Қазақ қоғамының саяси жүйесі

Жоспар

І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім

1.Қазақ қоғамының саяси жүйесі

2.Қазақстанның саяси жүйесінің ерекшеліктері

3.Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде

4.Халықты аумақтық бөлу.

ІІІ.Қорытынды

IV. Пайдаланылған әдебиеттер
ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСІ

Қазіргі таңдағы саясаттануда «Саяси жүйе» түсінігі маңызды орын алады, өйткені ол сан қырлы саяси байланыстарды зерттейді, қоғамда қалыптасқан қатынастарды, билік қағидаттары мен әр түрлі институттарды қарастырады. Саяси жүйе қоғамның саяси тыныс-тіршілігіндегі билік жүргізу негізін ұйымдастырудың қайнар көзі болып табылады.
Саяси жүйе — саясатпен айналысатын субъектілердің өзара әрекет етуінін нақты тарихи нысаны. Ол субъектілер арасында саяси қатынастарды белгілі дәрежеде жйнақтагы ұйымдастырады, саяси қызметті өз үстемдігі арқылы төртіпке келтіреді, олардың ара-жігін анықтап, шекараларын белгілейді.
Саяси жүйе — саяси билік арқылы орталықтан басқарылатын қоғамның тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін, біртұтас организм ретіндегі күрделі құрылым.
Отандық және шетелдік саяси әдебиеттерде саяси жүйе түсінігіне байланысты әр түрлі көзқарастар айтылып жүр.
Қоғамның саяси жүйесі жөнінде де бірқатар теориялар бар. Олардың қатарына американдық ғалым Д.Истонды, американдық саясаттанушы Г.Алмондты, Т.Парсонстың теориясын, К.Доичтың теориясын (кибернетикалық теория), Ресейлік саясаттанушылар М.Г.Анохинның, Ф.М.Бурлацкийдің, Р.А.Матвеевтың және басқалардың теорияларын жатқызуға болады. Американдық ғалым Д. Истон саяси жүйе теориясының негізін қалаушы болып есептеледі. Ол саяси жүйені ресурстар мен құндылықтарды бөліп беретін қоғамдық билікті қалыптастырушы және жұмыс істететін механизм деп қарастырады. Тағы бір американдық саясаттанушы Г. Алмонд саяси жүйені бір жағынан, тұрақтылықты қолдау кезінде қоғамдағы жаңғыртуды жүзеге асыруға көрсетілетін қабілеттілік, ал екінші жағынан, элементтердің өзара байланысының жиынтығы деп сипат-тайды. Бұл ретте әрбір элемент бүкіл жүйеге қажетті маңызды қызметтерді атқарады (мемлекет, партия).
Ресейлік саясаттанушылар қоғамның саяси жүйесін зерттеуде әртүрлі тәсілдерді қолданады.
К.Доичтық теориясы (кибернетикалық теория) саясатты адамдардың алға қойған максатына жету жолындағы қайрат-жігерлерін басқару мен үйлестіру үрдісі ретінде түсіндіреді, яғни саяси жүйені кибернетикалық құрылым ретінде қарастырады.
Американдық әлеуметтанушы Толкотт Парсонс қоғамды күрделі жүйе ретінде қарастырған еді. Оның пікірінше саяси жүйе интеграцияны, ортақ мақсатты талқылап жасау мен таратуды қамтамасыз етуі тиіс екен.
Алайда біздің заманымызда әлем күрделене түсті, ал күтпеген дағдарыстар мен алапат апаттардын кез келген уақытта пайда болатындығы ақиқатқа айналды. Қоғамды дамыту үрдістерінін күрделі екендігін түсіну шиелене түсті, оларды реттеуді қамтамасыз етудің қажеттілігі туды. Саяси ұстанымдардың бірі — тұтастықты, бірлікті қамтамасыз ету болғандықтан, саяси жүйе әлеуметтік интеграцияның құралы болуы керек. Ол қоғамдық организмнің құрамдас бөліктерінің қызмет істеуіне әлеуметтік әрқилылықтың теріс әрекет етуіне тосқауыл қоюы тиіс.
«Саяси жүйенің» тұжырымдамасы Ресей мен Қазақстан-қоғамтанушыларының күшімен таяуда ғана жасалынды.
«Саяси жүйе» термині үш ғылыми түсінікті білдіреді: олар — «жүйе», «саясат», «қоғам».
Біріншісі — жүйелік сипаты бар, белгілі бір тұтастықты көздеген қоғамдық көрініске көңіл аударуды мақсат тұтады. Оның құрамындағы элементтер өзара байланысты, бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Жүйе түсінігінің өзі қоршаған ортамен үздіксіз бірлікте болудың кажеттілігін, олардың арасындағы өзара тәуелділікті білдіреді.
«Саяси» деген сез зерттеліп отырған жүйенің сипатын көрсетеді. Сонымен саяси жүйе дегеніміз қоғамдық өмірдің саяси жүйесімен оның тығыз байланыста болатындығын білдіреді. «Қоғам» түсінігі саяси жүйенің деңгейін көрсетеді.
Саяси жүйе - бұл әлеуметтік топтардын қажеттіліктері мен мүдделерін анықтайтын институционалдық білімнің жиынтқ кешені, ол тиісті аймақта жария билікті жүзеге асыру жөніндегі өзара іс-әрекетті қалыптастырады және ұйымдастырады.
Саяси жүйе — аса қажетті механизм. Тек соның тікелей әсер етуі арқылы ғана толық билік пен халықтың егемендігі жүзеге асырылып, қамтамасыз етіледі.
Басқаша айтсақ, саяси жүйе — адамдар қарым-қатынасының тұрақты түрі. Тікелей сонын қатысуы арқылы сол бір қоғам үшін беделді-биліктік шешім қабылданады және жүзеге асырылады. Саясат, саяси қарым-қатынастар, саяси билік атаулының барлығы осы айтылғандардың негізі етіліп алынады. Саясат саяси жүйенің өмір сүруі мен қызмет етуінің негізгі құралы болып саналады.
Саяси жүйе қоғам мен мемлекет арасындағы қатынасты ұйымдастырады, саяси үрдістерді, саяси қызметтін жағдайларын, саяси ілгерілеу мен ұмтылыстарды сипаттайды. Саяси қызметтің бір түрі болып саналатын саяси жүйе саясат субъектілерінің өзара іс-қимылы нәтижесінде пайда болатын жағдайлардың мән-мазмұнын ұйымдастырушы ролін атқара-ды. Саяси жүйе саяси үрдістерді реттеудің қалай жүріп жатқанын саяси биліктің құрылуы мен қызмет істеу жағдайын көрсетеді, өндіріс пен мемлекеттік билікті пайдалану негізінде әлеуметтік қатынастар арасында игіліктерді бөледі.
Қоғамның саяси жүйесі бірқатар құрылымдық элементтерден немесе негізгі жүйешелерден тұрады. Қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементтері мыналар: саяси қарым-қатынас; саяси принциптер мен құқықтық нормалар; саяси институттар; саяси сана; саяси мәдениет пен оған саяси тұрғыда қатысу.
Саяси карым-қатынас — бұл саяси және мемлекеттік билікті қалыптастырып құру мен оның қызмет етуін реттеу жөніндегі саяси өмірдегі субъектілер арасындағы қарым-қатынастар. Саяси принциптер мен құқықтық нормалар - қолданылып отырған саяси жүйе шеңберінде саяси қарым-қатынастарды тәртіпке келтіре отырып, оларды реттейді.
Саяси институттар — саяси мекемелер болып саналады, яғни бүкіл саяси жүйенің материалдық негізін құрайды.
Саяси сана — бұл саяси қарым-қатынастар мен мүдделердің көрінісі, белгілі бір түсініктер, идеялар, көзқарастар, теориялар түрінде баға беру: ол әлеуметтік ақиқатты сипаттайды; оқиғаларды сезініп қабылдайды, қоғамдағы әлеуметтік және саяси өзгерістердің болашақтағы мүмкіндіктерін саралайды.
Саяси мәдениет — саяси танымның, нұсқаулар мен аса құнды бағыт-бағдарлардың, дәстүрлер мен саяси іс-әрекеттер рәміздерінің қоғамға арналған неғұрлым қарапайым үлгілерінің біртұтас жиынтығы. Ол сонымен қатар саяси жүйенін, тұрақтылық факторы секілді рольді де атқарады.
        
        Жоспар
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1.Қазақ қоғамының саяси жүйесі
2.Қазақстанның саяси жүйесінің ерекшеліктері
3.Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде
4.Халықты аумақтық бөлу.
ІІІ.Қорытынды
IV. Пайдаланылған ... ... ... ... таңдағы саясаттануда «Саяси жүйе» түсінігі маңызды орын алады,
өйткені ол сан ... ... ... ... қоғамда қалыптасқан
қатынастарды, билік қағидаттары мен әр түрлі институттарды қарастырады.
Саяси жүйе ... ... ... билік жүргізу негізін
ұйымдастырудың қайнар көзі болып табылады.
Саяси жүйе — саясатпен айналысатын субъектілердің өзара әрекет етуінін
нақты тарихи ... Ол ... ... ... ... белгілі
дәрежеде жйнақтагы ұйымдастырады, саяси ... өз ... ... ... олардың ара-жігін анықтап, шекараларын белгілейді.
Саяси жүйе — саяси билік арқылы орталықтан басқарылатын қоғамның тыныс-
тіршілігін қамтамасыз ететін, біртұтас организм ретіндегі ... ... және ... ... ... ... жүйе түсінігіне
байланысты әр түрлі ... ... ... саяси жүйесі жөнінде де бірқатар теориялар бар. Олардың
қатарына ... ... ... американдық саясаттанушы Г.Алмондты,
Т.Парсонстың теориясын, К.Доичтың теориясын ... ... ... М.Г.Анохинның, Ф.М.Бурлацкийдің, Р.А.Матвеевтың
және басқалардың теорияларын жатқызуға болады. Американдық ғалым Д. Истон
саяси жүйе теориясының негізін ... ... ... Ол саяси жүйені
ресурстар мен құндылықтарды бөліп беретін қоғамдық билікті қалыптастырушы
және жұмыс ... ... деп ... Тағы бір ... Г. ... ... жүйені бір жағынан, тұрақтылықты қолдау
кезінде қоғамдағы жаңғыртуды жүзеге асыруға көрсетілетін ... ... ... ... ... байланысының жиынтығы деп сипат-тайды.
Бұл ретте әрбір элемент ... ... ... маңызды қызметтерді атқарады
(мемлекет, партия).
Ресейлік саясаттанушылар қоғамның саяси жүйесін зерттеуде әртүрлі
тәсілдерді қолданады.
К.Доичтық ... ... ... ... адамдардың алға
қойған максатына жету жолындағы қайрат-жігерлерін басқару мен ... ... ... яғни ... ... ... құрылым
ретінде қарастырады.
Американдық әлеуметтанушы Толкотт Парсонс қоғамды күрделі жүйе ретінде
қарастырған еді. Оның пікірінше ... жүйе ... ... мақсатты
талқылап жасау мен таратуды қамтамасыз етуі тиіс екен.
Алайда біздің заманымызда әлем ... ... ал ... мен ... ... кез ... ... пайда болатындығы
ақиқатқа айналды. Қоғамды дамыту үрдістерінін күрделі екендігін ... ... ... ... қамтамасыз етудің қажеттілігі туды. Саяси
ұстанымдардың бірі — тұтастықты, ... ... ету ... жүйе ... ... ... болуы керек. Ол ... ... ... ... істеуіне әлеуметтік әрқилылықтың
теріс әрекет етуіне тосқауыл қоюы ... ... ... ... мен ... ... ғана ... жүйе» термині үш ғылыми түсінікті білдіреді: олар — «жүйе»,
«саясат», «қоғам».
Біріншісі — жүйелік сипаты бар, ... бір ... ... ... көңіл аударуды мақсат тұтады. Оның ... ... ... ... ... ... ... өзі қоршаған ортамен үздіксіз бірлікте болудың кажеттілігін,
олардың ... ... ... ... деген сез зерттеліп отырған жүйенің сипатын көрсетеді. Сонымен
саяси жүйе ... ... ... ... ... оның тығыз байланыста
болатындығын білдіреді. «Қоғам» түсінігі саяси жүйенің деңгейін көрсетеді.
Саяси жүйе - бұл ... ... ... мен ... ... ... жиынтқ кешені, ол тиісті аймақта жария
билікті жүзеге асыру жөніндегі ... ... ... және
ұйымдастырады.
Саяси жүйе — аса қажетті механизм. Тек соның тікелей әсер етуі арқылы
ғана ... ... пен ... ... ... асырылып, қамтамасыз
етіледі.
Басқаша айтсақ, саяси жүйе — адамдар қарым-қатынасының ... ... ... қатысуы арқылы сол бір қоғам үшін беделді-биліктік шешім
қабылданады және ... ... ... саяси қарым-қатынастар, саяси
билік атаулының барлығы осы айтылғандардың негізі етіліп алынады. ... ... өмір ... мен ... ... ... ... болып саналады.
Саяси жүйе қоғам мен мемлекет арасындағы қатынасты ... ... ... ... ... ... ілгерілеу мен
ұмтылыстарды сипаттайды. Саяси қызметтің бір түрі ... ... ... ... субъектілерінің өзара іс-қимылы нәтижесінде пайда болатын
жағдайлардың мән-мазмұнын ұйымдастырушы ролін атқара-ды. ... жүйе ... ... қалай жүріп жатқанын саяси биліктің құрылуы мен қызмет
істеу жағдайын ... ... пен ... ... ... ... қатынастар арасында игіліктерді бөледі.
Қоғамның саяси жүйесі бірқатар құрылымдық элементтерден немесе негізгі
жүйешелерден тұрады. Қоғамның саяси жүйесінің негізгі ... ... ... ... принциптер мен құқықтық нормалар; саяси
институттар; саяси сана; саяси мәдениет пен оған ... ... ... ... — бұл саяси және мемлекеттік билікті қалыптастырып
құру мен оның ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынастар. Саяси принциптер мен құқықтық ... ... ... ... жүйе шеңберінде саяси қарым-қатынастарды тәртіпке
келтіре отырып, оларды реттейді.
Саяси институттар — ... ... ... ... яғни ... саяси
жүйенің материалдық негізін құрайды.
Саяси сана — бұл саяси қарым-қатынастар мен мүдделердің көрінісі, белгілі
бір түсініктер, идеялар, көзқарастар, теориялар ... баға ... ... ақиқатты сипаттайды; оқиғаларды сезініп қабылдайды, қоғамдағы
әлеуметтік және ... ... ... ... ... ...... танымның, нұсқаулар мен аса құнды бағыт-
бағдарлардың, дәстүрлер мен ... ... ... ... ... қарапайым үлгілерінің біртұтас жиынтығы. Ол сонымен қатар
саяси ... ... ... ... рольді де атқарады.
Саяси тұрғыда қатысу — саяси жүйені ... ... бір ... ... тарапынан оған оппозиция болуды көрсетеді.
Қызмет түрлерінің жиынтығы - саяси ... аса ... ... ... ... ... ... дегеніміз, жүйенің тұрақтылығы ... ... ... кез ... іс-әрекеті. Саяси жүйенің
атқаратын қызметі ... ... ... ... ... шешеді.
Шындығында да қоғамды дамытудың мақсаттары мен бағдарламалары жеке адамдар
мен топтардын ... ... мен ... ... ... ... - саяси; деңгейде талқыланып жасалады және ... ... ... ... ... және ... үстем
мұраттар мен құндылықтарға бағыттау арқылы саяси жүйе қоғамдық қатынастарды
қайта жасаудың құралына айналады, әлеуметтік ... ... ... ... да, ... пен ... тұрғыда қатысудың көмегімен
ескірген нысандар мен ұстанған бағыттар жойылады да, оның орнына қоғамды
алға бастыруға ... ... ... ... ... ... ... 2-кестеде келтірілген.
Қоғамнын саяси жүйесінде мемлекетке жетекші орын беріледі.
Тарихи тұрғыдан қарастырсақ, мемлекетті алғашқы саяси ұйым деп есептеуге
болады. Мемлекет ... ... ... ... ... ... арасындағы өзара қарым-қатынасты реттеуі керек. Бұл ретте ол күш
қолданудың занды құқықтарын пайдалана алады. Мемлекеттің ... ... ие ... және ол ... ... үшін ... ... саналады.
Мемлекет — бұл қолында белгілі бір құрылымы, саяси ... ... мен ... бір ... ... ... ... күш-қуаты
бар саяси қауымдастық. Мемлекет ... пен ... өз қол ... да, ... ... әлеуметтік өзгерістерге ықпал етеді.
Қоғамның саяси жүйесінде саяси партиялар да елеулі роль ... ... бұл өз ... ... мен ... бар, ... ие болу және оны ... үшін күресетін қоғамдық ұйым.
Саяси партиялар жекелеген таптардың, әлеуметтік топтар мен бұқараның
мүдделері мен еркін білдіреді және оны ... ... Бір ... ... ... екінші жақтан, мемлекетті байланыстыратын буын
ретінде әрекет жасайды.
Атқаратын ... ... ... ... ... ... деп
танылмағанымен, бірақ оларды да қоғамның саяси жүйесінің элементтерінің
тобына жатқызуға болатын ... да ... ... бар. ... жастар, кооперативтік және ... да ... Олар ... ... ... және ... міндеттерді шешуге ат
салысады. Алайда, олар қандай да болмасын әйтеуір бір ... ... ... ... ... Сондықтан да олар қоғамның саяси жүйесі
құрылымының элементтері болып саналады.
Әлемде осы заманға лайық аса көп және ... ... ... өмір ... ... ... ... екі жүзден астам саяси жүйелер бар. Сондықтан
қазіргі таңдағы саяси жүйелердің типологияландырылуын қарастырған ... ... ... ... ... ... қоғамның
саяси билігі мен саяси режимі бойынша анықталады.
Типологияландырудың мәні мынада ол саяси ... үшін ... ... ... ... ... ... билікті олардың
қамтамасыз ете ... және ... ... ... орындаудағы
мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі.
Американдық ғалымдар саяси жүйелердін барлығын қуатты және ... ... ... еді. Олар егер ... ... пен ... ... онда сол жерде саяси жүйе де қуатты болады, ал бұл жоқ жерде — ... ... ... дегенді алғатартады. Ал енді басқа бір ғалымдар
соның негізі етіп оларда емір ... ... ... ... ... және ... ... қоғамдық құрылымын алуға
тырысады. Саяси жүйенің типологиясы билік сипаты мен қоғамның саяси ... ... ... аса кең ... рас. ... ... ... және демократиялық саяси жүйелер де өзінше ерекшеленеді.
Тоталитарлық саяси жүйелер ... ... ... ... және ... ... орталығының бақылауында болады;
— саяси істерге қатысуы, демократиялық іс-әрекеттері (процедуралары)
көбінесе формальды сипатқа ие ... ... ... ... ... ... ... (лидер)
бар бір партиялық негізде құрылады;
— билік құрылымдары билеуші партияға және оның лидеріне бағынады;
... ... ... немесе аймақтық құндылықтарға ие
болады;
... өмір ... ... ... ... оппозицияның, барлық нысандарының жойылуы азаматтардың жеке
өміріне араласуы;
— біртұтас ... ... ... тықпалайды, жат пікірдегілер мен сынға
қысым жасалады;
Авторитарлық саяси жүйенің негізгі ... ... ... ... ... бірыңғай орталыққа шоғырландыру;
— азаматтардың саяси бостандығын шектеу, оппозицияны басып-жаншу;
— атқарушы өкіметтің ... ... ... басшы кадрларды жоғары биліктің қалауы бойынша орналастыру мен олардың
халық алдында есеп ... ... ... сайланымдылығын жою және басқалар.
Демократиялық саяси жүйеге тән сипаттар:
— қоғамды көпшіліктің басқаруы, азаматтарды саясатқа көптеп тарту;
... ... мен оған ... болу ... ... ... қатысуының бәсекелес түрі және ... ... ... ... парламенттік нысаны;
— заң шығарушы органдардың төменнен жоғары ... ... мен ... демократиялық саяси мәдениет.
Саяси жүйелердің типологиясы осы аталған үш түр арқылы шектеліп қалмайды.
Үкіметті саяси партиялар арқылы ... ... ... таңдағы саяси
жүйелердің типологиясы да кең түрде ... бола ... ... ... Осы ... тұжырымдай келіп, қоғамның саяси жүйесі
құрылымының төмендегі үлгісін ұсынуға болады.
Қазақстанның саяси жүйесінің ... жылы ... ... ... ... ... құрып жаңалаудың
нәтижесінде Қазақстан Республикасының саяси ... ... ... ... ... ... ... Президент пен парламент сайлаулары
өткізілді. Қабылданған заң актілеріне сәйкес демократиялық саяси жүйе жұмыс
істей бастады. ... жүйе аса ауыр ... ... ... ... ... қайта жаңғырту бастапқы кезде «жоғарыдан»
басталды да, ... ... ... ... арқылы жүзеге
асырылды. Осы жағдайда ... ... аса ... ... оның ... күшейе түсті.
Экономикалық проблемалар рет-ретімен жүйелі түрде жүзеге асырылмады,
ақыр соңында мемлекетсіздендіру мен жекешелендіру ... ... ... халықтың табыссыз қалған бөлігінің көбеюі, әлеуметтік топтар мен
қоғамдық таптың ... ара ... ... осындай ауыртпалықтарға
ұрындырды.
Қоғамның саяси құрылымдылығы жеткілікті деңгейде жүзеге асырылмады, саяси
партиялар әлі де әлсіз еді және ... ... ... ... ... ... ... қатары тым аз еді. Сонымен бірге
халықтың саяси мәдениеті де жеткілікті дәрежеге көтеріле қоймадық ... ... ... ... әдістермен, оның ішінде республикалық
референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы шешу » делінсе, ... ... ... ... — халық. Халық билікті тікелей
республикалық ... және ... ... ... ... ... сондай-ақ
өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға береді.
Республикада мемлекеттік билік ... ол ... мен ... заң ... ... және сот ... бөліну, олардың
тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану ... ... ... жасау
принципіне сәйкес жүзеге асырылады» деп тұжырымдалады.
Қазір ... ... ... ... ... ... қатынастар
жүйесіне интеграциялануда. БҰҰ-ның, ТМД-ның шеңберіндегі ... ... ... ... ... және ... Шанхай бестігі және басқалармен ... ... ... бола ... ... барлығын қорытындылайтын болсақ, Қазақстанның
саяси жүйесі қоғамды дамытудың өтпелі ... ... ... асыру
мен оны аяқтау жөніндегі әрқилы саяси субъектілердің қызметтерін үздіксіз
жүргізуде, бір-бірімен байланыстыруды және үйлестіруді ... ... ... ... ... бар. Ол қоғамдық қатынастардың тепе-теңдігін орнатуға
мүмкіндік береді. Қазақстан халқының әлеуметтік ... ... ... ... бағытталған жолдарды қарастыруда. Ел
Президенті ... ... ... ... ... ... ... онды шешуге барлық күштерді жұмылдыруда.
МЕМЛЕКЕТ ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ... ... ... ... ... ... болуының және
таптардың құрылуының нәтижесіиде өмірге келді.
Мемлекет саяси жүйенің аса маңызды институты болып табылады. Ол билік
пен ресурстарды өз ... ... бұл оған ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Мемлекет — белгілі бір құрылымы бар, саяси билікті және ... ... ... үрдістерге басшылық жасауды ұйымдастыратын саяси
қауымдастық болып табылады. Анығырақ айтсақ, ол ... ... ... ... ... және ... ... басқа да әлеуметтік топтар
мен халықтың белгілі бір ... ... іс ... ... үшін ... ... ... мемлекетті бірінші орында тұрған саяси ұйым
деп ... ... ... ... ... әр қилы ... әр ... даму
дәрежслерінде, уақылы әр қилы тарихи аралықтарында Мемлекет пайда ... ... оның әр қилы ... әр ... ... да ... Атап айтқанда, теологиялық теория — мемлекет дегеніміз құдайдың
әмірімен пайда болды.
пайда болатын ... ... ... ... ... бақи діни
ұйымдар мен солардың қызметіне тәуелді өмір сүреді деп есептеді;
Келісімді теория — мемлекет ... ... ... болады, бұған
дейін «табиғи» алғашқы қауымдық жағдайда өмір сүрген ... енді ... ...... биологиялық фактордын, нәтижесінде пайда
болады, яғни күрес пен соғыс ... ... ... әлеуметтік
организмде нақты мемлекет қалыптасады, үкімет пайда болады, ... ...... ... ... ... түсіндіреді;
Күш көрсету теориясы — әскери-саяси факторлармен, күш көрсетумен, бір
тайпанын екінші тайпаны құлдыққа салуымен түсіндіріледі.
Ғылымның ... ... ... ... ... ... және басқа да факторлар ықпал етеді деп
санайды.
Міне, осыдан сон ... ... ... ... ... ... әлде
бір нәрсені ең бастысы деп көрсету екі талай. ... ... ... ... ... ... мен ... топтардың, таптардың
қалыптасуы кезіндегі дүниемүліктік теңсіздік, адамдардың жалпы және топтық
мүдделерді жете түсінуі негізгі ... ... қала ... Олай ... ... ... ... күрделенуі нәтижесінде
қоғамның, таптың және жеке ... ... ... ... ретке келтіретін құрал ретінде пайда болады және дамиды.
Мемлекет қоғамнын негізгі ... ... ... мынандай белгілер арқылы
сипатталады, осы белгілер арқылы оны басқа ... ... ... ... ... ... мен ... белгілі бір аумақта тұратын
адамдарға бағытталып жүзеге асырылады.
Этникалық ...... ... белгілер, діни бағыттар
бойынша құрылмайды, ол аумақтық, этникалық ... ... ... пайда болады. Құқық — халықтан салық пен алымдар жинау. Ашық
билік — ашық ... ... ... ... ... қоғамнан бөліп тастау
(басқару аппараты, бұлар шенеуніктер, армия, полиция, түрме).
Мемлекеттің мүшесі болу ... өзі ... ... ... ... ... ... түрде күш көрсетуге, сол арқылы ықтиярсыз көндіруге иелік ету.
Егемендік өз ... ... болу мен ... ... әр ... ... отбасылық, діни және т.б. түрлерде ... ... ... ... ... ... ... мекемелер үшін
міндетті болып табылатын ... ... тек қана ... ... ... ... ... тұтастығы мен бөлін-бейтіндігі,
шекараның мызғымауы, ішкі ... ... ... ... этникалық медени және кәсіби топтарға
бөлінген қоғамды тәртіпке келтіретін, бірлестіретін өзіндік орган, тетік.
Мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... ... негізі аумаққа, белгілі бір
меншікке, мәдени игіліктерге және басқаларға ... ету ... ... ... негізі — тұрақты мемлекеттің өмір сүруі, саяси биліктің
болуы.
Құқыктық негізі — Конституция, заңдар, ... ... ... ... бірдей).
Мемлекетті басқа саяси институттардан ерекшелеп тұратын оның,
атқаратын бірқатар міндеттері ... ...... алдында тұрған міндеттерді жүзеге ... ... ... ... ... ... ... мемлекет өз функцияларын әр түрлі
жолдар арқылы атқарады. Басқару мен басшылық жасау ... ... ... ... ... ... ішкі және ... түрлерге
бөлінеді.
Сыртқы функция — осы заманғы кең ауқымды проблемаларды шешуге ... ... ... ету; ... ... ... ... дамыту, халықаралық істерде мемлекет мүдделерін қорғау.
Ішкі функцияларға экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, мәдени-тәрбие
беру, саяси, білім беру және экологиялық функциялар ... ... ... ... және несие саясатының,
экономикалық дамудың ынталандыру ... ... ... ... ... ... және реттеу болып саналады.
Әлеуметтік ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, ... ... ... қарттарға
мүгедектерге, жұмыссыздықтарға, ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді, құқықтық
нормаларды орнықтыруды қамтиды. Осы ... ... ... ... ... ... қоғамдық құрылысты
қорғауды жүзеге асырады.
Мәдени- тәрбие беру ... ... ... қажеттілік
қанағаттандыру, оларды ... ... ... ... ... және соларды құра білуге бағытталады.
Саяси функция – бұл саяси тұрақтылықты ... ету, ... ... ... ... ... жауап беретін саяси
бағытты белгілеу.
Сонымен, ... ... ... ... өз ... ... ... ерекше құрал ролін атқарады. ... ол ... ... ... ... жалпы істерге қамқорлық
жасауды өз ... ... ... ... ... ... ерік-
жігерін жүзеге асырады, саяси жүйенің тұтастығы сақтайды, ... ... ете ... ... ... ... болуын
қамтамасыз етеді. Мемлекет ішкі ... ... ... бір-
бірінен өзгешеленеді. Бұл «мемлекет нысаны» түсінігі ... ...

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
XV- XXI ғғ. Қазақ (Қазақстандық) қоғамының әлеуметтік-құқықтық жағдайы11 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«АТФ банк» акционерлік қоғамының қызмет нәтижелерін талдау35 бет
«Казагрофинанс» акционерлік қоғамының қаржы лизингін талдау57 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі22 бет
«Темірбанк» акционерлік қоғамының қалыптасу тарихы, жұмыс істеу бағыты41 бет
«Қазақстан Даму Банкі»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ36 бет
«ҚазМұнаГаз» Акционерлік Қоғамының қаржылық жағдайына талдау17 бет
«Қазпочта» Акционерлік Қоғамының Батыс Қазақстан Облыстық филиалына жалпы сипаттама25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь