Қазіргі кезеңдегі білім кеңістігінде этнопедагогиканың рөлі

Жоспар.

I. Кіріспе.

II. Қазіргі кезеңдегі білім кеңістігінде этнопедагогиканың рөлі.
1. Білім мазмұңы арқылы жас жеткіншектерді ұлтжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу.
2. Мектептерде халқымыздың салт.дәстүрі мен әдет.ғұрыптарын, тарихи ескерткіштерін терең насихаттау арқылы тәрбиелеу.
3. Білім мен тәрбие мазмұнын орта мектебі жағдайында жүйелеп құру.
4. Этнопедагогикаға негізделген іс.шаралардың тұлғаны дамытуға әсері.

III. Қорытынды.

1. Этнопедагогиканы ескере отырып қол жеткізген табыстарымыз.
«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім-адамзаттың жері, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі».
ӘЛ-Фараби
Тәрбие-халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжрибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру. Тәрбиенің негізгі мақсаты-дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу.
Тәрбиенің мазмұны, оны жүзеге асыратын әдіс тәсілдердің негізгі-адамгершілік, имандылық, ізгілік, елжандылық.
Тәрбиенің негізі-ұлттық тәлім-тәрбие.
Әр халықтың тәлім-тәрбиелік мұрасы-мәдениеттің құнды бөлігі. Қазақ халқының бағалы педагогикалық ой-пікірлерін бүкіл оқу-тәрбие жүйесінің тірегіне айналдыру. Өнегелі, тәрбие ісін дүниежүзілік ғылыми және рухани қазынаны ұлттық мұрамен ұщтастыру арқылы жүзеге асыру.
Дас ұрпақты іс-әрекет пен қарым-қатынас арқылы тәрбиелеу. Балалар мен жастарды ақыл-ой әрекетімен қатар іскерлік пен пысықтыққа машықтандыру, өнімдіеңбек етуге бейімдеу.
Ата-ана мен бала, тәрбиеші мен тәрбиеленуші, үлкен мен кіші арасындағы қарым-қатынастың өзара сенімге, қайырымдылыққа, имандылыққа, бір-біріне сый-құрметпен қарауға негіздеу.
Тәрбие барысында психологиялық жағынан жайдарылық, үйлесімділік ахуал туғызу, жас азаматтың өзіне деген сенімін арттыру, қамқоршылық сезімін дамыту. Тәрбие жүйесінің барлық буынында ана тілін пайдалану. Ұлттық мектептің тәрбиесіне қойылатын өте маңызды және күрделі талаптардың бірі-Егеменді Елдің Азаматын тәрбиелеу. Егеменді Ел болғандықтан оның төл Елтаңбасы, Әнұраны, Туы бар. Егеменді Елдің Азаматы болғандықтан, өз Елінің Байрағына, Әнұранына, Елтаңбасына да ерекше сүйіспеншілігі, мақтаныш сезімі қалыптасуы керек. Бұл тұрғыда біз әлі де болса баяу жұмыс істеп келеміз. Қазақ елінің Азаматы, Қазақстан Азаматы деген атаққа лайық болатын Адам тәрбиелеу-біздің басты міндетіміз. Бұл бағытта атқаратын жұмыс өте көп. Ерекше атап кететін мәселелер оқушылардың:
-тарихи сананың негізінде ұлттық сана-сезімін ояту, қалыптастыру;
-ұлттық мәдениетке көзқарасын қалыптастыру. Қазіргі тұрған қалада, отырған үйде оның ішіндегі дүние-мүліктер, ыдыс-аяқтар мен тұтынатын заттарда, киген киімдерде, тіпті ішетін тамақтар да ұлттық белгі жоқтың қасы. Осы бағытта ұлттық мектептің берері мол.
- Дінге дұрыс көзқарасын қалыптастыру. Бұл жерде дінмен мектептің арақатынасын дұрыс бағытқа қою қажет. Дінді бір жақты тек дінді уағыздау мүлдем жарамайтын жағдай. Есте сақтайтын жайт: негізгі заңның 58 бабында былай делінген: «Діне бірлестіктер мемлекеттен бөлінген мемлекет қандай да болсын дінге немесе атенизмге артықшылық бере алмайды». Дегенмен де оқушыларды «Дін тарихымен» таныстыру, сол арқылы диалектикалық көзқарасын қалыптастыру бүгінгі күннің талабы. Ең бастысы, оқушылар басқа дінді уағыздаушы-миссионерлердің «жетігіне» ілесіп кетпеуі, өзіндік берік, шынайы көзқарасының қалыптасуына ықпал жасау басты міндет. Оқушыларды ислам дінінің негіздерімен таныстыруда ата-аналардың рөлі ерекше зор, шын мәнінде бұл жұмыс ата-аналардың негізгі міндеті.
Мектептегі тәрбие арнайы пәндер және баланың жеке шығармашылық қабілетін, жалпы адамзаттық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған сыныптан тыс жұмыстар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Бұл мазмұнын сабақтастыра отырып, бірін-бірі толықтыратын күрделі де үздіксіз процесс бір тұтас жүйе кез-келген мектептің тәрбие жүйесі мақсаттар тізбегін іске асырады. Барлық тәрбие жүйелеріне артық нәрсе: тәрбие ісіндегі мақсаттар жиынтығы, негізгі жетекші іс-әрекет түрі, әр түрлі жастағы балалардың ынтымақтастығы, қоршаған ортамен әрекеттесуі, тәрбиелік орталықтың болуы, оқыту мен тәрбие процесі бір-бірімен ұштасып, бірін-бірі үнемі толықтырып отыруы.
Тәрбие жүйесін құруда ең алдымен мақсатты белгілеу ісінің маңызы зор.
Қазіргі мектептің ұлттық тәрбие жүйелерінің мақсаттары:
- бір тұтас әлем туралы ғылыми негізделген көзқарас қалыптастыру;
- оқушыларды жалпы адамзаттық құндылықтарға тарту, сол құндылықтарға сәйкес мінез-құлық қалыптастыру;
Мектептің ұлттық тәрбие жүйесінің негізі, оның мазмұнының өзегі, түп қызығы ретінде мына құндылықтарды аламыз;
Туған жер, Отан, Отбасы, Еңбек, Ұлттық мәдениет, Ана тілі, Ұлттық өнер, Ғылым, Ұлт тарихы, Дін, Білім, Бейбітшілік, Біртұтас әлем, Адам, Азамат, Ұлттық салт дәстүр.
Мектептін қабырғасынан бастап, оқушылардың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбиені ұлттық салт пен дәстүрге негіздеп, ұлтжандылық, отансүйгіштік сезімдерін қалыптастыру. Туысқандық қарым-қатынастардың әлеуметтік рөлдерімен тығыз байланысты екендігін түсіндіру барысында қазақтың «Үш жұрты» туралы ұғымға баса назар аудару қажет. Аталған талапты жүзеге асыруда мектептің тәрбие жүйесіндегі отбасының алатын орны ерекше. Халықтық тәрбие дәуірдін кейбір қатал сынынан өтіп, жаңарып, болаттай ширығып бізге толыққанды болып жеткен баға жетпес бай мұра. Ұлттық тамырлары тарихтың терең қойнауларында жатқан, ал қазір жан-жақты көп ұлттық тамырларымен ұласқан бүгінгі отаншылдығымыз, еліміздегі оқу-тәрбие процесін заман талабына сай икемдеп, ескі біржақты сарыннан алып шығу бағытына түстік. Этнопедагогикалық ғылымы-білімнің байырғы саласы десек, оны сонымен қатар жаңа сала деуге болады. Байырғы болатыны адам қоғамы пайда болған кезден бастап, тәртіп, талғам, салт-дәстүр қалыптасып әр тайпаның, рудың, келе-келе халықтың ұлттық болмысының шарықтау көзіне айналған. Ал жаңа сала дейтініміз күні кешеге дейін дәстүрлі тәлім-тәрбие, білім беру саласында тежеліп келгені. Яғни халқымыздың сан ғасырлар бойы тірпектен жинаған осынау бай мұрасымен мектептеріміз мол сусындай алмады.
Бала тәрбиесіне орай әр халықтың өзіне ғана тән ұлттық ерекшеліктері бар екені ақиқат.
Соңғы кезде республика мектептерінде бұл салада біраз игі істер атқарылып келеді. Бұл орайда «Білім туралы заң» мен Қазақстан Республикасының этникалық мәдени білімнің тұжырымдамасы халқымыздың білім беру саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі мақсаты халқымыздың ұлттық тарихи болмысын толығырақ көрсетіп қоймай, халықтың рухани өрлеуін жалпы адамзаттық, өркениеттік кеңістікке шығару болып табылады.
Ұлттық педагогикамыздың асыл мұралары шешендік сөздер мен ақыл, өнеге жеткіншектерімізді тәрбиелеуде таптырмас құнды қазына болып отыр. Ұлттық игілік пен көне мұра сабақтастығын сақтай отырып, әрбір шәкіртті жеке тұлға деп санап, оның жан-жақты дамуына жағдай жасау ұлт педагогикасының даналық мектебінен өткен, жан дүниесі рухани бай ұстаздардың еншісінде десек, бұдан отбасын бөліп қарауға болмайтыны анық. Халықтың тарихи мінез-құлқының рухани жинақтаушысы, осы қалыптасқан мінез-құлықтың игі дәстүрлерін сақтаушы және дамытушы жас ұрпақ екені даусыз. Бірақ та, халық педагогикасының атқарар рөлі «ата-бабаларымыздың тәлімдік дәстүрлерімен таныссақ, осы жетіп жатыр» деп тақмейілсісек жансақтық болар еді.
Қолданылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. (17 маусым 1999 ж).
2. Қазақстан Республикасының «Этникалық мәдени білім тұжырымдамасы».
3. Ж. Наурызбаев «Ұлттық мектептің ұлы мұраты». Алматы 1995 ж.
4. К.Ж.Қожахметов «Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары». Алматы 2000 ж.
5. Концепция этнокультурного образования 1996 ж.
        
        Жоспар.
I. Кіріспе.
II. Қазіргі кезеңдегі білім кеңістігінде этнопедагогиканың рөлі.
1. Білім мазмұңы ... жас ... ... ... Мектептерде халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын, тарихи
ескерткіштерін терең насихаттау арқылы тәрбиелеу.
3. Білім мен тәрбие мазмұнын орта мектебі жағдайында жүйелеп құру.
4. ... ... ... ... ... Қорытынды.
1. Этнопедагогиканы ескере отырып қол жеткізген табыстарымыз.
«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, ... ... ... ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі».
ӘЛ-
Фараби
Тәрбие-халықтың ғасырлар бойы ... ... ... озық ... ... ... жас ... бойына сіңіру, баланың қоршаған ... ... ... ... ... және соған сай мінез-
құлқын қалыптастыру. Тәрбиенің негізгі мақсаты-дені сау, ұлттық сана-сезімі
оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ... ... ... ... басқа да игі қасиеттер ... ... ... оны ... ... әдіс ... ... имандылық, ізгілік, елжандылық.
Тәрбиенің негізі-ұлттық тәлім-тәрбие.
Әр халықтың тәлім-тәрбиелік мұрасы-мәдениеттің құнды бөлігі. ... ... ... ... ... ... жүйесінің
тірегіне айналдыру. Өнегелі, тәрбие ісін дүниежүзілік ғылыми және рухани
қазынаны ұлттық мұрамен ұщтастыру арқылы ... ... ... ... пен ... арқылы тәрбиелеу. Балалар мен
жастарды ақыл-ой әрекетімен қатар іскерлік пен пысықтыққа ... ... ... мен ... ... мен ... үлкен мен кіші арасындағы
қарым-қатынастың өзара сенімге, қайырымдылыққа, имандылыққа, бір-біріне сый-
құрметпен қарауға негіздеу.
Тәрбие барысында психологиялық ... ... ... ... жас ... ... деген сенімін арттыру, қамқоршылық сезімін
дамыту. ... ... ... ... ана ... ... Ұлттық
мектептің тәрбиесіне қойылатын өте маңызды және күрделі талаптардың бірі-
Егеменді Елдің ... ... ... Ел ... оның ... ... Туы бар. ... Елдің Азаматы болғандықтан, өз Елінің
Байрағына, Әнұранына, Елтаңбасына да ... ... ... ... ... Бұл ... біз әлі де болса баяу жұмыс істеп келеміз.
Қазақ елінің Азаматы, Қазақстан Азаматы деген ... ... ... ... ... ... Бұл ... атқаратын жұмыс өте көп.
Ерекше атап кететін мәселелер оқушылардың:
-тарихи сананың негізінде ұлттық сана-сезімін ... ... ... ... ... ... ... қалада, отырған
үйде оның ішіндегі ... ... мен ... ... ... ... ... тамақтар да ұлттық белгі жоқтың қасы. ... ... ... берері мол.
- Дінге дұрыс көзқарасын қалыптастыру. Бұл жерде ... ... ... бағытқа қою қажет. Дінді бір жақты тек дінді уағыздау
мүлдем жарамайтын жағдай. Есте сақтайтын жайт: ... ... 58 ... делінген: «Діне бірлестіктер мемлекеттен бөлінген мемлекет қандай да
болсын ... ... ... ... бере ... ... ... «Дін тарихымен» таныстыру, сол арқылы диалектикалық көзқарасын
қалыптастыру бүгінгі күннің талабы. Ең ... ... ... ... ... ілесіп кетпеуі, өзіндік берік, шынайы
көзқарасының қалыптасуына ықпал жасау басты міндет. Оқушыларды ... ... ... ... рөлі ... зор, шын мәнінде
бұл жұмыс ата-аналардың негізгі міндеті.
Мектептегі тәрбие арнайы пәндер және ... жеке ... ... адамзаттық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған сыныптан ... ... ... ... ... Бұл ... сабақтастыра отырып,
бірін-бірі толықтыратын күрделі де үздіксіз процесс бір тұтас жүйе кез-
келген мектептің тәрбие ... ... ... іске ... ... ... ... нәрсе: тәрбие ісіндегі мақсаттар жиынтығы, негізгі
жетекші іс-әрекет түрі, әр түрлі ... ... ... ... ... тәрбиелік орталықтың болуы, оқыту мен тәрбие
процесі бір-бірімен ... ... ... толықтырып отыруы.
Тәрбие жүйесін құруда ең алдымен мақсатты белгілеу ісінің маңызы зор.
Қазіргі мектептің ұлттық тәрбие жүйелерінің мақсаттары:
- бір ... әлем ... ... ... ... ... ... жалпы адамзаттық ... ... ... ... ... ... ... тәрбие жүйесінің негізі, оның мазмұнының өзегі, түп
қызығы ретінде мына құндылықтарды ... жер, ... ... ... ... ... Ана тілі, Ұлттық ... Ұлт ... Дін, ... ... ... ... ... Азамат,
Ұлттық салт дәстүр.
Мектептін қабырғасынан бастап, оқушылардың ұлттық ерекшеліктерін ескере
отырып, ... ... салт пен ... негіздеп, ұлтжандылық,
отансүйгіштік сезімдерін қалыптастыру. Туысқандық ... ... ... ... ... ... ... «Үш жұрты» туралы ұғымға баса назар аудару қажет. Аталған талапты
жүзеге асыруда мектептің тәрбие жүйесіндегі отбасының ... орны ... ... дәуірдін кейбір қатал сынынан өтіп, жаңарып, болаттай
ширығып бізге ... ... ... баға жетпес бай мұра. Ұлттық
тамырлары тарихтың терең ... ... ал ... ... ... ... ... бүгінгі отаншылдығымыз, еліміздегі оқу-тәрбие
процесін заман талабына сай икемдеп, ескі ... ... алып ... ... Этнопедагогикалық ғылымы-білімнің байырғы саласы десек,
оны сонымен қатар жаңа сала деуге ... ... ... адам ... болған кезден бастап, тәртіп, талғам, салт-дәстүр қалыптасып әр
тайпаның, рудың, келе-келе ... ... ... ... ... Ал жаңа сала дейтініміз күні кешеге дейін дәстүрлі тәлім-тәрбие,
білім беру саласында тежеліп келгені. Яғни халқымыздың сан ... ... ... ... бай мұрасымен мектептеріміз мол сусындай алмады.
Бала тәрбиесіне орай әр халықтың өзіне ғана тән ... ... ... ... ... ... мектептерінде бұл салада біраз игі істер атқарылып
келеді. Бұл ... ... ... заң» мен Қазақстан Республикасының
этникалық мәдени білімнің тұжырымдамасы халқымыздың білім беру ... ... ... ... халқымыздың ұлттық тарихи болмысын
толығырақ көрсетіп қоймай, халықтың рухани өрлеуін ... ... ... ... ... ... ... асыл мұралары шешендік сөздер мен ақыл, өнеге
жеткіншектерімізді тәрбиелеуде таптырмас құнды қазына болып ... ... пен көне мұра ... сақтай отырып, әрбір шәкіртті жеке тұлға
деп санап, оның жан-жақты дамуына жағдай жасау ұлт педагогикасының ... ... жан ... рухани бай ұстаздардың еншісінде десек, бұдан
отбасын бөліп қарауға ... ... ... ... мінез-құлқының
рухани жинақтаушысы, осы қалыптасқан мінез-құлықтың игі дәстүрлерін
сақтаушы және ... жас ... ... ... ... та, халық
педагогикасының атқарар рөлі «ата-бабаларымыздың тәлімдік дәстүрлерімен
таныссақ, осы жетіп жатыр» деп ... ... ... ... ... қайыспас қанат сыйлайды.
Ұстаз-шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды деп парасатты бағыт ... өсу жоқ» ... ... ... ең ... ... кім ... - , Ұстаз» дейді. Ұстазға асқан білік, ұсталық қажет.
Қазақтың кемеңгер ұлт ақыны Мағжан Жұмабаев «Бала тәрбиесі бір ... ... да ауыр ... жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер» деген
екен. Бүгінгі уақыт талабы ұстаздар ... ... тың ... пен ... ... ... Бала тәрбиелеу ісіне тек мектеп, отбасы ғана ... ... ... жұмылуға тиіс. Меніңше тәрбие жұмысы бүкіл ел, халық
болып жұмылған сәтте ғана ойдағыдай нәтиже ... ... ең ... ... ... ... көтеріп,
халықтың қасиеттерін жетілдіруде деп білемін.
Бұл арада бірінші кезекте намысты ұстау мәселесі тұр. «Ерді ... ... ... деп ... алдымен намысын ояту қажет. Патриотизмнің
бір белгісі қазақ жерін мекендеген халықтардың ортақ мүддеде бас біріктіре
алуында ... Бұл ... ұлт ... ... жүгі ... ... ... білек соныкі. Елдің көркеюі, салт-дәстүрдің сақталуы, әдет-ғұрыптың
жалғасуы, болашағымыздың бет-бейнесі өзімізге, өз ... ... ... ... ұлы Абай».
«Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, ... ... ... Одан ... ... оздым ғой демектің бәрі де
ақымақтық» деген екен. Ендеше өркениетке ұмтылған ... ... озық ... жалғастырушы, халықтың қадір-қасиеттерін
арттырушы, көзі ашық қоғам мүшесін тәрбиелеуде этнопедагогиканың ... ... ... ... ... ... біз ... берудің
өзіндік гүл шашқан, әрі жеміс беретін ағашқа айналуын ... онда ... ... этникалық қоректік ортаға отырғызамыз керек. Өмірлік аса
қажетті екі тасқын – ... ... ... ... ... ... тасқыны басталады»-дейді. Этнопедагогика болашаққа бастайтын,
бірден-бір лайықты сара жол (Ж.Н. 147 бет. 1995ж. ... ... ... ерекше назар аударатын негізгі мәселелердің бірі
жас ұрпақты сауатты да білікті, мәдениетті де ... ... ... ... бар, өз елін ... азамат етіп қалыптастырудың маңызы, мәні
күн өткен сайын артып келеді. Қазақ ұлтының қазіргі ... ... ... ... ... мен ... ... тағдырындағы нақты
жағдайы хақында сан-алуан ой-пікірлер жүйесі ... ... ... ... ... - 2030» стратегиялық
бағдарламасындағы ... ... ... ... ... өз отанының патриоты
ретінде өзінің жан-жақты білімімен мәдениеттілігімен ... ... ... ... жетуге, оның өзекті мәселелерін шешуге,
ықпал етуге, белгіленген міндеттерді жүзеге асыруға ... ... ... ... беру ... ... ... дәстүрін жаңғыртуға, рухани қазынасын
молайтуға, өткендерін өсіріп, тың ізденістерге ... ... ... ... негіз бар. Тұжырымдамадан шынайы мәдени этникалық ... мен ... ... ең ... ... ... ... Оның негізгі міндеті ретінде ұсынылған жан-жақты мәдениетті
тұлғаны тәрбиелеу: ... ... ... міндет пен парыз.
Тұжырымдаманың сұраныстарын қамтамасыз етуге Қазақстан Республикасының
«Білім туралы» Заңын (17 маусым 1999ж) басшылыққа ... ... Бұл ... беру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеп ғана қоймай, осы аядағы
мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін белгілеп отыр. Осы ... ... ... беру ... міндеттері белгіленген. Мұнда былай делінген:
- Әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктерін баурау, қазақ
халқы мен республикамыздағы ... да ... ... әдет-
ғұрпын, дәстүрлерін зерттеу, зерделеу, мемлекеттік тілді, басқа
да тілдерді меңгеру.
Көріп отырғанымыздай Қазақстан Республикасының білім саласындағы ... ... ... стратегиялық мақсаты ой-өрісі ... ... ... ... дүниетану мәдениеті дүниемен
этникалық қатынастағы жауапкершілігі зор тұлғаны ... ... ... беру ... бір ...... ... Ж.Наурызбаев: . «Ол тарихи оқиғаларды үнемі еске ... ... ... адалдықты растау, ұлттық батырлар мен
кемеңгерлерді, тарихи тұлғаларды ... ... ... - ... көрсеткен.
Тұжырымдамада мәдени-этникалық білім берудің негізгі міндеті:
- жан-жақты мәдениетті тұлғаны тәрбиелеу. ... өз ... және өзге ... ... үшін ... жасау
делінген.
Бұдан шығатын қортынды: жан-жақты мәдениетті тұлғаны ... үшін ... ... ... ... ғана қою емес, оның мәдениетке баулу
ортасын, кеңістігін ... ... ... ... сананың ерекшеліктерін
ұлттық мұралар арқылы ... ... ... ... ... ... Ата-баба мұрасын көздің қарашығындай сақтап, сол арқылы жан-
жақты дамыған мәдениетті өз еліне ... ... ... тұтатын тұлғаны
тәрбиелеуге ұмтылу этнографиялық мұражайды жасақтауға негізгі себеп болып
табылады.
Мұражай-тұлғаға өз мәдениетінен ... ... ... ... ... ... үлес ... мектебіміздегі мұғалімдер ұжымының,
ата-аналардың, оқушылардың еңбегі зор.
Мұражайдың ... ... ... ... жинақталға.
Атап айтқанда:
1. «Шаңырақ» бөлімі. Онда киіз үй жабдықталған (2 ... ... ... ... ... қойылған. Түскиіз тұтылған,
оған үкінің қанаты түлкі, ... ... ... ... ... көрпе, жастық жиналған. Оң жақта шымылдықтың
ішінде бесік жасауымен (түбегі,шүмегі,жастық,тартпалар ... ... ... Астында қолдан басқан киіз төселген.
2. Сол жақта ... ... ... орналастырылған.
3. Аттың әбзелдері: ер-тұрман, тұсында қалшы, жүген ілулі ... ... тоқу ... оған ... түрлі жіптер тоқпақ, мүйіз сабты
пышақ, ұршық жүн тарайтын тарақ. (Шымкент жақтан әкелінді).
5. Түскиіз, қолдан тігілген қоржын, кесте.
6. ... ... ... ... ... кестелі қамзол,
кимешек, сәукеле, тақия, тымақ, мәсі, ... ... ... ... заттары (күбі, қазан, қол диірмен т.б.)
8. Ағаштан жасалған заттар ... ... ағаш ... ағаш ... ... әшекей бұйымдары (білезік, күміс жүзік, сырға, шолпылар
1907-1927ж қапсырмалар т.б.).
10. Оқушылардың ... ... көш ... ... ұлы ... ... ... көрмесі (энциклопедия, батырлар туралы, зергерлік бұйымдар
туралы, ұлттық музыка өнері туралы т.б.)
13. Қазақтың алғашқы академигі жерлесіміз ... ... ... оқу жылының басынан бастап жарты ... ... ... ... ... Сапербекова Эльмира
Пернеханқызы қызмет істейді. Оның басшылығымен мұражайдың
жанында «Руханият» клубы-үйірмесі ... ... ... ... ... лары ... кеңесі құрылды. (мектеп директоры, музей меңгерушісі, ... ... ... ... топ онда этнопедагогиканың сабақта және тәрбие жұмыстарынды
қолданып уағыздайтын ұстаздар қамтылған.
Мұражайдың жұмысы ... ... ... ... ... алады.
Этнопедагогикаға негізделген «Руханият» орталығының құрылымы:
| ... ... |
| | | | | ... буын» | ... | ... және ҚД ... | ... | ... ... ... ... ... Басқа ұйымдармен байланыс
3. Кітапханалармен байланыс
4. Оқушылардың шығармашылық жұмысы.
Мұражай мен ... ... ... ... ... ... ... көнекөз әжелер мен қарттарды мектептегі тәрбие жұмысына, кездесулерге
шақырамыз.
Б) ата-аналарды ... ... ... ... біразын солар
сыйлады).
2. Басқа ұйымдармен байланыс.
А) ББҚБА және ҚД институтының жанындағы зертханамен тығыз байланыста. Музей
күніне ... ... ... Э.П. ... ... ... және ... кітапханаларымен тығыз байланыс орната отырып,
кітапқа деген құмарлықтарын арттыру. ... ана ... ... оқуына қызығушылықтарын арттыру.
4. Оқушылардың шығармашылық жұмыстарын жандандыру үшін «Руханият» үйірме
жұмыстары мен ... Ол ... ... ... ... ... ... тобы ол бастауыш класс оқушыларымен жұмыс істейді.
Б) «Сөз-зергері» тобы. Олар әдеби ... ... ... қоюмен
шұғылданады.
В) «Тарихшылар». Олар туған өлкенің тарихымен табиғи ... ... ... тобы. Олар тарихи ескерткіштерді, жер-су ... ... ... ... ... және ... ардагерлерін қамқорлыққа
алады.
5. Өзін-өзі басқару ... ... ... ... беріп,
жұмыстарын қадағалап отырады.
Біздің Кәрім Мыңбаев ... орта ... 300-ге ... ... ... ... ... бар. Тең жартысы жерлікті ұлт өкілдері, ал ... ... 7 ұлт ... ... биыл ... рет ... ... оқыған
түлектер шығарды. Олар балабақшада орысша тәрбие алған. Ана тілінде әдеби
кітаптар жоқтың қасы. Соған ... ... ... еңбек етуінің
арқасында тұңғыш рет мектебімізде ана тілінде оқытатын класстар ашылды. Бір
оқушы орта ... ... ... ... ... Гумилев атындағы
университетке грантпен түсті. Оқушылар құрамы көп ұлтты ... ... ... ұлт өкілдеріне де орын бердік. Еңбек сабағында
оқушылар мұғалімдердің ... әр ... киім ... ... ... ... ... ұлттық педагогика негізінде тәрбиелеу өзінің оң
нәтижелерін ... ... Олай ... мектебіміздегі оқушылар жаппай
оқумен қамтылды, яғни мектепке деген қызығушылық пайда болды. Әркім өз ... ... ... Дене спортқа ықылас танытуда. Мектебімізде
дойбы, шахмат, волейбол, баскетбол бойынша үйірме жұмыстарын ... жыл бойы ... ... құрама командасы волейбол ойнаудан бірінші
орын алып келді. Өткен оқу жылында облыстық жарысқа аудан атынан қатысты.
Қазақстан Республикасының ... ... Заңы ... оқушыларының бойында
адамгершілік және салауаттық тұрмыс негіздерін қалыптастыруға, ... ... ... ... ... Осы міндеттерді
шешудің жауапкершілігі, мектеп ... ... ... ... ... ... ... жүктеледі.
Демократиялық мектеп өзінің назарынан адамның ... ... ... тыс ... ... ... ... мақсатын
белгілеуші тек қана мемлекет емес, сонымен қатар баланың рухани, ұлттық
дамуын қалайтын ең жақын ... ... ... ... ... ... ... болсақ, біздің жеткіншектеріміздің денсаулығын,
адамгершілігін, табиғи қабілетін дамыту, жетілдіру бірінші ... ... осы ... ... ғана ... бойы ... мәдени мұра
атадан балаға жетіп отыр.
Қолданылған әдебиеттер:
1. ... ... ... туралы» Заңы. (17 маусым 1999
ж).
2. Қазақстан Республикасының ... ... ... Ж. Наурызбаев «Ұлттық мектептің ұлы мұраты». Алматы 1995 ... ... ... ... ... ісі ... ... 2000 ж.
5. Концепция этнокультурного образования 1996 ... ... ... ... игілер тобы
тарихшы

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
VІІ – Х ғасырлардағы түркілердіің соғдылармен және ирандықтармен байланысы46 бет
Балалар әдебиеті кейіпкерлерінің тілдік тұлғасы20 бет
Жүсіп баласағұни еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері4 бет
Көне Түркі мәдениеті туралы8 бет
Педагогика ғылымы10 бет
Толеранттылық5 бет
Ш. Уәлиханов20 бет
Этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы6 бет
Қазақ дүниетанымының ономастикалық концептілердің дүниенің тілдік бейнесінің этномәдени ерекшеліктерін айқындау104 бет
Қазақстан Республикасының мәдени бағытындағы функцияны жүзеге асырудың құқықтық мәселелері3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь