Тәуекел мәні, функциялары және жіктелуі

Кіріспе
Нарықтық қатынастар жағдайында экономикалық тәуекелді бағалау және есептеу мәселесі басқарудың тәжірибесі мен теориясының құраушы бөлігі ретінде өзіндік теоретикалық және қолданбалы маңыздылыққа ие болады.
Басқарушылық шешімдердің көбісі тәуекелділік жағдайында қабылданады және оны бірқатар факторлар сипаттайды – толық ақпараттың жоқтығы, қарсы тенденциялардың бар болуы, кездейсоқтық элементтері және тағы басқалар.
Бизнес әлемінде сәттілік шешуші түрде кәсіпкерлік қызметтің таңдаған стратегиясының негізділігі және дұрыстылығына байланысты. Сондай-ақ критикалық жағдайдың ықтималдығы ескерілуі тиіс. Кәсіпкерлік қызметті тәуекелдіксіз көзге елестету мүмкін емес.
Тәуекелсіз бизнес мүмкін емес. Тәуекелдің күшеюі – кәсіпкерлік тәуекелдіктің екінші қарама-қарсы жағы, сол үшін өзіндік өтем.
Нарықтық қатынастар жағдайында өмір сүру үшін техникалық жаңашылдықтарды енгізуге және батыл іс-әрекеттерге бару керек, ал ол тәуекелдікті күшейтеді.
Осыдан мынадай шешімге келуге болады – кәсіпкер тәуекелдіктен қашпауы керек, оны азайту үшін тәуекел деңгейін бағалай білуі керек.
Кәсіпкердің ең маңызды мінез-құлық ережелерінің бірібылай: «Тәуекелден қашпау, одан да оны мүмкіндігінше төмен деңгейге түсіруге тырыса отырып, оның алдын ала білу».
Жоғарыда айтылғаннан осы курстық жұмыстың негізгі міндеттері мен мақсаттары туындайды:
- қазіргі заманғы экономикалық фактордың сипаты ретінде тәуекелді есепке ала отырып, экономикалық үрдістердің сандық және сапалық қасиеттері туралы білімді кеңейту және тереңдету;
- тәуекелді ескеретін экономика-математикалық модельдерді пайдалану, талдау және құрастыру методикасы мен методологиясына ие болу;
- шешім қабылдау кезінде экономикалық тәуекелді өлшеу және моделдеудің қарапайым түрлерін оқу;
- тәуекелді төмендету жолдарын анықтау және оны іс жүзінде пайдалану.
Курстық жұмыстың құрылымына келетін балсақ, бірінші бөлімінде – тәуекелдің мәні, функциялары және жіктелуі, яғни қандай жағдайда тәуекелдің қай түрі пайда болатындығы, екінші бөлімінде – тәуекелдікті талдау, яғни берілген кәсіпорынның техника-экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасалады және оның тәуекелі бағаланады, үшінші бөлімінде – кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдікті төмендету жолдары қарастырылған.
    
    КіріспеНарықтық қатынастар жағдайында экономикалық тәуекелді бағалау жәнеесептеу мәселесі басқарудың тәжірибесі мен теориясының құраушы бөлігіретінде өзіндік теоретикалық және қолданбалы маңыздылыққа ие ... ... ... ... жағдайында қабылданадыжәне оны бірқатар факторлар сипаттайды – толық ақпараттың жоқтығы, қарсытенденциялардың бар болуы, кездейсоқтық ... және тағы ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметтің таңдағанстратегиясының негізділігі және дұрыстылығына байланысты. Сондай-ақкритикалық жағдайдың ықтималдығы ескерілуі тиіс. Кәсіпкерлік қызметтітәуекелдіксіз көзге елестету мүмкін емес.Тәуекелсіз бизнес ... ... ... ...... екінші қарама-қарсы жағы, сол үшін өзіндік өтем.Нарықтық қатынастар жағдайында өмір сүру үшін техникалықжаңашылдықтарды енгізуге және батыл іс-әрекеттерге бару керек, ал ... ... ... ... ... ... – кәсіпкер тәуекелдіктен қашпауыкерек, оны азайту үшін тәуекел деңгейін бағалай ... ... ең ... ... ... ... қашпау, одан да оны мүмкіндігінше төмен деңгейге түсіругетырыса ... оның ... ала ... ... осы ... ... ... міндеттері менмақсаттары туындайды:- қазіргі заманғы экономикалық фактордың сипаты ретінде ... ... ... ... ... ... және ... қасиеттерітуралы білімді кеңейту және тереңдету;- тәуекелді ескеретін экономика-математикалық модельдерді пайдалану,талдау және құрастыру методикасы мен методологиясына ие ... ... ... ... ... ... өлшеу және моделдеудіңқарапайым түрлерін оқу;- тәуекелді төмендету жолдарын анықтау және оны іс жүзінде пайдалану.Курстық жұмыстың құрылымына келетін балсақ, бірінші бөлімінде ... ... ... және жіктелуі, яғни қандай жағдайдатәуекелдің қай түрі пайда болатындығы, екінші ...... яғни ... ... ... ... жасалады және оның тәуекелі бағаланады, үшінші бөлімінде –кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдікті төмендету жолдары қарастырылған.1. Тәуекел мәні, функциялары және жіктелуі1. Тәуекел мәні және ... ... ... ... түрде менеджментпен, оның барлықфункцияларымен, жоспарлаумен, оперативті басқарумен, экономикалықбақылаумен, персоналды басқарумен түйіндес. Бұл функциялардың әрқайсысытәуекелдің белгілі бір ... ... және оған ... икемді жүйесін қалыптастыруды қажет етеді. Яғни тәуекелдіңерекше ... ... ... экономикалық мәнін тануға,кәсіпкерлік қызметтегі оған қатысты стратегияны дайындау және ... ... ... ... жүйесі қажет.Экономикалық ортада тәуекел әрдайым орын алса да, ол жеткіліктізерттелмеген. Ол бұл категорияның ұзақ уақыт теориялық ... ... ... ... ... ... ... Соңғыон жылдықта жағдай өзгере бастады: бұл нәрсе жоғары назар объектісінеайналды, ал экономикалық реформалардың басталуы – біздің зерттеуобъектімізге.Әдетте ... ... ... ... шығынына әкеліп соғатыншаруашылық жүргізудің жағымсыз экономикалық салдарымен байланыстырады.Тәуекел көздері мен ... ... ... оны ... ... кетуге болады.Егер шаруашылық тәуекел тек теріс нәтижелермен байланысты болса, ондакәсіпкердің оған дайындығын ... ... ... ... ... мүмкін шығындарға қарамастан тәуекелге береды, себебі мұндакүшті ынталандырғыш бар – ... ... ... ... ... инновациялық кәсіпкерлік формадағы табыс қарапайым табыстанжоғары болады.Нарықтық экономика жағдайындағы тәуекел – кәсіпкерліктің маңыздыэлементі. Ақытында тәуекелге баратын кәсіпкер көбінесе сыйға ие ... деп ... ... ... ... ... ... қабылданған.Тәуекелдің өзіндік ерекшеліктері – белгісіздік, кенеттілік, сенімсіздік,сәттілік келеді деген ... және ... ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасының қазіргі дағдарысты жағдайындатәуекелділіктің күшеюі аса маңызды және ол өнеркәсіп кәсіпорындарыныңзияндылығынң өсуі туралы мәліметтермен анықталады.Тәуекелділік - бұл жоспарларды іске ... және ... ... ... қолайсыз жағдайдың болу мүмкіндігі. Тәуекелділіктің2 функциясы ажыратылады: ынталандырушы және қорғаушы.Ынталандырушы функциясының 2 аспектісі бар: конструктивті жәнедеструктивті. Біріншісі, ... ... ... ... ... ... ... ролін атқарғандаайқындалады. Екінші аспект негізсіз тәуекелмен шешім қабылдау және іскеасыру авантюризміне әкеліп соғуымен айқындалады. Авантюризм – алғақойылған мақсатты іске асырудың ... ... ... ... тәуекелдің объективті бір түрі, бірақ ұндай шешімқабылдайтын тұлғалар оны ... ... да 2 ... бар: ... жәнеәлеуметтік құқықтық. Біріншісінің мазмұны адамдардың әрқашан мүмкінсалдардан қорғанудың формасын және шараларын стихиялы түрдеіздейтіндігінде. Тәжірибеде бұл сақтандыру резервтік қорын ... ... ... көрініс табады. Екінші аспектініңмәні тәуекелдің заңдылық категориясын ... ... ... ... қажеттілігінде.Тәуекелге тән сипаттың қатарынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:- қайшылықтылық;- баламалылық;- белгісіздік.Қайшылықтылық бір ... ... ... техникалық прогрестіжеделдететіндіктен, қоғадық ой пікірге және қоғамның рухани ... әсер ... ... ... ... және ... ... ие болуында көрінеді. Екінші жағынан, егер толық емесбастапқы ақпарат, тәуекелділік жағдайы шартында балама шешім қабылдауғақатысты құбылыстың дамуының объективті ... ... ... ... ... ... ... әкеліп соғады,әлеуметтік прогресті тежейді, белгілі бір әлеуметтік-экономикалық жәнеморальдық шығындарды тудырады.Баламалық шешімнің екі немесе бірнеше мүмкін нұсқаларын таңдаудыңқажеттілігін болжайды. ... ... ... ... ... тастайды. Таңдау жоқ жерде тәуекелділік жағдай да туындамайды, яғнитәуекел де болмайды.Тәуекелдіктің болуы белгісіздікпен тікелей байланысты. Ол пайда болуформасы бойынша және ... ... ... емес. Тәуекел анықтыбілмеуді, бір мағыналықтың жоқтығын білдіретін белгісіздікті ... бірі ... ... ... осы ... ... назараударылуы тәжірибеде белгісіздіктің объективті және субъективті көздерінелемей басқару мен ... іске ... ... ... ... ... табылады.1.2 Кәсіпкерлік тәуекелдердің жіктелуіЭкономикалық тәуекелдердің жіктелуінің әртүрлі нұсқалары тәуекелділікретінде қабылданатын белгілі бір нәтижеге әртүрлі қатынасты ... ... ... ... ... Сондай қағидаттарғамыналар жатады:- тұтынушылық таңдау мен мінез-құлық еркіндігі ... ... ... ... ... еркіндігі (кәсіптік қызмет тәуекелдігі);- кәсіпкерлік еркіндігі (кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... яғни олардың өзпайдасын іске асыруға ынталануы (минимум шығын – максимум пайда). Ұзақмерзімді кезеңде басқа себептермен басқарылып экономикалық ... ... ... рете не кеш ... ... түседі;- нарықтың барлық субъектілері шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануғатырысатын экономикалық ортаның мұндай ұйымында қоғамдық жігерді барыншакүшейту ... ... ... ... ... ... ... белгілері бойынша жіктеуге болады: пайдаболу сипаты; кәсіпкерлік функционалды салалары мен түрлері, ареал менмасштаб; проблеманы шешу кезеңдері; әсер ету ... ... ... деңгейі және тағы басқалары. Кәсіпкерліктәуекелдіктердің түрлері 1.1-кестеде көрсетілген.1.1-кесте. Кәсіпкерлік тәуекелдіктердің түрлері|Жіктелу белгілері  |Тәуекелдік түрлері    ... ... ||1          |2             |3             ... болу ... ... (кәсіпкердің |Тәуекелге деген дамымаған ||          ... ... ... ... білім, тәжірибе, ||          |             ... ... ||          |             ... ...    ||          |             ... ...   ||          |             ... ... келісімді ||          |             ... ... және  ||          |             ... ...      ||          ...        ... ...          |             ... ... ||          |             ... ... ...  ||          |             ... ...    ||          |             ... ... нарық ||          |             ... ...   ||          |             ... және тағы ... ...  ... ... кезеңінде |Ақпараттың         ... ... |             ... оның  ||          |             ... ...   ||          |             ... жалған хабарды   ||          |             ... ... ||          |             ... ... ...  ||          |             ... ...   ||          |             ... керісінше, бұл   ||          |             ... ... ...  ||          ... іске ...    ... ... іске     ||          ...         ... ...   ||          |             ... ...   ||          |             ... ...       ... ...   ... жеке ... |Жеке фирмалардың      ||          ...        ... оның    ||          |             ... ...  ||          |             ...        ||          ...          |Саланың ерекшелігімен   ||          |             ... ...   ||          ...         ... ... экономикалық ||          |             ...        ||          |             ...      ||          |             ... ...  ||          |             ... ...   ||          ...          ...       ||          |             ... ...   ||          |             ... ...  ||          |             ... ...   ||          |             ... өзгерулер      ||          |             ... ...  ||          |             ...          ||          ... (еларалық)  |әлемдік нарық       ||          |             ...     ||          |             ... ...    ||          |             ...         ||          |             ...    ||          |             ... ...    ||          |             ...        ... болу ... ...          ... ...  ...     |             ...         ||          |             ... ...  ||          |             ... ...     ||          |             ... апаттар; ||          |             ... ... және ...          |             ...         ||          ...           ... мамандануымен ||          |             ... ... ||          |             ... ...   ||          |             ...        ...     ...      ...     ||мүмкіндігі бойынша |             ... ... ...   ||          |             ... ...  ||          |             ... сандық анықтауға   ||          |             ...         ||          ...     ... ... мүмкін  ||          |             ... ...     ||          |             ... сондай-ақ   ||          |             ... ... ... қызмет |Қаржылық         ... ...     ... ...    |             ... ...   ||          |             ... ... және ||          |             ... басқа;        ||          |             ... ...          |             ... ... нарықтық||          |             ... ...    ||          |             ... банк    ||          |             ... ерекшелігімен  ||          |             ... ... және ||          |             ... тәуекелдіктер.||          ...          ... ...      ||          |             ... және заң   ||          |             ... актілердің    ||          |             ... ...   ||          |             ...         ||          ...        ... ... ... ||          |             ... ...  ||          |             ... істен шығуымен, ||          |             ... ...    ||          |             ... ...    ||          |             ... ...          |             ... және тағы ||          |             ...         ||          ...       ... коньюктурасының және ||          |             ... да ...   ||          |             ... ... ||          |             ... ... ...          ...       ... ...  ||          |             ... ортадағы   ||          |             ... ...   ||          |             ...     ||          |             ...        ||          ...        |Сақтандыру қорын құру,   ||          |             ... ... ... ||          |             ... ақша ... ||          |             ... персоналды басқару.  ||          ...       ... ...   ||          |             ...     ||          |             ... ...  ||          |             ... ... оны  ||          |             ... немесе технологияда ||          |             ... ... ...   ||          |             ... ... нарықта   ||          |             ... ...     ...   |Жүйелі          ... ...   ... ... |             ... бір ортасына тән  ||          |             ... ... ...     ||          |             ... ...   ||          |             ... ... ||          |             ... ... ...   ||          |             ...         ||          ...          ... ... ортада ||          |             ... ...     ||          |             ... ... ...  ||          |             ...        ... деңгейі |Минималды         ... ... ... ...       |             |0-25% -ға ... ... ||          |             ... ... ...  ||          |             ...        ||          ...          ... ... ... ||          |             ... ... ...          |             ...        ||          ...        ... ... ... ||          |             ... ... жоғалтулар.||          ... ...    ... ... ... ||          |             ... құралдар мөлшеріне  ||          |             ... яғни ...    ||          |             ... ұшырау қаупі бар ||          |             ... ... ... ||          |             ... тең.       ... ... ... жіктелуі олардың әрқайсысының жалпыжүйедегі орнын анықтауғы мүмкіндік береді. Әрбір тәуекелге бару тәсілініңжүйесі сәйкес келеді. Мүмкін нәтижеге байланысты ... 2 ... ... ... таза және ... ... ... немесе нөлдік нәтиже алу мүмкіндігін білдіреді.Оларға мына тәуекелдер жатады: табиғи-жаратынды, экологиялық, саяси,транспорттық және коммерциялық тәуекелдердің ... ... ... оң және ... нәтиже алу мүмкіндігіменсипатталады. Берілген топқа коммерциялық тәуекелдердің бөлігі ... ... ... де ... ... ... ... (базисті немесе табиғи тәуекел)байланысты тәуекелдер былай бөлінеді: ... ... ... ... тәуекелдерге табиғи апаттарға байланысты тәуекелдер(жер сілкінісі, су тасқыны, боран, өрт, эпидемия) жатады.Экологиялық тәуекелдер – қоршаған ортаның ... ... ... ... ... және ... саясижағдайлармен сипатталады. Олар басқарушы субъектіге байланысты емессебептермен өндірістік-саудалық процестің шарттары бұзылғанда пайда болады.Транспорттық тәуекелдер – ... жүк ... ... тәуекелдер қаржылық-шаруашылық қызмет процесінде жоғалтуқаупін сипаттайды. Олар ... ... ... нәтижелердіңбелгісіздігін білдіреді. Құрылымдық белгілері бойынша тәуекелдер мүліктік,өндірістік, саудалық, қаржылық болып бөлінеді.Мүліктік тәуекелдер кәсіпкердің мүлкін ұрлату, диверсия, немқұрайлық,техника мен технологиялық ... аса ... ... байланысты.Өндірістік тәуекелдер – айналым немесе негізгі қорлардың бұзылуыменнемесе істен шығуымен байланысты тәуекелдер, ... ... ... мен ... енгізумен байланысты тәуекелдер.Саудалық тәуекелдер төлемдер бөгелісінің тауарды тасымалдау кезіндетөлеуден бас тартудың, тауарды жеткізбеудің салдарынан ... ... ... ... ... яғни ақша қаражаттарыныңжоғалу мүмкіндігімен шартталады. Бұл тәуекелдер 2 ... ... ... алу ... ... ... және капитал салуменбайланысты тәуекелдер (инвестициялық тәуекелдер). Біріншіге мыналар жатады:инфляциялық және ... ... ... ... ... тәуекелдер.Инфляциялық тәуекел – инфляция өскенде алынған ақшалай табыстар нақтысатып алу қабілеті көзқарасымен өскеннен гөрі тез ... ... ... ... ... ие ... тәуекел –дефляция өскенде бағалар деңгейі төмендейді,кәсіпкердің экономикалық шарттары нашарлайды және ... ... ...... экономикалық, несиелік және басқа давалюталық операцияларды жүргізгенде бір ... ... ... валютағақатысты курсының өзгеруімен байланысты валюталық жоғалтулар қаупіменбайланысты тәуекелдер.Өтімділік тәуекелдері –құнды қағаздарды немесе басқа да ... оның ... және ... ... ... өзгергені үшінболатын мүмкін жоғалтулармен байланысты тәуекелдер.Инвестициялық тәуекелдерге кіреді: табыстан айырылу тәуекелі,пайдалылықтың төмендеу тәуекелі және тікелей қаржылық ... ... ... ... ... да бір ... ... сақтандыру,инвестициялау және тағы басқа) іске асырмау нәтижесінде жанама қаржылықжоғалтулардың жақындауы тәуекелі.Пайдалылықтың төмендеу тәуекелі несиелер, салымдар және портфельдікинвестициялар бойынша дивидендтер және ... ... ... ... ... ... ... құнды қағазға және басқа даактивтерге ие болу арқылы инвестициялық ... ... ... тәуекеліне пайыздар мен несиелік тәуекелдеркіреді.Пайыздық тәуекелдерге инвесторлардың акция бойынша ... ... және ... да ... ... бойынша нарықтағыпайыздық ставкалардың өзгеруімен байланысты мойнына алатын жоғалтулартәуекелі жатады.Несиелік тәуекел- қарыз алушының кредиторға тиесілі ... ... ... ... ... ... тікелей қаржылық тәуекелдердің бір түріболып табылады және тікелей қаржылық тәуекелдерге мыналар кіреді: биржалықтәуекел, селестивті тәуекел, банкротқа ұшырау тәуекелі.Биржалық тәуекел биржалық ... ... ... ... Бұл ... ... ... бойынша төлемдертәуеклі, брокерлік фирманың комиссиондық сый беруді төлемеу тәуекелікіреді.Селективті тәуекелдер – капитал салудың түрлерін, инвестициялықпортфельді қалыптастыру кезінде ... ... ... түріменсалыстырғанда инвестициялау үшін құнды қағаздың түрін дұрыс емес таңдаудыңтәуекелдері.Банкротқа ұшырау тәуекелі – кәсіпкердің капитал салуды дұрыстаңдамағандықтан өзінің жеке капиталынан толық ... және ... ... ... есептесе алмау қаупі.2. Кәсіпорынның техника-экономикалық көрсеткіштерін талдау жәнетәуекелін бағалау2.1 Кәсіпорынның қызметін және техника-экономикалық көрсеткіштерінталдау2.2 Кәсіпорын қызметінің тәуекелін бағалауТәуекелді талдауға тәуекел ... ... ... ... ... ... сандық және сапалық талдау кіреді.Тәуекел аспектілері бойынша мәліметтерді жинау және ...... ... ... кезеңдерінің бірі, себебі басқару үрдісі біріншікезекте әртүрлі ақпаратты алу, өңдеу, жіберу және тәжірибеде пайдаланудыбілдіреді.Осы кезеңде алынған ... ... ... толыққанды және уақытылыболуы керек. Тәуекелді капитал салудың мақсаты мен ... ... ... ақпарат болу мүмкін: тәуекелдік жағдайдың болу ықтималдығытуралы; бесекелестердің, тұтынушылардың, әріптестердің қаржылық тұрақтылығыжәне төлем қабілеті туралы; сыртқы экономикалық қызмет бойынша ... ... және ... ... ... белгілі бір қызмет жәнетауар нарығының жағдайы туралы; сақтандыру шарттары туралы және тағы басқа.Мұндай ақпараттың көзі ... ... ... ... ... ... мәліметтер, мамандардың (эксперт) ойы, арнайы мамандандырылғанкомпаниялардың мәліметтері.Сапалық талдауға жатады: тәуекел себептері мен көздерін, ... ... ... кезінде туындайтын тәуекелді анықтау, яғни: тәуекелдіңәлеуетті аймағын анықтау; барық мүмкін тәуекелдерді анықтау; тәуекелі баршешімді іске асыру барысында туындауы ... ... ... ... ... ... талдау үрдісінде тек жобаға қауіпті барлық тәуекелдердіайқындау ғана емес, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... анықтау да өте маңызды.Сапалық талдау нәтижелері сандық талдауды іске асыру үшін маңыздыбастапқы ақпарат ... ... ... және ... сандық анықтауды және жобаның жалпытәуекелін анықтауды көрсетеді. Бұл кезеңде тәуекелдік жағдайдың болуықтималдығының және оның ... ... мәні ... ... ... ... ... берілген нақты жағдайдағы тәуекелдіктіңмүмкін деңгейін анықтау.Сандық талдау үрдісінде жобаны іске асыру кезінде кәсіпкер кездесетінтеуекелдердің кең тобы анықталуы мүмкін. ... ... ... ... ... жиі ... ... берілген немесе осыған ұқсас өндірістегітабыстар мен шығындардың ... ... ... бір ... ... жиілігі мен өлшемі беріледі және болашаққа ең ықтималды дептабылатын болжам жасалады.Эксперттік әдісте тәжірибелі кәсіпкерлер мен мамандардың ойларынөңдеу негізінде тәуекелдің сандық ... ... ... ... ... ... талдайық.Мысал. Бірінші приоритет үшінші приоритеттен 4 есе салмақтырақ дегенболжам жасайық.2.2-кесте. Бизнес-жоспарды іске асыру тәуекелдері|Тәуекелдер Si, i=1,n  ... ... ...   ... тобы Qj, ...... ...  |Бағаның өсуінен табыстың|            ...          ...          |            ||S2 – ... ... |Жөндеу жұмыстарына   |            ...         ... өсуі      |            ||S3 – ...      |Айналым құралдарын   |            ... ... ... нәтижесінде  |Q1           ||S4 – ...      ... ...     |            ... күтілмеген |Қарыз қаражаттарының  |            ...        ... өсуі     |            ||S5 – ... биліктің|Олардың шарттарын    |            ...     ... үшін ...  |            ||S6 – ... ...    |шығындар        |            ... ...   ... ...   |Q2           ||S7 – ...     ... төмендеуі,|            ...     ... ...   |            ||S8 – ...   |Табыстың төмендеуі   |            ... ...     ... ... азаюы   |            ||S9 – ... өсуі   |            |            ||S10 – ...    ... ...    |            ... ...  ... ...   |            ||            ... ... төлеу|            ||            ... ...    |            ||S11 – ...    ... ұзаруы    |            ...      ... ... ...            ||S12 – ... ...          |Q3           ... ...  |            |            ...         |            |            ||S13 – ... ... ... ...  |            ...       ... ...    |            ...     |мерзімінің ұзаруы    |            ... ... ... болу ықтималдығы|Тәуекелдер  |Эксперттер                 ...    ||       |                      ... Pi||       ...    ...    |Үшінші    |       ||S1      |85      |80      |80      |82      ||S2      |80      |85      |75      |80      ||S3      |70      |75      |80      |75      ||S4      |70      |65      |70      |68      ||S5      |50      |45      |45      |47      ||S6      |40      |35      |40      |38      ||S7      |30      |35      |40      |35      ||S8      |30      |35      |30      |32      ||S9      |25      |30      |35      |30      ||S10      |15      |15      |15      |15      ||S11      |15      |10      |10      |12      ||S12      |10      |5       |10      |8       ||S13      |5       |11      |5       |7       ... 3 ... ойы ... ... ... ... эксперттердің қарама-қайшылық талдауына олардың бағалауларыұшырайды:1-max/Ai-Bi/ 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдікті төмендету жолдары30 бет
Көп айнымалылар функциясы. Көп айнымалылар функциясы туралы негізгі ұғымдар мен шек5 бет
Рекурсивті функциялар8 бет
Тәуекелдердің түрлері және қаржы менеджменте тәуекелдерді басқару7 бет
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь