Тұрғызылатын өндірістік ғимараттарды тексеру және сынау алдындағы құжаттарды дайындауОсы нормативтік құжаттың ережелері келе¬сідегілерді әзірлеуге қажетті ақпараттарды алу мақсатымен тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғима¬раттардың барлық типтерінің техникалық күйлерін тексеруге және бағалауға қолданылады:
 бар құрылыстың ғимараттарын, имараттарын сақтау, қалпына келтіру, қайта құрылымдау немесе бұзу жөніндегі ұсыныстар;
 бар құрылыстың ғимараттарын күрделі жөндеу, күшейту және қайта құрылымдау жобалары.
Осы нормативтік құжаттың ережелері мыналарға:
сейсмикалық қауіпті аймақтарда пайдаланы¬латын ғимараттар мен имараттарға, сондай-ақ апат¬тар мен жер сілкіністері нәтижесінде зақымданған ғимараттар мен имараттарға; мамандан¬дырылған ұйымдардың нормативтік және әдістемелік талап¬тарына сәйкес өткізілуі тиіс газ, лифт және басқа инженерлік жабдықтарды техникалық тексе¬руге қол¬данылады.
Осы нормативтік құжат «Ғимараттардың және имараттардың табиғи бұзылуын бағалау ереже¬лері» ҚР ҚБҚ 1.04-07-2002 - ын және азамат¬тық және өндірістік ғимараттар мен имараттарды тексеруді ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы тәртібін регла¬менттейтін өзге нормативтік-әдістемелік құжаттарды дамытуда әзірленді.
Ол бұрын қолданылған «Тұрғын ғимараттарды техникалық тексеру жөніндегі ереже» ВҚН 57-88(р) нормативтік құжатын ауыстырады.
Негізгі өндіріс ғимараттары мен инженерлік имараттарды техникалық тексеру кезінде, сондай-ақ өндірістің жеке салалары мен имараттың түрлері [24…32] бойынша қолданыстағы нормативтік құжат-тарды басшылыққа алу керек.
Имараттарды техникалық тексерудің жалпы әдістемесі

Имараттарды (негізгі өндірістің ғимараты, ар¬найы ғимараттар және инженерлік имараттар) техни¬калық тексерудің жалпы әдістемесі келесідегідей кезең¬дерден тұрады:
 имараттарды алдын ала тексеру;
 имараттарды толық аспаптық тексеру.
Имараттарды алдын ала тексеруге мыналар кіреді:
 техникалық құжаттаманы зерттеу;
 бар және келешектегі технологиялық процесстің, пайдалану режимдерінің ерекшеліктерімен танысу;
 құрылымды алдын ала тексеру;
 түйіндесулердің анық апаттық немесе апат алды¬лық күйде болатын және оларды уақытша бекіту, олардың орналасу аймағында адамдар мен жабдық¬тардың болуына арналған қауіпсіз шарттарды қам-тамасыз ету жөніндегі кезек күттірмейтін шараларды қабылдауды талап ететін құрылымдық элементтерін табу;
 толық заттық қарау, құрылымдарды өлшеу, көріністік бақыланған ақауларды, зақымдарды табу және бекіту;
1. Іңкәрбаев Н.О. Архитектура. Оқу құралы. Алматы. «Эверо» баспасы,2009-826. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учеб. пособие для строит. спец. вузов/ И.А.Рыбьев – 2-е изд. испр. – М.: Высш. шк., 2004-701с.
2. Буга П.Г.Гражданские, промышленные и и сельскохозяйственные здания – 2-е изд. перераб. доп. – М.. Высш.школа., 1987. – 351 стр..: ил.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ және ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультеті
Геодезия және Құрылыс кафедрасы
5В072900 Құрылыс мамандығы

Ғимаратты және үймеретті сынау пәні
СРО
Тақырыбы:
Тұрғызылатын өндірістік ғимараттарды тексеру және сынау алдындағы құжаттарды дайындау

Орындаған: Тынысбеков С.Е.
СТ - 217
Тексерген: Уркинбаева Ж.И.

Семей 2015
ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
Осы нормативтік құжаттың ережелері келе - сідегілерді әзірлеуге қажетті ақпараттарды алу мақсатымен тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғима - раттардың барлық типтерінің техникалық күйлерін тексеруге және бағалауға қолданылады:
+ бар құрылыстың ғимараттарын, имараттарын сақтау, қалпына келтіру, қайта құрылымдау немесе бұзу жөніндегі ұсыныстар;
+ бар құрылыстың ғимараттарын күрделі жөндеу, күшейту және қайта құрылымдау жобалары.
Осы нормативтік құжаттың ережелері мыналарға:
сейсмикалық қауіпті аймақтарда пайдаланы - латын ғимараттар мен имараттарға, сондай-ақ апат - тар мен жер сілкіністері нәтижесінде зақымданған ғимараттар мен имараттарға; мамандан - дырылған ұйымдардың нормативтік және әдістемелік талап - тарына сәйкес өткізілуі тиіс газ, лифт және басқа инженерлік жабдықтарды техникалық тексе - руге қол - данылады.
Осы нормативтік құжат Ғимараттардың және имараттардың табиғи бұзылуын бағалау ереже - лері ҚР ҚБҚ 1.04-07-2002 - ын және азамат - тық және өндірістік ғимараттар мен имараттарды тексеруді ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы тәртібін регла - менттейтін өзге нормативтік-әдістемелік құжаттарды дамытуда әзірленді.
Ол бұрын қолданылған Тұрғын ғимараттарды техникалық тексеру жөніндегі ереже ВҚН 57-88(р) нормативтік құжатын ауыстырады.
Негізгі өндіріс ғимараттары мен инженерлік имараттарды техникалық тексеру кезінде, сондай-ақ өндірістің жеке салалары мен имараттың түрлері [24...32] бойынша қолданыстағы нормативтік құжат - тарды басшылыққа алу керек.
Имараттарды техникалық тексерудің жалпы әдістемесі

Имараттарды (негізгі өндірістің ғимараты, ар - найы ғимараттар және инженерлік имараттар) техни - калық тексерудің жалпы әдістемесі келесідегідей кезең - дерден тұрады:
+ имараттарды алдын ала тексеру;
+ имараттарды толық аспаптық тексеру.
Имараттарды алдын ала тексеруге мыналар кіреді:
техникалық құжаттаманы зерттеу;
бар және келешектегі технологиялық процесстің, пайдалану режимдерінің ерекшеліктерімен танысу;
құрылымды алдын ала тексеру;
түйіндесулердің анық апаттық немесе апат алды - лық күйде болатын және оларды уақытша бекіту, олардың орналасу аймағында адамдар мен жабдық - тардың болуына арналған қауіпсіз шарттарды қам - тамасыз ету жөніндегі кезек күттірмейтін шараларды қабылдауды талап ететін құрылымдық элементтерін табу;
толық заттық қарау, құрылымдарды өлшеу, көріністік бақыланған ақауларды, зақымдарды табу және бекіту;
құрылымның техникалық күйін көріністік ба - қыланған ақаулардың, зақымдардың жиынтығы мен сипаты бойынша шамамен бағалау;
толық аспаптық тексеруге арналған таңдамалы учаскелерді анықтау (таңдамалы учаскелер құрылым - дарды сынаудың қажетті түрлеріне арналған МСТ-тың талаптарына сәйкес көтеруші құрылымдардың түрі мен күйіне байланысты анықталады);
Апаттық күйде болатын құрылымдарды тапқан жағдайда, бірінші кезекте қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шараларды орындау керек (адамдардың құлауы мүмкін аймаққа енуін болдырмау, құрылымның құлауын бол - дырмайтын уақытша бекітпелерді орнату және т.с.с.).
Имаратты алдын ала тексеру процесінде келесідегілердің дамуының бар екендігі, сипаты және дәрежесі белгіленеді:
+ құрылымдарды дайындауға байланысты ақау - лардың;
+ құрылымдарды тұрғызуға байланысты ақаулардың;
+ жобаның кемшіліктерімен байланыстырылған ақау - лардың;
+ жобамен қарастырылмаған статикалық жән
+ динамикалық күштік әсерлерден болатын зақымдардың; сондай-ақ құрылымды пайдаланудың ережелерінің бұзылуларымен туатын ақаулар мен зақымдардың.
Тұрғын, қоғамдық және қосалқы өндірістік ғимараттардың техникалық күйін (қоғамдыққа жақын құрылымдық шешімдер арқылы) профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бақылау жоспарлық және кезектен тыс қараулар процесінде Ғимараттың және имараттың табиғи тозуын бағалау ережелері ҚР ҚБҚ 1.04-07-2002-ге сәйкес жүргізіледі.
Шектерінде тұрақты қауіпті өндірістік факторлар әрекет ететін аймақтарды қауіптілік бел - гілерімен және белгіленген нысандағы жазбалармен белгілеу керек.
Тұрақты әрекет ететін қауіпті өндірістік фак - торлар аймағына мыналар жатады:
I. оқшауланбаған ток жүргізуші желілер мен электр қондырғыларына жақын аймақтар;
II. крандардың, машиналардың және жаб - дық - тардың және олардың бөліктерінің және жұмыс ор - ган - дарының аймақтары;
III. құрамында шекті рұқсаттықтан жоғары шоғыр - лардағы зиянды заттар бар немесе қарқындылығы шекті ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Құрылыс саласының ерекшеліктері мен құырылыстағы есепті ұйымдастыру
Құрылыстағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері
“ҒИМАРАТТАРДЫ ЖӘНЕ ИМАРАТТАРДЫ ТЕКСЕРІП, СЫНАУ” ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
Газоблок сапасын сараптау
Құрылыстағы өндіріс шығындарының есебі
Қуысденелі қабырғалық бетон тасы материалының сапа көрсеткіштері
Құрылыс жүргізу туралы
Елді мекен аумақтарын есептеу
«Жүккөтергіш конструкцияларды және Көп қуысты аражабын плитаны есептеу»
Цементтің сапасын бағалау
Пәндер