыаналар;б) I және II топтағы мүгедектерге;в) жеке тҮратын ... ...... ... ықпал ету, мемлекеттiк қажеттiлiктҮрғысынан реттеп отыруды мемлекет ... ... ...  ... Оның тiкелей сипаты жартылай немесе толықтай салықтан ... пен таза ... ... жаңа бiр ... ...  ... ... дамуына жҮмсауы, елiмiздiң аз ... ... ... инвестиция тарту сияқты мақсаттарда, салықтың кей ... ... ... ... ... ... бiр  ... салық жүйесiн пайдалану,  -экономика мемлекеттiк реттеуденсараланып ...  және  өте  ...  әдiс.  ...  мерзiмдiамортизациясы жеделдетiлген немесе дифференциялды салық мөлшерi салық төлеумерзiмiн созу ... ...  ...  ...  ...  ... әрi басқадай қорлар қҮру және нақты салық жеңiлдiктерi менпроперенциялар сияқты түрлi экономикалық және ... ... ... ... ... кезеңiнде  салық  жеңiлдiктерi  жаппайiскерлiктi бауырқандырып, экономиканың басым ... iрi ... ... ... ... қазiр отандық экономика өзiнiң өрлеубелесiне көтерiле бастағанда мҮндай салық ... ... ... пен ... ... ... ...  өз салқынынтигiзуде. Нәтижесiнде бюджетке өндiрiс көлемiнiң ... ... ... ... түсiмдер елеусiз, салық салмағының ... ... ... салық жеңiлдiктерiнен  салық ...  ... ... ... әмiр жүргiзуiне кесiрiн ... ... ... ... ... ... төлеушiлердiң барлығы заң алдындатең деген талапқа салықтық жеңiлдiктi реттеу ... ... ... салаларындағы кәсiпорындарды алалауда.[25-28бетN2]Нақты салаға салық жеңiлдiгiн орнату тәжiрибе көрсетiп отырғандайқамқорлық пен ... ... бiр ... әдiсi ... ... ... ... кәсiпорындар мен  жеке  тҮлғалар  жеңiлдiк  жүрмейтiнэкономикалық қызмет салаларындағы ... ... ... салықәмiрiн пәрмендi қолдануда қиыншылық тудырады. Оның үстiне жеңiлдiктердiсалық ... ... үшiн ... ... да аз емес. Преференциятүрiнде жататын салық каникулының Үлттық ... ... ... ... кiрiстiң жоғалуына  соқтыратын  халықаралық  тәжiрибекөрсетiп ... ... ... ... деректерi бойынша мемлекеттiкбюджеттiң 48 пайызына немесе iшкi ... ... 9,9 ... пара-пар салықжеңiлдiктерi мен преференциялар 2000 жылы  188,9 ... ... ... 66,2 ... ... бөлiгi iшкi тауарлар өндiрiсiнiң ... ... ... ... Ал осы жасалған жеңiлдiктiң 42,9 пайызы (салығынолдiк ставкамен алынатын) экспортталатын тауарлар ... 42,4 ... ... ... ... (салық және бюджеттiк басқадаймiндеттiк төлемдер туралы( заңының 57 бабына сай ... қҮн ... ... тиiп ... ... ... қосымша  қҮнсалығына жасалған жеңiлдiктiң үлесi 22,7 ... ... ... ... ... ... 48,1 пайызы немесежаппай iшкi өнiмнiң 11,8 пайыз көлемiнде 124,7 миллиард тенге  ... ... Үлес ... ... ең көбi 74,8 ... iшкi ... қосымша қҮн салығына жасалған жеңiлдiк экспорталатын тауарлардыңқосымша қҮн салығының (нолдiк ставка) 1999 жылғы 31 ... ... ... 6 ... ... ... ... қарағанда 43,8 пайызға өскенiбайқалады. [32-35N2]Жеке қҮрылыс жүргiзу және технологиялық ... ... ... мауысымды шығындар есебiнде (салық және бюджетке ... да ... ... ... 20-10 ... ... жеңiлдiктерге жатқызу осы жақынкүндерге  дейiн  күшiнде  болды.  Айтылып  отырған  ...  ... ...  ...  ...  кiрiс  министрлiгiнiңдеректерiне сүйенсек технология ... ... ... жеңiлдiктер 40,8миллиард шығын әкелген. 2000 ... ... бҮл бап ... ... 138 ... сәйкес өндiрiс үшiн жер ең басты қажеттiлiкболып табылатын ауыл еңбеккерлерiне патент негiзiндегi салықтың ... түрi ... ... қҮны мен ... ... керек салықтардыңайырмашылығы 80 пайыз екен. Салық комитетiнiң жер басты өндiрiс көзi болыптабылатын ауылшаруашылық тауарларын өндiрушiлер мен ... ...  ... 1335 ... ... ... 80 пайыз кемiген  салықтың  және басқатөлемдер бойынша 1769,8 миллион тенге көлемiнде алым ... оның  ... қҮн  ...  223,5  ...  ...  Оның  143  миллионыауылшаруашылығына жасалған жеңiлдiктер.Тiкелей (инвестицияны мемлекеттiк қолдау туралы( ...  ... ... ... ... ... ...  ретiнде басату арқылыинвестормен келiсiмдердi бекiту ... ... МКМ ... ... 2000 ... 2002 ... 1-шi жартысна дейiн 124 кәсiпорынға 1,9миллиард ...  ...  ...  ...  ...  ... астамы кәсiпорындардың iшiндегi 25 –i жеңiлдiктi 1999 жылданберi пайдаланып келедi. Олардың қаржылай ... ... ... ... қалi ... Ал ... 1999 ... қарағанда 2000 жылы 51,1миллион орынына 349,0 миллион тенгеге шығынға бату еш сын ... ... ... қойылған секторлар  мен  кәсiпорындараралығындағы жеңiлдiктер ... ... ... көрiнерi  сөзсiз.Жарайды, технологиясы  ескiрген ... ... ... ... ... ... нан, кеспе, кондитерлiк бҮйымдарын өндiруде, сүт өнiмдерi мен балмҮздақшығарушы кәсiпорындарға жеңiлдiк берiлгенi жөнi-ақ. ... шаш ... ... ... Үялы ... ... ...  екiкомпанияға, шарап өнiмдерiн өндiруге орай 7 жобаға, сыра өндiрiсiне қатысты6 жобаға не үшiн (қамқорлық( қажет ... ... ... . [44-48бет N2]БҮдан шығар қорытындыларға келсек- жеңiлдiктер мен  ... ... ... ... және ... ... ... жеңiлдiктер жҮмыс орнына қарай берiлмейдi- екi, жеңiлдiк ... ... ... ... ... тигiзуде-үш. Инвестициялық салықтың  прференциясы,  сол  ... ... ... ... өз ... ... кiрiс көлемiнеқарай үй қҮрылысын пайдалануға дайындап беру ... ... ...  ...  ...  ...  ...  Осыған  орайкәсiпорындарды жекешелендiрудi бастапқы келiсiм шарттарының  талабына сайжҮмыс жасаушылар мен ... ... ... ... ... ... тәуелдi қалпына түсiру керек. Ал қосымша инвестиция ... пен ... ... ... ... ... жөн.Кәсiпорын жалға (қаржыланатын) 10 жыл мерзiмге  өндiрiстiк ... ... ... БҮл ... мүлiктiң жыл салығын кiм төлеугетиiс? Жауап: Қазақстан Республикасының салық заңы ...  ... ... ... және ... ... ... дамiндеттi төлемдер туралы( жарлығының 43-бабы) қаржылық жалдау лизингi болыптабылады, яғни егер ... ... ... ... ... ... тапсырса, онда салық салу мақсатындағы операция жалгерлiк мүлiктiсатып алуы ретiнде қарастыру тиiс.Демек, мүлiктi ... ... алу, ... ... ... лизингке тапсыру кезiнде мүлiк салығын төлеушi жалгер болыптабылады. МҮнда негiзгi ... ... ... ... осы ... шарттардың бiрiн орындаса, лизинг болып табылады:- жалдау ... ... ... мерзiмiнен 80 (-тен асса;- жалгер негiзгi қҮралдарды шектеулi баға ... ... ... баға бойынша сатып алу қҮқығын иеленедi;- жалгерлiк ... ... ... ... ... ... жалдау басындағы қҮнның 20 процентiнен кем болса;- төлемдердiң ағымдық қҮны барлық жалдау ... ...  ... ... 90 пайызынан асып түседi.2.3. Салықтардың жалпы есептеу тәсiлдерiн және ... мен ... ... Республикасында кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды жәнежеке тҮлғалар мүлiк қҮнынан 0,5 проценттiк ставка ... ... ... ... ... жылының 20 ақпанында, 20 мамырында,  20тамызында және 20 ... тең ... ... ... ... 31желтоқсанындағы жағдай  нақтылы ... ... ... ...  ... ... ... төлеушiлер декларация табыс еткеннен кейiнгi 10күн iшiнде салық жылының нәтижелерi ... ... ...  жөнiндегiдекларация Үсыну үшiн көзделген мерзiмде жүргiзедi. Жеке ... ... жеке ... ... ... 1 ...  кешiктiрiлмейсалық төлейдi.Салықтық есептеу және төлеу ... ... ... ... ... ... базасына тиiстi салықставкаларын қолдану арқылы дербес түрде жүргiзедi;2. ауыл шаруашылық ... ... үшiн ... ... режимiндебюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын заңды тҮлғалардың ... ... ... ... ... ... ... салық салу объектiлерi бойыншаолардың осы мүлiктегi үлесiне ...  ... ... ... ... ... ... iшiнде мүлiкке салынатын салықбойынша ағымдағы төлемдердi төлеуге мiндеттi. Олар салық кезеңiнiңбасындағы ... есеп ... ... белгiленген салықсалу объектiлерiнiң  қалдық қҮнына ... ... ... ... ... бюджетке салық төлеу салық салу объектiлерiнiң орналасқан ... ... ... ... ... ...  салық төлеушi салықкезеңiнде 20 ақпанынан 20 мамырдан және 20 тамыздан кешiктiрмей теңүлестермен енгiзедi. Жаңадан қҮралған ... ... мен ... ... ...  ... ... күнiнен (салық салуобъектiлерiн пайдалануға немесе жалға тапсыру күнгiнен) кейiнгiкезектi мерзiм ағымдағы ... ... 1 ... ... ... төлемдердiң соңғы мерзiмiнен  кейiн  қҮрылған  салықтөлеушiлер мен ... ... ... ...  ... ... салу объектiсiнiң беру кезiнде салық кезеңi басталған айданкейiнгi айдың 20 күнiнен салық сомасын ... ... ... салық кезеңi үшiн декларацияны Үсынған мерзiмiбасталғаннан 10 күннен кем  ...  ...  ... есеп ... және ... ... салықты төлейдi.Жекелеген жағдайларды салықты есептеу және төлеу1. Егер жеке кәсiпкер тҮрғын үй қоры қҮрамындағы үй жайлар ... ... ... ... осы үй ... ... салықтыкөзделген ставкалар және тәртiп бойынша есептейдi және төлейдi;2. жеке кәсiпкерлiк қызметтi заңдарда  ...  ... ... үй ... ... үй ... жүзеге асырған жағдайда,аталған үй жайлар бойынша салық осы тарауда  белгiленген тәртiпбойынша есептелiнiп ... және ... ... ... үшiн ... ... ... салу объектiсiн пайдалануғанемесе жалға тапсыру мезетiнен  бастап  ...  ...  ... ... ... ... ... (ауылшаруашылық өнiмдерiн өндiрушiлерге  арналғанарнайы салық режимiнде ...  есеп  ...  ...  тҮлғалардықоспағанда) салық салу объектiлерiнiң орналасқан жерi  ...  ... ... ... ... ... ... мiндеттi. . [5-12бетN7]1. Бюджетпен есеп айырысуды ауыл шаруашылық өнiмдерiне  арналғансалық ... ... ... ... ... ... бойыншасалық есептемесiн тапсыру тәртiбi белгiленген.Заңды тҮлғалар пайдалануға немесе жалға берген салық салу объектiлерiбойынша ... ... ... ... ... ... немесежалға берген айдан кейiнгi айдың 15 күнiнен кешiктiрiлмей берiледi.Салық төлеушiлер салық бойынша декларацияны  ... ... ... 1 ... дейiн өткiзедi.Филиалдары, өкiлдiктерi және өзге оқшауланған қҮрылымдық ... ... ... салық есептiлiгiн Үсыну ерекшелiгi:Филиалдары, өкiлдiктерi  мен  өзге  де  ...  ... ... да әрi- ... бөлiмшелер) бар, дербес салық төлеушiболып табылатын  заңды тҮлға салық есептiлiгiн Үсынумен бiр ... ... ... ... ...  ...  бөлiмшелербойынша тапсыруға тиiстi.Жиынтық тiзiлiмнiң нысанын және оны ... ... ... ... ... БҮл ретте, жиынтық тiзiлiмнiң деректерi салықсалу объектiлерi орналасқан жердегi  салық  органдары  ...  ...  ...  ...  мен  ...  ... көшiрмесiмен расталуы тиiс.Дербес салық төлеушi болып табылмайтын ...  ... ...  ...  ...  ...  ...  бойынша  салық  салуобъектiлерiнiң есебiн жеке жүргiзуi тиiс. ҚҮрылымдық ... ...  ...  ...  ...  салық  сомалары  қҮрылымдықбөлiмшелерiнiң салық салу объектiлерiнiң орналасқан жерi ...  ... ... ... ... ... есебiмен бiр мезгiлде  заңды ... ... ... үшiн ... тиiс мүлiкке салынатын салықсоммаларының есебiн тапсыруға  ... ...  ...  ... тиiс ... салынатын салық сомалары, есептерiн  толтыру тәртiбiмен нысанын ... ... ... ... ... тҮлға есептемесiнҮсынатын жердегi салық  ...  ...  қолы  ...  ... ... ...  қҮрылымдық бөлiмшелердiң  салық салуобъектiлерi орналасқан жерi ... ... ... ... ... есептiтапсыру үшiн белгiленген мерзiмде Үсынылуы тиiс.[13-15беттер N7]ҚҮрылымдық бөлiмшелердiң салық салу ...  ...  ... ...  ... тҮлға тiкелей  өзiнiң банктiк  есеп –шотынанжүргiзедi немесе өз қҮрылымдық ... ... яғни ...  салуобьектiлерiне бақылау жасай алады немесе салық органдары ... ... ... ... ... салу ...  бар жеке  тҮлғалар  салықтөлеушiлер болып табылады.Мыналар  салықты төлеушiлер болып табылмайды:- ... ... ...  ...  ... ...  ... Кеңес Одағының Батырлары, Социалистiк еңбек ... µлы ...  ... мен  ... ...  ... ... атағын иеленушi, (Даңқ( орденiнiң үш  дәрежесiмен жiне(Отан( орденiне мараппатталған тҮлғалар, ... ... және ... атағын иеленушi көп балалы аналар, I және II топтағы мүгедектерi,жеке тҮратын ... ... салу  ...  мың ... ... тең қҮны ... ... салу объектiлерi бойынша пайдалануға немесе жалға беругеберген, осы ... ...  ...  ...  осы  ... ... ... және төлейдi.Жекелеген жағадайларда салық төлеушiлердi айқындауСалық салу объектiлерiн меншiк иесi келiсiм бойынша  сенiмгерлiкбасқаруға ... ... ... ... ... салу ... меншiк иесiнiңкелiсiмi бойынша берiлген объектiлерге ... ... ... ... ... ... ... мүмкiн.БҮл ретте, сенiмгер басқарушының немесе, жалға алушының төлеген салығысалық салу  объектiсi  ... ... осы ...  ... үшiн ... орындағаны болып табылады.Егер салық салу объектiсi бiрнеше ... ... ... ... осы ... әрқайсысы төленуiш болып табылады.Бiрлескен ортақ иелiктегi ... салу ... ... осы ... ... ... бiрi салық төлеушi өздерiнiң арасындағы келiсiмменсалық төлеушi бола алады.Салық салу объектiсi:Кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылмайтын мынадай объектiлер:- ... ... ...  ... ... сая ... ... және өзге қҮрылыстар;-  Қазақстан  Республикасының  ...  ...  ... ... ... кезңiнен бастап жеке тҮлғалар үшiнсалық салу ... ... ... ... Қазақстан Республикасы ¶кiметi белгiлеген уәкiлетi орган әр жылдық 1қаңтарындағы жай-күн бойынша ... күн жеке ... ... ... бойынша салықтық баға  болып  табылады.  ... ... салу ...  ...  айқындау  тәртiбiнҚазақстан Республикасының үкiметi белгiлейдi;- егер салық кезеңiнiң Үзақтығы 12 айдан кем ... ... ... ... объектiсiнiң қҮнын 12 бөлу және салық кезеңiндегi айлар ... ... ... ... ... салу ... ... салық төлеушi 1 жеке тҮлғаболып табылған жағдайда, ... ... әр  ... ... ... ... ... салу объектiсi орналасқан жерiне қарай салынады.Қандай да бiр ... ... ... тетiктер және элементтерболады. Жалпы салықтардың механизiмi де белгiлi бiр салық элементтерiненқҮралады.Салық  ... ... ... ... ... көзi,  ... ... бiрлiгi, салық оклады, салық ... ... ... мен ... ... төлеушiнiң және салық қызметi органдарыныңқҮқығы  мен ... ... ...  бақылау,  салықтық  жазалаушаралары.Ендi осы әрбiр элементке қысқаша түсiнiк берейiк:Салық субъектi- (салық төлеушi) ...  заң ... ... ... ... жеке және ... ... объектiсi- табыс мүлiк, мүлiктi басқаға беру және  тағыбасқалар.Салық көзi- ... ... ... ... ... бәсi ... бiрлiгiнен алынатын салық мөлшерi,яғни салық сомасын есептеу үшiн қажет өлшем ... ... ... болып тенге табылады. Ал жер салығында өлшем бiрлiк болып 1 гектар,1 ... кв метр ... ... ... ... берiледi.ТҮрақты сатвкалар салық объектiсiнен  түсетiн табыстың мөлшерiнебайланыссыз, ... ... ... ... ... ставкалар үш түрге бөлiнедi: үдемелi немесе прогрессивтi,регрессивтi ... ... ... ...  ставкалар  салық салынатын табыстыңөсуiне сәйкес Үдайы үдеп, өсiп отырады.Регрессивтi ... ... ... ...  табыстың төмендеуiнесәйкес азайып отырады. [10-20бетN5]Пропорционалды  ставкалар  салық  салу  ...  ... ... бiр ... ... ... ... төлеушiнiң белгiлi бiр салық объектiсiнен төлейтiнсалық соммасы.Салық жеңiлдiктерi дегенiмiз заңға ... ... ... ... салық төлеуден түгел босату.Салық жеңiлдiктерiне салықтан босатылатын салық салынбайтын минимумшегерiстер, салық ставкасын төмендету, салық төлеу мерзiмiн ... ... ... ... –салық төленетiн уақыт.Салық төлеу тәртiбi- белгiленген  мерзiмдi салықты төлеген ... ... ... салықтар төлеу керек екенiн, яғни төлеу кезiндебелгiлi бiр дәйектiлiктi белгiлейдi.Салық ... ... заң ... ...  де,  ... iске ... бiрiншi- кезеңде барлық мүлiкке салынатын салық төленедi;ә) ... ... ... ... мен ... үшiншi кезеңде басқа да салықтар мен алымдар.Салық төлеушiлер мен салық қызметi органдарының қҮқығы мен ... ... ... ... және ... ... Президентiнiң заң күшi бар жарлығы  (Салықжәне бюджетке төленетiн басқа да ... ... ... ... Президентi Қазақстан Республикасының ¶кiметiнiң  ... ... ... салық комитетiнiң нормативтiк актiлерi.Салыққа қатынасты емес заңдарға ... ... ... мәселелердiенгiзуге тиым салынған.Егер Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралықшарттарды Қазақстан Республикасының ... ... бар ... ... ... ... онда аталған шарттың ережелерi қолданылады.Халықаралық шартты қолдану үшiн iшкi ... акт ... ... ... ... жағдайларды қоспағанда. Қазақстан Республикасықатысушысы болып ... ... ...  ...  ... ... ... Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiңжәне облыстардағы,  ...  ...  мен  ...  аудандардағымемлекеттiк салық басқармалары мен бөлiмдерiнен тҮрады. Салық қызметiнiңқҮрылымында Қазақстан ... ... ... комитетiнiң салықполициясы басқармасынан облыстардағы, Алматы және ... ... ... ... ... ... ...  жҮмыс iстейдi. Салыққызметiн Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiң ... ... ... ... ... салық комитетiнiңтөрағысы Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк салық комитетiнiң  төрағасыҚазақстан Республикасының Президентi, ал оның ... және ... ... ... Қазақстан ¶кiметi тағайындайды.Облыстардағы, аудандардағы,  ...  мен  ...  ...  ... ... ... және бөлiмдерi  бастығын  ... ... ... ... бастықтарын  мемлекеттiк  салықкомитетiнiң төрағасы тағайындайды.Барлық денгейдегi салық ... ...  ... ...  ... олар ... ... есебiнен қаржыланады. Салық қызметiоргандары және жергiлiктiк атқарушы органдарымен қҮқық қорғау қаржы жәнебасқа ... ... ... өзара қарым -қатынас  ... ... ... ... ... ... ... өзара ақпараталмасады. Мемлекеттiк  өкiмет органдары Қазақстан Республикасының салықзаңдары мен ... және ... ... ... да ...  ...  ...  бақылау  жасау  жөнiндегi  мiндеттердiатқаруына, салық бҮзушылық пен ... ... ... ... қызметiоргандарына жәрдемдесiп отыруға мiндеттi. [8-12бетN12]Салық қызметiнiң негiзгi ... ... ... ... ...  ... ету, оның тиiмдiлiгiнзерттеу;- заңдардың, салық салу мәселелерi жөнiнде  басқа ... ... ... ... қатысу;- салық төлеушiге олардың қҮқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру, салықзаңдары мен салық салу  ...  ...  ... ... ... ... ... хабарлап отыру.Салық қызметi органдарының мiндеттерi:- салық төлеушiлердiң қҮқықтары мен мемлекет мүдделерiн ... ... ... ... есептелiп, толығымен  салық  салынатынобъектiлердiң есебiн ... ... ... ... ... ... мен ... салынатын  объектiлердiң,  есебiнуақытылы алуға, бюджетке есептелген және төленген ... ... ... ... мен төлеуге байланысты  декларациялардың,  басқақҮжаттардың ... ... ... ... ... ... уақытылы  төлемеушiлерге,салықты дҮрыс есептемей өз табысын азайтып көрсеткен  ... ... ... заңға сәйкес шаралар қолдану;- салық қызметi органдарының салық полицияларының бөлiмшелерiменсалық қызметi жҮмысының қауiпсiздiгiн оның ... ... ... кезiнде қылмыстық және өзге де  қҮқыққа қолсҮғудан өз қҮзыры негiзiнде қорғауды қамтамасыз ету;- ... ... ... жүрген және  жеке және ... ... ...  ...  ... iздестiрудi  жүзегеасыру;- салық қызметiнiң қҮзырына жататын қылмыстық iстердi қозғау кезiндесалық төлеушiлердiң қаржы  ...  ...  ... ... ... ... инспекциясы бөлiмшелерiмен текстжүргiзуге мiндеттi.Салық қызметi органдарының қҮқықтары:1) Қазақстан ... ... ... тәртiп пен шарттар негiзiндезаңды тҮлғалардың (жҮмыс режимiндегi заңды тҮлғаларды қоса алғанда) жәнежеке тҮлғалардың ақша қҮжаттарын  бухгалтерлiк ... ... ... бар ... ... бағалы қағаздарын және басқада қҮндылықтарын, есеп айырысулар, декларациялары мен бюджетке салық пенбасқа да төлемдердi есептеу мен ...  ...  ...  Үйымдардың  лауазымды  ...  және  ...  ... ... ... осы ... ... пайдаболатын  мәселелер  жөнiнде  анықтамалар,  ауызша  және  ... ... ... ... ...  ... заңдарына сәйкес салыққызметi органдарының  ...  ...  ...  ... ... қолданылып жүрген заңдарды сақтай отырып, өз өкiлеттiлiгiн жүзегеасырған кезде ... мен ... ... ... үшiн немесе тҮрғанжерiне қарамастан салық салынатын объектiлердi Үстауға  байланыстыпайдаланылатын кез-келген өндiрiстiк, қойма, ... және ... да ... тексеруге қҮқық бар. µйымдардың басшылары мен азаматтары салыққызметi органдарының лауазымды адамдарын ... үй ... ... бас ... ... салық инспекциялары мҮндай субъектiлердiңсалық салынатын табысын олардың табыс алып ...  ... ... ... ... µйымдардың басшылары мен басқа  да лауазымды адамдарына сондай-ақазаматтарға анықталған салық заңдарын бҮзушылықты жою ... ... ... беруге және олардың орындалуын бақылап отыру;5) салық заңдарын бҮзған Үйымдарға, лауазымды адамдарға және азаматтарғазаңға сәйкес айып пҮл ... ... ... ... салық, айып пҮлды  және өсiмдiктi,сондай-ақ әкiмшiлiк жолмен  ... ...  ... ... ... мен ... ... кезекте өндiрiп алу;7) салық айыппҮл және өсiм белгiленген мерзiмде төленбеген кезде Үйымдармен азаматтардың жылжымалы  және ... ... ақша ... ... ... ... заңдарына сәйкесжасау;8) сауда және басқа да Үйымдарда, жеке  кәсiпкерлерден  ... ... пен ... қызметтi бақылау ретiнде сатып алуға;9) Қазақстан Республикасының µлттық Банкi  мен  оның  ... ... ... аударымдар  жасаудан кейiн  қалғанпайданың бюджетке толық және ... түсу ... ... ... ...  ... ... басқа  да  қабылдаушы  органдардыңқызметкерлерiн, салық  қызметкерлерiн  салық  ...  ... ...  ақы ... ... тексерулер мен  сараптамаларжүргiзуге тарту;11)  салық  қызметi  органдарының  ...  ...  ... ... ... ... көзделген негiзде жәнетәртiппен қарау мен арнаулы қҮралдарды сақтауға, алып жүруге, ... және күш ... ... ... мақсатта басқа да заңды тҮлғалардан, банктер, биржалармен ... ... ... мен  азаматтардың  кәсiпкерлiкқызметi, операциялары мен шотындағы ақша қаражатының жай күйi ... ... ... ... өздерiнiң мiндеттерiн  атқару барысындаоларды заң ... және ... ... ... ... ... ... сақтандырылуға тиiс.Салық төлеушiлердiң мiндеттерi:- уақытылы салық инспекциясына тiркелiп, тiркеу номерiн алуға;-  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... осы есеп қҮжаттамаларды бес жыл  бойысақтауға;- белгiленген мерзiмде салық декларациясын тапсыру;- ... ... ... ... ... үшiн ... ...  салық  төлеушi салық  қызметiнiң  талабы  бойыншаатқарушыға ... ... ... ... ... заңдарын, салық төлеу тәртiбiн, ... ... ...  ... [ ... ... төлеушiнiң қҮқығы:- салық жөнiндегi жеңiлдiктерге деген қҮқығын растайтын қҮжаттардытабыс етуге;- жүргiзiлген ... ... ... ... ... ... ... мен төлеу және  жүргiзу ментексеру актiлерi жөнiндегi түсiндiрмелердi Үсынуға;- ...  ...  ...  ...  ...  ... ... салуға қатыссыз  деп саналатын  ... пен  ... қҮқы ... жүйесi  және оның  ... ету  ...  ...  бiрпринциптерге сәйкес қызмет етуi керек. Сонда ғана  ... ...  ... жан-жақты және тиiмдi түрде iске асыра алады.Салық салу принциптерiн келесiдей үш топқа бөлемiз:1. Салықтардың экономикалық ... ... ... ... ... ... принциптерi.Салықтардың экономикалық принциптерiн Адам Смит айтып кеткен ... ... ... бiз ... ... ... ... депте атаймыз. БҮл принциптерге келесiлер жатады:- мемлекеттiң кез-келген азаматы табыс мөлшерiне ... ... ... Үстау үшiн салық төлеу қажет;- салық сомасы, төлем мерзiмi  және салықты Үстау тәртiбi ... ... да ... болуы қажет;- салық төлеушi салық мөлшерiн өзiне ыңғайлы қолайлы уақытта төлеуiқажет;- халық қалтасынан ... ... ... неғҮрлым аз болыпкерiсiнше мемлекет ... ... ... ... түсiмдерсоғҮрлым көп болуы қажет.Салық салудың қҮқықтық принциптерiне келесiлер жатады:- салық ауыртпашылығы теңдiгi принциптерi;- салықтардың заңмен белгiленуi;- салықтық заңдардағы салықтардың ... ... ... ... жүйесiнiң Үйымдастырушылық принциптерiне келесiлер  жатады:қарапайымдылық, әдiлеттiлiк, салыстыру.Қарапайымдылық принципi. Бюджеттiң кiрiс ... ... ... ... ... ... ең басты кепiлi болып саналады.Салық жүйесi қарапйым да  ... ... ... ...  ... ... болуы керек. БҮл үшiн мынадай шаралар қолданылуы тиiс:- салықтардың түрлерi аса көп ... ... да ... ... ... белгiлi бiр салықтың түрiне бiрiңғай салық ставкасын белгiлеуқажет;- салық салу объектiсiн, ... ... ...  ... ... әдiсi ... жеңiл, қарапайым, қолдануға ыңғайлы ... ... ... ... ... не үшiн берiледi, оған қандай ...  ... ...  ... ...  ...  жеңiлдiктерiнiң  мейлiншеазайғаны қажет;- салық төлеуде, салықты табыс көзiнен, яғни төлем жүргiзiлген ... ... ... ... ... ... принципi  тiкелейжәне көлденең екi бағытта сақталуы тиiс.Тiкелей әдiлеттiлiк принципi-  салық  ...  ...  ... табысына тiкелей байланысты болып, соның негiзiнде  ... ... ... ... шегi аса ... болмағаны жөн,себебi мҮндай жағдайда салық төлеушiнiң табыс табуға ынтасы төмендеп,табыс ... ... ал ... ... та ... ... ...  принципi – тиiстi жағдайда бiрiңғай салықтөлеушiге бiрдей талап, бiрдей шарт ... ... ... Салықтөлеушiлер белгiлi бiр  табыс немесе  ... ... ... ... ... ... тиiс.Салыстыру принципi- салық ставкаларын бекiткен кезде  ол ...  ... ... қолданылып жүрген ставкалармен  салыстырылып,солардың  денгейiнде  белгiленуi ...  ... ... тыс жоғарыставкалар өндiрiстi дамытуға емес, керiсiнше оны тоқтатуға әсер ... ... ...  ... елде ...  жүрген ставкаларданедәуiр төмен болуы, алдымен мелекеттiк бюджеттiң кiрiс көзiнiң қҮралуынатерiс ықпал жасауы ... ... ... салықты мiндеттi түрде табысмөлшерiне қарай төлеуге тиiс.. [18-22бетN33]- ... ... ... әдiсi, салық мөлшерi салық төлеушiге айқында, дәлелдi болуы керек;- салық төлеу ... ... ... ... төлеу тәртiбi салықтөлеушiге барынша ыңғайлы болғаны ... ... үш ... ... бар: кадастрлық, салық төлеушiнiңдекларациясы бойынша, табыс табу көзiнен. Кадастрлық тәсiл бойынша  ... ... ... арқылы, одан түсетiн табыстың  нақты мөлшерiнебайланыссыз ... ... ... ... төлеушiнiң  декларацияда  көрсеткентабыс көлемiне  байланысты  және  онда  ...  ...  ... ... ... ... көзi ... салық, салық төлеушi  қызмет ететiн  ...  ...  ...   ...  анықталыптөленедi.Сонымен бiрге Қазақстан Республикасында салаларда нарықтық ... ... ... одан әрi ... байланысты мәселелер тiзбегiпайда болды. Салық жүйесiнiң түсiнiгiн анықтауда  теориялық көздер ... ... ... бҮл ... ... ... көрсетедi.Салық жүйесi кез-келген мемлекеттiң салық қҮрылымдарының негiзiнқҮраушы элемент болып табылады және сонымен қатар, салық салу ... ... ... жүйенiң күрделi бөлiгiнiң бiрi болып ... салу ... ... ... ... ... орын алып  ... етуiнiң тиiмдiлiгiн  әлеуметтiк  және  ...  ... ... ... ... ... ... салықтардың үлессалмағы  және олардың  даму перспективалары3.1.Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардың үлес салмағыҚай ... алып ... ... ... ... ... ñàëûºñàëó æ¾éåñiíiң ìåõàíèçiìií º½ðó àðºûëû ºîë æåòêiçå àëàäû, бið ... ... ... äàмóûí, õàëûºòûң ò½ðìûñòûº æà¹äàéûí, åëäåãiýêîíîìèêàëûº æà¹äàéäû íû¹àéòó¹à, àë åêiíøi æà¹ûíàí ... кiрiс ...  яғни ...  ... ... ... ...  ие.Төмендегi кестеден Қазақстан Республикасының салық жүйесiндегi салықтардыңорындалуы мен  ...  ...  ...  ...  көре  ... ...  Республикасы  салық  ...  ...  ... ...                    ...                ...                |                   ||                    |2001    |2002    |2003    ... ... ...       ... ... |7276365,1 ||Жеке табыс салығы            ...  ... ... ||°леуметтiк салық            ...  ... ... ||Жер ...               ...  |338359,3  |331144,0  ... ...              ...  |376910,0  |305750,0  ...                ...  ... |6155958,4 ||Қосылған қҮн салығы           ...  ... ... ||Мүлiк салығы              ...  ...  ...  ||Жер ... ...     |      |      |      ... мен арнаулы төлемдерi     |24048,1   |45891,8  |65032,2  ...                ... ... ... ... көрсетiлген кестедегi мәлiметтер бойынша салықтардың жалпыкөлемi 2002 жылы ... мың ... ... Салықтардың көлемiнежеке –жеке тоқаталатын болсақ:|- корпорациялық табыс ...    ... мың ...        ||- жеке ... ...     ... мың тенгенi           ||- ... ...      ... мың ...           ||- жер ...         ... мың ...           ||- ... ...        |-305750,0 мың тенгенi           ||- ...          ... мың ...           ||- ... қҮн ...    ... мың ...           ||- ... ...        ... мың ...           ||- жер ... ... салықтары|-65032,2 мың тенгенi    ||мен ... ...           ...           ... ...  бюджетiнiң  кiрiсiндегi  бюджеткетөленетiн салықтар мен басқа да төлемдерден қҮралады. Яғни:Салықтар:- ... ... ... жеке табыс салығы;- қосылған қҮн салығы;- акциздер;- жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдерi;- әлеуметтiк ... жер ... ... ... ... ... ... тҮрады.Қазақстан Республикасы салық жүйесiндегi салықтардың үлесiКесте-2   мың ... ...     |2001 жыл  ... жыл  ... жыл  ...            |мың тг.   |%  |мың тг.  |%  |мың тг.  |%  ... барлығы  | 24336451,3 |100,0|21545079,1 |100,0|29813394,6 |100,0||Корпорациялық табыс  |10107922,5 |41,5 ... |23,0 ... |24,4 ...         |      |   |      |   |      |   ... ... ...   |1590348,4  |6,5 |2043308,2 |9,4 ... |9,0 ... ...    ...  |20,7 ... |27,2 ... |21,6 ||Жер салығы       ...  |1,3 ...  |1,5 ...  |1,1 ... салығы      ...  |1,5 ...  |1,8 ...  |1,0 ...        ...  |13,0 |2920483,1 |13,4 |6155958,4 |20,7 ||Қосылған қҮн салығы  |3242333,1  |13,3 ... |20,5 ... |19,3 ... ...      ...  |2,0 ...  |3,0 |782773,7  |2,7 ||Жер қойнауын      |      |   |      |   |      |   ...   |24048,1   |0,2 |45891,8  |0,2 |65032,2  |0,2 ... мен ... |      |   |      |   |      |   ...       |      |   |      |   |      |   ... ... ... бюджетке келiп түсетiн салықтардың2001-2002 жылдар аралығындағы ... ... ...  2002 жылы ... қарағанда 2791372,2 мың тенгеге төмендеп, ал 2003 жылы ... ... ... көтертiлгенiн көрiп отырмыз. Кестемiзде айқын байқалғандайбюджет түсiмiндегi салық  түрлерiнiң  ...  ең  ...  ... үш жыл ... өзгерусiз қалған салық түрi Жер ... ... мен ... төлемдерi осы жер қойнауын дҮрыспайдаланбаушылықтан салықтардың жиналу денгейi жалпы салықтық түсiмнiң  ... ... ... ... ...  2001 жылы  ... түсiмнiң41,5 пайызын корпорациялық салықтар қҮрап, ал ... 23,0  ... 2003 жылы 24,4 ... ... ... жылы  ... салықтық түсiмнiң 13,4 пайызын акциздiк салықтар,ҚҚС 20,5 ... ... ал ... ... 3,0 пайызын қҮрап отыр. 2003 жылысалықтық түсiмнiң 21,6 пайызын әлеуметтiк салықтар,  ... ... ... ... ... ... салыстыру арқылы,  салықтық түсiмдерiдiң iшiндегiкорпорациялық табыс салығы  түсiмдерiнiң  ...  ...  ... ... ... жүйесiндегi салықтардың үлесiКесте-3мың тенге|Салық түрлерi        ... (мың тг.)     ... ...    ||               |2002    |2003    |+,-     |%     ... ...     ... |29813394,6 |8268315,5  |138,36  ||Корпорациялық табыс салығы  |4951686,0  |7276365,1  | ... |146.9   ... ... ...      ...  ...  ...  |130,0   ||°леуметтiк салық       ...  ...  ... |110,1   ||Жер ...          ...  ...  |-7215,3   |97,8   ||Көлiк салығы         ...  ...  ...  |81,1   ...           ...  ...  ...  |210,7   ||Қосылған қҮн салығы     ...  ...  | 1347544  |130,3   ... ...         ...  |782773,7  |212018,6  |137,1   ||Жер ...         |      |      |      |     ... ... |45891,8   |65032,2   |19140,4   |141,7   ||мен ... ...    |      |      |      |     ... кестедегi мәлiметтерден салықтық  түсiмдердiң  138.36пайызға артқанын, яғни 8268315.5 мың ...  ...  ...  ... жеке табыс салығы 130.0 пайызға, яғни  613388.3 мың  ...  ...  ...  ...  ...  ...  едәуiрөскендiгiн, 210.7 пайызға, яғни 3235475.3 мың тенге, ...  ...  ... яғни 212018.6 мың ... ... қҮн ...  130.3 ... 1347544 мың тенгеге, жер  қойнауын ... ... ... яғни 19140.4 мың ... ... ...  iшiнде  жер салығыжәне көлiк салығының кемiгенi байқалып отыр. Яғни, олар  жер ... ... 7215,3 мың ... , ... ... 18,9 пайызға,  -71160,0  мыңтеңгеге кемiп  отыр.  БҮл кему ... және оны ... ... ... 2 ...  ...  Ал,  әлеуметтiк  ... мың ... яғни ... 110,1 ... осы салық қҮрап отыр.Мүлiк салығының жергiлiктi бюджеттiң салық жүйесiндегiкесте-4         өсу ... ... ...               ...         ...       ...           |            |          ||               |2002    |2003    |+,-    |(    ... түсiмдер барлығы:  |12221382,3 |17281566,3 |5060184,0 |141,4  ||Мүлiк салығынан басқалары  ... ... ... |141,0  ... ...         |      |      |     |     ...           ...  |782773,7  |262800,7 |150,5  ||Оның iшiнде:         |      |      |     |     ... ... ...   |      |      |     |     ...            ...  ...  ... |152,7  ... ... ... салығы|      |      |     |     ||               |79549,0  ...  |30682,3  |138,5  ... ... ... ... ...  түсiмдердiң41,4 пайызға артқанын, яғни 5060184,0 мың тенгеге. Тиiсiнше мүлiк салығынанбасқалары 4797383,3 мың тенгеге, яғни 41,0 ... ... ... ... ... яғни 50,5 пайызға, оның iшiнде  заңды тҮлғалардың мүлiксалығы 232118,4 мың ... яғни 52,7 ... жеке  ... ... 30682,3 мың ... яғни 38,5 пайызға артқан. Мүлiк салығы ... 782773,7 мың ... ... Оның ...  ... ... ... 672542,4 мың тенге, яғни мүлiк салығының 85,9 пайызын қҮрап отыр. Алжеке тҮлғалардың ... ... 110231,3 мың ... яғни ... 4,1 ... салық қҮрап отыр.  Заңды тҮлғалардың мүлiк салығы мен жеке ... ... ... ... жеке ... ...  ... көбiрек төленiп  отырады.  Осы  өсiмнiң  динамикасын  ... ... ... ... ... ... салығының өсу динамикасы.БҮл диаграмада бюджетке төленетiн заңды және жеке тҮлғаларданалынатын салықтардың ауытқуында көре аламыз.3.2.Қазақстан Республикасының ... ... даму  ... ... ... Қазақстан Республикасында салық жүйесiн жетiлдiру  ... ... ... бiр ... ... қамтамасыз ету, онысалық төлеушiлердiң  ...  ...  ...  ...  тәртiбiнсақтаудың  денгейiн  арттыру   мақсатында  елiмiздiң  ...  ... осы ... ... ... кәсiпкерлерге дегенкөптеген жеңiлдiктерi енгiзiлдi деп айтуымызға ... яғни ... ... ... ... атап ... корпорациялық табыссалығының 20-25 , әлеуметтiк салық 10-15, жеке табыс ... 20-25 ... ... ... салық салудың базасын  кеңейту үшiн ... ... ... ... ... және ... бойыншажеңiлдiктердi қысқарту, ҚҚС-ты жинау үшiн тiркеуге арналған ... ... ... ... ... алынатын салыққа бизнеске қатысы бойыншанеғҮрлым ... ... ... жеке ...  ... ... алукезiнде әдiлдiк пен теңдiктi күшейту және басқалар сияқты шаралар көрiнiстабатын болады.Салық әкiмшiлiгiн жақсарту жөнiндегi ... ... ... ... төлеушiлермен  жҮмыстың тиiмдiлiгi артады;  салық  төлеушiлердiңдекларацияларды  ...  ...  ...  оңайлатылады;  салықинспекцияларын  ...  ...  ...  ... қос ... ... қашу туралы конвенцияны  қолдану жөнiндегiнормативтiк қҮқықтық ... ... ... ¶кiметi бағалау қызметiн жүзеге асыру,нарықтық қҮн немесе ... ... өзге де ... ... ...  ...  бағалау  қызметiне  ...  ... мен ... ... кезiнде пайда болатын ... ...  ... ... ... ...  ...  Республикасы  Заңының  ...  ...  ... мен ... ...  ...  ... және орта  бизнестiңсубъектiлерiне  салық салудың  ... ...  ... ...  ... арттыру мен көрсетiлген салада шағын  жәнеорта  бизнестi ...  үшiн ...  ... арасындағы  тепе-теңдiктi табуға мүмкiндiк ... ... ... ол ... ... ... Қазақстан Республикасының   салық ... ... және ... ... арасындағы  қаржы қатынастарының  жиынтығы,салықтар мен алымдар, салық салу ... мен ... ... ... ... ... ... салық салу органдары мен салық қызметi қҮрайды.Салық жүйесi мемлекет қаржы көздерiн жасақтаудың ең ... ... ... ел ... ... қҮруға, өндiрiстiң Үлғайып дамуынажәне  саяси –әлеуметтiк  шаралардың ...  iске ...  ... ... ... ... ... жүйесiн қалыптастыруғанегiз болатын келесiдей мiндеттi элементтерi бар:- ... ... ... ... салық заңдылықтарының жүйесi және принциптерi;- салық саясаттың принциптерi;- салықтардың бюджеттер бойынша бөлiну тәртiбi;- салықтық бақылаудың ... мен ... ... өндiрiстiң шарттары мен тәртiптерi;халықаралық екi рет салық салуды шешу проблемаларының нақты қадамдары.БҮрын соңды ... ... ... бiр ...  ... ... аталған салық жүйесiнiң түгелдей iргетасын қалаудан, яғни бәрiнжаңадан бастадық. Салық заңдарын дайындау, оны ... кез ... ... ... ... ... онда ... барлық тобыныңмүддесiн тепе-тең ... ... ... етiледi.  Елiмiздегi салықзаңдарының қалыптасуы ... ... ... ... мен ... ... ... бәрi жинақталып келiп, салық заңдарының көп жағдайда таластартыс шеңберiнде өрбуiне әкеледi. °у баста ... ... ... де, қателiктер де жеткiлiктi болады. Оған үкiметтiң ... ... ... ... де ... ... тигiзбей қойғанжоқ.Қазiргi  кезде экономика тҮрақтады.  Ең  ...  ол  ... ... тҮрақтануы мен, iшкi  жалпы  ... ...  ... ... өсуi де  мҮнайға дүниежүзiлiкбағаның өсуi де, салық жүйесiнiң бiр арнаға ... ... ... ... елдер аумағында Қазақстан мен  Ресейде  iшкi  өнiмөндiрiсiнiң көлемi ... ... ...  ... ТМД ... ... мөлшерi жағынан бiрiншi орынға шықты. Осы  оң  ... ... ... жаңа ... ... ... мүмкiндiкберiп отыр.Салық кодексiнiң жобасын талқылау барысында Парламент депутаттарытарапынан ... ... пен ... қҮн ... ... ... °леуметтiк салық 26 пайыздан -21 пайызға, қосымша  қҮнғасалынатын салық ставкасы 20 ... 16 ... ... ... ... төмендету бiздiң елiмiзде реформаны жүзеге асырудан берiтҮңыш рет қолданып отырғандығын айта кету керек. °рине, бҮл ... ... бҮл ... ... үшiн ... ... жасауға көмектеседi.°йтсе де, осы екi аралықта бюджет бiраз қаржыны  жоғалтады.  ... ... жабу  ... салу ... кеңейту арқылы,  көлеңкелi бизнесайналымының бiр бөлiгiн таза экономикаға  тарту ... ... ... алады. °леуметтiк салық ставкасын төмендету еңбек ақы мөлшерiнеде оңтайлы ықпал жасайды.Салық кодексi кәсiпкерлiктi дамытуға да ... үлес ... ... ... ... өте көп болғандығы жасырын емес. lшкi табыстың40 пайызына ... ... ... ... ...  жҮмыс iстегенi дебелгiлi. Сол себептен қабылданғалы отырған ... бiр  ... ... ... ... ... ... тетiктерi жеткiлiктi және ауыл шаруашылығы өнiмөндiрушiлерi ... ... ... ... ...  ...  ... фермерлердiң тағы да Үсынысы келiп түстi. Онда олар патентке ақытөлеудi жыл басында немесе тоқсан ... ... жыл ... егiн ... ... ... ... дегендi айтып отыр. Аталған Үсынысты ... ... ... ... ... ...  бҮрынғы салықтықзаңдардан айырмсашылығы қандай? Кодекстiң ең ... ... ... ... ... ... тҮтастай бiр жүйеге келтiрiледi.БҮрын үш заң болса, ендi ол ... ... ...  ... ... ... салықтың түрлерi нақты мағлҮматтар қамтып отыр. Ерекшебөлiмде ... ... ... ... салық алынатындығы сөз болады.  Алсалықты  әкiмшiлендiру  бөлiмiнде  қылмыстық,  ...  ... ... ... қатысты жауапкершiлiк мәселелерi, салық жүйесiнеқатысты заңды бҮзған жағдайда, ... ...  ...  тапқан.°сiресе, ауылшаруашылығы салысында патент арқылы жҮмыс iстеу енгiзiледi.Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн  ... ... ... ... салық таазайтылады. БҮл өз кезегiнде ауыл шаруашылығының өркендеуiне көмектесетiнiсөзсiз. Бiз жоғарыда ...  ... ... ...  мен ... ... төмендетiлдi.Кәсiпкерлiктi жиi тексеруге тосқауыл қойылып, алдағы уақытта жылынабiр рет тексеру жүргiзiлетiн болды.Салық кодексi экономикалық ғана ... ... мәнi бар ... ... ...  ...  ... бiрi  осы кодекспен астасыпжатыр. Кодекс  ... ... ... оны ... ... ... ... тиiмдiлiгiн арттыру үшiн үлкен жҮмыстар жүргiзуi тиiс.БҮл тҮрғыда үгiт -насихат жҮмыстарын жүргiзу де еркеше орын ... ... ... 2000 ж. N4 47-51б.]Қорытындылар мен ҮсыныстарНарықтық қатынастар жағдайында салықтарды мемлекет тек экономикалықәсер етушi ... ... ғана ... сонымен қатар қоғамдағы болып ... ... әсер ... ... ... ... пайдаланады.Салықтар өте күштi әлеуметтiк қҮрал болғандықтан оларды тиiмдi жәнеөз ... ... ... ... ...  принциптерiнсақтау керек. Ал мҮның барлығы салықтық инфрақҮрылымды ... ... ... ... ... ... ... және тағы да  басқалар ғылыминегiзделген бiлiмдi қажет етедi.Мемлекеттiң экономикасын көтеруде оның ... ... ... тҮрақты түрде төлейтiн жарналарының ықпалы үлкен. ...  ... ... ...  ... ...  жәнеқажеттiлiктердi қамтамасыз ету, сондай-ақ салық салудағы мәселелердi шешужолдарына бейiмделiп отырып, әр түрлi өзгерiстерге Үшырайды. ... ... ... ... және ... ...  ролi  де өзгерiпотырады. БҮл  бағытта ең ... ...  ...  ... да ...  ... арттыру. µқсас жағдайларда  салық салудыңшамамен тең тәртiбi қолданылатын болады. Салық салу механизiмi кез ... ... ... ... бiрi ... табылады. Салық салумемлекеттiк реттеудiң маңызды ... ... орын алып оның ... етуiнiңтиiмдiлiгiн әлеуметтiк және экономикалық саясатының жетiстiктерiне әкеледi.Сонымен, салық жүйесi Үлттық табысты  ... ... бола ...  Олар ...  ... ... ... iшкi Үлттық табыстың жалпы  көлемiнде  ...  ...  ...  ...  қамтамасыз  етiп  отырады.  Салықтарэкономикалық белсендiлiктi реттей отырып, ... ... де ... бҮл әсер ... ... табылады. Салынатын салықтармен әркет етеотырып, мемлекет капиталының қорлауына асқан ...  ...  ... ... шаралары әртүрлi  салалардың бәсекелесу ... ... ... ... ... ... жағдайлар жасапкәсiпорындардың   iс-әрекеттерiнiң   әлеуметтiк    ... ... ... ... және ... ... төлеу процесiнде белгiлi бiр қарымқатынасқа түседi. БҮл қарым қатынас дҮрыс, өзара тиiмдi әрi ... ...  ...  ... ... де  ... ... Салықтықжинауына әсер ететiн объективтi  және субъективтi ... бар. ... ... ...  кәсiпорындар  мен  мекемелер  ... ... ... ... ... оның ... жауапкершiлiктiңтөмендеуi, салық салу нормаларын бҮзу, салық жүйесiндегi ... ... тағы ... ... ... ...  кiрiс  бөлiгiн  көбейтугетырысады. Кәсiпкер де ... ... өз ... өз ... бiр ... қҮлшынбайды. Мiне, сондықтан да әр елдiң өз салық кодексi бар. ... ...  ...  ...  ...  ... ... әр-түрлi болып келедi. [N69-14б]Қазақстан Республикасындағы салық жүйесiнiң күрделi ... ... ... салуды жүйелi жолға қою қалыптасқан проблемаларды шешу үшiнкелесiдей шаралар Үсынылады:- салық қызметiн қатаң бақылауға алу;- ... ... ... ... ... ... ... мамандарды саралап алып, олардың ешбiр алаңсыз жҮмыс iстеуiнеморальдiк-материалдық жағдай жасау;- салықтық органдары салық төлеушiлерiмен интенсивтi байланыс орнатуқажет, ... ... ... ... ... ... жөн;- ең ... ауылшаруашылығы өндiрiстiк-өнеркәсiп және орта, кiшiкәсiпкерлiкке  ...  ...  ...  ...  ... ... қою ... салық төлеушiлерге белiглi бiрсалық жеңiлдiктерiн беру;- (Салық ... ... ... жедел iске қосу керек. Ол үшiнағартушылық, тәрбиелiк  және ... ... ...  ... ... ... мен жас  ...  арасындажүргiзiледi. Шаралардың мiндетi- жеткiншектердiң келешекте салық ... ... ... ... мақсатқа бағдар беру, сөйтiп олардыөркениеттi қоғамда жҮмыс iстеуге даярлау. Қорды түзу мақсаты- ... ... ... процесiн белсендi түрде ықпал ету.Сонымен қорыта келе, дипломдық жҮмысымда мен бҮл ... ...  ... ... ... жүйесiндегi салықтардың  үлессалмағын, ... ... ... ... мен  тәртiптерiн,алатын ролiн, барлық кемшiлiктерi мен жетiстiктерiн бiршама игердiм депсанаймын. Бiрақ, бҮл ... әлi де ... ... ... екендiгiнайта кетудi жөн көрiп отырмын.  ...  ...  ...  ... ... ... дамыту, алға қойған негiзгi өзектi мәселе  депайтсақ қателеспеген ... ...  ... ... ... Салық кодексi 2003 жыл қаңтар[20-32беттер]2. Ф.С. Сейдахметова. Налоги в Казахстане. Алмата, 20023. Р.Ф. Киров. Основы теорий переходной экономики. Киров, 19964. ... Г. ... ... и практика пользования( -Алматы,(Қаржы -қаражат(, 2000ж5. Ермекбаева Б.Ж. (Жалпы мемлекеттiк салықтар( / ... ... ... ... 2000ж, 1999ж N1-127. Мән берiлер мәселелер- Салық қызметi туралы, (Қаржы -қаражат(2000ж. N24-27б.8. ... и ... –2002 N1-129. ... ... РК. /Изд (Қаржы-қаражат(-1997г.10. А.И. Худяков.Налоговое право РК. Алматы жетi жарғы 200011. Дербисов Е.Ж., Ержанов С.Ж.  ...  в  ... ... 1999 ж.12. ... ... ... ... Зерде N3 2000ж.13. Салық жинауда салғырттық  болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы-қаражат1998/8.14. ... и ... ... 2000-6 6 стр. ... ... ... С. Новая налоговая политика ; Финансы Казакстана 1999-N6.16. (Дамудың бiр кепiлi салық( Заң және ... 2000 ж. N4 ... ... және ... ... ... ХХI ... жол 2000 ж. N218. (Мемлекеттiк салық саясаты( Заң ... 1999 жыл 3 ... ... ... ... көзi( Заң газетi 2000 жыл шiлде.20. (О налогах и других обязательных платежах в бюджет и ... РК ... и ... 1 ... 2000 г. ... ... ... РК- Алматы- (Қаржы-қаражат(.22. Нормативные акты  по финансам, ... ... ... ... ... Егемендi Қазақстан (Салық және  бюджетке түсетiн басқа мiндеттiтөлемдер ... ... ... ... 2000.2 ... Бухгалтерлiк бюллетенi, 2000ж, 1999ж N1-1225. Салық- халық несiбесi Еегемендi Қазақстан, 2000ж.1 қазан.26. Мән берiлер ... ... ... ... (Қаржы -қаражат(2000ж. N24-27б.27. Аудит и налогооблажение –2000 N1-1228. Деловой мир ... ... N3,с 20-2229. ... ... РК. /Изд ...  ... –қаражат 12-1999ж. Д. Ысқақов lлгерiлеу бар,  ... ... ... салғырттық  болмасын. Қ. Ашутов. Қаржы-қаражат1998/8.32. Экономика и право Казахстана 2000-6 6 стр. ... ... ... Налоги и налогооблажение. Алматы 1995г.34. (Есенбаев М. На пути к новой системе : ... с ... ... зам. ... С. ... правда—2001г-9-июля35. (Салық және бюджет саясаты( Қазақстан ХХI ғасырға жол 2000 ж. N2(36. ... Е. ...  ...  ''Казахстан  экономика  ижизнь—2000г .37. журнал ''Финансы икредит'' N 11. 1999 год.38. ... С.М. ... и ... ... ... ... ... 2000год.----------------------- 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні49 бет
Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі43 бет
Қазақстан Республикасы салық жүйесіндегі меншікке салынатын салықтардың экономикалық мәні43 бет
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің даму бағыттары және оларға мемлекеттік әсер ету жүйесіндегі салықтардың ролі66 бет
Жергілікті салықтардың рөлі және жетілдіру жолдары65 бет
Салық жүйесінің қалыптасуының теориялық аспектілері68 бет
Салық жүйесіндегі жанама салықтар65 бет
Салық салу ісі - кәсіпорындардың бюджетпен қатынасы ретінде69 бет
Салық әкімшілігі37 бет
Сыртқы экономикалық қызметті салықтық реттеу46 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь