Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»


Пәннің оқу әдістемелік кешенінің құрылымы

1. Типтік оқу бағдарламасы
2. Пән бойынша оқу жұмыс бағдарламасы
3. Пән бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасы (силлабус)
4. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
5. Пәнді оқу әдістемелік қамтамасыз ету картасы
6. Дәрістік кешен
7. МОӨЖ орындауға арналған материалдар
8. МӨЖ ұйымдастыруға арналған материалдар
Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулығы

Эссе – белгілі бір тақырып бойынша еркін түрдегі пікір келтіру. Негізгі мақсаты - өзінің көзқарасын аргументтер келтіріп, дәлелдей білу. Эссенің құрылымы, әдетте, кіріспеден, негізгі бөліктен және қорытындыдан тұрады. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, тақырыпқа байланысты пікірлердің айырмашылықтары қарастырылады. Негізгі бөлімде автор аргументтер келтіріп, өз пікірін (пайымдауын) білдіруге пайдаланылатын негізгі ұғымдарға анықтама береді; кейбір жағдайда қарама – қайшы келетін пайымдаулар да келтірілуі мүмкін (мұнда, басқалардың пікірі неге әлсіз, автордың пікірі неге өз күшінде қалатындығына дәлел болуы керек). Қорытындыда резюме (пікір) ретінде бір – екі сөйлем келтіріледі. 1-тақырыпты оқып – үйрену барысында «Салық менеджментінің теориясы және оны ұйымдастыру бойынша пікірталастар» тақырыбында эссе жазу қарастырылған. 1 не 2 беттен тұрады (А 4).
2. Аннотация – қандай да бір мақалаға (сынап –мінеу, түсіндіру) талдау жасау. Жұмыс мерзімді басылымдарға шолу жасаумен түсіндіріледі. «Мемлекеттік салық менеджменті: мақсаты, әдісі және тәсілдері» (тақырып 2) деген тақырып шегінде аталған тапсырманы орындау қарастырылған. Сізге аталған тақырыпқа қатысты мақала таңдап алу керек (көлемді болса, онда 1; егер көлемі аз болса 2 немесе 3 мақала) және оны талқылау керек. Аннотация тақырыбы «Қазақстан Республикасында мемлекеттік салық менеджментін ұйымдастыру». Түсіндіру немесе талдау (комментарий) аталған мақаланың таңдалуына негіздеме жасаудан және сіздің пікіріңізден (мақала авторының пікірімен келісесіз бе, жоқ па) тұрады. Мақаланы пайдалана отырып, автордың аты – жөнін, алыну көзі мен айы – күнін көрсетуді ұмытпаңыз. Алыну көзіне деген міндетті талап – басылым ресми түрде болуы шарт. Тапсырма көлемі: А 4 беті- бір жағында жапсырылған мақала, екінші жағында сіздің аннотацияңыз (ең аз дегенде 5 сөйлем).
3. Шағын топтардағы жұмыс. Шағын топтардағы жұмыстың ерекшелігі (4-6 адам) жалпыға ортақ максималды тиімділікке жету үшін топтардың мүшелерінің арасында міндеттемені нақты түрде олардың мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін ескере отырып бөліп беру маңызды мәселе болып табылады.
4. Презентация – бұл ауқымды да көлемді жұмысты қысқа да түсінікті түрде және қызықты етіп көрсету. Жақсы презентация жасау үшін нақты бір тақырыпты таңдап алу керек, оны өңдеп (немесе түрлі көздерден бір құрылымдағы компазиция жасау, яғни бір жүйеге келтіру) және ауызша нысанда көпшілік алдына шығару керек. Презентацияның сценариі ретінде барлық көздерден алынатын ақпараттарды
Негізгі оқу әдебиеттері
1. Салық кодексі 2009ж,
2. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане// учебное пособие.-Алматы, 2003ж.
3. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане / Учебное пособие. - Алма¬ты: «LEM» - 2002
4. Ермекбаева Б.Ж. Лесбеков Г.А. Основы налогообложения / Учебное пособие. -
Алматы, 2002ж.
5. Фурсов В.Г. Налоговая система и финансово – бюджетный механизм в условиях рыночной экономике-Алматы 1992г.
6. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник –Москва 1999г.

Қосымша әдебиеттер

1. Горбунов А.Р. Налоговое планирование и создание компаний зарубежом. – Москва,1999г.
2. Дернберг Р. Международное налогообложение: Краткий курс.-Москва, 1997г.
3. Ильясов К.К. Налоги и налогообложение: учебник для ВУЗов-Алматы. 1995г.
4. Кашин В.А. Международные налоговые соглашения –Москва, ИМО 1983г.
5. Мещерякова О.В.Налоговые системы развитых стран мира: Справочник – Москва. 1995г.

Пән: Салық
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 80 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Тұрар Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университеті

Университеттің әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілген
Хаттама №____ ____ ________ 2010 жыл

ОӘК төрағасы,
___________________________________ ___

Пәннің оқу-әдістемелік кешені
(ПОӘК)

Салық менеджменті
___________________________________ ___________________________________
(код, пәннің атауы)

6N0509 Қаржы Магистратура
___________________________________ ____________________________________
(мамандығы: шифр, атауы)

Алматы, 2010

Қаржы кафедрасының оқу-әдістемелік секциясының мәжілісінде талқыланды. Хаттама №__ _________2010 жыл

Қаржы кафедрасының
меңгерушісі, э.ғ.д., профессор __________________ Интыкбаева С.Ж.

Қаржы факультетнің оқу-әдістемелік бюросы мәжілісінде мақұлданды Хаттама № __ ___ _____________ 2010жыл

Қаржы факультетнің оқу-әдістемелік бюросының төрағасы
э.ғ.к., доцент __________________Базарбаев А.О.

Пәннің атауы: Салық менеджменті
Мамандық: 6N0509 Қаржы
Оқыту нысаны: күндізгі (магистратура)
Барлығы 2 кредит
Курс 1
Дәріс 15 сағат
Практика 15 сағат
АБ саны 2
МОӨЖ 30 сағат
МӨЖ 60 сағат
Емтихан 2 - семестр

Тұрар Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университеті

ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Пәннің аталуы: Салық менеджменті

Мамандығы (шифры, аты): : 6N0509 - Қаржы

Оқыту нысаны

Күндізгі (магистратура)

1 жылдық
2 жылдық
Барлық кредиттер
2
-
Семестр
2
-
Емтихан (семестр)
2
-
Лекция (сағаты)
15
-
Практикалық-семинарлық сабақтар (сағаттары)
15
-
Лабораториялық сабақ (сағаттары)
-

МОӨЖ (сағаттары)
30
-
МӨЖ (сағаттары)
60
-
Барлығы:
120

Алматы, 2010

Пәннің оқу әдістемелік кешенінің құрылымы

1. Типтік оқу бағдарламасы
2. Пән бойынша оқу жұмыс бағдарламасы
3. Пән бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасы (силлабус)
4. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
5. Пәнді оқу әдістемелік қамтамасыз ету картасы
6. Дәрістік кешен
7. МОӨЖ орындауға арналған материалдар
8. МӨЖ ұйымдастыруға арналған материалдар

1.Оқытушы туралы ақпарат
Абиева Сабира Нургалиқызы , э.ғ.к., доцент
Байланыс ақпараты: Сайын көшесі 81. Қаржы кафедрасы 340 кабинет.
Кафедрада болатын уақыты: аптаның барлық күндері 9.00-18.00
2.Курстың алдыңғы реквизиті
Салық менеджменті курсы теориялық және практикалық жағынан Қаржы мамандығы магистранттарына оқуға тиіс арнайы пән болып табылады. Курста салық менеджменті негізгі аспектлері қарастырылған: салықтық жоспарлаудың теориялық негіздері және оның салық механизмінің басқа да салықтық реттеу және салық бақылауы сияқты элементтерімен байланысы, оларды ұйымдастыру мен практикада қолданудың кезеңдері, макро және микро деңгейдегі оларды қолданудың ерекшеліктері берілген. Бюджеттік - салықтық жоспарлау және болжамдау, сондай - ақ, корпоративтік салықтық жоспарлаудың нысандары мен әдістері және кезеңдері логикалық жағынан үйлестірілген. Сонымен бірге, халықаралық салықтық жоспарлау жағдайларына ерекше көңіл бөлінген. Салық менеджменті курсын оқып - үйрену үшін қызмет етіп отырған шаруашылық практиканы, салық заңнамасы, Қазақстан Республикасында шығарылған халықаралық салықтық келесімдер бойынша білімді қажет етеді.
3.Курстың кейінгі реквизиті
Салық менеджменті пәнін жеткілікті түрде меңгеру үшін экономикалық теория, ақша және банктер, қаржы, статистика, бухгалтерлік есеп негіздері, кәсіпорын экономикасы, қаржы менеджменті, корпорация қаржысы, қазынашылық, мемлекеттік қаржыны басқару саласындағы білімдерді жетік білу қажет. Студент салық салуға қатысты экономикалық процесстерді талдай білуі, қандай да бір кезеңдегі республикада жүргізіліп отырған бюджеттік - салықтық саясаттың нәтижелілігіне баға беріп, өзінің позициясын ұстануға дайын болуы керек .
4.Курсты оқу мақсаты
Салық менеджментінің теориялық аспектлерін оқып үйрену, оның ішінде салықтардың микро - макро деңгейдегі жоспарлану негіздерін оқып-үйрену; нақты бір салық түрлерін практика жүзінде есептеп үйрену, салық заңдылықтарын, түрлі салықтық әсер ету құралдарын оқып - үйрену.

5.Курсты оқу міндеттері
Курсты оқып - білу кезінде студенттер:
біріншіден, салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінің теориялық аспектілерін оқып үйрену, яғни салықтардың экономикалық мазмұнын қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен принциптерін, Қазақстан Республикасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи дамуының кезеңдерін, еліміздегі салық реформаларының негізгі концепциялық бағыт-бағдарын және т.б. оқыту.
екіншіден салық салудың практикасын терең қарастыру мен қатар, нақты салық түрлерінің практикалық есептелуін жетіп үйрену, салық заңдарын жан-жақты оқып-үйренумен бірге салықтық тетіктердің әсер етуін қарастыру.
үшіншіден, салық салудың теориялық және практикалық аспектілерін терең оқып-үйрену негізінде салықтың жоспарлау әдістерін игеру, сонымен бірге салық төлеуші, әрі салық агенті ретінде салық тетіктерін қолдана білуі қажет.

6. Тақырыптық - күнтізбелік жоспар

Апта
лар
Тақырыптың аталуы
Сағаттар саны

Лекц
иялар
Прак
тика

МОӨЖ
МӨЖ
1
Салық менеджментінің теориясы және оны ұйымдастыру
1
1 1
3
3
1
Мемлекеттік салық менеджменті: мақсаты, әдісі және тәсілдері
1
1 1
3
3
2
Қазақстан Республикасында мемлекеттік салық менеджментін ұйымдастыру
1
1
2
2
3
Бюджеттік-салықтық жоспарлау және болжамдау
1
1
2
4
4
Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлаудың кезеңдері
1
1
2
4
5
Корпоративтік салықтық жоспарлау
2
2
3
8
6
Кәсіпорындардағы ішкі салықтық жоспарлау
2
2
3
6
7
Кәсіпорындардағы салық ауыртпалығын бағалау әдісі
1
1
2
6
8
Кәсіпорындардағы стартегиялық салықтық жоспарлау
1
1
2
6
9
Халықаралық салықтық жоспарлау
1
1
2
4
9
Корпоративтік халықаралық салықтық жоспарлау
1
1
2
6
10
Жеке халықаралық салықтық жоспарлау
1
1
2
2
10
Халықаралық конвенциялар
1
1
2
6

Барлығы
15
15
30
60

7.Лекциялар, практикалық (семинарлық) сабақтар жоспары


Лекциялар жоспары
Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспары
1
1.Салық менеджментінің экономикалық мәні, табиғаты және оның қажеттілігі
2.Салықтық жоспарлау салық механизмінің негізгі элементі ретінде.
3.Салық менеджментінің түрлері.
1.Салық менеджментінің экономикалық мәні, табиғаты және оның қажеттілігі
2.Салықтық жоспарлау салық механизмінің негізгі элементі ретінде
3.Салық менеджментінің түрлері
2.
1.Салық салу жүйесін жетілдіру негіздемесін топтастыру мазмұны
2. Салық жүйесінің қызмет ету үлгісі ерекшеліктері
3. Салық салуды басқару жүйесін құруды ұйымдастыру

1.Салық салу жүйесін жетілдіру негіздемесін топтастыру
2. Салық жүйесінің қызмет ету үлгісі
3. Салық салуды басқару жүйесін құруды ұйымдастыру
3.
1.ҚР мемлекеттік басқару жүйесіндегі салық менеджменті.
2.Қазақстандағы салық менеджментінің қызмет етуінің құрылу процессі.
3.Салық қызметі компоненттерін автоматтанды-
рудың ақпараттық үлгісі.
1.Мемлекеттік басқару жүйесіндегі салық менеджменті
2.Қазақстандағы салық менеджментінің қызмет етуін құрылу процессі
3.Салық қызметі компоненттерін автоматтандырудың ақпараттық үлгісі
4.
1.Мемлекеттік бюджеттік жоспарлау мен болжамдаудың қажеттілігі
2.Мемлекеттің бюджеттік саясатындағы тактикалық және стратегиялық салықтық жоспарлаудың атқаратын рөлі
3.Бюджеттік - салықтық қатынастар саласындағы тактикалық және стратегиялық бақылау
1.Мемлекеттік бюджеттік жоспарлау мен болжамдаудың қажеттілігі
2.Мемлекеттің бюджеттік саясатындағы тактикалық және стратегиялық салықтық жоспарлаудың атқаратын рөлі
3.Бюджеттік - салықтық қатынастар саласындағы тактикалық және стратегиялық бақылау
5.
1.Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлаудың кезеңдерінің экономикалық мазмұны.
2.Орта мерзімдік перспектива-
да салықтық болжамдауды әзірлеу.
3.Салықтар бойынша сәйкесінше мерзімге нақты міндеттерді құрастыру кезіндегі шаралар кешені
1.Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлаудың кезеңдерінің мәні.
2. Орта мерзімдік перспективада салықтық болжамдауды әзірлеу
3.Салықтар бойынша сәйкесінше мерзімге нақты міндеттерді құрастыру кезіндегі шаралар кешені.

6.
1.Корпоративтік салықтық жоспарлау және шаруашылық жүргізуші субъектлердің қаржы - шаруашылық қызметіндегі оның атақаратын рөлі
2.Корпоративтік салықтық жоспарлаудың қатысушылары
3.Компаниядағы салық салуды ұйымдастырудың қағидаттары
1.Корпоративтік салықтық жоспарлау және шаруашылық жүргізуші субъектлердің қаржы - шаруашылық қызметіндегі оның атақаратын рөлі
2.Корпоративтік салықтық жоспарлаудың қатысушылары
3.Компаниядағы салық салуды ұйымдастырудың принциптері
7.
1.Кәсіпорындардағы ішкі салықтық жоспарлаудың экономикалық мазмұны
2.Салықтан жалтарудың түрлері
3.Салықтық жоспарлаудың тәртібі мен әдістері
4.Салықтық режимді талдау

1.Салықтан жалтарудың түрлері
2.Салықтық жоспарлаудың тәртібі мен әдістері
3. Салықтық режимді талдау
8.
1.Кәсіпорындардағы салық ауыртпалығын бағалау әдісінің экономикалық мазмұны
2.Салық ауыртпалығы және оның кәсіпорынның шаруашылық белсенділігіне тигізетін әсері
3.Кәсіпорындағы салық ауыртпалығын анықтау әдісі
4.Салық ауыртпалығының коэффициенті (САК)
1.Салық ауыртпалығы және оның кәсіпорынның шаруашылық белсенділігіне тигізетін әсері
2.Кәсіпорындағы салық ауыртпалығын анықтау әдісі
3.Салық ауыртпалығының коэффициенті (САК)
9.
1.Кәсіпорындардағы стартегиялық салықтық жоспарлау экономикалық мәні
2.Кәсіпорындардағы стратеги-
ялық салықтық жоспарлаудың әдістері мен ережесі
3.Салықтық құқық ерекшеліктері
1.Кәсіпорындардағы стратегиялық салықтық жоспарлаудың әдістері мен ережесі
2. Салықтық құқық ерекшеліктері
3. Қаржылық, құжаттық және тауарлық - материалдық айналымдар сызбасының түрлері;
4.Салық төлеушінің қаржылық және коммерциялық, салықтық міндеттемесінің орындалу кестесін құрастыру.
Шаруашылық жүргізуші субъектлер қызметінің есептік көрсеткіштерінен ауытқудың мүмкін болатын варианттары;
Әсер ету бағдарламаларының тәуекелдігін бағалау үшін қолданылатын шаралар тиімділігін болжамдау;
Стратегиялық салықтық жоспарлаудың құралдары. Кәсіпорындардағы салықтық төлемдерді оңтайландыру.

10.
1. Халықаралық салықтық жоспарлау туралы ұғым.
2.Халықаралық салықтық жоспарлаудың қажеттілігі және оның міндеті.
3.Әлемдік экономикадағы салықтық жоспарлау
4.Халықаралық салықтық жоспарлаудың түрлері
1.Әлемдік экономикадағы салықтық жоспарлау
2.Халықаралық салықтық жоспарлаудың түрлері
3. Халықаралық салықтық жоспарлау туралы ұғым;
4.Халықаралық салықтық жоспарлаудың қажеттілігі және оның міндеті;
5.Халықаралық салықтық жоспарлау сыртқы экономикалық байланыс субъектлерінің салық ауыртпалығын заңды түрде төмендетудің негізгі әдісі ретінде;
6.Халықаралық корпоративтік салықтық жоспарлау.Жеке халықаралық салықтық жоспарлау.
11.
Корпоративтік халықаралық салықтық жоспарлау
1.Трансұлттық компаниялар
2.Корпорациялық халықаралық салықтық жоспарлау субъектлері мен объектлері
3.Халықаралық корпорациялық жоспарлаудың ережелері мен кезеңдері
12.
Жеке халықаралық салықтық жоспарлау
1. Жеке халықаралық салықтық жоспарлау субъектісі мен объектісі
2.Жеке тұлғалардың табысына салық салуды минимазциялау
3.Трастық компаниялар
13.
Халықаралық конвенциялар
1.Халықаралық қызметтерге салық салу
2.Халықаралық салықтық келісімнің мақсаты мен міндеті
4.Қазақстандағы халықаралық салықтық келісімнің мазмұны
5.Екі рет салық салуды болдырмау

7. Негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі:

Негізгі оқу әдебиеттері
1. Салық кодексі 2009ж,
2. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане учебное пособие.-Алматы, 2003ж.
3. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане Учебное пособие. - Алма - ты: LEM - 2002
4. Ермекбаева Б.Ж. Лесбеков Г.А. Основы налогообложения Учебное пособие. -
Алматы, 2002ж.
5. Фурсов В.Г. Налоговая система и финансово - бюджетный механизм в условиях рыночной экономике-Алматы 1992г.
6. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник - Москва 1999г.

Қосымша әдебиеттер

1. Горбунов А.Р. Налоговое планирование и создание компаний зарубежом. - Москва,1999г.
2. Дернберг Р. Международное налогообложение: Краткий курс.-Москва, 1997г.
3. Ильясов К.К. Налоги и налогообложение: учебник для ВУЗов-Алматы. 1995г.
4. Кашин В.А. Международные налоговые соглашения - Москва, ИМО 1983г.
5. Мещерякова О.В.Налоговые системы развитых стран мира: Справочник - Москва. 1995г.

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Казахский экономический университет им Т. Рыскулова

Талқыланған

Бекітілді
Қаржы және есеп факультеттің

Оқу-әдістемелік жұмысы
оқу-әдістемелік бюросының

жөніндегі проректоры э.ғ.д.,профессор
Отырысында

__________
(Хаттама № __09__2010жыл.)

(Хаттама №__ _________2010жыл.)

ПӘН БОЙЫНША МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(СИЛЛАБУС)

Пәннің атауы: Салық менеджменті
Мамандық: 6N0509 Қаржы
Оқыту нысаны: күндізгі (магистратура)
Барлығы 2 кредит
Курс 1
Дәріс 15 сағат
Практика 15 сағат
АБ саны 2
МОӨЖ 30 сағат
МӨЖ 60 сағат
Емтихан 2 - семестр

АЛМАТЫ 2010

1.Оқытушы туралы ақпарат
-
2.Курстың алдыңғы реквизиті
Салық менеджменті курсы теориялық және практикалық жағынан Қаржы мамандығы студенттері оқуға тиіс арнайы пән болып табылады. Курста салық менеджменті негізгі аспектлері қарастырылған: салықтық жоспарлаудың теориялық негіздері және оның салық механизмінің басқа да салықтық реттеу және салық бақылауы сияқты элементтерімен байланысы, оларды ұйымдастыру мен практикада қолданудың кезеңдері, макро және микро деңгейдегі оларды қолданудың ерекшеліктері берілген. Бюджеттік - салықтық жоспарлау және болжамдау, сондай - ақ, корпоративтік салықтық жоспарлаудың нысандары мен әдістері және кезеңдері логикалық жағынан үйлестірілген. Сонымен бірге, халықаралық салықтық жоспарлау жағдайларына ерекше көңіл бөлінген. Салық менеджменті курсын оқып - үйрену үшін қызмет етіп отырған шаруашылық практиканы, салық заңнамасы, Қазақстан Республикасында шығарылған халықаралық салықтық келесімдер бойынша білімді қажет етеді.
3.Курстың кейінгі реквизиті
Салық менеджменті пәнін жеткілікті түрде меңгеру үшін экономикалық теория, ақша және банктер, қаржы, статистика, бухгалтерлік есеп негіздері, кәсіпорын экономикасы, қаржы менеджменті, корпорация қаржысы, қазынашылық, мемлекеттік қаржыны басқару саласындағы білімдерді жетік білу қажет. Студент салық салуға қатысты экономикалық процесстерді талдай білуі, қандай да бір кезеңдегі республикада жүргізіліп отырған бюджеттік - салықтық саясаттың нәтижелілігіне баға беріп, өзінің позициясын ұстануға дайын болуы керек .
4.Курсты оқу мақсаты
Салық менеджментінің теориялық аспектлерін оқып үйрену, оның ішінде салықтардың микро - макро деңгейдегі жоспарлану негіздерін оқып-үйрену; нақты бір салық түрлерін практика жүзінде есептеп үйрену, салық заңдылықтарын, түрлі салықтық әсер ету құралдарын оқып - үйрену.

5.Курсты оқу міндеттері
Курсты оқып - білу кезінде студенттер:
біріншіден, салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінің теориялық аспектілерін оқып үйрену, яғни салықтардың экономикалық мазмұнын қарастырумен бірге салықтардың функциялары мен принциптерін, Қазақстан Республикасында салықтар мен салық жүйесінің құрылуы мен тарихи дамуының кезеңдерін, еліміздегі салық реформаларының негізгі концепциялық бағыт-бағдарын және т.б. оқыту.
екіншіден салық салудың практикасын терең қарастыру мен қатар, нақты салық түрлерінің практикалық есептелуін жетіп үйрену, салық заңдарын жан-жақты оқып-үйренумен бірге салықтық тетіктердің әсер етуін қарастыру.
үшіншіден, салық салудың теориялық және практикалық аспектілерін терең оқып-үйрену негізінде салықтың жоспарлау әдістерін игеру, сонымен бірге салық төлеуші, әрі салық агенті ретінде салық тетіктерін қолдана білуі қажет.

6. Тақырыптық - күнтізбелік жоспар

Апта
лар
Тақырыптың аталуы
Сағаттар саны

Лекц
иялар
Прак
тика

МОӨЖ
МӨЖ
1
Салық менеджментінің теориясы және оны ұйымдастыру
1
1
3
3
1.2
Мемлекеттік салық менеджменті: мақсаты, әдісі және тәсілдері
1
1
3
3
2, 3
Қазақстан Республикасында мемлекеттік салық менеджментін ұйымдастыру
1
1
2
2
4
Бюджеттік-салықтық жоспарлау және болжамдау
1
1
2
4
.5
Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлаудың кезеңдері
1
1
2
4
6, 7
Корпоративтік салықтық жоспарлау
2
2
3
8
8, 9
Кәсіпорындардағы ішкі салықтық жоспарлау
2
2
3
6
9,10
Кәсіпорындардағы салық ауыртпалығын бағалау әдісі
1
1
2
6
11
Кәсіпорындардағы стартегиялық салықтық жоспарлау
1
1
2
6
11, 12
Халықаралық салықтық жоспарлау
1
1
2
4
12, 13
Корпоративтік халықаралық салықтық жоспарлау
1
1
2
6
14
Жеке халықаралық салықтық жоспарлау
1
1
2
2
14, 15
Халықаралық конвенциялар
1
1
2
6

Барлығы
15
15
30
60

7.Дәріс жоспарлары және МОӨЖ - МӨЖ тапсырмалары


Дәріс сұрақтары

МОӨЖ тапсырмалары
(семинар жоспарлары)
МӨЖ тапсырмалары
1) 1
1.Салық менеджментінің экономикалық мәні, табиғаты және оның қажеттілігі
2.Салықтық жоспарлау салық механизмінің негізгі элементі ретінде
3.Салық менеджментінің түрлері
Салық менеджментінің экономикалық мәні.
Тәжірибедегі салықтық жоспарлаудың қажеттілігі. Салық меменджментінің функциялары
Салық салуды басқару.
Салықтық жоспарлаудың салық механизмінің басқа элементтерімен байланысы.
Салықтық жоспарлау практикасы
Ағымдағы салықтық жоспарлау.
Стратегиялық салықтық жоспарлау.
Мемлекеттік салық менеджменті.
Корпоративтік салық менеджменті
Жеке салықтық жоспарлау.
Салық менеджментінің теориясы және оны ұйымдастыру
2) 2
1.Салық салу жүйесін жетілдіру негіздемесін топтасқан
2. Салық жүйесінің қызмет ету үлгісі
3. Салық салуды басқару жүйесін құруды ұйымдастыру
Техникалық - ұйымдастырушылық негіздеме;
Әдістемелік - ұйымдастырушылық негіздеме;
Әлеуметтік - экономикалық негіздеме;
Кешендік стратегиялық негіздеме.
Салық әкімшілігі үлгісі;
Мемлекеттік салық менеджменті үлгісі.Құрылымдық - функционалдық жүйе;Ақпараттық - басқару жүйесі.
Мемлекеттік салық менеджменті: мақсаты, әдісі және тәсілдері
3) 3
1.Мемлекеттік басқару жүйесіндегі салық менеджменті
2.Қазақстандағы салық менеджментінің қызмет етуінің құрылу процессі
3.Салық қызметі компоненттерін автоматтандрудың ақпараттық үлгісі
Мемлекеттік салық менеджментін ұйымдастыру; Салық менеджментін ұйымдастыру процессі;
Экономика дамуының әлеуметтік - экономикалық көрсеткіштері;
Мемлекеттік табыс мөлшерін заңды түрде өлшеуді рәсімдеу;
Салық заңнамасын орындауды ұйымдастыру; Орындауды талдау және бақылау.
Ақпараттық қамтатамасыз етуді қалыптастыруға қойылатын негізгі талаптар;
Салық қызметінің біріккен ақпараттық базасы;
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе
Қазақстан Республика-
сында мемлекеттік салық менеджментін ұйымдастыру
4.
1.Мемлекеттік бюджеттік жоспарлау мен болжамдаудың қажеттілігі
2.Мемлекеттің бюджеттік саясатындағы тактикалық және стратегиялық салықтық жоспарлаудың атқаратын рөлі
3.Бюджеттік - салықтық қатынастар саласындағы тактикалық және стратегиялық бақылау
Мемлекеттік салықтық жоспарлау мен болжамдау. Салық тактикасы.
Салықтар бойынша бюджеттік тапсырманы орындауға деген интеграциялық көзқарас;
Салықтық - бюджеттік қатынасқа салықтық араласудың жылдамдатылған әдісі.
Тактикалық және стратегиялық салықтық жоспарлаудың мақсаты мен міндеті;
Салық бойынша жоспарлы міндетті өңдеу кезіндегі іс - әрекеттердің жүзеге асырылу кезеңдері;
Салықтық жоспарды жүзеге асыру механизмі.
Ағымдағы салық міндеттемесінің орындалуы кезіндегі аналитикалық мәліметтерді талдау;
Республикалық және жергілікті бюджеттің концепцияларын анықтау кезіндегі бюджеттік - салықтық процедураларды талдау;
мемлекеттік бюджетке түсетін салықтық түсімдердің жоспарл және нақты сомасын бағалау;

5.
1.Орта мерзімдік перспективада салықтық болжамдауды әзірлеу
2.Салықтар бойынша сәйкесінше мерзімге нақты міндеттерді құрастыру кезіндегі шаралар кешені
Аймақтардың табыстылығын бағалау;
Салықтық түсімдерді аймақтардың экономикалық өсу қарқынын есепке ала отырып болжамдау;
Аумақтардың әлеуметтік - экономикалық қажеттілігін болжамдау;
Бюджеттік дефицит, инфляция деңгейі, баға индексі, нарық индикаторларының сомаларын шығару.
Салықтар бойынша ағымдағы бюджеттік міндеттерді құрастыру;
Тоқсандық салықтық түсімдерді анықтау;
салықтық жоспарлау кезіндегі тәуекелдік деңгейі.

6.
1.Салықтық жоспарлау және шаруашылық жүргізуші субъектлердің қаржы - шаруашылық қызметіндегі оның атақаратын рөлі
2.Салықтық жоспарлаудың қатысушылары
3.Компаниядағы салық салуды ұйымдастырудың қағидаттары
Кәсіпорындағы салықтық жоспарлаудың қажеттілігі;
Салықтық жоспарлау ұйымдардағы қаржылық басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде;
Кәсіпорынның қаржылық - шаруашылық қызметін жоспарлаудың стратегиялық әдісі;
Кәсіпорынның салықтық жоспарлау бөлімінің құрылымы;
Кәсіпорындағы қаржы - салықтық топтың функциялары;
Шығындарды төмендету қағидаты;
Заңи сәйкестілік қағидаты;
Конфедициалдық қағидаты;
Бақылауда болу қағидаты;
Мазмұн мен нысанның мүмкіндігінше сәйкес болу қағидаты;
Бейтараптылық қағидаты;
Әртараптану қағидаты;
Автономдық қағидаты.
Корпоративтік салықтық жоспарлау
7.
1.Салықтан жалтарудың түрлері
2.Салықтық жоспарлаудың тәртібі мен әдістері
3. Салықтық режимді талдау

Заңды әдістері;
Заңсыз операциялар.
Шығындар шоты бойынша төленетін салықтар;
Зиян мен табыстың қатарына жатқызылатын салықтар;
Салықтық жоспарлау кәсіпорынның ішкі жоспарлауының негізгі компоненті ретінде;
Салық төлеушінің статусына байланысты;
салық төлеушінің қаржы - шаруашылық қызметінің нәтижесіне байланысты;
салық төлеушінің тіркеуге тұрған орны мен ұйымдастырушылық құрылымына байланысты.

8.
1.Салық ауыртпалығы және оның кәсіпорынның шаруашылық белсенділігіне тигізетін әсері.
2.Кәсіпорындағы салық ауыртпалығын анықтау әдісі
3.Салық ауыртпалығының коэффициенті (САК)
Салық жүктемесінің деңгейі;
Салық ауыртпалығының көрсеткіштері;
Қатысты және абсолютті түрдегі салық ауыртпалығы;
Кәсіпорындардағы салық ауыртпалығының көрсеткіштер жүйесі.
Нетто - САК;
Брутто - САК.
Кәсіпорындардағы салық ауыртпалығын бағалау әді сі
9.
1.Кәсіпорындардағы стратеги-
ялық салықтық жоспарлаудың әдістері мен ережесі
2.Салықтық құқық ерекшеліктері
Қаржылық, құжаттық және тауарлық - материалдық айналымдар сызбасының түрлері;
Салық төлеушінің қаржылық және коммерциялық, салықтық міндеттемесінің орндалу кестесін құрастыру;
Шаруашылық жүргізуші субъектлер қызметінің есептік көрсеткіштерінен ауытқудың мүмкін болатын варианттары;
Әсер ету бағдарламаларының тәуекелдігін бағалау үшін қолданылатын шаралар тиімділігін болжамдау;
Стратегиялық салықтық жоспарлаудың құралдары. Кәсіпорындардағы салықтық төлемдерді оңтайландыру.
Салық қызметімен қарым - қатынастың түрлері мен үлгілері;
Салық заңнамасының мәні мен тұрақтылығы;
Іскерлік айналым мен сот тәжірибесіне, нормативтік - құқықтық база және оның жоспарланған мерзімдегі өзгеруіне талдау жасау.
Кәсіпорындардағы стартегиялық салықтық жоспарлау
10.
1.Халықаралық салықтық жоспарлау туралы ұғым.
2.Халықаралық салықтық жоспарлаудың қажеттілігі және оның міндеті.
3.Әлемдік экономикадағы салықтық жоспарлау
4.Халықаралық салықтық жоспарлаудың түрлері
Халықаралық салықтық жоспарлау туралы ұғым;
Халықаралық салықтық жоспарлаудың қажеттілігі және оның міндеті;
Халықаралық салықтық жоспарлау сыртқы экономикалық байланыс субъектлерінің салық ауыртпалығын заңды түрде төмендетудің негізгі әдісі ретінде;
Халықаралық корпоративтік салықтық жоспарлау.Жеке халықаралық салықтық жоспарлау.

11.
1.Трансұлттық компаниялар
2.Корпорациялық халықаралық салықтық жоспарлау субъектлері мен объектлері
3.Халықаралық корпорациялық жоспарлаудың ережелері мен кезеңдері
Трансұлттық компаниялардың мән мен мазмұны.
Трансұлттық компаниялар халықаралық корпоративтік салықтық жоспарлау субъектісі ретінде
Корпорациялық халықаралық салықтық жоспарлаудың техникалық механизмі;
Корпорациялық халықаралық салықтық жоспарлаудың мақсаты мен міндеті;
Трансұлттық компаниялардың қызметімен байланысты негізгі салықтарды минимизациялау;
Фирмаішілік құрылымдар қызметі.
Салықтық жоспарлаудың кезеңдері;
Инвесторлар үшін салықтық жоспарлаудың ережесі.

12.
1. Жеке халықаралық салықтық жоспарлау субъектісі мен объектісі
2.Жеке тұлғалардың табысына салық салуды минимазциялау
3.Трастық компаниялар
Жеке халықаралық салықтық жоспарлау субъектісі;
Жеке халықаралық салықтық жоспарлау объектісі;
Салық төлеушілер резиденттігін анықтау.
Жеке тұлғаларлың резиденттігін анықтаудың түсінігі мен әдістері;
Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негізгі қағидаттары.
Жеке тұлғалардың аумқтық табыс көзін анықтау.
Траст туралы ұғым;
трастық компаниялардың міндеттері мен функциялары.
Жеке халықаралық салықтық жоспарлау Халықаралық конвенциялар

13.
1.Халықаралық қызметтерге салық салу
2.Халықаралық салықтық келісімнің мақсаты мен міндеті
4.Қазақстандағы халықаралық салықтық келісімнің мазмұны
5.Екі рет салық салуды болдырмау
Резиденттік қағидаты;
Аумақтық қағидаты.
Екі рет салық салуды реттеу;
Отандық шаруашылық субъектлерінің мүдделерін қорғау;
Салық салудан жалтарумен күресудіің түрлі әдістері;
Пікір - талас тудыратын сұрақтарды реттеу процедурасын құрастыру.
Келісімнің күші бар мемлкеттердің тізімі (конвенция);
Келісімнің күші бар салықтар тізімі (конвенция);
Келісім қолданылатын тұлғалар (конвенция);
Екі рет салық салуды болдырмау жағдайлары;
Конвенциялар қарастырылған қосымша жеңілдіктер;
Тәжірибедегі салықтық келісімдерді қолдану жағдайы.

8. МОӨЖ мазмұны және өткізу графигі:Тапсырманың тақырыбы

Бақылау нысаны

Тапсыру уақыты
1
Салық менеджментінің теориясы және оны ұйымдастыру
Тақырып бойынша жауап беру
Ауызша, бір адамға 3-5 минут
1- апта
(1 сағат)
2.
Мемлекеттік салық менеджменті: мақсаты, әді сі және тәсілдері
Аталған тақырып бойынша жауап беру, пікір - таластыру Ауызша 5- 7 минут
2- апта
(1 сағат)
3.
Қазақстан Республикасында мемлекеттік салық менеджментін ұйымдастыру
Шағын топтарда жұмыс жасау. Пікір - талас түрінде
(топтар арасында)
3- апта
(1 сағат)
4.
Бюджеттік-салықтық жоспарлау және болжамдау
Аталған тақырып бойынша жауап беру, есеп шығару Жазбаша
4 -апта
(1- сағат)
5.
Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлаудың кезеңдері
Шағын топтар арасында іскерлік ойын жүреді, есеп құрастырып, оны шығарады Ауызша және жазбаша
5- апта
(1 сағат)
6.
Корпоративтік салықтық жоспарлау
Әр студент есеп құрастырып, оны шығарады
6-7 апта
(2 сағат)
7.
Кәсіпорындардағы ішкі салықтық жоспарлау
Ауызша жауап береді және есеп шығарады
8 апта
(2 сағат)
8.
Кәсіпорындардағы салық ауыртпалығын бағалау әдісі
Кіші топтармен жұмыс жүргізу, есеп шығару, сұраққа жауап беру.
Ауызша және жазбаша

8 апта
(4 сағат)
9.
Кәсіпорындардағы стартегиялық салықтық жоспарлау
Есептер құрастыру және оны шығару, сұрақ -жауап Жазбаша. А4 2-4 бет. және ауызша
9- апта
(1 сағат)
10.
Халықаралық салықтық жоспарлау
Сұрақ - жауап, бақылау жұмысы
Ауызша және жазбаша
9- апта
(1 сағат)
11.
Корпоративтік халықаралық салықтық жоспарлау
Есептер құрастыру және оны шығару, сұрақ - жауап
9 апта
(4 сағат)
12.
Жеке халықаралық салықтық жоспарлау
Есептер құрастыру және оны шығару
Ауызша
10 апта
(2 сағат)
13.
Халықаралық конвенциялар
Сұрақ, жауап
Жазбаша
10- апта
(1 сағат)

9.МӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру графигі:Тапсырманың тақырыбы

Бақылау нысаны

Тапсыру уақыты

Салық менеджментінің теориясы және оны ұйымдастыру
Реферат
Жазбаша; А4 1бет.
1,2 - апта

Мемлекеттік салық менеджменті: мақсаты, әдісі және тәсілдері
Аннотация Жазбаша; А4 1бет
3 апта

Қазақстан Республикасында мемлекеттік салық менеджментін ұйымдастыру
Презентация (шағын топтарда жұмыс) Жазбаша; А4 . 3 беттен кем емес. Ауызша -5-7 минут.
4,5- апта

Корпоративтік салықтық жоспарлау
Слайдтар жасау. Жазбаша, А4 2 беттен кем емес.
6-апта

Кәсіпорындардағы салық ауыртпалығын бағалау әді сі
шартты есептер құрастыру. Жазбаша, бір беттен кем болмау керек.Жазбаша, А4 2 беттен кем емес.
7,8-апта

Кәсіпорындардағы стартегиялық салықтық жоспарлау
Салықтық түсімдерге экономикалық талдау жасау Жазбаша. А4 2-4 бет.
9- апта

Жеке халықаралық салықтық жоспарлау Халықаралық конвенциялар
Салықтардың түсімдеріне экономикалық талдау жасау Жазбаша; А4

10- апта

10.Білімді бақылау түрлері

Аралық бақылау 7 және 10 аптада келесі түрде жүргізіледі: 1 - ауызша (1-4 тақырыптардан ауызша сұрау); 2 - тестілеу (5-9 тақырыптардан). Оқытушы ІСБ нәтижесін тәжірибе сабақтарына келу мен белсенділігін, уақытында МӨЖ тапсырмаларын тапсыруын ескере отырып өзгерте алады
Қорытынды бақылау тестілеу түрінде курстың барлық тақырыптары бойынша емтихандық сессия кезінде жүргізіледі.
Аралық бақылаудың бағасы жинақтау әдісімен жүргізіледі және АБ өзін, МӨЖ-ді уақытында орындауды, тәжірибелік сабағындағы белсенділігін, сабаққа қатысуын ескеріп қосады

АБ бағасын шығару келесі кестеде келтірілген:

A
B
C
D
F
1.МӨЖ балдары
45-50
39-44
33-38
25-32
25-тен кем
2.МОӨЖ-дағы жауаптар саны
6-дан көп
5-6
3-4
1-2
-
3.Сабаққа қатыспау саны
2-ге дейін
3-4
5-6
7-8
8-ден көп

Сабаққа қатысқан үшін максималды бағасы 100 балл лекция мен тәжірибелік сабаққа 3-тен кем қатыспаса қойылады; ары қарай әрбір қатыспаған үшін 100 балдан 5 балл алынып отырады. Тәжірибелік сабақтағы белсенділік 4 пен 5 бағасына 12-ден кем емес жауабы болса 100 балға бағаланады.

Оқытушы ағымдағы бақылауға студент 3 позициядан 150 балдан кем жинаса F бағасын қояды. Яғни, ол F бағасын алған студент МӨЖ тапсырмаларын барлығын орындамаған деген сөз (150 балдан кем жинаған), 10 рет сабаққа қатыспаған және 3-тен кем тәжірибелік сабақта жауабы бар.

10.1 Білімді бағалаудың жалпы шкаласы

Әріппен қойған баға
Балдың цифрлік эквиваленті
Оқу курсының түсідудің %-тік мазмұнын
Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А
4,0
95-100
Өте жақсы
А-
3,67
90-94

В+
3,33
85-89
Жақсы
В
3,0
80-84

В-
2,67
75-79

С+
2,33
70-74
Қанағаттанарлық
С
2,0
65-69

С-
1,67
60-64

D+
1,33
55-59

D
1,0
50-54

F
0
0-49
Қанағаттанарлықсыз

10.2 Магистрантқа рейтинг қоюдың шкаласы (Кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттердің білімін бағалау ережелеріне сәйкес әрбір оқытушымен жеке құрастырылады)


Бақылаудың түрі
1-ші рейтингті бағалау итерийлері (Р1), %
Апталар
1-ші рейтингтің қорытындысы (Р1)
2-ші рейтингті бағалау итерийлері (Р2), %
Апталар

2-ші рейтингтің қорытындысы и (Р2)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

1
Сабаққа қатысу
7
*
*
*
*
*
*
*

8
*
*
*
*
*
*
*
*

2
Лекция конспекті
10
*
*
*
*
*
*

10
*
*
*
*
*
*

3
Коллоквиум
13

*

12

*

4
МӨЖ тапсырмаларын орындау
30

*
*
*
*
*
*

30

*

*

*

5
МОӨЖ тапсырмаларын орындау
25
*
*
*
*
*
*
*

25
*
*
*
*
*
*
*
*

6
Рубеждік бақылау тапсырмасын орындау
15

*

15

*

7
Басқа түрлері

Барлығы
100

100

Қорытынды бағадан үлесі

30%

30%

Ескерту: сабаққа қатысу бағасының критериі 15%, онда 1 аптада қатысқан үшін 1% қойылады.
Бағалау критерилерін бөлу, бақылау түрлерінің тізімі мен тапсырмалар саны, сабаққа қатысу бағасының критериі кірмейді.
Рейтинг қою шкаласы МОӨЖ мазмұны және өткізу графигі мен МӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру графигіне сәйкес құрылу керек.

10.3 Курс бойынша қорытынды баға келесі формуламен проценттік түрде анықталады:

И% = Р1 + Р2 х 0,6 + Э х 0,4
2
онда: Р1 - 1-ші рейтингтің проценттік түрде бағасы,
Р2 - 2-ші рейтингтің проценттік түрде бағасы,
Э - емтиханның проценттік түрде бағасы (тест-емтихан)

10.4 Студенттер білімдерін бағалау критерийлері: қандай жағдайда студент максималды баға ала алатынын, айыппұлдық және жоғарлату балын көрсету, бағаның нәтижесіне әсерін көрсету, мысалы, орындалмаған жазбаша жұмыстың, тапсырмалады орындамау, сабаққа қатыспау, уақытында өткізілмеген тапсырмалар және т.б.
А:
* Тақырып жан - жақты аргумент келтіріле отырып, ашылған;
* Жұмыс студенттің материалды өте жақсы білетіндігін көрсетіп, мақсатты түрде жан - жақты талданса және тұжырымдар келтіріліп, жалпыланса;
* Баяндаудың логикалық жағынан үйлесімділігі, құрылымының дұрыс болуы;
* Жұмыс әдеби тілмен жазылып және оның мазмұны стилдік жағынан сәйкес келуі қажет;
В:
* Тақырып мейілінше толық ашылуы қажет;
* Жұмыс, тақырып бойынша материалды жақсы білетіндігін және алыну көздерін өзінің ойларын негіздеуге дұрыс қолдана алатындығын көрсетуі қажет.
* Баяндама логикалық жағынан үйлесімді болуы шарт;
* Жұмыс литературалық дұрыс тілмен жазылуы керек;
С:
* Тақырыптың тек басты мәселелері ғана ашылуы;
* Жалпы алғанда дұрыс, біржақты немесе тақырып бойынша толық жауап берілмеген және одан аз да болса ауытқушылық бар болса;.
* Ойды жеткізген кезде үйлесімділік бұзылса;
* Жұмыс жәй сөздермен жеткізілсе;
Д:
* Тақырып үстіртін ғана ашылса;
* Жалпы тақырып бойынша жеткіліксіз жауап берілсе, тақырыптан ауытқушылық айтарлықтай болса.
* Ойды толық жеткізе алмау, баяндаманың логикалық жағынан үйлесімсіз болуы;

Сабақтарды өтеу өз жағдайларын жақсартқысы келетін студенттерге қарастырылады және ол ІСБ - ға дейін өтелуі тиіс. Ол үшін студент оқытушымен өтеу нысаны мен уақытын алдын ала келісіп алуы қажет.
Студент мынандай құқықтарға ие:
1) Семинар сабағында үй тапсырмасын сұрау басталғанға дейін сабаққа дайын еместігін ескертуге;
2) Оқтушыға және топ бастаушыға алдын - ала ескерте отырып, сабаққа қатыспауға;
3) 1-2 құқықтарды семестр кезінде 3 реттен артық қолданбауға (яғни, журналда жоқ жеген белгі қойылмайды);
4) кейбір жағдайда, әрбір аталған жағдайлар алдын ала келісіледі, ІСБ өткзілу нысаны өзгертіледі.

11. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

Негізгі оқу әдебиеттері
1. Идрисова Э.К. Налоги и налогообложения в Казахстане учебное пособие.-Алматы, 2003ж.
2. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане Учебное пособие. - Алма - ты: LEM - 2002
3. Ермекбаева Б.Ж. Лесбеков Г.А. Основы налогообложения Учебное пособие. - Алматы, 2002ж.
4. Фурсов В.Г. Налоговая система и финансово - бюджетный механизм в условиях рыночной экономике-Алматы 1992г.
5. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник - Москва 1999г.

Қосымша әдебиеттер
6. Мельников В.Д., Ильясова К.К. Финансы-Жоғары оқу орнына арналған оқу құралы Алматы: Фин Эко 2001 ж.
7. Финансы. Оқу құралы-М.: Перспектива, Юнити, 2000 ж.
8. Финансовое право (Химичев Н.И.)-М.: Юрист, 1999 ж.
9. Ильясов К.К. Идрисова Э.К. Налоги развитых зарубежных государств- Алматы: Қаржы-қаражат,1997.
10. Идрисова Э.К. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности сфере малого и среднего бизнеса-Алматы: Қаржы-қаражат, 1999

11. 1.Аралық бақылауға (АБ 1 және АБ 2) арналған сұрақтар (тапсырмалар)

1. Салық менеджментінің экономикалық мәні, табыиғаты және оның қажеттілігі
2. Салықтық жоспарлау салық механизмінің негізгі элементі ретінде
3. Салық менеджментінің түрлері
4.Салықтық жоспарлаудың қажеттілігі немен негізделеді?
4.Салықтық жоспарлаудың негізгі функцияларын атаңыз.
1. Салықтық жоспарлаудың салық механизмінің басқа да элементтерімен байланысы
2. Салықтық жоспарлаудың мақсаттары қалай жіктеледі.
3. Мемлекеттік салық менеджменті дегеніміз не, оның әдістері мен тәсілдері?
4. салық тактикасы деген ұғымға анықтама беріңіз.
5. Акциздердің экономикалық мәні.
6. Акциз ставкалары және оның сипаты.
7. Отандық тауарлар мен қызметтер түрлеріне акциз есептеу механизмі.
8. Импортталатын тауарлар бойынша акциз есептеу ерекшеліктері.
9. Кедендік төлемдердің эконмикалық мазмұны.
10. Кедендік төлемдердің түрлері және олардың сипаты.
11. Түрлі кедендік алымдарды есептеу ерекшеліктері.
12. Кедендік құнды анықтау тәртібі.
13. Қазақстанда заңды тұлғалардың табысына салық салу жүйесінің дамуы.
14. ҚР салық жүйесі мен мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігіндегі корпорациялық табыс салығының атқаратын ролі(КТС).
15. Корпорациялық табыс салығының құрылу негіздері.
16. Сақтандыру компанияларына салық салу ерекшеліктері.
17. Коммерциялық емес ұйымдарға және әлеметтік сферадағы ұйымдарға салық салу ерекшеліктері.
18. КТС есептеу тәртібі мен төлеу мерзімі және салық есебін тапсыру.
19. Жеке табыс салығын салу қағидалары мен экономикалық мазмұны.
20. Лоренц қисығы.
21. ҚР салық жүйесі мен мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігіндегі жеке табыс салығының алатын орны.
22. ҚР ЖТС құрылу негіздері.
23. Жеке тұлғалардың мүліктік табысы.
24. ЖТС ставкалары.
25. Төлем көзінен ұсталатын түрлі табыстрға салық салу ерекшеліктері.
26. Инвестициялық салық преференциясы: мәні және қолдану тәртібі.
27. Резидент еместердің ҚР көздерінен алатын табыстары.
28. Тұрақты мекеме құрмай қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың салық салу.

Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулығы

Эссе - белгілі бір тақырып бойынша еркін түрдегі пікір келтіру. Негізгі мақсаты - өзінің көзқарасын аргументтер келтіріп, дәлелдей білу. Эссенің құрылымы, әдетте, кіріспеден, негізгі бөліктен және қорытындыдан тұрады. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, тақырыпқа байланысты пікірлердің айырмашылықтары қарастырылады. Негізгі бөлімде автор аргументтер келтіріп, өз пікірін (пайымдауын) білдіруге пайдаланылатын негізгі ұғымдарға анықтама береді; кейбір жағдайда қарама - қайшы келетін пайымдаулар да келтірілуі мүмкін (мұнда, басқалардың пікірі неге әлсіз, автордың пікірі неге өз күшінде қалатындығына дәлел болуы керек). Қорытындыда резюме (пікір) ретінде бір - екі сөйлем келтіріледі. 1-тақырыпты оқып - үйрену барысында Салық менеджментінің теориясы және оны ұйымдастыру бойынша пікірталастар тақырыбында эссе жазу қарастырылған. 1 не 2 беттен тұрады (А 4).
2. Аннотация - қандай да бір мақалаға (сынап - мінеу, түсіндіру) талдау жасау. Жұмыс мерзімді басылымдарға шолу жасаумен түсіндіріледі. Мемлекеттік салық менеджменті: мақсаты, әдісі және тәсілдері (тақырып 2) деген тақырып шегінде аталған тапсырманы орындау қарастырылған. Сізге аталған тақырыпқа қатысты мақала таңдап алу керек (көлемді болса, онда 1; егер көлемі аз болса 2 немесе 3 мақала) және оны талқылау керек. Аннотация тақырыбы Қазақстан Республикасында мемлекеттік салық менеджментін ұйымдастыру. Түсіндіру немесе талдау (комментарий) аталған мақаланың таңдалуына негіздеме жасаудан және сіздің пікіріңізден (мақала авторының пікірімен келісесіз бе, жоқ па) тұрады. Мақаланы пайдалана отырып, автордың аты - жөнін, алыну көзі мен айы - күнін көрсетуді ұмытпаңыз. Алыну көзіне деген міндетті талап - басылым ресми түрде болуы шарт. Тапсырма көлемі: А 4 беті- бір жағында жапсырылған мақала, екінші жағында сіздің аннотацияңыз (ең аз дегенде 5 сөйлем).
3. Шағын топтардағы жұмыс. Шағын топтардағы жұмыстың ерекшелігі (4-6 адам) жалпыға ортақ максималды тиімділікке жету үшін топтардың мүшелерінің арасында міндеттемені нақты түрде олардың мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін ескере отырып бөліп беру маңызды мәселе болып табылады.
4. Презентация - бұл ауқымды да көлемді жұмысты қысқа да түсінікті түрде және қызықты етіп көрсету. Жақсы презентация жасау үшін нақты бір тақырыпты таңдап алу керек, оны өңдеп (немесе түрлі көздерден бір құрылымдағы компазиция жасау, яғни бір жүйеге келтіру) және ауызша нысанда көпшілік алдына шығару керек. Презентацияның сценариі ретінде барлық көздерден алынатын ақпараттарды пайдалану қажет; олардың негізінде жинақталған материалдар жазбаша түрде форматқа түсірілуі керек (түрлі кестелер ретінде, қабылдауға ыңғайлы сызба түрінде болуы мүмкін). Жұмыстың соңғы нәтижесі ауызша айтып берумен қорытындыланады.
Семестрдегі үшінші тапсырма - Бюджеттік-салықтық жоспарлау және болжамдау және Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлаудың кезеңдері тақырыбындағы презентацияны жасау кезінде сіздерге шағын топ құру ұсынылады және топ мүшелерінің арасында міндеттемелерді бөліп беру керек: біреулер материал жинаумен, екіншісі - оларды өңдей отырып, сценарий жазады, үшіншісі - сызбаны құрастырады немесе презентацияға таратпалы материалдар дайындайды, тағы біреулері - ауызша айтуға, сұраққа жауап беруге дайындалады.
Тапсырма көлемі: жазбаша - сценарий А4 бетке, кем дегенде 3 беттен тұруы тиіс: ауызша 7 минуттан аспауы керек. Сценарийде ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет және шағын топтың мүшелері мен олардың арасында бөлінген міндеттерді қосып жазу керек.
5. Ситуациялық есептер құрастыру - белгілі бір салықтың түрі бойынша (бар ставка мен жеңілдіктердің түрлерін пайдалана отырып) белгілі бір жағдайларға байланысты есеп құрастыру. Жеке салықтар бойынша бір студент құрастыруға болады, ал, кешенді түрде есеп құрастыру шағын топ құруды талап етеді. Кешенді түрдегі есептер бір ғана салық субъектісінің бірнеше салықты төлеуіне негізделген. Сондықтан, топ мүшелері салықтың түрлерін өзара бөліп алады және келесі біреулері олардың бәрін біріктіріп, бір жүйеге келтіреді.
Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі берілген тапсырмаға байланысты, сонымен бірге, ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет және шағын топтың мүшелері мен олардың арасында бөлінген міндеттерді қосып жазу керек.
6. Слайдтар немесе блок - сызба құрастыру - нақты бір салықтың түрі бойынша графикалық сызба түрінде қысқаша ақпарат беруді білдіреді. Кейбір бағыттары: салықтың қалыптасу және даму кезеңдері (реформа жүргізілген кезеңдер) объекісі мен төлеушісі, жеңілдіктерінің түрі (бар болса), ставкасы, төлеу мерзімдері, есептеу механизмі және т.б.
Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі 2 беттен кем болмауы тиіс, сонымен бірге, ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет.
7. Экономикалық талдау жасау - сіздерге ұсынылатын сандық мәліметтер негізінде салықтық түсімдердің өсу қарқынын, үлес салмағын, өткен жылдармен салыстыра отырып талдау жасау керек. Тапсырманы орындау аналитикалық кесте тұрғызу, график, диаграммалар жасауға негізделеді. Және олар республикада болып жатқан басқа да экономикалық жағдайлармен байланыстырыла отырып талданады.
Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі шамамен 2-4 беттен тұрады, сонымен бірге, ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет.
8. Шолу және аннотация - соңғы екі тақырыпқа, ортақ тақырып Салық әкімшілігін жүргізу: проблемалары мен жетілдіру жолдарына арналады. Мұндағы мүмкін болатын бағыттар: салық әкімшілігін жүргізу нысандары мен әдістеріне тоқталып, ондағы кездесетін кейбір проблемалық мәселелді атап өту керек және оны болдырмау немес жетілдірудің қандай жолдары бар екендігіне тұжырымдар жасап, оны негіздеу қажет.
Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі шамамен 2-3 беттен тұрады, ауызша 3 минут, ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет.

Қаржы кафедрасы
Пәнді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы
Салық менеджменті
Мамандық
Пән
Негізгі оқу-әдістемелік құралдың болуы, дана
Студент
тер контингенті
Ескерту
(ескіргенжаңа әдебиеттер, оларды жаңарту қажеттігі сатып алу, жаңа оқу-әдістемелік әдебиеттерді дайындау қажеттілігі)

Электронды түрде ПОӘК

қб
об
қб
об
қб
об

Салық менеджменті
-
130 дана
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ботаника ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "мемлекеттік қаржы"
«Биологияны оқыту әдістемесі» пәннің оқу-әдістемелік кешені
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»
ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ - ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫ. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Пайдалы қазба кенорындарынашу және даярлау». Пәннің оқу-әдістемелік кешені
Шағын және орта кәсіпорын менеджменті пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Пәннің оқу-әдістемелік кешені Бизнесті моделдеу туралы ақпарат
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть