Басқару психологиясы

ЖОСПАР:

КІРІСПЕ

1. Басқару психологиясының даму тарихы.
2. Басқару теориясының қазіргі жағдайы.
3. Басқаруды жалпы теория тұрғысынан қарау жолдары.
4. Басқару жүйесі.
5. Басқару стильдері.

ҚОРТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
1.БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ.

Басқару психологиясы әлеуметтік психологияның қазіргі кездегі негізгі тарауларының бірі, ол әртүрлі әлеуметтік құрылымдардағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас мәселесін зерттейді.
Басқару мәселесін құрумен ғылымның әртүрлі салалары айналысады: информатика, юристпруденция, философия, психология, педагогика, эргономика, социология т.б. Жалпы басқару теориясы кибернетика мен теория жүесінде құрастырылады. Кибернетика Kibernetika (грек тілінде) басқару өнері. Manedgment – (латын. manus - қол) – ағылшын термині «басқару» терминінің синонимі.
Адам іс-әрекетінің практикасында басқару ғылыми зерттеу пәні болмас бұрын өте көп уақыт ілгері пайда болған.
Ертедегі Египетте біздің эрамызға дейін мың жыл бұрын басқару үрдістерін орталықтандыру, бақылау, ұйымдастыру, жоспарлау қажеттігі мойындалған. Онсыз әлемге әйгілі Египет пирамидалары, ертедегі ацтекс қалалары секілді архитектуралық құрылыстар салынып күрделі діни орталықтар мысалы рим-католик шіркеуі белсенді қызмет атқармас еді.
Басқару теориясы жеке ғылыми пән ретінде ХХ ғасыр басында беки бастады. Басқару үрдісі белгілі бір нәтижеге жету жолындағы адамдардың жалпы іс-әрекеті атқарылатын жерде жүргізіледі. Басқару дегеніміз- топқа, қоғамға немесе оның жеке бөліктеріне тәртіптендіру үшін немесе сапалық спецификасын дамыту үшін әсер ететін шаралар комплексі түрінде анықтама. б) басқару барлық динамикалық жүйелерде жалпы заңдылықтар бойынша жүргізіледі де информацияны алуға өңдеуге және беруге негізделген. (әлеуметтік, психологиялық, биологиялық, техникалық экономикалық, административтік). Әлеуметтік жүйеде басқарудың негізгі белгісі болып субъектінің (басқарушы) мәліметті бағалап анализдеу негізінде күрделі жүйелердегі тура және кері байланысты іске асыруы есептеледі.
Басқарудың әлеуметтік психологиялық теориясының объектісі болып адамдардың құқықтық экономикалық, саясаттық өндірістік міндеттерді іске асыруда құрылымдарда, топтарда, ұжымдардағы қарым-қатынас формасы есептеледі.
Басқару туралы ілім іштейгі қарама-қайшылықтармен қоса дамиды. Ондай дамуға әсер етуші факторлар өндірістің қарқынды дамуымен, өнімді одан түсетін өсімді арттырумен тікелей байланысты. Бұл себептерді білу басқару ілімінің даму тарихын дұрыс көре білуге әкеледі. Басқару теориясы тек кейінгі кезеңде ғана жемісті дамыды.
Басқару ғылымының негізгі мектептері. Басқару теориясында 4 негізгі жолы бар.
1. Басқарудың негізгі мектептер көзқарасы тұрғысынан.
2. процестік (үрдістік)
3. жүйелік
4. ситуациялық
Осылардың алғашқысы (административтік, ғылыми басқару мектебі) Адамдар арасындағы қатынас, басқарудың сандық әдістері, мінезқұлықытық пәндердің ғылыми административтік басқару мектебі. Қалған үш жолы да тарихи жағынан қызықты, бірақ оны көбіне қазіргі кезеңдегі басқару ғылымының сипаттамасы ретінде қолданады.
1885-1920 ж. басқарудың ғылыми мектебі негізін салушылар Ф.Тэйлор, Ф.Гилбрет, Л.Гилбрет, Г. Эмерсон, Генири, Кант. Олардың пікірінше басқару - бұл ерекше мамандық ал ол туралы ілім өзбетінше пән. Негізгі ерекшеліктері: ғылыми басқару мектебін ұстанушылар логикалық талдау мен бақылауды қолдана отырып, жұмысты тиімді орындау үшін жекелеген операцияларды ғылыми жетілдіруді ұсынады. Ғылыми басқару методының 1-ші фазасы – жұмыстың мазмұнын талдау ж/е оның негізгі компонентін анықтау. Негізгі ғылымға қосқан үлесі өндірістің өнімімен көлемін үлкейте отырып, жұмысшыларды белсендіру мақсатымен стимуляциялауды жүйелі қолдануды ұсынды. Бұл басшылардың өндірістік нормаларды қалыптастыруға мүмкіндік беруі.
1920-1950 ж. Басқарудағы административтік классикалық мектеп. Негізін салушы А.Файоль- француздың ірі компаниясын басқарушы. Оның жолын қуушылар Л. Урвик, Д.Мунк, Э. Реймс, О.Шелдон, Джеймс Мони. Ерекшелігі – басқарудың әлеуметтік аспектілеріне көп көңіл бөлген жоқ. Осы мектептің жасауымен басқарудың универсалды принціпі құрылды. Бұл екі негізгі аспектіні қамтиды:
-- ұйымды басқарудың рационалды жүйесі.
-- жұмысшыларды басқарумен ұйымның құрылымын жасау.
Адамдар арасындағы қарым-қатынас мектеп 1930-1950; мінез құлық туралы ілім тұрғысынан (1950 – осы кезеңге дейін). Негізін салушылар М.П. Фоллет, Г.Мюнстерберг, М.Вебер, Э. Дюрнгейм. Гелтон Мейо. Одан кейін жүріс-тұрыс, адамның мінез-құлқын зерттейтін ғылым болып есептелді. Адамзат қатынасы үшін қозғалыс ұйымдарының эфективтік негізгі элементі ретінде адамзат факторын қарастыру нәтижесі ретінде дамыды. Менеджмент – басқа адамның көмегімен жұмысты орындауды қамтамасыз ету. Ғылымға қосқан үлесі – адамзат ресурстарының эффективтілігін өсіру арқылы ұйымның, басқарудың нәтижелігін арттыру фактілерін тұжырымдады. Бұл мектеп кең тараған мектеп болып саналады.
Басқарудағы сандық әдістер мектебі (1950 – осы кезге дейін)№ Бұл мектептің сіңірген еңбек негізгі операцияларды зерттеу әдістемесінен тұрады. Бұл әдістің дамуына компьютерлік технология дамуы түрткі болды. Өз принциптерін жасауда математикалық, статистикалық мәліметтерді қолдады. Негізгі есімі: Фрейдрих Гейлор. Бұл мектептің жұмыстарының нәтижесі де басқару моделі жасалды. Осы моделді қолдану нәтижесінде күрделі басқару мәселесі терең зерттелді. Конфликт жағдайда ұйымдағы кризистік кезеңдерде шешім қабылданған басшыларға көмек ретінде сандық әдістерді басқару моделін қолданды.
Жалпы 4 мектептің басқару формасы қосқан үлесі:
Ғылыми басқару мектебі – 1.міндеттерді орындауда тиімді тәсілді анықтау үшін ғылыми талдауды қолданды.2.міндетті орындауға сай келетін жұмысшыларды таңдау ж/е оларды оқытумен қамтамасыз ету.3.еңбек өнімділігін көтеру үшін материалды жүйешлі қолдану принциптерін анықтады.4.жұмысты жоспар бойынша орындау тәсілі.
Б.к мектебі – басқару принциптерін ж/е функцияларын жасады.
А.қ. мектебі – еңбек өнімділігі мне қанағаттану деңгейін көтеру үшін тұлға аралық қатынастарда басқару тәсілін қолдады.
Б.с.т. мектебі – дайын модельдер ұсынған.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаймодействие. – М., 1990.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1980.
3. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Харьков, 1998. – 464с.
4. Беседин А.Н., Карпенко А.С. Некоторые психологические аспекты военного управления (менеджмента). – Харьков, 1996.
5. Роберт М.А. Психология индивида и группы. – М., 1988.
6. Бандурка О.М. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. – М., 1988.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
РЕФЕРАТ
ТАҚЫРЫБЫ: Басқару психологиясы
ЖОСПАР:
КІРІСПЕ
1. Басқару психологиясының даму тарихы.
2. Басқару ... ... ... ... ... ... тұрғысынан қарау жолдары.
4. Басқару жүйесі.
5. Басқару стильдері.
ҚОРТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
1.БАСҚАРУ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ.
Басқару психологиясы әлеуметтік психологияның ... ... ... ... ол ... әлеуметтік құрылымдардағы адамдардың
бір-бірімен қарым-қатынас мәселесін ... ... ... ... әртүрлі салалары айналысады:
информатика, юристпруденция, философия, психология, педагогика, эргономика,
социология т.б. Жалпы басқару теориясы кибернетика мен ... ... ... ... ... ... басқару өнері.
Manedgment – (латын. manus - қол) – ... ... ... ... ... практикасында басқару ғылыми зерттеу пәні
болмас бұрын өте көп ... ... ... ... ... ... эрамызға дейін мың жыл бұрын басқару
үрдістерін орталықтандыру, бақылау, ұйымдастыру, жоспарлау ... ... ... ... Египет пирамидалары, ертедегі ацтекс
қалалары секілді архитектуралық құрылыстар салынып күрделі діни ... ... ... ... ... атқармас еді.
Басқару теориясы жеке ғылыми пән ретінде ХХ ғасыр басында беки
бастады. Басқару үрдісі ... бір ... жету ... ... ... ... жерде жүргізіледі. Басқару дегеніміз- топқа,
қоғамға немесе оның жеке бөліктеріне тәртіптендіру үшін ... ... ... үшін әсер ... ... ... түрінде анықтама. б)
басқару барлық динамикалық жүйелерде жалпы заңдылықтар бойынша ... ... ... ... және ... ... ... биологиялық, техникалық экономикалық, административтік).
Әлеуметтік жүйеде ... ... ... ... субъектінің (басқарушы)
мәліметті бағалап анализдеу негізінде күрделі жүйелердегі тура және кері
байланысты іске ... ... ... ... ... ... ... құқықтық экономикалық, саясаттық өндірістік міндеттерді іске
асыруда құрылымдарда, ... ... ... ... туралы ілім іштейгі қарама-қайшылықтармен қоса дамиды.
Ондай дамуға әсер етуші факторлар өндірістің қарқынды дамуымен, өнімді одан
түсетін ... ... ... ... Бұл себептерді білу басқару
ілімінің даму тарихын дұрыс көре білуге әкеледі. ... ... ... ... ғана жемісті дамыды.
Басқару ғылымының негізгі мектептері. Басқару теориясында 4 негізгі
жолы бар.
1. Басқарудың негізгі ... ... ... ... ... жүйелік
4. ситуациялық
Осылардың алғашқысы (административтік, ғылыми басқару мектебі)
Адамдар арасындағы қатынас, ... ... ... ... ... ... басқару мектебі. Қалған үш жолы да тарихи
жағынан қызықты, ... оны ... ... кезеңдегі басқару ғылымының
сипаттамасы ретінде ... ж. ... ... ... ... салушылар Ф.Тэйлор,
Ф.Гилбрет, Л.Гилбрет, Г. Эмерсон, Генири, Кант. Олардың пікірінше басқару -
бұл ерекше ... ал ол ... ілім ... пән. ... ... ... ... ұстанушылар логикалық талдау мен бақылауды қолдана
отырып, жұмысты тиімді орындау үшін ... ... ... ... ... басқару методының 1-ші фазасы – жұмыстың
мазмұнын талдау ж/е оның ... ... ... ... ... үлесі өндірістің өнімімен көлемін үлкейте отырып, жұмысшыларды
белсендіру мақсатымен ... ... ... ... Бұл
басшылардың өндірістік нормаларды қалыптастыруға мүмкіндік беруі.
1920-1950 ж. Басқарудағы административтік классикалық ... ... ... француздың ірі компаниясын басқарушы. Оның жолын
қуушылар Л. Урвик, Д.Мунк, Э. Реймс, ... ... ... ... ... ... аспектілеріне көп көңіл бөлген жоқ. Осы мектептің
жасауымен басқарудың универсалды принціпі ... Бұл екі ... ... ... ... рационалды жүйесі.
-- жұмысшыларды басқарумен ұйымның құрылымын жасау.
Адамдар арасындағы ... ... ... ... ... ілім тұрғысынан (1950 – осы кезеңге дейін). Негізін салушылар М.П.
Фоллет, Г.Мюнстерберг, М.Вебер, Э. Дюрнгейм. Гелтон ... Одан ... ... ... ... зерттейтін ғылым болып есептелді. Адамзат
қатынасы үшін қозғалыс ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі ретінде дамыды. Менеджмент – басқа
адамның көмегімен жұмысты ... ... ету. ... ... ... ... ресурстарының эффективтілігін өсіру арқылы ұйымның, басқарудың
нәтижелігін арттыру фактілерін тұжырымдады. Бұл мектеп кең ... ... ... ... әдістер мектебі (1950 – осы ... ... ... ... ... ... ... зерттеу әдістемесінен
тұрады. Бұл әдістің дамуына компьютерлік технология дамуы ... ... ... жасауда математикалық, статистикалық мәліметтерді қолдады.
Негізгі есімі: Фрейдрих Гейлор. Бұл ... ... ... де
басқару моделі жасалды. Осы моделді қолдану ... ... ... ... зерттелді. Конфликт жағдайда ұйымдағы кризистік кезеңдерде
шешім қабылданған басшыларға ... ... ... ... ... ... 4 мектептің басқару формасы қосқан үлесі:
Ғылыми басқару мектебі – 1.міндеттерді ... ... ... үшін ... ... ... орындауға сай келетін
жұмысшыларды таңдау ж/е оларды ... ... ... ... үшін ... ... қолдану принциптерін анықтады.4.жұмысты
жоспар бойынша орындау тәсілі.
Б.к мектебі – ... ... ж/е ... ... ... – еңбек өнімділігі мне қанағаттану деңгейін көтеру үшін
тұлға аралық қатынастарда басқару тәсілін қолдады.
Б.с.т. ...... ... ... ... ҚАЗІРГІ ЖАЙЫ.
Қазіргі дүниежүзілік менеджмент дамуын 3 подход бірге жұмылып бір-
бірімен ... ... ... ... ситуациялық). Көптеген
концепциялар, трактовка, мектеп, ... ... ... ... қиындық келтіреді. Басқару теориясының әрі ... ... ... ситуациялық жол болып табылады.
Басқару теориясының қазіргі даму сатысында төмендегідей негізгі
тенденцияларды бөліп көрсетуге болады.
1. Ұйымдастырудың материалдық технолгиялық базасын көп мән ... ... әрі ... демократизациясы. Ұйымдастыруды басқару
объектісінен өзін-өзі басқару субъектісіне айналдыру.
3. Менеджмент пен ... ... ... ... теориясының негізгі бейнесі жоғарыда ... ... жаңа ... қалыптасуына әкелді.
1. Басқарушылық рационализмнен бас тарту. Басқару иілімді, сыртқы
орта өзгерісіне бейімделген болу керек.
2. Басқаруды жүйе ... ... ... ... ... ... Оның ... тезисі –
мекеменің бүкіл ішкі ұйымдасуы сыртқы әсерге жауап беру.
4. Менеджменттің әлеуметтік жауапкершілігін бүкіл қоғам алдында
әрбір жұмыс ... жеке ... ... ... ... ... ТҰРҒЫСЫНАН ҚАРАУ ЖОЛДАРЫ
Басқару теориясында 4 негізгі жолы бар.
1. Басқарудың негізгі мектептері көзқарасы тұрғысынан.
2. процестік
3. жүйелік
4.ситуацялық.
Осылардың ... ... ... ... басқарудың сандық
әдістері,мінез- құлықтық пәндердің ғылыми административтік басқару мектебі.
Басқару теориясын жалпы тұрғыдан ... ... ... жол ... ... ... ... дамытушы,
басқарудың негізгі әмбебап функцияларын басқаруды біртекті ... ... ... ... ... ... бес басқару
функцмясын берді: ... ... 1) ... ... жоспарлау; 2)
ұйымдастыру; 3) шешім қабылдау; 4) координациялау (топтау); 5) ... ... ол ... ... ... ... теориясына «жалпы жүйе теориясы» үлкен әсер етеді. Әрбір
ұйым бұл ... ... ... ... ... ... ... бөліктер жиынтығынан тұрады. Басқарушы бүкіл мекемені
тұтастай оның бөліктерін ... ... ... көре ... ... ... ... тезисі мекеме-ашық жүйе, ол сыртқы әлеммен үнемі қарым-
қатынаста 4 ... ... ... ... басқарушылық компонентін қалыптастыру.
2) ситуацияға қатысты қандай да бір ... ... ... көріп, анализдеу.
3) ситуацияның адекваттың трактовкасы оның ... ... оған әсер ... ... оң ... жету ... басқару тәсілдерін нақты
жағдайлармен сәйкестендіру. Негізгі ... 3 ... ... ... ... ... ... басқарушы және орындаушы және оның
әрқайсы көп салалы иерархиялық құрылымнан тұрып әрбір жүйе ... ... ... құрайды.
Әлеуметтік басқару жүйесі екі индивидуальды субъектінің белсенді
қарым-қатынас ... ... ... олардың әрқайсысының реттелуші ... ... ... ... мен ... ... бола ... мақсатқа бағытталған
саналы іс-әрекет атқарады. ... ... ... ... ... ... ... жинау және бағалау (афференттік синтез). Түскен
ақпараттың бағасы субъектіге тән ... оның ... ... ... ... ... ... қою, әрекет бағдарламасын құру. Бұл кезеңде мақсаттың
алдын алу қалыптасады – ол қажетті (мүмкін болатын) нәтиже
бейнесі.
3. Нақты ... ... ... жетудегі практикалық (іс-
жүзіндегі) әрекет.
4. Нәтиже бағасы және істі орындауды бақылау. ... ... ... ... ... ... нәтиже мақсатпен сай келсе алға қойған мақсат орындалды
деуге болады.
Кез келген ... ... жүйе ... ... ... ... пен
мақсат есептеледі; себебі әлеуметтік бірлестіктер мен жеке ... мен ... ... ... мен ... ... ... әр түрлілігі ретінде тәртіп пен инициатива көрінеді. ... ... ... да вертикаль бағытта да көрінеді.
Әлеуметтік басқару психологисының негізгі тірегі адамдар, топтар,
мекемелер арасындағы қатынастардың психологиялық аспектісі саналады.
Қазіргі біздің ... ... ... дамуынды нарықтық
қатынастың даму кезеңінде басқару мәселесін бөліп көрсету ғылыми тандау ... ... ... ... ... ... бөлінеді. Жоғарыда айтқандай
ағылшын тіліндегі американдық термин «менеджмент» қолданылады.
Менеджер – экономикалық, ... ... ... ... ... ... банк президенті, қамту бөлімінің бастығы ... - ... ... ... ... ... мен ... жиынтығы. Ғылыми жағынан менеджмент басқарудың
(ғылыми) әлеуметтік, ... ... ... оқып үйренетін
ғылыми пәндер комплексін береді. Менеджмент басқарудың жалпы принциптерін
қалыптастыруды мақсат етіп ... Ол ... ... ... ... мақсаты мен міндетін анықтау.
- міндеттерді белгілі түрлер мен этаптарға ... ... ... құру олардың шешімін анықтау.
- мекеме ішіндегі әртүрлі бөлімдердің байланысы мен міндеттерін
бөлу.
- мекеменің ... емес ... ... ... формальды емес құрылымдарды анализдеу, есепке алу.
- шешім қабылдау мен коммуникация процестерін ... ... ... пен басқарудың эффектілі стилін
қалыптастыру жолдарын іздестіру.
- ... жеке ... дара ... қойылатын талаптар
мен сұраныстарды анықтау.
Әлеуметтік басқару жүйесі екі индвидуалды субъектінің белсенді қарым-
қатынас үрдісі ... ... ... ... ... ... ... мен орындаушы субъект бола тұрып мақсатқа бағытталған
саналы іс- әкетет ... ... іс- ... ... ... ... ... Ақпаратты жинау ж/е бағалау( афференттік синтез). Түскен ... ... тән ... оның ... ... ... ... нәтижесіне байланысты.
2. Мақсат қою, Әрекет бағдарламасын құру. Бұл ... ... ... ... ол қажетті мүмкін болатын нәтиже ... ... ... ... ... ... ... әрекет.
4. Нәтиже бағасы ж/е істі орындауды бақылау. Алынған нәтижені алға қойған
мақсатпен салыстыру.
Егер ... ... ... сай ... онда алға ... ... ... болады.
Кез келген әлеуметтік жүйенің жүйе түзуші факторы болып ... ... ... ... ... бірлестіктер мен жеке
тұлғалардың(басшы мен ... іс- ... ... мен ... ... ... әр ... ретінде тәртіп пен инициатива
көрінеді.
Бұл қатынас ... ... да ... бағытта да
көрінеді.
Әлеуметтік басқару психологиясының ... ... ... ... арасындағы қатынастардың психологиялық аспектісі
саналады.
Қазіргі біздің еліміздегі мемлекеттік ... ... ... даму ... ... ... ... көрсету ғылыми
талдау мен іс ... ... ... сферасы ретінде бөлінеді.
Жоғарыда айтқандай ағылшын тіліндегі американдық термин ... ... ... ... ... мақсат етіп
қояды.
.
5.БАСҚАРУ СТИЛЬДЕРІ.
Стиль- басқарушы орган басшы қызметкер жұмысының тәсілі ретінде
өзіндік формалық сипатқа ие. ... бір ... ... ... іс-әрекетінде қолданған әдіс-форма тәсілдер жүйесімен
сипатталады.Левиннің басқару ... 3 ... ... ... ... ... сұрақтарды шешу кезінде қызметкерлерді
іске қосумен, белгілі бір шешімді қабылдаумен, өзбеттілікті ... ... ... үшін ... мен ... ... ... барлық сұрақтарды басшының өзі шешетін, жетекші
ролінің тым жоғарылығымен байланысты.
Либералды стиль- қызметкерлердің ... ... ... ... ... басқарушылық стильдерінің спектрі:
Авториторлы- соңғы сөз әрқашан басшы қолында болады.
Коллегиалды- бұл ... тән ... ... сөз ... ... болады.
Жоспарлық- бұл жоспар, бағдарлама. Нақты және терең дайындалған
жоспар негізінде басқару – жағымды ... ... өз ... қайткен күнде де жетуге тырысқан
басқарушылардың стилі.
Либералды- қызметшілері пайда болған проблемеларды көбінесе өздері
шешіп ғана ... ... ... санаспауы да мүмкін.
Регламенттеуші- оны бақылаушы деп те атауға болады.
Өзгертуші- бұл стиль басшысында ... ... мен ... ... ... ... ететін арнайы орнатылған ритуалдар
бойынша жүретін жетекшіге арналған.
Дипломатиялық- ол жағдайға бөлінген өз нұсқауларын ... ... ... көбін әр-түрлі документтерді ... ... ... ... өзін ... қалғысы келеді.
Лидердік- басшының коллективті проблеманы шешуге ынталандырумен
ерекшеленеді.Ол ... ... ... ... ... ... ... қайткен күнде де оларды дұрыс орындаумен ерекшеленеді.
Интелектуалды- жекелік қасиеттер жалпылай ... ... ...... ортаға позитивті қарау,контактілік
түсе алушылық сезімін басқара алу қабілеті. ... ... ... ... мақсатқа жетуге бейімділік, еркіндікке деген қажеттілік.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Агеев В.С. Межгрупповое взаймодействие. – М., 1990.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., ... ... А.М., ... С.П., Землянская Е.В. Психология управления. ... 1998. – ... ... А.Н., ... А.С. ... психологические аспекты военного
управления (менеджмента). – Харьков, 1996.
5. Роберт М.А. Психология индивида и ... – М., ... ... О.М. ... и ... ... – М., 1988.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"балалар психологиясы"6 бет
"Тұлға психологиясы"4 бет
«Жарнама психологиясы» (оқу-әдістемелік кешен)29 бет
Іс -әрекет психологиясын қалыптастыруға қажетті негіз30 бет
Іс-әрекет психологиясы26 бет
Автокөлік психологиясы оқу құралы82 бет
Адам аралық қатынастар психологиясы10 бет
Адам аралық қатынастар психологиясы туралы түсінік15 бет
Адам психологиясы14 бет
Антикалық, Шетел және Ресей психологиясындағы ес мәселесі58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь