ИнвестицияларЖоспар

1. Инвестициялар
2. Сақтық қор инвестициясы
3. Корпорацияның табысына салынатын салық
4.Инвестициялық қызмет дегеніміз

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Инвестициялар

«Инвестиция» терміні экономикаға жаңа келгендердің ұғымдырында кейде шатасуға дейін апарды. Бұл шатасу мынадан туады- жеке адамның инвестиция дегені тұтастй экономика үшін олай болмай шығуы мүмкін.
Көз алдыңызға келтіріңізші, келесі екі уақиғаны бақылап көрелік:
• Смағұлов мырза өзіне үй сатып лды.
• Әбенов ханум өзіне судай жаңа үй салғызуда.
Инвестициялар ЖҮӨ-нің ең маңызды және ең өзгермелі ком-поненттерінің бірі болып табылады. Қашанда болмасын құлдырау кезінде тауарлар мен қызметтерге деген шығын қыс-қарады, бұл қысқарудың үлкен бөлігі инвестициялық шығындар көлемінің құлдырауына қатысты.
Иннвестициялық шығындардың үш типі ерекшеленеді. Кәсіп-орынның негізгі қорларына инвестициялар болып: көсіпорындардың өздерінің өндірістік қызметтеріне пайдаланулары үшін алған ғимарат, құрылыс және құрал-жабдықтары саналады.
Тұрғын үйлер құрылысы инвестициялары тұру үшін алынған үйлерге, сондай-ақ жалға беру үшін алынған үйлерге шыққан шығндарды қамтиды.

2. Сақтық қор инвестициясы — фирмалардың сақтауға қалдырған тауарларын, оның ішінде шикізаттар мен материалдарды, бітпеген өндіріс пен дайын өнімдерді қамтыды.
Қазақстар Республикасының "Шетелдік инвестиция туралы" Заңында: Инвестициялар дегеніміз — мүліктік құндылықтардың барлық түрлері жене оларға деген құқық, сондай-ақ пайда (табыс) алу мақсатында инвесторлардың кесіпкерлік қызмет нысандарына жұмсаған интеллектуалдық меншікке құқық".
Бұның өзі инвестиция" деген терминді спецификалық функциональды жүктемесінен айырып, оны "капитал жұмсау" деген жалпы ұғымға айналдырады. Өйткені, инвестицияларды құқықтық көзқарас тұрғысынан анықтау маңызды, сол арқылы өндірісті ұдайы дамыту негізі ретінде инвестициялаудың бастаукөздері мен тетігі және экономикадағы өмірлік қажетті заңды процесс жайында көрнекі түсінік беруге болады.
Сөйте тұра "инвестициялар" санатына деген европалық және америкаидық методологиялық тәсілдің мазмұны инвестицияны "капитал жұмсаудан" айырып қарайды, оларды салыстырмалы түрде біріктіреді (капитал жұмсаудьің ұзақ мерзімді сипатында да, олардыц патуральды-заттық құрамында да — негізгі капитал).? Қазақақша Республикасы Президентінің, "Бухгалтер есебі туралы" заң күші жарлығында жалпы инвестицияның қандай да бір анықтамасы Берілмеген, ол ҚР "Статистика туралы", "Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы" Зандарында да берілмеген. Қазақстандық салықтың Заңнамасы өзінің "акти-вінде" тек «капитал жұмсау» терминін пайдаланып, "инвестициялар" спитын санатын толықтай елемеуі, инвестициялық қызметті дамытудағы салықтық ынталандыру жолына тосқауыл тұрғызады. Ал оның солай (болуы бір жағынан "капитал жұмсау" терминінің жалпы және арнайы заңнамада әртүрлі түсіндірілуінде болып тұр. Екінші жағынан, көсіпорынның ұзақ мерзімді мүлік түрлерінің "тізімі, бухгалтерлік есептің халықаралық стандартқа өтуіне байланысты, бұрынырақта күрделі шығындар құрамында саналған: жер учаскелері, табиғат пайдалану объектілері, материальдық емес активтер сияқты негізгі қаражаттар есебіне жататын ұзақ мерзімді активтермен салыстырғанда кеңейе түседі. Сонымен, үзақ мерзімді капитал жұмсаудың қазіргі экономикалық мазмұны дәстүрлі "капитал жұмсау" ұғымының аясына енді сыймайды.
«Инвестициялар» санатының занды түрде айқын жазылған анықтамасының болмауы инвестициялық реттеуді ұлттық экономиканың айырықша мемлекеттік реттеу сферасы етіп бөлуге, оның нысаны — инвестициялық қызметтің заңды болуына күмән келтіреді. "Капитал жұмсау" және "инвестициялар" деген терминдер экономиканы дамыту туралы ресми статистикалық материалдардың басылымдарында бірін-бірі ауыстыратын синоним сөздер секілді түсіндірмесіз қолданылады. Сөйткенмен, ха-лықаралық практикада инвестиция деп капиталдың екі бағытта пайдаланылуын айту қабылданған:
- нақтылы инвсстиция — материалдық активтерге қаржы жұмсау;
- қаржылық инвестиция — құнды қағаздарға қаржы жұмсау.
Инвестицияның бірыңғай анықтамасының жоқтығынан бүгінгі күні көптеген инвесторлар қорлық көруде, мұның өзінде нақты қаржылық тұрғыда зардап шегуде. Әртүрлі ой-толғамдарға жол бермейтіндей "инвестицияның" базалық анықтамасы жасалынса, онда қазақстандық Заңнаманың барлық салаларында және инвестициялық барша қызметтің қатысушыларына бұл нормативтік актінің реттеуші болуына жағдай туар еді.
Белгілі болып отырғанывдай, көсіпкерлік инвестициялаудың екі негізгі формасы айқындалады: тікелей инвестициялар және портфельдік.
Әдебиеттер

1. Курс экономической теории /Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой.- Киров. 1994, гл.13.
2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М., 1992, Т.1.гл. 11-13.
3. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. – М.,1995, гл. 27.
4. Экономика: Учебник /Под ред. А.С. Булатова. – М., 1995, гл. 12.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар

1. Инвестициялар
2. Сақтық қор инвестициясы
3. Корпорацияның табысына салынатын салық
4.Инвестициялық қызмет дегеніміз

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Инвестициялар

Инвестиция терміні экономикаға жаңа келгендердің ұғымдырында
кейде шатасуға дейін апарды. Бұл шатасу мынадан туады- жеке
адамның инвестиция дегені тұтастй экономика үшін олай болмай шығуы
мүмкін.
Көз алдыңызға келтіріңізші, келесі екі уақиғаны бақылап
көрелік:
• Смағұлов мырза өзіне үй сатып лды.
• Әбенов ханум өзіне судай жаңа үй салғызуда.
Инвестициялар ЖҮӨ-нің ең маңызды және ең өзгермелі ком-поненттерінің
бірі болып табылады. Қашанда болмасын құлдырау кезінде тауарлар мен
қызметтерге деген шығын қыс-қарады, бұл қысқарудың үлкен бөлігі
инвестициялық шығындар көлемінің құлдырауына қатысты.
Иннвестициялық шығындардың үш типі ерекшеленеді. Кәсіп-орынның негізгі
қорларына инвестициялар болып: көсіпорындардың өздерінің өндірістік
қызметтеріне пайдаланулары үшін алған ғимарат, құрылыс және құрал-
жабдықтары саналады.
Тұрғын үйлер құрылысы инвестициялары тұру үшін алынған үйлерге, сондай-
ақ жалға беру үшін алынған үйлерге шыққан шығндарды қамтиды.

2. Сақтық қор инвестициясы — фирмалардың сақтауға қалдырған
тауарларын, оның ішінде шикізаттар мен материалдарды, бітпеген өндіріс пен
дайын өнімдерді қамтыды.
Қазақстар Республикасының "Шетелдік инвестиция туралы" Заңында:
Инвестициялар дегеніміз — мүліктік құндылықтардың барлық түрлері жене
оларға деген құқық, сондай-ақ пайда (табыс) алу мақсатында инвесторлардың
кесіпкерлік қызмет нысандарына жұмсаған интеллектуалдық меншікке құқық".
Бұның өзі инвестиция" деген терминді спецификалық функциональды
жүктемесінен айырып, оны "капитал жұмсау" деген жалпы ұғымға айналдырады.
Өйткені, инвестицияларды құқықтық көзқарас тұрғысынан анықтау маңызды, сол
арқылы өндірісті ұдайы дамыту негізі ретінде инвестициялаудың бастаукөздері
мен тетігі және экономикадағы өмірлік қажетті заңды процесс жайында көрнекі
түсінік беруге болады.
Сөйте тұра "инвестициялар" санатына деген европалық және америкаидық
методологиялық тәсілдің мазмұны инвестицияны "капитал жұмсаудан" айырып
қарайды, оларды салыстырмалы түрде біріктіреді (капитал жұмсаудьің ұзақ
мерзімді сипатында да, олардыц патуральды-заттық құрамында да — негізгі
капитал).? Қазақақша Республикасы Президентінің, "Бухгалтер есебі туралы"
заң күші жарлығында жалпы инвестицияның қандай да бір анықтамасы
Берілмеген, ол ҚР "Статистика туралы", "Салық және бюджетке төленетін
міндетті төлемдер туралы" Зандарында да берілмеген. Қазақстандық салықтың
Заңнамасы өзінің "акти-вінде" тек капитал жұмсау терминін пайдаланып,
"инвестициялар" спитын санатын толықтай елемеуі, инвестициялық қызметті
дамытудағы салықтық ынталандыру жолына тосқауыл тұрғызады. Ал оның солай
(болуы бір жағынан "капитал жұмсау" терминінің жалпы және арнайы заңнамада
әртүрлі түсіндірілуінде болып тұр. Екінші жағынан, көсіпорынның ұзақ
мерзімді мүлік түрлерінің "тізімі, бухгалтерлік есептің халықаралық
стандартқа өтуіне байланысты, бұрынырақта күрделі шығындар құрамында
саналған: жер учаскелері, табиғат пайдалану объектілері, материальдық емес
активтер сияқты негізгі қаражаттар есебіне жататын ұзақ мерзімді
активтермен салыстырғанда кеңейе түседі. Сонымен, үзақ мерзімді капитал
жұмсаудың қазіргі экономикалық мазмұны дәстүрлі "капитал жұмсау" ұғымының
аясына енді сыймайды.
Инвестициялар санатының занды түрде айқын жазылған анықтамасының
болмауы инвестициялық реттеуді ұлттық экономиканың айырықша мемлекеттік
реттеу сферасы етіп бөлуге, оның нысаны — инвестициялық қызметтің заңды
болуына күмән келтіреді. "Капитал жұмсау" және "инвестициялар" деген
терминдер экономиканы дамыту туралы ресми статистикалық материалдардың
басылымдарында бірін-бірі ауыстыратын синоним сөздер секілді түсіндірмесіз
қолданылады. Сөйткенмен, ха-лықаралық практикада инвестиция деп капиталдың
екі бағытта пайдаланылуын айту қабылданған:
- нақтылы инвсстиция — материалдық активтерге қаржы жұмсау;
- қаржылық инвестиция — құнды қағаздарға қаржы жұмсау.
Инвестицияның бірыңғай анықтамасының жоқтығынан бүгінгі күні көптеген
инвесторлар қорлық көруде, мұның өзінде нақты қаржылық тұрғыда зардап
шегуде. Әртүрлі ой-толғамдарға жол бермейтіндей "инвестицияның" базалық
анықтамасы жасалынса, онда қазақстандық Заңнаманың барлық салаларында және
инвестициялық барша қызметтің қатысушыларына бұл нормативтік актінің
реттеуші болуына жағдай туар еді.
Белгілі болып отырғанывдай, көсіпкерлік инвестициялаудың екі негізгі
формасы айқындалады: тікелей инвестициялар және портфельдік.
Тікелей инвестиция: тікелей өндірістік косіпорындарға жасалынған
инвестициялауды сипаттайды.
Портфельдік инвестициялар пайда табу үшін инвесторлардың
кәсіпорындардан акция, облигация, басқадай құнды қағаздар сатып алуларын
білдіреді. Олар халық қаржысын қайтадан бөлу ісінде айтарлықтай маңызды рөл
ойнайды. Инвестициялық қора адамдар пайда алу үмітімен ақша салады.
Нарықтық экономикасы дамыған елдерде капиталдардың ішкі құйылысында тікелей
секілді, портфельдік инвестициялар да белсенді түрде қатысады. Бұл, сонымен
бірге, экономика ресурстарындағы негізгі массаның Қазақстанның материалдық,
өндіріс аясынан қаржылық аясына көшуінің спецификалық жағдайы - отандық
инвестициялықық қордың мәртебесі туралы ойға қалдырылады. Инвесторлар
стратегиялық және портфельдік болып бөлінеді. 50% плюс 1 акциясы бар
стратегиялық инвестор қожайын боламын деп үміттенеді. Барлық үміт
стратегиялық инвесторда, себебі ол мүдделі, қаржыны салған да сол және ол
қауіп-қатерді азайтуға тырысады, мемлекет те оған сенім артады.
Мемлекеттің жұмысы - макроэкономикалық процестерді реттеу салықтық
жүйені қарапайымдандыруға ұмтылу, ал жеке кәсіпорындарды көтеру -
мемлекеттің жұмысы емес. Жеке меншік иесі шикізат көзін іздейді, бұл
іс оның өмір үшін күресі, ал мемлекеттік шенеунік оған соншалықты
мүдделі емес. Мемлкеттің жұмысы экономикаға инвесторлар тарту үшін
тиісті заңнама және нормативті жағдай жасау. Белгілі болып отырғанынай,
қазіргі экономикада тұрақтылық (монетарлық, валюталық) бірнеше
сипаттамасы бар, бірақ, егер мемлекет салық жинай алмаса, онда
қалғандарының бәрінде де ешқандай мән жоқ. Инвестицияны тартпақ
инвестициялар соншалықты аз болады.
Заңнама базасы мықты болуы керек. Шетелдік инвестиция туралы
Заңның мақсаты - қауіп-қатерді мейлінше азайту:
- салық салу шарты инвестиция үшін қолайлы болуға тиіс:
- халықаралық стандарттарға сәйкес валюталық реттеу;
- тікелей еріксіз алу қорқынышын тудырмау: қандай да бір
кәсіпорынды, материалдық мүліктерді мемлекет арқылы үрейлендірмеу,
өтем туралы заң болуға тиіс;
- беретін және алатын елдер арасында өзара қарым - қатынас
жасасу;
айырмашылықтың болмауы қауіп-қатерді азайтады.
Мемлекеттік салық заңнамасының көптеген ережелері капитал жинау
процесіне ықпал жасайды. Заң шығарушылар кейде инвестициялық
сұранымның өзгерісін тудыру үшін және тұтас сұранымға әсер ету
мақсатында ол ережелерді ауыстырып отырады. Инвестицияларды ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Инвестициялық құқықтың түсінігі, пәні, қағидалары, жүйесі
Қазақстан Республикасының өтпелі экономикасындағы инвестициялар
Инвестицияның жіктелуі және түрлері
Инвестициялар туралы түсінік, олардың жіктелуі
Инвестицияның қатысу сипаты бойынша инвестицияның түрлері
Қазақстан Республикасындағы шетел инвестициялардың нормалары мен инвестициялық климат
40 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
Инвестиция мәні және оның экономикалық мазмұны
Инвестициялар экономикалық дамудың ресурстары ретінде
Инвестицияның мәні, түрлері және оларды тартудың нысандары мен бағыттары
Пәндер