Антибиотиктерге қысқаша сипаттама

Мазмұны

Кіріспе

1 Аналитикалық шолу
1.1 Антибиотиктерге қысқаша сипаттама

2 Патенттік ізденіс
2.1 Патенттік ізденіске анализдеу

3 Дипломдық жұмысқа жолдама

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе

Анитбиотиктер азық-түлік қорын жасау үшін маңызды қоспаның бірі болып табылады. Олардың кейбіреулері өсімдіктерге зиянкес бактерияларға қарсы күресте маңызды қызмет атқарады. Олар мал шаруашылығында үй малдарының жұқпалы ауруларын емдеу құралдары болады, сөйтіп адамды азық-түлікпен неғұрлым толық қамтамасыз етуге сырттай көмектеседі.Сонымен бірге антибиотиктер жемнің сапасын арттыратын құрал ретінде де қолданылады.
Химиялық құрылымы жағынан кейбіреулер белгілі бір химиялық қоспаның өнімі мысалы тетрациклин болса белгілі да антибиотиктер өте алуан түрлі зат болады. Өзінің химиялық құрамы ұқсас заттар клеткаларға әсері жағынан да бір-біріне ұқсас болады, және керісінше, құрылымы жағынан алуан түрлілігіне олардың антибиотиктік қасиеттерінің айырмашылығы да сай келеді деуге бола ма? Қазіргі кезге дейін алынған мәліметтер бізге мұндай сұраққа жауап беруге мүмкіндік береді.
Ал қазір пенициллиннің бактериялардың клеткалы қабырғасына әсер етіп, оның синтезделуіне кедергі жасайтыны белгілі болып отыр. Бактериялар әлі де болса біраз уақытқа дейін өсіп-өнеді; бірақ клетка қабырғасынан айырылғаннан кеін тез өліп қалады.
Стрептомеицин клеткаға сіңген соң белоктар синтезделетін жер – рибосомаға жетіп, олардың тірщілігін тоқтатады. Белоктардың синтезделуіне тетрациклиндер, эритромицин, хлорамфеникол және басқа молекулаларының құрлымы ерекшелігіне байланысты әрқайсысы тек өзіне ғана тән әдіспен әсер етеді.
Егер антибиотик аз мөлшерде енгізілсе немесе клетканың қалнына оңай келетін бөлігін ғана зақымдаса микробтар қайтадан тіріледі.
Антибиотиктердің саңырауқұлақтарға қызық әсер етеді. Біз тапқан антибиотиктердің алғашқы – цианеин Paecilomyces viridis саңырауқұлағының өсіп-өнуіне әсер етеді.
Қолданылған әдебиеттер

1. Андреев А.А, Брызголов Л.И. Производства кормавых дрожжей – М: Лесная промышленность, 1986 г.
01.08-04P1.723. табиғи азықтық ашытқыда табылған α-глюкозилирленген нарингин глюкозиді. Naringin glycosides α-glucosylated on ring B found in the natural food dditive, enrymatically modified naringin /Akiyama Takumi, Yamada Mitsuo, Yamada Takashi, Maitani Tamio//Biosci. Biotechnol and Biochmem.-2000-64 №10-с. 2246-2249-англ.
05.12-04Р1. 642П. [Жануарларға арналған азықтық ашытқы өндірісі]. Propiopioni bacterium P-63 қолдану.
Propiopioni bacterium Р-63 forusein directfed microbials for animal feeds пат 688 7489 США. МПК А23к 1/18 Renberger Thomos, Parrott terry D, owens fred c, Hibberd chanles A. The Board of Resents for Oklahoma stete univ-№10/209735. заявл.
05.11-04Р1.140. Азықтық ашытқыда қолданылатын Lactobacillus fermentum биологиялық сипаттаманы үйрену. /Н uang cang-hai, aiao shi-yon, lide-fa//Jianyxi nongye daxue xuebao =Acto agr. Univ Jiangxiensis-2004-26№4-с296-600 кит:рез англ.
05.11-04Р1.141. Целобактерин ферменті /Игнатов Г. Первова А, Лаптев Г, Новикова Н. Кислюк С.// Азықтық ашытқы-2004-№5-с48-49 рус.
05.11-04Р1. 151. Bacillus subtilis 8130 пробиотигі азықтық ашытқы және табиғи стимулятор ретінде беріледі. /Утакова Н.А, Павлов Д.С, Казлова А.А, Ниоратов А.В, Крилатов М.П, Некрасов Р//3 Московский междунородный конгресс «Биотехнология состояние перспектива развития» Москва 14-18 наурыз 2005. Материал конгресса 42-М-2005с 303рус.
01.07-04Р1. 692. Өндірістік биотехнологияда бидай шикізатынан азықтық қоспасын алу.\ Винаров Л.Ю., сидоренко Т.Е., Рордеева Е.И.,//Докл. и тц докл третий Всерос. Науч-практ конф С Междунар. участием “Нов. В экол. И безопас. жизнес-ти ”, Санкт-Петербург, 16-18 июня, 1998 Т3-СП, 1999-С. 296-Рус.
01.05-04Р1. 194. Біржасушалы микроорганизм ақуыз шикізатының құрамындағы крахмалдың қалдықтарынан өңдеп, азықтық ақуызбен байыту. / Канарский А.В., Макарова Г.П., С.И. // Биотехнология-2000.-№3-С. 42-47. Рус; Англ.
01.07-0452. 107. Бұзау және қозы ағзасынан ағзасынан бифидобактерияны бөлу. / Ирская Г. Е., Сочинская О.Н., Фирсова Г.Д. // диагностика и лечебно профилактическая мероприятия при инфекционных и инвизионных заболеваниях при сельскохозяйственных животных: Сб науычных трудов6 посвещенных 80-летию создания первой в Россий К.И. Скрабина ( Дон. Гос. Аграр. Ун-т.-Персиановка6 1997 – с. 46-48. Рус.
01.12-04.Б4. 167. ауылшаруашылығындағы жануарларды микотоксинмен профилактикалау. Ауылшаруашылық тауарларды микотоксинмен профилактикалау.
/Погребняк Л.И., Корзуненко О.Ф., Ображей А.Ф., Грачов С.О.// Вісн. Аграр. Науки-2000-№10-С. 25-27,85,87.-унр; рез. рус. англ.
01.10-04Р4. 57. азықтардың Тк токсинмен комтаминациясы және фузориямен байыту.
/ Павлова Н.С.// Проба вет. сан. гигиены и экол. (дезинфекция, дезинсекция, дератизация): тез. докл. междунар. науч.-конф., Москва 16-17, 1999-М, 1999-С. 148-149-Рус.
01.10-04. Б4. 34. азықтағы микотоксиндерді анықтау үшін ”ИФА“ әдістемелік сызба-нұсқаны қолдану.
/Кононенко Г.П., Буркин А.А., // Пробл. вет. сан. гигиены. и экологии ( дезинфекция, дезисекция, дератазация): тез. докл. междунар. науч.-конф., Москва, 16-17сент. 1999-М., 1999-с. 144-146-Рус.
01.04-04.Б4. 198. Құрамында әртүрлі алоэ vibrio alqinolytises у бар. Азықпен қоректенетін модели Sebastes schegeli резитенциясы. Resistance to Vibrio alginolyicus in juvenile rockfish fed diets conteining different doses of aloe / kim ki hong, Hwand Yoon Jung, Bai Sang chul C. //Aguaculture -1999-186, №1-2.-С 13-21-Англ.
01.04-Б3. 284К. Лактирлеуші сиыр ағзасынан ауыр металдар мен радиеонуклеотидтерді бөліп шығару үшін майлы қышқылдарды қолданады: Автореф. дис. канд. сельско-хоз. Наук / Пронькина Т.А. – Новгород: Новгород гос. Унив-т. 1998-18с.ил-Рус.
01.04-04. Б3. 285. Шошқаларға арналған комбиазықтар бидай гидролизатында микробиологиялық азуыз.
/ Крохина В., Нестеров Н. // Свинноводство – 2000.-№3.-С.13-14-Рус.
01.04-04 Б3. 287. Азықтық қосымшадағы органикалық қалдықтарды байыту және оны биоконверсиялау әдісі: Пат. 2151133 Россия МПК‾ СОSF 3/00, А23К 1/00/ Ковалеев Н.Т.,Рабинович Г.Ю. Степанок В.В. Михайлов И.А .; Твер. гост. техн. Уни-т.-№98121120/13; заевл.17.11.98; опубл. 10.06.00. Бюл.№17.
05.09-04Р1. 256. Ақуыз-витминді автолизаттар және азықтық ашытқылар /Луканин А.В., Кривой Б.А.,// З. Московский межд. конгресс “ БТ состояние и перспективы развития”, Москва 14-418 марта 2005г. Материалы конгресса 2-2-М, 2005-С 268-Рус.
05.09-04.Р1. 611. Жаңа ақуыз препаратының технологиялық өндірісі. / уланова Р., Кузнецова Б., Аксенов А.// Комбикорма-2005.-№2-с. 47-Рус.
01.12-04. Р1. 227. Жаңа азықтық ақуыздарды өндіру /Пецарушка А.Р., Мнкова А.А.// Кормопройзводства-1998. №2-С 28-29-Рус.
01.12-04. Р1. 750. Дөрекі азықтарды ақуызбен байытуға арналған целлюлозолитикалық азотфикцирлеуші бактериялар / Смирново И.Э., Саубенова М. Г. // Прикл. биохимия и мик.-2001-37, №1-С. 86-89-Рус; рез Англ.
01.06-04Р1. 166. Азықтарды залалсыздандыруға арналған жаңа жүйе. / Фоберх// Комбикорма-2000.-№7-с. 24-Рус.
01.06-04.Р1. 167. Ауылшарушылығына қажетті азықтық қоспа мен комбиазықтарды дайындаудың жаңа үлгісі. / Рыжов С.// Комбикорма-2000.-№7-с. 24-Рус.
01.06-04. Р1. 168. Жаңа құрылымдар азықтық ақуыздар үшін сұйық компоненті енгізу. /Шельыкин В., Картунов Л., Сухарев А.// Комбикорма-2000.-№7-с.17-18 – Рус.
06.09-04Р575К. Қант өндірісі қалдығын сиыр өндірісінде эффективті қолдану: Автореф: диск на соиск уч. Степ. Понд с-х наук /Шаяхметов В. –Оренбург: Оренбург ГОС аграр-ун-m 2006-19с им Рус.
06.09-04Р1.578. Өсімдік қалдықтарын микробиологиялық өңдеу /Перегудов С.// Кормление с-х животных олр-60-2006№3-с 32-32рус.
05.10-04Р1 98. Судан микробты штамын гидролиздеуші-фитаттың бөлінуі және үлкен раготадғы скотадан сұйық азықтық ашытқының бөлінуі.
I Salation ofphytatehysing microbial of rica fermentation and lisuiad cattle feeds /Mukesh P. Sumas Singaracharya M.A. Lakspmipathi//World J. Microbiol and Biolechnol [КЭ]-2004-20№5-с.531-534.
01.07-04Р1.216П. Балықтарға арналған азықтық ашытқы өндірісінің технологиялық линиясы /Горфин О.С, Крылов К.С, Самсанов Л.Н/ междунорд конф. Қасиеті, құрылысы, әдістері «груптов» посвящ 70-летюю проф Л.С.Аморяна, тверь 18,19 наурыз 1999ж.
01.07-04Р1.216П. Өсімдік шикізатын өңдеу әдісі және биотикалық айналым негізінде жануарлардың тіршілік әрекеті /Пат. 2163586 Россия, МПК СО 5F 11/08, АО1К67/033/ Шапиро В.А., Маленков А.Г.-N 2000117777/13, ЗЗавл 07.07.00 Опубл. 27.02.01 Бюл №6.
01.07-04Р1. 217. Өсімдік қалдықтарынан азықтық ақуыз алу: Докл. На конференций, посвященной памяти академика С.Ю. Юнусова., Таашкент 17-19 марта 1999 /Исламов Х,Ахмедова З.Р.\\ Химия природ. соед-1999-спец вып-с, 30-32 –Русс.

2. Забродский А.Г. Технология и контроль производства кормавых дрожжей на мелассной борде. – М: Пищевая промышленость, 1980г
3. Боборенко Э.А. Получения и выделения дрожжей-М: Лесная промышленность, 1991г
4. Бочярова. Н.Н. Микрофлора дрожжевого производства-М: Пищевая промышленость, 1991г
5. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология –М:Лесная промышленость 1993г
6. Калунянс К.А. Микробные ферментные препораты – М: Пищевая промышленость, 1990г
7. Жвирблянская А.Ю. Основы микробиологий, санитарии и гигиены пищевой промышлености-М: Пищевая промышленость, 1994г
8. Белова Л.Д. Контроль производства хлебопекарных дрожжей – М: Пищевая промышленость, 1987г
        
        Мазмұны
Кіріспе
1 Аналитикалық шолу
1.1 Антибиотиктерге қысқаша сипаттама
2 Патенттік ізденіс
2.1 ... ... ... ... ... ... әдебиеттер
Қысқартылған сөздер
БТ – Биотехнология
МБ – Микробиология
МО – Микроорганизмдер
БМ – Биомицин
ХТ – Хлортетрациклик
СФ – ...... ...... ...... орта
Нормативті сілтеме
Бұл курстық жұмыста келесі қолданылған нормативті құжаттарды сілтемелері.
МТСБ 2.102-68 ЕСКД. Құрастырушы құжаттардың түрлері мен ... ... 2. 104-68 ЕСКД ... ... 2. 201-80 ЕСКД ... ... ... 2. 301-68 ЕСКД форматтар.
МТСБ 2. 601-95 ЕСКД эксплуатациялық құжаттар.
ФС ОҚМУ 4,6-002-2004 СМЖ ОҚУ ... ... ... ... 04-09 ... ... ... бойынша өнімнің
класификациясы”
( К ПВ ЭД )
Анықтама терминдер
Антибиотиктер – микроорганизмдердің тіршілігін ... ... ... жіберетін қабілеті бар әр түрлі ... ... ... ... мен ... ... ... микробтар дүниесіндегі олардың бір тобының екінші бір тобына
қарама – қарсылық әрекетіне негізделген. ... өз ... өзге ... ... өз ... ... ... бөліп шығарады. Әрбір
антибиотик тек ауру қоздырғыш микроорганизмдердің ... бір ... ... әсер етеді.
Хлортетрациклин – биомицин деп те аталады. ... ... ... түзе ... Сары ... ... ... күн сәулесі түскенде тез
бүлініп кетеді. Бөлме температурасында, қараңғы жерде ыдыста ... ... ... үш ... ... сақталады.
Стрептомицин – актиномицеттер тобының кейбір микроорганизмдері
түзетін антибиотик. Ақ түсті ұнтақ. Суда жақсы ериді, әсер ету ... ... ... ... Өкпе ... ... ... жойқын әсер етеді.
Пенициллин – зең саңырауқұлағы түзетін, шипалық ... ... ... ... ... ... Шипалық мақсатта калий
тұздарында новокаин түрінде ерітіп қолданады.
Кіріспе
Анитбиотиктер азық-түлік қорын жасау үшін маңызды ... бірі ... ... ... ... ... ... қарсы
күресте маңызды қызмет атқарады. Олар мал шаруашылығында үй ... ... ... ... ... ... адамды азық-түлікпен
неғұрлым толық қамтамасыз етуге сырттай ... ... ... ... ... құрал ретінде де қолданылады.
Химиялық құрылымы жағынан кейбіреулер белгілі бір химиялық қоспаның өнімі
мысалы тетрациклин болса ... да ... өте ... түрлі зат
болады. Өзінің химиялық құрамы ... ... ... ... ... да
бір-біріне ұқсас болады, және керісінше, құрылымы жағынан алуан түрлілігіне
олардың антибиотиктік ... ... да сай ... ... бола
ма? Қазіргі кезге дейін алынған мәліметтер бізге мұндай сұраққа жауап
беруге мүмкіндік береді.
Ал ... ... ... ... ... әсер етіп,
оның синтезделуіне кедергі жасайтыны белгілі болып отыр. Бактериялар әлі ... ... ... ... ... бірақ клетка қабырғасынан
айырылғаннан кеін тез өліп қалады.
Стрептомеицин клеткаға сіңген соң ... ... жер ... ... ... ... ... Белоктардың синтезделуіне
тетрациклиндер, эритромицин, хлорамфеникол және басқа ... ... ... ... тек ... ғана тән әдіспен әсер
етеді.
Егер антибиотик аз мөлшерде енгізілсе немесе клетканың қалнына ... ... ғана ... микробтар қайтадан тіріледі.
Антибиотиктердің саңырауқұлақтарға қызық әсер етеді. Біз тапқан
антибиотиктердің алғашқы – ... ... viridis ... әсер ... ... ... Азық-түлік биомицині (хлортетрациклин)
Антибиотиктерді үй жануарының рационында аз ... ... ... ... ... ... ... және малдың тірі
салмағының өсуіне ықпалын тигізеді. Азық антибиотиктерін таза ... ... ... ... ... технология арқылы
арзан шикі зат түрлерінен алады. Биомицин медициналық ... ... ... ... мал шаруашылығында кеңінен пайдаланылады.
Биомицин актиномицитиндерді Actinomices ... ... ... ... ... ... - Биомицинді алу үшін келесі орталрды қолданады. Олардың құрамдары:
|Ұн |0,5 ... ... |0,7 ... ... |0,5 ... хлор |0,3 ... майы |0,2 ... |0,0001 ... хлор |0,0001 ... |83,4 ... ... ... пайда болады. 2-6*С температурада 3 айға
дейін ... ... ... ... үшін ... ... орта
қолданылады. (3% ұн, 3% жүгері). Реакция рН 6,7-6,8 28-30*С температурада
2,30 сағат аралығында ... ... ... 16-18*С ... ... ... Бір уақытта биомицин витамин В12 синтездейді. Азық-жем
биомициннің мицелиясын ... ... ... ... және жай сүзгі
фильтр қағазы арқылы ... ... ... соң ... ... ... 1 кг ... ферментацияда 50-150 гр хлортетрациклин
болады. ... ... 7-12 мг/к ... В12 болады.
1.1.2 Антибиотиктерді өндірісте алу
Егіс материалды ... және ... ... ... ... ... және бөліп алу. Жартылай синтетикалық антибиотиктер.
Антибиотиктерді қолдану.
Антибиотиктер өндірісі ... ... ... ... ... – штам ... ... Культивирлеудін оптимальды жағдайын өңдеп жасау.
3. Іс жүзінде антибиотикті тазалау, ... алу ... ... және
таңдау.
4. Дайын препаратты құру және оның сапасын бақылау.
Бұл этаптын әрқайсысы тиісті мамандықты ... ... және т.б.) ... ... ... күні ... Антибиотик
өндірісі – жақсы, мықты сала, фармацефтика өндірінің құрамына ... США, ... ... ... ... ... кең ... бір миллиард доллар табады.
1. Стадия. Ортаны дайындау.
Әр продуцент үшін – керекті талаптарды орындау үшін өзінің ... болу ... ... ... ... ... ... және максимальды
антибиотик алу керек.
б) Арзан және ... болу ... ... ... ... болу ... ... бөліп алу және тиімді бөліп алуды қамтамасыз етеді.
Ортаны залалсыздау екі ... ... ... және ... әдісті қолдануда орта көлемі үлкен емес, t-120-130ºС, τ – 1-
2сағ. Ферменттерде немесе залалсыздандырушы кателде ... ... ... ... үлкен болған жағдайда залалсыздайтын колона қолданылады, өткір
бу Р ≈ 5 атм, 130ºС дейін, содан соң орта ... ... ... ... орта ... ... сосын салқын суда 30-35ºС дейін
салқындатады. Одан ... ... ... ... ... ... тез және бір ... қыздыру,
залаласыздығы жоғары болу керек, уақытты үнемдеу керек. Егіс материалды ең
негізгі операцияның ... ... ең бай ... ... ... ... микроорганизм алу үшін, алдымен агарланған ортада
прабиркада, содан ... ... ... ... соң, одан үлкенірек
сосудта содан соң 10-15 %егіс материалы ферментерде өсіріледі.
2. стадия. Антибиотик ... ... ... ... алу үшін ... ... ... кезде ферменттерде үздіксіз немесе периотты, ... ... ...... ... ... ... дамуына және биосинтезді,
аэрация жасауға, араластыруға, бақылаушы аспаптармен қамтамасыз етілген.
Аэрирлеуді – ... ... ... ауа ... ... қыздырылған ауамен жүргізіледі және бұлғағышпен ... ... ... ... Көбік сөндіргіш қондырғысы бар.
Бақылаушы -өлшегіш аппарат араластырғыш жылдамдығын, ... ... ... ... мөлшерін, қысымын бақылайды. Қазіргі кезде N, P және
т.б. элементтердің ... ... ... бар. ... ферментер
сыйымдылығы 500 л-ден 100-200 м³. Ферментерді залалсыздау қыздырылған бумен
жүргізіледі. Аэрацияға (≈ 1,5 м/сек) ... ... ... ... ... ... ... (t, Р, рН, τ және т.б.) сақталады. ... ... ... ... ... ауа ... кезде көбік пайда
болады, биомассаны жинауынан тұтқырдықтың жоғарлауынан, ортада ақуыз
заттардың ... ... ... ... ... ... БАЗ қолданады:
өсімдік немесе жануар майын, май ... ... ... ... ... қоспалар жиі қолданылады, микроорганизмнің қоректік көзі ...... ... баяулатады, О2 еру жылдамдығын
төмендетеді.
Көбік сөндірудің механикалық әдісі – ... ... ... ... ... сұйықтағы көпіршікті болдырмау.
3. стадия. Культуралды сұйықтықты өңдеу
Антибиотик қоршаған ортадан бөлінеді, олай болса ол деген культуралды
сұйықтықтан бөлінеді, кейде Антибиотиктің бір ... ... ал ... ... ішінде қалып қояды. Сондықтан культуралды сұйықтықтан
антибиотикті бөліп алу ... әр ... Егер ... ... ... онда ... ... Антибиотик ерімейтін
қосылыста болса онда ... ... ... ... ион ... смоламен
қолданылады. Егер Антибиотик клеткада болса онда ... ... ... ... да ... ... болса, онда Антибиотик қай фазадан
бөліп алу оңай болса, сол фазаға ауыстырып сол ... ... ... ... ... ... да ... бөлінеді, сондықтан
қосымша заттардан жою керек. Нотивті ертіндіні биомассадан бөліп алу ... ... ... және ... ... ... сепарирлеу.
Ферментер пресстен – үлкен көлемдегіні қатар – қатар плиталар және рамалар,
қоршаулар мен ... ... өте ... ... ... ... барабанның айналу жылдамдығы (7000-7500 ... ... ... ... ... ... сұйықты
сентрифугадан шығарылады.
4. стадия. Антибиотиктерді бөліп алу.
Культуралды сұйықтықта барлық өнімдерде зат ... ... жою ... ... ... ... ... сорбция, булау,
кептіру.
Химиялық тазалаудың мақсаты – ... ... ... алу; оны ... ... ... антибиотик қатаң
жағдайда оңай шектеледі. Тазалау негізінде максимумын абайлап жасау ... ... ... ... ... қолданылады және
кристализациялау жолымен ... Ион ... ... ... ... немесе амфотер болып келеді және ион ... ... ... ... ... ... ... ауысады.
Антибиотиктің + катионы смоле, Антибиотиктің + анионидте. Содан ... ... ... ... ... тұнба алғанша
байланыстырады, содан соң фильтрлейді немесе центрифугирлейді және ... ... ... ... Ертіндіні концентрлеу ваккум арқылы
айдау арқылы жүргізіледі.
5. стадия. Дайын өнімді бөліп алу
антибиотик ... үшін ... ... ... ... дәрілік
форма дайындалады, буып, түю-антисептикалық жағдайда орындалады. Көбінесе
Антибиотиктер термолобильді кептіруді ... ... ... Мысалы:
лиофильді кептіруде t-8-12ºС немесе өсімдікті кептіргіште: бірнеше ... ... ... ... ... ... вакуум – шкафта жасалады.
Дайын өнімнің залалсыздығын биологиялық бақылау жасайды, ол екі әдіспен
жүреді.
1. фермент көмегімен ... ... және ... егу, содан соң микроорганизмнің өсуін қадағалайды.
2. антибиотикке ... ... ... ) жоқ ... Антибиотикке төзімділігін, микроорганизм формасын,
микрофлораға сезімділігін анықтайды.
Егерде осы процесстердің барлық ... ... онда ... алынады.
1.1.3 Биовит өніміне сипаттама
Биовит ауылшаруашылық қажеттіліктері үшін ... ... ... ... 1979 ... 1 ... шығарыла бастады.
Биовит препараттарында биологиялық белсенді зат – ... және В12 ... ... Хлортетрациклиннің эмпирикалық
формуласы С22 Н 23О 8N 2 .
Құрылымдық формуласы:
Cl CH3OH CH3-N- ... O OH OH ... ... 478,88
В12 витаминінің эмпирикалық формуласы: С63 Н 88О 14N 14 РСО.
Молекулалық массасы: 1360. Таза ... ... ... ... ... ... 172-174; ... реакцяға ие.иіссіз, дәмі ащы ... ... ... тұзы ... түзіледі және алынатын
препаратта осы формада ... Суда ... ... ... ... – 0,5-0,6 мг/мл, метанолда, этанолда, бутанолда, ... ... ... ... ... суда рН8,6 ... ериді .
Хлортетрациклин әр түрлі қышқылдар әсеріне тұрақсыз, сонымен қатар
атмосфералық ... да ... ... ... сулы сілтілі
ерітінді де өте оңай ... ... ... өте тез қараяды.
Хлортетрациклин өте әлсіз ... ... ... болады.
Биовит -80, биовит -120 атты преператтың екі түрі шығарылады.
Биовитттің ... ... ... ... ... ... сезімталдықты арттырады, көз ... ... ... ... алу процесін зерттеу
Егіс материалды дайындау және ... ... ... ... ... және бөліп алу. Жартылай синтетикалық антибиотиктер.
Антибиотиктерді ... ... ... сатылардан тұрады:
5. Жоғары өнімділікті – штам продуценттін алу.
6. Культивирлеудін оптимальды жағдайын өңдеп жасау.
7. Іс ... ... ... ... алу ... ... және
таңдау.
8. Дайын препаратты құру және оның сапасын бақылау.
Бұл этаптын әрқайсысы ... ... ... ... және т.б.) ... етеді. Бүгінгі күні әлемде ...... ... сала, фармацефтика өндірінің құрамына енген.
Әсіресе США, Англияда, Японияда, Францияда, ... ... кең ... бір ... ... ... ... Ортаны дайындау.
Әр продуцент үшін – керекті талаптарды орындау үшін өзінің оптимальды
ортасы болу керек.
а) Продуценттін ... ... ... ... және ... алу керек.
б) Арзан және ынғайлы болу керек.
в) Жақсы фильтрлеуші қабілеті болу керек.
г) Антибиотикті бөліп алу және тиімді ... ... ... ... ... екі ... жасалу керек:
Үздіксіз және периодты.
Периодты әдісті қолдануда орта көлемі үлкен емес, t-120-130ºС, τ – 1-
2сағ. Ферменттерде немесе ... ... ... ... ... ... ... болған жағдайда залалсыздайтын колона қолданылады, өткір
бу Р ≈ 5 атм, 130ºС дейін, содан соң орта ... ... ... ... орта ... ... сосын салқын суда 30-35ºС дейін
салқындатады. Одан ... ... ... ... ... ... тез және бір ... қыздыру,
залаласыздығы жоғары болу керек, уақытты үнемдеу керек. Егіс материалды ең
негізгі операцияның ... ... ең бай ... ... ... активті микроорганизм алу үшін, алдымен агарланған ортада
прабиркада, содан кейін ... ... ... соң, одан үлкенірек
сосудта содан соң 10-15 %егіс материалы ферментерде өсіріледі.
7. стадия. Антибиотик биосинтезі
Негізгі ... ... ... алу үшін оптимальды жағдай
жасалды. Қазіргі кезде ферменттерде ... ... ... ... ... ...... аппарат, өнімнің түптік дамуына және биосинтезді,
аэрация жасауға, араластыруға, бақылаушы аспаптармен қамтамасыз ...... ... ... ауа ... ... ... ауамен жүргізіледі және бұлғағышпен араластырылған.
Жейдемен немесе жыланшамен ... ... ... ... ... ... ... араластырғыш жылдамдығын, температураны ұстап,
рН, шығарылған ауаның мөлшерін, қысымын бақылайды. ... ... N, P ... ... ... ... қондырғы бар. өндірістік ферментер
сыйымдылығы 500 л-ден 100-200 м³. Ферментерді залалсыздау қыздырылған бумен
жүргізіледі. Аэрацияға (≈ 1,5 ... ... ... ... ... ... технологиялық режимдер (t, Р, рН, τ және т.б.) сақталады. Көбік
сөндіруге ... ... ... Ферментерге ауа үрлеген кезде көбік пайда
болады, биомассаны жинауынан тұтқырдықтың жоғарлауынан, ... ... ... ... ... ... Көбікке қарсы БАЗ қолданады:
өсімдік немесе жануар майын, май қышқылын немесе арнайы синтезделген заттар
бұл ... жиі ... ... ... көзі ...... ... баяулатады, О2 еру ... ... ... ...... сорып тастау, аэродинамика
әдісімен газдегі, сұйықтағы көпіршікті болдырмау.
8. стадия. Культуралды ... ... ... ортадан бөлінеді, олай болса ол деген культуралды
сұйықтықтан бөлінеді, ... ... бір ... ... ал ... ... ішінде қалып қояды. Сондықтан культуралды ... ... алу ... әр ... Егер ... ... ... онда экстракция қолданылады, Антибиотик ... ... онда ... ... ... ... ион ... смоламен
қолданылады. Егер Антибиотик клеткада болса онда эстракция жасайды. Егер
Антибиотик клеткада да сұйық фазада ... онда ... қай ... алу оңай ... сол фазаға ауыстырып сол ... ... ... ... ... басқа да өнімнен бөлінеді, сондықтан
қосымша заттардан жою керек. Нотивті ертіндіні биомассадан бөліп алу ... ... ... және ... ... сентрифугирлеу, сепарирлеу.
Ферментер пресстен – үлкен ... ...... ... және ... мен қысыммен фильтрленеді. өте тиімді центрифугирлеу (≈15000
айн/мин). Аппаратта ... ... ... ... ... қатты бөлшектер ... ... ... ... шығарылады.
9. стадия. Антибиотиктерді бөліп алу.
Культуралды сұйықтықта барлық өнімдерде зат ... ... жою ... ... ... экстракция, тұну, сорбция, булау,
кептіру.
Химиялық тазалаудың мақсаты – нативті ерітіндіден Антибиотиктерді
бөліп алу; оны ... ... ... ... қатаң
жағдайда оңай шектеледі. Тазалау негізінде максимумын абайлап жасау керек.
Экстракция әдісі ... ... ... ... және
кристализациялау жолымен ... Ион ... ... ... ... ... ... болып келеді және ион алмасуда оңай
сорбцияланады, ертінді қарама-қарсы зариядпен ... ... ... + ... ... ... + ... Содан соң
Антибиотик органикалық немесе бейорганикалық ... ... ... ... соң фильтрлейді немесе центрифугирлейді және ... ... ... ... ... ... ... арқылы
айдау арқылы жүргізіледі.
10. стадия. Дайын өнімді бөліп алу
антибиотик инъерция үшін залалсызданған болуы керек, сондықтан дәрілік
форма ... ... ... жағдайда орындалады. Көбінесе
Антибиотиктер термолобильді кептіруді абайлап жасау ... ... ... t-8-12ºС немесе өсімдікті кептіргіште: бірнеше секунта
майда тамшы түрінде кептіру жасалады немесе вакуум – шкафта жасалады.
Дайын ... ... ... ... жасайды, ол екі әдіспен
жүреді.
3. фермент көмегімен антибиотикті инактивациялау және ... егу, ... соң ... ... қадағалайды.
4. антибиотикке биологиялық инактиватор (фермент ) жоқ болғанда
сондықтан Антибиотикке төзімділігін, микроорганизм формасын,
микрофлораға сезімділігін ... осы ... ... ... ... онда Антибиотик
залалсызданып алынады.
1.1.5 Антибиотиктің халық шаруашылығындағы ... ... ... ... үшін ... құралдардың бірі
болып табылады. Олардың ... ... ... ... ... маңызды қызмет атқарады. Олар мал шаруашылығында үй
малдарының жұқпалы ауруларын ... ... ... ... адамды азық-
түлікпен неғұрлым толық қамтамасыз ... ... ... ... ... жемнің сапасын арттыратын құрал ретінде де
қолданылады. Бір тонна мал азығына хлортетрациклиннің бірнеше ... ... ... дәрісін қолданады) жас төлдің салмағын 20% дейін
өсіреді. Антибиотиктер қосу малдың жемді жақсы сіңіруіне ... ... ... ... ... 1 ... азайтуға мүмкіндік береді.
Ауреовиттің құрамында басқасын былай қойғанда В12 витаминіде болады.
Антибиотиктер азық-түліктің кейбір ... ... ... ... көмектеседі. Низин антибиотигі сыр жасау өнеркәсібінде сүтті ... ... ... ... ... 7-10 күн сақталуы үшін 1 кг
мұзға 2-8 мг хлортетрациклин (проценттің не бары ... ... ... ... ... ... Антибитиктер шошқа, сиыр және құс етін сақтауға
көмектеседі.
Дегенмен көптеген ғылымдар ... ... ... ... түрлерін ғана пайдалану керек деп санайды. Оларды
бұған ... ... ... ... ... ... қауіп
итермелеп отыр.
Мұндай экспедициялардың Гималай шыңдарына шығатын, Кон-Тики ... ... ... ... мұхиттардан жүзіп өтетін экспедицияларға
ұқсамайтыны белгілі. Бірақ оның жолында да қауіп-қатерлер, ... ... ... ... ... Оның үстіне мұндай экспедицияға дүние
жүзінің барлық ... ... ... ... ... іздестірудің алғашқы кезеңі-өзімізге қажетті
микроорганизмдерді іздеумен өткен нағыз экспедиция болады. Сонау ... бері ... ... болмайтын жер жоқ екені белгілі, сондықтан
да қандай да ... ... ... қолданып, біз оларды таба, бөле
және лаборотория жағдайында ... ... ... ... ... техникалық мектебінің химия факултетінің микробиология және биохимия
кафедрасында әртүрлі микроорганизмдердің жүздеген ұрықтарының коллекциясы
жиналды. Онда ... ... ... ... ... «туған» микробтарды да көруге болады.
Антибиотиктерді іздеу экспедициямыздың келесі кезендері лабороторияда
өтеді. Оларда ғалымдар қаржылықпен еңбек етіп, өздері ... ... ... ... ... Таза ... ... табиғи ортада
алынған микроорганизмдердің таза ... ... Олар ... сол ... ... жағдайға сай келетіндей етіп ... ... ... ... зат ... ... ... Микробтарды көшіргеннен кейін Петри табақшаларын термостатқа
қояды, олар мұнда он күн бойы 25ºС ... ... ... ... - ... көбейеді. Он күннен кейін Петри табақшасындағы сұйықтық
жоғарғы қабатынан әдеттен тыс ... ... ... ... микробтардың арасында антибиотиктер продуценті болса
оларды білу оп-оңай. Бір микроорганизмдер ... ... ... өсіп - ... ... жасайды. Олардың басқа организмдердің
өмір сүруіне мүмкіндік бермейтіндігі бізге антибиотиктер ... ... үшін тік ... түп жағы ... ... шыны ыдыс ... ... ғана қоймалжың құяды да, ол қатқаннан кейін оған қарсы қолданылатын
антибиотиктерді ... ... әлгі ... ... ... тобы ... Петри табақшаларынан диаметрі 1см дей
кішкентай цилиндрлер қиып ... ... ауру ... ... ... үстіне салады, үстінде түрлі ... ... ... бар бұл зат ... ... самсаға ұқсайды. «Самсаны» белгілі
дәрежеде жылуы мен ылғалдылығы қатаң сақталып отыратын термостатқа салып
қояды. Мұндай жағдайда ... ... ... өсіп ... ... ... олар «саңырауқұлақ» цилиндірінің шетіне дейін жетеді.
Кейбір цилиндрлердің төңірегінде қызық жағдайды ... ... ... ... жоқ ... қоршалып қалады. Оның ішкі жағында
микробтардың өсіп-өнуіне не кедергі ... ... ... ... деп аталатын мөлдір кеңістік антибиотиктер әрекет жасайтын жер. Бұл
заттардың шығу тегі ... Олар ... ... ... ... ... өзі ... жердің бәріндегі микробтарды өлтірді.
Сөйтіп, кейбір цилиндрлердің төңірегіндегі ... ... ... тоқтату
аймақтары оларды туғызатын саңырауқұлақтардың антибиотиктер ... ... ... мұндай аймақтар жасалмайтын цилиндрлер
антибиотик ... жоқ ... ... ... ... Н. ... Индонезияда табиғи материалдың ондаған үлгілерін
жинады, олардан антибиотик қасиеттері бар ... ... өте ... ... ... Бұл ... ... жұмыстарына негіз
болды. Сонымен біз антибиотик әсері бар өте ұсақ ... ... жоқ ... саңырауқұлақтардан ажыратып алып, біраз алға жылжыдық.
Өзіміздің экспедициялық жұмысымыздың келесі кезеңінде біз ажыратып ... ... ... ... ... ... зерттелген,
Братислава маңында жиналған өте ұсақ ... ... ... бар. ... ... іздегеніміз жаңа ... ... ... дейін өте көп уақыт өтеді. Біздің әдістеріміздің
ішінде жаңа антибиотикті ашуды ... ... ... ... ... шаралар аз емес.
Осы заттарды іздеу экепедициялары кезіңде ауыр минуттарды өкініштері
және жаңалықтар туғызған қуаныштарды бастан кешіруге тура ... ... ... ... ... мақсатта пайдалануға болмайды. Қазірге дейін
ашылған жүздеген антибиотиктердің ішінен тек отызға жуығы ғана ... ... ... ... ... ... болатын, актиномицет, мицелан (гриб)
саңырауқұлақтармен пайда болудан ... ... ... жолы лабораториялық регламент. «Антибиотик» деген терминді ... ... ... ...... өмір сүруіне арналған
арнайы өнім. Вирустын немесе қатерлі ісіктін ... ... ... ... ... ... тежей алады. Антибиотикпен емдегенде адамда
қабылдау дозасын аз ... ... және ... ... ... ... болып табылады. Микробтар мен ... ... ... бар. ... ... ... glaucum ... 1872жылы орыс дәрігері іріндеген жараны Penicillium және
Asperqillus деген екі түрлі ... ... ... ... дәрімен
емдеген. Бұдан 20 жыл бұрын ... ... ... ... ... емдеу жүргізген. Ағашта пайда болатын мүкке оқсайтын, ал
табиғатта ұзақ жатқан ерлер мен ... ... бас ... пайда
болады. мұндай мүк өткен ... де ... ... ал біздін
заманымызда одан да қымбат, себебі, одан ... ... ... майы ... ... ... ... адамның немесе
өлтірілген адамнан алынады. ... ... ... ... өз
мақсатында пайдалана алады. 1913 жылы ... ... ... ... ... ... ... тозаңының уландырғыш әсерінен үй
хайуанаттарын зерттеп көрді. Олар ... ... ... алды. Бұл грибтың Penicillium тектес екенін ... ... бұл таза ... ... ... ... екінші антибиотикті
«пенициллин қышқылы» деп атады. Алғашқы антибиотик таза күйінде 1896 жылы
жай көзге көрінбейтін ... ... ... ол кеін ... деп ... Бұл ... алынған алғашқы антибиотик еді. 1920 жылы
Stheptomyces albus микробтың антибиотиктік қасиеттерін анықтады. Бұл ... ... ... ... ... ... Флеминг пен
Оксофордтық ғалымдар тобы пенициллинді әлі жетілдірілмеген әдіспен алынған.
Олар сұйық қоректік затты ... таза ... ... ... ... ... сепкен. Ұрық өсіп, бір аптадан ... ... ... саңырауқұлақ мүгінің қалын қабаты пайда болған, содан соң ... ... ... ... бір ... ... ... бөлігі
болған. Бір литр сұйықтықтан не бары бір милиграмм, ал он гекта литрден 1-г
ғана пенициллин ... Оның ... аз ... ... антибиотикті
пайдалану мүмкіндігін азайтады. Пенициллин ... жаңа ... ... ... ... ... ... тапты. Ол үшін қоректік
затқа жүгері экстрактын қосты, ол жүгері крахмалын алудан шыққан қалдық
болатын, оның ... тек ... ... тездететін ғана емес,
сондай-ақ пенициллинді синтездеуге де көмектесетін зат болады.
Микробиологтар Флеменг алған ұрықтан көрі ... ... ... одан әрі ... ... ... ұрықтардын бірі
одақтастардың Ирландияға келіп түскен күні 1944 жылғы 6 июньде Пеориядағы
(Иллинойстаты) базардан ... ... ... ... ... ... ... Penicillium саңырауқұлағының ұрығы алында, ол қазір пенициллин
шығаратын заводтарда қолданылып жүрген культуралардын «атасы», «әкесі» ... ... ... Мутация әсерімен кейін бұл културадан пенициллинді
бұрынғыдан көп ... ... ... Бұл микробтар ... ... ... ... шығаруда нақты пайда берудің ... ... Егер ... тапқан одан кейін Оксфордта қолданылған алғашқы
культура (миллиитр сұйықтықтан екі өлшем пенициллин ... ... ... ... жетілдірілген техникалық жағдайында қазргі
заманға культуралар кемдегенде 10000 өлшем ... ... ... және т.б. ... антибиотиктер шығару Словенско – Люнча
қаласында ең жаңа ... ... ... ... дәрі ... ... үшін ол көптеген талаптарды
қанағаттандырып, ток ... ... ... ғана әсер етуі,
тұрақты болуы, ... ... ... өз ... ... ... одан оңай тазартуға керек. Олмикроорганизмге зиян ... ... ... әсер ... ... Медецинада кең таралған антибиотиктер
пнеициллинді қоспағанда, ... ... ... окситетрациклин, тетрациклин болды. Бұл антибиотиктердің дәрі
бактериялар мен ракеталардан тараған ... ... ... ... Әр ... ... таратын көзге көрінбейтін ... ... ... ... ... В, антибиотиктері
болып шықты.
Микробтардың кейбір антибиотиктердің ... ... ... ... ... ... ... өте сезімтал болды.
Пенициллинге төзімділігі төзімді микробтар таратқан жұқпалы ауруды ... ... ... ... Стофилококк туберкулез қоздырғыштар
ішек таяқшасы антибиотиктерге төзімділік мәселесі өте маңызды ... өнер ... ... ... ... нәтижесінде
алады. Өнеркәсіпте шығарылатын антибиотик продуценті болып бактериялар,
антиномицеттер және ... ... ... ... ... болады. Олардын шамамен 600-ге жуығынын аты бар, ... ...... ... ... азықтық ашытқы ... ... ... ... ... ... 4 ... бөлінеді. ЯМР-
анализ қорытындысы 2 жақа ... және ... ... арналған азықтық ашытқы өндірісі үшін микробтық қолдану
патенттеледі. ... ... ... ... ... ... құрамы ацетозаны төмендету мақсатында қолданады. Олар сүт
қышқылды ... ... ... ... ... және т.б. ... fermentum стресске қарсы жақсы резистент және тез өседі,
Lactobacillus ... ... ... үшін ... ... қолданады. КНР. Jimei Univ, Xiamen библ 10.
Целлобактерин және целлобактеринат азықтық ашытқыдан алады. Ол ... ... ... жануарларға қолданылады. 1 тонна азықтықты ашытқыдан
1 кг беріп отырады.
Осы препараттың 6%бұзаудың ... ... ... ... ... ... ... яғни жалпы ақуыздардың саны
және де тірі ... тез ... ... ... ... ... Россия ин-т проблем экологии и эволюции им А.К Северцова ... ... ... ... ... және ... түрінде термо-толеранттап болғаннан соң үздіксіз құрамында
Saccharomycopsos ... ... бар және ... активтілікке ие
аэробты ферментация процесіне түседі.
Азықтық ашытқыны өсіруге арналған ... орта ... ... ... ... есептеу. Сонымен қатар қышқылмен, ... ... ... ... өңдеумен алынған
гидролизаттарды салыстыру ... ... ... арқылы әр түрлі
субстраттың ашытқы культурасының ассоциациясының ... ... ... ... ... алынды.
Клиникалық дені сау бұзау мен ... ... ... ... ... ... бөліп алуға болады. Олардың
морфологиялық және культральды құрамы бифидобактерияның ... ... ... ... бөлініп алған бифидобактерияның құрамын
сақтап қалу тәжірибелік шарттарда-күрделі процесс ... ... ... ... азық ... бұзаулар мен ... ... ... ... ... этанолды
штаммын ВГНКИ институтында зерттеп алынған.
Әртүрлі азықтарды зеңдену жайлы ... және кең ... ... мен ... ... айтылады. Мұнда химиялық,
физикалық, биологиялық және комбирленген әдістері арқылы микотоксидері мен
саңырауқұлақтарды ажыратып алу. Әсер ... ... ... ... МДУ ... құру ... ... Т-2 токсин контаминация мониторингі Тюменск ... ... ... ... ... ... азықтар
контамицина бар азықтар бидай фуражы осы көрсеткіштер бойыеша өте ... ... ... уланудан алдын ала сақтау үшін азықтарды ереже
бойынша сақтап Т-2 токсинін зерттеу жұмыстарын ... ... ... және ... ... ... тері ... Ең негізгі көңілді
дөрекі азықтарға көңіл бөлу қажет.
Әртүрлі азықтан алынған микотоксиндердің ... ... ... ... ... сызба-нұсқаны сипаттаған,
ИФА-нұсқасы азықтарды бақылау қауіпсіздігі, оларды қабылдап және ... ... ... болып саналады.
Құрамында алоясында қоректенетін Sebastes schegeli специкалық ... ... ... ... ... ... коммерциялық
қосымша азықта 1г алоэ/кг. Қосымша екінші қосымша азықта 5г алоэ/ кг. ... ... ... жоқ ... қоректенеді. Нақты зерттеулердің
нәтижесі азыққа Sebastes schegeliалоэ қосымшасын қосуда молодилалардағы
vibrio ... ... ... ... қара малдың рационында азықтардың радионуклеидпен ластанғаны жайлы
ережелер берілген. Яғни, 1кг құрғақ заттың ... және бір ... ... 137л ... ... 40-ск бар ... анықталады.
Сондай-ақ сиырларды шөппен тамақтандыру барысында алғашқы жануарлар ... ... ... деп ... ... ... ... өңделіп
шығарды.
Күріш гидролизатын алынған белотинді шошқалар үшін жоғары ... ... ... ... ... ... ... 60-тан
120 күнге дейін өсірілген белгілі бір нормадағы белотинді массасы ... ... ... ... және КРС, шошқа және құстар
рационында азықтық ... ... алу үшін ... Бұл ... құрамында органикалық қалдықтар және ... бар ... ... ... ... ... ... биоконверсия процесі өту
барысында құрамында қышқылы бар газды ... ... ... ... Шығынды қоспаға БАЗ ретінде комплексті микроэлементтерді қоспаларды
қосады.
Бұл әдіс азықтық қосымшалардың ... ... және ... ... ... ... бір нұсқасы болып әр түрлі ашытқы
культурасының (ферментозмі) ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру үшін келесі принципиалды
әдістер ұсылған:
1) ... ... ... тек ... ... ... ... реализациясы.
2) Шығынды шикізат ретінде сыра заводында ... ... ... ... ... ... автолизімен және глюкоза
–галактозасының шырын өндірісімен байланыстыру.
Азықтардағы ақуыз ... ... ... протейн көзін
іздестіруге алып келеді. Құндылығы жоғары және қымбат емес шикізат ... көзі ... ... личинкалары қызмет көрсету мүмкін.
Құрғақ биомассадағы ақуыз мөлшері 50% дейін ... ... ... ... ... қолана отырып шашыраңқы немесе ұнтақты азықтық
қосылыстарды дайындаудың жаңа технологиясы өңделген. Оған ... ... ... ... жатады. Тотивильді азықтық қосымшаларды горизонтальды-
қайнатқыш қазандарға Россия мен Украинаның құс фабрикасында Ж-4-ФПА алады.
Қазанға ... ... ... есеп бойынша 100кг шикізатқа 25-30кг
салады.
Броилерсерді жаңа ақықпен қоректендіру экономика және экология жағынан
өте тиімді. Жаңа ... ... ... ... жалпы массасынан 6-
9% мөлшерде енгіземіз, ол құстың өнімділігін жоғалатады.
Азот атмосферасын фиксирлеуге қабілетті бар 21. Bacillus ... ...... ... ... Бұл ... ... фазадағы қалдықтарына арналған.
Азықтарды залалсыздандыруға арналған Фоберг ... екі ... ... ... мұнда азықтық температурасын шамамен
90ºС дейін жоғарлаты, бу ... ... өнім ... ... түседі де кептіргіш аппаратына айдалады.
Желобтағы ... ... ... қалу үшін ... ... ... ... кейін азықтың ылғалдылығы керекті
мөлшерге дейін төмендейді де, оған ... ... және т.б. ... Азық ... араласып болғаннан кейін автотранспорттарға
немесе бункерлерге артады.
Жануар және құстар ауылшаруашылығындақолданатын көптеген ... жаңа ... ... ғылыми-зерттеулердің арқасында азықтық қоспа
мен комбиазықтықтардың дайындау жолы қарастырылған. Осы ... ... яғни ... ... ... арқылы біз азықтық ақуызды ала-
алады екенбіз.
Сұйық ... ... ... ... ... БАЗ ... ... қолданылады.
Алғаш Орал аймағында қант өндірісі қалдығының әртүрлі комплексті әсерін
анықтады. Қант ... соң ... ... сиыр өндірісінде ет
өнімнің жоғарлатуға және қант-протеин энергиясын жақсартуға көмектеседі.
Өсімдіктер, ... ... ... ... өңдеу арқылы алу. Алынған концентраттар жануарлар мен
құстар үшін азықтық ашытқы ... ... ... өңдеу көп шығынды
қажет етпейді.
Индияда ферментациялық жүйенің қатты ортада қосымша кальций фитатын
қолдану арқылы ... ... ... ... ... ... ... арқылы культуралды
сұйықтықты продуцирлеуші микроорганизм фитазасын оқып ... ... жаңа 3 ... түрі ... ... ... Dер ... PG. Coll kish Hanamkanda 50.60.01.
Қазіргі кезде торфты өңдеудің перспективті әдісі азықтық ашытқыны
алумен ... ... Торф ... ... үшін ... ... ... ұсынылды.
Өсімдіктер өнімін биологиялық өңдеу және ауылшаруашылығы қалдығының
биоконверсиясы. Бұл әдіс ... ... ... ... ... өңделген қоспа үлкен немесе кіші фракцияға бөлінеді.
Оның біріншісі ұнтақталған ірі ... ... ал ... ... ... қолданады. Әдіс органикалық қалдықтарды утилиздеуге
және арзан азықтық ашытқы алуға арналған.
Жұмыстың мақсаты-өсімдік қалдықтарынан азықтық ақуыз алу. ... ... ... ... Ол мынандай құрамда болады:
ылғалдылығы-10,4-10,7; ... ... ... ақуыздар-4,6; мұндай субстраттардың эффективті биоконверсиясы
ретінде ... ... ... Биомассаның химиялық анализі 72
сағат A. terreus ақуыздар саны (8,9%), ... ... ... макроэлементтермен басқа заттардың құрамындағы целлюлоза құрамы
10,5%Са-0,65, Р-0,72%құрайды.
Леснова – азықтық ашытқы қолданады, дайын ... ... ... ... және 1г ... ... ашытқыға 5г препарат
шығынын түйіршіктейді. Тәулігіне 700г-өседі.
2 Патенттік мәліметтерді анализдеу
«Биовит ... ... ... технологиясын өңдеу»
жайлы мәліметтерді зерттеудің арқасында, микробиологиялық ... ... ... ... ... азықтықтан экологиялық таза өкім болып
табылады., сонымен қатар халық шаруашылығында барлық жануарлар мен малдарға
қажетті көміртектер мен ... ... тез ... ... ... көзі бола ... Бірақ бұл тұтынуға арналған дайын таза түрдагі өнім
емес, ол тек азықтарға қосатын ... ... ... ... концентрат
негізінде комбиазықтық толық рационың дайындауға болады. Азықтық құрамына
құрғақ барданы қосу арқылы тұтынылатын бидай ... ... ... ... ... 1кг ... ашытқының құрамында 1,03-1,16 азықтық
бірлігі мен 380-480гр ақуыз ... ... ... ... процесінің
барда ашытқы құрамындағы ақуыз және БАЗ ... ... ... мен ... ... ... ... бар.
Мысалы:
- ашытқыдан кейінгі мелассалы барданы концентрациялау әдісі зерттеудің
мақсаты болып, буландыру қондырғысының жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... және экологиялық қауіпсіздігін
жоғарлату б.т.
Құрамында 6,5% құрғақ заттары бар ашытқыдан кейінгі мелассалы барданы
дайындауға төмендегідей ... ... рН 4 және 36ºС ... ... ... тазалау арқылы алынған калустикалық соданы
ерітіндімен интинсивті араластыру ... ... ... ... ... рН ... мәліметтерін салыстыру және
буландыру қондырғысының үздіксіз жұмысының ... ... ... ... ... ... ... бойынша өңдеуге болады.
Ұсынылған әдісті арзандату буландыру қондырғысын химиялық тазалауда
қолданылған калустикалық сода ерітіндісін барданы ... ... ... ... Бұл ... буландыру қондырғысының үздіксіз жұмысын
тазалау арасындағы уақытысын 1, 2, 3 рет ... ... ... ... және буландыру қондырғысының ... ... ... ... ... ... екіншілік бу
конденсатын қолдану; ... ... ... ... ... ашытқыдан кейінгі мелассалы ... ... ... ... электроэнергияны, қосымша құралдардың төмендетуге
қол жеткізді.
Жануар және ... ... ... ... жаңа ... ... ғылыми-зерттеулердің арқасында азықтық қоспа
мен комбиазықтықтардың ... жолы ... Осы ... ... яғни ... агрегатты қолдану арқылы біз азықтық ақуызды ... ... ... ... және КРС, ... және құстар
рационында азықтық қосымшаларды ... алу үшін ... Бұл ... ... ... ... және ... бар шығынды қоспа
дайындау кіреді. Қоспаны ... ... ... ... ... ... ... бар газды үрлеп, температурасы жоғары болу
қажет. Шығынды қоспаға БАЗ ретінде комплексті ... ... әдіс ... ... ... ... және ... жоғарлатады.
Антибиотиктерді үй малдарының рационында аз ... ... ... ... ... ... ... және малдың тірі
салмағының өсуіне ықпалын тигізеді. Азық ... таза ... ... бөліп шығармай-ақ, жеңілдетілген технология арқылы
арзан шикі зат түрлерінен алады. ... ... ... ... ... ... мал ... кеңінен пайдаланылады.
Биомицин актиномицитиндерді Actinomices aureofaciens құрайды.
Клиникада қолданылатын антибиотик ... ... ... ... Бұл ... жататын ағзалардың бүршіктенуі ... ... яғни ... мен ... ... суда ... кең орын ... Олар спора түзуші, грамм оң ... ... ... ... ... ... беткі жағы қабатталған, боялған
колоналар түзеді. сұйық ортада ... және ... ... ... ені 0,5
тен 1,2 мк құрайды. Ал, ұзындығы культураның жасымен өсіруге арналған орта
жағдайына байланысты болады. Оларда ... ядро ... ... ... ... ... спора түзеді. споралар ортасында
немесе бір клетканың соңында (терминальды орналасқанда) орналасады. Бацилла
споралары антисептің әрекетіне ... ... ... ... ұнтақтау
арқылы көбейтуге болады. Бацилді орта аэробты және анаэробты болуы мүкін.
Продуценттердің ... ... ... кейде ортаның құрамындағы
көміртектегі тез және жай ... ... ... ... ... ... ... Ал кейбір стрептомицин продуцентінің
штамдарына глюкоза мен крахмалды енгізеді.
Жеткілікті аэрация барысында барлық көміртектер ... ... ... сонғы өнімі көміртек қышқыл газы мен су ... ... ... ... ... қатарын құрау жолының жүзеге
асырылады. Аралық ... ... ... ... ... барысында
жүзеге асырылады. Сілтілі ортада пенецилин биосинтез барсында шабельді
қышқыл жиналады. Ал ... ... ... ... ... кето ... жиналуына алып келеді. ... ... ... көзі ... б.т. ... көбік сөндіргіші ретінде
ортаға қосқан кезде қосымша қоректік заттарда б.т. Окси тетрациклин ... ... ... үшін ... ... және ... пайдаланады. Соның нәтижесінде антибиотик биосинтезінің денгейі
төмендетілмейді. Майларды қолдану, тұтыну май қышқылымен ... ... ... ... вэтта қышқылының жолымен ... ... ... ... дейін жүреді, яғни көмірқышқыл ... ... ... ... май қышқылына айналуы т.б. Майларды ортаға қосу
барысында әдетте рН деңгейінің төмендеуі байқалады.
Хлортетрациклиннің (биомицин) продуцентінің ... егіс ... Act. ... ТБ – 633ФУ культурасының спорасы қолданылады. Бұл
Новогород- Волыск ... ... ... станциясынан алынған
штамм. Егіс ... ... ... ... ... ... №12 ... орталарында споралы
культура түрінде өндіреді.
Кептіргіштерге құрғақ концентрат қабылдағыш ... ... ... ... ... ... өздігімен майдалаушы КДМ-21 типті
дробилкаға майдалану үшін ... ... ол ... және ... екі
балғалы микродиірмендерге беріледі. Бұл жерде ұнтақталады және циклон-
жинақтаушы ... ... ... ... ... есептік саны
беріледі. Араластырғышта концентрат және жинақтаушы біртекті күйге ... және ... ... ... арқылы дайын препарат
тауарлық таразыға орнатылған крафт-қаптарына салынған полиэтиленді қаптарға
беріледі. Содан соң крафт-қаптардың беттері ... ... ... ғимараттарда жүргізіледі.
3 Дипломдық жобаға жолдама
Патенттік ізденіспен әдебиеттердегі ... ... ... «Азықтық антибиотиктерді «Биовит» өндрісінде зерттеу» атты
тақырыпта дипломдық жобаға енгізу үшін біз келесілерді ұсынамыз:
1. ... ... ... ... ... ... ... комплексі биовит өндірісінің ... ... сол ... ... ... кері әсер етеді.
Осыған байланысты өндірісте экологиялық құрылғылар ... ... ... ... және түзілген қалдықтарын массасын
қысқартуға, қалдықсыз технологияны құруға және енгізуге ... ... алу ... ... шикізат ресурстары түзіледі: 1000
дал. Антибиотиктін 120-140м³ биовит мөлшері, 1000дал 7350кг ... және ... ... дал ... 2,7т
мөлшерде сахаромициттер түзіледі.
Берілген технология екіншілік шикізат ресурстарын ... ... олар ... ... антибиотиктен кейінгі затты қолдану
- антибиотиктін басты фракциясын және сивуш майын
қолдану
- ... мен және ... ... ... ... ... газын қолдану
- өңделген ашытқы актиномицеттерді қолдану.
2. Антибиотиктен кейінгі заттарды өңдеудің технологиясы. Қазіргі таңда
антибиотик ... ... және ... ... азықтық
шикізатынан, биовит өндірісінің барсында өнім ... ... ... ... кейінгі азықтықта, көмірқышқылы, өңделген ашытқылар,
актиномициттер фракциясы және сивуш майы жатады.
Антибиотиктен ... ... ... ... ... үшін кептіру объектісі ретінде біз азықтықтын құрамын қолдандық.
Олардың технологиялық, гигротермиялық, құрлымдық гидродинамикалық және ... ... оқып ... Технологиялық және гидродинамикалық
сипаттамалары кептіргіш қондырғыларында кептіру процесінің параметрлерінің
режимін анықтауға мүмкіндік береді. Жылу және масса ... ... ... және ... теплофизикалық азықтықтың құрылымдық
гидродинамикалық сипаттамасына сай келеді. Экспераменттік және ... мен ... ... ... ... ... ... түрлерін азықтықтықтың әрбір бөлікеріне
қажетті фазалы ... үшін ... ... ... ... Сол ... кейінгі азықтықтың сапалы кептірудің өзекті есебін тек
гидродинамикалық режимдерді және активті ... ... ... ... Бұл аппараттағы жылу тасмалдаушы ағымдардың ... ... ... ... ... ... өңдеудің
технологиялық сызығының аппаратуралық-технологиясын өңдеп ... ... ... ... ... ... ... және негізгі аппарат болып-вихрептті кептіргіш саналады.
3. Азықтық шикізатының биовит өндірісіндегі экологиялық аспектісі.
Азықтықты утилизациялаудың бірден бір ... ... 40-45% ... бар Candida ... ... алу б.т. бірақ ашытқыдан кейінгі
ашытқыны утилизациялауда қиындықтар бар. ... онда ... ... ... және ... өңдеулерде микробиологиялық ... ... ... көлемде ала- алмаймыз. Азықтық антибиотикті алу
барысында қалдықсыз технологияны құру ... ... ... көрсетілгін. Бастапқы сатыда антибиотиктен кейінгі азықтық
фракцияларға бөлінеді (декантация, ... ... және ... 15-16% ... ... бар ... және 5-6% құрғақ заттары бар
фильтрат алынады, ол кейінгі микробиологиялық синтез процесін қайта өңдеуге
жіберіледі.
Құрамында жоғарғы ақуызы бар соңғы өнім ... және ... ... ... бар ... ... ... мақсаты болып 100-50%
мөлшерде азықтық антибиотик құрамында ... бар. ... ... алмастыру туралы есепті эксперементалды жүргізу б.т.
Азықтық антибиотик әртүрлі миниралды заттармен ... және ... ... қосудың арқасында микроорганизм культурасын өсіру үшін
қоректік ортаны дайындау процесінде жаңа суды қолданудың мөлшерін ... ... ... ... мүмкіндік береді. Осының арқасында
өндірісте негізгі биовит ... ... ... ... Құрамында
жоғары ақуызы бар өнімді алудағы азықтық антибиотиктін утилизациясының
есебін реализациялау үшін ... ... ... ... ... бар ... утилиздеу әдісімен алынған микроорганизмдердің
консорциумы тандалынды.
Микроорганизм концорциумы 2 ... ... ... ... ... және Rhodococcus erhutropolis ВСБ-655
ГОСНИИ ... ... ... нұсқау актиномицет шикізаты өндірісінде энергия жинау және
экологиялық тазалықты құрудың сенімді әдісі б.т.
4. СТОК-тарды ... және ... ... ... ... ... ... кейінгі азықтықтан алынған
азықтық ақуызды утилизациялаудың әртүрлі технологиясы енгізілген ... ... бұл ... В12 азықтық витаминің, глутаминдік
қышқылын, натрий глтаматын, кальций глютаматын, нейтралды, ацедин, ... ... ... ... ... ... ... арналған
шығынды шикізат б.т. Олар ауылшаруашылық өндірісі үшін ... ... ... ... ... аған суларды биологиялық
тазалаудың әртүрлі аппаратуралық-технологиялық ... ... бірі ... ... ... азықтық ақуызының ... ... ... ... ... ... б.т. Бұл
технологияны реализациялау үшін 5 ... ... ... ассоцияциясы тандалынды олар: Pseudomonas slutzeri ВКПМ ... ... ... ВКПМ В-4684, ... ... ВКПМ В-
4145, Azomonas ВКПМ В5503.
Медициналық биологиялық зерттеулер жүргізудің ... ... емес ал ... өнім зиян емес екендігі анықталды. Жануар
өндірісінің институтарының зерттеулері ... ... ... ... ақуыз қоспа ретінде қолдануға болатының көрсетті. Бұл
өнімдерге технологиялық шарттар өңделіп шығарылған.
5. Антибиотиктен ... ... ... ... комплексті
қиындықтар. Ауылшаруашылығындағы ашытқы ... ... ... ... ... қоспа ретінде, өндірістерде органикалық және
миниралды заттармен байытуға натифті және қою түрдегі азықтық қолданылады.
Ашытқыдан кейінгі ... ... ... комплексі өңделген:
будандырылған ашытқыдан ... ... ... ... ... Екі
сатылы әдіспен концентрленген ағын суларды биологиялық тазалау, анаэробты
қышқылдану және метанды ашу. Бидайлы барданы ... ... ... ... микрооргнизмдерді өсіру үшін азықты ашытқыларды
қолдану, сонымен қатар ... ... ... ақуыз өнімдерін ауыл және
оларды буландыру мен кептіру б.т.
Өндірісте ... ... ... екі ... технолгиясын енгізуге
болады. 1 әдіс азықтықтағы суды буландыру және кейінгі өңдеулерге арналған
құрғақ қалдықтарды алуға ... Бұл ... ... ... ... энергия барысында 304кВт ... ... ... ... ... ... ... 100 кг азықтық үшін 89-95 кг
арлықта жатды. Табиғи ... ... ... оттының үлкен шығынымен
байланысты. Себебі 1 кг ... ... үшін 1 кг буды ... қажет. 2 әдіс
азықтықты фильтрациялауға негізделген, ал ... ... ... ... дейін кептіру процесі жүреді.
Биотехнология өндірісін микробиологиялық және санитарлық бақылау
1. МБ лабороторияға тек халатпен ... және ... ... ... ... ... алып кіруге тиым салынады.
3. Қызметтердің бекітіліп берілген өз орны болуы тиіс, ол тек ... ... ... ... Жұмыс істеу барысында тазалық міндеті түрде сақталуы керек.
5. Жұмыс үстінде тек жұмысқа керекті ... ... ... ... ... темекі шегуге, тамақ ішуге тиым саланады.
7. Жұмысты аяқтап болған соң, жұмыс орнын жинастырып тәртіпке келтіру
міндетті шарт.
8. ... тек ... жағу ... Оның ... спирт
болғандықтан өртке қауіпті болып есептеледі.
9. ... ... сақ ... ... ... ... жабдықтарын топқа лаборотория қызметкерінің
көмегімен қосу керек.
11. Химиялық және ... да ... мен ... ... ережелерімен
алдын ала танысып алу керек.
12. Лабороторияда жұмыс біткен соң ыдыстарды тазалап ... ... ... ... шығарда қолды сабындап жуу керек.
14. Лабараторияның еденін әлсін -әлсін ылғалды шүберекпен сүртіп алуы
тиіс.
15. Лабороторияда жұмыс жасап болған соң ... жуып ... ... желісін өшірген жөн.
Қорытынды
Медецинада кең таралған ... ... ... ... ... ... ... болды. Бұл антибиотиктердің дәрі бактериялар
мен ракеталардан тараған жұқпалы ауруларды емдеу үшін қолданылады. Әр ... ... ... ... ... саңырауқұлақтарға қарсы
нистатин, трихомицин, амфотерицин В, антибиотиктері болып шықты.
Антибиотиктерді үй малдарының ... аз ... ... ... ... ... қалудан сақтайды және малдың тірі
салмағының өсуіне ықпалын тигізеді. Азықтық ... таза ... ... ... ... жеңілдетілген технология арқылы
арзан шикі зат түрлерінен алады. Биомицин медициналық антибиотик болып
саналғанымен, ... ... мал ... кеңінен пайдаланылады.
Биомицин актиномицитиндерді ... ... ... ... пішініне ұқсайды.
Қолданылған әдебиеттер
1. Андреев А.А, Брызголов Л.И. Производства кормавых дрожжей – М:
Лесная промышленность, 1986 г.
01.08-04P1.723. ... ... ... ... α-глюкозилирленген
нарингин глюкозиді. Naringin glycosides α-glucosylated on ring B found ... natural food dditive, ... modified naringin /Akiyama ... Mitsuo, Yamada Takashi, Maitani ... Biotechnol and
Biochmem.-2000-64 №10-с. 2246-2249-англ.
05.12-04Р1. 642П. [Жануарларға арналған азықтық ... ... ... P-63 ... ... Р-63 forusein ... ... for animal
feeds пат 688 7489 США. МПК А23к 1/18 Renberger Thomos, Parrott terry ... fred c, Hibberd chanles A. The Board of Resents for Oklahoma ... ... ... ... ... ... fermentum
биологиялық сипаттаманы үйрену. /Н uang cang-hai, aiao shi-yon, ... nongye daxue xuebao =Acto agr. Univ ... ... ... Целобактерин ферменті /Игнатов Г. Первова А, Лаптев Г,
Новикова Н. Кислюк С.// Азықтық ашытқы-2004-№5-с48-49 рус.
05.11-04Р1. 151. Bacillus subtilis 8130 пробиотигі ... ... ... ... ... беріледі. /Утакова Н.А, Павлов Д.С, Казлова А.А,
Ниоратов А.В, Крилатов М.П, Некрасов Р//3 Московский междунородный конгресс
«Биотехнология ... ... ... ... 14-18 ... 2005.
Материал конгресса 42-М-2005с 303рус.
01.07-04Р1. 692. Өндірістік биотехнологияда бидай шикізатынан азықтық
қоспасын алу.\ Винаров Л.Ю., ... Т.Е., ... ... и ... ... Всерос. Науч-практ конф С Междунар. участием “Нов. В экол. И
безопас. жизнес-ти ”, ... 16-18 ... 1998 ... 1999-С. 296-
Рус.
01.05-04Р1. 194. Біржасушалы микроорганизм ... ... ... ... ... ... ... байыту. /
Канарский А.В., Макарова Г.П., С.И. // Биотехнология-2000.-№3-С. 42-47.
Рус; Англ.
01.07-0452. 107. Бұзау және қозы ... ... ... / Ирская Г. Е., Сочинская О.Н., Фирсова Г.Д. // ... ... ... мероприятия при инфекционных и инвизионных
заболеваниях при сельскохозяйственных животных: Сб ... ... ... создания первой в Россий К.И. Скрабина ( Дон. Гос.
Аграр. Ун-т.-Персиановка6 1997 – с. 46-48. ... 167. ... ... микотоксинмен
профилактикалау. Ауылшаруашылық тауарларды микотоксинмен профилактикалау.
/Погребняк Л.И., Корзуненко О.Ф., Ображей А.Ф., Грачов С.О.// ... ... ... рез. рус. ... 57. ... Тк токсинмен комтаминациясы және фузориямен
байыту.
/ Павлова Н.С.// ... вет. сан. ... и ... ... дератизация): тез. докл. междунар. науч.-конф., Москва 16-17,
1999-М, 1999-С. 148-149-Рус.
01.10-04. Б4. 34. азықтағы ... ... үшін ... ... қолдану.
/Кононенко Г.П., Буркин А.А., // Пробл. вет. сан. ... и ... ... ... дератазация): тез. докл. междунар. науч.-конф.,
Москва, 16-17сент. 1999-М., 1999-с. 144-146-Рус.
01.04-04.Б4. 198. Құрамында әртүрлі алоэ vibrio alqinolytises у ... ... ... Sebastes schegeli ... ... to
Vibrio alginolyicus in juvenile rockfish fed diets ... ... of aloe / kim ki hong, Hwand Yoon Jung, Bai Sang chul ... ... №1-2.-С 13-21-Англ.
01.04-Б3. 284К. Лактирлеуші сиыр ағзасынан ауыр ... ... ... ... үшін ... ... қолданады:
Автореф. дис. канд. сельско-хоз. Наук / Пронькина Т.А. – ... гос. ... ... Б3. 285. ... ... ... ... микробиологиялық азуыз.
/ Крохина В., Нестеров Н. // Свинноводство – 2000.-№3.-С.13-14-Рус.
01.04-04 Б3. 287. Азықтық ... ... ... ... оны биоконверсиялау әдісі: Пат. 2151133 Россия МПК‾ СОSF 3/00, ... ... ... Г.Ю. ... В.В. ... И.А .; ... техн. Уни-т.-№98121120/13; заевл.17.11.98; опубл. 10.06.00. Бюл.№17.
05.09-04Р1. 256. Ақуыз-витминді автолизаттар және азықтық ашытқылар
/Луканин А.В., Кривой Б.А.,// З. ... ... ... “ БТ ... ... развития”, Москва 14-418 марта 2005г. Материалы конгресса 2-2-
М, 2005-С 268-Рус.
05.09-04.Р1. 611. Жаңа ... ... ... ... ... Р., ... Б., ... А.// Комбикорма-2005.-№2-с. 47-Рус.
01.12-04. Р1. 227. Жаңа азықтық ақуыздарды өндіру /Пецарушка ... А.А.// ... №2-С ... Р1. 750. Дөрекі азықтарды ... ... ... ... ... / ... И.Э., ... Г. // Прикл. биохимия и мик.-2001-37, №1-С. 86-89-Рус; рез Англ.
01.06-04Р1. 166. Азықтарды залалсыздандыруға ... жаңа ... ... ... ... 167. ... ... азықтық қоспа мен
комбиазықтарды дайындаудың жаңа үлгісі. / Рыжов С.// Комбикорма-2000.-№7-с.
24-Рус.
01.06-04. Р1. 168. Жаңа ... ... ... үшін ... ... ... В., Картунов Л., Сухарев А.// Комбикорма-2000.-
№7-с.17-18 – Рус.
06.09-04Р575К. Қант өндірісі қалдығын сиыр ... ... ... диск на ... уч. Степ. Понд с-х наук /Шаяхметов В.
–Оренбург: Оренбург ГОС аграр-ун-m 2006-19с им ... ... ... ... ... ... ... с-х животных олр-60-2006№3-с 32-32рус.
05.10-04Р1 98. Судан микробты ... ... ... ... ... скотадан сұйық азықтық ашытқының бөлінуі.
I Salation ofphytatehysing microbial of rica fermentation and ... feeds /Mukesh P. Sumas ... M.A. ... ... and ... [КЭ]-2004-20№5-с.531-534.
01.07-04Р1.216П. Балықтарға арналған азықтық ашытқы ... ... ... О.С, ... К.С, ... Л.Н/ ... Қасиеті, құрылысы, әдістері «груптов» ... ... ... ... 18,19 ... ... ... шикізатын өңдеу әдісі және биотикалық айналым
негізінде жануарлардың тіршілік ... /Пат. 2163586 ... МПК СО ... ... Шапиро В.А., Маленков А.Г.-N 2000117777/13, ЗЗавл
07.07.00 Опубл. 27.02.01 Бюл ... 217. ... ... ... ақуыз алу: Докл. На
конференций, посвященной памяти ... С.Ю. ... ... ... 1999 /Исламов Х,Ахмедова З.Р.\\ Химия природ. соед-1999-спец вып-с,
30-32 –Русс.
2. Забродский А.Г. Технология и ... ... ... на ... ... – М: Пищевая промышленость, 1980г
3. Боборенко Э.А. ... и ... ... ... ... ... Н.Н. Микрофлора дрожжевого производства-М: Пищевая
промышленость, 1991г
5. Воробьева Л.И. ... ... ... ... ... К.А. ... ферментные препораты – М: Пищевая
промышленость, 1990г
7. Жвирблянская А.Ю. Основы микробиологий, санитарии и ... ... ... ... 1994г
8. Белова Л.Д. Контроль производства хлебопекарных ...... ... ...

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жабайы Сельдерей (Apium graveolens) өсімдігінен биологиялық белсенді кешен алу жолдары62 бет
Компьютерлік вирустар туралы мәлімет9 бет
Организмнің арнйы және арнайы емес қорғаныс реакциялары. Қан топтарына сипаттама7 бет
Антибиотиктерді анықтау тәсілдері10 бет
«Биоцес» компаниясының қызметінің қысқаша сипаттамасы15 бет
«Вокалдық-хор тәрбиелеу» пәнінен дәрістің қысқаша конспектісі32 бет
«Каспиймұнайқұрылыс» АҚ – ның қысқаша тарихы22 бет
«Кондитер цехы жабдықтары» қыскаша оқу құралы40 бет
«Мал азықтандыру »пәні нені оқытады. Азықтандыру ілімінің қысқаша тарихы. Азық қоректілігін бағалау және құнарлы азықтандырудың ғылыми негіздері10 бет
«Приречное» ЖШС-тің кәсіпорнының қысқаша сипаттамасы31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь