Астана қаласының Алматы аудандық соты - Оқу-танысу тәжірибесіКіріспе 11
1 Алматы аудандық сотының тарихы мен құрылымы 12
2 Астана қаласының Алматы аудандық сотындағы өтілген тәжірибелік қызметтің мазмұны 13
Қорытынды 16
Қолданылған әдебиеттер тізімі 18
Өндірістік тәжірибеден өту орным – Алматы аудандық соты. Мен өз тәжірибемді 2016 жылдың 6 мамырынан бастап осы айдың 11 мамырына дейін өттім. Бұл тәжірибенің мақсаты – аудандық деңгейдегі соттардың жұмысымен танысу. Бұл практика оқу кезінде алынған білімді тәжірибе жүзінде қолдану мақсатында жүргізіледі. Соттардың қызметінің мақсатары мен міндеттері туралы айтсақ, сот заңды орган ретінде тұрғындардың барлығының бұзылған құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында әрекет етеді, ол қандай да бір азаматтың ділдік немесе діни және саяси көзқарастарына тәуелсіз.
Азаматтық сотты жүргізудің міндеттеріне заңды және жеке тұлғалардың бұзылған құқықтары мен міндеттерін қорғау мақсатындағы азаматтық істерді, сонымен бірге Қазақстан Республикасының құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін дер уақытында қарастыру мен шешу болып табылады. Азаматтық істі жүргізу заңдылық пен құқықтық тәртіптің бекітілуіне, құқықтық бұзылыстардың алдын алуға, құқық пен сотқа сыйлы қатынастың қалыптасуына ықпал етуі қажет.
Соттардың қызметін реттейтін негізгі нормативті актілерге келесілерді жатқызуға болады: Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы N 132 Конституциялық заңы, ҚР Азаматтық процессуалдық кодексі.
Айта кететін жайт, практикадан өту барысында барлық сот жұмысшыларының қызметін толық зерттеуге болмайды. Сондықтан мен азаматтық бойынша соттардың жұмысымен және сот отырысының хатшысының жұмысымен таныстым, сонымен бірге бір уақытта соттың мұрағатында жұмыс істедім.
Алматы аудандық сотында практикадан өту кезінде мен келесідей әрекеттерді жасадым:
- Тараптармен судьяның әңгімелесулеріне қатыстым.
- Азаматтық істердің материалдарына зерттеу жүргіздім, кейбір құжаттардың үлгілерін жасадым.
- Сот отырыстарындағы азаматтық істерді қарауға қатыстым.
- Сот отырысының хатшысымен бірге сот отырысының хаттамасын жүргіздім.
- Соттың шығаратын жобаларының құжаттарын жинастырдым.
- Мұрағатта жұмыс істедім.
1. ҚР мемлекеттік қызметі 1999 жылғы 23 шілдедегі “Мемлекеттік қызмет туралы” ҚР заңы
2. Бейсембаев А. Система государственной службы Республики Казахстан: тенденции и перспективы // Вопросы государственного и муниципального управления, 2010, № 3
3. Есимова Ш. Экономическая эффективность системы государственного управления Республики Казахстан: теория, методология, практика. Автореферат на соискание ученой степени доктора экон. наук – Туркестан, 2010
4. «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығы

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 18 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті

Заң факультеті

Экологиялық-құқық пәндер кафедрасы

Оқу-танысу тәжірибесі

УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ АҚ

Тәжірибе өту жері: Астана қаласының Алматы аудандық соты

Тәжірибеден өту кезеңі: 06.05.2016 - 11.05.2016

Орындаған: ________________
________________
Тәжірибе жетекшісі:_______________
_______________

Астана қаласы 2016 ж.

Мазмұны

Кіріспе 11
1 Алматы аудандық сотының тарихы мен құрылымы 12
2 Астана қаласының Алматы аудандық сотындағы өтілген тәжірибелік қызметтің мазмұны 13
Қорытынды 16
Қолданылған әдебиеттер тізімі 18

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

Экологиялық-құқық пәндер кафедрасы

АЗГЮУ АҚ

Астана қаласының Алматы аудандық сотының шығыс кеңсесінде өткен оқу-танысу тәжірибесі бойынша

Есеп беру

Тәжірибеден өту кезеңі: 06.05.2016 - 11.05.2016

______тобының студенті
_____________________
_____________________

Факультеттегі тәжірибе жетекшісі: ________________

Бағасы, қолы, уақыты:

Тәжірибе нәтижесі бойынша комиссияның шешімі:

Өндірістік жәненемесе диплом алдындағы тәжірибеден өту

КҮНДЕЛІГІ

ДНЕВНИК

Прохождения производственной иили преддипломной практики

Студент ___________________________________ ________________
[Тегі], [аты][, әкесінің] [аты] (толығымен[)Фамилия, имя, отчество (полностью)]
Өндірістік жәненемесе диплом алдындағы тәжірибеден өту орныместо прохождения практики Астана қаласының Алматы аудандық сотында
Мамандығы Специальность
___________________________________ ______________________________

Курс _______

ТобыГруппа__________________

Астана, 201_ ж.г.

Студенттің өндірістікдиплом алдындағы тәжірибесі бойынша жеке тапырмасы Индивидуальное задание студента на производственную иили преддипломную практику


пп
Жұмыстың құрамы содержание работы
ОрындалуыВыполнение
1
Общее ознакомление с организацией, в которой практикуется студент:
-организационно-правовая форма организации,
- структура, основные цели деятельности;
- главные направления деятельности;
- перечень и объем оказываемых услуг;
- особенности документооборота;
- распорядок рабочего дня организации.

2
Организация управления и функциональные взаимосвязи подразделений и служб;

3
Сбор, анализ и обобщение материалов, полученных студентами в процессе практики.

4
Ознакомление с организацией, и ведением архива и подготовкой дел к хранению в архиве.
Ознакомление с номенклатурой дел;

5
Ознакомление с порядком подготовки заседаний организации (его структурных подразделений), присутствие на этих заседаниях;

6
Наличие четких предложений по совершенствованию определенной сферы деятельности, методы совершенствования и повышения результативности. Необходимо показать, как повлияет внедрение новых предложений на изменение деятельности организации.

7
Разработка предложений по совершенствованию организации или управления, повышению результативности и качества работы данной организации.

8
Оформление отчета по практике

Студент (ка) ___________________________________ _________________________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты , қолы Ф.И.О., подпись)
Координатор
___________________________________ _______________________________
(Тегі, аты, әкесінің аты , қолы Ф.И.О., подпись)
___________________ 20___ж.г.

Студенттің практикадан өту туралы мінездемесіХарактеристика о прохождении практики студента
Время, место и в какой должности проходил(а) практику ___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ _________________
Руководитель практики от организации (должность, Ф.И.О.).___________________________________ ___________________________________
___________________________________ __________________________________________
Уровень теоретической подготовки студента(-ки) по пройденным учебным дисциплинам ___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ____________________________________________
Знание нормативных правовых актов, умение их толковать и применять___________________________________ _________________________________
___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________________
Умение принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом ___________________________________ _______________
___________________________________ __________________________________________
___________________________________ __________________________________________
Умение разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов ___________________________________ __________________________________________
___________________________________ __________________________________________
Участие в мероприятиях подразделения, выполнение отдельных заданий и поручений, качество их выполнения ___________________________________ _________________________________________
___________________________________ __________________________________________
Степень овладения практическими умениями и навыками по специальности ___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________________
___________________________________ __________________________________________
Отношение к практике (интерес, инициатива, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины, деловитость и т.п.). ___________________________________ _________________________________________
___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ _________________
Недостатки в теоретической и практической подготовке студента и направления их устранения___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ __________________________________
Оценка прохождения практики ___________________________________ __________________________________________
За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по уважительно причине отсутствовал(-а) _______ дней, пропуски без уважительной причине составили ______ дней.
Студент(ка) соблюдалне соблюдал трудовую дисциплину и или правила техники безопасности ___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ _________________
Отмечены нарушения трудовой дисциплины и или правил техники безопасности ___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ _________________
Студент(ка) не справился со следующими видами работ___________________________________ ______________________________________
___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ _________________
В рамках дальнейшего обучения и прохождения преддипломной практики студенту можно порекомендовать. ___________________________________ _____________________
___________________________________ __________________________________________
___________________________________ _________________________________________
___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________________
Характеристика должна быть подписана руководителем организации или руководителем структурного подразделения, заверена печатью организации и составлена отдельно на бланке данной организации.

Руководитель организации ___________________________________ ___________________________________ ________________ ______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________20___г.
_____________________________
(қолыподпись)

Примечание: Вам предложен образец, содержащий примерные словесные обороты при написании характеристики, которая пишется руководителем от места практики на бланке предприятияорганизации в свободной форме.

Студенттің тәжірибеден өту туралы пікірі
Отзыв о прохождении практики студента

Я, (Фамилия Имя), студент группы (указать номер) проходил практику в (указать название организации).
Завершившая практика совпалане совпала с моими ожиданиями в том, что___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ___________________
Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю___________________________________ ______________________
___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ __________________________________
Самым важным для формирования опыта практической деятельности было ___________________________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ ___________________________________ ________________ _________________________________________________
Прохождение производственной практики повлиялоне повлияло на возможный выбор места работы в будущем, так как________________________________ __
___________________________________ ___________________________________ ________________ ______________________________________________
___________________________________ ___________________________________ ________________ ______________________________________________
Студент(ка)_______________ ______ ______________________
Подпись- Ф.И.О. ( полностью)

Кіріспе

Өндірістік тәжірибеден өту орным - Алматы аудандық соты. Мен өз тәжірибемді 2016 жылдың 6 мамырынан бастап осы айдың 11 мамырына дейін өттім. Бұл тәжірибенің мақсаты - аудандық деңгейдегі соттардың жұмысымен танысу. Бұл практика оқу кезінде алынған білімді тәжірибе жүзінде қолдану мақсатында жүргізіледі. Соттардың қызметінің мақсатары мен міндеттері туралы айтсақ, сот заңды орган ретінде тұрғындардың барлығының бұзылған құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында әрекет етеді, ол қандай да бір азаматтың ділдік немесе діни және саяси көзқарастарына тәуелсіз.
Азаматтық сотты жүргізудің міндеттеріне заңды және жеке тұлғалардың бұзылған құқықтары мен міндеттерін қорғау мақсатындағы азаматтық істерді, сонымен бірге Қазақстан Республикасының құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін дер уақытында қарастыру мен шешу болып табылады. Азаматтық істі жүргізу заңдылық пен құқықтық тәртіптің бекітілуіне, құқықтық бұзылыстардың алдын алуға, құқық пен сотқа сыйлы қатынастың қалыптасуына ықпал етуі қажет.
Соттардың қызметін реттейтін негізгі нормативті актілерге келесілерді жатқызуға болады: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы N 132 Конституциялық заңы, ҚР Азаматтық процессуалдық кодексі.
Айта кететін жайт, практикадан өту барысында барлық сот жұмысшыларының қызметін толық зерттеуге болмайды. Сондықтан мен азаматтық бойынша соттардың жұмысымен және сот отырысының хатшысының жұмысымен таныстым, сонымен бірге бір уақытта соттың мұрағатында жұмыс істедім.
Алматы аудандық сотында практикадан өту кезінде мен келесідей әрекеттерді жасадым:
- Тараптармен судьяның әңгімелесулеріне қатыстым.
- Азаматтық істердің материалдарына зерттеу жүргіздім, кейбір құжаттардың үлгілерін жасадым.
- Сот отырыстарындағы азаматтық істерді қарауға қатыстым.
- Сот отырысының хатшысымен бірге сот отырысының хаттамасын жүргіздім.
- Соттың шығаратын жобаларының құжаттарын жинастырдым.
- Мұрағатта жұмыс істедім.

1 Алматы аудандық сотының тарихы мен құрылымы

11 шілде 1998 ж. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес Алматы және Сарыарқа аудандық соттары құрылды.
Алматы аудандық сотының бірінші төрағасы болып Д.Ж. Балықов тағайындалды, кейін 2002 ж. тамыз айынан бастап - Е.Ж. Тасыров, 2009ж. сәуір айынан - К.С. Әлжіков, 2013 ж. ақпан айынан - Ғ.П. Нәсірдінов тағайындалды.
Қазақстан Республикасы Әділет Министрінің 31 тамыз 1998 ж. бұйрығына сәйкес Астана қаласы Алматы аудандық сотының штаттық есебі бойынша 9 судья бекітілді. Аталған соттың құрамына қысқартылуға жатқан Ақмола қаласы сотының судьялары кіргізілді. Осы соттың 15 жылдық қызметінде судьялардың құрамында айтарлықтай өзгерістір болды.
Қазіргі таңда Астана қаласы Алматы аудандық сотына құрамына штат бойынша 30 судья кіреді, олардың ішінде нақты қызмет атқарып отырған судьялар саны 25 (төртеуі бала күтіміне байланысты демалыста).
Алматы аудандық соты - азаматтық істер бойынша дауларды қарайтын жүктемесі ең жоғары соттардың бірі.

НАСИРДИНОВ ГАЛЫМЖАН ПАТШАХАНОВИЧ - Төраға
ТАӘ
Лауазымы
АЙТКАЗИНА АЙМАН ТЛЕУГАБЫЛОВНА
төреші
АЛИНА АЙЖАН НУРЛАНОВНА
төреші
АМАНЖОЛОВ НУРБЕК АБДЫМАНАПОВИЧ
төреші
АСАНОВА САЛТАНАТ СЕРИКОВНА
төреші
АХМЕТОВА АСИЯ РАХИМЖАНОВНА
төреші
БАКИРОВА ЖАННА КЕНЕСОВНА
төреші
БИЯХМЕТОВА ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің мүгедектердің құқықтарын қорғау жөніндегі қызметі
Шетел мемлекеттеріндегі адвокатура
Астана қаласы Алматы ауданының №2 аудандық соты
Азаматтық істерді сырттай іс жүргізу тәртібімен қараудың сот тәжірибесіне шолу
Адам құқықтары жөніндегі уәкіл
Апелляциялық сот алқасының атқарған жұмысы
Сот жұмысының ұйымдастырылуы
Электронды сот өндірісінің дамуы
Аппеляциялық іс жүргізу
Қазақстан Республикасындағы сот билігінің жүйесі
Пәндер