Инвестициялар

Жоспар

1. Инвестициялар
2. Сақтық қор инвестициясы
3. Корпорацияның табысына салынатын салық
4.Инвестициялық қызмет дегеніміз

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Инвестициялар

«Инвестиция» терміні экономикаға жаңа келгендердің ұғымдырында кейде шатасуға дейін апарды. Бұл шатасу мынадан туады- жеке адамның инвестиция дегені тұтастй экономика үшін олай болмай шығуы мүмкін.
Көз алдыңызға келтіріңізші, келесі екі уақиғаны бақылап көрелік:
• Смағұлов мырза өзіне үй сатып лды.
• Әбенов ханум өзіне судай жаңа үй салғызуда.
Инвестициялар ЖҮӨ-нің ең маңызды және ең өзгермелі ком-поненттерінің бірі болып табылады. Қашанда болмасын құлдырау кезінде тауарлар мен қызметтерге деген шығын қыс-қарады, бұл қысқарудың үлкен бөлігі инвестициялық шығындар көлемінің құлдырауына қатысты.
Иннвестициялық шығындардың үш типі ерекшеленеді. Кәсіп-орынның негізгі қорларына инвестициялар болып: көсіпорындардың өздерінің өндірістік қызметтеріне пайдаланулары үшін алған ғимарат, құрылыс және құрал-жабдықтары саналады.
Тұрғын үйлер құрылысы инвестициялары тұру үшін алынған үйлерге, сондай-ақ жалға беру үшін алынған үйлерге шыққан шығндарды қамтиды.

2. Сақтық қор инвестициясы — фирмалардың сақтауға қалдырған тауарларын, оның ішінде шикізаттар мен материалдарды, бітпеген өндіріс пен дайын өнімдерді қамтыды.
Қазақстар Республикасының "Шетелдік инвестиция туралы" Заңында: Инвестициялар дегеніміз — мүліктік құндылықтардың барлық түрлері жене оларға деген құқық, сондай-ақ пайда (табыс) алу мақсатында инвесторлардың кесіпкерлік қызмет нысандарына жұмсаған интеллектуалдық меншікке құқық".
Бұның өзі инвестиция" деген терминді спецификалық функциональды жүктемесінен айырып, оны "капитал жұмсау" деген жалпы ұғымға айналдырады. Өйткені, инвестицияларды құқықтық көзқарас тұрғысынан анықтау маңызды, сол арқылы өндірісті ұдайы дамыту негізі ретінде инвестициялаудың бастаукөздері мен тетігі және экономикадағы өмірлік қажетті заңды процесс жайында көрнекі түсінік беруге болады.
Сөйте тұра "инвестициялар" санатына деген европалық және америкаидық методологиялық тәсілдің мазмұны инвестицияны "капитал жұмсаудан" айырып қарайды, оларды салыстырмалы түрде біріктіреді (капитал жұмсаудьің ұзақ мерзімді сипатында да, олардыц патуральды-заттық құрамында да — негізгі капитал).? Қазақақша Республикасы Президентінің, "Бухгалтер есебі туралы" заң күші жарлығында жалпы инвестицияның қандай да бір анықтамасы Берілмеген, ол ҚР "Статистика туралы", "Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы" Зандарында да берілмеген. Қазақстандық салықтың Заңнамасы өзінің "акти-вінде" тек «капитал жұмсау» терминін пайдаланып, "инвестициялар" спитын санатын толықтай елемеуі, инвестициялық қызметті дамытудағы салықтық ынталандыру жолына тосқауыл тұрғызады. Ал оның солай (болуы бір жағынан "капитал жұмсау" терминінің жалпы және арнайы заңнамада әртүрлі түсіндірілуінде болып тұр. Екінші жағынан, көсіпорынның ұзақ мерзімді мүлік түрлерінің "тізімі, бухгалтерлік есептің халықаралық стандартқа өтуіне байланысты, бұрынырақта күрделі шығындар құрамында саналған: жер учаскелері, табиғат пайдалану объектілері, материальдық емес активтер сияқты негізгі қаражаттар есебіне жататын ұзақ мерзімді активтермен салыстырғанда кеңейе түседі. Сонымен, үзақ мерзімді капитал жұмсаудың қазіргі экономикалық мазмұны дәстүрлі "капитал жұмсау" ұғымының аясына енді сыймайды.
«Инвестициялар» санатының занды түрде айқын жазылған анықтамасының болмауы инвестициялық реттеуді ұлттық экономиканың айырықша мемлекеттік реттеу сферасы етіп бөлуге, оның нысаны — инвестициялық қызметтің заңды болуына күмән келтіреді. "Капитал жұмсау" және "инвестициялар" деген терминдер экономиканы дамыту туралы ресми статистикалық материалдардың басылымдарында бірін-бірі ауыстыратын синоним сөздер секілді түсіндірмесіз қолданылады. Сөйткенмен, ха-лықаралық практикада инвестиция деп капиталдың екі бағытта пайдаланылуын айту қабылданған:
- нақтылы инвсстиция — материалдық активтерге қаржы жұмсау;
- қаржылық инвестиция — құнды қағаздарға қаржы жұмсау.
Инвестицияның бірыңғай анықтамасының жоқтығынан бүгінгі күні көптеген инвесторлар қорлық көруде, мұның өзінде нақты қаржылық тұрғыда зардап шегуде. Әртүрлі ой-толғамдарға жол бермейтіндей "инвестицияның" базалық анықтамасы жасалынса, онда қазақстандық Заңнаманың барлық салаларында және инвестициялық барша қызметтің қатысушыларына бұл нормативтік актінің реттеуші болуына жағдай туар еді.
Белгілі болып отырғанывдай, көсіпкерлік инвестициялаудың екі негізгі формасы айқындалады: тікелей инвестициялар және портфельдік.
Әдебиеттер

1. Курс экономической теории /Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой.- Киров. 1994, гл.13.
2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М., 1992, Т.1.гл. 11-13.
3. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. – М.,1995, гл. 27.
4. Экономика: Учебник /Под ред. А.С. Булатова. – М., 1995, гл. 12.
        
        Жоспар
1. Инвестициялар
2. Сақтық қор инвестициясы
3. Корпорацияның табысына салынатын салық
4.Инвестициялық қызмет дегеніміз
Пайдаланылған ... ... ... ... жаңа ... ... шатасуға дейін ... Бұл ... ... туады- жеке
адамның инвестиция дегені тұтастй экономика үшін олай ... ... ... келтіріңізші, келесі екі уақиғаны ... ... ... ... үй ... ... Әбенов ханум өзіне судай жаңа үй ... ... ең ... және ең ... ... болып табылады. Қашанда болмасын құлдырау кезінде ... ... ... ... ... бұл ... үлкен бөлігі
инвестициялық шығындар көлемінің құлдырауына қатысты.
Иннвестициялық шығындардың үш типі ерекшеленеді. Кәсіп-орынның негізгі
қорларына инвестициялар ... ... ... ... ... үшін алған ғимарат, ... және ... ... ... ... инвестициялары тұру үшін алынған үйлерге, сондай-
ақ жалға беру үшін алынған үйлерге ... ... ... ... қор ...... сақтауға қалдырған
тауарларын, оның ішінде шикізаттар мен материалдарды, бітпеген өндіріс ... ... ... ... "Шетелдік инвестиция туралы" Заңында:
Инвестициялар дегеніміз — мүліктік құндылықтардың ... ... ... ... ... сондай-ақ пайда (табыс) алу мақсатында ... ... ... ... интеллектуалдық меншікке құқық".
Бұның өзі инвестиция" деген терминді спецификалық функциональды
жүктемесінен ... оны ... ... ... ... ... ... инвестицияларды құқықтық көзқарас тұрғысынан анықтау маңызды, сол
арқылы өндірісті ұдайы дамыту негізі ... ... ... ... және экономикадағы өмірлік қажетті заңды процесс жайында көрнекі
түсінік беруге болады.
Сөйте тұра "инвестициялар" санатына деген европалық және ... ... ... ... ... ... айырып
қарайды, оларды салыстырмалы түрде біріктіреді (капитал ... ... ... да, олардыц патуральды-заттық құрамында да — негізгі
капитал).? Қазақақша Республикасы Президентінің, "Бухгалтер ... ... күші ... ... ... қандай да бір анықтамасы
Берілмеген, ол ҚР ... ... ... және ... ... төлемдер туралы" Зандарында да берілмеген. Қазақстандық ... ... ... тек ... ... ... ... спитын санатын толықтай елемеуі, инвестициялық қызметті
дамытудағы салықтық ынталандыру жолына тосқауыл ... Ал оның ... бір ... ... ... ... жалпы және арнайы заңнамада
әртүрлі түсіндірілуінде болып тұр. Екінші жағынан, көсіпорынның ... ... ... "тізімі, бухгалтерлік есептің ... ... ... ... ... ... құрамында
саналған: жер учаскелері, табиғат пайдалану объектілері, материальдық емес
активтер ... ... ... ... жататын ұзақ мерзімді
активтермен салыстырғанда кеңейе түседі. Сонымен, үзақ ... ... ... экономикалық мазмұны дәстүрлі "капитал жұмсау" ұғымының
аясына енді сыймайды.
«Инвестициялар» санатының занды түрде айқын жазылған ... ... ... ... экономиканың айырықша мемлекеттік
реттеу сферасы етіп бөлуге, оның ...... ... ... ... ... "Капитал жұмсау" және "инвестициялар" деген
терминдер экономиканы дамыту туралы ... ... ... ... ауыстыратын синоним сөздер секілді түсіндірмесіз
қолданылады. Сөйткенмен, ха-лықаралық практикада инвестиция деп ... ... ... айту ... ... ...... активтерге қаржы жұмсау;
- қаржылық инвестиция — құнды қағаздарға қаржы жұмсау.
Инвестицияның бірыңғай анықтамасының жоқтығынан ... күні ... ... ... ... ... ... қаржылық тұрғыда зардап
шегуде. Әртүрлі ой-толғамдарға жол бермейтіндей "инвестицияның" базалық
анықтамасы жасалынса, онда қазақстандық ... ... ... ... ... ... қатысушыларына бұл нормативтік актінің
реттеуші болуына жағдай туар еді.
Белгілі болып отырғанывдай, көсіпкерлік инвестициялаудың екі ... ... ... ... және ... ... ... өндірістік косіпорындарға жасалынған
инвестициялауды сипаттайды.
Портфельдік инвестициялар ... табу үшін ... ... ... басқадай құнды қағаздар сатып алуларын
білдіреді. Олар халық қаржысын қайтадан бөлу ... ... ... ... ... қора ... ... алу үмітімен ақша салады.
Нарықтық экономикасы дамыған елдерде капиталдардың ішкі құйылысында ... ... ... да ... ... ... Бұл, сонымен
бірге, экономика ресурстарындағы негізгі массаның Қазақстанның материалдық,
өндіріс аясынан қаржылық аясына көшуінің спецификалық ... - ... ... ... ... ойға қалдырылады. Инвесторлар
стратегиялық және портфельдік болып бөлінеді. 50% плюс 1 ... ... ... ... ... деп үміттенеді. ... ... ... ... ол ... ... ... да сол және ол
қауіп-қатерді азайтуға тырысады, ... те оған ... ... ... - ... процестерді реттеу салықтық
жүйені қарапайымдандыруға ұмтылу, ал жеке ... ... ... ... ... Жеке ... иесі шикізат көзін ... ... оның өмір үшін ... ал ... ... оған ... ... Мемлкеттің жұмысы экономикаға ... ... ... ... және нормативті жағдай жасау. Белгілі болып отырғанынай,
қазіргі экономикада тұрақтылық ... ... ... бар, ... егер ... ... ... алмаса, онда
қалғандарының бәрінде де ... мән жоқ. ... ... ... аз ... ... ... болуы керек. Шетелдік инвестиция ... ... - ... ... ... ... салу шарты инвестиция үшін қолайлы ... ... ... ... ... ... реттеу;
- тікелей еріксіз алу қорқынышын тудырмау: қандай да ... ... ... ... ... ... ... заң болуға тиіс;
- беретін және алатын ... ... ... ... - ... болмауы қауіп-қатерді азайтады.
Мемлекеттік салық заңнамасының көптеген ережелері капитал жинау
процесіне ... ... Заң ... ... инвестициялық
сұранымның өзгерісін тудыру үшін және ... ... әсер ... ол ережелерді ауыстырып отырады. ... ... ... барысында екі үлкен аса маңызды түрін ... ... ... ... және инвестициялық ... ... ... салынатын салық - бұл олардың таза
табыстарына салынатын салық. ... 40 ... ... жылдарында бұл
салықтың ставкасы Құрама Штатта 46 ... ... 1986 ж. ... ... Акт ... бұл ставка 34 пайызға дейін қысқарды. Салықтың
корпорация табысына ... ... салу ... тұрғысынан "табысты" заңның
қалай анықтайтындығына байланысты. Айталық, ... ... ... ... — капиталды жалға алғандағы алынатын ... ... ... алып ... деп ... ... ... тіпті, тапқан табысының бір бөлігін ... ... ... ... ... ... капиталдың бағасы капитал
единицасының шығынынан асып ... ... және ... ... егер ... ... капиталдың бағасы, капитал едицинасының
шығынынан аз болса, оларға әрбір инвестициялау пайдалы. ... ... ... инвестицияны жүзеге асыруды ынталандыруға ықпал етпейді.
Осымен қатар, салық заңнамасында қолданылатын табысты ... ... ... ... инвестицияларға ықпал етеді. Завдағы ... ... ... мен ... анықтамамыздың арасында бірнеше
айырмашылықтар бар. Аса мәнді айырмашылықтардың бірі — ... ... ... ... табылады. Біздің табыс ... ... ... ... түсіндіріледі және табыстан алынып тасталады.
Басқаша айтқанда, амортизация — тозған капиталды ауыстыру бүгінгі ... ... ... сөз. ... ... ... ... табыс салып төлей
отырып, іс жүзінде болған шығындарды ... ... ... ... яғни ... игіліктсрді сатып алу кезінде оған ... ... ... ... ... ... ... алғашқы
бағадан артып түседі, сондықтан корпорация табысына салық бойынша есеп
айрықшада амортизация мөлшері ... ... ... Нәтижесінде,
экономикалық көзқарас тұрғысынан алғанда таза табыс нөлге тең ... ... заң ... ... ... бұл капитал иеленуге
ынталандырмайды. Осы жене ... ... орай ... экономистер,
корпорация табысына салынатын салық инвестициялау ісін ынталандыруды
білдіреді деп ... ... ...... ... заң ... ... салықтық несие -инвестициялық
тауарларды ... ... ... ... ... бір ... ... төлемін қысқартады.
Фирма салықты төмендету есебінен жаңа капиталды алу барысында ... ... ... ... ... салықтық шегерім жүйесі
капитал единицасын сатып алу ... ... ... Басқаша
айтқанда, инвестициялық салықтық несие Рк ... ... ... шығынды азайтуға жеткізеді және инвестицияларды
ұлғайтады. ... ... ... ... несие
инвестицияларды ынталандырудың ең бір тиімді тәсілі болар деп
ойлайды. 1985 ж. инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... табысына салынатын салық
мөлшерлемесін төмендеткен 1986 ж. ... ... ... ... ... ... ... де күшін жойған.
Капиталдың тозуы мен өндірісті ұлғайтуға ... ... ... ... ... ... тауарларды алу
қажеттілігін тудырады. Бұл процесті ... деп, ал ... ... ... ... ... деп атайды.
Қазақстан Республикасында инвестицияға қолайлы жағдай жасау үшін
«Шетелдік инвестициялар туралы», ... ... ... ... және тағы ... ... қабылданған.
4.Инвестициялық қызмет дегеніміз — инвестицияны ... ... ... ... ... ... ... — инвесторға ақша түрінде емес, ... ... ... ... ... ... немесе мүліктік
құқығы.
Префренциялар — атап беру сипатындағы артықшылық.
Тікелей инвестицияларды мемлекеттік ... ... ... жеңілдіктер мен басымдықтар жүйелерін орнатулардан;
- инвесторлар алдында Қазақстан Республикасының ... ... ... ... болуынан.
Тікелей инветицияларды мемлекеттік қолдаудың мақсаты — тауарлар
өндіруді ... ... ... ... секторларында жұмыстар мен
қызметтерді атқару үшін ... ... ... ... ... ... жету ... кезінде Қазақстан Республикасы мынандай
мәселелерді шешеді:
1) жаңа технологияларды, озат техникаларды және ноу-хау (қалай жасауды
білу) т.б. ... ... ішкі ... жоғары сапалы тауарлармен және қызметтермен толтыру;
3) отандық ... ... ... қолдау және
ынталандыру;
4) экспортқа бағдарланған және импорттық ... ... ... дамыту;
5) Қазақстан Республикасының шикізат базасын ... ... ... ... пен маркетингтің қазіргі әдістерін ендіру;
7) жаңа жұмыс орындарын ашу;
8) жергілікті кадрларды үздіксіз оқыту, олардың ... ... ... ... ... ... ... ету;
10) қоршаған табиғи ортаны жақсарту.
Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау экономиканың ... ... ... оның тізімін Қазақстан Республикасының
Президенті бекітеді.
"Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы" ... ... ... ... ... ... үшін ... мен
басымдылықтардың мынадай жүйелері жасалынған:
1) мемлекеттік заттай ... ... ... сәттен 5 жылға дейін табыс салығының
мөлшерлемесін, мүліктерге салынатын жер ... ... ... ... азайту, сондай-ақ онан кейінгі кезеңде 5 жылға дейін ... ... жер ... мен ... ... ... 50% аспайтындай шамада төмендету;
3) инвестициялық жобаны жүзеге асыруға қажетті импорттық ... және ... ... ... ішінара кеденнің баж салығынан
босату. Жеңілдіктер мен басымдылықтардың ауқымы тікелей инвести-циялардың
көлеміне, жобаны жүзеге асыру мерзімі ... ... ... ... ақтауына, экономика секторының артықшыльғына және басқадай
шарттарға байланысты анықталады.
Әдебиеттер
1. Курс ... ... /Под ред. М.Н. ... Е.А. Киселевой.-
Киров. 1994, гл.13.
2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. ... ... ... ... – М., 1992, ... ... Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред.
В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. – ... гл. ... ... ... /Под ред. А.С. Булатова. – М., 1995, гл. 12.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақстан Республикасының мұнайгаз секторындағы шетел инвестициялары»105 бет
Адам капиталына салынған инвестициялар60 бет
Геологиялық барлау жұмыстарына және пайдалы қазба кенорындарына өнеркәсіптік игеруге салынған инвестицияларының инвест жобаның тиімділігін бағалау39 бет
Ел экономикасындағы шетелдiк инвестициялар мен компаниялар17 бет
Заманауи мемлекетіндегі инвестициялардың ролі51 бет
Инвестиция есебі. Ұзақ мерзімді инвестициялар20 бет
Инвестициялар - экономикалық дамудың ресурстары12 бет
Инвестициялар есебі жайлы8 бет
Инвестициялар есебі туралы13 бет
Инвестициялар есебі туралы туралы мәлімет35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь