Қазақстан - егемен, тәуелсіз мемлекет

Жоспар

1 Кіріспе

1.1.ҚАЗАҚСТАН . ЕГЕМЕН, ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТ

2 Негізгі бөлім
2.1. ҚАЗАҚ КЕҢЕСТІК СОЦИАЛИСТІК РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АТАУЫН ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ
2.2.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГІ ТУРАЛЫ
2.3.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ӨКІМЕТ ОРГАНДАРЫ
2.4.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГШІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
2.5.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ . ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚОҒАМДАСТЫҚТЫҢ МҮШЕСІ
2.6.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГІН ҚОРҒАУ

Қорытынды

Қорытынды ережелер
ҚАЗАҚСТАН - ЕГЕМЕН, ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТ

80-жж. ақырында Кеңес мемлекеті ыдырай бастады. Халық де-путаттары бірінші съезінің езінде-ақ және партиялық форумдарда егемендік, экономикалық дербестік, орталық пен федерацияның мүшелері арасында өкілсттікті бөлісу, жаңа Одақтық шарттар жасасу идеялары талқылана бастады. Демократиялық қайта қүры-лыстардың және ұлттық сананың ояну процестерінің дамуы, уақиғалардың даму барысы партиялық және мемлекеттік басшы-лық тарапынан осыған сай арталық пен одақтас республикалар-дың қарым-қатынасын үйлестіретін шаралар қолдануды талап етті.
Жаңа шындық жагдайды есепке ала отырып, Одақуы қайта құру идеясы кеңінен қолдау тапты және 'ол «төменнен» — автономия-лық және одақтас республикалардан көтерілді. Қазақ КСР-да рес-публиканың езін-өзі басқару, өзін-өзі қаржыландыру концепциясы жасалды, онда Қазақстан территориясындағы табиғи байлықтар мен ендіріс құрал-жабдықтарына, оның ішінде енеркәсіптің негізі болып табылатын салалық кәсіпорындарына республиканың меншіктік құқы дәлелденді, республиканың егемендігін саяси және экономикалық салада нақты түрде қамтамасыз ету қажеттігі тура-лы батыл мәлімденді. Қоғамды жаңгыртуға бағытталған қозгалысты Н. Ә. Назарбаев басқарды, ол ордайым аса кұрделі проблемалар-дың шешімін демократиялық жолмен табуға тырысады. Оңшыл және солшыл радикализмге қарама-қарсы Н. Ә. Назарбаев табан-ды, демократиялық реформалар жүргізу және әлеуметтік прогресс, барлық қазақстандықтардың теңдігіне негізделген үлтаралық ынтымақты сақтау, мемлекеттік саясаттың түбегейлі принципі ретінде саяси түрақтылықты сақтауға баса көңіл бөлу саясатын жүргізіп келеді.
Бірақ Қазақстанда басталған әміршіл-әкімшілдік жүйені сындыруға мемлекеттік басқару қүрылымының, Қазақстан Коммунистік партиясының қатаң биліп кедергі жасады.
Жекелеген партия үйымдарының ез жүмыстарын жаңа талаптарға сай қайта қүруға бағытталған талпыныстары елеулі нәтиже бермеді.
1988 ж. бастап жана туып келе жатқан оппоненттер тарапынан Қазақстан Компартиясына сын айтыла бастады, мүның өзі комму-нистер партиясының іргесі шайқала бастаған, бірақ әлі де белгілі дәрежеде сақталып отырған беделіне қатты соққы болды.
Ресми емес қозгалыстардын, дамуы Казақстаннын, қоғамдық өміріндегі занды қүбылыс еді, оның бастама негізі экономикалық қозғалыс, сондай-ақ Алматыдагы желтоқсан (1986 ж.) уақи-ғалаларынан кейін республикада туған қоғамдық-саяси ақуал болды.
1987 ж. тамызда тұңғыш тәуелсіз үйым — әлеуметгік-экология-лық «инициатива» бірлестігі қүрылып, ол өзінін, алдына соғысқа қарсы түру, экологаялық, адамгершілік және бейбітшілікті қорғау идеяларын, жариялылық, демократияландыру, әлеуметтік тендік және әділеттік принциптері негізінде халықтың әлеуметтік белсенділігін көтеруге көмектесу, жүртшылықтың, еңбек ұжымда-ры мен азаматтардың бастамаларына моральдық және үйымдық, қүқықтық, консультациялық, информациялық, эксперттік қолдау көрсету мақсатын қойды. Кейінірек бүл бірлестіктен басқа саяси ұйымдар, оның ішінде «жасыл майдан», Қазақстанның социал-де-мократиялық партиясы белініп шықты. Ядролық қаруға қарсы «Не-вада — Семей» қозғалысы жоне Арал, Балхаш, Қазақстан экологи-ясының проблемалары женіндегі қоғамдық комитет республика, мүнан кейін халықаралық келемдегі экологиялық үйымдарға ай-налды.
Жұмысшы қозғалысы елеулі саяси күшке айналды. Оның қата-рында Қарағанды көмір бассейні шахтерлері ерекше роль атқарды, олардың қимылдары тегеуріні женінен Кеңес Одағының басқа көмірлі аудандарының ереуілдерімен сай келіп жатты. Таза эконо-микалық талаптан басталған олар шапшаң-ақ саяси сипат алды. Жүмысшылардын. облыстық ереуіл комитеті 1989 ж. бастап қыз-мет істейді, ол Қарағанды облысы еңбекшілерінің одағына үжым-дық мүше ретінде кіреді. Жаңа Өзендегі уақиға (1989 ж.) әлеуметтік-экономикалық саладағы кекейтесті проблемаларды жалғанның жарығына шығарды, ол инфрақүрылымның мешеулігінен, ендіргіш күштерді орналастырудағы қателіктердің салдарынан жергілікті халық жүмыссыз жүргенде вахталық әдісті қолдану практикасы-ның берік орын алуынан туды.
Әйелдер кеңесіне балама үйымдар өдеттен тыс төменнен пайда болды. Солдат аналарының комитеті, Қазақстан мүсылман эйелдерінің лигасы, көп балалы аналар, жаңүялар одағы, «Айша», «Ақ отау» және басқа іскер әйелдер ассоциациясы қүрылды. Республикадағы күштердің саяси орналасуында жастар қозғалысы елеулі орын алды. 1991 ж. күзге дейін оның қатарында республика жастар үйымдарының комитеті, Қазақстан ЛКЖО және басқа 48 қүрылымдар мен үйымдар болды.
        
        Жоспар
1 Кіріспе
1.1.ҚАЗАҚСТАН - ЕГЕМЕН, ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТ
2 Негізгі бөлім
2.1. ... ... ... ... АТАУЫН ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ
2.2.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГІ ТУРАЛЫ
2.3.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫ - ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚОҒАМДАСТЫҚТЫҢ МҮШЕСІ
2.6.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГІН ҚОРҒАУ
Қорытынды
Қорытынды ережелер
ҚАЗАҚСТАН - ЕГЕМЕН, ... ... ... ... ... ... ... Халық де-путаттары
бірінші съезінің ... және ... ... ... ... орталық пен федерацияның мүшелері арасында
өкілсттікті бөлісу, жаңа Одақтық ... ... ... ... ... ... қүры-лыстардың және ұлттық сананың ояну процестерінің
дамуы, ... даму ... ... және ... басшы-лық
тарапынан осыған сай арталық пен одақтас республикалар-дың қарым-қатынасын
үйлестіретін шаралар қолдануды талап етті.
Жаңа шындық жагдайды ... ала ... ... ... құру ... ... ... және 'ол «төменнен» — автономия-лық және одақтас
республикалардан ... ... ... ... ... басқару,
өзін-өзі қаржыландыру концепциясы жасалды, онда Қазақстан территориясындағы
табиғи байлықтар мен ... ... оның ... ... ... ... ... кәсіпорындарына республиканың меншіктік құқы
дәлелденді, республиканың егемендігін саяси және экономикалық салада нақты
түрде қамтамасыз ету қажеттігі ... ... ... ... жаңгыртуға
бағытталған қозгалысты Н. Ә. Назарбаев басқарды, ол ордайым аса кұрделі
проблемалар-дың шешімін демократиялық ... ... ... ... ... ... ... Н. Ә. Назарбаев табан-ды, демократиялық
реформалар жүргізу және әлеуметтік ... ... ... ... ... ынтымақты сақтау, мемлекеттік саясаттың
түбегейлі принципі ... ... ... ... баса көңіл бөлу
саясатын жүргізіп келеді.
Бірақ Қазақстанда басталған ... ... ... ... ... Қазақстан Коммунистік партиясының қатаң биліп кедергі
жасады.
Жекелеген партия үйымдарының ез жүмыстарын жаңа талаптарға сай қайта қүруға
бағытталған талпыныстары ... ... ... ж. ... жана туып келе ... ... ... Қазақстан
Компартиясына сын айтыла бастады, мүның өзі комму-нистер партиясының ... ... ... әлі де ... ... ... отырған беделіне
қатты соққы болды.
Ресми емес қозгалыстардын, дамуы Казақстаннын, қоғамдық өміріндегі ... еді, оның ... ... ... ... ... ... (1986 ж.) уақи-ғалаларынан кейін республикада туған
қоғамдық-саяси ақуал болды.
1987 ж. тамызда тұңғыш тәуелсіз үйым — ... ... ... ол ... ... ... қарсы түру,
экологаялық, адамгершілік және бейбітшілікті қорғау идеяларын, жариялылық,
демократияландыру, әлеуметтік тендік және әділеттік ... ... ... ... ... ... ... еңбек
ұжымда-ры мен азаматтардың бастамаларына моральдық және үйымдық, қүқықтық,
консультациялық, информациялық, эксперттік қолдау көрсету мақсатын ... бүл ... ... саяси ұйымдар, оның ішінде «жасыл майдан»,
Қазақстанның социал-де-мократиялық партиясы белініп шықты. Ядролық қаруға
қарсы «Не-вада — ... ... жоне ... ... ... ... ... женіндегі қоғамдық комитет республика, мүнан кейін
халықаралық келемдегі экологиялық үйымдарға ай-налды.
Жұмысшы ... ... ... күшке айналды. Оның қата-рында
Қарағанды көмір бассейні шахтерлері ерекше роль ... ... ... ... ... ... ... көмірлі аудандарының ереуілдерімен
сай келіп жатты. Таза эконо-микалық талаптан басталған олар шапшаң-ақ саяси
сипат ... ... ... ... комитеті 1989 ж. бастап қыз-мет
істейді, ол Қарағанды ... ... ... ... мүше ретінде
кіреді. Жаңа Өзендегі уақиға (1989 ж.) ... ... ... ... жарығына шығарды, ол инфрақүрылымның
мешеулігінен, ендіргіш күштерді орналастырудағы қателіктердің ... ... ... ... ... ... ... практикасы-ның
берік орын алуынан туды.
Әйелдер кеңесіне балама үйымдар өдеттен тыс төменнен пайда болды.
Солдат ... ... ... ... ... лигасы, көп
балалы аналар, жаңүялар одағы, «Айша», «Ақ отау» және басқа іскер әйелдер
ассоциациясы қүрылды. Республикадағы ... ... ... ... ... орын ... 1991 ж. ... дейін оның қатарында республика
жастар үйымдарының комитеті, Қазақстан ЛКЖО және басқа 48 қүрылымдар ... ... ж. ... «Азат» қозғалысы жэне «Азат» саяси парт-иясы пайда болды.
«Азат» ... ... ... ... ... достастығы шеңберінде
Қазақстанның мемлекеттік егемендігі үшін күрес деп белгіледі.
Бүл аталғандардан басқа да саяси ... мен ... ... ... 1991 ж. ... 120-дан астам дербес бірлестіктер болды.
Қазақстан халқының елеулі дәрежеде саясаттануы жүрт-шылықтың республикадағы
істің жағдайына қанағаттанбай-тындығының, олардың ... ... ... іздеуінің көрінісі еді.
Қазақстанда кеп партиялылықтың қалыптасу процесіне талдау жасай келіп, мүны
тоталитаризмнен ... ... ... ... ғана деп санау
керек. Көп партиялылықтың тарихи дәстүрінің, республика халқының дамыған
саяси мәдениетінің ... — кең және ... ... базасы жоқ, саяси
көзқарасының біржақтылығымен керінетін саяси бірлестіктердің ... ... ... Бүл ... ... және «Желтоқсан», Қазақстанның
социалистік, социал-демократиялық, коммунистік партияларына беруге ... ... ... ... ... ... ортақ идеяларды
қорғайтын саяси күштердің күш-жігерін біріктіру үшін алғышарттар бар, ... ... ... ... және оң ... берер еді.
Мысалы, Қазақстан халық конгресі партиясы және Қазақстан ... ... ... ... және ... ... шақырып, бір-біріне жақын
жарғы үсынады.
Қоғамдық демократияландыруда халық депутаттары Кеңесінің заң шығару
қызметі мақызды рөль ... Бүл ... он ... ... ... КСР
Жоғарғы Кеңесі (1990 ж. сәуірден) жетекші орын алды. 1990—1991 ... ... ... ... ... мүқият зерттеліп жасалған,
қүқықтық және әділеттік процедуралар арқылы заң ... ... мен ... ... ... қажетті жағдайларды
қамта-масыз етуге зор ... ... ... ... ... сай ... ... жаңарту қүқықтық мемле-кет ... ... ... ... ... ... ... және экономикалық
егемендігін іс жүзінде нығайтуға, де-мократия жолына бүкіл ... ... тиіс еді. Олар ... ... ... кеңейтті,
республиканы мекендейтін барлық үлттар адамдарынын, талап-тілегіне жауап
беретін болды. Республика ... ... ... ... тіл
дәрежесін берген «Қазақ КСР-нің тіл туралы» заңын қабыл-дауы тарихи уақиға
бодды.
Елдегі мемлекеттік өкімет ... ... мен ... ... ... Қазақстанда саяси және экономика-лық өмірді ... ... ... ... занды еді. 1990 ж. 24
сәуірде республика Жоғарғы ... ... ... ... ... ... сесси-ясында жасырын дауыс беру нәтижесінде оған Н. Ә.
Назарбаев сайланды. Президенттің Семей полигонында ядролық ... ... Үлы Отан ... ... мен ... ... азаматтарға
әлеуметтік көмек көрсету шаралары ту-ралы жарлықтары ... ... ... жүргізудщ өзіндік бір белесі батды.
Республика Жоғарғы ... ... 1986 ж. 17—18 ... Алматыда
болған уақиғаға байланысты жағдайларға түпкшікті баға беру женінде арнаулы
ко-миссия қүрды.
1990 ж. 25 қазанда республика ... ... ... ... ... ... ... қабылдады2. Егемендік алу Казақстанда жалпы
демократиялық процестердің барысын шап-шандатты, мүның өзі ... ... ... ... ... еді. 1991 ж. ... Қазақстан
басқа республика-лармен бірге іс жүзінде орталыққа оппозицияда болды. Қазақ-
станның бастамасы бойынша Белорусиямен, Украинамсн, Рессй-мен және ... ... ... ... ... ... өзара пайдалы экономикалық байланыстарды мойындау туралы
екі жақты келісімдер жасалды. 1990 ж. ... төрт ...... ... және ... егеменді мемлекеттер одағын құру ту-ралы
инициатива жасады, Новоогарев келісімін талдап жасау жөніндегі бірлескен
жұмыс ... ж. ... ... бұл ... ұзіп ... ... күйреуін және
бұрынғы одақтас республикалардың, оның ішінде Қазақстанның ... ... ... оның бір ... ... ... тарихи аренадан
кетті.
Міне осындай кұрделі жағдайда Қазақ мемлекеттігі шеңберінде Республикадағы
жоғары атқарушы және билік жүргізуші өкімет басшысы ... ... ... ... ... беру қажеттігі пісіп ... ... ... парламенті 1991 ж. 20 қарашада қабылдаған Қазақ КСР-
ның «Қазақ КСР-да мемлекеттік өкімет билігі мен басқару құрылымьш ... ... КСР ... ... ... ... мен ... туралы» Заңы бойынша берілді.
1991 ж. 1 желтоқсанда Қазақстан ... ... рет ... жалпы халықтық сайлау өтті. Халықтың де-мократиялық жолмен өз
еркін білдіруі арқасында Н. Ә. ... ... ... ... езгерістер жасалды: прокуратура, мемлекеттік
қауіпсіздік, ішкі ... ... сот ... ... құрылды; Қазақстанның
мемлекеттік қорғаныс комитеті қүрылды; Президенттің ... ... мен ... ... ... ... ... беру туралы,
республиканың сыртқы экономикалық қызметінің дербестігін қамтамасыз ... ... ... ... мен ... қорын жасау туралы жарлықтары
шықты. 1991- ж. 2 қазанда ... ... ... ... ... 40 жыл ... ... рет онан ғарышқа бірінші ғарышкер қазақ Т. О. ... ж. 10 ... ... бүкіл халық сайлаған Президент ... ал 1991 ж. 16 ... ... ... ... ... ... болып атал-ды. Жоғарғы Кеңес Қазақстан
Республикасының ез терри-ториясындағы бүкіл өкімет билігі өз қолында, ... ... ... ... ... және жүргізетін демократиялық
мемлекеттің мемлекеттік ... ... ... ... ... басталды3.
Орта Азия мен Қазақстан республикаларының басшылары ... ... ... оның ... ... талдау жасады, жаңа достастықты
қалыптастыруға толық қүқықтық негізде қатысуға әзірліктерін ... ... 21 ... Ал-матыда бүрынғы Кеңес одағының қүрамына кірген тәуелсіз
мемле-кет басшыларының кеңесінде ТМД-ны қүру ... ... ... ... ... ... ... қарқынды процесі басталды.
Саяси салада күшті президенттік республика қүруға, кейінірек парламенттік
билікке реформа ... ... ... ... қүруға бағыт үсталды.
Республиканың жаңа конституциясының жобасы талқыланды. Жергілікті өзін ... заңы ... ... ... және ... атқарушы
өкімет билігіне реформа жа-салды. Өтпелі кезеңге ... ... ... ... ... ... ... пен Үкімет
шешімдерінің орында-луы үшін ... ... ... ... және ... ... алуды жоғарыдан темен қарай: республика
Президенгі мен ... ... ... ... жүргізеді. Бюджеггі
жасап, бекіту, оның орындалуын қадағалау қүқы, депутаттармен жүмыс жүргізу,
тұрақты комисшялардың ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі қоғамдық үйымдар-мен байланыс жасау
Кеңесгердің қүзырына берілді.
Көппартиялық жүйе ... ... ... ... бүқаралық
ақпарат құралдарының жұмыс істеуі үшін жағдай жасалды. Қазақстан Еуропадағы
Хауіпсіздік пен ынтымақ кеңесінің (СБСЕ) толық ... ... ... ... аз үлттың қүқықтарының сақталуына кепілдік берді. ... қүқы ... ... ... ... мемлекет Қазақстаннын, бар-лық
азаматтарына бірдей қамқорлық жасайды. Мүның маңызды бо-латын тағы ... тек ... ... пен ... ... ғана Қазақстаннын,
қарқынды дами беруіне мүмкіндік береді: мүнда барлық 17 миллион халықтың 42
проц. қазақтар, 37 ... ... 5,2 ... ... 4,4 проц. немістер.
Қазақстан тәуелсіздік алғанан кейін егемен ... ... ... ... 1992 ж. 3 наурызда Қазақстан Біріккен Үлттар Үйымына кірді,
Халықаралық ... ... ... ... және даму
банкісінің, Дүниежүзілік банктің, Халықаралық даму ... ... ... кеп-жақты агенттіктің, ... шешу ... ... ... ... ... үйымынын мүшесі болды және басқа бірсыпыра үйымдарға кірді. ... ... аса ел ... ... ... ... және екілеттік
дәрежесінде дипломатиялық қатынас орна-тылды. Республиканың сыртқы ... ... ... оның ішінде ТМД-ні қоса, толық ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
барлық басқа мемлекеттермен әділеттік және ... ... кең ... ... болып табылады. ... ... ... ... ... келісімдік процестер
шеңберінде жойылып, республика ядролық қарусыз мемлекет дәрежесін ... ... ... мен ... ... ... ... сана
өсіп келеді. Қазақ ұлты топтаса бастады; қазақ тілі мемлекеттік тіл болды;
қазақ ... ... ... ... ана ... орала бастады,
тарихи топонимика қалпына келтірілуде; ұлттық мәдениеттің ... ... ... ... және ... ... заң ... 1992 ж.
күзде Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы ... оған 10 ... ... өкілдері жиналды.
Экономикалық дағдарыс жағдайында республикада табиғи байлықтардың аса мол
қоры барлығын негізге алатын, ... ... ... пен нарықтық
қатынастарға өтудің өзіндік үлгісін жүзеге ... ... мен ... ... баламалы меншік түрлерін қалыптастыру қажеттігі,
қорғаныс комплекстерін ... және ... ... неғұрлым тиімді пайдалану бағыты ... ... ... емес секторы белсенді ... 1992 ... ... қатарында 35 акционерлік қоғам, 76 салааралық және сыртқы
экономикалық ас-социациялар, 30-дай концерндер мен концерциумдар болды. Рес-
публикада 120 ... ... 60 ... 40 ... және 20
лизингалық компания, екі ірі аудиторлық орталық болды. 230 ... ... 11 ... ... 5,5 ... астам шагын кәсіпорын бар, оларда
халық ... ... 15 ... ... ... ... сегіз мыңдай шаруа қожалығы бар. 1806 кәсіпорын мен ... ... ... екі бөлігі үжымдық меншікке, төрттен бір
бөлігі жеке меншікке өтті.
Сыртқы экономикалық саясатта шетелдік ... ... мен ... ... ... территориясында сыртқы экономикалық
байланысқа ... 1085 ... ... ... ... ТМД елдері көлемінде ең көп ... ... ... опера-циялар негізінен республикалық сыртқы
экономикалық ... ... ... және ... ... ... ... бағдарлана бастады. Қазақстан ... ... ... ... ол 1988 ж. 31 елге ... 1992 ... елге шығарылатын болып өсті. Аса ірі ... ... ... соның ішінде амери-кандық «Дау кемекал» ағылшындық
«Бритиш петролиум» және ... ... ... «Эльф Акитен» және
басқалармен келісімдер жасалды.
Қазақстан экономикасына аса ірі капитал тартудың айқын мы-салы 40 жыл
мерзімге «Теңгізшевроил» ... ... қүру ... ... ... болды. Бірлескен кәсіпорынның қызмет істейтін бүкіл мерзімі бойында
табыстың 80 проц. Қазақстанға, 20 проц. ... ... ... ... ... ... ... шиеленіскен жағдайында нарықтық реформа қиындықпен жүріп жатыр.
Алайда қазақ-стандықтардың жалпы ұлттық татулықтары ... ... ... үміттендіреді, бүл татулық Қазақстан Республикасының ... ... ... онда көк ... түс ... пен ... ... пен игілікті бейнелейді; ал-тын күн — тыныштық пен
байлықты, дала қыраны — кеңпейілдік пен ... ... ... мекенді бейнелейді.
1993 жылы 28 қаңтарда республика Жоғары Кеңесі ... ... ... ... оның мемлекеттілігінің, тәуелсіздігін қамтамасыз етудің,
экономикалық, мәдени жоне ғылыми-техниқалық прогресс ... алға ... ... ... ... ... Қазақстан Конституциясын
қабылдады. Консти-туция бойынша Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ететін демократиялық, зиялы ... ... Оның ... ... ... ... сүғуға оолмайтындығы атап көрсетілген. Қазақстан республикасындағы
мемлекеттік ... ... оның заң ... ... және сот билігіне
белінетін принципіне негізделген, мемлекеттік өкімет билігінің бірден-бір
қайнар кезі — Қазақстан халқы. ... ... ... оның ... мен ... ... ... қүқықтарын ең қым-бат қазына
деп санайды және өз қызметін азамат пен ... ... үшін ... ... ... ... өз ... жасай бастады.
ҚАЗАҚ КЕҢЕСТІК СОЦИАЛИСТІК РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АТАУЫН ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ
Республиканың көп ... ... ... ... прин-циптеріне, адам
құқы мен бостандықтарының мызғымастығына, қоғамның саяси, экономикалық және
идеологиялық жагынан сан алуандығына негізделген демократиялық, ... ... ... ... ... ... ... ала оты-
рып, Қазақ КСР Жоғаргы Кеңесі қаулы ... ... ... ... ... ... ... Республикасы
болып өзгертілсін.
2. Қазақ КСР Конституциясы (Негізгі Заңы) мен ... ... ... ... ... Қазақ ҚСР завдарына және мемлекеттік
органдарының өзге де актілеріне тиісті өзгерістер енгізілсін.
Қазақ Кеңестік ... ... ... НАЗАРБАЕВ.
Алматы, 1991 жылғы 10 желтоқсан.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГІ ТУРАЛЫ
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі Казақстан ... ... ... Адам ... жалпыға бірдей декларациясында,
халықаралық хүқтың жалпы жүрт ... өзге де ... ... ... ... хүқылары мен бостандықтарының үстемдігін мойындай отырып,
қазақ үлтынын, езш-взі билеу хүқын ... ... ... ... және
хүқылық мемлекет қүруга бел байлағандығын басшылыққа ала ... ... ... ... ... ... ... қару-ды таратпау
принципі мен қарусыздану процесіне адалдығын ... ... ... мемлекеттік тәуелсіздігін салтанатты түрде жариялайды.
Қазақстан Республикасы көші-қон процестерін реттеп отырады.
Қазақстан Республикасы жаппай ... ... ... езге де ... жат ... ... нәтижесінде
Республика территориясын тастап шығуға мәжбүр болган адамдардың ... ... ... ... ... Республикалар
территорияларында түратын қазақтардың өз территориясына қайтып оралуы үшін
жағдай жа-сайды.
Қазақ ... және ... ... басқа үлттар өкілдерінің
мәдениетін, дәстүр-салтын, ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің аса маңызды мін-деттерінің бірі болып
танылады.
Қазақстан ... ... ... тыс ... ... қазақтардын,
үлттық-мәдени, рухани және тілдік қажеттерін қанағаттандыруга қамқорлық
жасайды, олар азаматы ... ... ... ... ... бүл азаматтардын, мүдделерін қорғайды.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ӨКІМЕТ ОРГАНДАРЫ
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік өкімет ... бүл ... ... және сот ... ... бөлінуі принципін басшылыққа ала
отырып ... және ... ... ... ... ... хуқы Қазақстан Республика-сының Жогаргы
Кеңесі мен Президентше беріледі.
Заң шығару ... ... ... Жоғарғы Кеңесі жүзеге
асырады.
Қазақстан Республикасының және онын. атқарушы өкіметінің басшысы Прсзидент
болып табылады.
Сот билігін Қазақстан ... ... соты мен ... ... ... сот ... қоргайтын жоғарғы орган Қазақстан Республикасының
Конституциялық соты болып табылады.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ... ... ... және оның қойнауы, су, әуе кеңістігі, есімдіктер мен жануарлар
дүниесі, басқа да табиғи ... ... және ... ... ... мемлекеттік тәуелсіздігінің негізін қүрай
отырып, тек қана соның меншігінде болады.
Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет мәртебесіне сай
келетін және ... ... ... барлық формаларының тендігіне
негізделетін дербес экономикалық жүйесі бар.
Қазақстан Республикасы басқа мемлекеттердің олардың Рес-публика заңдарына
сәйкес ... ... ... және өзге де қызметті жүзеге
асыратын азаматтары мен үйым-дарының ... ... ... қамтамасыз
етеді.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Үлттық банкісі бар, ол өзінің
қаржы-кредит, ақша жүйелерін ... ... ... салық және
кеден жүйесш үйымдастырады.
Қазақсган Республикасы өзінін, алтын қорын, алмас және валю-та қорларын
қалыптастырады.
ҚАЗАҚСТАН ... - ... ... ... ... ... хүқтың субъектісі болып табылады,
дипломатиялық және консулдық өкілдіктер ал-масады, халықаралық ... ... ... ... және олардың қызметіне қатысуына
болады.
Қазақстан Республикасы сыртқы экономикалық қызмет мәселелерін дербес
шешеді.
ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... тәуелсіздігін қорғау және үлттық
мемлекеттігін нығайту жөнінде шаралар қолданады.
Республиканың ажырағысыз хүқы ... ... ... ... араласудың
қандайы болса да оның мемлекеттік тәуел-сіздігіне қол сүғушылық ... ... өз ... мен ... ... мақсатында өзінің Қарулы Күштерш қүруға хақылы. Республика ... ... ... атқару тәртібі мен шарттарын дербес белгілейді,
өз территориясында әскерлер, ... пен ... ... ... ... ... өз ... символда-ры — елтаңбасы,
жалауы, ән ұраны бар.
Қазақстан Республикасының астанасы — Астана ... Заң ... КСР ... ... ... Декларациямен бірге
республиканың жаңа Конституциясын өзірлеуге негіз болады.

Пән: Экономикалық география
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Егеменді және тәуелсіз Қазақстан7 бет
Егемендігің – елдігің, тәуелсіздігің – тұғырың5 бет
Егемендік және Тәуелсіздік77 бет
Қазақстан Республикасы - егемен, тәуелсіз, демократиялық, құқықтық мемлекет9 бет
Қазақстан Республикасы тәуелсіз - Егеменді бір тұтас мемлекет7 бет
Қазақстан Республикасы — егеменді және тәуелсіз мемлекет13 бет
Қазақстан тәуелсіз, егеменді мемлекет12 бет
1978-ші жылғы Қазақ ССР-нің Конституциясын, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясымен салыстырмалы зерттеу128 бет
: көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі және мәндері.әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор мәселелері. әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы5 бет
XХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының ұлттық мемлекеттілік үшін идеалдық күресі11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь