«Мерей» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржысын жоспарлау

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 БӨЛІМ. КӘСІПОРЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1.1 Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау мен болжаудың мәні және маңызы ... 5
1.2 Қаржылық жоспарлаудың объектісі мен құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12

2 БӨЛІМ. «МЕРЕЙ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ҚАРЖЫСЫН ЖОСПАРЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.1 «Мерей» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық . экономикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.2. Кәсіпорынның қаржылық жоспарлау қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... .22

3 БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА КӘСІПОРЫНДАРДА ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
3.1 Кәсіпорынның қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру мәселелері ... ... ... ...29
3.2. Қаржыны жоспарлауды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38
КІРІСПЕ

Нарықтық экономикаға көшу кезінде кәсіпорындардың экономикалық және құқықтық жауапкершіліктері артады, сөйтіп шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық тұрақтылығы мен бәсекелестік қабілеттілігінің жоғары болуының маңыздылығына зор көңіл бөлінеді. Сондықтан кәсіпорындардың негізгі мақсаты – пайданы максимизациялау, өндірістің тиімділігін көтеру, өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі өтеуді қамтамыз ету болып табылады. Өнімді шығару және өткізу шығындарын аса тиімді басқармайынша жоғарыдағы көрсетілген мақсаттарға жету мүмкін емес.
Соңғы жылдары шикізат, материал, отын және энергияның қымбаттауы, несие проценттерінің жоғары болуы, жарнама және маркетингтік шығындардың өсуіне байланысты өндірістік шығындардың өсуі байқалды.
Кәсіпорынның қаржысын жоспарлау – өндіріс процесі кезінде қолданылатын табиғи ресурстар, шикізат, материалдар, отын эненргия, негізгі қорлар, еңбек ресурстары және басқа да өнімді шығару мен өткізу шығындарының ақшалай көрсеткішіне алдын-ала болжам жасау болып табылады. Олардың орны өнімді өткізуден түскен қаржылардың есебінен өндірістің әр циклінде толтырылып тұрады.
Жоспарлау – бұл дамудың ғылыми көзқарасы және кеңейтілген өндірістің жолдарын анықтау болып табылады. Қаржылық жоспарлау мемлекеттің экономикалық жоспарлауының құрамдас бөлігі болып табылады. Ол бөлек элеметтердің өзара келісімін өамтамасыз етеді. Шығу және шоғырландыру болған шаруашылықтың ішкі резервтерінде әрекеттеседі.
Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, көптеген компаниялар сыртқы факторларлың әсерiн дұрыс болжай алмағандықтан және өз мүмкiндiктерiн дұрыс бағалай алмағандықтан үлкен зиян шегiп жатады. Жоспарлау, сондай-ақ, серiктестер мен инвесторларға компанияның таңдап алған жолының дұрыс екендiгiн дәлелдеу үшiн, көрсету үшiн қажет, ал ол үшiн жоқ дегенде оларды өз жоспарларымен таныстыру керек. Әрине потенциалдық инвесторлар мен серiктестердi олармен дер кезiнде және толық мөлшерде есеп айрысу мүмкiндiктерi мен кепiлдiктерi, сондай-ақ өздерiне келетiн пайда ғана қызықтыратын болады. Бизнес бойынша серiктестердi бизнес мақсаты, осы мақсаттың өз мүдделерiмен үйлесiмдiлiгi қызықтырады, ал потенциалдық сатып алушылар мен клиенттердi компания қызметi қаншалықты олардың бизнесiне әсер етедi және мүдделер қарама-қайшылығын болдырмас үшiн қандай шаралар қабылдау керектiгi қызықтырады. Несие берушiлер басты назарды берген қарызды компанияның дер кезiнде және толық мөлшердi қайтару қабiлеттiлiгiне, қарыз бойынша қойылған кепiлдеменiң құнына аударады. Сондықтан бизнес-жоспар барлық проблеманы жобаға қатысушылар көзқарасынан және әр түрлi вариантта бiрден қарастырады.
Қаржымен басқару кезінде қаржылық жоспарлау жетекші және бағыттаушы звеноларында қаржылық және несиелік ресурстардың формаларын және тарату әдістерін бейнелейтін жоспардың негізінде пайда болады.
Елдің негізгі қаржылық жоспары болып Қазақстанның мемлекеттік бюджеті табылады, онда қаржылық ресурстардың үлкен бөлігі топталған. Ол мемлекеттің ұйғарымына түскендер қаржылық саясаттың өткізілуіне арналған. Жоспарлау кезеңінде мемлекеттік бюджеттің табыстары мен шығыстардың, кәсіпорындардың жоспары және ұлттық шаруашылықтың салалары мүліктік және сақтандыру ұйымдарының қаржылық жоспары, несиелік жоспар қажетті байланыс орнатады. Сонымен қатар, қаржылық және несиелік жоспардың көрсеткіштерін жоспарлау салық салуды реттеу құралы мемлекеттік бюджеттің көрсеткіштерінен іс жүзінде тәуелді, сондықтан қаржылық жоспарлау бюджеттік жоспарлау маңызды орын алады.
Берілген курстық жұмыстың мақсаты теориялық және тәжиребелік материалдар негізінде, сонымен қатар құжаттарды талдаудың негізінде, кәсіпорынның қаржысын жоспарлаудың мәні мен маңызы, ЖШС “Мерейтің” қаржысын жоспарлауды талдау механизмі, сонымен қатар кәсіпкердің қаржысын жоғарлату бағыты мен шығындарды азайту жолдары қарастырылған.
Жұмысты орындаудағы алдыға қойылған мақсатқа сәйкес келесі міндеттер қарастырылады:
- Қаржылық жоспарлау мен болжаудын қажеттігі мен арналымының мәнін ашу;
- Қаржылық жоспарлау мен болжау жүйесінің жалпы қаржы жүйесіндегі рөлін талдау;
- Қаржылық жоспарлау мен болжаудың міндеті мен мақсаттарын, қағидаттарын және оның жүргізілу кезеңдерін сипаттау;
- Кәсіпорындардың қаржылық жоспарлау мен болжамдарын талдау және олардың қаржыларын талдауға тоқталып өту;
- «Мерей» ЖШС-нің қаржысын жоспарлау мен болжауды талдау;
- Кәсіпорындағы бүгінгі таңдағы жоспарлау мен болжаудың мәселелері, шешу жолдары мен дамыту жолдарын қарастыру болып табылады
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев.Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопастность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана.
2. Шеремет .А. Д.,Сайфуллин-.Р.С. Методика финансового анализа. -М.:ИНФРАМ: 1995.
3. Русак .Н.А. Анализ финансового положения предприятия В учебнике«Анализ хозяйственной деятельности в промышленности .Под общ. ред .В.И.Стражева.-Минск: Высшая школа, 1995.
4. Радионова В. М., Федотова М.А. Фисүтсовая устоичивость предпрятия в условиях инфляций. - М.: Изд-во •« Перспектива» , 1995.
5. Креинина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. - М.: АО «ДИС», « МВ-Центр», 1994.
6. Ковалев А. И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.
7. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяиствующего субъекта: Учебн. пособие. -М.: Финансы и статистика, 1994.
8. Бухгалтерско-аудиторский портфель . (Книга предпринимателя . Книга бухгалтера . Книга аудитора.)/ Отв. ред. Рубин Ю. Б ., Солдаткин В.И. -М.: Фисүтсы и статистика , 1994.
9. Артеменко В.Г., Белладир М. В. Финансовый анализ : Учебное пособие .-Издательство «ДИС»,НГАЕ и У, 1997.
10. Маркаян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ -М.:»ПРИОР»,1996.
11. О бухгалтерском учете. Указ Президента Республики Казахстан , имеющий силу Закона , от 26 декабря 1995г., №2732.
12. Стандарты бухгалтерского учета. Национальная комиссия Республики Казахстан.- Алматы ,1996.
13. Бухгалтерский анализ:Пер. с англ.-К.: Торгово-издательское бюро, 1993.
14. Введение в бухгалтерское дело : Пер. с англ.: -К.: Торгово- издательское бюро, 1994.
15. Руководство по финансовому учету, отчетности и аудиту . Первая редакция Центральный и операционный отдел учета и отчетности . Всемирный банк, январь 1995.
16. Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности. Утверждены директором Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита . Министерсва финансов Республики Казахстан 21.05.97г.,№7.
17. Масалимова С. Ж. Зиядин С. Т. «Қаржылық менеджмент» Семей, 2006
18. Тасмағанбетов Т. «Басқарушы есеп, стратегиялық жоспарлау және талдау» Алматы, «Дәуір» 2002 ж.
19. Кеулімжаев Қ. К., Әжібаева З. Н. «Қаржылық есеп» А: Экономика, 2001
20. Ілиясов Қ. Қ., Құлпыбаев С. «Қаржы» Алматы, 2008ж.
    
    ЖОСПАРКІРІСПЕ........................................................................................................................31 БӨЛІМ. КӘСІПОРЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ..........................................................................................51.1 Кәсіпорындағы қаржылық ... мен ... мәні және ... ....51.2 ... ... ... мен құрамы..........................................122 БӨЛІМ. «МЕРЕЙ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ҚАРЖЫСЫНЖОСПАРЛАУ...................................................................................192.1 ... ... ... ... ... ... сипаттамасы....................................................................................192.2. Кәсіпорынның қаржылық жоспарлау қызметін талдау.................................223 БӨЛІМ. ҚАЗІРГІ ... ... ... ... ... МЕН ... ШЕШУ ... Кәсіпорынның қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру мәселелері...............292. Қаржыны жоспарлауды жетілдіру жолдары................................................32ҚОРЫТЫНДЫ..........................................................................................................36ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................................................38КІРІСПЕНарықтық экономикаға көшу кезінде ... ... ...  ...  ...  ...  ...  жүргізушісубъектілердің қаржылық тұрақтылығы мен  ...  ... ... маңыздылығына зор көңіл бөлінеді. Сондықтан кәсіпорындардыңнегізгі мақсаты – пайданы максимизациялау, ... ... ... ... және ... ... қамтамыз ету болып табылады.Өнімді ... және ... ... аса тиімді басқармайынша жоғарыдағыкөрсетілген мақсаттарға жету мүмкін емес.Соңғы жылдары ... ... отын және ... ... несиепроценттерінің жоғары болуы, жарнама және маркетингтік шығындардың ... ... ... өсуі ... ... жоспарлау – өндіріс процесі кезінде қолданылатынтабиғи ресурстар, шикізат, материалдар, отын ... ... ... ... және ... да ... шығару мен өткізу шығындарыныңақшалай көрсеткішіне алдын-ала болжам жасау болып табылады. Олардың орныөнімді ... ... ... ... ...  әр  цикліндетолтырылып тұрады.Жоспарлау – бұл дамудың ғылыми көзқарасы және кеңейтілген өндірістіңжолдарын  ...  ...  ...  ...  ...  мемлекеттіңэкономикалық жоспарлауының құрамдас ... ... ...  Ол  ... ... келісімін өамтамасыз етеді. Шығу және шоғырландыруболған шаруашылықтың ішкі резервтерінде әрекеттеседі.Әлемдiк  тәжiрибе  ...  ...  ...  ... әсерiн дұрыс болжай алмағандықтан және өз мүмкiндiктерiн дұрысбағалай алмағандықтан ... зиян ... ... ...  ... мен ... компанияның таңдап алған жолының  дұрысекендiгiн дәлелдеу үшiн, көрсету үшiн қажет, ал ол үшiн жоқ ... ... ... ... ... ... потенциалдық инвесторлар  менсерiктестердi ... дер ... және ... мөлшерде  есеп  айрысумүмкiндiктерi мен ... ... ... келетiн пайда ғанақызықтыратын болады. Бизнес ... ... ... ... ... өз ... ... қызықтырады, ал потенциалдық сатыпалушылар мен ... ... ... ... ... ... ... және мүдделер қарама-қайшылығын болдырмас үшiн  қандай  ... ... ... ... ... басты назарды  бергенқарызды  компанияның  дер  ...  және  ...  ...  қайтаруқабiлеттiлiгiне, қарыз бойынша қойылған кепiлдеменiң құнына  ... ... ... ... ... қатысушылар көзқарасынанжәне әр түрлi вариантта бiрден қарастырады.Қаржымен басқару кезінде қаржылық жоспарлау жетекші және ... ... және ... ... формаларын және таратуәдістерін бейнелейтін жоспардың негізінде пайда болады.Елдің негізгі қаржылық жоспары болып Қазақстанның мемлекеттік ... онда ... ... ... бөлігі топталған. Ол мемлекеттіңұйғарымына түскендер қаржылық саясаттың ... ... ... ... ... ... мен шығыстардың, кәсіпорындардыңжоспары және ұлттық шаруашылықтың салалары мүліктік  және  ... ... ... ... ... ... ... орнатады.Сонымен қатар, қаржылық және несиелік жоспардың көрсеткіштерін жоспарлаусалық салуды реттеу құралы ... ... ...  ісжүзінде тәуелді, сондықтан қаржылық жоспарлау бюджеттік жоспарлау маңыздыорын алады.Берілген курстық  жұмыстың  ...  ...  және  ... негізінде, сонымен қатар ...  ...  ... қаржысын жоспарлаудың мәні мен маңызы, ЖШС “Мерейтің” қаржысынжоспарлауды талдау механизмі, ... ... ... ... ... мен ... азайту жолдары қарастырылған.Жұмысты орындаудағы алдыға қойылған мақсатқа сәйкес келесі міндеттерқарастырылады:- Қаржылық жоспарлау мен болжаудын қажеттігі мен ... ... ... ... мен ... ... жалпы қаржы жүйесіндегірөлін талдау;- ... ... мен ...  ...  мен  ... және оның ... ... сипаттау;- Кәсіпорындардың қаржылық жоспарлау мен болжамдарын талдау жәнеолардың қаржыларын ... ... өту;- ... ... ... ... мен ... талдау;- Кәсіпорындағы бүгінгі таңдағы жоспарлау мен болжаудың мәселелері,шешу жолдары мен дамыту жолдарын қарастыру болып ... ... ... ... ... жұмысының даярлау барысындаэкономикалық ғылымға танымал ғылыми әдістермен қатар шетелдік және отандықғалымдар ... ... ... ... модельдері,  Үкімет  ...  ...  ...  ... мәліметтер, бұқаралық-ақпарат құралдары мен интернет желісініңматериалдары пайдаланылды.Курстық жұмыстың құрылымы. Зерттеу жұмысы үш тараудан, сегіз ... ... ... ... ... жазу тәртібіне сәйкес рәсімделген.1 БӨЛІМ. КӘСІПОРЫНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ1.1 Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау мен болжаудың мәні және ... ... мен ... – бұл ... ... ... жүйесі,саналы басқарудың аса маңызды элементтерінің бірі  және  әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың құрамды ... Олар ... ... ... дамуына жетуге, біртұтас ұлттық шаруашылық ... ... ... ... ... өндіріс өсуінің жоғарғы қарқынынқамтамасыз етуге, ... ... ...  ...  ... ... ... сол, бұл жоспарлау өндірістің материалдық-заттай элеметтері турасында, ақша қозғалысының ... ... ақша ... ... ... ... іс-әрекет етуі және қоғамдық ... ... етуі ... ... ресурстарының қозғалысын, шаруашылықты жүргізудіңбарлық деңгелерінде ақша қорларын қалыптастырып, бөлуді алдын ала ... ... ... ... ... ... ... өзараүйлесілген тапсырмалардың, көрсеткіштерін кешенді жүйесін жасауды, ақшатүсімдерін жұмылдырудың прогрессивті ... ... ... ... көрсеткіштерді, белгіленетін қаржы операйияларын негіздепдәлелдеуге, көптеген шаруашылық шешімдердің нәтижелігі сияқты, ... мен ... ... қол ... ... ... мен ... ұқсас ұғымдар. Олар экономикалық әдебиеттерде жиі теңдестіріледі. Ісжүзінде ... ... ... ... ... және ... нұсқалардыбағалауды жүзеге асыруы тиіс. Кәсіпорында қаржылық болжау сол кәсіпорындымикро- және макродеңгейлерде ... ... ... ... ... Ал қаржылық жоспарлаудың көмегімен белгіленетінболжамдар нақтыланады, нақтылы жолдар, көрсеткіштер, өзара ... ... іске ... ... сондай-ақ таңдалынған мақсатқажетуге көмектесетін әдістер анықталады.Қаржылық жоспарлау – бұл қаржы жоспарларын әзірлеу, ... ... ... ... ...  ...  ...  үдеріс.Жоспарлау басқарудың элементі ретінде қаржы саясаты құралдарының бірі ... Ол ірі ... ... ... және ... ... ... жоспарлаудың объектісі шаруашылық жүргізуші субъектілер ... ... ... ал ... ... ... ... менқаржыландырудың жеке жоспарларынан ... ...  ...  ... ... ... жоспарларын жасау болып табылады. Әрбір жоспардабелгілі бір мерзімге белгіленген ... мен ... ... және ... буындары мен байланыстары анықталады.Қаржылық жоспарлаудың нақтылы міндеттері ... ... ... ... ... ... қажетті ақшаның көлемі мен олардыңкөздерін анықтау, ... ... ... үнемдеудің резервтерінанықтау, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған қорлар  ... ... ... ... ... және ... жоспарлау: экстенсивтілігімен, қарқындылығымен, тиімділігіменсипатталады.Қаржылық жоспарлауда мынадай тәсілдемелер пайдаланылады:1. автоматтық (өткен жылдың деректері келесі ... ...  ...  ...  инфляцияның  коэффициенттерінекөбейтіледі). Бұл әдіс ең қарапайым әдіс ... ... ... ... ... ... ... статистикалық (өткен жылдардың шығыстарын қосып, өткен жылдардыңсанына бөледі);3. нөлдік база тәсілдемесі (барлық айқындамалар қайта есептелуітиіс. Бұл әдіс ... ... ... алады және олармүмкіндіктермен үйлестіріледі).Рыноктық ... ... мен ... ... мен ... байланыстың үстемдік және айқындаушы әдісі ақшаны, бағаны құнзаңын, сұраным мен ... ... ... ... ... бар ... ... механизмнің мұндай  табиғаты  ...  пен  ... ... ... ретінде, бірақ жоспарлаудың  элементтеріболатын болжаудың қажеттігін анықтайды.Қаржылық жоспарлаудың мазмұны ақшалай табыстар мен қорланымдарды ... және ... ... экономикалық үдерістермен оңтайландырудың күні бұрынанықталған мүмкіндік ретінде және осының негізінде ортылықтандырылған жәнеортылықтандырылмаған ақша қорларын қалыптастыру және ... ... ... және оның буындарын басқарудың асамаңызды функциясы болып табылады.Кәсіпорындардың және шаруашылық ұйымдарының қаржымен ... ... ... ... ... ... қаржы – несие жүйесі - әр кәсіпорындардыңқаржылық жоспарды құрудан басталады, бизнес- жоспарға кіретін соңғы бөлім,оның ... ... ... ... көрінеді. Өндірістік және шаруашылыққызметінің басқа түрлерінің шығындары және қаржылық нәтижелері: қаржылықжоспарлар ... ... ... ақшалай қорлардың  қалыптасуы  меншығындалуы қарастырылады және осы арқылы олардың қаржыларын басқару процесіалдын ала ... ... және ... ... – несие жүйесінің басқаруықаржылық ... ... ... ... ... қатар қаржылық жүйеніңәр звеносында басқару функциясы жетекші болып табылады.Ұйым. Бұл қаржының  басқару  ...  ...  және  ... ... ... сипатталады, бағыну  тәртіптері бойынша әрұйымның құқығының және міндетінің қаулысы болып ... Кең ... ... өндіріс нәтижесінің жақсаруын сонымен қатар жаңа әдістердіөңдеу ықпалын болжайды. ... ... таза ... алу ... ... әртүрлі формаларының сәйкес келуі, банктік қызметтердіңпрогрессивті түрлерге енуі, ақшалай есептердің жандануы және тағы ... ... ... ... ... ... структурасынқұруда нақтыланады және сәйкес жағдайларда тіркеледі, лауазымды нұсқаулардажәне тағы басқа нормативті құжаттауда анықталады.Координация.  Қаржымен  басқару  ...  ...  ... шығындалған қорлары және қарастырылған жоспардың құрылусатысы диспропорцияларды алып тастауды,  ...  ...  ... қамтамасыз етілуін білдіреді. Бұл диспропорциялар шаруашылықшарттардың өзгеруі нәтижесінде  пайда  болды.  ...  ... ... басқаруында қазіргі заманғы себептердің ... ... ... және ... ... ... өңдеу, өндірістің дамуында қаржыландырудың және несиелендірудіңқосымша қайнар көздерін ... ...  ...  ...  ... жазылуы.Ынталандыру. Берілген функцияны орындай отырып басқару  органдарыадамдардың ... ... ... және ... ... заманғы экономикалық шарттарда материалдық  ... ... ... ... ... ... ... олардың  қоғамдық,  коллективтік  және  жеке  ... ... ... Қаржы - экономикалық жүйенің көзқарастарыэкономикалық көзқарастармен және коммерциялық ұйымдармен,  ... ... ... ... өндірістің дамуы және мемлекеттің қаржылық саясатының негізіндетиімді қалыптасуында, үй құрылысын ... ... ... ... ... жоғарлауының  қызығушылығын  танытты.  Мемлекеттікбюджетте осы ... ... ... ... ресурстарынесептеу арқылы қанағаттандырылады. Осы мақсатпен халықтан ... ... ... табыстарының бөлігі мемлекеттік бюджетке ...  ...  ...  тура  формасына  пени,айыппұлдар банктік ссудаларды уақытында жаппау, ... ... ... емес ... ...  ...  ...  процедураларқолданылады. Шаруашылық заңдылығын бұзған кезде кәсіпорынның жетекшілерінеайыппұл жүйесі қолданылады. Шаруашылық ұйымдарға және ... ... ... сыйақыдан айыру, еңбек тәртібін бұзған кездежұмыстан шығару қолданады.Бақылау - ... ... ... ... ... ... ... принциптері жүйесінде құрылды.Қаржылық  бақылаудың  формалары  ...  ...  ... анықталады. Мемлекеттің қаржылық ... ...  ... ... ... федеральді және региональді деңгейде, соныменқатар шаруашылық субъектілерінің жеке деңгейінде қамтиды. Сондықтан дақаржылық ... ... және жан – ... ... ... ... ... мемлекеттің қаржылық саясатын өткізу жәнеоларға өзінің функцияларының экономикасымен байланыстыру үшін ...  ... - ... емес ... және барлық деңгейлібюджеттердің орындалуы, бекітілуі, сонымен қатар мемлекеттік ұйымдардыңжәне кәсіпорындардың қаржылық ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау саясатының негізгінысаны - бизнес ... ... ... ...... қызметтерімынадай нысанда орындалады:- бизнес стратегиясы мен оның даму концепциясын құру құралы;- шаруашылық қызметтің жаңа бағытын бағалау құралы;- несие ... ... ... ... ... ... мәні ... қызметтің жаңа бағыттарын сату болыптабылады. Екінші функция мәні - ... ... ... ... ... ... – жоспарды қолдану. Үшінші қызметінде бизнес – ... ... ... бағалаушы болады. Банкте несие беру үшіннегізгі фактор болып бизнес – жоспар табылады. Банк ... ... ... ... ... дұрыс жасалған бизнес – жоспар сүрайды.Төртінші қызметін орындауда кәсіпкерліктің жаңа ... ... ... ... – жоспардың екі негізгі түрі бар. Біріншісі – 7 ... ...... ... көрсетіледі;2. кәсіпорын қызметі мәнінің қысқаша мазмұны:- жалпы мақсаттар, мақсатқа жету жолдары;- бизнес концепциясы.3. фирманың нақты ... ... мен ... жету ... . ... және ... ... икемділігі;- артықшылық;- нарыққа шығу құны.5. өнім – барлық өлшемдері, фирма көрсеткіштерін қызметтер менолардың ... ... және ... ... ... туралы мәліметтер;Бизнес – жоспардың екінші түрі 10 бөлімнен тұрады:1. титул - ... ... ... ... – жоба бойынша фирма қызметінің қысқаша мазмұны;3. салаға салым сату ... ... жоба ... ... ... ... жоспары;7. ұйымдастырушылық жоспар;8. тәуекел деңгейін бағалау;9. қаржылық жоспар: ... ... ... ... ... оны ... ... бар, олардың мазмұныәртұрлі болады.Бизнес – жоспардың көрсетілген түрлері онда қаржылық ... ... ие ... ... ... ол алдыңғы жоспарлау кезеңдерініңақшалай түрде ... ... ... бұл ... ... ... ... табыстық болжамы және анықталуы;- болжанған бизнестің қаржылық потенциалын анықтау және болжау;- бизнес–жоспар үшін қажет инвесторлардың мөлшері мен мерзімін анықтаужәне ... ... ... ... мен ... ... ... 5 жылдан кем емес уақытқа құрылады. ... ... ... ... ... ... ал қалған жылдарға бизнестіңнегізгі нәтижелерінің болжамдары жасалады.Бизнесжоспарда қаржылық жоспарлаудың екі түрі ... ... және ... мерзімді.Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлаудың негізі болып салық сомаларынамортизациялық шығындарының, ... ...  ...  ...  ... бөлу, бағалы қағаздарды шығару, несие алу мерзімдерін таңдаудыжүзеге асыруға мүмкіндік беретін капиталды қажетсінуді анықтау.Қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ... ( жыл, квартал, ай) есептеуді білдіреді.  Қаржылардыжоспарлау басқа қызмет ... ... өз ... мен ... ... жоспарлау мақсаты болып ақшалай қаражаттардың түсу мөлшерімен олардың жоспарлы кезінде шығарылуын анықтау табылады.Жоспарлаудың ... ... ... ... ақша қаржыларымен қамтамасыз ету;- бюджет, банк, сақтандыру органдары және тағы ... ... мен ... ... орнату. Бұл қаржылық қатынастартүскен ақша мөлшерімен және берілген ақша ... ... ... ... ... капиталды біріккен кәсіпкерлікке, бағалы қағаздарға салудың тиімдіжолдарын анықтау;- ақша қаражатын құру мен пайдалануға бақылау ... ақша ... ... қолдану есебінен табысты үлкейту.Қаржылық жоспарлаудың маңызды мезеті жоспарлау стратегиясынанықтау болып табылады. Қаржылық жоспарлаудың ... ... ... түсу ... ... жоспарды құрудың  негізгі  ... ... ... ... жағдайға алып келеді:болашақтағы мақсаттарын түсінбеушілік;ағымдағы әрекеттер келешектегі әрекеттермен қандай жағдайда үзілмейтіншаруашылық үрдісі ретінде қарауды ... ... ... ... алып ... әлемінде бағыттанадасу және болып жатқан оқиғалардың жалпы ... ... ... ... ... алмау;басқа нарық қызметіне қатысушылармен ... ... ... ... ... ... ...  жеткізетінэкономикалық табысы, пайда түсімі және басқа әсерлі ... ... деу ... та ... еді. Кейбір мамандар жоспарлауды ... ... етіп ... ... ... ары қарай жеке болжамдарменіс алға жылжымайды. Қайта тәжірибе көрсеткендей кәсіпорынның жоғары табысымен тез өркендеуі жай ... ... ғана ... емес, кәсіпкерлікдарын мен кәсіпорын басшылығының дұрыс шешім қабылдауына көбірек ...  ...  ...  ...  ...  ішінде  қазақстандықкәсіпорындар, жоспарлауды өзінің даму ... ... ... басталғанда,қол жеткен табыстарын бекіту кезеңінде проблемалалар пайда бола ... өсу ...  ...  ...  ...  ...  Қазақстандықкәсіпорындар үшін жоспарлауды қолданудың 2 түрін көрсетуге ... [7, 98б.]1. ... ...  ...  жеке  ...  кәсіпорындар.  Капиталжинақталуының даму үрдісі осы нысандар ... ... мен ... ... ал ... ... ... замандағы нарық шаруашылығындағыжоспарлау түрлерінде қажеттілікті ... ...  ...  ... алып ... ... жоспарлауды қолдануға байланысты басты проблема – бизнес“бай болудың көзі” деген пікірде қалыптасқан жай ... ... ... ... ... ... ... назар аудару қалыптасады.Осыған қарамастан көптеген жеке меншік кәсіпорындар жоспарлау ... ... ... лауазымын ендірді.2.  Мемлекеттік және бұрынғы мемлекеттік,  қазіргі  ...  ... ... Бұлар үшін жоспарлау қызметі ...  ... ... ... жоспарлау тәжірибесі негізінде  экономиканыорталықтан ... ... ... Осыдан барып  бұл  кәсіпорындардажоспарлау екінші ... ... ... ... ... ... ... сипат алды, осыған байланысты ... ... мен ... ... және ...  экономикадағы жоспарлауды салыстырыпталдау туралы осы бөлімнің 6 параграфынан қараңыздар. Сондықтан ... ... ... және жеке ... ... ішкікәсіпорындық жоспарлау тәжірибесін қайта ендіру қажет.|       |5 ... ... ... ... |Жылдық жоспарды жасау   ||       |               ...           ||       |                             ...    |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...    |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...   |                             ||       |                             ...     |                             ||       |                             ...    |                             ||       |                             ...   |                             ||       |                             ...    |                             ||       |                             ...     |                             ...... ... ... ... ... ... мен құрамыКәсіпорынның шекті мақсаты табыс табу. Табыс табу үшін қоғамға ... мен ... ... ... тек қана ... емес ... өнім,қызмет бәсекелестікте жеңетін, бағасы жоғары тауар мен қызмет болуы керек.Баға бәсекелесінде табыс табу үшін әрбір өнімге, қызметке ... аз ... ... өнім ... ... ... кәсіпорын зиянмен жұмыс істесе ... болу ... ... ... ... ...  қызмет үрдісіндематериалдық - өндіріс ортасында қалыптасқан табысты ... ... ... - деп ... ... ... ... 5 «табыс» - деп аталатын стандартына сәйкес есепті кезеңдегі активтердіңкөбеюін (ақша қаражаттарының, басқа да мүліктердің ... ... ... және ... азаюы (өтелінуі) негізінде  капиталдыңкөбеюін (үлес қосушылардың қосқан жарналарысүт басқа) яғни ... ... ... табыстарға:- дайын бұйымдар мен тауарларды сатудан алынатын табыстар;- қызмет көрсетуден алынатын табыстар:- дивидендтер, ролятилер және ... ... ... ... ... да ... табыстар жатады.Бұл жоғарыда аталған табыстар қатарына шаруашылық субъектісіне келіптүскен, кіріс ... және ... ... ... мына жағдайлардажатқызылмайды:- адын ала аванс ретінде алынған табыстар;- алынған несиелердің және қарыздардың қайтарылуы.Сондай-ақ, ... ... ... мәміленің (келісімнің) нәтижесінбарынша дүрыс бағалау мүмкін болмаған ... ... ... шығындармөлшерінде ғана танылады.Алынған табыстар шаруашылық субъектісі қызметінің түріне және ... ... ... бөлінеді:- негізгі қызметтен алынған табыстар;- негізгі емес қызметтен (жанама  қызметтен)  ...  ... ... ... ... табыстарының қосындысы оның жиынтықтабысын құрайды. Ал бұл табыс ... ... ... ... ... ... тиісті өткізу құны бойынша бағаланады. Өткізу ... ... ... ... ... ...  пайдаланушыныңарасындағы келсім - шарт бойынша анықталады. Шаруашылық    ...    ...     ...  ...  ... ... сомасы дүрыс бағаланған жағдайда;- субъектінің  экономикалық   табыстарды   алу   ... ... ... ... алушыға меншік құқығын берген жағдайда;- мәміле бойынша нақтылы жүмсалған немесе күтіліп отырған шығындардүрыс бағаланған жағдайда.Үқсас ... мен ... ... ... ... ... ... Үқсас тауарлар мен қызметтерді айырбастау кезінде табыс алынғантауарлар мен қызметтердің өткізу құны ... ... және ... ... ... мен қызметтердің өткізу құны мөлшерінде танылады.Қаржы есеп беру кезінде шаруашылық субъектісі түсініктеме ... ашып ... ... табысты тану үшін қабылданған есеп жүргізу саясатын, соның ішіндеқызметтер көрсету жөніндегі келісімдердің ... ...  ... ... кезең үшін танылған- табыстардың әрбір ... ... ... ... ... ... ... пайыздар;- роялти;-дивидендтер нәтижесінде туындайтын табыстарды, олардың ішінде тауарларнемесе  ...  ...   ...  ... табыстардыңәрбір маңызды түріне енгізілген табыстар сомасын.Кәсіпорындар мен ... ... ... ... бас ... ... ... деп аталатын бөлімнің шоттарында жүргізІледі.Бұл бөлімнің шоттары тауарларды және басқадай активтерді сатудан, ... тағы да ... ... ... ... ... ... тауарларды қайтару және тауарларға берілген сату жеңілдіктері менбаға жеңілдіктері ... ... ... ... ... ... ... бұл бөлімнің шоттары бесінші шотына апарылып жабылады.Өндіріс факторын біріктіру нәтижесі (еңбек, капитал, табиғи ресурстар)және шаруашылық жүргізуші субъектілердің табыслы ... ... ... ... ... ... өндірілген өнім табылады. Сату ... ... ... және адам ... құны ... ... бағасышығарылады.Адам еңбегінің құны қайта қалыптасқан құнды көрсетеді, және екі ... ... өнім ... қатысатын жұмысшылардың еңбек ақысынкөрсетеді. Оның көлемі жұмысшы қүшті ... ... ... ... анықталады. Бұл мағынада кәсіпкер үшін өнімдерөндіру  бойынша  ...  ...  ...   ...   ... ...  құн  оның  ...  қоғамдық  мойындаудыбілдіретін өнімді сатуда ғана жүзеге асырылатын таза ... ... ... ... ... жағдайында таза табыстабыс формасын қабылдайды. Кәсіпорын тауары нарығында ... ... ... Өнім ... анықтағансүт  кейін олар оны тұтынушығашығарады, табыс алуды білдіретін ақшалай түсімді алады.Қаржылық  қорытындыны  ...  үшін  ...  ...  формасынкабылдайтын  өндіріс  және  жүзеге  ...  ...  мен  ... қажет.Түсім  өзіндік  құннан  ...  ...  ...  ... ... ... өзінің мақсаты етіп табысты қояды, бірақ олмақсаттқа майемі жетпейді. Егер түсім ... ... тең ... тек ... өнімді таратуға кеткен шығынды ғана жаба алады. Тарату ... ... ... ...  - ... ... ... қайнар көзіретіндегі табыс жоқ.Түсімнен жоғары шығындарды ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайға әкеледі. Кәсіпорынға тәуелді факторлар: таратылатынөнімге баға ... және ... ... ... ... ... жүргізу деңгейі, басшылармен менеджерлердің басқаруы, өнімнің бәсекеге ... ... ...  ...  оның  ...  өндірістік  және  ... ... ... ... ... = ... түсім алу (өнімнің толық (коммерциялық) өзіндік құны+ кәсіпорын төлейтін салық + айып ... ... ... N1 СіN1 - ... өнім ... - өнімнің бағасы;і - нақты тауар түрі.Кәсіпорын табыс табу үшін төрт тәсілді еркін қолдануы керек:1) баға ... ... ... өнім ... анықтау;4) өнімнің ассртименті мен номенклатурасын таңдау.табыс нарықтық қатынастың маңызды категориясы ретінде қызметтератқарады.Біріншіден, табыс кәсіпорын қызметі ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметінің барлық аспектілерінбірлік көрсеткіштері  ретінде  анықтау  ...  ...  ... ... ... ... ... Сондықтан өндірістік - шаруашылық жәнеқаржылық қызметті талдауда көрсеткіштер жүйесі қолданылады.Табыс мәні ... ... ... ... ... қоса ... және оның өзгерісіне кәсіпорын талпыну факторына тәуелді жәнетәуелсіз әсер ... ... әсер ... ... ... шикізаттың және жылу-энергетикалық шикізатқа баға  деңгейі,амортизациялық аударым нормасы.Факторларды егжей-тегжейлі ... ... ... ... ... Ол үшін ... қатысу коэффициенттері, жоғары  қатарлыфакторлардың ықпал ету деңгейінің төменгі қатарлы ... ... ... ... ... есептеледі.Осылайша жалпы активтердің табыстылық деңгейі (авансталған капитал)немесе қызметтің барлық  түрлерінің  ...  ...  ... ... өз қызметін қаншалықты тиімді және та-быстыжүргізетінін көрсетеді.Тәжірибеде ағымдағы активтердің табыстылығы деп ... ... ... Ол ... активтерге салған бір теңгеден кәсіпорынқанша табыс алатынын көрсетеді:Мұнда: Та – ағымдағы активтердің орташа көлемі.Акционерлік компания ... ... ... ... үшін салынғанкапиталдың табыстылық деңгейін бағалаудың, яғни акционерлік ... ... ... көрсеткіші болып, кәсіпорынның таза табысыныңоның ... ... ... ... ... ... - меншікті капиталдың табыстылық коэффициенті немесемөлшерлемесі деп аталады . Ол мына формуламен анықталады:Мұнда: Дск ... ... ... ... ... к - ... капитал.Ол экономикалық және қаржылық талдауда маңызды көрсеткіш болып табылады.Жак Ришар: “бұл көрсеткішті жеке ... ... ... ... ... негізгі көрсеткіш деп айтуға да болады”, - деп жазады. Дәл осы ... ... ... ... ... бағабелгілеуді бағалау барысында маңызды  роль  атқарады. Теледидар ... ... және ... авторлары  кәсіпорындардың  тиімділігі,бәсекелестігі және табыстылығы туралы ... дәл осы ...  ...  ...  коэффициенті (мөлшерлемесі)  бұлөнімді (жұмыс, ... ... ... ... ...  ... ... көбейтіндісінің нәтижесі.Шетелдік арнайы әдебиетте меншікті капиталдың ... ... әсер ... ... ... ... әдістемелері ұсынылған.Өткізілген өнімнің әрбір теңгесінен көбірек таза табыс алу, активтердіәлдеқайда тиімдірек пайдалану немесе ... ... ... капиталының құрылымдық өзгерісі.Меншікті капитал мен барлық активтердің табыстылық деңгейі ... ... ...  ...  көздерін  ынталандыруменбайланысты. Егер ... ... осы  ...  ...  ... қарағанда көбірек табыс әкелсе, онда айырма меншікті капиталдыңқайтарымдылығын арттыру үшін қолданылуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... коэффициентін (ставкасын) өсірумақсатында, әрине қарыздарға ... ... ... ... ... "тетік нәтижесі" деп атайды.Қарызға байланысты кәсіпорын иесінің іс-әрекеті екі ... ... ... ... - бұл ... салынғаннан кейінгі өндіріс табыстылығының(рентабельділігінің) нормасына байланысты  ...  ...  ... ... деңгейі.Қарыз капиталының табыстылық мөлшерлемесі, кредиторлар табысының қарызкапиталына қатынасы ретінде, ... ... ... ... =   Кредиторлар табысы   _  =      ... ...  ...               ...  ... орта және ... инвестицияланған капиталына табыстылық мөлшерлемесі (76),таза табыстың (салық төленгеннен ... ... ...  ... ... ... Да -  активтердің табыстылығы ... ... -  таза ... -  ... ... -   активтер;1-Сн- салық мөлшерлемесінің компанияға әсері.Негізінде, мысалы кәсіпорынның жаңа ...  ...  ... ... салық салынғаннан кейін 15%-ға тең өндіріс табыстылығынаие болады, бұл кезде ... ... ... 10%-ға тең. ... ... құны ... ақшаларды іске қосу арқылы меншіктікапиталдың табыстылық мөлшерлемесін өсіру ... ... ... ... ... құнының арасындағы айырманы алуға тырысады. Кәсіпкер бұлжағдайға назар аударуы ... ... ... ... ...  ... ... байқалады. Ссудалар бойынша пайыз мөлшерлемесі келісім-шарт нормасы болып табылмайды (біздің мысалымызда 10 ...  ... ... ... үнем ... қысқарады.Мысалы, егер салық мөлшерлемесі 50% - ға тең болса, онда 10% - ... – шарт ... ... ... ... ... 5% - тең,яғни қарыз капиталының нақты мөлшерлемесі:10% * (1 – 0,5)=5% - ға ... ... ... ... өндіріс табыстылығы (рентабельді) меннақты пайыздық мөлшерлеме арасындағы бұндай арақатынас негізінде, қарызкөбейген ... ... ... ... мөлшерлемесіне тигізетінәсері арта түседі деп айтуға болады.Екінші элемент экономикалық белсенділіктің салыстырмалы жоғары ... ... ... формула бойынша егер салық төленгенненкейінгі инвестицияланған капитал активтерінің табыстылық ... ... ... кейінгі пайыз мөлшерлемесі арасындағы айырма оң болса,онда тетік нәтижесі де оң болады. Егер активтердің ... ... ... ... пайыздарға қарағанда аз болатын болса, онда қарызқаражаттары кәсіпорын қызметіне кері әсер ... деп ...  ...  ...  ...  үшін,  қарыз  капиталынпайдаланудың дұрыстығыжөніндегісұрақтарды шешуге мүмкіндік беретін ... ...  ... жұмыста  қолданылуы тиіс.  Талдаужүргізуші түрлі көрсеткіштерді ...  ...  ...  капиталдыңтабыстылық мөлшерлемесін өсіру жолдарын көрсетеді.Меншікті  капиталдың  табыстылық  ... ашып ... ... мен ... ... ... болсақ, онда олар онша дұрыс ... ... ... меншікті капиталға қатынасымен анықталатын  соңғыкөбейткіш   авансталған  ...  ...  ...  ... ол ... ... ... капиталдан қанша есеге көпекенін көрсетеді Бұл ... ... ... ... осықатынасқа тура пропорционалды тәуелділігін көруге болады: oл ... ... ... ... табыстылық мөлшерлемесі солғұрлым көпболады. Бірақ, жиынтық және меншікті капиталдың ... ... ... автономия) коэффициентімен шектелуі тиіс, оныңмөлшері ... кем ... тиіс (2). Олай ... ...  ... ... тәуелсіздігін жоғалтып алуы мүмкін. ...  ... ... ... ... ... әсер ... факторлардыталдау үшін жоғарыда аталған меншікті капиталдың табыстылық мөлшерлемесініңформуласы, сондай-ақ “тетік нәтижесінің” формуласы ... ... ... ... ... жалпы)  табыстылық  коэффициенті  менменшікті капиталдың табыстылық ... ... ... ... деп ... ... ... көрсеткішінің бірі бұл өндірістікқорлардың табыстылық деңгейі болып табылады. Ол таза табыстың материалдықайналым ... ... мен ... ... орташа  құнынақатынасы ретінде есептеліп шығарылады. Сонымен, өндірістік қорлар құны,сәйкесінше жыл басына және жыл ... ... ... ... жәненегізгі құралдар құндарын қосып, 2-ге бөлу арқылы  ... ... ... ... ... ... А.Д.  Шеремет  ұсынғанфакторлық талдау ... ... ...  ...  табыстылықдеңгейін  қалыптастырушы, шаруашылық ... ...  ...  ... ... барлық сапалы сипаттамасы бойынша жіктеудіқарастырады.Деңгейді талдаудың факторлық ... ... ... ұсынылады:Мұнда:      - ... ... ... ... ... өнімнің материал сыйымдылығы;- өткізілген өнімнің амортизация сыйымдылығы;- ...  ...  ...  ... ... қорсыйымдылығы;-  айналым  қаражаттары  ...  ...  ...    ...    ...     ... - таза табыс;F - негізгі құралдардың орташа ...... ... ...  орташақалдықтары;- өткізілген өнімнің (сатудың) табыстылық деңгейі;- толық өзіндік құн бойынша өткізілген өнімненалынған       ...  1  ...  ... ... ... жоғары болса (негізгі қорлардың  қорқайтарымдылығы мен негізгі құралдардың ... ... ... ... ... 1 ... ... шығындар мен экономикалық элементтерібойынша (еңбек құралдары, еңбек материалдары) үлестік шығындары ... ... ... ... ... деңгейі де соғұрлым жоғарыболады. Жекелеген факторлардың өндірістік қорлардың табыстылық деңгейінетигізетін ықпалының ... ... ...  ...  әдісі  бойыншаанықталады.2 БӨЛІМ. «МЕРЕЙ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ҚАРЖЫСЫНЖОСПАРЛАУ2.1 «Мерей» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық –экономикалық сипаттамасыЖоспарлау – ... ... бір ... ... болатын оқиғалардыңбарынша нақты сандық сипаттамасы. Әрине, бизнес ... ... ... ... та өзгереді, өйткені экономикалық жағдайлар ... ... ... ... ортаның өзгерісі ақпаратқа өзгерістерәкелгенімен, жоспарлау - қажетсіз күш-жігер мен уақыт ... деп ... ... ... ... ... ... оқиғаларға сәйкес келсе,ол бизнесмен үшін бизнесті қоршаған орта ... ... ... ... әлсіз және күшті жақтарын сезінуге, қоршаған ... ... ... ... ... беретін құрал бола алады. Соныменқоса, бизнес-жоспар банктерге салынған инвестицияның ... ... ... және мүмкін болатын проблемаларды алдын-ала айқындауғамүмкіндік ... ... ... ... құрылған бизнес-жоспар  келесісұраққа жауап ... ... ... ... ... ... салуға тұра мажәне ол жұмсалған күш пен қаражатты ақтайтындай табыс әкеле ме?”Бизнес-жоспарды құру өнерін ...  ...  ...  ... қажет:Экономикаға қазір кәсіпкерлердің жаңа ұрпағы келіп жатыр, олардың көпшілігібұрын коммерциялық құрылымдарды басқарып көрген емес, сондықтан ... ... ... ... проблемалардың барлық шеңберін оларалдын-ала көріп біле ... ... ... ... ... және ... ... болашақтағы шараларын жаңаша  көзқараспен  қарау  қажеттілігінтудырады.Инвестиция алу және ... ... үшін ... ... және тиімділігін дәлелдеу керек;Бизнес-жоспардың мақсаты – ... ... ... ... шешуге көмектесу:болашақ өткізу нарығының сыйымдылығын және даму перспективасын айқындау;осы нарыққа қажетті өнімді өндіруге қажетті шығындарды бағалау және олардытоварды ... ... ...  ...  ...  ...  арқылыжоспарланған істің табыстылығын анықтау;өнімді өткізу алдында кездесуі мүмкін кедергілерді ... ала ... ... ... мен ... анықтауға мүмкіндік беретінбақылау көрсеткіштерін анықтау.Бизнес-жоспар – қазіргі нарықтық экономикада ... ... ету ... және ... ... ... ... құралы.Батыс елдермен салыстырғанда Қазақстандағы ...  ... ... бар. ... ... ... қазіргі кезде бизнес-жоспарды құру міндетті емес. Ол көптеген қазақстандық кәсіпорындар үшінжаңа құжат. Бизнес-жоспарды ... ... ... ең ... қажеттіақпарат кешенімен жабдықталып алу керек.ЖШС «Мерей»  кәсіпорын шет елден  және  ...  ...  ... ... ... ... ... күннен бастапонда өнімнің сапасын ... ... ішкі ... жүйе ... ... ... тұтынушыларға өнімдерді жеткізу, толық қызмет көрсету, ассортименттікеңейту;- тұтынушы ...  ...  өнім  ...  ...  ... ... ... жүйесінің жұмысын бақылау.Фирма саясаты тауар айналымын және өндіріс шығындарын азайту, бұлнарықтың көп бөлігін ... ... ... стратегияны жүзеге асыратын, барлық ...  ... ... ... ... ... Бұл бөлім фирманың  жарнамасаясатымен айналысады және кәсіпорынның жұмысында жаңа бағыттарды анықтауүшін нарықты ... ... ... ... ... ... байланысты.Дайын өнім сапасын бақылауды стандартқа және республикалық техникалықжағдайларға сай тәуліктік технологтар ... ... ... өнімнің қажетті мөлшерін және ассортиментін қамтамасызету  үшін  дайын  ...  ...  ...  және  өндірістіңтехнологиялық тәртібін қатаң сақтауға ...  ... ... ... ... түрі үшін  ... ... нұсқауларнегізінде өндірістік рецептура, дайындау тәртібі  және  ... ... ... ... ... ...  өнімнің жоғарысапасы және тауарлық түрі шешуші мәнге ие болады.Кез - келген өндірістік ... ... ... ... үшін басқарушылық құрылымның болатыны сөзсіз.Ендігі кезекте ЖШС ...  ... ... ол жоғарымаманданған арнайы білімі бар мамандармен  қамтылған.  Негізгі  ... ... ... ... және арнайы білімі бар.Негізінен кәсіпорынды президент басқарады. Одан кейін орындаушыдиректор. Орындаушы директорға қарасты төрт вице – ... бар. ... ... ... ... ... жауап беруші;- коммерциялық сұрақтарға жауапты;- экономикалық және қаржылық ... ... ... ... ... ...  элеватор,өндірістік техникалық лаборатория, тасымалдау бөлімы және ... ... ... Ал екінші,  техникалық  сұрақтарға  ...  ... ... ... техникалық бөлім, басты механик,құрылыс  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... Ендігі президент орынбасары ол- коммерциялық сұрақтарға жауапберуші. Оған мыналар қарасты: маркетинг бөлімі, дайын ... ... ... ас ... және ... ... ...  беруші  президенторынбасарына қарасты келесілер: экономика және қаржы бөлімі, бухгалтерия,шикізат дайындау ... ... ... директорға келесілер қарасты:  бухгалтерия,  заңбөлімі, қамтамасыз ету бөлімі, жалпы бөлім, қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... қызметі, өрт қауіпсіздігінқорғау бөлімдері.Ал мамандар бөлімі ... ... ... ...  ...  ...  кәсіпорын  нарықтықэкономика жағдайында өз потенциалын сақтап қана қоймай, ...... Бұл ... ... ... ...... көрсеткіштерарқылы дәлелдеме айтылады.Кәсіпорынның дамуының бірден – бір себебі, осы кәсіпорындағықызметкерлердің біліктілігінің ... ... сол ... барлықұйымдастыру істерінің иелері. Ол кесте 1-де көрсетілген.Кесте 1- ЖШС «Мерей» негізгі бөлімінің құрамы (01,01,2009 ж)*|Басқару аппараты        |5 адам       |4,5%        ... ... ...   |23 адам       |20,7%        ... және қаржылық қызмет    |4 адам       |3,6%        ... ...       |          |          ||Заң ...           |2 адам       |1,8%        ... ...         |16 адам       |14,4%        ... ...         |40 адам       |36%         ...             |90 адам       |          |* ... ЖШС ... 2009 ... ... ...  және  жұмысшылары  өзара  тығызбайланысты. Кәсіпорынның әрбір ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық жоспарлау қызметін талдауЖоспар кәсіпорын ... үшін ... ... басшылық болыптабылады. Қазіргі кәсіпорын – бұл күрделі ... ... ... мақсаттарға кәсіпорынның барлық  ...  ... ... қызметкерлерге дейін барлық қызметкерлерінің үйлесімдіжұмыс  істемейінше  мүмкін  ...  ...  ...  идеялардынегіздемелеу үшін, сондай-ақ алға қойылған мақсаттарға қол ... ... ... үшін қолданылады.Өнімді өткізуден табыс көбінесе өнімді өндіруге және ... ... ... ... ... ЖШС ... кәсіпорында шығындардыжоспарлау мен болжау және ... ... сату ... ... тұрмыстықзаттар сату бөлімі бойынша шығындар элементтері негізінде, ... ... ... ... және қызмет көрсету түрлері бойынша ... ... ... ... ... көрсету, өнімнің өзіндік құнын талдау өте маңызды болыптабылады. Ол өнімнің өзіндік құнын төмендету ... ... ...  жұмысын  бағалауға,  резервті  ...  ... ... ... анықтауға, оның деңгейі бойынша жоспардың орындалуынанықтауға және оның өсіміне ... ... әсер ... ... ... ... кәсіпорнында -өзіндік құнды болжау мен ... ...  ...   элементі   және   ...   ... ... ... элементтері: материалды шығындар (шикізат, шикізат, материал,бұйымдар мен ... ... ... қуат ... ... төлеугекететін  шығындар,  әлеуметтік  қажеттілікке  шығарулар,  ...  ... ... да ... (өнімнің өзіндік құнына кіретін материалдыемес активтердің тозуы, міндетті ... ... ... және ... ... ... ... жағдайда ұйымдарда табыстылық маңызды орын алады.Республикамыздағы бухгалтерлік есеп жүйесі  максималды түрде ... ... ... көше бастаған.Қаржының тұрақтылығы мен рентабельділікке талдау жүргізу мәліметтеріұйымдардың жедел басшылық жұмысы және олардың ... ... ... ... ... есеп ... құрастыру үшін, экономикалықболжамды және ағымдағы жоспарды, қорыта келе, еліміздің экономикасын дамытузаңдылықтарын оқып білу және зерттеу қажет.Шаруашылық ... ...  деп  ...  Республикасыбухгалтерлік есебінің №5 «Табыс» - деп аталатын стандартына сәйкес ... ... ... (ақша қаражаттарының, басқа да мүліктердіңкеліп түсуін, кіріске алынуын) және ... ... ... капиталдың көбеюін (үлес қосушылардың қосқан жарналарынан басқа)яғни экономикалық пайда табуды айтамыз.Мұндай табыстарға:- дайын бұйымдар мен ... ... ... ... қызмет көрсетуден алынатын табыстар;- дивиденттер, ролятилер және пайыз (процент) түрінде алынатын жәнетағы     да     ...     ...      ... ... ... ... қатарына шаруашылық субъектісіне келіптүскен, кіріс етілген және субъектінің ... ... мына ... ... ала ... ... алынған табыстар;- алынған несиелердің және қарыздардың қайтарылуы.Сондай-ақ, ...  ...  ...  ...  ... барынша дұрыс бағалау мүмкін болмаған уақытта табыс жұмсалғаншығындар ... ғана ... ... ... субъектісі қызметінің түріне және бағытынабайланысты мынадай түрлерге бөлінеді:- негізгі қызметтен алынған табыстар;- негізгі емес қызметтен (жанама қызметтен) алынған табыстар.Субъектінің ... ... ... ... мен негізгі емес қызметтен(жанама қызметтен) алынған ... ... оның ... ... бұл ... ... ... көрсетілген қызметтен алынған немесеалынуға тиісті ... құны ... ... құны  ... ... ... алушының немесе пайдаланушының  ... ... ... ... ... мынадай шарттар қанағаттандырылғанкезде танылады:- табыс сомасы дұрыс бағаланған ... ... ... ...  алу  ...  болғанжағдайда;- субъекті сатып алынған меншік құқығын берген жағдайда;- мәміле бойынша нақтылы жұмсалған немесе күтіліп отырған ... ... ... ... ... өндірістік және әлеуметтік дамуының негізгікөзі болғандықтан, кез келген кәсіпорын қызметінің мақсаты табыс табу болыптабылады. Табыстың көлемі ... ... ... ... болуына,өз өзін қаржыландыруына әсерін тигізеді. Әр кәсіпорын ағымдағы  ... ... ... ... ... ... ... Уақытшажетіспеушілік кезінде қысқа мерзімдік банк қарызы және коммерциялық несиебойынша қамтамасыз етеді."ЖШС «Мерей»  ...  үшін  ...  ...  ...  ... көсіпорындардағы  сияқты  мәні  бар.  Бұл   ...   ... ... қамту үшін авансталған айналым құралдарын қалпынакелтіру үшін олардың ақшалай құралдарының негізгі қайнар көзі.ЖШС ... ... ... өнімді өткізуден түсім деп тиелген май,нан сату  және  ...  ... ...  ...  ...  ... атайды.Кәсіпорын есепті шотына түетін түсім бірден шикізат, материал, кешендіктауарлар, жартылай фабрикат, ... ... ... май, энергияжеткізушілердің шоттарын төлеуге қолданылады.Түсімнен бюджетке ...  ...  ...  тыс  қорларғааударымдар, бекітілген мерзімде еңбекақыны төлеу, жүзеге асырылады, ... ... ... ... ... ... ... қарастырылғаншығындар қаржыланады.Өнімді өткізуден түсім көлеміне мынадай сыртқы факторлар әсер етеді,өнім көлемі, өнім сапасы, ... және ... ЖШС ... ... түсімнің жалпы сомасы мынаны қосады:май, айран, нан сату, сүт сонымен қоса өндірістік сипатта әр ... ... ... ... ... ... өнім көлемі негізінде  ҚҚС-сызқызметтегі бағаға ... ... ... қызмет пен көрсетілгенжұмыстың түсімнің көлемі жұмыс пен қызметтің көлеміне ... ...  ...   ...   өнім   көлеміне   ...   ... = О1 ... Врп - өнімді өткізуден жоспарлы сомасы;О1 - жоспарлы кезеңде шығарылуға арналған ... өнім ... ...  ...  табиғи  көрсеткіштерімен,  одан  кейін  құндылықкөрсеткіштерімен анықталады, әрбір өнім түрі ... жыл ... ... ... ... ... жөне жыл аяғында қалдығы қалыптастырылады.Түсімді есептеудің барлық қүрамдас бөліктері өткізу ... ... ... ... ... яғни ... алдындағы - жыл басындағықалдық; жоспарлы кезең бағасымен тауарлық өнім мен ... ... ... ... жеке ... бойынша өткізілетін өнім көлемінтабиғи түрде бағаға көбейтумен анықталады:Врп = Ц* Vрп мұнда, Врп - өткізілген ... ... - өнім ... рп - ... өнім ... етуші бағамен тауарлық шығарымдардың құнын анықтау негізіндеөндірістік бағдарлама көлемі ... ... ... сұрыпты майды өткізудентүсімді есептеу үшін:Впр - 267 ... + 1500 ... ... =1515 ... * 2,5 мың ... =3787,5 мың теңге.Айранды өткізуден түсімді анықтауға болады:Врп = 72 тонна + 360 тонна - 108 тонна = 324 тонна * 6 мың ... = ... ... ... ... ... өнімді өткізуден түсім аналогиялықесептеленеді.Кәсіпорында өнімді өткізуден түскен табыс жоспарланған тауар өндірісіненжәне бұйымдардың ... ... ... ... ... ... өтпеген бөлігінің қалдықтарының өзгерісінен шығуы керек. Бірақөнімді өткізуден түсетін табыс ... ... ...  ...... қорлардың тым артуы есебінен болатын жағдайлар дакездеседі.Кестеде ... ... ... ... алу ... ... жөнінде мәліметтер келтірілген.Кесте-2 Өнімді өткізуден түскен табыс жоспарының негізделуін тексеру *|№ ...              ... ... ... мың ||  |                    |тг.            ||1 ... қалған өнімнің жыл басындағы |17983,6          ||  ... ...              |              ||2 ... өнім ...           |29000           ||3 ... ... жыл ... қалдығы|15458,97          ||4 ... ... ... мүмкін табыс (1 |31524,63          ||  ... + 2 ... – 3 ...       |              ||5 ... ... ... ... ...          ||  ...                  |              ||6 ... (4 ... – 5 ...       ...          |* ... ... ... ЖШС 2007-2009 жж. мәліметтері.Кестеден кәсіпорынның өнімді өткізуден түсетін табыс ... 16065,66 ... ... ... ... ... ... жыл соңындағы өтпегенөнімнің шамадан тыс қалдықтарын ескерген болуы керек. ... ... ... 15458,97 мың ... ... 16065,66 ... көп, ... мың теңгені құрауы керек еді. Басқаша айтқанда, жоспарды артықорындау болмас еді.Өнімді өткізуден ... ... ... мен ... көлемі нақтыкөрсеткіштер негізінде келешек жылға көрсеткіштер қүрастырылады,  ... ... ... ... ЖШС ...  кәсіпорын  табыстыжоспарлау барлық қызмет түрі бойынша жеке жүргізіледі, яғни Майды ... ... ... қоса нан ... сүт және ... өнім ... тек қана ... жеңілдётіп қана қоймай. сонымен қоса табысқамүмкін салық көлемі үшін мәні бар, өйткені кейбір қызмет ... ... ... ал ... жоғары ставка бойынша алынады. Тұрақтыбаға мен қызметтің ... ... ЖШС ... ... ... ... ... шегінде бір жылға жоспарланады. Қалыптасқан жағдай жылдықжоспарлауды қиындатады, сондықтан кәсіпорын табысқа нақты жоспарды тоқсанбойынша ... ... ... табысқа салық пен оларды бюджетке өтеутөртібі бойынша ...  ...  ...  ...  ... ... құру қажетті болады.Табысқа салық төлеушілер олар бекіткен салықтың ... ... мен ... ... ... ... қызығады. Бірақ табыстыжоспарлаудың  маңызды  мақсаты    ...  ...  ... мүмкіндігін анықтау.Тауарлық өнімді шығарудың өндірістің бағдарламасын қүрғансүт кейінөнімді сату көлемі және ...  ...  ...  үшін  өткізу  есебіқүрастырылады.ЖШС «Мерей» кәсіпорын өнімді өткізуден ... ... ... ... яғни қосылған құнға салықсыз өткізу түсімінен толық өзіндікқұнды ... ... = Врп - ... Ппр - ... ... ... өнім ... жоспарлы табыс;Врп - өнімді өткізуден жоспарлы түсім ... - ... ... ... ... ... өзіндік құны. Жоспарлытабыс есебі әр өнім түрінде, бірліктің өзіндік құнына жөне ... ... ... қүрылады. Бұл кәсіпорынға қаржылық жоспарлау кезіңде шығынәкелетін өнімді, сонымен қоса әрбір өткізілетін өнімге келісімдік ... баға ... ... асыруға мүмкіндік береді.ЖШС «Мерей» кәсіпорының жалпы түсімі майды өндеу мен ... нан ... сүт, ... нан ... сатудан қалыптасады.Қызмет түрі бойынша табыс бөлек жоспаранады: өнімді ... сату ... сату ... және ... бойынша өткізіді. ЖШС «Мерей» кәсіпорын тікілейесеп әдісімен табыс есебін қарастырайық:1) көсіпорын сусын сату ... ... 3107,28 ... ... ... өнім ... өткен жылға есеп бойынша өндірістің өзіндік құн -18900 теңге;3) бірлікке көтерме баға (ҚҚС-сыз) - 22000 теңге;4) ... ... ... ... құны 2 % ... керек;5) өнімді өткізу бойынша шығын - 4,4 % ... ... құн ... ... ... дайын өнім қалдығы және жоспарлы жыл басында - 339 ... жыл ... - 373 ... ... алдымен, дайын өнім қалдығы мен есепті жылы өндірілген өнім ретіндеесептеп өндірістік өзіндік құн бойынша ... жыл ... ... анықтайық:18900 * 339 = 4034,1 мың теңгеЖоспарлы жылда өнім ... ... ... құны (18900 * 98) :100 = 18,52 ... ... онда ... ... өндірістің өзіндік құнбойынша тауарлық өнім көлемі 18,52 * 3107,28 = 57546,8 мың теңге сомасындаанықталады.Сонда жоспарлы ... ... ... есебімен өндірістік езіқцік құнбойынша ... ... ... ( ] 8,52 * 373 ) = 6907,96 мың ... Өнімнің толық өзіндік құны бойынша қалдық есебімен жоспарлы жылдаенімнің ... ... 4034,1 + 57546,8 - 6907,96 = 54672,94 мың ... ... ... ... ... анықтау үшін өнімді өткізу ... ... ... ... * 4,4) / 100 = 2405,6 мың ... ... толық өзіндік құн бойынша енімді өткізу көлемі 53172,8 +2405,6= 55578,4 мың теңгеге тең.Өткізу көлемі табиғи түрде (339 + 3107,28 -- 373) = 3073,28, ... ... (23000 * 3073,28) = 70685,44 мың ... ... ... жылда өнімді өткізуден табыс 70685,44 -55578,4 = 15107 мың ... ... ... ... ... ... ... Бірақ ол жоспарлы табысқа  жеке  факторлардың  әсері  ...  және  ... ... өте ... Егер есеп ... ... ... шаруашылық қызмет нөтижесі жайлы қарастырса, онда ... ... 2008 жылы ... ... 11649 мың ... ал өткізілгенөнімнің өзіндік құны 11344 мың теңге; өнімді өткізуден жалпы табыс 305 ... ... (11649 - ... шығындары оның ішінде өткізу бойынша жалпы және ... ... ... ... ... 374 мың ... ... қүрады.Сондықтан негізгі қызметтен шығын - 69 мың теңгені қүрды.Бұл  шығындардың  өткізген  өнімнен  ...  ...  ... түсетіндігін көрсетеді, соған сайкес өнім шығару  шығынына әкеледі.Шығынның көп мөлшері ... және ... ... ... ... ... ... қызметтен табыс 8796 мың теңге көлемінде табылды,толықтай бұл шығынды жауып, ... ... ... ... үшін шығындар өте алатын дәрежесін білу өтемаңызды, осыдан кейін олар пайдә ала ... Бұл үшін ... ... ... ... ... табу сату көлемі мен құнының анықтау үшінқажет, мұнда кәсіпорын өзінің барлық ... жаба ... ... алмайды, бірақшығынсыз. табысты жоспарлаудың бұл әдісі шартты тұрақты және  ... және ... ... ... ... ... үшін барлық шығынды топқа бөлдік:1) өндіріс көлемі өзгерсе де ауыспайтын шартты ... ... ... ақы, ... электр қуаты, салықтар, жалпы өкімшілік шығындар,берілген кәсіпорында бұл шығындар сомасы 1055,5 мың теңгеге тең;2) өндіріс көлемі ... ... ... ... ... ... ЖЖМ, негізгі еңбек ақы, өткізу бойынша шығындар және т.б., олардыңсомасы 9685,7 мың теңгеге ... 2008 жылы ... ... ... көлемі 978 млн.теңге, ал 2009 жылы бұл көрсеткіш 11 пайызға қөбейту жоспарланып отыр.Бірақ бұл ... ... ... ... Алайда компанияныңқазіргі жағдайы болашаққа оң көзбен қарап болжам жасауға мүмкіндік береді.Сурет 2 - «Мерей» ЖШС-нің 2007 – 2009 ... ... ... ... ... ... жағдай тудыратыны сөзсіз,бірақ оның қаржылық жағдайында бірқатар кемшіліктер бар.  Ол  ... ... ... ... ... орындалмауы, бірақ менжоғарыда  көрсетілген  мәліметтер  ...  ...  ... ... ...  ...  ...  функцияларының  бiрi:потенциалдық сатып алушыларды өз ... ...  ...  қажет.Бұқаралық ақпарат құралдарында ...  ... ... ... ... көмекшi  роль атқарады.  Сөйтiп, ... ЖШС өз ... ... шешу үшiн ... ... келесi құралдарын пайдаланудыкөздейдi:Табысты жоспарлау  қаржылық рычаг ... ... ... ... ... төмендетсе де, шығындалмайды. Қаржылық тиімділікрычагы ... кез ... ... ... одан да күшті өзгеріскеәкеледі. Шартты тұрақты шығындардың үлесі жоғарылаған ... ... ... ... жөне ...  ...  ...  шартты  тұрақтышығындардың үлесі сату көлемі өскенде, төмендейді жөне операциялы рычагтыңәсері төмендейді.ЖШС «Мерей» ... ... ... көп ... ... өзгермелішығындар құрайды, сонымен қоса 2008 жылда шартты күнделікті шығындар өсті,сондықтан шығынсыз және қаржылық рычагтың ... ... табу ... ... ... ЖАҒДАЙДА КӘСІПОРЫНДАРДА ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ3.1 Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... отандық тауар  өндірушілердің  онсыз  да  қиынэкономикалық жағдайын ... ... ... қиын ... бір ... ... Қазіргі уақытта отандық кәсіпорындардың қаржылықжағдайына жағымсыз әсер ететін келесідей факторлар:1) негізгі ... ... ... ... ... ... амортизация мен оған аударымдар;2) табыс деңгейі мен дебиторлық үлкен қарыздардан ағымдағы активтердіңайналымының төмендеуі;3) зайымдық қайнар көз бен мүлікті ... ... үлес ... ... ... ... көсіпорынның зайымдық капиталын қысқа мерзімді қайнар көздердіңтәуекелдігі (қысқа мерзімді несиелер, жеткізушілерге қарыз және т.б.);5) ... ... ... ... ... ... есебінен негізгібөлікті қаржыландыру;6) нақты табыс алғанға ... ... ... ... аванстық төлемдердіалу. Отандық кәсіпорындардың қаржылық жағдайы  ...  ...  ...   ...   ... ...  ...  көрсеткендей  үлкен  қаржылық жоспарлаудың болмауынан.Әрине, қаржылық жағдайға сыртқы факторлар әсер ... ... өнім ... ... ... ... жөне ... саясат;3) инфляция, бағаны мемлекеттік реттеу;4) халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы;5) ... ... ... ...  осы   ...   ...   мемлекеттік   субсидиямөлшерінің қысқаруы;7) отандық   ...   ...   ...   ... ... материалды-техниқалық ресурстар  мен  ауыл  ...  ... ... ... ... басшылар мен отандық өндірістің мамандардың жалпылау менталдау жауабы негізінде мынадай қорытынды ... ... ... уақыттааграрлы секторда антидағдарысты шаралар мыналар:1) бірінші   қажетті   тамақ   ...   ҚҚС   ... ...  және  ...  ...   ...  ... отандық тауар өндірушілердің жеткізушілерге несиелік қарасын қайтақүрылымдау;3) тауарөндірушілер үшін ... ... және ... ... ... көлемін үлкейту;4) қазіргі   уақытта   бар   ...   ...   ... жер ... ғана ... ... өнімді сатып алу бойынша тимді шаралар енгізу;6) бала бақша, оқу орны, аурухана, қарттар үйдерімен отандық өнімдердісатып алу барысында ... ... ... отандық  өнімдерді  ...  алып  ...  ... жеңілдетілген несие, салықты қысқарту, мемлекеттің негізгіқүрылтайшы немесе акционерлі ретінде қатысуы.Егер ... ... ... жоқ ... яғни ... ... ... алмаса, бюджетке және тағы басқа төлемдерді қайыра алмаса олкәсіпорын банкрот болады. Ондай кәсіпорындарға мынадай шара қолдану мүмкін:1) қайта ... ... ... ... ... ... ... (18 айға төлемді шегіндіру);2) алажақтардың бақылаумен,  немесе  арбитраж  сотының  қаулысыменшешім қабылданады;3) ... ... - ... ... мен ... арасында төлемдікейінгі мерзімге қалдырылады, өлде бережақтан шегеру жасайды. Бережақкәсіпорынның ... бөлу ... ... ... арбитражға және конкурспен басқарған орган еңбегіне төлем;- азаматтарға денсаулығына зиян келтіргені үшін бережақ;- ... ... ақы;- ... ... ... ... төлемдер;- кәсіиорын мүлкіне үлесі бар кәсіпорын мүшелеріне;- ... ... ... ... ... ... ... «Мерей» кәсіпорын үшін өткізу қиындығы оның бәсеке қабілетсіздігіжәне маманданған маркетингті қызметінің ...  ...  ... жерлес бәсекелестер «Аймар», «Семей шикізат», «Семей элита», «Шығысшикізат», «Жансая», ... ... ... ... өнім ... ... қосатауарлық өнімді бөлулермен бекітіледі. Тұтынушылар жағысүт негізгі мәселехалықтың төлем қабілетінің ... ... ... ... ... жағдайда өткізу мәселелері бір шешім емес кешендік шешімдерді,кепілдемелерді.  ынталандыруды,  құқықтың  қорғауды,  ... ... ... ... ... ... ... табысты айналым құралдарыныңжетіспеуінен, әлсіз материалды-техникалық бағадан ала алмайды, ... ... ... ... ... ... ... Маусымдықдайындау мен өнімді өндеу кезеңінде кәсіпорын жеңілдетілген  бюджеттінесиелеуді қажет етеді. Сол ... ... ... ... ... болар еді. Ақырғы кезде отандық өнімге сұраныс өсті, бірақ ЖШС«Мерей» ... ... ... ... ... алмай оның көлемітөмендеуде. Тиімді өндіріс, өндеу, өткізуге бақылау ... ... ... ... ... нарығын, өндірістік-сату ассоцияциясын құруғақажет. Бұл делдалдардың жүйесіз ... ... ... ... маклер,брокер, спекулянт. Майлық өндірісін технологиялық қамтылуы төмен дәрежеболғандықтан, машинно-тракторлы паркты ... ... ... ... ... ... Ол үшін қажет:- мемлекеттік демей, көсіпорынның бөлігі бағыттау, техниканы жөндеугеинвестиция, сонымен қоса 6 ... 12 айға ... ... ...  ... болу ... яғни шикізат шықпай қаітса;- капитал  ...  ...  ...   ...   ... агрегаттарын, машиналарын жөндеу;- тауар өндірушілерге ұзақ мерзімді мақсатты немесе және техника ... ... ол ... ... беру ... ... ... қалыптастыру, қымбат түратын техника, ... 7-10 ... ... ... ... ...  ...  олардың  алғашқы  (2-3  жыл)жұмысында салықтық жеңілдік;-отандық техникаға ... ... ... ... ... мөлшерін азайта отырып, бағасын азайту.Отандық өндірісті ынталандыру бойынша мемлекет мынадай шаралар жүргізукерек:1) отандық өнімді өткізуде заңды түлғалар ... ... ... ... ... өнімді экспортты премия негізінде марапаттау.Бір тәсіл ретінде тауарөндірушілерге минималды баға ... ... және ... баға ... ... ... ... Қайтарым механизмі 1 жылға 10 % ставкасы бойынша. Қазіргі кездеҚазақстанда мамандалған ... ... ... жоқ, ол әлемдік тәжірибедеүлкен орынды алады. Оны ұйымдастыру үшін келесідей шаралар ұсынылады:- отандық ... ... ... ұйымдастыру;- біріншіден, қысқартылған пайыз түрінде жөне ұзақ мерзімді несиелеудіжүргізетін мемлекеттік дотация алатын, екіншіден олардың несие алуы ... ... ... отандық ипотекалық корпорация құру;- несие бойынша пайыз мөлшерін азайтатын ...  ... ауыл ... жеңілдік несие жүйесін ұйымдастыру.Қазіргі жағдайда экономиканы сауақтандыруға шағын. кәсіпорындардыңқосқан ... ... ... Оның ... ... ... төмендеуі жөнеТМД елдерімен экономикалық ... ... ... ... Соныменбірге шағын кәсіпорынға мемлекеттік қолдау орын ала ... ... ... ... ... ... жағдайда олар өз бетімен істепкете алмайды.Біздің Қазақстан жағдайында ... ... тек қана  ... ... ... Егер ... кәсіпорынның  материалдық  базасыжеткіліксіз болса, айналым қорына ... жоқ ... ... ... жөнінде алдына ала жасақталған болмаса, ол ... өз ... ... ... ... туады.Шағын бизнестің басты проблемасы - ол несие беру ... ... ... кепілдеме ретінде мүлікке беріледі. Ал кепілдікке жарайтын мүлік шағынқәсіпорында жоқтың қасы, сондықтан шағын кәсіпорындардың керекті ... бере ... ... шағын бизнесті қолдайтын арнайы банк,несие банктің бір бөлімі болуы ... ... кадр ... ... кредит алу жөне информациялыққызметтерге мұқтаж. Оны кім ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар тез айналатын сала сауда-саттық,  ...  ...  ...  ...  техника  жәнемашиналарды жөндеу, т.б. салаларда орын алып отыр.Осыған орай ең ірі ... -- ... ... ... әлі ... ... ... келеді.ЖШС «Мерей» өзінің іс-әрекетінде көптеген қиындықтармен кездеседі:1) кәсіпорының негізгі проблемасы - ресурстық базасының жетіспеушілігі:материал-техникалық   және   ...   Шын   ...   ... бос ... кең жаңа ... құру ... отыр. Ондаған жылдарбойы шағын кәсіпорын  секторы болмаған емес. Олай болса ... ... алып ... ... де ... жоқ. ... басы артық ақшасы болмады, ал өз ісік бастап кәсіпкер ... ... ... жоқ. ... кассаларындағы ақшалар күйіп кетті.Сондықтан ез ісін жүргізу үшін тек қана несие керек. Оны кім береді?2) ... ... ... ... базасы жоқ деуге болады.3) шағын кәсіпкерліктің іс-әрекеттерін ... ... ... жүйе ... ... жұмысысүт қорытынды табу қиын, қандай көрсеткіштер арқылыталдау жасап мемлекеттік жеңілдік беру керек ... ... ... ... ... ... Ол ... апарады.4) басты проблеманың бірі - ол кадр мәселесі. Кәсіпкерлік ... ... ... Ол ... ... ... ... ондай адамдар аз. Қоғамғакеректі кәсіпкерлерді даярлау керек. Ол үшін оларды таңдап алып ... ... істі ... ... керек. Ол үшін әлеуметтіккепілдік және әлеуметтік қамтамасыздандыру т.б. ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру қажет,оларды жүзеге асыру басында тұрақтылық, одан ... ... ... ... ... ... ... жолдарыҚазіргі таңда отандық кәсіпорындардың өміршендігін қамтамасыздыру үшін,басқарушылық органдарға көсіпорынның қаржылық жағдайын реалды бағалау жөнеөзінің қызметін дүрыс жоспарлау қажет. ... ... ... динамикатенденциясының қалыптасқан және қалыптаспаған әдістер бар. ... ... ... ... орталықтандырылған нормалары жоқболуына, болжамдаудың дәлдігі ... ... ... ...  ...  ...  барпараметірлердің көрсеткіштеріне байланысты есептеу келесілерге қамтылады:-  өндірістің көлемі, шаруашылық субъектін әр ... ... ... құрамы мен құрылымы және басқалар.Өнімнің өзіндік құның кеміту жолдары:Бұл күнделікті ізденіс ойлау жұмыстары, барлығын ескеру ... ... ... ... ... ... ... материалдық ресурстардың бағасына, еңбек ресурсына  шығындарөзгермейтін боса, ол уақытта өнімді көбейту тек қана ... ... ... арқылы іске асады. Ал ұйымдастыру-техникалық шараларды іске ... ... ішкі ... ... ... ... қорытындысына сүйеніп жасауды талап етеді. Өзіндік құнды кемітудіңең ... ... ... ... мен материалдық ресурстарды тиімдіПайдалану. Ол еңбек өнімділігін арттырады, 64 немесе бір ... ... ... артады, ал екінші қайнар көзі материалдық шығындарды азайту.Техникалық-экономикалық    ...    ...    ... ... ішінде мына іріленген топтарға тоқталайық:-  ... ... ... көтеру;-  өндіріс пен еңбек ұйымдастыруды жақсарту;- ндірілетін өнімнің көлемін және номенклатура ... ...   ... жабдықтаудың  ара  салмағын  арттыру  т.б.  ... ... өте көп ... түрады. Тек біреуне тоқталайық.Өндірістің техникалық деңгейін арттыру үшін:- еңбек құралдарын жетілдіру ... ... ... ... жабдықтардың ролін арттыру)- еңбек заттарын жетілдіру (шикізаттың прогрессивтік түрін қолдану,сол сияқты материалдар мен ... ... ... мен ... ... тиімді Пайдалану;- өндіріс процесстерін кешенді механикаландыру және автоматтандыру.Мысалы, өндірістік жабдықтарды ... ... ... күші ... ... ... ресурстар шығынын азайтады, сонымен біргеамортизациялық қайтарымды көбейтеді т.б.Материалдық ресурстарды үнемдеу. ...  ...  ... арттыру материалдық, еңбек жөне қаржы ресурстарын ... ... қор ... ...  ...  категорияларғажатады. Өнімнің материал  ...  ...  ...  ... ... ... деңгейін көрсетеді.Неғүрлым жаңа технология және техника пайдаланылса, оны қолданатыңматериал сиымдылығы ... ол ... ... оның өзіндік құны кемиді.Өнімнің материал сиымдылығы өндірістік қорға ықпалын тигізеді. Неғүрлымматериал сиымдылығы аз болса соғүрлым материалдық ... ... аз ... ... ... ... материалдық шығынын нормалауүлкен роль атқарады.  Барлық  ...  ...  ... ... ... ... шығындар нормативті техникалық-экономикалық жан-жақтынегіздеоген болса ол ...  ...  ...  ...  пайдаланутиімділігін арттырады. Материалдық ресурстарды ... ...  ... ... ... ... қорытынды жасауды талап етеді.Резервтерді анықтау үшін нақтылы көрсеткіштерді ... ... ... ... Ол үшін  калькуляциялық  статьялардыңжоспарлы, нақтылы көрсеткіштерін  салыстырып  ...  ... ... ... азайту көздерін, нақтылы шараларды белгілеукерек. Көсіпорынның қызметінің тұрақтылығын ... және  ...  ... ... ету үшін, әр түрлі бюджеттерді құру ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  әдісі, қаржыландыруды жүзеге асыру. Бюджет кәсіпорынның ... және оның  ...  ...  ...  барлық  саңдықүсыныстарды  ...  ...  ... ... талдау; жоспарлардыңнұсқаларын таңдау және оларды соңғы бекіту. ... құру ... ... ... ... және ұзақ мерзімді жоспарлауы,бәсекелестердің мінезқүлықтарын және ... ...  және  ... ... ... болып табылады. Осы аспектер бойынша, жоспарларжәне әр ... ... және өр ... мерзімдегі бюджеттер өңделеді.Бюджет  бұл  агроөнеркәсіпорындардың  ұзақ  ...  ... ... ... ... және ... жылдардың байланысы болыптабылатын инструмент. Осымен қоса тағы да бюджет құру себептер бар:1) бюджет жыл бойы жоспарлауына ... ... ...  ұйымның  барлық  жұмысшылардың  ақылдасқан   ... ... ... ... ...  процессін  ынталандырады.  Дүрыс  ... ... ... ... Сондықтан, әр  бөлімбюджетті  орындау  барысында  өзінің  функцияларын ... ... ... ынталандыру қайнар көзі болып табылады. Дүрыс ... ... ... ... ... өйткені олар оны орындауғаынта жасап, ... ... ... ... бір ... ... ... құру негізгі қадамдары:1 кезең - негізгі мақсаттарды құру, яғни ... ұзақ ... және ... ... ...   ... жасайтын факторлардың талаптары: шикізат  пен'материалдарының жетіспеушілігі, жұмыс күштерінің жетіспеушілігі, өнімгедеген  ...  ...  ...  ...  ...  ... кезең - өткізу бюджеттерді дайындау, олардың ішінде болжамдаулы сатукөлемі және ... ... ... ...  ...  жоспарланады.Бюджетті дайындау барысында, әр ... ... ... ...  ... ... клиентердің осы жылдың ішінде орындалмаған және ...  ... ... қарастырылады;- өткізу бойынша менеджерлердің берілгендерін алу қажет;- әр бөлек салалардың ұлттық болжамдауы есепке алынады;- ... ... ... ... ... ... бағалау керек.4 кезең - басқа да бюджеттерді дайындау қамтиды:- өндірістік бюджет ... ...  ... запастардыңбастапқы  және  соңғы  мөлшерін  ...  ала  ...  ... ... ... ... бюджеті (өндіріске қажет тұтыну бюджеттердіқұру, тұтыну бюджетті, ... алу ... ... ... ... ... ... қосымша шығындар бюджеті. Оны құру кезінде оны тұрақтыжәне өзгермелі шығындар бойынша топқа бөледі.маркетингтік бюджет.- ... ... ... өзіндік құн бюджеті;- қүрделі шығындар бюджеті.5 кезең - баланстың және ақша қаражаттар бюджеттерін дайындау. Бюджетпроцесі тұрақты, ... ... ... ... жөне ... ... ... асырылады.Кәсіпорынның бүгінгі Қазақстандағы жағдайларда өміршеңдігі болуы үшін,нарықтағы әрбір қадамды есепке алу ... ... және ... ... түрде инновациялар енгізу керек. ... ... ... және ең ... ... оптималды шешімін таба білу қажет.Сондықтанда фирманың кәсіпкерлі менеджері мен оның ... ... ... жасақталуы  көпқырлы  процесс.  Мұнда  ірі  монополистіккәсіпорындармен ... ... ... дамуы  жалпы  ... Оның ірі ... ... ...  ...  ... тұтынушылардың сұранысына икемділігі, шағын мөлшерде өндіру,жергілікті шикі ... ... ... ... Республикасында экономикалық реформа барысында алдын-алатүбегейлі  ...  ...  ...  ірі  ... ... ... ... кешірімсіз қателіктер болды. Бұлөрескел қателіктерді жою үшін ... ірі ... ... ... байланысты шағын көсіпорындарға арнайы бағдарламалар ... ... ... ... жаңа ... ... әр түрлі меншіктену формаларболуына байланысты, табысты жоспарлауына кешенді және терең жолдарын бекітуталап қойылады, өйткені, ... ... ... ... негізгіқайнар көзі болып табылады.Кәсіпорын жоспары жұмыс өнімі ретінде алдын-ала әзірленген іс-шараларжүйесі болып келеді, онда өндіріс және ... ... ... ... ... ... әдістері, реттілігі мен мерзімдері және солжұмыстарды қажетті құралдармен қамсыздандыру ... ... ... ... қол жеткізудің техникалық әдістері  реттелмеген.Сонымен қатар жоспар өндірісті ... ... және ... қарқынын,және пропорцияларын қамтамасыз етуі тиіс. ... ... ... ... ... басшылық болып табылады. Қазіргі кәсіпорын – бұл күрделібасқару жүйесі болғандықтан, ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлерге дейін барлыққызметкерлерінің үйлесімді жұмыс істемейінше мүмкін ... ... ...... аса ...  қызметтерін:  өндірістік,инновациялық, технологиялық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік және т.б. жүзегеасырудың нәтижесі ретінде оның ... ... ... ие ... ... ... ... экономика жағдайында жоспарлау экономикалық және әлеуметтікіс-әрекеттің барлық жақтарын барынша қамтудың түрінде болып келуі мүмкін.Алайда ... ... ... ... шығармайды,  себебі жоспардегеніміз тиісті түрде ресімделген басқрамалық шешім ... ... ... ... ... және ... кәсіпорынның қаржылық-экономикалық жұмысының маңызды бөлігі болып табылады. Бұл бизнес-жоспардықұру негізінде және даму ... құру ... өте ... ... тапшылық жағдайында және экономиканың ...  ... ... ... ... ... өйткені табыс негізінде әр түрліболжамдарды құруға болады, бұл өзінің қаржылық нәтижелерін реалды бағалаумүмкіншілік береді. ... ... ... ... әр түрліжағдайларда кәсіпорынға шешімдерді қабылдау мүмкіндік береді,  ол  ... ... ... ... ... өміршендік қабілетінжоғарлатуына ықпал жасайды.Қаржылық менеджердің  фактілік және  болжамдылы  ... ... ... болжамдылығы табысты жоспарлау  қабілеті,кәсіпорынға нарықтық коньюктураға  тез  ...  ...  ... ... ... ... ... бағалау және қалыптасқанөндірістік салада бәсекелестік ... ... ... ... ... ең ... ... ішкі шешімдерді қабылдау үшін басқаруесепке керек болып ... ... ... табысты өсіруге ықпал жасайтын ... ... ... ... ... өсіру;- айналу капиталының ауыспалы айналым жылдамдығы;- техника мен жаңа технологияны өндіріске енгізу;- өндірістік шығындарды азайту;- қосымша өнімнің ... ... ... ауытқуы.Осы курстық жұмыста кәсіпорында қаржынылық жоспарлаудың мәні, жоспарлауәдістемелігі қарастырылған. Ол ...  ...  ...  ... ... ... табыстың  құрылымын,  ...  ... ... ... ... ... өздік жүйелі талдау жүргізілді, ол негізгі ақпараттықкөрсеткіштерді анықтап, ЖШС ... ...  ...  ... Кәсіпорынның табысын алу жүйелі талдау, оның табыс алу ең маңыздыжақтарын ... ... ... ең көп әсер ... ... ... ... тарауында, көсіпорынның қаржылық жағдайы бағаланған, жене жоспарбойынша ... ... ... қарастырылған. Осы табысты жоспарлаубар проблемалар бойынша, тиісті шешу жолдары берілген және сонымен ... ... үшін ... ... ... жұмыстың алдынан қойылған мақсаттары мен міндеттері орындалған,өйткені осы жұмыстың теориялық негіздері  ...  ЖШС  ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1. Назарбаев.Н.А. Казахстан-2030. Процветание, безопастность иулучшение благосостояния  всех  ...  ... ... ... ... Шеремет .А.  Д.,Сайфуллин-.Р.С.  ...  ... ... 1995.3. ... .Н.А. ... ... ... предприятия Вучебнике«Анализ хозяйственной деятельности в ... общ. ред ... ... ... 1995.4. ... В. М., ... М.А. ... устоичивостьпредпрятия в условиях  инфляций.  -  М.:  ...  ... , 1995.5.  ...  М.  Н.  ...  финансового  состояния  иинвестиционной привлекательности акционерных обществ  впромышленности, строительстве и ... - М.: АО ... ... 1994.6. Ковалев А. И. Привалов В.П. Анализ финансового ... -М.: ... ... и ... 1995.7.  ...  И.Т.  ...  и  ...  финансовхозяиствующего субъекта: Учебн. пособие. -М.: ... ... 1994.8. ... ... . ... ... Книга бухгалтера . Книга аудитора.)/ Отв. ред. Рубин Ю. Б., Солдаткин В.И. -М.: Фисүтсы и статистика , 1994.9. Артеменко В.Г., ... М. В. ... ... : ... ... ... и У, 1997.10. ...  Э.А.,  Герасименко  Г.П.  ...  ... О ... ... Указ ... ... Казахстан, имеющий силу Закона , от 26 декабря 1995г., №2732.12. Стандарты ... ... ...  комиссияРеспублики Казахстан.- Алматы ,1996.13. Бухгалтерский анализ:Пер. с англ.-К.: Торгово-издательскоебюро, 1993.14. Введение в ... дело : Пер. с ... -К.: ... ... 1994.15. ... по финансовому учету, отчетности и аудиту .Первая редакция Центральный и операционный отдел ... ... . ... ... ... 1995.16.  ... рекомендации по составлению  ... ... ... ... ... учета и аудита . Министерсва  финансовРеспублики ... ... ... С. Ж. ... С. Т. «Қаржылық менеджмент» Семей,200618. Тасмағанбетов Т. «Басқарушы ... ... ... ... ... ... 2002 ж.19. Кеулімжаев Қ. К., ... З. Н. ... ... ... 200120. Ілиясов Қ. Қ., Құлпыбаев С. «Қаржы» Алматы, 2008ж.-----------------------5 жылдық жоспарды ұйымдастыру бойынша нұсқаулар дайындауЖоспарлаудың өткен цикл қорытындыларын бақылау5 ... ... ... құрылым ұсыныстарын әзірлеуҚұрылымдардың ұсыныстарын жинақтауЖылдың мәселелер ісін анықтауНегізгі стратегиялық проблемаларды жоғары деңгейде талқылауШтабтық және дивизиялық жоспарларды дайындаукәсіпорынның 5 ... бір ғана ... ... ... ... ... ... бағалаукәсіпорынның жылдық жоспарын бекіту90095010001050110011502007 ж2008 ж2009 ж *Табыс, млн.теңге 
    
   

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«АУРА» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗДЕРІ30 бет
Шаруашылық серiктестiгi туралы негiзгi ережелер мен заңдар және қатысушылар15 бет
"Ай Ер Нур" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бойынша өндірістік іс-тәжірибе есебі37 бет
"Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде негізгі құралдардың есебі мен ішкі аудитін ұйымдастыру және оның жетілдіру жолдарын67 бет
«Kaz Commerce Egineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалпы сипаттамасы11 бет
«АБДИ» компаниясының қаржысын басқаруды талдау және оның тиімділігін арттырудың кейбір жолдарын ұсыну77 бет
«Агросервис Шапағат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есептіліктері мен алғашқы құжаттары33 бет
«Альмурат - К» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік14 бет
«АСМЕЛ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдастыру - экономикалық сипаттамасы27 бет
«Ата-аналардың бала тәрбиелеудегі жауапкершілігі»5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь