Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»


Мазмұны
бет

1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы .
2. Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 5
3. Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)
9
4. Лекциялық кешен
5. Практикалық (семинар) сабақ тапсырмаларын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
6. Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
7. Студенттің оқытушының басшылығымен өздік жұмыстарды орындауы бойынша әдістемелік нұсқау
8. Студенттің өздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау
9. Пәннің оқу.әдістемелік қамтамасыз етілу картасы

10. Курстық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
7.Пәннің мазмұны

Тақырып 1. Кәсіпкерлікті (бизнесті) болжау және жоспарлау негіздері
Шағын және орта бизнес түсінігі мен ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің даму теориясы. ҚР шағын және орта бизнестің дамуы ҚР шағын және орта бизнесті мемлекеттің қолдауы Шағын және орта бизнесті дамыту Бағдарламалары

Такырып 2. Бизнес жоспардың мазмұны мен құрлымы. Резюме
Бизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара корреспонденциялануы.
Бизнес-жоспардың әрбір бөлімінің ұсынылатын іс-шаралардың экономикалық бағасы.
Жобаның мақсаттары, қандай проблемалар шешілетіні және сыртқы ортаның даму қажеттіліктерінің қанағатандырылуы нақты көрсетілуі.
Резюменің ақпараттық сыйымдылығы потенциалды инвесторлар үшін жеткілікті және сенімді болуы.
Резюменің соңғы беті болашақта жобадан күтілетін қаржылық нәтижелері
Такырып 3. Компания туралы мінездеме
Фирма қазметінің негізгі бағыттары мен мақсаттары, бизнес тарихы, жоба тиесілі өнеркәсіп саласы сипаттамасы Ағымдағы жағдай және оның даму тенденциясы
фирма болашақта сатып алушыларға ұсынатын және соларды өндіру үшін бүкіл жоба жасалған тауарлар сипатталады. өндірісітің құлдыраңуы кезінде өз бизнесі үшін минималды кооперация мен сырттан жеткізуді талдап ететін және бастапқа шикізат пен материалдың кең ауыстырылымдығына қол жетімді тауарды өндіруді таңдаған кәсіпкер дұрыс жұмыс жүргізеді. Тұтынушылар талғамдарының өзгеру ін ескеру.

Такырып 4. Өнімдер мен қызметтер
Өнімнің негізгі мінездемесін сипаттау. Өнім өндіруге қажетті технологиялардың кейбір аспектілері. Өткізу рыногын талдау

Тақырып 5 Нарықты талдау мен маркетингтік стратегия
Рынок және маркетинг барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты сегменттеу.
Рыноктық сегменттерін қамту туралы шешім.
Айтарлықтай тартымды сегменттерді таңдау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Маркетингтік стратегия. Баға қалыптастыру.
Сұранысты анықтау.

Тақырып 6. Өндірістік жоспар
Мекемелер мен бөлшектер бойынша өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын қалыптастыратын кәсіпорынның шығындарын экономикалық сыныптау. Өзіндік құнның құрамы мен құрылымының салалық ерекшеліктері.
Шығын деңгейлерінің көрсеткіші, оларды төмендетудің жолдары. Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін шығындарға бақылау жасау.
Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін шығындардың есебі.
Тауарлық шығарылым бойынша және өткізілген өнімге кететін шығындарды жоспарлау.

Тақырып 7. Қаржылық жоспар
Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен ұстанымдары.
Қаржылық жоспарлаудың негізгі әдістері. Қаржылық жоспарлаудың өндірістік жоспарлардың көрсеткіштерімен өзара байланысы.
Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы жоспары.
Қаржылық жоспардың жүйесі мен құрылымы. Қаржы жоспарын құру, қарастыру және бекіту тәртібі.
Келешегі бар қаржылық жоспарлау. Қысқа мерзімдік қаржылық жоспарлау.
Табыстар мен шығындардың, кірістер мен шығынға батудың жоспары. Қарыз бен пайыздардың негізгі сомасын қайтаруды жоспарлау. Ақша қаражаттарының ағымын жоспарлау.

Тақырып 8. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау (мүліктік жағдайы, таратылуы және қаражат төлей алуы, іскер белсенділігі, тиімділігі, қаржылық төзімділігі, қор нарығындағы құнды қағаздардың жағдайы). Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы. Қаржылық стратегияның міндеттері мен кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары.

Тақырып 9. Инвестициялық жобаның бағалау және оны қаржыландыру Инвестициялық жобалардың түрлері мен оларға қойылатын талаптар.Қаражатты салудың жобасының құнының анықталуы.Шынайы қаржатты салу жобасының тиімділігінің бағалануы.Шынайы инвестициялық жобалардың қаупін бағалау.Қысқа мерзімдіқаржылық инвестицияларды бағалау.Қаржылық активтер портфелін басқару ерекшеліктері. Портфельді инвестициялау принциптеріПортфельге қосылатын акциялардың бағалануыИнвестициялық портфельді оптимизациялау

Тақырып 10. Жобаның ел экологиясына және экономикасына тигiзетiн әсерiн анықтау.
Жобаның ел экономикасы және экологиясына тигiзетiн әсерi. Жобаның барлық қатысушылар үшiн әкелетiн пайдасы. Жобаны жүзеге асыруда потенциалдық инвесторлардың табысы. Жобаның қоршаған ортаға әкелетiн салдары . Өндiрiстiң табиғатқа терiс салдарын жою шаралары. Шараларды қаржыландыру көлемiн жоспарлау
Негізгі оқу әдебиеттер:
1. Эрик С.Зигель, Лорен А. И др. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана/ Пер. с англ.- М.: Джон Уайли энд Санз», 2005.-224с.
2. Ким И.Г., Тарапунова Т.С. Как разработать бизнес-план. Методическое пособие-Алматы: Издательский дом «LEM»,2007.- 84с.
3. Бизнес-планирование. Под ред. В.М. Попова и С.И.Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2005 – 670с.
4. Бизнес-план. Методические материалы. Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 78с.
5. Бизнес-план или как повысить доходность вашего предприятия. Американская школа управления. – 32с.

Қосымша оқу әдебиеттер:
6. Антикризисное управление: Учебник/ под ред Э.М.Короткова.-М.: Инфра –М, 2000.-432с.
7. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. М.: Ось-89, 1995.
8. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: учебн.пособие. М.:Изд.»Дело и сервис», 2004.-160с.
9. Беляев С.Г., Кошкин В.И. Теория и практика антикризисного управления. М.: изд.объед. «Юнити», 2006.
10. Белолипетский В.Г. Финансы фирмы: учебн.пособие. М.: Инфра –М, 2000
Горемыкин В.А., Богомолов А.В. Бизнес план. Методика разработки. 25
Нормативтік-құқықтық база:
11. Закон РК «Об акционерных обществах».
12. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
13. Закон РК “О рынке ценных бумаг”
14. Закон РК «О финансовом лизинге»
15. Закон РК «О банкротстве»
Мерзімді әдебиеттер:
16. Информационный бюллетень Министерство финансов РК.
17. Қаржы-қаражат –Финансы Казахстана.
18. Рынок ценных бумаг Казахстана- ежемесячный журнал.
19. Статистический бюллетень Минфина РК.
20. Статистический бюллетень Национального банка РК.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 135 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!







Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Казахский
экономический университет им Т. Рыскулова


Бекітілді

Университеттің
оқу-
әдістемелік кеңесінде

________________________________
(протокол № ___
от ___ _______ 2011 ж.)

________ ОӘК төр ағасы
э.ғ.д., профессор Арыстанова С.С.

Пәннің оқу-әдістемелік кешені
(ПОӘК)

Пәннің аталуы: Бизнесті моделдеу

Мамандығы: Қаржы 050509

АЛМАТЫ
2011

Қаржы кафедрасының оқу-әдістемелік секциясының мәжілісінде қарастырылып
бекітілген

протокол № ____ ___ ________ 2011г.

Кафедра меңгерушісі __________________ э.ғ.д., профессор Интыкбаева
С.Ж.

Қаржы және есеп факультетінің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде
қарастырылған

протокол № ____ ___ ________ 2011_ г.

Қаржы және есеп факультетінің оқу-әдістемелік бюросының төр ағасыП

э.ғ.к., доцент ___________________________ Базарбаев А.О..

Мазмұны
бет

Пәннің типтік оқу бағдарламасы -
Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 5
Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы) 9
Лекциялық кешен
Практикалық (семинар) сабақ тапсырмаларын орындау бойынша
әдістемелік нұсқау
Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
Студенттің оқытушының басшылығымен өздік жұмыстарды орындауы
бойынша әдістемелік нұсқау
Студенттің өздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
Курстық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау





Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

____Қаржы_______________________ факультеі
_____Қаржы_______________________ кафедрасы



Пән бойынша оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы

Пәннің атауы: Бизнесті моделдеу

Мамандық: 050509 – Қаржы

Оқыту нысаны: күндізгі

Пән коды _____________

Оқыту түрлері
Күндізгі Кешкі Сыртқы
Барлық кредит 3 3 3
Курс 3 2 3
Семестр 5 4 8
Емтихан (семестр) 5 4 8
Дәріс, сағат 30 15 10
Практика (семинар) сабақтары 15 15 5
(сағат)
Лабораторлық сабактар (сағат)
СӨӨЖ(сағат) 30 15 10
СӨЖ (сағат) 60

АЛМАТЫ 2011

1. Оқытушы Болатханова З. А., э.ғ.к.,доцент.
туралы ақпарат Қ.Сатпаев атындағы Қазақ-Ұлттық Техникалық –Университет,
1975ж., инженер- экономист. Аспирантура – Қазақ Ұлттық
Академиясы.

2. Курстың аталған пәнді оқу үшін студенттерге келесі негіздерді
алдыңғы оқып – білу қажет:
реквизиті қаржы рестурстар және олардың ағыны туралы басқару
шешімдер нәтижелігін анықтайтын әдістер мен критерилерді
білу және тәжірибеде қолдану;
өндірісті, адам ресурстарын, қаржыны басқарудың жалпы
жолдары;
менеджмент пен маркетингтің теоретикалық негіздері;
талдаудың математикалық және статистикалық әдістері.
3. Курстың аталған курсты өткеннен кейін келесі теоретикалық және
кейінгі тәжірибелік негіздерге ие болады:
реквизиті кәсіпорынның даму стратегиясы мен миссиясын құрастыру;
кез келген компанияның қаржылық, өндірістік және
инвестициялық ісін бағалау мен жоспарлау;
компанияның бизнес және инвестициялық жоспарларын
құрастыру;
компанияның қаржы ресурстарын пайдалану нәтижелігін және
қаржы шаруашылық ісін талдау жасау, соның негізінде
басқару шешімдер қабылдау;
кризистік жағдайдан шығу жолдарын ойластыру және компания
ісін жетілдіру;
ақша ағынымен тәуекелдерді, инфляцияны, капиталды қарызға
беру және инвестициялау кезіндегі табыстар мен
проценттерді бағалау, оны жоспарлар мен болжамдар
құрастыру кезінде қолдану.
4. Курсты оқу – компанияның бизнес жоспарын құру, және қаржылық
мақсаты жоспарын ұйымдастыру негіздерін меңгеруінде студенттердің
теориялық және практикалық дайындығы. Қаржылық
тұрақтылыққа жету мақсатында олардың ықшамдалуын және
нәтижелі басқаруын, таза табыстың, меншіктің артуын және
персоналдың әлеуметтік жағдайын қамтамасыз ету.
5. Курстың
міндеттері бизнесті жоспарлау категориялық түсініктеме аппаратын
қарастыру;
компаниялардың стратегиясын негіздеу, миссиялары мен
мақсаттарын анықтау;
бәсекелес компаниялар мен сатып алушыларды, нарықты
талдау;
өнім немесе қызметтің бағасын анықтау;
менеджментті, өндірістік, маркетингтік және қаржылық
жоспарды бағалау;
қаржыландыру стратегиясын негіздеу;
бизнес-жоспарды құрастыру әдістемесін үйрену.


7.Пәннің мазмұны

Тақырып 1. Кәсіпкерлікті (бизнесті) болжау және жоспарлау негіздері
Шағын және орта бизнес түсінігі мен ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің даму
теориясы. ҚР шағын және орта бизнестің дамуы ҚР шағын және орта бизнесті
мемлекеттің қолдауы Шағын және орта бизнесті дамыту Бағдарламалары

Такырып 2. Бизнес жоспардың мазмұны мен құрлымы. Резюме
Бизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара корреспонденциялануы.
Бизнес-жоспардың әрбір бөлімінің ұсынылатын іс-шаралардың экономикалық
бағасы.
Жобаның мақсаттары, қандай проблемалар шешілетіні және сыртқы ортаның даму
қажеттіліктерінің қанағатандырылуы нақты көрсетілуі.
Резюменің ақпараттық сыйымдылығы потенциалды инвесторлар үшін жеткілікті
және сенімді болуы.
Резюменің соңғы беті болашақта жобадан күтілетін қаржылық
нәтижелері
Такырып 3. Компания туралы мінездеме
Фирма қазметінің негізгі бағыттары мен мақсаттары, бизнес тарихы, жоба
тиесілі өнеркәсіп саласы сипаттамасы Ағымдағы жағдай және оның даму
тенденциясы
фирма болашақта сатып алушыларға ұсынатын және соларды өндіру үшін бүкіл
жоба жасалған тауарлар сипатталады. өндірісітің құлдыраңуы кезінде өз
бизнесі үшін минималды кооперация мен сырттан жеткізуді талдап ететін және
бастапқа шикізат пен материалдың кең ауыстырылымдығына қол жетімді тауарды
өндіруді таңдаған кәсіпкер дұрыс жұмыс жүргізеді. Тұтынушылар талғамдарының
өзгеру ін ескеру.

Такырып 4. Өнімдер мен қызметтер

Өнімнің негізгі мінездемесін сипаттау. Өнім өндіруге қажетті
технологиялардың кейбір аспектілері. Өткізу рыногын талдау

Тақырып 5 Нарықты талдау мен маркетингтік стратегия
Рынок және маркетинг барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты сегменттеу.
Рыноктық сегменттерін қамту туралы шешім.
Айтарлықтай тартымды сегменттерді таңдау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Маркетингтік стратегия. Баға қалыптастыру.
Сұранысты анықтау.

Тақырып 6. Өндірістік жоспар
Мекемелер мен бөлшектер бойынша өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік
құнын қалыптастыратын кәсіпорынның шығындарын экономикалық сыныптау.
Өзіндік құнның құрамы мен құрылымының салалық ерекшеліктері.
Шығын деңгейлерінің көрсеткіші, оларды төмендетудің жолдары. Өнімдерді
өндіру мен өткізуге кететін шығындарға бақылау жасау.
Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін шығындардың есебі.
Тауарлық шығарылым бойынша және өткізілген өнімге кететін шығындарды
жоспарлау.

Тақырып 7. Қаржылық жоспар
Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен ұстанымдары.
Қаржылық жоспарлаудың негізгі әдістері. Қаржылық жоспарлаудың өндірістік
жоспарлардың көрсеткіштерімен өзара байланысы.
Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы жоспары.
Қаржылық жоспардың жүйесі мен құрылымы. Қаржы жоспарын құру, қарастыру және
бекіту тәртібі.
Келешегі бар қаржылық жоспарлау. Қысқа мерзімдік қаржылық жоспарлау.
Табыстар мен шығындардың, кірістер мен шығынға батудың жоспары. Қарыз бен
пайыздардың негізгі сомасын қайтаруды жоспарлау. Ақша қаражаттарының ағымын
жоспарлау.

Тақырып 8. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау (мүліктік жағдайы, таратылуы және
қаражат төлей алуы, іскер белсенділігі, тиімділігі, қаржылық төзімділігі,
қор нарығындағы құнды қағаздардың жағдайы). Кәсіпорынның қаржылық
стратегиясы. Қаржылық стратегияның міндеттері мен кәсіпорынның қаржылық
тұрақтылыққа жету жолдары.

Тақырып 9. Инвестициялық жобаның бағалау және оны қаржыландыру
Инвестициялық жобалардың түрлері мен оларға қойылатын талаптар.Қаражатты
салудың жобасының құнының анықталуы.Шынайы қаржатты салу жобасының
тиімділігінің бағалануы.Шынайы инвестициялық жобалардың қаупін
бағалау.Қысқа мерзімдіқаржылық инвестицияларды бағалау.Қаржылық активтер
портфелін басқару ерекшеліктері. Портфельді инвестициялау
принциптеріПортфельге қосылатын акциялардың бағалануыИнвестициялық
портфельді оптимизациялау

Тақырып 10. Жобаның ел экологиясына және экономикасына тигiзетiн әсерiн
анықтау.
Жобаның ел экономикасы және экологиясына тигiзетiн әсерi. Жобаның барлық
қатысушылар үшiн әкелетiн пайдасы. Жобаны жүзеге асыруда потенциалдық
инвесторлардың табысы. Жобаның қоршаған ортаға әкелетiн салдары .
Өндiрiстiң табиғатқа терiс салдарын жою шаралары. Шараларды қаржыландыру
көлемiн жоспарлау

8. Календарлық- тақырыптық жоспар

кү нді згі сыр тқы
ДәріспрактиСОӨЖ СӨЖ ДәріспрактСӨӨЖ
ка ика
Кәсіпкерлікті 3 2 3 6 1 0,5 1
(бизнесті) болжау
және жоспарлау
негіздері
Бизнес жоспардың 3 1 3 6 1 0,5 1
мазмұны мен
құрлымы. Резюме
Компания туралы 3 1 3 6 1 0,5 1
мінездеме
Өнімдер мен 3 1 3 6 1 0,5 1
қызметтер
Нарықты талдау мен 3 2 3 6 1 0,5 1
маркетингтік
стратегия
Өндірістік жоспар 3 2 3 6 1 0,5 1
Қаржылық жоспар 5 2 3 6 1 0,5 1
.Кәсіпорынның 3 2 3 6 1 0,5 1
қаржылық жағдайын
бағалау.
Ин вестициялық 4 2 3 6 1 0,5 1
жобаны бағалау және
оны қаржыландыру
10 .Жобаның ел 3 1 2 6 1 0,5 1
экологиясына және
экономикасына
тигiзетiн әсерiн
анықтау.
Барлығы 30 15 30 60 10 5 10

9. Бизнесті моделдеу пәнінің дәріс және практика жоспары
№ Тақырыптың атауы Тақырыптың мазмұны
Кәсіпкерлікті Шағын және орта бизнес түсінігі мен
(бизнесті) болжау және ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің даму теориясы.
жоспарлау негіздері ҚР шағын және орта бизнестің дамуы ҚР шағын
және орта бизнесті мемлекеттің қолдауы Шағын
және орта бизнесті дамыту Бағдарламалары
Бизнес жоспардың мазмұныБизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара
мен құрлымы. Резюме корреспонденциялануы.
Бизнес-жоспардың әрбір бөлімінің ұсынылатын
іс-шаралардың экономикалық бағасы.
Резюмеде жобаның мақсаттары, қандай
проблемалар шешілетіні және сыртқы ортаның
даму қажеттіліктерінің қанағатандырылуы нақты
көрсетілуі.
Резюменің ақпараттық сыйымдылығы потенциалды
инвесторлар үшін жеткілікті және сенімді
болуы.
Резюменің соңғы беті болашақта жобадан
күтілетін қаржылық нәтижелерге арналады.
Компания туралы Бөлім ағымдағы мезетте бизнесті талдаудан
мінездеме басталады, фирма қазметінің негізгі бағыттары
мен мақсаттары, бизнес тарихы, жоба тиесілі
өнеркәсіп саласы сипаттамасын көрсетеді.
Ағымдағы жағдай және оның даму тенденциясы
көрсетіледі.
Бөлімде фирма болашақта сатып алушыларға
ұсынатын және соларды өндіру үшін бүкіл жоба
жасалған тауарлар сипатталады. өндірісітің
құлдыраңуы кезінде өз бизнесі үшін минималды
кооперация мен сырттан жеткізуді талдап
ететін және бастапқа шикізат пен материалдың
кең ауыстырылымдығына қол жетімді тауарды
өндіруді таңдаған кәсіпкер дұрыс жұмыс
жүргізеді. Тұтынушылар талғамдарының тез
өзгеруіне байланысты, технологиялар және
фирманың бәсекелестік жағдайлары тұтынушылар
жаңа жетілген тауарларды күтетіндіктен
нарықтағы тауарларға сүйене алмайды.
Өнімдер мен қызметтер Өнім өндіруге қажетті технологиялардың кейбір
аспектілерін көрсетіледі. Бұл бөлім
түсінікті, нақты маман еместердің түсінуі
үшін жеткілікті сөзбен жазылады.
Өнімнің негізгі мінездемесін сипаттау кезінде
техникалық толықтылыққа емес, ал осы өнімнің
потенциалды тұтынушыларға беретін
артықшылықтарына акцент жасалады.
Технологиялық процестің тереңдетілген
ақпараты Өндірістік жоспар бөлімінде
немесе қосымша бөлімде беріледі.
Нарықты талдау мен Өткізу рыногын талдау. Рынок және маркетинг
маркетингтік стратегия барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты
сегменттеу.
Рыноктық сегменттерін қамту туралы шешім.
Айтарлықтай тартымды сегменттерді таңдау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Маркетингтік стратегия. Баға қалыптастыру.
Сұранысты анықтау.
Өндірістік жоспар Мақалалар мен бөлшектер бойынша өнімнің,
жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын
қалыптастыратын кәсіпорынның шығындарын
экономикалық сыныптау. Өзіндік құнның құрамы
мен құрылымының салалық ерекшеліктері.
Шығын деңгейлерінің көрсеткіші, оларды
төмендетудің жолдары. Өнімдерді өндіру мен
өткізуге кететін шығындарға бақылау жасау.
Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін
шығындардың есебі.
Тауарлық шығарылым бойынша және өткізілген
өнімге кететін шығындарды жоспарлау.
Қаржылық жоспар Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен
ұстанымдары.
Қаржылық жоспарлаудың негізгі әдістері.
Қаржылық жоспарлаудың өндірістік жоспарлардың
көрсеткіштерімен өзара байланысы.
Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы
жоспары.
Қаржылық жоспардың жүйесі мен құрылымы. Қаржы
жоспарын құру, қарастыру және бекіту тәртібі.

Келешегі бар қаржылық жоспарлау. Қысқа
мерзімдік қаржылық жоспарлау.
Табыстар мен шығындардың, кірістер мен
шығынға батудың жоспары. Қарыз бен
пайыздардың негізгі сомасын қайтаруды
жоспарлау. Ақша қаражаттарының ағымын
жоспарлау.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы.
Кәсіпорынның қаржылық Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
жағдайын бағалау (мүліктік жағдайы, таратылуы және қаражат
төлей алуы, іскер белсенділігі, тиімділігі,
қаржылық төзімділігі, қор нарығындағы құнды
қағаздардың жағдайы).
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы. Қаржылық
стратегияның міндеттері мен кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары.
Инвестициялық жобаның Инвестициялық жобалардың түрлері мен оларға
нәтижелігін бағалау жәнеқойылатын талаптар.
оны қаржыландыру Қаражатты салудың жобасының құнының
анықталуы.
Шынайы қаржатты салу жобасының тиімділігінің
бағалануы.
Шынайы инвестициялық жобалардың қаупін
бағалау.
Қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларды
бағалау.
Қаржылық активтер портфелін басқару
ерекшеліктері
Портфельді инвестициялау принциптері
Портфельге қосылатын акциялардың бағалануы
Инвестициялық портфельді оптимизациялау
Жобаның ел экологиясына Жобаның ел экономикасы және экологиясына
және экономикасына тигiзетiн әсерi. Жобаның барлық қатысушылар
тигiзетiн әсерiн үшiн әкелетiн пайдасы. Жобаны жүзеге асыруда
анықтау. потенциалдық инвесторлардың табысы. Жобаның
қоршаған ортаға әкелетiн салдары . Өндiрiстiң
табиғатқа терiс салдарын жою шаралары.
Шараларды қаржыландыру көлемiн жоспарлау


10.Практика сабағын өткізу жоспары

№ Тапсырманың аты Бақылау түрі Тапсыру аптасы мен
сағаттары
Кәсіпкерлі істі Эссе, кроссворд 2
(бизнесті) болжау
және жоспарлау
негіздері
Бизнес жоспардың Тест, коллоквиум 3
мазмұны мен
құрлымы. Резюме
Компания туралы Коллоквиум 4
мінездеме
Өнімдер мен Коллоквиум 5
қызметтер
Нарықты талдау Коллоквиум 6
мен маркетингтік
стратегия
Өндірістік жоспарКоллоквиум 7
Қаржылық жоспар Реферат, сұрау 8
Кәсіпорынның Реферат, сұрау 11
қаржылық жағдайын
бағалау
Инвестициялық Конспект, сұрау 12
жобаның
нәтижелігін
бағалау және оны
қаржыландыру
Жобаның ел Коллоквиум 14
экологиясына және
экономикасына
тигiзетiн әсерiн
анықтау.

11 СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру графигі:

№ Тапсырманың аты Бақылау түрі Тапсыру аптасы мен
сағаттары
1 Кәсіпкерлі істі Эссе, кроссворд 2
(бизнесті) болжау
және жоспарлау
негіздері
2 Бизнес жоспардың Тест, коллоквиум 3
мазмұны мен
құрлымы. Резюме
3 Компания туралы 4
мінездеме
4 Өнімдер мен Коллоквиум 5
қызметтер
5 Нарықты талдау Коллоквиум 6
мен маркетингтік
стратегия
6 Өндірістік жоспарКоллоквиум 7
7 Қаржылық жоспар Реферат, сұрау 8
8 Кәсіпорынның Реферат, сұрау 9
қаржылық жағдайын
бағалау
9 Инвестициялық Конспект, сұрау 12
жобаның
нәтижелігін
бағалау және оны
қаржыландыру
10 Жобаның ел Реферат, сұрау 14
экологиясына және
экономикасына
тигiзетiн әсерiн
анықтау.

12. Әдебиеттер тізімі:
Негізгі оқу әдебиеттер:
1. Эрик С.Зигель, Лорен А. И др. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению
бизнес-плана Пер. с англ.- М.: Джон Уайли энд Санз, 2005.-224с.
2. Ким И.Г., Тарапунова Т.С. Как разработать бизнес-план. Методическое
пособие-Алматы: Издательский дом LEM,2007.- 84с.
3. Бизнес-планирование. Под ред. В.М. Попова и С.И.Ляпунова. – М.:
Финансы и статистика, 2005 – 670с.
4. Бизнес-план. Методические материалы. Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.:
Финансы и статистика, 2005. – 78с.
5. Бизнес-план или как повысить доходность вашего предприятия.
Американская школа управления. – 32с.

Қосымша оқу әдебиеттер:
6. Антикризисное управление: Учебник под ред Э.М.Короткова.-М.: Инфра
–М, 2000.-432с.
7. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры,
связанные с банкротством. М.: Ось-89, 1995.
8. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: учебн.пособие.
М.:Изд.Дело и сервис, 2004.-160с.
9. Беляев С.Г., Кошкин В.И. Теория и практика антикризисного управления.
М.: изд.объед. Юнити, 2006.
10. Белолипетский В.Г. Финансы фирмы: учебн.пособие. М.: Инфра –М, 2000
Горемыкин В.А., Богомолов А.В. Бизнес план. Методика разработки. 25
Нормативтік-құқықтық база:
11. Закон РК Об акционерных обществах.
12. Закон РК О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью
13. Закон РК “О рынке ценных бумаг”
14. Закон РК О финансовом лизинге
15. Закон РК О банкротстве
Мерзімді әдебиеттер:
16. Информационный бюллетень Министерство финансов РК.
17. Қаржы-қаражат –Финансы Казахстана.
18. Рынок ценных бумаг Казахстана- ежемесячный журнал.
19. Статистический бюллетень Минфина РК.
20. Статистический бюллетень Национального банка РК.

Пән бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасы
(Силлабус)

Пәннің атауы: Бизнесті моделдеу

Мамандық: 050509 – Қаржы

Оқыту нысаны: күндізгі

Пән коды _____________

Оқыту түрлері
Күндізгі Кешкі Сыртқы
Барлық кредит 3 3 3
Курс 3 2 3
Семестр 5 4 8
Емтихан (семестр) 5 4 8
Дәріс, сағат 30 15 10
Практика (семинар) сабақтары 15 15 5
(сағат)
Лабораторлық сабактар (сағат)
СӨӨЖ(сағат) 30 15 10
СӨЖ (сағат) 60

Алматы 2011

1. Оқытушы Болатханова З. А., э.ғ.к.,доцент.
туралы ақпарат Қ.Сатпаев атындағы Қазақ-Ұлттық Техникалық –Университет,
1975ж., инженер- экономист. Аспирантура – Қазақ Ұлттық
Академиясы.

2. Курстың аталған пәнді оқу үшін студенттерге келесі негіздерді
алдыңғы оқып – білу қажет:
реквизиті қаржы рестурстар және олардың ағыны туралы басқару
шешімдер нәтижелігін анықтайтын әдістер мен критерилерді
білу және тәжірибеде қолдану;
өндірісті, адам ресурстарын, қаржыны басқарудың жалпы
жолдары;
менеджмент пен маркетингтің теоретикалық негіздері;
талдаудың математикалық және статистикалық әдістері.
3. Курстың аталған курсты өткеннен кейін келесі теоретикалық және
кейінгі тәжірибелік негіздерге ие болады:
реквизиті кәсіпорынның даму стратегиясы мен миссиясын құрастыру;
кез келген компанияның қаржылық, өндірістік және
инвестициялық ісін бағалау мен жоспарлау;
компанияның бизнес және инвестициялық жоспарларын
құрастыру;
компанияның қаржы ресурстарын пайдалану нәтижелігін және
қаржы шаруашылық ісін талдау жасау, соның негізінде
басқару шешімдер қабылдау;
кризистік жағдайдан шығу жолдарын ойластыру және компания
ісін жетілдіру;
ақша ағынымен тәуекелдерді, инфляцияны, капиталды қарызға
беру және инвестициялау кезіндегі табыстар мен
проценттерді бағалау, оны жоспарлар мен болжамдар
құрастыру кезінде қолдану.
4. Курсты оқу – корпорация қаржысын ұйымдастыру негіздерін меңгеруінде
мақсаты студенттердің теориялық жктикалық дайындығын, қаржылық
тұрақтылыққа жету мақсатында олардың ықшамдалуын және
нәтижелі басқаруын, алынған таза табыстың
максимизациялауын, меншіктің артуын және компания
иесілерінің әл-ауқаттылығын қамтамасыз ету.
5. Курстың
міндеттері қазіргі кезеңде бизнесті жоспарлау категориялық
түсініктеме аппаратын қарастыру;
нарықтық стратегияны негіздеу, миссиялары мен мақсаттары;
бәсекелес компаниялар мен сатып алушыларды, нарықты
талдау;
өнім немесе қызметтің бағасын анықтау;
менеджментті, өндірістік, маркетингтік және қаржылық
жоспарды бағалау;
қаржыландыру стратегиясын негіздеу;
бизнес-жоспарды құрастыру әдістемесін үйрену.


7.Пәннің мазмұны

Тақырып 1. Кәсіпкерлі істі (бизнесті) болжау және жоспарлау негіздері
Шағын және орта бизнес түсінігі мен ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің даму
теориясы. ҚР шағын және орта бизнестің дамуы ҚР шағын және орта бизнесті
мемлекеттің қолдауы Шағын және орта бизнесті дамыту Бағдарламалары

Такырып 2. Бизнес жоспардың мазмұны мен құрлымы. Резюме
Бизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара корреспонденциялануы.
Бизнес-жоспардың әрбір бөлімінің ұсынылатын іс-шаралардың экономикалық
бағасы.
Жобаның мақсаттары, қандай проблемалар шешілетіні және сыртқы ортаның даму
қажеттіліктерінің қанағатандырылуы нақты көрсетілуі.
Резюменің ақпараттық сыйымдылығы потенциалды инвесторлар үшін жеткілікті
және сенімді болуы.
Резюменің соңғы беті болашақта жобадан күтілетін қаржылық
нәтижелері
Такырып 3. Компания туралы мінездеме
Фирма қазметінің негізгі бағыттары мен мақсаттары, бизнес тарихы, жоба
тиесілі өнеркәсіп саласы сипаттамасы Ағымдағы жағдай және оның даму
тенденциясы
фирма болашақта сатып алушыларға ұсынатын және соларды өндіру үшін бүкіл
жоба жасалған тауарлар сипатталады. өндірісітің құлдыраңуы кезінде өз
бизнесі үшін минималды кооперация мен сырттан жеткізуді талдап ететін және
бастапқа шикізат пен материалдың кең ауыстырылымдығына қол жетімді тауарды
өндіруді таңдаған кәсіпкер дұрыс жұмыс жүргізеді. Тұтынушылар талғамдарының
өзгеру ін ескеру.

Такырып 4. Өнімдер мен қызметтер

Өнімнің негізгі мінездемесін сипаттау. Өнім өндіруге қажетті
технологиялардың кейбір аспектілері. Өткізу рыногын талдау

Тақырып 5 Нарықты талдау мен маркетингтік стратегия
Рынок және маркетинг барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты сегменттеу.
Рыноктық сегменттерін қамту туралы шешім.
Айтарлықтай тартымды сегменттерді таңдау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Маркетингтік стратегия. Баға қалыптастыру.
Сұранысты анықтау.

Тақырып 6. Өндірістік жоспар
Мекемелер мен бөлшектер бойынша өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік
құнын қалыптастыратын кәсіпорынның шығындарын экономикалық сыныптау.
Өзіндік құнның құрамы мен құрылымының салалық ерекшеліктері.
Шығын деңгейлерінің көрсеткіші, оларды төмендетудің жолдары. Өнімдерді
өндіру мен өткізуге кететін шығындарға бақылау жасау.
Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін шығындардың есебі.
Тауарлық шығарылым бойынша және өткізілген өнімге кететін шығындарды
жоспарлау.

Тақырып 7. Қаржылық жоспар
Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен ұстанымдары.
Қаржылық жоспарлаудың негізгі әдістері. Қаржылық жоспарлаудың өндірістік
жоспарлардың көрсеткіштерімен өзара байланысы.
Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы жоспары.
Қаржылық жоспардың жүйесі мен құрылымы. Қаржы жоспарын құру, қарастыру және
бекіту тәртібі.
Келешегі бар қаржылық жоспарлау. Қысқа мерзімдік қаржылық жоспарлау.
Табыстар мен шығындардың, кірістер мен шығынға батудың жоспары. Қарыз бен
пайыздардың негізгі сомасын қайтаруды жоспарлау. Ақша қаражаттарының ағымын
жоспарлау.

Тақырып 8.Кәсіпорынды қаржылық талдау. Қарыз алушының несие алу
қабілеттілігін бағалау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау (мүліктік жағдайы, таратылуы және
қаражат төлей алуы, іскер белсенділігі, тиімділігі, қаржылық төзімділігі,
қор нарығындағы құнды қағаздардың жағдайы). Кәсіпорынның қаржылық
стратегиясы. Қаржылық стратегияның міндеттері мен кәсіпорынның қаржылық
тұрақтылыққа жету жолдары.

Тақырып 9. Инвестициялық жобаның нәтижелігін бағалау және оны қаржыландыру
Инвестициялық жобалардың түрлері мен оларға қойылатын талаптар.Қаражатты
салудың жобасының құнының анықталуы.Шынайы қаржатты салу жобасының
тиімділігінің бағалануы.Шынайы инвестициялық жобалардың қаупін
бағалау.Қысқа мерзімдіқаржылық инвестицияларды бағалау.Қаржылық активтер
портфелін басқару ерекшеліктері. Портфельді инвестициялау
принциптеріПортфельге қосылатын акциялардың бағалануыИнвестициялық
портфельді оптимизациялау

Тақырып 10. Жобаның ел экологиясына және экономикасына тигiзетiн әсерiн
анықтау.
Жобаның ел экономикасы және экологиясына тигiзетiн әсерi. Жобаның барлық
қатысушылар үшiн әкелетiн пайдасы. Жобаны жүзеге асыруда потенциалдық
инвесторлардың табысы. Жобаның қоршаған ортаға әкелетiн салдары .
Өндiрiстiң табиғатқа терiс салдарын жою шаралары. Шараларды қаржыландыру
көлемiн жоспарлау

8. Календарлық- тақырыптық жоспар

кү нді згі сыр тқы
ДәріспрактиСОӨЖ СӨЖ ДәріспрактСӨӨЖ
ка ика
1 Кәсіпкерлікті 3 2 3 7 1 0,5 1
(бизнесті) болжау
және жоспарлау
негіздері
2 Бизнес жоспардың 3 1 3 7 1 0,5 1
мазмұны мен
құрлымы. Резюме
3 Компания туралы 3 1 3 7 1 0,5 1
мінездеме
4 Өнімдер мен 3 1 3 7 1 0,5 1
қызметтер
5 Нарықты талдау мен 3 2 3 7 1 0,5 1
маркетингтік
стратегия
6 Өндірістік жоспар 3 1 3 7 1 0,5 1
7 Қаржылық жоспар 3 2 4 6 2 1 2
8 Кәсіпорынның 3 2 4 6 1 0,5 1
қаржылық жағдайын
бағалау
9 Инвестициялық 3 2 4 6 1 0,5 1
жобаның нәтижелігін
бағалау және оны
қаржыландыру
10 .Жобаның ел 3 1 2
экологиясына және
экономикасына
тигiзетiн әсерiн
анықтау.
Барлығы 30 15 45 60 10 5 10

9. Бизнесті моделдеу пәнінің дәріс және практика жоспары
№ Тақырыптың атауы Тақырыптың мазмұны
1 Кәсіпкерлі істі Шағын және орта бизнес түсінігі мен
1 (бизнесті) болжау және ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің даму теориясы.
жоспарлау негіздері ҚР шағын және орта бизнестің дамуы ҚР шағын
және орта бизнесті мемлекеттің қолдауы Шағын
және орта бизнесті дамыту Бағдарламалары
2 Бизнес жоспардың мазмұныБизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара
мен құрлымы. Резюме корреспонденциялануы.
Бизнес-жоспардың әрбір бөлімінің ұсынылатын
іс-шаралардың экономикалық бағасы.
Резюмеде жобаның мақсаттары, қандай
проблемалар шешілетіні және сыртқы ортаның
даму қажеттіліктерінің қанағатандырылуы нақты
көрсетілуі.
Резюменің ақпараттық сыйымдылығы потенциалды
инвесторлар үшін жеткілікті және сенімді
болуы.
Резюменің соңғы беті болашақта жобадан
күтілетін қаржылық нәтижелерге арналады.
3 Компания туралы Бөлім ағымдағы мезетте бизнесті талдаудан
мінездеме басталады, фирма қазметінің негізгі бағыттары
мен мақсаттары, бизнес тарихы, жоба тиесілі
өнеркәсіп саласы сипаттамасын көрсетеді.
Ағымдағы жағдай және оның даму тенденциясы
көрсетіледі.
Бөлімде фирма болашақта сатып алушыларға
ұсынатын және соларды өндіру үшін бүкіл жоба
жасалған тауарлар сипатталады. өндірісітің
құлдыраңуы кезінде өз бизнесі үшін минималды
кооперация мен сырттан жеткізуді талдап
ететін және бастапқа шикізат пен материалдың
кең ауыстырылымдығына қол жетімді тауарды
өндіруді таңдаған кәсіпкер дұрыс жұмыс
жүргізеді. Тұтынушылар талғамдарының тез
өзгеруіне байланысты, технологиялар және
фирманың бәсекелестік жағдайлары тұтынушылар
жаңа жетілген тауарларды күтетіндіктен
нарықтағы тауарларға сүйене алмайды.
4 Өнімдер мен қызметтер Өнім өндіруге қажетті технологиялардың кейбір
аспектілерін көрсетіледі. Бұл бөлім
түсінікті, нақты маман еместердің түсінуі
үшін жеткілікті сөзбен жазылады.
Өнімнің негізгі мінездемесін сипаттау кезінде
техникалық толықтылыққа емес, ал осы өнімнің
потенциалды тұтынушыларға беретін
артықшылықтарына акцент жасалады.
Технологиялық процестің тереңдетілген
ақпараты Өндірістік жоспар бөлімінде
немесе қосымша бөлімде беріледі.
5 Нарықты талдау мен Өткізу рыногын талдау. Рынок және маркетинг
маркетингтік стратегия барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты
сегменттеу.
Рыноктық сегменттерін қамту туралы шешім.
Айтарлықтай тартымды сегменттерді таңдау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Маркетингтік стратегия. Баға қалыптастыру.
Сұранысты анықтау.
6 Өндірістік жоспар Мақалалар мен бөлшектер бойынша өнімнің,
жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын
қалыптастыратын кәсіпорынның шығындарын
экономикалық сыныптау. Өзіндік құнның құрамы
мен құрылымының салалық ерекшеліктері.
Шығын деңгейлерінің көрсеткіші, оларды
төмендетудің жолдары. Өнімдерді өндіру мен
өткізуге кететін шығындарға бақылау жасау.
Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін
шығындардың есебі.
Тауарлық шығарылым бойынша және өткізілген
өнімге кететін шығындарды жоспарлау.
7 Қаржылық жоспар Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен
ұстанымдары.
Қаржылық жоспарлаудың негізгі әдістері.
Қаржылық жоспарлаудың өндірістік жоспарлардың
көрсеткіштерімен өзара байланысы.
Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы
жоспары.
Қаржылық жоспардың жүйесі мен құрылымы. Қаржы
жоспарын құру, қарастыру және бекіту тәртібі.

Келешегі бар қаржылық жоспарлау. Қысқа
мерзімдік қаржылық жоспарлау.
Табыстар мен шығындардың, кірістер мен
шығынға батудың жоспары. Қарыз бен
пайыздардың негізгі сомасын қайтаруды
жоспарлау. Ақша қаражаттарының ағымын
жоспарлау.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы.
8 Кәсіпорынның қаржылық Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
жағдайын бағалау (мүліктік жағдайы, таратылуы және қаражат
төлей алуы, іскер белсенділігі, тиімділігі,
қаржылық төзімділігі, қор нарығындағы құнды
қағаздардың жағдайы).
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы. Қаржылық
стратегияның міндеттері мен кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары.
9 Инвестициялық жобаның Инвестициялық жобалардың түрлері мен оларға
нәтижелігін бағалау жәнеқойылатын талаптар.
оны қаржыландыру Қаражатты салудың жобасының құнының
анықталуы.
Шынайы қаржатты салу жобасының тиімділігінің
бағалануы.
Шынайы инвестициялық жобалардың қаупін
бағалау.
Қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларды
бағалау.
Қаржылық активтер портфелін басқару
ерекшеліктері
Портфельді инвестициялау принциптері
Портфельге қосылатын акциялардың бағалануы
Инвестициялық портфельді оптимизациялау
10 .Жобаның ел экологиясынаЖобаның ел экономикасы және экологиясына 1 2
және экономикасына тигiзетiн әсерi. Жобаның барлық қатысушылар
тигiзетiн әсерiн үшiн әкелетiн пайдасы. Жобаны жүзеге асыруда
анықтау. потенциалдық инвесторлардың табысы. Жобаның
қоршаған ортаға әкелетiн салдары . Өндiрiстiң
табиғатқа терiс салдарын жою шаралары.
Шараларды қаржыландыру көлемiн жоспарлау

3

10.СӨӨЖ жоспары

№ Тапсырманың аты Бақылау түрі Тапсыру аптасы мен
сағаттары
1 Кәсіпкерлі істі Эссе, кроссворд 2
(бизнесті) болжау
және жоспарлау
негіздері
2 Бизнес жоспардың Тест, коллоквиум 3
мазмұны мен
құрлымы. Резюме
3 Компания туралы Коллоквиум 4
мінездеме
4 Өнімдер мен Коллоквиум 5
қызметтер
5 Нарықты талдау Коллоквиум 6
мен маркетингтік
стратегия
6 Өндірістік жоспарКоллоквиум 7
7 Қаржылық жоспар Реферат, сұрау 8
8 Кәсіпорынның Реферат, сұрау 10
қаржылық жағдайын
бағалау
9 Инвестициялық Конспект, сұрау 12
жобаның
нәтижелігін
бағалау және оны
қаржыландыру
10 Жобаның ел Конспект, сұрау 14
экологиясына және
экономикасына
тигiзетiн әсерiн
анықтау.

11 СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру графигі:

№ Тапсырманың аты Бақылау түрі Тапсыру аптасы мен
сағаттары
1 Кәсіпкерлі істі Эссе, кроссворд 2
(бизнесті) болжау
және жоспарлау
негіздері
2 Бизнес жоспардың Тест, коллоквиум 3
мазмұны мен
құрлымы. Резюме
3 Компания туралы 4
мінездеме
4 Өнімдер мен Коллоквиум 5
қызметтер
5 Нарықты талдау Коллоквиум 6
мен маркетингтік
стратегия
6 Өндірістік жоспарКоллоквиум 7
7 Қаржылық жоспар Реферат, сұрау 8
8 Кәсіпорынның Реферат, сұрау 9
қаржылық жағдайын
бағалау
9 Инвестициялық Конспект, сұрау 10
жобаның
нәтижелігін
бағалау және оны
қаржыландыру
10 Жобаның ел
экологиясына және
экономикасына
тигiзетiн әсерiн
анықтау.

12. Курстық жұмыс тақырыптары қарастырылмаған

13. Әдебиеттер тізімі:

Негізгі оқу әдебиеттер:
21. Эрик С.Зигель, Лорен А. И др. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению
бизнес-плана Пер. с англ.- М.: Джон Уайли энд Санз, 2005.-224с.
22. Ким И.Г., Тарапунова Т.С. Как разработать бизнес-план. Методическое
пособие-Алматы: Издательский дом LEM,2007.- 84с.
23. Бизнес-планирование. Под ред. В.М. Попова и С.И.Ляпунова. – М.:
Финансы и статистика, 2005 – 670с.
24. Бизнес-план. Методические материалы. Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.:
Финансы и статистика, 2005. – 78с.
25. Бизнес-план или как повысить доходность вашего предприятия.
Американская школа управления. – 32с.

Қосымша оқу әдебиеттер:
26. Антикризисное управление: Учебник под ред Э.М.Короткова.-М.: Инфра
–М, 2000.-432с.
27. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры,
связанные с банкротством. М.: Ось-89, 1995.
28. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: учебн.пособие.
М.:Изд.Дело и сервис, 2004.-160с.
29. Беляев С.Г., Кошкин В.И. Теория и практика антикризисного управления.
М.: изд.объед. Юнити, 2006.
30. Белолипетский В.Г. Финансы фирмы: учебн.пособие. М.: Инфра –М, 2000
Горемыкин В.А., Богомолов А.В. Бизнес план. Методика разработки. 25
Нормативтік-құқықтық база:
31. Закон РК Об акционерных обществах.
32. Закон РК О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью
33. Закон РК “О рынке ценных бумаг”
34. Закон РК О финансовом лизинге
35. Закон РК О банкротстве
Мерзімді әдебиеттер:
36. Информационный бюллетень Министерство финансов РК.
37. Қаржы-қаражат –Финансы Казахстана.
38. Рынок ценных бумаг Казахстана- ежемесячный журнал.
39. Статистический бюллетень Минфина РК.
40. Статистический бюллетень Национального банка РК.

14.Бизнесті моделдеу пәні бойынша тестік сұрақтар

1. Бизнес жоспардың қысқа көлемi ... құрайды:
2. Коммерциялық жетiстiктiң базалық құралы-бұл:
3. Бизнес-жоспардың қаржы құрылымының тарауы тұрады:
• Қаржының жалпы жағдайы
• Өнiмнiң колькуляциялық есебiнiң өзiндiк құнының бiрлiгi
• Жобаның пайдалылығы
• Жобаның шығыны
• Жоба бойынша пайда мен шығынның есебi
• Ақша қаражаттар ағымының болжамдық есебi
• Табыстың жай нормасының есебi,ұсынылған пайдалығы,талаптарға сай
жобаның өтеу мерзiмi
4. "Егер сiз құдайды күлдiрткiңiз келсе,онда оған өзiңiздiң жоспарыңызды
айтыңыз",-деген цитата кiмдiкi?
5. Индустрияның сезiмтал факторына жатады:
6. "Индустрия анализi"бөлiмiне төмендегiнiң қайсысы кiредi:
7. "Операция" бөлiмiне төмендегiлердiң қайсысы кiредi:
8. Ақша қаражаттарын басқару әдiсi құрайды:
9. Төмендегiлердiң iшiнен дұрыс емесiн табу. Жобаны бағалауда келесi
критерилер қолданады:
10. Жобаны бағдарлауды ARR критериясын есептеу iшкi Exsel
формуласықолданылады:
11. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Пәннің оқу-әдістемелік кешені Бизнесті моделдеу туралы ақпарат
Геоботаника пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "мемлекеттік қаржы"
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»
«Биологияны оқыту әдістемесі» пәннің оқу-әдістемелік кешені
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫ. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Пайдалы қазба кенорындарынашу және даярлау». Пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы» пәннің оқу-әдістемелік кешені
КӘСІПТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь