Салықтар елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету факторы

Салықтар елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету факторы ретінде

Ұйымдық-құқықтық жағынан салықтар – бұл мемлекет бiржақты тәртiппен заң жүзiнде белгiленген, белгiлi бiр мөлшерде және мерзiмде бюджетке төленетiн қайтарусыз және өтеусiз сипаттағы мiндеттi ақшалай төлемдер.
Салықтардың экономикалық мәнi олардың өзiнiң функциялары мен мiндеттерiн жүзеге асыру үшiн мемлекет жұмылдыратың ұлттық табыстың бiр бөлiгi болып табылатындығында.
Салықтар қаржының бастапқы категориясы болып табылады. Салықтар мемлекетпен бiрге пайда болды және мемлекеттiң өмiр сүрiп, дамуының негiзi болып табылады. Азамат дамуының бүкiл тарихы бойына салық нысандары мен әдiстерi өзгердi, игерiлдi, мемлекеттiң қажеттiлiктерi мен сұрау салуларына бейiмделедi. Салықтар тауар-ақша қатынастарының ахуалына әсер ете отырып, олардың дамыған жүйесiнде айтарлықтай өрбiдi. Мемлекет құрылымының өзгеруi, өркендеуi әрқашан салық жүйесiнiң қайта құрылуымен, жаңарумен қабаттаса жүредi.
Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы мен саяси iс-бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кiрiстерiнiң негiзгi көзi – ұлттық табысты қайта бөлудiң басты қаржылық құралы, мемлекеттiң экономикалық мазмұны нақты түрде көрiнедi, ал салықтардың әлеуметтiк-экономикалық мәнi, олардың түрлерi мен рөлi қоғамның экономикалық құрлысымен, мемлекеттiң табиғатымен және функцияларымен айқындалады. Белгiлi философ Френсис Бэкон салықтарлды төлеу – әрбiр адамзаттың қасиеттi борышы деген едi.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-шi бабында: заңды түрде белгiленген салықтарды, алымдарды және өзге де мiндеттi төлемдердi төлеу әркiмнiң борышы әрi мiндетi болып табылады,- деп жазылған.
Салықтарда ежелден салық жүктемесiн бөлудiң екi қағидаты қалыптасқан:
1. пайда (алынған игiлiктер) қағидаты;
2. «кайыр көрсету» (төлем қабiлеттiлiгi) қағидаты.
Алынған игiлiктерге және төлем қабiлеттiлiгiне салық салудың қағидаттарын пайдалану салық мөлшерлемелерiн белгiлеуге және табыстың өсуiне қарай олардың өзгеруiне саяды.
Салықты ұтымды ұйымдастырудың классикалық қағидаттарын бұрын Адам Смит ұсынған едi. Олар мынаған саяды:
1. салық салық төлеушiнiң әрқайсысының табысына сәйкес алынуы тиiс (әдiлеттiлiк қағидаты) ;
2. салықтың мөлшерi мен оны төлеу мерзiмi алдын ала және дәл анықталуы керек (анықтылық қағидаты);
3. әрбiр салық салық төлеушi үшiн неғұрлым қолайлы уақытта және қолайлы әдiспен алынуы тиiс (анықтылық қағидаты);
4. салықты алудың шығындары өте аз болуы тиiс (үнем қағидаты).
Бұл қағидаттарды пайдалану салық салудағы зорлық-зомбылықты жоқ еттi, бұл процеске реттемелеудi енгiздi және Адам Смитке «салықтар – оны төлейтiндерге құлшылықтың нысаны емес, бостандықтың нысаны» деп қорытынды жасауға мүмкiндiк бердi. Салық салудың кейiнгi даму барысында қағидаттардың тұжырымдамалары дәлдендi, толықтырылды.
Тұңғыш рет Қазақстан Республикасында заңнамалық деңгейде салық салудың қағидаттары баянда етiлген. Қазақстанның салық заңнамасында сонымен бiрге салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеудiң мiндеттiлiгi, салық салудың айқындығы, әдiлдiгi, салық жүйесiнiң бiртұтастығы және салық заңнамасының жариялылығы қағидаттары негiзделедi.
Салық төлеушi салық заңнамасына сәйкес салықтық мiндеттемелерiн толық көлемiнде және белгiленген мерзiмдерде орындауға мiндеттi. Салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiнденттi төлемдер айқын болуға тиiс. Салық салудың айқындығы салық төлеушiнiң салықтық мiндеттемелерi туындауының, орындалуының және тоқтатылуының барлық негiздерi мен тәртiбiн салық заңнамасында белгiлеу мүмкiндiгiн бiлдiредi.
Елiмiздегi салық салу жалпыға бiрдей және мiндеттi болып табылады. Жеке сипаттағы салық жеңiлдiктерiн беруге тыйым салынады. Қазақстанның салық жүйесi оның бүкiл аумағында барлық салық төлеушiлерге қатысты бiрыңғай болып табылады.
Салық салу мәселелерiн реттейтiн нормативтiк-құқықтық актiлер ресми басылымдарда мiндеттi түрде жариялануға жатады.
Мемлекетке түсетiн салық түсiмдерiнiң сипатты ерекшелiгi олардың сан алуан қоғамдық қажеттерге кейiн иесiз пайдаланылуы болып табылады. Осымен салықтардың мемлекет, сондай-ақ басқа жергiлiктi органдар белгiлейтiн түрлi мiндеттi мақсатты жарналардан, төлем аударымдарынан айырмашылығы болады; бұған әлеуметтiк сақтандыруға аударылатын қатаң мақсатты аударымдар, соның iшiнде бюджеттен тыс қорларға төленетiн жарналар мен аударымдар жатады, олар белгiлi бiр, ұзақ мерзiмдi көлемде өнiмнiң, жұмыстың және қызметтер көрсетудiң өзiндiк құнының, табыстан, еңбекке ақы төлеу қорынан, амортизациядан және басқа көздерден есептелiнедi.
Қазақстан Республикасындағы салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері мынадай:
1) салықтар:
 корпоративтік табыс салығы;
 жеке табыс салығы;
 қосылған құн салығы;
 акциздер;
 экспортқа рента салығы;
 жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салықтары;
 әлеуметтік салық;
 көлік құралы салығы;
    
    Салықтар елдің орнықты экономикалық дамуынқамтамасыз ету факторы ретіндеҰйымдық-құқықтық жағынан салықтар – бұл мемлекет бiржақты тәртiппен ... ... ... бiр мөлшерде және мерзiмде бюджетке төленетiнқайтарусыз және өтеусiз сипаттағы мiндеттi ақшалай төлемдер.Салықтардың экономикалық мәнi олардың ... ...  ... ... ... үшiн ... жұмылдыратың ұлттық табыстың бiрбөлiгi болып табылатындығында.Салықтар  ...  ...  ...  ...  ... ... бiрге пайда болды және ... өмiр  ... ... болып табылады. Азамат дамуының бүкiл тарихы бойына салықнысандары мен әдiстерi өзгердi, игерiлдi, мемлекеттiң ... ... ... ... ... тауар-ақша қатынастарының ахуалынаәсер ете отырып, олардың дамыған жүйесiнде ... ...  ... ... ... әрқашан салық жүйесiнiң қайта құрылуымен,жаңарумен қабаттаса жүредi.Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық ... ... ... ... ... ... кiрiстерiнiң негiзгi көзi –ұлттық табысты  ...  ...  ...  ...  ...  ... мазмұны нақты түрде көрiнедi, ал ...  ...  мәнi, ... түрлерi мен  рөлi  қоғамның  экономикалыққұрлысымен, мемлекеттiң ...  және  ...  ... ... ... Бэкон салықтарлды төлеу – әрбiр адамзаттың қасиеттiборышы ... ... ... ... 35-шi ... заңды түрдебелгiленген салықтарды, алымдарды және өзге де мiндеттi ... ... ... әрi ... болып табылады,- деп жазылған.Салықтарда ежелден  салық  жүктемесiн  бөлудiң  екi  ... ... ... ... қағидаты;2. «кайыр көрсету» (төлем қабiлеттiлiгi) қағидаты.Алынған игiлiктерге  және  төлем  ...  ...  ... ... ... ... белгiлеуге және  табыстыңөсуiне қарай олардың өзгеруiне саяды.Салықты ... ... ... ... ... Адам ... едi. Олар ... саяды:1. салық салық төлеушiнiң әрқайсысының табысына сәйкес алынуы тиiс(әдiлеттiлiк қағидаты) ;2. салықтың ... мен оны ... ... ... ала және ... ... (анықтылық қағидаты);3. әрбiр салық салық төлеушi үшiн неғұрлым қолайлы уақытта ... ... ... тиiс (анықтылық қағидаты);4. салықты алудың шығындары өте аз болуы тиiс (үнем қағидаты).Бұл қағидаттарды ... ... ... зорлық-зомбылықты жоқеттi, бұл процеске реттемелеудi енгiздi және Адам Смитке  «салықтар – онытөлейтiндерге ... ... ... ... ... деп ... мүмкiндiк бердi. Салық салудың кейiнгi даму барысында ... ... ... рет ... ... ... деңгейде салықсалудың қағидаттары баянда етiлген. Қазақстанның салық заңнамасында соныменбiрге салық және ... ... ... да ... ... төлеудiңмiндеттiлiгi,  салық  салудың  айқындығы,  әдiлдiгi,  салық  жүйесiнiңбiртұтастығы және ... ... ... қағидаттары негiзделедi.Салық төлеушi салық заңнамасына ... ... ... толықкөлемiнде  және  белгiленген   мерзiмдерде   ...   ... және ... ... ... ... төлемдер айқын болуға тиiс. ... ... ...  ...  ...  ...  ...  орындалуының  жәнетоқтатылуының барлық негiздерi мен ... ... ... белгiлеумүмкiндiгiн бiлдiредi.Елiмiздегi салық салу жалпыға бiрдей және мiндеттi болып табылады.Жеке ... ... ... ... ... ... ... жүйесi оның бүкiл аумағында ... ... ...  ... ... ... салу ... реттейтiн нормативтiк-құқықтық актiлер ресмибасылымдарда мiндеттi түрде жариялануға жатады.Мемлекетке түсетiн салық түсiмдерiнiң сипатты ерекшелiгi ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Осыменсалықтардың мемлекет, сондай-ақ басқа жергiлiктi органдар белгiлейтiн түрлiмiндеттi мақсатты жарналардан, төлем ... ... ... әлеуметтiк сақтандыруға аударылатын қатаң мақсатты аударымдар, соныңiшiнде бюджеттен тыс қорларға төленетiн ... мен ... ... ... бiр, ұзақ мерзiмдi көлемде өнiмнiң, жұмыстың және қызметтеркөрсетудiң өзiндiк ...  ...  ...  ақы  ...  ... және ... ... есептелiнедi.Қазақстан Республикасындағы салықтың және бюджетке төленетін басқада міндетті төлемдердің түрлері мынадай:1) салықтар:– корпоративтік табыс ... жеке ... ... ... құн салығы;– акциздер;– экспортқа рента салығы;– жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы ... мен ... ... ... ... ... салығы;– жер салығы;– мүлік салығы;– ойын бизнесі салығы;– тіркелген ... ... жер ... ... ... басқа да міндетті төлемдер:– мемлекеттік баж;– алымдар;– тіркеу алымдары;– автокөлік құралының Қазақстан Республикасы аумағымен жүргені ... ... ... ... жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым;– телевизия және радио  тарату  ...  ...  ... рұқсат беру үшін алым;мыналар:– жер учаскесін пайдаланғаны үшін;– үстіңгі көздерден су ресурсын пайдаланғаны үшін;– ... ... ... ... ... ... ... үшін;– орманды пайдаланғаны үшін;– ерекше қорғалатын табиғи аумақты пайдаланғаны үшін;– радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін;– қалааралық және (немесе) халықаралық ... ... ... ... ... ... кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін;– сыртқы (көрінетін)  ...  ...  үшін  ... және ... ... ... да мiндеттi төлемдердiңсомасы «Бюджет жүйесi туралы» Заң мен тиiстi жылға ... ... ... ... ... тәртiппен тиiстi бюджеттердiң кiрiсiнетүседi.Салық жүйесi өзiнiң ... ... ... ... ... облыстардағы, аудандардағы,  қалалардағы  және  ... ... ... ... ... службасы органдары салық жәнебюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң толық ... ... ... ... және дер ... аударылуын қамтамассыз етужөнiндегi,  сондай-ақ  салық  ...  ...  ... ... ... ... асрады.Алдағы орта мерзімді кезеңде фискалдық саясат жедел қалпына келтірудіқамтамасыз ету және экономиканың одан әрі ... өсуі үшін  ... және ... ... ... ... ... басқарумен жоспарлау жүйесін сауықтыру және оны жетілдіру жөніндегі шаралардықамтитын үш деңгейлі бағыт бойынша бір ... ... ...... ... жөніндегі бірінші кезекті шаралар елазаматтарының тұрмыс деңгейінің жоғарылауын және жұмыссыздықтың өсуіне жолбермеуді қоса алғанда, әлеуметтік проблемаларды шешу ... ... ... ... іске асыруды жалғастыруды, қаржы ... ... ... ... ... ... шағынжәне орта бизнесті қолдауды, агроөнеркәсіп кешенін дамыту мен инновациялық,индустриялық және инфрақұрылымдық жобаларды, оның ішінде ... ... ... күшімен іске асыруды көздейді.  ...  ... ... қоса ... ... саясатын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жалғасады. Бұдан басқа, жағдайға байланысты жедел әрі ... ... ... ... икемді шешімдер, оның ішінде бюджет параметрлеріннақтылау шаралары қолданылатын болады.Екінші бағыт – ... ... ... ... ... ... ... бюджеттік жоспарлауды  жүзеге  асыруды  көздейді:мемлекеттік мақсаттар – мемлекеттік ... ... ... ... міндеттер – іс-шаралар – ресурстар – бюджет. Өз кезегінде,бюджет ... ... және ... оң әсер ... орта ... ... ... келеңсіз салдарларға – инфляцияға, бюджет тапшылығының ... әкеп ... ... ... ... ... ... 2009 жылы шығыстарды  оңтайландыру  нәтижесіне  ... ... ... ... ... ... жобалардыбасталған жобаларды аяқтау және жаңаларын іске асырудың, оның ішіндеәртүрлі ... ... ... көптеген жобаларды алу себебіненсозылуына жол ... ... іске ... ... ... ...... кейінгі кезеңде экономиканың сапалы өсуініңнегіздерін қамтамасыз ету, ол бір ... ... ... ... экономикалық саясаттың жеке меншік инвестициялардың деңгейін, ... ... ... ...  ...  ...  ... тиісті өзгертулерге және тиісті салалардағы ... ... ... реттеу шараларымен бекітілетін орта мерзімді жәнеұзақ мерзімді жоспарлаудың нақты басымдықтарын тұжырымдауды ... және ... ... ... да ... ... ... кодексі)  жаңа  Қазақстан  ...  ...  ... ол ... жаңғыртуға және  әртараптандыруға,  ... ... ... ... Салық кодексі:– экономиканың шикізат емес секторына түсетін жалпы салық жүктемесіназайту;– экономиканы жаңғыртуға және ... ... ... жағдайжасау;– салықтық әкімшілендіруді жетілдіру және салықтық рәсімдерді оңайлатуесебінен бизнес жүргізу үшін жағдайды жақсарту.Төмендегі нормалар Салық ... ... ... әрі ... ... болып табылады:Салықтық  жүктемені  төмендету  мақсатында  2009  ...  ... ... ... ... 30 % -тен 20 %-ке ... ... табыс салығының ставкасының  төмендеуіне  ... ... ... алу ... ... ... ... преференциялары корпоративтік табыс салығы бойынша ғанаберілетін болады. Жеңілдік үш жылға дейінгі ... ... ... ... нысанында қолданылады.Сонымен бір мезгілде зияндарды өтеудің мерзімі 3 жылдан 10 жылға дейінұзартылады, бұл ... ... ...  ... ... ... ... бастап қосылған құн салығының ставкасы 13%-тен 12 %-кедейін төмендеді. 2009 жылдан бастап «дебетті» ... деп ... ... ... төлеген ҚҚС сомасының сатып алушы төлеген ҚҚС сомасынанасқанын қайтару туралы ереже ... Бұл шара ... ... ... ... ... негізгі құралдарды жаңғырту мен  жаңартукезеңінде төлеген ҚҚС нысанындағы айналым құралдарын тоқтатып ... ... ... ... қою ... ... құн салығы бойыншаминималды айналым  шегі  15 000  еселік  ...  ...  ... ... ... ... ... бұл шағын бизнеске ... ... ... ... ... ... қаржы дағдарысы себебінен экономиканы тұрақтандыру жөніндегібүгінгі ... ... ... қаржы секторындағы салық салуға қатыстыбірқатар мәселелер көрініс тапты.Атап айтқанда, 2009 – 2011 ... ... ... ... ... ... коэффициентін ұлғайту есебінен  сыйақынышегеру мөлшері ... ... үшін 7-ден 9-ға ... өзге де ... ... 4-тен 6-ға дейін ұлғайтылды.Шағын кредит ұйымдарына салық кезеңі ішінде берілген кредит сомасының15 ... ... ... ... ... ... резервтер  құружөніндегі шығыстардың сомасын шегерімге жатқызу құқығы берілді.Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жүйесі реформаланды.Жер қойнауын ... ... ... ... ... ... (ПҚӨС) ауыстыру көзделген. Пайдалы қазбаларды өндіру салығынесептеу жер ... ... ... ... ... ... баға бойынша есептелген ... ... ... Бұл ... ... ... аз ...  және  өндірілген  кенорындарын игеретін жер қойнауын пайдаланушылар үшін Қазақстан ... ... ... ... ...  ... ... шектеулі серіктестігі мен қолданыстағы Өнімді бөлутуралы келісім-шарттан (ӨБК) басқа, ... жер ... ... ...  ...  ...  «тұрақтылығы»  ережесі  алыныптасталды.Әлеуметтік салықты реформалау шеңберінде 13-тен 5 %-ке ... ... ... ... шкаласынан 11 %-і ставкасымен жазық шкалаға көшужүзеге асырылды. Жеке ... ... ... ... ставка 10 % деңгейіндесақталды.Сондай-ақ ... ... ... ... ... айталықбарлық мүліктен жылжымайтын мүлікке дейін мүлікке салық салу  ... ... ... құны 120 млн. теңгеден астам қымбат бағалымүліктеріне ставкалар ... 1%-ке ... ... ...  көлікқұралдарына салықтарды есептеген кезде көлік құралдарына ... ... ... тасталды.Салықтық әкімшілендіру Қазақстан дамуының жаңа кезеңінің болмыстарыменсәйкестендірілді. Салықтық реформаның ... да ... ... жаңаСалық кодексі тікелей әсері бар заң болуға тиіс ... ... ... ... ол ... ... мен салық төлеушілердің мүдделерінүйлестіруі тиіс. Осымен байланысты, Салық ... ... салу ... ... ... ... толық енгізілді, салық рәсімдеріоңайлатылды.2010 – 2012 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттің кірістері Салықкодексінің және ... да ... ... ... ... ескереотырып орта мерзімді кезеңге арналған макроэкономикалық көрсеткіштердіңболжамды параметрлері негізінде айқындалған.Кірістерді  есептегенде  ...  ...  және  ... қызметкерлердің жалақыларын 2010 жылы 1 шілдеден 25 %-ке, 2011жылы 1 шілдеден 30 %-ке арттыру және Әлеуметтік ... ... ... 2010 жылы  5%-ке  ...  ...  ... ... және 2010 – 2012 жылдары ең төменгі жалақы ... ... жеке ... ... ... ... кестеМемлекеттік бюджеттің кірістері ЖІӨ-ге %|Көрсеткіштер атауы        |2010 жыл  |2011 жыл  |2012 жыл  ...             |14,2    |15,2    |15,0    ... ...        |13,6    |14,6    |14,4    ... емес ...      |0,4     |0,4     |0,4     ... ... ... ... |0,2     |0,2     |0,2     ...             |      |      |      ...  қорға   жіберілетін   бюджетке   ...   ... – 2012 ... ... ... ... көрсеткіштердіңболжамды параметрлері негізінде жасалған: мұнай өндіру, мұнайға әлемдікбаға, АҚШ долларына ...  ...  ...  ...  жылдардағытүсімдердің серпіні, ағымдағы жағдайды талдау.2010 жылы Ұлттық қорға тікелей салықтардың түсімдері ЖІӨ-ге     7,9% ... ... ... 2011 жылы – 8,3 %, 2012 жылы – 8,0 ... ... ... ... ... ... ... ( 2012 жылдарға арналған болжамыМемлекеттік және республикалық бюджеттердің, Қазақстан РеспубликасыҰлттық қорының, Қазақстан ...  ...  ... ... бойы ... экономикасы орнықты өсуді  көрсетіп,шоғырландырылған бюджеттің профицитін қамтамасыз етіп отырды. Атап айтқандаосы ... ... ... таңда әлемдік қаржы дағдарысының салдарынжұмсартуға мүмкіндік берген резервтерді жинақтауға мүмкіндік ... – 2012 ... ... ... мен ... ... ... қатысты емес тапшылығыАлайда, бюджетке шығыс ...  ...  ...  ... ... ... одан әрі пайдалану жүзеге асырылмайтынболады. 2009 жылға ... ... ... ... ... өзіндебірқатар бағыттар бойынша, оның ішінде орталық және жергілікті мемлекеттікоргандардың, холдингтердің, ұлттық компаниялардың, әлеуметтік ...  ...  ...  ...  ...  ... ... және күрделі жөндеу бойынша шығыстар қысқартылған,тиісті шаралар басталған болатын.Даму ... іске ... ... ...  ...  бұл  ... жобалар бойынша шығыстарды оңтайландыруға және мемлекеттікұйымдардың жарғылық капиталын ... ... ... – 2012 ... ... ... мен ... бюджет кірісінің 2008 жылғы деңгейіне 2012 жылға қарай ғанақол жеткізілетінін ескере отырып жоспарлы кезеңнің үш ... ... ... 9,7 % ... ... ... шығыстардың өсуін тежеу саясатыжүргізілетін болады. Бұл мемлекеттік шығыстардың өсуі ЖІӨ өсу ... ... ... – 2012 жылдардағы мемлекеттік бюджет шығыстарыныңжәне ЖІӨ өсуінің қарқыны2009 жылы мемлекеттік шығыстар көлемінің ... ... ... ... бастап олардың  болмашы өсуіне байланысты, ... ... ... ... ... ең ...  кезекте  бұләлеуметтік міндеттемелер, сондай-ақ ... ... қоса ... елхалқын әлеуметтік қолдауға жанама әсерін тигізетін іс-шараларды ... ... ... ... үшін ... ... ... мен шоғырландыруғабағытталатын болады.Осылайша, орта мерзімді перспективада бюджеттің әлеуметтік бағыттылығысақталатын болады және мемлекеттік шығыстарды жоспарлаған ... ... ... ... атап ... оларды әлеуметтік қолдау,денсаулығы мен білімі, сондай-ақ ... ... ... ... үшін жағдай жасау негізгі басымдықтар болып табылады.Мемлекеттік бюджеттің шығыстарын болжаған ... ... ... ... жыл сайынғы «Қазақстан халқының әл ауқатын арттыру –мемлекеттік ... ... ... ... жаңару мен дамуға»жолдауларында айтылған ... іске ...  ...  ... ... ... ... түсімдердің  болжамдыкөлемдері мен бюджет шығыстарының негізінде бюджеттің  ... ету ... ... ала отырып айқындалды.Қазақстан Республикасы Үкіметінің саясаты қаржы дағдарысының тұтастайэкономикаға салдарын жұмсарту мәселелерін таяудағы ... ... ... ... ... арналған шығыстардың өсуінен барынша бюджеткетүсетін ... жол ... ... ... ...  ... етуге арналған.8-суретҮкіметтік қарыздар есебінен мемлекеттік бюджеттапшылығын қаржыландыруМемлекеттік және ... ... 2010 – 2012 ... ... ... ... көрсетілген.2008 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының шикізат ресурстарынақолайсыз баға  конъюнктурасы  ...  ...  ...  ... ... тұрақтандыру функциясы алғаш рет іске асырылды.2008 – 2009 жылдары  Қазақстан  ...  ...  ... ... 607,5 ... ... және ... нысаналы трансферттүрінде 347,9 млрд. теңге бөлінді. 2008 жылы осы  ...  ... ... ету жөніндегі шараларды іске асыру және ҚазақстанРеспубликасының Ұлттық экономикасын орнықты дамыту үшін      ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталынұлғайтуға бағытталды. 2009 жылы ... ... ... ... ... ... ... 2009 жылғы         6 ... ... мен ... (Жол ... ... іске асыру жөніндегііс-қимыл жоспарының іс-шараларын іске асыруға бағытталып отыр.2010 – 2012 жылдары Ұлттық қор активтерін «жеп ... ... ... жылдың алдындағы жыл соңының қор активтерінің белгіленген 1/3бөлігі шегінен шықпай, тек ғана кепілдендірілген трансфертті ... ... қор ... ... шектеу саясаты жүргізілетін болады.9-суретМемлекеттік бюджет түсімдерінің жалпы көлеміндегі Ұлттық қордыңкепілдік ... және ... ... ... тартылатынқаражатының үлесі2009 жылдың 1 қаңтарына жинақталған Ұлттық қор активтерінің деңгейісақталатын болады, ал ... ... ... ... ... ... ... ішінде 2010 – 2011 жылдары да аз қарқынмен болса да ... ... ... қор ... ... 2012 жылдың соңына 4,7трлн. теңгені немесе 2008 жылмен салыстырғанда 1,4 есеге ұлғая отырып, 31млрд. АҚШ ... ... қор ... ... ... 2010 – 2012 ...  әлеуметтік-экономикалықжағынан неғұрлым маңызды, экономикаға және  халықтың жұмыспен қамтылудеңгейін ... ...  ...  әсерін  тигізетін  қайтабағдарлау ескеріле отырып жүзеге асырылатын болады.Инвестициялық ... ... ел мен ... мен ... ... ... орай жеке ... жобаларыніске асырудың өзара байланыстылығын қамтамасыз ету ... және ... ... ...  ...  ...  ...  фискалдық  саясатбағыттарымен келісетін екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылады. Жүйелісипаттағы ұзақ ... шара ... ... даму ... ... ... ол мемлекет ресурстарын ... ...  ...  көлік,  инженерлік,  әлеуметтік,  рекреациялықинфрақұрылымдарды  ...  мен  ...  ...  ...  ... ... ... және жеке сектордың бизнес-бастамалары үшінбағдарлар ұсынады.Инвестициялық саясаттың алдында  тұрған  ...  ...  ... индустрияландыру картасын әзірлеу негізінде шешілетін болады,онда ірі инвестициялық жобалардың салалық ... ... ... іске ... ... орындары айқындалады.Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың 2010 – 2014 жылдарға арналғанмемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ... ... ... ... ... әл-ауқат қоры» АҚ,  «ҚазАгро» ҰБХ» ...  ...  ұзақ  ...  ... ... ... ... ретте компаниялардың  қаржылық  тұрақтылығын  қамтамасыз  етумақсатында «Самұрық-Қазына» ұлттық ... ... АҚ ... ... ... ... ... 5 жыл ішінде 271,5 млрд. теңге сомағареспубликалық бюджеттен капиталдандыру жоспарланып отыр, ол осы ... ... ... мерзімінен бұрын өтеуге жұмсалатын болады,оның ішінде:2010 жылы – 10 млрд. теңге;2011 жылы – 10 млрд. теңге;2012 жылы – 30 ... ... жылы – 110,8 ... ... жылы – 110,8 ... ... ... одан әрі жетілдіруді талап етеді.Дамыған,  айқын  салық  заңнамасы  –  ...  ...  ... ... және шетелдік инвестицияларды тартуға ықпал ететінаса ... ... ... ... ... ... ... елдіңиндустриялық-инновациялық стратегиясымен тікелей байланысты болуы тиіс: ... емес ... ... және елде  жаңа  ... көмектесуі тиіс. Салық ауыртпалығын азайту жалпыәлемдік үрдісболып табылады. Салық заңнамасын ... ... ... салу ... ... танымал мынадай принциптеріне негізделген алдыңғы қатарлышетелдік тәжірибені пайдаланған дұрыс:– салықтар мүмкіндігінше аз болуы тиіс;– ... ... ... шығындар да неғұрлым аз болуы тиіс;– салық бәсекелестікке кедергі болмауы тиіс;– салық мемлекеттің экономикалық саладағы құрылымдық ... ... ... салық кірістерді әділ бөлуге бағытталуы тиіс;– салық жүйесі қосарланған салық ... жол ... ... ... ... байланысты бір топ кәсіпорындар атынан бір немесебірнеше салықты төлейтін және осындай өзара байланысты кәсіпорындар тобыосы ... ... ... салық төлеуші ретінде қаралатын шоғырландырылғансалық салу институтын енгізу мүмкіндігі туралы мәселені ойластырған ... ... ... жекелеген салық түрлерін реформалау, салықтөлеушілердің жекелеген санаттарын салық жағынан ынталандыруды қамтамасызету жөніндегі жұмысты ... ... ... ... мен  оны  әртараптандыруды  арттыру,әлеуметтік-экономикалық дамудың басым міндеттерін шешу мақсатында ... ... ... ... ... ... орнықтылығын қамтамасыз ету,  фискалдықтәртіпті арттыру, мемлекеттік шығыстардың ... ... ... ... ... қордың активтерін тиімді басқаруды жүзеге асыру.2. Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға, салықтық ... және ... ... ... ... ... ... жолымен шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың іскерлікбелсенділігінің ... ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық саясаттыңнегізгі міндеттерін шешуге жұмсалуын қамтамасыз ету.Шешу жолдарыСалық-бюджет жүйесінің макроэкономикалық тұрақтылығын және орнықтылығынқолдау үшін ... ... ... ... ... өсімінің номиналды қарқынынан аспайтынмемлекеттік бюджет шығыстары өсімінің номиналды қарқынын қамтамасыз ету;бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығын ... ... ... активтерін басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталғанқаражатын қалыптастыру мен пайдалану тетігін жетілдіру;мемлекеттік және ... ...  ...  ...  бен  борышты,мемлекеттің кепілгерліктерін тиімді басқару, оның ішінде сыртқы қарыздардымерзімінен ... ... ... ... ... ... сырттанқарыз алу үлесін азайту жолымен мемлекеттік борыш құрылымын оңтайландыру.Салық салудың қолданыстағы жүйесін ... мен ... және ... ... елдегі іскерлік  белсенділіктің  өсуін  ынталандырумақсатында мыналар көзделеді:орта мерзімді кезеңде салық ауыртпалығын ... ... ... ... кірістеріне халықтың әлеуметтік осал топтарына жүктемедеңгейін арттырмастан кезең-кезеңімен қайта бөлу бойынша салық ... мен ... ... ... ұсыныстар дайындау;кедендік және салық әкімшілігін жүргізу;салық және кедендік рәсімдерді одан әрі оңайлату және олардың ... ... ... ... ... емес секторында шағын жәнеорта бизнестің жобалары бойынша инвестициялық ...  ... ... ... енгізу.Мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын тиімдішешуге арналған бюджет шығыстарын бағдарлау үшін ... ... орта ... және ... ... ... менміндеттерін ықпалдастыру;бюджетті жоспарлау және  ...  ...  ...  ... мен ... ... ... қысқартуға бағдарлау;бюджетті қалыптастыру мен атқару процесінің ашықтығын қамтамасыз ету;бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне ... ...  ... қойылатын талаптарды күшейту;бюджет ақшасын (қолма-қол ақшаны) басқарудың сапасын арттыру.Нәтижелері:Салық-бюджет саясаты тетіктерінің, ... ... ... ... ... ... толық орындау.Мемлекет басшысы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша ... ... ... кіру ... ... ... ... Қазақстанэкономикасын жаңарту және оған серпінді сипат беруді атады. Бұл ... ... ... салу ... жеңілдетуге және салықтар саныншектеуге, сондай-ақ жеке тұлғалар үшін  ...  ...  ... ... және ... ... үшін ...  кодексін  жеңілдетумүмкіндігіне баса назар аударылды.Салық саясатын жүзеге асыруда ... ... ... деңгейінкөрсететін белгілі бір кемшіліктер орын алуда. Бұл ... ... ... ... параметрлерін негізсіз төмендету үрдісі дәлелбола алады. Айталық, 2000 жылы ... ... ... бастапқыкөлемі 340,3 млрд. теңге мөлшерінде айқындалып, енгізілген түзетулердіескере отырып, ол 347,5 млрд. ... ... ... ... ал ісжүзінде есеп деректері бойынша 381,8 млрд. теңгені немесе бастапқы мәнінен12,2% (41,5 ... ... 2001 жылы ... түсімдердің бұл мәні тиісінше412,4 млрд., 489,0 млрд. және 490,0 ... ... ... (77,6 ... ... болды. 2003 жылғы республикалық ...  ... ... 710,2 ... ... немесе бекітілген бюджеттің осындайкөрсеткішімен салыстырғанда 78,6 ... ... ... ... ... ... әлі де ... сақталып отыр.Одан басқа, жоспарлау кезінде салық түсімдері қандай ... ...  атап  ...  ...  секторды”  қысқартуқаншалықты жақсартуға  –  капиталдың  қаншалықты  ...  әлде  ... ... артуына жеткізетінін ашып көрсету керек еді. Бұл реттесарапшылардың есептеулері ҚҚС ... ғана оның ... ... шамасы 330млрд. теңгедей болуы керектігін ... ал 2004 ... ... ... 242,1 ... ... мөлшерінде белгіленді, яғни резервтер өтеүлкен, оның ішінде “көлеңкелі экономиканың” да ... бар. ІЖӨ мен ... ... деректеріне қатысты корреляциялық-регрессивтік модельдеудіпайдалану негізінде есептелген ҚҚС болжамы 1995 ... ... 2003 ...  ...  абсолюттік  мәнінде  корреляцияның  (немесетәуелділіктің) коэффициенті былайша құралатынын ... ... ... ... ... ... ... немесе у=243,8. Осытәуелділікке сәйкес 2004 жылға ҚҚС болжамының есебі 243,8 ... ... бұл ... 1,7 ... ... ... үстіне, 2004 жылғы жасалған болжам бойынша нөлдік ставкаменсалынатын және республикалық ... ... ... ҚҚС ... ... 1 қаңтардағы 37,5 млрд. теңгенің орнына 78 млрд.  теңгемөлшерінде жоспарланған.Салық және ... ... ... да ... ... ... зейнетақы жарналарының және Мемлекеттік әлеуметтiк  сақтандыруқорына әлеуметтік аударымдардың ... және ... ... ... ... ... ... салық міндеттемелерін орындауына салықбақылауын жүзеге асыру.Салық комитеті – ... ... ... және оның  ... ... қанағаттануын қамтамасыз ететін ... ... ... бар ... ... орган ретінде салық қызметінің миссиясы  ... ... ... түсуін қамтамасыз етуді анықтайды.  ... ... жету үшін тағы да екі ... бағыт белгіленеді:салық қызметі органдарының қызметіне қоғамның қанағаттануын қамтамасыз етужәне тиімділігі жоғары салық қызметін құру.1. ... ... ... қамтамасыз ету.Салық қызметі органдарының қызметінің осы стратегиялық ... ... ... және оны ... ... үшін мынадай бағыттарға баса көңілбөлу кажет:– салық мәдениетін көтеру: мемлекет алдында әлемнің 50 ... ... ... кіру ... ... ескере отырып,дамыған елдердің салық мәдениетінің  деңгейі  қазақстандыққоғамның әрі қарай ... үшін үлгі ... ... ... ... тиімділігін арттыру: көлеңкелі экономикакөлемін азайту және салық төлеушілердің ... ... ... ... ... қажет нәтижелерге қол жеткізудесалық қызметі органдары жұмысында тиімді салық бақылауы маңыздымәнге ие.– ... ...  ...  ...  ...  ... ету үшін ... салудың қолданылып жүрген жүйесіноңтайландыру және оңайлату қажет.2. Салық қызметі органдарының  ...  ...  ... ету.Қазір салықтық әкімшілендіру аясында салық ... ... ... сапасымен қанағаттанбауында және қоғамның салықтық заңнамамен салық ... ... ... ... ... ... көрінетін проблемалар бар.Осыған байланысты, мынадай бағыттарда жұмыстарды күшейту қажеттігітуындайды:– қоғамның салық сұрақтарында ... ...  ... ... нәтижелерге қол жеткізу және салық қызметінің ... ... ... үшін БАҚ,  ...  ... брошюралар мен буклеттер шығару арқылы қоғаммен ұдайы өзараіс-әрекет жасасу қажет.– көрсетілетін салық қызметінің сапасын ... ... ... ... халықаралық стандарттарға сай келуі тиіс.II. Салық қызметінің стратегиялық мақсаттары.Салық қызметінің стратегиялық дамуының миссиясы мен көрінісiнен жуық 5жылда мынадай мақсаттар мен ... ... ... толық түсуін қамтамасыз ету.1-мақсат- Салық мәдениетін көтеру.Осы мақсатқа жету ... ... шешу ... ... ... ... беру жүйесінде салық салу негіздерін оқытуды енгізу.БАҚ-да мемлекеттің ... ... ... оның ... мен ... үшін басым бағыттары туралы жариялау.Қолданыстағы салық салу жүйесі туралы буклеттер, анықтама жүйелері ... ... ... ... ... ... Салық бақылауының тиімділігін арттыру.Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді шешу ... ... ... ... және ... ... ... реттеу.Мемлекеттік, өзге уәкілетті органдардың шет мемлекеттердің ... ... ... ... ету ... ... бақылауы рәсімін автоматтандыру.Жүйелі түрде салық салудан жалтаруда қолданылатын жаңа тәсілдер менсхемалар анықтау және ... ... ... ... ... жою аясындаәрі қарай шаралар енгізу.3-мақсат - Салық заңнамасын оңайлату.Осы ... жету ... ... ... қамтамасыз етіледі.Салықтарды есептеуді оңайлату.Салық есептілігі нысандарын оңайлату.2. Салық қызметі органдарының қызметіне ...  ... ... - ... ... ... ақпараттануын арттыру.Ақпараттық-үгіттеу кеңістігін құру: пресс-конференциялар, брифингтер,кездесулер, теле-радиохабарлар, бейнероликтер; салық міндеттемелерінің тууыжәне ... ... ... ... ... ... журнал, брошюралар,буклеттер, жаднамалар, күнтізбелер шығару.Салық органының әкімшілік процесстерінің ашықтылығын қамтамасыз етужәне салық ... оның ... ... ... нысандарыүлгілері, құжаттарды электронды түрде ... және ...  ... ... ... ... және ...  тәртібі  туралыақпараттандыру.Арнай салықтық пресс-қызметтер құру.Салық салу аясындағы нормативтік-құқықтық актілеріне толықтырулар менөзгерістер енгізуді дайындау ... ... мен ... ... «кері байланыс» қағидасы бойынша тарту.2-мақсат- Көрсетілетін салық қызметінің сапасын арттыру.Осы ... ... ... шешу ... ... ... көрсету стандарттарын енгізу.Электрондық салық қызметтері санын арттыру.Қазіргі кезгі салық төлеушілерге ... ... ... ... және өңдеу орталықтарын құру және дамыту.3. Тиімділігі жоғары салық қызметін құру.Мақсаты - Салық қызметі органдарында басқару жүйесін ... ... ... ... ... көп жағдайда басқаружүйесінің тиімділігі мен оның салық органы алдында тұрған ... ... ... ... оңтайландыру және реинжинирингтеу.Салық органдарында Теңгерілген көрсеткіштер жүйесін (ТКЖ) енгізу.Тәуекелдерді басқару процесін енгізу.Нәтижеге  ...  ...  ...  ...  ... ... ... және ауыстырулар, сонымен қатар салық органдарынажұмысқа қабылдау кезінде карьералық өсу, ашықтық, ... ... ... ... ... ...  қаржы  жәнематериалды-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету.Қызметкерлердің кәсіби деңгейін көтеру, ТМД және  алыс  шет  ... ... ... ... ... ... органдарықызметкерлері арасында тәжірибе алмасу.Салық қызметі органдарының болашақ кадрларын дайындау бөлігінде ҚР ... ... ... ету.Мемлекеттің осы күнгі даму кезінде салықтан жалтару проблемасы маңызызор ... ... ...  себебінен  мемлекеттік  бюджеттіктабыстары кемітіліп азаяды, салық тәртібін бұзушыларда қосымша криминалдықтабыс ... ... ... ... саласында құнның қозғалысынданегізгі пропорциялардың бұрмалауы ... ... ... ... күрделі әсер етіледі.Әр-түрлі себептерге байланысты жалтарушылық пайда болады, мысалы:1) салық салмағының ауыр ... ... ... орай ... ... туындалады;2) салық салудан заңдылық жүйесінің күрделі болуына;3) салық қызметін  ұйымдастыруда  кемшіліктерге  ...  ... ... мен ... төмен болудан4) салық төлеуші субъектілердің салық төлеуден ...  ... ... ... ... көптеген тәсілдер қолданылады.Мысалы: шаруашылық субъектілер “қызмет етпейтін” статусқа  ие  ... ... ... ... туындалады, себебі қызмет  ететінкәсіпорындарға жоғарыдағы субъектіледен жалған шот-фактура ... ... ҚҚС ... кетеді. Сондықтан, салықтан жалтрушылықбүгінгі жағдайда ... ... ... ... Бұл проблеманы жоюүшін жалпы мемлекеттің тарапынан салық салу ... және ... ... ... ... тәртібіне негізге ала отырып, менің ойымша мынадай ... ... ... ... ... ... ... ставкаларды қолданылғанжөн. Себебі, пайыздық ставкаларының жоғары болғаннан жалтарушылықмәселелері туындалады.2) ... ... ... ... және  ... ... ... ставкалар бойынша алынғандықтан; ... де ... ... ... инвестициялық климаттыңтабыстың легализация процессі жүзеге асырылады;3) Салықтық реформалар қарапайым салық төлеушіге түсінікті болуы керек;4) ... ... ... ... ... ие ... ... көптеген кәсіпкерлер өз капиталдарын  ...  ... ... ...  қойылғаннан  кейін,  салықтықкодекске еңгізілген бұрмалар мен таныса бастайды;5) Салықтық реформаларды жүзеге асыруда ... ... ... ... әсер ... ... ... бұрмалары еңгізуден бұрын осы бұрмалардың экономикағакөрсететіні есептеленіп шығарылуы ...  ...  ...  ...  ...  ...  салудадифференциалдық көзқарасты қолданған жөн.Осы жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... реформаларының табысты болуы ықтимал.Фискалдық саясат ел экономикасының ... ... ... ... ... ең ... ... басым міндеттерін шешу үшін тиімді қолдануды көздейді.Үкімет салықтық  әкімшілік  ...  ...  ...  ... ... елдің индустриялық-инновациялық дамуын ынталандыруға,бәсекеге қабілеттілікті арттыруға, көлеңкелі ... ... ...  ...  ...  ...  ...  теңгерімін  құруғабағытталатын болады. Салықтық жеңілдіктер бойынша терең ... ... ... ... әсер ету ... бағалау міндеті алдатұр.Салықтық  ауыртпалықтарды  заңды  тұлғалардың  кірістерінен  ... ... ... бөлу ... ... ... ... халықтың кірісі мен шығысын жалпы декларациялауды енгізу ... ... ... отырған салмақты фискалдық саясат бюджеттұрақтылығын қамтамасыз етуге, мемлекеттің қаржылық міндеттемелерін тиімдіорындауға және  ...  ...  ...  ...  бағыттарынабағдарлауға бағытталған.Мемлекеттік сатып алу саласында  ... пен ... ... және ... ... жұмсаудың тиімділігі мен икемділігінеықпал ететін жүйе ... ...... салықтық несие-ақша және тағы  ...  ...  ...  ...  ...  ...  және  қоғамдыққатынастардың дамуы жүзеге асырылады. Сондықтан,  бөлу  ... тек қана жаңа ... және ... нысандарды құрудантұрмайды. Жалпы айтқанда, бұл алдымен сондай ... ... ... ... ... ... және т.б. ...  жетілдіруі  болыптабылмайды. Бұл өте маңызды зор мәселе. Себебі, ақшаның нысанындағы ... және ... ... өмірде бірлікті. Яғни, қоғамдық ... ... және бөлу ... ... қаржыландыру жәненесиелеу механизмсіз өндірістік күштердің қозғалысын қамтамасыз етілмейді.Сондықтан, өндірістік қатынастардың ... ...  ...  ... қатынастардың маңызы зор.  Салықтық  ...  ...  ... ... ... ... ... дамуынан қоғамдық прогресстің ... ... ... ... ... ... ең қүрделімәселе. Себебі, салықтар – меншік қатынастары. Ал меншіктегі туындайтынмәселелер қазіргі ... ... және ... ... ... ... ... әсер етеді.Қорыта келе, салық салу механизмін жетілдіру тұрақты экономикалықбазистің ...  ...  ...  ...  ...  дамуыжүйеленген салықтық механизмсіз жетілдірілмейді, ал жүйелендірілген ... – бұл ... ... ... және салықтан жалтарушылықтықысқарту.------------------------8,8-9,9-9,5-10,3-11,0-3,7-1,9-5,0-4,6-4,8-3,4-2,91,55,28,35,9-1,6-1,5-2,5-2,31,93,72,25,4-12-10-8-6-4-202468102001 жыл2002 жыл2003 жыл2004 жыл2005 жыл2006 жыл2007 жыл2008 жыл2009 жыл2010 жыл2011 жыл2012 жылЖІӨ-ге ... ... ... ... емес ... ... ... жыл2011 жыл2012 жыл%ЖІӨ-нің номиналды өсуішығыстардың номиналды өсуі215,3333,2573,6721,0734,0735,81,72,13,64,13,83,50,0100,0200,0300,0400,0500,0600,0700,0800,02007 жыл2008 жыл2009 жыл2010 ... ... ... ... теңгеТапшылық, млрд. теңгеЖІӨ -ге процентпен1,11,21,11,21,326,535,129,627,928,10,00,20,40,60,81,01,21,41,62008 жыл2009 жыл2010 жыл2011 жыл2012 жыл%010203040трлн. теңгеҰлттық қор қаражатын тартуМемлекеттік бюджет ... ... ... ... жыл2009 жыл2010 жыл2011 жыл2012 жылтрлн. теңгеЖыл соңындағы ... қор ... 
    
   

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салықтар елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету факторы ретінде66 бет
Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеуді жетілдіру жолдары6 бет
Қостанай облысының әлеуметтік – экономикалық дамуының 2009-2011 жылдарға арналған негізгі бағыттары128 бет
Өнімділігі 30 тонна/тәулігіне модифицирленген майлар цехын жобалау71 бет
Автоматты басқару жүйелері. Орнықтылыққа зерттеу19 бет
Автоматты басқару теориясы пәнінен курстық жұмыс31 бет
Бифуркациялық диаграммалар5 бет
Вена конвенциясы5 бет
Жекелеген атомдардың энергия спектрларының ерекшеліктері23 бет
Ляпунов тұрақтылығы жайлы ақпарат3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь